Byla 2-2302/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Algirdo Gailiūno, Danutės Gasiūnienės ir Danutės Milašienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo akcinės bendrovės „Vingriai“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. birželio 27 d. nutarties, kuria sustabdyta civilinė byla Nr. 2-2132-661/2011 pagal ieškovo akcinės bendrovės „SEB lizingas“ ieškinį atsakovams uždarajai akcinei bendrovei „Vacmech SK“, restruktūrizuojamai akcinei bendrovei „Vingriai“ dėl skolos priteisimo ir turto išreikalavimo ir byla perduota bankroto bylą iškėlusiam teismui.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas AB „SEB lizingas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovams UAB „Vacmech SK“ ir RAB „Vingriai“, prašydamas priteisti iš atsakovo UAB „Vacmech SK“ ieškovo naudai 146 601,39 Lt sumą, 6 procentų dydžio metines procesines palūkanas už priteistiną sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; išreikalauti ieškovui priklausančias frezavimo stakles ir perduoti jas ieškovui. Pasirengimo civilinės bylos nagrinėjimui stadijoje paaiškėjo, jog Vilniaus apygardos teismas 2011 m. sausio 12 d. nutartimi iškėlė atsakovui UAB „Vacmech SK“ bankroto bylą.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus apygardos teismas 2011 m. birželio 27 d. nutartimi sustabdė civilinę bylą Nr. 2-2132-661/2011 pagal ieškovo AB „SEB lizingas“ ieškinį atsakovams UAB „Vacmech SK“, RAB „Vingriai“ dėl skolos priteisimo ir turto išreikalavimo ir bylą perdavė bankroto bylą iškėlusiam teismui. Nurodė, kad atsižvelgiant į tai, jog atsakovui UAB „Vecmach SK“ Vilniaus apygardos teismo 2011 m. sausio 12 d. nutartimi iškelta bankroto byla (civilinė byla Nr. B2-2283-258/2010), byla stabdytina ir perduotina bankroto bylą iškėlusiam teismui (CPK 34 str. 2 d. 5 p.).

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

8Atskiruoju skundu apeliantas RAB „Vingriai“ prašo Vilniaus apygardos teismo 2011 m. birželio 27 d. nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės – civilinės bylos nestabdyti ir neperduoti jos bankroto bylą iškėlusiam teismui. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

  1. CPK bylos sustabdymo ir perdavimo pagrindus sieja ne su bankroto bylą nagrinėjančiu teisėju, tačiau su bankroto bylą nagrinėjančiu teismu, todėl, apelianto nuomone, bylą stabdyti ir perduoti privalu tik tokiu atveju, kai bankroto byla yra kitame teisme negu norima stabdyti byla. Tokia CPK 34 straipsnio 2 dalies 5 punkto formuluote įstatymo leidėjas siekia užtikrinti, kad visi su bankroto byla susiję klausimai (taip pat ir kitos civilinės bylos) fiziškai būtų tame pačiame teisme, tuo užtikrinant su bankroto byla susijusių klausimų sprendimo operatyvumą bei ekonomiškumą. Tačiau ši CPK nuostata neturėtų būtų aiškinama plečiamai ir suprantama taip, kad byloje, kurioje atsakovui yra iškelta bankroto byla ir atsakovo bankroto byla turi būti nagrinėjama to paties teismo teisėjo. Tiek UAB „Vacmech SK“ bankroto byla, tiek civilinė byla yra nagrinėjamos tame pačiame Vilniaus apygardos teisme, nors ir skirtingų teisėjų. Ši aplinkybė nesudaro CPK 34 straipsnio 2 dalies 5 punkte ir 163 straipsnio 5 punkte numatyto pagrindo stabdyti nagrinėjamą civilinę bylą ir perduoti ją tuo paties teismo kitam teisėjui, nagrinėjančiam atsakovo UAB „Vacmech SK“ bankroto bylą.
  2. Apeliantas, taip pat esantis atsakovu, nėra bankrutuojantis, todėl vien ta aplinkybė, kad kitam atsakovui yra iškelta bankroto byla, nesudaro pagrindo stabdyti nagrinėjamą civilinę bylą ir perduoti ją tam pačiam bankroto bylą nagrinėjančiam Vilniaus apygardos teismui.

9Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas UAB „Vacmech SK“ prašė klausimus dėl atskirajame skunde keliamų reikalavimų pagrįstumo spręsti teismo nuožiūra, atsižvelgiant į proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principus.

10Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas AB „SEB lizingas“ prašė skundžiamą nutartį palikti nepakeistą, o atskirąjį skundą atmesti. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Lietuvos teisės doktrinoje yra pažymima, jog CPK 163 straipsnio 5 punkte įtvirtintas bylos sustabdymo pagrindas yra susijęs su bankroto ir restruktūrizavimo proceso paskirtimi ir esme, nes į bankroto ar restruktūrizavimo bylą yra perimami visi dar neišspręsti kreditorių turtiniai reikalavimai anksčiau iškeltose civilinėse ir baudžiamosiose bylose nagrinėti bankroto byloje, kad visų kreditorių reikalavimai būtų tenkinami laikantis įstatymuose nustatyto eiliškumo bei proporcingumo. Taigi CPK 163 straipsnio 5 punkto nuostatos bylos sustabdymo ir perdavimo pagrindus sieja būtent su bankroto bylą nagrinėjančiu teisėju, o ne teismu apskritai, ir su konkrečia bankroto byla, nes būtent bankroto bylą nagrinėjančiam teisėjui teks pareiga spręsti UAB „Vacmech SK“ pareikštų turtinių reikalavimų pagrįstumą, jų dydį, spręsti kreditorių ir administratoriaus ginčus šiais klausimais.
  2. Apeliantas nepagrįstai teigia, jog esant keliems atsakovams ir vienam atsakovui (apeliantui) nebankrutuojant, teismas neturėjo teisės stabdyti visos bylos bei visą bylą perduoti UAB „Vacmech SK“ bankroto bylą nagrinėjančiam teismui. Reikalavimai pareikšti nagrinėjamojoje civilinėje byloje atsakovams yra tarpusavyje susiję. Iš atsakovo UAB „Vacmech SK“ prašoma priteisti suma atsirado dėl įsiskolinimą už prašomą išreikalauti turtą, kuris šiuo metu yra apelianto žinioje, apeliantas yra laidavęs ieškovui už atsakovą UAB „Vacmech SK“, todėl šie reikalavimai pagrįstai nagrinėjami viename procese. Be to, atsakovai neprašė jiems pareikštus reikalavimus nagrinėti atskirai. Kadangi pirmosios instancijos teismas pagrindo išskirti atsakovams reiškiamus reikalavimus neturėjo, jis pagrįstai visą bylą perdavė bankroto bylą nagrinėjančiam teismui.
  3. Apeliantas nenurodė argumentų ar motyvų, jog skundžiama nutartis kokiu nors būdu pažeidžia jo teises ar teisėtus interesus.

11IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės,

12teisiniai argumentai ir išvados

13Atskirasis skundas netenkintinas.

14Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria civilinė byla pagal ieškovo AB „SEB lizingas“ ieškinį atsakovams UAB „Vacmech SK“, RAB „Vingriai“ dėl skolos priteisimo ir turto išreikalavimo sustabdyta ir perduota bankroto bylą iškėlusiam teismui, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

15CPK 34 straipsnio 2 dalies 5 punktas nustato, kad teismas, sustabdžius bylą dėl to, kad atsakovui iškelta bankroto byla ar restruktūrizavimo byla, bylą perduoda bankroto ar restruktūrizavimo bylą nagrinėjančiam teismui. CPK 163 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad teismas privalo sustabdyti bylą, kai nagrinėjant bylą, kurioje atsakovui pareikšti turtiniai reikalavimai, paaiškėja, kad jam iškelta bankroto ar restruktūrizavimo byla. Tokiu atveju sustabdyta byla perduodama bankroto ar restruktūrizavimo bylą iškėlusiam teismui, o šis ją atnaujina ir prideda prie bankroto ar restruktūrizavimo bylos.

16Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 15 straipsnio 2 dalis numato, kad visos civilinės bylos, kuriose įmonei pareikšti turtiniai reikalavimai, tarp jų ir su darbo santykiais susiję reikalavimai, perduodamos bankroto bylą iškėlusiam teismui. Toks teisinis reglamentavimas reiškia, kad iki bankroto bylos įmonei – skolininkei iškėlimo, turtiniai reikalavimai jai reiškiami pagal bendrąsias teismingumo taisykles, o iškėlus šiai įmonei bankroto bylą, šie reikalavimai reiškiami bankroto bylą nagrinėjančiame teisme per bankroto administratorių.

17Įstatymas numato privalomą nagrinėjamos civilinės bylos, kurioje pareikšti turtiniai reikalavimai, sustabdymą, kai bylos nagrinėjimo metu paaiškėja, kad atsakovui yra iškelta bankroto byla. Tokiu atveju byla yra perduodama teismui (teisėjui ar teisėjų kolegijai), nagrinėjančiam atsakovo bankroto bylą, prijungimui prie bankroto bylos. Šiuo atveju svarbu yra tai, kad visi turtiniai reikalavimai, pareikšti bankrutuojančiai įmonei, būtų nagrinėjami būtent konkrečioje bankroto byloje, nes visų kreditorių finansiniai reikalavimai turi būti tenkinami laikantis įstatymuose nustatyto eiliškumo bei proporcingumo. Todėl apelianto argumentas, kad pirmosios instancijos teismas neturėjo civilinės bylos stabdyti ir perdavinėti jos bankroto bylą nagrinėjančiam teismui, nes tiek nagrinėjama civilinė byla, tiek atsakovo UAB „Vacmech SK“ bankroto byla yra nagrinėjamos viename teisme, yra nepagrįstas.

18Civiliniame procese vyraujantis dispozityvumo principas lemia, kad tik šalys disponuoja ginčo dalyku, tik jos turi teisę pasirinkti kam ir kokio pobūdžio reikalavimus pareikšti, kokiomis faktinėmis aplinkybėmis juos grįsti (CPK 13 str.). Kai ieškovas turtinio pobūdžio reikalavimus pareiškia keliems atsakovams ir vienas iš jų yra bankrutuojanti įmonė, ginčo teismingumą lemia šių reikalavimų tarpusavio ryšys. Jei skirtingiems atsakovams pareikšti reikalavimai gali būti nagrinėjami skyrium, tai yra kuomet tie reikalavimai yra autonomiški ir tarp atsakovų egzistuoja fakultatyvusis bendrininkavimas, turtinis reikalavimas bankrutuojančiai įmonei turi būti reiškiamas bankroto bylą nagrinėjančiame teisme, o visų kitų reikalavimų teismingumas nustatomas pagal bendrąsias teismingumo taisykles (CPK 43 str. 1 d. 2 p.). Tuo tarpu tuomet, kai atsakovu patrauktai bankrutuojančiai įmonei ir kitiems atsakovams reiškiami turtinio pobūdžio reikalavimai yra glaudžiai susiję ir ieškovas juos grindžia ta pačia medžiaga bei įrodinėja atsakovų solidariąją atsakomybę, tai yra kuomet tarp atsakovų egzistuoja privalomasis bendrininkavimas, šie reikalavimai turi būti nagrinėjami kartu bankroto bylą nagrinėjančiame teisme (CPK 33 str. 4 d., 43 str. 1 d. 1 p.). Abiem nurodytais atvejais bankroto bylą iškėlęs teismas pagal CPK 163 straipsnio 5 punktą, ĮBĮ 15 straipsnio 2 dalį jam perduotą bylą atnaujina ir išsprendžia kreditoriaus reikalavimo patvirtinimo klausimą (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. rugsėjo mėn. 24 d. nutartis civilinėje byloje AB DnB NORD bankas v. UAB ,,Statybų garantija", S. V. , bylos Nr. 2-1116/2009).

19Ieškovas AB „SEB lizingas“ ieškiniu reiškia reikalavimą priteisti skolą bei išreikalauti turtą iš atsakovų UAB „Vacmech SK“ (lizingo gavėjas) ir RAB „Vingriai“ (laiduotojas). Laiduotojas, kaip ir pagrindinis skolininkas, nagrinėjamu atveju yra bendraskolis ir turi solidariąją prievolę kreditoriui, šiuo atveju – ieškovui (CK 6.81 str. 4 d.). Laidavimo sutartimi kreditoriui užtikrinama, kad, pagrindiniam skolininkui neįvykdžius prievolės, už jos įvykdymą atsakys trečiasis asmuo – laiduotojas (CK 6.76 str. 1 d.). Esant solidariai skolininkų pareigai, kreditorius turi teisę reikalauti, kad prievolę įvykdytų tiek visi ar keli skolininkai bendrai, tiek bet kuris iš jų skyrium, be to, tiek visą prievolę, tiek jos dalį (CK 6.6 str. 4 d., 6.76 str. 1 d.). Nurodyta materialiosios teisės norma suteikia kreditoriui teisę pasirinkti ne tik savo pažeistų teisių gynybos būdą, reikalavimo dalyką, bet ir nuspręsti, iš kokių asmenų reikalauti prievolės įvykdymo (CPK 5 str., CK 6.6 str. 4 d.). Patenkinus ieškovo ieškinį keliems solidariąją pareigą turintiems skolininkams, jis įgytų teisę pasirinkti, iš kurio atsakovo išieškoti priteistą sumą. Taigi vienam iš solidariųjų skolininkų, tarp kurių egzistuoja privalomasis bendrininkavimas, iškėlus bankroto bylą, pirmosios instancijos teismas pagrįstai ir teisėtai sustabdė bylos nagrinėjimą ir perdavė AB „SEB lizingas“ ieškinį nagrinėti į bankroto bylą (CPK 33 str. 4 d., 43 str. 1 d. 1 p., ĮBĮ 15 str. 2 d.).

20Atsižvelgdama į nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą bei pagrįstą nutartį, kurios naikinti atskirajame skunde nurodytais motyvais nėra pagrindo.

21Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

22Vilniaus apygardos teismo 2011 m. birželio 27 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas AB „SEB lizingas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovams... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. birželio 27 d. nutartimi sustabdė... 7. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 8. Atskiruoju skundu apeliantas RAB „Vingriai“ prašo Vilniaus apygardos... 9. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas UAB „Vacmech SK“ prašė... 10. Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas AB „SEB lizingas“ prašė... 11. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės,... 12. teisiniai argumentai ir išvados... 13. Atskirasis skundas netenkintinas.... 14. Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 15. CPK 34 straipsnio 2 dalies 5 punktas nustato, kad teismas, sustabdžius bylą... 16. Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 15 straipsnio 2 dalis numato,... 17. Įstatymas numato privalomą nagrinėjamos civilinės bylos, kurioje pareikšti... 18. Civiliniame procese vyraujantis dispozityvumo principas lemia, kad tik šalys... 19. Ieškovas AB „SEB lizingas“ ieškiniu reiškia reikalavimą priteisti... 20. Atsižvelgdama į nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija konstatuoja, jog... 21. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 22. Vilniaus apygardos teismo 2011 m. birželio 27 d. nutartį palikti nepakeistą....