Byla e2-1557-979/2016
Dėl skolos priteisimo

1Alytaus rajono apylinkės teismo teisėja Jūratė Bliznikaitė-Povilanskienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo UAB „Deneira“ ieškinį atsakovei T. Š. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovas UAB „Deneira“ kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovės 1 022,94 negrąžintos skolos (kredito), 2 276,09 Eur palūkanų (97,03 proc. metinių palūkanų už negrąžintą kreditos sumą), 97,03 proc. metines palūkanas už priteistą kredito sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 5 procentų dydžio procesines palūkanas už teismo priteistą sumą (neįskaičiuojant 1 022,94 Eur dydžio kredito sumos, nuo kurios, turėtų būti skaičiuojamos Sutartyje įtvirtintos 97,03 proc. dydžio metinės palūkanos) nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 90,00 Eur ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų ir bylinėjimosi išlaidas.

3Atsakovei T. Š. procesiniai dokumentai (ieškinys su priedais, teismo pranešimas) įteikti 2016 m. balandžio 1 d. viešo paskelbimo būdu (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau -CPK) 130 str.). Atsakovė teismo nustatytu terminu atsiliepimo į ieškinį nepateikė, todėl sprendimas priimamas už akių (CPK 142 str. 4 d., 285 str.).

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Pagal ieškovo pateiktus bylos duomenis nustatyta, kad tarp UAB „Ferratum“ ir atsakovės 2013 m. liepos 11 d. sudaryta Vartojimo kredito sutartis Nr. 68089 (toliau – Sutartis), pagal kurią atsakovei buvo suteiktas 521,32 Eur (1 800 Lt) kreditas 20 mėnesių laikotarpiui. Atsakovė tinkamai nevykdė savo įsipareigojimus, todėl Sutartis Sutarties 9.8 punkto pagrindu 2013 m. lapkričio 18 d. nutraukta. Tarp UAB „Ferratum“ ir ieškovo UAB „Deneira“ 2015 m. gegužės 4 d. sudaryta Gautinų sumų pirkimo sutartis, pagal kurią ieškovas įgijo reikalavimo teises į atsakovei. Iš byloje esančių įrodymų matyti, kad atsakovė netinkamai vykdė prisiimtus įsipareigojimus, todėl susidarė 1 022,94 Eur skola. Duomenų apie tai, kad atsakovė įvykdė prievolę byloje, nėra.

6Tokiu būdu, atlikus formalų ieškovo pateiktų įrodymų vertinimą, atsakovei nepateikus įrodymų, patvirtinančių sutartinių įsipareigojimų įvykdymą, pripažintina, kad ieškinio reikalavimas dėl skolos yra pagrįstas (CPK 177 str., 178 str., 185 str., 285 str. 2 d.), todėl yra pagrindas priteisti ieškovo naudai iš atsakovės 1 022,94 Eur skolą (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 str., 6.123 str. 1 d., 6.200 str. 1 d., 6. 260 str., 6.716 str., CPK 12 str., 178 str.).

7Ieškovas prašo priteisti iš atsakovės 2 276,09 Eur (7 858,88 Lt) palūkanų, paskaičiuotų taikant 97,03 proc. metinę palūkanų normą. Sutarties 10.1 punkte šalys sutarė, jeigu kredito gavėjas laiku negrąžina kredito ar jo dalies į kredito davėjo sąskaitą, tokiu atveju kredito gavėjas už laiku negrąžintą kreditą ar jo dalį moka kredito davėjui specialiosiose sąlygose ir tinklapyje nurodytas palūkanas už kreditą (t. y. už tolesnį naudojimąsi kreditu) iki faktinio kredito (jo dalies) grąžinimo į kredito davėjo sąskaitą. Atsakovės įsipareigojimai kyla sudarytos Vartojimo kredito sutarties pagrindu. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad valstybė gina vartotojo interesus. Tiek Europos Sąjungos, tiek ir nacionaliniai teisės aktai įtvirtina padidintą vartotojo teisių apsaugą ir numato, jog vartojimo sutartims, be bendrųjų sutarčių teisės normų, taip pat taikomos specialios normos, užtikrinančios didesnę vartotojo teisių apsaugą. Vartotojų teisių bylų specifika lemia teismo pareigą būti aktyviam procese, vartojimo sutarties šalis vertinant kaip nelygiavertes ir vartotoją laikant silpnesniąja šalimi, o jo teisių apsaugai taikant specialų vartotojo teisių gynimo mechanizmą, kurio vienas iš aspektų yra tas, kad vartotojas nesaistomas vartojimo sutartyje įtvirtintų nesąžiningų sąlygų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėse bylose Nr.3K-3-536/2008; Nr.3K-3-502/2009; Nr.3K-3-397/2011; Nr. 3K-7-272/2011). Pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 21 straipsnyje numatyta, kad bendra vartojimo kredito kaina turi būti protinga, pagrįsta, atitikti sąžiningos verslo praktikos reikalavimus ir nepažeisti vartojimo kredito gavėjo ir vartojimo kredito davėjo interesų pusiausvyros. Ieškovas prašo priteisti sutartyje nustatytą metinę palūkanų normą – 97,03 proc. Įvertinus ieškovo paskaičiavimus, laikytina, kad paskaičiuota 2 276,09 Eur palūkanų suma, daugiau nei keturis kartus viršijanti atsakovei suteikto kredito sumą, yra neprotingai didelė. Esant paskaičiuotai tokiai didelei palūkanų sumai, palūkanų mokėjimo funkcija transformuojasi į kreditoriaus pasipelnymą lupikaujant, tai iš esmės prieštarauja paskirčiai, geriems verslo papročiams ir visuomenės moralės principams. Atsižvelgdamas į nustatytas bylos aplinkybes ir remdamasis CK 1.5 straipsniu, 6.73 straipsnio 2 dalimi ir 6.258 straipsnio 3 dalimi teismas turi teisę mažinti pagal sutartį nustatytas palūkanas, todėl prašomos priteisti palūkanos mažintinas iki 300,00 Eur (CK 6.874 str. 1 d., CK 6.210 str., 6.37 str., CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. rugsėjo 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-751/2003, 2004 m. kovo 3 d nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-161/2004, 2005 m. rugsėjo 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-434/2005, 2007 m. birželio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-298/2007, nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-908/2001, Lietuvos apeliacinio teismo nutartys civilinėse bylose Nr. 2A-174/2005; Nr. 2A-325/2007; Nr. 2A-131/2012).

8Ieškovas prašo priteisti iš atsakovės 97,03 proc. metines palūkanas už priteistą kredito sumą (1 022,94 Eur) nuo bylos iškėlimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo nurodydama, kad šios palūkanos priteistinos kaip kreditoriaus nuostolių kompensavimas. Pažymėtina, kad ieškovas prašydamas priteisti kompensacines palūkanas, teismui nepateikė jokių įrodymų apie patirtus nuostolius dėl atsakovės prievolės nevykdymo (CK 6.210 str., 6.73 str. 2 d., 6.874 str. 1 d.; 6.872 str.). Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, į tai, kad ieškovas nepagrindė didesnių, nei minimalūs, nuostolių (5 proc.), todėl šioje dalyje ieškinys negali būti tenkinamas.

9CK 6.37 straipsnio 2 dalyje yra numatyta skolininko pareiga mokėti palūkanas už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, todėl iš atsakovės priteistinos įstatymo nustatytos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistiną sumą nuo bylos iškėlimo 2016 m. kovo 18 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str., 6.38 str., 6.123 str., 6.200 str., 6.205 str.).

10Pagal CPK 96 straipsnio 2 dalį tenkinus ieškinį iš dalies, proporcingai patenkintų reikalavimų daliai, iš atsakovės ieškovui priteistinos rašytiniais įrodymais pagrįstos bylinėjimosi išlaidos. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas: 78,32 Eur žyminio mokesčio ir 90,00 Eur išlaidas už UAB „Skolų departamentas“ suteiktas teisines paslaugas. Atsižvelgiant į kasacinio teismo išaiškinimus, kad šalis turi teisę reikalauti iš kitos (pralaimėjusios) šalies savo patirtų atstovavimo civiliniame procese pagal pavedimą išlaidų atlyginimo tik tuo atveju, kai jam atstovavo advokatas arba advokato padėjėjas, į CPK 56 straipsnio nuostatas, griežtai apibrėžiančias reikalavimus atstovams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015-05-29 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-334-687/2015), ieškovo galimai patirtos išlaidos už UAB „Skolų departamento“ suteiktas paslaugas nepagrįstos, todėl nepriteistinos. Ieškinį tenkinus iš dalies (40 proc. ieškinio reikalavimų), ieškovui iš atsakovės priteistina 30,00 Eur žyminio mokesčio (CPK 79 str., 80 str. 1 d. 1 p., 93 str. 1 d.).

11Už ieškovo pareikštą ieškinį mokėtinas 74,00 Eur žyminis mokestis (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 7 d.). Iš prie ieškinio pridėto 2016 m. kovo 7 d. mokėjimo nurodymo matyti, kad ieškovas sumokėjo daugiau žyminio mokesčio, nei numato įstatymas, t. y. 78,32 Eur, todėl žyminio mokesčio permokėta 4,32 Eur dalis grąžintina ieškovui (CPK 87 str. 1 d. 1 p.).

12Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, neviršija 3,00 Eur, todėl nepriteistinos (CPK 79 str., 88 str. 1 d. 3 p., 96 str. 6 d., Teisingumo ministro ir Finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymas Nr. 1R-261/1K-355).

13Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 262 straipsnio 2 dalimi, 263-264 straipsniais, 285- 287 straipsniais,

Nutarė

14ieškinį tenkinti iš dalies.

15Priteisti iš atsakovės T. Š., asmens kodas ( - ) 1 322,94 Eur (vieno tūkstančio trijų šimtų dvidešimt dviejų eurų 94 ct) skolą, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo, teisme 2016 m. kovo 18 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 30,00 Eur (trisdešimties eurų) žyminį mokestį ieškovui UAB „Deneira“, juridinio asmens kodas 302880890.

16Kitą ieškinio dalį atmesti.

17Grąžinti ieškovui UAB „Deneira“, juridinio asmens kodas 302880890, 4,32 Eur (keturis eurus 32 ct) žyminio mokesčio, sumokėto 2016 m. kovo 7 d. mokėjimo nurodymu.

18Sprendimo dalį dėl žyminio mokesčio grąžinimo pavesti vykdyti Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

19Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Alytaus rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

20Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Kauno apygardos teismui per Alytaus rajono apylinkės teismą.

21Sprendimas už akių įsiteisėja po trisdešimties dienų nuo jo priėmimo dienos. Jeigu dėl sprendimo už akių paduodamas pareiškimas dėl šio sprendimo peržiūrėjimo, jis įsiteisėja užbaigus peržiūrėjimo procedūrą, jeigu pareiškimas dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo netenkinamas.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Alytaus rajono apylinkės teismo teisėja Jūratė Bliznikaitė-Povilanskienė... 2. ieškovas UAB „Deneira“ kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš... 3. Atsakovei T. Š. procesiniai dokumentai (ieškinys su priedais, teismo... 4. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 5. Pagal ieškovo pateiktus bylos duomenis nustatyta, kad tarp UAB „Ferratum“... 6. Tokiu būdu, atlikus formalų ieškovo pateiktų įrodymų vertinimą,... 7. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovės 2 276,09 Eur (7 858,88 Lt)... 8. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovės 97,03 proc. metines palūkanas už... 9. CK 6.37 straipsnio 2 dalyje yra numatyta skolininko pareiga mokėti palūkanas... 10. Pagal CPK 96 straipsnio 2 dalį tenkinus ieškinį iš dalies, proporcingai... 11. Už ieškovo pareikštą ieškinį mokėtinas 74,00 Eur žyminis mokestis (CPK... 12. Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, neviršija 3,00 Eur,... 13. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259... 14. ieškinį tenkinti iš dalies.... 15. Priteisti iš atsakovės T. Š., asmens kodas ( - ) 1 322,94 Eur (vieno... 16. Kitą ieškinio dalį atmesti.... 17. Grąžinti ieškovui UAB „Deneira“, juridinio asmens kodas 302880890, 4,32... 18. Sprendimo dalį dėl žyminio mokesčio grąžinimo pavesti vykdyti Valstybinei... 19. Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 20. Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti... 21. Sprendimas už akių įsiteisėja po trisdešimties dienų nuo jo priėmimo...