Byla 2-3379-527/2011
Dėl piniginių lėšų grąžinimo priėmimo klausimą

1Kauno apygardos teismo teisėja Jolita Cirulienė, rašytinio proceso tvarka spręsdama ieškovės BUAB „Juodikių transportas“ ieškinio atsakovams UAB „Pajūrio sauga“, UAB „Ketransa“, Klaipėdos apskrities VMI, antstoliui A. S., BUAB „Imperita“ dėl piniginių lėšų grąžinimo priėmimo klausimą,

Nustatė

2Kauno apygardos teisme 2011-10-19 gautas bankrutuojančios ieškovės administratoriaus ieškinys, kuriuo prašoma įpareigoti atsakovus grąžinti ieškovei iš ieškovės išieškotas 11.850 Lt pinigines lėšas, kurias antstolis, nežiūrint į tai, kad Klaipėdos apygardos teismas 2010-05-26 nutartimi buvo iškėlęs ieškovei bankroto bylą, 2010-05-27 neteisėtai priimtu patvarkymu paskirstė ir išmokėjo išieškotojams bei išsimokėjo sau..

3Ieškinys atsisakytinas priimti.

4Ieškovės administratorė su ieškiniu į Kauno apygardos teismą kreipėsi vadovaudamasi Klaipėdos apygardos teismo 2011-10-03 nutartimi c. b. Nr. 2-2226-370/2011, kuria ieškovės Klaipėdos apygardos teisme 2011-09-28 gautas ieškinys buvo atisakytas priimti ĮBĮ 15 str. 2 d., CPK 34 str. 2 d. 5 p., 166 str. 2 d. ir 137 str. 2 d. 2 p. pagrindu, ir kurioje nurodyta su pareikštu ieškiniu kreiptis į Kauno apygardos teismą. Visų pirma pažymėtina, jog ši Klaipėdos apygardos teismo nutartis priimta vadovaujantis ĮBĮ normomis, galiojusiomis iki naujosios ĮBĮ redakcijos įsigaliojimo 2011-10-01, nes buvo atsisakyta priimti ieškinį, teisme gautą 2011-09-28.

5ĮBĮ 2011-06-21 įstatymo redakcijoje, įsigaliojusioje nuo 2011-10-01, 15 str. 2 d. numatyta, jog visos civilinės bylos, kuriose įmonei pareikšti turtiniai reikalavimai, tarp jų ir su darbo santykiais susiję reikalavimai, proceso įstatymo nustatytais atvejais perduodamos bankroto bylą iškėlusiam teismui. CPK 34 str. 2 d. 5 p. numatyta, jog teismas nutartimi perduoda bylą nagrinėti kitam teismui ,,sustabdžius bylą dėl to, kad atsakovui iškelta bankroto byla. Šiuo atveju ji perduodama bankroto bylą nagrinėjančiam teismui.“ CPK 163 str. 5 p. numatyta, jog kai iki nutarties skirti nagrinėti bylą, kurioje atsakovui pareikšti turtiniai reikalavimai, teismo posėdyje priėmimo paaiškėja, kad jam iškelta bankroto byla, teismas privalo sustabdyti bylą. Šiuo atveju sustabdyta byla perduodama bankroto bylą iškėlusiam teismui, o šis ją atnaujina ir prideda prie bankroto bylos (CPK 166 str. 2 d.).

6Iš tokio teisinio reglamentavimo akivaizdu, jog šiose Klaipėdos apygardos teismo nurodytose teisės normose yra įtvirtina jau iškeltų (bet ne dar nepriimtų) civilinių bylų, kuriose bankrutuojančiai įmonei pareikšti turtiniai reikalavimai, perdavimo esant tam tikros sąlygoms bankroto bylą atsakovui iškėlusiam teismui galimybę. Kadangi šiuo atveju yra sprendžiamas ieškinio priėmimo, o ne iškeltos bylos perdavimo bankroto bylą nagrinėjančiam teismui klausimas, akivaizdu, jog nurodytomis normomis vadovautis nėra pagrindo. Pažymėtina, jog Klaipėdos apygardos teismo 2011-10-03 nutartyje paminėtoje Lietuvos apeliacinio teismo 2011-09-08 nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 2-2302/2011, būtent ir buvo susiklosčiusi tokia situacija, kai teismas bylą sustabdė ir perdavė bankroto bylą nagrinėjančiam teismui.

7Pažymėtina, jog Lietuvos apeliacinis teismas 2011-02-10 nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 2-183/2011 (kuria taip pat vadovavosi Klaipėdos apygardos teismas), konstatavo, kad tiek kreditoriaus finansinio reikalavimo, atsiradusio iki bankroto bylos įmonei iškėlimo, tiek reikalavimo, kildinamo iš įmonės prievolių po bankroto bylos iškėlimo, pagrįstumo klausimas yra nagrinėjamas bankroto bylą iškėlusiame apygardos teisme (bankroto byloje) (ĮBĮ 10 str. 4 d. 5 p., 9 d., 26 str. 1 d.). Pagal ĮBĮ įtvirtintą reguliavimą, teisme iškėlus bankroto bylą, kreditoriai savo reikalavimus ir juos pagrindžiančius dokumentus turi teisę perduoti bankroto administratoriui, kuris pagal šiuos reikalavimus, patikslintus pagal įmonės apskaitos dokumentus, sudaro įmonės kreditorių bei jų reikalavimų sąrašą ir pateikia jį tvirtinti teismui, taip pat ginčija nepagrįstus reikalavimus (ĮBĮ 11 str. 3 d. 10 p., 21 str. 1 d.). ĮBĮ nustato ne tik terminą, per kurį turi būti pareikšti kreditorių finansiniai reikalavimai, bet ir galimybę juos atnaujinti esant svarbioms termino praleidimo priežastims (ĮBĮ 10 str. 4 d. 5 p., 9 d., 26 str. 1 d.). Dėl išdėstyto su savo finansiniu reikalavimu ir jį pagrindžiančiais dokumentais ieškovas turėtų kreiptis būtent į bankrutuojančios įmonės administratorių.

8Lietuvos apeliacinio teismo 2011-09-08 nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 2-2302/2011, taip pat yra nurodyta, jog civiliniame procese vyraujantis dispozityvumo principas lemia, kad tik šalys disponuoja ginčo dalyku, tik jos turi teisę pasirinkti kam ir kokio pobūdžio reikalavimus pareikšti, kokiomis faktinėmis aplinkybėmis juos grįsti (CPK 13 str.). Kai ieškovas turtinio pobūdžio reikalavimus pareiškia keliems atsakovams ir vienas iš jų yra bankrutuojanti įmonė, ginčo teismingumą lemia šių reikalavimų tarpusavio ryšys. Jei skirtingiems atsakovams pareikšti reikalavimai gali būti nagrinėjami skyrium, tai yra kuomet tie reikalavimai yra autonomiški ir tarp atsakovų egzistuoja fakultatyvusis bendrininkavimas, turtinis reikalavimas bankrutuojančiai įmonei turi būti reiškiamas bankroto bylą nagrinėjančiame teisme, o visų kitų reikalavimų teismingumas nustatomas pagal bendrąsias teismingumo taisykles (CPK 43 str. 1 d. 2 p.). Tuo tarpu tuomet, kai atsakovu patrauktai bankrutuojančiai įmonei ir kitiems atsakovams reiškiami turtinio pobūdžio reikalavimai yra glaudžiai susiję ir ieškovas juos grindžia ta pačia medžiaga bei įrodinėja atsakovų solidariąją atsakomybę, tai yra kuomet tarp atsakovų egzistuoja privalomasis bendrininkavimas, šie reikalavimai turi būti nagrinėjami kartu bankroto bylą nagrinėjančiame teisme (CPK 33 str. 4 d., 43 str. 1 d. 1 p.). (Lietuvos apeliacinio teismo 2009-09-24 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1116/2009).

9Šiuo atveju iš pareikšto ieškinio reikalavimų įpareigoti kiekvieną iš atsakovų grąžinti tam tikrą pinigų sumą akivaizdu, jog skirtingiems atsakovams pareikšti reikalavimai gali būti nagrinėjami skyrium, tai yra jie yra autonomiški, o tarp atsakovų egzistuoja ne privalomas, o fakultatyvusis bendrininkavimas, kas reiškia, jog tik turtinis reikalavimas bankrutuojančiai įmonei turi būti reiškiamas bankroto bylą nagrinėjančiame teisme (per bankroto administratorių), o visų kitų reikalavimų teismingumas nustatomas pagal bendrąsias teismingumo taisykles (CPK 43 str. 1 d. 2 p.).

10Teismas taip pat atkreipia dėmesį, jog ĮBĮ 14 str. 3 d., įsigaliojusioje nuo 2011-10-01, numatyta kad ieškiniai dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais ir kiti administratoriaus reikalavimai bankrutuojančios ir bankrutavusios įmonės skolininkams nagrinėjami teisme pagal bankrutuojančios įmonės buveinės vietą. Ši nuo 2011-10-01 pasikeitusi įstatymo norma įtvirtina naują administratoriaus ieškinių bankrutuojančios įmonės skolininkams teismingumą, nes iki tol tokie ieškiniai buvo nagrinėjami bankroto bylą nagrinėjančiame teisme.

11Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ieškinį atsisakytina priimti (CPK 137 str. 2 d. 1 ir 2 p.), nurodant ieškovės administratorei, kad ji šiuo atveju su ieškiniu atsakovams UAB „Pajūrio sauga“, UAB „Ketransa“, Klaipėdos apskrities VMI ir antstoliui A. S. gali kreiptis į Klaipėdos rajono apylinkės teismą, t. y. pagal bankrutuojančios ieškovės buveinės vietą (Klaipėdos r., Medsėdžių k.), o su finansiniu reikalavimu atsakovei BUAB „Imperita“ į Kauno apygardos teismą per bankroto administratorių UAB ,,Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras"(Jonavos g. 16A, 44269 Kaunas).

12Teismas, vadovaudamasis CPK 137 str. 2 d. 1 ir 2 p. bei 5 d., 291 str., 292 str.,

Nutarė

13ieškovės BUAB „Juodikių transportas“ ieškinį dėl piniginių lėšų grąžinimo atsisakyti priimti.

14Dėl šios nutarties per 7 d. nuo jos kopijos gavimo dienos gali būti paduotas atskirasis skundas Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

15Nutarties kopiją bei ieškinį su priedais ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo nutarties priėmimo dienos išsiųsti bankrutuojančios ieškovės bankroto administratorei UAB „Divingas“ (Vilnius, Algirdo g. 31-106).

Proceso dalyviai
Ryšiai