Byla 2-1187/2013
Dėl bankroto bylos iškėlimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Artūras Driukas teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs ieškovo viešosios įstaigos „Verslo energija“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. vasario 12 d. nutarties, kuria atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Nycomedas“ atsisakyta kelti bankroto bylą, priimtos civilinėje byloje Nr. B2-645-115/2013 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Verslo energija“ pareiškimą atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Nycomedas“ dėl bankroto bylos iškėlimo,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Byloje sprendžiamas bankroto bylos iškėlimo klausimas.

4Ieškovas VšĮ „Verslo energija“ kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su pareiškimu dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „Nycomedas“. Nurodė, kad atsakovas yra jam skolingas 8 955 Lt, laiku neatsiskaitė, dėl ko, tikėtina, jog jis yra nemokus.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus apygardos teismas 2012 m. lapkričio 29 d. nutartimi atsakovui UAB „Nycomedas“ iškėlė bankroto bylą ir bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Atenergo“. 2012 m. gruodžio 21 d. Vilniaus apygardos teisme dėl šios nutarties buvo gautas atsakovo atskirasis skundas, kuriuo buvo prašoma atnaujinti procesinį terminą atskirajam skundui paduoti bei panaikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. gruodžio 21 d. nutartimi atnaujino atsakovui atskirojo skundo padavimo terminą, panaikino Vilniaus apygardos teismo 2012 m. lapkričio 29 d. nutartį, atnaujino bylos nagrinėjimą ir bylą paskyrė nagrinėti žodinio proceso tvarka.

7Vilniaus apygardos teismas 2013 m. vasario 12 d. nutartimi atsisakė iškelti atsakovui UAB „Nycomedas“ bankroto bylą, priteisė iš ieškovo VšĮ „Verslo energija“ atsakovui UAB „Nycomedas“ 3 025 Lt bylinėjimosi išlaidų ir paskyrė ieškovui VšĮ „Verslo energija“ 2000 Lt dydžio baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis. Teismas sprendė, kad ieškovas neturėjo teisės inicijuoti atsakovui bankroto bylos iškėlimą, kadangi jo, kaip kreditoriaus, statusas kelia pagrįstų abejonių ir yra tikėtina, jog jis neturi reikalavimo teisės atsakovui, kaip skolininkui. Teismas, spręsdamas dėl atsakovo nemokumo, kaip galimos bankroto bylos iškėlimo sąlygos, vadovavosi atsakovo byloje pateiktais 2011 m. gruodžio 31 d. ir 2012 m. gruodžio 31 d. balansais ir pelno (nuostolių) ataskaitomis. Teismas, nustatęs, kad į atsakovo balansą įrašytas 283149 Lt vertės turtas apskaitomas kaip trumpalaikis, padarė išvadą, kad tai yra nekilnojamieji daiktai, kurio buvimą patvirtina Nekilnojamojo turto registro išrašas. Teismas, nustatęs, kad atsakovo mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudaro 156 902 Lt, iš kurių pradelsti – 10 945,54 Lt, sprendė, kad atsakovo pradelstos skolos yra ženkliai mažesnės nei jo turimo turto vertė. Teismas ieškovui skyrė baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, kadangi sprendė, jog ieškovas inicijavo atsakovui bankroto bylos iškėlimą, neturėdamas tam reikalavimo teisės, pateikdamas teismui neaišku iš kur gautus ir kieno pasirašytus dokumentus tariamai skolai bei įstatyme numatytoms tam tikroms procedūroms pagrįsti.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

9Atskiruoju skundu ieškovas VšĮ „Verslo energija“ prašo: pripažinti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gruodžio 21 d. nutartį atnaujinti procesą UAB „Nycomedas“ bankroto byloje niekine ir negaliojančia ab initio; panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. vasario 12 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – iškelti atsakovui UAB „Nycomedas“ bankroto bylą; panaikinti ieškovui skirtą baudą; pripažinti nepagrįstu bylinėjimosi išlaidų iš ieškovo priteisimą kaip niekinį ir prieštaraujantį bylos medžiagai. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

 1. Teismas, 2012 m. gruodžio 21 d. nutartimi atnaujindamas procesą bankroto byloje, pažeidė CPK 366 straipsnio 3 dalyje įtvirtintą draudimą.
 2. Teismas nepagrįstai sprendė, jog byloje nėra įrodymų, patvirtinančių atsakovo nemokumą. Remiantis 2012 m. lapkričio 30 d. balanso duomenimis, atsakovo turto vertė sudarė 911 385 Lt, o per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai – 840 446 Lt. Todėl atsakovo įsipareigojimai sudaro net 92 proc. viso įmonės turto.
 3. Teismas nepagrįstai sprendė, jog ieškovo su atsakovu nesiejo ūkiniai komerciniai santykiai, kadangi jų buvimą patvirtina ilgametis ieškovo vadovo bendravimas su atsakovo steigėju ir vadovais.
 4. Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gruodžio 21 d. nutartis dėl proceso atnaujinimo turi būti panaikinta, esant CPK 329 straipsnio 2 dalies 2 punkte įtvirtintam absoliučiam teismo nutarties negaliojimo pagrindui, kadangi ja buvo nuspręsta dėl neįtrauktų dalyvauti byloje asmenų materialiųjų teisių ir pareigų, o būtent dėl administratoriumi paskirtos įmonės UAB „Atenergo“ teisės gauti atlygį už atliktą darbą įsiteisėjusios nutarties iškelti atsakovui bankroto bylą pagrindu.
 5. Teismas, spręsdamas dėl atsakovo balanse esančio turto vertės, neatliko turto vertės sandaros analizės. Byloje esantys Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašai liudija, jog atsakovui priklausančių nekilnojamojo turto objektų vertė sudaro vos 82 464 Lt arba 9 proc. viso atsakovo balanse nurodyto turto vertės. Iš šių išrašų matyti, jog atsakovo turtas 2010 m. buvo areštuotas. Nežinant bylų, kuriose šis turtas buvo areštuotas, baigties, pats šio turto traktavimas kaip atsakovo nuosavybės yra galimas tik su išlygomis ar pagrįstomis abejonėmis.
 6. Teismas nebuvo pakankamai aktyvus ir nesiėmė veiksmų, siekiant išsiaiškint atsakovo įsiskolinimo VMI dydžio.
 7. Nesant atsakovo apskaitą tvarkančio subjekto, teismas turėjo suabejoti atsakovo teikiamos informacijos apie turto ir įsipareigojimų struktūrą tikrumu ir patikimumu. Atsakovas nuo 2010 m. nebeteikia Juridinių asmenų registrui finansinės atskaitomybės dokumentų.
 8. Pareiškėjas neteikė teismui atsiliepimo, nesikreipė į teismą su pranešimu apie numatomą taikos sudarymą su pareiškėju, delsė kreiptis į teismą su atskiruoju skundu, kas pagrįstai leidžia manyti, jog atsakovas kurį laiką pritarė bankroto bylos iškėlimui, todėl pareiškėjui skirta bauda už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis ir bylinėjimosi išlaidos priteistos nepagrįstai.
 9. Iškeliant atsakovui bankroto bylą 2012 m. lapkričio 29 d. nutartimi, tos pačios instancijos ir tokios pačios sudėties teismui abejonių dėl ieškovo reikalavimo teisės atsakovui nekilo.
 10. Pirmosios instancijos teismas netyrė, koks yra atsakovo įsiskolinimas VMI ir Sodrai, kokios yra jo atsiradimo priežastys, o taip pat duomenų apie atsakovo turto areštą bei teismuose vykstančius procesus, nors pagal teismų praktiką teismas bankroto bylose turi pareigą būti aktyvus ir nuodugniai išsiaiškinti bankrutuojančios įmonės finansinę padėtį.

10Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas UAB „Nycomedas“ prašo atmesti ieškovo atskirąjį skundą ir Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gruodžio 21 d. bei 2013 m. vasario 12 d. nutartis palikti nepakeistas. Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas šiais argumentais:

 1. Pareiškėjo argumentas, kad teismas atnaujindamas procesą bankroto byloje pažeidė imperatyvias procesinės teisės normas, yra nepagrįstas. Atsakovas byloje prašė atnaujinti procesinį terminą, o ne procesą, todėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gruodžio 21 d. nutartimi terminas atsakovo atskirajam skundui paduoti buvo atnaujintas pagrįstai ir teisėtai.
 2. Apelianto argumentai, kad skundžiama 2013 m. vasario 12 d. nutartimi buvo nuspręsta dėl UAB „Atenegro“ teisių ir pareigų, yra deklaratyvūs ir nepagrįsti, nes byloje nėra įrodymų, kad ši įmonė būtų atlikusi kokius nors administravimo veiksmus, dėl kurių patyrė išlaidų. Be to skundžiamomis nutartimis nebuvo tiesiogiai nuspręsta dėl UAB „Atenegro“ teisių ir pareigų. Jei ši įmonė yra patyrusi su administravimu susijusių išlaidų, ji gali kreiptis į teismą dėl nuostolių atlyginimo.
 3. Apeliantas, įrodinėdamas atsakovo nemokumą, remiasi akivaizdžiai suklastotais paties į bylą pateiktais finansinės apskaitos dokumentais. Ieškovas neįrodė, kad jo pateiktuose atsakovo finansinės atskaitomybės dokumentuose, PVM sąskaitoje faktūroje, kuria jis grindžia savo reikalavimo teisę atsakovui, esantis parašas yra atsakovo vadovo. Atsakovo į bylą pateikti rašytiniai įrodymai patvirtina, kad jis nėra nemokus bei nėra kitų bankroto bylos iškėlimo pagrindų.
 4. Atsakovo balanse esančio turto vertė nepriklauso nuo to, ar jis apskaitytas kaip trumpalaikis, ar kaip ilgalaikis turtas. Apeliantas klaidingai nurodo atsakovui priklausančio nekilnojamojo turto vertę, kadangi, remiantis Nekilnojamojo turto registro duomenimis, ji viršija 463 000 Lt. Turto areštas nepaneigia atsakovo nuosavybės teisių.
 5. Byloje esantys įrodymai dėl atsakovo pradelstų įsipareigojimų visiškai įrodo šią įmonės nemokumui teisinę reikšmę turinčią aplinkybę. Esant byloje pakankamai įrodymų, teismas neturėjo užklausinėti VMI ir Sodros dėl atsakovo įsiskolinimo valstybės ir valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetams.
 6. Teismas tinkamai įvertino byloje esančius įrodymus ir padarė pagrįstą išvadą dėl ieškovo reikalavimo teisės atsakovui nebuvimo. Ginčo šalių tariamą komercinį ryšį patvirtinanti sąskaita negali būti laikoma pakankamu įrodymu, kad tarp šalių buvo užsimezgę pirkimo-pardavimo teisiniai santykiai. Be to, ši sąskaita patvirtinta ne atsakovo vadovo, o nenustatyto asmens parašu. Sąskaita atsakovui pateikta tuo metu, kai jis nevykdė jokios veiklos, atsakovui neigiant bet kokį bendradarbiavimą su ieškovu.
 7. Pareiškėjas nesilaikė įstatyme nustatytos kreipimosi dėl baudos panaikinimo tvarkos, pažeidė procesinių teisių įgyvendinimo tvarką, kadangi proceso įstatymas nenumato galimybės apeliacine tvarka kreiptis dėl baudos panaikinimo. Teismas pagrįstai konstatavo ieškovo piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis faktą.
 8. Teismui atmetus visus pareiškėjo atsakovui reikštus reikalavimus, yra pagrįsta ir teisėta, kad atsakovui kompensuojamos visos jo pagrįstos dėl bylinėjimosi su pareiškėju patirtos išlaidos.

11IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai

12Dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gruodžio 21 d. nutarties teisėtumo ir pagrįstumo

13Apeliantas VšĮ „Verslo energija“ atskiruoju skundu prašo pripažinti niekine ir negaliojančia ab initio Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gruodžio 21 d. nutartį atnaujinti procesą UAB „Nycomedas“ bankroto byloje. Iš atskirojo skundo dalyko (apelianto prašymo) matyti, jog jis kelia Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gruodžio 21 d. nutarties teisėtumo ir pagrįstumo klausimą ir iš esmės prašo panaikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį. Minėta nutartimi teismas, atnaujinęs atsakovui UAB „Nycomedas“ terminą pateikti atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. lapkričio 29 d. nutarties, kuria atsakovui UAB „Nycomedas“ iškelta bankroto byla, pasinaudojo jam CPK 334 straipsnio 2 dalies 1 punkte suteikta teise, sutinkant su atskiruoju skundu, pačiam panaikinti skundžiamą nutartį. Panaikinęs skundžiamą nutartį, kuria buvo išspręstas bankroto bylos iškėlimo klausimas, teismas, turėdamas pareigą šį klausimą nagrinėti iš naujo, šį savo procesinį veiksmą įvardijo kaip bylos nagrinėjimo atnaujinimą, paskirdamas bankroto bylos iškėlimo klausimą nagrinėti teismo posėdyje žodinio proceso tvarka (b.l. 71-72). Pažymėtina, jog apeliantas VšĮ „Verslo energija“ nepagrįstai nurodo, jog Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gruodžio 21 d. nutartimi buvo išspręstas proceso atnaujinimo CPK XVIII skyriaus nustatyta tvarka klausimas. Atsižvelgiant į tai, jog Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gruodžio 21 d. nutartis, vadovaujantis CPK 301 straipsnio 1 dalimi ir 334 straipsnio 1 dalimi, negali būti apeliacinio apskundimo objektas, ir šis CPK 315 straipsnio 2 dalies 3 punkte įtvirtintas atskirojo skundo trūkumas paaiškėjo nagrinėjant atskirąjį skundą apeliacine tvarka, apeliacinis procesas dalyje dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gruodžio 21 d. nutarties nutraukiamas (CPK 338 str.).

14Dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. vasario 12 d. nutarties dalies, kuria atsisakyta iškelti bankroto bylą, teisėtumo ir pagrįstumo

15Vilniaus apygardos teismas, 2013 m. vasario 12 d. nutartimi pasisakydamas dėl ieškovo VšĮ „Verslo energija“, kaip kreditoriaus, teisės pateikti teismui pareiškimą dėl bankroto bylos atsakovui UAB „Nycomedas“ iškėlimo, savo išvadas dėl ieškovo subjektinės teisės inicijuoti atsakovui bankroto bylą neturėjimo grindė įrodymų, patvirtinančių ieškovo reikalavimo teisę atsakovui, nebuvimu. Pažymėtina, jog kreditorius, pasinaudodamas jam ĮBĮ 5 straipsnio 1 dalies 1 punkte suteikta teise pateikti teismui pareiškimą dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo, turi tikėtinai pagrįsti savo reikalavimo teisę įmonei, kuriai siekiama iškelti bankroto bylą (atsakovui). Tuo atveju, jei atsakovas visiškai ar iš dalies nesutinka su ieškovo reikalavimo teisės turėjimu ir jo, kaip kreditoriaus, teisiniu statusu, Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje pripažįstama, jog toks nesutikimas, jei ieškovas tikėtinai pagrindžia savo reikalavimo teisę, neturi teisinės reikšmės ieškovo subjektinei teisei pateikti teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, tačiau tokio kreditoriaus reikalavimas neturėtų būti vertinamas kaip pradelstas, sprendžiant dėl įmonės mokumo.

16Byloje nustatyta, jog ieškovas VšĮ „Verslo sprendimai“ savo, kaip kreditoriaus, reikalavimo teisę skolininkui UAB „Nycomedas“ grindė 2012 m. balandžio 16 d. PVM sąskaita – faktūra, serija VE Nr. 000071, kurios gavimas yra patvirtintas UAB „Nycomedas“ vadovo antspaudu ir parašu (b.l. 4). Atsakovas, pareikšdamas prieštaravimus dėl ieškovo reikalavimo teisės, nurodė argumentus dėl PVM sąskaitos faktūros gavimo žymos suklastojimo bei prievolinių teisinių santykių tarp šalių nebuvimo. Pažymėtina, jog ieškovo išrašytos ir atsakovo atstovo pasirašytos PVM sąskaita-faktūros pateikimas sudaro pakankamą pagrindą pripažinti, jog ieškovas turėjo teisę pateikti teismui pareiškimą dėl bankroto bylos atsakovui iškėlimo, kadangi teismas turi įsitikinti, kad ieškovo, kaip kreditoriaus, reikalavimo teisė skolininkui yra tikėtina. Pažymėtina, jog aplinkybės, susijusios su atsakovo atstovo parašo klastojimu ir prievolinių teisinių santykių tarp šalių nesusiklostymu, kai priešinga šalis tuo pagrindu ginčija kreditoriaus reikalavimo teisę, nėra šios bylos nagrinėjimo dalykas.

17Sprendžiant dėl bankroto bylos iškėlimo sąlygų, taikytina 2001 m. kovo 20 d. LR Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) Nr. IX-216 redakcija, galiojusi pareiškimo teismui dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo padavimo dieną. Vadovaujantis ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies redakcija, galiojusia 2012 m. spalio 22 d., kai Vilniaus apygardos teisme buvo gautas ieškovo UAB „Verslo energija“ pareiškimas dėl bankroto bylos atsakovui UAB „Nycomedas“ iškėlimo, viena iš bankroto bylos iškėlimo įmonei sąlygų, kurios buvimą įrodinėjo ieškovas, yra įmonės nemokumas. Remiantis ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalimi, įmonės nemokumas – įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

18Siekiant nustatyti, ar įmonė yra nemoki, teisinę reikšmę turi į įmonės balansą įrašyto turto vertės nustatymas. Remiantis atsakovo pateiktais UAB „Nycomedas“ 2012 m. gruodžio 31 d. balanso duomenimis, atsakovo turtą sudaro trumpalaikis turtas, kurio vertė 283 149 Lt (b.l. 100). Iš atsakovo paaiškinimų nustatyta, jog realiai kaip trumpalaikį turtą atsakovas yra apskaitęs jam priklausančias keturių žemės sklypų dalis – žemės sklypo, kurio unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), žemės sklypo, kurio unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), žemės sklypo, kurio unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), žemės sklypo, kurio unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ) (b.l. 162). Atsakovo nuosavybės teisių į šiuos nekilnojamojo turto objektus faktą patvirtina ir viešojo registro duomenys (b.l. 131-138). Byloje taip pat nustatyta, jog Nekilnojamojo turto registro duomenys apie UAB „Nycomedas“ priklausančias žemės sklypų dalis neatitinka faktinės padėties, kadangi 2011 m. balandžio 29 d. įsiteisėjusiu Vilniaus apygardos teismo 2011 m. kovo 28 d. sprendimu, priimtu civilinėje byloje Nr. 2-358-565/2011, atsakovo nuosavybės teisių dalys į jo bendrosios dalinės nuosavybės teise valdomus žemės sklypus sumažėjo dėl to, jog minėtu teismo sprendimu buvo panaikinti ginčijami atsakovo UAB „Nycomedas“ nuosavybės teisių įgijimo sandoriai ir pritaikyta restitucija, grąžinant juos ankstesniam savininkui UAB „Baltcartels“ (b.l. 125-129, 146, Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenys). Tuo paaiškintinas ir atsakovo 2011 m. gruodžio 31 d. bei 2012 m. gruodžio 31 d. balansuose, lyginant su 2012 m. lapkričio 30 d. balansu, esančio turto vertės sumažėjimas (b.l. 89, 98, 100). Pažymėtina, jog Nekilnojamojo turto registre esančių įrašų apie atsakovui priklausančių žemės sklypų dalių areštą teisinis pagrindas – Vilniaus apygardos teismo 2009 m. lapkričio 12 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 2-358-565/2011, pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės. Atsižvelgiant į Vilniaus apygardos teismo išnagrinėtos civilinės bylos Nr. 2-358-565/2011 baigtį, kuri sąlygojo atsakovo UAB „Nycomedas“ nuosavybės teisių dalių į ginčo žemės sklypus sumažėjimą, o ne jo nuosavybės teisių pasibaigimą, nagrinėjamu atveju visų atsakovui priklausančių nekilnojamojo turto objektų dalių arešto faktas neturi teisinės reikšmės sprendžiant dėl atsakovo balanse esančio turto ir jo vertės.

19Pažymėtina, jog, sprendžiant dėl įmonės nemokumo, teisinę reikšmę turi ne įmonės balanse nurodyta turto vertė, bet į įmonės balansą įrašyto turto vertė, kuri gali būti įrodinėjama visomis teisėtomis įrodinėjimo priemonėmis. UAB „Nycomedas“ 2012 m. gruodžio 31 d. balanse nurodyta informacija apie atsakovui priklausančio turto vertę, kuri sudaro 283 149 Lt, nėra vienintelis byloje esantis įrodymas, kurio pagrindu, sprendžiant apie atsakovo balanse esančio turto vertę, būtų galima daryti išvadas dėl atsakovo mokumo ar nemokumo. Šiai teisinę reikšmę turinčiai aplinkybei nustatyti tinkama įrodinėjimo priemone pripažintini ir Nekilnojamojo turto registro duomenys dėl atsakovo bendrosios dalinės nuosavybės teise valdomų žemės sklypų vidutinės rinkos vertės. Įvertinus Nekilnojamojo turto registro duomenis ir Vilniaus apygardos teismo 2011 m. kovo 28 d. sprendimu, priimtu civilinėje byloje Nr. 2-358-565/2011, atsakovo daiktinėms teisėms sukeltas teisines pasekmes, darytina išvada, jog atsakovui UAB „Nycomedas“ nuosavybės teise priklauso: 5200/17000 dalys 1,7 ha žemės sklypo, kurio unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ); 3100/10000 dalys 1 ha žemės sklypo, kurio unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ); 7000/16000 dalys 1,6 ha žemės sklypo, kurio unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ); 3800/9200 dalys 0,92 ha žemės sklypo, kurio unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ). Šių atsakovui priklausančių žemės sklypų dalių vertė, remiantis Nekilnojamojo turto registro duomenimis dėl žemės sklypų vidutinės rinkos vertės, atitinkamai yra 69484 Lt (227160 Lt x 5200/17000), 12259 Lt (39546 Lt x 3100/10000), 332345 Lt (759646 Lt x 7000/16000), ir 42569 (103063 Lt x 3800/9200). Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, jog, remiantis Nekilnojamojo turto registro duomenimis apie atsakovui priklausančių žemės sklypų dalių vidutinę rinkos vertę, atsakovo balanse esančio turto vertė sudarytų 456657 Lt.

20Sprendžiant dėl įmonės nemokumo, teisinę reikšmę turi pradelsti įmonės įsipareigojimai, t.y. tie įsipareigojimai, kurių įvykdymo terminas yra pasibaigęs. Iš byloje atsakovo pateikto kreditorių sąrašo matyti, jog bendra atsakovo įsiskolinimo kreditoriams suma sudaro 156898,27 Lt (b.l. 97, 163). Šis dydis iš esmės atitinka tą, kuris nurodytas atsakovo 2011 m. gruodžio 31 d. bei 2012 m. gruodžio 31 d. balansuose, kaip atsakovo per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai, sudarantys 156902 Lt, jo nekintamumą minėtais ataskaitiniais laikotarpiais paaiškinant tuo, jog, kaip nurodė atsakovo atstovas, įmonė jau daugiau nei dvejus metus nebevykdo jokios veiklos ir negauna pajamų (b.l. 98-101). Sprendžiant dėl atsakovo UAB „Nycomedas“ pradelstų įsipareigojimų dydžio, bendras atsakovo įsiskolinimo kreditoriams dydis turėtų būti sumažintas 146000 Lt suma, atsižvelgiant į tai, jog byloje esantys įrodymai patvirtina, kad atsakovo prievolių kreditoriams D. S. ir A. U. mokėjimo terminai nėra pasibaigę (b.l. 145-161). Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, jog byloje esantys įrodymai patvirtina, kad atsakovo UAB „Nycomedas“ pradelsti įsipareigojimai sudaro 10898,27 Lt (156898,27 Lt – 70000 Lt – 76000 Lt) (b.l. 97, 163, 154-161). Remiantis Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, Lietuvos Respublikos teismuose šiuo metu nėra nagrinėjama jokių civilinių bylų, kuriose atsakovui UAB „Nycomedas“ būtų pareikšti turtiniai reikalavimai.

21Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, jog pirmosios instancijos teismas tinkamai atliko byloje esančių įrodymų vertinimą, padarydamas išvadą, jog atsakovo UAB „Nycomedas“ pradelsti įsipareigojimai neviršija pusės į įmonės balansą įrašyto turto vertės. Pažymėtina, jog nagrinėjamu atveju nustatytas teisinę reikšmę turintis atsakovo turto vertės dydžio (456657 Lt) ir įsipareigojimų (10898,27 Lt) skirtumas nekelia jokių abejonių dėl atsakovo mokumo, todėl atmestini kaip nepagrįsti atskirojo skundo argumentai, jog byloje atliktas atsakovo finansinės būklės tyrimas yra neišsamus, o teismas netinkamai įgyvendino jam tenkančią pareiga savo iniciatyva rinkti papildomus įrodymus. Kadangi kiti apelianto atskirojo skundo argumentai neturi jokios teisinės reikšmės klausimo dėl bankroto bylos iškėlimo išsprendimo rezultatui, apeliacinis teismas jų nevertina ir dėl jų nepasisako.

22Dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. vasario 12 d. nutarties dalies, kuria paskirta bauda, teisėtumo ir pagrįstumo

23Apeliantas VšĮ „Verslo energija“ atskiruoju skundu prašo panaikinti jam Vilniaus apygardos teismo 2013 m. vasario 12 d. nutartimi paskirtą 2000 Lt dydžio baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis. Pažymėtina, jog, vadovaujantis proceso įstatyme įtvirtintu reglamentavimu, asmuo, kuriam paskirta bauda, laikydamasis CPK 107 straipsnio 1 dalyje įtvirtintų terminų ir tvarkos, turi kreiptis į baudą paskyrusį teismą dėl jos panaikinimo ar sumažinimo. Pati teismo nutartis dėl baudos paskyrimo nėra apeliacinio apskundimo objektas (CPK 334 str. 1 d., 107 str. 1 d.). Atskirasis skundas gali būti paduotas tik dėl teismo nutarties, kuria atmetamas pareiškimas panaikinti ar sumažinti baudą (CPK 107 str. 2 d.). Šio reglamentavimo pagrindu darytina išvada, jog asmens, kuriam paskirta bauda, kreipimasis į baudą paskyrusį teismą dėl jos panaikinimo ar sumažinimo ir baudą paskyrusio teismo nutartis atsisakyti baudą sumažinti ar panaikinti, yra būtina vėlesnės teisės į apeliaciją dėl paskirtos baudos atsiradimo ir jos įgyvendinimo sąlyga. Atsižvelgiant į tai, kad Vilniaus apygardos teismo 2013 m. vasario 12 d. nutarties dalis dėl 2000 Lt baudos ieškovui VšĮ „Verslo energija“ už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis paskyrimo negali būti apeliacinio apskundimo objektas, šiam trūkumui paaiškėjus nagrinėjant bylą apeliacine tvarka, apeliacinis procesas dėl šios nutarties dalies nutraukiamas (CPK 107 str., 315 str. 2 d. 3 p., 5 d., 334 str. 1 d., 338 str.). Pažymėtina, jog ieškovui VšĮ „Verslo energija“ Vilniaus apygardos teismo 2013 m. vasario 12 d. nutarties rezoliucinėje dalyje buvo išaiškinta jo teisė kreiptis į baudą paskyrusį teismą dėl jos panaikinimo ar sumažinimo ir tai, kad teismo nutartis dalyje dėl baudos paskyrimo yra neskundžiama apeliacine tvarka.

24Dėl kitų Vilniaus apygardos teismo 2013 m. vasario 12 d. nutartimi išspręstų klausimų

25Ieškovas VšĮ „Verslo energija“ atskiruoju skundu ginčija Vilniaus apygardos teismo 2013 m. vasario 12 d. nutarties dalį, kuria buvo išspręstas bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimas. Apeliacinis teismas, spręsdamas dėl šios skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties dalies teisėtumo ir pagrįstumo, vadovaujasi Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintomis rekomendacijomis dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio. Iš detalizuotos užmokesčio už teisines paslaugas pirmosios instancijos teisme pažymos ir bylos medžiagos matyti, jog atsakovui buvo suteiktos atskirojo skundo surašymo, atstovavimo 2013 m. sausio 16 d. ir 2013 m. vasario 5 d. vykusių teismo posėdžių metu (2,25 ha) bei kitų dokumentų, susijusių su atstovavimu bylos procese, parengimo (2013 m. sausio 8 pareiškimo ir teismo įpareigojimo pateikti papildomus dokumentus įvykdymo) teisinės paslaugos (b.l. 165). Už šias paslaugas galimas priteisti maksimalus užmokesčio už advokato teisines paslaugas dydis, remiantis minėtomis taisyklėmis, sudarytų 1002,5 Lt ((0,5 x 850 Lt) + (2,25 x 0,15 x 1000 Lt) + (0,12 x 2 x x1000 Lt)). Byloje nebuvo pateikta kitų turėtas išlaidas teisinėms paslaugoms apmokėti patvirtinančių įrodymų. Atsižvelgiant į tai, iš ieškovo atsakovo naudai priteistina bylinėjimosi išlaidų pirmosios instancijos teisme suma mažintina iki 1000 Lt, atitinkamai pakeičiant skundžiamą teismo nutartį minėtoje dalyje.

26Lietuvos apeliacinis teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 315 straipsnio 2 dalies 3 punktu, 5 dalimi, 337 straipsnio 1 dalies 4 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

27Nutraukti apeliacinį procesą dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gruodžio 21 d. nutarties teisėtumo ir pagrįstumo.

28Nutraukti apeliacinį procesą dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. vasario 12 d. nutarties dalies, kuria pareiškėjui VšĮ „Verslo energija“ paskirta 2000 Lt bauda už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, teisėtumo ir pagrįstumo.

29Pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. vasario 12 d. nutarties dalį dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo ir iš pareiškėjo VšĮ „Verslo energija“ (į.k. 302441758, adresas: Vakarinė g. 5-2, Zujūnai, Vilniaus r.) atsakovui UAB „Nycomedas (į.k. 125381994, adresas: Tolminkiemio g. 5-10, Vilnius) priteistas bylinėjimosi išlaidas sumažinti iki 1000 Lt (vieno tūkstančio Lt).

30Vilniaus apygardos teismo 2013 m. vasario 12 d. nutarties dalį, kuria atsakovui UAB „Nycomedas“ atsisakyta iškelti bankroto bylą, palikti nepakeistą.

1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Artūras... 2. I. Ginčo esmė... 3. Byloje sprendžiamas bankroto bylos iškėlimo klausimas.... 4. Ieškovas VšĮ „Verslo energija“ kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. lapkričio 29 d. nutartimi atsakovui UAB... 7. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. vasario 12 d. nutartimi atsisakė iškelti... 8. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 9. Atskiruoju skundu ieškovas VšĮ „Verslo energija“ prašo: pripažinti... 10. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas UAB „Nycomedas“ prašo atmesti... 11. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai... 12. Dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gruodžio 21 d. nutarties teisėtumo ir... 13. Apeliantas VšĮ „Verslo energija“ atskiruoju skundu prašo pripažinti... 14. Dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. vasario 12 d. nutarties dalies, kuria... 15. Vilniaus apygardos teismas, 2013 m. vasario 12 d. nutartimi pasisakydamas dėl... 16. Byloje nustatyta, jog ieškovas VšĮ „Verslo sprendimai“ savo, kaip... 17. Sprendžiant dėl bankroto bylos iškėlimo sąlygų, taikytina 2001 m. kovo 20... 18. Siekiant nustatyti, ar įmonė yra nemoki, teisinę reikšmę turi į įmonės... 19. Pažymėtina, jog, sprendžiant dėl įmonės nemokumo, teisinę reikšmę turi... 20. Sprendžiant dėl įmonės nemokumo, teisinę reikšmę turi pradelsti įmonės... 21. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, jog pirmosios... 22. Dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. vasario 12 d. nutarties dalies, kuria... 23. Apeliantas VšĮ „Verslo energija“ atskiruoju skundu prašo panaikinti jam... 24. Dėl kitų Vilniaus apygardos teismo 2013 m. vasario 12 d. nutartimi... 25. Ieškovas VšĮ „Verslo energija“ atskiruoju skundu ginčija Vilniaus... 26. Lietuvos apeliacinis teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio... 27. Nutraukti apeliacinį procesą dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gruodžio... 28. Nutraukti apeliacinį procesą dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. vasario... 29. Pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. vasario 12 d. nutarties dalį dėl... 30. Vilniaus apygardos teismo 2013 m. vasario 12 d. nutarties dalį, kuria...