Byla e2-1567-236/2016
Dėl bankroto bylos iškėlimo bankroto byloje Nr. eB2-1979-480/2016

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Kazys Kailiūnas teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2016 m. birželio 14 d. nutarties, kuria atsisakyta atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Alkalina“ iškelti bankroto bylą, pagal ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus pareiškimą atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Alkalina“ dėl bankroto bylos iškėlimo bankroto byloje Nr. eB2-1979-480/2016.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyrius kreipėsi į teismą su pareiškimu dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei UAB „Alkalina“. Nurodė, kad atsakovės skola Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui ( toliau – Fondo biudžetas ) yra 41 370,26 Eur ir ji didėti pradėjo nuo 2013 m. II ketvirčio. Pažymėjo, kad 2013 m. spalio 22 d. sprendimu įregistravo atsakovės kito turto priverstinį įkeitimą, kuriuo buvo užtikrintas įsipareigojimas sumokėti skolą Fondo bidžetui.

5Ieškovas nurodė, kad atsakovės įkeistas turtas turėjo būti parduotas iš varžytynių, tačiau varžytynės neįvyko. Atsakovė 2016 m. kovo 29 d. pateikė prašymą dėl įmokų įsiskolinimo sumokėjimo atidėjimo. Atsakovė buvo įpareigota iki 2016 m. balandžio 7 d. pateikti teisės aktais numatytus dokumentus, reikalingus prašymo išnagrinėjimui, tačiau dokumentai per nustatytą terminą nebuvo pateikti.

6Ieškovas pažymėjo, kad 2016 m. kovo 4 d. atsakovei įteiktas raštą dėl pranešimo apie ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos atsakovei iškėlimo.

7Ieškovo teigimu, atsakovė laiku nemoka įstatymo nustatytų mokesčių, todėl jai keltina bankroto byla.

8Atsakovė UAB „Alkalina“ pateikė atsiliepimą, kuriame prašė ieškinį atmesti. Atsakovės teigimu, jos pradelsti įsipareigojimai kreditoriams neviršija 25 proc. jos turto vertės, todėl ji nelaikytina nemokia.

9Atsakovė pažymėjo, kad didžioji dalis skolų yra pagal mokestines prievoles, vyksta derybos su Sodra ir Valstybine mokesčių inspekcija dėl mokestinių paskolų suteikimo ir/ ar nepriemokų išdėstymo. Atsiskaitymai su kreditoriais vyksta, kiti kreditoriai į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei nesikreipė.

10II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

11Kauno apygardos teismo 2016 m. birželio 14 d. nutartimi nutarė atsisakyti iškelti atsakovei UAB „Alkalina“ bankroto bylą.

12Teismas pagal bylos duomenis nustatė, kad atsakovei priklauso turtas 275 703 Eur sumai, iš šio turto ilgalaikis turtas – 13 330 Eur, trumpalaikis turtas – 262 373 Eur (atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys – 177 13 Eur, per vienerius metus gautinos sumos – 243 490 Eur, kitas trumpalaikis turtas – 585 Eur), atsakovės įsipareigojimai kreditoriams yra 141 428 Eur, iš kurių pradelsti finansiniai įsipareigojimai – 69 204,05 Eur (tarp jų ieškovui – 42 315,63 Eur). Teismas, atsižvelgdamas į aukščiau išdėstytą, sprendė, kad atsakovės pradelsti finansiniai įsipareigojimai neviršija pusę į įmonės balansą įrašyto turto vertės.

13Teismas pažymėjo, kad byloje nėra duomenų apie atsakovės darbuotojų pretenzijas atsakovei dėl neatsiskaitymų ar duomenų, besąlygiškai patvirtinančių, kad atsakovė negali atsiskaityti su kreditoriais ir (arba) neketina vykdyti savo įsipareigojimų.

14Teismas, atsižvelgdamas į byloje nustatytas aplinkybes, į tai, kad prioritetas turėtų būti teikiamas įmonės veiklos išsaugojimui, sprendė, kad nėra sąlygų konstatuoti atsakovės nemokumą, todėl darė išvadą, kad bankroto bylą atsakovei atsisakytina iškelti (ĮBĮ 9 str. 7 d. 1 p., 2 p.).

15III. Atskirojo skundo argumentai

16Ieškovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyrius atskiruoju skundu prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2016 m. birželio 14 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – atsakovei UAB „Alkalina“ iškelti bankroto bylą. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

171) Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs 2016 m. kovo 31 d. preliminarų balansą, įmonės finansinę situaciją vertino formaliai, nevertindamas kitų teismui pateiktų įrodymų visumos, todėl padarė neteisingą išvadą, kad bendrovė yra moki. Atsakovės įsiskolinimas Fondo biudžetui susidarė nuo 2013 m. II ketvirčio ir toliau didėja, todėl darytina išvada, kad atsakovės finansiniai sunkumai ne laikini, o nuolatinio pobūdžio, besitęsiantys keletą metų, lemiantys vis blogesnę įmonės finansinę padėtį. Pagal oficialiai paskelbtus atsakovės finansinius rodiklius (2015 m. balansas, pelno (nuostolio) ataskaita), ji yra faktiškai nemoki. Atsakovei buvo taikomos priverstinio poveikio priemonės, t. y. nuo 2013 m. birželio 3 d. iki 2016 m. kovo 18 d. buvo duodami mokėjimo nurodymai kredito įstaigoms nesumokėtas įmokas ir delspinigius nurašyti iš draudėjo sąskaitų kredito įstaigose CPK 754 straipsnyje nustatyta tvarka. VSDFV Kauno skyriaus 2013 m. rugpjūčio 27 d., 2014 m. spalio 28 d. sprendimai dėl skolos išieškojimo priverstine tvarka buvo perduoti vykdyti antstolio Sauliaus Užkuraičio kontorai, skolą išieškant iš bendrovės vardu įregistruoto turto. Be to, antstolis pateikė 2016 m. vasario 22 d. ir 2016 m. kovo 29 d. patvarkymus dėl neįvykusių varžytynių. Atsakovė kito ilgalaikio turto, išskyrus restorano virtuvės įrangą, neturi, įmonės veikla yra nuostolinga;

182) Vadovaujantis UAB „Alkalina“ VĮ Registrų centrui pateikto 2015 m. gruodžio 31 d. balanso duomenimis, įmonės ilgalaikis turtas buvo 42 400 Eur, trumpalaikis turtas – 22 079 Eur, iš viso turto vertė buvo 64 479 Eur. Bendrovės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 2015 m. gruodžio 31 d. buvo 147 833 Eur, iš jų po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai – 14 333 Eur ir per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai – 133 500 Eur, bendrovės 2015 metų nuostolis – 75 292 Eur;

193) Derybos dėl atsakovės įsiskolinimo sumokėjimo atidėjimo negalimos, kadangi 2015 m. gruodžio 31 d. bendrovės balanso duomenys neatitinka teisės aktų reikalavimų.

20IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

21Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies, Kauno apygardos teismo 2016 m. birželio 14 d. nutartis panaikintina ir bankroto bylos iškėlimo klausimas perduotinas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

22Atskirajame skunde keliamas klausimas dėl pirmosios instancijos teismo atsisakymo kelti bankroto bylą atsakovei UAB „Alkalina“. Apelianto įsitikinimu, pirmosios instancijos teismas netinkamai įvertino atsakovės finansinius duomenis ir padarė neteisingą išvadą, kad bendrovė yra moki. Apeliacinės instancijos teismas pasisako dėl šių atskirojo skundo argumentų, kurie sudaro šio apeliacinio proceso nagrinėjimo dalyką (CPK 320, 338 straipsniai).

23Bankroto byla įmonei iškeliama, jei yra bent viena iš ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalyje numatytų sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas, 2) įmonė negali arba negalės vykdyti įsipareigojimų. Įstatymas nustato, kad įmonės nemokumas – tai įmonės būsena, kai ji nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalis).

24Kaip minėta, įmonės nemokumas – įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 str. 8 d.). Tam, kad teismas nuspręstų, ar įmonė yra (ne) moki, jis turi tinkamai atskleisti įmonės pradelstų įsipareigojimų bei į jos balansą įrašyto turto vertės santykį, įvertinti kitus įmonės finansinės atskaitomybės duomenis. Sprendžiant įmonės nemokumo klausimą, teisinę reikšmę turi ne visos įmonės skolos, o tik pradelstos skolos, t. y. tokios, kurių mokėjimo terminai suėję. Tam, kad išsiaiškintų įmonės realią turtinę padėtį, teismas įmonės nemokumo klausimą pirmiausia turi spręsti pagal naujausius finansinės atskaitomybės duomenis ir remtis kitais byloje esančiais įrodymais, kurie pagrįstų pradelstų įsipareigojimų kreditoriams dydį pagal naujausius įmonės finansinius duomenis (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. rugsėjo 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1273/2010).

25Iš skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties matyti, kad pirmosios instancijos teismas atsisakė iškelti bankroto bylą atsakovei UAB „Alkalina“, nes nenustatytas šios įmonės nemokumas. Pirmosios instancijos teismas pagal atsakovės balanso, sudaryto 2016 m. kovo 31 d., duomenis nustatė, kad atsakovei priklauso turtas 275 703 Eur sumai, iš šio turto ilgalaikis turtas – 13 330 Eur, trumpalaikis turtas – 262 373 Eur (atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys – 177 13 Eur, per vienerius metus gautinos sumos – 243 490 Eur, kitas trumpalaikis turtas – 585 Eur), atsakovės įsipareigojimai kreditoriams yra 141 428 Eur, iš kurių pradelsti finansiniai įsipareigojimai – 69 204,05 Eur (tarp jų ieškovui – 42 315,63 Eur). Teismas, atsižvelgdamas į aukščiau paminėtus duomenis bei į tai, kad prioritetas turėtų būti teikiamas įmonės veiklos išsaugojimui, sprendė, kad nėra sąlygų konstatuoti atsakovės nemokumą.

26Apeliantas skunde teigia, kad pirmosios instancijos teismas, įvertinęs 2016 m. kovo 31 d. preliminarų balansą, įmonės finansinę situaciją vertino formaliai, nevertindamas kitų teismui pateiktų įrodymų visumos, todėl padarė neteisingą išvadą, kad bendrovė yra moki.

27Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas atsakovės mokumą vertino remdamasis tik 2016 m. kovo 31 d. balanse įrašytais duomenimis bei informacija apie įmonės skolas. Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, kad byloje nėra duomenų apie atsakovės darbuotojų pretenzijas atsakovei dėl neatsiskaitymų ar duomenų, besąlygiškai patvirtinančių, kad atsakovė negali atsiskaityti su kreditoriais ir (arba) neketina vykdyti savo įsipareigojimų. Apeliacinės instancijos teismas tik iš dalies sutinka su tokia pirmosios instancijos teismo išvada. Pažymėtina, kad atliekant mokumo situacijos analizę, svarbi ir finansinių rodiklių dinamika (kaip kinta finansinė padėtis, ar ji gerėja, ar blogėja) (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. balandžio 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-959-330/2016). Bylos duomenys patvirtina apelianto argumentus dėl atsakovės besitęsiančių finansinių sunkumų, t. y. nesugebėjimo atsiskaityti su kreditoriais, atsakovei taikytų skolos išieškojimo priemonių (CPK 745 str.), skolos išieškojimo priverstine tvarka ir kelis kartus skelbtų ir neįvykusių varžytynių. Tuo tarpu, pirmosios instancijos teismas nagrinėjamu atveju neaiškino ir netyrė, taip pat nenurodė, kodėl netiria pareiškime nurodytų visų aplinkybių, galimai patvirtinančių sunkią atsakovės finansinę padėtį, kai įmonės mokumo klausimo išsprendimas galimas tik visapusiškai išaiškinus, ištyrus ir nustačius ir įmonės finansinę būklę.

28Apeliacinio teismo vertinimu, atsakovės pateikti finansiniai duomenys kelia abejones dėl atsakovės pateiktų finansinės atsakomybės duomenų ir pradelstų finansinių įsipareigojimų kreditoriams tikslumo. 2016 m. kovo 31 d. atsakovės balanso duomenimis įmonės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai per vienerius metus yra 147 111 Eur, tuo tarpu, nagrinėjamu atveju atsakovė pagal pateiktą kreditorių sąrašą nurodo, kad jos pradelsti įsipareigojimai yra 69 200 Eur. Pagal 2016 m. kovo 31 d. balanso duomenis didelę atsakovės nurodyto turto dalį sudaro gautinos sumos (243 490 Eur), todėl svarbu aiškinti, tirti ir vertinti, ar šios gautinos pajamos ir (arba) debitoriniai įsiskolinimai yra realūs, o šių sumų gavimas yra perspektyvus. Pirmosios instancijos teismas šių duomenų neaiškino, netyrė ir jų nevertino.

29Apeliacinės instancijos teismo nuomone, būtina įvertinti aukščiau nurodytas aplinkybes bei atsakovės pateiktų finansinių dokumentų patikimumą, kadangi juose nurodyti duomenys turi esminės reikšmės sprendžiant klausimą dėl įmonės mokumo (nemokumo). Teismų praktikoje pripažįstama, kad rėmimasis balanso duomenimis nustatant įmonės mokumą (nemokumą) paprastai yra pakankamas, kai nekyla abejonių dėl balanso duomenų patikimumo. Kilus abejonėms dėl balanse įrašytų duomenų teisingumo, teismas turi ex proprio motu (liet. savo iniciatyva) iš atsakovo išsireikalauti papildomus įrodymus, kurie patvirtintų balanse įrašytų duomenų teisingumą, tai yra pagrįstų faktinę turto vertę ir įsipareigojimų realų dydį (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. gegužės 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1406/2011; 2012 m. rugsėjo 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1686/2012; 2013 m. kovo 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1187/2013). Įmonės sudarytas balansas nėra vienintelis dokumentas, kurio pagrindu galima nustatyti įmonės mokumo būklę, jei kiti byloje esantys įrodymai paneigia balanse įrašytų duomenų teisingumą (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. gegužės 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1406/2011; 2013 m. spalio 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2300/2013). Nagrinėjamu atveju matyti, kad pirmosios instancijos teismas tik formaliai įvertino UAB „Alkalina“ pateiktą 2016 m. kovo 31 d. balansą ir nesiėmė visų įmanomų priemonių pateiktų dokumentų realumui patikrinti. Atsižvelgiant į tai, apeliacinis teismas sprendžia, kad nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas be pakankamo pagrindo pasitikėjo atsakovės deklaruotais (balanse nurodytais) duomenimis, nesiaiškindamas bendrovės tikrosios finansinės padėties.

30Apeliacinis teismas, atsižvelgdamas į aukščiau išdėstytą, įvertinęs bylos duomenis, sprendžia, kad yra pagrindas išvadai, jog nebuvo atskleista bylos esmė. Apeliacinės instancijos teismas pagal pirmosios instancijos teismo surinktus dokumentus neturi galimybės išspręsti klausimo iš esmės – teisingai nustatyti atsakovės turimo turto ir pradelstų finansinių įsipareigojimų santykį. Apeliacinės instancijos teismas taip pat negali priimti nutarties iškelti įmonei bankroto bylą (ĮBĮ 10 str. 8 d.), todėl skundžiama nutartis naikinama ir klausimas dėl bankroto bylos UAB „Alkalina“ iškėlimo perduodamas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (CPK 337 str. 1 d. 3 p.). Klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo sprendžiant iš naujo, pirmosios instancijos teismas dėl turinčių bylai reikšmės aplinkybių nustatymo galėtų pareikalauti, kad atsakovė UAB „Alkalina“ pateiktų įrodymus, pagrindžiančius į bylą pateiktų finansinės atskaitomybės duomenų realumą, taip pat kitus duomenis, iš kurių būtų galima nustatyti tikrą įmonės pradelstų finansinių įsipareigojimų sumą, realią įmonės finansinę būklę.

31Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

32Kauno apygardos teismo 2016 m. birželio 14 d. nutartį panaikinti ir perduoti bankroto bylos UAB „Alkalina“ iškėlimo klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Kazys... 2. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyrius... 5. Ieškovas nurodė, kad atsakovės įkeistas turtas turėjo būti parduotas iš... 6. Ieškovas pažymėjo, kad 2016 m. kovo 4 d. atsakovei įteiktas raštą dėl... 7. Ieškovo teigimu, atsakovė laiku nemoka įstatymo nustatytų mokesčių,... 8. Atsakovė UAB „Alkalina“ pateikė atsiliepimą, kuriame prašė ieškinį... 9. Atsakovė pažymėjo, kad didžioji dalis skolų yra pagal mokestines... 10. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 11. Kauno apygardos teismo 2016 m. birželio 14 d. nutartimi nutarė atsisakyti... 12. Teismas pagal bylos duomenis nustatė, kad atsakovei priklauso turtas 275 703... 13. Teismas pažymėjo, kad byloje nėra duomenų apie atsakovės darbuotojų... 14. Teismas, atsižvelgdamas į byloje nustatytas aplinkybes, į tai, kad... 15. III. Atskirojo skundo argumentai... 16. Ieškovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyrius... 17. 1) Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs 2016 m. kovo 31 d. preliminarų... 18. 2) Vadovaujantis UAB „Alkalina“ VĮ Registrų centrui pateikto 2015 m.... 19. 3) Derybos dėl atsakovės įsiskolinimo sumokėjimo atidėjimo negalimos,... 20. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 21. Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies, Kauno apygardos teismo 2016 m.... 22. Atskirajame skunde keliamas klausimas dėl pirmosios instancijos teismo... 23. Bankroto byla įmonei iškeliama, jei yra bent viena iš ĮBĮ 9 straipsnio 7... 24. Kaip minėta, įmonės nemokumas – įmonės būsena, kai įmonė nevykdo... 25. Iš skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties matyti, kad pirmosios... 26. Apeliantas skunde teigia, kad pirmosios instancijos teismas, įvertinęs 2016... 27. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas atsakovės mokumą vertino... 28. Apeliacinio teismo vertinimu, atsakovės pateikti finansiniai duomenys kelia... 29. Apeliacinės instancijos teismo nuomone, būtina įvertinti aukščiau... 30. Apeliacinis teismas, atsižvelgdamas į aukščiau išdėstytą, įvertinęs... 31. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 32. Kauno apygardos teismo 2016 m. birželio 14 d. nutartį panaikinti ir perduoti...