Byla 2-389-780/2014
Dėl skolos priteisimo

1Lazdijų rajono apylinkės teismo teisėjas Ramūnas Šarka, rašytinio proceso tvarka už akių išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Gelvora“ ieškinį atsakovui E. J. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2Ieškovė prašo priteisti iš atsakovo 8917,50 Lt (3303,90 Lt skolos, 2922,57 Lt palūkanų, 1199,30 Lt delspinigių, 1061,45 Lt palūkanų delspinigių, 430,28 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų); 17,5 procentų dydžio nuo pagrindinės skolos sumos (3303,90 Lt) sutartines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; 5 procentų dydžio procesines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Atsakovui nepateikus atsiliepimo į pareikštą ieškinį arba reikiamų parengiamųjų procesinių dokumentų, prašo priimti sprendimą už akių.

3Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti 2014-05-17 (b. l. 33). Atsakovas per nustatytą 15 dienų terminą be pateisinamos priežasties nepateikė atsiliepimo į ieškinį, todėl, ieškovės prašymu, priimamas sprendimas už akių, neinformuojant šalių apie sprendimo priėmimo laiką ir vietą (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 142 straipsnio 4 dalis).

4Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų pateiktų ir nurodytų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

5Ieškinyje nurodyta, kad 2008-02-25 AB „Swedbank“ ir atsakovas E. J. sudarė kreditinės kortelės mokėjimo sutartį Nr. 08-015491-RK, pagal kurią bankas suteikė atsakovui sutartyje nurodyto dydžio kreditą, o atsakovas įsipareigojo grąžinti kreditą sutartyje nustatyta tvarka ir terminais, mokėti palūkanas, delspinigius, kitas sutartyje numatytas sumas. Kadangi atsakovas tinkamai nevykdė įsipareigojimų, todėl bankas sutartį nutraukė. 2009-05-21 reikalavimo perleidimo sutartimi Nr. 09-20-54 AB „Swedbank“ visus reikalavimus atsakovo atžvilgiu perleido ieškovei UAB ,,Gelvora“. Ieškovė pranešė atsakovui apie reikalavimo teisės perleidimą ir paragino sumokėti skolą, tačiau atsakovas skolos nesumokėjo (b. l. 2-5).

6Ieškinyje išdėstytas aplinkybes ir ieškinio reikalavimus ieškovė grindžia: reikalavimo teisių perleidimo sutartimi Nr. 09-20-54 (b. l. 6-17), kreditinės kortelės mokėjimo sutartimi Nr. 08-015491-RK (b. l. 18-19), pretenzija atsakovui (b. l. 20), pranešimu dėl reikalavimo perleidimo (b. l. 21), delspinigių, palūkanų ir palūkanų delspinigių paskaičiavimo aktais (b. l. 22-24), ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų išklotine (b. l. 25), išrašu iš bylų priėmimo–perdavimo akto prie reikalavimo perleidimo sutarties Nr. 09-20-54 (b. l. 26).

7Teisėjas sprendžia, kad, atlikus formalų šių ieškovės pateiktų įrodymų vertinimą, ieškinys tenkintinas iš dalies.

8Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, kredito gavėjas privalo grąžinti gautą kreditą kredito davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka bei mokėti palūkanas (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnis, 6.870 straipsnio 1 dalis, 6.873 straipsnio 1 dalis). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus (CK 6.59 straipsnis). Teisėtai sudaryta sutartis jos šalims turi įstatymo galią, o sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.63 straipsnio 1 dalies 1, 2 punktai, 6.189 straipsnio 1 dalis, 6.205 straipsnis). Praleidęs piniginės prievolės įvykdymo terminą, skolininkas privalo mokėti už termino praleidimą įstatymų ar sutarčių nustatytas palūkanas, kurios yra laikomos minimaliais nuostoliais (CK 6.261 straipsnis). Kreditorius turi teisę be skolininko sutikimo perleisti visą reikalavimą ar jo dalį kitam asmeniui, jeigu tai neprieštarauja įstatymams ar sutarčiai arba jeigu reikalavimas nesusijęs su kreditoriaus asmeniu. Reikalavimo įgijėjui pereina ir prievolės įvykdymui užtikrinti nustatytos teisės bei kitos papildomos teisės (CK 6.101 straipsnio 1, 2 dalys). Atsakovas, nevykdydamas savo įsipareigojimų, laiku ir tinkamai negrąžindamas suteikto kredito, nemokėdamas palūkanų, pažeidė prievolių bei sutarčių vykdymo principus. Atsižvelgiant į tai, kad pradinė kreditorė AB „Swedbank“ reikalavimus atsakovo atžvilgiu perleido ieškovei UAB ,,Gelvora“, ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovo 3303,90 Lt skolos ir 2922,57 Lt palūkanų yra pagrįstas ir tenkintinas.

9Iš atsakovo ieškovės naudai taip pat priteisiamos 17,5 procentų dydžio sutartinės palūkanos už negrąžintą 3303,90 Lt kredito sumą nuo bylos iškėlimo teisme – 2014-05-15, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

10Ieškovė taip pat prašo priteisti iš atsakovo 1199,30 Lt delspinigių ir 1061,45 Lt palūkanų delspinigių. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pažymėjęs, kad netesybos (bauda, delspinigiai) – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (CK 6.71 straipsnio 1 dalis). Netesybos yra prievolių užtikrinimo būdas, skatinantis skolininką įvykdyti prievolę (CK 6.70, 6.71 straipsniai), taip pat sutartinės civilinės atsakomybės forma (CK 6.256 straipsnio 2 dalis, 6.258 straipsnio 1 dalis). Šalių sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurių jam nereikia įrodinėti, kai skolininkas neįvykdo ar netinkamai įvykdo sutartinę prievolę. Taigi šalių sutartyje sulygtos netesybos yra jų suderinta valia nustatyta sutarties sąlyga, kuri saisto šalis tuo atveju, jeigu sutartis neįvykdoma ar netinkamai įvykdoma. Jeigu šalys sutartyje susitarė dėl tam tikro dydžio netesybų, tai sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo atveju skolininkas negali jo ginčyti, išskyrus atvejus, kai netesybos būtų neprotingos, akivaizdžiai per didelės, atsižvelgiant į konkrečios prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, skolininko elgesį, prievolės sumą ir pan. Tokiems atvejams įstatymų leidėjo įtvirtinta teismo diskrecinė teisė mažinti netesybas (CK 6.73 straipsnio 2 dalis, 6.258 straipsnio 3 dalis). Taip teismas kontroliuoja netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo šaliai piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Sutartyje šalių nustatytos netesybos už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą gali būti sumažintos tik CK 6.73 straipsnio 2 dalies, 6.258 straipsnio 3 dalies nustatyta tvarka ir pagrindais. Teismas turi teisę mažinti pagal sutartį atsiradusias netesybas tik nustatęs, kad konkrečiu atveju netesybos aiškiai per didelės (neprotingai didelės) arba prievolė iš dalies įvykdyta. Sąvokos „aiškiai per didelės netesybos“ (CK 6.73 straipsnio 2 dalis) arba „neprotingai didelės netesybos“ (CK 6.258 straipsnio 3 dalis) įstatyme nesukonkretintos. Kriterijus, kuriuos taikant sprendžiama, ar netesybos ne per didelės, nustato ir pagal juos vertina netesybas teismai, nagrinėdami konkrečias bylas, bei Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, kurio pareiga – formuoti vienodą teismų praktiką. Pagal formuojamą praktiką nurodytos aplinkybės vertintinos atsižvelgiant į konkrečios bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.), remiantis CK 1.5 straipsnyje įtvirtintais teisingumo, sąžiningumo, protingumo principais bei siekiant nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys civilinėse bylose Nr. 3K-7-367/2006; Nr. 3K-3-85/2007; Nr. 3K-7-304/2007; Nr. 3K-3-503/2007; Nr. 3K-3-401/2008, Nr. 3K-7-409/2010; Nr. 3K-3-460/2010; Nr. 3K-3-62/2012).

11Ieškovė atsakovui paskaičiavo 1199,30 Lt delspinigių ir 1061,45 Lt palūkanų delspinigių (už 360 dienų) (b. l. 22, 24), taikant sutartyje numatytą 0,1 procento dydžio delspinigių normą (b. l. 18). Teismas, išanalizavęs pateiktus įrodymus, daro išvadą, kad tokios delspinigių ir delspinigių palūkanų sumos susidarė dėl to, kad ieškovė reikalavimo sutarties perleidimo pagrindu įgijusi reikalavimo teisę į atsakovą, atsakovui nevykdant prievolės ieškovei, dėl savo pažeistų teisių gynimo į teismą su ieškiniu operatyviai nesikreipė, nors tam buvo visos prielaidos, kadangi atsakovas prievolės atsiskaityti nevykdė jau pradinei kreditorei AB „Swedbank“, todėl nebuvo pakankamo pagrindo manyti, kad atsakovas geranoriškai įvykdys savo įsipareigojimus naujajam kreditoriui. Byloje nėra duomenų, kad tiek pirminė kreditorė AB „Swedbank“, kol 2009-05-21 perdavė reikalavimo teisę ieškovei, tiek pati ieškovė būtų ėmęsi kokių nors aktyvių veiksmų, kad skola būtų išieškota anksčiau. Byloje yra pateiktas vienintelis 2009-07-02 ieškovės pranešimas atsakovui dėl reikalavimo perleidimo, kuriame skolos suma nurodyta 3303,90 Lt, delspinigiai – 40,25 Lt, palūkanos – 201,90 Lt (b. l. 21). Nors atsakovas laikytinas nesąžiningu, kadangi laiku neįvykdė prievolės nei pradiniam, nei vėlesniam kreditoriui, ieškovės delsimas savo pažeistas teises ginti teismo keliu, atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, laikytinas nepagrįstu. Toks kreditorių, kaip verslininkų, elgesys vertintinas kaip nesąžiningas vartotojo atžvilgiu, nes dėl jų delsimo kreiptis į teismą dėl skolos išieškojimo iš atsakovo buvo nepagrįstai didinamas delspinigių dydis ir tai negalima vertinti kaip sąžiningą nukentėjusios šalies nuostolių atlyginimą. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, konstatuotina, kad ieškovės prašomi priteisti iš atsakovo 1199,30 Lt delspinigiai ir 1061,45 Lt palūkanų delspinigiai yra neprotingai dideli ir nesąžiningi, pažeidžia atsakovo, kaip silpnesniosios sutarties šalies, teises ir teisėtus interesus. Todėl teismas, vadovaudamasis CK 6.258 straipsnio 3 dalimi ir CK 1.5 straipsnyje įtvirtintais teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, prašomas priteisti delspinigių ir delspinigių palūkanų sumas mažina, priteisiant: 0,1 procento dydžio delspinigius už 180 dienų, tai yra 594,70 Lt (3303,90 Lt x 0,1 % x 180 d.), ir 0,1 % dydžio palūkanų delspinigius už 180 dienų, tai yra 526,06 Lt (2922,57 Lt x 0,1 % x 180 d.). Kitoje dalyje ieškinys dėl delspinigių ir palūkanų delspinigių priteisimo atmestinas.

12Ieškovė taip pat prašo priteisti iš atsakovo 430,28 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidas (b. l. 4). Iš minėtų išlaidų išklotinės matyti, kad jas sudaro: pranešimų siuntimas Lietuvoje, spausdinimas, vokas, telefoniniai skambučiai, automatinis skambintuvas, SMS žinutės, užklausos Nekilnojamojo turto registrui ir Gyventojų registrų tarnybai (b. l. 25). Daugelis iš šių išlaidų yra tiesiogiai patiriamos dėl tiesioginės ieškovės veiklos – skolų išieškojimo ir administravimo, todėl tai yra ne tiek ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidos, o neišvengiamos išlaidos vykdant savo ūkinę komercinę veiklą, ir šios išlaidos negali būti laikomos CK 6.249 straipsnio 4 dalies 3 punkte nurodytomis išlaidomis. Ieškovė nepateikė jokių įrodymų, pagrindžiančių išlaidas, patirtas užklausiant Nekilnojamojo turto registrą ir Gyventojų registro tarnybą. Atsižvelgiant į išdėstytą, ieškovės reikalavimas dalyje dėl 430,28 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų priteisimo atmestinas kaip nepagrįstas ir neįrodytas (CPK 178 straipsnis).

13Vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi, skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. CK 6.210 straipsnio 1 dalyje numatyta, jog terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas (fizinis asmuo) privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, todėl ieškovės reikalavimas priteisti 5 procentų dydžio procesines palūkanas už priteistą sumą, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, tenkintinas.

14Jeigu ieškinys patenkinamas iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai (CPK 93 straipsnio 2 dalis). Ieškovės bylinėjimosi išlaidas sudaro 268 Lt žyminis mokestis (b. l. 30). Ieškovė prašė iš atsakovo priteisti 8917,50 Lt sumą, teismas ieškovės reikalavimus patenkino iš dalies ir priteisė 7347,23 Lt, t. y. patenkino 82,39 procentus pareikštų reikalavimų, todėl proporcingai patenkintų reikalavimų daliai iš atsakovo ieškovei priteistina 221 Lt žyminio mokesčio.

15Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (3,30 Lt), iš atsakovo nepriteistinos, nes jos neviršija minimalios išieškotinos šių išlaidų sumos (CPK 96 straipsnio 6 dalis).

16Vadovaudamasis CPK 259 straipsniu, 262 straipsnio 2 dalimi, 285, 286 straipsniais, teisėjas

Nutarė

17Ieškinį patenkinti iš dalies.

18Priteisti ieškovei UAB ,,Gelvora“, į. k. 125164834, iš atsakovo E. J., a. k. ( - ) 3303,90 Lt (tris tūkstančius tris šimtus tris litus 90 ct) skolos, 2922,57 Lt (du tūkstančius devynis šimtus dvidešimt du litus 57 ct) palūkanų, 594,70 Lt (penkis šimtus devyniasdešimt keturis litus 70 ct) delspinigių, 526,06 Lt (penkis šimtus dvidešimt šešis litus 06 ct) palūkanų delspinigių, 17,5 procentų dydžio sutartines palūkanas už negrąžintą 3303,90 Lt kredito sumą nuo bylos iškėlimo teisme – 2014-05-15, iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, 5 procentų dydžio procesines palūkanas nuo priteistos sumos (7347,23 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme – 2014-05-15, iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir 221 Lt bylinėjimosi išlaidų.

19Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

20Atsakovas sprendimo už akių negali skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per dvidešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, atitinkantį CPK 287 straipsnio 2 dalies, 3 dalies reikalavimus, Lazdijų rajono apylinkės teismui.

21Ieškovė dėl sprendimo per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali paduoti apeliacinį skundą Kauno apygardos teismui per Lazdijų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lazdijų rajono apylinkės teismo teisėjas Ramūnas Šarka, rašytinio proceso... 2. Ieškovė prašo priteisti iš atsakovo 8917,50 Lt (3303,90 Lt skolos, 2922,57... 3. Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti 2014-05-17 (b. l. 33). Atsakovas per... 4. Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų pateiktų ir... 5. Ieškinyje nurodyta, kad 2008-02-25 AB „Swedbank“ ir atsakovas E. J.... 6. Ieškinyje išdėstytas aplinkybes ir ieškinio reikalavimus ieškovė... 7. Teisėjas sprendžia, kad, atlikus formalų šių ieškovės pateiktų... 8. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais... 9. Iš atsakovo ieškovės naudai taip pat priteisiamos 17,5 procentų dydžio... 10. Ieškovė taip pat prašo priteisti iš atsakovo 1199,30 Lt delspinigių ir... 11. Ieškovė atsakovui paskaičiavo 1199,30 Lt delspinigių ir 1061,45 Lt... 12. Ieškovė taip pat prašo priteisti iš atsakovo 430,28 Lt ikiteisminio skolos... 13. Vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi, skolininkas privalo mokėti... 14. Jeigu ieškinys patenkinamas iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos... 15. Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (3,30 Lt), iš... 16. Vadovaudamasis CPK 259 straipsniu, 262 straipsnio 2 dalimi, 285, 286... 17. Ieškinį patenkinti iš dalies.... 18. Priteisti ieškovei UAB ,,Gelvora“, į. k. 125164834, iš atsakovo E. J., a.... 19. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 20. Atsakovas sprendimo už akių negali skųsti nei apeliacine, nei kasacine... 21. Ieškovė dėl sprendimo per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali...