Byla e2-3493-340/2017
Dėl viešojo pirkimo sąlygų teisėtumo

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Tatjana Žukauskienė, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovės UAB „Skaitmeninio sertifikavimo centras“ ieškinį atsakovei Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos dėl viešojo pirkimo sąlygų teisėtumo,

Nustatė

2

  1. ieškovė kreipėsi į teismą, prašydama pripažinti neteisėta ir panaikinti Perkančiosios organizacijos 2017 m. sausio 13 d. Pirkimo sąlygų patikslinimu pakeistą Pirkimo sąlygų 3.1.5 punkto formuluotę; priteisti iš atsakovės ieškovės patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė šiuos ieškinio argumentus:
  1. Atsakovė vykdo viešąjį pirkimą supaprastinto atviro konkurso būdu „Kvalifikuotų elektroninių laiko žymų paslaugų pirkimas“. Perkančioji organizacija 2016 m. sausio 13 d. patikslino Pirkimo sąlygas, pakeisdama Pirkimo sąlygų 3.1.5 punkto reikalavimus taip: „3.1.5. Tiekėjas turi būti kvalifikuotų elektroninių laiko žymų sudarymo kvalifikuotas patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjas. Dokumentai, patvirtinantys, kad Tiekėjas yra kvalifikuotų elektroninių laiko žymų sudarymo kvalifikuotas patikimumo užtikrinimo paslaugų tiekėjas ir nuoroda į Patikimus sąrašus, sudarytus, tvarkomus ir skelbiamus vadovaujantis 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB 22 straipsnio 1 dalimi“.
  2. Ieškovė 2017 m. sausio 20 d. pateikė pretenziją perkančiajai organizacijai dėl Pirkimo sąlygų 3.1.5. p. patikslinimo, kadangi punkto nuostatas yra netiksli ir diskriminacinė, ribojanti konkurenciją bei pažeidžianti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 str. 1 ir 2 d., 24 str. 9 d., 32 str. 2 d., todėl turi būti panaikinta, kadangi reikalavimas ne tik dokumentų, patvirtinančių, kad Tiekėjas yra kvalifikuotų elektroninių laiko žymų sudarymo kvalifikuotas patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjas, bet ir nuorodos į Patikimus sąrašus, yra perteklinis, atsižvelgiant į Reglamento (ES) Nr. 910/2014 reguliavimą.
  3. 2017 m. sausio 30 d. perkančioji organizacija atmetė ieškovės pretenziją, nurodydama, jog įrašymas į Patikimus sąrašus yra būtinas, kadangi be šio etapo tiekėjai gali teikti tik kvalifikuotas sertifikatų elektroniniams parašams kūrimo paslaugas.
  4. Ieškovės teigimu, nurodytas reikalavimas neatitinka Reglamento (ES) Nr. 910/2014 reguliavimo, kuriame yra įtvirtintas pereinamasis periodas (iki 2017 m. liepos 1 d.), kai tiekėjai net ir neįrašyti į Patikimus sąrašus, tačiau turintys reikiamą kvalifikaciją, turi teisę teikti Perkančiosios organizacijos siekiamas įsigyti paslaugas. Dėl šios priežasties Pirkimo sąlygų 3.1.5. punktas neužtikrina, kad visi tiekėjai, objektyviai turintys teisę ir galimybę teikti paslaugas, galėtų dalyvauti Pirkime, taip nepagrįstai suvaržant efektyvią ir sąžiningą tiekėjų tarpusavio konkurenciją.
  5. Nėra aiški sąvoka „kvalifikuotų elektroninių laiko žymų sudarymo kvalifikuotas patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjas“, nes ji nėra įtvirtinta jokiame teisės akte, taip pat nėra paaiškinta perkančiosios organizacijos. Be to, reikalavime nėra nurodyta, kokius konkrečius dokumentus tiekėjas turėtų pateikti, siekdamas įrodinėti, jog jis yra „kvalifikuotų elektroninių laiko žymų paslaugų teikėjas“ bei kokius, kad jis yra „kvalifikuotas patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjas“.
  6. Nėra jokio teisinio pagrindo dirbtinai apriboti ieškovės dalyvavimą Pirkime, kai reglamentas aiškiai skelbia, jog ieškovė turi teisę teikti ir, beje, faktiškai teikia Pirkimo objektą sudarančias paslaugas.

32. Atsakovė pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo prašė ieškinį atmesti kaip nepagrįstą, ieškovei skirti baudą. Nurodė šiuos atsikirtimus:

  1. Nurodyta Pirkimo sąlygų nuostatos redakcija Pirkimo sąlygose įtvirtina išnagrinėjus ieškovės 2016 m. gruodžio 29 d. gautą raštą, kuriuo buvo prašoma patikslinti šį reikalavimą. Siekiant teisingai suformuoti reikalavimą bei įvertinti ieškovės argumentus, atsakovė nutarė kreiptis išaiškinimo į kompetentingą instituciją – Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybą ir pakeitimai buvo atlikti vadovaujantis pateiktu išaiškinimu. Kompetentinga įstaiga pateikė aiškų ir nedviprasmišką paaiškinimą, kuris visiškai atitinka Europos Sąjungos teisės aktų nuostatas, o ieškovė Pirkimo procedūrų metu jau yra klaidinusi perkančiąją organizaciją, todėl nėra pagrindo vadovautis ieškovės pateiktu klaidingu Reglamento aiškinimu;
  2. Nustatydama Pirkimo sąlygų 3.1.5. punkto kvalifikacijos reikalavimą, perkančioji organizacija labai aiškiai jį suformulavo, t.y. nurodė, kokių būtent patikimumo užtikrinimo paslaugų atžvilgiu tiekėjas privalo būti kvalifikuotas patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjas. Todėl ginčijama formuluotė ne tik visiškai atitinka Reglamento nuostatas, tačiau yra itin informatyvi, aiški ir sudaranti galimybes kiekvienam šios srities profesionalui tinkamai suvokti reikalavimo prasmę;
  3. Atsakovės nuomone, ieškovė akivaizdžiai piktnaudžiauja jai suteiktomis procesinėmis teisėmis, kadangi patenkinus pačios ieškovės prašymą patikslinti Pirkimo sąlygas, ji vėliau ginčija šį pakeitimą, net ir susipažinusi su kompetentingos institucijos išaiškinimu, kreipėsi į teismą. Be to, ieškinyje pateikia akivaizdžiai melagingą informaciją.

43.Ieškovė pateikė dubliką, kuriuo prašė ieškinį tenkinti. Dublike iš esmės pakartojo ieškinyje išdėstytas aplinkybes.

54.Atsakovė pateiktu tripliku prašė ieškinį atmesti ir vadovautis atsiliepime į ieškinį nurodytomis aplinkybėmis.

6Ieškinys atmestinas.

75.Atsakovė vykdo viešąjį pirkimą supaprastinto atviro konkurso būdu „Kvalifikuotų elektroninių laiko žymų paslaugų pirkimas“ (pirkimo Nr. 181422). Konkurso sąlygos buvo paskelbtos 2016 m. gruodžio 6 d. CVP IS priemonėmis.

86.Perkančioji organizacija tikslino konkurso sąlygas; 2016 m. sausio 13 d. pirkimo organizacija patikslino Konkurso sąlygų 3.1.5 punkto reikalavimus ir išdėstė jį taip: „3.1.5. Tiekėjas turi būti kvalifikuotų elektroninių laiko žymų sudarymo kvalifikuotas patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjas. Dokumentai, patvirtinantys, kad Tiekėjas yra kvalifikuotų elektroninių laiko žymų sudarymo kvalifikuotas patikimumo užtikrinimo paslaugų tiekėjas ir nuoroda į Patikimus sąrašus, sudarytus, tvarkomus ir skelbiamus vadovaujantis 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB 22 straipsnio 1 dalimi. CVP IS priemonėmis pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.“

97. 2017 m. sausio 20 d. ieškovė pateikė pretenziją dėl Konkurso sąlygų 3.1.5 punkto patikslinimo, pareikalavo panaikinti šią nuostatą kaip netikslią ir diskriminacinę, ribojančią konkurenciją. 2016 m. sausio 30 d. perkančioji organizacija atmetė pretenziją, nurodydama, jog įrašymas į Patikimus sąrašus yra būtinas, kadangi be šiuo etapo tiekėjai gali teikti tik kvalifikuotus sertifikatų elektroniniams parašams kūrimo paslaugas. Tokia išvada buvo pateikta remiantis Ryšių reguliavimo tarnybos pateiktu išaiškinimu. 2017 m. vasario 14 d. ieškovė kreipėsi su ieškiniu į teismą.

108. Teismas konstatuoja, kad ieškovė tinkamai pasinaudojo privaloma ikiteismine ginčo nagrinėjimo tvarka (VPĮ 93 str. 3 d., CPK 4232 str. 1 d.).

119. Ieškovė ginčija Konkurso sąlygų 3.1.5 punktą, kuris nustato kvalifikacinius reikalavimus tiekėjams, dviem aspektais:1) ginčijamas punktas nustato perteklinį reikalavimą tiekėjams būti įtrauktiems į Patikimus sąrašus; 2) ginčijamas punktas yra neaiškus.

12Dėl perteklinės Reglamento (ES) Nr. 910/2014 nuostatų (ne) atitinkančios Konkurso sąlygos reikalavimo.

1310. Ieškovė nurodo, kad patikslintas Konkurso sąlygų 3.1.5 p. reikalavimas pateikti ne tik dokumentus, patvirtinančius, jog tiekėjas yra kvalifikuotas patikimumo užtikrinimo paslaugų tiekėjas, bet ir nuorodą į Patikimus sąrašus yra perteklinis, tuo pažeidžia viešųjų pirkimų principus (VPĮ 3 str. 1 d., 32 straipsnio 2 dalį), neatitinka Reglamento (ES) Nr. 910/20 reguliavimo, kuriame įtvirtintas pereinamasis periodas (iki 2017 m. liepos 1 dienos) kai tiekėjai net ir neįrašyti į Patikimus sąrašus, tačiau turintys reikiamą kvalifikaciją, turi teisę teikti perkančiosios organizacijos siekiamas įsigyti paslaugas. 2017 m. sausio 13 d. patikslintas Konkurso sąlygų 3.1.5 punktas neužtikrina, kad visi tiekėjai, turintys teisę ir galintys teikti paslaugas, galėtų dalyvauti pirkime.

1411. Teismas pažymi, kad perkančiosios organizacijos turi pareigą visapusiškai išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas (VPĮ 32 straipsnio 1 dalis). Šią pareigą perkančioji organizacija įgyvendina inter alia pagal tiekėjų kvalifikacijos sąlygas, kurios įtvirtintos VPĮ 34–37 straipsniuose (teisė verstis tam tikra veikla, ekonominis, finansinis, techninis, profesinis pajėgumas, tam tikrų kokybės vadybos sistemų įdiegimas ir pan.). Tai objektyviais, aiškiais ir tiksliais kriterijais pagrįsti reikalavimai, skirti sudaryti sąlygas konkuruoti dėl viešojo pirkimo sutarties sudarymo tiems tiekėjams, kurie pajėgūs įvykdyti viešojo pirkimo sutartį, ir apriboti galimybę patekti tiems tiekėjams, kurie reikiamos kompetencijos neturi.

1512. Kasacinio teismo pažymėta, kad perkančiųjų organizacijų pareiga patikrinti tiekėjų kvalifikaciją išplaukia ir iš racionalaus lėšų panaudojimo principo (VPĮ 3 straipsnis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. lapkričio 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-506/2009). Nors įstatyme konkrečiai nenurodyta, kokius minimalius kvalifikacinius reikalavimus perkančioji organizacija turi nustatyti konkretaus pirkimo atveju – tai, įvertinusi pirkimo pobūdį ir kitas reikšmingas aplinkybes, sprendžia pati perkančioji organizacija, tačiau bet kokiu atveju pirkimo sąlygose nustatyti minimalūs tiekėjo kvalifikacijos reikalavimai turi atitikti esminį kriterijų – jie turi būti pakankami tam, kad perkančioji organizacija galėtų būti užtikrinta tiekėjo pajėgumu įvykdyti pirkimo užduotį. Dėl perkančiosios organizacijos pareigos nustatyti pirkimo pobūdį atitinkančius tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus ir pagal juos įvertinti tiekėjų kvalifikacijos atitiktį sprendžiama pagal pirkimo sąlygas, VPĮ nuostatas ir kitus pirkimui reikšmingus dokumentus (pvz., perkančiosios organizacijos supaprastintų pirkimų taisykles, rekomendacinio pobūdžio VPT metodinę medžiagą ir pan.) bei įprastinę atitinkamų reikalavimų taikymo praktiką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. balandžio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-43/2012).

1613. Pažymėtina, kad bet kokio turinio kvalifikacinių reikalavimų viešojo pirkimo metu nustatymas preziumuoja, kad kvalifikacijos reikalavimams neatitinkantys tiekėjai pašalinami iš pirkimo, t.y. riboja tiekėjų konkurenciją, tačiau tai nereiškia, kad bet koks konkurencijos ribojimas yra neteisėtas.

1714. Konkurenciją riboja pernelyg aukšti arba specifiniai, neadekvatūs pirkimo pobūdžiui ar neproporcingi jo sąlygoms reikalavimai, kurie atima galimybę pirkimo procedūrose dalyvauti sutartį gebantiems įvykdyti kandidatams ar dalyviams. Perkančiosios organizacijos nustatyti aukšti arba pernelyg specifiniai reikalavimai pateisinami tik tada, jeigu pateikiamas patikimas ir įtikinamas tokių reikalavimų nustatymo pagrindimas. Tokiu įrodymu gali būti ypatinga perkamo objekto svarba ar sutarties, kuria siekiama įsigyti šį objektą, specifinė paskirtis, arba tai, kad aukštą [kvalifikacinį] reikalavimą pateisina viešojo intereso apsauga (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. gegužės 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-126/2010).

1815. Nagrinėjamu atveju pirkimo objektą sudaro kvalifikuotų elektroninių laiko žymų paslaugos, reikalingos kvalifikuoto elektroninio parašo ir kvalifikuoto elektroninio spaudo naudojimui elektroniniuose dokumentuose vadovaujantis Lietuvos Vyriausiojo archyvaro 2016 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. (1.3 E) VE-62 „Dėl Lietuvos Vyriausiojo archyvaro 2011 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. V-158 „Dėl elektroninių dokumentų valdymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ 3.2 punktu (toliau – paslaugos) pirkimas (Konkurso sąlygų 2.1 punktas) Paslaugos turi būti pradėtos teikti nuo sutarties įsigaliojimo momento, bet ne anksčiau kaip 2017 m. sausio 1 d.; numatoma paslaugų prikimo sutarties trukmė - 36 mėnesiai( Pirkimo skelbimas II-3 punktas). 2017-01-13 Pirkimo sąlygų patikslinimu perkančioji organizacija sutrumpino paslaugų tiekimo terminą iki 2017-09-30 (ieškinio priedas Nr. 1-2).

1916. Reglamento (ES) 910/2014 51 straipsnio 3 dalyje įtvirtintas pereinamasis laikotarpis, kuris nustato, kad kvalifikuotus sertifikatus pagal Direktyvą 1999/93/EB išduodantis sertifikavimo paslaugų teikėjas greičiau, bet ne vėliau kaip 2017 m. liepos 1 d. priežiūros įstaigai pateikia atitikties įvertinimo ataskaitą. Kol nepateikiama tokia atitikties įvertinimo ataskaita ir priežiūros įstaiga baigia jos įvertinimą, tas sertifikavimo paslaugų teikėjas pagal šį reglamentą laikomas kvalifikuotu patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėju.

2017. Ieškovė teigia, kad pagal nurodytą Reglamento (ES) Nr. 910/2014 reguliavimą iki 2017 m. liepos 1 d. kvalifikuotais patikimumo užtikrinimo paslaugų tiekėjais laikomi tiekėjai, visiškai atitinkantys Reglamento (ES) Nr. 910/2014 reikalavimus, bei kvalifikuotus sertifikatus pagal direktyvą 1999/93/EB išduodantys sertifikavimo paslaugų tiekėjai, tyrintis atitikties vertinimo ataskaitą, t.y. faktiškai atitinkantys visus reikalavimus, tik formaliai neįrašyti į Patikimų tiekėjų sąrašus. Dėl to reikalavimai tiekėjams būti įtrauktiems į Patikimų tiekėjų sąrašus yra perteklinis ir ribojantis konkurenciją.

2118.Teismas nesutinka su ieškovės vertinimu. Perkančioji organizacija ketina sudaryti viešojo pirkimo sutartį iki 2017 m. rugsėjo 30 d., t.y. objektyviai yra suinteresuota, kad tiekėjai turėtų atitinkamą kvalifikaciją ir galėtų vykdyti sutartį ne tik nuo pasiūlymo pateikimo momento iki pereinamojo laikotarpio pabaigos, bet iki sutarties galiojimo termino pabaigos. Esant tokioms aplinkybėms teismas sprendžia, kad ieškovės ginčijama Konkurso sąlygų 3.1.5 nuostata yra proporcinga pirkimo objektui ir negali būti vertinama kaip perteklinę, neproporcingai ribojančią sąžiningą konkurenciją. Ieškinio motyvai, kad ieškovė turi galimybę iki 2017 m. liepos 1 d. įsigyti reikiamą statusą atmetami, nes ieškovės kvalifikacija nuo 2017 m. liepos 1 d. iki sutarties galiojimo pabaigos pagrindžiama prielaida apie ieškovės potencialią kvalifikaciją. Sutarties su tokiu tiekėju sudarymo atveju perkančioji organizacija prisiimtų riziką, kad tiekėjas negaus savo kvalifikacijos pripažinimo po 2017 m. liepos 1 d. ir viešąjį pirkimo sutartį teks nutraukti, t.y. sutarties sudarymas tokiu atveju prieštarautų pirkimui skirtų lėšų racionalaus panaudojimo principui.

2219. Ieškovės argumentai dėl Ryšių reguliavimo tarnybos 2017-01 rašto Nr.(50.2E)1B vertinimo šalių ginčo kontekste yra teisiškai nereikšmingi, teismas dėl jų nepasisako.

23Dėl Konkurso sąlygų 3.1.5 aiškumo ir tikslumo.

2420. Ieškovė nurodo, kad patikslintas Konkurso sąlygų 3.1.5 punkto reikalavimas yra neaiškus, netikslus ir dviprasmiškas; ieškovės manymu yra neaiški „kvalifikuotų elektroninių laiko žymų sudarymo kvalifikuotas patikimumo užtikrinimo paslaugų tiekėjas“ sąvoka, nes jį nėra įtvirtinta jokiame teisės akte, nėra paaiškinta pačios perkančiosios organizacijos. Taip pat Konkurso sąlygose nėra nurodyta, kokius konkrečius dokumentus tiekėjas turi patiekti, siekdamas įrodyti, kad jis yra „kvalifikuotų elektroninių laiko žymų paslaugų tiekėjas“, kokius konkrečius dokumentus, kai siekia įrodyti , kad jis yra „kvalifikuotas patikimumo užtikrinimo paslaugų tiekėjas“.

2521. Pretenzijoje ieškovė taip pat nurodė, kad Reglamento (ES) 910/2014 nėra vartojama tokia sąvoka kaip „kvalifikuotų elektroninių laiko žymų sudarymo kvalifikuotas patikimumo užtikrinimo paslaugų tiekėjas“, todėl iki galo neaišku, ką perkančioji organizacija turėjo mintyje. „Kvalifikuotų elektroninių laiko žymų paslaugų tiekėjas“ ir „kvalifikuotas patikimumo užtikrinimo paslaugų tiekėjas“ nėra tapačios sąvokos, todėl reikalavimai jiems turi būti išskirti.

2622. Kasacinio teismo praktikoje nustatytos viešųjų pirkimų sąlygų aiškinimo taisyklės; nuosekliai aiškinama, kad ...“ tiek teismai, sprendžiantys tiekėjų ir perkančiųjų organizacijų ginčus, tiek šių santykių dalyviai pirkimo procedūrų metu turėtų pirkimo sąlygas aiškinti ir taikyti sistemiškai, nesuabsoliutinti lingvistinio aiškinimo metodo, atsižvelgti į tikrąją perkančiosios organizacijos valią bei kituose teisės aktuose įtvirtintas normas, taip pat į kitas nuostatas (pvz., Viešųjų pirkimų tarnybos teisės aktus); <....> kita vertus, sisteminis pirkimo sąlygų aiškinimo rezultatas neturi lemti visiškai priešingos išvados, palyginus su lingvistine jų išraiška... „ (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2015 m. vasario 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-39-690/2015, ir joje nurodytą kasacinio teismo praktiką).

2723. Perkančiosios organizacijos vertinimu Konkurso sąlygų 3.1.5 punkto nurodytos sąvokos yra aiškios; pagal Reglamento (ES) 910/2014 3 straipsnio 20 dalies kvalifikuoto patikimumo užtikrinimo paslaugų tiekėjo apibrėžimą kvalifikuotas patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjas – patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjas, teikiantis vieną ar daugiau kvalifikuotų patikimumo užtikrinimo paslaugų, kuriam priežiūros įstaiga yra suteikusi kvalifikacijos statusą.

2824. Konkurso sąlygų 2.1 punkte atskleistas perkamų paslaugų turinys – tai kvalifikuotų elektroninių laiko žymų paslaugos, reikalingos kvalifikuoto elektroninio parašo ir kvalifikuoto elektroninio spaudo naudojimui elektroniniuose dokumentuose vadovaujantis Lietuvos Vyriausiojo archyvaro 2016 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. (1.3 E) VE-62 „Dėl Lietuvos Vyriausiojo archyvaro 2011 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. V-158 „Dėl elektroninių dokumentų valdymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ 3.2 punktu (toliau – paslaugos) pirkimas.

2925. Teismas, atsižvelgdamas į kvalifikuoto patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjo apibrėžimą pagal Reglamento nuostatas bei į Konkurso sąlygose pateiktą pirkimo objekto apibrėžimą, sprendžia, kad patikslintame Konkurso sąlygų 3.1.5 punkto „kvalifikuotų elektroninių laiko žymų sudarymo kvalifikuotas patikimumo užtikrinimo paslaugų tiekėjas“ sąvoka yra aiški - Konkurso sąlygų 2.1 punkte nurodytų paslaugų kvalifikuotas tiekėjas. Perkančioji organizacija pirkimo sąlygose taip pat aiškiai nurodė, kokius dokumentus ir kokia forma privalo pateikti tiekėjas, siekdamas pagrįsti, kad jo kvalifikacija yra tinkama.

3026.Reziumuodamas teismas sprendžia, kad ieškovės ginčijamos patikslinto Konkurso sąlygų 3.1.5 punkto nuostatos nepažeidžia imperatyviųjų teisės normų (viešųjų pirkimo principų bei tikslo (VPĮ 3 straipsnis); ieškinys atmestinas.

31Dėl baudos skyrimo (CPK 95 straipsnis).

3227. Atsakovė prašo skiri ieškovei 2.896 Eur baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, jos 50 proc. paskiriant atsakovės naudai (CPK 95 straipsnis).

3328. Atsakovė nurodė, kad Pirkimo sąlygų 2016 m. gruodžio 14 d. 3.1.5 punkto pakeitimai buvo atlikti atsižvelgiant į 2016 m. gruodžio 11 d. gautą ieškovo paklausimą, tačiau ieškovė 2016 m. gruodžio 29 d. raštu ne tik apkaltino atsakovę proteguojant konkretų tiekėją, tačiau užginčijo Pirkimo sąlygų 2016 gruodžio 14 d. ir 2016 m. gruodžio 22 d. pakeitimus, kurie buvo atlikti pačios ieškovės prašymu; toks elgesys neatitinka sociali atsakingo ir sąžiningo tiekėjo elgesio standarto, vertintinas kaip perkančiosios organizacijos klaidinimas, piktnaudžiavimas teisėmis.

3429. Ieškinys buvo pareikštas po to, kai ieškovė buvo supažindinta su RRT išvada, t.y. ieškinys buvo pateiktas aiškiai suvokiant jo nepagrįstumą. Ieškinyje ieškovė pateikė netinkamą Vilniaus apygardos teismo 2016 m. rugsėjo 5 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. e2-5008-590/2016 interpretaciją. Iš tikrųjų teismas ieškovės prašymo dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo svarstymo metu, nutartyje aiškiai pasisakė, kad poreikis nutraukti pirkimą kilo ne dėl ieškinyje dėstomų motyvų, bet dėl nacionalinės teisės aktų pakeitimo, kurie šalims negalėjo būti žinomi Konkurso sąlygų rengimo, pretenzijų ir ieškinio teikimo metu, t.y. ne dėl atsakovės kaltės. Nurodytos aplinkybės įrodo ieškovo nesąžiningumą bei piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis.

3530. Atsakovės prašymas dėl baudos skyrimo ieškovei už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis netenkinamas.

3631. Pagal CPK 95 straipsnio 1 dalį dalyvaujantis byloje asmuo, kuris nesąžiningai pareiškė nepagrįstą ieškinį (apeliacinį ar kasacinį skundą, prašymą atnaujinti procesą, pateikė kitą procesinį dokumentą) arba sąmoningai veikė prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą, gali būti teismo įpareigotas atlyginti kitam dalyvaujančiam byloje asmeniui šio patirtus nuostolius. Nustatęs piktnaudžiavimo proceso teisėmis atvejus, teismas taip pat gali skirti baudą (CPK 95 straipsnis 2 dalis).

3732. Piktnaudžiavimas procesinėmis teisėmis reiškia naudojimąsi procesine teise ne pagal jos paskirtį. Pagal formuojamą kasacinio teismo praktiką įstatyme nustatytos teisės įgyvendinimas gali būti laikomas piktnaudžiavimu tik išimtiniais atvejais, kai tokia teise akivaizdžiai naudojamasi ne pagal jos paskirtį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. kovo 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-94/2010; 2012 m. liepos 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-346/2012; ir kt.). Nesąžiningai pareikštu nepagrįstu reikalavimu, kuriuo piktnaudžiaujama procesinėmis teisėmis (CPK 95 straipsnis), pripažintinas tik toks reikalavimas, kurį išnagrinėjus teisme galima padaryti išvadą, kad normaliai atidus ir protingas asmuo, žinodamas tikrą reikalų padėtį, panašioje situacijoje teisinės padėties negalėtų įvertinti kaip savo materialinės subjektinės teisės ar įstatymo saugomų interesų pažeidimo ar ginčijimo ir reikalauti ginti jo teises teisme (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. birželio 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-278/2010).

3833. Nagrinėjamu atveju ieškovės ir atsakovės veiksmai viešojo pirkimo procedūroje ( pirkimo sąlygų tikslinimas, atsakymai į tiekėjo paklausimus) negali būti vertinami piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis kontekste, nes viešojo pirkimo procedūros, išskyrus pretenzijos pareikimo, nelaikytinos teisminio proceso dalimi. Ieškovės nesutikimas su RRT rašte pateiktu Reglamento (ES) 910/2014 nuostatu aiškinimu taip pat a priori nepagrindžia ieškinio nepagrįstumo ir ieškovės nesąžiningumo; pažymėtina, kad vertinant ginčijamos pirkimo sąlygos, nustatančios kvalifikacinius reikalavimus tiekėjams, teisėtumą ir pagrįstumą, teisiškai reikšmingas yra jos proporcingumas ir atitikimas pirkimo objektui, (ne) prieštaravimas viešųjų pirkimų principams, pirkimo tikslui, RRT pateiktas Reglamento nuostatų aiškinimas tiesioginės įtakos tokiam vertinimui neturėjo. Analogiškai ieškovės pareikšti kaltinimai kito tiekėjo protegavimu, nepagrįstu pirkimo procedūrų nutraukimu neturėjo tiesioginės įtakos nei ieškinio pagrįstumui, nei nagrinėjamos bylos teisingam ir greitam išnagrinėjimui, t.y. tokie šalutinių argumentų panaudojimas procesinėse dokumentuose taip pat negali būti vertiniams kaip piktnaudžiavimas procesinėmis teisėmis CPK 95 straipsnio kontekste.

3934. Vilniaus apygardos teismo 2017 m. vasario 27 d. nutartimi byloje buvo taikytos laikinąsias apsaugos priemones – pirkimo procedūros sustabdymas. Atmetus ieškinį, laikinosios apsaugos priemonės pagal 2017 m. vasario 27 d. Vilniaus apygardos teismo nutartį panaikinamos (CPK 150 straipsnis).

4035.Atmetus ieškinį, bylą pralaimėjusios šalies (ieškovės) patirtos bylinėjimosi išlaidos neatlyginamos (CPK 93 straipsnio 1 dalis).

41Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 265, 268-270 straipsniais, 293 straipsnio 1 dalies 1 punktu straipsniais, teismas

Nutarė

42Atmesti UAB „Skaitmeninio sertifikavimo centras“ ieškinį Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos dėl Konkurso sąlygų 3.1.5 punkto panaikinimo ( pirkimo Nr. 181422).

43Panaikinti laikinąsias apsaugos priemones (pirkimo procedūros sustabdymą), pritaikytas Vilniaus apygardos teismo 2017 m. vasario 27 d. nutartimi

44Atsakovės prašymą dėl baudos skyrimo ieškovei netenkinti (CPK 95 straipsnis).

45Sprendimas per keturiolika dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Tatjana Žukauskienė, teismo posėdyje... 2.
  1. ieškovė kreipėsi į teismą, prašydama... 3. 2. Atsakovė pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo prašė ieškinį... 4. 3.Ieškovė pateikė dubliką, kuriuo prašė ieškinį tenkinti. Dublike iš... 5. 4.Atsakovė pateiktu tripliku prašė ieškinį atmesti ir vadovautis... 6. Ieškinys atmestinas.... 7. 5.Atsakovė vykdo viešąjį pirkimą supaprastinto atviro konkurso būdu... 8. 6.Perkančioji organizacija tikslino konkurso sąlygas; 2016 m. sausio 13 d.... 9. 7. 2017 m. sausio 20 d. ieškovė pateikė pretenziją dėl Konkurso sąlygų... 10. 8. Teismas konstatuoja, kad ieškovė tinkamai pasinaudojo privaloma... 11. 9. Ieškovė ginčija Konkurso sąlygų 3.1.5 punktą, kuris nustato... 12. Dėl perteklinės Reglamento (ES) Nr. 910/2014 nuostatų (ne) atitinkančios... 13. 10. Ieškovė nurodo, kad patikslintas Konkurso sąlygų 3.1.5 p. reikalavimas... 14. 11. Teismas pažymi, kad perkančiosios organizacijos turi pareigą... 15. 12. Kasacinio teismo pažymėta, kad perkančiųjų organizacijų pareiga... 16. 13. Pažymėtina, kad bet kokio turinio kvalifikacinių reikalavimų viešojo... 17. 14. Konkurenciją riboja pernelyg aukšti arba specifiniai, neadekvatūs... 18. 15. Nagrinėjamu atveju pirkimo objektą sudaro kvalifikuotų elektroninių... 19. 16. Reglamento (ES) 910/2014 51 straipsnio 3 dalyje įtvirtintas pereinamasis... 20. 17. Ieškovė teigia, kad pagal nurodytą Reglamento (ES) Nr. 910/2014... 21. 18.Teismas nesutinka su ieškovės vertinimu. Perkančioji organizacija ketina... 22. 19. Ieškovės argumentai dėl Ryšių reguliavimo tarnybos 2017-01 rašto... 23. Dėl Konkurso sąlygų 3.1.5 aiškumo ir tikslumo.... 24. 20. Ieškovė nurodo, kad patikslintas Konkurso sąlygų 3.1.5 punkto... 25. 21. Pretenzijoje ieškovė taip pat nurodė, kad Reglamento (ES) 910/2014 nėra... 26. 22. Kasacinio teismo praktikoje nustatytos viešųjų pirkimų sąlygų... 27. 23. Perkančiosios organizacijos vertinimu Konkurso sąlygų 3.1.5 punkto... 28. 24. Konkurso sąlygų 2.1 punkte atskleistas perkamų paslaugų turinys – tai... 29. 25. Teismas, atsižvelgdamas į kvalifikuoto patikimumo užtikrinimo paslaugų... 30. 26.Reziumuodamas teismas sprendžia, kad ieškovės ginčijamos patikslinto... 31. Dėl baudos skyrimo (CPK 95 straipsnis).... 32. 27. Atsakovė prašo skiri ieškovei 2.896 Eur baudą už piktnaudžiavimą... 33. 28. Atsakovė nurodė, kad Pirkimo sąlygų 2016 m. gruodžio 14 d. 3.1.5... 34. 29. Ieškinys buvo pareikštas po to, kai ieškovė buvo supažindinta su RRT... 35. 30. Atsakovės prašymas dėl baudos skyrimo ieškovei už piktnaudžiavimą... 36. 31. Pagal CPK 95 straipsnio 1 dalį dalyvaujantis byloje asmuo, kuris... 37. 32. Piktnaudžiavimas procesinėmis teisėmis reiškia naudojimąsi procesine... 38. 33. Nagrinėjamu atveju ieškovės ir atsakovės veiksmai viešojo pirkimo... 39. 34. Vilniaus apygardos teismo 2017 m. vasario 27 d. nutartimi byloje buvo... 40. 35.Atmetus ieškinį, bylą pralaimėjusios šalies (ieškovės) patirtos... 41. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 265, 268-270... 42. Atmesti UAB „Skaitmeninio sertifikavimo centras“ ieškinį Valstybinio... 43. Panaikinti laikinąsias apsaugos priemones (pirkimo procedūros sustabdymą),... 44. Atsakovės prašymą dėl baudos skyrimo ieškovei netenkinti (CPK 95... 45. Sprendimas per keturiolika dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti...