Byla 2-768/2013
Dėl bankroto bylos iškėlimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Konstantino Gurino ir Gintaro Pečiulio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Adonija Baltic“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. lapkričio 21 d. nutarties civilinėje byloje Nr. B2-5920-431/2012 pagal ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei ,,Adonija Baltic“, tretieji asmenys Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, uždaroji akcinė bendrovė ,,Littechnika“, dėl bankroto bylos iškėlimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas VSDFV Vilniaus skyrius kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas iškelti UAB „Adonija Baltic“ bankroto bylą, įmonės bankroto administratoriumi paskirti UAB „Audata“. Nurodė, kad VSDFV Vilniaus skyriuje atsakovas draudėju yra įregistruotas 2009-04-15. Įmonei pažeidinėjant valstybinio socialinio draudimo įmokų mokėjimo tvarką, nesilaikant norminiuose aktuose numatytos pareigos valstybinio socialinio draudimo įmokas sumokėti ne vėliau kaip iki kito mėnesio 15 dienos, nuo 2012 m. sausio mėn. įsiskolinimas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui nuolat auga. Atsakovo 2012-08-28 įsiskolinimas VSDF biudžetui sudaro 22 605,36 Lt, iš jų 21 320,46 Lt VSD įmokų ir 1 284,90 Lt delspinigių. Vykdant susidariusio atsakovo įsiskolinimo Fondo biudžetui išieškojimą, remiantis Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 17 straipsnio 3 dalies nuostata, antstoliui buvo perduoti 5 VSDFV Vilniaus skyriaus direktoriaus sprendimai dėl skolos išieškojimo priverstine tvarka. Tačiau pagal minėtus sprendimus skola nebuvo išieškota. Draudėjui taikytos priverstinio poveikio priemonės buvo neveiksmingos. Įsiskolinimas biudžetui nesumokėtas. Pagal VĮ „Registrų centras“ ir VĮ „Regitra“ duomenis, atsakovo vardu registruoto turto nėra, o pagal UAB „Adonija Baltic“ pateikti VSDFV Vilniaus skyriaus pateiktą 2011 m. metinę pelno mokesčio deklaraciją matyti, kad įmonė 2011 metais dirbo nuostolingai.

5Trečiasis asmuo Vilniaus apskrities Valstybinė mokesčių inspekcija pateikė teismui atsiliepimą į ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo. Nurodė, kad atsakovo skola valstybės ir savivaldybės biudžetams bei fondams pagal pateiktus mokestinės atskaitomybės dokumentus 2012-09-26 sudaro 69 147,96, iš kurių 64 942,64 Lt mokėtini mokesčiai ir 4 205,42 Lt delspinigiai. Pagal atsakovo 2011 m. balansą matyti, kad įmonė 2011 m. dirbo nuostolingai. Sutiko, kad atsakovui būtų iškelta bankroto byla.

6Vilniaus apygardos teismo teisėjos 2012-10-16 rezoliucija UAB „Littechnika“ yra įtraukta į bylą trečiuoju asmeniu. Trečiasis asmuo UAB „Littechnika“ įmonės bankroto administratoriumi prašė paskirti UAB „Pacta Servanda“.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Vilniaus apygardos teismas 2012 m. lapkričio 21 d. nutartimi iškėlė UAB „Adonija Baltic“ bankroto bylą, įmonės administratoriumi paskyrė UAB „Pacta Servanda“. Teismas nustatė, kad pagal UAB „Adonija Baltic“ 2012-09-30 balansą, atsakovo turtas 2012 m. (iki 2012-09-30) buvo įvertintas 41 541 Lt, iš jo materialaus ilgalaikio turto įmonė turėjo už 1 306 Lt, mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudarė 351 555 Lt, iš kurių – 351 555 Lt per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai. Pagal pelno nuostolių ataskaitą 2012 m. (iki 2012-09-30) atsakovo nuostoliai sudarė 245 496 Lt. Pateiktame 2012-09-30 įmonės kreditorinių įsipareigojimų sąraše nurodyta, kad įmonė turi kreditorinių įsiskolinimų 163 737,03 Lt sumai, tačiau pagal Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus ir Valstybinės mokesčių inspekcijos pateiktus duomenis ir dokumentus jiems pagrįsti, atsakovas jo finansinę padėtį apibūdinančių dokumentų pateikimo metu buvo skolingas ne tik kreditoriams, nurodytiems minėtame sąraše. Pagal byloje esančius duomenis atsakovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai 2012-08-28 buvo skolingas 22 605,36 Lt, o Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenims atsakovo įsiskolinimas valstybės biudžetui 2012-09-26 buvo 69 147,96 Lt. Nors ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus pareiškimas gautas teisme 2012-09-19, tačiau per šį laikotarpį atsakovas nesiėmė priemonių susitarti su Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba dėl skolos mokėjimo dalimis ir teismui nepateikė duomenų apie susitarimus. Įvertinęs ieškovo, atsakovo, trečiojo asmens nurodytas aplinkybes ir pateiktus duomenis šioms aplinkybėms pagrįsti, bei tai, kad atsakovo balansas rodo įmonės nemokumą, kad atsakovas nepateikė objektyvių duomenų, kurie patvirtintų, kad įmonė susidūrė tik su laikinais sunkumais ir kad ateityje jo finansinė padėtis gerės, teismas sprendė, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 2 straipsnio 8 punktu ir 9 straipsnio 7 dalies 1 punktu, atsakovas UAB „Adonija Baltic“ laikytinas nemokiu, jam keltina bankroto byla. Taip pat teismas nurodė, kad ieškovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba atsakovo bankroto administratoriumi siūlo skirti UAB „Audata“, trečiasis asmuo UAB „Littechnika“ atsakovo bankroto administratoriumi siūlo skirti UAB „Pacta Servanda“. Teismo teigimu, duomenų, kad šių administratorių kandidatūros prieštarautų imperatyvioms ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalies normoms, nepateikta. Teismas įvertinęs siūlomus administratorius nustatė, kad bankroto administratoriui UAB „Audata“ tenkančių bankroto procedūrų kiekis yra didesnis nei UAB „Pacta Servanda“, todėl padarė išvadą, kad garantuoti koncentruotą, ekonomiškumą, operatyvų UAB „Adonija Baltic“ bankroto procedūrų vykdymą galėtų mažesnį darbo krūvį turintis administratorius, todėl administratoriumi paskyrė UAB „Pacta Servanda“.

9III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

10Atsakovas UAB ,,Adonija Baltic“ atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2012 m. lapkričio 21 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – atsisakyti kelti bankroto bylą arba perduoti bylą iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui, pakeisti bankroto administratorių ir paskirti labiau tinkamą. Skundą grindžia šiais argumentais:

111. Teismas neteisingai vertino faktines bylos aplinkybes ir įrodymus. Teismas visiškai nepasisakė dėl atsakovo pateiktų įrodymų, kurie akivaizdžiai parodo, kad atsakovas turi galimybę tęsti savo veiklą ir atsiskaityti su visais kreditoriais.

122. Teismas visiškai nevertino atsakovo pateiktų duomenų, kad pagrindinė atsakovo veikla yra aplinkos apželdinimo, aplinkos tvarkymo, žolynų, gėlynų ir kitų lauko įrenginių įrengimas ir eksploatacija, kiti lauko darbai, dalinai statybos- remonto darbai. Įmonės veiklos sezonas pasibaigia ir prasideda priklausomai nuo gamtinių sąlygų. Su įmone užsakovai atsiskaito sezono pabaigoje, kai yra priduodami visi atlikti darbai. Pagrindinės įmonės pajamos yra gaunamos tik apie sausio-vasario mėnesiais, o iki to laiko įmonė patiria tik išlaidas. Todėl šioje byloje bankroto bylos iškėlimo datai atsakovo balansas buvo pats blogiausias, tačiau tokia padėtis neatspindi faktinės įmonės finansinės padėties.

133. Teismas nepagrįstai visiškai nevertino atsakovo pateiktų įrodymų, kad atsakovas yra pasirašęs 2010-05-18 Statybos rangos sutartį, pagal kurią turi atlikti darbų mažiausiai 300 152,60 Lt sumai. Įmonė jau yra atlikusi didžiąją dalį darbų ir patyrusi daug sąnaudų šiems darbams atlikti.

144. Teismas paskyrė netinkamą bankroto administratorių. Įmonės veiklos specifika yra pakankamai sudėtinga, todėl tokios įmonės bankroto administratorius turi turėti pakankamai patirties, žinių ir finansinių resursų ilgą laiką bylinėtis teismuose. Teismo paskirtas bankroto administratorius yra įregistravęs savo veiklą tik šių metų balandžio mėnesio pabaigoje, be to, nors įmonėje dirba trys darbuotojai, tačiau realiai bankroto procedūras vykdo tik vienintelis bankroto administratorius nebaigęs nei vienos bankroto procedūros. Todėl akivaizdu, kad teismo paskirtas administratorius negali turėti pakankamai žinių, patirties ir finansinių resursų administruoti atsakovą. Šiuo atveju ieškovo pasiūlytas bankroto administratorius UAB ,,Audata“ yra tinkamesnis administruoti atsakovą.

15Ieškovas VSDFV Vilniaus skyrius atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo Vilniaus apygardos teismo 2012 m. lapkričio 21 d. nutartį palikti nepakeistą, o atskirąjį skundą atmesti. Atsiliepime nurodo, kad apelianto skunde pateikti teiginiai apie gerėjantį įmonės balansą nepagrįsti jokiais įrodymais. 2012-02-02 atsakovas ieškovui pateikė garantinį raštą, kuriame įsipareigojo susidariusį įsiskolinimą dengti pagal grafiką, tačiau savo įsipareigojimų nevykdė.

16Trečiasis asmuo Vilniaus apskrities VMI atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo Vilniaus apygardos teismo 2012 m. lapkričio 21 d. nutartį palikti nepakeistą, o atskirąjį skundą atmesti. Atsiliepime nurodo, kad apelianto neįvykdytos mokestinės prievolės valstybės biudžetui 2012-12-17 sudaro 74 402,12 Lt. Skola nuo 2011-02-18 yra išieškoma taikant priverstinio poveikio priemones, tačiau sprendimas priverstinai išieškoti mokestinę nepriemoką iš įmonės turto iki šiol neįvykdytas. Apelianto įsiskolinimas valstybės biudžetui nuolat didėja.

17IV. Apeliacinio teismo argumentai

18Atskirasis skundas netenkintinas.

19Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą dėl apskųstos dalies ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis.

20Bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK įtvirtintas taisykles, išskyrus išimtis, nustatytas kitų įstatymų (CPK 1 str. 1 d.). Specialusis įstatymas bankroto bylų nagrinėjimui yra Įmonių bankroto įstatymas (toliau – ĮBĮ), o kitų įstatymų nuostatos, susijusios su bankroto procesu, taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja ĮBĮ nuostatoms. Pagrindai bankroto bylai iškelti numatyti ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalyje. Bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustato, kad yra bent viena iš šių sąlygų: įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą arba įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir (arba) neketina vykdyti savo įsipareigojimų.

21Teismas įmonei gali iškelti bankroto bylą dėl jos nemokumo tuo atveju, jei yra objektyvios prielaidos, sudarančios pakankamą pagrindą daryti išvadą, jog įmonė faktiškai yra nemoki. Įmonės nemokumas – tai įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 str. 8 d.). Pradelstais įsipareigojimais pripažįstami tie įsipareigojimai, kuriems įvykdyti yra suėjęs terminas, tačiau įstatymas nenustato jokio termino, kiek turėtų būti pradelstas įsiskolinimų vykdymas, todėl svarbu nustatyti, ar įsipareigojimai iš tiesų yra pradelsti ir ar pradelstų įsipareigojimų dalis viršija pusę į įmonės balansą įrašyto turto vertės. Taigi teismas įmonei gali iškelti bankroto bylą dėl jos nemokumo tuo atveju, jei yra tam tikros teisinės prielaidos, sudarančios pakankamą pagrindą manyti, jog įmonė yra nemoki.

22Nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas atsakovui UAB ,,Adonija Baltic“ bankroto bylą iškėlė tuo pagrindu, kad įmonė yra nemoki. Iš byloje esančio atsakovo pateikto 2012-09-30 balanso matyti, kad atsakovo turto vertė sudaro 41 541 Lt, o įmonės per vienerius metus mokėtinos skolos ir įsipareigojimai – 351 555 Lt (b. l. 70). Bendrovės balanse apskaitytą turtą sudaro 1 306 Lt vertės ilgalaikis materialusis turtas ir 40 235 Lt vertės trumpalaikis turtas. Pagal 2012-09-30 pelno (nuostolių) ataskaitą atsakovas patyrė 245 496 Lt dydžio nuostolių (b. l. 71). Pagal atsakovo pateiktą kreditorių sąrašą įmonės pradelsti įsipareigojimai sudaro 163 737,03 Lt (b. l. 74). Tačiau iš bylos duomenų matyti, kad ne visi įmonės pradelsti įsipareigojimai yra įtraukti į minėtą kreditorių sąrašą. Ieškovas VSDFV Vilniaus skyrius byloje pateikė duomenis, kurie patvirtina, kad atsakovas ieškovui 2012-08-28 buvo skolingas 22 605,36 Lt (b. l. 4-6), o Valstybinės mokesčių inspekcijos pateiktais duomenimis atsakovo įsiskolinimas valstybės biudžetui 2012-09-26 buvo 69 147,96 Lt (b. l. 34). Šie kreditoriai nėra įtraukti į atsakovą pateiktą pradelstų įsipareigojimų kreditorių sąrašą.

23Atsižvelgdama į nurodytus duomenis, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas bylos įrodymų pagrindu padarė teisingą išvadą, kad UAB ,,Adonija Baltic“ yra nemoki įmonė bei pagrįstai jai iškėlė bankroto bylą. Apeliantas skunde nurodo, kad šioje byloje bankroto bylos iškėlimo datai atsakovo balansas buvo pats blogiausias, tačiau tokia padėtis neatspindi faktinės įmonės finansinės padėties, nes pagrindinės įmonės pajamos yra gaunamos tik apie sausio-vasario mėnesiais, o iki to laiko įmonė patiria tik išlaidas. Šiuos apelianto argumentus paneigia bylos duomenys, t. y. ieškovo ieškinyje nurodytos aplinkybės, kad atsakovo atsiskaitymai su VSDFV biudžetu sutriko nuo 2012-01-26 (tuo metu, kai atsakovo teigimu, jis gauna didžiausias pajamas), bei trečiojo asmens Valstybinės mokesčių inspekcijos nurodytos aplinkybės, kad skola valstybės biudžetui susidarė nuo 2010 metų. Įvertinus šiuos duomenis sutiktina su pirmosios instancijos argumentu, kad byloje nėra objektyvių įrodymų, kurie patvirtintų, kad įmonė susidūrė tik su laikinais sunkumais ir kad ateityje jo finansinė padėtis pagerės. Vien atsakovo pateikta 2010-05-18 pasirašyta statybos rangos sutartis, kurios pagrindu atsakovas turi atlikti darbų 248 060 Lt sumai, taip pat nepaneigia atsakovo nemokumo. Be to, minėtos statybos rangos sutarties vykdymas turėjo būti baigtas 2010-10-01, o atsakovas teigdamas, kad šios sutarties galiojimas yra pratęstas, jokių tai pagrindžiančių įrodymų nepateikė.

24Remdamasi nurodytais argumentais ir išvadomis, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė bankroto bylos iškėlimą reglamentuojančias teisės normas, teisingai nustatė faktines aplinkybes dėl UAB ,,Adonija Baltic“ nemokumo, todėl atsakovui iškeldamas bankroto bylą priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį.

25ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatyta, kad priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, teismas privalo paskirti įmonės administratorių. Skirdamas bankroto administratorių, teismas privalo patikrinti, ar nėra įstatymo aptartų aplinkybių, dėl kurių asmuo negali būti skiriamas bankrutuojančios įmonės administratoriumi (ĮBĮ 11 str. 4 d.).

26Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas, nustatęs, kad byloje siūlomos skirti atsakovo bankroto administratorių kandidatūros atitinka joms ĮBĮ keliamus reikalavimus bei įvertinęs siūlomų administratorių darbo krūvį, turėjo pagrindą atsakovo bankroto administratoriumi paskirti trečiojo asmens UAB „Littechnika“ siūlomą bankroto administratoriaus UAB „Pacta Servanda“ kandidatūrą.

27Teisėjų kolegija, įvertinusi bylos medžiagą ir Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos duomenis apie siūlytą bankroto administratoriaus kandidatūrą, teismo paskirto administratoriaus užimtumą ir patirtį, negali teigti, jog būtų objektyvus pagrindas keisti šį bankroto administratorių. Teisėjų kolegija sutinka su apelianto argumentu, kad ieškovo pasiūlytas bankroto administratorius UAB ,,Audata“ turi didesnę darbo patirtį administruojant įmones. Tačiau pagal teismų praktiką aplinkybė, kad administratorius turi didesnę darbo patirtį, pakankamai didelį baigtų procedūrų skaičių, savaime nelemia administratoriaus prioritetiškumo (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. vasario 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-117/2006, 2010 m. spalio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1515/2010).

28Pagal formuojamą teismų praktiką pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria paskirtas bankrutuojančios įmonės administratorius, gali būti naikinama tuo atveju, jei paskirtas administratorius neatitinka ĮBĮ nustatytų reikalavimų (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. kovo 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-350/2009, 2009 m. gruodžio 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1626/2009). Bankroto administratoriumi negalima skirti tokio asmens, kai yra aplinkybės, pagrįstai verčiančios abejoti, ar toks asmuo tikrai neturi ir negali turėti teisinio suinteresuotumo tos įmonės bankroto procese. Civiliniame procese galiojantis rungimosi principas įpareigoja šalis įrodyti tas aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu (CPK 12 str.). Skunde nepateikta reikšmingais duomenimis pagrįstų argumentų, jog teismo paskirtas bankroto administratorius negalės tinkamai ginti visų bankrutuojančios UAB ,,Adonija Baltic“ kreditorių ir pačios įmonės teisių.

29Remdamasi išdėstytais motyvais, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismo paskirtas bankroto administratorius atitinka ĮBĮ nustatytus reikalavimus, bankroto administratoriaus paskyrimo procedūra nebuvo pažeista, todėl apelianto skundo argumentai nesudaro pagrindo keisti paskirtą bankroto administratorių.

30Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio pirmosios dalies 1 punktu,

Nutarė

31Vilniaus apygardos teismo 2012 m. lapkričio 21 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas VSDFV Vilniaus skyrius kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas... 5. Trečiasis asmuo Vilniaus apskrities Valstybinė mokesčių inspekcija pateikė... 6. Vilniaus apygardos teismo teisėjos 2012-10-16 rezoliucija UAB... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. lapkričio 21 d. nutartimi iškėlė UAB... 9. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 10. Atsakovas UAB ,,Adonija Baltic“ atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos... 11. 1. Teismas neteisingai vertino faktines bylos aplinkybes ir įrodymus. Teismas... 12. 2. Teismas visiškai nevertino atsakovo pateiktų duomenų, kad pagrindinė... 13. 3. Teismas nepagrįstai visiškai nevertino atsakovo pateiktų įrodymų, kad... 14. 4. Teismas paskyrė netinkamą bankroto administratorių. Įmonės veiklos... 15. Ieškovas VSDFV Vilniaus skyrius atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo... 16. Trečiasis asmuo Vilniaus apskrities VMI atsiliepimu į atskirąjį skundą... 17. IV. Apeliacinio teismo argumentai... 18. Atskirasis skundas netenkintinas.... 19. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 20. Bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK įtvirtintas taisykles, išskyrus... 21. Teismas įmonei gali iškelti bankroto bylą dėl jos nemokumo tuo atveju, jei... 22. Nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas atsakovui UAB ,,Adonija... 23. Atsižvelgdama į nurodytus duomenis, teisėjų kolegija sprendžia, kad... 24. Remdamasi nurodytais argumentais ir išvadomis, teisėjų kolegija sprendžia,... 25. ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatyta, kad priėmęs nutartį... 26. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas, nustatęs, kad byloje... 27. Teisėjų kolegija, įvertinusi bylos medžiagą ir Įmonių bankroto valdymo... 28. Pagal formuojamą teismų praktiką pirmosios instancijos teismo nutartis,... 29. Remdamasi išdėstytais motyvais, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios... 30. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio... 31. Vilniaus apygardos teismo 2012 m. lapkričio 21 d. nutartį palikti...