Byla B2-72-368/2014
Dėl 2800000,00 Lt A. V., 1000000,00 Lt G. S., 1 000 000,00 Lt K. B., 6 490 000,00 Lt UAB „Prioritetas“ ir 4 831 102,41 Lt Swedbank, AB, kreditorinių reikalavimų tvirtinimo restruktūrizavimo byloje

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus Mockevičius rašytinio proceso tvarka uždarosios akcinės bendrovės (toliau UAB) „BA prekyba“ restruktūrizavimo byloje

Nustatė

2Šiaulių apygardos teismas 2011 m. spalio 6 d. nutartimi iškėlė restruktūrizavimo bylą UAB „BA prekyba“ ir įpareigojo administratorių UAB „Valnetas“ įmonės restruktūrizavimo planą pateikti teismui ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo teismo nutarties iškelti restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos.

3Šiaulių apygardos teismas 2011 m. gruodžio 20 d. nutartimi pratęsė terminą RUAB „BA prekyba“ restruktūrizavimo planui pateikti vienam mėnesiui – iki 2011 m. kovo 18 d.

4Šiaulių apygardos teismas 2012 m. vasario 27 d. nutartimi sustabdė restruktūrizuojamos UAB „BA prekyba“ ĮRĮ 15 straipsnyje numatytas restruktūrizavimo plano svarstymo ir tvirtinimo procedūras iki tol, kol įsiteisės teismo sprendimas dėl 2800000,00 Lt A. V., 1000000,00 Lt G. S., 1 000 000,00 Lt K. B., 6 490 000,00 Lt UAB „Prioritetas“ ir 4 831 102,41 Lt Swedbank, AB, kreditorinių reikalavimų tvirtinimo restruktūrizavimo byloje.

5Šiaulių apygardos teismas 2012 m. rugsėjo 26 d. nutartimi netvirtino 2800000,00 Lt A. V., 1000000,00 Lt G. S., 1000000,00 Lt K. B., 6490000,00 Lt UAB „Prioritetas“ kreditorinių reikalavimų. Patvirtino 1 263 365,88 EUR Swedbank, AB, kreditorinį reikalavimą ir UAB „Prioritetas“ 784 901,69 Lt kreditorinį reikalavimą.

6Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2013 m. vasario 14 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-461/2013 paliko nepakeistą Šiaulių apygardos teismo 2012 m. rugsėjo 26 d. nutartį.

7Šiaulių apygardos teismas 2013 m. kovo 12 d. nutartimi pratęsė terminą RUAB „BA prekyba“ restruktūrizavimo planui pateikti vienam mėnesiui – iki 2013 m. balandžio 8 d.

8Šiaulių apygardos teisme 2014-11-28 gautas Swedbank, AB, prašymas nutraukti RUAB „BA prekyba“ restruktūrizavimo bylą, kadangi nuo restruktūrizavimo bylos iškėlimo praėjo treji metai ir dar nėra patvirtintas restruktūrizavimo planas.

9Prašymas tenkintinas, RUAB „BA prekyba“ restruktūrizavimo byla nutrauktina.

10Pagal LR įmonių restruktūrizavimo įstatymo (toliau – ĮRĮ) 14 straipsnio 5 dalį restruktūrizavimo plano projektas turi būti pateiktas tvirtinti teismui ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo nutarties iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą priėmimo dienos. Teismas restruktūrizavimo administratoriaus arba įmonės valdymo organo prašymu turi teisę pratęsti šioje dalyje nustatytą terminą, bet ne ilgiau kaip vienam mėnesiui.

11Minėta, kad Šiaulių apygardos teismas 2011 m. gruodžio 20 d. nutartimi pratęsė terminą RUAB „BA prekyba“ restruktūrizavimo planui pateikti vienam mėnesiui – iki 2011 m. kovo 18 d, o teismo 2013 m. kovo 12 d. nutartimi papildomai pratęsė terminą RUAB „BA prekyba“ restruktūrizavimo planui pateikti vienam mėnesiui – iki 2013 m. balandžio 8 d. Taigi teismas nustatė galutinį restruktūrizavimo plano pateikimo terminą – iki 2013 m. balandžio 8 d.

12ĮRĮ 28 straipsnio 1 dalies 1 punkte kaip vienas iš savarankiškų įmonės restruktūrizavimo bylos nutraukimo pagrindų yra numatytas atvejis, kai nustatytais terminais nepateikiamas restruktūrizavimo planas. Pagal Lietuvos apeliaciniame teisme suformuotą praktiką, teismas, spręsdamas dėl restruktūrizavimo bylos nutraukimo minėtu pagrindu, turi atsižvelgti į ĮRĮ keliamus tikslus, praleisto termino trukmę ir kitas svarbias bylos aplinkybes, siekiant priimti teisingą, protingą ir sąžiningą procesinį sprendimą bei tokiu būdu užtikrinti tinkamą kreditorių teisių ir interesų apsaugą (pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. vasario 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-820/2011; 2012 m. vasario 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-459/2012).

13Pažymėtina, kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2013 m. spalio 16 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-3-485/2013 pakeitė Šiaulių apygardos teismo 2012 m. rugsėjo 26 d. nutarties dalį, kuria patvirtintas UAB „Prioritetas“ 784 901,69 Lt reikalavimas, ir Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. vasario 14 d. nutarties dalį, kuria nurodyta Šiaulių apygardos teismo nutarties dalis palikta nepakeista ir patvirtino UAB „Prioritetas“ 821 000 Lt reikalavimą.

14Teismas pažymi, kad galutinis terminas RUAB „BA prekyba“ restruktūrizavimo planui pateikti buvo iki 2013 m. balandžio 8 d., o, įvertinant Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. spalio 16 d. nutartį, ginčas dėl kreditorių kreditorinių reikalavimų buvo galutinai išspręstas 2013 m. spalio 16 d., kadangi kasacinio teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir įsiteisėja nuo priėmimo dienos (CPK 362 straipsnio 1 dalis).

15Lietuvos apeliacinio teismas 2014 m. gegužės 7 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-776/2014 palikdamas nepakeistą Šiaulių apygardos teismo 2013 m. kovo 12 d. nutartį, galutinai išsprendė kreditorių ginčus dėl kitų finansinių reikalavimų tvirtinimo. Pagal CPK 331 straipsnio 6 dalį apeliacinės instancijos teismo sprendimas ar nutartis įsiteisėja nuo jų priėmimo dienos.

16Pažymėtina, kad RUAB „BA prekyba“ restruktūrizavimo planas nebuvo pateiktas iki šios nutarties priėmimo (2014 m. gruodžio 2 d.).

17Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad per teismo nustatytą ir kelis kartus pratęstą terminą restruktūrizavimo planas nebuvo pateiktas, terminas planui pateikti buvo stipriai praleistas ir duomenų, kad per tą laiką būtų įvykęs RUAB „BA prekyba“ kreditorių susirinkimas, kurio metu kreditoriai būtų pritarę restruktūrizavimo plano projektui, nėra, taip pat, įvertindamas aplinkybes, kad restruktūrizavimo byla įmonei iškelta 2011 m. spalio 6 d., ir kreditoriams nesusitariant dėl restruktūrizavimo proceso, nėra realių restruktūrizavimo plano projekto pateikimo teismui tvirtinti galimybių bei tolesnis terminas restruktūrizavimo planui pateikti pratęsimas būtų neracionalus ir neatitinkantis ĮRĮ nuostatų bei nepateisinamas objektyviomis aplinkybėmis, sprendžia, jog yra pagrindas nutraukti bendrovės restruktūrizavimo bylą pagal ĮRĮ 28 straipsnio 1 dalies 1 punktą.

18Be to, apeliacinis teismas yra išaiškinęs, kad įstatyme nenustatyta galimybės restruktūrizavimo plano rengimą tęsti neribotą laiką dėl to, kad nėra patvirtinti visų arba lemiamą balsų skaičių turinčių kreditorių reikalavimai. Pažymėjo, kad įstatyme nėra nuostatų, pagal kurias restruktūrizavimo plano rengimas ir tvirtinimas būtų siejamas su visų kreditorių reikalavimų patvirtinimu, priešingai – pagal ĮRĮ 12 straipsnio 1 dalies 3 punktą restruktūrizavimo plane į kreditorių sąrašą įtraukiami ir asmenys, kurių reikalavimus įmonė ginčija ir teismo sprendimai dėl jų nėra įsiteisėję, įsiteisėjus teismų sprendimams dėl šių reikalavimų, atitinkamai patikslinamas restruktūrizavimo planas. Priešingas įstatymo nuostatų dėl termino restruktūrizavimo planui rengti aiškinimas reikštų galimybę restruktūrizuojamai įmonei piktnaudžiauti įstatymo suteikiamomis teisėmis, ir, nesant realios įmonės veiklos išsaugojimo galimybės, imituoti restruktūrizavimo procesą tam, kad kuo ilgesnį laiką galėtų naudotis ĮRĮ 8 straipsnyje įtvirtintomis lengvatomis (pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. liepos 31 d. nutartis civilinė byloje Nr. 2-1332/2014).

19Teismas atkreipia dėmesį į tai, kad, nutraukus restruktūrizavimo bylą pagal ĮRĮ 28 straipsnio 1 dalies 1 punktą, ĮRĮ nuostatos nedraudžia, esant atitinkamam poreikiui bei sąlygoms, vėl pradėti įmonės restruktūrizavimo procesą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. lapkričio 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-503/2012).

20Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo 14 straipsnio 5 dalimi, 28 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290–291 straipsniais, teismas

Nutarė

21Nutraukti restruktūrizuojamos RUAB „BA prekyba“ restruktūrizavimo bylą.

22Įpareigoti RUAB „BA prekyba“ administratorių UAB „Valnetas“ per 5 darbo dienas nuo nutarties įsiteisėjimo dienos pranešti LR įmonių restruktūrizavimo įstatymo 7 straipsnio 11 ir 12 dalyse nurodytiems asmenims apie teismo nutartį nutraukti RUAB „BA prekyba“ restruktūrizavimo bylą.

23Nutarties kopijas nusiųsti administratoriui UAB „Valnetas“ ir RUAB „BA prekyba“.

24Nutartis per 7 dienas nuo jos gavimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus... 2. Šiaulių apygardos teismas 2011 m. spalio 6 d. nutartimi iškėlė... 3. Šiaulių apygardos teismas 2011 m. gruodžio 20 d. nutartimi pratęsė... 4. Šiaulių apygardos teismas 2012 m. vasario 27 d. nutartimi sustabdė... 5. Šiaulių apygardos teismas 2012 m. rugsėjo 26 d. nutartimi netvirtino... 6. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2013... 7. Šiaulių apygardos teismas 2013 m. kovo 12 d. nutartimi pratęsė terminą... 8. Šiaulių apygardos teisme 2014-11-28 gautas Swedbank, AB, prašymas nutraukti... 9. Prašymas tenkintinas, RUAB „BA prekyba“ restruktūrizavimo byla... 10. Pagal LR įmonių restruktūrizavimo įstatymo (toliau – ĮRĮ) 14 straipsnio... 11. Minėta, kad Šiaulių apygardos teismas 2011 m. gruodžio 20 d. nutartimi... 12. ĮRĮ 28 straipsnio 1 dalies 1 punkte kaip vienas iš savarankiškų įmonės... 13. Pažymėtina, kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus... 14. Teismas pažymi, kad galutinis terminas RUAB „BA prekyba“... 15. Lietuvos apeliacinio teismas 2014 m. gegužės 7 d. nutartimi civilinėje... 16. Pažymėtina, kad RUAB „BA prekyba“ restruktūrizavimo planas nebuvo... 17. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad per teismo nustatytą ir kelis kartus... 18. Be to, apeliacinis teismas yra išaiškinęs, kad įstatyme nenustatyta... 19. Teismas atkreipia dėmesį į tai, kad, nutraukus restruktūrizavimo bylą... 20. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo 14... 21. Nutraukti restruktūrizuojamos RUAB „BA prekyba“ restruktūrizavimo bylą.... 22. Įpareigoti RUAB „BA prekyba“ administratorių UAB „Valnetas“ per 5... 23. Nutarties kopijas nusiųsti administratoriui UAB „Valnetas“ ir RUAB „BA... 24. Nutartis per 7 dienas nuo jos gavimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju...