Byla e2-627-823/2019
Dėl Klaipėdos apygardos teismo 2019 m. vasario 20 d. nutarties, kuria uždarajai akcinei bendrovei ADMOOD iškelta bankroto byla

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Goda Ambrasaitė-Balynienė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal atsakovės uždarosios akcinė bendrovės ADMOOD atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2019 m. vasario 20 d. nutarties, kuria uždarajai akcinei bendrovei ADMOOD iškelta bankroto byla,

Nustatė

3I.

4Ginčo esmė

51.

6Pareiškėjas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – VSDFV) Klaipėdos skyrius kreipėsi į teismą, prašydamas iškelti atsakovei UAB ADMOOD (toliau ir – bendrovė) bankroto bylą.

72.

8Pareiškėjas paaiškino, kad bendrovė yra nemoki, 2019 m. sausio 17 d. jos skola Valstybinio socialinio draudimo fondo (toliau – VSDF) biudžetui siekė 5 856,10 Eur. Atsakovė nevykdo privalomų mokėjimų, paskutinį kartą 2017 m. spalio 13 d. atsakovė sumokėjo 1 240 Eur. VĮ Registrų centro duomenimis bendrovė neturi registruoto turto, VĮ „REGITRA“ duomenimis turi 2 registruotas transporto priemones (1991 ir 2000 metų gamybos), kurių dalyvavimas eisme draudžiamas, taip pat turi registruotą krautuvą (1995 metų gamybos) ir traktoriaus puspriekabę (1996 metų gamybos). Bendrovės 2017 m. balanso duomenimis atsakovė turėjo turto už 397 396 Eur, o atsakovės mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai siekė 231 149 Eur, iš kurių mokėtinos per vienerius metus – 207 823 Eur. 2019 m. sausio 17 d. duomenimis bendrovėje buvo 12 apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu asmenų.

93.

10Atsakovė UAB ADMOOD atsiliepimo į pareiškimą nepateikė.

11II.

12Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

134.

14Klaipėdos apygardos teismas 2019 m. vasario 20 d. nutartimi iškėlė UAB ADMOOD bankroto bylą.

155.

16Pirmosios instancijos teismas, atsižvelgdamas į tai, kad atsakovė nepateikė teismui visų finansinės atskaitomybės dokumentų, vertino 2018 m. gruodžio 31 d. balansą, iš kurio nustatė, kad atsakovės turimas turtas sudaro 556 673 Eur, iš jo ilgalaikis – 64 126,00 Eur, trumpalaikis – 492 270 Eur. Atsakovės per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudaro 296 218 Eur. Teismas pažymėjo, kad iš pateiktos atsakovės debitorių ir skolininkų lentelės negalima nustatyti tikslaus kreditorių ir debitorių skaičiaus ir ar įsipareigojimai jiems yra pradelsti. Tačiau, įvertinęs nustatytas aplinkybes, bei atsižvelgdamas į tai, kad atsakovė neišreiškė nuomonės dėl bendrovės mokumo (nemokumo), teismas padarė išvadą, kad bendrovė yra nemoki, jos įsipareigojimai viršija pusę bendrovės turto, ji negali ir negalės laiku vykdyti savo įsipareigojimų kreditoriams, todėl jai keltina bankroto byla.

17III.

18Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

196.

20Atsakovė UAB ADMOOD atskiruoju skundu prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2019 m. vasario 20 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – pareiškėjo pareiškimą atmesti. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

216.1.

22Pirmosios instancijos teismas, nustatydamas bendrovės nemokumą pagal 2018 m. gruodžio 31 d. balanso duomenis, netinkamai taikė Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 2 straipsnio 8 dalį. Bendrovės pradelsti įsipareigojimai neviršija pusės į balansą įrašyto turto vertės. 2018 m. gruodžio 31 d. balanso duomenimis bendrovės turtas sudarė 577 677 Eur, o pradelstos skolos tiekėjams – 72 716,69 Eur; papildomi vykdytini įsipareigojimai pareiškėjui – 5 856,10 Eur (2019 m. sausio 17 d.) ir 6 151,28 Eur Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI).

236.2.

24Bendrovė yra moki ir vykdo veiklą, todėl bankroto bylos iškėlimas nesuderinamas su bankroto proceso tikslais. Pagal 2018 m. gruodžio 31 d. balanso duomenis bendrovė tiek 2017 m., tiek 2018 m. veikė pelningai, grynojo pelno gavo 99 711 Eur ir 50 711 Eur. Laikotarpiu nuo 2019 m. sausio 1 d. iki sausio 31 d. bendrovė išrašė sąskaitų – faktūrų bendrai 60 719,15 Eur sumai; 2019 m. vasario 1 d. – vasario 28 d. laikotarpiu išrašė sąskaitų – faktūrų bendrai 77 557,37 Eur sumai. Bendrovė ir toliau sudaro naujas sutartis, stengiasi vykdyti skolinius įsipareigojimus. Be to, bendrovė 2019 m. kovo 1 d. pareiškėjui sumokėjo 1 000 Eur.

257.

26Atsiliepimu į atsakovės atskirąjį skundą pareiškėjas VSDFV Klaipėdos skyrius prašo atskirąjį skundą atmesti ir skundžiamą Klaipėdos apygardos teismo 2019 m. vasario 20 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas šiais argumentais:

277.1.

28Atsakovės kartu su atskiruoju skundu pateikti dokumentai (pelno (nuostolių) ataskaita, pirkėjų įsiskolinimo sąrašas, skolų tiekėjams sąrašas) prieštaringi, nes jų duomenys už tą patį 2018 m. laikotarpį skiriasi nuo duomenų dokumentuose, kurie jau buvo pateikti pirmosios instancijos teismui.

297.2.

30Bendrovės ilgalaikio turto vertė turėtų būti mažinama iki 32 173,41 Eur (64 125,27 Eur – 29 494,98 Eur – 2 456,88 Eur), nes atsakovės pateikto 2018 m. gruodžio 31 d. ilgalaikio turto sąraše nurodytos 4 transporto priemonės, kurių savininkė nėra bendrovė. Bendrovės trumpalaikio turto vertė sudaro ne daugiau kaip 167 432 Eur (513 274 Eur – 345 842 Eur), nes bendrovė nepateikė jokių įrodymų, kad visas debitorių sąraše nurodytas sumas (iš viso 345 842,03 Eur) bus galima realiai išieškoti, kad buvo imtasi veiksmų jas išsiieškoti, taip pat nėra šias skolas pagrindžiančių įrodymų. Be to, bendrovė nuo 2019 m. sausio 1 d. iki 2019 m. vasario 28 d. didžiąją dalį sąskaitų – faktūrų išrašė V. L. ir V. P., kurie kartu yra ir didžiausi bendrovės debitoriai (jų bendra skola sudaro apie 77 proc. visų debitorių skolų), o 9 870,23 Eur debitorinė skola priklauso bendrovės vadovui T. V.. Taigi bendrovė bendrai turto turi ne daugiau kaip už 199 605 Eur (32 173 Eur + 167 432 Eur).

317.3.

32Pradelstos bendrovės skolos sudaro ne mažiau kaip 113 650,85 Eur (72 716,69 Eur pagal pardelstų skolų tiekėjams sąrašą + 6 601,20 Eur skola VSDF biudžetui 2019 m. kovo 12 d. + 34 332,96 Eur skola VMI). Taigi, atsakovės pradelsti įsipareigojimai (113 650,85 Eur) viršija pusę į balansą įrašyto turto vertės (199 605 Eur / 2 = 99 802,50 Eur).

337.4.

34Atsakovės pateikta 2019 m. sausio 10 d. pirkimo – pardavimo sutartis tarp UAB ADMOOD ir UAB „Instrukta“ vertintina kritiškai, nes nėra pateikta jokių duomenų apie sutarties faktinį vykdymą, neaišku, kokios sąnaudos reikalingos šios sutarties vykdymui, koks galimas pelnas.

35Teismas

konstatuoja:

36IV.

37Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

388.

39Apeliacijos objektu yra pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria teismas iškėlė UAB ADMOOD bankroto bylą. Ginčijamos nutarties teisėtumą ir pagrįstumą apeliacinės instancijos teismas vertina laikydamasis atskirojo skundo ribų, t. y. pagal atskirajame skunde ir atsiliepime į jį nurodytus faktinius ir teisinius argumentus. Pagrindo peržengti atskirojo skundo ribas ir absoliučių ginčijamos pirmosios instancijos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 329 straipsnio 2 ir 3 dalys, 338 straipsnis).

40Dėl naujų įrodymų prijungimo

419.

42Apeliantė kartu su atskiruoju skundu pateikė naujus įrodymus – 2018 m. gruodžio 31 d. balansą, pelno (nuostolių) ataskaitą, ilgalaikio turto sąrašą, išankstinių apmokėjimų tiekėjams sąrašą, pirkėjų įsiskolinimų sąrašą, skolų tiekėjams sąrašą, pradelstų skolų tiekėjams sąrašą, sąskaitų faktūrų registro 2019 m. sausio 1 d. – sausio 31 d. ir 2019 m. vasario 1 d. – vasario 28 d. duomenis, 2019 m. sausio 10 d. pirkimo – pardavimo sutarties kopiją, 2019 m. kovo 1 d. mokėjimo pavedimo kopiją.

4310.

44Pareiškėjas kartu su atsiliepimu į atskirąjį skundą taip pat pateikė naujus įrodymus – 2019 m. kovo 8 d. ir sausio 9 d. išrašus iš VĮ „REGITRA“, VĮ Registrų centro ir Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro.

4511.

46Pagal CPK 314 straipsnį apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė juos priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau. Šis draudimas nėra absoliutus, kadangi pagrindinis bet kurios instancijos teismo tikslas yra teisingas bylos išnagrinėjimas, siekiant nustatyti materialią tiesą byloje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. balandžio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-214-695/2017). CPK 314 straipsnyje įtvirtintas naujų įrodymų pateikimo ribojimas pirmiausia nukreiptas prieš nesąžiningus proceso dalyvius. Nuostata, ribojanti naujų įrodymų pateikimą apeliacinės instancijos teisme, neturi būti taikoma formaliai ir tapti kliūtimi teismui įvykdyti teisingumą (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. gruodžio 2 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 3K-3-1-701/2016 52 punktą ir jame nurodytą kasacinio teismo praktiką).

4712.

48Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į nagrinėjamoje byloje vyraujantį viešąjį interesą, į tai, jog pateikti dokumentai gali būti svarbūs sprendžiant dėl bankroto bylos iškėlimo pagrindų nustatymo, į tai, kad pareiškėjas su apeliantės teikiamais naujais įrodymais yra susipažinęs ir išsakė savo poziciją dėl jų atsiliepime į atskirąjį skundą, o pareiškėjo naujai teikiami įrodymai yra viešųjų registrų duomenys, apeliantės ir pareiškėjo pateiktus naujus įrodymus priima ir vertina kartu su kitais byloje esančiais įrodymais (CPK 314 straipsnis).

49Dėl pagrindų iškelti bankroto bylą

5013.

51Bankroto byla bendrovei iškeliama, jeigu teismas nustato, kad ji atitinka bent vieną iš ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalyje nustatytų sąlygų: yra nemoki arba vėluoja išmokėti darbuotojams darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; negali arba negalės vykdyti savo įsipareigojimų. Taigi, įstatyme kaip vienas iš savarankiškų bankroto bylos iškėlimo pagrindų yra įtvirtintas įmonės nemokumas, kuris apibrėžiamas kaip įmonės būsena, kai nevykdomi įsipareigojimai (nemokamos skolos, neatliekami iš anksto apmokėti darbai ir kt.) kreditoriams ir pradelsti įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į bendrovės balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalis, 9 straipsnio 7 dalies 1 punktas).

5214.

53Teismų praktikoje ne kartą pažymėta, kad klausimas dėl bankroto bylos įmonei (ne)iškėlimo turi būti sprendžiamas ne formaliai, o atsižvelgiant į konkrečioje byloje nustatytas aplinkybes. Įmonės nemokumas nustatomas išanalizavus ūkinės finansinės veiklos rezultatus, kurie pirmiausiai atsispindi finansinės atskaitomybės ir kituose dokumentuose (balanse, pelno (nuostolių), kapitalo pokyčių, pinigų srautų ataskaitose bei aiškinamuosiuose raštuose, kituose įmonės finansinės veiklos rezultatus rodančiuose dokumentuose), o taip pat kituose byloje esančiuose įrodymuose, taip nustatant realią įmonės ūkinę – finansinę būklę (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. kovo 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-818-381/2016; 2018 m. liepos 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1263-553/2018). Nustačius, kad įmonė eilę metu nesugeba bent iš dalies atsiskaityti su tais pačiais kreditoriais, įmonė galėtų būti pripažinta nemokia pradelstiems įsipareigojimams net ir neviršijant pusės balansinės turto vertės. Tai iš esmės atitinka ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 2 punkte nustatytą sąlygą, kuriai esant įmonei keliama bankroto byla, t. y. kai nustatoma, kad įmonė negali arba negalės vykdyti įsipareigojimų (gresiantis nemokumas) (Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. lapkričio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1906-381/2018).

5415.

55Nepaisant to, jog bankroto bylos turi viešąjį interesą, sprendžiant pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo pagrįstumo klausimą, yra taikomas ir civiliniame procese vyraujantis rungimosi principas, pagal kurį kiekviena šalis privalo įrodyti aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ir atsikirtimų pagrindu (CPK 178 straipsnis). Sprendžiant bankroto bylos iškėlimo įmonei klausimą, mokumo pagrindimo našta perkeliama įmonei, kuriai prašoma iškelti bankroto bylą (CPK 12, 178 straipsniai, ĮBĮ 9 straipsnio 1 dalis) (Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. rugsėjo 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1482-241/2018).

5616.

57Nagrinėjamu atveju, pirmosios instancijos teismas, įvertinęs bendrovės 2018 m. gruodžio 31 d. balanso duomenimis ir atsižvelgdamas į tai, kad bendrovė nepateikė pozicijos dėl jos ne(mokumo), padarė išvadą, kad bendrovė yra nemoki, jos įsipareigojimai viršija daugiau nei pusę turimo turto, ji negali ir negalės laiku vykdyti savo įsipareigojimų kreditoriams.

5817.

59Apeliantė, nesutikdama su skundžiama nutartimi, nurodo, jog bendrovė yra moki, nes pradelsti įsipareigojimai, kurie siekia 84 724,07 Eur (72 716,69 Eur + 5 856,10 Eur + 6 151,28 Eur), neviršija pusės į balansą įrašyto turto vertės (577 677 Eur), bendrovė 2017-2018 m. vykdė pelningą veiklą ir toliau sudaro naujas sutartis, stengiasi vykdyti įsipareigojimus kreditoriams, 2019 m. sausį – vasarį išrašė sąskaitas faktūras 60 719,15 Eur ir 77 557,37 Eur sumoms, 2019 m. kovo 1 d. sumokėjo pareiškėjui 1 000 Eur.

6018.

61Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį į tai, kad, kaip teisingai pažymėjo ir pareiškėjas, apeliantė į bylą pateikė po du to paties laikotarpio, t. y. 2018 m. gruodžio 31 d., balansus, pelno (nuostolių) ataskaitas, 2018 m. pirkėjų įsiskolinimo ir skolų tiekėjams sąrašus, bet iš jų turinio matyti, kad juose nurodyti duomenys skiriasi. Apeliantė nepagrindė, kodėl pakartotinai už tą patį laikotarpį pateiktuose dokumentuose nurodyti kitokie duomenys.

6219.

63Apeliantės pirmosios instancijos teismui pateikto 2018 m. gruodžio 31 d. balanso duomenimis bendrovės turimas turtas sudaro 556 673 Eur, iš jo ilgalaikis – 64 126 Eur (iš jo 39 609 Eur transporto priemonės ir 24 517 Eur kiti įrenginiai, prietaisai, įrankiai), trumpalaikis – 492 270 Eur (iš jo 341 432 Eur pirkėjų skolos), per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudaro 296 218 Eur (iš jų 277 526 Eur skolos tiekėjams, 12 052 Eur su darbo santykiais susiję įsipareigojimai). Kartu su atskiruoju skundu pateikto to paties laikotarpio balanso duomenimis bendrovės turimas turtas siekia 577 677 Eur, iš kurio 64 125 Eur ilgalaikis turtas (iš jo 39 609 Eur transporto priemonės ir 24 515 Eur kiti įrenginiai, prietaisai, įrankiai), 513 274 Eur trumpalaikio turto (iš jo 345 842 Eur pirkėjų skolos), per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai siekia 358 750 Eur (iš jų 317 753 Eur skolos tiekėjams, 12 141 Eur su darbo santykiais susiję įsipareigojimai). Pagal pirmosios instancijos teismui pateiktos 2018 m. gruodžio 31 d. pelno (nuostolių) ataskaitos duomenis bendrovė 2018 m. gavo 87 252 Eur grynojo pelno, o kartu su atskiruoju skundu pateiktą to paties laikotarpio ataskaitą – 50 771 Eur grynojo pelno.

6420.

65Pagal bendrovės pateikto ilgalaikio turto sąrašą į ilgalaikio turto bendrą sumą yra įtrauktas krautuvas ir puspriekabė, kurių bendra likutinė vertė nurodyta 3 562,50 Eur (712,50 Eur + 2 850 Eur) ir 4 transporto priemonės, kurių bendra likutinė vertė nurodyta 29 494,98 Eur (3 666,63 Eur + 13 416,48 Eur + 4 875 Eur + 7 536,87 Eur) (el. bylos 1 t., b. l. 93; 109-117). Byloje esančiais VĮ „REGITRA“ 2019 m. kovo 8 d. duomenimis bendrovės vardu iš tiesų yra registruotos 4 transporto priemonės, tačiau bendrovei priklauso tik šių transporto priemonių valdymo teisė, transporto priemonių savininkės yra lizingo bendrovės (el. bylos 1 t., b. l. 109-115). Pagal teismų formuojamą praktiką, lizingo objektai iki visiško jų išpirkimo lizingo gavėjo balanse kaip turtas, jo valdomas nuosavybės teise, neapskaitytini (Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. rugsėjo 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1544-381/2018). Įmonės lizingo sutarčių pagrindu įsigyto turto neišpirkta vertė, nepaisant to, kad šis turtas yra įtrauktas į įmonės balansą, negali būti vertinama kaip realus įmonės turtas, sprendžiant klausimą dėl įmonės mokumo (Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. vasario 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-497-370/2018). Atsižvelgiant į tai, nurodytų 4 transporto priemonių, kurios nuosavybės teise nepriklauso apeliantei, vertė neįtrauktina į bendrovės realiai turimą ilgalaikį turtą. Iš Lietuvos Respublikos traktorių ir savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro matyti, kad bendrovei priklausantis krautuvas ir traktoriaus puspriekabė nuo 2018 m. spalio 25 d. areštuoti. Taigi, šis turtas negali būti panaudotas kreditorių reikalavimams tenkinti, todėl į realaus atsakovės turimo turto masę taip pat neįtrauktinas (el. bylos 1 t., b. l. 119-123).

6621.

67Tiek pirmosios instancijos teismui, tiek apeliacinės instancijos teismui apeliantės pateiktais duomenimis, į trumpalaikio turto sudėtį įtrauktos pirkėjų skolos, kurios pirkėjų skolų sąraše vienu atveju sudaro 399 714,39 Eur, kitu – 345 842,03 Eur (el. bylos 1 t., b. l. 52; 45-47; 77-78; 94). Teismų praktikoje pripažįstama prezumpcija, kad įmonė faktiškai nedisponuoja iš debitorių gautinomis sumomis, todėl debitinės skolos turėtų būti vertinamos ne tik jų dydžio, bet ir galimybių jas realiai išsiieškoti ir grąžinti įmonei aspektais (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. liepos 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1312-464/2015). Atsižvelgiant į tai, sutiktina su pareiškėjo atsiliepime į atskirąjį skundą nurodytais argumentais, kad, nesant byloje konkrečių įrodymų, pagrindžiančių realias bendrovės galimybes atgauti debitorių skolas, debitorių skolos negali būti vertinamos kaip bendrovės turimas realus turtas.

6822.

69Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes darytina išvada, kad bendrovės realiai turimas turtas sudaro ne 577 677 Eur, kaip pažymėta 2018 m. gruodžio 31 d. balanse, o 198 777,49 Eur (577 677 Eur – (33 057,48 Eur + 345 842,03 Eur)). Vertinant apeliantės pirmosios instancijos teismui pateiktus dokumentus, apeliantės turimo turto suma dar mažesnė – 123 901,13 Eur (556 673 Eur – (33 057,48 Eur + 399 714,39 Eur)).

7023.

71Apeliantės pateiktame skolų tiekėjams sąraše nurodyta, jog skola tiekėjams siekia 317 753,20 Eur. Atskirajame skunde apeliantė pažymėjo, kad iš šios sumos pradelstos skolos sudaro 72 716,69 Eur (el. bylos 1 t., b. l. 88-90). Viešai prieinamais VSDFV informacinės sistemos duomenimis 2019 m. kovo 29 d. apeliantės skola pareiškėjui siekė 8 158,40 Eur, tuo tarpu VMI viešai prieinamais duomenimis 2019 m. balandžio 2 d. atsakovės skola VMI siekė 41 887,29 Eur. Taigi, pradelsti atsakovės įsipareigojimai sudaro ne mažiau nei 122 762,38 Eur.

7224.

73Apibendrinant byloje nustatytas aplinkybes, darytina išvada, kad, vertinant tiek pirmosios instancijos, tiek apeliacinės instancijos teismui apeliantės pateiktus dokumentus, bendrovės pradelsti įsipareigojimai viršija pusę realaus į balansą įrašyto turto vertės, kas reiškia, jog bendrovė atitinka ĮBĮ įtvirtintą nemokumo sąvoką. Apeliantės pateikta 2019 m. sausio 10 d. pirkimo – pardavimo sutartis bei išrašytų sąskaitų faktūrų registro išrašai savaime nepagrindžia, jog bendrovė vykdo realią, pelningą veiklą, gauna ar gaus pajamas, iš kurių galėtų būti įvykdyti įsipareigojimai kreditoriams. Esant tokioms aplinkybėms ginčijama pirmosios instancijos teismo nutartis paliekama nepakeista, o apeliantės atskirasis skundas atmetamas (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

7425.

75Apeliacinės instancijos teismas taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad vadovaujantis ĮBĮ 27 straipsniu, jei bankrutuojanti įmonė atsiskaito su savo kreditoriais, visi kreditoriai atsisako savo reikalavimų ir teismas priima nutartį priimti atsisakymus, pasirašoma taikos sutartis ir teismas ją patvirtina, bankroto byla yra nutraukiama. Taigi, pasikeitus aplinkybėms ir esant vienai iš ĮBĮ 27 straipsnio 1 dalyje nustatytų sąlygų, apeliantei iškelta bankroto byla galės būti nutraukta.

76Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

77Klaipėdos apygardos teismo 2019 m. vasario 20 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Goda... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę... 3. I.... 4. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Pareiškėjas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – VSDFV)... 7. 2.... 8. Pareiškėjas paaiškino, kad bendrovė yra nemoki, 2019 m. sausio 17 d. jos... 9. 3.... 10. Atsakovė UAB ADMOOD atsiliepimo į pareiškimą nepateikė.... 11. II.... 12. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 13. 4.... 14. Klaipėdos apygardos teismas 2019 m. vasario 20 d. nutartimi iškėlė UAB... 15. 5.... 16. Pirmosios instancijos teismas, atsižvelgdamas į tai, kad atsakovė nepateikė... 17. III.... 18. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 19. 6.... 20. Atsakovė UAB ADMOOD atskiruoju skundu prašo panaikinti Klaipėdos apygardos... 21. 6.1.... 22. Pirmosios instancijos teismas, nustatydamas bendrovės nemokumą pagal 2018 m.... 23. 6.2.... 24. Bendrovė yra moki ir vykdo veiklą, todėl bankroto bylos iškėlimas... 25. 7.... 26. Atsiliepimu į atsakovės atskirąjį skundą pareiškėjas VSDFV Klaipėdos... 27. 7.1.... 28. Atsakovės kartu su atskiruoju skundu pateikti dokumentai (pelno (nuostolių)... 29. 7.2.... 30. Bendrovės ilgalaikio turto vertė turėtų būti mažinama iki 32 173,41 Eur... 31. 7.3.... 32. Pradelstos bendrovės skolos sudaro ne mažiau kaip 113 650,85 Eur (72 716,69... 33. 7.4.... 34. Atsakovės pateikta 2019 m. sausio 10 d. pirkimo – pardavimo sutartis tarp... 35. Teismas... 36. IV.... 37. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 38. 8.... 39. Apeliacijos objektu yra pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria teismas... 40. Dėl naujų įrodymų prijungimo... 41. 9.... 42. Apeliantė kartu su atskiruoju skundu pateikė naujus įrodymus – 2018 m.... 43. 10.... 44. Pareiškėjas kartu su atsiliepimu į atskirąjį skundą taip pat pateikė... 45. 11.... 46. Pagal CPK 314 straipsnį apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti... 47. 12.... 48. Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į nagrinėjamoje byloje... 49. Dėl pagrindų iškelti bankroto bylą... 50. 13.... 51. Bankroto byla bendrovei iškeliama, jeigu teismas nustato, kad ji atitinka bent... 52. 14.... 53. Teismų praktikoje ne kartą pažymėta, kad klausimas dėl bankroto bylos... 54. 15.... 55. Nepaisant to, jog bankroto bylos turi viešąjį interesą, sprendžiant... 56. 16.... 57. Nagrinėjamu atveju, pirmosios instancijos teismas, įvertinęs bendrovės 2018... 58. 17.... 59. Apeliantė, nesutikdama su skundžiama nutartimi, nurodo, jog bendrovė yra... 60. 18.... 61. Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį į tai, kad, kaip teisingai... 62. 19.... 63. Apeliantės pirmosios instancijos teismui pateikto 2018 m. gruodžio 31 d.... 64. 20.... 65. Pagal bendrovės pateikto ilgalaikio turto sąrašą į ilgalaikio turto... 66. 21.... 67. Tiek pirmosios instancijos teismui, tiek apeliacinės instancijos teismui... 68. 22.... 69. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes darytina išvada, kad bendrovės realiai... 70. 23.... 71. Apeliantės pateiktame skolų tiekėjams sąraše nurodyta, jog skola... 72. 24.... 73. Apibendrinant byloje nustatytas aplinkybes, darytina išvada, kad, vertinant... 74. 25.... 75. Apeliacinės instancijos teismas taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad... 76. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 77. Klaipėdos apygardos teismo 2019 m. vasario 20 d. nutartį palikti nepakeistą....