Byla 1-62-825/2017
Dėl to padarė kreditoriams: uždarajai akcinei bendrovei ,,(duomenys neskelbtini)“, akcinei bendrovei „Kauno energija“ ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriui bendrą didelę 263199,80 litų (76227,93 eurų) turtinę žalą, o būtent:

1Kauno apylinkės teismo teisėjas Bronius Varsackis,

2sekretoriaujant Indrei Žilinskienei, Irmai Kveselytei,

3dalyvaujant prokurorams V. R., T. D., kaltinamajam S. V., jo gynėjui advokatui Gintui Gustaičiui, specialistei A. D.,

4viešame teisiamajame posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje

5S. V., asmens kodas ( - ) gimęs ( - ), lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, nevedęs, dirbantis uždarojoje akcinėje bendrovėje „( - )“, ekspeditoriumi, gyvenantis ( - ), teistas: 2009 m. liepos 8 d. pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 245 straipsnį; 2011 m. balandžio 4 d. pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 24 straipsnio 4 dalį, 184 straipsnio 2 dalį; 2013 m. rugsėjo 30 d. Kauno apylinkės teismo baudžiamuoju įsakymu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 222 straipsnio 1 dalį, paskirta bausmė –16.7 MGL (2171 litų) dydžio bauda, bauda išieškota,

6kaltinamas padaręs nusikalstamas veikas, numatytas Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 209 straipsnyje, 222 straipsnio 1 dalyje, ir

Nustatė

7S. V. laikotarpiu nuo 2004 m. vasario 4 d. iki 2013 m. lapkričio 4 d. būdamas uždarosios akcinės bendrovės ,, ( - )“, įmonės kodas ( - ), registruotos ( - ), direktoriumi, nesivadovavo Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių 2000 m. liepos 13 d. įstatymo Nr. VIII-1835 (2003 m. gruodžio 11 d. Nr. IX-1889 redakcija) 19 straipsnio ,,Bendrovės organai” 8 dalies nuostatomis, kad bendrovės valdymo organai privalo veikti bendrovės ir jos akcininkų naudai, laikytis įstatymų bei kitų teisės aktų ir vadovautis bendrovės įstatais, nesilaikė ir uždarosios akcinės bendrovės ,, ( - )” įstatų, įregistruotų 2003 m. birželio 23 d. Kauno miesto savivaldybės įsakymu Nr. 679, 2 dalies „Bendrovės veiklos tikslai ir ūkinės veiklos pobūdis” 1.1 punkto nuostatomis, kad bendrovės veiklos tikslas yra siekti pelno, vykdant įstatuose numatytą veiklą, ir 5 dalies „Bendrovės valymas” 5.3 punkto nuostatomis, kad bendrovės organai privalo veikti bendrovės ir jos akcininkų naudai, sąmoningai blogai valdydamas įmonę nulėmė jos bankrotą ir dėl to padarė kreditoriams: uždarajai akcinei bendrovei ,,( - )“, akcinei bendrovei „Kauno energija“ ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriui bendrą didelę 263199,80 litų (76227,93 eurų) turtinę žalą, o būtent:

82008 m. rugsėjo 8 d. būdamas realios ūkinės veiklos nevykdančios uždarosios akcinės bendrovės „( - )“ direktoriumi sudarė su uždarąją akcinę bendrovę ,,( - )“, atstovaujama direktoriaus S. B., finansiškai nenaudingą įmonei, negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį Nr. 2008-09-08, pagal kurią bendrovė išsinuomojo 3671,82 kv. m. bendro ploto patalpas, adresu Savanorių pr. 168 I korpusas, Kaune, ir Savanorių pr. 170, Kaune, įsipareigojant kas mėnesį už kvadratinį metrą mokėti 15,00 litų (4,34 eurai) plius PVM dydžio nuomos mokestį nuo veiklos pradžios, tačiau po sutarties sudarymo patalpomis realiai nesinaudojo, bendrovei nuostolingos nuomos sutarties nenutraukė, taip prisiimdamas įsipareigojimą grąžinti uždarajai akcinei bendrovei ,,( - )“ sumokėtą 7200,00 litų (2085,26 eurų) avansą už šildymą akcinei bendrovei ,,Kauno energijai“,

92009 m. rugsėjo 15 d., būdamas realios ūkinės veiklos nevykdančios UAB „( - )“ direktoriumi, sudarė su akcine bendrove ,,Kauno energija“, atstovaujama Pardavimo ir vartotojų aptarnavimo departamento direktoriaus R. P., finansiškai nenaudingas įmonei šilumos vartojimo pirkimo – pardavimo, sistemų aptarnavimo sutartis Nr. 1956500010, Nr. 1956500030, taip prisiėmė vykdyti finansinius įsipareigojimus mokėti už šilumos energijos tiekimą už 3671,82 kv. m. bendro ploto patalpų šildymą, taip šildė realiai nenaudojamas patalpas, bendrovei nenaudingos nuomos sutarties nenutraukė taip sąmoningai didinant kreditorinius įsipareigojimus bei veiklos nuostolį, dėl ko 2013 m. birželio 28 d. uždarosios akcinės bendrovės ,,( - )“ kreditoriniai įsipareigojimai akcinei bendrovei „Kauno energijai“ sudarė 255998, 51 litų (74142,29 eurus),

10tokiais savo veiksmais sąmoningai blogai valdydamas įmonę, sunkindamas uždarosios akcinės bendrovės ,,( - )“ turtinę padėtį bei jos kreditorių galimybes patenkinti finansinius reikalavimus, veikdamas priešingai įmonės interesams, darė lemiamą įtaką mokumui, tokiu būdu nulėmė uždarosios akcinės bendrovės „( - )“ bankrotą, tokiais veiksmais padarydamas kreditoriams didelę 263199,80 litų (76227,93 eurų) turtinę žalą: uždarajai akcinei bendrovei „( - )“ – 7200,00 litų (2085,26 eurų), akcinei bendrovei „Kauno energija“ - 255998,00 litų (74148,58 eurų) ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriui – 1.29 lito (0,37 euro), dėl ko Kauno apygardos teismas 2013 m. rugpjūčio 21 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą, o 2014 m. birželio 3 d. nutartimi įmonės bankrotą pripažino tyčiniu;

11be to, S. V. laikotarpiu nuo 2004 m. sausio 21 d. iki 2013 m. spalio 18 d., būdamas uždarosios akcinės bendrovės ,,( - )“, įmonės kodas 136006337, registruotos Savanorių pr. 173A, Kaune, direktoriumi, ir pagal 2001 m. lapkričio 6 d. Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 21 straipsnį, būdamas atsakingu už apskaitos dokumentų išsaugojimą, pažeisdamas to paties įstatymo 19 str. 1 d. (apskaitos dokumentai ir registrai iki finansinių ataskaitų patvirtinimo saugomi ūkio subjekto vadovo nustatyta tvarka, kuri turi numatyti priemones, užtikrinančias dokumentų saugumą), taip pat to paties įstatymo 19 str. 2 d. (patvirtinus finansinę atskaitomybę, apskaitos dokumentai ir apskaitos registrai saugomi ūkio subjekto vadovo nustatyta tvarka, laikantis Archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytų dokumentų saugojimo terminų), paslėpė visus laikotarpio nuo 2004 m. vasario 4 d. iki 2013 m. birželio 28 d. uždarosios akcinės bendrovės ,,( - )“ buhalterinės apskaitos dokumentus, t. y. apgaulingai tvarkė buhalterinę apskaitą, dėl ko negalima visiškai nustatyti laikotarpiu nuo 2004 m. vasario 4 d. iki 2013 m. birželio 28 d. uždarosios akcinės bendrovės ,,( - )“ veiklos, turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros.

12Kaltinamasis S. V. teisiamojo posėdžio metu savo kaltę dėl padarytų nusikaltimų pripažino iš dalies ir parodė, kad 2004 metais iš L. K. nusipirko bendrovę už 10000 litų, pasirašė pirkimo - pardavimo sutartį. Įsigijo 100 procentų įmonės akcijų, kuris įstatinis kapitalas buvo 10000 litų. Įsigijęs uždarąją akcinę bendrovę „( - )“, išleido įsakymą ir pasiskyrė save direktoriumi, kur buvo įregistruota įsigyta įmonė, neprisimena. Prieš įsigyjant uždarosios akcinės bendrovės „( - )“ akcijas ir tampant direktoriumi, jis buvo uždarosios akcinės bendrovės „( - )“, kuri vertėsi statybų verslu, vadovu. Įsigijo uždarąją akcinę bendrovę „( - )“, nes galvojo, kad bus naudinga uždarosios akcinės bendrovės „( - )“ verslo vystymui. Įsigyta įmonė jokios veiklos nevykdė. Buhalterė E. T. dirbo uždarojoje akcinėje bendrovėje „( - )“, taip pat ji tvarkė uždarosios akcinės bendrovės „( - )“ buhalterinę apskaitą, pildė bei teikė deklaracijas. Buhalterė E. T. visą veiklą vykdė iš namų ir buhalterinės apskaitos dokumentai buvo saugojami pas ją namuose. Deklaracijos nebuvo teikiamos pagal nustatytą tvarką. Pirminės deklaracijos buvo teikiamos pagal įmonės dokumentus. Kai buhalterė išėjo iš darbo, pas ją ir liko dokumentai. Kai 2008 metais buhalterė mirė, dokumentų neberado. Buhalterinė apskaita buvo blogai vedama. 2008 m. tarpininkaujant Kauno „O. C.“ vadovui, jis susipažino su Estijos įmonės atstovu, kurio pavardės ir įmonės kontaktų neprisimena. Estijos įmonė prekiavo drabužiais ir namų apyvokos daiktais. Estijos įmonės atstovas ieškojo patalpų nuomai Kaune, todėl jis nusprendė surasti ir pernuomoti reikiamas patalpas. Jam buvo žinoma apie uždarosios akcinės bendrovės „( - )“ turimas patalpas, skirtas nuomai, todėl jis nusprendė patalpas išsinuomoti ir su nuomos sutartimi parduoti Estijos įmonei. Uždarosios akcinės bendrovės „( - )“ ir „( - )“ pasirašė patalpų nuomos sutartį dviem adresais ir išsinuomojo apie 3700 kv. m., nuomos kaina 15 litų už kv. m. per mėnesį. Vėliau pasirašė sutartį su akcine bendrove „Kauno energija“. Buvo tariamasi, kad estai perims įmonę su esama būsena ir skolomis, tačiau jokių patvirtinančių dokumentų neturi. Su estais santykiai nutrūko 2009 m., kada tiksliai atsisakė estai, negali pasakyti. Kadangi nepavyko sudaryti su estais sutarties, bandė ieškoti kitų nuomininkų, susitiko su Kauno „Šilas“, „Norfos mažmena“, „Maxima LT“, „Iki“, „Rimi“ atstovais, tačiau su kuo bendravo, nepamena ir duomenų jokių pateikti negali. Taip pat davė skelbimus internete, tačiau nepamena skelbimų, portalai pasikeitę. Tai, kad nepajėgia grąžinti skolų, pastebėjo 2009 metais, pradėjo bendrauti su akcine bendrove „Kauno energija“, kad nutrauktų šildymą ir nebūtų išrašomos sąskaitos. Kokios buvo skolos neprisimena. Akcinei bendrovei „Kauno energijai“ nenutraukus paslaugų teikimo, į teismą nesikreipė. Akcinei bendrovei „Kauno energijai“ yra sumokėjęs 12000 litų. Akcinę bendrovę „Kauno energija“ prisiteisė skolas ir toliau šildė. Akcinėje bendrovėje „Kauno energijoje“ yra tvarka, kad gali nusiskenuoti ten siųstus raštus, tačiau kai reikėjo raštų civilinėje byloje, jie nebuvo rasti. Iš „Žaliakalnio pasažo“ prisiėmė įsipareigojimus dėl patalpų šildymo, nes tokia „Žaliakalnio pasažo“ sąlyga buvo, sutarė, kad 2 metus neims nuomos iš uždarosios akcinės bendrovės „( - )“. Nors įmonė pajamų šaltinio neturėjo, nežinojo, kad nemokės įsipareigojimų, nes buvo planai su estais. Kai praėjo 2 metai, kai nemokėjo nuomos, įvertino riziką, tačiau galvojo, kad kai prasidės verslas, tai galės išmokėti skolą, todėl nenorėjo skelbti bankroto. Su „Kauno energija“ nepavyko nutraukti sutarties, su „Žaliakalnio pasažu“ nenutraukė sutarties, nes nuo to niekas nepasikeistų. Jokio turto neįgijo, atlyginimo negavo. Bankrotą norėjo inicijuoti „Žaliasis pasažas“ dėl 7200 litų skolos, tačiau neinicijavo, nes įmonė jokio turto neturėjo. „Kauno energija“ inicijavo bankrotą, tačiau neprisimena kuriais metais.

13Liudytoja V. L. teisiamojo posėdžio metu parodė, kad kaltinamojo asmeniškai nepažįsta. Įmonei „( - )“ buvo iškeltas bankrotas 2012 metais. Jos įmonė paskirta bankroto administratoriumi, o ji įgaliotas asmuo. Bankrotas iškeltas 2013 metais. Kai ją paskyrė, turėjo atlikti visus veiksmus, nurodytus teismo nutartyje iškelti bankroto bylą, perimti turtą, dokumentus. Kai nustatė, kad direktorius yra S. V., jo nepavykdavo surasti, kai vieną kartą prisiskambino, tai pasakė, kad ne tas telefonas. Nuvyko nutartyje nurodytu adresu, t. y. Savanorių pr. 173A, Kaune, kur yra „( - )“, tačiau ten nebuvo jokios iškabos, nieko nerado. Kadangi nieko nerado, rinko kreditorinius reikalavimus. Kadangi nežinojo kas yra kreditoriai, todėl paskelbė viešai. Atsirado kreditoriai akcinė bendrovė „Kauno energija“ ir uždaroji akcinė bendrovė „( - )“. Jokios dokumentacijos neturėjo. Su vadovu nesusiekė nei karto. Kai gavo akcinės bendrovės „Kauno energijos“ kreditorinį reikalavimą, pradėjo aiškėti aplinkybės, buvo susidariusios didelės skolos. Užklausus Sodrą dėl darbuotojų, paaiškėjo, kad 2003 - 2004 metais atleistas paskutinis darbuotojas. 2009 metais buvo sudaryta „( - )“ ir „Kauno energija“ sutartis, tuo metu „( - )“ nedirbo nei vienas žmogus, net vadovas atleistas. Negalėjo išsiaiškinti kuo „( - )“ užsiima. Akcinės bendrovės „Kauno energija“ sutartyje rado įrašą, kad bus pernuomojamos patalpos. Su akcine bendrove „Kauno energija“ sutartis buvo dėl energijos tiekimo. Surado patalpų savininkus. Kai kurios patalpos laisvos, o kitose vykdoma veikla. „( - )“ taip pat reikalavo kreditorinių reikalavimų. Kai „( - )“ ir „Kauno energija“ sudarė sutartį, prie jos buvo pridėta „Žaliakalnio pasažo“ nuomos sutartis su „( - )“. „( - )“ įmonei „( - )“ nuomojo patalpas už 55000 litų per mėnesį. Nematė, kad „( - )“ būtų sumokėjusi šiuos pinigus „Žaliakalnio pasažui“. „( - )“ už „( - )“ gautą šilumos tiekimą akcinei bendrovei „Kauno energija“ sumokėjo 7500 litų. „( - )“ pateikė kreditorinį reikalavimą bankrutuojančiai „( - )“. Nei vieno žodžio nebuvo užsiminta apie tai, kad buvo sutartis dėl nuomos už 55000 litų į mėnesį. Iki šiol neturi jokių dokumentų. Kreipėsi į teismą dėl baudų skyrimo. Su vadovu neteko bendrauti. Nematė, ar jie dirbo ar ne, iš dokumentų sprendžia, kad nedirbo. Peržiūrėjus balansus, nei viename balanse nebuvo nei vieno lito pajamų, todėl teigia, kad veiklos nevykdė, bet balansus teikė, tačiau už tuos metus kai ten dar kažkas dirbo. Bankrotas baigėsi, priimtas likvidavimas.

14Specialistė A. D. teisiamojo posėdžio metu parodė, kad specialisto išvadą Nr. 5-2-117 patvirtina. Tiriamas laikotarpis nuo 2004 metų iki 2014 m. sausio 1 d. Uždaroji akcinė bendrovė „( - )“ tyrimui nepateikė jokių dokumentų. Civilinių bylų tyrėjas buvo pateikęs ir priešpriešinių informacijų, šilumos tiekėjo ir „Žaliakalnio pasažo“. Su vadovu nebendravo, turėjo tik tai, ką pateikė tyrėjas. Laikotarpiu nuo 2003 m. iki 2004 m. vadovė buvo L. K., o nuo 2004 m. iki 2013 m. vadovas buvo S. V.. Pavyko nustatyti kreditorinius reikalavimus įmonėms „Kauno energija“ ir „( - )“. Matoma, kad vyko kažkas grynais pinigais. „( - )“ pareiškė kreditorinį reikalavimą. Pačios veiklos ir pajamų nesimatė, bet buvo išnuomotos patalpos ir augo skolos. Tyrėjas buvo pateikęs susirašinėjimą su užsieniečiais dėl veiklos. Oficialių pajamų nesimatė. Įmonė nepateikė jokių dokumentų. Buvo priešpriešinė informacija, kitos bylos, matosi, kad buvo kažkokie įsipareigojimai. Pagal dokumentus negalima nustatyti įmonės struktūros. Pagal pinigų priėmimo kvitą 2009 m. spalio 12 d. uždarosios akcinės bendrovės „( - )“ direktorius S. B. sumokėjo 7200 litų uždarosios akcinės bendrovės „( - )“ direktoriui S. V. kaip avansą už šildymą. Buvo 255000 litų skola. Čia visas finansinis reikalavimas.

15Liudytojas S. B. teisiamojo posėdžio metu parodė, kad V. dirbo ir direktoriumi. „( - )“ pastatai Savanorių 168, 170, užsiėmė nuoma patalpų, statyba. V. kai įkūrė savo firmą, „( - )“ nuomavosi. „( - )“ būtų užsiėmusi, būtų paėmusi daug ploto ir paleidusi biznį. Nuomavosi jis nemažai, bet pinigų jis nemokėjo. 2008 m. pasirašė nuomos sutartį. Sąlygos visos vienodos, duodama įsibėgėti. Sutarė, kad jis suras iš Estijos ar Švedijos investuotojus, tačiau jis delsė. Komunikacijas buvo numatoma, kad moka nuomotojai. Ten išvis po šiai dienai iš miesto nėra šildymo. Gal liko keletą tūkstančių skoloje. Koks ten įsiskolinimas, su šilumos energija, su elektros tinklais.

16Liudytoja L. K. teisiamojo posėdžio metu parodė, kad buvo uždarosios akcinės bendrovės „( - )“ steigėja. Pardavė V.. Kartu veiklos nevykdė. Gal kokį pusmetį paturėjo ir pardavė. Pasirašė sutartį, jis užsiregistravo ant savęs. Viskas buvo pas buhalterę, jam perdavė su buhaltere. Steigimo dokumentus atidavė su sutartimi. Buhalteriniai dokumentai liko pas buhalterę.

17Teismo posėdžio metu buvo ištirti rašytiniai įrodymai.

182015 m. rugpjūčio 7 d. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Kauno apygardos valdybos Ūkinės finansinės veiklos tyrimo skyriaus specialisto išvada Nr. 5-2/117 (III tomas, 87 - 111 b. l.) nustatyta, kad pagal ūkinės finansinės veiklos tyrimui pateiktus dokumentus ir ikiteisminio tyrimo medžiagą, nustatyta, kad uždaroji akcinė bendrovė “( - )” laikotarpiu nuo 2004 m. vasario 4 d. iki 2014 m. sausio 1 d. sudarė šias sutartis:

19Dėl negyvenamų patalpų nuomos sutarties Nr. 2008-09-08, kuria uždaroji akcinė bendrovė “( - )”, toliau vadinama Nuomotoju, atstovaujama S. B., ir uždaroji akcinė bendrovė “( - )”, vadinama Nuomininku, atstovaujama S. V., sudarė šią negyvenamų patalpų nuomos sutartį, kurios 1 dalies “Sutarties objektas ir bendrosios sąlygos” 1.1 punkte nustatyta, kad sutartyje nustatytomis sąlygomis Nuomotojas įsipareigoja ateityje nuomoti Nuomininkui (t. y. suteikti laikinai valdyti ir naudotis už užmokestį) dalimi negyvenamų patalpų, esančių pirmame aukšte pastato, esančio adresu: Savanorių pr. 168 I korp., Kaunas ir Savanorių pr. 170, Kaunas, unikalus numeris: 4400-1144-5232:3404, inventorinės bylos NR. 44/774202 (1704,09 kv. m.); unikalus Nr. 4400-1056-2442;6721, inventorinės bylos Nr. 44/712623 (679,72 kv. m.); unikalus numeris: 4400-0996-7822;9415, inventorinės bylos Nr. 44/674502 (328,20 kv. m.); unikalus numeris: 4400-0902-9729:9313 (469,48 kv. m.); 4400-0902-9783:9314 (490,33 kv. m.). Sutarties 1.2 punkte nurodyta, kad nuomojamų patalpų bendrą plotą preliminariai sudarys 3671,82 kv. m. Sutarties 4 dalies “Nuomos mokestis, kiti mokėjimai ir atsiskaitymai pagal Sutartį” 4.1 punkte nustatyta, kad patalpų vieno kvadratinio metro nuomos mokestis yra 15 Lt plius PVM už kiekvieną kalendorinį patalpų nuomos mėnesį. Nuomos mokestis už visas nuomojamas patalpas yra 55077,30 litai plius PVM, už kiekvieną patalpų nuomos mėnesį. Pagal Sutarties 4.2 punktą patalpų nuomos mokestį Nuomininkas moka kiekvieną mėnesį, su sąlyga, kad Nuomotojas pateiks PVM sąskaitą faktūrą. Sutarties 4.3 punktu šalys susitarė, kad nuomos mokestis, nurodytas 4.1 punkte nebus skaičiuojamas 2 metus nuo Nuomininko veiklos prekybos centre pradžios (patalpų priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos), 4.5 punkte nustatyta, kad Nuomininkas kas mėnesį ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo atitinkamos PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos, sumoka Nuomotojui nuomojamų patalpų eksploatacines išlaidas. Negyvenamų patalpų nuomos sutartį Nr. 2008-09-08 ir priedus prie sutarties pasirašė: uždarosios akcinės bendrovės “( - )” direktorius S. B. (anspaudas ir parašas yra) ir uždarosios akcinės bendrovės “( - )” direktorius S. V. (anspaudas ir parašas yra). Patalpų perdavimo – priėmimo aktas buvo pasirašytas 2008 m. rugsėjo 16 d. Papildomas susitarimas prie Negyvenamų patalpų nuomos sutarties Nr. 2008 m. rugsėjo 8 d. buvo sudarytas 2008 m. rugsėjo 22 d. (priedas). Pagal šį susitarimą UAB uždaroji akcinė bendrovė “( - )” tiesiogiai galėjo sudaryti sutartis su nuomojamoms patalpoms eksploatacines paslaugas tenkinančiomis įmonėmis.

20Šilumos vartojimo pirkimo – pardavimo 2009 m. rugsėjo 15 d, sutartis Nr. 1956500010, Nr.1956500030 ir priedus prie šių sutarčių (11 priedas) dėl šilumos perdavimo tinklų, šildymo ir karšto vandens sistemos nuosavybės, šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros ribų ir tiekimo – vartojimo ribos nustatymo, sudarytas tarp “Šilumos tiekėjo” akcinės bendrovės “Kauno energija” ir “Buitinio šilumos vartotojo “ uždarosios akcinės bendrovės “( - )”, pasirašė: akcinės bendrovės “Kauno energija” Pardavimo ir vartotojų aptarnavimo departamento direktorius R. P. (anspaudas ir paršas yra) ir uždarosios akcinės bendrovės “( - )” direktorius S. V. (anspaudas ir parašas yra). Uždaroji akcinė bendrovė “( - )” ūkinės finansinės veiklos tyrimui nepateikė bendrovės buhalterinės apskaitos dokumentų ir registrų laikotarpio nuo 2004 m. vasario 4 d. iki 2013 m. birželio 28 d.

21Uždaroji akcinė bendrovė “( - )” 2013 m. birželio 19 d. pateikė Kauno apygardos teismui pareiškimą, kuriame nurodė, kad bendrovė yra uždarosios akcinės bendrovės “( - )” kreditorius, turintis reikalavimo teisę į 7200 litų dydžio įsiskolinimą, nes 2009 m. spalio 12 d. pagal pinigų priėmimo kvitą uždaroji akcinė bendrovė “( - )” sumokėjo 7200 litų avansą už šildymą.

22Akcinė bendrovė “Kauno energija” 2013 m. lapkričio 27 d. pateikė uždarosios akcinės bendrovės “( - )” administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės “Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras” įgaliotam asmeniui V. L., kreditorinį reikalavimą ir dokumentų kopijas, patvirtinančias įsiskolinimo susidarymą. Akcinė bendrovė “Kauno energija” 2013 m. lapkričio 27 d. kreditoriniame reikalavime nurodė, kad uždarosios akcinės bendrovės “( - )” skolos likutis šilumos tiekėjui sudaro 255998,51 litų.

23Kauno apygardos teismas 2014 m. sausio 13 d. nutartimi patvirtino šiuos uždarosios akcinės bendrovės “( - )” kreditorių finansinius reikalavimus:

24-

25Valstybinio socialinio fondo valdybos Kauno skyriaus – 1,29 litas;

26-

27akcinės bendrovės “Kauno energija” – 255998,51 litai;

28-

29uždarosios akcinės bendrovės “( - )” – 7200,00 litų.

30Ūkinės finansinės veiklos tyrimui nepateikti uždarosios akcinės bendrovės “( - )” buhalterinės apskaitos dokumentai ir suvestiniai registrai laikotarpio nuo 2004 m. vasario 4 d. iki 2013 m. birželio 28 d., todėl nėra galimybės nustatyti, ar uždaroji akcinė bendrovė “( - )” buvo moki, sudarydama 2008 m. rugsėjo 8 d. sutartį “Negyvenamų patalpų nuomos sutartį Nr. 2008-09-08” ir 2009 m. rugsėjo 15 Šilumos vartojimo pirkimo – pardavimo sutartis Nr. 1956500010, Nr.1956500030 ir priedus.

31Kauno apygardos teismui uždarosios akcinės bendrovės “( - )” direktorius S. V., vykdydamas Kauno apygardos teismo įpareigojimą pateikti Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 1 dalyje nurodytus dokumentus pateikė teismui 2012 m. gruodžio 31 d. balansą ir pelno (nuostolių) ataskaitą bei 2013 m. birželio 28 d. sudarytą balansą ir pelno (nuostolių) ataskaitą. Pagal ūkinės finansinės veiklos tyrimui pateiktus uždarosios akcinės bendrovės “( - )” balansus, sudarytus 2011 m. gruodžio 31 d., 2012 m. gruodžio 31 d. ir 2013 m. birželio 28 d. nustatyta, kad uždarosios akcinės bendrovės “( - )” turtas per šį laikotarpį nesikeitė ir 2013 m. birželio 28 d. buvo 10000 litų, tame skaičiuje: pinigai – 10000 litų, tai yra bendrovė per šį laikotarpį neuždirbo jokių pajamų, o bendrovės kreditoriniai įsipareigojimai - per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai didėjo, sekančiai:

  • 2011 m. gruodžio 31 d. sudarė – 172281 litą;
  • 2012 m. gruodžio 31 d. sudarė – 225807 litus;
  • 2013 m. birželio 28 d. sudarė – 266139 litus.

32Uždarosios akcinės bendrovės “( - )” veikla šiuo laikotarpiu buvo nuostolinga.

33Kauno apygardos teismas 2014 m. birželio 3 d. nustatė, kad uždaroji akcinė bendrovė “( - )” per visą bendrovės egzistavimo laikotarpį realiai negavo jokių pajamų, nevykdė ūkinės veiklos, o įmonės skolos didėjo, bet bendrovės vadovas nesiėmė jokių veiksmų, kad pradėti įmonės veiklą, ir bent iš dalies padengti bendrovės skolas, ir nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo.

34Atlikus uždarosios akcinės bendrovės „( - )“ ūkinės finansinės veiklos tyrimą pagal pateiktus dokumentus ir ikiteisminio tyrimo byloje surinktą medžiagą, nustatyta, kad bendrovė laikotarpiu nuo 2004 m. vasario 4 d. iki 2013 m. birželio 28 d. veiklos nevykdė ir pajamų negavo. Pagal pateiktą akcinės bendrovės „Kauno energija“ informaciją nustatyta, kad laikotarpiu 2008 m. spalio 1 d. iki 2013 m. rugpjūčio 21 d., uždaroji akcinė bendrovė „( - )“ už šilumos tiekimą, sistemų aptarnavimą ir kitas paslaugas liko skolinga 255998,51 litų. Taip pat uždaroji akcinė bendrovė “( - )“ negrąžino uždarajai akcinei bendrovei “( - )” 2009 spalio 12 d. sumokėto 7200 litų avanso.

35Uždarosios akcinės bendrovės “( - )” vadovas, sudarydamas 2008 m. rugsėjo 8 d. Negyvenamų patalpų nuomos sutartį Nr. 2008-09-08 su uždarąją akcinę bendrovę „( - )”, kuria bendrovė išsinuomojo 3671,82 kv. m. bendro ploto patalpas, ir 2009 m. rugsėjo 15 d. Šilumos vartojimo pirkimo – pardavimo sutartis Nr. 1956500010 ir Nr. 1956500030 su akcine bendrove „Kauno energija“, nesivadovavo Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių 2000 m. liepos 13 d. įstatymo Nr. VIII - 1835 (2003 m. gruodžio 11 d. Nr. IX - 1889 redakcija) 19 straipsnio „Bendrovės organai“ 8 dalies nuostatomis, kad bendrovės valdymo organai privalo veikti bendrovės ir jos akcininkų naudai, laikytis įstatymų bei kitų teisės aktų ir vadovautis bendrovės įstatais. Bendrovės vadovas nesilaikė ir uždarosios akcinės bendrovės „( - )“ įstatų, įregistruotų 2003 m. birželio 23 d. Kauno miesto savivaldybės įsakymu Nr. 679, 2 dalies „Bendrovės veiklos tikslai ir ūkinės veiklos pobūdis“ 1.1 punkto nuostatomis, kad bendrovės veiklos tikslas yra siekti pelno, vykdant įstatuose numatytą veiklą, ir 5 dalies „Bendrovės valymas“ 5.3 punkto nuostatomis, kad bendrovės organai privalo veikti bendrovės ir jos akcininkų naudai.

36Uždaroji akcinė bendrovė „( - )“ nesivadovavo Lietuvos Respublikos 2001 m. lapkričio 6 d. Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX - 574 4 straipsnio „Reikalavimai apskaitos informacijai“ reikalavimais, pagal kuriuos bendrovės apskaita turi būti tinkama, objektyvi ir palyginama; pateikiama laiku; išsami ir naudinga vidaus ir išorės informacijos vartotojams, nes bendrovė nepateikė laikotarpio nuo 2004 m. vasario 4 d. iki 2013 m. birželio 28 d. apskaitos dokumentų ir registrų, pagal kuriuos būtų galima nustatyti bendrovės kreditorinių ir debitorinių įsipareigojimų dydžius ir struktūrą, turto vertę, apskaičiuoti bendrovės apmokestinamųjų pajamų dydį, nustatyti bendrovės finansinius rezultatus.

37Uždarosios akcinės bendrovės „( - )“ buhalterinę apskaitą laikotarpiu nuo 2003 m. birželio 30 d. iki 2005 m. liepos 1 d. tvarkė A. E. T.. Nuo 2005 m. liepos 1 d. iki 2013 m. birželio 28 d. uždarosios akcinės bendrovės “( - )” buhalterinės apskaitos tarnybos ar vyriausio buhalterio uždarojoje akcinėje bendrovėje “( - )” nebuvo. Uždarosios akcinės bendrovės „( - )“ direktorius S. V. laikotarpiu nuo 2005 m. liepos 1 d. iki 2013 m. birželio 28 d. nesivadovavo Lietuvos Respublikos 2001 m. lapkričio 6 d. Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX - 574 10 straipsnio „Apskaitos tvarkymas“ nuostatomis, nes šiuo laikotarpiu bendrovėje nebuvo sudaryta buhalterinės apskaitos tarnyba ar įdarbintas vyriausiasis buhalteris.

38Liudytojo apklausos 2015 m. vasario 24 d. protokole uždarosios akcinės bendrovės “( - )” direktorius S. V. nurodė, kad uždarosios akcinės bendrovės “( - )” buhalterinė apskaita nebuvo tvarkoma nuo tada, kai iš bendrovės išėjo buhalterė A. E. T., todėl ūkinės finansinės veiklos tyrimui nebuvo pateikti buhalterinės apskaitos registrai, todėl bendrovė nesivadovavo Lietuvos Respublikos 2001 m. lapkričio 6 d. Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX - 574 16 straipsnio nuostatomis dėl apskaitos registrų sudarymo.

39Uždaroji akcinė bendrovė “( - )” nesilaikė Lietuvos Respublikos Buhalterinės apskaitos 2001 m. lapkričio 6 d. įstatymo Nr. IX - 574 19 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatų, Lietuvos Respublikos Dokumentų ir archyvų įstatymo (patvirtintas 2004 03 30 Archyvų įstatymo pakeitimo įstatymas Nr. IX - 2084), 12 ir 13 straipsnių ir Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 1996 m. vasario 22 d. įsakymu Nr.13 patvirtintos “Buhalterinės apskaitos dokumentų saugojimo terminų” (2010-12-31), 1997 08 15 įsakymu Nr.38 patvirtinto “Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės” (neteko galios nuo 2011-03-17), ir 2011-03-09 Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymu Nr. V-100 patvirtintos “Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės”, nes ūkinės finansinės veiklos tyrimui nepateikė bendrovės buhalterinės apskaitos dokumentų ir registrų bei finansinių ataskaitų (išvardintų tyrime).

40Dėl ūkinės finansinės veiklos tyrimo metu nustatytų uždarosios akcinės bendrovės „( - )” Buhalterinės apskaitos įstatymo 10, 16 ir 19 straipsnių reikalavimų pažeidimų, laikotarpiu nuo 2004 m. vasario 4 d. iki 2013 m. birželio 28 d., visiškai negalima nustatyti uždarosios akcinės bendrovės “( - )” veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros.

41Atsakomybę už apskaitos dokumentų išsaugojimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos Buhalterinės apskaitos 2001 m. lapkričio 6 d. įstatymo Nr. IX-574 21 straipsnis “Atsakomybė už apskaitos organizavimą ir apskaitos dokumentų išsaugojimą”, kurio 1 dalyje nurodyta, kad “už apskaitos organizavimą pagal šio Įstatymo reikalavimus atsako ūkio subjekto vadovas”, o 2 dalyje – kad “už apskaitos dokumentų išsaugojimą įstatymų nustatyta tvarka atsako ūkio subjekto vadovas”.

42Pagal Registrų centro “Juridinio asmens duomenis” uždarosios akcinės bendrovės “( - )” laikotarpiu nuo 2004 m. vasario 4 d. iki 2013 m. lapkričio 4 d. direktoriumi buvo S. V..

432008 m. rugsėjo 8 d. Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis Nr. 2008-09-08 (I tomas, 90 – 99, 100, 101 b. l.) patvirtina, kad uždaroji akcinė bendrovė „( - )“ išsinuomojo iš akcinės bendrovės „( - )“ 3671,82 kv. m. negyvenamų patalpų plotą esančių adresu Savanorių pr. 168 1-as korpusas, Kaunas, bei Savanorių pr. 170, Kaunas, nustatant nuomos mokestį už kiekvieną kalendorinį mėnesį 55077 litų nuomos mokestį mokant praėjus dviem metams nuo nuomininko veiklos prekybos centre pradžios (patalpų priėmimo - perdavimo akto pasirašymo dienos). Papildomu susitarimu prie Negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties, pagal kurį šalys susitaria, jog nuomininkas uždaroji akcinė bendrovė „( - )“ tiesiogiai gali sudaryti sutartis su akcine bendrove „Kauno energija“, uždarąją akcinę bendrovę „ Kauno švara“ ir t. t.

442010 m. birželio 4 d. akcinės bendrovės „Kauno energija“ ieškininis pareiškimas dėl mokėjimo už šilumos energiją (II tomas, 162 - 164 b. l.) patvirtina, kad siekiama priteisti iš uždarosios akcinės bendrovės „( - )“ už šilumos energijos patalpų šildymą bei sistemų aptarnavimą už laikotarpį nuo 2009 m. rugsėjo 1 d. iki 2010 m. gegužės 31 d., viso 123922,60 litus.

452010 m. birželio 8 d. Kauno apygardos teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2523-260/2010 (II tomas, 165 – 166 b. l.) patvirtina, kad patenkintas 2010 m. birželio 4 d. akcinės bendrovės „Kauno energija“ ieškininis pareiškimas.

462010 m. spalio 6 d. Kauno apygardos teismo vykdomasis raštas dėl 2010 m. birželio 8 d. Kauno apygardos teismo nutarties civilinėje byloje Nr. 2-2523-260/2010 (II tomas, 167 b. l.) patvirtina, kad išieškotojas yra akcinė bendrovė „Kauno energija“, skolininkas uždaroji akcinė bendrovė „D. A.“, sprendimas įsiteisėjo 2010 m. rugsėjo 7 d.

472013 m. kovo 14 d. Patvarkymas dėl Vykdomosios bylos užbaigimo ir Išieškojimo negalimumo aktas (II tomas, 168, 169 b. l.) patvirtina, kad iš skolininko uždarosios akcinės bendrovės „( - )“ išieškoti akcinės bendrovės „Kauno energija“ naudai 12740060 litų (pagal vykdomąjį raštą Nr. 2-2523-260/2010) nėra galimybės.

482013 m. kovo 20 d. Įspėjimas uždarajai akcinei bendrovei „( - )“ (II tomas, 155 b. l.) patvirtina, kad uždaroji akcinė bendrovė „( - )“ raginama sumokėti 7200 litų įsiskolinimą.

492013 m. birželio 19 d. uždarosios akcinės bendrovės „( - )“ pareiškimas Kauno apygardos teismui dėl bankroto bylos iškėlimo uždarajai akcinei bendrovei „( - )“ (II tomas, 150 - 152 b. l.) patvirtina, kad uždaroji akcinė bendrovė „( - )“ prašo iškelti bankroto bylą uždarajai akcinei bendrovei „( - )“.

502013 m. rugpjūčio 21 d. Kauno apygardos nutartimi priimtoje civilinėje byloje Nr. B2-2128-324/2013, kuria tenkinant akcinės bendrovės „Kauno energija“, bei uždarosios akcinės bendrovės „ ( - )“ ieškinį iškelta uždarosios akcinės bendrovės ,,( - )“ bankroto byla.

512014 m. sausio 13 d. Kauno apygardos teismo nutartis civilinėje byloje Nr. B2-858-324/2014 (I tomas, 139 b. l.) patvirtina, kad bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „( - )“ kreditorių finansiniai reikalavimai yra: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus – 1,29 litas, akcinės bendrovės „Kauno energija“ – 2559987,51 litai, uždarosios akcinės bendrovės „ ( - )“- 7200 litų.

522014 m. gegužės 27 d. Kauno apygardos teismo nutartis civilinėje byloje Nr. B2-858-324/2014 (II tomas, 50 - 51 b. l.), patvirtina, kad nutarta pripažinti uždarąją akcinę bendrovę „( - )“ bankrutavusia ir likviduoti ją dėl bankroto. Patvirtinti šios bendrovės kreditorius finansinius reikalavimus: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus – 1,29 litą, akcinės bendrovės „Kauno energija“ – 2559987,51 litai, uždarosios akcinės bendrovės „( - )“- 7200 litų.

532014 m. birželio 3 d. Kauno apygardos teismo nutartis civilinėje byloje Nr. B2-858-324/2014 (I tomas., 14 - 17 b. l.) patvirtina, kad uždaroji akcinė bendrovė ,,( - )“ nuo jos įregistravimo nevykdė jokios realios ūkinės – komercinės veiklos, negeneravo pajamų, nesukūrė jokios ekonominės pridėtinės vertės, iš kurių galėtų vykdyti prisiimtus finansinius įsipareigojimus, buvo nemoki, t. y. nuo 2004 m. Bendrovė buvo nemoki ir 2011 m., jos vadovas suprato, jog įmonė bankrutuos, tačiau nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, o sąmoningai blogu įmonės valdymu toliau sunkino uždarosios akcinės bendrovės ,,( - )“ turtinę padėtį bei jos kreditorių galimybes patenkinti finansinius reikalavimus, ir 2014 m. birželio 3 d. Kauno apygardos teismas pripažino uždarosios akcinės bendrovės ,,( - )“ bankrotą tyčiniu.

542014 m. rugsėjo 30 d. Lietuvos apeliacinio teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 2-16633/2014 (I tomas, 57 - 60 b. l.) patvirtina, kad atmestas S. V. skundas dėl Kauno apygardos teismo 2014 m. birželio 3 d. nutarties panaikinimo.

552009 m. rugsėjo 10 d. uždarosios akcinės bendrovės „( - )“ direktoriaus S. V. prašymas (I tomas, 88 b. l.) patvirtina, kad prašymas adresuotas akcinei bendrovei „Kauno energija“ dėl sutarties sudarymo adresu Savanorių pr. 168, 170 Kaunas.

562009 m. rugsėjo 15 d. Šilumos vartojimo pirkimo – pardavimo sutartis Nr. 1956500010, tarp uždarosios akcinės bendrovės „( - )“ bei akcinės bendrovės „Kauno energija“ dėl 679,75 kv. m. patalpų šildymo, adresu Savanorių pr. 170, Kaunas (I tomas, 64 - 67 b. l.) patvirtina, kad sutartis laikoma pratęsta kiekvieniems kitiems kalendoriniams metams, jeigu nė viena iš sutarties šalių nepareiškia noro ją peržiūrėti, papildyti ar nutraukti.

572009 m. rugsėjo 15 d. Šilumos vartojimo pirkimo – pardavimo sutartis Nr. 1956500020, tarp uždarosios akcinės bendrovės „( - )“ bei akcinės bendrovės „Kauno energija“ dėl 328,2 kv. m. patalpų šildymo, adresu Savanorių pr. 170, Kaunas (I tomas, 70 - 76 b. l.), patvirtina, kad sutartis laikoma pratęsta kiekvieniems kitiems kalendoriniams metams, jeigu nė viena iš sutarties šalių nepareiškia noro ją peržiūrėti, papildyti ar nutraukti.

582009 m. rugsėjo 15 d. Šilumos vartojimo pirkimo – pardavimo sutartis Nr. 1956500030, tarp uždarosios akcinės bendrovės „( - )“ bei akcinės bendrovės „Kauno energija“ dėl 469,48 kv. m. patalpų šildymo, adresu Savanorių pr. 168 1 korpusas, Kaunas (I tomas, 76 - 79 b. l.) patvirtina, kad sutartis laikoma pratęsta kiekvieniems kitiems kalendoriniams metams, jeigu nė viena iš sutarties šalių nepareiškia noro ją peržiūrėti, papildyti ar nutraukti.

592009 m. rugsėjo 15 d. Šilumos vartojimo pirkimo – pardavimo sutartis Nr. 1956500040, tarp uždarosios akcinės bendrovės „( - )“ bei akcinės bendrovės „Kauno energija“ dėl 490,33 kv. m. patalpų šildymo, adresu Savanorių pr. 168 1 - korpusas, Kaunas (I tomas, 82 - 85 b. l.) patvirtina, kad sutartis laikoma pratęsta kiekvieniems kitiems kalendoriniams metams, jeigu nė viena iš sutarties šalių nepareiškia noro ją peržiūrėti, papildyti ar nutraukti.

602013 m. lapkričio 27 d. akcinės bendrovės „Kauno energija“ kreditorinis reikalavimas (III tomas, 38 – 39, 62 - 71 b. l.) patvirtina, kad akcinė bendrovė „Kauno energija“ pareiškė kreditorinį reikalavimą dėl 255998,51 litų uždarosios akcinės bendrovės „( - )“ įsiskolinimo, bei mokesčių paskaičiavimo pažymomis.

612014 m. vasario 7 d. Kauno apygardos teismo nutartis civilinėje byloje Nr. B2-858-324/2014 (I tomas, 52 b. l.) patvirtina, kad S. V. skirta bauda dėl uždarosios akcinės bendrovės „( - )“ dokumentų nepateikimo.

62Pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 209 straipsnį atsako tas, kas sąmoningai blogai valdydamas įmonę nulėmė jos bankrotą ir dėl to padarė didelės turtinės žalos kreditoriams.

63Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 209 straipsnyje numatytu nusikaltimu yra pažeidžiama verslo tvarka, įpareigojanti atsakingus subjektus sąžiningai ir atsakingai, laikantis Civilinio kodekso, Įmonių, Akcinių bendrovių bei kitų įstatymų ir teisės aktų reikalavimų, vykdyti verslą (Lietuvos Aukščiausiojo teismo nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-413/2014).

64Blogas įmonės valdymas gali pasireikšti tiek aktyviais veiksmais, tiek ir neveikimu. Tai gali būti per didelis išlaidumas, kai kaltininkui valdant įmonę, išlaidos viršija pajamas, rizikingų finansinių operacijų atlikimas ar sąmoningas įmonės veiklos neplėtojimas, piktybinis sutarčių nevykdymas, dėl kurio prarandamos prekių ar paslaugų rinkos. Blogas įmonės valdymas – tai neefektyvus, nerentabilus, nuostolingas ūkininkavimas. Tokio ūkininkavimo natūralūs padariniai – nuostoliai, konkurencingumo sumažėjimas, nemokumas, dalykinės reputacijos kritimas ir pan. Blogai ūkininkauja tas, kuris blogai organizuoja įmonės darbą, atleidžia kvalifikuotus ir priima nekvalifikuotus darbuotojus, įsitraukia į nuostolingus sandorius, nepagrįstai teikia laidavimo ir garantinius raštus, neužtikrina turto saugumo, nepagrįstai rizikuoja rinkoje, nesilaiko sutarčių sąlygų, dėl to patraukiamas civilinėn atsakomybėn, blogai tvarko apskaitą ar netvarkingai moka mokesčius ir dėl to nubaudžiamas didelėmis baudomis, įtraukia įmonę į nusikalstamą veiklą ir pan. Pažymėtina tai, kad blogo įmonės valdymo pagrindą sudaro įmonės interesų nepaisymas, atsakingų asmenų nuosavų interesų iškėlimas aukščiau įmonės interesų. Šios nusikalstamos veikos neteisėtumas pasireiškia tuo, kad skolininkas nesilaiko įstatymo nustatytos tvarkos užtikrindamas kreditorių reikalavimus. Baudžiamoji atsakomybė už nusikalstamą bankrotą siejama su tokios veikos mastu, jos padarymo būdu, padariniais, veikos tikslais ir motyvais. Tad pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 209 straipsnį žalos kreditoriams turinį sudaro dėl prievolių neįvykdymo atsiradę tiesioginiai turtiniai praradimai, taip pat negautos pajamos. Apie žalą kreditoriams galima kalbėti tik tada, kai tampa aišku, kad bankroto procedūrų metu neįmanoma visiškai kompensuoti dėl prievolių neįvykdymo atsiradusios žalos. Kaltininko įmonės bankrotas yra tik tarpinis padarinys, nes dėl blogo valdymo atsiradusi bankroto būsena turi būti kreditoriams padaromos didelės turtinės žalos priežastis. Priežastingumas šiame nusikaltime reiškia, kad bankrotą ir atitinkamą žalą kreditoriams nulėmė būtent blogas įmonės valdymas, o ne objektyvios aplinkybės. Nusikalstamo bankroto normos dispozicija sukoncentruota taip, kad pati savaime suponuoja tyčinės kaltės buvimą asmens veikoje – tas, kas sąmoningai blogai valdydamas..., kitaip tariant, tyčia. Įrodinėjant kaltės klausimą, turi būti nustatyta, kad asmuo, turintis įgalinimų valdyti įmonę, veikė tyčia, t. y. suprato, kad blogai valdo įmonę, numatė bankroto ir žalos kreditoriams atsiradimo galimybę ir šių padarinių norėjo (tiesioginė tyčia) arba nenorėjo, bet sąmoningai leido jiems kilti (netiesioginė tyčia) (Lietuvos Aukščiausiojo teismo nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-358/2014).

65Taikant Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 209 straipsnį, nustatytini objektyvieji veikos (sąmoningas blogas įmonės valdymas), jos padarinių (bankrotas, didelė žala kreditoriams) ir priežastinio ryšio požymiai. Turi būti nustatyta ir subjektyvioji nusikaltimo sudėties pusė - kad asmuo, turintis įgalinimų valdyti įmonę, veikė tyčia, t. y. suprato, kad blogai valdo įmonę, numatė bankroto ir žalos kreditoriams atsiradimo galimybę ir šių padarinių norėjo (tiesioginė tyčia) arba nenorėjo, bet sąmoningai leido jiems kilti (netiesioginė tyčia) (Lietuvos Aukščiausiojo teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 24 d. nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-504/2009). Šio nusikaltimo sudėtis yra materialioji ir nusikaltimas laikomas baigtu nuo turtinės žalos kreditoriams padarymo momento. Taigi baudžiamoji atsakomybė už nusikalstamą bankrotą atsiranda tik tada, kai nustatoma, jog tai atsitiko dėl tyčinio blogo valdymo ir, kai tuo padaroma turtinė žala kreditoriams (Lietuvos Aukščiausiojo teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. gruodžio 6 d. nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-576/2011).

66Tam, kad konstatuoti, jog S. V. veikoje yra nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 209 straipsnio sudėtis, būtina nustatyti, kad S. V. sąmoningai blogai valdydamas įmonę nulėmė įmonės nemokumą, siekdamas įmonės bankroto ir žalos kaltinime nurodytiems kreditoriams padarymo, kad yra tiesioginis priežastinis ryšys tarp jo veiksmais padarytos žalos bei kilusių pasekmių - įmonės nemokumo.

67Nors kaltinamasis S. V. savo kaltės pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 209 straipsnį dėl nusikalstamo bankroto nepripažino, tačiau jo kaltė įrodyta byloje surinktais įrodymais.

68Kaip nustatyta Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Kauno apygardos valdybos Ūkinės finansinės veiklos tyrimo skyriaus pateiktoje specialisto išvadoje Nr. 5-2/117 (III tomas, 87 - 111 b. l.), uždaroji akcinė bendrovė „( - )“ įregistruota 2003 m. birželio 23 d.. Uždarosios akcinės bendrovės „( - )“ laikotarpiu nuo 2004 m. vasario 4 d. iki 2013 m. lapkričio 4 d. direktoriumi ir vieninteliu akcininku buvo S. V.. Atliekant ūkinės finansinės veiklos tyrimą dėl uždarosios akcinės bendrovės „( - )“ finansinės būklės ir bendrovės mokumo nustatymo, buvo nustatyta, kad uždaroji akcinė bendrovė „( - )“ laikotarpyje nuo 2004 m. sausio 1 d. iki 2011 m. gruodžio 31 d. nepateikė jokių bendrovės apskaitos dokumentų, registrų, finansinių ataskaitų, pagal kuriuos būtų galima nustatyti ir įvertinti realią uždarosios akcinės bendrovės „( - )“ finansinę būklę ir mokumo lygį laikotarpiu nuo 2004 m. sausio 1 d. iki 2011 m. gruodžio 31 d. Todėl, siekiant nustatyti ar bendrovė galėjo atsiskaityti su kreditoriais, iki iškeliant bankroto bylą, ir kada tapo nemoki, pagal pateiktų 2011 m., 2012 m. ir 2013 balansų duomenis, atlikta šio laikotarpio ūkinės finansinės veiklos analizė ir apskaičiuoti finansiniai rodikliai, pagal kuriuos galima įvertinti realią uždarosios akcinės bendrovės „( - )“ finansinę būklę ir nustatyti įmonės mokumą. Atlikus uždarosios akcinės bendrovės „( - )“ laikotarpio nuo 2012 m. sausio 1 d. iki 2013 m. birželio 28 d. ūkinės finansinės veiklos analizę ir apskaičiavus finansinius rodiklius, pagal kuriuos galima įvertinti bendrovės finansinę būklę ir mokumo lygį, nustatyta, kad šiuo laikotarpiu bendrovės turimas turtas, nepadengia turimų įsipareigojimų, todėl uždarosios akcinės bendrovės „( - )“ mokumo lygis labai žemas, o pagal finansinių rodiklių duomenis bendrovė laikotarpiu nuo 2012 m. sausio 1 d. iki 2013 m. birželio 28 d. nemoki, nes bendrovės balanse vyrauja tik skoliniai įsipareigojimai, bendrovė tapo visiškai priklausoma nuo kreditorių. Uždarosios akcinės bendrovės „( - )“ laikotarpiu nuo 2012 m. sausio 1 d. iki 2013 m. birželio 28 d. nuosavo kapitalo dydis (nuosavas kapitalas, tai įmonės turto dalis, likusi iš viso turto atėmus įsipareigojimus) neigiamas (visi įsipareigojimai viršija įmonės turtą), bendrovė neatlikinėjo einamųjų mokėjimų, bendrovės veikla nuostolinga, todėl uždaroji akcinė bendrovė „( - )“ yra nemoki nuo 2012 m. sausio 01 d., tai yra nuo tada, kai nuosavo kapitalo balansinė vertė tapo neigiama. Pagal paskaičiuotus uždarosios akcinės bendrovės „( - )“ finansinius rodiklius, pagal kuriuos galima įvertinti realią bendrovės finansinę būklę ir mokumo lygį, nustatyta, kad uždarojoje akcinėje bendrovėje „( - )“ nuo 2012 m. sausio mėnesio jau buvo susidariusios sąlygos, pateikti teismui pareiškimą dėl bankroto bylos bendrovei iškėlimo, kurios numatytos Lietuvos įmonių bankroto įstatymo (2001 m. kovo 20 d. Nr. K-216 redakcija) 4 straipsnyje, kad būtų galima pateikti teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo bendrovei. Uždaroji akcinė bendrovė „( - )“ nuo 2012 m. sausio 1 d. nesivadovavo Lietuvos įmonių bankroto įstatymo (2001-03-20 Nr. LX-216 redakcija) 8 straipsnio 1 dalies nuostatomis, nes įmonės vadovas (savininkas) nevykdė pareigos pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo.

69Nors įmonė jokios veiklos nevykdė ir pajamų negavo, ką patvirtino specialisto išvada Nr. 5-2/117 (III tomas, 87 - 111 b. l.), uždaroji akcinė bendrovė „( - )“ sudarė sekančias sutartis, kurios lėmė didelių kreditorinių įsipareigojimų atsiradimą, t. y. Dėl negyvenamų patalpų nuomos sutartis Nr. 2008-09-08, Šilumos vartojimo pirkimo – pardavimo 2009 m. rugsėjo 15 d. sutartis Nr. 1956500010, Nr. 1956500030.

70S. V. sudarė sandorius, nors bendrovės turtinė padėtis buvo sunki, bendrovė neturėjo ir negavo lėšų mokėti už didelių patalpų, kuriomis nesinaudojo, šildymą. Dėl šių sandorių laikotarpiu nuo 2011 m. gruodžio 31 d. iki 2013 m. birželio 28 d. uždarosios akcinės bendrovės „( - )“ kreditoriniai įsipareigojimai padidėjo nuo 172281 lito iki 266139 litų.

71Uždaroji akcinė bendrovė „( - )“ laikotarpio nuo 2004 m. vasario 4 d. iki 2013 m. birželio 28 d. buhalterinės apskaitos dokumentų ir suvestinių registrų ūkinės finansinės veiklos tyrimui nepateikė, o bendrovės kreditorinių įsipareigojimų dydis laikotarpio nuo 2011 m. gruodžio 31 d. iki 2013 m. birželio 28 d. nustatytas pagal 2012 m. gruodžio 31 d. ir 2013 m. birželio 28 d. sudarytų balansų duomenis (balansų duomenys nepagrįsti buhalterinės apskaitos dokumentais).

72Per visą bendrovės egzistavimo laikotarpį uždaroji akcinė bendrovė „( - )“ negavo jokių pajamų, nevykdė ūkinės veiklos, o įmonės skolos didėjo, bet nenustatyta, kad bendrovės vadovas būtų ėmęsis veiksmų, kad pradėti įmonės veiklą, ir bent iš dalies padengti bendrovės skolas, ir nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo.

73Nors teisiamojo posėdžio metu kaltinamasis S. V. savo kaltės pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 209 straipsnį nepripažino, tačiau patvirtino, kad uždaroji akcinė bendrovė „( - )“ faktiškai nevykdė veiklos ir nuo 2009 m. buvo nepajėgi vykdyti kreditorinių įsipareigojimų. Pagal kaltinamojo duodamus parodymus, jis siekė sudaryti sandorį dėl patalpų nuomos su asmenimis, atstovaujančiais Estijos įmonę, tačiau negali įvardinti nei įmonės pavadinimo, adreso, įmonės, atstovavusio asmens vardo, pavardės ir pateikti jokių įrodymų. Taip pat, kaltinamasis teigė, kad buvo siekiama pritraukti potencialius patalpų nuomininkus, skelbiant informaciją internetiniuose portaluose ir vykdant susitikimus su prekybos tinklų atstovais, tačiau jokių įrodančių duomenų negali pateikti. Pasak kaltinamojo, 2009 m. (tiksliau laikotarpio nurodyti negali), jis kreipėsi į akcinę bendrovę „Kauno energija“, kad būtų nutrauktas šildymo paslaugų teikimas ir nebeteikiamos sąskaitos, tačiau kreipimąsi įrodančių dokumentų nepateikė.

74Liudytojos V. L. teisiamojo posėdžio metu duoti parodymai patvirtina, kad uždaroji akcinė bendrovė „( - )“ realiai veiklos nevykdė ir pajamų neturėjo.

75Liudytojas S. B. patvirtino, kad uždaroji akcinė bendrovė „( - )“ buvo sudaręs sutartį su uždarąją akcinę bendrovę „( - )“ dėl patalpų nuomos, tačiau uždaroji akcinė bendrovė „( - )“ neišrašinėjo sąskaitų faktūrų uždarajai akcinei bendrovei „( - )“, nes jis patvirtino, kad žinojo blogą uždarosios akcinės bendrovės „( - )“ finansinę padėtį ir, kad įmonė nevykdo jokios veiklos.

76Liudytoja L. K. patvirtino, kad pardavus įmonę, pagrindiniai įmonės dokumentai ir antspaudai buvo perduoti S. V., o buhalterinės apskaitos dokumentai buvo pas buhalterę, o kadangi S. V. jos nekeitė, tai nepasirašė buhalterinės apskaitos perdavimo akto.

77Įvertinus bylos medžiagą, darytina išvada, kad S. V. būdamas uždarosios akcinės bendrovės „( - )” vadovas, sudarydamas 2008 m. rugsėjo 8 d. Negyvenamų patalpų nuomos sutartį Nr. 2008-09-08 su uždarąja akcine bendrove „( - )”, kuria bendrovė išsinuomojo 3671,82 kv. m. bendro ploto patalpas, ir 2009 m. rugsėjo 15 d. Šilumos vartojimo pirkimo – pardavimo sutartis Nr. 1956500010 ir Nr. 1956500030 su akcine bendrove “Kauno energija”, nesivadovavo Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių 2000 m. liepos 13 d. įstatymo Nr. VIII-1835 (2003 m. gruodžio 11 d. Nr. IX-1889 redakcija) 19 straipsnio „Bendrovės organai” 8 dalies nuostatomis, kad bendrovės valdymo organai privalo veikti bendrovės ir jos akcininkų naudai, laikytis įstatymų bei kitų teisės aktų ir vadovautis bendrovės įstatais. S. V. nesilaikė ir uždarosios akcinės bendrovės „( - )” įstatų, įregistruotų 2003 m. birželio 23 d. Kauno miesto savivaldybės įsakymu Nr. 679, 2 dalies „Bendrovės veiklos tikslai ir ūkinės veiklos pobūdis” 1.1 punkto nuostatomis, kad bendrovės veiklos tikslas yra siekti pelno, vykdant įstatuose numatytą veiklą, ir 5 dalies „Bendrovės valdymas” 5.3 punkto nuostatomis, kad bendrovės organai privalo veikti bendrovės ir jos akcininkų naudai.

78Byloje surinktų įrodymų visuma patvirtina, kad uždarosios akcinės bendrovės ,,( - )“ direktoriaus S. V. elgesys neatitiko įprastų atidaus, rūpestingo, protingo asmens elgesio kriterijų, kurių reikalavo jo, kaip vadovo elgesys, nenutraukė įmonei uždarajai akcinei bendrovei „( - )“ nenaudingų sutarčių, dėl kurių kreditoriams atsirado didelė turtinė žala. Be to, pats kaltinamasis nurodė, kad prieš įsigyjant įmonę uždarąją akcinę bendrovę „( - )“, jis turėjo kitų įmonių bei buvo uždarosios akcinės bendrovės „( - )“ vadovas, kas patvirtina, kad versle jis jau turėjo praktikos.

79Visų aukščiau išvardintų aplinkybių visuma leidžia daryti išvadą, kad S. V. tyčia sąmoningai blogai valdė uždarąją akcinę bendrovę „( - )“, dėl ko įmonė bankrutavo ir dėl šių veiksmų atsirado kreditoriams didelė turtinė žala, tai susiję priežastiniu ryšiu. S. V. veika teisingai kvalifikuota pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 209 straipsnį, atitinka visus požymius ir yra įrodyta.

80Pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 222 straipsnio 1 dalį atsako tas, kas apgaulingai tvarkė teisės aktų reikalaujamą buhalterinę apskaitą arba paslėpė, sunaikino ar sugadino apskaitos dokumentus, jeigu dėl to negalima visiškai ar iš dalies nustatyti asmens veiklos, jo turto, nuosavo kapitalo ar įsipareigojimų dydžio ar struktūros.

81Pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 222 straipsnyje numatytu nusikaltimu yra pažeidžiama buhalterinės apskaitos vedimo tvarka. Buhalterinė apskaita Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 222 straipsnio prasme – tai ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių, išreikštų pinigais, registravimo, grupavimo ir apibendrinimo sistema, skirta gauti informaciją, priimti ekonominius sprendimus ir (arba) sudaryti finansinę atsakomybę (Buhalterinės apskaitos įstatymo 2 straipsnio 5 punktas). Apgaulingas teisės aktų reikalaujamos buhalterinės apskaitos tvarkymas – tai buhalterinės apskaitos tvarkymas sąmoningai pažeidžiant teisės aktų, reglamentuojančių buhalterinės apskaitos tvarkymą, reikalavimus. Kadangi Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 222 straipsnio dispozicija yra blanketinė, joje nurodyta teisės aktų reikalaujama buhalterinės apskaitos tvarka nustatoma pagal Buhalterinės apskaitos įstatymą. Šio įstatymo nuostatos įpareigoja į buhalterinę apskaitą įtraukti visas ūkines operacijas ir įvykius, susijusius su turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio arba struktūros pasikeitimu (6 straipsnio 2 dalis), ir šias ūkines operacijas ir įvykius pagrįsti apskaitos dokumentais, kurie turi būti surašomi ūkinės operacijos ir ūkinio įvykio metu arba jiems pasibaigus ar įvykus (12 straipsnio 1 dalis), taip pat juose turi būti nurodyti privalomi rekvizitai – ūkinės operacijos turinys ir ūkinės operacijos rezultatas pinigine išraiška (13 straipsnio 4 ir 5 dalys) (Lietuvos Aukščiausiojo teismo nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-7-234-942/2015).

82Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 222 straipsnyje numatyto nusikaltimo sudėtis yra materiali, todėl baudžiamoji atsakomybė kyla tik tuo atveju, kai netinkamas buhalterinės apskaitos tvarkymas sukelia šiame Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso straipsnyje numatytus padarinius – dėl tyčinių buhalterinės apskaitos pažeidimų negalima visiškai ar iš dalies nustatyti asmens veiklos, jo turto, nuosavo kapitalo ar įsipareigojimų dydžio ar struktūros. Įstatyme šie padariniai suformuluoti kaip alternatyvūs, todėl pakanka nustatyti bent vieną iš jų, kad asmuo būtų patrauktas baudžiamojon atsakomybėn. Pagal teismų praktiką bylose dėl Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 222 ir 223 straipsnio taikymo realią asmens veiklą, jo ūkinę, komercinę, finansinę būklę, nuosavą kapitalą, įsipareigojimų dydį ir struktūrą turi būti įmanoma nustatyti analizuojant to asmens (ūkio subjekto) buhalterinės apskaitos dokumentus. Jei to padaryti tokiu būdu (o ne atliekant priešpriešinius patikrinimus, ikiteisminį tyrimą ir panašiai) negalima, atsiranda šiame straipsnyje numatyti padariniai ir kaltininkui kyla baudžiamoji atsakomybė (Lietuvos Aukščiausiojo teismo nutartys baudžiamojoje byloje Nr. 2K-11/2008, 2K-426/2013, 2K-16/2014, 2K-180/2014).

83Byloje esančiais duomenimis nustatyta, kad uždaroji akcinė bendrovė “( - )” nesivadovavo Lietuvos Respublikos 2001 m. lapkričio 6 d. Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 4 straipsnio „Reikalavimai apskaitos informacijai“ reikalavimais, pagal kuriuos bendrovės apskaita turi būti tinkama, objektyvi ir palyginama; pateikiama laiku; išsami ir naudinga vidaus ir išorės informacijos vartotojams, nes bendrovė nepateikė laikotarpio nuo 2004 m. vasario 4 d. iki 2013 m. birželio 28 d. apskaitos dokumentų ir registrų, pagal kuriuos būtų galima nustatyti bendrovės kreditorinių ir debitorinių įsipareigojimų dydžius ir struktūrą, turto vertę, apskaičiuoti bendrovės apmokestinamųjų pajamų dydį, nustatyti bendrovės finansinius rezultatus.

84Uždarosios akcinės bendrovės “( - )” buhalterinę apskaitą laikotarpiu nuo 2003 m. birželio 30 d. iki 2005 m. liepos 1 d. tvarkė A. E. T.. Nuo 2005 m. liepos 1 d. iki 2013 m. birželio 28 d. uždarojoje akcinėje bendrovėje „( - )” buhalterinės apskaitos tarnybos ar vyriausiojo buhalterio nebuvo. Uždarosios akcinės bendrovės „( - )“ direktorius S. V. laikotarpiu nuo 2005 m. liepos 1 d. iki 2013 m. birželio 28 d. nesivadovavo Lietuvos Respublikos 2001 m. lapkričio 6 d. Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 10 straipsnio „Apskaitos tvarkymas“ nuostatomis, nes šiuo laikotarpiu bendrovėje nebuvo sudaryta buhalterinės apskaitos tarnyba ar įdarbintas vyriausiasis buhalteris. Uždarosios akcinės bendrovės „( - )” direktorius S. V. nurodė, kad uždarosios akcinės bendrovės „( - )” buhalterinė apskaita nebuvo tvarkoma nuo tada, kai iš bendrovės išėjo buhalterė A. E. T., todėl ūkinės finansinės veiklos tyrimui nebuvo pateikti buhalterinės apskaitos registrai, todėl bendrovė nesivadovavo Lietuvos Respublikos 2001 m. lapkričio 6 d. Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 16 straipsnio nuostatomis dėl apskaitos registrų sudarymo.

85Uždaroji akcinė bendrovė „( - )“, pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybė 1999 m. birželio 3 d. nutarimą Nr. 719 (Nauja nutarimo redakcija patvirtinta 2008 m. balandžio 17 d. nutarimu Nr. 370 ir įsigaliojusi nuo 2008 m. balandžio 30 d.), patvirtintų „Inventorizacijos taisyklių“ 3 dalies reikalavimus, turėjo inventorizuoti laikotarpio nuo 2004 m. vasario 4 d. iki 2014 m. sausio 1 d. grynuosius pinigus, gautinas skolas, mokėtinas skolas, tačiau ūkinės finansinės veiklos tyrimui inventorizacijos dokumentų nepateikė.

86Uždaroji akcinė bendrovė „( - )“ nesivadovavo Lietuvos Respublikos 2001 m. lapkričio 6 d. Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 4 straipsnio „Reikalavimai apskaitos informacijai“ reikalavimais, pagal kuriuos bendrovės apskaita turi būti tinkama, objektyvi ir palyginama; pateikiama laiku; išsami ir naudinga vidaus ir išorės informacijos vartotojams, nes bendrovė nepateikė laikotarpio nuo 2004 m. vasario 4 d. iki 2013 m. birželio 28 d. apskaitos dokumentų ir registrų, pagal kuriuos būtų galima nustatyti bendrovės kreditorinių ir debitorinių įsipareigojimų dydžius ir struktūrą, turto vertę, apskaičiuoti bendrovės apmokestinamųjų pajamų dydį. nustatyti bendrovės finansinius rezultatus.

87Uždarosios akcinės bendrovės „( - )“ buhalterinę apskaitą laikotarpiu nuo 2003 m. birželio 30 d. iki 2005 m. liepos 1 d. tvarkė A. E. T.. Nuo 2005 m. liepos 1 d. iki 2013 m. birželio 28 d. uždarojoje akcinėje bendrovėje „( - )“ buhalterinės apskaitos tarnybos ar vyriausiojo buhalterio nebuvo. Uždarosios akcinės bendrovės „( - )“ direktorius S. V. laikotarpiu nuo 2005 m. liepos 1 d. iki 2013 m. birželio 28 d. nesivadovavo Lietuvos Respublikos 2001 m. lapkričio 6 d. Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 10 straipsnio „Apskaitos tvarkymas“ nuostatomis, nes šiuo laikotarpiu bendrovėje nebuvo sudaryta buhalterinės apskaitos tarnyba ar įdarbintas vyr. buhalteris.

88Uždaroji akcinė bendrovė „( - )“ nesilaikė Lietuvos Respublikos Buhalterinės apskaitos 2001-11-06 įstatymo Nr. IX-574 19 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatų, Lietuvos Respublikos Dokumentų ir archyvų įstatymo (patvirtintas 2004 03 30 Archyvų įstatymo pakeitimo įstatymas Nr. IX-2084), 12 ir 13 straipsnių ir Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 1996 02 22 įsakymu Nr.13 patvirtintos “Buhalterinės apskaitos dokumentų saugojimo terminų” (2010-12-31), 1997 08 15 įsakymu Nr.38 patvirtinto “Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės” (neteko galios nuo 2011-03-17), ir 2011-03-09 Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymu Nr. V-100 patvirtintos “Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės”, nes ūkinės finansinės veiklos tyrimui nepateikė bendrovės buhalterinės apskaitos dokumentų ir registrų bei finansinių ataskaitų (išvardintų tyrime).

89Dėl ūkinės finansinės veiklos tyrimo metu nustatytų uždarosios akcinės bendrovės „( - )” Buhalterinės apskaitos įstatymo 10, 16 ir 19 straipsnių reikalavimų pažeidimų, laikotarpiu nuo 2004 m. vasario 4 d. iki 2013 m. birželio 28 d., visiškai negalima nustatyti uždarosios akcinės bendrovės „( - )” veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros.

90Atsakomybę už apskaitos dokumentų išsaugojimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos Buhalterinės apskaitos 2001-11-06 įstatymo Nr. IX-574 21 straipsnis „Atsakomybė už apskaitos organizavimą ir apskaitos dokumentų išsaugojimą”, kurio 1 dalyje nurodyta, kad “už apskaitos organizavimą pagal šio Įstatymo reikalavimus atsako ūkio subjekto vadovas”, o 2 dalyje – kad „už apskaitos dokumentų išsaugojimą įstatymų nustatyta tvarka atsako ūkio subjekto vadovas”.

91Nors kaltinamasis S. V. teisiamojo posėdžio metu nurodė, kad dokumentai dingo 2008 m., kai mirė buhalterė, nes visi dokumentai buvo laikomi pas ją namuose, o jai mirus, nebuvo rasti, tačiau tai nėra pagrįsta jokiais byloje esančiais duomenimis, be to įstatymų nustatyta tvarka įrodyta, kad už įmonės dokumentų saugojimą yra atsakingas įmonės vadovas.

92Ištirtų įrodymų visetu, kaltinamojo S. V. kaltė bei faktinės nusikalstamos veikos aplinkybės neginčijamai įrodytos ikiteisminio tyrimo surinktų ir teisminio bylos nagrinėjimo metu ištirtų įrodymų visetu, jo veika atitinka nusikaltimo, numatyto Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 222 str. 1 d. požymius.

93Skirdamas bausmę, teismas atsižvelgia į padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį, kaltės formą ir rūšį, padarytos nusikalstamos veikos motyvus ir tikslus. Kaltinamasis padarė du apysunkius baigtus tyčinius nusikaltimus, nusikaltimai padaryti pažeidžiant verslo tvarką.

94Kaltinamojo S. V. atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių nenustatyta.

95S. V. praeityje teistas, baustas administracine tvarka, dirbantis, viešosios įstaigos Respublikinės Kauno ligoninės Psichiatrijos klinikos Aleksoto sektoriaus stacionare nesigydė, konsultacijų kabinete nesilankė, Kauno apskrities priklausomybės ligų centre neužregistruotas (IV tomas, 117, 118, 120, 121 – 176 b. l., V tomas 1 – 29 b. l.).

96Visos šios aplinkybės rodo, kad kaltinamajam gali būti skiriama laisvės atėmimo bausmė mažesnė už sankcijoje numatytą vidurkį. Atsižvelgiant į byloje esančius duomenis apie veikos padarymo aplinkybes, kad nusikaltimas nesukėlė nukentėjusiesiems sunkių padarinių, teismas sprendžia, kad Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 41 str. numatyti bausmės tikslai gali būti pasiekti ir neskiriant kaltinamajam griežčiausios rūšies bausmės - realaus laisvės atėmimo.

97Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 75 straipsnio „Bausmės vykdymo atidėjimas“ pirmoji dalis numato, kad asmeniui, nuteistam laisvės atėmimu ne daugiau kaip šešeriems metams už dėl neatsargumo padarytus nusikaltimus arba ne daugiau kaip ketveriems metams už vieną ar kelis tyčinius nusikaltimus (išskyrus labai sunkius nusikaltimus), teismas gali atidėti paskirtos bausmės vykdymą nuo vienerių iki trejų metų. Bausmės vykdymas gali būti atidėtas, jeigu teismas nusprendžia, kad yra pakankamas pagrindas manyti, kad bausmės tikslai bus pasiekti be realaus bausmės atlikimo.

98Įvertinus situaciją, sukeltas pasekmes ir žalą, kaltinamojo bei nusikalstamų veikų charakterizuojančių duomenų visumą, į tai, kad teismo manymu būtų neteisingas ir neprotingas laisvės atėmimo bausmės vykdymas iš karto, nes tai paveiktų ne tik patį kaltinamąjį, bet ir jo socialinius ryšius. Esant išdėstytoms aplinkybėms konstatuotina, kad yra Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 75 str. 1 d. numatytos sąlygos ir pagrindai skirti kaltinamajam bausmės vykdymo atidėjimą.

99Kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti (IV tomas, 112 - 115 b. l.), nuosprendžiui įsiteisėjus, panaikintina.

100Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 297 – 299 straipsniais, 303 straipsnio 2 dalimi, 304 straipsniu, 305 straipsnio 1 dalimi, 5 dalimi, 307 straipsnio 1 dalimi, teismas

Nutarė

101S. V., asmens kodas ( - ) pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 209 straipsnį ir paskirti laisvės atėmimą 8 (aštuoniems) mėnesiams;

102S. V., asmens kodas ( - ) pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 222 straipsnio 1 dalį ir paskirti laisvės atėmimą 1 (vieneriems) metams.

103Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 str. 1 d., 4 d., paskirtas bausmes subendrinti dalinio sudėjimo būdu, ir S. V., asmens kodas ( - ) paskirti 1 (vienerių) metų 4 (keturių) mėnesių laisvės atėmimo bausmę.

104Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 75 str., paskirtos bausmės vykdymą S. V., asmens kodas ( - ) atidėti 3 (trejiems) metams, įpareigojant S. V., asmens kodas ( - ) be bausmės vykdymo atidėjimą prižiūrinčios institucijos sutikimo neišvykti iš gyvenamosios vietos ilgiau kaip septynioms paroms.

105Kardomąją priemonę, rašytinį pasižadėjimą neišvykti, S. V., asmens kodas ( - ) nuosprendžiui įsiteisėjus, panaikinti.

106Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos, gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėjas Bronius Varsackis,... 2. sekretoriaujant Indrei Žilinskienei, Irmai Kveselytei,... 3. dalyvaujant prokurorams V. R., T. D., kaltinamajam S. V., jo gynėjui advokatui... 4. viešame teisiamajame posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo... 5. S. V., asmens kodas ( - ) gimęs ( - ), lietuvis, Lietuvos Respublikos... 6. kaltinamas padaręs nusikalstamas veikas, numatytas Lietuvos Respublikos... 7. S. V. laikotarpiu nuo 2004 m. vasario 4 d. iki 2013 m. lapkričio 4 d. būdamas... 8. 2008 m. rugsėjo 8 d. būdamas realios ūkinės veiklos nevykdančios... 9. 2009 m. rugsėjo 15 d., būdamas realios ūkinės veiklos nevykdančios UAB... 10. tokiais savo veiksmais sąmoningai blogai valdydamas įmonę, sunkindamas... 11. be to, S. V. laikotarpiu nuo 2004 m. sausio 21 d. iki 2013 m. spalio 18 d.,... 12. Kaltinamasis S. V. teisiamojo posėdžio metu savo kaltę dėl padarytų... 13. Liudytoja V. L. teisiamojo posėdžio metu parodė, kad kaltinamojo asmeniškai... 14. Specialistė A. D. teisiamojo posėdžio metu parodė, kad specialisto išvadą... 15. Liudytojas S. B. teisiamojo posėdžio metu parodė, kad V. dirbo ir... 16. Liudytoja L. K. teisiamojo posėdžio metu parodė, kad buvo uždarosios... 17. Teismo posėdžio metu buvo ištirti rašytiniai įrodymai.... 18. 2015 m. rugpjūčio 7 d. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos... 19. Dėl negyvenamų patalpų nuomos sutarties Nr. 2008-09-08, kuria uždaroji... 20. Šilumos vartojimo pirkimo – pardavimo 2009 m. rugsėjo 15 d, sutartis Nr.... 21. Uždaroji akcinė bendrovė “( - )” 2013 m. birželio 19 d. pateikė Kauno... 22. Akcinė bendrovė “Kauno energija” 2013 m. lapkričio 27 d. pateikė... 23. Kauno apygardos teismas 2014 m. sausio 13 d. nutartimi patvirtino šiuos... 24. -... 25. Valstybinio socialinio fondo valdybos Kauno skyriaus – 1,29 litas;... 26. -... 27. akcinės bendrovės “Kauno energija” – 255998,51 litai;... 28. -... 29. uždarosios akcinės bendrovės “( - )” – 7200,00 litų.... 30. Ūkinės finansinės veiklos tyrimui nepateikti uždarosios akcinės bendrovės... 31. Kauno apygardos teismui uždarosios akcinės bendrovės “( - )” direktorius... 32. Uždarosios akcinės bendrovės “( - )” veikla šiuo laikotarpiu buvo... 33. Kauno apygardos teismas 2014 m. birželio 3 d. nustatė, kad uždaroji akcinė... 34. Atlikus uždarosios akcinės bendrovės „( - )“ ūkinės finansinės... 35. Uždarosios akcinės bendrovės “( - )” vadovas, sudarydamas 2008 m.... 36. Uždaroji akcinė bendrovė „( - )“ nesivadovavo Lietuvos Respublikos 2001... 37. Uždarosios akcinės bendrovės „( - )“ buhalterinę apskaitą laikotarpiu... 38. Liudytojo apklausos 2015 m. vasario 24 d. protokole uždarosios akcinės... 39. Uždaroji akcinė bendrovė “( - )” nesilaikė Lietuvos Respublikos... 40. Dėl ūkinės finansinės veiklos tyrimo metu nustatytų uždarosios akcinės... 41. Atsakomybę už apskaitos dokumentų išsaugojimą reglamentuoja Lietuvos... 42. Pagal Registrų centro “Juridinio asmens duomenis” uždarosios akcinės... 43. 2008 m. rugsėjo 8 d. Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis Nr. 2008-09-08 (I... 44. 2010 m. birželio 4 d. akcinės bendrovės „Kauno energija“ ieškininis... 45. 2010 m. birželio 8 d. Kauno apygardos teismo nutartis civilinėje byloje Nr.... 46. 2010 m. spalio 6 d. Kauno apygardos teismo vykdomasis raštas dėl 2010 m.... 47. 2013 m. kovo 14 d. Patvarkymas dėl Vykdomosios bylos užbaigimo ir... 48. 2013 m. kovo 20 d. Įspėjimas uždarajai akcinei bendrovei „( - )“ (II... 49. 2013 m. birželio 19 d. uždarosios akcinės bendrovės „( - )“... 50. 2013 m. rugpjūčio 21 d. Kauno apygardos nutartimi priimtoje civilinėje... 51. 2014 m. sausio 13 d. Kauno apygardos teismo nutartis civilinėje byloje Nr.... 52. 2014 m. gegužės 27 d. Kauno apygardos teismo nutartis civilinėje byloje Nr.... 53. 2014 m. birželio 3 d. Kauno apygardos teismo nutartis civilinėje byloje Nr.... 54. 2014 m. rugsėjo 30 d. Lietuvos apeliacinio teismo nutartis civilinėje byloje... 55. 2009 m. rugsėjo 10 d. uždarosios akcinės bendrovės „( - )“ direktoriaus... 56. 2009 m. rugsėjo 15 d. Šilumos vartojimo pirkimo – pardavimo sutartis Nr.... 57. 2009 m. rugsėjo 15 d. Šilumos vartojimo pirkimo – pardavimo sutartis Nr.... 58. 2009 m. rugsėjo 15 d. Šilumos vartojimo pirkimo – pardavimo sutartis Nr.... 59. 2009 m. rugsėjo 15 d. Šilumos vartojimo pirkimo – pardavimo sutartis Nr.... 60. 2013 m. lapkričio 27 d. akcinės bendrovės „Kauno energija“ kreditorinis... 61. 2014 m. vasario 7 d. Kauno apygardos teismo nutartis civilinėje byloje Nr.... 62. Pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 209 straipsnį atsako tas, kas... 63. Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 209 straipsnyje numatytu nusikaltimu... 64. Blogas įmonės valdymas gali pasireikšti tiek aktyviais veiksmais, tiek ir... 65. Taikant Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 209 straipsnį, nustatytini... 66. Tam, kad konstatuoti, jog S. V. veikoje yra nusikalstamos veikos, numatytos... 67. Nors kaltinamasis S. V. savo kaltės pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo... 68. Kaip nustatyta Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos... 69. Nors įmonė jokios veiklos nevykdė ir pajamų negavo, ką patvirtino... 70. S. V. sudarė sandorius, nors bendrovės turtinė padėtis buvo sunki,... 71. Uždaroji akcinė bendrovė „( - )“ laikotarpio nuo 2004 m. vasario 4 d.... 72. Per visą bendrovės egzistavimo laikotarpį uždaroji akcinė bendrovė „( -... 73. Nors teisiamojo posėdžio metu kaltinamasis S. V. savo kaltės pagal Lietuvos... 74. Liudytojos V. L. teisiamojo posėdžio metu duoti parodymai patvirtina, kad... 75. Liudytojas S. B. patvirtino, kad uždaroji akcinė bendrovė „( - )“ buvo... 76. Liudytoja L. K. patvirtino, kad pardavus įmonę, pagrindiniai įmonės... 77. Įvertinus bylos medžiagą, darytina išvada, kad S. V. būdamas uždarosios... 78. Byloje surinktų įrodymų visuma patvirtina, kad uždarosios akcinės... 79. Visų aukščiau išvardintų aplinkybių visuma leidžia daryti išvadą, kad... 80. Pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 222 straipsnio 1 dalį atsako... 81. Pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 222 straipsnyje... 82. Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 222 straipsnyje numatyto nusikaltimo... 83. Byloje esančiais duomenimis nustatyta, kad uždaroji akcinė bendrovė “( -... 84. Uždarosios akcinės bendrovės “( - )” buhalterinę apskaitą laikotarpiu... 85. Uždaroji akcinė bendrovė „( - )“, pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybė... 86. Uždaroji akcinė bendrovė „( - )“ nesivadovavo Lietuvos Respublikos 2001... 87. Uždarosios akcinės bendrovės „( - )“ buhalterinę apskaitą laikotarpiu... 88. Uždaroji akcinė bendrovė „( - )“ nesilaikė Lietuvos Respublikos... 89. Dėl ūkinės finansinės veiklos tyrimo metu nustatytų uždarosios akcinės... 90. Atsakomybę už apskaitos dokumentų išsaugojimą reglamentuoja Lietuvos... 91. Nors kaltinamasis S. V. teisiamojo posėdžio metu nurodė, kad dokumentai... 92. Ištirtų įrodymų visetu, kaltinamojo S. V. kaltė bei faktinės... 93. Skirdamas bausmę, teismas atsižvelgia į padarytos nusikalstamos veikos... 94. Kaltinamojo S. V. atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių... 95. S. V. praeityje teistas, baustas administracine tvarka, dirbantis, viešosios... 96. Visos šios aplinkybės rodo, kad kaltinamajam gali būti skiriama laisvės... 97. Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 75 straipsnio „Bausmės vykdymo... 98. Įvertinus situaciją, sukeltas pasekmes ir žalą, kaltinamojo bei... 99. Kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti (IV tomas, 112 -... 100. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 297 – 299... 101. S. V., asmens kodas ( - ) pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos... 102. S. V., asmens kodas ( - ) pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos... 103. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 str. 1 d., 4 d.,... 104. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 75 str., paskirtos... 105. Kardomąją priemonę, rašytinį pasižadėjimą neišvykti, S. V., asmens... 106. Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos, gali būti skundžiamas...