Byla 2-616-254/2016
Dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais, restitucijos taikymo

1Kauno apygardos teismo teisėja Dalė Burduliene, sekretoriaujant Vytautei Rolsytei, dalyvaujant ieškovo Kauno apygardos prokuratūros atstovei prokurorei Liudmilai Borisovai, atsakovams G. M., V. K., atsakovų G. M., V. M., A. M., T. M., V. K. atstovui adv. padėjėjui Gyčiui Račkauskui, atsakovo J. J. atstovui G. J., atsakovų J. J. ir I. J. atstovui adv. Zenonui Juknevičiui, tretiesiems asmenims A. K., B. M., L. N., S. V. N., V. V., trečiųjų asmenų atstovei adv. Kristinai Česnauskienei, trečiųjų asmenų Kauno miesto savivaldybės ir Kauno miesto savivaldybės administracijos atstovei Lionelai Gelmanienei, teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Kauno apygardos prokuratūros Vyriausiojo prokuroro pavaduotojo ieškinį atsakovams V. K., G. M., J. J., I. J., T. M., E. M., I. M., I. D., V. M. ir A. M., tretieji asmenys: Kauno miesto 19-tojo notaro biuro notarė A. U., Kauno miesto 18-tojo notaro biuro notarai B. G. ir D. G., Kauno miesto 10-tojo notaro biuro notarė O. M., Kauno miesto 3-čiojo notaro biuro notarė J. K., UAB „Romainių vaistinė“, E. V. individuali įmonė, UAB "Būsto valda", J. L., A. I. V., B. K., K. K., R. B., B. M., S. V. N., L. N., R. N., N. N., A. K., T. S., I. S., P. S., V. K., A. K., U. K., V. V., J. V., B. F., J. Š., L. F., A. V., A. V., Kauno miesto savivaldybė ir Kauno miesto savivaldybės administracija, dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais, restitucijos taikymo ir

Nustatė

2ieškovas patikslintu ieškiniu (8 t. b.l. 92-103) prašo pripažinti negaliojančiomis (negaliojančiais):

31. 1996 m. rugpjūčio 2 d. turto pasidalijimo sutartį Nr. I-7KU-2753, patvirtintą Kauno m. 7-ojo notaro biuro notarės A. U., kuria J. J. ir M. Z. pasidalino pagal 1994-08-23 potvarkį Nr. 1141 -v ir dalinai jį keitusį miesto valdybos 1994 m. sausio 18 d. potvarkį Nr. 86-v įgytas negyvenamąsias patalpas, ir pagal kurią J. J. atiteko patalpos: 11-1/4,52 m2, 11-2/10,92 m2, 11-3/14,85 m2, 11-4/8,32 m2, 11-5/1,18 m2, 11-6/28,72 m2, 11-7/13,27 m2, 11-8/13,66 m2, IIa-1/19,20 m2, IIa-2/9,10 m2, viso 123,72 m2, o Z. M. - patalpos Ia-1/1,65 m2, Ia-2/37,24 m2, Ia-3/17,24 m2, Ia-4/2,22 m2, Ia-5/1,27 m2, viso 59,62 m2.

42. 1996 m. rugsėjo 27 d. dovanojimo sutarties Nr. I-7KU-3309 dalį, patvirtintos Kauno m. 7-ojo notaro biuro notarės A. U., kuria Z. M. padovanojo vaikaitei V. T. (šiuo metu K.) nekilnojamojo turto patalpas la-3/17,24 m2, la-4/2,22 m2, la- 5/1,27 m2, iš viso 20,73 m2 mūriniame su rūsiu, mansarda gyvenamajame name (lA3/p), esančiame ( - ), Kaune. (Registro Nr. 20/256375, unikalus Nr. ( - ).).

53. 1996-08-02 Dovanojimo sutarties Nr.l-7KU-2752 dalį, patvirtintos Kauno 7 notarų biuro notarės A. U., kuria J. J. (po pasidalinimo) dovanoja seseriai Z. M. 1/2 buto ( - ) (78,73 m2) Registro Nr. 20/127952 unikalus Nr. ( - ).

64. 1996 m. rugsėjo 27 d. dovanojimo sutartį Nr. I-71ČU-3310, patvirtintą Kauno m. 7-ojo notaro biuro notarės A. U., kuria Z. M. padovanojo sūnui V. M. nekilnojamojo turto patalpas, iš viso 78,73 m2 mūriniame su rūsiu, mansarda gyvenamajame name (lA3/p), esančiame ( - ), Kaune. (Registro Nr. 20/127952, unikalus Nr. ( - ).

75. 1996 m. rugsėjo 27 d. dovanojimo sutartį Nr. I-7KU-3307, patvirtintą Kauno m. 7-ojo notaro biuro notarės A. U., kuria Z. M. padovanojo nekilnojamojo turto patalpas la-1/1,65 m2, la-2/37,24 m2, viso 38,89 m2 mūriniame su rūsiu, mansarda gyvenamajame name (lA3/p), esančiame ( - ), Kaune, savo vaikaitei D. I.. (Registro Nr. 20/250712, unikalus Nr. ( - )).

86. 2000 m. gruodžio 11 d. dovanojimo sutartį Nr. 1-13740, patvirtintą Kauno m. 18-ojo notaro biuro notarės B. G., kuria I. D. padovanojo nekilnojamojo turto patalpas la-1/1,65 m2, la-2/37,24 m2, viso 38,89 m2 gyvenamajame name (lA3/p), esančiame ( - ), Kaune, unikalus Nr. ( - ), savo tėvui G. M..

97. 1997 m. balandžio 29 d. dovanojimo sutartį Nr. I-7KU-1134, patvirtintą Kauno m. 7-ojo notaro biuro notarės A. U., kuria J. J. dovanojo sūnui J. J. nekilnojamojo turto patalpas 11-1/4,52 m 2,11-2/10,92 m2,11-3/14,85 m2,11-4/8,32 m2,11-5/1,18 m2, 11-6/28,72 m2, 11-7/13,27 m2, U-8/13,66 m2, IIa-1/19,20 m2, IIa-2/9,10 m2, viso 123,72 m2, mūriniame su rūsiu, mansarda gyvenamajame name (lA3/p), esančiame ( - ), Kaune.

108. 1995 m. gegužės 31 d. perdavimo - priėmimo aktą, kuriuo Kauno miesto savivaldybė, atstovaujama Žaliakalnio butų ūkio tarnybos viršininko pavaduotojos D. R., perdavė, o Z. M. perėmė nuosavybėn pagal 1999-05-25 Kauno miesto valdybos sprendimą Nr. 625 grąžintą nuosavybėn 97,30 m2 8 butą gyvenamajame name ( - ) (lA3/p), Kaune.

119. 1999 m. birželio 15 d. dovanojimo sutartį Nr. 19KU-2688, patvirtintą Kauno m. 19-jo notaro biuro notarės A. U., kuria Z. M. dovanojo sūnui G. M. 8-tą butą/ patalpas: VIII-I iki VIII-9, kurių bendras plotas 97,3 m2, unikalus Nr. ( - ) pastate, esančiame ( - )/( - ), Kaune.

1210. 2009 m. rugsėjo 25 d. dovanojimo sutartį Nr. 19KU-2287, patvirtintą Kauno m. 19-ojo notaro biuro notarės A. U., kuria G. M. dovanojo sutuoktinei T. M. 8-tą butą/ patalpas: VIII-I iki VIII-9, kurių bendras plotas 97,30 m2, unikalus Nr. ( - ) pastate, esančiame ( - )/( - ), Kaune.

1311. 1996-08-02 Dovanojimo sutarties Nr. 1- 7KU 2752 dalį, patvirtintos Kauno 7 notarų biuro notarės A. U., kuria J. J. (po pasidalinimo) dovanoja seseriai Z. M. 0,50 (penkiasdešimt šimtųjų dalių) medinių ūkio pastatų (4Jl/m), (5Jl/m), esančių ( - ), Kaune.

1412.1996 m. rugsėjo 27d. dovanojimo sutarties Nr.l-7-KU-3308 dalį, patvirtintos Kauno 7 notarų biuro notarės A. U., kuria M. Z. a.k( - ) padovanojo sūnui G. M. medinius ūkio pastatus (4Jl/m), (5Jl/m), esančius ( - ), Kaune.

1513. 2009 m. spalio 14d. dovanojimo sutarties Nr.l9KU-2415 dalį, patvirtintos Kauno 19 notarų biuro notarės A. U., kuria G. M. a.k. ( - ) padovanojo žmonai T. M. a.k. ( - ) ūkinį pastatą, buvęs 4Jl/m, pažymėjimas plane 4I1Ž unikalus Nr. ( - ), užstatymo plotas: 19 kv.m. ir ūkinį pastatą, buvęs 5Jl/m, pažymėjimas plane 511 ž unikalus Nr. ( - ), užstatymo plotas: 20 kv.m.

1614. 1996-08-02 Dovanojimo sutarties Nr.l-7KU 2752 dalį, patvirtintos Kauno 7 notarų biuro notarės A. U., kuria J. J. (po pasidalinimo) dovanoja seseriai Z. M. 1/2 pastato (67,71 m2) unikaliu Nr. ( - ), registro Nr.20/127950, esančio ( - ), Kaune.

1715. 1996 m. rugsėjo 27d. dovanojimo sutarties Nr. 1-7-KU-3308 dalį, patvirtintos Kauno 7 notarų biuro notarės A. U., kuria M. Z. padovanojo sūnui G. M. (67,71 m2) unikaliu Nr. ( - ), registro Nr.20/127950, esančio ( - ), Kaune.

1816. 2009 m. spalio 14d. dovanojimo sutarties Nr.19KU-2415 dalį, patvirtintos Kauno 19 notarų biuro notarės A. U., kuria G. M. padovanojo žmonai T. M. (67,71 m2) unikaliu Nr. ( - ):0032, registro Nr.20/127950, esančio ( - ), Kaune.

1917. Kauno miesto 10-ojo notaro biuro notarės O. M. 2009-01-09 išduotą paveldėjimo teisės pagal testamentą liudijimą, registro Nr. 29, pagal kurį Z. M., a.k. ( - ) mirusios 2008-03-09 turtą: 1) butą su rūsiu (69,49 m2) unikaliu Nr. ( - ), registro Nr.20/263822, esantį ( - )/( - ), Kaune, 2) butą su rūsiu (106,90 m2) unikaliu Nr. ( - ), registro Nr. 20/263888, esantį ( - )/( - ), Kaune, 3) butą su rūsiu (71,25 m2) unikaliu Nr. ( - ):0006, registro Nr. 20/263821, esantį ( - )-1 1/( - ), 4 ) butą (57,42 m2) unikaliu Nr. ( - ):, registro Nr. 20/266485, esantį ( - )-1A, Kaune, 5) būtą (55,69 m2), unikaliu Nr. ( - ):0002, registro Nr. 20/266484, esantį ( - ), Kaune paveldėjo įpėdiniai V. M., a.k. ( - ) G. M., a.k. ( - ), A. M., a.k. ( - )

2018.2009 m. sausio 9 d. paveldėto turto dalybų sutartį Nr. 30, patvirtintą Kauno m. 10-ojo notaro biuro notarės O. M., kurios pagrindu Z. M. įpėdiniai lygiomis dalimis paveldėtą turtą pasidalino asmenine nuosavybės teise.

2119.2009 m. birželio 10 d. dovanojimo sutartį Nr. 2-1575, patvirtintą Kauno m. 18-ojo notaro biuro notaro

22Donato

23Germanavičiaus, kuria V. M.

24padovanojo dukrai E. M. butą su rūsiu (69,49 m2) unikaliu Nr. ( - ), registro Nr.20/263822, esantį ( - )-6/( - ), Kaune.

2520. 2009 m. birželio 10 d. dovanojimo sutartį Nr. 2-1573, patvirtintą Kauno m. 18-ojo notaro biuro notaro

26Donato

27Germanavičiaus, kuria V. M.

28padovanojo

29dukrai I. M. butą (57,42 m2) unikaliu Nr. ( - ), registro Nr. 20/266485, esantį ( - ), Kaune.

3021. 2009 m. gegužės 25 d. dovanojimo sutartį Nr. 19KU-1092, patvirtintą Kauno m. 19-jo notaro biuro notarės A. U., kuria G. M. padovanojo sutuoktinei T. M. butą (55,69 m2), unikaliu Nr. ( - ), registro Nr. 20/266484, esantį ( - ), Kaune ir butą su rūsiu (71,25 m2) unikaliu Nr. ( - ), registro Nr. 20/263821, esantį ( - )-11/( - ).

3122. 2009 m. gegužės 21 d. dovanojimo sutartį Nr. 886, patvirtintą Kauno m. 25-ojo notaro biuro notarės J. K., kuria A. M. padovanojo dukrai V. K. butą su rūsiu (106,90 m2) unikaliu Nr. ( - ), registro Nr. 20/263888, esantį ( - )-7/( - ).

3223. Kauno miesto 19-ojo notaro biuro notarės A. U. 2009-08-11 išduoto paveldėjimo teisės pagal testamentą liudijimo Nr. 19KU-1954 dėl J. J., a.k. ( - ) mirusios 2003-08-03 turto paveldėjimo dalį, kuria: 1) 107,06 m2 butą Nr. 4 su rūsiu, unikaliu Nr. ( - ), registro Nr.20/263930, esantį ( - )-2/( - ), Kaune, 2) 103,44 m2 butą Nr. 9 su rūsiu, unikaliu Nr. ( - ), registro Nr. 20/263824 esantį ( - )-9/( - ), Kaune, 3) 69,97 m2 butą Nr. 3 su rūsiu, unikaliu Nr. ( - ), registro Nr. 20/263824, esantį ( - )-3/( - ), Kaune, 4) 96,98 m2 butą Nr. 5 su rūsiu, unikaliu Nr. ( - ), registro Nr.20/263887, esantį ( - )-5/( - ), Kaune ir kitą turtą paveldėjo įpėdinis J. J..

3324. 2009 m. rugpjūčio 18 d. dovanojimo sutartį Nr. 19KU-1999, patvirtintą Kauno m. 19-ojo notaro biuro notarės A. U., kuria J. J. padovanojo sutuoktinei I. J.: 1) 107,06 m2 butą Nr. 4 su rūsiu, unikaliu Nr.( - ):0012, registro Nr.20/263930, esantį ( - )-2/( - ), Kaune, 2) 103,44 m2 butą Nr. 9 su rūsiu, unikaliu Nr. ( - ):0008, registro Nr. 20/263823, esantį ( - )- 9/( - ), Kaune, 3) 69,97 m2 butą Nr. 3 su rūsiu, unikaliu Nr. ( - ):0009, registro Nr. 20/263824, esantį ( - )-3/( - ), Kaune, 4) 96,98 m2 butą Nr. 5 su rūsiu, unikaliu Nr. ( - ):0010, registro Nr.20/263887, esantį ( - )- 5/( - ), Kaune.

34Taip pat ieškovas prašė taikyti dalinę restituciją ir įpareigoti:

351. atsakovę V. K. grąžinti Kauno miesto savivaldybei 106,90 kv.m. bendrojo ploto butą su rūsiu, esantį ( - )-7, Kaune, unikalus Nr. ( - ), registro Nr. 20/263888;

362. atsakovę I. J. grąžinti Kauno miesto savivaldybei: -107,06 kv.m. bendrojo ploto butą su dalimi bendrojo naudojimo patalpa, pažymėta 1-8, su rūsiu, esantį ( - )-4, Kaune, unikalus Nr. ( - ), registro Nr.20/263930; -103,44 kv.m. bendrojo ploto butą su dalimi bendrojo naudojimo patalpa pažymėta 1-8, su rūsiu, esantį ( - )-9, Kaune, unikalus Nr. ( - ), registro Nr. 20/263823; -69,97 kv.m. bendrojo ploto butą su dalimi bendrojo naudojimo patalpa pažymėta 1-8, su rūsiu, esantį ( - )-3, Kaune, unikalus Nr. ( - ), registro Nr. 20/263824; -96,98 kv.m. bendrojo ploto butą su dalimi bendrojo naudojimo patalpa pažymėta 1-8, su rūsiu, esantį ( - )-5, Kaune unikalus Nr. ( - ), registro Nr.20/263887;

373. atsakovę T. M. grąžinti Kauno miesto savivaldybei: - 55,69 kv.m. bendrojo ploto butą, esantį ( - ), Kaune, unikalus Nr. ( - ), registro Nr. 20/266484; - 71,25 kv.m. bendrojo ploto butą, esantį ( - )-11, Kaune unikalus Nr. ( - ),registro Nr.20/263821; - 19,00 kv.m. užstatyto ploto ūkinį pastatą 4Ilž, esantį ( - ), Kaune unikalus Nr. ( - ), registro Nr.20/27950; - 20,00 kv.m. užstatyto ploto ūkinį pastatą 511 ž, esantį ( - ), Kaune unikalus Nr. ( - ), registro Nr.20/27950;

384. įpareigoti E. M. grąžinti Kauno miesto savivaldybei 64,49 kv.m. bendrojo ploto butą, esantį ( - )-6, unikalus Nr. ( - ), registro Nr.20/263822;

395. įpareigoti I. M. grąžinti Kauno miesto savivaldybei 57,42 kv.m. bendrojo ploto butą, esantį ( - )-1A, Kaune, unikalus Nr. ( - ), registro Nr. 20/266485.

40Ieškovas ieškinyje nurodė, kad Kauno miesto apylinkės teismas 1993-06-09 sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-3546/93, tenkindamas pareiškėjų pareiškimą, nustatė juridinį faktą, kad namus Kaune, ( - ), 143B (lAlm, 2Alm, 3Alm), ( - ) 141/2 (lA3p), buvęs adresas ( - ), Kaune, iki jų paėmimo į savivaldybės fondą asmeninės nuosavybės teisėmis valdė V. P.. Šio sprendimo pagrindu savininko nuosavybės teisės buvo atkurtos šiais administraciniais aktais:

41Kauno apylinkės teismo 1993-06-09 sprendimo, Kauno miesto Valdybos 1994-01-18 potvarkio Nr. 86-v, kuris iš dalies buvo pakeistas Kauno miesto valdybos 1994-08- 23 potvarkiu Nr. 1141-v, bei 1999-05-25 Kauno miesto valdybos sprendimo Nr. 625 pagrindu atkurtos nuosavybės teisės ir savininkams natūra buvo grąžintos:

42-183,34 kv. m bendrojo ploto negyvenamosios patalpos, esančios gyvenamajame name 1A3p ( - ). Pagal 2015-03-03 Nekilnojamojo turto registro duomenis fizinių asmenų nuosavybės teise gyvenamajame name lA3p ( - ) atskirais turtiniais vienetais įregistruotos 184,00 kv. m bendrojo ploto negyvenamosios patalpos:

43-J. J. nuosavybės teise 124,38 kv. m negyvenamosios patalpos (unikalus Nr. ( - ))

44- G. M. nuosavybės teise 38,89 kv. m. negyvenamoji patalpa (unikalus Nr. ( - );

45-V. K. nuosavybės teise 20,73 kv. m. gyvenamoji patalpa (unikalus Nr. ( - )).

46-97,41 kv. m. bendrojo ploto 8 butas, esantis gyvenamajame name 1A3p ( - ) (natūra grąžintas buvusių nuomininkų atlaisvintas butas). 1999-05-31 priėmimo-perdavimo aktu 8 butas perduotas Z. M.. Pagal 2015-03-03 Nekilnojamojo turto registro duomenis gyvenamajame name lA3p ( - ) T. M. nuosavybės teise įregistruotas 97,30 kv. m bendrojo ploto 8 butas (unikalus Nr. ( - ):0002);

47-78,73 kv. m. bendrojo ploto 1 butas, esantis gyvenamajame name 1Alm ( - ) (natūra grąžintas Z. M. nuomotas butas) . Pagal 2015-03-03 Nekilnojamojo turto registro duomenis jis įregistruotas V. M. nuosavybės teise;

48- 71,88 kv. m. bendrojo ploto negyvenamosios patalpos, esančios gyvenamajame name 3Al m ( - ) (potvarkyje nurodytas atkūrimo metu buvęs adresas - ( - )). Pagal 2015-03-03 Nekilnojamojo turto registro duomenis įregistruotos T. M. nuosavybės teise 67,71 kv. m bendrojo ploto „vieno buto pastatas" (unikalus Nr. ( - )). Nurodyto pastato bendrasis plotas sumažėjo dėl priestato 2alm patalpos IV-7/4,17 nugriovimo;

49-19,00 kv.m. ūkinis

50pastatas, 4I1 m. Pagal 2015-03-03

51Nekilnojamojo turto registro duomenis ūkinis pastatas, adresu ( - ) (unikalus

52Nr. ( - )),dabar pažymėtas plane 41 lž (buvęs 411 m), įregistruotas T. M. nuosavybės teise;

53-20,00 kv.m. ūkinis

54pastatas 5Ilm. ( - ). Pagal 2015-03-03

55Nekilnojamojo turto registro duomenis

56šis ūkinis pastatas (unikalusNr. ( - ))

57dabar pažymėtas plane 5Ilž (buvęs 5Ilm), įregistruotas T. M. nuosavybės teise.

582008-12-29 Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A- 4777 „Dėl piliečių Z. M. (įpėdinių) ir J. J. (įpėdinių) nuosavybės teisių atkūrimo" atkurtos nuosavybės teisės į šiuos butus:

59gyvenamajame name lA3p ( - ), grąžinant juos natūra, ir nustatant J. J. ir Z. M. įpėdinių prievolę išnuomoti butus Kauno miesto savivaldybei, kol valstybė įvykdys nuomininkams suteiktas valstybės garantijas:

60- 69,97 kv. m bendrojo ploto 3 butą (unikalus Nr. ( - )) su rūsiu ir dalimi bendrojo naudojimo patalpos 1-8. Pagal 2015-03-03 Nekilnojamojo turto registro duomenis įregistruotos I. J. nuosavybės teisės;

61- 107,06 kv. m bendrojo ploto 4 butą (unikalus Nr. ( - ):0012) su rūsiu ir dalimi bendrojo naudojimo patalpos 1-8, pagal 2015-03-03 Nekilnojamojo turto registro duomenis įregistruotos I. J. nuosavybės teisės;

62- 96,98 kv. m bendrojo ploto 5 butą su rūsiu. Pagal 2015-03-03 Nekilnojamojo turto registro duomenis įregistruotos I. J. nuosavybės teisės;

63- 69,49 kv. m bendrojo ploto 6 butas su rūsiu (unikalus Nr. ( - ):0007). Pagal 2015-03-03 Nekilnojamojo turto duomenis E. M. nuosavybės teisės.

64- 106,90 kv. m bendrojo ploto 7 butas (unikalus Nr. ( - ):0011) su rūsiu. Pagal 2015-03-03 Nekilnojamojo turto registro duomenis nuosavybės teisės įregistruotos V. K. vardu.

65- 103,44 kv. m bendrojo ploto 9 butas su rūsiu ir dalimi bendrojo naudojimo patalpos I-8(unikalus Nr. ( - )); Pagal 2015-03-03 Nekilnojamojo turto registro duomenis nuosavybės teise įregistruotos I. J. vardu;

66- 71,25 kv. m bendrojo ploto 11 butas (unikalus Nr. ( - ) su rūsiu. Pagal 2015-03-03 Nekilnojamojo turto registro duomenis nuosavybės teise įregistruotas T. M. vardu.

67Pagal 2015-03-03 Nekilnojamojo turto registro duomenis, I. J. nuosavybės teise 2008-12-29 Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A- 4776 „Dėl pilietės Z. M. (įpėdinių) nuosavybės teisių atkūrimo” atkurtos nuosavybės teisės į šiuos butus:

68gyvenamajame name 1Alm ( - ):

69- 57,42 kv. m bendrojo ploto 1A butą (unikalus Nr. ( - ):0002). Butas grąžintas natūra ir nustatyta Z. M. įpėdinių prievolė išnuomoti butą Kauno miesto savivaldybei, kol valstybė įvykdys nuomininkams suteiktas valstybės garantijas. Pagal 2015-03-03 Nekilnojamojo turto registro duomenis jis įregistruotas I. M. nuosavybės teise.

70gyvenamajame name 2Alm ( - ):

71- 55,69 kv. m bendrojo ploto 3 butą (unikalus Nr. ( - ):0002), kuris grąžintas natūra ir nustatyta Z. M. įpėdinių prievolė išnuomoti butą Kauno miesto savivaldybei, kol valstybė įvykdys nuomininkams suteiktas valstybės garantijas. Pagal 2015-03-03 Nekilnojamojo turto registro duomenis jis įregistruotas T. M. nuosavybės teise.

72Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2008-12-29 įsakymais Nr. A- 4777 ir Nr.A-4776 pagrindu natūra grąžinti butai nebuvo perduoti valdyti savininkams (įpėdiniams), nes juose nuomos sutarčių pagrindu gyveno ir šiuo metu gyvena Savivaldybės nuomininkai:

73-buto ( - )-3 pagrindinė nuomininkė B. K. (1999-02-03 nuomos sutartis, 69,97 kv. m bendrojo ploto);

74-buto ( - )-4B pagrindinis nuomininkas B. M. (1999-01-26 nuomos sutartis, 33,81 kv. m bendrojo ploto);

75- buto ( - )-4 pagrindinė nuomininkė R. B. (1999-01-26 nuomos sutartis, 73,85 kv. m bendrojo ploto);

76- buto ( - )-5 pagrindinis nuomininkas N. N. (2007-03-14 nuomos sutartis, 46,35 kv. m bendrojo ploto); buto ( - )-5 pagrindinis nuomininkas S. N. (1996-08-19 nuomos sutartis, 50,63 kv. m bendrojo ploto);

77- buto ( - )-6 pagrindinis nuomininkas A. K. (1999-01-26 nuomos sutartis, 69,49 kv. m bendrojo ploto);

78- buto ( - )-7 pagrindinis nuomininkas P. S. (2006-11-07 nuomos sutartis, 106,90 kv. m bendrojo ploto);

79- buto ( - )-9 pagrindinė nuomininkė V. K. (1999-06-15 nuomos sutartis, 103,45 kv. m bendrojo ploto);

80- buto ( - )-11 pagrindinis nuomininkas V. V. (1999-06-14 nuomos sutartis, 71,25 kv. m bendrojo ploto);

81- buto ( - )-1A pagrindinis nuomininkas B. F. (2006-12-05 nuomos sutartis, 57,42 kv. m bendrojo ploto).

82- buto ( - ) nuomininkė mirė 2008-09-29.

83Vienas butas adresu ( - ) ir vienas butas adresu ( - ) buvo privatizuoti kitų asmenų 1990-1992 metais. Taip, pagal 2015-03-03 Nekilnojamojo turto registro duomenimis, 69,27 kv. m bendrojo ploto 1 butas su rūsiu R-5/2,98 (unikalus Nr. ( - )), esantis gyvenamajame name lA3p ( - ), nuosavybės teise priklauso J. A. (butą 1990-03-11 pirkimo- pardavimo sutartimi privatizavo K. A.) ir 70,95kv m bendrojo ploto 1 butas (unikalus Nr. ( - ):0001), esantis gyvenamajame 2Alm ( - ), nuosavybės teise priklauso A. I. V. (butą 1992-11-09 pirkimo-pardavimo sutartimi privatizavo B. R.).

842010-03-10 Kauno miesto apylinkės teismas panaikino Kauno miesto apylinkės teismo 1993 m. birželio 09 d. sprendimą dėl juridinio fakto nustatymo, kuriuo remiantis buvo atkurtos nuosavybės teisės J. J. ir Z. M.. Todėl, Kauno apygardos vyriausiojo prokuroro pavaduotojas, gindamas viešąjį interesą, 2010-12-16 prašymu Nr. (11-44)22-9916 kreipėsi į Kauno apygardos administracinį teismą ir prašė panaikinti Kauno miesto valdybos 1994-01-18 potvarkį Nr. 86-v „Dėl nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atstatymo Z. M. ir J. J.“, Kauno miesto valdybos 1994-08-23 potvarkį Nr. 1141 -v „Dėl miesto Valdybos 1994-01-18 potvarkio Nr. 86-v dalinio pakeitimo“, Kauno miesto valdybos 1999-05-25 sprendimą Nr. 625 „Dėl nuosavybės teisių atkūrimo pilietei Z. M.“, Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2008- 12-29 įsakymą Nr. A-4777 „Dėl piliečių Z. M. (įpėdinių) ir J. J. (įpėdinių) nuosavybės teisių atkūrimo“, 2008-12-29 įsakymą Nr. A-4776 “Dėl pilietės Z. M. (įpėdinių) nuosavybės teisių atkūrimo“. Kauno apygardos administracinis teismas 2012-05-28 sprendimu panaikino visus anksčiau nurodytus Kauno miesto valdybos potvarkius ir Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus dėl Z. M. ir J. J. (ar jų įpėdinių) nuosavybės teisių atkūrimo. Lietuvos Vyriausiasis administracinis teismas 2012 m. gegužės 13 d. nutartimi Kauno apygardos admininstracinio teismo 2012 m. gegužės 28 d. sprendimą paliko nepakeistą (adm. byla Nr. 1-311-402/2012).

852011-05-18 Kauno apygardos prokuratūra kreipėsi į Kauno apygardos teismą su ieškiniu dėl neteisėtų administracinių aktų (panaikintų Kauno apygardos administracinio teismo 2012 m. gegužės 28 d. sprendimu) pagrindu atsiradusių teisinių pasekmių - sandorių pripažinimo negaliojančiais ir restitucijos taikymo.

862012-07-12 Kauno apygardos teismas sprendimu nagrinėjamoje civilinėje byloje (Nr. 2-475-273/2013), visiškai patenkino ieškovo Kauno apygardos prokuratūros prokuroro ieškinį.

87Kauno apylinkės teismas 2014-10-13 sprendimu, priimtu civilinėje byloje Nr. 2-1394-587/2014 (5 t., b.l. 75-91), tenkindamas pareiškėjų prašymą, nustatė juridinę reikšmę turintį faktą, kad pareiškėjų J. J., N. J., G. M., V. M. ir A. M. senelis V. P. iki neteisėto turto nusavinimo nuosavybės teise valdė 1/3 dalį nusavinimo metu turėtų gyvenamųjų namų ( - ) (statinys žemės sklypo plane pažymėtas indeksu lA3p, unikalus Nr. ( - )), ( - ) (statiniai žemės sklypo plane pažymėti indeksais lAlm, unikalus Nr. ( - ), ir 3Alm, unikalus Nr. ( - )) ir ( - ) (statinys žemės sklypo plane pažymėtas indeksu 2Alm, unikalus Nr. ( - ), ir jo priestatas, plane pažymėtas indeksu 4alm) ir atnaujino terminą V. P. nuosavybės teises patvirtinantiems dokumentams pateikti, siekiant atkurti nuosavybės teises į V. P. valdytus statinius esančius ( - ), 143, 143A, Kaune.

88Lietuvos apeliacinis teismas 2014-12-01 nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-740/2014 (5 t., b.l. 92-106), pirmos instancijos teismo 2013-07-12 sprendimą panaikino, perdavė bylą nagrinėti tam pačiam pirmos instancijos teismui iš naujo ir nurodė, kad siekiant tinkamai išspręsti tarp šalių kilusį ginčą, tinkamai taikyti restituciją ir užtikrinti esminių teisinėje valstybėje ginamų principų realų veikimą, būtina išsiaiškinti į kokią dalį ir į kokį turtą konkrečiai ir kokiomis dalimis atsakovai gali įgyvendinti savo teises, kokia apimtimi galima taikyti restituciją.

89Ieškovas nurodė, kadangi Kauno apygardos administracinis teismas 2012-05-28 sprendimu panaikino administracinius aktus, kurių pagrindu buvo atkurtos nuosavybės teisės į ginčo turtą, tačiau vien administracinių aktų panaikinimas nesukeltų realių teisinių pasekmių, nes keliamų reikalavimų apimtimi nebūtų apgintas viešasis interesas. Pagal LR CK 1.80 str. imperatyviosioms įstatymo normoms prieštaraujantis sandoris yra niekinis ir negalioja. LR CK 4.48 str. numatyta, kad, perduodant nuosavybės teises, naujasis savininkas įgyja į perduotą daiktą tiek teisių ir pareigų, kiek jų turėjo buvęs daikto savininkas. Tačiau Kauno apylinkės teismo 2014-10-13 sprendimu nustačius juridinę reikšmę turintį faktą, atsakovai vis dar gali pakartotinai siekti atkurti nuosavybės teises į šį turtą. Pripažintina, kad nuosavybės teisių atkūrimo procedūra iš naujo negali būti pradėta ir įgyvendinta iki nebus panaikinti pagal nuginčytus administracinius aktus įgyto turto perleidimo (dovanojimo, turto pasidalijimo) sandoriai, tačiau atlikus nuosavybės teisių atkūrimo procedūrą iš naujo, 1/3 dalis ginčijamo turto bus grąžinta atsakovams. Todėl ieškovas mano, kad būtų neracionalu taikyti restituciją pilna apimtimi, nes tai pažeistų atsakovų įgytų teisių gerbimo ir teisėtų lūkesčių principus. Siekiant nustatyti į kokią dalį ir į kokį turtą konkrečiai ir kokiomis dalimis atsakovai gali įgyvendinti savo teises, kokia apimtimi galima taikyti restituciją, ieškovas kreipėsi į Kauno savivaldybės administracijos Gyvenamojo fondo administravimo skyrių (toliau - Gyvenamojo fondo administravimo skyrius) dėl informacijos pateikimo. Gyvenamojo fondo administravimo skyrius 2012-03-05 raštu Nr.53-2-376 patvirtino, kad nuosavybės teisės gali būti atkuriamos tik į 1/3 dalį nurodytų pastatų, t. y. negali keistis V. P. valdyto bendro turto dydis. Kadangi Kauno apylinkės teismo 2014-10-13 sprendime nėra nurodyta, kokias konkrečias patalpas, esančias pastatuose, iki jų nusavinimo nuosavybės teise valdė V. P., taip pat ir pretendentai neturi dokumentų, patvirtinančių V. P. nuosavybės teises į konkrečias patalpas, Savivaldybės administracija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymu ir šio įsatymo įgyvendinimo tvarka, patalpas parinko savo nuožiūra ir paaiškino, kad: visų pastatų ( - ) (lA3p), ( - ) (lAlm ir 3Alm), ( - ) (2Alm su 4alm), bendrasis plotas - 1395,07 kv. m. Vadinasi, 1/3 dalis, į kurią turėtų būti atkuriamos nuosavybės teisės, sudarytų 465,02 kv.m. Kauno apylinkės teismo 1993-06-09 sprendimu, Kauno miesto Valdybos 1994-01-18 potvarkio Nr. 86-v, kuris iš dalies Pakeistas Kauno miesto valdybos 1994-08-23 potvarkiu Nr. 1141 -v, pagrindu bei 1999-05-25 Kauno miesto valdybos sprendimo Nr. 625 pagrindu atkurtos nuosavybės teisės ir savininkams natūra buvo grąžintos ir įpėdinių (teisių perėmėjų) šiuo metu naudojamų patalpų bendrasis plotas 427,74 kv., kas sudaro 0,3066 dalis visų pastatų (iš 1395,07 kv. m.) Gyvenamojo fondo admistravimo skyriaus duomenimis, klausimas dėl kompensavimo savininkams (jų įpėdiniams) už plotą, likusį iki 1/3 dalies ( 465,02-427,74=37,28) pastatų ( - ) (lA3p), ( - ) (lAlm ir 3Alm) ir ( - ) (2Alm su priestatu 4alm) ploto, būtų spręstinas vadovaujantis Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 16 straipsniu. Ieškovas mano, kad restitucija neišreikalautinas turtas, kuris pretendentams į nuosavybės teisių atkūrimą yra perduotas natūrą ir yra jų valdomas. Taip pat taikant restituciją atsižvelgtina į tai, kad Kauno apylinkės teismo 1993-06-09 sprendimu, Kauno miesto Valdybos 1994-01-18 potvarkio Nr. 86-v, kuris iš dalies pakeistas Kauno miesto valdybos 1994-08-23 potvarkiu Nr. 1141-v, pagrindu savininkams natūra grąžinti ir įpėdinių (teisių perėmėjų) šiuo metu taip pat naudojami: 19,00 kv.m. užstatyto ploto ūkinis pastatas (unikalus Nr. ( - )), pažymėtas plane 41 lž (buvęs 411 m) ir 20,00 kv.m. užstatyto ploto ūkinis pastatas (unikalus Nr.( - )) pažymėtas plane 5I1Ž (buvęs 5Ilm) (registro Nr.20/127950), adresu ( - ), tačiau šių ūkinių pastatų 4Ilž ir 5Ilž dalies valdymo V. P. nuosavybės teise faktas Kauno apylinkės teismo 2014-10-13 sprendimu nebuvo nustatytas, todėl šie pastatai negali būti nuosavybės teisių atkūrimo objektu ir restitucijos pagrindu taip pat išreikalautini. Ieškovo atsovė pažymėjo, kad atsakovai nesutiko byloje sudaryti taikos sutartį, nors atsakovams ji buvo palankesnė.

90Atsakovai G. M., V. M., A. M., T. M. ir V. K., teikdami atsiliepimą į ieškovės Kauno apygardos prokuratūros 2015 m. lapkričio 18 d. patikslintą ieškinį (9 t., b.l. 4-17) nurodė, kad su patikslintu ieškiniu pareikštais reikalavimais iš dalies sutinka (atstovė adv. D. P., 6 t., b.l. 13). Ieškovės patikslintame ieškinyje iš esmės teisingai nurodytos visos byloje reikšmingos faktinės aplinkybės ir atsakovai sutinka su ieškinio reikalavimais dalyje dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais. V. M., G. M., V. K., V. M. (per atstovą adv. pad. Gytį Račkauską, 8 t., b.l. 77) dar pateikė teismui užpildytą ieškinio pripažinimo formą (9 t., b.l. 47-50, patvirtinta LR Teisingumo ministro 2011-09-30 įsakymu Nr. 1R-230 ). Tačiau visi paminėti atsakovai prieštarauja ieškinio reikalavimui dalyje dėl ieškovo pasirinkto restitucijos taikymo būdo.

91Kauno apylinkės teismo 2014-10-13 sprendimu pripažinta, kad Z. M. ir J. J. įpėdiniai, nepaisant to, kad Kauno apygardos administracinis teismas 2012-05-28 sprendimu panaikino administracinius aktus, kurių pagrindu buvo atkurtos nuosavybės teisės į ginčo turtą vis dar gali pakartotinai siekti atkurti nuosavybės teises į šį turtą, todėl minėtiems asmenims atkūrus nuosavybės teisę į statinius, esančius ( - ), 143, 143A, Kaune, grąžinimas Kauno miesto savivaldybei visą daug metų nuosavybės teise valdytą ginčo turtą pažeistų ne tik įgytų teisių gerbimo bei teisėtų lūkesčių principus, bet elementarius racionalumo reikalavimus, kadangi, tikėtina, jog dalis iš atsakovų atimto turto turėtų būti dar kartą grąžintas atsakovams. Akivaizdu, jog tokiu atveju ieškovės siūlomas restitucijos taikymo būdas negali būti laikomas tinkamu šioje byloje, juo labiau, kad egzistuoja reali galimybė restituciją taikyti kitu būdu, taip užtikrinant atsakovų teises. Atsakovai sutinka, kad atsakovų nuosavybės teisės gali būti atkuriamos tik į 1 / 3 dalį V. P. valdyto turto. Visų pastatų ( - ) (lA3p), ( - ) (lAlm ir 3Alm), ( - ) (2Alm su 4Alm) bendrasis plotas - 1395,07kv. m. Vadinasi, 1/3 dalis, į kurią turėtų būti atkuriamos nuosavybės teisės, sudarytų 465,02 kv.m. Tačiau atsakovai negali sutikti su Kauno miesto savivaldybės administracijos savo nuožiūra parinktomis konkrečiomis patalpomis, kurias ji siekia palikti atsakovams (ir kurių ieškovė neprašo išreikalauti iš atsakovų patikslintu ieškiniu). Kaip teisingai nurodo ieškovė, Kauno miesto Valdybos 1994-01-18 potvarkio Nr. 86-v, kuris iš dalies pakeistas Kauno miesto valdybos 1994-08-23 potvarkiu Nr. 1141-v, bei 1999- 05-25 Kauno miesto valdybos sprendimo Nr. 625 pagrindu atsakovams atkurtos nuosavybės teisės ir savininkams grąžintos patalpos, kurių bendrasis plotas - 427,74 kv. m., kas sudaro 0,3066 dalis visų pastatų (iš 1395,07 kv. m.). Patikslintu ieškiniu Kauno apygardos prokuratūra šių patalpų neprašo išreikalauti iš atsakovų (prašo taikyti dalinė restituciją). Taigi, ieškinio patenkinimo atveju, atsakovams de facto nuosavybės teisės būtų atkurtos į 427,74 kv.m. bendro ploto patalpas. Tai reiškia, jog klausimas dėl kompensavimo savininkams (jų įpėdiniams) už plotą, likusį iki 1/3 dalies ( 465,02 kv.m. - 427,74 kv. m. = 37,28 kv.m.) pastatų ( - ) (lA3p), ( - ) (lAlm ir 3Alm) ir ( - ) (2Alm su priestatu 4alm) ploto, būtų spręstinas vadovaujantis Atkūrimo įstatymo 16 straipsniu. Pretendentai į nuosavybės teisių atkūrimą apskritai nepageidauja gauti kompensacijos už valstybės išperkamą turtą (yra išreiškę valią atkurti nuosavybės teises natūra), o visos šioje byloje nustatytos faktinės aplinkybės, įskaitant ieškovo ir trečiojo suinteresuoto asmens veiksmus, patvirtina, kad tokia galimybė yra reali. Susiklosčius tokioms aplinkybėms, atsakovai prašo teismo restituciją taikyti atsižvelgiant į 2015 m. lapkričio 3 d. taikos sutarties sąlygas (t.y. išreikalauti iš atsakovų turtą, nurodytą taikos sutarties 2.1. punkte ir palikti jiems turtą, nurodytą taikos sutarties 3.1. - 3.2. straipsniuose). Pažymėtina, jog toks restitucijos būdas geriausiai atitiks visų ginčo šalių interesus. Atsižvelgdami į tai, kas išdėstyta, atsakovai prašo teismo netenkinti ieškinio reikalavimo dalyje dėl atsakovės I. J. įpareigojimo grąžinti Kauno miesto savivaldybei 107,06 kv.m. bendrojo ploto butą su dalimi bendrojo naudojimo patalpa pažymėta 1-8, su rūsiu, esantį ( - )-4, Kaune, unikaliu Nr. ( - ), registro Nr.20/263930, bet papildomai įpareigoti T. M. grąžinti Kauno miesto savivaldybei 67,71 kv.m. bendrojo ploto vieno buto pastatą, esantį ( - ), Kaune, unikaliu Nr. ( - ). Pažymėtina, jog pretendentai į nuosavybės teisių atkūrimą 2015 m. gegužės 27 d. yra pateikę Kauno miesto savivaldybės administracijai sutikimus su Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 20 straipsnyje nustatytomis sąlygomis išnuomoti savivaldybei pretendentams grąžintą natūra gyvenamąjį namą, dalį, butą, kuriame gyvena nuomininkai, kol valstybė įvykdys jiems suteiktas garantijas. Buto, esančio ( - )-4 (nuomos sutartyse butai 4 ir 4B), Kaune, nuomininkai R. B. ir B. M. 2015 m. gegužės 15 d. yra pareiškę, jog neprieštarauja, kad nuosavybės teisės į šį turtą būtų atkurtos atsakovams. Ieškovė ir trečiasis asmuo Kauno miesto savivaldybės administracija 2015 m. lapkričio 3 d. parengtoje taikos sutartyje taip pat sutiko, jog atsakovams būtų atkurtos nuosavybės teisės į 107,06 kv.m. butą, unikaliu Nr. ( - ), tačiau pageidavo, jog tokiu atveju atsakovai atlygintų valstybei 1 000 Eur už 2,07 kv. m, kuriais viršytas nuosavybės teisių atkūrimo objektas, pagal buto ( - )-4, Kaune, rinkos vertę. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.146 straipsnyje nurodyta, jog restitucija atliekama natūra, išskyrus atvejus, kai tai neįmanoma arba sukeltų didelių nepatogumų šalims. Tokiu atvedu restitucija atliekama sumokant ekvivalentą pinigais. Vadovaudamiesi paminėta teisės norma, atsakovai prašo šioje dalyje restituciją taikyti, priteisiant Kauno miesto savivaldybės administracijai taikos sutartyje nurodytą 1 000 Eur ekvivalentą už 2,07 kv. m, kuriais viršijamas nuosavybės teisių atkūrimo objektas, paliekant atsakovams butą ( - )-4, Kaune. Šiame kontekste atsakovai atkreipė dėmesį į tai, jog vien, kad pažeista asmens nuosavybės teisė buvo atkurta ar kitaip atstatyta ne specialiojo įstatymo nustatyta tvarka, savaime nereiškia, kad egzistuoja viešasis interesas, sudarantis pagrindą iš asmens išreikalauti nekilnojamąjį turtą. Turi būti įrodyta, kad asmuo neteisėtai įgyvendino jam nepriklausančią teisę. Ieškovė nagrinėjamoje byloje nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių aplinkybę, kad prokuroro nurodomi administraciniai aktai būtai buvę panaikinti dėl neteisėtų J. J. ir Z. M. ar jų įpėdinių veiksmų. Priešingai, kaip jau minėta, tiek administracinėje byloje nustatytos aplinkybės, tiek ir atsakovų šioje byloje pateikiami paaiškinimai vienareikšmiškai patvirtina tai, kad, siekdami nuosavybės teisių atkūrimo, jie veikė tik teisėtai, juolab, kad administracinės bylos nagrinėjimo metu nebuvo paneigta J. J. ir Z. M. (jų įpėdinių) teisė į nuosavybės teisių atkūrimą, o įsiteisėjusiu Kauno apylinkės teismo 2014 m. spalio 13 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-1394-587/2014 nustatytas juridinę reikšmę turintis faktas, jog pareiškėjų senelis V. P. iki neteisėto turto nusavinimo nuosavybės teise valdė 1/3 dalį nusavinimo metu turėtų gyvenamųjų namų, esančių Kaune, ( - ) (statinys, žemės sklypo plane pažymėtas indeksu lA3p, unikalus Nr. ( - )), ( - ) (statiniai, žemės sklypo plane pažymėti indeksais lAlm, unikalus Nr. ( - ), ir 3Alm, unikalus Nr. ( - )) ir ( - ) (statinys žemės sklypo plane pažymėtas indeksu 2Alm, unikalus Nr. ( - ), ir jo priestatas, plane pažymėtas indeksu 4alm). Kasacinės instancijos teismo šiuo klausimu formuojama praktika, kurioje akcentuojama, jog, panaikinus sprendimą atkurti nuosavybės teises, restitucija turi būti taikoma atsižvelgiant į nuosavybės teisių atkūrimo srityje susiklostančių santykių ypatumus ir teisės normų pažeidimo, dėl kurio sprendimas atkurti nuosavybės teises pripažįstamas neteisėtu ir panaikinamas, pobūdį. Kaip jau minėta, nagrinėjamoje byloje nėra jokių duomenų, kad Z. M. ar J. J. (jų įpėdiniai) nuosavybės teisių į nekilnojamąjį turtą atkūrimo proceso metu elgtųsi nesąžiningai, dėl ko nėra pagrindo pripažinti juos nesąžiningais turto įgijėjais. Taip pat nėra duomenų, kad jiems turtas buvo perduotas kitų asmenų nusikalstamu būdu. Tai reiškia, jog Z. M. ir J. J. (jų įpėdiniai) įgijo teisę pagrįstai tikėtis, jog valstybė gerbs jų įstatymų nustatyta tvarka įgytas teises (nuosavybės teisę į ginčo turtą). Ieškinį patenkinus visa apimtimi, t.y. išreikalavus iš atsakovų visą ieškinyje nurodytą turtą, ši jų teisė bus pažeista - sąžiningai įgijusiems ginčo turtą atsakovams bus sukurti papildomi ir bereikalingi jų subjektinių teisių ir teisėtų interesų apsunkinimai. Pabrėžtina, jog atsakovų įpareigojimas grąžinti visą patikslintame ieškinyje nurodytą turtą vien dėl formalių nuosavybės teisių atkūrimo tvarkos pažeidimų nėra adekvatus siekiamam tikslui, o tuo pačiu neatitinka ir proporcingumo principui keliamų reikalavimų.Nagrinėjamu atveju nuosavybės teisių atkūrimo į V. P. dėl neteisėto nusavinimo valdytą turtą procesas atsakovams tęsiasi jau daugiau nei dvidešimt metų. Nors šiuo metu visos neteisėtai nusavinto turto grąžinimo procedūros yra baigtos, ieškinį patenkinus visiškai, atsakovai bus priversti pakartotinai kreiptis į valdžios institucijas, prašydami vykdyti įstatymų jiems pavestas funkcijas. Atsakovų nuomone, tokia situacija yra netoleruotina. Akivaizdu, jog daugiau nei dvidešimt metų besitęsiantis nuosavybės teisių atkūrimo procesas, nenustačius atsakovų kaltės, pernelyg viršija terminą, per kurį valstybė buvo prisiėmusi pareigą atkurti nuosavybės teises. Tai reiškia, kad restitucijos taikymas patikslintame ieškinyje nurodyta apimtimi nagrinėjamu atveju neatitiktų nei įstatymo reikalavimų, nei teismų šiuo klausimu formuojamos praktikos. Pabrėžtina, jog valstybė privalo imtis priemonių užtikrinti realią asmens teisę naudotis savo nuosavybe ir negali jam užkrauti pernelyg didelę naštą tais atvejais, kai nuosavybės grąžinimo procesas užtrunka dėl valstybės institucijų neteisėtų veiksmų ar neveikimo, klaidos ar neapsižiūrėjimo. Kasacinės instancijos teismas yra nurodęs, jog tokiu, kaip nagrinėjamos bylos, atveju visiškos restitucijos taikymas, nuosavybės teisių atkūrimo procedūros pripažinimas nebaigta ir asmenų, kuriems jau buvo atkurtos nuosavybės teisės, grąžinimas į neapibrėžtą padėtį iki šis klausimas bus išspręstas iš naujo, yra neproporcinga priemonė, kuri galėtų pažeisti šių asmenų, kurie laikėsi įstatymų reikalavimų, teises į teisinį tikrumą ir teisinį saugumą, teisėtų lūkesčių apsaugą. Tokiu, kaip nagrinėjamos bylos, atveju, kai restitucija taikytina visų pirma dėl valstybės įgaliotų pareigūnų priimtų administracinių aktų dėl nuosavybės teisių atkūrimo neteisėtumo, būtent valstybė turi prisiimti su restitucijos taikymu susijusius neigiamus padarinius. Nagrinėjamu atveju ieškovė ir trečiasis suinteresuotas asmuo šiuos padarinius siekia perkelti atsakovams, nors tam nėra jokio teisinio pagrindo, o visos byloje nustatytos faktinės aplinkybė patvirtina egzistuojant realią galimybę to išvengti. Todėl atsakovai prašo taikyti dalinę restituciją: - įpareigoti V. K. grąžinti Kauno miesto savivaldybei:

92106,90 kv.m. bendrojo ploto butą surusiu, esantį ( - )-7, Kaune, unikaliu Nr. ( - ):0011, registro Nr. 20/263888; -įpareigoti I. J. grąžinti Kauno miesto savivaldybei:

93103,44 kv.m. bendrojo ploto butą su dalimi bendrojo naudojimo patalpa pažymėta 1-8, su rūsiu, esantį ( - )-9, Kaune, unikaliu Nr. ( - ):0008, registro Nr. 20/263823;

9469,97kv.m. bendrojo ploto butą su dalimi bendrojo naudojimo patalpa pažymėta 1- 8, su rūsiu, esantį ( - )-3, Kaune, unikaliu Nr. ( - ):0009, registro Nr. 20/263824;

9596,98 kv.m. bendrojo ploto butą su dalimi bendrojo naudojimo patalpa pažymėta 1- 8, su rūsiu, esantį ( - )-5, Kaune unikaliu Nr. ( - ):0010, registro Nr.20/263887; -įpareigoti T. M. grąžinti Kauno miesto savivaldybei:

9655,69 kv.m. bendrojo ploto butą, esantį ( - ), Kaune, unikaliu Nr. ( - ):0002, registro Nr. 20/266484;

9771,25 kv.m. bendrojo ploto butą, esantį ( - )-11, Kaune unikaliu Nr. ( - ):0006, registro Nr. 20/263821;

9819,00 kv.m. užstatyto ploto ūkinį pastatą 4Ilž, esantį ( - ), Kaune unikaliu Nr.( - ), registro Nr.20/27950;

9920,00 kv.m. užstatyto ploto ūkinį pastatą 5I1Ž, esantį ( - ), Kaune unikaliu Nr.( - ), registro Nr.20/27950; -įpareigoti E. M. grąžinti Kauno miesto savivaldybei:

10069,49 kv.m. bendrojo ploto butą, esantį ( - )-6, unikaliu Nr. ( - ):0007, registro Nr.20/263822; -įpareigoti I. M. grąžinti Kauno miesto savivaldybei:

10157,42 kv.m. bendrojo ploto butą, esantį ( - )-1A, Kaune, unikaliu Nr. ( - ):0002, registro Nr. 20/266485. -įpareigoti atsakovę T. M. grąžinti Kauno miesto savivaldybei

10267,71 kv.m. bendrojo ploto vieno buto pastatą, esantį ( - ), Kaune, unikaliu Nr. ( - ).

103Atsakovai prašo priteisti iš atsakovų J. J., G. M., V. M. ir A. M. solidariai Kauno miesto savivaldybės administracijos naudai 1 000 Eur (vieną tūkstantį eurų) už 2,07 kv. m, kuriuo viršytas nuosavybės teisių atkūrimo objektas. Taip pat prašo priteisti atsakovams visas jų patirtas bylinėjimosi išlaidas.

104Atsakovų J. J. ir I. J. atstovai (įgaliotas asmuo G. J. ir advokatas Z. J., 9 t., b.l. 18) prašė ieškinį tenkinti iš dalies. Ieškinį, dalyje dėl sandorių panaikinimo (1.1 – 1.24 punktai), šie atsakovai pripažino visiškai ir jų atstovai teismui pateikė užpildytą standartinę ieškinio pripažinimo formą (patvirtinta LR Teisingumo ministro 2011-09-30 įsakymu Nr. 1R-230). Atsakovai ieškinio, restitucijos dalyje nepripažino tais pačiais argumentais, kurie yra analogiški pirmiau nurodytų atsakovų paaiškinmams ir argumentams, todėl teismas jų nekartoja.

105Atsakovėms E. M. (6 t.b.l. 58,67, 9 t. b.l. 68), I. M. ( 6 t. b.l. 68, 9 t. b.l. 68) ir I. D. (6 t. b.l. 64, 6 t., b.l. 66) apie teismo posėdį pranešta įstatymo nustatyta tvarka, atsiliepimų negauta.

106Atsiliepime į pradinį ieškovo ieškinį tretieji asmenys B. K., K. K., R. B., B. M., S. V. N., L. N., R. N., N. N., A. K., P. S.,V. V., J. V. prašo ieškovo ieškinį tenkinti visiškai. Nurodo, kad sandoriai sudaryti perleidžiant turtą artimiesiems, todėl nekilnojamojo turto įgijėjai negali būti pripažinti sąžiningais, nes šeimos nariams, giminaičiams buvo gerai žinoma, kad procesas civilinėje byloje buvo atnaujintas ir byla nagrinėjama daug metų teisme, joje betarpiškai dalyvavo turto perleidėjai. Šie asmenys ir jų atstovė palaikė ieškovo galutinį patikslintą ieškinį, t.t. ir dalyje dėl restitucijos. Prašė priteisti bylinėjimosi išlaidas.

107Trečiųjų asmenų Kauno miesto savivaldybės ir Kauno miesto savivaldybės administracijos atstovė prašė ieškinį tenkinti jame nurodytais pagrindais. Taip pat taikyti dalinę restituciją pagal ieškovo ieškinį, nes ji labiausiai suderina atsakovų, kurie yra pretendentai į nuosavybės teisių atkūrimą, ir nuomininkų interesus. Atsakovų siūloma restitucija atitiktų 467,09 kv. nuosavybės teisių atkūrimo objekto bendrą plotą, t.y. 2,07 kv.m. jį viršija. Dėl taikaus ginčo sprendimo šalys nesusitarė, todėl institucija turės priimti sprendimus dėl nuosavybės teisių atkūrimo natūra ir dėl kompensacijos, kadangi atkurti nuosavybės teises tik natūra negalima, nesant tokios apimties nuosavybės teisių atkūrimo objektų.

108Ieškinys tenkinamas visiškai.

109Dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais.

110Byloje kilo ginčas dėl nuosavybės teisių į nekilnojamąjį turtą atkūrimo pocese atsiradusių padarinių teisėtumo ir jų panaikinimo būtinumo, kuomet Kauno miesto valdybos 1994-01-18 potvarkis Nr. 86-v “Dėl nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atstatymo Z. M. ir J. J.”, Kauno miesto valdybos 1994-08-23 potvarkis Nr. 1141-v “Dėl miesto Valdybos 1994-01-18 potvarkio Nr. 86-v dalinio pakeitimo”, Kauno miesto valdybos 1999-05-25 sprendimas Nr. 625 “Dėl nuosavybės teisių atkūrimo pilietei Z. M.”, Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2008- 12-29 įsakymas Nr. A-4777 „Dėl piliečių Z. M. (įpėdinių) ir J. J. (įpėdinių) nuosavybės teisių atkūrimo“ ir 2008-12-29 įsakymas Nr. A-4776 “Dėl pilietės Z. M. (įpėdinių) nuosavybės teisių atkūrimo“ buvo panaikinti Kauno apygardos administracinio teismo 2012-05-28 sprendimu, priimtu administracinėje byloje Nr. Nr. I-311-402/2012. Šis sprendimas Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegijos 2012-12-13 nutartimi, priimta administracinėje byloje Nr. A261-2975/2012, buvo paliktas nepakeistas. Pirmiau nurodyti administraciniai aktai buvo priimti Kauno miesto apylinkės teismo 1993 m. birželio 9 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-3546/93, kuriuo buvo nustatytas juridinę reikšmę turintis faktas, kad namus Kaune, ( - ), 143A, 143B (lAlm, 2Alm, 3Alm), ( - ) 141/2 (lA3p), buvęs adresas ( - ), Kaunas, iki jų paėmimo į savivaldybės fondą asmeninės nuosavybės teisėmis valdė V. P., pagrindu. Vėliau Kauno apygardos teismui nutartimi civilinėje byloje Nr. A2-1187-273/2010 atmetus pareiškėjų apeliacinius skundus, įsiteisėjo Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. kovo 10 d. sprendimas civilinėje byloje 2-404-774/2010, kuriuo nustatytas ankstesniu teismo sprendimu juridinę reikšmę turintis faktas, panaikintas ir priimtas naujas sprendimas – pareiškėjų patikslintas pareiškimas atmestas. Nagrinėjamu atveju ieškovas kreipėsi į teismą dėl administracinių aktų panaikinimo teisinių pasekmių taikymo – prašė pripažinti negaliojančiais (negaliojančiomis) turto pasidalinimo sutartį, turto priėmimo-perdavimo aktą, dovanojimo sutartis, paveldėjimo teisės liudijimą, paveldėto turto dalybų sutartį. Teismas konstatuoja, kad buvo sudaryti ieškovės ieškinyje nurodyti sandoriai, kurie išdėstyti šio sprendimo aprašomojoje dalyje, todėl jų dar kartą nekartoja. Šie sandoriai buvo sudaryti J. J. ir Z. M. ir jų įpėdinių, realizuojant joms pagal panaikintus administracinius aktus grąžintą turtą. Kadangi atsakovų nuosavybės teisės pagrindai buvo paneigti, tai jie negali būti laikomi ginčijamais sandoriais perleisto turto savininkais ir administracinio akto panaikinimas dėl prieštaravimo imperatyviosioms įstatymo normoms sukelia tuos pačius padarinius kaip ir pripažinus sandorį niekiniu (CK 1.80 straipsnio 1 ir 3 dalys, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. sausio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-4/2012). Atsakovai prašo atsižvelgti į tai, kad sudarant sandorius jie buvo sąžiningi. Šiuo aspektu būtina pažymėti, kad nuosavybės teisės buvo atkurtos pagal institucijai, nagrinėjančiai prašymus dėl nuosavybės teisės atkūrimo, pretendentų pateiktus prašymus ir Kauno miesto apylinkės teismo 1993 m. birželio 9 d. sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-3546/93, kuriuo buvo patenkintas pareiškėjų prašymas dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo visiškai. Šis sprendimas pagal suinteresuotų asmenų prašymus buvo panaikintas Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. kovo 10 d. sprendimu civilinėje byloje 2-404-774/2010, todėl ginčo atveju, netaikytos Civilinio kodekso 4.96 straipsnio nuostatos, reglamentuojančios daikto išreikalavimą iš sąžiningo įgijėjo. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2000 m. liepos 5 d. nutarime yra konstatavęs, kad neteisėtai įgytas turtas netampa jį įgijusio asmens nuosavybe ir toks asmuo neįgyja nuosavybės teisių, saugomų pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją. Be teisinio pagrindo įgyto turto išreikalavimas reglamentuojamas nepagrįsto praturtėjimo instituto specialiųjų normų (Civilinio kodekso 6.237-6.242 str., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegijos 2016 m. vasario 11 d. nutartis, priimta administracinėje byloje Nr. A-196-261/2016). Civilinio kodekso 6.241 straipsnio 1 dalyje numatytų išimčių, kai negalima išreikalauti be pagrindo įgyto turto, nenustatyta. Todėl ieškovo ieškinys dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais (negaliojančiomis) tenkinamas visiškai visų atsakovų atžvilgiu, taip pat konstatuojant, kad atsakovų, kurie pripažino ieškinį pasirašant standartinę ieškinio pripažinimo formą, ieškinio pripažinimas neprieštarauja įstatymų nuostatoms ar viešajam interesui (CPK 42 straipsnio 2 d., 140 straipsnio 2 dalis).

111Dėl restitucijos taikymo

112Teismas, spręsdamas restitucijos taikymo klausimą, visų pirma turi nustatyti, ar restitucija apskritai taikytina (CK 6.145 str. 2 d., 6.241 str.). Nustatęs, kad restitucija taikytina, teismas turi nustatyti restitucijos būdą (CK 6.146 str.) ir įvertinti, ar nėra pagrindo jį pakeisti (CK 6.145 str. 2d.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių 2009 m. balandžio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-90/2009). Teismas turėtų atsižvelgti į Civilinio kodekso 6.145, 6.147 straipsniuose nustatytas restitucijos taikymo modifikacijas, kurių esmė - užtikrinti sąžiningą ir pagrįstą šalių interesų pusiausvyrą. Taikant restituciją konkrečiu atveju turi būti įvertinta įstatyme numatyta galimybė teismui išimtiniais atvejais pakeisti restitucijos būdą arba apskritai jos netaikyti. Nagrinėjamu atveju pažymėtina, kad turtą, kurio atžvilgiu taikytina restitucija, imperatyviosioms įstatymo normoms prieštaraujančiais administraciniais aktais ir vėlesniais sandoriais įgijo ne tik pretendentai į nuosavybės teisių atkūrimą, turintys teisę atkurti nuosavybės teises į mirusiųjų Z. M. ir J. J. pateiktus prašymus. Perimti šių asmenų teisę į nuosavybės teisių atkūrimą negali atsakovės T. M., E. M., I. J. ir V. K.. Paminėtina, kad Kauno apylinkės teismo 1993 m. birželio 9 d. sprendime, kurio pagrindu buvo priimti nuginčyti administraciniai aktai, buvo konstatuotas juridinis faktas, kad namus Kaune, ( - ), 143A, 143B (1A1m, 2A1m, 3A1m) ( - )g. 141/2 (1A3p), buvęs adresas Kaunas, ( - ), iki jų perėmimo į savivaldybės fondą asmeninės nuosavybės teisėmis valdė V. P. (administracinės bylos Nr. I-311-402/2012 I t., b. l. 55–56). Tuo tarpu Kauno apylinkės teismas 2014 m. spalio 13 d. sprendimu, priimtu civilinėje byloje Nr. 2-1394-587/2014 nustatė, kad V. P. valdė tik 1/3 dalį nusavinimo metu turėtų gyvenamųjų namų (o ne visus namus). Trečiasis asmuo Kauno miesto savivaldybės administracija pateikė teismui išsamius duomenis apie patalpas ( - ), 143 ir 143 A, kurios nuosavybės teise įregistruotos atsakovų vardu nuosavybės teisių atkūrimo procese priimtų administracinių aktų pagrindu (6 t., b.l. 77-84), taip pat duomenis apie savininkams natūra grąžintas ir šiuo metu įpėdinių (teisių perėmėjų) naudojamas patalpas, į kurias buvo atkurtos Z. M. ir J. J. nuosavybės teisės, remiantis Kauno miesto apylinkės teismo 1993-06-09 sprendimu civilinėje byloje nr. 2-3546/1993, kuris buvo panaikintas Kauno miesto apylinkės teismo 2010-03-10 sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-404-774/2010 (6 t., b.l. 85-87). Byloje taip pat yra pateikti VĮ Registrų centro Kauno filialo duomenys apie ginčo patalpų kadastrinius matavimus (6 t., b.l. 111-116). Dėl šių duomenų teisingumo teisme ginčo nekilo, todėl jie išsamiai sprendime nenurodomi. Pagal šiuos duomenis patalpų ( - ), 143 ir 143 A bendrasis plotas yra 1395,07 kv. m., todėl 1/3 dalis sudarytų 465,02 kv.m. Pretendentais į Z. M. ir J. J. nuosavybės teisių atkūrimą yra ne visi atsakovai, o tik J. J., kaip J. J. įpėdinis, turintis teisę į 232,51 kv. m. ploto nuosavybės teisių atkūrimo objektą bei Z. M. įpėdiniai – trys atsakovai : A. M., G. M. ir V. M. – jų visų dalis – 232,51 kv. m. arba po 77,50 kv.m. kiekvienam. Šie pretendentai 2015-06-17 ir 2015-06-19 pateikė prašymus Kauno miesto savivaldybės administracijai ir, vadovaujantis LR piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo įgyvendinimo tvarkos 15 punktu, 2015-10-05 sudarė susitarimą dėl pageidavimo atkurti nuosavybės teises (9 t., b.l. 43-44). Teismas sutinka su byloje dalyvaujančiais asmenimis, kad šiuo atveju galėtų būti taikoma dalinė restitucija ir negrąžinamas valstybei turtas, kuris galimai bus nuosavybės teisės atkūrimo objektu.

113Iš esmės byloje nėra ginčo dėl ieškovo prašomos taikyti restitucijos, išskyrus dalyje, kurioje atsakovai nesutinka, kad restutucija atsakovė I. J. būtų įpareigota grąžinti jos nuosavybės teise valdomą 107,06 kv.m. bendrojo ploto butą su dalimi bendrojo naudojimo patalpa, pažymėta 1-8, su rūsiu, esančia ( - )-4, Kaune (unikaliu Nr.( - )). Jie nurodo, kad į šį turtą J. J. pretenduoja atkurti nuosavybės teisę ir tai pretendentai įtvirtino 2015-10-05 sudarytame susitarime (9 t., b.l. 43-44). Atsakovai mano, kad valstybei turėtų būti grąžintas 67,71 kv.m. bendrojo ploto vieno buto pastatas, esantis ( - ), Kaune, unikaliu Nr. ( - ), į kurį Kauno miesto valdybos 1994-01-18 ptvarkiu Nr. 86- buvo atkurtos Z. M. ir J. J. nuosavybės teisės lygiomis dalimis ir turtas grąžintas savininkams natūra ir kuris vėlesnių ieškovo ginčijamų sandorių pagrindu perėjo atsakovės T. M. nuosavybėn. Atsakovai pabrėžė, kad į šį turtą nepretenduoja, kad būtų atkurtos savininko nuosavybės teisės, jis yra sunykęs, o atsakovė T. M. sutinka su restitucija šioje dalyje.

114Dėl restitucijos 107,06 kv.m. bendrojo ploto buto su dalimi bendrojo naudojimo patalpa, pažymėta 1-8, su rūsiu,( - )-4, Kaune (unikaliu Nr. ( - )) atžvilgiu pažymėtina, kad I. J. nuosavybės teisę į jį įgijo ginčijama 2009 m. rugpjūčio 18 d. dovanojimo sutartimi Nr. 19KU-1999 (ieškinio 1.24 p.). Nuosavybės teisės į šį butą buvo atkurtos J. J. natūra, tačiau butas nebuvo perduotas valdyti savininkams (įpėdiniams), nes jame nuomos sutarčių pagrindu gyveno ir šiuo metu gyvena savivaldybės nuomininkė R. B. (1999-01-26 nuomos sutartis, 73,85 kv. m bendrojo ploto 4 butas) ir pagrindinis nuomininkas B. M. (1999-01-26 nuomos sutartis, 33,81 kv. m bendrojo ploto 4B butas). Kauno miesto savivaldybės administratcijos direktoriaus 2008-12-29 įsakymu Nr. A-4777 buvo nustatyta J. J. įpėdinių prievolė išnuomoti butą Kauno miesto savivaldybei, kol valstybė įvykdys nuomininkams suteiktas valstybės garantijas (Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 20 straipsnis). Atsakovė I. J. nėra nuosavybės teisių atkūrimo subjektas (Atkūrimo įstatymo 2 straipsnio 2 dalis). Todėl, kad pretendentas J. J. galėtų perimti teisę į Z. M. ir J. J. nuosavybės teisių atkūrimą, šis turtas iš atsakovės I. J. neteisėto valdymo (panaikinus administracinius aktus ir nuosavybės teisių įgijimo pagrindus – dovanojimo sutartis) turi būti restitucijos pagrindu išreikalautas ir grąžintas Kauno miesto savivaldybei.

115Teismas pabrėžia, kad Kauno apylinkės teismas 2014-10-13 sprendimu, priimtu civilinėje byloje Nr. 2-1394-587/2014 (5 t., b. l. 75-91), nustatė juridinę reikšmę turintį faktą, kad pareiškėjų J. J., N. J., G. M., V. M. ir A. M. senelis V. P. iki neteisėto turto nusavinimo nuosavybės teise valdė 1/3 dalį nusavinimo metu turėtų gyvenamųjų namų ( - ) (statinys žemės sklypo plane pažymėtas indeksu lA3p, unikalus Nr. ( - )), ( - ) (statiniai žemės sklypo plane pažymėti indeksais lAlm, unikalus Nr. ( - ), ir 3Alm, unikalus Nr. ( - )) ir ( - ) (statinys žemės sklypo plane pažymėtas indeksu 2Alm, unikalus Nr. ( - ), ir jo priestatas, plane pažymėtas indeksu 4alm), t. y. šiuo sprendimu nebuvo nustatyta, kokias konkrečiai paminėtų gyvenamųjų namų patalpas valdė savininkas V. P., todėl teismas neturi pagrindo spręsti, kad atsakovų valia atkurti nuosavybės teises į šiuose gyvenamuosiuose namuose esančias patalpas galėtų būti paneigta. Įpėdinių pateikė prašymus dėl savininko nuosavybės teisių atkūrimo ir 2015-10-05 sudarytą notarinį susitarimą, iš kurio matyti, jog jie 67,71 kv.m. bendrojo ploto vieno buto pastato, esančio ( - ), Kaune, unikalus Nr. ( - ), kaip nuosavybės teisių atkūrimo objekto, nenurodo. Duomenų, kad šį nekilnojamąjį turtą būtų valdęs V. P. byloje dalyvaujantys asmenys nepateikė, todėl, panaikinus administracinius aktus ir vėlesnius šio turto dovanojimo sandorius (paskutinė savininkė T. M.), šio turto atžvilgiu taikoma restitucija ir jis grąžinamas valstybei, nepriklausomai nuo jo būklės.

116Apibendrinant teismo nustatytas aplinkybes ir argumentus dėl šalių ginčo restitucijos dalyje dėl 107,06 kv.m. bendrojo ploto buto su dalimi bendrojo naudojimo patalpa, pažymėta 1-8, su rūsiu, ( - )-4, Kaune (unikaliu Nr. ( - ):0012) ir 67,71 kv.m. bendrojo ploto vieno buto pastato, esančio ( - ), Kaune, unikalus Nr. ( - ), konstatuotina, kad tik šį turtą grąžinus institucijai (panaikinus nuosavybės teisių registraciją atsakovų vardu), ji galės išnagrinėti Z. M. ir J. J. įpėdinių prašymus dėl nuosavybės teisių atkūrimo ir priimti sprendimą (Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 17 straipsnis). Atkreiptinas dėmesys į tai, kad atsakovų – pretendentų į buvusių savininkių nuosavybės teisių atkūrimą, 2015-10-05 sudarytas susitarimas dėl nuosavybės teisių atkūrimo objektų ir jų pasidalinimo, nežymiai – arba 2.07 kv. m., viršija atsakovų J. J., G. M., V. M. ir A. M. senelio V. P. iki neteisėto turto nusavinimo nuosavybės teise valdytą 1/3 dalį gyvenamųjų namų ( - ), ( - ) ir ( - ). Priimti sprendimą dėl atlyginimo valstybei už paminėtą viršijančią nuosavybės teisių atkūrimo objekto dalį gali tik prašymus nagrinėjanti ir sprendimus dėl nuosavybės teisių atkūrimo priimti teisę turinti institucija. Kol neišspręstas nuosavybės teisių atkūrimo klausimas neteismine tvarka, teismas negali priimti sprendimo, kam ir į kokį išlikusį nekilnojamąjį turtą atkurti nuosavybės teises. Restitucija šiuo atveju netaikoma tik turtui į kurį pretendentai atsakovai pretenduota atkurti nuosavybės teises, išskyrus 107,06 kv.m. bendrojo ploto butą su dalimi bendrojo naudojimo patalpa, pažymėtą 1-8, su rūsiu,( - )-4, Kaune (unikaliu Nr. ( - )), ir kurį jie faktiškai valdo.

117Dėl bylinėjimosi išlaidų

118Tretieji asmenys prašo priteisti jų turėtų išlaidų advokato pagalbai apmokėti atlyginimą. Prie 2013-07-05 prašymo (4 t., b.l. 27-36) yra pridėti pinigų priėmimo kvitai, kurie patvirtina, kad V. V., P. S., V. K., N. N., K. K., A. K., R. B., B. M., V. N. sumokėjo advokatei Kristinai Česnauskienei kiekvienas po 400 litų. Už atsiliepimų į atsakovų apeliacinį skundą surašymą tretieji asmenys sumokėjo advokatei taip: A. K. - 270 Lt, V. V. - 274 Lt, R. B. – 282 Lt, L. N. - 374 Lt; P. S. – 408 Lt, B. M. – 127 Lt, K. K. - 269 Lt, V. K. - 400 Lt (5 t., b.l. 32-39). Šios išlaidos neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (toliau Rekomendacijos). Be to, tretieji asmenys prie 2015-10-16 prašymo (8 t., b.l. 53) pridėjo pinigų priėmimo kvitus apie papaildomai turėtas išlaidas advokatės pagalbai apmokėti: V. V. ir J. V. – 60 Eur, P. S., T. S. – 60 Eur, V. K. – 60 Eur, L. N. – 400 Lt, K. K. – 60 Eur, A. K. - 40 Eur, B. M. – 40 Eur (8 t., b.l. 54-60). Taip pat prie 2016-01-19 prašymo pateikė duomenis apie šias atstovavaimo išlaidas: K. K. – 30 Eur, L. N. 60 Eur, A. K. - 30 Eur, P. S. – 30 Eur, B. M. – 30 Eur, V. K. – 30 Eur, V. V. - 30 Eur. Šios išlaidos neviršija Rekomendacijų (red. 2015 m. kovo 19 d. Nr. 1R-77) 8.19 p. nuostatų, todėl jos tretiesiems asmenims priteisiamos iš atsakovų lygiomis dalimis (CPK 93, 98 straipsniai).

119Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 268-270 straipsniais,

Nutarė

120Ieškinį tenkinti visiškai.

121Pripažinti negaliojančiomis (negaliojančiais):

1221. 1996 m. rugpjūčio 2 d. turto pasidalijimo sutartį Nr. I-7KU-2753, patvirtintą Kauno m. 7-ojo notaro biuro notarės A. U., kuria J. J. ir M. Z. pasidalino pagal 1994-08-23 potvarkį Nr. 1141 -v ir dalinai jį keitusį miesto valdybos 1994 m. sausio 18 d. potvarkį Nr. 86-v įgytas negyvenamąsias patalpas, ir pagal kurią J. J. atiteko patalpos: 11-1/4,52 m2, 11-2/10,92 m2, 11-3/14,85 m2, 11-4/8,32 m2, 11-5/1,18 m2, 11-6/28,72 m2, 11-7/13,27 m2, 11-8/13,66 m2, IIa-1/19,20 m2, IIa-2/9,10 m2, viso 123,72 m2, o Z. M. - patalpos Ia-1/1,65 m2, Ia-2/37,24 m2, Ia-3/17,24 m2, Ia-4/2,22 m2, Ia-5/1,27 m2, viso 59,62 m2.

1232. 1996 m. rugsėjo 27 d. dovanojimo sutarties Nr. I-7KU-3309 dalį, patvirtintos Kauno m. 7-ojo notaro biuro notarės A. U., kuria Z. M. padovanojo vaikaitei V. T. (šiuo metu Kindurienei) nekilnojamojo turto patalpas la-3/17,24 m2, la-4/2,22 m2, la- 5/1,27 m2, iš viso 20,73 m2 mūriniame su rūsiu, mansarda gyvenamajame name (lA3/p), esančiame ( - ), Kaune. (Registro Nr. 20/256375, unikalus Nr. ( - ).).

1243. 1996-08-02 Dovanojimo sutarties Nr.l-7KU-2752 dalį, patvirtintos Kauno 7 notarų biuro notarės A. U., kuria J. J. (po pasidalinimo) dovanoja seseriai Z. M. 1/2 buto ( - ) (78,73 m2) Registro Nr. 20/127952 unikalus Nr. ( - ).

1254. 1996 m. rugsėjo 27 d. dovanojimo sutartį Nr. I-71ČU-3310, patvirtintą Kauno m. 7-ojo notaro biuro notarės A. U., kuria Z. M. padovanojo sūnui V. M. nekilnojamojo turto patalpas, iš viso 78,73 m2 mūriniame su rūsiu, mansarda gyvenamajame name (lA3/p), esančiame ( - ), Kaune. (Registro Nr. 20/127952, unikalus Nr. ( - ):0001.

1265. 1996 m. rugsėjo 27 d. dovanojimo sutartį Nr. I-7KU-3307, patvirtintą Kauno m. 7-ojo notaro biuro notarės A. U., kuria Z. M. padovanojo nekilnojamojo turto patalpas la-1/1,65 m2, la-2/37,24 m2, viso 38,89 m2 mūriniame su rūsiu, mansarda gyvenamajame name (lA3/p), esančiame ( - ), Kaune, savo vaikaitei D. I.. (Registro Nr. 20/250712, unikalus Nr. ( - ):0004.).

1276. 2000 m. gruodžio 11 d. dovanojimo sutartį Nr. 1-13740, patvirtintą Kauno m. 18-ojo notaro biuro notarės B. G., kuria I. D. padovanojo nekilnojamojo turto patalpas la-1/1,65 m2, la-2/37,24 m2, viso 38,89 m2 gyvenamajame name (lA3/p), esančiame ( - ), Kaune, unikalus Nr. ( - ):0004, savo tėvui G. M..

1287. 1997 m. balandžio 29 d. dovanojimo sutartį Nr. I-7KU-1134, patvirtintą Kauno m. 7-ojo notaro biuro notarės A. U., kuria J. J. dovanojo sūnui J. J. nekilnojamojo turto patalpas 11-1/4,52 m 2,11-2/10,92 m2,11-3/14,85 m2,11-4/8,32 m2,11-5/1,18 m2, 11-6/28,72 m2, 11-7/13,27 m2, U-8/13,66 m2, IIa-1/19,20 m2, IIa-2/9,10 m2, viso 123,72 m2, mūriniame su rūsiu, mansarda gyvenamajame name (lA3/p), esančiame ( - ), Kaune.

1298. 1995 m. gegužės 31 d. perdavimo - priėmimo aktą, kuriuo Kauno miesto savivaldybė, atstovaujama Žaliakalnio butų ūkio tarnybos viršininko pavaduotojos D. R., perdavė, o Z. M. perėmė nuosavybėn pagal 1999-05-25 Kauno miesto valdybos sprendimą Nr. 625 grąžintą nuosavybėn 97,30 m2 8 butą gyvenamajame name ( - ) (lA3/p), Kaune.

1309. 1999 m. birželio 15 d. dovanojimo sutartį Nr. 19KU-2688, patvirtintą Kauno m. 19-jo notaro biuro notarės A. U., kuria Z. M. dovanojo sūnui G. M. 8-tą butą/ patalpas: VIII-I iki VIII-9, kurių bendras plotas 97,3 m2, unikalus Nr. ( - ) pastate, esančiame ( - )/( - )-8, Kaune.

13110. 2009 m. rugsėjo 25 d. dovanojimo sutartį Nr. 19KU-2287, patvirtintą Kauno m. 19-ojo notaro biuro notarės A. U., kuria G. M. dovanojo sutuoktinei T. M. 8-tą butą/ patalpas: VIII-I iki VIII-9, kurių bendras plotas 97,30 m2, unikalus Nr. ( - ) pastate, esančiame ( - )/( - )-8, Kaune.

13211. 1996-08-02 Dovanojimo sutarties Nr. 1- 7KU 2752 dalį, patvirtintos Kauno 7 notarų biuro notarės A. U., kuria J. J. (po pasidalinimo) dovanoja seseriai Z. M. 0,50 (penkiasdešimt šimtųjų dalių) medinių ūkio pastatų (4Jl/m), (5Jl/m), esančių ( - ), Kaune.

13312. 1996 m. rugsėjo 27d. dovanojimo sutarties Nr.l-7-KU-3308 dalį, patvirtintos Kauno 7 notarų biuro notarės A. U., kuria M. Z. a.k( - ) padovanojo sūnui G. M. medinius ūkio pastatus (4Jl/m), (5Jl/m), esančius ( - ), Kaune.

13413. 2009 m. spalio 14d. dovanojimo sutarties Nr.l9KU-2415 dalį, patvirtintos Kauno 19 notarų biuro notarės A. U., kuria G. M. a.k. ( - ) padovanojo žmonai T. M. a.k. ( - ) ūkinį pastatą, buvęs 4Jl/m, pažymėjimas plane 4I1Ž unikalus Nr. ( - ), užstatymo plotas: 19 kv.m. ir ūkinį pastatą, buvęs 5Jl/m, pažymėjimas plane 511 ž unikalus Nr. ( - ), užstatymo plotas: 20 kv.m.

13514. 1996-08-02 Dovanojimo sutarties Nr.l-7KU 2752 dalį, patvirtintos Kauno 7 notarų biuro notarės A. U., kuria J. J. (po pasidalinimo) dovanoja seseriai Z. M. 1/2 pastato (67,71 m2) unikaliu Nr. ( - ):0032, registro Nr.20/127950, esančio ( - ), Kaune.

13615. 1996 m. rugsėjo 27d. dovanojimo sutarties Nr. 1-7-KU-3308 dalį, patvirtintos Kauno 7 notarų biuro notarės A. U., kuria M. Z. padovanojo sūnui G. M. (67,71 m2) unikaliu Nr. ( - ), registro Nr.20/127950, esančio ( - ), Kaune.

13716. 2009 m. spalio 14d. dovanojimo sutarties Nr.19KU-2415 dalį, patvirtintos Kauno 19 notarų biuro notarės A. U., kuria G. M. padovanojo žmonai T. M. (67,71 m2) unikaliu Nr. ( - ):0032, registro Nr.20/127950, esančio ( - ), Kaune.

13817. Kauno miesto 10-ojo notaro biuro notarės O. M. 2009-01-09 išduotą paveldėjimo teisės pagal testamentą liudijimą, registro Nr. 29, pagal kurį Z. M., a.k. ( - ) mirusios 2008-03-09 turtą: 1) butą su rūsiu (69,49 m2) unikaliu Nr. ( - ), registro Nr.20/263822, esantį ( - )-6/( - ), Kaune, 2) butą su rūsiu (106,90 m2) unikaliu Nr. ( - ):0011, registro Nr. 20/263888, esantį ( - )-7/( - ), Kaune, 3) butą su rūsiu (71,25 m2) unikaliu Nr. ( - ):0006, registro Nr. 20/263821, esantį ( - )-1 1/( - ), 4 ) butą (57,42 m2) unikaliu Nr. ( - ):0002, registro Nr. 20/266485, esantį ( - )-1A, Kaune, 5) būtą (55,69 m2), unikaliu Nr. ( - ):0002, registro Nr. 20/266484, esantį ( - ), Kaune paveldėjo įpėdiniai V. M., a.k. ( - ) G. M., a.k. ( - ), A. M., a.k. ( - )

13918. 2009 m. sausio 9 d. paveldėto turto dalybų sutartį Nr. 30, patvirtintą Kauno m. 10-ojo notaro biuro notarės O. M., kurios pagrindu Z. M. įpėdiniai lygiomis dalimis paveldėtą turtą pasidalino asmenine nuosavybės teise.

14019. 2009 m. birželio 10 d. dovanojimo sutartį Nr. 2-1575, patvirtintą Kauno m. 18-ojo notaro biuro notaro D. G., kuria V. M.

141padovanojo dukrai E. M. butą su rūsiu (69,49 m2) unikaliu Nr. ( - ):0007, registro Nr.20/263822, esantį ( - )-6/( - ), Kaune.

14220. 2009 m. birželio 10 d. dovanojimo sutartį Nr. 2-1573, patvirtintą Kauno m. 18-ojo notaro biuro notaro D. G., kuria V. M.

143padovanojo

144dukrai I. M. butą (57,42 m2) unikaliu Nr. ( - ):0002, registro Nr. 20/266485, esantį ( - ), Kaune.

14521. 2009 m. gegužės 25 d. dovanojimo sutartį Nr. 19KU-1092, patvirtintą Kauno m. 19-jo notaro biuro notarės A. U., kuria G. M. padovanojo sutuoktinei T. M. butą (55,69 m2), unikaliu Nr. ( - ):0002, registro Nr. 20/266484, esantį ( - ), Kaune ir butą su rūsiu (71,25 m2) unikaliu Nr. ( - ):0006, registro Nr. 20/263821, esantį ( - )-11/( - ).

14622. 2009 m. gegužės 21 d. dovanojimo sutartį Nr. 886, patvirtintą Kauno m. 25-ojo notaro biuro notarės J. K., kuria A. M. padovanojo dukrai V. K. butą su rūsiu (106,90 m2) unikaliu Nr. ( - ):0011, registro Nr. 20/263888, esantį ( - )-7/( - ).

14723. Kauno miesto 19-ojo notaro biuro notarės A. U. 2009-08-11 išduoto paveldėjimo teisės pagal testamentą liudijimo Nr. 19KU-1954 dėl J. J., a.k. ( - ) mirusios 2003-08-03 turto paveldėjimo dalį, kuria: 1) 107,06 m2 butą Nr. 4 su rūsiu, unikaliu Nr. ( - ):0012, registro Nr.20/263930, esantį ( - )-2/( - ), Kaune, 2) 103,44 m2 butą Nr. 9 su rūsiu, unikaliu Nr. ( - ), registro Nr. 20/263824 esantį ( - )-9/( - ), Kaune, 3) 69,97 m2 butą Nr. 3 su rūsiu, unikaliu Nr. ( - ):0009, registro Nr. 20/263824, esantį ( - )-3/( - ), Kaune, 4) 96,98 m2 butą Nr. 5 su rūsiu, unikaliu Nr. ( - ), registro Nr.20/263887, esantį ( - )-5/( - ), Kaune ir kitą turtą paveldėjo įpėdinis J. J..

14824. 2009 m. rugpjūčio 18 d. dovanojimo sutartį Nr. 19KU-1999, patvirtintą Kauno m. 19-ojo notaro biuro notarės A. U., kuria J. J. padovanojo sutuoktinei I. J.: 1) 107,06 m2 butą Nr. 4 su rūsiu, unikaliu Nr.( - ):0012, registro Nr.20/263930, esantį ( - )-2/( - ), Kaune, 2) 103,44 m2 butą Nr. 9 su rūsiu, unikaliu Nr. ( - ):0008, registro Nr. 20/263823, esantį ( - )- 9/( - ), Kaune, 3) 69,97 m2 butą Nr. 3 su rūsiu, unikaliu Nr. ( - ):0009, registro Nr. 20/263824, esantį ( - )-3/( - ), Kaune, 4) 96,98 m2 butą Nr. 5 su rūsiu, unikaliu Nr. ( - ):0010, registro Nr.20/263887, esantį ( - )- 5/( - ), Kaune.

149Taikyti dalinę restituciją ir įpareigoti:

1501. Atsakovę V. K. grąžinti Kauno miesto savivaldybei 106,90 kv.m. bendrojo ploto butą su rūsiu, esantį ( - )-7, Kaune, unikalus Nr. ( - ):0011, registro Nr. 20/263888;

1512. Atsakovę I. J. grąžinti Kauno miesto savivaldybei:

152-107,06 kv.m. bendrojo ploto butą su dalimi bendrojo naudojimo patalpa, pažymėta 1-8, su rūsiu, esantį ( - )-4, Kaune, unikalus Nr.( - ), registro Nr.20/263930;

153-103,44 kv.m. bendrojo ploto butą su dalimi bendrojo naudojimo patalpa pažymėta 1-8, su rūsiu, esantį ( - )-9, Kaune, unikalus Nr. ( - ):0008, registro Nr. 20/263823;

154-69,97 kv.m. bendrojo ploto butą su dalimi bendrojo naudojimo patalpa pažymėta 1-8, su rūsiu, esantį ( - )-3, Kaune, unikalus Nr. ( - ):0009, registro Nr. 20/263824;

155-96,98 kv.m. bendrojo ploto butą su dalimi bendrojo naudojimo patalpa pažymėta 1-8, su rūsiu, esantį ( - )-5, Kaune unikalus Nr. ( - ):0010, registro Nr.20/263887;

1563. Atsakovę T. M. grąžinti Kauno miesto savivaldybei:

157- 55,69 kv.m. bendrojo ploto butą, esantį ( - ), Kaune, unikalus Nr. ( - ), registro Nr. 20/266484;

158- 71,25 kv.m. bendrojo ploto butą, esantį ( - )-11, Kaune unikalus Nr. ( - ),registro Nr.20/263821;

159- 19,00 kv.m. užstatyto ploto ūkinį pastatą 4Ilž, esantį ( - ), Kaune unikalus Nr. ( - ), registro Nr.20/27950;

160- 20,00 kv.m. užstatyto ploto ūkinį pastatą 511 ž, esantį ( - ), Kaune unikalus Nr. ( - ), registro Nr.20/27950;

161- 67,71 kv.m. bendrojo ploto vieno buto pastatas, esantį ( - ), Kaune, unikalus Nr. ( - ).

1624. Atsakovę E. M. grąžinti Kauno miesto savivaldybei 69,49 kv.m. bendrojo ploto butą, esantį ( - )-6, unikalus Nr. ( - ):0007, registro Nr.20/263822;

1635. Atsakovę I. M. grąžinti Kauno miesto savivaldybei 57,42 kv.m. bendrojo ploto butą, esantį ( - )-1A, Kaune, unikalus Nr. ( - ):0002, registro Nr. 20/266485.

164Priteisti iš kiekvieno atsakovo J. J., I. J., V. K., G. M., V. M., A. M., E. M., T. M., I. M., I. D. tretiesiems asmenims turėtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimą taip:

165- V. V. ir J. V. po 28,52 Eur iš kiekvieno atsakovo;

166- P. S. ir T. S. po 31,40 Eur iš kiekvieno atsakovo;

167- V. K. po 32,17 Eur iš kiekvieno atsakovo;

168- N. N. po 11,59 Eur iš kiekvieno atsakovo;

169- K. K. po 28,38 Eur iš kiekvieno atsakovo;

170- A. K. po 26,41 iš kiekvieno atsakovo;

171- R. B. po 19,75 Eur iš kiekvieno atsakovo;

172- B. M. po 22,26 Eur iš kiekvieno atsakovo;

173- V. N. po 11,59 Eur iš kiekvieno atsakovo;

174- L. N. po 28,42 Eur iš kiekvieno atsakovo.

175Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėja Dalė Burduliene, sekretoriaujant Vytautei... 2. ieškovas patikslintu ieškiniu (8 t. b.l. 92-103) prašo pripažinti... 3. 1. 1996 m. rugpjūčio 2 d. turto pasidalijimo sutartį Nr. I-7KU-2753,... 4. 2. 1996 m. rugsėjo 27 d. dovanojimo sutarties Nr. I-7KU-3309 dalį,... 5. 3. 1996-08-02 Dovanojimo sutarties Nr.l-7KU-2752 dalį, patvirtintos Kauno 7... 6. 4. 1996 m. rugsėjo 27 d. dovanojimo sutartį Nr. I-71ČU-3310, patvirtintą... 7. 5. 1996 m. rugsėjo 27 d. dovanojimo sutartį Nr. I-7KU-3307, patvirtintą... 8. 6. 2000 m. gruodžio 11 d. dovanojimo sutartį Nr. 1-13740, patvirtintą Kauno... 9. 7. 1997 m. balandžio 29 d. dovanojimo sutartį Nr. I-7KU-1134, patvirtintą... 10. 8. 1995 m. gegužės 31 d. perdavimo - priėmimo aktą, kuriuo Kauno miesto... 11. 9. 1999 m. birželio 15 d. dovanojimo sutartį Nr. 19KU-2688, patvirtintą... 12. 10. 2009 m. rugsėjo 25 d. dovanojimo sutartį Nr. 19KU-2287, patvirtintą... 13. 11. 1996-08-02 Dovanojimo sutarties Nr. 1- 7KU 2752 dalį, patvirtintos Kauno 7... 14. 12.1996 m. rugsėjo 27d. dovanojimo sutarties Nr.l-7-KU-3308 dalį,... 15. 13. 2009 m. spalio 14d. dovanojimo sutarties Nr.l9KU-2415 dalį, patvirtintos... 16. 14. 1996-08-02 Dovanojimo sutarties Nr.l-7KU 2752 dalį, patvirtintos Kauno 7... 17. 15. 1996 m. rugsėjo 27d. dovanojimo sutarties Nr. 1-7-KU-3308 dalį,... 18. 16. 2009 m. spalio 14d. dovanojimo sutarties Nr.19KU-2415 dalį, patvirtintos... 19. 17. Kauno miesto 10-ojo notaro biuro notarės O. M. 2009-01-09 išduotą... 20. 18.2009 m. sausio 9 d. paveldėto turto dalybų sutartį Nr. 30, patvirtintą... 21. 19.2009 m. birželio 10 d. dovanojimo sutartį Nr. 2-1575, patvirtintą Kauno... 22. Donato... 23. Germanavičiaus, kuria V. M.... 24. padovanojo dukrai E. M. butą su rūsiu (69,49 m2) unikaliu Nr. ( - ), registro... 25. 20. 2009 m. birželio 10 d. dovanojimo sutartį Nr. 2-1573, patvirtintą Kauno... 26. Donato... 27. Germanavičiaus, kuria V. M.... 28. padovanojo... 29. dukrai I. M. butą (57,42 m2) unikaliu Nr. ( - ), registro Nr. 20/266485,... 30. 21. 2009 m. gegužės 25 d. dovanojimo sutartį Nr. 19KU-1092, patvirtintą... 31. 22. 2009 m. gegužės 21 d. dovanojimo sutartį Nr. 886, patvirtintą Kauno m.... 32. 23. Kauno miesto 19-ojo notaro biuro notarės A. U. 2009-08-11 išduoto... 33. 24. 2009 m. rugpjūčio 18 d. dovanojimo sutartį Nr. 19KU-1999, patvirtintą... 34. Taip pat ieškovas prašė taikyti dalinę restituciją ir įpareigoti:... 35. 1. atsakovę V. K. grąžinti Kauno miesto savivaldybei 106,90 kv.m. bendrojo... 36. 2. atsakovę I. J. grąžinti Kauno miesto savivaldybei: -107,06 kv.m.... 37. 3. atsakovę T. M. grąžinti Kauno miesto savivaldybei: - 55,69 kv.m.... 38. 4. įpareigoti E. M. grąžinti Kauno miesto savivaldybei 64,49 kv.m. bendrojo... 39. 5. įpareigoti I. M. grąžinti Kauno miesto savivaldybei 57,42 kv.m. bendrojo... 40. Ieškovas ieškinyje nurodė, kad Kauno miesto apylinkės teismas 1993-06-09... 41. Kauno apylinkės teismo 1993-06-09 sprendimo, Kauno miesto Valdybos 1994-01-18... 42. -183,34 kv. m bendrojo ploto negyvenamosios patalpos, esančios gyvenamajame... 43. -J. J. nuosavybės teise 124,38 kv. m negyvenamosios patalpos (unikalus Nr. ( -... 44. - G. M. nuosavybės teise 38,89 kv. m. negyvenamoji patalpa (unikalus Nr. ( -... 45. -V. K. nuosavybės teise 20,73 kv. m. gyvenamoji patalpa (unikalus Nr. ( - )).... 46. -97,41 kv. m. bendrojo ploto 8 butas, esantis gyvenamajame name 1A3p ( - )... 47. -78,73 kv. m. bendrojo ploto 1 butas, esantis gyvenamajame name 1Alm ( - )... 48. - 71,88 kv. m. bendrojo ploto negyvenamosios patalpos, esančios gyvenamajame... 49. -19,00 kv.m. ūkinis... 50. pastatas, 4I1 m. Pagal 2015-03-03... 51. Nekilnojamojo turto registro duomenis ūkinis pastatas, adresu ( - ) (unikalus... 52. Nr. ( - )),dabar pažymėtas plane 41 lž (buvęs 411 m), įregistruotas T. M.... 53. -20,00 kv.m. ūkinis... 54. pastatas 5Ilm. ( - ). Pagal 2015-03-03... 55. Nekilnojamojo turto registro duomenis... 56. šis ūkinis pastatas (unikalusNr. ( - ))... 57. dabar pažymėtas plane 5Ilž (buvęs 5Ilm), įregistruotas T. M. nuosavybės... 58. 2008-12-29 Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr.... 59. gyvenamajame name lA3p ( - ), grąžinant juos natūra, ir nustatant J. J. ir... 60. - 69,97 kv. m bendrojo ploto 3 butą (unikalus Nr. ( - )) su rūsiu ir dalimi... 61. - 107,06 kv. m bendrojo ploto 4 butą (unikalus Nr. ( - ):0012) su rūsiu ir... 62. - 96,98 kv. m bendrojo ploto 5 butą su rūsiu. Pagal 2015-03-03 Nekilnojamojo... 63. - 69,49 kv. m bendrojo ploto 6 butas su rūsiu (unikalus Nr. ( - ):0007). Pagal... 64. - 106,90 kv. m bendrojo ploto 7 butas (unikalus Nr. ( - ):0011) su rūsiu.... 65. - 103,44 kv. m bendrojo ploto 9 butas su rūsiu ir dalimi bendrojo naudojimo... 66. - 71,25 kv. m bendrojo ploto 11 butas (unikalus Nr. ( - ) su rūsiu. Pagal... 67. Pagal 2015-03-03 Nekilnojamojo turto registro duomenis, I. J. nuosavybės teise... 68. gyvenamajame name 1Alm ( - ):... 69. - 57,42 kv. m bendrojo ploto 1A butą (unikalus Nr. ( - ):0002). Butas... 70. gyvenamajame name 2Alm ( - ):... 71. - 55,69 kv. m bendrojo ploto 3 butą (unikalus Nr. ( - ):0002), kuris... 72. Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2008-12-29 įsakymais... 73. -buto ( - )-3 pagrindinė nuomininkė B. K. (1999-02-03 nuomos sutartis, 69,97... 74. -buto ( - )-4B pagrindinis nuomininkas B. M. (1999-01-26 nuomos sutartis, 33,81... 75. - buto ( - )-4 pagrindinė nuomininkė R. B. (1999-01-26 nuomos sutartis, 73,85... 76. - buto ( - )-5 pagrindinis nuomininkas N. N. (2007-03-14 nuomos sutartis, 46,35... 77. - buto ( - )-6 pagrindinis nuomininkas A. K. (1999-01-26 nuomos sutartis, 69,49... 78. - buto ( - )-7 pagrindinis nuomininkas P. S. (2006-11-07 nuomos sutartis,... 79. - buto ( - )-9 pagrindinė nuomininkė V. K. (1999-06-15 nuomos sutartis,... 80. - buto ( - )-11 pagrindinis nuomininkas V. V. (1999-06-14 nuomos sutartis,... 81. - buto ( - )-1A pagrindinis nuomininkas B. F. (2006-12-05 nuomos sutartis,... 82. - buto ( - ) nuomininkė mirė 2008-09-29.... 83. Vienas butas adresu ( - ) ir vienas butas adresu ( - ) buvo privatizuoti kitų... 84. 2010-03-10 Kauno miesto apylinkės teismas panaikino Kauno miesto apylinkės... 85. 2011-05-18 Kauno apygardos prokuratūra kreipėsi į Kauno apygardos teismą su... 86. 2012-07-12 Kauno apygardos teismas sprendimu nagrinėjamoje civilinėje byloje... 87. Kauno apylinkės teismas 2014-10-13 sprendimu, priimtu civilinėje byloje Nr.... 88. Lietuvos apeliacinis teismas 2014-12-01 nutartimi, priimta civilinėje byloje... 89. Ieškovas nurodė, kadangi Kauno apygardos administracinis teismas 2012-05-28... 90. Atsakovai G. M., V. M., A. M., T. M. ir V. K., teikdami atsiliepimą į... 91. Kauno apylinkės teismo 2014-10-13 sprendimu pripažinta, kad Z. M. ir J. J.... 92. 106,90 kv.m. bendrojo ploto butą surusiu, esantį ( - )-7, Kaune, unikaliu Nr.... 93. 103,44 kv.m. bendrojo ploto butą su dalimi bendrojo naudojimo patalpa... 94. 69,97kv.m. bendrojo ploto butą su dalimi bendrojo naudojimo patalpa pažymėta... 95. 96,98 kv.m. bendrojo ploto butą su dalimi bendrojo naudojimo patalpa... 96. 55,69 kv.m. bendrojo ploto butą, esantį ( - ), Kaune, unikaliu Nr. ( -... 97. 71,25 kv.m. bendrojo ploto butą, esantį ( - )-11, Kaune unikaliu Nr. ( -... 98. 19,00 kv.m. užstatyto ploto ūkinį pastatą 4Ilž, esantį ( - ), Kaune... 99. 20,00 kv.m. užstatyto ploto ūkinį pastatą 5I1Ž, esantį ( - ), Kaune... 100. 69,49 kv.m. bendrojo ploto butą, esantį ( - )-6, unikaliu Nr. ( - ):0007,... 101. 57,42 kv.m. bendrojo ploto butą, esantį ( - )-1A, Kaune, unikaliu Nr. ( -... 102. 67,71 kv.m. bendrojo ploto vieno buto pastatą, esantį ( - ), Kaune, unikaliu... 103. Atsakovai prašo priteisti iš atsakovų J. J., G. M., V. M. ir A. M.... 104. Atsakovų J. J. ir I. J. atstovai (įgaliotas asmuo G. J. ir advokatas Z. J., 9... 105. Atsakovėms E. M. (6 t.b.l. 58,67, 9 t. b.l. 68), I. M. ( 6 t. b.l. 68, 9 t.... 106. Atsiliepime į pradinį ieškovo ieškinį tretieji asmenys B. K., K. K., R.... 107. Trečiųjų asmenų Kauno miesto savivaldybės ir Kauno miesto savivaldybės... 108. Ieškinys tenkinamas visiškai.... 109. Dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais. ... 110. Byloje kilo ginčas dėl nuosavybės teisių į nekilnojamąjį turtą... 111. Dėl restitucijos taikymo... 112. Teismas, spręsdamas restitucijos taikymo klausimą, visų pirma turi... 113. Iš esmės byloje nėra ginčo dėl ieškovo prašomos taikyti restitucijos,... 114. Dėl restitucijos 107,06 kv.m. bendrojo ploto buto su dalimi bendrojo naudojimo... 115. Teismas pabrėžia, kad Kauno apylinkės teismas 2014-10-13 sprendimu, priimtu... 116. Apibendrinant teismo nustatytas aplinkybes ir argumentus dėl šalių ginčo... 117. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 118. Tretieji asmenys prašo priteisti jų turėtų išlaidų advokato pagalbai... 119. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 268-270... 120. Ieškinį tenkinti visiškai.... 121. Pripažinti negaliojančiomis (negaliojančiais):... 122. 1. 1996 m. rugpjūčio 2 d. turto pasidalijimo sutartį Nr. I-7KU-2753,... 123. 2. 1996 m. rugsėjo 27 d. dovanojimo sutarties Nr. I-7KU-3309 dalį,... 124. 3. 1996-08-02 Dovanojimo sutarties Nr.l-7KU-2752 dalį, patvirtintos Kauno 7... 125. 4. 1996 m. rugsėjo 27 d. dovanojimo sutartį Nr. I-71ČU-3310, patvirtintą... 126. 5. 1996 m. rugsėjo 27 d. dovanojimo sutartį Nr. I-7KU-3307, patvirtintą... 127. 6. 2000 m. gruodžio 11 d. dovanojimo sutartį Nr. 1-13740, patvirtintą Kauno... 128. 7. 1997 m. balandžio 29 d. dovanojimo sutartį Nr. I-7KU-1134, patvirtintą... 129. 8. 1995 m. gegužės 31 d. perdavimo - priėmimo aktą, kuriuo Kauno miesto... 130. 9. 1999 m. birželio 15 d. dovanojimo sutartį Nr. 19KU-2688, patvirtintą... 131. 10. 2009 m. rugsėjo 25 d. dovanojimo sutartį Nr. 19KU-2287, patvirtintą... 132. 11. 1996-08-02 Dovanojimo sutarties Nr. 1- 7KU 2752 dalį, patvirtintos Kauno 7... 133. 12. 1996 m. rugsėjo 27d. dovanojimo sutarties Nr.l-7-KU-3308 dalį,... 134. 13. 2009 m. spalio 14d. dovanojimo sutarties Nr.l9KU-2415 dalį, patvirtintos... 135. 14. 1996-08-02 Dovanojimo sutarties Nr.l-7KU 2752 dalį, patvirtintos Kauno 7... 136. 15. 1996 m. rugsėjo 27d. dovanojimo sutarties Nr. 1-7-KU-3308 dalį,... 137. 16. 2009 m. spalio 14d. dovanojimo sutarties Nr.19KU-2415 dalį, patvirtintos... 138. 17. Kauno miesto 10-ojo notaro biuro notarės O. M. 2009-01-09 išduotą... 139. 18. 2009 m. sausio 9 d. paveldėto turto dalybų sutartį Nr. 30, patvirtintą... 140. 19. 2009 m. birželio 10 d. dovanojimo sutartį Nr. 2-1575, patvirtintą Kauno... 141. padovanojo dukrai E. M. butą su rūsiu (69,49 m2) unikaliu Nr. ( - ):0007,... 142. 20. 2009 m. birželio 10 d. dovanojimo sutartį Nr. 2-1573, patvirtintą Kauno... 143. padovanojo... 144. dukrai I. M. butą (57,42 m2) unikaliu Nr. ( - ):0002, registro Nr. 20/266485,... 145. 21. 2009 m. gegužės 25 d. dovanojimo sutartį Nr. 19KU-1092, patvirtintą... 146. 22. 2009 m. gegužės 21 d. dovanojimo sutartį Nr. 886, patvirtintą Kauno m.... 147. 23. Kauno miesto 19-ojo notaro biuro notarės A. U. 2009-08-11 išduoto... 148. 24. 2009 m. rugpjūčio 18 d. dovanojimo sutartį Nr. 19KU-1999, patvirtintą... 149. Taikyti dalinę restituciją ir įpareigoti:... 150. 1. Atsakovę V. K. grąžinti Kauno miesto savivaldybei 106,90 kv.m. bendrojo... 151. 2. Atsakovę I. J. grąžinti Kauno miesto savivaldybei:... 152. -107,06 kv.m. bendrojo ploto butą su dalimi bendrojo naudojimo patalpa,... 153. -103,44 kv.m. bendrojo ploto butą su dalimi bendrojo naudojimo patalpa... 154. -69,97 kv.m. bendrojo ploto butą su dalimi bendrojo naudojimo patalpa... 155. -96,98 kv.m. bendrojo ploto butą su dalimi bendrojo naudojimo patalpa... 156. 3. Atsakovę T. M. grąžinti Kauno miesto savivaldybei:... 157. - 55,69 kv.m. bendrojo ploto butą, esantį ( - ), Kaune, unikalus Nr. ( - ),... 158. - 71,25 kv.m. bendrojo ploto butą, esantį ( - )-11, Kaune unikalus Nr. ( -... 159. - 19,00 kv.m. užstatyto ploto ūkinį pastatą 4Ilž, esantį ( - ), Kaune... 160. - 20,00 kv.m. užstatyto ploto ūkinį pastatą 511 ž, esantį ( - ), Kaune... 161. - 67,71 kv.m. bendrojo ploto vieno buto pastatas, esantį ( - ), Kaune,... 162. 4. Atsakovę E. M. grąžinti Kauno miesto savivaldybei 69,49 kv.m. bendrojo... 163. 5. Atsakovę I. M. grąžinti Kauno miesto savivaldybei 57,42 kv.m. bendrojo... 164. Priteisti iš kiekvieno atsakovo J. J., I. J., V. K., G. M., V. M., A. M., E.... 165. - V. V. ir J. V. po 28,52 Eur iš kiekvieno atsakovo;... 166. - P. S. ir T. S. po 31,40 Eur iš kiekvieno atsakovo;... 167. - V. K. po 32,17 Eur iš kiekvieno atsakovo;... 168. - N. N. po 11,59 Eur iš kiekvieno atsakovo;... 169. - K. K. po 28,38 Eur iš kiekvieno atsakovo;... 170. - A. K. po 26,41 iš kiekvieno atsakovo;... 171. - R. B. po 19,75 Eur iš kiekvieno atsakovo;... 172. - B. M. po 22,26 Eur iš kiekvieno atsakovo;... 173. - V. N. po 11,59 Eur iš kiekvieno atsakovo;... 174. - L. N. po 28,42 Eur iš kiekvieno atsakovo.... 175. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Lietuvos...