Byla e2-14130-769/2017
Dėl skolos, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Rasa Augustė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Gelvora“ ieškinį atsakovui V. S. dėl skolos, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo,

3Teismas

Nustatė

4ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydama priteisti iš atsakovo 578,77 Eur skolos, 137,63 Eur palūkanų, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 17,50 procentų dydžio metines palūkanas nuo pagrindinės skolos sumos (578,77 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Atsakovui nepateikus atsiliepimo į ieškinį ar kito parengiamojo procesinio dokumento, ieškovė prašo priimti sprendimą už akių.

5Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti tinkamai (CPK 123 straipsnio 3 dalis), tačiau per teismo nustatytą terminą atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateikė, todėl esant ieškovės prašymui priimtinas sprendimas už akių (142 straipsnio 4 dalis).

6Teismas konstatuoja:

7Ieškinys tenkintinas iš dalies.

8Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų dokumentų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą. Atlikus formalų pateiktų įrodymų vertinimą nustatyta, kad 2009 m. sausio 29 d. AB „Swedbank“ (buvęs „Hansabankas“) ir atsakovas sudarė Kreditinės mokėjimo kortelės sutartį Nr. ( - ), pagal kurią atsakovui buvo suteiktas kreditas, atsakovas įsipareigojo sutartyje nustatyta tvarka grąžinti kreditą bei mokėti palūkanas, delspinigius bei kitas sutartyje numatytas sumas AB „Swedbank“ naudai. Atsakovas savo įsipareigojimų tinkamai neįvykdė. 2014 m. liepos 24 d. Reikalavimo perleidimo sutartimi Nr. 14-20-42, AB „Swedbank“ bankas perleido ieškovei UAB „Gelvora“ visus reikalavimus atsakovo atžvilgiu, pagal minėtą Sutartį. 2014 m. rugsėjo 11 d., 2014 m. spalio 10 d., 2014 m. lapkričio 11 d., 2014 m. gruodžio 11 d., 2015 m. vasario 12 d., 2015 m. balandžio 13 d., 2016 m. liepos 12 d., 2017 m. vasario 10 d. ir 2017 m. birželio 12 d. mokėjimais atsakovas sumokėjo 457,54 Eur, kuriomis padengta dalis delspinigių, dalis palūkanų ir palūkanų delspinigiai.

9Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (CK 6.38 straipsnis). Draudžiama vienašališkai atsisakyti vykdyti prievolę, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus (CK 6.59 straipsnis). Skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, kai neįvykdomos ar netinkamai vykdomos sutartyje numatytos sąlygos arba kai skolininkas praleidžia prievolės įvykdymo terminą (CK 6.63 straipsnio 1 ir 2 dalis).

10Iš bylos duomenų matyti, kad atsakovas po reikalavimo perleidimo sutarties ( 2014-07-24) sumokėjo iš viso ieškovei 457,54 Eur. Reikalavimo perleidimo sutartimi ieškovė perėmė reikalavimo teisę į atsakovo nesumokėtą pradiniam kreditoriui 578,77 Eur kreditą, 211,26 Eur palūkanas, 52,09 Eur delspinigius, 14,46 Eur palūkanų delspinigius, iš viso 856,58 Eur. Ieškovė po reikalavimo perleidimo sutarties pasirašymo toliau skaičiavo atsakovui 17,5 procentų metines palūkanas „už naudojimąsi kreditu“ nuo pradinio kreditoriaus suteiktos kredito sumos. Už daugiau kaip tris metus jų priskaičiuota 317,36 Eur, t.y., beveik pusė perleistos skolos, du trečdaliai suteikto kredito. Iš atsakovo sumokėtos 457,54 Eur sumos ieškovė pasidengė ir dalį po perleidimo sutarties ( nuo 2014 m. liepos 29 d. iki 2017 m. rugpjūčio 30 d.) pačios paskaičiuotų palūkanų,- 179,73 Eur.

11CK 6.37 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad palūkanas pagal pinigines prievoles gali nustatyti įstatymai arba šalys susitarimu. Palūkanos gali būti kaip kompensacija už kreditoriaus patirtus nuostolius, kai skolininkas neįvykdo ar netinkamai įvykdo piniginę prievolę ar kaip atlyginimas kreditoriui už skolininko naudojimąsi svetimais pinigais. Reikalavimai kilo iš vartojimo sutarties. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad valstybė gina vartotojo interesus. Būtinybę užtikrinti vartotojo, kaip silpnesniosios sutarties šalies, teisių ir teisėtų interesų apsaugą savo praktikoje ne kartą yra akcentavęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, konstatuodamas, kad vartotojų gynimas yra prioritetinė valstybės ekonominės ir socialinės politikos dalis, konstitucinis valstybės ūkio tvarkymo principas; su vartotojų teisių apsauga susijusiuose ginčuose neretai peržengiamos privačių santykių ribos, vartotojų teisių gynimas vertintinas kaip viešasis interesas, svarbus ne tik pačiam vartotojui, bet ir didelei visuomenės daliai; teismas turi pareigą vartojimo sutarčių sąlygų atitiktį sąžiningumo kriterijams vertinti ex officio (LAT nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-475/2001, Nr. 3K-3-141/2006, Nr. 3K-3-211/2008, Nr. 3K-3-536/2008); vartotojų teisių bylų specifika lemia teismo pareigą būti aktyviam procese (LAT nutartis Nr. 3K-3-1137/2002, Nr. 3K-3-536/2008). Pažymėtina, kad vartojimo sutarties institutas, kaip ir kiekvienas teisės institutas, turi būti taikomas atsižvelgiant į jo tikslą – didesnės vartotojo teisių ir teisėtų interesų apsaugos užtikrinimą (LAT nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-581/2008). Įvertinus tai, jog ieškovės vykdoma veikla,- skolų išieškojimas, bet ne kreditų už palūkanas davimas, t.y., pajamų iš pinigų skolinimo bendrovė neuždirba, paskolų neišduoda, atsižvelgiant į tai, jog 2013 m. rugsėjo 5 d. pranešime pirminis kreditorius AB „Swedbank“ skolininkui nurodė, kad nutraukus sutartį toliau bus skaičiuojami delspinigiai( o ne palūkanos) iki galutinio atsiskaitymo pagal Sutartį, įvertinus ir 2014 m. rugpjūčio 7 d. pranešimą, kur duomenų apie palūkanų už naudojimąsi kredito likučiu skaičiavimą iki galutinio atsiskaitymo nėra, darytina išvada, kad po sutarties nutraukimo atsakovas buvo informuotas tik apie tolimesnį delspinigių, bet ne palūkanų už naudojimąsi kreditu skaičiavimą, todėl ieškovės reikalavimas dėl likusios nesumokėtos 137,63 Eur palūkanų dalies, kaip atlyginimo kreditoriui už skolininko naudojimąsi kreditu, atmestinas, kaip nepagrįstas. Įvertinus aukščiau išdėstytą laikytina, jog ieškovė nepagrįstai pasidengė iš atsakovo sumokėtų įmokų po reikalavimo perleidimo sutarties paskaičiuotas palūkanas, todėl pagrindinė skola mažintina 179,73 Eur, iš atsakovo priteistina 399,04 Eur kredito skola (CK 6.1 straipsnis, 6.4 straipsnis, 6.38 straipsnis, 6.59 straipsnis, 6.63 straipsnis, 6.101 straipsnis, 6.200 straipsnis, 6.205 straipsnis).

12Ieškiniu yra prašoma priteisti nuo visos priteistinos sumos 5 procentus metines palūkanas, įstatyme įvardijamas kaip minimalūs nuostoliai. Teismui nepateikti jokie įrodymai apie ieškovės patirtus didesnius nei minimalūs nuostolius dėl atsakovo prievolės nevykdymo (Klaipėdos apygardos teismo nutartis civilinėje byloje Nr.2A-1196-123/2012). CK 6.37 straipsnio 2 dalyje yra numatyta skolininko pareiga mokėti procesines palūkanas už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, todėl ieškovės prašymu iš atsakovo priteistinos įstatymo nustatytos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistiną skolą nuo bylos iškėlimo teisme, t.y. 2017 m. rugsėjo 6 d., iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (LR CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio l dalis).

13Iš dalies tenkinus ieškinį, iš atsakovo ieškovei priteistinos rašytiniais įrodymais pagrįstos bylinėjimosi išlaidos, proporcingai patenkintų reikalavimų daliai. Ieškovė prašo priteisti 16 Eur sumokėto žyminio mokesčio. Laikant, kad patenkinta apie 56 procentai ieškinio reikalavimų, iš atsakovo ieškovei priteistina 8,96 Eur žyminio mokesčio (CPK 93 straipsnis). Iš atsakovo Valstybei priteistina 4,17 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

14Ieškovė teikdama ieškinį sumokėjo 18 Eur žyminio mokesčio, kadangi ieškinys buvo pateiktas per EPP, yra mokamas 75 procentų žyminis mokestis, t.y. 16 Eur. Todėl ieškovei grąžintina nepanaudota 2 Eur žyminio mokesčio dalis.

15Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 straipsniu, 262 straipsnio 2 dalimi, 285 straipsnio 1, 5, 7 dalimis, 270 straipsniu, 286 straipsniu, teismas

Nutarė

16ieškinį tenkinti iš dalies.

17Priteisti ieškovei UAB „Gelvora“, į. k. 125164834, buveinės adresas A. Juozapavičiaus g. 7, Vilnius, a.s. LT02 7044 0600 0031 0074, AB bankas SEB bankas, iš atsakovo V. S., a. k. ( - ) 399,04 Eur (trys šimtai devyniasdešimt devyni eurai 04 centai) skolos, 5 (penkis) procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme, t.y. nuo 2017 m. rugsėjo 6 d., iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 8,96 Eur (aštuoni eurai 96 centai) žyminio mokesčio.

18Kitą ieškinio dalį atmesti.

19Priteisti iš atsakovo V. S., a. k. ( - ) Valstybei 4,17 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM, į.k. 188659752, sąskaita Nr. LT247300010112394300, AB „Swedbank“, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660).

20Grąžinti ieškovei UAB „Gelvora“ dalį nepanaudoto žyminio mokesčio – 2 Eur, mokėto 2017 m. kovo 28 d., AB „Swedbank“.

21Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Klaipėdos miesto apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

22Ieškovė per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Rasa Augustė,... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės... 3. Teismas... 4. ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydama priteisti iš atsakovo... 5. Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti tinkamai (CPK 123 straipsnio 3... 6. Teismas konstatuoja:... 7. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 8. Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų... 9. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais... 10. Iš bylos duomenų matyti, kad atsakovas po reikalavimo perleidimo sutarties (... 11. CK 6.37 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad palūkanas pagal pinigines prievoles... 12. Ieškiniu yra prašoma priteisti nuo visos priteistinos sumos 5 procentus... 13. Iš dalies tenkinus ieškinį, iš atsakovo ieškovei priteistinos rašytiniais... 14. Ieškovė teikdama ieškinį sumokėjo 18 Eur žyminio mokesčio, kadangi... 15. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 straipsniu, 262 straipsnio 2... 16. ieškinį tenkinti iš dalies.... 17. Priteisti ieškovei UAB „Gelvora“, į. k. 125164834, buveinės adresas A.... 18. Kitą ieškinio dalį atmesti.... 19. Priteisti iš atsakovo V. S., a. k. ( - ) Valstybei 4,17 Eur išlaidų,... 20. Grąžinti ieškovei UAB „Gelvora“ dalį nepanaudoto žyminio mokesčio –... 21. Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 22. Ieškovė per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti...