Byla 2A-1752-603/2013

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Loretos Lipnickienės, kolegijos teisėjų Andrutės Kalinauskienės ir Andžej Maciejevski, viešame teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal apeliantų A. Ž., G. Š., L. L., E. K., M. K., M. B., J. B., T. P., O. R. apeliacinį skundą dėl Vilniaus rajono apylinkės teismo 2012 m. lapkričio 14 d. teismo sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovų A. Ž., G. Š., L. L., E. K., M. K., M. B., J. B., T. P., O. R. patikslintą ieškinį atsakovams Vilniaus rajono savivaldybės administracijai, Lietuvos Respublikos Vyriausybei, tretiesiems asmenims valstybės įmonei Registrų Centras, Lietuvos Respublikos Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Finansų ministerijos, Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos dėl nuosavybės teisių pripažinimo,

Nustatė

2ieškovai A. Ž., G. Š., L. L., E. K., M. K., M. B., J. B., T. P., O. R. (toliau visi kartu – ieškovai) pareiškė patikslintą ieškinį atsakovams Vilniaus rajono savivaldybės administracijai (toliau – Vilniaus rajono savivaldybė), Lietuvos Respublikos Vyriausybei (toliau – Vyriausybė), tretiesiems asmenims VĮ Registrų Centras Vilniaus filialui (toliau – VĮ RC), Lietuvos Respublikos Valstybinei mokesčių inspekcijai prie FM (toliau – VMI), Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – NŽT) prašydami pripažinti:

  • ieškovui A. Ž. teisę įregistruoti asmeninės nuosavybės teise garažą – boksą, unikalus Nr. ( - ), pažymėtą plane indeksu 1G1/b, esantį ( - ), kaip jam priklausančio buto, unikalus Nr. ( - ), priklausinį;
  • ieškovei G. Š. teisę įregistruoti asmeninės nuosavybės teise garažą – boksą, unikalus Nr. ( - ), esantį pastate, unikalus Nr. ( - ), pažymėtą plane indeksu 2G1/b, esantį ( - ), kaip jai priklausančio buto, unikalus Nr. ( - ), priklausinį;
  • pripažinti ieškovei L. L. teisę įregistruoti asmeninės nuosavybės teise garažą – boksą, unikalus Nr. ( - ), pažymėtą indeksu Nr. 12I1/ž ir garažą – boksą, unikalus Nr. ( - ), esantį pastate, unikalus Nr. ( - ), pažymėtą plane indeksu 1G1/b, esantį ( - ), kaip jai priklausančio buto, unikalus Nr. ( - ), priklausinius;
  • ieškovei E. K. teisę įregistruoti asmeninės nuosavybės teise garažą – boksą, unikalus Nr. ( - ), esantį pastate, unikalus Nr. ( - ), pažymėtą plane indeksu 2G1/b, esantį ( - )., kaip jai priklausančio buto, unikalus Nr. ( - ), priklausinį;
  • pripažinti ieškovei M. K., a.k( - ) teisę įregistruoti asmeninės nuosavybės teise garažą – boksą, unikalus Nr. ( - ), esantį pastate, unikalus Nr. ( - ), pažymėtą plane indeksu 2G1/b, esantį ( - ), kaip jai priklausančio buto, unikalus Nr. ( - ), priklausinį;
  • pripažinti ieškovei M. B. teisę įregistruoti asmeninės nuosavybės teise garažą – boksą, unikalus Nr. ( - ), esantį pastate, unikalus Nr. ( - ), pažymėtą plane indeksu 1G1/b, esantį ( - ), kaip jai priklausančio buto, unikalus Nr. ( - ), priklausinį;
  • pripažinti ieškovei J. B. teisę įregistruoti asmeninės nuosavybės teise garažą – boksą, unikalus Nr. ( - ), esantį pastate, unikalus Nr. ( - ), pažymėtą plane indeksu 1G1/b, esantį ( - ), kaip jai priklausančio buto, unikalus Nr. ( - ), priklausinį;
  • pripažinti ieškovei T. P. teisę įregistruoti asmeninės nuosavybės teise garažą – boksą, unikalus Nr. ( - ), ir garažą – boksą, unikalus Nr. ( - ), esančius pastate, unikalus Nr. ( - ), pažymėtą plane indeksu 2G1/b, esantį Raudondvario k., ( - ), kaip jai priklausančio buto, unikalus Nr. ( - ), priklausinius;
  • pripažinti ieškovei O. R. teisę įregistruoti asmeninės nuosavybės teise garažą – boksą, unikalus Nr. ( - ), esantį pastate, unikalus Nr. ( - ), pažymėtą plane indeksu 2G1/b, esantį ( - ), kaip jai priklausančio buto, unikalus Nr. ( - ), priklausinį.

3Ieškovai nurodė, kad pirkimo - pardavimo sutartimis ir paveldėjimo teisės liudijimų pagrindu nuosavybės teise įgijo gyvenamuosius butus su rūsiais, esančius ( - ), šiuose nuosavybės teisės perleidimo aktuose buvo nurodytas tik vienas iš butų priklausinių – rūsys, bet nebuvo nurodyta, kad perleidžiami ir garažai, taip pat buvę ir esantys butų priklausiniais. Taip atsitiko todėl, kad garažai tuo metu nebuvo inventorizuoti ir teisiškai įregistruoti, vykdant Vyriausybės 1992-01-03 nutarimą Nr. 2 likviduoti Lietuvos Respublikos teritorijoje esančias TSRS gynybos ir vidaus reikalų ministerijų butų ir komunalinio ūkio eksploatavimo dalis ir jų eksploatuojamų butų fondą su priklausiniais perduoti miestų ir rajonų, kurių teritorijoje yra šios dalys, savivaldybėms bei 1993-01-30 Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos įsakymą Nr. 77 „Dėl išvedamų Rusijos Federacijos ginkluotųjų pajėgų užimamų teritorijų, pastatų ir įrenginių perėmimo tvarkos patvirtinimo“. Ieškovams priklausantys gyvenamieji butai su priklausiniais, tarp jų ir garažai, buvo pastatyti nuo 1972 m. iki 1980 m. kariniame dalinyje Nr. 36839, Vilniaus rajono Gulbinų valstybiniame ūkyje, Riešės apylinkėje, Raudondvario kaime, karinio dalinio lėšomis ir buvo priskirtini turtui, kurį Lietuvos Respublikos teritorijoje neteisėtai valdė SSRS kariniai daliniai, šie objektai nebuvo inventorizuojami. Remiantis 1991-12-20 Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl SSSR karinių dalinių bei kitų karinių struktūrų neteisėtai valdomo turto ir sandorių Lietuvos Respublikos teritorijoje“ (toliau – Įstatymas dėl SSSR neteisėtai valdomo turto) 1, 2, 3 straipsniais, Vyriausybės 1992-01-03 nutarimu Nr. 2, Vilniaus rajono savivaldybė perėmė minėtoje teritorijoje esančius pastatus su priklausiniais, tame tarpe ir garažus, esančius Raudondvario k., Riešės sen., Vilniaus r. Jokių dokumentų, patvirtinančių garažų ir ūkinių pastatų priklausomybę nėra išlikę. Garažai, kaip butų priklausiniai, taip pat neminimi ir SSRS turto priėmimo - perdavimo aktuose, tačiau minėti pastatai matosi minėtos gyvenvietės planuose. Nurodytoje teritorijoje pastatytuose gyvenamuosiuose namuose gyveno karininkų šeimos ir naudojosi butams priskirtais priklausiniais, o nuo 1980 m., kai buvo pastatyti ir garažai, ir garažais. Išvedus okupacinę armiją, pradėjus įgyvendinti SSSR priklausančio turto perdavimą savivaldybėms, kai kurie kariškiai liko ten gyventi, privatizavę butus, vėliau perleido butus su jiems priklausančiais garažais tretiesiems asmenims ir ieškovams. Ieškovams kartu su gyvenamosiomis patalpomis buvo perleisti ir minėti garažai, nors jie pirkimo - pardavimo sutartyse ar paveldėjimo aktuose nenurodyti, ieškovai visą laikotarpį nuo butų įsigijimo naudojasi garažais lengvųjų automobilių ar kitų namų ūkio daiktų laikymui, remontuoja juos, jokie kiti asmenys į garažus jokių pretenzijų nėra pareiškę. Vilniaus rajono savivaldybės Riešės seniūnijos namų knygose yra įrašai apie garažų priklausomybę ieškovams. Ieškovai 2006 m. savo lėšomis atliko garažų inventorizaciją, yra sudarytos garažų kadastrinių matavimų bylos. Dar 2006 m. ieškovai kreipėsi į VĮ Registrų Centras dėl garažų įregistravimo, pateikė kadastrinių matavimų bylas, seniūnijos pažymas, kuriose nurodyta, kad garažai pastatyti 1980 m. ir nuosavybės teise priklauso ieškovams, tačiau VĮ Registrų Centras atsisakė įregistruoti minėtą nekilnojamąjį turtą, nurodydamas, kad ieškovai turėtų pateikti nuosavybės teisę patvirtinančius dokumentus bei dokumentus, patvirtinančius garažų suformavimo (statybos) teisėtumą. Ieškovai tokių dokumentų negalėjo pateikti, kadangi garažai buvo pastatyti dar 1980 m karinio dalinio teritorijoje gyvenančių kariškių, garažai nebuvo suformuoti kaip nekilnojamojo turto vienetai ir inventorizuoti. Ieškovė L. L. 1995-06-24 Pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 8-3983 pagrindu įgijo nuosavybės teisę į 2 kambarių butą su rūsiu ( - ), dabartinis adresas ( - ). Nors šioje pirkimo - pardavimo sutartyje nenurodyta, kad butui priklausė du garažai – 1G1/p 26,08 kv. m ploto bei 12I1/ž 19 kv. m ploto, pastatyti 1980 m., tačiau L. L. minėta pirkimo - pardavimo sutartimi taip pat įgijo, jais naudojosi ir tebesinaudoja iki šiol, tai patvirtina 2006-08-11 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos ( - ) seniūnijos pažyma Nr. A12-372(5.5), 2004-2008 m. ūkinės knygos Nr. 6 įrašai. Ieškovė G. Š. 1992-05-27 Pirkimo - pardavimo sutarties ir 1996-05-27 pirkimo - pardavimo sutarties pagrindu įgijo nuosavybės teisę į 3 kambarių butą su priklausiniais, ( - ), dabartinis adresas ( - ). Kartu su butu G. Š. įgijo ir gelžbetoninį garažą, pastatytą 1980 m. Nuo pirkimo - pardavimo sutarties sudarymo G. Š. garažu naudojasi, jį valdo, remontuoja. 2006-09-04 Riešės seniūnijos pažymoje nurodyta, kad pagal 2004-2008 m. ūkinę knygą Nr.6, asmens sąskaitą Nr. 1444 įrašyta, kad G. Š. vardu ( - ) įregistruotas 3 kambarių butas su rūsiu ir garažas, pažymėtas 2G1/b, bokso kodas 1-3, pastatytas 1980; garažas yra įtrauktas į 1965-11-01 namų valdos techninės apskaitos bylą. G. Š. priklausančio garažo – bokso unikalus Nr. ( - ), esantis pastate Nr. ( - ), pažymėtas indeksu Nr. 2G1/b. Ieškovė E. K. po savo vyro V. J. K. mirties pagal 2003-01-21 Paveldėjimo teisės pagal įstatymą liudijimą bei pagal 2004-01-27 Pirkimo-pardavimo sutartį nuosavybės teise įgijo ½ buto su priklausiniais, ( - ) ( - )Iki vyro mirties, ieškovė E. K. kartu su vyru ir po vyro mirties, sąžiningai ir teisėtai naudojosi butui priklausančiu garažu, pastatytu 1980 m. ir garažu. E. K. priklausančio garažo unikalus Nr. ( - ), esantis pastate Nr. ( - ), pažymėtas indeksu Nr. 2G1/b. Tai patvirtina 2006-01-19 ( - ) seniūnijos pažyma Nr. 23A-529(5.5) ir 2004-2008 m. ūkinė knygos Nr. 6 asm. sąskaitos Nr. 1507 įrašas. Ieškovė M. K. savo tėvo V. J. K. mirties pagal 2003-01-21 Paveldėjimo teisės pagal įstatymą liudijimą įgijo 1/8 buto su priklausiniais, ( - ), Vilniaus r. Iki mirties tėvas kartu valdė ir butui priklausantį garažą, pastatytą 1980 m. Ieškovei M. K. paveldėjus 1/8 buto unikalus Nr. ( - ), ji paveldėjo ir dalį garažo, unikalus Nr. ( - ), kaip buto priklausinį, esantį pastate Nr. ( - ), pažymėtą indeksu Nr. 2G1/b. Tai patvirtina 2006-01-19 ( - ) seniūnijos pažyma Nr. 23A-529(5.5). Ieškovas A. Ž. 1998-08-18 Pirkimo -pardavimo sutarties pagrindu įgijo 2 kambarių butą su rūsiu, ( - ), dabartinis adresas ( - ). Nuo pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo dienos ieškovui buvo perleistas ir šio buto priklausinys - garažas, pastatytas 1980 m., nors jis pirkimo-pardavimo sutartyje ir nenurodytas. Ieškovas A. Ž. garažu naudojasi, jį valdo. 2006-05-18 ( - ) seniūnijos pažymoje Nr. A12-216(5.5) nurodyta, kad pagal 2004-2008 m. ūkinę knygą Nr.6, asmens sąskaitą Nr. 1802, A. Ž., gyv. ( - ), bute, įrašytas garažas (bokso Nr.1-1), pažymėtas indeksu 1G1/b, pastatytas 1980, garažo unikalus Nr. ( - ). Ieškovė M. B. 1999-02-19 Pirkimo - pardavimo sutarties pagrindu įgijo 1 kambario butą su rūsiu, ( - ), dabartinis adresas ( - ). Pagal pirkimo - pardavimo sutartį pardavėjai ieškovei M. B. perleido ir butui priklausantį garažą, pastatytą 1980 m., nors jis pirkimo - pardavimo sutartyje ir nenurodytas. Tai patvirtina O. Z. paaiškinimas Vilniaus rajono apylinkės teismui. Nuo buto įgijimo dienos M. B. garažu naudojasi, jį valdo. 2005-10-27 ( - ) seniūnijos pažymoje Nr.23A-662(5.7) nurodyta, kad pagal 2004-2008 m. ūkinę knygą Nr.7, asmens sąskaitą Nr. ( - ), M. B., gyv. ( - ), bute, įrašytas gelžbetoninis garažas, pastatytas 1980, garažo unikalus Nr. ( - ), esantis pastate Nr. ( - ), pažymėtas indeksu Nr. 1G1/b. Ieškovė T. P. (buvusi ( - )) 1992-11-23 Pirkimo - pardavimo sutarties pagrindu įgijo 2 kambarių butą 38,98 kv. m su rūsiu, ( - ). Pagal pirkimo-pardavimo sutartį ieškovė T. P. taip pat ir butui priklausančius garažus Nr. 7 ir Nr.9, pastatytus 1980 m., kuriais naudojasi nuo buto įsigijimo, kaip buto priklausiniais. 2006-06-27 ( - ) seniūnijos pažymoje Nr. A12-282(5.5) nurodyta, kad pagal 2004-2008 m. ūkinę knygą Nr.6, asmens sąskaitą Nr.557, T. P., ( - ), bute, įregistruotas 2 kambarių butas su rūsiu ir garažas, pažymėtas indeksu 2G1/b (bokso žymėjimas 7, bendras plotas 32,91) bei garažas, pažymėtas indeksu 2G1/b (bokso žymėjimas 9, bendras plotas 21,53), pastatyti 1980, garažų unikalus Nr. ( - ) ir unikalus Nr. ( - ), esantys pastate Nr. ( - ), pažymėtame indeksu Nr. 2G1/b. Ieškovė O. R. 1992-05-19 Pirkimo-pardavimo sutarties pagrindu įgijo 2 kambarių butą su rūsiu, Raudondvario k., dabartinis adresas (duomenys neskelbtini( - ). Pagal pirkimo-pardavimo sutartį ieškovė O. R. taip pat ir butui priklausantį garažą, pažymėtą 5, pastate, pažymėtame indeksu 2G1/b, garažu, pastatytu 1980 m., naudojasi nuo buto įsigijimo. 2006-05-22 ( - )seniūnijos pažymoje Nr. A12-229(5.5) nurodyta, kad pagal 2004-2008 m. ūkinę knygą Nr.6, asmens sąskaitą Nr.529, O. R. vardu, ( - )., įregistruotas 2 kambarių butas su rūsiu ir garažas, pažymėtas indeksu 2G1/b (žymėjimas 5, plotas 25,21), pastatytas 1980, garažo unikalus Nr. ( - ), esantis pastate Nr. ( - ), pažymėtame indeksu Nr. 2G1/b. Ieškovė J. B. pagal 1995-04-13 Paveldėjimo teisės liudijimą Nr. 1-1887 nuosavybės teise įgijo 2 kambarių butą su rūsiu, ( - ), dabartinis adresas ( - ). Tiek iki vyro mirties, tiek ir po to buvo naudojamasi butui priklausančiu garažu. 2011-12-12 Riešės seniūnijos pažymoje Nr. A12-122(5.) nurodyta, kad pagal 2004-2008 m. ūkinę knygą Nr. 6, asmens sąskaitą Nr.468, J. B. vardu, ( - ), įregistruotas 2 kambarių butas su rūsiu ir garažas, pažymėtas indeksu 1G1/p, 25,61 ploto, pastatytas 1980, garažo unikalus Nr. ( - ), esantis pastate Nr. ( - ), pažymėtame indeksu Nr. 1G1/p. Ieškovai ieškinį grindė tuo, kad, neturi kitos išeities, kaip tik kreiptis į teismą dėl nuosavybės teisės į nurodytus garažus, kaip gyvenamųjų butų priklausinius, pripažinimo CK 4.13 straipsnio 1, 2 dalių, 4.14 straipsnio 1 dalies, 1964 m. CK 153 straipsnio, 4.19 straipsnio 1 dalies pagrindu, t.y. dėl teisės įregistruoti asmeninės nuosavybės teise konkrečius garažus, kadangi garažų statybos teisėtumą patvirtinantys dokumentai nėra išlikę, nes tuo metu nebuvo privaloma inventorizacija ir teisinė registracija. Taip pat 2003-03-03 Vyriausybės nutarimu Nr. 278 „Dėl dokumentų, teiktinų nekilnojamojo turto registro tvarkytojui įregistruojant senus statinius, įsigytus ar pastatytus iki 1991-07-25, sąrašo patvirtinimo“ 2, 2.1, 2.2, 3, 3.1 – 3.2 punktais.

4Atsiliepime į patikslintą ieškinį atsakovas Vilniaus rajono savivaldybė prašė teismo bylą spręsti savo nuožiūra. Nurodė, kad ginčo garažai Vilniaus rajono savivaldybei nepriklauso, jie ieškinyje nurodytu laikotarpiu nebuvo perduoti Vilniaus rajono savivaldybės administracijai įstatymų nustatyta tvarka ir liko valstybės nuosavybe.

5Atsiliepime į patikslintą ieškinį atsakovas Vyriausybė, atstovaujama Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos ir Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos teisės departamento, su ieškiniu nesutiko ir prašė jo netenkinti. Nurodė, kad ieškovai nepateikė jokių įrodymų, kad kartu su butu įgijo nuosavybės teises į buto priklausinius – garažus. V. Į. dėl SSSR neteisėtai valdomo turto 2 straipsniu, visi pastatai, statiniai ir įrenginiai kartu su priklausiniais, įrengimais ir inventoriumi, kitoks SSSR karinių dalinių ar struktūrų Lietuvos Respublikoje įgytas ar sukurtas turtas yra valstybės nuosavybė. Vyriausybės 1992-01-03 nutarimu Nr. 2 nutarta likviduoti TSRS vidaus reikalų ministerijos būtų ir komunalinių ūkio eksploatavimo dalis ir perduoti jų eksploatuojamų butų fondą, komunalines, inžinerines komunikacijas ir įrengimus, gamybines bazes, transportą, mechanizmus ir kt. miestų, rajonų, kurių teritorijoje yra šios dalys, savivaldybėms. Ginčo nekilnojamojo turto objektai yra valstybės turtas, kadangi, tuomet, įstatymų nustatyta tvarka, Vilniaus rajono savivaldybė, šalia gyvenamųjų namų (kurie buvo perimti Vilniaus rajono savivaldybės), Raudondvario kaime, pastatytų ir eksploatuotų karinio dalinio Nr. 36839, kitų nekilnojamojo turto objektų neperėmė, o neperėmusi negalėjo sudaryti sandorių dėl garažų pardavimo. Butai, priklausę minėtam daliniui ir perimti Vilniaus rajono savivaldybės, galėjo būti parduoti gyventojams Lietuvos Respublikos butų privatizavimo įstatymo nustatyta tvarka, tačiau, Vilniaus rajono savivaldybė, neperėmusi ginčo garažų, negalėjo sudaryti sandorių dėl šių garažų perleidimo. Ginčo garažai nėra skirti tarnauti pagrindiniam daiktui (gyvenamajam namui), nėra susiję su pagrindiniu daiktu bendra ūkine paskirtimi, todėl negali būti laikomi namo (butų) priklausiniais. Butai, kuriuos privatizavo ieškovai (ar asmenys, iš kurių ieškovai vėliau įgijo butus), Vilniaus rajono savivaldybei buvo perduoti 1992 m. Ieškovai, tuo tarpu, remiasi Riešės seniūnijos pažymomis apie įrašus, padarytus 2004-2006 m. ūkinėse knygose. Kaip minėta, Vilniaus rajono savivaldybė ginčo garažų neperėmė ir jie liko valstybės nuosavybe, todėl darytina išvada, kad įrašai ūkinėse knygose pagrindžia tik tą faktą, kad ieškovai teisėtai naudojosi valstybei nuosavybės teise priklausančiu turtu.

6Atsiliepime į patikslintą ieškinį tretysis asmuo VĮ RC su ieškiniu nesutiko ir prašė jo netenkinti. Nurodė, kad kiekvienas ieškovų reikalavimas sudarytas iš trijų reikalavimų: ginčo garažų statybos teisėtumo nustatymo, priklausinio statuso nustatymo ir nuosavybės teisių pripažinimo. Iš bylos duomenų negalima spręsti, kad garažai būtų skirti tenkinti pagrindinio daikto – būtų poreikių, kadangi butai savo paskirtį gali atitikti be priklausinių garažų. Su patikslintu ieškiniu pateiktas 1992-05-26 aktas, kuriuo į Riešės apylinkės tarybos balansą buvo perduoti gyvenamasis namas, katilinė, gręžinys, valymo įrenginiai. Duomenų apie perduotus garažus akte nėra, todėl manytina, kad jie nebuvo perduoti į Riešės apylinkės tarybos balansą kaip buvęs SSRS organizacijos turtas ir liko valstybės nuosavybe. Atsiliepime į patikslintą ieškinį tretysis asmuo NŽT prašė teismo bylą spręsti savo nuožiūra. Atsiliepime į patikslintą ieškinį tretysis asmuo VMI nepateikė.

7Vilniaus rajono apylinkės teismas 2012 m. lapkričio 14 d. sprendimu ieškinį atmetė. Teismas nustatė, kad ieškovas A. Ž. 1998-08-18 Pirkimo - pardavimo sutarties pagrindu (registro Nr. P1-4955) įgijo nuosavybės teise 2 kambarių butą ( - ), dabartinis adresas ( - ), butas jo nuosavybės teise įregistruotas VĮ Registrų centras nuo 1998-08-20. 2006-05-18 ( - ) seniūnijos pažymoje Nr. A12-216 (5.5) nurodyta, kad A. Ž. vardu, ( - ), įregistruotas 2 kambarių butas su rūsiu – R ir garažas (bokso Nr.1-1), pažymėtas indeksu 1G1/b, pastatytas 1980 m.; ieškovė G. Š. 1992-05-27 Pirkimo - pardavimo sutarties Nr. 1-1313 ir 1996-07-31 Pirkimo – pardavimo sutarties Nr. 3179 pagrindu įgijo nuosavybės teisę į 3 kambarių butą su rūsiu ( - ), butas G. Š. nuosavybės teise įregistruotas VĮ Registrų centras; 2006-09-04 ( - ) seniūnijos pažymoje Nr. A12-446(5.5), nurodyta, kad G. Š. vardu, ( - ), įregistruotas 3 kambarių butas su rūsiu – R ir garažas (bokso kodas 1-3), pažymėtas indeksu 2G1/b, pastatytas 1980 m.; ieškovės E. K. nuosavybės teise 2004-01-27 Pirkimo - pardavimo sutarties Nr. 945 pagrindu nuo 2004-02-09 VĮ Registrų centras įregistruota 1/4 d. 2 kambarių buto ( - ); ieškovės M. K. nuosavybės teise 2003-01-21 Paveldėjimo teisės liudijimo Nr. 598 pagrindu nuo 2004-01-20 VĮ Registrų centras įregistruota 1/8 d. 2 kambarių buto ( - ); 2006-01-19 ( - ) seniūnijos pažymoje Nr. 23A-52 (5.5) nurodyta, kad E. K. vardu, ( - ) įregistruotas 2 kambarių butas su rūsiu ir garažas, pastatytas 1980 m.; ieškovė L. L. 1995-06-24 Pirkimo - pardavimo sutarties Nr. 8-3983 pagrindu įgijo nuosavybės teisę į 2 kambarių butą su rūsiu ( - ); butas L. L. nuosavybės teise įregistruotas VĮ Registrų centras nuo 1995-07-04; 2006-08-11 Riešės seniūnijos pažymoje Nr. A12-372 (5.5) nurodyta, kad L. L. vardu, ( - ), įregistruotas 2 kambarių butas, pažymėtas indeksu 1A1/p su rūsiu – R ir garažas 1G1/b, bendras plotas 26,08 kv. m, pastatytas 1980 ir garažas 12I1/ž, pastatytas 1980, bendras plotas – 19,00 kv. m.; ieškovė M. B. 1999-02-19 Pirkimo - pardavimo sutarties Nr. 8-1197 pagrindu įgijo 1 kambario butą su rūsiu ( - )butas M. B. nuosavybės teise įregistruotas VĮ Registrų centras nuo 1999-02-26; 2005-10-27 ( - ) seniūnijos pažymoje Nr. 23A-662 (5.7) nurodyta, kad M. B. vardu, gyv. ( - ), vieno kambario bute, įrašytas gelžbetoninis garažas, pastatytas 1980; ieškovė J. B. 1995-04-13 Paveldėjimo teisės liudijimo Nr. 1-1887 pagrindu įregistravo VĮ Registrų centras nuo 1995-05-02 nuosavybės teise 2 kambarių butą su rūsiu ( - ); 2011-12-12 ( - )seniūnijos pažymoje Nr. A12-122 (5.5) nurodyta, kad pagal J. B. vardu, ( - ), įregistruotas 2 kambarių butas, pažymėtas plane 1A1/p su rūsiu ir garažas – 1G1/p, 25,61 kv. m ploto, pastatytas 1980; ieškovė T. P. 1992-11-23 Pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 1-3740 pagrindu nuo 1992-11-27 įregistravo VĮ Registrų centras nuosavybės teise 2 kambarių butą su rūsiu ( - ); 2006-06-27 ( - ) seniūnijos pažymoje Nr. A12-282 (5.5) nurodyta, kad T. P. vardu, ( - ), įregistruotas 2 kambarių butas su rūsiu - R, ir garažas, pažymėtas indeksu 2G1/b, pastatytas 1980, 32,91 kv. m ploto, garažo bokso žymėjimas 7 bei garažas, pažymėtas indeksu 2G1/b, pastatytas 1980 m., garažo-bokso žymėjimas 9, bendras plotas – 21,53 kv. m.; ieškovė O. R. 1992-05-19 Pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 1-1099 pagrindu nuo 1992-05-19 įregistravo VĮ Registrų centras nuosavybės teise 2 kambarių butą su rūsiu ( - ); 2006-05-22 ( - ) seniūnijos pažymoje Nr. A12-229(5.5), nurodyta, kad O. R. vardu, ( - ), įregistruotas 2 kambarių butas su rūsiu - R ir garažas, pažymėtas indeksu 2G1/b, pastatytas 1980, 32,91 kv. m ploto, garažo bokso žymėjimas 7 bei garažas, pažymėtas indeksu 2G1/b, plotas – 25,21 kv.m, pastatytas 1980 m. Teismas konstatavo, kad byloje nėra ginčo dėl to, kad ieškinyje nurodyti ginčo garažai yra valstybei priklausančioje žemėje ir buvo pastatyti nuo 1972 m. iki 1980 m. kariniame dalinyje Nr. 36839, Vilniaus rajono Gulbinų valstybiniame ūkyje, Riešės apylinkėje, Raudondvario kaime, karinio dalinio lėšomis ir buvo priskirtini turtui, kurį Lietuvos Respublikos teritorijoje neteisėtai valdė SSRS kariniai daliniai ir, kad šie objektai nebuvo suformuoti kaip nekilnojamojo turto vienetai bei inventorizuoti, taip pat, jog ginčo garažai randasi viename vientisame pastate, kuris nėra įregistruotas kaip nekilnojamasis daiktas. Šalys neginčijo ir to, jog gyvenamieji namai, kuriuose yra ieškovams priklausantys nuosavybės teise butai, remiantis teisės aktais, buvo perduoti Vilniaus rajono savivaldybei. Teismas vertinimu, SSRS karinių dalinių, karinių įmonių ar su jų buvimu ir aptarnavimu susijusių SSRS organizacijų bei kitų struktūrų įgytas ar sukurtas turtas Lietuvos Respublikos teritorijoje yra Lietuvos Respublikos nuosavybė, bet kurie sandoriai dėl minėto turto (išskyrus sandorius, kuriais minėtą turtą įsigijo Lietuvos valstybė) yra negaliojantys nuo jų sudarymo. Ieškovai nurodė, jog dokumentų, patvirtinančių garažų ir ūkinių pastatų priklausomybę nėra išlikę bei, kad garažai, kaip ieškovų butų priklausiniai, taip pat neminimi ir ieškovų pateiktame 1992-05-26 SSRS turto priėmimo - perdavimo akte. Atsakovas Vilniaus rajono savivaldybės administracija patvirtino, kad ginčo garažai ieškinyje nurodytu laikotarpiu nebuvo perduoti Vilniaus rajono savivaldybės administracijai įstatymų nustatyta tvarka, todėl jie liko valstybės nuosavybe. Teismas nurodė, jog 1992 m. galiojo Vyriausybės 1991-07-25 nutarimu Nr. 297 patvirtinta „Pastatų, statinių ir butų teisinio registravimo instrukcija“ (neteko galios nuo 1996-08-31), (toliau – Instrukcija), vadovaujantis kuria, visi negyvenamieji pastatai ir statiniai, jų tarpe ir garažų boksai, turėjo būti teisiškai registruojami. Teismas pripažino, kad ieškovai nepateikė jokių įrodymų, pagrindžiančių ieškovų nurodytas aplinkybes, kad ginčo garažai buvo ieškovams perleisti kartu su jiems priklausančiais butais. Ieškovų nurodyti ginčo garažai, kaip jų butų priklausiniai, randasi viename vientisame pastate, kuris nėra įregistruotas kaip nekilnojamasis daiktas. Teisės normos, galiojusios ieškovams įsigyjant butus, Raudondvario k., Vilniaus r, ieškinyje nurodytų sandorių sudarymo metu, nustatė, kad daiktą, skirtą tarnauti pagrindiniam daiktui ir susijusį su juo bendra ūkine paskirtimi (priklausinį) ištinka pagrindinio daikto likimas, jeigu įstatymas arba sutartis nenumato ko kita (1964 m. CK 153 straipsnis, galiojusio iki 2001-07-01). Teismas sprendė, kad ieškovai neįrodė, jog ginčo garažai yra jų butų priklausiniai, be to, nesant teisinio pagrindo, suteikiančio ieškovams teisę į ginčo garažus, techninis ir funkcinis garažų ryšys (tokiam esant) su ieškovams priklausančiais butais nesuteikia ieškovams teisės reikalauti pripažinti ginčo garažus jų butų priklausiniais.

8Apeliaciniame skunde ieškovai prašė Vilniaus rajono apylinkės teismo 2012 m. lapkričio 14 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti visiškai. Nurodė, kad teismas visų pirma turėjo tirti, ar garažai gali būti pripažinti ieškovų valdomų butų priklausiniais. Techninis patalpų ryšys su butu nėra besąlyginis pagrindas suteikti patalpai teisinį priklausinio statusą. Patalpos pripažinimo buto priklausiniu būtina nustatyti juridiškai reikšmingų faktų sudėtį, t.y. tai, kad tos patalpos paskirtis buvo susijusi su gyvenamosios patalpos naudojimu ir šios patalpos tarnavo bendram tikslui – bute gyvenančių asmenų poreikiams tenkinti. Ieškovai garažų funkcinį ir techninį ryšį su pagrindiniu daiktu įrodinėjo paaiškinimais, liudytojų parodymais, kurių pirmosios instancijos teismas netyrė. Ieškovai įrodė antraeilio daikto atsiradimo pagrindą, t.y., kad ginčo garažai yra valstybinėje žemėje ir buvo pastatyti nuo 1972 iki 1980 metų kariniame dalinyje Nr. 36839 Vilniaus rajono Gulbinų valstybiniame ūkyje, Riešės apylinkėje, Raudondvario kaime, karinio dalinio lėšomis. Byloje ginčo nebuvo dėl to, kad tame pačiame kariniame dalinyje Nr. 36839 buvo pastatyti ir gyvenamieji namai, kuriuose yra ieškovams priklausantys butai. Garažai kariniame dalinyje buvo pastatyti gyvenamųjų namų savininkų – kariškių ūkiniams poreikiams tenkinti, o vėliau, perleidžiant butus, kartu su jais buvo perleidžiamos teisės į garažus. Tai, kad 1991 - 1992 metais kompetentingos institucijos tinkamai neparengė ginčo garažų privatizavimui, neinventorizavo jų ir nenurodė pirkimo – pardavimo sutartyse, nereiškia, kad šie objektai nebuvo laikomi ir negali būti pripažinti butų priklausiniais. Teismas turėjo pagrindą konstatuoti, kad 1992-05-26 SSRS turto priėmimo – perdavimo aktu perduoti ir ginčo garažai, nes juo perduotas visas karinis miestelis. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad priklausinį ištinka pagrindinio daikto likimas ir tais atvejais, kai jis nenurodytas pagrindinio daikto pirkimo – pardavimo sutartyje, neįregistruotas viešame registre, jeigu sutartyje nėra priešingos išlygos.

9Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovas Vilniaus rajono savivaldybė nurodė, jog palaiko 2012-08-22 atsiliepime išdėstytą nuomonę.

10Atsiliepime į apeliacinį skundą tretysis asmuo VMI nurodė, jog bylos baigtimi teisinio suinteresuotumo neturi.

11Kiti byloje dalyvaujantys asmenys atsilipimų į apeliacinį skundą nepateikė.

12Apeliacinis skundas netenkintinas.

13Apeliacinės instancijos teismas, neperžengdamas apeliacinio skundo ribų, patikrino pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą. Neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrino ar nėra absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 320 straipsnis). Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų, numatytų CPK 329 straipsnio 2 dalyje, apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

14Byloje kilo ginčas dėl negyvenamųjų patalpų – garažų (boksų) pripažinimo gyvenamojo namo butų priklausiniais ir butų savininkų nuosavybe.

15Iš bylos duomenų nustatyta, kad ieškovai pirkimo – pardavimo sutarčių ir paveldėjimo teisės liudijimų pagrindu įsigijo butus su priklausiniais – rūsio patalpomis, esančius gyvenamajame name adresu Liepų al. 17-9, Raudondvario k., Riešės sen., Vilniaus rajone (tomas I, b.l. 106 – tomas II, b.l. 32).

16Bylos medžiaga tvirtina, gyvenamasis namas, kuriame yra ieškovų butai, pastatytas laikotarpiu nuo 1972 m. iki 1980 m. karinio dalinio Nr. 36839 teritorijoje karinio dalinio lėšomis, vėliau šioje teritorijoje įkurtas Vilniaus rajono Gulbinų valstybinis ūkis. Ieškovai įrodinėjo, kad gyvenamojo namo butai pastatyti kartu su priklausiniais – garažais (boksais), ir priskiriami turtui, kurį neteisėtai Lietuvos Respublikoje valdė SSRS kariniai daliniai; iki ieškovai įsigijo nuosavybę į butus, ginčo negyvenamosiomis patalpomis – garažais, kaip gyvenamojo namo butų priklausiniais, naudojosi karininkų šeimos.

17Kaip matyti iš byloje esančių įrodymų, butai privačion nuosavybėn perduoti valstybės turto privatizavimą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka (tomas I, b.l. 122, 124, tomas II, b.l.23). Butų įgijėjai nupirko iš valstybės gyvenamąsias patalpas su priklausiniais – rūsio patalpomis, tačiau ginčo statinių – garažų (boksų) privatizavimo sutartys nebuvo sudarytos. Tokius pat nuosavybės objektus įsigijo ieškovai. Pagal Butų privatizavimo įstatymo 2 straipsnį ir Vyriausybės 1991-06-31 nutarimu Nr. 309 patvirtintas Valstybinio ir visuomeninio butų fondo privatizavimo taisykles, privatizavimo objektais galėjo būti ne tik pačios gyvenamosios patalpos, bet ir jų priklausiniai, jeigu jie atitiko privatizuojamam objektui keliamus reikalavimus, t.y. pagrindinio daikto privatizavimo dienai buvo daikto priklausiniu ir buvo įstatymų nustatyta tvarka išnuomotas (suteiktas) asmenims, be to, privatizuojamo buto priklausiniai – pagalbiniai ūkiniai pastatai ir statiniai buvo įkainojami atskirai.

18Byloje spendžiant dėl ginčo patalpų pripažinimo ieškovų butų priklausiniais, aktuali Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika daikto kvalifikavimo priklausiniu ir jo teisinio ryšio su pagrindiniu daiktu klausimais, kuriais kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad priklausiniu pripažįstamas toks daiktas, kuris yra skirtas tarnauti pagrindiniam daiktui ir yra susijęs su pagrindiniu daiktu bendra ūkine paskirtimi; konstatuojant teisiškai reikšmingas priklausinio sąsajas su pagrindiniu daiktu yra svarbus ne jų fizinis ryšys (geografinė padėtis, buvimas vieno šalia kito), o funkcinis; tam, kad pagrindinio daikto ir priklausinio funkcinis ryšys būtų pripažintas teisiškai reikšmingu, jis turi būti nuolatinio pobūdžio ir pasižymėti ne tik kito daikto naudojimu, bet ir nuolatiniu tarnavimu pagrindiniam daiktui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004 m. spalio 20 d. nutartis civilinėje Nr. 3K-3-561/2004; 2006 m. rugsėjo 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-453/2006; kt.). Ne tai, kaip tam tikromis aplinkybėmis naudojamos negyvenamosios patalpos, bet tų patalpų techninės savybės, jų paskirtis ir funkcinis ryšys su daugiabučio namo butų (ir kitų patalpų) eksploatavimu lemia, ar jos yra pagrindinio daikto – namo visų butų ir kitų patalpų priklausinys, ar savarankiškas nuosavybės teisės objektas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. gegužės 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-200/2007).

19Kasacinis teismas yra pažymėjęs, kad nesant teisinio pagrindo, suteikiančio teisę į pagalbines patalpas, techninis ir funkcinis patalpos ryšys su butu nesuteikia teisės butų savininkams reikalauti pripažinti tokias negyvenamąsias patalpas (pavyzdžiui, rūsio patalpas) jų buto priklausiniais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. balandžio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-451/2003).

20Bylą išnagrinėjęs teismas pripažino, kad ieškovai nepateikė įrodymų, patvirtinančių antraeilio daikto atsiradimo pagrindą, ryšį su pagrindiniu daiktu, jo naudojimo ir kitas reikšmingas aplinkybes. Teismo nuomone, nenustačius teisinio pagrindo, suteikiančio ieškovams teisę į ginčo garažus, ieškovai neturi teisės reikalauti pripažinti garažus (boksus) butų priklausiniais. Apeliacinės instancijos teismas su pirmosios instancijos teismo pozicija sutinka.

21Ieškovų teigimu, jie visą laikotarpį nuo butų įsigijimo naudojasi garažais (boksais). Liudytoja A. Č. teismo posėdyje parodė, kad visiems, kas pirko butus, paliko ir garažus. Liudytoja T. A. teismo posėdyje parodė, kad kartu su butu gavo ir garažą, <...> buvo taip, kad žmonės, neturintys mašinų, gaudavo garažus. Teisėjų kolegija pripažįsta, kad ieškovų paaiškinimais ir liudytojų parodymais nustatytos faktinės ieškovų naudojimosi ginčo statiniais aplinkybės gali patvirtinti statinio, kaip priklausinio požymius, tačiau statiniui pripažinti buto priklausiniu, būtina nustatyti juridiškai reikšmingų faktų sudėtį, t. y. kad: 1) to statinio paskirtis buvo susijusi su gyvenamosios patalpos naudojimu ir šios patalpos tarnavo bendram tikslui – bute gyvenančių asmenų poreikiams tenkinti; 2) gyvenamosios patalpos savininkas įstatymų nustatyta tvarka įgijo teisę į pagalbinis ūkinį statinį.

22Byloje nėra duomenų, patvirtinančių ieškovų nurodytas aplinkybes, susijusias su ginčo statinio (garažų bokso) statyba. Ieškovų į bylą pateiktas Lietuvos TSR Vilniaus rajono Darbo žmonių deputatų tarybos Vykdomojo komiteto 1969 m. rugsėjo 5 d. sprendimas Nr. 375 (tomas I, b.l. 30) ir Lietuvos TSR Ministrų tarybos 1970-05-14 potvarkis Nr. 346 pc, (tomas I, b.l. 41) patvirtina teisiškai reikšmingas aplinkybes, susijusias su gyvenamojo namo statyba, t.y. kad buvo nuspręsta prašyti Lietuvos TSR Ministrų tarybos skirti Tarybinio ūkio „Gulbinai“ 3 ha ploto ariamos žemės sklypą k/d 36839 gyvenamiesiems namams statyti ir, kad sklypas šiam tikslui skirtas. Byloje esantis 1992-05-26 aktas liudija, kad karinė dalis 36839 perdavė į Riešės apylinkės tarybos balansą karinį miestelį „Krasnyj Dvor“, kurį sudaro 1972 m. pastatytas plytinis trijų aukštų gyvenamasis namas 18 kv.m., 1972 m. katilinė, 1972 m. gręžinys ir 1974 m. valymo įrenginiai (tomas I, b.l. 46). Iš karinio dalinio 36839 žemės naudojimo plano ir iš 1988 m. Gulbinų valstybinio ūkio plano (tomas I, b.l. 44) negalima daryti vienareikšmės išvados, kad šiuose planuose identifikuotini ieškovų 2006 m. nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų bylose aprašyti statiniai ir jų buvimo vieta (tomas I, b.l. 63, 94, 114, 141).

23Kaip matyti, byloje nėra objektyvių ir pakankamų įrodymų, kad ginčo statinių statyba buvo vykdoma teisėtai, t. y. laikantis statybos procesą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, kad statybos objektas skirtas išimtinai gyvenamojo namo butų savininkų poreikiams tenkinti. Kaip nurodė patys ieškovai, nėra išlikę dokumentų, patvirtinančių garažų (boksų) priklausomybę. Teisėjų kolegija kritiškai vertina ieškovų į bylą pateiktas Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Riešės seniūnijos pažymas dėl pastatų priklausomybės, nes minėtų dokumentų pagrindu nurodytos ieškovų iniciatyva 2006 m. parengtos, tačiau Nekilnojamojo turto registre neregistruotos nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų bylos (tomas I, b.l. 121, 129, 138, 157, 165, 176, tomas II, b.l. 10, 26) ir 2004 – 2008 m. ūkinės knygos, nors pagal Vyriausybės 1991-06-25 nutarimu Nr. 297 patvirtintą Pastatų, statinių ir butų teisinio registravimo instrukciją, butus ir statinius (garažų boksus) registravo ne seniūnijos, o valstybiniai inventorizavimo, projektavimo ir paslaugų biurai. Pagal šios instrukcijos 5, 6 punktus, registruojama tik inventorizavus ir valstybinei komisijai priėmus pastatą, statinį ir butą naudoti arba pasikeitus savininkui, neregistruojami laikini ar savavališkai pastatyti statiniai ar butai.

24Atsižvelgdama į aukščiau išdėstytą, teisėjų kolegija konstatuoja, jog ieškovai nepateikė pakankamų, objektyvių įrodymų, kad ginčo statiniai nuo jų sukūrimo atliko gyvenamojo namo butų priklausinio funkciją, ir, kad ieškovams ginčo garažai (boksai) buvo suteikti ar leista naudotis teisėtai (CPK 178 straipsnis). Ieškovų nurodyta ilgalaikio naudojimosi ginčo statiniais aplinkybė nėra pakankama spręsti apie ieškinio pagrįstumą.

25Kadangi pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes, teisingai išaiškino ir pritaikė daiktinės teisės normas, susijusias su nuosavybės teise į daikto priklausinį, taip pat įrodinėjimą reglamentuojančias proceso teisės normas, nenukrypo nuo kasacinio formuojamos teismų praktikos, priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą, apeliantų skundas atmetamas, o apylinkės teismo sprendimas paliekamas nepakeistas (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

26Atmetus apeliacinį skundą, apeliantams bylinėjimosi išlaidos neatlygintinos (CPK 93, 98 straipsniai).

27Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

28Vilniaus rajono apylinkės teismo 2012 m. lapkričio 14 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš... 2. ieškovai A. Ž., G. Š., L. L., E. K., M. K., M. B., J. B., T. P., O. R.... 3. Ieškovai nurodė, kad pirkimo - pardavimo sutartimis ir paveldėjimo teisės... 4. Atsiliepime į patikslintą ieškinį atsakovas Vilniaus rajono savivaldybė... 5. Atsiliepime į patikslintą ieškinį atsakovas Vyriausybė, atstovaujama... 6. Atsiliepime į patikslintą ieškinį tretysis asmuo VĮ RC su ieškiniu... 7. Vilniaus rajono apylinkės teismas 2012 m. lapkričio 14 d. sprendimu ieškinį... 8. Apeliaciniame skunde ieškovai prašė Vilniaus rajono apylinkės teismo 2012... 9. Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovas Vilniaus rajono savivaldybė... 10. Atsiliepime į apeliacinį skundą tretysis asmuo VMI nurodė, jog bylos... 11. Kiti byloje dalyvaujantys asmenys atsilipimų į apeliacinį skundą... 12. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 13. Apeliacinės instancijos teismas, neperžengdamas apeliacinio skundo ribų,... 14. Byloje kilo ginčas dėl negyvenamųjų patalpų – garažų (boksų)... 15. Iš bylos duomenų nustatyta, kad ieškovai pirkimo – pardavimo sutarčių ir... 16. Bylos medžiaga tvirtina, gyvenamasis namas, kuriame yra ieškovų butai,... 17. Kaip matyti iš byloje esančių įrodymų, butai privačion nuosavybėn... 18. Byloje spendžiant dėl ginčo patalpų pripažinimo ieškovų butų... 19. Kasacinis teismas yra pažymėjęs, kad nesant teisinio pagrindo, suteikiančio... 20. Bylą išnagrinėjęs teismas pripažino, kad ieškovai nepateikė įrodymų,... 21. Ieškovų teigimu, jie visą laikotarpį nuo butų įsigijimo naudojasi... 22. Byloje nėra duomenų, patvirtinančių ieškovų nurodytas aplinkybes,... 23. Kaip matyti, byloje nėra objektyvių ir pakankamų įrodymų, kad ginčo... 24. Atsižvelgdama į aukščiau išdėstytą, teisėjų kolegija konstatuoja, jog... 25. Kadangi pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos... 26. Atmetus apeliacinį skundą, apeliantams bylinėjimosi išlaidos neatlygintinos... 27. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1... 28. Vilniaus rajono apylinkės teismo 2012 m. lapkričio 14 d. sprendimą palikti...