Byla e2-1285-854/2019
Dėl įskaitymo pripažinimo negaliojančiu ir skolos priteisimo, trečiasis asmuo Mainpro AB

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Giedrė Čėsnienė, sekretoriaujant Ingridai Žuraitei, Svetlanai Žurienei, dalyvaujant ieškovės atstovui advokatui Edvardui Sinkevičiui, atsakovės atstovui advokatui Viačeslavui Ivanovui, trečiojo asmens atstovui advokato padėjėjui Gediminui Gabniui,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Dozhas“ ieškinį atsakovei SIA „GEFCO Baltic“, Lietuvos Respublikoje veikiančiai per SIA „GEFCO Baltic“ filialą, dėl įskaitymo pripažinimo negaliojančiu ir skolos priteisimo, trečiasis asmuo Mainpro AB.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė UAB „Dozhas“ ieškiniu prašo atsakovės SIA „GEFCO Baltic“, Lietuvos Respublikoje veikiančios per SIA „GEFCO Baltic“ filialą, 2017 m. rugsėjo 13 d. atliktą 6 357,79 Eur įskaitymą ir 2018 m. sausio 2 d. atliktą 15 828,66 Eur įskaitymą ieškovės atžvilgiu pripažinti neteisėtais ir negaliojančiais nuo jų atlikimo momento, priteisti iš atsakovės 22 186,45 Eur skolą, 6 proc. dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

5Nurodė, kad tarp šalių yra susiklostę tęstiniai komerciniai krovinių vežimo keliais teisiniai santykiai. Už suteiktas transportavimo paslaugas ieškovė išrašė atsakovei PVM sąskaitas-faktūras, pagal kurias atsakovė su ieškove atsiskaitė tik iš dalies. Atsakovė 2017 m. rugsėjo 13 d. pateikė ieškovei pretenziją dėl pervežimo metu kroviniui neva padarytos 6339,64 Eur žalos ir 15,00 Eur žalos administravimo mokesčio atlyginimo, taip pat 2017 m. rugsėjo 13 d. PVM sąskaitą-faktūrą 6 357,79 Eur sumai, apimančiai tariamą kompensaciją už apgadintą krovinį (6354,64 Eur), žalos administravimo mokestį (15 Eur) ir PVM sumą nuo žalos administravimo mokesčio (3,15 Eur). 2018 m. sausio 2 d. atsakovė ieškovei pateikė dar vieną pretenziją dėl vežimo metu kroviniui padarytos 15 810,51 Eur žalos ir 15 Eur žalos administravimo mokesčio atlyginimo, o 2018 m. sausio 19 d. pateikė ieškovei PVM sąskaitą-faktūrą dėl kompensacijos už apgadintą krovinį atlyginimo 15 828,66 Eur sumai, apimančiai tariamą kompensaciją už apgadintą krovinį (15 825,51 Eur), žalos administravimo mokestį (15 Eur) ir PVM sumą nuo žalos administravimo mokesčio (3,15 Eur). Atsakovė atliko du vienarūšių priešpriešinių reikalavimų įskaitymus ir 2017 m. rugsėjo 13 d. ir 2018 m. sausio 19 d. PVM sąskaitose-faktūrose nurodytomis 6 357,79 Eur ir 15 828,66 Eur sumomis sumažino ieškovei už suteiktas krovinių vežimo paslaugas mokėtinas sumas.

6Ieškovė pripažįsta ir neginčija fakto, kad jos vykdytų pervežimų metu, dėl kurių atsakovė pareiškė pretenzijas, gabentiems kroviniams buvo padaryta žala. Tačiau atsakovei nepateikus jokių objektyvių žalos mastą ir jos dydį patvirtinančių dokumentų, atsakovė neturėjo teisės savo nuožiūra vienašališkai įskaityti tariamų ir ginčytinų reikalavimų į ieškovei mokėtinas sumas. Ieškovės teigimu, reikalavimai atlyginti 6 357,79 Eur ir 15 828,66 Eur žalą įskaitymo momentu netenkino iš įstatymo kylančios reikalavimo apibrėžtumo sąlygos. Taip pat pažymėjo, kad pagal teismų praktiką vienašališkai negali būti įskaitomi tokie reikalavimai, kurie yra aiškiai nelygiaverčiai vykdytinumo ir akivaizdumo požiūriu. Kadangi atsakovės priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymai netenkina iš Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau- CK) kylančių imperatyvių įskaitymo sąlygų, atlikti įskaitymai, vadovaujantis CK 6.130 straipsnio 1 dalimi, turi būti pripažinti niekiniais ir negaliojančiais nuo jų atlikimo momento. Atsakovės įskaitymus pripažinus negaliojančiais, iš atsakovės ieškovei turi būti priteista 22 186,45 Eur skola.

7Atsakovė pateiktame atsiliepime į ieškinį prašė ieškinį atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2017 m. rugpjūčio 31 d. ieškovė atliko pervežimą Prancūzijoje maršrutu Hordain– Poissy, 2017 m. birželio 1 d. pervežimą Prancūzijoje maršrutu Hordain – Survilliers, kurių metu buvo gabenamos naujos transporto priemonės. Pervežimų metu transporto priemonės buvo apgadintos. Ieškovė elektroniniais laiškais buvo informuota apie krovinių apgadinimus bei jai buvo pateiktos užklausos dėl nepriklausomų ekspertų samdymo krovinių apžiūrai, tačiau ieškovė neinformavo apie ketinimą samdyti nepriklausomus ekspertus. 2017 m. rugsėjo 13 d. ir 2018 m. sausio 2 d. ieškovei buvo pateikti reikalavimai atlyginti nuostolius bei nuostolių dydį pagrindžiantys dokumentai – techninės apžiūros protokolai, važtaraštis, fotonuotraukos ir atliktos nuostolių ekspertizės. Pretenzijoje dėl 2017 m. rugpjūčio 31 d. pervežimo nurodytą žalos dydį sudaro: transporto priemonės nuvertėjimas – 3 668,63 Eur (DEKRA ekspertų išvada Nr. 456570); remonto darbų išlaidos – 2 171,01 Eur be PVM (DEKRA ekspertų išvada Nr. 456570); automobilio gabenimo išlaidos iki remonto dirbtuvių - 100 Eur, kurie apskaičiuoti pagal „GEFCO“ veiklos taisykles, esančias neatskiriama pervežimų sutarties dalimi; automobilio gabenimo išlaidos nuo remonto dirbtuvių iki automobilio pardavimo salono – 200 Eur, kurie apskaičiuoti pagal „GEFCO“ veiklos taisykles; GEFCO FRANCE“ (siuntėjo) žalos administravimo išlaidos – 200 Eur, kurie apskaičiuoti pagal „GEFCO“ veiklos taisykles;

8„GEFCO BALTIC“ žalos administravimo išlaidos – 15 Eur, numatytos pervežimo užsakymo Nr. 56141-186 5 dalies a punkte, žalos administravimo išlaidas taip pat patvirtina UAB „Lugus“ atsakovei išrašyta ir pateikta sąskaita faktūra už suteiktas žalų administravimo paslaugas. Pretenzijoje dėl 2017 m. birželio 1 d. pervežimo nurodytą žalos dydį sudaro: transporto priemonės nuvertėjimas – 6 012,00 Eur (DEKRA ekspertų išvada Nr. 461314); transporto priemonės remonto išlaidos – 9 298,51 Eur be PVM (DEKRA ekspertų išvada Nr. 461314); automobilio gabenimo išlaidos iki remonto dirbtuvių – 100 Eur, kurie apskaičiuoti pagal „GEFCO“ veiklos taisykles, esančias neatskiriama pervežimų sutarties dalimi; automobilio gabenimo išlaidos nuo remonto dirbtuvių iki automobilio pardavimo salono – 200 Eur, kurie apskaičiuoti pagal „GEFCO“ veiklos taisykles; „GEFCO FRANCE“ (siuntėjo) žalos administravimo išlaidos – 200 Eur, kurie apskaičiuoti pagal „GEFCO“ veiklos taisykles; GEFCO BALTIC“ žalos administravimo išlaidos – 15 Eur, numatytos pervežimo užsakymo Nr. 58757-186 5 dalies a punkte, patirtas žalos administravimo išlaidas taip pat patvirtina UAB „Lugus“ atsakovei išrašyta ir pateikta sąskaita faktūra už suteiktas žalų administravimo paslaugas. Pretenzijose bei elektroniniuose laiškuose ieškovei buvo nurodyta, kad nuostolių sumos bus išskaitytos iš ieškovei mokėtinų sumų. Atsakovė kompensavo siuntėjo patirtus nuostolius dėl transporto priemonių sugadinimo bei su tuo susijusias papildomas išlaidas. Atsakovės teigimu, atlikti įskaitymai atitinka įskaitymo sąlygas.

9Trečiasis asmuo pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame prašė ieškinį tenkinti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Trečiasis asmuo palaikė ieškovės ieškinyje nurodytus argumentus, sutiko, kad atsakovė neįrodė žalos dydžio ir atlikti įskaitymai turi būti pripažįstami neteisėtais ir nepagrįstais, nes įskaitymų atlikimo metu nebuvo tenkinama reikalavimo apibrėžtumo sąlyga.

10Ieškovė pateikė dubliką, kuriame prašė ieškinį tenkinti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad vien tik žalos faktą ir jos dydį pagrindžiantys įrodymai nesukuria atgręžtinio reikalavimo teisės. Be to, atsakovė taip pat negalėjo įskaityti visų pretenzijose detalizuotų sumų, kadangi kai kurios iš nurodytų sumų nepatenka bei yra už ieškovės, kaip vežėjos, atsakomybės ribų. Pažymėjo, kad žalos apskaičiavimo bei atlyginimo klausimai, atsižvelgiant į šalių susitarimus, turi būti sprendžiami vadovaujantis Kelių transporto kodekso (toliau – KTK) nuostatomis. Nagrinėjamu atveju nebuvo nustatyta gabentų krovinių vertė, todėl sprendžiant dėl ieškovės padarytos žalos dydžio apibrėžtumo turi būti vadovaujamasi KTK 46 straipsnio 2 dalimi. Krovinio sužalojimo atveju vežėjui tenka pareiga atlyginti tik tą žalą, kurią apibrėžia krovinio nuvertėjimo suma. Atsakovės įskaityti nuostolių dydžiai, apimantys ne tik žalą patyrusių krovinių nuvertėjimo sumas, bet ir jų remonto išlaidas, prieštarauja šalių susitarimu taikytinoms imperatyvioms KTK 46 straipsnio 2 dalies nuostatoms. Taigi 2 171,01 Eur ir 9 298,51 Eur transporto priemonių remonto išlaidos nepagrįstai įtrauktos į iš ieškovės atlygintinus žalos dydžius. Taip pat atkreipė dėmesį į tai, kad gabentos transporto priemonės Peugeot Expert nuvertėjimo suma buvo paskaičiuota nuo transporto priemonės mažmeninės rinkos kainos, nors krovinio vertė turi būti skaičiuojama pagal pakrovimo vietoje ir pakrovimo metu rinkoje galiojusias didmenines prekių kainas (KTK 46 straipsnio 4 dalis). Pasisakydamas dėl netiesioginių nuostolių, pažymėjo, kad pagal KTK 46 straipsnio 5 dalį, CMR 25 straipsnį, vežėjo atsakomybė už krovinio sugadinimą yra ribojama tik tiesioginių nuostolių dydžiu. Be to, kaip nurodo atsakovė, netiesioginės išlaidos paskaičiuotos pagal GEFCO veiklos ir GEFCO bei PSA kokybės standartus, su kuriais ieškovė nebuvo tinkamai supažindinta ir nėra jų akceptavusi.

11Atsakovė pateikė tripliką, prašė ieškinį atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad ieškovė nepagrįstai dublike vadovaujasi išimtinai KTK nuostatomis, kadangi susiklosčiusiems šalių teisiniams santykiams taikytini ir kiti Lietuvos Respublikos teisės aktai, tiek pačios sutarties nuostatos. Vežėjas (t. y. ieškovė), priėmusi iš siuntėjo krovinį ar bagažą, atsako nuo jo priėmimo iki išdavimo už žalą, padarytą dėl krovinio ar bagažo praradimo, trūkumo ar sužalojimo, jeigu nėra įrodymų, kad žala atsirado ne dėl jo kaltės (KTK 45 straipsnio 1 dalis). CK 6.249 straipsnis žalą apibrėžia kaip asmens turto netekimą arba sužalojimą, turėtas išlaidas, taip pat negautas pajamas, kurias asmuo būtų gavęs, jeigu nebūtų buvę neteisėtų veiksmų. Atsakovė nesutinka su ieškovės pozicija, kad vežėjui tenka pareiga atlyginti tik tą žalą, kurią apibrėžia krovinio nuvertėjimo suma, kadangi toks KTK 46 straipsnio 2 dalies nuostatų interpretavimas neatitinka nei teisės aktų nuostatų, nei elementarios logikos kriterijų. Pabrėžė, kad dėl ieškovo kaltės buvo apgadintos naujos transporto priemonės ir akivaizdu, kad nesuremontuotos transporto priemonės yra nuvertėjusios atstatymo išlaidų, t.y. remonto darbų, suma. Ieškovė painioja naujos transporto priemonės prekinės vertės netekimą su KTK pateikta krovinio nuvertėjimo sąvoka. DEKRA ekspertizėse prekinės vertės netekimas (prancūziškai „montant de la decote“) yra išverstas kaip „nuvertėjimo suma“, tačiau vertimą atlikęs biuras patikslino, kad minėta prancūziška sąvoka gali būti verčiama ir kaip prekinės vertės netekimo suma. Taip pat pažymėjo, kad apgadintų transporto priemonių vertės DEKRA ekspertizėse buvo nustatytos pagal transporto priemonių pakrovimo vietoje, t.y. Prancūzijoje, buvusias vertes, analogiškai buvo paskaičiuoti ir remonto kaštai, todėl šiuo atveju žalos dydis nustatytas nepažeidžiant KTK nuostatų. Pabrėžė ir tai, kad pagal krovinių transportavimo užsakymų 5 straipsnį gavusi pretenzijas dėl krovinio apgadinimo ieškovė privalėjo pateikti savo prieštaravimus per konkrečius terminus, kurie nelaikytini neprotingais, o tokių prieštaravimų nepateikus - atsakovė turėjo teisę laikyti, kad ieškovė sutiko su nurodytomis sumomis ir atitinkamai taikyti abipusių reikalavimų įskaitymą. Minėtų užsakymų 5 straipsnio b) punkte yra nurodoma, kad kai automobilis bus laikomas taisomu, jis bus netinkamu parduoti kaip naujas automobilis ir pastarajam bus skaičiuojamas prekinės vertės netekimas. Ieškovė, priimdama ir vykdydama užsakymus, patvirtino, jog su aktualiomis atsakovės taisyklėmis yra susipažinusi ir laiko jas sudėtine užsakymo/pervežimo sutarties dalimi (krovinių transportavimo užsakymų 3 straipsnio a) punktas). Transportavimo užsakymo 5 straipsnio a) punkte nurodyta, kad jeigu pagal užsakymą transportuojamos prekės būtų prarastos arba sugadintos, atsakovė turi teisę reikalauti iš ieškovės žalos administravimo išlaidų, kurių dydis nelaikytinas per dideliu, ar neprotingu.

12Trečiasis asmuo Mainpro AB pateikė rašytinius paaiškinimus, kuriuose palaikė ieškovės argumentus, prašė priteisti bylinėjimosi išlaidas. Trečiojo asmens teigimu, atsakovės atlikti įskaitymai yra neteisėti ir nepagrįsti, kadangi atsakovė neįrodė regresinio reikalavimo atsiradimo sąlygų; atsakovo įskaityti regresiniai reikalavimai neatitinka CK 1.130 straipsnio 1 dalyje įtvirtintos įskaitymo apibrėžtumo sąlygos dėl prieštaravimo KTK 46 straipsnio 2 daliai, imperatyviai nustatančiai ribotos vežėjo atsakomybės apimtį.

13Teismo posėdžio metu proceso dalyvių atstovai palaikė raštu išdėstytus argumentus.

14Ieškinys tenkintinas visiškai.

15Byloje nustatytos faktinės aplinkybės

16Nustatyta, kad šalis siejo tęstiniai krovinių keliais vežimo teisiniai santykiai. Atsakovas teikė ieškovui užsakymus, ieškovas, juos įvykęs teikė atsakovui sąskaitas faktūras, o šis jas apmokėdavo. Išanalizavus ieškovo ir atsakovo pasirašytų užsakymų nuostatas, darytina išvada, kad ginčo šalys sudarė ne krovinio ekspedicijos, bet vežimo sutartį – atsakovas, užsakydamas pervežti krovinį ir įsipareigodamas sumokėti sutartą užmokestį už vežimą, veikė kaip siuntėjas vežimo sutarties prasme, o ieškovas, įsipareigodamas pervežti ieškovo užsakytą krovinį, prisiimdamas atsakomybę už krovinio pervežimą bei susitardamas dėl užmokesčio už vežimą, veikė kaip vežėjas. To neneigia ir pačios šalys.

17Trečiasis asmuo yra apdraudęs ieškovo civilinė atsakomybę (el.b.l. 24-25).

182017-09-15 ieškovas atsakovui išrašė PVM sąskaitą faktūrą Nr. DOZH171668 2662 Eur sumai, kurią nurodė apmokėti iki 2017-10-15 (el.b.l. 11).

192017-09-20 ieškovas atsakovui išrašė PVM sąskaitą faktūrą Nr. DOZH171658 6141,09 Eur sumai, kurią nurodė apmokėti iki 2017-10-20 (el.b.l. 10).

202017-09-30 Danske Bank, tvarkantis ieškovo faktoringo sąskaitas, elektroniniu paštu atsakovui nurodė, kad sąskaitos Nr. DOZH171668 ir Nr. DOZH171658 yra neapmokėtos (el.b.l. 13).

212017-10-30 atsakovas elektroniniu laišku Danske Bank nurodė, kad sąskaitos Nr. DOZH171668 ir Nr. DOZH171658 apmokėtos 2017-10-19, jos dalinai sudengtos su atsakovo pretenzijomis (el.b.l. 12).

222017-10-30 Danske Bank atstovė elektroniniu laišku nurodė ieškovui, kad faktoringo sąskaitos Nr. DOZH171668 ir Nr. DOZH171658 atsakovo buvo apmokėtos tik dalinai (2 036,72 Eur) dėl pretenzijų (el.b.l. 12).

232017-11-20 ieškovas atsakovui išrašė PVM sąskaitą faktūrą Nr. DOZH172306 4815,49 Eur sumai, kurią nurodė apmokėti iki 2017-12-20 (el.b.l. 11).

242017-11-30 ieškovas atsakovui išrašė PVM sąskaitą faktūrą Nr. DOZH172314 10959,21 Eur sumai, kurią nurodė apmokėti iki 2017-12-30 (el.b.l. 10).

252017-12-11 ieškovas atsakovui išrašė PVM sąskaitą faktūrą Nr. DOZH172315 1842,88 Eur sumai, kurią nurodė apmokėti iki 2017-12-30 (el.b.l. 10).

26Šios sąskaitos taip pat buvo apmokėtos tik iš dalies, atsakyme į Danske Bank užklausą atsakovas motyvavo tai įskaitymu (el. laiškai, el.b.l. 19-20).

27Byloje nėra ginčo, kad paslaugos, už kurias išrašytos sąskaitos-faktūros, iš kurių kildinasi ieškovo reikalavimai dėl skolos priteisimo šioje byloje, suteiktos. Atsakovas nurodo jas apmokėjęs tik iš dalies, nes įskaitęs ieškovo padarytus nuostolius.

282017-06-01 atsakovo užsakymo pagrindu ieškovas organizavo vežimą Prancūzijoje iš Hordain į Survilliers (el.b.l. 47-48). Iš važtaraščio matyti, kad krovinys gautas 2017-06-02 (el.b.l. 74). Gavimo metu surašytame konstatavimo akte nurodyta, kad apgadintas automobilis Peugeot Traveller, kėbulo Nr. VF3VABHXHHZ033467 (el.b.l. 75-77). Į bylą pateiktos apgadinto automobilio nuotraukos (el.b.l. 79-89). Su atsakovu susijusios kompanijos Gefco France SAS prašymu atlikta automobiliui padarytos žalos ekspertizė (el.b.l. 90-94). Jos išvadoje nurodyta, kad transporto priemonę reikia remontuoti, jos nebegalima parduoti kaip naujos, nurodyta transporto priemonės kaina 18 343,15 Eur be PVM, nuvertėjimo (arba prekinės vertės netekimo – el.b.l. 127-128) suma 3 688,63 Eur be PVM, remonto kaštai 2 605,21 Eur.

292017-09-13 atsakovas pateikė ieškovui pretenziją 6354,64 Eur sumai dėl žalos vežimo metu padarymo, išrašė šiai sumai PVM sąskaitą-faktūrą Nr. S 753 ir nurodė, kad ši suma bus išskaityta iš ieškovui mokėtinų sumų (el.b.l. 14-15).

302017-09-01 atsakovo užsakymo pagrindu ieškovas organizavo vežimą Prancūzijoje iš Hordain į Poissy (el.b.l. 72-73). Važtaraštyje pažymėta, kad vežimo metu buvo padaryta žala vežtam naujam automobiliui Peugeot Expert, kėbulo Nr. VF3VFAHHWHZ068100 (el.b.l. 49-50). Konstatavimo akte gavimo metu užfiksuoti apgadinti automobilio elementai (el.b.l. 58-59), į bylą pateiktos apgadinto automobilio nuotraukos (el.b.l. 62-65). Su atsakovu susijusios kompanijos Gefco France SAS prašymu atlikta automobiliui padarytos žalos ekspertizė (el.b.l. 66-70). Jos išvadoje nurodyta, kad transporto priemonę reikia remontuoti, jos nebegalima parduoti kaip naujos, nurodyta transporto priemonės kaina 30 060 Eur be PVM, nuvertėjimo (arba prekinės vertės netekimo – el.b.l. 127-128) suma 6 012 Eur be PVM, remonto kaštai 11 158,22 Eur. Atsakovas nurodė, kad krovinio vertė buvo įvertina pagal jo įsigijimo sąskaitą (el.b.l. 129).

312018-01-02 atsakovas pateikė ieškovui pretenziją 15 825,51 Eur sumai dėl žalos vežimo metu padarymo, ir nurodė, kad ši suma bus išskaityta iš ieškovui mokėtinų sumų (el.b.l. 22). 2018-01-04 išrašė šiai sumai PVM sąskaitą-faktūrą Nr. S 1233 (el.b.l. 23).

32Ieškovas neneigia, kad aptartų vežimų metu kroviniams buvo padaryta žalos, tačiau nesutinka su atsakovo paskaičiuota nuostolių suma.

33Į bylą pateiktas 2017 m. rugpjūčio mėn. tarp šalių buhalterijų vykęs susirašinėjimas elektroniniu paštu (el.b.l. 166-170), iš kurio matyti, kad jiems neaišku, kas, kada ir kaip buvo įskaityta, 2017-08-23 elektroniniame laiške ieškovo buhalterė dėl pretenzijų pažymi, kad jos galėjo būti sudengtos anksčiau arba jų ji neturinti, paprašė atsiųsti (el.b.l. 166).

342018-04-11 atsakovo partneris Prancūzijoje informavo atsakovą, kad yra sumokėjęs 15 810,51 Eur žalos atlyginimo 2018-02-19 (el.b.l. 95-96).

35Atsakovas pateikė į bylą iš UAB Lugus gautas sąskaitas faktūras: 2017-10-11 Nr. LUG 000298 ir 2018-02-09 Nr. LUG000332 už žalų administravimo paslaugas atitinkamai 1426,50 Eur ir 1116 Eur sumoms (el.b.l. 51-52).

36Į bylą pateikta dalis 2015-12-15 Gefco informacinio pranešimas vežėjams ir paslaugų teikėjams, kurio dalykas: priminimas dėl nedidelių ir rimtų įvykių apdorojimo procedūros; susigrąžinamų transportavimo išlaidų, taikomų perklasifikuotiems padėvėtiems automobiliams, peržiūra (el.b.l. 97-104).

37Ieškovas į bylą pateikė 2018-07-31 ir 2018-10-15 išrašus iš internetinės svetainės www.peugeotlietuva.lt, įrodinėdamas, kad analogiškų automobilių mažmeninė rinkos kaina yra mažesnė (el.b.l. 114-117).

38Dėl atsakovo atliktų įskaitymų

39CK 6.130 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad prievolė baigiasi, kai įskaitomas priešpriešinis vienarūšis reikalavimas, kurio terminas suėjęs arba kurio terminas nenurodytas ar apibūdintas pagal pareikalavimo momentą. Įskaitymui pakanka vienos prievolės šalies pareiškimo (CK 6.131 straipsnio 1 dalis). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo yra išaiškinta, kad kai atsakovas teisme pareiškia, jog prievolė pagal ieškinį yra pasibaigusi dėl iki bylos iškėlimo įvykusio įskaitymo, teismas turi patikrinti tokio atsikirtimo pagrįstumą, t. y. ar įskaitymas įvyko ir ar jis yra teisėtas. Nors įskaitymas galimas nepriklausomai nuo to, sutinka kita prievolės šalis su tokiu prievolės pasibaigimo būdu ar ne, kita prievolės šalis turi teisę ginčyti įskaitymo pagrįstumą teisme, įrodinėdama, kad nebuvo įstatyme nustatytų sąlygų, būtinų atliekant įskaitymą. Tuo atveju, jeigu įskaitymas pripažįstamas neteisėtu, pripažįstama nepasibaigusia ir įskaityta prievolė (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009-06-26 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-293/2009; 2009-09-29 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-363/2009, kt.). Reikalavimas dėl įskaitymo neteisėtumo gali būti pareikštas ir nagrinėjamas kartu su reikalavimu dėl prievolės įvykdymo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-02-10 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-55/2009). Šioje byloje ieškovas ir siekia nuginčyti atsakovo atliktus įskaitymus, o to pasekoje siekia prisiteisti už vežimo paslaugas negautą atlygio dalį.

40Vadovaudamasis aptartais kasacinio teismo išaiškinimais, atsižvelgdamas į tai, kad ieškovas kvestionuoja atsakovo nurodytus 6354,64 Eur ir 15 825,51 Eur sumų įskaitymą į ieškovui mokėtiną vežimo užmokestį, teismas analizuoja, ar atsakovas teisėtai ir pagrįstai remiasi prievolės atsiskaityti su ieškovu už krovinio pervežimą pasibaigimu dėl įskaitymo (CK 6.130, 6.131 straipsniai).

41Kasacinis teismas nuosekliai formuoja praktiką, jog pagal CK 6.130 straipsnio nuostatas įskaitymui atlikti būtinos šios sąlygos: 1) prievolės šalys turi turėti viena kitai abipusių teisių ir pareigų, t.y. skolininkas kartu turi būti ir savo kreditoriaus kreditorius, o kreditorius – ir savo skolininko skolininkas; 2) šalių reikalavimai turi būti priešpriešiniai, t. y. šalys turi turėti reikalavimus viena kitai, o ne trečiajam asmeniui; 3) šie šalių reikalavimai turi būti vienarūšiai, t. y. abiejų prievolių dalykas turi būti toks pat; 4) abu reikalavimai turi galioti; 5) abu reikalavimai turi būti vykdytini; 6) abu reikalavimai turi būti apibrėžti ir aiškūs (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006-12-11 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-624/2006; 2007-12-21 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-593/2007; 2009-06-26 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-293/2009; 2010-01-04 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-9/2010; 2010-02-01 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-18/2010).

42Teismų praktikoje pripažįstama ir tai, kad vienašališkai negali būti įskaitomi tokie reikalavimai, kurie yra aiškiai nelygiaverčiai vykdytinumo ir akivaizdumo požiūriu, vienašališkai negalima įskaityti ir reikalavimų, kurių vykdytinumas remiasi vien materialiosios teisės normomis, ypač kai faktinės aplinkybės tokios, kad yra didelė tikimybė, jog dėl reikalavimo pagrįstumo neišvengiamai kils teisminis ginčas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012-11-21 nutartis c.b. Nr. 3K-3-502/2012, 2014-10-29 nutartis c.b. Nr. 3K-3-458/2014). Šiuo aiškinimu pabrėžiama būtinybė kiekvieną kartą taikant įstatyme įtvirtintas įskaitymo sąlygas, įvertinti jų esmę, paskirtį ir įskaitomų reikalavimų pobūdį.

43Nagrinėjamu atveju ieškovas atsakovo pateiktų pretenzijų nepripažino, tarp šalių kilo ginčas dėl atsakovo reikalaujamų nuostolių dydžio. Atsakovo pateikti įrodymai dėl nuostolių dydžio buvo kvestionuoti tiek ieškovo, tiek jo draudiko.

44Be to, atsakovas sąskaitas ieškovui išrašė ir įskaitymą atliko anksčiau nei apmokėjo nukentėjusiajam asmeniui jo reikalautus nuostolius. 2018-01-02 įskaitymą atliko netgi anksčiau, nei pats išrašė ieškovui sąskaitą. Bylos duomenimis su atsakovu susijusi kompanija nuostolius žalą patyrusiam asmeniui atlygino 2018-02-19, tuo tarpu duomenų apie tai, kad nuostolių būtų patyręs pats atsakovas byloje nėra.

45Aplinkybė, kad šalis siejo ilgalaikiai santykiai ir anksčiau šalys ne kartą buvo įskaičiusios viena kitai mokėtinas sumas, tame tarpe ir priskaitytus nuostolius, negali atimti iš ieškovo galimybės šiuo konkrečiu atveju kvestionuoti atsakovo reikalaujamų nuostolių dydį.

46Teismas sutinka ir su ieškovo bei trečiojo asmens atstovais, kad šalių pasirašytų krovinių vežimų užsakymų 5 punkto norma, nustatanti, kad jei vežėjas nesutinka kompensuoti nuostolių dėl prarastų arba apgadintų prekių, jis privalo pateikti prieštaravimus ekspeditoriui per 24 val. nuo to momento, kai buvo išrašyta pretenzija, negali būti aiškinama kaip eliminuojanti ieškovui galimybę kvestionuoti atsakovo reikalaujamų nuostolių dydį.

47Nurodyti argumentai sudaro pagrindą išvadai, kad atlikdamas ginčijamus įskaitymus atsakovas neturėjo aiškių ir apibrėžtų reikalavimų ieškovui, be to, jų tarpusavio reikalavimai buvo aiškiai nelygiaverčiai akivaizdumo požiūriu, o ieškovui nesutinkant su reikalaujamomis nuostolių sumomis, atsakovui turėjo ir galėjo būti aišku, kad dėl to ateityje kils ginčas. Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, teismas sutinka, kad 2017-09-13 ir 2018-01-02 įskaitymai atitinkamai 6357,79 Eur ir 15828,66 Eur sumoms pripažintini neteisėtais ir negaliojančiais nuo jų atlikimo momento (CK 1.95 str. 1 d.).

48Atsakovas priešinių reikalavimų dėl nuostolių atlyginimo šioje byloje nepareiškė, todėl dėl tokių jo reikalavimų pagrįstumo teismas plačiau nepasisako.

49Dėl piniginių reikalavimų

50CK 6.808 straipsnio 1 dalis nustato, kad pagal krovinio vežimo sutartį vežėjas įsipareigoja siuntėjo jam perduotą krovinį nugabenti į paskirties punktą ir išduoti turinčiam teisę gauti krovinį asmeniui (gavėjui), o siuntėjas (gavėjas) įsipareigoja už krovinio vežimą sumokėti nustatytą užmokestį. Vadovaujantis CK 6.813 straipsnio 1 dalimi, už krovinių vežimą imamas užmokestis, kurį nustato šalys susitarimu, jeigu įstatymas nenustato ko kita. CK 6.38 straipsnyje nustatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais, o CK 6.256 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Teismui pripažinus atsakovo atliktus įskaitymus neteisėtais, yra pagrindas teigti, kad atsakovas, pažeisdamas prievolę, su ieškovu neatsiskaitė. Atsižvelgiant į tai, ieškovui iš atsakovo priteistina 22 186,45 Eur skolos.

51Patenkinus reikalavimą dėl skolos priteisimo, CK 6.37 str. 2 d. ir 6.210 str. 2 d. pagrindu tenkintinas ir ieškovo reikalavimas priteisti jam iš atsakovo 6 proc. dydžio palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

52Dėl bylinėjimosi išlaidų

53Už ieškovės pareikštus reikalavimus mokėtinas 499 Eur žyminis mokestis (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 7 dalis). Ieškovė sumokėjo 890 Eur žyminio mokesčio, t. y. daugiau nei numato įstatymas. Atsižvelgiant į tai, ieškovei grąžintina 391 Eur žyminio mokesčio (CPK 87 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Išaiškinti, kad žyminį mokestį grąžina Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos remdamasi teismo sprendimu (CPK 87 straipsnio 3 dalis).

54Ieškinį patenkinus visiškai, iš atsakovės ieškovei priteistinas 499 Eur žyminis mokestis bei 2 000 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti, iš viso 2 499 Eur bylinėjimosi išlaidų (CPK 93 straipsnio 1 dalis). Iš atsakovės trečiajam asmeniui priteistina 1 350 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti (CPK 93 straipsnio 1 dalis).

55Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, iš atsakovės nepriteistinos, kadangi neviršija 3 Eur dydžio (Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymas Nr. 1R-298/1K-290 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“, CPK 92 straipsnis).

56Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 269-270, 279, 307 straipsniais,

Nutarė

57patenkinti ieškinį visiškai.

58Atsakovės SIA „GEFCO Baltic“, Lietuvos Respublikoje veikiančios per SIA „GEFCO Baltic“ filialą, juridinio asmens kodas 302604835, 2017 m. rugsėjo 13 d. atliktą 6 357,79 Eur įskaitymą ir 2018 m. sausio 2 d. atliktą 15 828,66 Eur įskaitymą ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Dozhas“, juridinio asmens kodas 300104393, atžvilgiu pripažinti neteisėtais ir negaliojančiais nuo jų atlikimo momento.

59Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Dozhas“, juridinio asmens kodas 300104393, iš atsakovės SIA „GEFCO Baltic“, Lietuvos Respublikoje veikiančios per SIA „GEFCO Baltic“ filialą, juridinio asmens kodas 302604835, 22 186,45 Eur (dvidešimt du tūkstančius vieną šimtą aštuoniasdešimt šešis eurus 45 ct) skolą, taip pat 6 proc. metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t.y. 2018-08-31, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

60Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Dozhas“, juridinio asmens kodas 300104393, iš atsakovės SIA „GEFCO Baltic“, Lietuvos Respublikoje veikiančios per SIA „GEFCO Baltic“ filialą, juridinio asmens kodas 302604835, 2 499 Eur (du tūkstančius keturis šimtus devyniasdešimt devynis eurus) bylinėjimosi išlaidų.

61Priteisti trečiajam asmeniui Mainpro AB, juridinio asmens kodas 556348-9243, iš atsakovės SIA „GEFCO Baltic“, Lietuvos Respublikoje veikiančios per SIA „GEFCO Baltic“ filialą, juridinio asmens kodas 302604835, 1 350 Eur (vieną tūkstantį tris šimtus penkiasdešimt eurų) bylinėjimosi išlaidų.

62Grąžinti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Dozhas“, juridinio asmens kodas 300104393, 391 Eur (tris šimtus devyniasdešimt vieną eurą) žyminio mokesčio, sumokėto 2018 m. rugpjūčio 23 d. mokėjimo nurodymu Nr. 533, išaiškinant, jog žyminį mokestį grąžina Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos remdamasi šiuo sprendimu.

63Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Giedrė... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės... 3. Teismas... 4. ieškovė UAB „Dozhas“ ieškiniu prašo atsakovės SIA „GEFCO Baltic“,... 5. Nurodė, kad tarp šalių yra susiklostę tęstiniai komerciniai krovinių... 6. Ieškovė pripažįsta ir neginčija fakto, kad jos vykdytų pervežimų metu,... 7. Atsakovė pateiktame atsiliepime į ieškinį prašė ieškinį atmesti,... 8. „GEFCO BALTIC“ žalos administravimo išlaidos – 15 Eur, numatytos... 9. Trečiasis asmuo pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame prašė ieškinį... 10. Ieškovė pateikė dubliką, kuriame prašė ieškinį tenkinti, priteisti... 11. Atsakovė pateikė tripliką, prašė ieškinį atmesti, priteisti... 12. Trečiasis asmuo Mainpro AB pateikė rašytinius paaiškinimus, kuriuose... 13. Teismo posėdžio metu proceso dalyvių atstovai palaikė raštu išdėstytus... 14. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 15. Byloje nustatytos faktinės aplinkybės... 16. Nustatyta, kad šalis siejo tęstiniai krovinių keliais vežimo teisiniai... 17. Trečiasis asmuo yra apdraudęs ieškovo civilinė atsakomybę (el.b.l. 24-25).... 18. 2017-09-15 ieškovas atsakovui išrašė PVM sąskaitą faktūrą Nr.... 19. 2017-09-20 ieškovas atsakovui išrašė PVM sąskaitą faktūrą Nr.... 20. 2017-09-30 Danske Bank, tvarkantis ieškovo faktoringo sąskaitas, elektroniniu... 21. 2017-10-30 atsakovas elektroniniu laišku Danske Bank nurodė, kad sąskaitos... 22. 2017-10-30 Danske Bank atstovė elektroniniu laišku nurodė ieškovui, kad... 23. 2017-11-20 ieškovas atsakovui išrašė PVM sąskaitą faktūrą Nr.... 24. 2017-11-30 ieškovas atsakovui išrašė PVM sąskaitą faktūrą Nr.... 25. 2017-12-11 ieškovas atsakovui išrašė PVM sąskaitą faktūrą Nr.... 26. Šios sąskaitos taip pat buvo apmokėtos tik iš dalies, atsakyme į Danske... 27. Byloje nėra ginčo, kad paslaugos, už kurias išrašytos... 28. 2017-06-01 atsakovo užsakymo pagrindu ieškovas organizavo vežimą... 29. 2017-09-13 atsakovas pateikė ieškovui pretenziją 6354,64 Eur sumai dėl... 30. 2017-09-01 atsakovo užsakymo pagrindu ieškovas organizavo vežimą... 31. 2018-01-02 atsakovas pateikė ieškovui pretenziją 15 825,51 Eur sumai dėl... 32. Ieškovas neneigia, kad aptartų vežimų metu kroviniams buvo padaryta žalos,... 33. Į bylą pateiktas 2017 m. rugpjūčio mėn. tarp šalių buhalterijų vykęs... 34. 2018-04-11 atsakovo partneris Prancūzijoje informavo atsakovą, kad yra... 35. Atsakovas pateikė į bylą iš UAB Lugus gautas sąskaitas faktūras:... 36. Į bylą pateikta dalis 2015-12-15 Gefco informacinio pranešimas vežėjams ir... 37. Ieškovas į bylą pateikė 2018-07-31 ir 2018-10-15 išrašus iš... 38. Dėl atsakovo atliktų įskaitymų... 39. CK 6.130 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad prievolė baigiasi, kai įskaitomas... 40. Vadovaudamasis aptartais kasacinio teismo išaiškinimais, atsižvelgdamas į... 41. Kasacinis teismas nuosekliai formuoja praktiką, jog pagal CK 6.130 straipsnio... 42. Teismų praktikoje pripažįstama ir tai, kad vienašališkai negali būti... 43. Nagrinėjamu atveju ieškovas atsakovo pateiktų pretenzijų nepripažino, tarp... 44. Be to, atsakovas sąskaitas ieškovui išrašė ir įskaitymą atliko anksčiau... 45. Aplinkybė, kad šalis siejo ilgalaikiai santykiai ir anksčiau šalys ne... 46. Teismas sutinka ir su ieškovo bei trečiojo asmens atstovais, kad šalių... 47. Nurodyti argumentai sudaro pagrindą išvadai, kad atlikdamas ginčijamus... 48. Atsakovas priešinių reikalavimų dėl nuostolių atlyginimo šioje byloje... 49. Dėl piniginių reikalavimų... 50. CK 6.808 straipsnio 1 dalis nustato, kad pagal krovinio vežimo sutartį... 51. Patenkinus reikalavimą dėl skolos priteisimo, CK 6.37 str. 2 d. ir 6.210 str.... 52. Dėl bylinėjimosi išlaidų ... 53. Už ieškovės pareikštus reikalavimus mokėtinas 499 Eur žyminis mokestis... 54. Ieškinį patenkinus visiškai, iš atsakovės ieškovei priteistinas 499 Eur... 55. Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, iš atsakovės... 56. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259,... 57. patenkinti ieškinį visiškai.... 58. Atsakovės SIA „GEFCO Baltic“, Lietuvos Respublikoje veikiančios per SIA... 59. Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Dozhas“, juridinio asmens... 60. Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Dozhas“, juridinio asmens... 61. Priteisti trečiajam asmeniui Mainpro AB, juridinio asmens kodas 556348-9243,... 62. Grąžinti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Dozhas“, juridinio... 63. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus...