Byla e2-1623-1085/2019
Dėl skolos priteisimo, trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Nemuno būstas“, ir atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Baubilas“ priešieškinį ieškovams E. V. ir V. V. dėl sutarties sąlygų pakeitimo iš dalies

1Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Brigita Palubinskienė, sekretoriaujant Ievai Blauzdžiūnaitei, dalyvaujant ieškovų atstovui advokato padėjėjui Tomui Ryzgeliui, atsakovės atstovui advokatui Daliui Mecelicai,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovų E. V. ir V. V. ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Baubilas“ dėl skolos priteisimo, trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Nemuno būstas“, ir atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Baubilas“ priešieškinį ieškovams E. V. ir V. V. dėl sutarties sąlygų pakeitimo iš dalies.

3Teismas

Nustatė

4ieškovai ieškiniu prašo priteisti iš atsakovės 7 504 Eur skolą, 5% dydžio metines procesines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki sprendimo visiško įvykdymo bei ieškovų patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad ieškovai ir atsakovė 2017 m. liepos 13 d. sudarė notarinę pirkimo - pardavimo sutartį, kuria ieškovai pirko, o atsakovė pardavė butą/patalpą - butą, unikalus Nr. ( - ). Sutarties 2.4. papunktyje šalys susitarė, kad pirkėjams, t. y. ieškovams, yra žinoma, jog „yra sudaryta 2016 m. liepos 27 d. Daugiabučio namo kreditavimo sutartis, Nr. EIBV-2016-5987-09 (pastatas - bendrabutis, unikalus Nr. ( - )). <....> Jeigu iki 2018 m. gruodžio 20 d. bus pradėti pastato - bendrabučio, unikalus Nr. ( - ) bei patalpos, unikalus Nr. ( - ) (kuri yra padalinta į vienuolika turtinių vienetų), renovacijos darbai pagal parengtą namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planą Nr. KJS 20645, suderintą su VšĮ Būsto energijos taupymo agentūra (suderinimo data: 2014 m. gruodžio 30 d. Pagal 2014 m. gruodžio 30 d. balsavimu raštu patvirtintas investicijų planas patalpai, unikalus Nr. ( - ), nuosavybės teise priklauso UAB „Baubilas“) tuomet pardavėjas, UAB „Baubilas“, pirkėjams E. V. ir V. V. įsipareigoja sumokėti 7 504 Eur. Pirkėjai E. V. ir V. V. nurodo ir sutinka, kad UAB „Baubilas“ 7 504 Eur sumokėtų į UAB „Nemuno būstas“, į. k. 135836853, kaupiamųjų lėšų sąskaitą <...>, ne vėliau kaip per 1 (vienerius) metus nuo pastato - bendrabučio, unikalus Nr. 1995-2011-7064, renovacijos darbų pradžios. Jeigu pardavėjas šiame punkte nurodytu terminu pirkėjams nesumokėtų 7 504 Eur, tuomet pirkėjams pareikalavus, įsipareigoja sumokėti pirkėjams 0,01 % delspinigių už kiekvieną pradelstą dieną, nuo aukščiau nurodytos sumos ir pirkėjai įgyja teisę kreiptis į teismą dėl aukščiau nurodytos sumos išieškojimo įstatymų nustatyta tvarka“. Daugiabučio namo adresu ( - ), renovacijos darbai pradėti 2017 m. spalio 24 d. Atsižvelgiant į aukščiau nurodytas aplinkybes, atsakovė UAB „Baubilas“ iki 2018 m. spalio 24 d. privalėjo ieškovams sumokėti 7 504 Eur, pervedant šiuo pinigus į UAB „Nemuno būstas“ sąskaitą.

5Atsakovė UAB „Baubilas“ pateikė teismui priešieškinį, kuriuo prašo pakeisti 2017 m. liepos 13 d. nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutarties, sudarytos tarp ieškovų ir atsakovės, 2.4 papunkčio nuostatas iš dalies, nustatant, kad atsakovė sumoka ieškovams 7 504 Eur, juos sumokėdama į UAB „Nemuno būstas“ kaupiamųjų lėšų sąskaitą, ne vėliau kaip per du mėnesius nuo gyvenamo namo, adresu ( - ), renovacijos pabaigos ir kaupiamosios sąskaitos aktyvavimo bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad atsakovė negalėjo įvykdyti savo prievolės dėl trečiųjų asmenų veiksmų, todėl prašo ieškinį atmesti. Pripažįsta, kad 2017 m. liepos 12 d. buvo sudaryta buto, esančio ( - ), pirkimo – pardavimo sutartis. Pagal ją įsipareigojo sumokėti už ieškovus 7 504 Eur į trečiojo asmens sąskaitą. Jau sudarant šią sutartį, ieškovams buvo žinoma, kad ši sutarties sąlyga bus įvykdyta tarpusavio skolų užskaitymo būdu. Tuo metu buvo planuojama gyvenamojo namo, esančio ( - ), renovacija. Dalį renovacijos darbų atliko UAB „Baubilas“, t. y., ji renovavo šio gyvenamojo namo stogą. Už šiuos darbus atsakovei turėjo sumokėti UAB „Autokausta“. Visi gyvenamojo namo atnaujinimo darbai turėjo būti baigti per vienerius metus nuo šių darbų pradžios. Tačiau UAB „Autokausta“ neatliko gyvenamojo namo renovacijos nustatytais terminais, todėl atsakovei nesumokėjo pinigų už jos atliktus gyvenamojo namo stogo atnaujinimo darbus, todėl negalėjo užskaityti už gyventojus. Iki tol, kol gyvenamojo namo atnaujinimo darbai nėra baigti, ieškovams nekyla jokios pareigos mokėti už gyvenamojo namo atnaujinimo darbus. UAB „Baubilas“ nesiekia išvengti turtinės prievolės sumokėti už ieškovus, tačiau iki šiol nebuvo padaryta tai dėl UAB „Autokausta“ neatliktų darbų ir nepradėto atsikaitymo su atsakove. Atsakovė kreipėsi į UAB „Autokausta“, kad ši bendrovė užskaitytų jai mokėtiną sumą, kaip sumą, kurią gautų iš gyvenamojo namo, ( - ), gyventojų. Mano, kad keisti sutarties sąlygas egzistuoja visos sąlygos. Įtraukiant atsakovės prievolę į nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartį buvo siekiama tam tikrų tikslų ir jų įvykdymas buvo siejamas su tam tikromis aplinkybėmis. Šiuo atveju, nebuvo žinoma aplinkybė, kad gyvenamojo namo renovacija nebus baigta taip, kaip buvo planuota - per nepilnus metus. Be to, mano, kad svarbi aplinkybė sudaranti pagrindą keisti sutartį, kad atsakovės prievolės įvykdymas buvo siejamas su atsakovės gautina sumą iš UAB „Autokausta“, kadangi UAB „Baubilas“ buvo šios bendrovės subrangovas atliekant gyvenamojo namo renovaciją. Teigia, kad ieškinio tenkinimas taptų itin sudėtinga finansine našta atsakovei, kadangi prievolė sumokėti už ieškovę buvo siejama su pinigų sumos gavimu už stogo remonto darbus, kurie yra atlikti. Atsakovė gaus atlygį už darbus, kai tik UAB „Autokausta“ pabaigs gyvenamojo namo renovaciją. Taigi, Atsakovė yra priversta prašyti teismo pakeisti nekilnojamojo turto pirkimo – pardavimo sutarties 2.4 papunkčio nuostatas.

6Teismo posėdžio metu ieškovų atstovas palaikė ieškinio argumentus, su priešieškiniu nesutiko. Papildomai nurodė, kad atsakovė dėl sutarties sąlygų į ieškovus nesikreipė, su jais nebendradarbiavo.

7Atsakovė atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su ieškiniu nesutinka. Nurodė, kad ieškinys yra nepagrįstas ir neteisėtas, todėl turi būti atmestas. Paaiškino, jog sudarydami su ieškovais sutartį, įsipareigojo už juos sumokėti 7 504 Eur į trečiojo asmens, t. y. UAB „Nemuno būstas“, sąskaitą. Sudarant sutartį ieškovams buvo žinoma, kad ši sutarties sąlyga bus įvykdyta tarpusavio skolų užskaitymo būdu. Atsakovė rekonstravo gyvenamojo namo stogą, už šiuos darbus turėjo sumokėti UAB „Autokausta“, tačiau ji neatliko gyvenamojo namo rekonstrukcijos nustatytais terminais, todėl atsakovei nepervedė pinigų už jos atliktus gyvenamojo namo stogo atnaujinimo darbus, todėl kitos dalies už gyventojus negalėjo užskaityti. Gyvenamojo namo atnaujinimo darbai nėra baigti. Mano, kad negali būti ginčo dėl to, kad jos vardu 7 504 Eur skolos nėra, kadangi UAB „Autokausta“ yra skolinga atsakovei žymiai didesnę sumą ir tarpusavio skolų įskaitymo procedūra yra pradėta. Trečiajam asmeniui, t. y. UAB „Nemuno būstas“, iš ieškovų nereikalaujant mokėti 7 504 Eur, ieškovų teisės nėra pažeidžiamos, trūksta tik buhalterinių dokumentų ir nėra jokių kitokių kliūčių užskaityti ieškovams mokėtinos sumos dalį.

8Ieškovai atsiliepime į priešieškinį nurodė, kad su juo nesutinka ir prašė atmesti. Atsakovė, prieš teikdama teismui priešieškinį nesikreipė į ieškovus dėl tarp jų sudarytos sutarties 2.4. punkto pakeitimo, taip pažeisdama Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.233 straipsnio 3 dalyje numatytą privalomą ikiteisminį šalių ginčo nagrinėjimą. Atsižvelgiant į tai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 296 straipsnio 1 dalies 1 punktu, priešieškinys turėtų būti paliktas nenagrinėtu. Taip pat nurodė, kad ieškovai nesutinka su priešieškinyje nurodyta atsakovės faktinių aplinkybių interpretacija. Ieškovų manymu, tai, kad UAB „Baubilas“ tikėjosi, jog renovacijos darbai bus baigti per vienerius metus nuo jų pradžios ir rangovas UAB „Autokausta“ per šį laikotarpį atsiskaitys su atsakove, tačiau tai neįvyko, niekaip neįtakoja šalių sudarytos sutarties sąlygų vykdymo privalomumo.

9Atsakovės atstovas teismo posėdžio metu ieškinį prašė atmesti, priešieškinio reikalavimus palaikė. Atsakovė su ieškovais iki bylos iškėlimo žodžiu bendravo dėl Sutarties sąlygų pakeitimo. Sutartis sudaryta notaro pagal standartinę formą. Ją sudarant nemanė, kad gali kilti problemų dėl sutarties vykdymo, kadangi renovaciją galvojo baigti anksčiau nei po metų. Tačiau atsirado tam tikrų kliūčių (skundai, valstybinių institucijų įpareigojimai ir pan.), dėl kurių laiku nebaigta. Prievolės atsiradimas buvo siejamas su tam tikra įvykių seka: renovacijos pabaiga, sąskaitos aktyvavimu. Ieškovams tretysis asmuo jokių reikalavimų nereiškia, jų teisės nėra pažeistos. Renovacija šiai dienai faktiškai baigta, liko sutvarkyti juridinius reikalus. Posėdžio metu pateikė teismui 2019 m. gegužės 31 d. sudarytą susitarimą tarp UAB „Autokausta“ ir atsakovės, kuris, pasak atsakovės atstovo, įrodo, kad atsakovė atliko stogo įrengimo darbus adresu ( - ), ir UAB „Autokausta“ už šiuos darbus liko skolinga 50 798,64 Eur sumą atsakovei. Sutartis tarp ieškovų ir atsakovės nebuvo įvykdyta, kadangi renovacija nebuvo baigta, neatidaryta kaupiamoji sąskaita, neatsiskaityta su atsakove. Ieškovai ir atsakovė nėra lygioje padėtyje, šalių padėties yra iš esmės pasikeitusi lyginant su padėtimi, buvusia sudarant sutartį, kadangi atsakovė turi įvykdyti didesnę prievolę, nei ieškovams, kadangi yra pardavusi daugiau butų.

10Trečiasis asmuo UAB „Nemuno būstas“ atsiliepimų į ieškinį ir priešieškinį nepateikė.

11Teismas

konstatuoja:

12ieškinys tenkintinas, priešieškinys atmestinas.

13Rašytine bylos medžiaga, šalių paaiškinimais nustatyta, kad ieškovai ir atsakovė 2017 m. liepos 13 d. sudarė notarinę pirkimo - pardavimo sutartį, kuria ieškovai bendrosios jungtinės nuosavybės teise pirko, o atsakovė pardavė butą/patalpą - butą, unikalus Nr. ( - ) (toliau – ir Sutartis) (e. b. l. 5-14). Sutarties 2.4. papunktyje šalys susitarė, kad „jeigu iki 2018 m. gruodžio 20 d. bus pradėti pastato - bendrabučio, unikalus Nr. ( - ) bei patalpos, unikalus Nr. ( - ) (kuri yra padalinta į vienuolika turtinių vienetų), renovacijos darbai pagal parengtą namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planą Nr. KJS 20645, suderintą su VšĮ Būsto energijos taupymo agentūra (suderinimo data: 2014-12-30. Pagal 2014-12-30 balsavimu raštu patvirtintas investicijų planas patalpai, unikalus Nr. ( - ), nuosavybės teise priklauso UAB „Baubilas“) tuomet pardavėjas UAB „Baubilas“ pirkėjams E. V. ir V. V. įsipareigoja sumokėti 7 504 Eur. Pirkėjai E. V. ir V. V. nurodo ir sutinka, kad UAB „Baubilas“ 7 504 Eur sumokėtų į UAB „Nemuno būstas“, į. k. 135836853, kaupiamųjų lėšų sąskaitą Nr. LT38 7180 9000 0470 0855, esančią AB Šiaulių banke, ne vėliau kaip per 1 (vienus) metus nuo pastato - bendrabučio, unikalus Nr. 1995-2011-7064, renovacijos darbų pradžios. Jeigu pardavėjas šiame punkte nurodytu terminu pirkėjams nesumokėtų 7 504 Eur, tuomet pardavėjas, pirkėjams pareikalavus, įsipareigoja sumokėti pirkėjams 0,01 % delspinigių už kiekvieną pradelstą dieną, nuo aukščiau nurodytos sumos ir pirkėjai įgyja teisę kreiptis į teismą dėl aukščiau nurodytos sumos išieškojimo įstatymų nustatyta tvarka“.

14Iš bylos duomenų, šalių atstovų paaiškinimų nustatyta ir šalys dėl to ginčo nekėlė, kad daugiabučio namo, adresu ( - ), renovacijos darbai faktiškai buvo pradėti 2017 m. spalio 24 d. (e. b. l. 16).

15Atsakovė su ieškiniu nesutinka, nurodydama, kad atsakovė prievolės pagal Sutarties 2.4 papunktį negalėjo įvykdyti dėl trečiųjų asmenų veiksmų, be to, ieškovams nekilo pareiga mokėti už gyvenamojo namo atnaujinimo darbus, kol gyvenamojo namo atnaujinimo darbai nebuvo baigti ir UAB „Nemuno būstas“ nereiškia tokio reikalavimo ieškovams. Taip pat atsakovė priešieškiniu reiškia reikalavimą pakeisti 2017 m. liepos 13 d. nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutarties, sudarytos tarp ieškovų ir atsakovės, 2.4 papunkčio nuostatas iš dalies, nustatant, kad atsakovė sumoka ieškovams 7 504 Eur, juos sumokėdama į UAB „Nemuno būstas“ kaupiamųjų lėšų sąskaitą, ne vėliau kaip per du mėnesius nuo gyvenamo namo, adresu ( - ), renovacijos pabaigos ir kaupiamosios sąskaitos aktyvavimo.

16Dėl ieškinio reikalavimų

17Byloje kilo ginčas, ar atsakovei atsirado prievolė sumokėti 7 504 Eur ieškovams pagal Sutartį. Kaip nurodo atsakovė, ji prievolės negalėjo įvykdyti dėl trečiųjų asmenų veiksmų, be to, ieškovei nekilo pareiga mokėti už gyvenamojo namo atnaujinimo darbus, kol gyvenamojo namo atnaujinimo darbai nebuvo baigti, todėl aiškinant Sutarties sąlygas turėtų būti atsižvelgiama į šias aplinkybes.

18Sutartinių santykių teisinio kvalifikavimo ir sutarčių aiškinimo taisyklės reglamentuotos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.193–6.195 straipsniuose. Sutarties šalims nesutariant dėl tam tikrų jų sudarytos sutarties sąlygų, teismas, spręsdamas šalių ginčą dėl tokių sutarties sąlygų vykdymo ar jų neįvykdymo (netinkamo įvykdymo) teisinių padarinių, aiškina jas vadovaudamasis CK 6.193 straipsnyje nustatytomis sutarčių aiškinimo taisyklėmis, taip pat remdamasis CK 1.5 straipsnyje įtvirtintais bendraisiais teisės principais. CK 6.193 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad sutartys turi būti aiškinamos sąžiningai. Aiškinant sutartį, pirmiausia nagrinėjami tikrieji sutarties šalių ketinimai (CK 6.193 straipsnio 1 dalis), derinant šį subjektyvų sutarties aiškinimo principą su jos teksto lingvistine analize. Kai šalys skirtingai aiškina savo pareigas pagal sutartį ir kai neįmanoma jų nustatyti taikant subjektyvų (šalių tikrųjų ketinimų) sutarties aiškinimo būdą, prioritetas teiktinas pažodiniam sutarties teksto aiškinimui, kaip objektyviausiai atspindinčiam tikrąją šalių valią dėl prisiimtų įsipareigojimų turinio (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. lapkričio 8 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-431/2011 ir joje nurodytą kasacinio teismo praktiką).

19Šalių sudarytos sutarties 2.4 papunktyje nustatyta, kad „jeigu iki 2018 m. gruodžio 20 d. bus pradėti pastato - bendrabučio, unikalus Nr. ( - )<...> renovacijos darbai pagal parengtą namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planą <...> tuomet pardavėjas UAB „Baubilas“ pirkėjams E. V. ir V. V. įsipareigoja sumokėti 7 504 Eur. Pirkėjai E. V. ir V. V. nurodo ir sutinka, kad UAB „Baubilas“ 7 504 Eur sumokėtų į UAB „Nemuno būstas“, į. k. 135836853, kaupiamųjų lėšų sąskaitą Nr. LT38 7180 9000 0470 0855, esančią AB Šiaulių banke, ne vėliau kaip per 1 (vienus) metus nuo pastato - bendrabučio, unikalus Nr. ( - ), renovacijos darbų pradžios“. Teismas konstatuoja, kad tokia sutarties sąlyga yra aiški, todėl nėra jokio poreikio taikyti CK 6.193– 6.195 straipsniuose įtvirtintas sutarties aiškinimo taisykles, kurios taikomos, kai sutarties sąlyga gali būti nevienareikšmiškai suprantama, neaiški, nepakankamai apibrėžta, kai net ir aiškios sutarties sąlygos prieštarauja viena kitai, taip pat kitais atvejais, kai būtina nustatyti sutarties turinį. Kaip teigia atsakovė, ši sutarties nuostata turėtų būti vertinama kartu su aplinkybe, kad yra pradėta tarpusavio skolų užskaitymo procedūra su UAB „Autokausta“, kuri yra rangovė atliekant namo renovacijos darbus, UAB „Autokausta“ yra skolinga atsakovei, todėl atsakovė negalėjo įvykdyti prisiimto įsipareigojimo. Atsakovė nesitikėjo, kad renovacijos darbai užsitęs ilgiau nei metus. Atkreiptinas dėmesys, kad Sutartyje atsakovės prievolės atsiradimas nėra siejamas su renovacijos darbų pabaiga, o atvirkščiai – siejamas su renovacijos darbų pradžia. Taip pat Sutartyje šalys nenumatė, neaptarė galimybės sustabdyti ar nevykdyti mokėjimo ieškovams, siejant tokią galimybę, pavyzdžiui, su trečiųjų asmenų (ne sutarties šalių), šiuo atveju UAB „Autokausta“, įsipareigojimų atsakovei nevykdymu. Taip pat svarbu paminėti, kad pirkimo pardavimo sutartis buvo patvirtinta notaro, kuris tvirtindamas Sutartį turėjo pareigą išaiškinti Sutarties sąlygų juridinę reikšmę sandorio šalių teisėms ir pareigoms. Šalys ginčo nekėlė ir nė viena iš šalių neteikė įrodymų, jog notaras šiuo atveju atliko neteisėtus veiksmus ir patvirtino tikrosios šalių valios neatitinkantį sandorį. Be to, atsakovė yra juridinis asmuo, o jam taikomi didesni atidumo ir rūpestingumo reikalavimai. Pagal savo veiklos pobūdį atsakovė privalėjo žinoti ir įvertinti galinčią kilti riziką tinkamai įvykdyti Sutartį. Atsakovė teigia, kad ieškovams buvo išaiškinta ir sutarta, kad atsakovė užskaitys ieškovų mokėtiną sumą už renovacijos darbus, kai tik UAB „Autokausta“ baigs gyvenamojo namo atnaujinimo darbus. Teismas tokį atsakovės argumentą vertina kritiškai, tik kaip gynybinę poziciją, kadangi nesuprantama, kodėl pastaroji sąlyga nebuvo įtvirtinta Sutartyje – priešingai, šalys sutarė, kad atsakovė įvykdys savo prievolę ne vėliau kaip per 1 (vienus) metus nuo namo renovacijos darbų pradžios.

20Dėl šių priežasčių atsakovės argumentai, kad Sutarties 2.4 papunktyje įtvirtinta nuostata turėtų būti aiškinama atsižvelgiant į atsakovės santykius su trečiaisiais asmenimis bei tikrąją šalių valią, atmestini kaip nepagrįsti.

21Teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią, yra privaloma ir turi būti vykdoma. Pagal CK 6.189 straipsnio 1 dalį sutartis įpareigoja atlikti ne tik tai, kas tiesiogiai joje numatyta, bet ir visa tai, ką lemia sutarties esmė arba įstatymai. Šioje teisės normoje įtvirtintas sutarties privalomumo ir vykdytinumo principas, kuriuo vadovaudamasis kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles (CK 6.256 straipsnio 1 dalis), priešingu atveju atsiranda sutartinė civilinė atsakomybė už netinkamą prievolės įvykdymą – asmuo, neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs savo sutartinę prievolę, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (baudą, delspinigius) (CK 256 straipsnio 2 dalis).

22Iš Sutarties 2.4 papunkčio matyti, kad atsakovė įsipareigojo sumokėti 7 504 Eur ieškovams, jei ateityje atsiras iš anksto Sutartyje nurodyta (atidedamoji) sąlyga – jeigu iki 2018 m. gruodžio 20 d. bus pradėti daugiabučio namo, esančio ( - ), renovacijos darbai. Konstatavus, kad renovacijos darbai buvo pradėti 2017 m. spalio 24 d., t. y. įvykus Sutartyje aptartai sąlygai prievolei atsirasti, atsakovei atsirado pareiga sumokėti Sutarties 2.4 punkte nurodytą sumą ieškovams.

23Dėl priešieškinio reikalavimų

24Atsakovė priešieškiniu prašo, vadovaujantis CK 6.204 straipsniu, pakeisti Sutarties 2.4 papunkčio nuostatą iš dalies, nustatant, kad atsakovė sumoka ieškovams 7 504 Eur, juos sumokėdama į UAB „Nemuno būstas“ kaupiamųjų lėšų sąskaitą, ne vėliau kaip per du mėnesius nuo gyvenamo namo, adresu ( - ), renovacijos pabaigos ir kaupiamosios sąskaitos aktyvavimo. Šį reikalavimą grindžia aplinkybėmis, kad atsakovei nebuvo žinoma, jog gyvenamojo namo renovacija nebus baigta taip, kaip planuota – per nepilnus metus ir atsakovės prievolė buvo siejama su atsakovės gautina suma iš UAB „Autokausta“, kadangi atsakovė buvo šios bendrovės subrangovė atliekant gyvenamojo namo renovaciją, bei aplinkybe, kad ieškinio tenkinimas taptų itin sudėtinga finansine našta atsakovei, kadangi prievolė sumokėti už ieškovę buvo siejama su pinigų sumos gavimu už stogo remonto darbus, kurie yra atlikti.

25Sutarties pakeitimas teismo sprendimu yra išimtinė priemonė, galima tik įstatyme ar sutartyje nurodytais atvejais, nes sutarties pakeitimas tokiu būdu reiškia priverstinį įsikišimą į šalių nustatytą tarpusavio teisių ir pareigų pusiausvyrą.

26CK 6.204 straipsnyje nustatyta sutarties pakeitimo galimybė tais atvejais, kai po jos sudarymo pasikeičia aplinkybės, turinčios reikšmės sutarties vykdymui. Pagal šio straipsnio 1 dalį, jeigu įvykdyti sutartį vienai šaliai tampa sudėtingiau negu kitai šaliai, ši šalis privalo vykdyti sutartį, atsižvelgiant į kitose CK 6.204 straipsnio dalyse nustatytą tvarką.

27Pagal CK 6.204 straipsnio 2 dalį sutarties vykdymo suvaržymu laikomos aplinkybės, kurios iš esmės pakeičia sutartinių prievolių pusiausvyrą, t. y. arba iš esmės padidėja įvykdymo kaina, arba iš esmės sumažėja gaunamas įvykdymas, jeigu: 1) tos aplinkybės atsiranda arba nukentėjusiai šaliai tampa žinomos po sutarties sudarymo; 2) tų aplinkybių nukentėjusi šalis sutarties sudarymo metu negalėjo protingai numatyti; 3) tų aplinkybių nukentėjusi šalis negali kontroliuoti; 4) nukentėjusi šalis nebuvo prisiėmusi tų aplinkybių atsiradimo rizikos.

28Kaip aiškindamas minėtą teisės normą savo jurisprudencijoje nurodo kasacinis teismas, tam, kad būtų konstatuota, jog vienai šaliai sutarties vykdymas yra iš esmės suvaržytas, būtina nustatyti, kad tam tikros aplinkybės iš esmės pakeitė šalių sutartinių prievolių pusiausvyrą ir kad tos aplinkybės atitinka CK 6.204 straipsnio 2 dalyje išvardytus kriterijus. Sutartinių prievolių pusiausvyros pasikeitimu laikytinos aplinkybės, kai arba iš esmės padidėja įvykdymo kaina, arba iš esmės sumažėja gaunamas įvykdymas. Sutarties vykdymo varžymas turi būti esminis, pažeidžiantis šalių interesų pusiausvyrą, reikalavimas įvykdyti sutartį tokiomis aplinkybėmis prieštarautų sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principams. Be to, tam, kad dėl šių aplinkybių būtų galima keisti ar nutraukti sutartinius santykius, CK 6.204 straipsnio 2 dalyje nustatytos papildomos sąlygos: tokios aplinkybės atsiranda ar tampa žinomos jau sudarius sutartį; ją sudarydama šalis negalėjo protingai numatyti, kad tokių aplinkybių gali atsirasti; tų aplinkybių nukentėjusi šalis negali kontroliuoti (jos nepriklauso nuo tos šalies valios, šalis negalėjo sukliudyti jų atsiradimui ir pan.); nukentėjusi šalis nebuvo prisiėmusi tų aplinkybių atsiradimo rizikos (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. balandžio 24 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-296/2006; 2012 m. balandžio 10 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-150/2012).

29Taigi, tam, kad būtų galima pagal CK 6.204 straipsnį pakeisti sutarties sąlygas, visų pirma būtina nustatyti, jog tam tikros aplinkybės iš esmės pakeitė šalių sutartinių prievolių pusiausvyrą, t. y. nustatyti, kad arba iš esmės padidėjo įvykdymo kaina, arba iš esmės sumažėjo gaunamas įvykdymas. Nenustačius nė vieno iš šių alternatyvių faktų egzistavimo nėra pagrindo teigti, jog tam tikros aplinkybės iš esmės pakeitė šalių sutartinių prievolių pusiausvyrą, ir tirti bei vertinti jų (aplinkybių) atitiktį CK 6.204 straipsnio 2 dalies 1–4 punktuose nustatytoms papildomoms sąlygoms (kriterijams).

30Kasacinio teismo nurodyta, kad tiek esminis vykdymo išlaidų padidėjimas, tiek esminis vykdymo vertės sumažėjimas turi būti pagrindžiami objektyviais kriterijais, patvirtinančiais, jog atitinkamas pasikeitimas tikrai įvyko; šalis, prašanti keisti sutarties sąlygą, turi pateikti įrodymus, pagrindžiančius, kaip jos nurodytos aplinkybės iš esmės pakeitė šalių sutartinių prievolių pusiausvyrą (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gegužės 31 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-265/2011). Sutartinių prievolių pusiausvyros pokytis paprastai nustatomas pagal objektyvią planuoto (buvusio sutarties sudarymo metu) ir realaus prievolės įvykdymo pokyčių skaitinę išraišką (pavyzdžiui, įvykdymo kainos padidėjimo skaitinę išraišką). Tam tikrais atvejais šis pokytis taip pat gali būti nustatomas pagal netiesioginį įvykdymo sąnaudų padidėjimą arba įvykdymo vertės sumažėjimą ir kt. Konkrečios sutarties vykdymo suvaržymai kiekvienoje byloje vertintini individualiai, atsižvelgiant į nustatytą pokyčio mastą, sutartimi prisiimtos rizikos laipsnį, sutarties šalių statusą ir kitas reikšmingas aplinkybes (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. lapkričio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-523/2013).

31Iš priešieškinio reikalavimų ir atsiliepimo į ieškinį matyti, kad atsakovė iš esmės neginčija prievolės įvykdymo sumos, tačiau siekia pakeisti prievolės įvykdymo terminą, kad prievolė sumokėti atsirastų ne metai nuo renovacijos darbų pradžios, o du mėnesiai nuo darbų pabaigos. Tokį savo reikalavimą sieja su tuo, kad atsakovė savo prievolės negalėjo įvykdyti dėl trečiųjų asmenų veiksmų. Be to, ieškovei neatsirado pareiga mokėti už renovacijos darbus, todėl Sutarties sąlygos turėtų būti keičiamos atsižvelgiant į tikrąją šalių valią.

32Kaip matyti iš priešieškinio turinio ir atsakovės atstovo paaiškinimų, atsakovė neįrodinėjo iš esmės padidėjusios sandorio įvykdymo kainos, taip pat nenurodė prievolės įvykdymo pokyčio skaitinės išraiškos, nors parengiamojo posėdžio metu atsakovės atstovui buvo išaiškinta įrodinėjimo pareiga ir pasiūlyta teismui teikti atsikirtimus patvirtinančius įrodymus. Atsakovė, reikšdama priešieškinio reikalavimą, iš esmės remiasi ta aplinkybe, kad trečiasis asmuo neatsiskaitė su atsakove, todėl ji negali įvykdyti savo įsipareigojimo ieškovams

33Šalis, kuri kreipiasi į teismą reikalaudama pakeisti sutarties sąlygas turi pagrįsti, kodėl dėl pasikeitusių aplinkybių (nagrinėjamu atveju – dėl trečiųjų asmenų neatsiskaitymo su atsakove), jai įvykdyti sutartį tapo esmingai sudėtingiau negu kitai šaliai. Atsakovė pateikė įrodymus, kad UAB „Autokausta“ skolinga atsakovei 50 798,64 Eur sumą, tačiau ši aplinkybė nepagrindžia iš esmės padidėjusios Sutarties įvykdymo kainos, arba iš esmės sumažėjusio gaunamo įvykdymo iš Sutarties, o tik apibrėžia atsakovės ir trečiųjų asmenų prievolinius santykius. Šalis neturi teisės pasinaudoti sutarties vykdymo suvaržymo institutu tik dėl to, kad sudaryta sutartis pasirodė esanti nepelninga arba generuoja mažesnį pelną nei buvo manyta sutarties sudarymo metu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. lapkričio 28 d. nutartis civilinėje byloje 3K-3-514/2014).

34Be to, teismas atkreipia dėmesį, kad atsakovė, Sutarties sudarymo metu privalėjo, kaip protingas ir atsakingas verslo santykių dalyvis, įsitikinti tokio sandorio naudingumu, įvertinti ir prisiimti neigiamų savo veiklos padarinių riziką, apsvarstyti Sutarties galimą įvykdymo pasunkėjimo riziką ir atitinkamai apsispręsti, ar toks Sutartyje numatytas prievolės įvykdymas yra priimtinas, todėl konstatuotina, kad atsakovė neįrodė egzistuojant ir CK 6.204 straipsnio 2 dalies 2 punkte įtvirtintą aplinkybę, jog atsakovė Sutarties sudarymo metu negalėjo protingai numatyti aplinkybių, esmingai suvaržančių Sutarties vykdymą.

35Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, teismas nenustatė faktinių aplinkybių dėl sutartinių prievolių pusiausvyros pokyčio egzistavimo, jo masto, realaus įvykdymo kainos padidėjimo skaitinės išraiškos, dėl to daro išvadą, kad priešieškinio reikalavimas dėl sutarties sąlygų pakeitimo yra nepagrįstas, todėl netenkintinas.

36Argumentas, kad ieškovams neatsirado pareiga mokėti už renovacijos darbus, todėl Sutarties sąlygos turėtų būti keičiamos atsižvelgiant į tikrąją šalių valią, atmestinas kaip teisiškai nereikšmingas, kadangi jis nenusijęs su sąlygomis, kurioms esant, galima būtų, vadovaujantis CK 6.204 straipsniu, pakeisti Sutartį.

37Dėl procesinių palūkanų

38CK 6.37 straipsnio 2 dalis numato, kad skolininkas privalo mokėti įstatymo nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. CK 6.210 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Atsižvelgiant į tai, ieškovų reikalavimas priteisti iš atsakovės 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (7 504 Eur) nuo bylos teisme iškėlimo dienos (2018 m. lapkričio 2 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo yra pagrįstas ir tenkintinas.

39Dėl bylinėjimosi išlaidų

40Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 straipsnio 1 dalis). Ieškovai pateikė duomenis apie tai, kad patyrė 700 Eur advokato pagalbos išlaidų, sumokėjo 225 Eur žyminio mokesčio. Atsižvelgiant į tai, ieškovams priteistina 925 Eur bylinėjimosi išlaidų (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 79 straipsnis, 88 straipsnio 1 dalies 6 punktas).

41Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 263, 268, 270 straipsniais, teismas:

Nutarė

42ieškinį tenkinti, priešieškinį atmesti.

43Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Baubilas“, įmonės kodas 136034087, ieškovams E. V., asmens kodas ( - ) ir V. V., asmens kodas ( - ) 7 504 Eur (septynis tūkstančius penkis šimtus keturis eurus) skolos, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (7 504 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme 2018 m. lapkričio 2 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 925 Eur (devynis šimtus dvidešimt penkis eurus) bylinėjimosi išlaidoms atlyginti.

44Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismo Kauno rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Brigita... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. ieškovai ieškiniu prašo priteisti iš atsakovės 7 504 Eur skolą, 5%... 5. Atsakovė UAB „Baubilas“ pateikė teismui priešieškinį, kuriuo prašo... 6. Teismo posėdžio metu ieškovų atstovas palaikė ieškinio argumentus, su... 7. Atsakovė atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su ieškiniu nesutinka.... 8. Ieškovai atsiliepime į priešieškinį nurodė, kad su juo nesutinka ir... 9. Atsakovės atstovas teismo posėdžio metu ieškinį prašė atmesti,... 10. Trečiasis asmuo UAB „Nemuno būstas“ atsiliepimų į ieškinį ir... 11. Teismas... 12. ieškinys tenkintinas, priešieškinys atmestinas.... 13. Rašytine bylos medžiaga, šalių paaiškinimais nustatyta, kad ieškovai ir... 14. Iš bylos duomenų, šalių atstovų paaiškinimų nustatyta ir šalys dėl to... 15. Atsakovė su ieškiniu nesutinka, nurodydama, kad atsakovė prievolės pagal... 16. Dėl ieškinio reikalavimų ... 17. Byloje kilo ginčas, ar atsakovei atsirado prievolė sumokėti 7 504 Eur... 18. Sutartinių santykių teisinio kvalifikavimo ir sutarčių aiškinimo... 19. Šalių sudarytos sutarties 2.4 papunktyje nustatyta, kad „jeigu iki 2018 m.... 20. Dėl šių priežasčių atsakovės argumentai, kad Sutarties 2.4 papunktyje... 21. Teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią,... 22. Iš Sutarties 2.4 papunkčio matyti, kad atsakovė įsipareigojo sumokėti 7... 23. Dėl priešieškinio reikalavimų... 24. Atsakovė priešieškiniu prašo, vadovaujantis CK 6.204 straipsniu, pakeisti... 25. Sutarties pakeitimas teismo sprendimu yra išimtinė priemonė, galima tik... 26. CK 6.204 straipsnyje nustatyta sutarties pakeitimo galimybė tais atvejais, kai... 27. Pagal CK 6.204 straipsnio 2 dalį sutarties vykdymo suvaržymu laikomos... 28. Kaip aiškindamas minėtą teisės normą savo jurisprudencijoje nurodo... 29. Taigi, tam, kad būtų galima pagal CK 6.204 straipsnį pakeisti sutarties... 30. Kasacinio teismo nurodyta, kad tiek esminis vykdymo išlaidų padidėjimas,... 31. Iš priešieškinio reikalavimų ir atsiliepimo į ieškinį matyti, kad... 32. Kaip matyti iš priešieškinio turinio ir atsakovės atstovo paaiškinimų,... 33. Šalis, kuri kreipiasi į teismą reikalaudama pakeisti sutarties sąlygas turi... 34. Be to, teismas atkreipia dėmesį, kad atsakovė, Sutarties sudarymo metu... 35. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, teismas nenustatė faktinių... 36. Argumentas, kad ieškovams neatsirado pareiga mokėti už renovacijos darbus,... 37. Dėl procesinių palūkanų... 38. CK 6.37 straipsnio 2 dalis numato, kad skolininkas privalo mokėti įstatymo... 39. Dėl bylinėjimosi išlaidų ... 40. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 41. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 263, 268,... 42. ieškinį tenkinti, priešieškinį atmesti.... 43. Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Baubilas“,... 44. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per...