Byla B2-3728-562/2016
Dėl 2015 m. kovo 3 d. bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Longista“ kreditorių komiteto nutarimų panaikinimo, tretieji asmenys – Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius, uždaroji akcinė bendrovė „Rehau“, uždaroji akcinė bendrovė „Bodesa“, G. V

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rosita Patackienė, sekretoriaujant Danguolei Dubakienei, dalyvaujant pareiškėjo valstybinės įmonės Turto bankas atstovui D. V., bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Longista“ bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės „Vantolina“ įgaliotam asmeniui B. V., trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės „Rehau“ atstovui advokatui V. B.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo valstybinės įmonės Turto bankas skundą dėl 2015 m. kovo 3 d. bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Longista“ kreditorių komiteto nutarimų panaikinimo, tretieji asmenys – Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius, uždaroji akcinė bendrovė „Rehau“, uždaroji akcinė bendrovė „Bodesa“, G. V.

3Teismas

Nustatė

4Pareiškėjas VĮ Turto bankas kreipėsi į teismą, prašydamas pripažinti neteisėtais ir panaikinti 2015 m. kovo 3 d. BUAB „Longista“ kreditorių komiteto posėdžio nutarimus (protokolas Nr. 10): 1) 3-iuoju darbotvarkės klausimu – „Dėl 2014-09-30 BUAB „Longista“ kreditorių komiteto susirinkimo sprendimais darbotvarkės 4, 5, 6 klausimais patvirtinto BUAB „Longista“ reikalavimo teisių pardavimo tvarkos nustatymo“; 2) 4-uoju darbotvarkės klausimu – „Dėl 2014-12-01 BUAB „Longista“ kreditorių komiteto susirinkimo sprendimų darbotvarkės 5 klausimu priimto sprendimo atšaukimo“; 3) 5-uoju darbotvarkės klausimu – „Dėl 2014-12-01 BUAB „Longista“ kreditorių komiteto susirinkimo sprendimų darbotvarkės 6 klausimu priimto sprendimo atšaukimo“; 4) 6-uoju darbotvarkės klausimu – „Dėl įmonės pabaigos“. Skundą grindė tuo, kad komiteto protokole nenurodyti nutarimų teisinis bei ekonominis pagrindas, taip pat neaišku, dėl kokių priežasčių neišnaudojamos visos teisinės galimybės siekti rezultatų Šiaulių apygardos teisme nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. 2-429-210/2015. Kreditorių teisė spręsti klausimus, susijusius su bankrutavusios įmonės turto pardavimo tvarka, negali būti suprantama kaip jų teisė priimti balsų dauguma bet kokius, nemotyvuotus sprendimus, kadangi tokiu būdu galima pažeisti kitų kreditorių interesus. Nuolatinis reikalavimo teisių pardavimo procedūrų keitimas patvirtina, kad BUAB „Longista“ reikalavimo teises siekiama parduoti už kuo mažesnę kainą. Nurodė, kad BUAB „Longista“ 2015 m. kovo 3 d. kreditorių komiteto posėdžio protokolas Nr. 10 neišsamus, negalima suprasti nutarimų esmės, kadangi protokole nurodyta, kad 4 – uoju darbotvarkės klausimu svarstyta dėl 2014 m. gruodžio 1 d. BUAB „Longista“ kreditorių komiteto susirinkimo sprendimų darbotvarkės 5 – uoju klausimu priimto sprendimo atšaukimo, o nutarta panaikinti 2014 m. gruodžio 1 d. BUAB „Longista“ kreditorių komiteto susirinkimo sprendimą darbotvarkės 6 – uoju klausimu. Protokole nurodyta, kad 5 – uoju darbotvarkės klausimu svarstyta dėl 2014 m. gruodžio 1 d. BUAB „Longista“ kreditorių komiteto susirinkimo sprendimų darbotvarkės 6 – uoju klausimu atšaukimo, o nutarta panaikinti 2014 m. gruodžio 1 d. BUAB „Longista“ kreditorių komiteto susirinkimo sprendimą darbotvarkės 5 – uoju klausimu. Taip pat nurodė, jog kreditorių komitetas nepagrįstai nusprendė dėl BUAB „Longista“ pabaigos, nes įmonė dalyvauja teisminiuose procesuose ir nerealizavo reikalavimo teisių, kylančių iš teisminių procesų. Balsuodami už ginčijamus nutarimus, kreditoriai turėjo suprasti, kad jie pažeidžia teisės aktų nuostatas, bei tai, kad VĮ Turto bankas bei kitos valstybinės institucijos praras galimybę atgauti pinigines lėšas. Taip pat pažeistos kitų kreditorių teisės bei kreditorių interesų pusiausvyra, o priimtas nutarimas pažeidžia CK 1.2., 1.5. ir 1.137 straipsnius.

5BUAB „Longista“ bankroto administratorius UAB „Vantolina“ atsiliepime į skundą prašė pareiškėjo skundą spręsti teismo nuožiūra. Nurodė, kad kreditorių komiteto posėdis buvo teisėtas, nes dalyvavo visi 5 kreditorių komiteto nariai iš 5, nutarimai priimti balsų dauguma, nutarimų priėmimas neprieštarauja patvirtintai nutarimų priėmimo tvarkai ir Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 25 straipsnio 4 dalyje įtvirtintai nuostatai. Pažymėjo, jog Lietuvos apeliacinis teismas 2013 m. kovo 14 d. nutartyje nurodė, jog reikalavimo teisių į BUAB „Senasis dvaras“ pardavimas nėra labai patrauklus, kadangi neaišku, ar finansinis reikalavimas realiai gali būti patenkintas. Kreditorių komitetui nustačius nepagrįstai didelę parduodamo turto kainą ir dėl to neatsiradus pirkėjų, turto pardavimo procedūros užtruktų.

6Trečiasis asmuo UAB „Bodesa“ atsiliepime į skundą prašė atmesti pareiškėjo skundą kaip nepagrįstą ir neįrodytą. Nurodė, kad reikalavimo teisių pardavimo teisės pagrįstumas bei analogiškos esamam ginčui kainos pagrįstumas jau buvo išnagrinėtas bei patvirtintas Vilniaus apygardos teismo 2013 m. sausio 16 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-104-823/2013. Pareiškėjo ginčijamos reikalavimo teisės pardavimo pagrindu esantis BUAB „Longista“ ieškinys Šiaulių apygardos teisme jau išnagrinėtas ir 2013 m. gruodžio 17 d. civilinėje byloje Nr. 2-910-154/2013 priimtas BUAB „Longista“ nepalankus teismo sprendimas. Atsižvelgiant į BUAB „Longista“ parduodamos reikalavimo teisės mažėjantį patrauklumą pardavimui, BUAB „Longista“ pagrįstai skuba parduoti šią reikalavimo teisę, turėdama tikslą atgauti bent minimalią dalį piniginių lėšų. Iki šios dienos, nepaisant vykdytos ir viešai organizuotos BUAB „Longista“ reikalavimo teisių pardavimo procedūros, nebuvo gautas nei vienas pasiūlymas įsigyti minėtas reikalavimo teises už daugiau nei 2 proc. visų parduodamų reikalavimų vertės. Kreditorių komitetas prieš parduodamas reikalavimo teises už didžiausią pasiūlytą kainą, pardavinėja jas už 50 proc. ir 20 proc. vertės. Kreditorių komitetas yra suinteresuotas bankroto proceso efektyvumo užtikrinimu, todėl vienu susirinkimu nusprendė dėl reikalavimo teisių pardavimo tvarkos, aptariant atvejus, jeigu tokios reikalavimo teisės nebūtų parduotos už pasiūlytas pradines kainas. Pareiškėjas taip pat nepagrįstai reikalauja panaikinti susirinkimo sprendimą dėl BUAB „Longista“ pabaigos, nes susirinkime 6 – uoju darbotvarkės klausimu nuspręsta kreiptis į teismą dėl BUAB „Longista“ įmonės pabaigos su sąlyga, kad bus įvykdytos visos ĮBĮ įtvirtintos procedūros.

7Trečiasis asmuo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius atsiliepime į skundą prašė sprendimą priimti teismo nuožiūra. Nurodė, kad BUAB „Longista“ bankroto byla iškelta 2008 m. gruodžio 8 d., bankroto procesas tęsiasi jau šešti metai. Nuo 2009 metų bankroto procesą sunkina vykstantys teisminiai ginčai. Bankroto procedūros trukmė neigiamai įtakoja kreditorių interesus, o augančios administravimo išlaidos mažina kreditorių galimybes iš parduoto BUAB „Longista“ turto patenkinti savo kreditorinius reikalavimus. Bankroto proceso tikslas yra eliminuoti iš rinkos nemokius rinkos dalyvius ir patenkinti kreditorių interesus, todėl bankroto procesas negali tęstis neribotą laiką.

8Skundą išnagrinėjęs Vilniaus apygardos teismas 2015 m. liepos 10 d. nutartimi atmetė pareiškėjo skundą dėl 2015 m. kovo 3 d. BUAB „Longista“ kreditorių komiteto nutarimų panaikinimo.

9Lietuvos apeliacinis teismas 2016 m. sausio 14 d. nutartimi panaikino Vilniaus apygardos teismo 2015 m. liepos 10 d. nutartį ir bylą perdavė pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Apeliacinės instancijos teismas vertino, jog, pirmosios instancijos teismas, iš esmės remdamasis vien tik Vilniaus apygardos teismo 2013 m. sausio 16 d. nutartimi, neatskleidė ir nevertino visų bylai reikšmingų faktinių aplinkybių. Pažymėjo, kad vertinant priimtų kreditorių susirinkimo (komiteto) nutarimų teisėtumą, atitikimą protingumo ir sąžiningumo principams, reikalinga turėti ir įvertinti visą su jų priėmimu susijusią reikšmingą informaciją, t. y. visą ginčijamo kreditorių komiteto susirinkimo metu priimtų nutarimų lydimąją medžiagą, kurią įvertinus būtų galima daryti pagrįstas išvadas apie nutarimų teisėtumą, atitiktį visų kreditorių interesams. Nurodė, kad klausimas dėl BUAB „Longista“ reikalavimo teisių civilinėje byloje Nr. 2-1260-71/2011 ir finansinio reikalavimo bankroto byloje Nr. B2-1101-71/2011 pardavimo kainos ir tvarkos nustatymo buvo sprendžiamas ne viename kreditorių komiteto posėdyje (2012-09-24, 2014-09-30, 2014-12-01, 2015-03-03), tačiau byloje pateikti tik šių kreditorių komiteto posėdžių protokolai, iš kurių matyti tik pačių nutarimų esmė (priimtas rezultatas - nutarimas), tačiau juose neatsispindi, kodėl dėl to paties klausimo buvo sprendžiama keliuose kreditorių komiteto posėdžiuose, kas inicijavo reikalavimų pardavimo tvarkos ir kainos nustatymo klausimą, kokia medžiaga buvo pateikta komiteto nariams. Nurodė, kad byloje nėra bankroto administratoriaus veiklos ataskaitų, balsavimo biuletenių, t. y. visos 2015 m. kovo 3 d. kreditorių komiteto lydimosios medžiagos, iš kurios būtų galima spręsti apie priežastis, sąlygojusias kreditorių komitetą priimti ginčijamą nutarimą (-us), taip pat vertinti jų turinio atitiktį teisingumo, protingumo principams, spręsti, ar toks nutarimas nepažeidžia kreditorių teisių ir teisėtų interesų. Pažymėjo, jog Vilniaus apygardos teismas nenustatė, taip pat ir nevertino bei neanalizavo nurodytų aplinkybių, susijusių su priimto skundžiamo nutarimo nepagrįstumu, o rėmėsi išimtinai tik vieninteliu argumentu – Vilniaus apygardos teismo 2013 m. sausio 16 d. priimta nutartimi, plačiau neaptardamas ginčijamo nutarimo (ne)teisėtumo. Nurodė, kad pirmosios instancijos teismas nesiaiškino, ar yra BUAB „Longista“ inicijuotose civilinėse bylose taikytos laikinosios apsaugos priemonės, koks jų mastas bei kokią įtaką jos gali turėti ginčijamo nutarimo teisėtumui.

10Trečiasis asmuo UAB „Bodesa“ pateikė papildomus paaiškinimus, nurodydamas, kad BUAB „Longista“ reikalavimo teisės yra išimtinai hipotetinio pobūdžio, realiai neegzistuojančios. Pabrėžė, kad susirinkimas patvirtino, kad reikalavimo teisės yra parduodamos už didžiausią pasiūlytą kainą, pradinę kainą nustatant 50 proc. nuo spėjamos reikalavimo teisių dydžio sumos, nepardavus turto kaina būtų atitinkamai mažinama. Nurodė, kad pareiškėjas neginčija susirinkimo sprendimų pagrindu nustatytų BUAB „Longista“ reikalavimo teisių pardavimo tvarkos, o iš esmės motyvuoja kreditorių interesų pažeidimo tariamą egzistavimą – per maža parduodamų reikalavimo teisių kaina. Paaiškino, jog užsitęsusios bankroto procedūros sukuria nepagrįstas naujas išlaidas bankrutuojančiai bendrovei.

11Teismas

konstatuoja:

12Skundas netenkinamas.

13Pareiškėjas VĮ Turto bankas pateiktu skundu prašo panaikinti keturis 2015 m. kovo 3 d. BUAB „Longista“ kreditorių komiteto nutarimus, priimtus 3 – uoju, 4 – uoju, 5 – uoju ir 6 – uoju darbotvarkės klausimais.

14Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad nagrinėjant skundus dėl bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimo (kreditorių komiteto) nutarimų teisėtumo, reikia patikrinti, ar buvo laikytasi ĮBĮ ir kreditorių susirinkimo nustatytos tokio susirinkimo sušaukimo tvarkos, taip pat kreditorių dalyvavimo, numatytos darbotvarkės klausimų nagrinėjimo, balsavimo ir nutarimų priėmimo tvarkos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. birželio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-286/2007). Iš BUAB „Longista“ kreditorių komiteto posėdžio, įvykusio 2015 m. kovo 3 d., protokolo Nr. 10 (b. l. 13-14) matyti, kad jame dalyvavo visi 5 komiteto nariai. Už ginčijamus nutarimus, balsavo 3 iš 5 komiteto narių, todėl ĮBĮ nustatyta nutarimų priėmimo balsų daugumos procedūra nepažeista. Tokią išvadą padarė ir Lietuvos apeliacinis teismas 2016 m. sausio 14 d. nutartyje.

15Byloje esantys duomenys patvirtina, jog klausimas dėl BUAB „Longista“ reikalavimo teisių civilinėje byloje Nr. 2-214-210/2016 ir finansinio reikalavimo bankroto byloje Nr. B2-43-883/2016 pardavimo kainos ir tvarkos nustatymo buvo sprendžiamas ne viename kreditorių komiteto posėdyje. Iš bylos medžiagos teismas nustatė, jog UAB „Kavamedia“ 2012 m. gegužės 16 d. BUAB „Longista“ pateikė pasiūlymą parduoti UAB „Kavamedia“ visas BUAB „Longista“ reikalavimo teises civilinėje byloje Nr. 2-214-210/2016 už 45 000 Lt ir BUAB „Longista“ turimą 307 553,20 Lt dydžio kreditorinį reikalavimą bankroto byloje Nr. B2-43-883/2016 už 5 000 Lt.

16Iš 2012 m. rugsėjo 24 d. vykusio BUAB „Longista“ kreditorių komiteto posėdžio protokolo Nr. 5 matyti, jog 3-iuoju darbotvarkės klausimu nutarta parduoti BUAB „Longista“ reikalavimo teises civilinėje byloje Nr. 2-214-210/2016 ir finansinį reikalavimą bankroto byloje Nr. B2-43-883/2016. Darbotvarkės 4-iuoju klausimu nutarta patvirtinti tokią reikalavimo teisių pardavimo tvarka: 1) respublikiniame dienraštyje „Respublika“ patalpinti skelbimą apie reikalavimo teisių civilinėje byloje Nr. 2-214-210/2016 ir finansinio reikalavimo bankroto byloje Nr. B2-43-883/2016 pardavimą; 2) patvirtinti pradinę reikalavimo teisių civilinėje byloje Nr. 2-214-210/2016 pardavimo kainą – 50 proc. nuo reikalavimo teisių sumos, nurodytos civilinėje byloje Nr. 2-214-210/2016 pareikštame BUAB „Longista“ ieškinyje; 3) patvirtinti pradinę kreditorinio reikalavimo bankroto byloje Nr. B2-43-883/2016 pardavimo kainą – 50 proc. nuo kreditorinio reikalavimo sumos, nurodytos Šiaulių apygardos teismo 2011 m. spalio 10 d. nutartyje bankroto byloje Nr. B2-43-883/2016; 4) reikalavimo teisių civilinėje byloje Nr. 2-214-210/2016 nepardavus už pradinę kainą ilgiau kaip 7 (septynias) kalendorines dienas po paskelbimo respublikiniame dienraštyje „Respublika“ išspausdinimo, sumažinti reikalavimo teisių civilinėje byloje Nr. 2-214-210/2016 pardavimo kainą – iki 30 proc. nuo reikalavimo teisių civilinėje byloje Nr. 2-214-210/2016 sumos; 5) kreditorinio reikalavimo bankroto byloje Nr. B2-43-883/2016 nepardavus už pradinę kainą ilgiau kaip 7 (septynias) kalendorines dienas po paskelbimo respublikiniame dienraštyje „Respublika“ išspausdinimo, sumažinti kreditorinio reikalavimo bankroto byloje Nr. B2-43-883/2016 pardavimo kainą – iki 30 proc. nuo reikalavimo teisių bankroto byloje Nr. B2-43-883/2016; 6) reikalavimo teisių civilinėje byloje Nr. 2-214-210/2016 ir kreditorinio reikalavimo bankroto byloje Nr. B2-43-883/2016 nepardavus už sumažintą kainą ilgiau kaip 5 (penkias) kalendorines dienas, skaičiuojant nuo kainos sumažinimo dienos, reikalavimo teises ir (ar) kreditorinį reikalavimą parduoti už didžiausią pasiūlytą kainą, bet ne mažiau, kaip už 2012 m. gegužės 16 d. UAB „Kavamedia“ pasiūlyme nurodytą kainą. Šis kreditorių komiteto nutarimas buvo apskųstas.

17Vilniaus apygardos teismas 2013 m. sausio 16 d. nutartimi panaikino BUAB „Longista“ 2012 m. rugsėjo 24 d. kreditorių komiteto nutarimą 4-uoju darbotvarkės klausimu ir grąžino klausimą dėl bendrovės turtinių teisių pardavimo tvarkos kreditorių komitetui spręsti iš naujo. Teismas nurodė, kad atsižvelgiant į parduodamų BUAB „Longista“ reikalavimo teisių pobūdį nėra pagrindo pripažinti akivaizdžiai nepagrįsta ir šių teisių pradinio pardavimo kainą, atsižvelgiant į nurodytų teisių patrauklumą ir kreditorių pagrįstą interesą pardavimo operatyvumui. Pažymėjo, kad motyvas, jog pardavus turtą gali likti nepatenkinti visų kreditorių reikalavimai, nesudaro pagrindo konstatuoti, jog turto kaina yra neprotinga, neteisinga ar pažeidžia bankrutavusios įmonės kreditorių interesus, ir nesudaro pagrindo nustatytą turto pardavimo kainą pripažinti nepagrįstai maža. Nurodė, kad kreditorių susirinkimas negali nustatyti ir nepagrįstai aukštos parduodamo turto kainos, nes tokiu atveju įmonės turtas gali būti nerealizuotas arba turto realizavimo procesas gali užsitęsti, o tai tik užtęstų bankroto procedūras, pažeistų tokių procedūrų vykdymo ekonomiškumo ir operatyvumo principus. Teismas nurodė, jog jokie argumentai nepateisina tokius trumpus teisių pardavimo terminus. Lietuvos apeliacinis teismas 2013 m. kovo 14 d. nutartimi Vilniaus apygardos teismo 2013 m. sausio 16 d. nutartį paliko nepakeistą.

182014 m. rugsėjo 30 d. įvyko BUAB „Longista“ kreditorių komiteto posėdis, kuriuo metu nutarta priimti UAB „Kavamedia“ pasiūlymą ir parduoti UAB „Kavamedia“ visas BUAB „Longista“ reikalavimo teises civilinėje byloje Nr. 2-214-210/2016 už 45 000 Lt ir BUAB „Longista“ turimą 307 553,20 Lt dydžio kreditorinį reikalavimą bankroto byloje Nr. B2-43-883/2016 už 5 000 Lt.

19Kreditorių komiteto nario UAB „Bodesa“ iniciatyva 2014 m. gruodžio 1 d. buvo sušauktas BUAB „Longista“ kreditorių komiteto susirinkimas. UAB „Bodesa“ 6 – uoju darbotvarkės klausimu pasiūlė priimti UAB „Kavamedia“ pasiūlymą ir nustatyti tokią BUAB „Longista“ reikalavimo teisių civilinėje byloje Nr. 2-214-210/2016 ir finansinio reikalavimo bankroto byloje Nr. B2-43-883/2016 pardavimo tvarką: patvirtinti pradinę reikalavimo teisių civilinėje byloje pardavimo kainą – 50 proc. nuo reikalavimo teisių sumos, nurodytos ieškinyje, patvirtinti pradinę kreditorinio reikalavimo pardavimo kainą – 50 proc. nuo kreditorinio reikalavimo sumos; reikalavimo teisių civilinėje byloje ar kreditorinio reikalavimo bankroto byloje nepardavus už pradinę kainą ilgiau kaip 14 kalendorinių dienų po skelbimo respublikiniame dienraštyje „Respublika“ išspausdinimo, sumažinti pardavimo kainą iki 30 proc. nuo reikalavimo teisių ir kreditorinio reikalavimo sumų; reikalavimo teisių civilinėje byloje ar kreditorinio reikalavimo bankroto byloje nepardavus už sumažintą kainą ilgiau kaip 14 kalendorinių dienų po skelbimo respublikiniame dienraštyje „Respublika“ išspausdinimo, sumažinti pardavimo kainą iki 10 proc. nuo reikalavimo teisių ir kreditorinio reikalavimo sumų; reikalavimo teisių civilinėje byloje ar kreditorinio reikalavimo bankroto byloje nepardavus už galutinai sumažintą kainą ilgiau kaip 14 kalendorinių dienų po skelbimo respublikiniame dienraštyje „Respublika“ išspausdinimo, reikalavimo teises ir kreditorinį reikalavimą parduoti už didžiausią pasiūlytą kainą, bet ne mažesnę kaip – 45 000 Lt už kreditorinį reikalavimą bankroto byloje Nr. B2-43-883/2016 ir 5 000 Lt už reikalavimo teise civilinėje byloje Nr. 2-214-210/2016. Iš 2014 m. gruodžio 1 d. vykusio BUAB „Longista“ kreditorių komiteto posėdžio protokolo Nr. 9 matyti, jog vienbalsiai nutarta panaikinti 2014 m. rugsėjo 30 d. vykusio BUAB „Longista“ kreditorių komiteto nutarimus dėl BUAB „Longista“ reikalavimo teisių civilinėje byloje Nr. 2-214-210/2016 ir finansinio reikalavimo bankroto byloje Nr. B2-43-883/2016 pardavimo UAB „Kavamedia“. Minėtame kreditorių komiteto susirinkime vienbalsiai 5 – uoju darbotvarkės klausimu nutarta panaikinti 2014 m. rugsėjo 30 d. priimtą nutarimą dėl bendrovės teisinio statuso (nutarta kreiptis į Vilniaus apygardos teismą dėl bendrovės pabaigos). Darbotvarkės 6 – uoju klausimu, už kurį balsavo 3 (UAB „Rehau“, darbo santykiu įgaliotas asmuo G. V. ir VĮ Turto bankas) iš 5 kreditorių komiteto narių, nutarta patvirtinti pradinę reikalavimo teisių civilinėje byloje pardavimo kainą – 50 proc. nuo reikalavimo teisių sumos, nurodytos ieškinyje, patvirtinti pradinę kreditorinio reikalavimo pardavimo kainą – 50 proc. nuo kreditorinio reikalavimo sumos; reikalavimo teisių civilinėje byloje ar kreditorinio reikalavimo bankroto byloje nepardavus už pradinę kainą ilgiau kaip 14 kalendorinių dienų po skelbimo respublikiniame dienraštyje „Respublika“ išspausdinimo, sumažinti pardavimo kainą iki 30 proc. nuo reikalavimo teisių ir kreditorinio reikalavimo sumų ir pardavimą vykdyti 14 kalendorinių dienų po paskelbimo respublikiniame dienraštyje „Respublika“ išspausdinimo. Pažymėtina, jog už aukščiau išvardintą UAB „Bodesa“ pasiūlymą balsavo UAB „Bodesa“ ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius.

20UAB „Bodesa“ kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti 2014 m. gruodžio 1 d. BUAB „Longista“ kreditorių komiteto posėdžio nutarimus 3 – iuoju, 4 – uoju ir 6 – uoju darbotvarkės klausimais. Kreditorių komiteto nario UAB „Bodesa“ iniciatyva 2015 m. kovo 3 d. buvo sušauktas BUAB „Longista“ kreditorių komiteto susirinkimas, kuris priėmė nagrinėjamoje byloje skundžiamus nutarimus. Vilniaus apygardos teismas 2015 m. kovo 20 d. nutartimi bylą dalyje dėl 2014 m. gruodžio 1 d. BUAB „Longista“ kreditorių komiteto nutarimo 6 – uoju darbotvarkės klausimu nutraukė.

21Dėl BUAB „Longista“ 2015 m. kovo 3 d. kreditorių komiteto nutarimo, priimto 3-iuoju darbotvarkės klausimu.

22Iš 2015 m. kovo 3 d. vykusio BUAB „Longista“ kreditorių komiteto posėdžio protokolo matyti, kad 3-iuoju darbotvarkės klausimu nutarta patvirtinti tokią BUAB „Longista“ 2 587 365,91 Lt reikalavimo Šiaulių apygardos teisme nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. 2-429-210/2015 (naujas bylos Nr. 2-214-210/2016, toliau - byla Nr. 1) ir 307 553,20 Lt finansinio reikalavimo, patvirtinto 2011 m. spalio 10 d. Šiaulių apygardos teismo nutartyje civilinėje byloje Nr. B2-77-124/2015 (naujas bylos Nr. B2-43-883/2016, toliau – byla Nr. 2) pardavimo tvarką: 1) respublikiniame dienraštyje „Respublika“ patalpinti skelbimą apie reikalavimo teisių byloje Nr. 1 ir byloje Nr. 2 finansinio reikalavimo pardavimą; 2) patvirtinti pradinę reikalavimo teisių byloje Nr. 1 pardavimo kainą – 50 proc. nuo reikalavimo teisių sumos, nurodytos byloje Nr. 1 pareikštame BUAB „Longista“ ieškinyje; 3) patvirtinti pradinę finansinio reikalavimo pardavimo kainą – 50 proc. nuo finansinio reikalavimo sumos, nurodytos byloje Nr. 2; 4) reikalavimo teisių byloje Nr. 1 nepardavus už pradinę kainą ilgiau kaip 14 kalendorinių dienų po skelbimo respublikiniame dienraštyje „Respublika“ išspausdinimo, sumažinti reikalavimo teisių byloje Nr. 1 pardavimo kainą – 20 proc. nuo reikalavimo teisių paskutinės pardavimo kainos; 5) finansinio reikalavimo byloje Nr. 2 nepardavus už pradinę kainą ilgiau kaip 14 kalendorinių dienų po skelbimo respublikiniame dienraštyje „Respublika“ išspausdinimo, sumažinti finansinio reikalavimo pardavimo kainą – 20 proc. nuo finansinio reikalavimo paskutinės pardavimo kainos; 6) reikalavimo teisių byloje Nr. 1 nepardavus už sumažintą kainą ilgiau kaip 14 kalendorinių dienų po skelbimo respublikiniame dienraštyje „Respublika“ išspausdinimo, sumažinti reikalavimo teisių byloje Nr. 1 pardavimo kainą – 20 proc. nuo reikalavimo teisių paskutinės pardavimo kainos; 7) finansinio reikalavimo byloje Nr. 2 nepardavus už sumažintą kainą ilgiau kaip 14 kalendorinių dienų po skelbimo respublikiniame dienraštyje „Respublika“ išspausdinimo, sumažinti finansinio reikalavimo pardavimo kainą – 20 proc. nuo finansinio reikalavimo paskutinės pardavimo kainos; 8) nepardavus reikalavimo teisių byloje Nr. 1 ir (ar) finansinio reikalavimo byloje Nr. 2 per 14 kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo skelbimo respublikiniame dienraštyje „Respublika“ išspausdinimo su galutinai sumažintomis kainomis dienos, reikalavimo teises byloje Nr. 1 ir (ar) finansinį reikalavimą byloje Nr. 2 parduoti už didžiausią pasiūlytą kainą, bet ne mažesnę, kaip 13 000 Eur kainą už BUAB „Longista“ finansinį reikalavimą bankroto byloje Nr. B2-77-124/2015; 1 400 Eur kainą už BUAB „Longista“ ieškininį reikalavimą civilinėje byloje Nr. 2-429-210/2015.

23Pažymėtina, kad bankroto procese siekiama patenkinti ne pavienių, o visų kreditorių finansinius reikalavimus ir interesus. Dėl to bankroto procedūras vykdo ne pavieniai kreditoriai, o jų visuma (kreditorių susirinkimas ar kreditorių komitetas, jeigu toks yra sudaromas). Tik kreditorių visuma sprendžia esminius su bankrutuojančios įmonės veikla susijusius klausimus, tarp jų ir klausimus susijusius su įmonės turto pardavimu (ĮBĮ 23 straipsnis). Bankroto procese, vykdant įmonės priverstinio likvidavimo procedūras, siekiama kuo didesnio visų kreditorinių reikalavimų patenkinimo, todėl kreditoriai, spręsdami bankrutavusios įmonės turto pardavimo klausimus, privalo nustatyti tokią parduodamo turto kainą ir tvarką, kuri geriausiai atitiks visų įmonės kreditorių interesus ir sudarys galimybę maksimaliai patenkinti jų finansinius reikalavimus (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. spalio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2495/2011, 2012 m. gruodžio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1424/2012).

24Ginčijamo nutarimo neteisėtumą pareiškėjas grindžia tuo, kad reikalavimo teises ir finansinį reikalavimą parduoti už 14 400 Eur kreditoriams yra nenaudinga, nutarime nenurodyta, kodėl būtent tokiomis sąlygomis parduodamos reikalavimo teisės.

25Vertinant šiuos argumentus, pažymėtina, kad Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje yra suformuota taisyklė, jog tuo atveju, kai rengiantis bankrutuojančios įmonės likvidavimo procedūroms kreditorių susirinkimas priima nutarimą dėl įmonės turto pardavimo būdo, tvarkos ir kainos nustatymo, šiuo nutarimu turi būti nustatytas toks turto pardavimo būdas, turto pardavimo tvarka bei kaina, kad tai atitiktų tiek įmonės, tiek ir daugumos kreditorių interesus (pvz., 2011-07-28 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2053/2011, 2011-09-08 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2281/2011, 2011-06-02 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1587/2011 ir pan.). Kreditoriams priimant sprendimus dėl bankrutavusios įmonės turto pardavimo tvarkos, visų pirma, turi būti vadovaujamasi bendraisiais teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais (CK. 1.5 str.), kurių laikymosi priežiūrą užtikrina teismas (ĮBĮ 24 str. 5 d.) ir kurių vertinimas susijęs su realiai tikėtina gauti turto perleidimo kaina. Nesant procedūrinių atitinkamo nutarimo priėmimo tvarkos pažeidimų, teismas galėtų panaikinti šį nutarimą tik tuo atveju, jei jo nepagrįstumas ir prieštaravimas bankrutuojančios bendrovės ir (ar) jos kreditorių mažumos interesams būtų akivaizdus.

26Remiantis Lietuvos teismų informacine sistema (LITEKO), teismas nustatė, jog bankroto byloje Nr. B2-43-883/2016 Šiaulių apygardos teismas 2011 m. spalio 10 d. nutartimi patvirtino BUAB ,,Senasis dvaras“ kreditorių sąrašą ir jų kreditorinius reikalavimus, o kartu ir BUAB ,,Longista“ 307 553,20 Lt kreditorinį reikalavimą. Šiaulių apygardos teismas 2013 m. birželio 26 d. sprendimu pripažino, jog BUAB „Senasis dvaras“ veikla pasibaigė. Lietuvos apeliacinis teismas 2013 m. spalio 28 d. nutartimi Šiaulių apygardos teismo 2013 m. birželio 26 d. sprendimą panaikino ir BUAB „Senasis dvaras“ bankroto bylą perdavė nagrinėti pirmosios instancijos teismui. Šiaulių apygardos teismas 2014 m. sausio 28 d. nutartimi klausimo nagrinėjimą dėl BUAB ,,Senasis dvaras“ pabaigos atidėjo iki sprendimo Šiaulių apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 2-214-210/2016 įsiteisėjimo, kurioje BUAB ,,Senasis dvaras“ yra atsakovu. Atsižvelgus į tai, jog visas BUAB ,,Senasis dvaras“ turtas yra likviduotas, galima daryti išvadą, jog nurodytoje bankroto byloje BUAB ,,Longista“ nepavyktų patenkinti savo kreditorinio reikalavimo. Taigi ekonominiu požiūriu kreditorinis reikalavimas būsimam pirkėjui nėra patrauklus.

27Remiantis Lietuvos teismų informacine sistema (LITEKO), teismas taip pat nustatė, jog Šiaulių apygardos teisme nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. 2-214-210/2016 BUAB „Longista“, atstovaujama bankroto administratoriaus UAB „Vantolina“, teismui yra pateikęs ieškinį, kuriuo prašo: pripažinti niekiniu 2008 m. liepos 11 d. skolų suderinimo aktą, jo pagrindu atliktą įskaitymą ir 2008 m. liepos 11 d. tarp UAB „Senasis dvaras“ ir UAB „Longista“ sudarytą taikos sutartį actio Pauliana pagrindu; taikyti restituciją ir priteisti iš BUAB „Senasis dvaras“ ir subsidiariai iš įmonės vadovo ir akcininko A. K. ir R. A. BUAB „Longista“ naudai 2 587 365,91 Lt ir bylinėjimosi išlaidas. Šiaulių apygardos teismas 2013 m. gruodžio 17 d. sprendimu ieškinį atmetė ir panaikino laikinąsias apsaugos priemones, taikytas Šiaulių apygardos teismo 2013 m. liepos 5 d. nutartimi atsakovų A. K. ir R. A. turtui ir piniginėms lėšoms. Lietuvos apeliacinis teismas 2014 m. birželio 26 d. nutartimi Šiaulių apygardos teismo sprendimą panaikino ir bylą perdavė pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo visa apimtimi. Šiaulių apygardos teismas 2016 m. kovo 31 d. nutartimi bylos nagrinėjimą sustabdė kol bus išnagrinėta civilinė byla Nr. B2-3728-562/2016, nagrinėjama Vilniaus apygardos teisme. Parduodant BUAB „Longista“ reikalavimo teisę civilinėje byloje Nr. 2-214-210/2016, reikšminga tai, kad BUAB „Longista“ kreditoriai neturi jokių garantijų, kad BUAB „Longista“ ieškinys bus patenkintas visa apimtimi ar bent iš dalies. Netgi teismui priėmus bankrutuojančiai bendrovei palankų sprendimą, bendrovė galėtų negauti priteistų sumų sprendimo vykdymo procese, atsižvelgiant į skolininkų teisinę ir (ar) turtinę padėtį. Ieškinys civilinėje byloje Nr. 2-214-210/2016 yra pareikštas fiziniams asmenims ir bankrutuojančiai bendrovei. Nors, kaip nurodė pareiškėjas VĮ Turto bankas, aptariamoje byloje yra taikytos laikinosios apsaugos priemones ir areštuota turto, kurio užtektų padengti apie 30 proc. (776 209,77 Lt) reikalavimo (b. l. 66), tačiau tai nereiškia, jog bus priimtas BUAB „Longista“ palankus teismo sprendimas. Todėl galimai BUAB „Longista“ civilinėje byloje Nr. 2-214-210/2016 gali negauti jokių lėšų.

28Atkreiptinas dėmesys, kad reikalavimo teisės civilinėje byloje Nr. 2-214-210/2016 ir kreditorinio reikalavimo bankroto byloje Nr. B2-43-883/2016 pardavimo tvarka nustatyta 2014 m. gruodžio 1 d. ir 2015 m. kovo 3 d. komiteto posėdžio nutarimuose mažai kuo skiriasi. 2015 m. kovo 3 d. kreditorių komiteto nutarime numatyti pardavimo atvejai, jeigu nei reikalavimo teisės, nei kreditorinio reikalavimo niekas nenorėtų pirkti už pasiūlytas pradines kainas, t. y. nutarta reikalavimo teises ir (ar) finansinį reikalavimą parduoti už didžiausią pasiūlytą kainą, bet ne mažesnę, kaip 1) 13 000 Eur kainą už BUAB „Longista“ finansinį reikalavimą bankroto byloje Nr. B2-77-124/2015; 2) 1 400 Eur kainą už BUAB „Longista“ ieškininį reikalavimą civilinėje byloje Nr. 2-429-210/2015. Toks nutarimas užtikrina bankroto proceso efektyvumą, t. y. nepardavus reikalavimo teisių ar finansinio reikalavimo už pasiūlytas didžiausias kainas, nereikia šaukti papildomų susirinkimu ir nustatinėti naujų, mažesnių kainų. Akivaizdu, kad pardavus reikalavimo teisę gali likti nepatenkinti visų ar dalies kreditorių reikalavimai, tačiau tai nesudaro pagrindo konstatuoti, jog nustatyta turto pardavimo kaina yra neprotinga, ypač kai reikalavimo teisę nutarta pardavinėti etapais, palaipsniui mažinant pardavimo kainą. Potencialūs pirkėjai reikalavimo teisę gali nupirkti tiek už didžiausią, tiek už mažiausią kainą. Teismo vertinimu toks pardavimo būdas užtikrina maksimalios kainos gavimą neužtęsiant bankroto procedūrų ir nepažeidžiant bankroto ekonomiškumo ir operatyvumo principų, ypač, kai bankroto proceso tikslas yra eliminuoti nemokius rinkos dalyvius, kartu maksimalia apimtimi patenkinant kreditorių interesus.

29Atsižvelgiant į išdėstytą, teismas sprendžia, jog BUAB „Longista“ 2015 m. kovo 3 d. kreditorių komiteto nutarimas, priimtas 3-iuoju darbotvarkės klausimu, nėra akivaizdžiai nepagrįstas ir prieštaraujantis bendrovės interesams.

30Dėl BUAB „Longista“ 2015 m. kovo 3 d. kreditorių komiteto nutarimų 4-uoju ir 5-uoju darbotvarkės klausimais.

31Pareiškėjas nurodo, kad kreditorių komiteto posėdžio protokolas neišsamus ir negalima suprasti nutarimų esmės. Teigia, jog protokole nurodyta, kad 4 – uoju darbotvarkės klausimu svarstyta dėl 2014 m. gruodžio 1 d. BUAB „Longista“ kreditorių komiteto susirinkimo sprendimų darbotvarkės 5 – uoju klausimu priimto sprendimų atšaukimo, o nutarta panaikinti 2014 m. gruodžio 1 d. BUAB „Longista“ kreditorių komiteto susirinkimo sprendimą darbotvarkės 6 – uoju klausimu. 5 – uoju darbotvarkės klausimu svarstyta dėl 2014 m. gruodžio 1 d. BUAB „Longista“ kreditorių komiteto susirinkimo sprendimų darbotvarkės 6 – uoju klausimu priimto sprendimų atšaukimo, o nutarta panaikinti 2014 m. gruodžio 1 d. BUAB „Longista“ kreditorių komiteto susirinkimo sprendimą darbotvarkės 5 – uoju klausimu. Atsižvelgus į tai, kad kreditorių komiteto susirinkime buvo sprendžiama tiek dėl 2014 m. gruodžio 1 d. BUAB „Longista“ kreditorių komiteto susirinkimo sprendimo 6 – uoju darbotvarkės klausimu panaikinimo, tiek dėl 2014 m. gruodžio 1 d. BUAB „Longista“ kreditorių komiteto susirinkimo sprendimo 5 – uoju darbotvarkės klausimu panaikinimo bei nutarta panaikinti 2014 m. gruodžio 1 d. BUAB „Longista“ kreditorių komiteto susirinkimo sprendimą 6 – uoju darbotvarkės klausimu, tiek ir 5 – uoju darbotvarkės klausimu, teismas sprendžia, kad pareiškėjo nurodytas argumentas nesudaro pagrindo panaikinti BUAB „Longista“ 2015 m. kovo 3 d. kreditorių komiteto nutarimų 4-uoju ir 5-uoju darbotvarkės klausimais. Kitų ginčijamo nutarimo neteisėtumo argumentų pareiškėjas nenurodo.

32Dėl BUAB „Longista“ 2015 m. kovo 3 d. kreditorių komiteto nutarimo 6 – uoju darbotvarkės klausimu.

33Pareiškėjas nurodė, kad kreditorių komitetas nepagrįstai nusprendė dėl BUAB „Longista“ pabaigos, nes įmonė dalyvauja teisminiuose procesuose ir nerealizavo reikalavimo teisių, kylančių iš teisminių procesų.

34Iš 2015 m. kovo 3 d. vykusio BUAB „Longista“ kreditorių komiteto posėdžio protokolo matyti, kad 6 – uoju darbotvarkės klausimu nutarta, atlikus visas ĮBĮ numatytas procedūras, kreiptis į teismą su prašymu priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos. Taigi nutarimo turinys patvirtina, kad dėl įmonės pabaigos į teismą nutarta kreiptis tik su sąlyga, kad atliktos visos ĮBĮ numatytos procedūros, be kita ko ir pasibaigus teisminiams procesams ar realizavus reikalavimo teises. Teismas sprendžia, kad toks nutarimas neprieštarauja nei ĮBĮ numatytoms nuostatoms, nei BUAB „Longista“ kreditorių interesams.

35Atsižvelgus į išdėstytą, teismas pripažįsta, jog nėra pagrindo panaikinti skundžiamus 2015 m. kovo 3 d. BUAB „Longista“ kreditorių komiteto nutarimus, priimtus 3 – iuoju, 4 – uoju, 5 – uoju ir 6 – uoju darbotvarkės klausimais, todėl pareiškėjo VĮ Turto banko skundas atmetamas. Atmetus pareiškėjo skundą, Vilniaus apygardos teismo 2015 m. kovo 23 d. nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės – draudimas BUAB „Longista“ bankroto administratoriui iki įsiteisės sprendimas (nutartis) šioje byloje BUAB „Longista“ vardu sudaryti reikalavimo perleidimo sutartis, panaikinamos (CPK 150 straipsnio 2 dalis).

36Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290 – 291 straipsniais,

Nutarė

37Pareiškėjo VĮ Turto bankas skundą dėl 2015 m. kovo 3 d. BUAB „Longista“ kreditorių komiteto nutarimų panaikinimo atmesti.

38Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2015 m. kovo 23 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones – draudimą BUAB „Longista“ bankroto administratoriui iki įsiteisės sprendimas (nutartis) šioje byloje BUAB „Longista“ vardu sudaryti reikalavimo perleidimo sutartis.

39Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rosita... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo... 3. Teismas... 4. Pareiškėjas VĮ Turto bankas kreipėsi į teismą, prašydamas pripažinti... 5. BUAB „Longista“ bankroto administratorius UAB „Vantolina“ atsiliepime... 6. Trečiasis asmuo UAB „Bodesa“ atsiliepime į skundą prašė atmesti... 7. Trečiasis asmuo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus... 8. Skundą išnagrinėjęs Vilniaus apygardos teismas 2015 m. liepos 10 d.... 9. Lietuvos apeliacinis teismas 2016 m. sausio 14 d. nutartimi panaikino Vilniaus... 10. Trečiasis asmuo UAB „Bodesa“ pateikė papildomus paaiškinimus,... 11. Teismas... 12. Skundas netenkinamas.... 13. Pareiškėjas VĮ Turto bankas pateiktu skundu prašo panaikinti keturis 2015... 14. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad nagrinėjant skundus dėl... 15. Byloje esantys duomenys patvirtina, jog klausimas dėl BUAB „Longista“... 16. Iš 2012 m. rugsėjo 24 d. vykusio BUAB „Longista“ kreditorių komiteto... 17. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. sausio 16 d. nutartimi panaikino BUAB... 18. 2014 m. rugsėjo 30 d. įvyko BUAB „Longista“ kreditorių komiteto... 19. Kreditorių komiteto nario UAB „Bodesa“ iniciatyva 2014 m. gruodžio 1 d.... 20. UAB „Bodesa“ kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti 2014 m. gruodžio... 21. Dėl BUAB „Longista“ 2015 m. kovo 3 d. kreditorių komiteto nutarimo,... 22. Iš 2015 m. kovo 3 d. vykusio BUAB „Longista“ kreditorių komiteto... 23. Pažymėtina, kad bankroto procese siekiama patenkinti ne pavienių, o visų... 24. Ginčijamo nutarimo neteisėtumą pareiškėjas grindžia tuo, kad reikalavimo... 25. Vertinant šiuos argumentus, pažymėtina, kad Lietuvos apeliacinio teismo... 26. Remiantis Lietuvos teismų informacine sistema (LITEKO), teismas nustatė, jog... 27. Remiantis Lietuvos teismų informacine sistema (LITEKO), teismas taip pat... 28. Atkreiptinas dėmesys, kad reikalavimo teisės civilinėje byloje Nr.... 29. Atsižvelgiant į išdėstytą, teismas sprendžia, jog BUAB „Longista“... 30. Dėl BUAB „Longista“ 2015 m. kovo 3 d. kreditorių komiteto nutarimų... 31. Pareiškėjas nurodo, kad kreditorių komiteto posėdžio protokolas neišsamus... 32. Dėl BUAB „Longista“ 2015 m. kovo 3 d. kreditorių komiteto nutarimo 6 –... 33. Pareiškėjas nurodė, kad kreditorių komitetas nepagrįstai nusprendė dėl... 34. Iš 2015 m. kovo 3 d. vykusio BUAB „Longista“ kreditorių komiteto... 35. Atsižvelgus į išdėstytą, teismas pripažįsta, jog nėra pagrindo... 36. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290 –... 37. Pareiškėjo VĮ Turto bankas skundą dėl 2015 m. kovo 3 d. BUAB... 38. Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2015 m. kovo 23 d. nutartimi taikytas... 39. Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos...