Byla 2S-1240-464/2010

1Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Almos Urbanavičienės, kolegijos teisėjų Dalios Kačinskienės (pranešėjos) ir Algirdo Auruškevičiaus, kolegijos posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo UAB „Nature Trade“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo 2010 m. vasario 26 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Nature Trade“ ieškinį atsakovėms G. S. ir L. B. dėl avanso, nuostolių ir palūkanų priteisimo.

2Kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3ieškovas UAB „Nature Trade“ 2010-02-17 kreipėsi į Vilniaus m. 2-ąjį apylinkės teismą su ieškiniu (b.l.1-3), kuriuo prašė priteisti iš atsakovių G. S. ir L. B. solidariai 3 000 Lt buto kainos avansą, 6 000 Lt minimalių nuostolių, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Sprendimo įvykdymui užtikrinti taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti ieškinio sumos ribose pinigines lėšas, esančias atsakovės G. S. banko sąskaitoje Nr.( - ), esančioje „Swedbank“, AB, pinigines lėšas, esančias atsakovės L. B. banko sąskaitoje Nr.( - ), esančioje „Swedbank“, AB, atsakovei L. B. priklausančias 3/8 dalis buto, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), G. S. pagal paveldėjimo teisę priklausančias 5/8 dalis buto, unikalus Nr.( - ), o taip pat kitą atsakovėms priklausantį turtą, esantį pas atsakoves ar pas trečiuosius asmenis (nekilnojamuosius ir kilnojamuosius daiktus, o jų nesant pakankamai – lėšas, esančias banko sąskaitose), uždraudžiant juo disponuoti. Nurodė, kad atsakovės vengia atsiskaityti, įsiskolinimo suma yra didelė ir reikšminga ieškovui, todėl nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas.

4Vilniaus m. 2-asis apylinkės teismas 2010-02-26 nutartimi (b.l. 11-12) ieškovo UAB „Nature Trade“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmetė. Savo sprendimą pirmosios instancijos teismas motyvavo tuo, kad ieškovas nenurodė jokių aplinkybių, rodančių, jog atsakovės atlieka veiksmus, kuriais siekia apsunkinti ar išvengti teismo sprendimo įvykdymo (CPK 178 str.), todėl taikyti laikinąsias apsaugos priemones nėra pagrindo (CPK 144 str. 1 d.).

5Ieškovas UAB „Nature Trade“ atskiruoju skundu (b.l. 14) prašo panaikinti Vilniaus m. 2-ojo apylinkės teismo 2010-02-26 nutartį ir klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo išspręsti iš esmės – tenkinti ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

6Apeliacinis procesas pagal ieškovo UAB „Nature Trade“ atskirąjį skundą nutrauktinas.

7Bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme metu Lietuvos teismų informacinės sistemos „LITEKO“ duomenimis nustatyta, jog Vilniaus m. 2-asis apylinkės teismo 2010-02-26 preliminarus sprendimas (b.l. 8-10), kuriuo ieškovo UAB „Nature Trade“ ieškinys atsakovėms G. S. ir L. B. dėl solidaraus 3 000 Lt buto kainos avanso, 6 000 Lt minimalių nuostolių, 5 proc. dydžio metinių palūkanų ir 135 Lt bylinėjimosi išlaidų priteisimo buvo patenkintas visiškai, įsiteisėjo 2010-04-06, ir 2010-04-28 ieškovui buvo išduotas vykdomasis raštas.

8Apeliacinio nagrinėjimo objektu gali būti neįsiteisėjęs pirmosios instancijos teismo sprendimas – tiek galutinis, diek dalinis (CPK 260 str.- 261 str.), taip pat neįsiteisėjusi pirmosios instancijos teismo nutartis. Skundžiamos Vilniaus m. 2-ojo apylinkės teismo 2009-12-28 nutarties dalykas – laikinųjų apsaugos priemonių instituto, siekiant užtikrinti ieškinyje pareikštų reikalavimų įvykdymą, tinkamo taikymo klausimas. Vertindamas prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrįstumą (CPK 145 str.), pirmosios instancijos teismas, atsižvelgęs į ieškinyje nurodytą keliamų reikalavimų pobūdį, faktines bylos aplinkybes, jei jos yra reikšmingos tinkamai išspręsti šį klausimą, sprendžia, ar tuo atveju, jeigu būtų patenkinti ieškinyje pareikšti reikalavimai, nebūtų kliūčių įvykdyti tokį teismo sprendimą. Tokias pačias aplinkybes privalu įvertinti ir apeliacinės instancijos teismui, jeigu dėl pirmosios instancijos teismo atsisakymo taikyti laikinąsias apsaugos priemonės yra paduodamas atskirasis skundas.

9Tačiau nagrinėjamos bylos atveju Vilniaus m. 2-ojo apylinkės teismas 2010-02-26 priėmė preliminarų sprendimą, kuris teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis (b.l.20) jau yra įsiteisėjęs, taip pat 2010-04-28 teismas išdavė išieškotojui vykdomuosius raštus. Tai reiškia, kad šis sprendimas tapo galutiniu ir privalomu vykdyti (CPK 18 str.). Kadangi laikinųjų apsaugos priemonių paskirtis – apsaugoti ginčo šalies turtinius interesus iki teismo sprendimo priėmimo, o šiuo klausimu procesiniai sprendimai gali būti priimami tik iki procesas konkrečioje byloje nėra pasibaigęs (CPK 144 str. 3 d.), konstatuotina, kad šią bylą išnagrinėjus iš esmės klausimo dėl byloje netaikytų laikinųjų apsaugos priemonių aktualumas išnyko. Tokiu būdu ieškovo paduoto atskirojo skundo nagrinėjimas tapo teisiškai nereikšmingas. Kolegija atkreipia dėmesį, kad prasidėjus vykdymo procesui reikiamas priemones, būtinas sprendimui realiai įvykdyti (turto bei piniginių lėšų paiešką, jų areštą), taiko antstolis, kuriam ieškovas pateikia vykdyti vykdomuosius dokumentus.

10Susiklosčius išdėstytoms faktinėms aplinkybėms bei remiantis panašiose teisinėse situacijose formuojama teismų praktika, apeliacinis procesas, pradėtas pagal atsakovo atskirąjį skundą, nelikus apeliacijos objekto nutrauktinas (CPK 315 str. 2 d. 3 p., 5 d. ir 3 str. 6 d., 338 str., Lietuvos apeliacinio teismo 2008-02-28 nutartis c.b. Nr. 2-133/2008; 2009-07-16 nutartis c. b. Nr. 2-857/2009; 2009-07-30 nutartis c.b. 2-989/2009; 2009-11-05 nutartis c.b. 2-1228/2009 ir kt ).

11Iš apelianto valstybės naudai priteistinos procesinių dokumentų siuntimo (pašto) išlaidos – 8,40 Lt (b.l. 19) (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 92 str.).

12Vadovaudamasi CPK 315 str. 2 d. 3 p., 5 d., 338 str., kolegija

Nutarė

14apeliacinį procesą, pradėtą pagal ieškovo UAB „Nature Trade“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo 2010 m. vasario 26 d. nutarties, nutraukti.

15Priteisti iš UAB „Nature Trade“ 8 (aštuonis) litus 40 centų pašto išlaidų valstybės naudai.

Proceso dalyviai
Ryšiai