Byla 1-793-759/2020
Dėl nusikalstamų veikų, numatytų Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 138 straipsnio 2 dalies 3 punkte ir 145 straipsnio 1 dalyje (2019 m. lapkričio 15 d. epizodas)

1Vilniaus regiono apylinkės teismo Ukmergės rajono rūmų teisėja Snieguolė Bielskienė, sekretoriaujant Jūratei Gritienei, dalyvaujant prokurorui D. Ž., kaltinamajam V. K., nukentėjusiajai J. B., teismo medicinos ekspertui R. L.,

2viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje V. K., gim. ( - ), ( - ), Lietuva, asmens kodas ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, lietuvis, faktinė gyvenamoji vieta – ( - ), deklaruota gyvenamoji vieta – ( - ), aukštesniojo išsilavinimo, išsiskyręs, bedarbis, teistas:

31)

42010 m. spalio 6 d. Ukmergės rajono apylinkės teismo pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau - BK) 138 straipsnio 1 dalį, paskirta bausmė - laisvės apribojimas 1 (vieneriems) metams;

52)

62015 m. rugpjūčio 25 d. Ukmergės rajono apylinkės teismo pagal BK 140 straipsnio 2 dalį - laisvės apribojimas 4 mėnesiams;

73)

82018 m. lapkričio 30 d. Vilniaus regiono apylinkės teismo baudžiamuoju įsakymu pagal BK 140 straipsnio 2 dalį, paskirta bausmė - 8 mėnesių laisvės apribojimas, bausmės atlikimo metu paskiriant vykdyti šiuos teismo nustatytus įpareigojimus ir laikytis šių teismo nustatytų draudimų: 1) nuo 22 val. 00 min. iki 7 val. 00 min. būti namuose savo faktinės gyvenamosios vietos adresu; 2) uždrausti lankytis baruose, kavinėse ar kitose vietose, kur yra prekiaujama alkoholiniais gėrimais; 3) įpareigoti tęsti registraciją darbo biržoje, o darbo atsiradimo atveju be teismo sprendimo nekeisti darbo vietos; 4) įpareigoti per 3 (tris) mėnesius nuo teismo baudžiamojo įsakymo įsiteisėjimo dienos neatlygintinai išdirbti 60 (šešiasdešimt) valandų, dirbant per mėnesį po 20 (dvidešimt) valandų, sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos įstaigose ar nevalstybinėse organizacijose, kurios rūpinasi neįgaliaisiais ar kitais pagalbos reikalingais žmonėmis; 5) privalomai uždrausti be bausmę vykdančios institucijos žinios keisti gyvenamąją vietą, bausmė atlikta, teistumas neišnykęs;

9kaltinamas pagal BK 138 straipsnio 2 dalies 3 punktą, 145 straipsnio 1 dalį, 140 straipsnio 2 dalį.

10Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

11kaltinamasis V. K. nesunkiai sužalojo savo šeimos narį, o būtent:

12jis, 2019 m. lapkričio 15 d. apie 18 val. 00 min. namuose, esančiuose ( - ), konflikto metu, būdamas neblaivus (nustatytas 2,22 promilių girtumas), tyčia rankos kumščiu virtuvėje sudavė ne mažiau kaip tris smūgius į veido sritį nukentėjusiajai J. B.. Po to pabėgusiai į lauką, suėmė už plaukų, partempė į namo vidų, rankos kumščiu sudavė ne mažiau kaip keturis smūgius į veido sritį ir taip mušdamas padarė kraujosruvą dešinės akies srityje, dešiniojo skruostikaulio ir nosies kaulų lūžimus. Tokiais nusikalstamais veiksmais kaltinamasis V. K. nukentėjusiajai J. B. padarė nesunkų sveikatos sutrikdymą.

13Kaltinamasis V. K. grasino nužudyti žmogų ar sunkiai sutrikdyti sveikatą, o būtent:

14jis, 2019 m. lapkričio 15 d. apie 18 val. 00 min. namuose, esančiuose ( - ), konflikto metu, būdamas neblaivus (nustatytas 2,22 promilių girtumas), tyčia rankos kumščiu virtuvėje sudavė ne mažiau kaip tris smūgius į veido sritį nukentėjusiajai J. B.. Po to pabėgusiai į lauką, suėmė už plaukų, partempė į namo vidų, rankos kumščiu sudavė ne mažiau kaip keturis smūgius į veido sritį ir taip mušdamas padarė kraujosruvą dešinės akies srityje, dešiniojo skruostikaulio ir nosies kaulų lūžimus. Iš virtuvės paėmęs virtuvinį peilį, juo užsimojo ir grasindamas žodžiais „aš tave papjausiu“ sukėlė pakankamą pagrindą manyti, kad grasinimas gali būti įvykdytas. Tokiais savo veiksmais kaltinamasis V. K. grasino nužudyti nukentėjusiąją J. B..

15Kaltinamasis V. K. padarė nežymų sveikatos sutrikdymą savo šeimos nariui, o būtent:

16jis, 2019 m. lapkričio 19 d. vakare, ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu tiksliu laiku, namuose, esančiuose ( - ), būdamas neblaivus, konflikto metu lovoje gulinčiai sugyventinei J. B. ne mažiau kaip aštuonis kartus kumščiu sudavė į įvairias kūno vietas, ją išvertęs iš lovos, ne mažiau kaip keturis kartus spardydamas į kojas, nukentėjusiajai J. B. padarė daugines kraujosruvas įvairiose kūno vietose: abiejose pečiuose, žastuose, dilbiuose 3-7 cm skersmens, dešinės krūties srityje 20 cm skersmens, abiejų šlaunų išorinėse paviršiuose 5-12 cm skersmens, abiejų blauzdų nugariniuose paviršiuose iki 6 cm skersmens. Tokiais savo nusikalstamais veiksmais kaltinamasis V. K. nukentėjusiajai J. B. padarė nežymų sveikatos sutrikdymą.

17Dėl nusikalstamų veikų, numatytų Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 138 straipsnio 2 dalies 3 punkte ir 145 straipsnio 1 dalyje (2019 m. lapkričio 15 d. epizodas)

18Kaltinamasis V. K. teisiamojo posėdžio metu parodė, kad supranta kuo yra kaltinamas, tačiau savo kaltę pripažįsta iš dalies. Su nukentėjusiąją tik susistumdė. Su ja tuo metu išgėrinėjo. Ji nuolat griūna, jai sunku su koja. Nukentėjusioji jau ne vieną kartą gulėjo ligoninėje. Peilį naudoja tik maistui gaminti. Nuo alkoholizmo nesigydo. Kaltinamasis teigia, kad 2019 m. lapkričio 15 d. nukentėjusios nemušė, ji pati griuvo. Jai negrasino. Nieko neprisimena dėl girtumo. Nukentėjusioji pati nugriuvo, nes namuose mažai vietos.

19Kaltinamasis V. K., apklaustas ikiteisminio tyrimo metu, 2019 m. lapkričio 16 d. parodė, kad yra psichiškai sveikas, psichiatrinėse ligoninėse nesigydęs. Įteikto pranešimo apie įtarimą esmę suprato, dėl įteikto pranešimo apie įtarimą prisipažįsta iš dalies. 2019 m. lapkričio 15 d. jis visą dieną nuo pat ryto, kartu su savo sugyventine J. B. buvo savo namuose, adresu: ( - ), kur abu gyvena kaip sugyventiniai apie vienuolika metų. Namuose vartojo jo paties pagamintą naminį vyną iš obuolių, išgėrė apie tris, gal penkis litrus per dieną. Vakar apie pietus buvo pas juos užėjusi pažįstama, kuri atnešė alaus. Kiek tiksliai neprisimena, galimai, du plastikinius butelius. Visi kartu trise išgėrė alų ir pažįstama išėjo. Namuose liko tik jis su sugyventine J. B., kuri buvo stipriai apgirtusi kaip ir jis pats. Alkoholį abu vartojo jau kelias dienas. Kadangi vakar lijo visą dieną lietus, todėl sugyventinė J. B. nėjo į darbą seniūnijoje. Kaltinamasis namuose jau gerokai po pietų (tikslaus laiko nežino, nes nepamena) gamino valgyti. Padaręs valgyti, nuėjo atsigulti į lovą. Sugyventinė buvo virtuvėje. Kaltinamasis pamena, jog jį, gulintį lovoje, žadino policijos pareigūnai. Kaltinamasis pats vartojo alkoholį jau kelias dienas, todėl nieko neprisimena, nes buvo pradėjęs gerti alkoholį nuo pat ryto. Pamena, jog po pietų su sugyventine J. B. apie kažką ginčijosi vienas su kitu, tačiau dėl ko, tikrai neprisimena. Jog būtų smurtavęs prieš savo sugyventinę J. B. tikrai nepamena, kad smūgiuotų taip pat neprisimena. Galimai konflikto metu, galbūt galėjo sugyventinę pastumti ir krisdama galėjo užsigauti. Kad naudotų peilį taip pat neprisimena. Taip niekada nedaro ir peiliu jai tikrai negrasino. Daugiau nieko prisiminti negali, jei smurtavo prieš savo sugyventinę J. B., tai tikrai labai gailisi ir jos atsiprašo (III tomas, b. l. 20-22).

20Kaltinamasis V. K., apklaustas ikiteisminio tyrimo metu, 2020 m. gegužės 7 d. parodė, kad įtarimą pripažįsta iš dalies. Kaltinamasis parodė, kad neturi problemų dėl alkoholio, nori geria, nori negeria. Juk ir į darbą eina, t.y. į seniūniją. Šiuo metu neina, nes paskelbtas karantinas. Dienos dabar tikrai neprisimena, bet gali būti 2019 m. lapkričio 15 d. kaip nurodyta įtarime, jis su nukentėjusiąja namuose, adresu: ( - ), virtuvėje išgėrinėjo. Gėrė kaltinamojo naminį vyną. J. B. yra jo sugyventinė, su kuria kartu gyvena vienuolika metų. Dėl ko konfliktavo neprisimena, gal ko nepasidalino. Vienas vieną žodį pasakė, kitas kitą taip ir gavosi. Kadangi buvo per daug alkoholio, tai nieko labai ir neprisimena. Gali būti, kad ir sudavė, neneigia to, bet kiek kartų ir kur sudavė negali pasakyti, nes neprisimena. Peilį naudoja tik maistui gaminti, nors ir nelabai gerai pamena, kas tą dieną įvyko, bet tikrai žino, kad negalėjo J. B. grasinti peiliu. Gal ko prikalbėjo, tai gali būti, bet peiliu tikrai negrasino (III tomas, b. l. 67-69).

21Nukentėjusioji J. B. teisiamojo posėdžio metu parodė, kad buvo stipriai išgėrusi, todėl ne viską atsimena. 2019 m. lapkričio mėnesį buvo daugiau išgėrusi negu kaltinamasis. Išgėrusi dažnai kliūna, krenta, atsitrenkia į lovą, nukrenta nuo laiptų. Su kaltinamuoju susipyko, susistumdė. Policijai skambina dėl girtumo. Nuo 2019 m. lapkričio mėnesio ji ir kaltinamasis visai nevartoja alkoholio. Nukentėjusioji neatsimena, kad būtų kvietusi policijos pareigūnus. Parodė, kad 2019 m. lapkričio 15 d. susižalojo nukritusi nuo betoninių laiptų. Tą dieną gėrė naminį vyną. Daugiau nieko neatsimena dėl praėjusio ilgo laiko tarpo nuo įvykio ir girtumo. Kitą dieną pamatė, kad yra mėlynė ant veido. Į ligoninę vežė policija. Kaltinamasis muša nukentėjusiąją ne dažnai. Jos teigimu, ji pati prisiprašo. Ikiteisminio metu nukentėjusiosios duoti parodymai apie 2019 m. lapkričio 15 d. kaltinamojo atliktus veiksmus neteisingi. Nukentėjusioji juos pati prigalvojo, būdama girta. Gerdavo po savaitę, tuomet du - tris mėnesius negerdavo. Nukentėjusioji parodė, kad su kaltinamuoju susitaikė, atsisakė alkoholio. Psichiatrijos ligoninėje gydėsi dvi savaites. Šiuo metu nukentėjusioji yra nedirbanti, registruota Užimtumo tarnyboje, tačiau pajamų negauna.

22Nukentėjusioji J. B., apklausta ikiteisminio tyrimo metu, 2019 m. lapkričio 16 d. parodė, kad 2019 m. lapkričio 15 d. apie 16 val. grįžo iš seniūnijos į namus, esančius adresu: ( - ), kur gyvena kartu su savo sugyventiniu V. K.. Abu namuose pavalgė ir susėdo miegamojo kambaryje, žiūrėjo televizorių. Kartu su sugyventiniu V. K. gėrė alkoholį, tai yra naminį, jo paties pagamintą vyną iš obuolių. Abu per kokią gerą valandą išgėrė apie du litrus vyno. Apie 18 val. nukentėjusiajai jau gulint lovoje, jos sugyventinis V. K. jai liepė eiti plauti indus. Ji pasakė, jog gerai, nueis ir išplaus. Nukentėjusioji suprato, jog sugyventinis jau ieško prie jos kaip prisikabinti, todėl jam neprieštaravo ir nuėjo į virtuvę. Nukentėjusiajai beplaunat indus, kaltinamasis atėjo į virtuvės kambarį ir nieko nesakęs jai rankos kumščiu smūgiavo ne mažiau tris kartus į veido sritį, pataikydamas į dešinės pusės akį. Nukentėjusioji nuo smūgių sąmonės neprarado, tačiau patyrė fizinį skausmą. Jai labai skaudėjo veido sritį ir dešinės pusės akį. Po smūgių V. K. paėmė į ranką virtuvėje esantį didelį virtuvinį peilį, buvusį virtuvėje prie kriauklės, ir juo užsimojęs prieš nukentėjusiąją pasakė žodžius „aš tave papjausiu“. Nukentėjusioji suprato, jog sugyventinis gali įvykdyti savo grasinimus ir jai su peiliu smūgiuoti, nes buvo stipriai pergėręs ir jam kartais užeina trumpi pykčio protrūkiai, kurių metų jis savęs nevaldo. Vėliau gailisi padaręs. Nukentėjusioji parodė, jog labai išsigando ir kažkokiu būdu (negali prisiminti) pabėgo į lauką. Išbėgusi pasislėpė už kieme esančio šiltnamio. Būdama už šiltnamio matė, kaip sugyventinis V. K. išbėga į kiemą rankose su peiliu ir jos ieško. Nukentėjusioji tuo metu paskambino į policiją ir pranešė apie įvykį. Jai stovint už šiltnamio ir kalbant su policija, kaltinamasis ją surado ir, pastvėręs jai už plaukų, pasakė: „kur čia suka skambini“. Nukentėjusioji matė, kad jo rankose yra peilis, bet lauke ar jai juo grasino nepamena. Žino, kad už plaukų ją partempė į namo vidų. Namuose nukentėjusioji matė kaip V. K. peilį numetė kažkur virtuvėje ir iš karto jai dar smūgiavo ne mačiau kaip keturis kartus iš kumščio į veido sritį. Nuo smūgių nukentėjusiajai pradėjo bėgti kraujas, patyrė fizinį skausmą. Tuo metu atvyko policijos pareigūnai, kurie beldėsi į duris. Kaltinamasis nukentėjusiąją paleido ir pasakė žodžius „va tavo draugai atvažiavo“. Pareigūnai sugyventinį iš karto sulaikė. Nukentėjusioji ikiteisminio tyrimo metu paaiškino, jog jos sugyventinis V. K. yra prieš ją smurtavęs prieš metus laiko, buvo ją sumušęs ir pradėtas ikiteisminis tyrimas. Vėliau jis bijodavo prieš nukentėjusiąją kelti ranką. Ji pati pas medicinos ekspertą nesikreips, medikų pagalba nereikalinga, patyrė tik fizinį skausmą. Iš po nakties po dešine akimi nukentėjusiajai atsirado mėlynė. Nukentėjusioji parodė, kad labai bijo, jog grįžęs sugyventinis V. K. į namus gali jai kažką padaryti ir ją vėl sumušti. Jam reikia gydytis dėl jo agresijos priepuolių, kurių metu jis savęs nevaldo, dėl ko vakar ir sumušė nukentėjusiąją (I tomas, b. l. 50-52).

23Teismo medicinos ekspertas R. L. teisiamojo posėdžio metu parodė, kad nukentėjusioji buvo apžiūrėta tik po 2019 m. lapkričio 19 d. nusikalstamos veikos, t.y. 2019 m. lapkričio 20 d., ir jai diagnozuota kraujosruva dešinės akies srityje, nosies kaulų ir dešiniojo skruostikaulio lūžimai. Lūžimas buvo patvirtintas ir gydytojo radiologo. 2019 m. lapkričio 20 d. diagnozuoti veido lūžimai galėjo būti padaryti 2019 m. lapkričio 15 d. Kaulų gijimo požymiai atsiranda ne ankščiau negu po trijų savaičių. 2019 m. lapkričio 15 d. nukentėjusioji buvo mušama per veidą, o 2019 m. lapkričio 19 d. nebuvo mušama per veidą, veido sužalojimai galimai buvo padaryti 2019 m. lapkričio 15 d. kaltinamojo nusikalstamais veiksmais. Teismo ekspertas pažymėjo, jog kumščiu galėjo būti padarytas nukentėjusiajai nesunkus sveikatos sutrikdymas. Kraujosruva dešinės akies srityje, dešiniojo skruostikaulio ir nosies kaulų lūžimai yra artimose lokalizacijose, o kumščio plotas apima visas minėtas sritis. Kadangi visi sužalojimai yra veido srityje, tai galėjo būti padaryta net ir vienu smūgiu kumščiu į veido sritį. Po 2019 m. lapkričio 15 d. sumušimo nukentėjusioji apžiūrėta nebuvo. Tą pačią dieną atsiradusios kraujosruvos būna rausvos – violetinės spalvos. Kraujosruvų žalsva spalva atsiranda po 3-4 parų, gelsvas atspalvis – 6-8 parų, visiškai išnyksta per dvi savaites.

24Iš pranešimo apie pradėtą ikiteisminį tyrimą Nr. 01-1-48750-19 nustatyta, kad 2019 m. lapkričio 15 d. apie 18 val. 00 min. namuose, esančiuose ( - ), tarp neblaivių sugyventinių V. K. (nustatytas 2.22 promilių girtumas) ir J. B. (nustatytas 2,86 promilių girtumas), kilus konfliktui V. K. kumščiu sudavė du smūgius J. B., tokiu būdu jai sukeldamas fizinį skausmą (I tomas, b. l. 9-11).

252019 m. lapkričio 15 d. Ukmergės r. PK vyriausiojo patrulio tarnybiniame pranešime dėl smurto artimoje aplinkoje fakto užfiksuota, kad 2019 m. lapkričio 15 d. apie 18 val. 00 min. namuose, adresu( - ), V. K. panaudojo fizinį smurtą prieš sugyventinę J. B., du kartus kumščiu jai suduodamas į veidą ir taip sukeldamas fizinį skausmą. 19 val. 00 min. įvykio vietoje sulaikytas ir į Ukmergės r. PK pristatytas V. K.. Nuvykus į įvykio vietą tikslu apklausti nukentėjusiąją J. B., namo durų niekas neatidarė. Paskambinus J. B. tel. ( - ), pastaroji paaiškino, kad ji ne namuose, kad išėjo, kur išėjo ji nesakė. Paklausus, kur ji yra šiuo metu, ji pasakė, kad nesakys. J. B. paaiškinus, kad reikia ją apklausti kaip liudytoja dėl smurto artimoje aplinkoje, ji teigė, kad nesakys kur yra. Dėl šios priežasties jos apklausti ir apžiūrėti įvykio vietą nebuvo galimybių (I tomas, b. l. 46-47).

262019 m. lapkričio 16 d. įvykio vietos apžiūros metu nustatyta, kad įvykio vieta yra ( - ). Pro duris įeita į virtuvės patalpą. Virtuvėje pasitinka pranešėja J. B., ant kurios veido po dešiniąja akimi matosi patinimas, mėlynė (nufotografuota). Virtuvės patalpoje, kairėje pusėje už durų yra kriauklė, kurioje sumesti įvairus indai, puodai. Ant kriauklės yra plastikinis stovelis, į kurį yra sudėti įvairūs virtuvės įrankiai, peiliai. Stovelyje yra virtuvinis peilis su medine rankena, kuris nufotografuotas, paimtas ir supakuotas į spec. paketą Nr. ( - ). Iš virtuvės patalpos kairėje pusėje yra durys, vedančios į miegamojo patalpą. Užėjus į ją, matyti kairėje pusėje stovinti spinta, šalia jos lova su netvarkingais sumestais užklotais, kiti namų apyvokos daiktai. Apžiūrėjus patalpas, nusikaltimo ar grumtynių pėdsakų nerasta, neužfiksuota. Iš įvykio vietos paimtas peilis (I tomas, b. l. 22-24, 25-29).

272019 m. lapkričio 19 d. daiktų apžiūros metu nustatyta, kad 2019 m. lapkričio 16 d. iš įvykio vietos paimtas nusikalstamos veikos padarymo objektas yra virtuvinis peilis su galimai medine rudos spalvos rankena. Peilis supakuotas į spec. paketą Nr. ( - ). Viso peilio ilgis yra 27,5 cm. Geležtės ilgis nuo smaigalio iki kaklelio briaunos -14,3 cm, plotis - 2,3 cm. Kairėje geležtės pusėje yra užrašas "STAL NIERZEWNA NIKIEL CHROM" (smulkiomis raidėmis) taip pat "GLOWEL POLAND" (didesnėmis raidėmis). Peilio rankena nuo kaklelio briaunos iki rankenos viršūnės yra 13,5 cm, plotis - 2,7 cm, storis - 1,2 cm. Nuo rankenos viršūnės iki kniedės - 7,5 cm. Atstumas tarp kniedžių kraštų - 3,2 cm. Kniedžių skersmuo - 0,7 cm. Taip pat peilio rankenoje yra pirštų apsauga bei plaštakos įduba. Peilis turi naudojimosi žymių, geležtė subraižyta, nešvari ( b. l. I tomas, b. l. 30-32, 33-37).

28Iš 2019 m. lapkričio 15 d. Tarnybinio pranešimo dėl smurto artimoje aplinkoje fakto nustatyta, jog 2019m. lapkričio 15 d. apie 18 val. 00 min. namuose, esančiuose ( - ), dešinės pusės antakio matosi kraujosruva, patinimas, ant veido ties lūpomis – įdrėskimas (I tomas, b. l. 41-43, 45).

29Iš alkotesterio Alcotest 6810 (prietaiso Nr. ( - )) duomenų nustatyta, kad 2019 m. lapkričio 15 d. tikrinimo metu 18 val. 58 min. V. K. nustatytas 2,22 promilių girtumas (I tomas, b. l. 44).

302020 m. kovo 26 d. atlikus kitų objektų apžiūrą, vaizdo įraše užfiksuota, kad atidarius pirmą failą „VID_20191115_184753“ (failo dydis 7,63 MB), matomas tamsus fonas, galimai vakaras. Vaizdo įraše pareigūnai bendrauja su moterimi, J. B., kuri vilki chalatą šviesios spalvos su rožinės spalvos gėlėmis. J. B. palaidais plaukais. Pareigūnai ir minėta moteris stovi lauke, prie raudonos spalvos durų. Pareigūnui pasiteiravus kas nutiko, J. B. atsakė, kad „mušė“, pasiteiravus kas, atsakė, kad „sugyventinis“. Taip pat matosi, kad moteris apsiverkusi. J. B. pakėlusi savo dešinę ranką parodė vietą, šalia dešinės akies, kur jai trenkė sugyventinis, t.y. V. K.. Įrašas trunka 00 val. 29 min. Atidarius antrą failą „VID_20191115_184826“ (failo dydis 5,30 MB), matoma ta pati vieta kaip ir pirmame įraše. Moteris verkia ir pareigūnui pasiteiravus, kur buvo suduota, vėl parodo į prieš tai nurodytą veido sritį. Įrašas trunka 00 val. 20 min. Atidarius trečią failą „VID_20191115_185115“ (failo dydis 7,63 MB), matoma patalpa ir joje esantis vyras, V. K.. V. K. vilki žalios spalvos chalatą. Pareigūnui pasiteiravus kas nutiko, V. K. atsakė, kad „ji geria“, o paklausus, kiek kartu jis sudavė sugyventinei, jis atsakė, kad „nieko nedariau“. Vaizdo įrašas trunka 00 val. 30 min. Atidarius ketvirtą failą „VID_20191115_185148“ (failo dydis 4,95 MB), matomas tas pats vaizdas kaip ir trečiame įraše. Pareigūnams pasiteiravus, iš kur pas nukentėjusiąją sužalojimai, V. K. atsako, kad „nežinau“, „griuvinėja“. Vaizdo įrašas trunka 00 val. 19 min. (I tomas, b. l. 68-69, 70-71).

31Dėl nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 140 straipsnio 2 dalyje (2019 m. lapkričio 19 d. epizodas)

32Kaltinamasis V. K. teisiamojo posėdžio metu parodė, kad 2019 m. lapkričio 19 d. nukentėjusios nemušė, net minties nebuvo. Nukentėjusioji griūna nuo laiptų net ir dešimt kartų. Teismo prašo švelnesnės bausmės.

33Kaltinamasis V. K., apklaustas ikiteisminio tyrimo metu, 2019 m. lapkričio 21 d. parodė, kad įtarimą perskaitė, supranta kas parašyta, dėl to kas parašyta įtarime jis neprisipažįsta. Jis su J. B. kartu gyvena apie vienuolika metų. Gyvena jo namuose, esančiuose adresu: ( - ). Kaltinamajam priklauso tik pusė namo, kitoje pusėje niekas dar negyvena, žmonės daro remontą. Sekmadienį grįžo iš policijos namo, nes nesuprato pareigūno, kad jam namo negalima, nors žinojo, kad skirta kardomoji priemonė. Sugrįžęs namo, J. B. rado namuose miegančią. Kaltinamasis namuose susitvarkė, užkūrė pečių, pavedžiojo šunį, jį pamaitino. J. B. visai nesirūpina namais, šuniuku. Antradienį, t.y. 2019 m. lapkričio 19 d., buvo namuose, tvarkėsi, gamino valgyti. J. B. irgi buvo namuose. Šiek tiek abu išgėrė. Kaltinamasis parodė, kad visą dieną alkoholinių gėrimų negėrė, gėrė kavą. J. B. visą dieną po truputi gėrė naminį vyną, o vakare kaltinamasis su nukentėjusiąja ir draugu išgėrė šiek dek degtinės. Draugas, kurio vardo kaltinamasis nesakė, išsinešė su savimi butelį su likučiu degtinės. Visi trys išgėrė apie pusę butelio 0,5 1 talpos degtinės. Draugas išėjo, o jis su J. B. liko namuose. Namuose jokių konfliktų nebuvo, nesipyko, nuėjo miegoti. Ryte, t.y. 2019 m. lapkričio 20 d., kaltinamasis atsikėlė apie 7 val., virtuvėje užsikaitė kavos, pasidarė sumuštinį. J. užsidėjo chalatą ir iš miegamojo atėjo į virtuvę. Skundėsi, kad skauda kažką, bet jis nesuprato ką. Nukentėjusioji rodė į savo šonus. Kaltinamasis jos neklausė, kodėl jai skauda, nes jai dažnai girtai kojos nelaiko ir vis kur griūdavo. Nukentėjusioji keturis kartus gydyta psichiatrijos ligoninėje, jai vaidenasi. Kaltinamasis pavalgęs, apie 8 val. 25 min. išėjo iš namų, nes 9 val. 00 min. turėjo būti prie ( - ) seniūnijos, ėjo atidirbti už nukentėjusiąją, kad gautų pinigų. J. B. liko sėdėti virtuvėje. Jokių konfliktų nebuvo, jie pasikalbėjo ir kaltinamasis išėjo. Tikrai šį kartą nukentėjusiosios net pirštu nelietė. Kodėl šį kartą nukentėjusioji paskambino į policiją, kaltinamasis nežino. Gal dėl to, kad ji jo atsikratytų ir galėtų ramiai gerti (III tomas, b. l. 53-55).

34Kaltinamasis V. K., apklaustas ikiteisminio tyrimo metu, 2020 m. gegužės 7 d. parodė, kad dėl įvykio 2019 m. lapkričio 19 d. taip pat neprisipažįsta. Lovoje J. B. nemušė. Iš kur atsirado visi surašyti įtarime sužalojimai jis nežino. Gali būti, kad girta griuvinėjo, namuose, miegamajame labai mažas praėjimas, daug įvairių baldų pristatyta, tai gal ir išgriuvo kur. Tuo metu nukentėjusioji labai stipriai gėrė. Jis taip pat - tik trumpiau, dar eidavo į seniūniją atidirbti už pašalpą. Gerdavo įvairius gėrimus ir vyną, ir alų, sidrą, degtinę labai retai. Už J. B. gydymą kaltinamasis parodė, jog sumokės. Buvo teistas dėl smurto artimoje aplinkoje. Daugumoje atvejų J. B. pati kalta dėl jų konfliktų, išeina gerti su kitais, pareina po kelių dienų girta ir pati kabinėjasi. Iš namų pinigus išneša, todėl kartais, kai jis išgeria, pyktis išlenda ir va taip nutinka. Kai nukentėjusioji būna blaivi, viskas būna gerai ir sutaria, ir daržus namuose tvarko. J. B. ne kartą gydyta nuo alkoholizmo, gulėjo psichiatrinėje ligoninėje (III tomas, b. l. 67-69).

35Nukentėjusioji J. B. teisiamojo posėdžio metu parodė, kad neatsimena kas nutiko 2019 m. lapkričio 19 d. dėl girtumo. Gali būti, kad tą dieną iš lovos nukentėjusioji iškrito pati. Lovos aukštis – 70 cm. Šalia stovi kėdė ir spinta. Gali būti, kad atsitrenkė į kėdę, spintą. Kvietė policiją dėl girtumo. Kaltinamajam atleido, jie susitaikė ir toliau kartu gyvena.

36Nukentėjusioji J. B., apklausta ikiteisminio tyrimo metu, 2020 m. sausio 10 d. parodė, kad ji su V. K. vartoja alkoholinius gėrimus, ir lapkričio pabaigoje ji pradėjo girdėti balsus, paskui buvo išvežta gydytis į Vilniaus psichiatrinę ligoninę. Tai pasekmės nesaikingo alkoholio vartojimo. Apie įvykį 2019 m. lapkričio 20 dieną, kuomet skambino ir kvietė policiją, nieko neprisimena. Prisimina tik, kad grįžęs po pirmo įvykio V. K. namo buvo blaivus, viskas buvo gerai, paskui vėl išgėrinėjo, todėl nieko neprisimena. Gerdavo naminį vyną. Pas ją į svečius niekas neateina, nebent kas užklysta, tai yra vietiniai V. K. pažįstami, bet jų duomenų ji nurodyti negali, nežino. Nukentėjusioji negali pasakyti, ar tą dieną pas ją kas buvo atėjęs, lyg ir su niekuo nebendravo, draugių neturi, su tėvais bendrauja labai retai, dažniausiai susiskambina, bet mamai tikrai negalėjo skambinti pasipasakoti. Net negali pasakyti, kokie tiksliai sužalojimai buvo ir pirmą kartą kai ją sumušė, t.y. 2019 m. lapkričio 15 d. Nukentėjusioji atsimena, kad didelė mėlynė po dešine akimi buvo ir ją skaudėjo. Dabar jaučiasi labai gerai, bet daug iš tų dienų ir neatsimena. Iš lapkričio 20 dienos nieko neprisimena, nei kad ligoninėje buvo, nei kad su ja kas bendrautų. Atsimena tik, kad ją iš policijos parvežė namo. Nukentėjusioji neprisimena kaip atrodė pareigūnas, kad skambino į policiją, kad rakto neturi ir atvežė vėl kažkoks pareigūnas. Dar kol laukė rakto prie namų, tai bendravo su kaimyne iš priešais esančio namo, jos vardas N., bet ką kalbėjo tikrai nežino. Namo grįžusi tikriausiai vėl išgėrinėjo, nes toliau vėl neprisimena (I tomas, b. l. 88-90).

37Teismo medicinos ekspertas R. L. teisiamojo posėdžio metu parodė, kad įvairiuose kūno srityse esantys sužalojimai nėra būdingi vieną kartą griūvant iš lovos. Griuvimui būdingi sužalojimai atsiranda kelių, alkūnių srityse. Daugybinės, atskirose vietose esančios kraujosruvos nėra būdingos griūnant iš lovos ant grindų. Griūnant negalėtų būti pažeisti blauzdų vidiniai paviršiai, nugarinė dalis.

382020 m. vasario 21 d. Kitų objektų apžiūros protokole nustatyta, kad teismo medicinos ekspertas R. L., susipažinęs su J. B., medicininiais dokumentais ir įvykio aplinkybėmis padarė išvadą, kad J. B. 2019 m. lapkričio 20 d. nustatyta kraujosruva dešinės akies srityje, dešiniojo skruostikaulio ir nosies kaulų lūžiai. Sužalojimai padaryti paveikus kietais bukais daiktais galimai aptariamojo įvykio metu ir kvalifikuojami nesunkiu sveikatos sutrikdymu, nes dėl nosies kaulų ir skruostikaulio lūžimų sveikata sutrikdyta ilgesniam nei 10 dienų laikotarpiui. J. B. 2019 m. lapkričio 30 d. nustatytos dauginės kraujosruvos įvairiose kūno vietose: abiejose pečiuose, žastuose, dilbiuose 3-7 cm skersmens, dešinės krūties srityje 20 cm skersmens, abiejų šlaunų išorinėse paviršiuose 5-12 cm skersmens, abiejų blauzdų nugariniuose paviršiuose iki 6 cm skersmens, dešinės akies vokuose ir antakio srityje kraujosruva, 4 cm skersmens nubrozdinimas kairiame kelyje, senas odos II laipsnio nudegimas kaklo, kairės krūties ir nugaros srityse apimantis apie 7 procentus kūno paviršiaus ploto. Odos nudegimas padarytas aukštos temperatūros poveikyje ir kvalifikuojamas nesunkiu sveikatos sutrikdymu, nes dėl nudegimų sveikata sutrikdyta ilgesniam nei 10 dienų laikotarpiui. Kraujosruvos ir nubrozdinimas padaryti kietais bukais daiktais galimai aptariamojo įvykio metu ir kvalifikuojami nežymiu sveikatos sutrikdymu. Nubrozdinimas kairiame kelyje galėjo būti padarytas ir griūvant (I tomas, b. l. 139-141).

392019 m. lapkričio 20 d. Vilniaus apskrities VPK Ukmergės PK vyr. tyrėjo tarnybiniame pranešime užfiksuota, kad 2019 m. lapkričio 20 d. apie 09 val. 21 min. pagal gautą iškvietimą dėl smurto artimoje aplinkoje atvyko adresu: ( - ). Kreipęsis asmuo J. B. (nustatytas 3,33 promilės girtumas) paaiškino, kad sugyventinis V. K. (nustatytas 2,05 promilės girtumas) 2019 m. lapkričio 19 d. vakare, po to kai kartu vartojo alkoholį, lovoje pradėjo ją mušti kumščiais į krūtinę ir nugarą, o kai išvertė iš lovos, spardė kojomis. Kur tiksliai ir kiek kartų sudavė pasakyti negali. 2019 m. lapkričio 20 d. ryte V. K. buvo išvykęs atlikti viešuosius darbus, todėl 10 val. 05 min. jį suradus, V. K. buvo sulaikytas ir pristatytas į Ukmergės r. PK. VšĮ „Ukmergės ligoninė“ priėmimo - skubios pagalbos skyriuje J. B. nustatytas dešinio skruostikaulio lūžis ir kiti sumušimai (I tomas, b. l. 14-16).

40Pranešime apie pradėtą ikiteisminį tyrimą nurodyta, kad 2019 m. lapkričio 20 d. apie 09 val. 21 min. pagal gautą iškvietimą dėl smurto artimoje aplinkoje buvo nuvykta adresu: ( - ), kur kreipėsi J. B. (nustatytas 3,33 promilės girtumas). J. B. paaiškino, kad sugyventinis V. K. (nustatytas 2,05 promilės girtumas) 2019 m. lapkričio 19 d. vakare, po to kai kartu vartojo alkoholį, lovoje pradėjo ją mušti kumščiais į krūtinę ir nugarą, o kai išvertė iš lovos, spardė kojomis. Kur tiksliai ir kiek kartų sudavė pasakyti negali. 2019 m. lapkričio 20 d. ryte V. K. buvo išvykęs atlikti viešuosius darbus, todėl 10 val. 05 min. jį suradus, V. K. buvo sulaikytas ir pristatytas į Ukmergės r. PK. VšĮ „Ukmergės ligoninė“ priėmimo - skubios pagalbos skyriuje J. B. nustatytas dešinio skruostikaulio lūžis ir kiti sumušimai (I tomas, b. l. 17-19).

412019 m. lapkričio 20 d. įvykio vietos apžiūros metu nustatyta, kad namas yra vieno aukšto, įėjimas nuo gatvės. Užėjus patenkama į koridorių, toliau pro duris tiesiai į virtuvę. Virtuvėje durys kairėje į miegamąjį. Miegamajame durys į kairę, į kambarį. Namuose grumtynių pėdsakų nepastebėta. Nieko nepaimta (I tomas, b. l. 72-73, 75-79).

422019 m. lapkričio 20 d. tikrinimo metu 10 val. 22 min. V. K. nustatytas 2,05 promilių girtumas (III tomas, b. l. 24).

432020 m. kovo 26 d. atlikus kitų objektų apžiūrą, garso įraše užfiksuota, kad garso įrašas „download_10.102.186.21_2019-11-20_09-18-19_25.10“, kurio dydis yra 291 KB. Pokalbis vyksta tarp dviejų moterų, viena iš jų yra J. B.. J. B. pokalbio metu prašo pagalbos, nes yra sumušta, nurodo gyvenamosios vietos adresą, prašo greitosios. J. B. pasakojo, kad ją sumušė sugyventinis V. K., kuris yra išėjęs. Ją mušė kumščiais, ji nekraujuoja. Antras ir trečias įrašai, t.y. „download_10.102.186.21_2019-11-20_14-21-54_25.00“ ir „download_10.102.186.21_2019-11-20_14-50-54_25.01“ su įvykiu nesusiję. J. B. skambina bendrajam pagalbos centrui, kadangi neturi raktų nuo namų. Ji sugrįžo iš policijos komisariato ir neturi raktų, prašo juos paimti iš sugyventinio V. K. (I tomas, b. l. 100-101).

44VšĮ „Ukmergės ligoninė“ 2019 m. lapkričio 20 d. Gydytojo įraše nurodyta, jog J. B. GMP kaip nukentėjusioji atvežta dėl smurto artimoje aplinkoje. Pacientė teigia, jog buvo sumušta sugyventinio. Skundėsi krūtinės ląstos kairės pusės skausmu, dešinės pusės skruosto srities skausmu, patinimu. Teigė vartojusi alkoholį (I tomas, b. l. 115).

45Remiantis GMP kvietimo kortele, 2019 m. lapkričio 20 d. 9 val. 31 min. GMP atvyko adresu: ( - ). Nukentėjusioji J. B. teigė apie 7 val. buvusi sumušta savo sugyventinio V. K.. J. B. nustatytas veido, kūno sumušimas (I tomas, b. l. 127-128).

46Dėl įrodymų vertinimo ir veikų kvalifikavimo pagal BK 138 straipsnio 2 dalies 3 punktą ir BK 145 straipsnio 1 dalį (2019 m. lapkričio 15 d. epizodas)

47Pagal BK 138 straipsnio 1 dalį atsako tas, kas sužalojo ar susargdino žmogų, jeigu dėl to nukentėjęs asmuo prarado dalį profesinio ar bendro darbingumo arba ilgai sirgo, bet jam nebuvo 135 straipsnio 1 dalyje nurodytų pasekmių. Pagal BK 138 straipsnio 2 dalies 3 punktą atsako tas, kas sužalojo ar susargdino savo artimąjį giminaitį ar šeimos narį, jeigu dėl to nukentėjęs asmuo prarado nedidelę dalį profesinio ar bendro darbingumo arba ilgai sirgo, bet jam nebuvo BK 135 straipsnio 1 dalyje nurodytų padarinių. Objektyviai sveikatos sutrikdymą sudaro tik neteisėtas kito žmogaus sveikatos sutrikdymas. Būtini objektyvieji šio nusikaltimo požymiai yra: 1) pavojinga kito žmogaus sveikatai veika; 2) žalingi padariniai – žmogaus sveikatos sutrikdymas; 3) priežastinis ryšys tarp pavojingos veikos ir kilusių padarinių, t. y. nukentėjusiojo sveikatos sutrikdymas turi būti dėsningas, ne atsitiktinis kaltininko veikos padarinys. Nesunkus sveikatos sutrikdymas gali būti padaromas tiesiogine ir netiesiogine tyčia. Abiem atvejais kaltininkas veikia sąmoningai ir suvokia, kad jo veika gali nesunkiai sutrikdyti kito žmogaus sveikatą, tačiau tiesioginės tyčios atveju jis tokių padarinių nori, o netiesioginės tyčios atveju nors jų nenori, nesiekia, tačiau sąmoningai leidžia tokiems padariniams kilti. Apie kaltininko tyčios turinį teismas sprendžia atsižvelgdamas į visas padaryto nusikaltimo aplinkybės: veikos padarymo įrankius, būdą, sužalojimų kiekį, jų pobūdį, vietą, nusikalstamų veiksmų intensyvumą ir jų nutraukimo priežastis, kaltininko ir nukentėjusiojo tarpusavio santykius, elgesį įvykio metu, prieš nusikaltimą ir po jo padarymo.

48Kaltinamasis V. K. kaltu dėl šios veikos padarymo prisipažino iš dalies teigdamas, kad jis su savo sugyventinę J. B. tik susistumdė. Teismas šiuos kaltinamojo parodymus vertina kaip norą išvengti baudžiamosios atsakomybės už padarytą nusikalstamą veiką. Teisiamojo posėdžio metu kaltinamasis parodė, nukentėjusioji nuolat griūna, jai sunku su koja. 2019 m. lapkričio 15 d. nukentėjusioji pati nugriuvo, nes namuose mažai vietos, tačiau apklaustas ikiteisminio tyrimo metu, 2019 m. lapkričio 16 d. kaltinamasis parodė, jog namuose buvo tik jis ir nukentėjusioji. Po pietų su sugyventine J. B. apie kažką ginčijosi. Konflikto metu galėjo sugyventinę pastumti ir ji krisdama galėjo užsigauti (III tomas, b. l. 20-22). Kaltinamasis V. K., apklaustas ikiteisminio tyrimo metu, 2020 m. gegužės 7 d. parodė, kad įtarimą pripažįsta iš dalies. 2019 m. lapkričio 15 d. jis su nukentėjusiąja namuose, adresu: ( - ), virtuvėje išgėrinėjo. Dėl ko konfliktavo neprisimena, gal ko nepasidalino. Gali būti, kad ir sudavė, neneigia to, bet kiek kartų ir kur sudavė negali pasakyti, nes neprisimena (III tomas, b. l. 67-69). Taigi, pats kaltinamasis, apklaustas ikiteisminio tyrimo metu, pripažino, kad konflikto metu nukentėjusiajai J. B. sudavė kumščiu, tačiau dėl girtumo negali pasakyti kiek kartų. Nukentėjusioji J. B. teisiamojo posėdžio metu parodė, kad 2019 m. lapkričio 15 d. su kaltinamuoju susipyko, susistumdė, tačiau susižalojo nukritusi nuo betoninių laiptų. Kitą dieną pamatė, kad yra mėlynė ant veido. Kaltinamasis muša nukentėjusiąją ne dažnai. Jos teigimu, ji pati prisiprašo. Visgi, nukentėjusiosios teisme duoti prieštaringi paaiškinimai nepaneigia jos duotų paaiškinimų ir kitų įrodymų, surinktų ikiteisminio tyrimu metu, visumos. Nukentėjusioji J. B., apklausta ikiteisminio tyrimo metu, 2019 m. lapkričio 16 d. parodė, kad 2019 m. lapkričio 15 d. apie 18 val. jai gulint lovoje, jos sugyventinis V. K. jai liepė eiti plauti indus. Nukentėjusioji suprato, jog sugyventinis jau ieško prie jos kaip prisikabinti, todėl jam neprieštaravo ir nuėjo į virtuvę. Nukentėjusiajai beplaunat indus, kaltinamasis atėjo į virtuvės kambarį ir nieko nesakęs jai rankos kumščiu smūgiavo ne mažiau tris kartus į veido sritį, pataikydamas į dešinės pusės akį. Jai labai skaudėjo veido sritį ir dešinės pusės akį. Po smūgių V. K. paėmė į ranką virtuvėje esantį didelį virtuvinį peilį, buvusį virtuvėje prie kriauklės, ir juo užsimojęs prieš nukentėjusiąją pasakė žodžius „aš tave papjausiu“. Nukentėjusioji parodė, jog labai išsigando ir kažkokiu būdu (negali prisiminti) pabėgo į lauką. Nukentėjusioji tuo metu paskambino į policiją ir pranešė apie įvykį. Jai stovint už šiltnamio ir kalbant su policija, kaltinamasis ją surado ir, pastvėręs jai už plaukų, partempė į namo vidų. Namuose nukentėjusioji matė kaip V. K. peilį numetė kažkur virtuvėje ir iš karto jai dar smūgiavo ne mačiau kaip keturis kartus iš kumščio į veido sritį. Nuo smūgių nukentėjusiajai pradėjo bėgti kraujas, patyrė fizinį skausmą (I tomas, b. l. 50-52). Įvykio dieną J. B. pakėlusi savo dešinę ranką parodė vietą, šalia dešinės akies, kur jai trenkė sugyventinis V. K. (I tomas, b. l. 68-69, 70-71). Teismo medicinos ekspertas R. L. teisiamojo posėdžio metu paaiškino, kad nukentėjusioji buvo apžiūrėta tik po 2019 m. lapkričio 19 d. nusikalstamos veikos, t.y. 2019 m. lapkričio 20 d., ir jai diagnozuota kraujosruva dešinės akies srityje ir nosies kaulų ir dešiniojo skruostakaulio lūžimai. Lūžimas buvo patvirtintas ir gydytojo radiologo. 2019 m. lapkričio 20 d. diagnozuoti veido lūžimai galėjo būti padaryti 2019 m. lapkričio 15 d. Kaulų gijimo požymiai atsiranda ne ankščiau negu po trijų savaičių. 2019 m. lapkričio 15 d. nukentėjusioji buvo mušama per veidą, o 2019 m. lapkričio 19 d. nebuvo mušama per veidą, veido sužalojimai galimai buvo padaryti 2019 m. lapkričio 15 d. kaltinamojo nusikalstamais veiksmais. Kraujosruva dešinės akies srityje, dešiniojo skruostakaulio ir nosies kaulų lūžimus yra artimose lokalizacijose, o kumščio plotas apima visas minėtas sritis. Kadangi visi sužalojimai yra veido srityje, tai galėjo būti padaryta net ir vienu smūgiu kumščiu į veido sritį. 2019 m. lapkričio 15 d. Tarnybinis pranešimas dėl smurto artimoje aplinkoje fakto patvirtina, jog 2019 m. lapkričio 15 d. apie 18 val. 00 min. namuose, esančiuose ( - ), neblaivus asmuo V. K. konflikto metu panaudojo fizinį smurtą prieš savo sugyventinę J. B.. Ant nukentėjusiosios dešinės pusės antakio matosi kraujosruva, patinimas, ant veido ties lūpomis – įdrėskimas (I tomas, b. l. 41-43, 45). Taigi, tiek teisminio bylos nagrinėjimo metu, tiek ir ikiteisminio tyrimo metu nebuvo nustatyta, kad kas nors kitas, o ne kaltinamasis V. K. rankos kumščiu nukentėjusiajai J. B. virtuvėje sudavė ne mažiau kaip tris smūgius į veido sritį ir ne mažiau kaip keturis smūgius į veido sritį. Taip mušdamas padarė kraujosruvą dešinės akies srityje, dešiniojo skruostakaulio ir nosies kaulų lūžimus, padarydamas J. B. nesunkų sveikatos sutrikdymą. Dėl nosies kaulų ir skruostakaulio lūžimų nukentėjusiosios sveikata buvo sutrikdyta ilgesniam nei 10 dienų laikotarpiui (I tomas, b. l. 139-141). Be to, nukentėjusiosios sužalojimų padarymą patvirtina ir byloje esantis įvykio vietos apžiūros protokolas, tarnybiniuose pranešimuose užfiksuoti duomenys bei kita bylos medžiaga (I tomas, b. l. 9-11, 22-24, 25-29, 44, 46-47, 139-141).

49Teismas sprendžia, kad kaltinamasis rankos kumščiu virtuvėje sudavęs ne mažiau kaip tris smūgius į veido sritį nukentėjusiajai J. B., o suėmęs už plaukų ir partempęs į namo vidų, rankos kumščiu sudavęs ne mažiau kaip keturis smūgius į veido sritį, suvokė savo veikos pavojingą pobūdį, numatė, kad dėl tokių jo veiksmų gali būti sutrikdyta nukentėjusiosios sveikata ir tokių padarinių norėjo bei suvokė šių padarinių pavojingumo laipsnio, t. y. jis veikė tiesiogine tyčia, dėl ko privalo atsakyti už atsiradusius padarinius.

50Kaip jau buvo paminėta, pagal BK 138 straipsnio 2 dalies 3 punktą atsako tas, kas sužalojo ar susargdino savo artimą giminaitį ar šeimos narį, jeigu dėl to nukentėjęs asmuo prarado nedidelę dalį profesinio ar bendro darbingumo arba ilgai sirgo, bet jam nebuvo BK 135 straipsnio 1 dalyje nurodytų padarinių. BK 138 straipsnio 2 dalies dispozicijoje numatyti padariniai (nesunkus sveikatos sutrikdymas ar susargdinimas) yra alternatyvūs, o baudžiamajai atsakomybei kilti pakanka nustatyti bent vieną iš jų. Nagrinėjamu atveju nusikalstomos veikos pasekmės – nukentėjusiosios sužalojimų pobūdis ir mastas – nesunkus sveikatos sutrikdymas – nustatytas teismo medicinos eksperto išvadoje, kurios patikimumas ir objektyvumas teismui abejonių nekelia. Kaltinime nurodyto tik vieno iš minėtų dviejų nustatytų padarinių, tai yra nesunkaus sveikatos sutrikdymo nukentėjusiajai, pakanka konstatuoti esant nustatytą šį BK 138 straipsnio 2 dalies 3 punkte numatyto nusikaltimo sudėties požymį. Teismo vertinimu tarp V. K. atliktų smurtinio pobūdžio veiksmų ir kilusių pasekmių yra tiesioginis priežastinis ryšys. Įvertinus tai, kad kaltinamasis ir nukentėjusioji yra šeimos nariai (BK 248 straipsnio 2 dalis), teismas sprendžia, kad kaltinamojo veika kvalifikuota teisingai. Teismas, ištyręs ir įvertinęs baudžiamojoje byloje surinktus duomenis, pripažįsta įrodyta, kad V. K. tyčinė veika savo sugyventinės J. B. atžvilgiu nesunkiai sutrikdant jos sveikatą, atitinka nusikaltimo, numatyto Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 138 straipsnio 2 dalies 3 punkto sudėtį, jo kaltė padarius šią nusikalstamą veiką įrodyta visiškai.

51BK 145 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta baudžiamoji atsakomybė tam, kas grasino nužudyti žmogų ar sunkiai sutrikdyti jo sveikatą, jeigu buvo pakankamas pagrindas manyti, kad grasinimas gali būti įvykdytas. Grasinimas – tai pavojingas tyčinis poveikis kito žmogaus psichikai, verčiant bijoti, kad dėl tolesnių grasinančio asmens veiksmų gali atsirasti sunkūs neigiami padariniai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-238-699/2016). Grasinimas gali būti išreikštas žodžiu, raštu, tam tikru bauginančiu elgesiu, gali būti išsakytas nukentėjusiajam tiesiogiai ar per kitus asmenis ar viešus pasisakymus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-553-942/2015). Taikant baudžiamąją atsakomybę pagal BK 145 straipsnio 1 dalį, būtina nustatyti tiek konkretų grasinimo turinį, t. y. kad buvo grasinama būtent atimti gyvybę ar sunkiai sutrikdyti sveikatą, o ne kokiais nors kitais neigiamais padariniais, tiek ir pakankamą pagrindą bijoti jo įgyvendinimo (realumą). Tokiais atvejais svarbu įvertinti, kaip grasinančiojo žodžius ir elgesį suprato nukentėjusysis, tačiau pažymėtina, kad nukentėjusio asmens suvokimas nėra vienintelis grasinimo fakto, turinio ir realumo nustatymo kriterijus. Nukentėjusiojo manymas turi būti pagrįstas ir objektyviais duomenimis, iš kurių galima spręsti, jog šis asmuo iš tikrųjų buvo bauginamas mirtimi ar sunkiu sveikatos sutrikdymu. Nors grasinimo realumui konstatuoti nėra būtina, jog grasinantysis realiai ketintų įgyvendinti grasinimą, tačiau visada reikia įsitikinti, kad nukentėjusysis turėjo objektyvų pagrindą bijoti dėl savo gyvybės ar sveikatos, o kaltininkas norėjo būtent tokios nukentėjusiojo būsenos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-300/2013, 2K-347/2014, 2K-410-693/2015, 2K-238-699/2016, 2K-172-788/2017 ir kt.).

52Kaltinamasis V. K. teisiamojo posėdžio metu parodė, kad nukentėjusiajai negrasino, tačiau nieko neprisimena dėl girtumo. Apklaustas ikiteisminio tyrimo metu, 2019 m. lapkričio 16 d. parodė, kad būtų grasinęs ir naudojęs peilį prieš sugyventinę neprisimena. Taip niekada nedaro ir peiliu jai tikrai negrasino (III tomas, b. l. 20-22). Kaltinamasis V. K., apklaustas ikiteisminio tyrimo metu, 2020 m. gegužės 7 d. parodė, kad peilį naudoja tik maistui gaminti, nors ir nelabai gerai pamena, kas tą dieną įvyko, bet tikrai žino, kad negalėjo J. B. grasinti peiliu. Gal ko prikalbėjo, tai gali būti, bet peiliu tikrai negrasino (III tomas, b. l. 67-69). Iš kaltinamojo duotų parodymų darytina išvada, kad jis savo kaltės dėl grasinimo nužudyti nukentėjusiąją nepripažįsta. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad V. K. žodžiu ir savo elgesiu, t.y. laikydamas peilį rankoje bei juo grasindamas nukentėjusiajai ją nužudyti, iš tiesų išsakė grasinimus J. B. atžvilgiu. Tai patvirtino pati nuketėjusioji ikiteisminio tyrimo metu: nukentėjusioji, apklausta ikiteisminio tyrimo metu, 2019 m. lapkričio 16 d. parodė, kad po smūgių virtuvėje V. K. paėmė į ranką virtuvėje esantį didelį virtuvinį peilį, buvusį virtuvėje prie kriauklės, ir juo užsimojęs prieš nukentėjusiąją pasakė žodžius „aš tave papjausiu“. Nukentėjusioji suprato, jog sugyventinis gali įvykdyti savo grasinimus ir jai su peiliu smūgiuoti, nes buvo stipriai pergėręs ir jam kartais užeina trumpi pykčio protrūkiai, kurių metų jis savęs nevaldo. Vėliau gailisi padaręs. Nukentėjusioji parodė, jog labai išsigando ir kažkokiu būdu (negali prisiminti) pabėgo į lauką. Išbėgusi pasislėpė už kieme esančio šiltnamio. Būdama už šiltnamio matė, kaip sugyventinis V. K. išbėga į kiemą rankose su peiliu ir jos ieško. Tuo metu paskambino į policiją ir pranešė apie įvykį. Jai stovint už šiltnamio ir kalbant su policija, kaltinamasis ją surado ir, pastvėręs jai už plaukų, pasakė: „kur čia suka skambini“. Nukentėjusioji matė, kad jo rankose yra peilis, bet lauke ar jai juo grasino nepamena. Žino, kad už plaukų ją partempė į namo vidų. Namuose nukentėjusioji matė kaip V. K. peilį numetė kažkur virtuvėje. Nukentėjusioji parodė, kad labai bijo, jog grįžęs sugyventinis V. K. į namus gali jai kažką padaryti ir ją vėl sumušti (I tomas, b. l. 50-52).

53Nukentėjusios parodymus apie tai, kad kaltinamasis jai grasino peiliu, patvirtina įvykio vietos apžiūros metu virtuvės patalpoje, ant kriauklės, stovelyje rastas virtuvinis peilis su medine rankena, kuris nufotografuotas, paimtas ir supakuotas į spec. paketą Nr. ( - ) (I tomas, b. l. 22-24, 25-29). 2019 m. lapkričio 19 d. daiktų apžiūros metu nustatyta, kad 2019 m. lapkričio 16 d. iš įvykio vietos paimtas nusikalstamos veikos padarymo objektas yra virtuvinis peilis su galimai medine rudos spalvos rankena (I tomas, b. l. 30-32, 33-37). Teismas įvertina ir aplinkybę, kad kaltinamajam netrukus po įvykio buvo nustatytas 2,22 promilių girtumas (I tomas, b. l. 44). Toks girtumo laipsnis pripažįstamas vidutiniu ir akivaizdžiai turėjo įtakos tiek kaltinamojo nusikalstamai veikai, tiek jo veiksmų vertinimui, suvokimui.

54Be to, nustatyta, kad V. K., būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, grasino nužudyti ar sunkiai sužaloti J. B., panaudodamas fizinį smurtą, t.y. tyčia rankos kumščiu virtuvėje sudavė ne mažiau kaip tris smūgius į veido sritį nukentėjusiajai J. B., pabėgusiai į lauką, suėmė už plaukų, partempė į namo vidų, rankos kumščiu sudavė ne mažiau kaip keturis smūgius į veido sritį ir taip mušdamas padarė kraujosruvą dešinės akies srityje, dešiniojo skruostakaulio ir nosies kaulų lūžimus, t.y. nesunkų sveikatos sutrikdymą. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, teismas sprendžia, kad yra pakankamas pagrindas manyti, kad kaltinamojo grasinimas galėjo būti įvykdytas, grasinimas nužudyti buvo konkretus ir realus, nukentėjusioji turėjo pakankamą pagrindą manyti, jog jis bus įvykdytas ir būtent taip jį suvokė. Grasinimas nužudyti išsakytas naudojant smurtą, laikant rankoje metalinį įrankį (peilį), tarp kaltinamojo ir nukentėjusiosios esant įtemptiems santykiams. Iš nustatytų bylos aplinkybių akivaizdu, kad V. K. veikė tiesiogine tyčia.

55Teismas, remdamasis nukentėjusiosios ikiteisminio metu duotais parodymais bei kitais byloje surinktais ir teismo posėdžio metu ištirtais rašytiniais įrodymais, kurie taip pat patvirtino nukentėjusiosios parodymus ir nepaneigia kaltinamojo kaltės, daro išvadą, kad kaltinamojo nukentėjusiajai išsakyti grasinamo pobūdžio pasisakymai buvo skirti konkrečiai jai ir šiais pasisakymais V. K. siekė įbauginti nukentėjusiąją, kad ji bus nužudyta ar sunkiai sužalota. Atitinkamai nukentėjusioji turėjo pagrindo bijoti, kad jos atžvilgiu grasinimas bus įvykdytas, panaudojant peilį, todėl kaltinamojo veikoje akivaizdžiai yra nusikaltimo, numatyto BK 145 straipsnio 1 dalyje, požymių. Nustačius, kad kaltinamojo veiksmuose yra visi BK 145 straipsnio 1 dalyje numatyto nusikaltimo sudėties objektyviosios ir subjektyviosios pusės požymiai, teismas konstatuoja, kad V. K. įvykdė nusikaltimą, numatytą BK 145 straipsnio 1 dalyje, o būtent: jis, 2019 m. lapkričio 15 d. apie 18 val. 00 min. namuose, esančiuose ( - ), konflikto metu, būdamas neblaivus (nustatytas 2.22 promilių girtumas), tyčia iš virtuvės paėmęs virtuvinį peilį, juo užsimojo ir grasindamas žodžiais „aš tave papjausiu“ sukėlė pakankamą pagrindą manyti, kad grasinimas gali būti įvykdytas. Tokiais savo veiksmais kaltinamasis V. K. grasino nužudyti nukentėjusiąją J. B..

56Dėl įrodymų vertinimo ir veikos kvalifikavimo pagal BK 140 straipsnio 2 dalį (2019 m. lapkričio 19 d. epizodas)

57Pagal BK 140 straipsnio 2 dalį atsako tas, kas šio straipsnio 1 dalyje nurodytą veiką (mušdamas ar kitaip smurtaudamas sukėlė žmogui fizinį skausmą arba nežymiai jį sužalojo ar trumpam susargdino) padarė savo artimajam giminaičiui ar šeimos nariui. Šiuo nusikaltimu kėsinamasi į asmens sveikatą. Objektyviai ji pasireiškia fizinio smurto prieš asmenį naudojimu (mušimu, kitokiu smurtavimu), padariniais – fizinio skausmo sukėlimu arba nežymiu sužalojimu ar trumpu susargdinimu, priežastiniu ryšiu tarp veikos ir padarinių; subjektyviai – tiesiogine ar netiesiogine tyčia – suprantant, kad dėl konkretaus fizinio smurto – pavojingos veikos – gali kilti atitinkami padariniai (fizinis skausmas asmeniui, jo nežymus sužalojimas ar trumpalaikis susargdinimas), ir jų siekiant, arba nors ir nesiekiant šių konkrečių padarinių, bet sąmoningai leidžiant jiems atsirasti. BK 140 straipsnio 2 dalyje numatyta kvalifikuota nusikalstamos veikos sudėtis, kvalifikuojamieji požymiai apibūdina nukentėjusįjį asmenį (šeimos narys ar artimas giminaitis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-152-693/2016).

58Kaltinamasis V. K. teisiamojo posėdžio metu parodė, kad 2019 m. lapkričio 19 d. nukentėjusios nemušė, net minties nebuvo. Nukentėjusioji nugriuvo nuo laiptų. Apklaustas ikiteisminio tyrimo metu, 2019 m. lapkričio 21 d. parodė, kad sekmadienį grįžo iš policijos namo, nes nesuprato pareigūno, kad jam namo negalima, nors žinojo, kad skirta kardomoji priemonė. Sugrįžęs namo, J. B. rado namuose miegančią. Vakare kaltinamasis su nukentėjusiąja ir draugu išgėrė šiek dek degtinės. Draugas, kurio vardo kaltinamasis nesakė, išsinešė su savimi butelį su likučiu degtinės. Visi trys išgėrė apie pusę butelio 0,5 1 talpos degtinės. Draugas išėjo, o jis su J. B. liko namuose. Namuose jokių konfliktų nebuvo, nesipyko, nuėjo miegoti. Ryte, t.y. 2019 m. lapkričio 20 d., kaltinamasis atsikėlė apie 7 val., virtuvėje užsikaitė kavos, pasidarė sumuštinį. J. užsidėjo chalatą ir iš miegamojo atėjo į virtuvę. Skundėsi, kad skauda kažką, bet jis nesuprato ką. Nukentėjusioji rodė į savo šonus. Kaltinamasis jos neklausė, kodėl jai skauda, nes jai dažnai girtai kojos nelaiko ir vis kur griūdavo (III tomas, b. l. 53-55).

59Teismo vertinimu, kaltinamojo kaltė padarius BK 140 straipsnio 2 dalyje numatytą nusikalstamą veiką visiškai įrodyta. Tokią išvadą leidžia daryti nuosekli baudžiamojoje byloje surinktų ir teisme ištirtų įrodymų visumos analizė. Nukentėjusioji J. B. teisiamojo posėdžio metu parodė, kad neatsimena kas nutiko 2019 m. lapkričio 19 d. dėl girtumo. Gali būti, kad tą dieną iš lovos nukentėjusioji iškrito pati. Lovos aukštis – 70 cm. Šalia stovi kėdė ir spinta. Gali būti, kad atsitrenkė į kėdę, spintą. Nukentėjusioji, apklausta ikiteisminio tyrimo metu, 2020 m. sausio 10 d. parodė, kad apie įvykį 2019 m. lapkričio 20 dieną, kuomet skambino ir kvietė policiją, nieko neprisimena (I tomas, b. l. 88-90). Kaltinamojo ir nukentėjusiosios parodymai, duoti ikiteisminio tyrimo metu, dėl įvykio aplinkybių iš esmės sutampa, todėl teismas neturi pagrindo jais nesiremti. Teismas pažymi, kad 2020 m. vasario 21 d. Kitų objektų apžiūros protokole nustatyta, kad J. B. 2019 m. lapkričio 30 d. nustatytos dauginės kraujosruvos įvairiose kūno vietose: abiejose pečiuose, žastuose, dilbiuose 3-7 cm skersmens, dešinės krūties srityje 20 cm skersmens, abiejų šlaunų išorinėse paviršiuose 5-12 cm skersmens, abiejų blauzdų nugariniuose paviršiuose iki 6 cm skersmens, dešinės akies vokuose ir antakio srityje kraujosruva, 4 cm skersmens nubrozdinimas kairiame kelyje, senas odos II laipsnio nudegimas kaklo, kairės krūties ir nugaros srityse apimantis apie 7 procentus kūno paviršiaus ploto. Odos nudegimas padarytas aukštos temperatūros poveikyje ir kvalifikuojamas nesunkiu sveikatos sutrikdymu, nes dėl nudegimų sveikata sutrikdyta ilgesniam nei 10 dienų laikotarpiui. Kraujosruvos ir nubrozdinimas padaryti kietais bukais daiktais galimai aptariamojo įvykio metu ir kvalifikuojami nežymiu sveikatos sutrikdymu. Nubrozdinimas kairiame kelyje galėjo būti padarytas ir griūvant (I tomas, b. l. 139-141). Teismo medicinos ekspertas R. L. teisiamojo posėdžio metu parodė, kad įvairiuose kūno srityse esantys sužalojimai nėra būdingi vieną kartą griūvant iš lovos. Griuvimui būdingi sužalojimai atsiranda kelių, alkūnių srityse. Daugybinės, atskirose vietose esančios kraujosruvos nėra būdingos griūnant iš lovos ant grindų. Griūnant negalėtų būti pažeisti blauzdų vidiniai paviršiai, nugarinė dalis. 2019 m. lapkričio 20 d. Vilniaus apskrities VPK Ukmergės PK vyr. tyrėjo tarnybiniame pranešime užfiksuota, kad 2019 m. lapkričio 20 d. apie 09 val. 21 min. pagal gautą iškvietimą dėl smurto artimoje aplinkoje atvyko adresu: ( - ). Kreipęsis asmuo J. B. (nustatytas 3,33 promilės girtumas) paaiškino, kad sugyventinis V. K. (nustatytas 2.05 promilės girtumas) 2019 m. lapkričio 19 d. vakare, po to kai kartu vartojo alkoholį, lovoje pradėjo ją mušti kumščiais į krūtinę ir nugarą, o kai išvertė iš lovos, spardė kojomis. Kur tiksliai ir kiek kartų sudavė pasakyti negali (I tomas, b. l. 14-16). 2020 m. kovo 26 d. atlikus kitų objektų apžiūrą, garso įraše užfiksuota, kad garso įrašas „download_10.102.186.21_2019-11-20_09-18-19_25.10“, kurio dydis yra 291 KB. Pokalbis vyksta tarp dviejų moterų, viena iš jų yra J. B.. J. B. pokalbio metu prašo pagalbos, nes yra sumušta, nurodo gyvenamosios vietos adresą, prašo greitosios. J. B. pasakojo, kad ją sumušė sugyventinis V. K., kuris yra išėjęs (I tomas, b. l. 100-101). Remiantis GMP kvietimo kortele, 2019 m. lapkričio 20 d. 9 val. 31 min. GMP atvyko adresu: ( - ). Nukentėjusioji J. B. teigė apie 7 val. buvusi sumušta savo sugyventinio V. K.. J. B. nustatytas veido, kūno sumušimas (I tomas, b. l. 127-128). VšĮ „Ukmergės ligoninė“ 2019 m. lapkričio 20 d. Gydytojo įraše nurodyta, jog J. B. GMP kaip nukentėjusioji atvežta dėl smurto artimoje aplinkoje. Pacientė teigia, jog buvo sumušta sugyventinio. Skundėsi krūtinės ląstos kairės pusės skausmu, dešinės pusės skruosto srities skausmu, patinimu (I tomas, b. l. 115).

60Nepaisant to, kad kaltinamasis neigia nežymiai sutrikdęs nukentėjusios sveikatą, o nukentėjusioji teismo posėdžio metu teigė dėl girtumo nieko neprisimenanti, teismas, ištyręs ir įvertinęs baudžiamojoje byloje surinktus duomenis, kurie pripažįstami įrodymais, kaip tai numatyta BPK 20 straipsnyje, pripažįsta neginčytinai įrodyta, kad V. K. kaltinime nurodytu laiku, vietoje bei aplinkybėmis, konflikto metu tyčia lovoje gulinčiai sugyventinei J. B. ne mažiau kaip 8 kartus kumščiu sudavė į įvairias kūno vietas, ją išvertęs iš lovos, ne mažiau kaip 4 kartus spardydamas į kojas, nukentėjusiajai J. B. padarė daugines kraujosruvas įvairiose kūno vietose: abiejose pečiuose, žastuose, dilbiuose 3-7 cm skersmens, dešinės krūties srityje 20 cm skersmens, abiejų šlaunų išorinėse paviršiuose 5-12 cm skersmens, abiejų blauzdų nugariniuose paviršiuose iki 6 cm skersmens. Tokiu būdu jai padarė nežymų sveikatos sutrikdymą. Šias išvadas teismas daro įvertinęs byloje surinktų ir teismo posėdyje betarpiškai ištirtų įrodymų visumą. Tikslinga paminėti, jog nors V. K. nepripažino savo kaltės dėl naudoto smurto prieš savo sugyventinę, tačiau teisiamojo posėdžio metu kaltinamasis atsiprašė nukentėjusiosios ir prašė skirti kuo švelnesnę bausmę. Tokios aplinkybės pačios savaime neturi įrodomosios reikšmės, tačiau vertintinos visumoje su kitais įrodymais.

61BK 140 straipsnio 2 dalyje nurodyta veika kvalifikuotina kaip veika padaryta asmeniui, su kuriuo nusikaltimą padaręs asmuo bendrai gyvena neįregistravęs santuokos (partnerystė). BK 248 straipsnio 2 dalis numato, kad nusikaltimą padariusio asmens šeimos nariai yra ir kartu su juo gyvenantis asmuo, su kuriuo nusikaltimą padaręs asmuo bendrai gyvena neįregistravęs santuokos (partnerystė). Tiek kaltinamasis, tiek nukentėjusioji patvirtino, jog yra sugyventiniai, kartu gyveno iki veikos padarymo metu ir po jos. Aptarti duomenys, kurie BPK 20 straipsnio pagrindu pripažintini įrodymais, atitinka tarpusavyje, vieni kitus papildo, jų visuma pakankama V. K. objektyviai atliktiems veiksmams atskleisti ir jo kaltei pagrįsti. Pagal nustatytas aplinkybes, teismas V. K. veiksmus nukentėjusios J. B. atžvilgiu kvalifikuoja pagal BK 140 straipsnio 2 dalį.

62Dėl bausmės skyrimo

63BK 41 straipsnis numato bausmę ir jos paskirtį, t.y. bausmė yra valstybės prievartos priemonė, skiriama teismo nuosprendžiu nusikaltimą ar baudžiamąjį nusižengimą padariusiam asmeniui. Parinktina ir skirtina bausmės rūšimi kaltinamasis turi būti paveiktas taip, kad ateityje suprastų savo padarytų veikos žalingumą, suprastų, kad įstatymas skirtas drausminti ir įtakoti asmens elgesiui teigiama linkme – nenusikalsti; užtikrinti teisingumo principo įgyvendinimą. Kaltinamasis turi atsakyti už kilusias pasekmes adekvačiai baudžiamojo įstatymo numatytoms sankcijoms. Teismas skiria bausmę pagal šio kodekso specialiosios dalies straipsnio, numatančio atsakomybę už padarytą nusikalstamą veiką, sankciją laikydamasis šio kodekso bendrosios dalies nuostatų (BK 54 straipsnio 1 dalis). Skirdamas bausmę teismas atsižvelgia į padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį; kaltės formą ir rūšį; padarytos nusikalstamos veikos motyvus ir tikslus; nusikalstamos veikos stadiją; kaltininko asmenybę; asmens kaip bendrininko dalyvavimo darant nusikalstamą veiką formą ir rūšį; atsakomybę lengvinančias bei sunkinančias aplinkybes; nusikalstama veika padarytą žalą.

64Kaltinamojo padaryti nusikaltimai pagal BK 145 straipsnio 1 dalį ir BK 140 straipsnio 2 dalį yra priskiriami prie nesunkių nusikaltimų (BK 11 straipsnio 3 dalis), pagal BK 138 straipsnio 2 dalies 3 punktą – apysunkių nusikaltimų (BK 11 straipsnio 4 dalis). Kaltinamasis nusikalstamas veikas padarė tyčia (BK 14 straipsnis).

65Atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių nustatymas yra viena iš būtinų bausmės individualizavimo sąlygų. Kaltinamojo V. K. atsakomybę lengvinanti aplinkybė pagal BK 138 straipsnio 2 dalies 3 punktą ir 140 straipsnio 2 dalį yra tai, kad jis savo noru atlygino padarytą žalą Vilniaus teritorinei ligonių kasai (BK 59 straipsnio 1 dalies 3 punktas) (I tomas, b. l. 156-157, 158, 159). Pagal BK 145 straipsnio 1 dalį atsakomybę lengvinančių aplinkybių nenustatyta. Kaltinamojo atsakomybę sunkinanti aplinkybė – veiką padarė asmuo, apsvaigęs nuo alkoholio ir ši aplinkybė turėjo įtakos nusikalstamos veikos padarymui (BK 60 straipsnio 1 dalies 9 punktas). Kaltinamasis, 2019 m. lapkričio 15 d. būdamas neblaivus, kai tikrinimo metu jam buvo nustatytas 2,22 promilių girtumas, o 2019 m. lapkričio 20 d. - 2,05 promilių girtumas, nesugebėjo tinkamai įvertinti situacijos, dėl to atliko smurtinius veiksmus prieš nukentėjusiąją. Kaip matyti iš bylos medžiagos (III tomas, b. l. 85-92, 93-96, 97-100, 111-114), V. K. anksčiau teistas už smurtinio pobūdžio nusikalstamas veikas, aptariamas nusikalstamas veikas įvykdė esant neišnykusiam teistumui. Atsižvelgiant į tai, pripažintina, kad nusikalstamas veikas padarė recidyvistas ir tai yra atsakomybę sunkinanti aplinkybė (BK 27 straipsnio 1 dalis, 60 straipsnio 1 dalies 13 punktas). Kaltinamasis baustas administracine tvarka, turi galiojančią administracinę nuobaudą, jos nėra sumokėjęs (III tomas, b. l. 117-118). Šiuo metu kaltinamasis neįrašytas į psichiatro ar nepriklausomybių ligų įskaitą, yra bedarbis, ankstesnius teismo paskirtus įsipareigojimus įvykdė. Individualizuodamas bausmę už padarytą nusikalstamą veiką teismas pažymi, kad kaltinamasis V. K. savo elgesį vertina kritiškai, supranta, kad tokį jo elgesį įtakojo alkoholio vartojimas. Kaltinamasis teigia, kad po nusikalstamų veikų padarymo alkoholio nevartoja, atlygino Vilniaus teritorinei ligonių kasai padarytą žalą, atsiprašė ir susitaikė su nukentėjusiąja, toliau kartu gyvena. Nukentėjusioji pretenzijų kaltinamajam neturi, civilinio ieškinio nereiškė.

66Teismas, skirdamas bausmes, atsižvelgia į V. K. padarytų nusikalstamų veikų stadiją, pavojingumo laipsnį, kaltės formą, kad jis, turėdamas neišnykusį teistumą, padarė tris tyčinius, baigtus, du nesunkius ir vieną apysunkį nusikaltimus. Teismas šių nusikaltimų atžvilgiu nustatė vieną atsakomybę lengvinančią aplinkybę ir dvi atsakomybę sunkinančias aplinkybes, taip pat atsižvelgia į tai, kad ankstesnių teistumų metu kaltinamajam kelis kartus buvo skirtos švelnesnės bausmės, tačiau jų paskyrimas teigiamai neįtakojo V. K. elgesio ir nesulaikė nuo naujų nusikalstamų veikų darymo. Nurodytos aplinkybės sudaro pagrindą pripažinti, kad šioje byloje BK 41 straipsnio numatyti bausmės tikslai, įskaitant ir galimybę ateityje daryti nusikalstamas veikas, bus pasiekti paskyrus kaltinamajam sankcijoje už padarytas veikas numatytą bausmę – laisvės atėmimą, jos dydį parenkant mažesnį nei įstatymo sankcijose numatytos bausmės vidurkis. Už BK 138 straipsnio 2 dalies 3 punkte numatytą nusikaltimą V. K. skirtina 1 (vienų) metų laisvės atėmimo bausmė, už 145 straipsnio 1 dalyje numatytą nusikaltimą – 6 (šešių) mėnesių laisvės atėmimo bausmė, už 140 straipsnio 2 dalyje – 8 (aštuonių) mėnesių laisvės atėmimo bausmė.

67Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 4 dalimis, paskirtas bausmes iš dalies sudėjus, paskirta subendrinta bausmė – laisvės atėmimas 1 (vieniems) metams ir 9 (devyniems) mėnesiams.

68Į paskirtą bausmę įskaitytinas laikino sulaikymo laikas, kai V. K. buvo sulaikytas nuo 2019 m. lapkričio 15 d. 19 val. 00 min. iki 2019 m. lapkričio 17 d. 10 val. 53 min. ir nuo 2019 m. lapkričio 20 d. 10 val. 05 min. iki 2019 m. lapkričio 21 d. 14 val. 22 min. (III tomas, b. l. 5-7, 8-9, 29-31, 32-33), tris laikinajame sulaikyme išbūtas dienas prilyginant trims laisvės atėmimo dienoms (BK 66 straipsnis).

69Dėl BK 75 straipsnio taikymo

70Pagal BK 75 straipsnio 1 dalį asmeniui, nuteistam laisvės atėmimu ne daugiau kaip šešeriems metams už dėl neatsargumo padarytus nusikaltimus arba ne daugiau kaip ketveriems metams už vieną ar kelis nesunkius ar apysunkius tyčinius nusikaltimus, teismas gali atidėti paskirtos bausmės vykdymą nuo vienerių iki trejų metų. Bausmės vykdymas gali būti atidėtas, jeigu teismas nusprendžia, kad yra pakankamas pagrindas manyti, kad bausmės tikslai bus pasiekti be realaus bausmės atlikimo. Spręsdamas klausimą dėl bausmės vykdymo atidėjimo, teismas turi įvertinti visas bylos aplinkybes, susijusias tiek su padaryta veika, tiek su nuteistojo asmenybe, t. y. įvertinti nusikalstamos veikos pavojingumo pobūdį, laipsnį, nuteistojo asmenybės teigiamas ir neigiamas savybes, polinkius, nusikalstamos veikos padarymo priežastis ir pan. Teismo sprendimu kartu turi būti siekiama išsaugoti kaltininko teigiamus socialinius ryšius. Teismas, įvertindamas byloje esančius duomenis apie kaltininko asmenybę, ypatingą dėmesį turi kreipti į tai, kaip bausmės vykdymas paveiks kaltininko teigiamus socialinius ryšius (kaltininkas neteks nuolatinio darbo, galimybių baigti mokslą ar įgyti specialybę, nebus kam prižiūrėti sergančiųjų ar neįgaliųjų, bus apsunkintas vaikų išlaikymas, prarastas ryšys su jais, apskritai su šeima ir pan.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-61-895/2015). Pažymėtina, kad teismų praktikoje laikomasi nuostatos, jog baudžiamajame įstatyme nenustatytas reikalavimas, kad nuteistajam bausmės vykdymo atidėjimas gali būti taikomas tik vieną kartą, tačiau bausmės vykdymo atidėjimo esmė, paskirtis, taikymo sąlygos suponuoja išvadą, kad pakartotinis šio instituto taikymas galimas tik išimtiniais atvejais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-109/2010, 2K-149/2011, 2K-488/2013, 2K-56/2014, 2K-449-942/2016, 2018 m. sausio 30 d. Vilniaus apygardos teismo nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 1A-145-209/2018).

71Bylą nagrinėjant teisme nustatyta, kad V. K. alkoholio nevartoja daugiau nei puse metų, atlieka viešuosius darbus, yra registruotas Užimtumo tarnyboje, atlygino savo nusikalstamais veiksmais padarytą žalą. Kaltinamasis su nukentėjusiąja susitaikė, po įvykių toliau gyvena kartu. Atsižvelgiant į aptartas kaltinamojo asmenybę charakterizuojančias aplinkybes, teismas daro išvadą, jog V. K. nėra tiek pavojingas, kad bausmės tikslai gali būti pasiekti tik skiriant jam realią laisvės atėmimo bausmę. Teismo nuomone, kaltinamojo atžvilgiu paskirtos bausmės tikslai bus pasiekti ir neizoliavus jo nuo visuomenės. Spręstina, kad laisvės atėmimo bausmė su jos vykdymo atidėjimu kaltinamajam V. K. padarys pakankamą poveikį, kad jis suvoktų padarytų nusikalstamų veikų pavojingumą ir žalingumą visuomenei, taip pat pajustų neigiamas pasekmes, kurias nusikalstamų veikų padarymas sukelia pačiam kaltininkui. Laisvės atėmimo bausmės skyrimas jos vykdymą atidedant atitinka teisingumo principą ir yra pakankama ne tik nubausti jį už nusikalstamų veikų padarymą, bet ir sulaikyti nuo naujų nusikaltimų darymo ateityje. Atsižvelgiant į tai, kad kaltinamasis yra motyvuotas dėl savo elgesio ir asmenybės pasikeitimo teigiama linkme, stengiasi pakeisti gyvenimo būdą, nevartoti alkoholio, dirbti, kaltinamojo V. K. atžvilgiu taikytinas BK 75 straipsnis, jam skirtinos bausmės vykdymas atidėtinas 2 (dviejų) metų laikotarpiui.

72Kaltinamajam, paskyrus terminuotą laisvės atėmimo bausmę, skirtinos pareigos bausmės paskirčiai užtikrinti, paskiriant BK 75 straipsnio 5 dalies 5, 7, 8, 10 punktuose numatytus įpareigojimus, t. y. visą bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpį pradėti dirbti arba būti registruotam Užimtumo tarnyboje prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos; neišeiti iš namų nuo 22 val. iki 6 val., jeigu tai nesusiję su darbu arba mokymusi; visą bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpį neišvykti iš gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be nuteistojo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo; nevartoti psichiką veikiančių medžiagų, alkoholio.

73Padariusiam nusikalstamą veiką asmeniui kartu su bausme, gali būti skiriama baudžiamojo poveikio priemonė (BK 67 straipsnio 2 dalies 9 punktas, 722 straipsnis). Atsižvelgiant į kaltinamojo V. K. asmenybę, padarytų veikų pobūdį, kaltinamajam, kaip prieš savo šeimos narį smurtavusiam asmeniui, yra paskirtina įstatymo numatyta baudžiamojo poveikio priemonė – dalyvavimas smurtinį elgesį keičiančiose programose (BK 722 straipsnis).

74Dėl civilinio ieškinio

75Civilinis ieškovas Vilniaus teritorinė ligonių kasa pareiškė ieškinį 90,58 eurų turtinei žalai dėl nukentėjusiosios J. B. gydymo atlyginti (I tomas, b. l. 149-150, 151). Kaltinamasis V. K. turtinę žalą civiliniam ieškovui atlygino 2020 m. gegužės 13 d. (I tomas, b. l. 159). Vadovaujantis BPK 107 straipsniu, procesą dalyje dėl civilinio ieškovo Vilniaus teritorinės ligonių kasos ieškinio dėl 90,58 eurų priteisimo žalos atlyginimui iš kaltinamojo V. K. už nukentėjusiosios J. B. gydymą nutraukti, kadangi nusikalstamas veika padaryta žala atlyginta.

76Nukentėjusioji J. B. civilinio ieškinio byloje nereiškė.

77Kiti nuosprendžiu spręstini klausimai

78Kardomoji priemonė - rašytinis pasižadėjimas neišvykti (III tomas, b. l. 71-73, 74-76), paliktina galioti iki nuosprendžio įsiteisėjimo dienos, o nuosprendžiui įsiteisėjus panaikintina (BPK 139 straipsnis).

79Daiktai, turintys reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti - virtuvinis peilis su medine rankena, perduotas saugojimui Vilniaus AVPK Ukmergės r. PK administratoriui, adresu: Ukmergė, Vytauto g. 109 (I tomas, b. l. 38-40), nuosprendžiui įsiteisėjus sunaikintinas (BPK 94 straipsnis).

80Daiktai, turintys reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti - garso įrašo laikmenos, pridėtos ir saugomos byloje – nuosprendžiui įsiteisėjus paliktinos saugoti byloje.

81Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 297–298 straipsniais, 303 straipsnio 2 dalimi, 304 straipsniu, 305 straipsnio 1 dalimi, 307 straipsnio 1 dalimi

Nutarė

82V. K. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 138 straipsnio 2 dalies 3 punkte, ir paskirti jam 1 (vienerių) metų laisvės atėmimo bausmę.

83V. K. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 145 straipsnio 1 dalyje, ir paskirti jam 6 (šešių) mėnesių laisvės atėmimo bausmę.

84V. K. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 140 straipsnio 2 dalyje, ir paskirti jam 8 (aštuonių) mėnesių laisvės atėmimo bausmę.

85Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 ir 4 dalimis, paskirtas bausmes subendrinti iš dalies sudedant ir V. K. paskirti galutinę subendrintą bausmę – 1 (vienerių) metų ir 9 (devynių) mėnesių laisvės atėmimo bausmę.

86Vadovaujantis BK 75 straipsniu, paskirtos galutinės laisvės atėmimo bausmės vykdymą atidėti 2 (dviejų) metų laikotarpiui, įpareigojant visą bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpį: 1) pradėti dirbti arba būti registruotam Užimtumo tarnyboje prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos; 2) neišeiti iš namų nuo 22 val. iki 6 val., jeigu tai nesusiję su darbu arba mokymusi; bei uždraudžiant: 1) visą bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpį neišvykti iš gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be nuteistojo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo; 2) nevartoti psichiką veikiančių medžiagų, alkoholio.

87Vadovaujantis BK 66 straipsniu, BPK 140 straipsnio 9 dalimi, į bausmės laiką įskaityti laikino sulaikymo laiką, kai V. K. buvo sulaikytas nuo 2019 m. lapkričio 15 d. 19 val. 00 min. iki 2019 m. lapkričio 17 d. 10 val. 53 min. ir nuo 2019 m. lapkričio 20 d. 10 val. 05 min. iki 2019 m. lapkričio 21 d. 14 val. 22 min., tris laikinajame sulaikyme išbūtas dienas prilyginant trims laisvės atėmimo dienoms.

88Vadovaujantis BK 67 straipsnio 2 dalies 9 punktu, 722 straipsniu , paskirti V. K. baudžiamojo poveikio priemonę – dalyvavimą probacijos tarnybos organizuojamose smurtinį elgesį keičiančiose programose per 6 (šešis) mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos, išklausant visą šių programų kursą.

89V. K. paskirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti - paliktina galioti iki nuosprendžio įsiteisėjimo dienos, o nuosprendžiui įsiteisėjus - panaikintina.

90Daiktai, turintys reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti - virtuvinis peilis su medine rankena, perduotas saugojimui Vilniaus AVPK Ukmergės r. PK administratoriui, adresu: Ukmergė, Vytauto g. 109, nuosprendžiui įsiteisėjus sunaikintinas.

91Daiktai, turintys reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti - garso įrašo laikmenos, pridėtos ir saugomos byloje – nuosprendžiui įsiteisėjus, paliktinos saugoti byloje.

92Vadovaujantis BPK 107 straipsniu, procesą dalyje dėl civilinio ieškovo Vilniaus teritorinės ligonių kasos ieškinio dėl 90,58 eurų priteisimo žalos atlyginimui iš kaltinamojo V. K. už nukentėjusiosios J. B. gydymą nutraukti.

93Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo, gali būti apskųstas Vilniaus apygardos teismui, paduodant skundą per Vilniaus regiono apylinkės teismo Ukmergės rajono rūmus.

1. Vilniaus regiono apylinkės teismo Ukmergės rajono rūmų teisėja Snieguolė... 2. viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje V.... 3. 1)... 4. 2010 m. spalio 6 d. Ukmergės rajono apylinkės teismo pagal Lietuvos... 5. 2)... 6. 2015 m. rugpjūčio 25 d. Ukmergės rajono apylinkės teismo pagal BK 140... 7. 3)... 8. 2018 m. lapkričio 30 d. Vilniaus regiono apylinkės teismo baudžiamuoju... 9. kaltinamas pagal BK 138 straipsnio 2 dalies 3 punktą, 145 straipsnio 1 dalį,... 10. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 11. kaltinamasis V. K. nesunkiai sužalojo savo šeimos narį, o būtent:... 12. jis, 2019 m. lapkričio 15 d. apie 18 val. 00 min. namuose, esančiuose ( - ),... 13. Kaltinamasis V. K. grasino nužudyti žmogų ar sunkiai sutrikdyti sveikatą, o... 14. jis, 2019 m. lapkričio 15 d. apie 18 val. 00 min. namuose, esančiuose ( - ),... 15. Kaltinamasis V. K. padarė nežymų sveikatos sutrikdymą savo šeimos nariui,... 16. jis, 2019 m. lapkričio 19 d. vakare, ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu... 17. Dėl nusikalstamų veikų, numatytų Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso... 18. Kaltinamasis V. K. teisiamojo posėdžio metu parodė, kad supranta kuo yra... 19. Kaltinamasis V. K., apklaustas ikiteisminio tyrimo metu, 2019 m. lapkričio 16... 20. Kaltinamasis V. K., apklaustas ikiteisminio tyrimo metu, 2020 m. gegužės 7 d.... 21. Nukentėjusioji J. B. teisiamojo posėdžio metu parodė, kad buvo stipriai... 22. Nukentėjusioji J. B., apklausta ikiteisminio tyrimo metu, 2019 m. lapkričio... 23. Teismo medicinos ekspertas R. L. teisiamojo posėdžio metu parodė, kad... 24. Iš pranešimo apie pradėtą ikiteisminį tyrimą Nr. 01-1-48750-19 nustatyta,... 25. 2019 m. lapkričio 15 d. Ukmergės r. PK vyriausiojo patrulio tarnybiniame... 26. 2019 m. lapkričio 16 d. įvykio vietos apžiūros metu nustatyta, kad įvykio... 27. 2019 m. lapkričio 19 d. daiktų apžiūros metu nustatyta, kad 2019 m.... 28. Iš 2019 m. lapkričio 15 d. Tarnybinio pranešimo dėl smurto artimoje... 29. Iš alkotesterio Alcotest 6810 (prietaiso Nr. ( - )) duomenų nustatyta, kad... 30. 2020 m. kovo 26 d. atlikus kitų objektų apžiūrą, vaizdo įraše... 31. Dėl nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso... 32. Kaltinamasis V. K. teisiamojo posėdžio metu parodė, kad 2019 m. lapkričio... 33. Kaltinamasis V. K., apklaustas ikiteisminio tyrimo metu, 2019 m. lapkričio 21... 34. Kaltinamasis V. K., apklaustas ikiteisminio tyrimo metu, 2020 m. gegužės 7 d.... 35. Nukentėjusioji J. B. teisiamojo posėdžio metu parodė, kad neatsimena kas... 36. Nukentėjusioji J. B., apklausta ikiteisminio tyrimo metu, 2020 m. sausio 10 d.... 37. Teismo medicinos ekspertas R. L. teisiamojo posėdžio metu parodė, kad... 38. 2020 m. vasario 21 d. Kitų objektų apžiūros protokole nustatyta, kad teismo... 39. 2019 m. lapkričio 20 d. Vilniaus apskrities VPK Ukmergės PK vyr. tyrėjo... 40. Pranešime apie pradėtą ikiteisminį tyrimą nurodyta, kad 2019 m. lapkričio... 41. 2019 m. lapkričio 20 d. įvykio vietos apžiūros metu nustatyta, kad namas... 42. 2019 m. lapkričio 20 d. tikrinimo metu 10 val. 22 min. V. K. nustatytas 2,05... 43. 2020 m. kovo 26 d. atlikus kitų objektų apžiūrą, garso įraše... 44. VšĮ „Ukmergės ligoninė“ 2019 m. lapkričio 20 d. Gydytojo įraše... 45. Remiantis GMP kvietimo kortele, 2019 m. lapkričio 20 d. 9 val. 31 min. GMP... 46. Dėl įrodymų vertinimo ir veikų kvalifikavimo pagal BK 138 straipsnio 2... 47. Pagal BK 138 straipsnio 1 dalį atsako tas, kas sužalojo ar susargdino... 48. Kaltinamasis V. K. kaltu dėl šios veikos padarymo prisipažino iš dalies... 49. Teismas sprendžia, kad kaltinamasis rankos kumščiu virtuvėje sudavęs ne... 50. Kaip jau buvo paminėta, pagal BK 138 straipsnio 2 dalies 3 punktą atsako tas,... 51. BK 145 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta baudžiamoji atsakomybė tam, kas... 52. Kaltinamasis V. K. teisiamojo posėdžio metu parodė, kad nukentėjusiajai... 53. Nukentėjusios parodymus apie tai, kad kaltinamasis jai grasino peiliu,... 54. Be to, nustatyta, kad V. K., būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, grasino... 55. Teismas, remdamasis nukentėjusiosios ikiteisminio metu duotais parodymais bei... 56. Dėl įrodymų vertinimo ir veikos kvalifikavimo pagal BK 140 straipsnio 2... 57. Pagal BK 140 straipsnio 2 dalį atsako tas, kas šio straipsnio 1 dalyje... 58. Kaltinamasis V. K. teisiamojo posėdžio metu parodė, kad 2019 m. lapkričio... 59. Teismo vertinimu, kaltinamojo kaltė padarius BK 140 straipsnio 2 dalyje... 60. Nepaisant to, kad kaltinamasis neigia nežymiai sutrikdęs nukentėjusios... 61. BK 140 straipsnio 2 dalyje nurodyta veika kvalifikuotina kaip veika padaryta... 62. Dėl bausmės skyrimo ... 63. BK 41 straipsnis numato bausmę ir jos paskirtį, t.y. bausmė yra valstybės... 64. Kaltinamojo padaryti nusikaltimai pagal BK 145 straipsnio 1 dalį ir BK 140... 65. Atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių nustatymas yra viena... 66. Teismas, skirdamas bausmes, atsižvelgia į V. K. padarytų nusikalstamų... 67. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 4 dalimis, paskirtas bausmes iš dalies... 68. Į paskirtą bausmę įskaitytinas laikino sulaikymo laikas, kai V. K. buvo... 69. Dėl BK 75 straipsnio taikymo ... 70. Pagal BK 75 straipsnio 1 dalį asmeniui, nuteistam laisvės atėmimu ne daugiau... 71. Bylą nagrinėjant teisme nustatyta, kad V. K. alkoholio nevartoja daugiau nei... 72. Kaltinamajam, paskyrus terminuotą laisvės atėmimo bausmę, skirtinos... 73. Padariusiam nusikalstamą veiką asmeniui kartu su bausme, gali būti skiriama... 74. Dėl civilinio ieškinio ... 75. Civilinis ieškovas Vilniaus teritorinė ligonių kasa pareiškė ieškinį... 76. Nukentėjusioji J. B. civilinio ieškinio byloje nereiškė.... 77. Kiti nuosprendžiu spręstini klausimai... 78. Kardomoji priemonė - rašytinis pasižadėjimas neišvykti (III tomas, b. l.... 79. Daiktai, turintys reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti -... 80. Daiktai, turintys reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti - garso... 81. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso... 82. V. K. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos... 83. V. K. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos... 84. V. K. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos... 85. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 ir 4 dalimis, paskirtas bausmes subendrinti... 86. Vadovaujantis BK 75 straipsniu, paskirtos galutinės laisvės atėmimo bausmės... 87. Vadovaujantis BK 66 straipsniu, BPK 140 straipsnio 9 dalimi, į bausmės laiką... 88. Vadovaujantis BK 67 straipsnio 2 dalies 9 punktu, 722 straipsniu , paskirti V.... 89. V. K. paskirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti -... 90. Daiktai, turintys reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti -... 91. Daiktai, turintys reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti - garso... 92. Vadovaujantis BPK 107 straipsniu, procesą dalyje dėl civilinio ieškovo... 93. Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo, gali būti apskųstas Vilniaus...