Byla 1A-287-387/2020
Dėl Kauno apygardos teismo 2020 m. balandžio 8 d. nuosprendžio, kuriuo:

1Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Virginijos Liudvinavičienės, Ernesto Rimšelio ir Algimanto Valantino (kolegijos pirmininko ir pranešėjo), sekretoriaujant Ingai Jurgaitienei, dalyvaujant prokurorei Linai Beinarytei, išteisintajam T. P., išteisintųjų T. P. ir A. P. gynėjui advokatui Ričardui Girdziušui, civilinio ieškovo atstovei Astai Šliužaitei,

2viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal Kauno apygardos prokuratūros Antrojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokuroro Vingaudo Rinkevičiaus apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2020 m. balandžio 8 d. nuosprendžio, kuriuo:

3T. P. išteisintas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – ir BK) 184 straipsnio 2 dalį, BK 24 straipsnio 3 dalį ir 300 straipsnio 1 dalį, 24 straipsnio 3 dalį ir 184 straipsnio 2 dalį, nes nepadarytos veikos, turinčios nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių;

4A. P. išteisinta pagal BK 24 straipsnio 6 dalį ir 300 straipsnio 1 dalį, 24 straipsnio 6 dal ir 184 straipsnio 2 dalį, BK 182 straipsnio 2 dalį, nes nepadarytos veikos, turinčios nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių.

5Vilniaus socialinio draudimo fondo Kauno skyriaus ir Uždarosios akcinės bendrovės „E. (duomenys pakeisti)“ civiliniai ieškiniai palikti nenagrinėti.

6Teisėjų kolegija

Nustatė

7I. Bylos esmė

81.

9T. P. buvo kaltinamas tuo, kad laikotarpiu nuo 2009 m. lapkričio 5 d. iki 2013 m. gruodžio 31 d., būdamas UAB „E. (duomenys pakeisti)“, įmonės kodas ( - ), registruotos adresu ( - ) direktoriumi, dėl einamų pareigų turėdamas teisiškai apibrėžtus įgaliojimus, būdamas materialiai atsakingas už jam patikėtą ir jo žinioje buvusį įmonės turtą bei turtines teises, veikdamas vieninga tyčia ir turėdamas vieningą nusikalstamą tikslą iššvaistyti didelės vertės svetimą UAB „E. (duomenys pakeisti)“ priklausantį turtą, pažeisdamas 2000 m. liepos 13 d. Nr. VIII-1835, nauja redakcija nuo 2004 m. sausio 1 d., Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 37 straipsnio 12 dalies 1 ir 11 punktų reikalavimus „Bendrovės vadovas atsako už bendrovės veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendinimą, taip pat kitų šiame ir kituose įstatymuose bei teisės aktuose, taip pat bendrovės įstatuose ir bendrovės vadovo pareiginiuose nuostatuose nustatytų pareigų vykdymą“, būdamas atsakingas už bendrovės veiklos organizavimą, pažeisdamas Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 2.87 straipsnio 1 dalį (Juridinio asmens valdymo organo narys juridinio asmens ir kitų juridinio asmens organų narių atžvilgiu turi veikti sąžiningai ir protingai), 2 dalį (Juridinio asmens valdymo organo narys turi būti lojalus juridiniam asmeniui ir laikytis konfidencialumo), 3 dalį (Juridinio asmens valdymo organo narys privalo vengti situacijos, kai jo asmeniniai interesai prieštarauja ar gali prieštarauti juridinio asmens interesams), tos pačios redakcijos Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 19 straipsnio 8 dalies reikalavimus (Bendrovės valdymo organai privalo veikti bendrovės ir jos akcininkų naudai, laikytis įstatymų bei kitų teisės aktų ir vadovautis bendrovės įstatais), 37 straipsnio 7 dalies reikalavimus (Bendrovės vadovas savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais, bendrovės įstatais, visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimais, stebėtojų tarybos bei valdybos sprendimais ir pareiginiais nuostatais) veikė priešingai įmonės interesams bei priėmė akivaizdžiai ekonomiškai bendrovei nenaudingus sprendimus, taip iššvaistė dėl užimamų pareigų jam patikėtą ir jo žinioje buvusį didelės vertės svetimą UAB „E. (duomenys pakeisti)“ turtą o būtent:

101.1.

11iš anksto žinodamas, kad sutartis įvykdyta nebus, 2011 m. lapkričio 2 d. su Latvijos Respublikos įmone SIA B. (duomenys pakeisti) (įmonės kodas 40103412393), atstovaujama valdybos nario N. L. sudarė sutartį Nr. BM-E/2011-54LT, pagal kurią SIA B. (duomenys pakeisti) įsipareigojo pagaminti 10 000 reklaminių bukletų, o UAB „E. (duomenys pakeisti)“ įsipareigojo už 10 000 Eur įsigyti reklaminius bukletus. Šios sutarties pagrindu, T. P. iš UAB „E. (duomenys pakeisti)“ sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) esančios AB „SEB bankas“, pagal 2011 m. lapkričio 24 d. Latvijos Respublikos įmonės SIA B. (duomenys pakeisti) išrašytą sąskaitą faktūrą Nr. MEZ000220, 2011 m. lapkričio 30 d. tarptautinio mokėjimo nurodymu Nr. RMI0438363 į Latvijos Respublikos įmonės SIA B. (duomenys pakeisti) sąskaitą Nr. ( - ), esančią AS N. B., pervedė 10 000 Eur, bei 2011 m. lapkričio 24 d. pasirašė priėmimo-perdavimo aktą prie sutarties Nr. BM-E/2011-54LT, nors prekės – 10 000 vnt. reklaminių bukletų perduota nebuvo, taip iššvaistė jo žinioje buvusį svetimą turtą UAB „E. (duomenys pakeisti)“ priklausančius pinigus – 10 000 Eur,

121.2.

13taip pat, iš anksto žinodamas, kad sutartis vykdoma nebus, 2011 m. spalio 3 d. su Latvijos Respublikos įmone SIA T. (duomenys pakeisti) (įmonės kodas ( - ), adresas ( - )), atstovaujama valdybos nario G. Z., sudarė Kogeneracinės jėgainės techninės priežiūros (aptarnavimo) sutartį Nr. 2011-0310/TIT, pagal kurią laikotarpiu nuo 2011 m. spalio 3 d. iki 2011 m. gruodžio 6 d. SIA T. (duomenys pakeisti) įsipareigojo su savo etatiniais darbuotojais atlikti UAB „E. (duomenys pakeisti)“ priklausančios kombinuotos šilumos ir elektros energijos gamybos jėgainės, naudojančios gamtines dujas, elektrinių dalių techninės priežiūros ir remonto darbus bei įrangos bandymus šiose bendrovėse: UAB „P. (duomenys pakeisti)“ ir UAB „Mal. (duomenys pakeisti)“, o UAB „E. (duomenys pakeisti)“ atstovaujama T. P. įsipareigojo už šiuos darbus sumokėti pagal techninės priežiūros darbų tarifus, 2011 m. gruodžio 17 d. Latvijos Respublikos įmonei SIA T. (duomenys pakeisti) išrašius sąskaitą faktūrą Nr. T-0621NV sumokėti 20 000 Eur už tariamai atliktas paslaugas (kombinuotos šilumos ir elektros energijos gamybos jėgainės, naudojančios gamtines dujas, elektrinių dalių techninės priežiūros ir remonto darbus bei įrangos bandymus) UAB „P. (duomenys pakeisti)“ ir UAB „Mal. (duomenys pakeisti)“, žinodamas, kad pagal minėtą sutartį darbai neatlikti, 2011 m. gruodžio 7 d. SIA T. (duomenys pakeisti) ir UAB „E. (duomenys pakeisti)“ sudarė Kogeneracinės jėgainės techninės priežiūros darbų priėmimo-perdavimo aktą prie sutarties Nr. 2011-0310/TIT, nurodant, kad SIA T. (duomenys pakeisti) atliko sutartyje nurodytus darbus, t. y. UAB „P. (duomenys pakeisti)“, laikotarpiu nuo 2011 m. spalio 3 d. iki 2011 m. gruodžio 1 d. dirbta 210 valandų, o UAB „Mal. (duomenys pakeisti)“, laikotarpiu nuo 2011 m. spalio 7 d. iki 2011 m. gruodžio 6 d., dirbta 190 valandų, jis už tariamai atliktus darbus, 2011 m. gruodžio 8 d. tarpbankiniu mokėjimu Nr. 0366 pervedė į SIA T. (duomenys pakeisti) sąskaitą Nr. ( - ), esančią VAS „Latvijas Hipoteku un zemae banka“ – 20 000 Eur, taip iššvaistė jo žinioje buvusį didelės vertės svetimą turtą UAB „E. (duomenys pakeisti)“ priklausančius pinigus - 20 000 Eur,

141.3.

15taip pat, jis iš anksto žinodamas, kad sutartis vykdoma nebus, 2011 m. rugsėjo 5 d. su Latvijos Respublikos įmone SIA T. (duomenys pakeisti) (įmonės kodas ( - ), adresas ( - )), atstovaujama valdybos nario G. Z., sudarė Kogeneracinės jėgainės techninės priežiūros (aptarnavimo) sutartį Nr. 2011-0509/ENV, pagal kurią laikotarpiu nuo 2011 m. rugsėjo 5 d. iki 2011 m. gruodžio 30 d. SIA T. (duomenys pakeisti) įsipareigojo su savo etatiniais darbuotojais atlikti UAB „E. (duomenys pakeisti)“ priklausančios kombinuotos šilumos ir elektros energijos gamybos jėgainės, naudojančios gamtines dujas, elektrinių dalių techninės priežiūros ir remonto darbus bei įrangos bandymus UAB „A. (duomenys pakeisti)“, o UAB „E. (duomenys pakeisti)“ atstovaujama T. P. įsipareigojo už šiuos darbus sumokėti pagal techninės priežiūros darbų tarifus, 2011 m. gruodžio 13 d. Latvijos Respublikos įmonei SIA T. (duomenys pakeisti) išrašius sąskaitą faktūrą Nr. T-066INV sumokėti 15 000 Eur už tariamai atliktas paslaugas, (kombinuotos šilumos ir elektros energijos gamybos jėgainės, naudojančios gamtines dujas, elektrinių dalių techninės priežiūros ir remonto darbus bei įrangos bandymus) UAB „A. (duomenys pakeisti)“, žinodamas, kad pagal minėtą sutartį darbai neatlikti, 2011 m. gruodžio 20 d. SIA T. (duomenys pakeisti) ir UAB „E. (duomenys pakeisti)“ pasirašė Kogeneracinės jėgainės techninės priežiūros darbų priėmimo-perdavimo aktą prie sutarties Nr. 2011-0509/ENV, nurodant, kad įmonė SIA T. (duomenys pakeisti) atliko sutartyje nurodytus darbus, t. y. UAB „A. (duomenys pakeisti)“ laikotarpiu nuo 2011 m. gruodžio 1 d. iki 2011 m. gruodžio 20 d. dirbta 300 valandų, jis už tariamai atliktus darbus 2011 m. gruodžio 15 d. tarpbankiniu mokėjimu Nr. 90311 pervedė į SIA T. (duomenys pakeisti) sąskaitą Nr. ( - ), esančią VAS „Latvijas Hipoteku un zemae banka“, 15 000 Eur, taip iššvaistė jo žinioje buvusį didelės vertės svetimą turtą UAB „E. (duomenys pakeisti)“ priklausančius pinigus – 15 000 Eur, tokiais veiksmais laikotarpiu nuo 2011 m. lapkričio 30 d. iki 2011 m. gruodžio 15 d. iššvaistė UAB „E. (duomenys pakeisti)“ didelės vertės priklausantį turtą, viso - 45 000 Eur.

162.

17Taip pat, T. P. buvo kaltinamas tuo, kad laikotarpiu nuo 2009 m. lapkričio 5 d. iki 2013 m. gruodžio 31 d., būdamas UAB „E. (duomenys pakeisti)“, įmonės kodas ( - ), registruotos adresu ( - ) direktoriumi, būdamas materialiai atsakingas už jam patikėtą ir jo žinioje buvusį įmonės turtą, veikdamas bendrininkų grupe kartu su padėjėja A. P. (G.), siekdamas A. P. turtinės naudos, žinodamas, kad ji įmonėje realiai nedirbs, A. P. pateikus savo asmens duomenis, duomenis apie išsilavinimą ir banko sąskaitos numerį Nr. ( - ), 2011 m. sausio 31 d. kartu su A. P. pasirašė neterminuotą darbo sutartį Nr. 04, pagal kurią A. P. personalo vadovo pareigose pradeda dirbti nuo 2011 m. vasario 1 d., nustatoma 5 dienų darbo savaitė, 8 darbo valandos per dieną, 952,69 Eur (3 289,47 litų) mėnesinis atlyginimas, taip pat savo parašu patvirtino A. P. personalo vadovo pareiginę instrukciją Nr. 4, taip suklastojo minėtą sutartį ir šią suklastotą sutartį, pareiginę instrukciją bei aukščiau išvardintus kitus A. P. asmens duomenis reikalingus dėl pinigų išmokėjimo pateikė buhalterinę apskaitą tvarkančioms įmonėms UAB „H. (duomenys pakeisti)“ ir UAB „Al. (duomenys pakeisti)“, nors A. P. UAB „E. (duomenys pakeisti)“ niekada realiai jokių pareigų ar darbo funkcijų neatliko, pagal minėtą darbo sutartį, laikotarpiu nuo 2011 m. vasario 1 d. iki 2013 m. gruodžio 31 d. neteisėtai jai išmokėjo - 26 745,67 Eur (92 347,44 litų) darbo užmokesčio, tokiais bendrais veiksmais A. P. naudai, kartu su privalomais Valstybės biudžetui mokėti mokesčiais, iššvaistė UAB „E. (duomenys pakeisti)“ priklausantį turtą – 45 434,97 Eur (156 877,87 litus), taip UAB „E. (duomenys pakeisti)“ padarydamas 45 434,97 Eur (156 877,87 litų) turtinę žalą.

183.

19A. P. buvo kaltinama tuo, kad bendrininkaudama kaip padėjėja su UAB „E. (duomenys pakeisti)“, įmonės kodas ( - ), registruotos adresu ( - ) direktoriumi T. P., turėdama tikslą padėti iššvaistyti UAB „E. (duomenys pakeisti)“ priklausantį turtą, siekdama turtinės naudos, pateikė bendrovės direktoriui T. P. savo asmens duomenis, duomenis apie išsilavinimą bei banko sąskaitos numerį Nr. ( - ), žinodama, kad ji įmonėje realiai nedirbs bei niekada realiai jokių pareigų ar darbo funkcijų neatliks, 2011 m. sausio 31 d. pasirašė tikrovės neatitinkantį dokumentą – neterminuotą darbo sutartį Nr. 04, pagal kurią ji personalo vadovo pareigose pradeda dirbti nuo 2011 m. vasario 1 d., nustatoma 5 dienų darbo savaitė, 8 darbo valandos per dieną, 952,69 Eur (3 289,47 litų) mėnesinis atlyginimas, taip pat personalo vadovo pareiginę instrukciją Nr. 4, po ko T. P. suklastotą darbo sutartį bei pareiginę instrukciją ir aukščiau išvardintus kitus A. P. (tuomet G.) asmens duomenis reikalingus dėl pinigų išmokėjimo pateikus buhalterinę apskaitą tvarkančioms įmonėms UAB „H.“ ir UAB „Al. (duomenys pakeisti)“, laikotarpiu nuo 2011 m. vasario 1 d. iki 2013 m. gruodžio 31 d. neteisėtai į jos asmeninę sąskaitą Nr. ( - ) buvo išmokėta – 26 745,67 Eur (92 347,44 litų) darbo užmokesčio, tokiais veiksmais, kartu su privalomais Valstybės biudžetui mokėti mokesčiais, padėjo iššvaistyti UAB „E. (duomenys pakeisti)“ priklausantį turtą – 156 877,87 litus (45 434,97 Eur), taip bendrais veiksmais kartu su įmonės direktoriumi T. P. padarė UAB „E. (duomenys pakeisti)“ 45 434,97 Eur (156 877,87 litų) turtinę žalą.

204.

21Be to, ji buvo kaltinama tuo, kad siekdama įgyti svetimą turtą, t. y. savo naudai įgyti nepagrįstai padidintas valstybinio socialinio draudimo išmokas, žinodama Lietuvos Respublikos Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo (2000 m. gruodžio 21 d. Nr. IX-110 redakcija) nuostatas, taip pat Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo (1991 m. gegužės 21 d. Nr. I-1336 redakcija) 21 straipsnio 1 dalies nuostatas „Juridiniai ir fiziniai asmenys, dėl kurių kaltės Fondo administravimo įstaigos neteisėtai išmokėjo apdraustiesiems asmenims tam tikras išmokas arba kurių neteisėtais (kaltais) veiksmais buvo padaryta kitokia turtinė žala Fondui, privalo tą žalą atlyginti įstatymų nustatyta tvarka“, žinodama, kad su įmone UAB „E. (duomenys pakeisti)“ buvo pasirašiusi 2011 m. sausio 31 d. neterminuotą darbo sutartį Nr. 04, pagal kurią jai nustatytas mėnesinis atlyginimas 952,69 Eur (3 289,47 litų), nors įmonėje niekada realiai nedirbo ir nedalyvavo jos veikloje, 2014 m. liepos 21 d. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – VSDFV) Kauno skyriui 2014 m. liepos 21 d. pateikė prašymą Nr. 8.12-1320 skirti motinystės ar motinystės (tėvystės) pašalpą, kuriuo vadovaujantis VSDFV Kauno skyriaus sprendimu Nr.8.13-2847, 2014 m. liepos 22 d., jai už laikotarpį nuo 2014 m. liepos 21 d., iki 2014 m. lapkričio 23 d. vertinant UAB „E. (duomenys pakeisti)“ draudžiamąsias pajamas išmokėta į asmeninę banko sąskaitą Nr. ( - ) - 2 390,84 Eur (8 255,10 litų) motinystės pašalpa, o kiti privalomieji mokesčiai sudarė 635,53 Eur (2 194,39 litų), tokiais veiksmais padarė Valstybės socialinio draudimo biudžetui 3 026,38 eurų turtinę žalą, tęsdama savo nusikalstamą veiką, 2014 m. lapkričio 21 d. VSDFV Kauno skyriui pateikė prašymą Nr. 8.14E-3029 skirti motinystės (tėvystės) pašalpą už 2014 m. rugpjūčio 9 d. gimusį vaiką laikotarpiu nuo 2014 m. lapkričio 24 d. iki 2016 m. rugpjūčio 9 d., VSDFV Kauno skyriaus 2014 m. lapkričio 26 d. sprendimu Nr. 8.15-6131 už laikotarpį nuo 2014 m. lapkričio 24 d. iki 2015 m. rugpjūčio 9 d. vertinant UAB „E. (duomenys pakeisti)“ draudžiamąsias pajamas išmokėta į asmeninę banko sąskaitą Nr. ( - ) - 2 520,87 Eur (8 704,05 litų) motinystės pašalpa, o kiti privalomieji mokesčiai sudarė 670,05 Eur (2 313,54 litų), tokiais veiksmais padarė Valstybės socialinio draudimo biudžetui 3 190,92 Eur turtinę žalą, tęsdama savo nusikalstamą veiką, 2015 m. gegužės 24 d. VSDFV Kauno skyriui pateikė elektroninį prašymą Nr. 8.12E-2327, dėl motinystės pašalpos skyrimo už laikotarpį nuo 2015 m. liepos 3 d. iki 2015 m. lapkričio 5 d., 2015 m. rugpjūčio 31 d. VSDFV sprendimu Nr. 8.13-3609, jai paskirta 3 865,09 Eur dydžio motinystės pašalpa, kuri apskaičiuota pagal palankesnį ankstesnės motinystės pašalpos kompensuojamąjį uždarbį, kurį apskaičiuojant įtrauktos ir UAB „E. (duomenys pakeisti)“ draudžiamosios pajamos už laikotarpį nuo 2013 m. birželio 1 d. iki 2013 m. gruodžio 31 d., UAB „E. (duomenys pakeisti)“ draudžiamosios pajamos sudarė 2 026,52 Eur, iš kurių jai į asmeninę banko sąskaitą Nr. ( - ) išmokėta 5 527,75 litų (1 600,95 Eur), o kiti privalomieji mokesčiai sudarė 1 469,40 litų (425,57 Eur), tokiais veiksmais padarė Valstybės socialinio draudimo biudžetui 2 026,52 Eur turtinę žalą, tęsdama savo nusikalstamą veiką, 2015 m. gruodžio 14 d. VSDFV Kauno skyriui pateikė elektroninį prašymą Nr. 8.14E-4505 skirti motinystės (tėvystės) pašalpą už vaiką, gimusį 2015 m. rugpjūčio 3 d., laikotarpiu nuo 2015 m. lapkričio 6 d. iki 2017 m. rugpjūčio 3 d., 2015 m. gruodžio 17 d. VSDFV Kauno skyriaus sprendimu Nr. 8.15-7195 paskirta 12 947,36 Eur dydžio motinystės (tėvystės) pašalpa įtraukiant ir UAB „E. (duomenys pakeisti)“ draudžiamąsias pajamas – 5 910 Eur, iš kurių jai į asmeninę banko sąskaitą Nr. ( - ) išmokėta 4 902,38 Eur, o kiti privalomieji mokesčiai sudarė 1 008,55 Eur, tokiais veiksmais padarė Valstybės socialinio draudimo biudžetui 5 910,93 Eur turtinę žalą, tokiais veiksmais, apgaule laikotarpyje nuo 2014 m. liepos 21 d. iki 2017 m. rugpjūčio 3 d. Valstybės socialinio draudimo biudžetui padarė didelės vertės – 14 154,75 Eur turtinę žalą.

225.

23Išteisindamas A. P. ir T. P., pirmosios instancijos teismas nurodė, kad byloje surinkti įrodymai neleidžia daryti vienareikšmės išvados, jog vykdydamas jam, kaip įmonės vadovui pavestas funkcijas, T. P. iš anksto žinojo, jog sudaromos sutartys su Latvijos Respublikos įmonėmis SIA B. (duomenys pakeisti) ir SIA T. (duomenys pakeisti) nebus vykdomos, o pervesdamas įmonei SIA B. (duomenys pakeisti) 10 000 Eur, o SIA T. (duomenys pakeisti) – 20 000 Eur ir 15 000 Eur, veikė vieninga tyčia, turėdamas tikslą iššvaistyti didelės vertės UAB „E. (duomenys pakeisti)“ turtą. Skundžiamame nuosprendyje taip pat konstatuota, kad byloje nėra duomenų, patvirtinančių, kad A. P. realiai nedirbo UAB „E. (duomenys pakeisti)“ ir panaudodama apgaulę gavo didesnę motinystės pašalpą nei jai priklausė.

24II. Apeliacinio skundo teisiniai argumentai

256.

26Apeliaciniame skunde Kauno apygardos prokuratūros Antrojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokuroras Vingaudas Rinkevičius prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2020 m. balandžio 8 d. nuosprendį baudžiamojoje byloje ir priimti naują nuosprendį.

276.1.

28Pripažinti T. P. kaltu pagal BK 184 straipsnio 2 dalį, BK 24 straipsnio 3 dalį, 300 straipsnio 1 dalį, 24 straipsnio 3 dalį, 184 straipsnio 2 dalį, jam paskiriant: pagal BK 24 straipsnio 3 dalį, 184 straipsnio 2 dalį - 2 metus ir 6 mėnesius laisvės atėmimo; pagal BK 24 straipsnio 3 dalį, 300 straipsnio 1 dalį ? 60 parų arešto; pagal BK 184 straipsnio 2 dalį ? 2 metus laisvės atėmimo. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 dalimi, 2 dalimi, 5 dalies 1, 2 punktais, subendrinti paskirtąsias bausmes dalinio bausmių sudėjimo būdu prie griežtesnės bausmės pridedant dalį švelnesnės bausmės ir galutinę subendrintą bausmę paskirti T. P. 3 (trejus) metus laisvės atėmimo. Vadovaujantis BK 75 straipsniu (2015 m. kovo 19 d. įstatymo Nr. XII-1554 redakcija) bausmės vykdymą atidėti 3 metams, paskiriant T. P. baudžiamojo poveikio priemonę ? per visą bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpį be institucijos, prižiūrinčios bausmės vykdymo atidėjimą, sutikimo neišvykti iš gyvenamosios vietos ilgiau kaip 7 paroms.

296.2.

30Pripažinti A. P. kalta pagal BK 24 straipsnio 6 dalį, 300 straipsnio 1 dalį, 24 straipsnio 6 dalį, 184 straipsnio 2 dalį, BK 182 straipsnio 2 dalį, paskiriant: pagal BK 24 straipsnio 6 dalį, 300 straipsnio 1 dalį ? 60 parų arešto; pagal BK 24 straipsnio 6 dalį, 184 straipsnio 2 dalį ? 2 metus laisvės atėmimo; pagal BK 184 straipsnio 2 dalį – 2 metus laisvės atėmimo. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 dalimi, 2 dalimi, 5 dalies 1, 2 punktais, subendrinti paskirtąsias bausmes dalinio bausmių sudėjimo būdu prie griežtesnės bausmės pridedant dalį švelnesnės bausmės ir galutinę subendrintą bausmę paskirti 2 metus 6 mėnesius laisvės atėmimo. Vadovaujantis BK 75 straipsniu (2015 m. kovo 19 d. įstatymo Nr. XII-1554 redakcija) bausmės vykdymą atidėti 3 metams, paskiriant A. P. baudžiamojo poveikio priemonę ? per visą bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpį be institucijos, prižiūrinčios bausmės vykdymo atidėjimą, sutikimo neišvykti iš gyvenamosios vietos ilgiau kaip 7 paroms.

317.

32Pasak prokuroro, pirmosios instancijos teismas padarė neteisingas išvadas dėl baudžiamojoje byloje surinktų duomenų ir kaltinamuosius dėl jiems inkriminuotų nusikalstamų veikų padarymo išteisino nepagrįstai, tuo pažeisdamas Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – ir BPK) 20 straipsnio reikalavimus, susijusius su duomenų pripažinimu įrodymais ir jų tinkamu vertinimu. Be to, teismas savo išvadas grindė samprotavimais, kurie neatitinka baudžiamosios bylos medžiagoje surinktų duomenų, prieštarauja teismo proceso metu apklaustų liudytojų parodymams ir kasacinio teismo formuojamai praktikai. Prokuroro teigimu, skundžiamame nuosprendyje teismas selektyviai vertino surinktus duomenis ir prioritetą teikė išteisintųjų ir liudytojų, kurie nusiteikę prieš UAB „E. (duomenys pakeisti)“ vadovą D. J., parodymams.

338.

34Apeliaciniame skunde nurodoma, kad pirmosios instancijos teismas, darydamas išvadą dėl išteisintųjų parodymų patikimumo, nepagrįstai pernelyg didelę ir išskirtinę reikšmę suteikė jų paaiškinimams, negretindamas ir nelygindamas jų su kitais byloje esančiais įrodymais. Anot prokuroro, nuosprendyje T. P. gynybinei pozicijai buvo suteikta išskirtinė reikšmė, pirmosios instancijos teismas ilgametę verslo patirtį turinčio asmens parodymus vertino visiškai atsietai, neanalizuodamas jų kitų byloje surinktų įrodymų kontekste. Nagrinėjamu atveju yra ypač svarbu palyginti iš skirtingų šaltinių gautą informaciją, sugretinti faktus ir patikrinti tiek kaltinančių, tiek teisinančių įrodymų tikrumą. Pasak prokuroro, pirmosios instancijos teismas iš esmės nelygino ir negretino ir pačių išteisintųjų parodymų, neaptarė jų kintančių paaiškinimų esmės ir prieštaravimų. Apeliaciniame skunde teigiama, kad vientisa tiesioginių ir netiesioginių įrodymų grandinė patvirtina, jog išteisintieji iš tikrųjų padarė jiems inkriminuojamas nusikalstamas veikas.

359.

36Anot prokuroro, bylos medžiaga nustatyta, kad vadovaudamas UAB „E. (duomenys pakeisti)“ T. P. sudarė fiktyvų sandorį su SIA T. (duomenys pakeisti) ir nepagrįstai sumokėjo šiam juridiniam asmeniui 35 000 Eur, iššvaistydamas šią UAB „E. (duomenys pakeisti)“ priklausančią pinigų sumą. Prokuroro teigimu, šias aplinkybes patvirtino pirmosios instancijos teisme apklaustas buvęs SIA T. (duomenys pakeisti) vadovas G. Z., kuris parodė nuo pat pradžių žinojęs, kad SIA T. (duomenys pakeisti) UAB „E. (duomenys pakeisti)“ jokių darbų neatliks. Taigi liudytojas žinojo, kad jam priklausiusi SIA T. (duomenys pakeisti) sudarė fiktyvų sandorį su UAB „E. (duomenys pakeisti)“. Prokuroras pažymi, kad liudytojais byloje apklausti D. J., R. L., S. B. paaiškino, jog UAB „A. (duomenys pakeisti)“, UAB „P.. (duomenys pakeisti)“, UAB „Mal. (duomenys pakeisti)“ kaltinime nurodytu laikotarpiu latviai jokių darbų neatliko. Liudytojai taip pat nurodė, kad tuo laikotarpiu jėgainėse apskritai nebuvo atliekami tokios apimties (200?300 valandų) aptarnavimo darbai, nes tam nebuvo būtinumo.

3710.

38Prokuroro teigimu, pirmosios instancijos teismas byloje esančio SIA T. (duomenys pakeisti) 2011 m. gruodžio 13 d. pranešimo apie atliktus darbus kopiją vertino atsietai nuo ikiteisminio tyrimo metu duotų V. K. parodymų, kad UAB „Mal. (duomenys pakeisti)“ kogeneracinės jėgainės elektrinių dalių techninės priežiūros ir remonto darbų bei įrangos bandymų niekada nebuvo atlikusi SIA T. (duomenys pakeisti). Taigi, anot prokuroro, pasirašyti minėto pranešimo, kuriame yra nurodoma visiškai priešinga informacija, liudytojas negalėjo. Be to, prokuroras atkreipia dėmesį į tai, kad šis dokumentas, jo kopija, buvo pateiktas tik teisminio bylos nagrinėjimo metu, jo autentiškumo neįmanoma patikrinti, nes nei viena iš dokumentą neva pasirašiusių šalių neturi nei tokio dokumento originalo, nei jo kopijos ir nieko apie šį pranešimą nežino. Pasak prokuroro, įvertinęs šias aplinkybes, pirmosios instancijos teismas negalėjo jo pripažinti įrodymu (BPK 20 straipsnis). Anot prokuroro, pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė ir į tai, kad G. Z. savo parodymuose neminėjo jokio trišalio susitarimo pasirašymo.

3911.

40Vadovaudamasis liudytojų L. B., M. J., M. J., M. K. parodymais, prokuroras teigia, kad UAB „E. (duomenys pakeisti)“ turėjo reikiamus pajėgumus vykdyti techninius aptarnavimus ir juos vykdė pati, poreikio pasitelkti trečiuosius asmenis nebuvo, nes kogeneracinės jėgainės iš esmės visuose objektuose buvo naujos, dideli darbai joms nebuvo planuojami ir atliekami. Anot prokuroro, byloje nustatyta, kad pagal pasirašytą tarp UAB „E. (duomenys pakeisti)“ ir SIA T. (duomenys pakeisti) sutartį, Latvijos įmonė jokių darbų neatliko. Apeliaciniame skunde pažymima, kad minėtų liudytojų parodymai, įskaitant ir liudytojo G. Z. paaiškinimus, be jokių išimčių paneigia T. P. nerišliai ir prieštaringai teiktus parodymus dėl jam pareikšto kaltinimo, susijusio su sutarčių sudarymu su SIA T. (duomenys pakeisti).

4112.

42Prokuroro teigimu, byloje esantys remontų žiniaraščiai, PVM sąskaitos faktūros ir atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktai aiškiai patvirtina, kad dokumente (SIA T. (duomenys pakeisti) 2011 m. gruodžio 13 d. trišalio pranešimo su vertimu kopijoje) nurodyti darbai, net panašaus pobūdžio ar apimties, nebuvo atlikti aptariamu laikotarpiu konkrečiuose objektuose, tačiau pirmosios instancijos teismas šių duomenų neanalizavo, nesulygino jų su kitais byloje esančiais įrodymais.

4313.

44Apeliaciniame skunde taip pat akcentuojama, kad objektai, kuriuose SIA T. (duomenys pakeisti) tariamai atliko darbus, nepriklausė UAB „E. (duomenys pakeisti)“ dispozicijai. Anot prokuroro, UAB „E. (duomenys pakeisti)“ už šiuos tariamai SIA T. (duomenys pakeisti) atliktus darbus neišrašė sąskaitų faktūrų ir lėšų iš UAB „Mal. (duomenys pakeisti)“, UAB „ASK Linija“ ir UAB „P.. (duomenys pakeisti)“ negavo. Prokuroro teigimu, UAB „E. (duomenys pakeisti)“ buhalteriniai duomenys ir 2014 m. rugsėjo 16 d. buhalterės komentaras patvirtina, kad SIA T. (duomenys pakeisti) sumokėta 35 000 Eur suma buvo nurašyta į savikainą. Šie duomenys leidžia daryti pagrįstą išvadą, kad UAB „E. (duomenys pakeisti)“ tariamo subrangovo SIA T. (duomenys pakeisti) paslaugų niekam nepardavė, o tai akivaizdžiai paneigia skundžiamame nuosprendyje dėstomus argumentus.

4514.

46Prokuroras nurodo, kad byloje nustatyta, jog SIA T. (duomenys pakeisti) pati neturėjo pajėgumų sutartyje nurodytiems darbams atlikti, o bendrovės vadovas G. Z. paaiškino, kad bendrovė kaip juridinis asmuo nesamdė jokių serviso darbuotojų, oficialiai nevykdė jokių atsiskaitymų pagal minėtas sutartis, o iš UAB „E. (duomenys pakeisti)“ gauti pinigai buvo tiesiog nuimti nuo bendrovės sąskaitos ir perduoti M. B. be jokių buhalterinių apskaitos dokumentų. G. Z. taip pat patvirtino gavęs išskirtinį atlygį už sutarčių su UAB „E. (duomenys pakeisti)“ pasirašymą ir pinigų išgryninimą.

4715.

48Prokuroro teigimu, byloje surinkti įrodymai patvirtina T. P. kaltę dėl fiktyvaus sandorio su SIA B. (duomenys pakeisti) sudarymo. Apeliaciniame skunde pažymima, kad vadovaujantis ( - ) straipsnio reikalavimais, pagarsinus ikiteisminio tyrimo metu apklausto SIA B. (duomenys pakeisti) valdybos nario N. L. parodymus, byloje nustatyta, kad aptariama bendrovė buvo valdoma fiktyvaus vadovo. Liudytojas paaiškino, jog pasirašė kažkokius dokumentus su jais net nesusipažinęs, paskui nuėjo į banką, išgrynino iš UAB „E. (duomenys pakeisti)“ gautus pinigus ir atidavė juos J. R., kurio pareigų jis nežino. Anot prokuroro, šios byloje nustatytos aplinkybės leidžia pagrįstai teigti, kad SIA B. (duomenys pakeisti) buvo naudojama fiktyvių sandorių sudarymui, pagal kuriuos paslaugos nebūdavo teikiamos, o gautos lėšos tiesiog būdavo išgryninamos.

4916.

50Vertindamas byloje surinktus įrodymus (duomenis apie T. P. komandiruotes, UAB „E. (duomenys pakeisti)“ užsakytus lankstinukus ir kt.), prokuroras nurodo, kad per nepilnus dvejus metus T. P. negalėjo išdalinti tokio didelio lankstinukų skaičiaus (10 000 vnt.). Juo labiau, kad UAB „E. (duomenys pakeisti)“ veikla yra labai specifinė – jos teikiamos prekės ir paslaugos nėra plataus vartojimo, todėl potencialių klientų ratas yra ribotas. O savo veiklą UAB „E. (duomenys pakeisti)“ galėjo vykdyti tik Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje.

5117.

52Anot prokuroro, nė vienas liudytojais byloje apklaustų UAB „E. (duomenys pakeisti)“ darbuotojų – D. J., D. T., L. B., M. K., R. Z., M. J. ? negalėjo patvirtinti matę ar dalinę kaltinime nurodytus lankstinukus. Apeliaciniame skunde taip pat pažymima, kad T. P. prašė pridėti prie baudžiamosios bylos medžiagos bukletus, kurie tariamai buvo pagaminti SIA B. (duomenys pakeisti), tik teisminio bylos nagrinėjimo metu, todėl jų autentiškumas kelia pagrįstų abejonių. Prokuroras atkreipia dėmesį ir į tai, kad viena iš T. P. pateiktų bukleto rūšių bylos duomenimis apskritai buvo pagaminta SIA E. (duomenys pakeisti) 2013 metais, o ne 2011 m. kaip nurodo išteisintasis.

5318.

54Pasak prokuroro, baudžiamojo proceso metu duodamas parodymus apie su SIA B. (duomenys pakeisti) sudarytą sutartį, T. P. buvo nenuoseklus, o tai taip pat patvirtina jo siekį bet kokia kaina išvengti baudžiamosios atsakomybės. Anot prokuroro, be abstrakčių ir prieštaringų išteisintojo paaiškinimų, byloje nėra jokių įrodymų (lankstinukų teksto ir maketo derinimo dokumentų, susirašinėjimo elektroniniu paštu šiuo klausimu ar pan.), patvirtinančių, kad įmonėje buvo kažkokie lankstinukai.

5519.

56Pasak prokuroro, aukščiau aptarti byloje surinkti duomenys, kurie sudaro nuoseklią netiesioginių įrodymų loginę grandinę, akivaizdžiai patvirtina, kad būtent T. P. sudarė fiktyvų sandorį su realios veiklos nevykdančia Latvijos bendrovė SIA B. (duomenys pakeisti) ir tokiu būdu, įgijęs UAB „E. (duomenys pakeisti)“ akcininkų pasitikėjimą, sąmoningai ir veikdamas tiesiogine tyčia, sudarė bendrovės veiklos tikslams prieštaraujantį ir nuostolingą sandorį, kurio pagrindu iššvaistė jo žinioje buvusį jam patikėtą UAB „E. (duomenys pakeisti)“ turtą, padarydamas bendrovei 10 000 Eur dydžio turtinę žalą.

5720.

58Apeliaciniame skunde teigiama, kad byloje surinkti įrodymai taip pat patvirtina išteisintųjų kaltę dėl fiktyvaus A. P. įdarbinimo ir neteisėto motinystės bei vaiko priežiūros išmokų gavimo. Anot prokuroro, visi byloje liudytojais apklausti UAB „E. (duomenys pakeisti)“ darbuotojai – D. J., D. T., L. B., R. B., R. K., M. K., M. J., N. S. (A.) – aiškiai ir nedviprasmiškai patvirtino faktą, kad A. P. įdarbinimas UAB „E. (duomenys pakeisti)“ buvo fiktyvus, nes išteisintoji pastarojoje bendrovėje neatliko jokių funkcijų. Pasak prokuroro, nėra jokio pagrindo netikėti šių liudytojų parodymais, tačiau pirmosios instancijos teismas jų nesugretino su išteisintųjų parodymais ir nevertino, o apsiribojo tik formaliu perkėlimu į skundžiamo nuosprendžio dėstomąją dalį.

5921.

60Pasak prokuroro, T. P. ir A. P. kaltę netiesiogiai patvirtina ir nenuoseklūs jos paaiškinimai. Ji negalėjo tiksliai nurodyti kas įėjo į jos darbo funkcijas, kalbėjo abstrakčiomis kategorijomis, teigdama, kad nieko nesupranta apie techniką, tuo pačiu nurodė tvarkiusi įmonės internetinę svetainę, ieškojo aktualių straipsnių ir kt. Prokuroras pažymi, kad A. P. neturėjo netgi savo tarnybinio pašto, bendrovėje nėra nė vieno dokumento, kuriame kaip rengėja būtų nurodyta A. P.. Apeliaciniame skunde nurodoma, kad byloje liudytojų R. A. ir D. L. parodymais nustatyti epizodiški išteisintosios atlikti aktyvūs veiksmai, nepaneigia A. P. darbo sutarties fiktyvumo ir jos kaltės dėl inkriminuojamos veikos padarymo.

6122.

62Anot prokuroro, vertinant liudytojų M. J. ir M. Š. parodymus reikėtų atsižvelgti į tai, kad šiuo metu tarp jų ir D. J. susiklostė priešiški santykiai dėl vykusių ir tebevykstančių teisminių ginčų. O liudytojai A. V. ir G. J. gali duoti A. P. palankius parodymus dėl to, kad liudytojų bendrovė šiuo metu tvarko išteisintosios įmonės buhalterinę apskaitą.

6323.

64Atsižvelgdamas į apeliaciniame skunde išdėstytus argumentus, prokuroras daro išvadą, kad A. P. ir T. P. skundžiamu nuosprendžiu buvo nepagrįstai išteisinti dėl jiems inkriminuojamų nusikalstamų veikų padarymo, pirmosios instancijos teismui netinkamai, pažeidžiant BPK 20 straipsnio reikalavimus, įvertinus byloje surinktus įrodymus ir padarius dėl jų neteisingas išvadas. Apeliaciniame skunde taip pat teigiama, kad savo išvadas pirmosios instancijos teismas grindė prielaidomis ir samprotavimais, kurie neatitinka byloje esančių duomenų, prieštarauja baudžiamojo proceso metu apklaustų liudytojų parodymams ir kasacinio teismo formuojamai praktikai.

6524.

66Teismo posėdžio metu T. P. ir išteisintųjų gynėjas advokatas prašė apeliacinį skundą atmesti, prokurorė – tenkinti.

67III.

68Apeliacinės instancijos teismo išvados ir argumentai Apeliacinis skundas atmestinas. Dėl T. P. ir A. P. kaltės suklastojus dokumentus ir iššvaisčius UAB „E. (duomenys pakeisti)“ turtą (fiktyvus įdarbinimas)

6925.

70Skundžiamu nuosprendžiu T. P. ir A. P. buvo išteisinti atitinkamai pagal BK 24 straipsnio 3 dalį ir 300 straipsnio 1 dalį, 24 straipsnio 3 dalį ir 184 straipsnio 2 dalį, bei pagal BK 24 straipsnio 6 dalį ir 300 straipsnio 1 dalį, 24 straipsnio 6 dalį ir 184 straipsnio 2 dalį, pirmosios instancijos teismui konstatavus, kad nebuvo padarytos veikos turinčios šių nusikaltimų požymių. Įvertinus bylos medžiagą, skundžiamame nuosprendyje padaryta išvada, kad A. P. UAB „E. (duomenys pakeisti)“ dirbo realiai, todėl kaltinime nurodyta pinigų suma buvo ne iššvaistyta, bet pagrįstai išmokėta išteisintajai už jos UAB „E. (duomenys pakeisti)“ vykdytą darbą. Pirmosios instancijos teismui nustačius, kad A. P. įdarbinimas nebuvo fiktyvus, pastaroji ir T. P. buvo išteisinti ir dėl dokumentų – A. P. darbo sutarties ir jos pareiginės instrukcijos – klastojimo.

7126.

72Nesutikdamas su tokiomis pirmosios instancijos teismo išvadomis, prokuroras nurodo, kad visi byloje liudytojais apklausti UAB „E. (duomenys pakeisti)“ darbuotojai aiškiai ir nedviprasmiškai patvirtino tą faktą, kad A. P. įdarbinimas UAB „E. (duomenys pakeisti)“ buvo fiktyvus, nes išteisintoji pastarojoje bendrovėje neatliko jokių funkcijų. Anot prokuroro, kelių liudytojų – R. A. ir D. L. – parodymais nustatyti epizodiški išteisintosios atlikti aktyvūs veiksmai, nepaneigia A. P. darbo sutarties fiktyvumo ir jos kaltės dėl inkriminuojamų veikų padarymo. Šie prokuroro apeliacinio skundo argumentai atmestini kaip nepagrįsti.

7327.

74Išnagrinėjus byloje surinktus įrodymus, įvertinus juos tiek kiekvieną atskirai, tiek jų visumą, teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo teiginiu, kad nagrinėjamu atveju negalima daryti neginčytinos išvados, jog A. P. jos įdarbinimo UAB „E. (duomenys pakeisti)“ laikotarpiu – nuo 2011 m. vasario 1 d. iki 2013 m. gruodžio 31 d. – neatliko bendrovėje jokių funkcijų ir visą jai kartu su privalomais Valstybės biudžetui mokėti mokesčiais išmokėtą atlyginimą – 45 434,97 Eur – gavo nepagrįstai, t. y. savo veiksmais padėjo T. P. suklastoti jos įdarbinimo dokumentus ir iššvaistyti minėtas pinigines lėšas.

7528.

76Nors prokuroras pažymi, kad visi UAB „E. (duomenys pakeisti)“ darbuotojai patvirtino, jog A. P. įdarbinimas buvo fiktyvus, su šiuo argumentu negalima sutikti. Liudytojai R. B., R. K., M. K., M. J., N. S. (A.) nurodė, kad jie nematė išteisintosios UAB „E. (duomenys pakeisti)“ patalpose (t. 8, b. l. 143, 146, 155–157, 159, 161–163), tačiau vien šios aplinkybės nustatymas neleidžia teigti, kad A. P. negalėjo atlikti jokių jai pavestų užduočių nuotoliniu būdu, kaip viso proceso metu nuosekliai teigė tiek ji, tiek T. P.. Išteisintieji niekada neneigė, kad A. P. labai retai būdavo įmonės patalpose, nes neturėjo ten savo nuolatinės darbo vietos. Anot jų, tam nebuvo būtinumo, nes tinkamo A. P. pavesto darbo atlikimui jokių specialių priemonių nereikėjo, užteko turėti tik kompiuterį. Pažymėtina, kad tai, jog A. P. dirbo įmonėje nuotoliniu būdu, patvirtino ir D. J., ikiteisminio tyrimo metu nurodęs, kad T. P. aptarinėjo su juo A. P. (tuo metu G.) įdarbinimo klausimą, taip pat sakė, kad ji padėtų išteisintajam tvarkytis su dokumentais ir savo darbo vietos įmonės patalpose neturėtų (t. 2, b. l. 122).

7729.

78Byloje surinktais įrodymais – UAB „E. (duomenys pakeisti)“ darbuotojų sąrašu (t. 2, b. l. 16); liudytojų M. K., R. Z. parodymais (t. 8, b. l. 161–163; t. 11, b. l. 81–89) – nustatyta, kad išteisintosios įdarbinimo metu, be T. P., įmonėje dirbo tik du serviso inžinieriai. Taigi objektyvus būtinumas įdarbinti žmogų, kuris padėtų išteisintajam tvarkyti bendrovės dokumentaciją ir ieškotis naujų darbuotojų, buvo. Nagrinėjamu atveju atsižvelgtina ir į tai, kad T. P. neslėpė nuo D. J. ir kito UAB „E. (duomenys pakeisti)“ akcininko M. J. (t. 8, b. l. 131) A. P. įdarbinimo fakto, nors siekdamas iššvaistyti bendrovės turtą, turėtų elgtis priešingai. Byloje apklausti liudytojai – V. Š., M. J., G. J. – iš dalies ir pats D. J. taip pat patvirtinto, kad pastarasis dažnai lankydavosi UAB „E. (duomenys pakeisti)“ patalpose, dalyvaudavo bendrovės valdyme, domėjosi jos finansine veikla, todėl neabejotinai matė ir žinojo, kad A. P. neturėjo savo darbo vietos įmonės ofise. Nepaisant to, išteisintosios įdarbinimo teisėtumo ir jai išmokėto atlyginimo pagrįstumo klausimas nebuvo keliamas iki pat ikiteisminio tyrimo nagrinėjimo byloje pradžios (2014 m. spalio 17 d.) (t. 1, b. l. 1). Šios aplinkybės pagrindžia išteisintųjų paaiškinimus ir leidžia teigti, kad A. P., nors ir nebūdama fiziškai įmonės patalpose, visgi atliko UAB „E. (duomenys pakeisti)“ naudingą darbą ir D. J. buvo apie tai žinoma.

7930.

80Aukščiau nurodytą išvadą patvirtina ir kiti byloje surinkti įrodymai: liudytojų G. J., A. V., R. A., D. L., V. G., R. J., Š. R., iš dalies L. B. parodymai, Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos raštas, UAB „T. ( - )“ raštas, UAB „E. (duomenys pakeisti)“ A. G. išduoti įgaliojimai (t. 2, b. l. 147, 148; t. 8, b. l. 85–88, 153–155; t. 10, b. l. 171, 172,173–174, 175 t. 11, b. l. 24, 26). Antai liudytojai G. J. ir A. V., dirbę įmonėje tvarkiusioje UAB „E. (duomenys pakeisti)“ buhalterinę apskaitą, nurodė, kad visus reikalingus dokumentus jiems atveždavo T. P. ir A. G.. Liudytojų teigimu, išteisintoji tikrai dirbo UAB „E. (duomenys pakeisti)“, nes pateikdavo šios bendrovės jai išduotus įgaliojimus (t. 2, b. l. 147, 148). Liudytojai R. A. ir D. L. paaiškino, kad į Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademiją skambino UAB „E. (duomenys pakeisti)“ darbuotoja vardu A., kuri ieškojo gabių studentų, galėjusių atlikti praktiką UAB „E. (duomenys pakeisti)“. Liudytoja R. A. nurodė, kad bendravo šiuo klausimu su išteisintąja tris ar ketverius metus. Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos Žemės ūkio fakulteto administracija raštu patvirtino, kad jie bendradarbiauja su UAB „E. (duomenys pakeisti)“, ši įmonė yra jų socialinių partnerių sąraše. UAB „E. (duomenys pakeisti)“ kontaktinis asmuo (2011 m.) – personalo vadovė A. G. (t. 11, b. l. 24). Tai, kad išteisintoji veikė UAB „E. (duomenys pakeisti)“ vardu patvirtino ir liudytoja R. J., parodžiusi, kad būdama draudimo agente, ne kartą bendravo su A. P. dėl UAB „E. (duomenys pakeisti)“ transporto priemonių, darbuotojų draudimo. Savo ruožtu liudytojas Š. R. paaiškino, kad dėl įsidarbinimo UAB „E. (duomenys pakeisti)“ kalbėjosi būtent su išteisintąja – siuntė jai savo įdarbinimui reikalingus dokumentus, bendravo elektroniniu paštu ir telefonu. Apklausiama pirmosios instancijos teisme liudytoja L. B. nurodė, kad jai pradėjus dirbti UAB „E. (duomenys pakeisti)“ 2011 m. gruodžio 1 d., visos darbuotojų asmens bylos jau buvo sutvarkytos, taip pat buvo paruošti darbuotojų saugos žurnalai.

8131.

82Aukščiau aptartais duomenimis, byloje nustatyti ne epizodiški išteisintosios atlikti aktyvūs veiksmai, kaip kad pažymima apeliaciniame skunde, bet jos vykdytos skirtingo pobūdžio užduotys (darbuotojų, studentų praktikai atlikti UAB „E. (duomenys pakeisti)“ paieška; personalo atranka; rūpinimasis bendrovės turto ir darbuotojų draudimo klausimais; mokymų paieška ir kt.), kurias, pačios A. P. teigimu, jai pavesdavo atlikti T. P. ir D. J..

8332.

84Netiesioginiu išteisintosios darbo faktą UAB „E. (duomenys pakeisti)“ patvirtinančiu įrodymu laikytini ir liudytojo V. G. parodymai, kurio vadovaujamoje bendrovėje po išėjimo iš UAB „E. (duomenys pakeisti)“ įsidarbino A. P.. Atsakydamas į proceso dalyvių klausimus, liudytojas parodė, kad siekdamas gauti išteisintosios rekomendacijas, 2014 m. sausio mėnesį telefonu bendravo su UAB „E. (duomenys pakeisti)“ akcininku, kuris atsiliepė apie ją tik teigiamai, charakterizavo kaip gerą, sąžiningą darbuotoją (t. 10, b. l. 171–173). Bylos medžiaga nustatyta, kad pastarąsias aplinkybes apie A. P. telefoninio pokalbio metu V. G. nurodė D. J. (t. 10, b. l. 172; t. 11, b. l. 17).

8533.

86Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį ir į tai, kad liudytojo V. G. vadovaujama bendrovė, kurioje nuo 2014 m. sausio 20 d. projektų vadove dirbo A. P., vykdo konsultacijų, tyrimų ir alternatyvios energetikos veiklą (t. 5, b. l. 48). Šios aplinkybės leidžia teigti, kad dirbdama UAB „E. (duomenys pakeisti)“ išteisintoji visgi įgijo žinių, leidusių jai tęsti karjerą energetikos srityje. Nors prokuroras teigia, kad duodama parodymus A. P. negalėjo tiksliai nurodyti kas įėjo į jos darbo funkcijas, kalbėjo abstrakčiomis kategorijoms, šiems apeliacinio skundo argumentams negalima visiškai pritarti. Akcentuotina, kad dėl teismo sudėties pasikeitimo, teisminio bylos nagrinėjimo metu A. P. davė parodymus net tris kartus, tačiau visų apklausų metu nurodydavo iš esmės tas pačias su jos darbo funkcijomis susijusias aplinkybes (t. 10, b. l. 19–25; t. 11, b. l. 33–37, 70–74). Išteisintoji nuosekliai teigė, kad daugiausiai laiko skirdavo darbuotojų paieškai, internetiniuose puslapiuose patalpintų pretendentų darbo vietai užimti gyvenimo aprašymų analizei, vertindavo jų motyvaciniuose laiškuose nurodytas aplinkybes, jų lojalumą darbovietei ir kt. Taip pat ieškodavo gabių studentų universitetuose. Pasak A. P., ji galėdavo perskaityti didžiulį kiekį informacijos, o T. P. ar D. J. pasiūlyti susitikti tik su keliais galimais kandidatais. Be to, tikrai ne visi tie žmonės būdavo priimami į darbą. Išteisintoji taip pat nurodė, kad ji veždavo dokumentaciją į UAB „E. (duomenys pakeisti)“ buhalterinę apskaitą tvarkiusią bendrovę, nes pati žymėdavo tabelius ir darbo grafikus. Pasak A. P., viena buhalterė daugiau tvarkė tabelių sistemą, kuruodavo įdarbinimo klausimus, o kitus buhalterinės apskaitos dokumentus reikėdavo palikti kitai darbuotojai arba direktoriui G. J.. Išteisintoji parodė, kad UAB „E. (duomenys pakeisti)“ darbuotojams važiuojant į Rusiją, tvarkydavo jų sveikatos, automobilių draudimo dokumentus, rūpinosi vizų gavimo klausimais, sudarė darbo saugos žurnalus ir kt. Pažymėtina, kad didžiąją dalį šių išteisintosios nurodytų aplinkybių patvirtina aukščiau aptarti byloje surinkti įrodymai. Byloje nėra duomenų, kad išteisintosios nurodytas funkcijas ir darbus būtų atlikęs koks nors kitas asmuo.

8734.

88Kaltindamas T. P. UAB „E. (duomenys pakeisti)“ turto iššvaistymu, D. J. akcentavo, kad išteisintasis dažnai, nesant tam jokio būtinumo, važiuodavo į komandiruotes kartu su savo sugyventine – A. P. (t. 8, b. l. 113) – tačiau bylos medžiaga patvirtina, kad darbo UAB „E. (duomenys pakeisti)“ laikotarpiu A. P. vyko į užsienio komandiruotę tik vieną kartą (t. 4, b. l. 94). Byloje taip pat nustatyta, kad priešingai nei teigė D. J., į tarnybines komandiruotes vykdavo ne tik UAB „E. (duomenys pakeisti)“ techniniai darbuotojai (inžinieriai), bet ir kiti asmenys. Antai L. S. laikotarpiu nuo 2011 m. lapkričio 2 d. iki 2014 m. sausio 1 d. į tarnybines komandiruotes vyko tris kartus (t. 4, b. l. 94), iš jų du kartus ji važiavo kartu su T. P..

8935.

90Skundžiamame nuosprendyje visiškai pagrįstai pažymima, kad UAB „E. (duomenys pakeisti)“ pradėjus dirbti D. J. sesei D. T. (2013 m. gegužės 2 d.), kuri pildydavo darbo žiniaraščius ir pervedinėdavo darbuotojams atlyginimus (t. 2, b. l. 16), pastarajam neabejotinai tapo žinoma apie A. P. mokėto darbo užmokesčio dydį, tačiau išteisintoji tokio paties dydžio atlyginimą gaudavo iki pat jos išėjimo iš darbo 2013 m. gruodžio 31 d. (t. 3, b. l. 166), jai buvo išmokėta jai priklausiusi išeitinė išmoka, jokie civiliniai ginčai dėl UAB „E. (duomenys pakeisti)“ patirtos žalos inicijuoti nebuvo. Nagrinėjamu atveju reikėtų atkreipti dėmesį ir į tai, kad naujoje darbovietėje – UAB „T. (duomenys pakeisti)“ – A. P. buvo pasiūlytas 87 Eur (300 Lt) didesnis atlyginimas, nei jai buvo mokamas UAB „E. (duomenys pakeisti)“ (t. 5,b. l. 48, 52), o tai leidžia teigti, kad išteisintosios turėta kvalifikacija atitiko pastarojoje bendrovėje jai mokėto darbo užmokesčio dydį (725 Eur (2 500Lt) atskaičius mokesčius).

9136.

92Teismų praktikoje pažymima, kad darant išvadas, ar asmuo atsako pagal baudžiamąjį įstatymą, būtina nustatyti visų faktinių aplinkybių, pagal kurias sprendžiama apie nusikalstamos veikos sudėtį sudarančius požymius, buvimą ar nebuvimą. Viena iš pagrindinių baudžiamosios atsakomybės nuostatų, įtvirtintų BK 2 straipsnio 4 dalyje, yra ta, kad pagal baudžiamąjį įstatymą atsako tik tas asmuo, kurio padaryta veika atitinka baudžiamajame įstatyme nurodyto nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo sudėtį. Nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo sudėtis – tai baudžiamajame įstatyme nustatytų objektyviųjų ir subjektyviųjų požymių, kurie apibūdina pavojingą veiką kaip tam tikrą nusikaltimą ar baudžiamąjį nusižengimą, visuma. Kiekvienas inkriminuojamos nusikalstamos veikos sudėties požymis gali būti konstatuojamas tik tada, kai jo buvimą neginčijamai patvirtina teisiamajame posėdyje išnagrinėtų įrodymų visuma. Nesurinkus byloje neginčijamų įrodymų, patikimai patvirtinančių kaltinime nurodytų veikų padarymą, būtina vadovautis bendruoju baudžiamosios teisės principu in dubio pro reo (visi neaiškumai ir netikslumai aiškinami kaltininko naudai) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-130-458/2020).

9337.

94Nagrinėjamos bylos kontekste svarbu pažymėti, kad spręsdamas asmenų kaltės klausimą, teismas vertina ne įrodymų kiekį, bet jų turinį ir patikimumą. Šiame procesiniame sprendime aptarti liudytojų parodymai ir rašytiniai įrodymai kelia pagrįstų abejonių dėl A. P. įdarbinimo UAB „E. (duomenys pakeisti)“ fiktyvumo. Apeliacinio skundo argumentai dėl kritiško A. V., G. J., M. J., M. Š. parodymų vertinimo atmestini kaip nepagrįsti. Teisėjų kolegija neturi pagrindo abejoti šių liudytojų paaiškinimais, nes byloje nėra jokių objektyvių duomenų, patvirtinančių jų galimą suinteresuotumą bylos baigtimi. Priešingai, skirtingai nei kai kurių A. P. ir T. P. kaltinančias aplinkybes nurodytų liudytojų paaiškinimai, liudytojų G. J., A. V. parodymai atitinka rašytiniais įrodymais byloje nustatytas faktines aplinkybes (žr. 30 p.).

9538.

96Išnagrinėjusi bylos medžiagą, teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad šiuo atveju nėra surinkta pakankamai duomenų, patvirtinančių, kad T. P. ir A. P. įvykdė jiems inkriminuojamas nusikalstamas veikas (BK 300 straipsnio 1 dalis, 184 straipsnio 2 d.) kaltinime nurodytomis aplinkybėmis. Įvertinus byloje esančius tiek išteisintuosius kaltinančius, tiek juos teisinančius įrodymus, konstatuotina, kad šioje proceso stadijoje, praėjus beveik septyneriems metams po kaltinime nurodytų T. P. ir A. P. inkriminuojamų veikų padarymo, nėra galimybės pašalinti visų kilusių abejonių, todėl visos jos pirmosios instancijos teismo pagrįstai buvo aiškinamos baudžiamojon atsakomybėn traukiamų asmenų naudai. Skundžiamo nuosprendžio dalis dėl T. P. ir A. P. išteisinimo atitinkamai pagal BK 24 straipsnio 3 dalį ir 300 straipsnio 1 dalį, 24 straipsnio 3 dalį ir 184 straipsnio 2 dalį, bei pagal BK 24 straipsnio 6 dalį ir 300 straipsnio 1 dalį, 24 straipsnio 6 dalį ir 184 straipsnio 2 dalį, nustačius kad nepadaryta veika turinti šių nusikaltimo požymių, yra teisėta ir pagrįsta. Naikinti ją dėl apeliaciniame skunde nurodytų argumentų nėra pagrindo. Dėl A. P. kaltės padarius BK 182 straipsnio 2 dalyje nustatytą nusikaltimą

9739.

98A. P. taip pat buvo kaltinama tuo, kad siekdama savo naudai įgyti nepagrįstai padidintas valstybino socialinio draudimo išmokas, 2011 m. sausio 31 d. sudarė su įmone UAB „E. (duomenys pakeisti)“ neterminuotą darbo sutartį Nr. 04, nors įmonėje niekada realiai nedirbo ir nedalyvavo jos veikloje, pateikė VSDFV Kauno skyriui prašymus skirti motinystės ar motinystės (tėvystės) pašalpas, tenkinus kuriuos buvo priimti atitinkami VSDFV Kauno skyriaus sprendimai laikotarpiu nuo 2014 m. liepos 21 d. iki 2017 m. rugpjūčio 3 d. išmokėti A. P. iš viso 14 154,75 eurų. Išteisintoji buvo kaltinama tuo, kad šiais savo veiksmais, panaudodama apgaulę, padarė Valstybės socialinio draudimo biudžetui minėto dydžio (14 154,75 Eur) žalą.

9940.

100Išteisindamas A. P. pagal BK 182 straipsnio 2 dalį, pirmosios instancijos teismas nurodė, kad byloje nėra pakankamai faktinių duomenų, patvirtinančių, jog ji realiai nedirbo UAB „E. (duomenys pakeisti)“ ir gavo didesnę motinystės pašalpą apgaulės būdu. Skundžiamame nuosprendyje taip pat akcentuojama, kad asmens įdarbinimo fiktyvumas yra viena pagrindinių sąlygų, kurias būtina nustatyti tokio pobūdžio bylose. Šios pirmosios instancijos teismo išvados yra visiškai pagrįstos ir atitinka tiek byloje surinktais įrodymais nustatytas faktines aplinkybes, tiek šiuo klausimu formuojamą teismų praktiką.

10141.

102Kasacinis teismas yra nurodęs, kad apgaulė motinystės (tėvystės) pašalpos įgijimo srityje paprastai pasireiškia darbo santykių imitavimu: asmuo fiktyviai įdarbinamas, surašomi bei VSDFV pateikiami suklastoti dokumentai, nurodant tokio asmens darbo faktą, pajamas, kurie pagal Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymą jam suteikia teisę į atitinkamo dydžio motinystės (tėvystės) pašalpą. Todėl, pagal teismų praktiką kaltinant asmenį, kad jis apgaule neteisėtai siekė gauti ar padidinti motinystės (tėvystės) pašalpą (teisę į tokią pašalpą), būtina nustatyti jo darbo santykių fiktyvumo faktą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-38/2011, Nr. 2K-503/2011, Nr. 2K-243/2012, Nr. 2K-660/2012, Nr. 2K-101/2013).

10342.

104Sukčiavimas yra tyčinis nusikaltimas, todėl šiuo atveju ne mažiau svarbūs yra ir šio nusikaltimo subjektyvieji požymiai. Kaltininkas turi suvokti, kad darydamas veiksmą panaudoja apgaulę ir taip suklaidina turto savininką ar teisėtą valdytoją, numatyti, kad neteisėtai sau ar kitiems asmenims įgyja svetimą turtą ir turto savininkui ar valdytojui padarys turtinės žalos, ir tokių padarinių norėti (siekti). Sukčiavimo sudėtis reikalauja, kad tyčia užvaldyti svetimą turtą turi susiformuoti iš anksto, t. y. iki turto ar teisės į turtą įgijimo momento. Jau veikos padarymo metu asmens tyčia turi būti nukreipta neteisėtai užvaldyti turtą ar įgyti teisę į jį. Todėl ne mažiau svarbu byloje nustatyti ne tik apgaulės faktą, bet ir kaltininko sukčiavimo objektyvių požymių suvokimą. Susiformavusią kaltininko tyčią apgaule užvaldyti svetimą turtą, jo ketinimus turi patvirtinti bylos medžiaga (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-535/2011, Nr. 2K-454/2012, Nr. 2K-589-696/2015).

10543.

106Nagrinėjamu atveju nenustačius, kad A. P. UAB „E. (duomenys pakeisti)“ dirbo fiktyviai, t. y. kad jos su šia bendrove nesiejo jokie darbo santykiai (žr. 28–37 p.), nėra pagrindo teigti, kad jai laikotarpiu nuo 2014 m. liepos 21 d. iki 2017 m. rugpjūčio 3 d. išmokėta motinystės (tėvystės) pašalpa buvo įgyta apgaulės būdu. Išteisintosios kaltę dėl jai inkriminuoto nusikaltimo padarymo, t. y. tai, kad ji veikė tiesiogine tyčia, taip pat paneigia kiti byloje surinkti ir iš dalies šiame procesiniame sprendime jau aptarti įrodymai. Antai byloje nustatyta, kad pirmas A. P. vaikas gimė 2014 m. rugpjūčio 9 d. (t. 5, b. l. 66) – praėjus daugiau nei aštuoniems mėnesiams nuo jos darbo santykių su UAB „E. (duomenys pakeisti)“ nutraukimo (2013 m. gruodžio 31 d.) ir daugiau nei trejiems metams ir šešiems mėnesiams nuo darbo sutarties su šia bendrove pasirašymo (2011 m. sausio 31 d.). Pažymėtina ir tai, kad A. P. mokėtas atlyginimas nekito viso jos darbo UAB „E. (duomenys pakeisti)“ laikotarpiu (t. 3, b. l. 166), o 2014 m. sausio 20 d. įsidarbinusi kitoje darbovietėje, išteisintoji gavo ne mažesnį, bet 87 Eur (300 Lt) didesnį darbo užmokestį.

10744.

108Esant šioms aplinkybėms, konstatuotina, kad skundžiamu nuosprendžiu A. P. yra pagrįstai išteisinta pagal BK 182 straipsnio 2 dalį, pirmosios instancijos teismui nustačius, kad jos veiksmuose nėra jai inkriminuojamo nusikaltimo sudėties objektyviųjų ir subjektyviųjų požymių. Naikinti šį pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą nėra jokio teisinio pagrindo. Dėl T. P. kaltės iššvaisčius UAB „E. (duomenys pakeisti)“ turtą (45 000 Eur)

10945.

110Nagrinėjamoje byloje T. P. buvo pareikšti kaltinimai dėl UAB „E. (duomenys pakeisti)“ turto iššvaistymo jam, būnant šios bendrovės direktoriumi, pasirašius dvi kogeneracinių jėgainių techninės priežiūros sutartis su Latvijos Respublikos įmone SIA T. (duomenys pakeisti) ir vieną reklaminių bukletų spausdinimo sutartį su Latvijos Respublikos įmone SIA B. (duomenys pakeisti), žinant, kad šios sutartys nebus įvykdytos ir nepagrįstai pervedus į šių įmonių sąskaitas atitinkamai 35 000 Eur ir 10 000 Eur.

11146.

112Išnagrinėjęs bylos medžiagą, pirmosios instancijos teismas padarė išvadą, kad surinkti įrodymai nepatvirtina T. P. pareikštame kaltinime nurodytų aplinkybių ir priėmė išteisinamąjį nuosprendį. Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad bylos duomenimis nenustatyta, jog pervesdamas pinigus Latvijos bendrovėms, išteisinamasis žinojo, kad jo pasirašytos sutartys nebus įvykdytos, todėl jo veiksmuose nėra BK 184 straipsnio 2 dalyje numatyto nusikaltimo sudėties. Ši skundžiamame nuosprendyje padaryta išvada yra pagrįsta ir teisinga.

11347.

114Turto iššvaistymas – tai tyčinis arba neatsargus kaltininkui patikėto ar jo žinioje esančio svetimo turto ar turtinės teisės neteisėtas, neatlygintinas perleidimas padarant žalos turto ar turtinės teisės savininkui arba teisėtam valdytojui. Patikėtas turtas ar turtinė teisė – tai einamų pareigų, specialių pavedimų, sutarčių ar kitu teisiniu pagrindu kaltininko valdomas svetimas turtas ar turtinė teisė, į kuriuos kaltininkas turi teisiškai apibrėžtus įgalinimus (pvz., yra ir materialiai atsakingas už šį turtą ar turtinę teisę). Žinioje esantis turtas ar turtinė teisė – tai toks turtas ar turtinė teisė, kai kaltininkas dėl savo einamų pareigų turi teisę pavaldiems ar kitiems asmenims, kuriems šis turtas ar turtinė teisė patikėti, duoti nurodymus dėl jų panaudojimo. Prie tokių asmenų priskirtini įmonių, įstaigų, organizacijų vadovai arba asmenys, atsakingi už atskiras jų veiklos sritis, tačiau nesantys materialiai atsakingi. Turto iššvaistymas objektyviai pasireiškia kaltininkui patikėto ar jo žinioje esančio svetimo turto ar turtinės teisės neteisėtu, neatlygintinu perleidimu padarant žalos turto ar turtinės teisės savininkui arba teisėtam valdytojui. Patikėtas ar kaltininko žinioje esantis svetimas turtas ar turtinė teisė neteisėtai perleidžiami, jeigu tai atliekant nebuvo laikomasi nustatytos turto ar turtinės teisės patikėjimo ar disponavimo tvarkos, buvo pažeistos esminės turto ar turtinės teisės patikėjimo ar buvimo žinioje sąlygos, turto ar turtinės teisės savininko ar teisėto valdytojo interesai ir taip jam padaryta žala (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-123-895/2017, Nr. 2K-234-699/2017, Nr. 2K-38-788/2019).

11548.

116Kaip jau buvo minėta, T. P. pareikštame kaltinime nurodoma, kad jis iššvaistė UAB „E. (duomenys pakeisti)“ turtą pasirašęs sutartis su Latvijos Respublikos įmonėmis, iš anksto žinodamas, kad jos nebus įvykdytos, ir nepagrįstai pervesdamas joms pagal šias sutartis iš viso 45 000 Eur. Taigi, išteisintasis buvo kaltinamas veikęs tyčia. Įvertinusi byloje surinktų įrodymų visumą, teisėjų kolegija sutinka su skundžiamo nuosprendžio teiginiais, kad nagrinėjamu atveju negalima daryti vienareikšmės išvados, jog, pasirašydamas 2011 m. lapkričio 2 d. sutartį su Latvijos Respublikos įmone SIA B. (duomenys pakeisti) ir 2011 m. rugsėjo 5 d. bei 2011 m. spalio 3 d. sutartis su Latvijos Respublikos įmone SIA T. (duomenys pakeisti), T. P. žinojo, kad dėl jo veiksmų gali atsirasti pavojingi padariniai (gali būti padaroma žala jo vadovaujamai UAB „E. (duomenys pakeisti)“) ir jų norėjo. Taip pat negalima neginčijamai teigti, kad jis numatė, jog jo sprendimas dėl minėtų sutarčių pasirašymo ir pinigų pagal jas pervedimo gali būti ekonomiškai nenaudingas UAB „E. (duomenys pakeisti)“, bet lengvabūdiškai tikėjosi išvengti galimų padarinių arba nors to ir nenumatė, bet galėjo ir turėjo numatyti (BK 16 straipsnis).

11749.

118Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad 2011 m. lapkričio 2 d. su Latvijos Respublikos įmone SIA B. (duomenys pakeisti), atstovaujama valdybos nario N. L. buvo sudaryta sutartis, pagal kurią SIA B. (duomenys pakeisti) įsipareigojo pagaminti 10 000 reklaminių bukletų, o UAB „E. (duomenys pakeisti)“ įsipareigojo juos įsigyti už 10 000 Eur. Vadovaujantis šia sutartimi, pagal 2011 m. lapkričio 24 d. išrašytą sąskaitą faktūrą, 2011 m. lapkričio 30 d. UAB „E. (duomenys pakeisti)“ pervedė SIA B. (duomenys pakeisti) 10 000 Eur.

11950.

120Byloje taip pat nustatyta, kad 2011 m. rugsėjo 5 d. UAB „E. (duomenys pakeisti)“ sudarė su Latvijos Respublikos įmone SIA T. (duomenys pakeisti) kogeneracinės jėgainės techninės priežiūros (aptarnavimo) sutartį, pagal kurią laikotarpiu nuo 2011 m. rugsėjo 5 d. iki 2011 m. gruodžio 30 d. SIA T. (duomenys pakeisti) įsipareigojo su savo etatiniais darbuotojais atlikti UAB „E. (duomenys pakeisti)“ priklausančios kombinuotos šilumos ir elektros energijos gamybos jėgainės, naudojančios gamtines dujas, elektrinių dalių techninės priežiūros ir remonto darbus bei įrangos bandymus UAB „A. (duomenys pakeisti)“, o UAB „E. (duomenys pakeisti)“ įsipareigojo už šiuos darbus sumokėti pagal techninės priežiūros darbų tarifus. 2011 m. gruodžio 15 d. tarpbankiniu mokėjimu UAB „E. (duomenys pakeisti)“ pervedė į SIA T. (duomenys pakeisti) sąskaitą 15 000 Eur.

12151.

1222011 m. spalio 3 d. UAB „E. (duomenys pakeisti)“ sudarė su Latvijos Respublikos įmone SIA T. (duomenys pakeisti), atstovaujama valdybos nario G. Z., dar vieną kogeneracinės jėgainės techninės priežiūros (aptarnavimo) sutartį, pagal kurią laikotarpiu nuo 2011 m. spalio 3 d. iki 2011 m. gruodžio 6 d. SIA T. (duomenys pakeisti) įsipareigojo su savo etatiniais darbuotojais atlikti UAB „E. (duomenys pakeisti)“ priklausančios kombinuotos šilumos ir elektros energijos gamybos jėgainės, naudojančios gamtines dujas, elektrinių dalių techninės priežiūros ir remonto darbus bei įrangos bandymus UAB „P.. (duomenys pakeisti)“ ir UAB „Mal. (duomenys pakeisti)“, o UAB „E. (duomenys pakeisti)“ įsipareigojo už šiuos darbus sumokėti pagal techninės priežiūros darbų tarifus. 2011 m. gruodžio 17 d. Latvijos Respublikos įmonei SIA T. (duomenys pakeisti) išrašius sąskaitą faktūrą, UAB „E. (duomenys pakeisti)“ pervedė pagal ją 20 000 Eur. Visus aukščiau nurodytus dokumentus – sutartis ir mokėjimo pavedimus – UAB „E. (duomenys pakeisti)“ vardu pasirašė T. P. (t. 1, b. l. 58–72).

12352.

124Apeliaciniame skunde pagrįstai pažymima, kad apklausti SIA T. (duomenys pakeisti) ir SIA B. (duomenys pakeisti) vadovai nurodė nepažįstantys T. P. ir niekada apie jį negirdėję. Antai SIA T. (duomenys pakeisti) vadovas G. Z. paaiškino, jog pastaroji bendrovė pagal T. P. pasirašytą sutartį jokių darbų neatliko. Liudytojas taip pat nurodė, kad visus su minėta sutartimi susijusius klausimus jis derino su šiuo metu jau mirusiu M. B., kuris teigė surasiąs darbuotojus kogeneracinių jėgainių techninės priežiūros darbams atlikti ir kuriam G. Z., išgryninęs, atidavė UAB „E. (duomenys pakeisti)“ Latvijos Respublikos įmonei SIA T. (duomenys pakeisti) pervestus 31 500 Eur, sau pasilikęs sutartą 3 500 Eur sumą (t. 9, b. l. 86). Vadovaujantis ( - ) straipsniu teisminio bylos nagrinėjimo metu pagarsinus SIA B. (duomenys pakeisti) valdybos nario N. L. ikiteisminio tyrimo pareigūnui duotus parodymus, byloje nustatyta, kad aptariama bendrovė buvo valdoma fiktyvaus vadovo. Anot liudytojo, UAB „E. (duomenys pakeisti)“ dokumentus jis pasirašė net jų neskaitęs, vėliau nuėjęs į banką išgrynino iš UAB „E. (duomenys pakeisti)“ gautus 10 000 Eur ir perdavė juos J. R., kurio pareigų nežino (t. 9, b. l. 87; t. 7, b. l. 91–92). Taigi byloje nustatyta, kad SIA T. (duomenys pakeisti) darbuotojai pagal su UAB „E. (duomenys pakeisti)“ sudarytas sutartis kogeneracinių jėgainių techninės priežiūros darbų neatliko, o SIA B. (duomenys pakeisti) vadovas, pasirašęs 2011 m. lapkričio 2 d. sutartį su UAB „E. (duomenys pakeisti)“, nieko nežinojo apie pastarosios bendrovės prisiimtus įsipareigojimus dėl reklaminių bukletų UAB „E. (duomenys pakeisti)“ spausdinimo. Tačiau teisėjų kolegijos jau buvo minėta, kad kaltinant asmenį turto išvaistymu būtina įrodyti ne kitos sutartis pasirašiusios šalies ketinimus, susijusius su jų (ne)vykdymu, bet tai, kad T. P. prieš pasirašydamas šias sutartis ir pervesdamas Latvijos Respublikos įmonėmis UAB „E. (duomenys pakeisti)“ pinigines lėšas, žinojo apie tokius jų ketinimus, juos numatė arba turėjo ir galėjo numatyti. Taigi būtina įrodyti, kad T. P. suvokė esminį turto iššvaistymo požymį – neatlygintinumą.

12553.

126Turto iššvaistymo neatlygintinumas reiškia, kad kaltininkas jam patikėtą ar jo žinioje esantį turtą ar turtinę teisę perleidžia tretiesiems asmenims, tačiau turto ar turtinės teisės savininkui ar teisėtam valdytojui už šį turtą ar turtinę teisę nėra atlyginama arba atlyginama aiškiai neteisingai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-123-895/2017, Nr. 2K-234-699/2017 ir kt.).

12754.

128Apklausiamas teisminio bylos nagrinėjimo metu T. P. parodė, kad tiek sutartį, sudarytą su SIA B. (duomenys pakeisti), tiek dvi sutartis, sudarytas su SIA T. (duomenys pakeisti), taip pat darbų atlikimo aktus ir UAB „E. (duomenys pakeisti)“ Latvijos Respublikos įmonių išrašytas sąskaitas faktūras, jam jau pasirašytus pateikė D. J.. Anot T. P., jis neturėjo pagrindo abejoti šiuose dokumentuose nurodytomis aplinkybėmis ir sutarčių sudarymo su Latvijos Respublikos įmonėmis būtinumu, nes žinojo, kad reklaminių bukletų spausdinimo rinkos kaina buvo žymiai didesnė nei nurodyta su SIA B. (duomenys pakeisti) sudarytoje sutartyje. Be to, jokio avanso mokėti nereikėjo. Pinigai buvo pervesti D. J. atvežus lankstinukus, kuriuos išteisintasis pats matė. Pasak jo, lankstinukai atrodė kaip knygutės, viršelio spalva buvo mėlyna ir geltona.

12955.

130Kalbėdamas apie su SIA T. (duomenys pakeisti) sudarytas sutartis, išteisintasis pažymėjo, kad tuo metu ir jų sudarymo naudingumas UAB „E. (duomenys pakeisti)“ jam nesukėlė abejonių. Pasak T. P., 2011 m. rudenį UAB „E. (duomenys pakeisti)“ dirbo tik keli serviso inžinieriai, kurie buvo tinkamai apmokyti ir galėjo atlikti kogeneracinių jėgainių techninio aptarnavimo darbus. Išteisintojo teigimu, minėti darbuotojai sudarė tik vieną komandą, įmonė tuo metu turėjo vieną automobilį, vieną įrankių komplektą, o objektų ir juose veikusių jėgainių skaičius buvo žymiai didesnis. Anot T. P., jei tuo pačiu metu aptarnavimo darbus reikėdavo atlikti keliuose objektuose, savo jėgomis UAB „E. (duomenys pakeisti)“ to padaryti jau negalėjo. Todėl, siekiant išvengti galimų baudų ir norint išlaikyti objektus, būdavo pasitelkiamos kitos įmonės, kurios atlikdavo visus reikiamus darbus. T. P. pažymėjo neturėjęs pagrindo abejoti darbų priėmimo-perdavimo aktuose nurodytomis aplinkybėmis, nes niekada negavo jokių pretenzijų dėl darbų neatlikimo. Visos jėgainės veikė tinkamai, o tai reiškia, kad visi techninio aptarnavimo darbai buvo atlikti laiku. T. P. taip pat nurodė, kad UAB „P.. (duomenys pakeisti)“, UAB „Mal. (duomenys pakeisti)“, UAB „A. (duomenys pakeisti)“ galėjo būti išdirbta tiek valandų, kiek buvo nurodyta SIA T. (duomenys pakeisti) išrašytose sąskaitose faktūrose – atitinkamai 210, 190 ir 300 valandų. Išteisintasis akcentavo ne kartą aiškinęs teismui, kad byloje surinkti dokumentai patvirtina, jog UAB „P.. (duomenys pakeisti)“ ir UAB „Mal. (duomenys pakeisti)“ 2011 m. rudenį turėjo būti atlikti didesnės apimties kogeneracinių jėgainių techninio aptarnavimo darbai, todėl jokių klausimų dėl SIA T. (duomenys pakeisti) dokumentuose nurodytos informacijos atitikimo tikrovę jam nekilo. Pasak T. P., UAB „E. (duomenys pakeisti)“ nepatyrė jokios žalos, nes dėl atliktų darbų apmokėjimo buvo pateiktos sąskaitos UAB „L. (duomenys pakeisti)“ ir UAB „Man. (duomenys pakeisti)“, o šios bendrovės savo ruožtu išrašė sąskaitas UAB „Mal. (duomenys pakeisti)“ ir UAB „A. (duomenys pakeisti)“. T. P. paaiškino, kad nors tiesioginės sutartys su pastarosiomis įmonėmis nebuvo pasirašytos, visi apmokėjimai iš UAB „L. (duomenys pakeisti)“ ir UAB „Man. (duomenys pakeisti)“ būdavo gaunami laiku. Jokių įsiskolinimų nei 2011 m., nei vėlesnių metų UAB „E. (duomenys pakeisti)“ finansinėse ataskaitose nebuvo užfiksuota. Tokia praktika buvo taikoma, nes visas įmones – UAB „L. (duomenys pakeisti)“, UAB „A. (duomenys pakeisti)“, UAB „E. (duomenys pakeisti)“, UAB „Man. (duomenys pakeisti)“ – siejo bendri akcininkai ir bendri interesai. Išteisintasis nurodė, kad UAB „L. (duomenys pakeisti)“ direktorius M. J. buvo ir pastarosios bendrovės, ir UAB „E. (duomenys pakeisti)“ akcininku, kitas UAB „E. (duomenys pakeisti)“ akcininkas D. J. dirbo UAB „Man. (duomenys pakeisti)“ komercijos direktoriumi ir tuo pačiu metu vadovavo UAB „A. (duomenys pakeisti)“, buvo šios bendrovės akcininku, o UAB „Man. (duomenys pakeisti)“ direktorius V. Š. buvo UAB „A. (duomenys pakeisti)“ akcininku ir per D. J. dalyvavo UAB „E. (duomenys pakeisti)“ veikloje (t. 9, b. l. 91–103; t. 11, b. l. 89–91).

13156.

132Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį, kad bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme, T. P. davė parodymus net keturis kartus (t. 9, b. l. 91–103; t. 10, b. l. 3–15; t. 11, b. l. 27–32, 89–91), taip pat ne kartą buvo prašomas teismo duoti papildomus paaiškinimus, tačiau priešingai nei nurodo prokuroras, išteisintasis viso baudžiamojo proceso metu nuosekliai teigė, kad visus kaltinime nurodytus dokumentus jam pateikė pasirašyti D. J., o jis pasitikėjo pastarojo teiginiais, kad Latvijos Respublikos įmonės yra patikimos ir visi sutartyse nurodyti darbai bus atlikti tinkamai ir laiku. T. P. taip pat parodė neabejojęs D. J. nurodytomis aplinkybėmis, nes būtent jis, kaip pagrindinis UAB „E. (duomenys pakeisti)“ akcininkas, buvo suinteresuotas tuo, kad bendrovė veiktų pelningai. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad išteisintojo paaiškinimų nepaneigia byloje surinkti įrodymai. Priešingai, liudytojų V. Š., M. J., G. J., A. R., iš dalies L. B., R. B., R. Z., paties D. J. parodymai, byloje surinkti rašytiniai įrodymai (UAB „E. (duomenys pakeisti)“ dirbusių asmenų sąrašas, techninio aptarnavimo sutartys, UAB „Man. (duomenys pakeisti)“ raštas ir kt.), patvirtina T. P. nurodytas aplinkybes.

13357.

134Apklausiami pirmosios instancijos teisme D. J. verslo partneriai V. Š. ir M. J. nurodė, kad D. J. itin aktyviai dalyvaudavo UAB „E. (duomenys pakeisti)“ veikloje ir faktiškai vadovavo šiai bendrovei. Pasak V. Š., D. J. visiškai kontroliavo UAB „E. (duomenys pakeisti)“, visos derybos vykdavo su juo. Liudytojas paaiškino dalyvavęs daugelyje derybų, anot jo, jose dalyvaudavo ir T. P., tačiau buvo aiškiai matyti, kas buvo šių derybų „galva“. V. Š. teigimu, visus lemiamus sprendimus UAB „E. (duomenys pakeisti)“ priiminėjo D. J. (t. 8, b. l. 88–92; t. 11, b. l. 94). UAB „E. (duomenys pakeisti)“ akcininkas M. J. savo ruožtu patvirtino, kad ši bendrovė – D. J. projektas. Pasak jo, įmonė buvo įsteigta D. J. iniciatyva. Liudytojas paaiškino, kad visi sprendimai šioje įmonėje būdavo priimami D. J., T. P. vykdė tik jo nurodymus. M. J. teigimu, nuo UAB „E. (duomenys pakeisti)“ įsteigimo buvo susitarta, kad nei vienas iš akcininkų neturės kontrolinio akcijų paketo. Tuomet M. J. ir D. J. priklausė po 35 procentus UAB „E. (duomenys pakeisti)“ akcijų ir dar dviem akcininkams ? po 15 procentų šios bendrovės akcijų. Liudytojas parodė, kad pastarieji asmenys UAB „E. (duomenys pakeisti)“ valdyme beveik nedalyvavo, todėl iki 2011 m. visus klausimus tarpusavyje derino jis ir D. J.. Bet nuo 2011 m. pradžios, įgijęs kontrolinį UAB „E. (duomenys pakeisti)“ akcijų paketą ir taip sulaužęs dar 2009 m. tarp akcininkų sudarytą susitarimą dėl vadovavimo šiai bendrovei organizavimo, įmonės valdymą visiškai perėmė D. J. (t. 8, b. l. 131–134; t. 11, b. l. 94).

13558.

136UAB „E. (duomenys pakeisti)“ buhalterinę apskaitą tvarkiusios bendrovės direktorius G. J. parodė, kad laikotarpiu nuo 2009 m. lapkričio 12 d. iki 2013 m. gegužės 3 d. jie buvo sudarę sutartį su UAB „E. (duomenys pakeisti)“. Sutartis buvo nutraukta bendrovei susikūrus savo buhalterijos padalinį. Liudytojo teigimu, D. J. domėdavosi UAB „E. (duomenys pakeisti)“ finansine veikla. Tvarkant šios bendrovės buhalterinę apskaitą liudytojui teko bendrauti su D. J., nes UAB „H. (duomenys pakeisti)“ tvarkė ir kitų jo įmonių buhalterinę apskaitą. Pasak G. J., paskui, vos ne vienu metu, kai buvo sukurti visų D. J. bendrovių buhalterijos padaliniai, visos buhalterijos tvarkymas buvo perduotas pačioms įmonėms (t. 8, b. l. 85–88; t. 11, b. l. 94). Liudytoja L. B. parodė, kad jai darbinantis UAB „E. (duomenys pakeisti)“ administratorės-finansininkės pareigoms, ji bendravo ne tik su T. P., bet ir su D. J.. Pasak liudytojos, pastarasis neabejotinai duodavo nurodymus T. P. (t. 8, b. l. 138–142; t. 11, b. l. 94). Duodamas parodymus pirmosios instancijos teisme, pats D. J. patvirtino, kad lankydavosi UAB „E. (duomenys pakeisti)“ ofise, tačiau buvo nenuoseklus atsakydamas į klausimą kaip dažnai jis tą darydavo. Antai tos pačios apklausos metu iš pradžių nurodęs, kad lankydavosi įmonėje labai retai, valdyme nedalyvavo, tik labai svarbius klausimus derindavo su T. P. elektroniniu paštu, vėliau D. J. jau teigė užeidavęs į UAB „E. (duomenys pakeisti)“ kartą per savaitę (t. 8, b. l. 110–118; t. 11, b. l. 94).

13759.

138Šie byloje apklaustų liudytojų parodymai patvirtina, kad priešingai nei teisminio bylos nagrinėjimo metu paaiškino pats D. J., nuo 2011 m. pradžios jis faktiškai perėmė įmonės valdymą, dažnai lankydavosi UAB „E. (duomenys pakeisti)“ patalpose, domėdavosi jos finansine veikla, dalyvaudavo derybose. Taigi jam negalėjo būti nežinoma apie UAB „E. (duomenys pakeisti)“ sudaromus sandorius. Juo labiau apie šios bendrovės sudaromą sandorį dėl kitai bendrovei, kurios akcininku ir direktoriumi taip pat buvo D. J. (UAB „A. (duomenys pakeisti)“), priklausančios kogeneracinės jėgainės techninio aptarnavimo darbų atlikimo. Iš kitos pusės, T. P. siekiant iššvaistyti UAB „E. (duomenys pakeisti)“ turtą, sutarties sudarymas dėl kitai pagrindinio akcininko vadovaujamai bendrovei atliktinų darbų, kurių realiai jis nesiruošė atlikti, yra ne tik nelogiškas, bet ir itin rizikingas elgesys. UAB „E. (duomenys pakeisti)“ turint daugiau objektų, išteisintasis galėtų pasirinkti sutarties sudarymui bet kurį iš jų, tokiu būdu išvengiant galimo demaskavimo.

13960.

140Tą aplinkybę, kad D. J. žinojo apie UAB „E. (duomenys pakeisti)“ sudarytas sutartis ir jam buvo girdėtos kaltinime nurodytos Latvijos Respublikos įmonės patvirtina ir liudytojų V. Š. bei A. R. parodymai. Pastarieji paaiškino, kad savo darbo UAB „Man. (duomenys pakeisti)“ metu D. J. minėjo galimybę sudaryti sutartį su SIA B. (duomenys pakeisti) ir SIA T. (duomenys pakeisti), ragino V. Š. tai padaryti (t. 2, b. l. 134–135; t. 8, b. l. 88–92). Tačiau, pasak pastarojo, paprašęs savo bendrovės teisininko pasidomėti D. J. nurodyta Latvijos Respublikos įmone SIA B. (duomenys pakeisti), jis gavo informaciją, kad ši yra nepatikima, todėl atsisakė D. J. pasiūlymo. Byloje esantis UAB „Man. (duomenys pakeisti)“ raštas pagrindžia šias liudytojų nurodytas aplinkybes (t. 4, b. l. 171).

14161.

142Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad priešingai nei parodė D. J., 2011 m. rudenį UAB „E. (duomenys pakeisti)“ neturėjo pakankamai darbuotojų, tam, kad tinkamai įvykdyti savo prisiimtus įsipareigojimus visuose turėtuose objektuose, todėl sutarčių sudarymo su SIA T. (duomenys pakeisti) naudingumas T. P. nesukėlė abejonių. Bylos medžiaga – UAB „E. (duomenys pakeisti)“ darbuotojų sąrašas (t. 2., b. l. 16), liudytojų R. B., M. K., R. Z., paties D. J. parodymai (t. 8, b. l. 110–118, 143–146; 160–163; t. 11, b. l. 91–89) – patvirtina T. P. nurodytas aplinkybes, kad 2011 m. rugsėjo pradžioje UAB „E. (duomenys pakeisti)“ dirbo trys tinkamai apmokyti kogeneracinių jėgainių techninės priežiūros darbus galėję atlikti darbuotojai (V. J., R. Z. ir M. K.). Ketvirtas darbuotojas – R. B. – buvo priimtas 2011 m. rugsėjo 13 d. Nors apeliaciniame skunde nurodoma, kad visi liudytojai parodė, jog įmonei užteko pajėgumų visiems darbams atlikti, šis teiginys yra nepagrįstas. Antai liudytojas R. Z. paaiškino, kad iš pradžių įmonėje trūko ir darbuotojų, ir įrankių, nes naujokus reikėdavo apmokyti. Panašias aplinkybes nurodė ir liudytojas R. B., teigęs, kad jie nespėdavo atlikti visų darbų ir kreipdavosi pagalbos į kitus asmenis. Pastarasis liudytojas ir liudytojai M. K., R. Z. taip pat nurodė, kad UAB „E. (duomenys pakeisti)“ turėjo daug objektų. Anot jų, darbus reikėdavo atlikti Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, Rusijoje. Atsakydamas į proceso dalyvių klausimus, liudytojas R. Z. paaiškino, kad laikotarpiu nuo 2011 m. iki 2013 m. jam teko dirbti objektuose Lietuvoje, Latvijoje, Kaliningrado srityje. Anot jo, Kaliningrado srityje jie užtruko apie 2–3 savaites, Latvijoje teko dirbti porą savaičių. Tai, kad UAB „E. (duomenys pakeisti)“ turėjo daugiau negu tris objektus, patvirtino ir D. J.. Šios byloje nustatytos faktinės aplinkybės leidžia pagrįstai teigti, kad žinodamas apie įmonėje susidariusią situaciją ir pasitikėdamas D. J., T. P. galėjo pasirašyti pastarojo jam paduotas sutartis neabejodamas tinkamu jose nurodytų darbų atlikimu.

14362.

144Nors apeliaciniame skunde akcentuojama, kad liudytojai L. B. ir M. J. patvirtino, jog visuose objektuose dirbo tik UAB „E. (duomenys pakeisti)“ darbuotojai ir jokios rangos sutartys nebuvo sudaromos, teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad jie įsidarbino vėliau nei buvo pasirašytos kaltinime nurodytos sutartys. Antai liudytoja L. B. buvo įdarbinta 2011 m. gruodžio 1 d., o M. J. – 2013 m. rugpjūčio 5 d. (t. 2, b. l. 16). Pažymėtina, kad jau 2012 m. gegužės ir rugsėjo mėnesiais UAB „E. (duomenys pakeisti)“ kolektyvas pasipildė dar dviem darbuotojais, o 2013 metais buvo įdarbinti penki serviso inžinieriai, o tai neabejotinai leido UAB „E. (duomenys pakeisti)“ daugiau objektų tvarkyti savo jėgomis. Prokuroras pagrįstai nurodo, kad apklausiamas teisme M. K. patvirtino dirbęs UAB „P.. (duomenys pakeisti)“ 2011 m. rugsėjo – spalio mėnesiais, tačiau jo paties teigimu, kartu su juo dirbę ir pirmosios instancijos teisme apklausti liudytojai R. Z. bei R. B. paaiškino, kad būdavo taip, jog kartu su jais objektuose dirbdavo ir kiti darbuotojai – baltarusiai, latviai, vokiečiai. Pastarųjų liudytojų teigimu, kogeneracinėse jėgainėse reikėdavo atlikti ir su elektronika susijusius darbus. Šių paslaugų UAB „E. (duomenys pakeisti)“ darbuotojai ne visada galėdavo suteikti dėl kompetencijos stokos. R. B. ir R. Z. paaiškino, kad kartu su kitų įmonių darbuotojais jie dirbdavo lygiagrečiai, nebendraudavo vieni su kitais, tiesiog girdėdavo, kad žmonės kalbėdavo užsienio kalbomis (t. 8, b. l. 143–146; t. 11, b. l. 83). Svarbu pažymėti, kad apklausiamas pirmosios instancijos teisme SIA T. (duomenys pakeisti) vadovas G. Z. parodė, kad M. B., su kuriuo jis bendravo sutarčių sudarymo su UAB „E. (duomenys pakeisti)“ metu, vykdė su elektronika susijusius darbus (t. 9, b. l. 83). Esant šioms aplinkybėms, negalima neginčijamai teigti, kad visus techninio aptarnavimo darbus UAB „P.. (duomenys pakeisti)“ priklausančioje jėgainėje atliko tik UAB „E. (duomenys pakeisti)“ darbuotojai.

14563.

146Siekdamas pagrįsti T. P. kaltę, prokuroras nurodo ir tai, kad UAB „P.. (duomenys pakeisti)“, UAB „Mal. (duomenys pakeisti)“ ir UAB „A. (duomenys pakeisti)“ kaltinime nurodytu laikotarpiu apskritai nebuvo atliekami T. P. pasirašytuose dokumentuose nurodytos apimties darbai ir šių bendrovių su UAB „E. (duomenys pakeisti)“ nesiejo jokie sutartiniai santykiai, tačiau su šiuo teiginiu taip pat negalima visiškai sutikti. Byloje nustatyta, kad 2010 m. balandžio 1 d. tarp UAB „P.. (duomenys pakeisti)“ ir UAB „E. (duomenys pakeisti)“ buvo sudaryta techninio aptarnavimo sutartis Nr. 2010/04/01-01 (t. 3, b. l. 38–43). Taigi priešingai nei teigia prokuroras, šias bendroves siejo sutartiniai santykiai. Byloje esantys atliktų techninio aptarnavimo darbų perdavimo – priėmimo aktai Nr. 20111201/PST ir Nr. 20111102/PST bei PVM sąskaitos faktūros serija ENV Nr. 00123 ir Nr. 00123 (t. 3, b. l. 61–64) patvirtina, kad 2011 m. spalio ? lapkričio mėnesiais UAB „P.. (duomenys pakeisti)“ buvo atliekami didelės - daugiau nei 700 darbo valandų - apimties darbai, už kuriuos UAB „E. (duomenys pakeisti)“ buvo sumokėta. Taigi pasirašydamas SIA T. (duomenys pakeisti) pateiktą darbų perdavimo ? priėmimo aktą T. P. turėjo pagrindą manyti, kad jame nurodyta informacija, t. y. tai, kad šios bendrovės darbuotojai išdirbo UAB „P.. (duomenys pakeisti)“ 210 valandų, atitinka tikrovę. Šie byloje esantys dokumentai taip pat patvirtina išteisintojo nurodytas aplinkybes, kad darbai buvo atlikti ir apmokėti bei tai, kad jokių pretenzijų dėl jų atlikimo UAB „E. (duomenys pakeisti)“ negavo. Teisėjų kolegija sutinka, kad nagrinėjamu atveju nenustatyta, kas konkrečiai atliko visus techninio aptarnavimo darbus šiame UAB „E. (duomenys pakeisti)“ priklausančiame objekte, tačiau konstatavus, kad pačiai bendrovei galėjo pritrūkti pajėgumų ir kompetencijos tinkamai įvykdyti prisiimtus įsipareigojimus, ši aplinkybė neturi didesnės reikšmės įrodinėjant T. P. esminio turto iššvaistymo požymio – neatlygintinumo – suvokimą.

14764.

148Apeliaciniame skunde pagrįstai nurodoma, kad UAB „Mal. (duomenys pakeisti)“ ir UAB „A. (duomenys pakeisti)“ su UAB „E. (duomenys pakeisti)“ oficialiai nesiejo jokie sutartiniai santykiai. Pirmoje bendrovėje techninio aptarnavimo darbus turėjo vykdyti UAB „L. (duomenys pakeisti)“, o UAB „A. (duomenys pakeisti)“ - UAB „Man. (duomenys pakeisti)“. Tačiau šiame procesiniame sprendime jau buvo minėta, kad UAB „L. (duomenys pakeisti)“, UAB „A. (duomenys pakeisti)“, UAB „Man. (duomenys pakeisti)“ ir UAB „E. (duomenys pakeisti)“ siejo ne tik bendri interesai, bet ir bendri akcininkai. Antai UAB „Man. (duomenys pakeisti)“ direktorius ir akcininkas V. Š., kuris tuo pačiu buvo ir UAB „A. (duomenys pakeisti)“ akcininku, pirmosios instancijos teisme parodė, kad nors UAB „Man. (duomenys pakeisti)“ ir nebuvo sudariusi sutarčių dėl techninio aptarnavimo darbų atlikimo UAB „A. (duomenys pakeisti)“ su T. P. vadovaujama bendrove, tačiau UAB „Man. (duomenys pakeisti)“ nespėjant aptarnauti visų savo objektų, jis kreipdavosi pagalbos į UAB „E. (duomenys pakeisti)“ ir vėliau apmokėdavo šios bendrovės pateiktas sąskaitas. Liudytojas taip pat paaiškino, kad UAB „Man. (duomenys pakeisti)“ aptarnavo UAB „A. (duomenys pakeisti)“ turėtą jėgainę ( - ) sąvartyne, o vėliau tą aptarnavimą perėmė UAB „E. (duomenys pakeisti)“ (t. 8, b. l. 88–92). Teisminio bylos nagrinėjimo metu T. P. pateikė 2012 m. liepos 10 d. PVM sąskaitą faktūrą ir Sutartinio prekių (paslaugų) perdavimo ir priėmimo aktą Nr. 13, patvirtinančius pastarąsias liudytojo nurodytas aplinkybes. Pagal šią sąskaitą faktūrą UAB „Man. (duomenys pakeisti)“ įsipareigojo sumokėti UAB „E. (duomenys pakeisti)“ 11 886 Eur (41 008,11 Lt) už darbus, atliktus ( - ) regiono sąvartyne (t. 10, b. l. 140, 141). Teisėjų kolegija sutinka, kad išteisintojo pateiktas buhalterinės apskaitos dokumentas yra vėlesnės datos nei kaltinime minimas laikotarpis, tačiau jis laikytinas įrodymu, pagrindžiančiu tą faktą, kad priešingai nei nurodė D. J., UAB „E. (duomenys pakeisti)“ aptarnaudavo UAB „A. (duomenys pakeisti)“ objektus, nors šie santykiai nebuvo įtvirtinti rašytine forma.

14965.

150Analogiška išvada darytina ir dėl UAB „Mal. (duomenys pakeisti)“ bei UAB „E. (duomenys pakeisti)“ siejusių santykių. Kaip jau buvo minėta, UAB „Mal. (duomenys pakeisti)“ buvo sudariusi kogeneracinės jėgainės techninio aptarnavimo sutartį su UAB „L. (duomenys pakeisti)“, kurios akcininkas ir direktorius M. J. iki 2012 m. pavasario buvo ir UAB „E. (duomenys pakeisti)“ akcininku. Teisminio bylos nagrinėjimo metu M. J. paaiškino, kad būdavo taip, jog UAB „E. (duomenys pakeisti)“ atlikdavo techninio aptarnavimo darbus vietoje UAB „L. (duomenys pakeisti)“. Pasak liudytojo, tokie UAB „E. (duomenys pakeisti)“ atlikti darbai visada būdavo apmokami UAB „L. (duomenys pakeisti)“. Ar T. P. vadovaujama bendrovė pati atlikdavo tuos darbus, ar samdydavo subrangovus, M. J. nurodyti negalėjo, nes pasak jo, ši aplinkybė UAB „L. (duomenys pakeisti)“ neturėjo jokios reikšmės (t. 8, b. l. 130–134). Pažymėtina, kad teisminio bylos nagrinėjimo metu D. J. taip pat patvirtinto, jog UAB „E. (duomenys pakeisti)“ vykdė kogeneracinės jėgainės techninio aptarnavimo darbus UAB „Mal. (duomenys pakeisti)“. Liudytojas nurodė nežinantis ar tarp šių bendrovių buvo sudaryta tiesioginė sutartis, ar UAB „L. (duomenys pakeisti)“ samdė UAB „E. (duomenys pakeisti)“, tačiau teigė, kad T. P. vadovaujama bendrovė gavo atlyginimą už atliktus darbus. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad D. J., tikinęs pirmosios instancijos teismą nedalyvavęs UAB „E. (duomenys pakeisti)“ valdyme, buvo patvirtinęs, kad UAB „E. (duomenys pakeisti)“ gavo apmokėjimą už visus SIA T. (duomenys pakeisti) atliktus darbus (t. 8, b. l. 85–88), tačiau atsakydamas į kitą proceso dalyvių klausimą, nurodė nežinantis, ar toks apmokėjimas buvo gautas.

15166.

152Teisminio bylos nagrinėjimo metu apklaustas UAB „Mal. (duomenys pakeisti)“ vyriausiasis energetikas S. B. parodė, kad 2011 m. UAB „E. (duomenys pakeisti)“ galėjo atlikti kažkokius darbus kaip UAB „L. (duomenys pakeisti)“ subrangovas. Tačiau vertindama šio liudytojo parodymus, teisėjų kolegija atsižvelgia į tai, kad S. B. teigimu, UAB „E. (duomenys pakeisti)“ perėmė UAB „Mal. (duomenys pakeisti)“ aptarnavimą tik 2014 m., nors byloje neginčijamai nustatyta, kad tokio turinio sutartis tarp minėtų bendrovių buvo sudaryta žymiai anksčiau – 2012 m. vasario 24 d. (t. 2, b. l. 164 – 174). Atsakydamas į klausimus, liudytojas taip pat buvo nurodęs, kad 2011 m. spalio - gruodžio mėnesiais UAB „Mal. (duomenys pakeisti)“ nebuvo atliekami darbai, kurie reikalautų 300 - 400 valandų darbo, tačiau reikėtų pažymėti, kad SIA T. (duomenys pakeisti) pateiktame ir T. P. pasirašytame darbų perdavimo ? priėmimo akte buvo nurodyta, jog UAB „Mal. (duomenys pakeisti)“ buvo išdirbta 190 valandų, t. y. iš esmės dvigubai mažiau nei nurodė S. B..

15367.

154Teisėjų kolegija sutinka su T. P. nurodytais teiginiais, kad tokios apimties darbai galėjo būti atliekami UAB „Mal. (duomenys pakeisti)“ 2011 m. lapkričio – gruodžio mėnesiais. Kaip pagrįstai pažymėjo išteisintasis, sutarties su UAB „Mal. (duomenys pakeisti)“ pasirašymo metu buvo užfiksuota, kad 2012 m. vasario 24 dienai kogeneracinės jėgainės darbo valandų rodmenys buvo 12 325 valandų (t. 2, b. l. 173). T. P. taip pat pagrįstai akcentavo, kad vadovaujantis tarp UAB „Mal. (duomenys pakeisti)“ ir UAB „E. (duomenys pakeisti)“ sudarytos sutarties Priedu Nr. 2, kogeneracinei jėgainei išdirbus 12 000 valandų, turėjo būti atlikti E50 techninio aptarnavimo darbai, kurių metu kogeneracinė jėgainė stabdoma 70 valandų (t. 2, b. l. 170). Taigi šis techninis aptarnavimas turėjo būti atliktas prieš keletą mėnesių iki sutarties pasirašymo. Teisminio bylos nagrinėjimo metu T. P. ne kartą aiškino, šią aplinkybę patvirtino ir UAB „E. (duomenys pakeisti)“ dirbę serviso inžinieriai, kad objekte darbuotojų išdirbtos valandos buvo dauginamos iš darbuotojų skaičiaus, t. y. išdirbus 70 valandų dviem darbuotojams, būdavo apmokamos 140 valandos, trims – 210 valandų ir t. t.

15568.

156Esant šioms aplinkybėms, konstatuotina, kad T. P. turėjo pagrindą manyti, kad jam SIA T. (duomenys pakeisti) pateiktuose darbų priėmimo ? perdavimo aktuose nurodytos apimties techninės priežiūros darbai tiek UAB „A. (duomenys pakeisti)“, tiek UAB „Mal. (duomenys pakeisti)“ buvo atlikti laiku ir tinkamai. Juo labiau, kad UAB „E. (duomenys pakeisti)“ jokių pretenzijų dėl jų atlikimo negavo.

15769.

158Įvertinus aukščiau aptartų byloje surinktų įrodymų visumą ir atsižvelgiant į tai, kad proceso metu nebuvo gauta jokių duomenų, patvirtinančių, kad T. P. veikė bendrai su SIA T. (duomenys pakeisti) vadovu G. Z. ar jį siejo kokie nors ryšiai su šia Latvijos Respublikos bendrove, darytina išvada, jog sudarydamas 2011 m. rugsėjo 5 d. ir 2011 m. spalio 3 d. sutartis su SIA T. (duomenys pakeisti), T. P. nesuvokė veikęs priešingai UAB „E. (duomenys pakeisti)“ interesams, nežinojo, kad minėta Latvijos Respublikos bendrovė galėjo neįvykdyti savo įsipareigojimų, nenumatė ir negalėjo bei neturėjo šito numatyti, todėl negalima teigti, kad savo veiksmais jis iššvaistė UAB „E. (duomenys pakeisti)“ priklausantį 35 000 Eur vertės turtą.

15970.

160Teisėjų kolegija sutinka su apeliacinio skundo argumentu, kad spręsdamas T. P. kaltės klausimą, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai vadovavosi SIA T. (duomenys pakeisti) 2011 m. gruodžio 13 d. trišalio pranešimo UAB „P.. (duomenys pakeisti)“, UAB „A. (duomenys pakeisti)“ ir UAB „Mal. (duomenys pakeisti)“ dėl darbų atlikimo kopija su vertimu (t. 10, b. l. 30). Prokuroras visiškai teisingai nurodo, kad šis dokumentas tėra kopija, tad nesant originalo nėra galimybės įsitikinti jo autentiškumu. Be to, SIA T. (duomenys pakeisti) vadovui G. Z. nurodžius, kad jis nesidomėjo su UAB „E. (duomenys pakeisti)“ sudarytoje sutartyje nurodytų darbų atlikimo klausimu ir faktiškai nežino buvo jie atlikti ar ne, aptariamas dokumentas praranda bet kokią įrodomąją reikšmę. Pripažindama šio apeliacinio skundo argumento pagrįstumą, teisėjų kolegija pažymi, kad jis nepaneigia šio procesinio sprendimo išvadų dėl T. P. kaltės išvaisčius 35 000 Eur UAB „E. (duomenys pakeisti)“ turtą, padarytų įvertinus byloje surinktų duomenų visumą ir kitas spręstinam klausimui reikšmingas aplinkybes.

16171.

162Analogiška išvada darytina ir dėl T. P. kaltės iššvaisčius UAB „E. (duomenys pakeisti)“ turtą (10 000 Eur), pasirašius sutartį su Latvijos Respublikos įmone SIA B. (duomenys pakeisti). Šiame procesiniame sprendime jau buvo minėta, kad aiškindamas šios sutarties sudarymo aplinkybes, T. P. viso proceso metu nuosekliai teigė, kad neturėjo pagrindo manyti, jog SIA B. (duomenys pakeisti) netinkamai įvykdė savo įsipareigojimus, nes matė D. J. atvežtus lankstinukus, kurie savo išvaizda priminė knygutę. Apibūdindamas matytus lankstinukus, T. P. taip pat nurodė, kad jų viršeliai buvo mėlynos ir geltonos spalvos. Išteisintasis akcentavo ir tai, kad sutarties su SIA B. (duomenys pakeisti) pasirašymo klausimas buvo svarstytas UAB „E. (duomenys pakeisti)“ akcininkų valdybos posėdžio metu. Taigi D. J. buvo žinoma ir girdėta ši Latvijos Respublikos įmonė. Šias T. P. nurodytas aplinkybes patvirtina ne tik minėtas akcininkų valdybos posėdžio protokolas, pasirašytas D. J. ir T. P. (t. 5, b. l. 193), bet ir byloje apklaustų liudytojų V. Š. ir A. R. parodymai, taip pat UAB „Man. (duomenys pakeisti)“ raštas (žr. 59 p.). Teisiamojo posėdžio, vykusio 2017 m. lapkričio 29 d. metu, T. P. taip pat pateikė keturis mėlynos spalvos knygutės formos reklaminius lankstinukus (tris atspausdintus rusų kalba ir vieną – anglų kalba), ant kurių viršelio nurodyta, kad jie buvo atspausdinti SIA B. (duomenys pakeisti) (t. 9, b. l. 104). Paaiškindamas kodėl pateikė šiuos dokumentus tik bylą nagrinėjant teisme, T. P. nurodė tikrai žinojęs, kad tokie lankstinukai buvo ir ieškojęs jų likučių pas partnerius. Išteisintojo teigimu, į bylą pateiktus egzempliorius jam perdavė UAB „E. (duomenys pakeisti)“ atstovas Baltarusijoje O. S. (t. 9, b. l. 93).

16372.

164Nors prokuroras nurodo, kad šių lankstinukų autentiškumas kelia abejonių, teisėjų kolegija neturi pagrindo pritarti šiam apeliacinio skundo argumentui. Vertinant minėtus dokumentus, atkreiptinas dėmesys į tai, kad dar ikiteisminio tyrimo metu, t. y. 2014 m. gruodžio 2 d. (t. 7, b. l. 107), apklausiamas T. P. labai tiksliai juos apibūdino, nurodęs, kad D. J. atvežė knygutes primenančius lankstinukus, kurie buvo mėlynos ir geltonos spalvos. Be to, ant aptariamų lankstinukų viršelio yra aiškiai nurodoma juos atspausdinusi bendrovė – SIA B. (duomenys pakeisti). Lankstinukai yra atspausdinti rusų ir anglų kalbomis. Prokuroras nepagrįstai pažymi, kad UAB „E. (duomenys pakeisti)“ savo paslaugas teikė tik Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. Liudytojų parodymais nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad T. P. vadovaujama bendrovė turėjo objektą Kaliningrado srityje, taip pat siūlė savo paslaugas Baltarusijoje esantiems verslo subjektams, tad turėjo pateikti reikiamą informaciją besidomintiems asmenims jiems suprantama – rusų – kalba.

16573.

166Apeliaciniame skunde itin akcentuojama, kad liudytojai L. B., M. K., R. Z., M. J. nurodė niekada nematę UAB „E. (duomenys pakeisti)“ patalpose jokių lankstinukų ir jų nedalino, tačiau tai nepaneigia objektyviai nagrinėjamoje byloje nustatyto jų egzistavimo fakto. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad dauguma minėtų liudytojų – serviso inžinierių – pagal savo pareigas ir neturėjo matyti ar dalinti UAB „E. (duomenys pakeisti)“ reklaminės medžiagos. Be to, visi jie nurodė nematę apskritai jokių lankstinukų, nors byloje surinkti įrodymai patvirtina, kad UAB „E. (duomenys pakeisti)“ naudojo juos savo veikloje. Antai D. J. parodė, kad tokius lankstinukus įmonei parūpindavo vokiečiai (kogeneracinių jėgainių gamintojai), o jie tik uždėdavo ant jų UAB „E. (duomenys pakeisti)“ logotipą ir nurodydavo savo kontaktus. Byloje taip pat yra duomenų, kad 2013 m. UAB „E. (duomenys pakeisti)“ užsakinėjo reklaminio turinio lankstinukus iš UAB „P. (duomenys pakeisti)“ Kaune (t. 10, b. l. 92).

16774.

168Prokuroro teiginiai apie tai, kad T. P. retai dalyvaudavo parodose, todėl negalėjo per tokį trumpą laiko tarpą išdalinti visų lankstinukų, atmestini kaip nepagrįsti. Teisėjų kolegijos vertinimu, praėjus tokiam ilgam laiko tarpui nuo T. P. inkriminuojamos veikos padarymo, neįmanoma objektyviai nustatyti kada ir kam galėjo būti dalinama UAB „E. (duomenys pakeisti)“ reklaminė medžiaga. Be to, pirmosios instancijos teismas visiškai pagrįstai pažymėjo, kad ikiteisminio tyrimo metu nebuvo net bandyta tikrinti išteisintojo versijos, kad bukletai buvo atspausdinti, jų nebuvo ieškoma, tokiu būdu įrodinėjimo pareigą perkeliant T. P. ir preziumuojant, kad D. J. nurodytos aplinkybės atitinka tikrovę.

16975.

170Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnio 2 dalies, Lietuvos Respublikos Konstitucijos 31 straipsnio ir BPK 44 straipsnio 6 dalies nuostatos įtvirtina nekaltumo prezumpciją, o BK 2 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad asmuo atsako pagal baudžiamąjį įstatymą tik tuo atveju, jeigu jis yra kaltas padaręs nusikalstamą veiką. Tai reiškia, kad kaltininko kaltė baudžiamojoje teisėje nėra preziumuojama, o turi būti nustatoma dėl kiekvienos nusikalstamos veikos. Kaltinamasis savo nekaltumo įrodinėti neprivalo ir įrodymų naštos jam perkelti negalima, bet kokios abejonės turi būti vertinamos kaltinamojo naudai. Vadovaujantis principu in dubio pro reo, visos abejonės ir neaiškumai turi būti aiškinami baudžiamojon atsakomybėn traukiamo asmens naudai, tačiau šis principas gali būti taikomas tik tada, kai pagrįstai konstatuojama, jog nėra galimybės abejonių ir neaiškumų pašalinti.

17176.

172Įvertinusi nagrinėjamoje byloje surinktais įrodymais nustatytas faktines aplinkybes ir atsižvelgusi į tai, kad tyrimo metu nebuvo nustatyta jokių T. P. siejusių ryšių su fiktyviu SIA B. (duomenys pakeisti) vadovu arba su pačia bendrove, teisėjų kolegija daro išvadą, kad šiuo atveju nėra galimybės pašalinti iškilusių abejonių dėl T. P. pareikštame kaltinime minimų 10 000 reklaminių lankstinukų spausdinimo paslaugų suteikimo UAB „E. (duomenys pakeisti)“, už kurias pastaroji bendrovė pervedė SIA B. (duomenys pakeisti) 10 000 Eur, kurių iššvaistymu kaltinamas išteisintasis.

17377.

174Bylos medžiaga nėra paneigti T. P. parodymai, kur jis teigė matęs minėtus Latvijos Respublikos bendrovės atspausdintus lankstinukus, todėl pervesdamas pinigus, kaip ir lėšų pervedimo SIA T. (duomenys pakeisti) atveju, nesiekė sudaryti UAB „E. (duomenys pakeisti)“ nenaudingą sandorį, t. y. nesielgė piktavališkai.

17578.

176Teisminio bylos nagrinėjimo metu apklausti liudytojai V. Š., M. J., R. Z., pats T. P. parodė, kad po pastarojo išėjimo iš UAB „E. (duomenys pakeisti)“, tarp T. P. ir D. J. susiklostė akivaizdžiai konfliktiški santykiai. Nepaisant to, kad paties D. J. teigimu, T. P. vadovavimo UAB „E. (duomenys pakeisti)“ laikotarpiu, t. y. nuo 2009 m. iki 2013 m. pabaigos, bendrovė dirbo itin pelningai, netrukus po išteisintojo darbo santykių su UAB „E. (duomenys pakeisti)“ nutraukimo ir, anot T. P., reikalavimo išmokėti išeitinę išmoką pateikimo, jis buvo apkaltintas blogu įmonės valdymu ir jam patikėto turto (automobilio padangų, mobiliųjų telefonų, kogeneracinių jėgainių remontui reikalingų dalių ir kt.) pasisavinimu ir (ar) iššvaistymu. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad nei vienas iš minėtų T. P. UAB „E. (duomenys pakeisti)“ naujo vadovo pareikštų kaltinimų nepasitvirtino, o nagrinėjamoje byloje pradėtas ikiteisminis tyrimas buvo du kartus nutraukiamas. Pažymėtina ir tai, kad teigdamas, jog T. P. veiksmais, nagrinėjamais šioje byloje, UAB „E. (duomenys pakeisti)“ buvo padaryta didelė žala, D. J. nesugebėjo tiksliai įvardinti jos dydžio, teigdamas, kad į šį klausimą nesigilino (t. 8, b. l. 118), nors teismo turimais duomenimis, šiuo metu būtent jis vadovauja šiai bendrovei.

17779.

178Apklausiamas pirmosios instancijos teisme UAB „E. (duomenys pakeisti)“ buhalterinę apskaitą tvarkiusios įmonės direktorius G. J. parodė, kad T. P. vadovavimo laikotarpiu visi dokumentai buvo teikiami tvarkingai, jeigu kilo kažkokie klausimai, išteisintasis visada teikdavo paaiškinimus. Anot liudytojo, jokių įtarimų dėl UAB „E. (duomenys pakeisti)“ atliktų finansinių operacijų nebūdavo, nes priešingu atveju jo vadovaujama bendrovė būtų vienašališkai nutraukiusi sutartį. Perduodant buhalterinę apskaitą jokių klausimų dėl UAB „E. (duomenys pakeisti)“ laikotarpiu nuo 2009 m. iki 2013 m. gegužės mėnesio atliktų mokėjimų taip pat nekilo. Tiek ikiteisminio tyrimo metu, tiek pirmosios instancijos teisme G. J. taip pat nurodė, kad D. J. prašė jo paliudyti prieš T. P., tačiau jis nesutiko (t. 8, b. l. 85 – 88).

17980.

180Pastarosios aplinkybės, vertinant jas atsižvelgiant ir į tai, kad UAB „E. (duomenys pakeisti)“ pakeitusi pavadinimą iki šiol sėkmingai tęsia savo veiklą, o prašymas dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo T. P. teisėsaugos institucijoms buvo pareikštas tik 2014 m. spalio mėnesį, t. y. praėjus net trejiems metams nuo sutarčių su Latvijos Respublikos bendrovėms sudarymo ir beveik metams po A. P. bei T. P. išėjimo iš UAB „E. (duomenys pakeisti)“, kelia pagrįstų abejonių dėl D. J. parodymų, kaltinančių T. P., objektyvumo ir patikimumo bei jo nurodytų aplinkybių atitikimo tikrovę.

18181.

182Kasacinio teismo praktikoje ne kartą pasisakyta, kad turto iššvaistymo požymių buvimas gali būti konstatuojamas tuo atveju, kai įmonės vadovas, piktavališkai veikdamas, sudaro akivaizdžiai su įmonės interesais nesutampantį, pelningai įmonės veiklai iš esmės trukdantį, ekonomiškai nepagrįstą, nelogišką sandorį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-7-262/2013, Nr. 2K-7-251/2013, Nr. 2K-518/2014, Nr. 2K-302-489/2017). Nenustačius T. P. veiksmuose piktavališko veikimo prieš UAB „E. (duomenys pakeisti)“ interesus, jo veiksmai pirmosios instancijos teismo pagrįstai nebuvo kvalifikuoti kaip šios bendrovės turto iššvaistymas, išteisinant T. P. pagal jam pareikštą kaltinimą dėl 45 000 Eur UAB „E. (duomenys pakeisti)“ turto iššvaistymo. Todėl apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nėra pagrindo naikinti pagrįsto ir teisėto Kauno apygardos teismo nuosprendžio.

183Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

184Kauno apygardos prokuratūros Antrojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokuroro Vingaudo Rinkevičiaus apeliacinį skundą atmesti.

1. Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. T. P. išteisintas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau –... 4. A. P. išteisinta pagal BK 24 straipsnio 6 dalį ir 300 straipsnio 1 dalį, 24... 5. Vilniaus socialinio draudimo fondo Kauno skyriaus ir Uždarosios akcinės... 6. Teisėjų kolegija... 7. I. Bylos esmė... 8. 1.... 9. T. P. buvo kaltinamas tuo, kad laikotarpiu nuo 2009 m. lapkričio 5 d. iki 2013... 10. 1.1.... 11. iš anksto žinodamas, kad sutartis įvykdyta nebus, 2011 m. lapkričio 2 d. su... 12. 1.2.... 13. taip pat, iš anksto žinodamas, kad sutartis vykdoma nebus, 2011 m. spalio 3... 14. 1.3.... 15. taip pat, jis iš anksto žinodamas, kad sutartis vykdoma nebus, 2011 m.... 16. 2.... 17. Taip pat, T. P. buvo kaltinamas tuo, kad laikotarpiu nuo 2009 m. lapkričio 5... 18. 3.... 19. A. P. buvo kaltinama tuo, kad bendrininkaudama kaip padėjėja su UAB „E.... 20. 4.... 21. Be to, ji buvo kaltinama tuo, kad siekdama įgyti svetimą turtą, t. y. savo... 22. 5.... 23. Išteisindamas A. P. ir T. P., pirmosios instancijos teismas nurodė, kad... 24. II. Apeliacinio skundo teisiniai argumentai... 25. 6.... 26. Apeliaciniame skunde Kauno apygardos prokuratūros Antrojo baudžiamojo... 27. 6.1.... 28. Pripažinti T. P. kaltu pagal BK 184 straipsnio 2 dalį, BK 24 straipsnio 3... 29. 6.2.... 30. Pripažinti A. P. kalta pagal BK 24 straipsnio 6 dalį, 300 straipsnio 1 dalį,... 31. 7.... 32. Pasak prokuroro, pirmosios instancijos teismas padarė neteisingas išvadas... 33. 8.... 34. Apeliaciniame skunde nurodoma, kad pirmosios instancijos teismas, darydamas... 35. 9.... 36. Anot prokuroro, bylos medžiaga nustatyta, kad vadovaudamas UAB „E. (duomenys... 37. 10.... 38. Prokuroro teigimu, pirmosios instancijos teismas byloje esančio SIA T.... 39. 11.... 40. Vadovaudamasis liudytojų L. B., M. J., M. J., M. K. parodymais, prokuroras... 41. 12.... 42. Prokuroro teigimu, byloje esantys remontų žiniaraščiai, PVM sąskaitos... 43. 13.... 44. Apeliaciniame skunde taip pat akcentuojama, kad objektai, kuriuose SIA T.... 45. 14.... 46. Prokuroras nurodo, kad byloje nustatyta, jog SIA T. (duomenys pakeisti) pati... 47. 15.... 48. Prokuroro teigimu, byloje surinkti įrodymai patvirtina T. P. kaltę dėl... 49. 16.... 50. Vertindamas byloje surinktus įrodymus (duomenis apie T. P. komandiruotes, UAB... 51. 17.... 52. Anot prokuroro, nė vienas liudytojais byloje apklaustų UAB „E. (duomenys... 53. 18.... 54. Pasak prokuroro, baudžiamojo proceso metu duodamas parodymus apie su SIA B.... 55. 19.... 56. Pasak prokuroro, aukščiau aptarti byloje surinkti duomenys, kurie sudaro... 57. 20.... 58. Apeliaciniame skunde teigiama, kad byloje surinkti įrodymai taip pat... 59. 21.... 60. Pasak prokuroro, T. P. ir A. P. kaltę netiesiogiai patvirtina ir nenuoseklūs... 61. 22.... 62. Anot prokuroro, vertinant liudytojų M. J. ir M. Š. parodymus reikėtų... 63. 23.... 64. Atsižvelgdamas į apeliaciniame skunde išdėstytus argumentus, prokuroras... 65. 24.... 66. Teismo posėdžio metu T. P. ir išteisintųjų gynėjas advokatas prašė... 67. III.... 68. Apeliacinės instancijos teismo išvados ir argumentai Apeliacinis skundas... 69. 25.... 70. Skundžiamu nuosprendžiu T. P. ir A. P. buvo išteisinti atitinkamai pagal BK... 71. 26.... 72. Nesutikdamas su tokiomis pirmosios instancijos teismo išvadomis, prokuroras... 73. 27.... 74. Išnagrinėjus byloje surinktus įrodymus, įvertinus juos tiek kiekvieną... 75. 28.... 76. Nors prokuroras pažymi, kad visi UAB „E. (duomenys pakeisti)“ darbuotojai... 77. 29.... 78. Byloje surinktais įrodymais – UAB „E. (duomenys pakeisti)“ darbuotojų... 79. 30.... 80. Aukščiau nurodytą išvadą patvirtina ir kiti byloje surinkti įrodymai:... 81. 31.... 82. Aukščiau aptartais duomenimis, byloje nustatyti ne epizodiški... 83. 32.... 84. Netiesioginiu išteisintosios darbo faktą UAB „E. (duomenys pakeisti)“... 85. 33.... 86. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį ir į tai, kad liudytojo V. G.... 87. 34.... 88. Kaltindamas T. P. UAB „E. (duomenys pakeisti)“ turto iššvaistymu, D. J.... 89. 35.... 90. Skundžiamame nuosprendyje visiškai pagrįstai pažymima, kad UAB „E.... 91. 36.... 92. Teismų praktikoje pažymima, kad darant išvadas, ar asmuo atsako pagal... 93. 37.... 94. Nagrinėjamos bylos kontekste svarbu pažymėti, kad spręsdamas asmenų... 95. 38.... 96. Išnagrinėjusi bylos medžiagą, teisėjų kolegija sutinka su pirmosios... 97. 39.... 98. A. P. taip pat buvo kaltinama tuo, kad siekdama savo naudai įgyti nepagrįstai... 99. 40.... 100. Išteisindamas A. P. pagal BK 182 straipsnio 2 dalį, pirmosios instancijos... 101. 41.... 102. Kasacinis teismas yra nurodęs, kad apgaulė motinystės (tėvystės) pašalpos... 103. 42.... 104. Sukčiavimas yra tyčinis nusikaltimas, todėl šiuo atveju ne mažiau svarbūs... 105. 43.... 106. Nagrinėjamu atveju nenustačius, kad A. P. UAB „E. (duomenys pakeisti)“... 107. 44.... 108. Esant šioms aplinkybėms, konstatuotina, kad skundžiamu nuosprendžiu A. P.... 109. 45.... 110. Nagrinėjamoje byloje T. P. buvo pareikšti kaltinimai dėl UAB „E. (duomenys... 111. 46.... 112. Išnagrinėjęs bylos medžiagą, pirmosios instancijos teismas padarė... 113. 47.... 114. Turto iššvaistymas – tai tyčinis arba neatsargus kaltininkui patikėto ar... 115. 48.... 116. Kaip jau buvo minėta, T. P. pareikštame kaltinime nurodoma, kad jis... 117. 49.... 118. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad 2011 m. lapkričio 2 d. su Latvijos... 119. 50.... 120. Byloje taip pat nustatyta, kad 2011 m. rugsėjo 5 d. UAB „E. (duomenys... 121. 51.... 122. 2011 m. spalio 3 d. UAB „E. (duomenys pakeisti)“ sudarė su Latvijos... 123. 52.... 124. Apeliaciniame skunde pagrįstai pažymima, kad apklausti SIA T. (duomenys... 125. 53.... 126. Turto iššvaistymo neatlygintinumas reiškia, kad kaltininkas jam patikėtą... 127. 54.... 128. Apklausiamas teisminio bylos nagrinėjimo metu T. P. parodė, kad tiek... 129. 55.... 130. Kalbėdamas apie su SIA T. (duomenys pakeisti) sudarytas sutartis,... 131. 56.... 132. Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį, kad bylą nagrinėjant... 133. 57.... 134. Apklausiami pirmosios instancijos teisme D. J. verslo partneriai V. Š. ir M.... 135. 58.... 136. UAB „E. (duomenys pakeisti)“ buhalterinę apskaitą tvarkiusios bendrovės... 137. 59.... 138. Šie byloje apklaustų liudytojų parodymai patvirtina, kad priešingai nei... 139. 60.... 140. Tą aplinkybę, kad D. J. žinojo apie UAB „E. (duomenys pakeisti)“... 141. 61.... 142. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad... 143. 62.... 144. Nors apeliaciniame skunde akcentuojama, kad liudytojai L. B. ir M. J.... 145. 63.... 146. Siekdamas pagrįsti T. P. kaltę, prokuroras nurodo ir tai, kad UAB „P..... 147. 64.... 148. Apeliaciniame skunde pagrįstai nurodoma, kad UAB „Mal. (duomenys... 149. 65.... 150. Analogiška išvada darytina ir dėl UAB „Mal. (duomenys pakeisti)“ bei UAB... 151. 66.... 152. Teisminio bylos nagrinėjimo metu apklaustas UAB „Mal. (duomenys pakeisti)“... 153. 67.... 154. Teisėjų kolegija sutinka su T. P. nurodytais teiginiais, kad tokios apimties... 155. 68.... 156. Esant šioms aplinkybėms, konstatuotina, kad T. P. turėjo pagrindą manyti,... 157. 69.... 158. Įvertinus aukščiau aptartų byloje surinktų įrodymų visumą ir... 159. 70.... 160. Teisėjų kolegija sutinka su apeliacinio skundo argumentu, kad spręsdamas T.... 161. 71.... 162. Analogiška išvada darytina ir dėl T. P. kaltės iššvaisčius UAB „E.... 163. 72.... 164. Nors prokuroras nurodo, kad šių lankstinukų autentiškumas kelia abejonių,... 165. 73.... 166. Apeliaciniame skunde itin akcentuojama, kad liudytojai L. B., M. K., R. Z., M.... 167. 74.... 168. Prokuroro teiginiai apie tai, kad T. P. retai dalyvaudavo parodose, todėl... 169. 75.... 170. Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6... 171. 76.... 172. Įvertinusi nagrinėjamoje byloje surinktais įrodymais nustatytas faktines... 173. 77.... 174. Bylos medžiaga nėra paneigti T. P. parodymai, kur jis teigė matęs minėtus... 175. 78.... 176. Teisminio bylos nagrinėjimo metu apklausti liudytojai V. Š., M. J., R. Z.,... 177. 79.... 178. Apklausiamas pirmosios instancijos teisme UAB „E. (duomenys pakeisti)“... 179. 80.... 180. Pastarosios aplinkybės, vertinant jas atsižvelgiant ir į tai, kad UAB „E.... 181. 81.... 182. Kasacinio teismo praktikoje ne kartą pasisakyta, kad turto iššvaistymo... 183. Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 184. Kauno apygardos prokuratūros Antrojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus...