Byla 2-487-241/2016

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Gasiūnienė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės daugiabučių namų savininkų bendrijos „Lyros bendrija” atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2015 m. lapkričio 23 d. nutarties, kuria atmestas ieškovės prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, priimtos civilinėje byloje pagal ieškovės daugiabučių namų savininkų bendrijos „Lyros bendrija” patikslintą ieškinį atsakovėms uždarajai akcinei bendrovei „Šebsta”, uždarajai akcinei bendrovei „Centromera”, uždarajai akcinei bendrovei „Planuotojai”, tretiesiems asmenims uždarajai akcinei bendrovei „Statybos valdymo biuras“, uždarajai akcinei bendrovei „Sedonita“, uždarajai akcinei bendrovei „Corpus A“ dėl išlaidų trūkumams ištaisyti (nuostolių) atlyginimo.

3Teismas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Ieškovė DNSB „Lyros bendrija“ kreipėsi į teismą su patikslintu ieškiniu prašydama solidariai priteisti iš atsakovių UAB „Šebsta“, UAB „Centromera“ ir UAB „Planuotojai“ 68 531,52 Eur nuostolių dėl statybos darbų defektų taisymo, 5 procentų metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

6Reikalavimų įvykdymui užtikrinti ieškovė prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – už 68 531,52 Eur areštuoti atsakovės UAB „Šebsta“ turtą, turtines teises ir pinigines lėšas, paliekant atsakovei teisę iš areštuotų sumų atsiskaityti su ieškove. Reikalavimą iš esmės grindė tuo, kad atsakovei UAB „Šebsta“ iškelta restruktūrizavimo byla patvirtina sunkią pastarosios finansinę padėtį, jos negalėjimą atsiskaityti su visais esamais kreditoriais. Pažymėjo, jog ieškinio suma atsakovei yra didelė, todėl nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Kauno apygardos teismas 2015 m. lapkričio 6 d. nutartimi ieškovės prašymą tenkino, tačiau sutikdamas suatsakovės UAB “Šebsta” atskirojo skundo argumentais 2015 m. lapkričio 23 d. nutartimi šią nutartį panaikino ir atsisakė taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

9Teismas sutiko su atskirojo skundo argumentu, jog vien aplinkybė, kad įmonei iškelta restruktūrizavimo byla, eliminuoja grėsmę būsimo teismo sprendimo įvykdymui, nes restruktūrizuojamos įmonės turtui, o kartu ir kreditorių turtinių interesų užtikrinimui, taikomas kitoks turto valdymo, naudojimo ir disponavimo režimas, t. y. ĮRĮ įtvirtintas restruktūrizuojamos įmonės turto apsaugos režimas. Atsakovei UAB „Šebsta“ Kauno apygardos teismo 2015 m. gegužės 7 d. nutartimi iškėlus restruktūrizavimo bylą, yra draudžiama vykdyti visas pinigines prievoles, sustabdomi išieškojimai iš jos turto, draudžiama be teismo leidimo parduoti įmonės ilgalaikį turtą ar turtines teises ir pan. (ĮRĮ 8, 9 str.). Taigi, nuo restruktūrizavimo bylos iškėlimo dienos atsakovės turtas valdomas bei juo disponuojama ĮRĮ nustatyta tvarka, todėl ieškovės teiginiai dėl galimai palankaus teismo sprendimo neįvykdymo yra nepagrįsti. Teismas pažymėjo, kad įmonės restruktūrizavimo atveju kreditorių reikalavimai yra tenkinami laikantis restruktūrizavimo plane nustatytos tvarkos iš pajamų, gautų tęsiant įmonės veiklą, pardavus įmonės veikloje nereikalingą turtą (ĮRĮ 12 str. 2 d. 3 p.).

10III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

11Ieškovė prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2015 m. lapkričio 23 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – taikyti prašomas laikinąsias apsaugos priemones. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

 1. Teismas neįvertino, kad vien didelė ieškinio suma sudaro pagrindą preziumuoti, kad kilo reali grėsmė būsimo teismo sprendimo įvykdymui. 2015 m. lapkričio 6 d. nutartyje teismas buvo tinkamai įvertinęs atsakovės UAB „Šebsta“ finansines galimybes ir konstatavęs, jog ieškinio suma yra didelė šiai atsakovei.
 2. Įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimas savaime patvirtina, jog ši įmonė, nepaisant didelės jos turto balansinės vertės, turi finansinių sunkumų ir šiuo metu negali vykdyti atsiskaitymų su kreditoriais.
 3. Priešingai, nei nurodyta skundžiamoje nutartyje, aplinkybė, kad įmonei iškelta restruktūrizavimo byla, savaime neeliminuoja grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui. Restruktūrizavimo bylos iškėlimas reiškia, kad atsakovė turi finansinių sunkumų, o tai sudaro pagrindą atitinkamam jai pareikšto ieškinio sumos dydžio vertinimui, kas laikytina savarankiška aplinkybe, lemiančia padidėjusią teismo sprendimo galimo neįvykdymo riziką.
 4. ĮRĮ nedraudžia laikinųjų apsaugos priemonių taikymo restruktūrizuojamos įmonės atžvilgiu, taip pat nedraudžia šios įmonės turto ir piniginių lėšų arešto. Pirmosios instancijos teismas, sutikdamas su atskirojo skundo argumentais ir panaikindamas taikytas laikinąsias apsaugos priemones, pažeidė CPK normas ir nukrypo nuo teismų praktikoje formuojamų teisės taikymo ir aiškinimo taisyklių.

12Atsakovė UAB „Šebsta“ prašo atmesti ieškovės atskirąjį skundą ir skundžiamą teismo nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepime nurodo šiuos argumentus:

 1. Ieškovė pareiškė finansinius reikalavimus atsakovei prieš restruktūrizavimo bylos iškėlimą ir prašo taikyti laikinąsias apsaugos priemones tokių reikalavimų užtikrinimui. Toks reikalavimas prieštarauja imperatyvioms įstatymo nuostatoms, todėl turi būti atmestas.
 2. Siekiant netrukdyti įgyvendinti teisių disponuoti įmonės turtu ir lėšomis, efektyviai ruošti ar įgyvendinti restruktūrizavimo planą, vykdyti ūkinę – komercinę veiklą, paprastai yra naikinamos visos anksčiau bet kurio teismo ar kitų įstaigų, institucijų, restruktūrizuojamos įmonės turtui, piniginėms lėšoms, esančioms banko įstaigose, taikytos laikinosios apsaugos priemonės dar iki restruktūrizavimo plano tvirtinimo. Nuo įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo dienos visi jos įsipareigojimai vykdomi pagal kreditorių patvirtintą restruktūrizavimo planą, todėl netenka prasmės laikinųjų apsaugos priemonių taikymas pagal finansinius reikalavimus, pareikštus kitose civilinėse bylose.
 3. Atskirajame skunde nepagrįstai nurodyta, jog vien restruktūrizavimo bylos iškėlimas lemia grėsmę būsimo teismo sprendimo įvykdymui. Didelė ieškinio suma pati savaime nei palengvina, nei pasunkina būsimo teismo sprendimo įvykdymą.
 4. Nuo nutarties iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą dienos tokios įmonės turtas valdomas bei juo disponuojama ĮRĮ nustatyta tvarka, kas eliminuoja atskirajame skunde nurodytas grėsmes apie atsakovės turto perleidimą tretiesiems asmenims ar vengimą atsiskaityti su ieškove, siekiant išvengti ieškovės reikalavimo patenkinimo iš šio turto.
 5. Laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas pažeidžia ekonomiškumo principą, kadangi ieškovės reikalavimas nukreiptas trims atsakovėms solidariai, o laikinosios apsaugos priemonės būtų pritaikytos tik atsakovės UAB „Šebsta“ atžvilgiu.

13Trečiasis asmuo UAB „Statybos valdymo biuras“ su ieškovės atskiruoju skundu nesutinka. Atsiliepime į skundą nurodo šiuos argumentus:

 1. Nagrinėjamu atveju piktnaudžiaujama procesinėmis teisėmis, vilkinamas procesas, kadangi gyvenamojo namo techninės priežiūros dokumentacija tvarkoma ir pastatas naudojamas tinkamai.
 2. Statybos darbai buvo vykdomi ir už juos apmokama, tačiau vėliau, po statinio pripažinimo tinkamu naudoti, stogo įrengimui naudotos netinkamos medžiagos, nesivadovaujant privalomais statinio statybos darbų vykdymo dokumentais.

14IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

15Atskirasis skundas netenkintinas.

16Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria netenkintas prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Šį klausimą apeliacinės instancijos teismas sprendžia vadovaudamasis atskirojo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindais bei patikrina, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320, 338 str.). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nagrinėjamoje byloje nenustatyta.

17Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį, laikinųjų apsaugos priemonių taikymui yra būtina nustatyti dvi sąlygas: 1) ieškovo reikalavimas yra tikėtinai pagrįstas; 2) nustatyta teismo sprendimo neįvykdymo arba įvykdymo pasunkėjimo rizika. Nesant bent vienos iš šių sąlygų, taikyti laikinąsias apsaugos priemones nėra pagrindo.

18Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis Kauno apygardos teismo 2015 m. gegužės 7 d. nutartimi iškelta atsakovės UAB „Šebsta“ restruktūrizavimo byla, Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. liepos 9 d. nutartimi apygardos teismo nutartis palikta nepakeista. 2016 m. vasario 25 d. nutartimi patvirtintas UAB „Šebsta“ restruktūrizavimo planas ketverių metų laikotarpiui.

19Sutiktina su pirmosios instancijos teismo nurodytais argumentais, jog įsiteisėjus nutarčiai dėl įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo draudžiama vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas iki teismo nutarties iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos, įskaitant palūkanų, netesybų ir privalomųjų įmokų mokėjimą, išieškoti skolas iš šios įmonės teismo ar ne ginčo tvarka (ĮRĮ 9 str. 1 d. 1 p.), todėl netenka prasmės ir laikinųjų apsaugos priemonių taikymas pagal finansinius reikalavimus, pareikštus kitose civilinėse bylose, nes iškėlus restruktūrizavimo bylą visiems egzistuojantiems restruktūrizuojamos įmonės kreditoriams, atsižvelgiant į pagrindinius restruktūrizavimo bylos principus, kreditorių lygiateisiškumą bei jų reikalavimų proporcingą patenkinimą, nepriklausomai nuo to ar kreditorinius reikalavimus jie pareiškė restruktūrizavimo byloje ar kitose civilinėse bylose, turi būti sudaromos vienodos galimybės reikalavimų užtikrinimui bei patenkinimui (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. lapkričio 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1294/2009). Kitaip tariant, nuo nutarties iškelti restruktūrizavimo bylą priėmimo dienos, įmonės turtas valdomas bei juo disponuojama ĮRĮ nustatyta tvarka, kas savaime panaikina grėsmes, susijusias su turto perleidimu tretiesiems asmenims ar vengimu atsiskaityti su ieškove, siekiant išvengti ieškovės reikalavimo patenkinimo iš šio turto.

20Sutiktina su apeliantės atskirajame skunde nurodytais argumentais, jog restruktūrizavimo bylos iškėlimas patvirtina, kad įmonė turi finansinių sunkumų, o ieškinio suma galimai jai yra didelė, tačiau tai nesudaro teisinio pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemonės restruktūrizuojamai atsakovei. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas sudarytų nevienodas galimybes visiems restruktūrizuojamos atsakovės kreditoriams ir suteiktų prioritetą vienos kreditorės reikalavimų užtikrinimui.

21Apeliantė teisi, kad ĮRĮ tiesiogiai nedraudžia taikyti laikinųjų apsaugos priemonių restruktūrizuojamai įmonei. Tačiau pagal ĮRĮ 7 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostatas, teismas gavęs pareiškimą iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą CPK nustatyta tvarka gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, galiosiančias tik iki nutarties iškelti restruktūrizavimo bylą ar atsisakyti ją kelti įsiteisėjimo dienos.

22Dėl nurodyto teisinio reglamentavimo ieškovės atskirojo skundo argumentai dėl laikinųjų apsaugos priemonių restruktūrizuojamai atsakovei taikymo būtinybės atmetami kaip nepagrįsti.

23Iškėlus įmonės restruktūrizavimo bylą ir atsižvelgiant į galiojantį teisinį reglamentavimą, jog laikinosios apsaugos priemonės restruktūrizavimo byloje galioja tik iki nutarties iškelti restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo, kiti atskirojo skundo argumentai, susiję su galima būsimo teismo sprendimo neįvykdymo rizika dėl didelės ieškinio sumos, teisinės reikšmės neturi.

24Teismas, atsižvelgdamas į nurodytą teisinį reglamentavimą bei nustatytas faktines aplinkybes, daro išvadą, jog skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria teismas panaikino laikinąsias apsaugos priemones, yra pagrįsta ir teisėta. Todėl atskirasis skundas atmetamas, o skundžiama teismo nutartis paliekama nepakeista.

25Lietuvos apeliacinis teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

26Kauno apygardos teismo 2015 m. lapkričio 23 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės... 3. Teismas... 4. I. Ginčo esmė... 5. Ieškovė DNSB „Lyros bendrija“ kreipėsi į teismą su patikslintu... 6. Reikalavimų įvykdymui užtikrinti ieškovė prašė taikyti laikinąsias... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Kauno apygardos teismas 2015 m. lapkričio 6 d. nutartimi ieškovės prašymą... 9. Teismas sutiko su atskirojo skundo argumentu, jog vien aplinkybė, kad įmonei... 10. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 11. Ieškovė prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2015 m. lapkričio 23 d.... 12. Atsakovė UAB „Šebsta“ prašo atmesti ieškovės atskirąjį skundą ir... 13. Trečiasis asmuo UAB „Statybos valdymo biuras“ su ieškovės atskiruoju... 14. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 15. Atskirasis skundas netenkintinas.... 16. Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria netenkintas prašymas... 17. Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį, laikinųjų apsaugos priemonių taikymui yra... 18. Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis Kauno apygardos... 19. Sutiktina su pirmosios instancijos teismo nurodytais argumentais, jog... 20. Sutiktina su apeliantės atskirajame skunde nurodytais argumentais, jog... 21. Apeliantė teisi, kad ĮRĮ tiesiogiai nedraudžia taikyti laikinųjų apsaugos... 22. Dėl nurodyto teisinio reglamentavimo ieškovės atskirojo skundo argumentai... 23. Iškėlus įmonės restruktūrizavimo bylą ir atsižvelgiant į galiojantį... 24. Teismas, atsižvelgdamas į nurodytą teisinį reglamentavimą bei nustatytas... 25. Lietuvos apeliacinis teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio... 26. Kauno apygardos teismo 2015 m. lapkričio 23 d. nutartį palikti nepakeistą....