Byla 2-577/2014
Dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu ir teisės gauti draudimo išmoką pripažinimo, trečiasis asmuo valstybės įmonė „Indėlių ir investicijų draudimas“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus Žironas

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo J. V. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. sausio 7 d. nutarties, kuria buvo sustabdyta civilinė byla, iškelta pagal ieškovo J. V. ieškinį atsakovui bankrutavusiai akcinei bendrovei bankui SNORAS dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu ir teisės gauti draudimo išmoką pripažinimo, trečiasis asmuo valstybės įmonė „Indėlių ir investicijų draudimas“.

3Teisėjas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Byloje kilo ginčas dėl teismo prerogatyvos sustabdyti bylą tol, kol bus išnagrinėta kita civilinė byla kasaciniame teisme.

6Ieškovas J. V. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas pripažinti negaliojančia dėl suklydimo tarp ieškovo ir atsakovo AB banko SNORAS 2011 m. balandžio 12 d. sudarytą obligacijų pasirašymo sutartį Nr.FO20110412S990004, taikyti restituciją ir įpareigoti atsakovą grąžinti už obligacijas sumokėtas lėšas ieškovui, grąžintinai sumai (neviršijančiai 100 000 EUR) pritaikant indėlių ir investicijų draudimo apsaugą.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Vilniaus apygardos teismas 2014 m. sausio 7 d. nutartimi civilinės bylos nagrinėjimą sustabdė iki Lietuvos Aukščiausiame Teisme bus išnagrinėta civilinė byla Nr.3K-7-559/2013 pagal trečiojo asmens VĮ „Indėlių ir investicijų draudimo“ kasacinį skundą dėl Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. liepos 29 d. nutarties peržiūrėjimo civilinėje byloje pagal ieškovo V. G. ieškinį atsakovui B AB bankui SNORAS dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu ir restitucijos taikymo, trečiasis asmuo VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“; bei pagal ieškovo Virgilijaus V. N. kasacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gruodžio 7 d. nutarties ir Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. kovo 7 d. nutarties peržiūrėjimo civilinėje byloje pagal ieškovo Virgilijaus V. N. ieškinį atsakovui B AB bankui SNORAS dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais ir įpareigojimų, trečiasis asmuo VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“. Teismas iš bylos duomenų nustatė, kad ieškovas savo reikalavimus be kita ko grindžia suklydimu atsakovui pateikus klaidingą informaciją dėl įsipareigojimų ieškovui apdraudimo; neatskleidus obligacijų esmės bei rizikos. Nagrinėjamu atveju teismas, spręsdamas klausimą dėl ieškovo reikalavimų, turi vertinti ir tinkamai kvalifikuoti ieškovo įsigytas obligacijas kaip finansinę priemonę, o taip pat taikyti Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymo bei šiuo įstatymu įgyvendinamų Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 94/19 dėl indėlių garantijų sistemų bei Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 97/9/EB dėl investuotojų kompensavimo sistemų nuostatas. Kasaciniame teisme išplėstinės teisėjų kolegijos nagrinėjama iš esmės analogiška byla Nr. 3K-7-559/2013 yra sustabdyta, kreipusis į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą dėl prejudicinio sprendimo, prašant išaiškinti, ar minėtų direktyvų atitinkamos nuostatos turi būti suprantamos ir aiškinamos taip, kad obligacijų turėtojams negali būti netaikomos nei vienos apsaugos (garantijos) sistemos pirmiau nurodytų direktyvų prasme. Teismas taip pat pažymėjo, kad kasaciniame teisme nagrinėjamas ginčas faktinėmis aplinkybėmis panašus į ginčą nagrinėjamoje byloje, o vienodą teismų praktiką formuoja Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (CPK 4 str.). Todėl teismas sprendė, kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo procesinis sprendimas civilinėje byloje Nr.3K-7-559/2013 gali turėti esminės reikšmės, formuojant vienodą teismų praktiką tokio pobūdžio bylose, įskaitant ir nagrinėjamą civilinę bylą. Dėl nurodytų priežasčių teismas nusprendė šią civilinę bylą sustabdyti iki Lietuvos Aukščiausiame Teisme bus išnagrinėta civilinė byla Nr.3K-7-559/2013 (CPK 256 str., 164 str. 4 p.). Teismas, atsižvelgęs į bylos ginčo esmę, teisinę problemą, jos reikšmingumą, padarė išvadą, kad, siekiant užtikrinti vienodą teismų praktiką tokio pobūdžio bylose, civilinę bylą sustabdant procesas byloje nebus vilkinamas (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. gruodžio 17 d. nutartis civ. byloje Nr.2-2765/2013).

9III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

10Ieškovas J. V. pateikė atskirąjį skundą, prašydamas panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. sausio 7 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės. Ieškovas pateikė tokius atskirojo skundo argumentus:

  1. esminės šios bylos aplinkybės yra susijusios su atsakovo suklydimo nustatymu, kuris turi būti išnagrinėtas paties teismo konkrečioje byloje, nestabdant bylos. Šiai bylai yra aktuali Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. birželio 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-381/2013;
  2. teismas nenurodė jokių aplinkybių, kliudančių bylą išnagrinėti iš esmės bei neįvardino kokią reikšmę kasaciniame teisme priimtas sprendimas turėtų nagrinėjant atsakovo suklydimo klausimą (CPK 1623 str.).

11Atsakovas B AB bankas SNORAS pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą, prašydamas atmesti ieškovo J. V. atskirąjį skundą. Teigia, kad tarp šios ir kasaciniame teisme nagrinėjamos bylos yra prejudicinis ryšys, nes abiejų bylų ratio decidendi sutampa, kas reiškia, kad nesustabdžius šios civilinės bylos nagrinėjimo kiltų priešingų teismų sprendimų panašiose bylose rizika (CPK 163 str. 3 p.). Be to, kasaciniame teisme nagrinėjamoje byloje priimtas sprendimas turės esminės reikšmės šiai bylai bei sumažės apeliacijos tikimybė (CPK 164 str. 4 p.).

12IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

13Atskirasis skundas netenkinamas.

14Civilinės bylos sustabdymas reiškia laikiną visų procesinių veiksmų, atliekamų nagrinėjant bylą (išskyrus procesinius veiksmus, susijusius su laikinųjų apsaugos priemonių išsprendimu), sustabdymą dėl aplinkybių, kurios nepriklauso nuo byloje dalyvaujančių asmenų ir teismo valios (CPK 163 – 164 str., 166 str. 3 d., 167 str. 1 d.). Dėl šios priežasties civilinės bylos sustabdymas visais atvejais neišvengiamai pailgina bylos nagrinėjimo trukmę, kas suponuoja CPK 7 straipsnio 1 dalyje įtvirtintų civilinio proceso principų - koncentruotumo ir ekonomiškumo - pažeidimo tikimybę. Todėl teismas kiekvienu atveju, spręsdamas bylos sustabdymo klausimą, privalo atsižvelgti į konkrečias bylos aplinkybes ir įsitikinti, kad nesustabdžius bylos nėra galimybės tinkamai ir teisingai jos išnagrinėti.

15Įstatymo leidėjas yra įtvirtinęs dvi civilinės bylos sustabdymo pagrindų rūšis: privalomąjį bylos sustabdymą (CPK 163 str.) ir fakultatyvųjį bylos sustabdymą (CPK 164 str.). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, aiškindamas teisės normų, reglamentuojančių civilinės bylos sustabdymo pagrindus, taikymą, yra konstatavęs, kad, nepaisant to, dėl kurios rūšies civilinės bylos sustabdymo pagrindo egzistavimo yra sprendžiama, abiem atvejais turi būti nustatytos objektyvios aplinkybės, kliudančios išspręsti civilinę bylą. Byla sustabdoma iki tol, kol išnyksta sustabdymo pagrindą sudariusios aplinkybės (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. balandžio 19 d. nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-187/2011 ir kt.). Taigi, civilinės bylos sustabdymas (privalomasis ar fakultatyvusis) gali būti konstatuotas tik tuo atveju, jei teismas nustato, jog civilinės bylos neįmanoma teisingai išnagrinėti tol, kol neišnyks/neatsiras tam tikros aplinkybės, kurių išnykimas/atsiradimas nepriklauso nuo teismo ir byloje dalyvaujančių asmenų valios.

16Nagrinėjamu atveju teismas skundžiama nutartimi sustabdė civilinę bylą iki bus išnagrinėta kita civilinė byla Nr. 3K-7-172/2014, nagrinėjama kasaciniame teisme (buvęs civilinės bylos Nr. 3K-7-559/2013). Kaip matyti iš šios bylos ir kasaciniame teisme nagrinėjamos bylos ratio decidendi, abejose bylose keliami klausimai dėl obligacijų sutarties pripažinimo negaliojančia pagal CK 1.90 straipsnyje įtvirtintą sandorių negaliojimo pagrindą, restitucijos taikymo galimybės bei valstybės pareigos privalomai apdrausti (apsaugoti) obligacijų turėtojus. Minėtoje kasacinio teismo nutartyje taip pat konstatuota, kad nagrinėjamu atveju kilo galimo tiesioginio atitinkamų direktyvų (kurios galimai numato privalomą investuotojų (obligacijų turėtojų) apsaugą) taikymo klausimas, nes Lietuvos Respublikos nacionalinė teisė galimai pažeidė atitinkamų direktyvų nuostatas ir šio klausimo nesureguliavo nacionaliniu lygmeniu. Dėl šios priežasties Lietuvos Aukščiausiasis Teismas sustabdė civilinę bylą Nr. 3K-7-172/2014 ir kreipėsi į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą su prašymu priimti prejudicinį sprendimą, atsakant į eilę klausimų, įskaitant ir klausimą, ar pagal atitinkamų direktyvų nuostatas indėlių sertifikatų ir obligacijų turėtojams turi būti taikoma apsauga (garantija).

17Įvertinus kasaciniame teisme nagrinėjamų klausimų aktualumą šios bylos faktinių aplinkybių kontekste, matyti, kad tuo atveju, jei kasacinis teismas konstatuotų, jog vadovaujantis atitinkamomis direktyvomis obligacijų turėtojui taip pat turi būti privalomai taikomas valstybinis draudimas (apsauga), ieškovui būtų priteista draudiminė išmoka, nepaisant to, ar jis suklydo dėl obligacijų sutarties esmės ir laikė ją sandoriu, kuris privalomai draudžiamas valstybės, ar suklydimo nebuvo. Tokiu atveju likusios ginčo dalies (dėl ieškovo esminio suklydimo fakto nustatymo ir atitinkamai sandorio pripažinimo negaliojančiu dėl suklydimo) nagrinėjimas netektų teisinės prasmės, nes niekaip papildomai neįtakotų ieškovo turtinės padėties ar turtinių interesų (ieškovo finansinio reikalavimo dydžio nustatymo bankrutavusiam bankui bei ieškovui išmokėtinos valstybės apdraustos sumos dydžio nustatymo). Įvertinus visas šias aplinkybes darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi nusprendęs sustabdyti šios civilinės bylos nagrinėjimą iki kasaciniame teisme bus išnagrinėta civilinė byla Nr. 3K-7-172/2014 priėmė racionalų ir pagrįstą procesinį sprendimą, kurio tikslas – jau pirmosios instancijos teisme priimti kasacinio teismo praktiką atitinkantį sprendimą ir tokiu būdu eliminuoti apeliacijos bei kasacijos tikimybę, sutrumpinti proceso trukmę, sumažinti bylinėjimosi išlaidas (įskatinat ir atsakovo, kuris yra bankrutavęs, administravimo išlaidas). Atsižvelgiant į išdėstyta, atmetami kaip nepagrįsti ieškovo atskirojo skundo argumentai, kad pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje nenurodė pakankamo objektyvaus civilinės bylos sustabdymo pagrindo (CPK 12 str., 1623 str., 164 str. 1 d. 4 p., 178 str.).

18Pažymėtina ir tai, kad šios bylos inicijavimas tiesiogiai buvo įtakotas atsakovo teisinio statuso – bankroto, dėl ko ieškovas neteko galimybės atgauti lėšų, investuotų pagal obligacijų sutartį bei atitinkamai dėl ko ieškovui tapo aktualus obligacijų sutarties apdraudimo/neapdraudimo klausimas. Kitaip tariant, tikrasis ieškovo tikslas yra atgauti bent dalį investuotų lėšų, pasirinkus tam tikrą gynybos būdą, tai yra įrodinėjant obligacijų sutarties negaliojimą dėl suklydimo (CK 1.90 str.). Būtent turėdamas tikslą tinkamai apginti obligacijų turėtojų turtinius interesus, įskaitant ir turtinę teisę reikalauti draudiminės išmokos, kasacinis teismas civilinėje byloje Nr. 3K-7-172/2014 ir kreipėsi į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą, prašydamas priimti prejudicinį sprendimą. Atsižvelgiant į išdėstyta bei įvertinus tikrąjį ieškovo kreipimosi į teismą su ieškiniu tikslą atmestini kaip nepakankami ieškovo atskirojo skundo argumentai, kad pirmosios instancijos teismas privalėjo šią bylą toliau nagrinėti vadovaudamasis kita Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. birželio 28 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-381/2013, kurioje buvo pateikti teisės normų taikymo išaiškinimai tik dėl suklydimo fakto nustatymo, nesprendžiant klausimo dėl obligacijų sutarties privalomo draudimo (apsaugos) taikymo. Išvados, jog tokiais atvejais būtina stabdyti visos bylos nagrinėjimą, laikosi ir Lietuvos apeliacinis teismas, kuris sustabdė analogiškos bylos nagrinėjimą apeliacine tvarka (civ. bylos Nr. 2-54/2014), bei Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, kuris dėl kreipimosi į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą sustabdė visos civilinės bylos nagrinėjimą kasaciniame teisme (civ. bylos Nr. 3K-7-172/2014).

19Apeliacine tvarka išnagrinėjus ieškovo J. V. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. sausio 7 d. nutarties, nebuvo nustatyta pagrindų, įtvirtintų CPK 329 bei 330 straipsniuose, dėl kurių skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis turėtų būti naikinama atskiruosiuose skunduose išdėstytais motyvais. Taip pat nebuvo nustatyta CPK 329 straipsnio 2 dalyje numatytų absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 338 str.). Dėl šios priežasties ieškovo atskirasis skundas netenkinamas, o Vilniaus apygardos teismo 2014 m. sausio 7 d. nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

20Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

21Vilniaus apygardos teismo 2014 m. sausio 7 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjas... 4. I. Ginčo esmė... 5. Byloje kilo ginčas dėl teismo prerogatyvos sustabdyti bylą tol, kol bus... 6. Ieškovas J. V. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas pripažinti... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. sausio 7 d. nutartimi civilinės bylos... 9. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 10. Ieškovas J. V. pateikė atskirąjį skundą, prašydamas panaikinti Vilniaus... 11. Atsakovas B AB bankas SNORAS pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą,... 12. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 13. Atskirasis skundas netenkinamas.... 14. Civilinės bylos sustabdymas reiškia laikiną visų procesinių veiksmų,... 15. Įstatymo leidėjas yra įtvirtinęs dvi civilinės bylos sustabdymo pagrindų... 16. Nagrinėjamu atveju teismas skundžiama nutartimi sustabdė civilinę bylą iki... 17. Įvertinus kasaciniame teisme nagrinėjamų klausimų aktualumą šios bylos... 18. Pažymėtina ir tai, kad šios bylos inicijavimas tiesiogiai buvo įtakotas... 19. Apeliacine tvarka išnagrinėjus ieškovo J. V. atskirąjį skundą dėl... 20. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 21. Vilniaus apygardos teismo 2014 m. sausio 7 d. nutartį palikti nepakeistą....