Byla 2YT-191-615/2019
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, suinteresuoti asmenys Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, valstybės įmonė Turto bankas, A. K

1Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėjas Mindaugas Plučas, sekretoriaujant Vilmai Mikelionienei, dalyvaujant pareiškėjai L. M. ir jos atstovei advokato padėjėjai S. V.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos L. M. pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, suinteresuoti asmenys Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, valstybės įmonė Turto bankas, A. K..

3Teismas

Nustatė

41.

5Pareiškėja pareiškimu prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad pareiškėja priėmė tėvo A. K., mirusio ( - ), palikimą pradėdama jį faktiškai valdyti. Pareiškėja pareiškime (b. l. 3–4) nurodė, kad ( - ) mirė pareiškėjos tėvas A. K.. Velionė A. K. testamento nebuvo sudaręs. Pareiškėja po tėvo mirties pradėjo valdyti ir naudoti velioniui nuosavybės teise priklausiusius buities ir namų apyvokos reikmenis, knygas, nuotraukas, laiškus ir kitus asmeninio naudojimo daiktus. Iki 2018 m. gegužės 31 d. rašto gavimo iš Valstybinės mokesčių inspekcijos, nežinojo, kad tėvo vardu yra piniginė kompensacija už atkurtą žemės nuosavybę. Pareiškėja teismo posėdžio metu pareiškimą palaikė, patvirtino pareiškime nurodytas aplinkybes. Pareiškėjos mama jau buvo mirusi. Suinteresuotas asmuo A. K. yra brolis, kitų vaikų nėra. Ginčų dėl palikimo nebuvo ir nėra.

62.

7Suinteresuotas asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atsiliepime į pareiškimą (b. l. 15–19) nurodė, kad nėra teisinio pagrindo pripažinti juridinę reikšmę turintį faktą. Suinteresuotas asmuo pareiškimo tenkinimui neprieštaraus tik tuo atveju, jei pareiškėja įrodys aplinkybes, kuriomis grindžia prašymą. Suinteresuotas asmuo bylą prašo nagrinėti atstovui nedalyvaujant.

83.

9Suinteresuotas asmuo VĮ Turto bankas atsiliepime į pareiškimą (b. l. 20–21) nurodė, kad VĮ Turto bankas nėra gavęs pranešimo apie palikėjo palikimo perėjimą valstybei. Tuo atveju, jei visapusiškai išnagrinėjus byloje esančius įrodymus, teismas įsitikintų pareiškimo pagrįstumu, suinteresuotas asmuo neprieštaraus pareiškėjo prašymo patenkinimui, taip pat nurodė, kad suinteresuoto asmens atstovas teismo posėdyje nedalyvaus.

104.

11Suinteresuotas asmuo A. K. atsiliepimo į pareiškimą nepateikė, teismo posėdyje nedalyvavo. Apie posėdžio laiką ir vietą pranešta tinkamai.

125.

13Pareiškėjo atstovė teismo posėdžio metu pareiškimą ir jame nurodytas aplinkybes palaikė, prašė jį tenkinti.

14Teismas

konstatuoja:

15Pareiškimas tenkintinas.

166.

17Juridinę reikšmę turinčius faktus teismas gali nustatyti tik tada, kai yra tam tikrų aplinkybių visuma: 1) prašomas nustatyti faktas turi būti juridiškai reikšmingas, t. y. nuo šio fakto priklauso asmenų asmeninių ir turtinių teisių atsiradimas, pasikeitimas ar pabaiga (CPK 444 straipsnio 1 dalis); 2) pareiškėjas neturi dokumentų, patvirtinančių tą juridinę reikšmę turintį faktą; 3) pareiškėjas negali kitokia, t. y. ne teismo, tvarka gauti dokumentų, patvirtinančių atitinkamą juridinę reikšmę turintį faktą arba kai negalima atkurti prarastų dokumentų (CPK 445 straipsnis), o tam, kad asmens asmeninės ar turtinės teisės atsirastų, pasikeistų ar pasibaigtų, reikalinga turėti ir pateikti atitinkamus faktus patvirtinančius dokumentus. Nuostata, kad, tik esant išvardytų sąlygų visetui, galima nustatyti juridinę reikšmę turinčius faktus, nuosekliai atsispindi kasacinio teismo praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. gruodžio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-669/2013; 2012 m. spalio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-443/2012; 2010 m. gruodžio 21 d. nutartis civilinėje Nr. 3K-3-552/2010; 2010 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-388/2010; 2009 m. balandžio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-93/2009).

187.

19Tiek pagal 1964 m. CK 587 straipsnio 2 dalį, tiek pagal dabar galiojantį CK 5.50 straipsnio 2 dalį, 5.51 straipsnį įpėdinis laikomas priėmusiu palikimą, kai faktiškai pradėjo valdyti paveldimą turtą arba padavė palikimo atsiradimo vietos notarui pareiškimą dėl palikimo priėmimo. 1964 m. CK 573 straipsnyje nustatyta, kad paveldint pagal įstatymą, pirmosios eilės įpėdiniai lygiomis dalimis yra: mirusiojo vaikai (jų tarpe ir įvaikiai), sutuoktinis ir tėvai (įtėviai). Nors asmens valia, pradėjus faktiškai valdyti paveldėtą turtą, nėra išreiškiama oficialia forma paduodant įgaliotai institucijai pareiškimą, prašymą ar pan., tačiau toks palikimo priėmimo būdas sukuria tokius pat teisinius padarinius, kaip ir pasinaudojus kitu įstatyme nustatytu palikimo priėmimo būdu – asmuo laikomas priėmusiu palikimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. spalio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-381/2011). 1964 m. CK 573 straipsnyje nustatyta, kad paveldint pagal įstatymą, pirmosios eilės įpėdiniai lygiomis dalimis yra: mirusiojo vaikai (jų tarpe ir įvaikiai), sutuoktinis ir tėvai (įtėviai). Pagal 1964 m. CK 587 straipsnį įgyvendindamas savo teisę į palikimą įpėdinis palikimo priėmimo veiksmus turėjo atlikti per šešis mėnesius nuo palikimo atsiradimo dienos (šiuo metu galiojančio CK 5.50 straipsnyje nustatytas trijų mėnesių terminas). Praleidus šį terminą ir jo įstatymo nustatyta tvarka nepratęsus įpėdinis praranda paveldėjimo teisę. Palikimo priėmimas faktiškai pradėjus valdyti paveldimą turtą – tai įpėdinių valios išreiškimas aktyviais veiksmais, patvirtinantis įpėdinių interesus įgyvendinti teises į visą palikimą. Faktinis palikimo priėmimas reiškia, kad įpėdinis atlieka veiksmus, kuriais parodo, jog siekia priimti palikimą ir turėti į jį nuosavybės teises. Kadangi 1964 m. CK 587 straipsnio 1 dalyje, CK 5.50 straipsnio 1 dalyje draudžiama priimti palikimą iš dalies arba su sąlyga ar išlygomis, tai įpėdinis, priėmęs dalį palikimo, laikomas priėmusiu visą palikimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. gruodžio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-657/2013).

208.

21Iš pareiškėjos pareiškime nurodytų aplinkybių ir byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad A. K. turėjo du vaikus – pareiškėją ir A. K. (b. l. 9, 48–51). A. K. mirė ( - ) (b. l. 6), į notarų biurą dėl paveldėjimo bylos užvedimo ir palikimo priėmimo niekas nesikreipė, paveldėjimo teisės liudijimas nėra išduotas (b. l. 7, 23). Pareiškėja po tėvo mirties pradėjo valdyti ir naudoti velioniui nuosavybės teise priklausiusius buities ir namų apyvokos reikmenis, knygas, nuotraukas, laiškus ir kitus asmeninio naudojimo daiktus. Aplinkybę, kad po A. K. mirties pareiškėja palikimą priėmė faktiškai pradėdama jį valdyti teismo posėdžio metu patvirtino ir liudytoja G. B., kuri nurodė, kad pareiškėją pažįstą daugiau nei 30 metų. Pažinojo ir jos tėvus. Padėjo pareiškėjai iš mirusio tėvo namų perkraustyti daiktus, kartu tvarkė namus. Kad būtų ginčų dėl palikimo liudytoja nežino.

229.

23Įvertinus visus byloje esančius įrodymus, šalių paaiškinimus ir liudytojos parodymus darytina išvada, jog pareiškėja priėmė tėvo A. K., mirusio ( - ), palikimą, pradėdama faktiškai paveldimą turtą valdyti kaip savą (CPK 177, 178, 185 straipsniai). Kadangi palikimo neleidžiama priimti iš dalies, su sąlyga ar išlygomis, o įpėdinis laikomas priėmusiu palikimą, kai jis faktiškai pradėjo paveldimą turtą valdyti, tai pareiškėjo pareiškimas tenkintinas – nustatytinas juridinę reikšmę turintis faktas, kad pareiškėjas faktiškai pradėdamas valdyti paveldimą turtą, priėmė palikimą po savo tėvo A. K. mirties ( - ) (CK 5.50 straipsnio 1 dalis, 5.51 straipsnio 1 dalis, CPK 177, 178, 185 straipsniai, 444 straipsnio 2 dalies 8 punktas).

2410.

25Juridinę reikšmę turintis faktas nustatytinas paveldėjimo teisės liudijimo gavimo tikslu.

26Teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 263 straipsniu, 265 straipsniu, 268 straipsniu, 270 straipsniu, 444 straipsnio 2 dalies 1 punktu ir 448 straipsniu,

Nutarė

27pareiškimą tenkinti.

28Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad pareiškėja L. M., asmens kodas ( - ) priėmė tėvo A. K., asmens kodas ( - ) mirusio ( - ), palikimą, faktiškai pradėdama jį valdyti.

29Juridinę reikšmę turintis faktas nustatytinas paveldėjimo teisės liudijimo gavimo tikslu.

30Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismo Kauno rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai