Byla e2A-794-236/2016
Dėl žalos atlyginimo, trečiasis asmuo Energijos tiekimas uždaroji akcinė bendrovė

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Kazio Kailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Danguolės Martinavičienės ir Antano Rudzinsko,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės UAB ,,VILNIAUS SIGMOS SPORTO CENTRAS“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2016 m. kovo 14 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-697-467/2016 pagal ieškovės akcinės bendrovės „Energijos skirstymo operatorius“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „VILNIAUS SIGMOS SPORTO CENTRAS“ dėl žalos atlyginimo, trečiasis asmuo Energijos tiekimas uždaroji akcinė bendrovė.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4

 1. Ginčo esmė
 1. Ieškovė AB „Energijos skirstymo operatorius“ (buvusi – AB LESTO) kreipėsi į teismą, prašydama priteisti iš atsakovės UAB „VILNIAUS SIGMOS SPORTO CENTRAS“ 46 113,87 EUR už be apskaitos sunaudotą elektros energiją, 6 procentus metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.
 2. Ieškovė nurodė, kad pagal 2011-02-01 Elektros energijos persiuntimo paslaugos sutartį (toliau – Sutartis) atsakovei teikia elektros energijos persiuntimo paslaugą. Pagal minėtą Sutartį atsakovei suteikta 132 kW leistina naudotis galia bei įrengti du skaitikliai Nr. 70334 ir Nr. 70300, kurie apskaito atsakovės naudojamą elektros energiją.
 1. Ieškovė AB „Energijos skirstymo operatorius“ pažymėjo, kad 2014-11-03 kartu su policijos pareigūnais tikrino atsakovės UAB „VILNIAUS SIGMOS SPORTO CENTRAS“ elektros skaitiklius ir nustatė, kad skaitikliai užfiksuoja tik dalį sunaudotos elektros energijos, kadangi nėra įvadinio apskaitos skydo dangčio, nuimti bandymo gnybtinų dangteliai ir bandymo gnybtinuose užtrumpintos srovės matavimo transformatorių antrinės srovinės grandinės. Kompiuterio pagalba prisijungus prie elektros skaitiklių, o vėliau, išnagrinėjus ir skaitiklių atminties nuskaitytą informaciją, ieškovė nustatė, kad skaitikliai fiksuoja dešimteriopai mažesnę galią, nei yra naudojama. Pažeidimas buvo pašalintas 2014-11-03 apie 15 val. ir jau kitą valandą skaitikliai užfiksavo maždaug dešimteriopai didesnį energijos sunaudojimą.
 1. Ieškovė nurodė, kad 2014-11-03 surašė aktus Nr. 11002971 ir Nr. 11002975 (dėl kiekvieno skaitiklio atskirai), kuriuose užfiksavo pažeidimus. Speciali kompetentingų operatoriaus ir tiekėjo darbuotojų komisija, išnagrinėjusi aktus ir susijusias aplinkybes, nusprendė perskaičiuoti sunaudotą elektros energiją atsakovei pagal Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklėse (toliau – Taisyklės) įtvirtintą metodiką.
 1. Ieškovė AB „Energijos skirstymo operatorius“ pažymėjo, kad iš elektroninių skaitiklių atminties, kur kaupiami duomenys apie kiekvieną valandą sunaudotą elektros energiją, nuskaičiusi informaciją nustatė, kad elektros energija buvo naudojama visą parą. Dėl to komisija nutarė perskaičiuoti persiųstą elektros energiją pagal Sutartyje numatytą 132 kW leistiną naudoti galią ir elektros imtuvų veikimo valandų skaičių (24 val./para) už laikotarpį nuo paskutinio patikrinimo – 2014-03-29 iki 2014-11-03. Nustatyta, kad atsakovė UAB „VILNIAUS SIGMOS SPORTO CENTRAS“, neteisėtai naudodama elektros energiją, ieškovei padarė 46 113,87 Eur žalą.
 1. Atsakovė UAB „VILNIAUS SIGMOS SPORTO CENTRAS“ su ieškiniu nesutiko, prašė jo netenkinti.
 1. Atsakovė nurodė, kad atsakovas elektros energiją perka ne iš ieškovės, bet pagal 2010-12-13 elektros energijos pirkimo – pardavimo sutartį iš UAB „Energijos tiekimas“.
 1. Atsakovė pažymėjo, kad ieškovė vykdo tik elektros energijos suvartojimo apskaitos prietaisų priežiūrą ir patikrinimus. Duomenys apie atsakovės UAB „VILNIAUS SIGMOS SPORTO CENTRAS“ suvartotą elektros energiją perduodami nuolat elektroniniu būdu ir atsakovė kiekvieno mėnesio pabaigoje skaitiklių parodymų netikrino ir duomenų ieškovei neteikė.
 1. Atsakovės teigimu, daug metų ieškovės darbuotojai tikrino atsakovės elektros energijos apskaitos prietaisus ir jokių pretenzijų ar pastabų dėl suvartotos energijos apskaitos neteikė. Atsakovės UAB „VILNIAUS SIGMOS SPORTO CENTRAS“ elektros energijos apskaitos spinta įrengta priešais ieškovės pastatą, esantį P. Lukšio 5 B, Vilniuje, ir yra gerai matoma per šio pastato langus. Ieškovės darbuotojai elektros energijos apskaitos prietaisus tikrino nepranešus ir nedalyvaujant atsakovės atstovams, todėl atsakovė nežinojo, kokius veiksmus atliko tikrintojai ir kokiomis plombomis plombuoja apskaitos prietaisus ar jų neplombuoja.
 1. Atsakovė UAB „VILNIAUS SIGMOS SPORTO CENTRAS“ pažymėjo, kad 2014-03-29 patikrinimo metu pažeidimų nebuvo nustatyta, o 2014-11-03 tikrinimas vyko be policijos pareigūnų ir be atsakovės atstovų. Elektros energijos suvartojimas iki 2014-03-29 ir po 2014-11-03 faktiškai nepasikeitė, todėl 2015-03-02 raštu kreipėsi į ieškovę, prašydama pateikti informaciją apie atsakovės apskaitos prietaisų patikrinimus ir apie elektros apskaitos prietaiso, įrenginio transformatorinėje, parodymus, tačiau atsakymo negavo.
 1. Atsakovės UAB „VILNIAUS SIGMOS SPORTO CENTRAS“ teigimu, elektros energijos apskaitos prietaisų parodymus galėjo pakeisti ieškovės darbuotojai, siekdami paskaičiuoti neva nepagrįstą suvartotą elektros energiją.
 1. Ieškovė AB „Energijos skirstymo operatorius“ dublike nesutiko su atsakovės atsiliepimo argumentais.
 1. Ieškovė nurodė, kad atsakovės elektros įrenginiai prijungti prie AB LESTO skirstomųjų tinklų, ji taip pat sudarė su AB LESTO Elektros energijos persiuntimo paslaugos sutartį. Galutinė elektros energijos kaina susideda iš dviejų dalių - prekės kainos, kuri mokama nepriklausomam tiekėjui UAB „Energijos tiekimas“, ir tos prekės transportavimo kainos, kuri mokama AB LESTO. Dėl to ieškovė teigė, kad atsakovė savo neteisėtais veiksmais padarė žalą tiek nepriklausomam tiekėjui, tiek skirstomojo tinklo operatoriui.
 1. Ieškovė AB „Energijos skirstymo operatorius“ pažymėjo, kad 2014-11-03 patikrinimų aktuose nurodyta, kad patikrinimo metu dalyvavo atsakovės darbuotojai bei policijos pareigūnai, kurie pasirašė aktą. Laikė atsakovės argumentus, kad skaitiklio parodymus galėjo pakeisti ieškovės darbuotojai, nepagrįstais.
 1. Atsakovė UAB „VILNIAUS SIGMOS SPORTO CENTRAS“ triplike nurodė, kad ieškovė nepateikė įrodymų, kad per elektros energijos tinklus atsakovei buvo persiųsta 657 942 kW elektros energijos, kiek elektros energijos buvo apskaityta transformatorinėje TR-1102 ir atsakovės apskaitos prietaisuose už laikotarpį nuo 2014-03-29 iki 2014-11-03.
 1. Atsakovės teigimu, ieškovė slepia duomenis, elgiasi nesąžiningai ir nepagrįstai paskaičiavo perduotos atsakovei elektros energijos kiekį, kuris yra teorinis, nes paskaičiavimo pagrindas yra elektros energijos persiuntimo sutartyje nustatytas maksimalus perduodamos elektros galingumas. Atsakovės vertinimu, ieškovės teiginiai, kad 132 kW buvo naudojami 24 valandas per parą prieštarauja faktiniam elektros suvartojimui. Ieškovė siekia gauti pajamas už paslaugas, kurių nesuteikė, ir taip be pagrindo praturtėti.
 1. Trečiasis asmuo Energijos tiekimas UAB su ieškiniu sutiko, palaikė ieškovės poziciją, laikė ieškinio reikalavimus pagrįstais.
 1. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė
 1. Vilniaus apygardos teismas 2016 m. kovo 14 sprendimu nusprendė ieškinį tenkinti, priteisti iš atsakovės UAB „VILNIAUS SIGMOS SPORTO CENTRAS“ ieškovei AB „Energijos skirstymo operatoriui“ (buvusi - AB LESTO) 46 113,87 Eur žalą už be apskaitos sunaudotą elektros energiją, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (46 113,87 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2015-03-05) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 908 Eur bylinėjimosi išlaidų.
 2. Teismas nurodė, kad ieškinys grindžiamas aplinkybėmis, jog 2014-11-03 ieškovės darbuotojai kartu su policijos pareigūnais patikrino atsakovės elektros skaitiklius ir nustatė, kad jie užfiksuoja tik dalį sunaudotos elektros energijos, kadangi nebuvo įvadinio apskaitos skydo dangčio, nuimti bandymo gnybtinų dangteliai ir bandymo gnybtinuose užtrumpintos srovės matavimo transformatorių antrinės srovinės grandinės, t. y. buvo konstatuotas Taisyklių pažeidimas. Atsakovės teigimu, nėra paties neteisėto elektros energijos naudojimo fakto, tačiau teismas šiuos atsakovės argumentus atmetė kaip nepagrįstus.
 3. Teismas pagal bylos duomenis konstatavo, kad 2014-11-03 buvo surašyti Elektros energijos vartojimo vietos apžiūros aktai Nr. 11002971 ir Nr. 11002975 (dėl kiekvieno atsakovui skirto skaitiklio atskirai) dėl nutarties 19 punkte nurodyto pažeidimo. Ieškovė kompiuterio pagalba prisijungus prie elektros skaitiklio Nr. 70334 nustatė, kad skaitiklis fiksavo tokias sroves: A fazė – 6,4 A, B fazė – 18,2 A, C fazė – 5,8 A; srovės matavimo replėmis pamatavus srovę pirminėse grandinėse ieškovė nustatė, kad faktiškai buvo naudojama tokia srovė: A fazė – 54,2 A, B fazė – 52,9 A, C fazė – 55 A. Ieškovė kompiuterio pagalba prisijungus prie elektros skaitiklio Nr. 70300 nustatė, kad skaitiklis fiksavo tokias sroves: A fazė – 6,4 A, B fazė – 9,9 A, C fazė – 9,4 A. Ieškovė nustatė, kad skaitikliai patikrinimo metu fiksavo dešimteriopai mažesnę galią, nei buvo naudojama, kadangi 2014-11-03 apie 15 val. pašalinus pažeidimą (atstačius tinkamą apskaitos schemą), jau kitą valandą skaitikliai užfiksavo maždaug dešimteriopai didesnį elektros energijos sunaudojimą.
 1. Teismas pažymėjo, kad aukščiau nurodytas aplinkybes patvirtino byloje apklausti liudytojai: ieškovės darbuotojai A. Š., G. R., G. Š., D. N. ir D. B. bei policijos pareigūnai T. P., A. J. ir J. B., dalyvavę atliekant patikrinimą. Dėl konstatuoto Taisyklių pažeidimo fakto buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas, kuris iki šiol nėra baigtas.
 1. Teismas nurodė, kad aukščiau nurodytų aplinkybių atsakovė nepaneigė liudytojo A. B. parodymais, kitų įrodymų nepateikė (CPK 178 str.).
 1. Teismas nustatė, kad ieškovė, vadovaudamasi Taisyklėmis, 2014-11-03 surašė aktus Nr. 11002971 ir Nr. 11002975 (dėl kiekvieno skaitiklio atskirai) ir juose užfiksavo pažeidimus. Konstatuojant aukščiau minimą Taisyklių pažeidimą ir surašant aktus dalyvavo ieškovės darbuotojai (liudytojai), policijos pareigūnai (apklausti liudytojais) bei atsakovės darbuotojas A. B., kuris apklaustas liudytoju, patvirtino, kad dalyvavo nustatant pažeidimą (jis turėjo raktą nuo elektros spintos, kurioje yra atsakovės elektros skaitikliai). Dėl to teismas laikė atsakovės argumentus, kad 2014-11-03 tikrinimas vyko be policijos pareigūnų ir be atsakovės atstovų, nepagrįstais.
 1. Teismas laikė atsakovės argumentus, kad ji elektros energiją perka ne iš ieškovės, o iš Energijos tiekimas UAB, neaktualiais. Teismas pažymėjo, kad ieškovė neneigė, jog teikia atsakovei elektros energijos persiuntimo paslaugą. Be to, atsakovė pripažino, kad ieškovė vykdo ir elektros energijos suvartojimo apskaitos prietaisų priežiūrą bei patikrinimus. Atsakovė taip pat neneigė, kad jos elektros įrenginiai prijungti prie ieškovės skirstomųjų tinklų, kad galutinė elektros energijos kaina susideda iš dviejų dalių.
 1. Teismo vertinimu, aplinkybė, kad ieškovės darbuotojai yra ne kartą tikrinę atsakovės elektros energijos apskaitos prietaisus ir jokių pretenzijų ar pastabų dėl suvartotos energijos apskaitos neteikė, nepaneigė 2014-11-03 nustatyto Taisyklių pažeidimo fakto.
 1. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad raktas nuo atsakovės elektros energijos apskaitos spintos buvo tik pas atsakovę ir tik, dalyvaujant jos atstovui, ieškovės darbuotojai galėdavo atlikti patikrinimus, sprendė, kad atsakovės argumentai, kad jos elektros energijos apskaitos spinta yra įrengta priešais AB LESTO pastatą, esantį P. Lukšio 5 B, Vilniuje, ir yra matoma per šio pastato langus, taip pat neturi įtakos pažeidimo faktui konstatuoti.
 1. Teismas, atsižvelgdamas į byloje nustatytas aplinkybes, teisinį reglamentavimą ir tarp šalių sudarytą Sutartį, darė išvadą, kad atsakovė neteisėtai naudojo elektros energiją, todėl ieškovei buvo padaryta žala (CK 6.387 str. 1 d., Elektros energijos persiuntimo paslaugos sutarties 10.5 p.). Teismas pažymėjo, kad nustačius minėtą pažeidimą, Taisyklės preziumuoja neteisėtą elektros energijos vartojimą ir atitinkamai dėl to atsiradusią žalą. Be to, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas konstatavo, kad tais atvejais, kai nustatomas pažeidimas, vartotojo kaltė preziumuojama ir jam pagrįstai priskiriama kaltės paneigimo pareiga (2010-03-15 nutartis civilinėje Nr. 3K-3-118/2010; 2012-04-20 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-92/2012; 2012-12-11 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-602/2012; kt.).
 1. Teismas nurodė, kad taikant civilinę atsakomybę skolininko kaltė preziumuojama, išskyrus įstatymo numatytus atvejus (CK 6.248 str. 1 d.). Nagrinėjamu atveju tokios išimties teismas nenustatė (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005-04-06 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-241/2005), todėl konstatavo, kad ieškovė, prašydama priteisti žalą, patirtą dėl neteisėto elektros energijos naudojimo, neprivalėjo įrodyti atsakovės kaltės. Įrodymus, paneigiančius jos kaltę, privalėjo pateikti atsakovė, kuri nepateikė patikimų ir neginčijamų įrodymų, paneigiančių jos kaltę (CPK 178 str.).
 1. Teismas pažymėjo, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs (2009-03-20 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-99/2009), kad pagal CPK 179 straipsnio 1 dalį vadinamosiose dispozityviose bylose, t. y. bylose, kuriose nėra viešojo intereso gynimo poreikio ir kuriose visa apimtimi galioja dispozityvumo, taip pat rungimosi principai (CPK 12, 13 str.), teismas turėtų pasiūlyti šalims ar kitiems byloje dalyvaujantiems asmenims pateikti papildomus įrodymus tais atvejais, kai įrodymų apskritai nėra arba jų akivaizdžiai neužtenka. Kitais atvejais tai yra teismo teisė, o ne pareiga, ir teismas šią teisę įgyvendina atsižvelgdamas į įrodinėjimo proceso eigą, tirdamas ir vertindamas pateiktus bei surinktus įrodymus ir spręsdamas dėl jų pakankamumo. Kasacinis teismas pažymėjo, kad teismas nėra įrodinėjimo pareigos subjektas, tokia našta pagal CPK nuostatas tenka šalims (CPK 178 str.) ir kad CPK 179 straipsnio 1 dalies norma negali būti aiškinama kaip atimanti teismui galimybę konstatuoti, jog tam tikros bylos aplinkybės yra neįrodytos dėl įrodymų nepakankamumo. Teismas sprendė, kad nagrinėjamu atveju atsakovė nepateikė pakankamai įrodymų, kurie leistų konstatuoti tas aplinkybes, kuriomis ji grindė savo atsikirtimus į ieškinį, nors teismas ir tenkino visus atsakovės prašymus dėl įrodymų rinkimo (konkrečiai, apklausė visus atsakovės prašytus apklausti liudytojus).
 1. Teismas nurodė, kad ieškovė privalėjo tinkamai, visapusiškai ir objektyviai įvertinti kiekvieną surašytą Elektros energijos vartojimo vietos apžiūros aktą, jame išdėstytas aplinkybes bei su tuo susijusius kitus duomenis. Šiam tikslui gali būti sudaroma speciali kompetentingų operatoriaus ir tiekėjo darbuotojų komisija (Taisyklių 122 p.). Teismas pagal bylos duomenis nustatė, kad tokia komisija buvo sudaryta ir ji, išnagrinėjusi 2014-11-03 Elektros energijos vartojimo vietos apžiūros aktus Nr. 11002971 ir Nr. 11002975 bei susijusias aplinkybes, nusprendė perskaičiuoti sunaudotą elektros energiją pagal Taisyklėse įtvirtintą metodiką (Taisyklių 131.18 p., 131.19 p.). Ieškovė iš elektroninių skaitiklių atminties, kur kaupiami duomenys apie kiekvieną valandą sunaudotą elektros energiją, nuskaičius informaciją, nustatė, jog atsakovė elektros energiją naudojo visą parą. Dėl to komisija perskaičiavo atsakovei persiųstą elektros energiją pagal Sutartyje numatytą 132 kW leistiną naudoti galią ir elektros imtuvų veikimo valandų skaičių (t. y. 24 val./para) už laikotarpį nuo 2014-03-29 (paskutinio patikrinimo) iki 2014-11-03 (pažeidimo konstatavimo) ir nustatė, kad neteisėtai naudojantis elektros energija ieškovei buvo padaryta 46 113,87 Eur žala. Teismas šiuos paskaičiavimus laikė pagrįstais.
 1. Teismas nurodė, kad Lietuvos Vyriausiasis administracinis teismas, nagrinėdamas klausimą dėl Taisyklių 97.4 punkto atitikimo Civilinio kodekso nuostatoms, 2007-12-29 sprendime konstatavo, kad, naudojant elektros energiją, tačiau nepateikiant tiekėjui ir (ar) operatoriui tikslių duomenų apie elektros apskaitos prietaisų rodmenis dėl to, kad energija naudojama be apskaitos prietaisų iš viso arba dėl jų netvarkingumo, vartotojas nevykdo sutartyje ir teisės akte nustatytos pareigos. Neabejotina, kad neapskaitinio elektros energijos vartojimo atvejais tiekėjui padaroma žala. Todėl konstatuojama, kad naudodamas tiekiamą elektros energiją be apskaitos prietaisų ar tuomet, kai apskaitos prietaisai yra netvarkingi (nustatyti Taisyklių 97.4 punkte išvardinti pažeidimai), nepriklausomai nuo to, ar jo kaltė dėl pačių pažeidimų nustatyta, vartotojas elgiasi nepakankamai atidžiai ir rūpestingai, tuo sudarydamas sąlygas neapmokėti tiekėjui už gaunamą elektros energiją ir atsirasti nuostoliams. Svarbu nustatyti ne tai, kad pats vartotojas pažeidė elektros apskaitos prietaisą ar sugadino elektros apskaitos schemos elementą, o tą aplinkybę, kad jo elgesys neatitiko tvarkingo elektros vartotojo, kuris rūpinasi jam priklausančiais elektros įrenginiais, imasi atitinkamų priemonių, kad šie prietaisai tvarkingai funkcionuotų, standarto.
 1. Teismas pažymėjo, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas vieningą teismų praktiką, yra ne kartą pažymėjęs (2012-12-21 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-602/2012), kad tais atvejais, kai elektros energija vartojama pažeidžiant teisės aktų reikalavimus, t. y. savavališkai prisijungiant prie elektros energijos tiekimo tinklų, ne per apskaitos prietaisus arba kai apskaitos prietaisai sugadinti, suvartotos elektros energijos kiekio objektyviai neįmanoma nustatyti pagal apskaitos prietaisų rodmenis, nes šie neužfiksuoja tikrojo suvartotos energijos kiekio. Dėl to tokiais atvejais suvartotos elektros energijos kiekis ir atitinkamai šios energijos tiekėjo patirtų nuostolių dydis nustatomas remiantis kitais apskaičiavimo būdais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-09-29 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-348/2009).
 1. Teismas nurodė, kad nagrinėjamu atveju suvartotos elektros energijos kiekio objektyviai neįmanoma nustatyti pagal apskaitos prietaisų rodmenis, kadangi šie neužfiksuoja tikrojo suvartotos energijos kiekio, todėl atmetė kaip nepagrįstus atsakovės argumentus, kad ieškovė privalėjo įrodyti, bet neįrodė, jog per elektros energijos tinklus atsakovei buvo persiųsta 657 942 kW elektros energijos, kadangi ieškovės paskaičiuotos elektros energijos kiekis yra pagal teisės aktų nustatytą tvarką, paskaičiavimo pagrindu imant elektros energijos persiuntimo sutartyje nustatytą maksimalų perduodamos elektros galingumą ir elektros imtuvų veikimo valandų skaičių (24 val./para).
 1. Teismas, atsižvelgdamas į aukščiau išdėstytą sprendė, kad ieškovė pakankamais ir leistinais įrodymais įrodė aplinkybes, kuriomis grindė savo materialiuosius ieškinio reikalavimus, todėl ieškinį tenkino (CK 1.5 str., CPK 178, 185 str., CK 1.136 str. 2 d., 1.137 str., 6.245 str. 4 d., 6.249 str. 1 d., 6.251 str.1 d., 6.263 str. 2 d., 6.281 str. 1 d., Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklės, patvirtintos Energetikos ministro 2010-02-11 įsakymu Nr. 1-38).
 1. Teismas nurodė, kad priteistina ieškovei iš atsakovės 6 procentų dydžio palūkanos už priteistą sumą (46 113,87 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2015-03-05) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 903 Eur bylinėjimosi išlaidų (CPK 79 str., 93 str. 1 d.).
 1. Teismas sprendė, kad patenkinus ieškinį laikinosios apsaugos priemonės, pritaikytos Vilniaus apygardos teismo 2015-03-05 nutartimi, galioja iki teismo sprendimo įvykdymo (CPK 150 str. 3 d.).
 1. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai
 1. Apeliaciniame skunde atsakovė UAB „VILNIAUS SIGMOS SPORTO CENTRAS“ prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2016 m. kovo 14 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą — AB „Energijos skirstymo operatorius” ieškinį atsakovei UAB „VILNIAUS SIGMOS SPORTO CENTRAS“ atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais argumentais:
  1. Pirmosios instancijos teismas suklydo, paskirstydamas įrodinėjimo pareigas, nustatant sąlygas, būtinas civilinei atsakomybei atsirasti. Nepagrįsta pirmosios instancijos teismo išvada, kad apžiūros aktuose užfiksuoti pažeidimai patvirtina, kad atsakovė neteisėtai naudojo elektros energiją, dėl ko ieškovei buvo padaryta žala, o tais atvejais, kai nustatomas pažeidimas, vartotojo kaltė preziumuojama ir jam priskiriama kaltės paneigimo pareiga, tačiau atsakovė nepateikė patikimų ir neginčijamų įrodymų, paneigiančių jo kaltę; ieškovė, prašydama priteisti žalą, patirtą dėl neteisėto elektros energijos naudojimo, neprivalėjo įrodyti atsakovės kaltės, kadangi šiuo atveju įstatymai nenumato išimčių iš bendros taisyklės taikyti kaltės prezumpciją;
  1. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, kad atsakovė neteisėtai naudojo elektros energiją, netinkamai vykdė Sutartimi prisiimtą įsipareigojimą nekeisti elektros apskaitos prietaisų, elektros apskaitos ir atvado prijungimo schemų (Sutarties 10.5 p.);
  1. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai pagrindiniu įrodymu, patvirtinančiu elektros energijos naudojimo neteisėtumą, pripažino ieškovės pateiktus apžiūros aktus, kadangi šie aktai nepatvirtina atsakovės veiksmų neteisėtumo, jie neatitinka tokio pobūdžio dokumentams keliamų reikalavimų ir yra negaliojantys. Taisyklės nustato labai griežtus reikalavimus Elektros energijos vartojimo vietos apžiūros akto formai ir jo surašymo tvarkai (Taisyklių 120 p.), jame turi atsispindėti patikrinimo metu nustatytos aplinkybės, jį surašant privalo dalyvauti pats vartotojas arba jo atstovas, kuris privalo pasirašyti šiame akte, ir kuriam turi būti įteiktas vienas akto egzempliorius. Tuo tarpu, ieškovės pateikti apžiūros aktai neatitinka minėtų reikalavimų, kadangi, priešingai nei konstatavo pirmosios instancijos teismas, surašant apžiūros aktus atsakovės atstovas ar atstovai nedalyvavo, A. B. ir S. Z. nebuvo įgalioti atstovauti atsakovę. Be to, apžiūros aktuose nurodytų aplinkybių apie dalinį vartojamos elektros energijos fiksavimą, nepatvirtina jokie įrodymai;
  1. Pirmosios instancijos teismas, pripažindamas, jog atsakovė pažeidė Sutartį, netinkamai aiškino ir taikė CK 6.387 straipsnį. Atsakovė atsako tik už kabelių einančių į jo elektros įrenginius būklę ir jų eksploatavimo saugumą (Ribų nustatymo akto 3 p., 3.2 p., 3.3 p., 4 p.);
  1. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai darė išvadą, kad atsakovė, pakeisdama elektros apskaitos prietaisų, elektros apskaitos ir atvado prijungimo schemas, pažeidė Sutarties 10.5 p. ir 10.9 p.;
  1. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai konstatavo, kad ieškovė, prašydamas priteisti žalą, patirtą dėl neteisėto elektros energijos naudojimo, neprivalo įrodyti atsakovės kaltės, kadangi nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismo konstatuojamas kaltės prezumpcijos suabsoliutinimas negalimas. Bylos nagrinėjimo metu surinkti įrodymai ir paaiškėjusios faktinės aplinkybės leidžia teigti, kad ieškovės sutartinių įsipareigojimų perkėlimas atsakovei, ieškovės neteisėtas neveikimas eliminuoja ir atsakovės kaltės prezumpciją. Ieškovė, perdavusi atsakovei dalį sutartimi prisiimtų įsipareigojimų, nesiimdama priemonių nutraukti galimai neteisėtos elektros energijos naudojimą ir savo neveikimu prisidėjusi prie galimos žalos atsiradimo, negali būti atleista nuo pareigos įrodinėti atsakovės kaltę;
  1. Pirmosios instancijos teismas, nepagrįstai sutiko su ieškovės atliktais paskaičiavimais ir priteisė ieškovei 46 113,87 Eur žalą už 657 942 kW elektros energijos persiuntimą per AB LESTO tinklus, kadangi ieškovė nepateikė įrodymų, kad minėtas elektros energijos kiekis buvo persiųstas per elektros energijos tinklus atsakovei, nors elektros energijos apskaitos prietaisai įrengti apskaitos spintoje prie atsakovės pastato ir transformatorinėje pastotėje TR-1102. Ieškovė nepateikė duomenų, kiek elektros energijos buvo apskaityta transformatorinėje TR-1102 ir atsakovės apskaitos prietaisuose už nurodytą laikotarpį. Be to, atsakovė, teikianti sporto ir sveikatingumo paslaugas, naktimis paslaugų neteikia, todėl nepagrįsta išvada, kad nakties metu atsakovė išnaudoja visą leistiną naudoti 132 kW galią.
 1. Atsiliepime į ieškovės apeliacinį skundą atsakovė prašo atmesti apeliacinį skundą. Atsiliepime nurodo, kad pirmosios instancijos teismas, remdamasis liudytojų parodymais ir byloje nustatytomis aplinkybėmis, pagrįstai darė išvadą, kad nėra pagrindo abejoti apžiūros aktuose užfiksuotomis aplinkybėmis. Elektros energijos vartojimo vietos apžiūros aktai yra galiojantys, kadangi A. B. ir S. Ž. apskaitos įrenginių apžiūroje dalyvavo, įrenginių apžiūra atlikta objektyviai, tikrinant skaitiklius dalyvavo įgalioti atsakovės atstovai. Be to, apeliantė nesutikdama su priteistu žalos dydžiu, nepateikė įrodymų, patvirtinančių mažesnius ieškovės patirtus nuostolius. Atsakovė taip pat neįrodė, kad atsakovės elektros įrenginiai neveikė visą parą.
 1. Lietuvos apeliaciniame teisme 2016-11-02 gautas atsakovės prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

5Teisėjų kolegija

konstatuoja:

 1. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados
 1. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.). Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Šioje byloje Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų kolegija nei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų, nei pagrindo peržengti apeliacinio skundo ribas nenustatė, todėl byla nagrinėjama neperžengiant apeliacinio skundo ribų.

6Dėl faktinių bylos aplinkybių

 1. Bylos duomenys patvirtina, kad šalys 2011-02-01 sudarė Elektros energijos persiuntimo paslaugos sutartį (t. 1, bylos medžiagos 8-15 lapai), 2005-04-08 pasirašė Elektros energijos tiekimo sąlygų ir elektros tinklų nuosavybės ribų nustatymo aktą Nr. 22243/5/1194 (t. 1, bylos medžiagos 17-18 lapai). Šių susitarimų pagrindu ieškovė teikia elektros energijos persiuntimo paslaugą atsakovei, atsakovei suteikta 132 kW leistinoji naudoti galia bei įrengti du skaitikliai Nr. 70334 ir Nr. 70300, kurie apskaito atsakovės naudojamą elektros energiją. 2014-11-03 ieškovės darbuotojai kartu su policijos pareigūnais patikrino nurodytus atsakovo elektros skaitiklius ir nustatė, kad jie užfiksuoja tik dalį sunaudotos elektros energijos, t. y. kompiuterio pagalba prisijungus prie elektros skaitiklio Nr. 70334 nustatyta, jog skaitiklis fiksuoja tokias sroves: A fazė – 6,4 A, B fazė – 18,2 A, C fazė – 5,8 A.; srovės matavimo replėmis pamatavus srovę pirminėse grandinėse nustatyta, jog faktiškai naudojama tokia srovė: A fazė – 54,2 A, B fazė – 52,9 A, C fazė – 55 A. Kompiuterio pagalba prisijungus prie elektros skaitiklio Nr. 70300 nustatyta, jog skaitiklis fiksuoja tokias sroves: A fazė – 6,4 A, B fazė – 9,9 A, C fazė – 9,4 A; srovės matavimo replėmis pamatavus srovę pirminėse grandinėse nustatyta, jog faktiškai naudojama tokia srovė: A fazė – 71,2 A, B fazė – 146 A, C fazė – 109 A. Dėl to 2014-11-03 buvo surašyti Elektros energijos vartojimo vietos apžiūros aktai Nr. 11002971 ir Nr. 11002975 (dėl kiekvieno atsakovei skirto skaitiklio atskirai), kuriuose užfiksuoti pažeidimai - elektros skaitikliai užfiksuoja tik dalį sunaudotos elektros energijos, nes nėra įvadinio apskaitos skydo dangčio, nuimti bandymo gnybtinų dangteliai ir bandymo gnybtinuose užtrumpintos srovės matavimo transformatorių antrinės srovinės grandinės (t. 1, bylos medžiagos 19-22 lapai). Vadovaujantis Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių, patvirtintų energetikos ministro 2010-02-11 įsakymu Nr. 1-38 (nuo 2013-12-08 galiojanti redakcija, toliau – Taisyklės) 122 punktu, ieškovės sudaryta speciali komisija dėl Elektros energijos vartojimo vietos apžiūros aktų Nr. 11002971 ir Nr. 11002975 priėmė 2014-12-19 nutarimą Nr. L-2012-2152, kuriuo nuspręsta perskaičiuoti sunaudotą elektros energiją pagal Taisyklėse įtvirtintą metodiką, t. y. perskaičiuoti persiųstą elektros energiją pagal Sutartyje numatytą 132 kW leistiną naudoti galią ir elektros imtuvų veikimo valandų skaičių (24 val./para) už laikotarpį nuo 2014-03-29 (paskutinio patikrinimo) iki 2014-11-03 (t. 1, bylos medžiagos 23 lapas). Perskaičiavus nustatyta, kad neteisėtai naudojantis elektros energija ieškovui padaryta 46 113,87 Eur žala (t. 1, bylos medžiagos 24 lapas).

7Dėl įrodymų vertinimo ir įrodinėjimo naštos paskirstymo

 1. Nagrinėjamu atveju iš apeliacinio skundo turinio matyti, kad apeliantės teigimu, pirmosios instancijos teismas neteisingai vertino byloje esančius įrodymus, neteisingai vertino liudytojų parodymus. Apeliantė laiko, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai pagrindiniu įrodymu, patvirtinančiu elektros energijos naudojimo neteisėtumą, pripažino ieškovės pateiktus apžiūros aktus, kadangi surašant apžiūros aktus atsakovės atstovas ar atstovai nedalyvavo, A. B. ir S. Z. nebuvo įgalioti atstovauti atsakovę. Be to, apžiūros aktuose nurodytų aplinkybių apie dalinį vartojamos elektros energijos fiksavimą nepatvirtina jokie įrodymai. Teisėjų kolegija laiko šiuos apeliantės argumentus nepagrįstais dėl sekančių priežasčių.
 1. Įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 straipsnio 1 dalis). Faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų visumos pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-08-18 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-396/2011; 2015-05-15 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-290-706/2015; kt.). Be to, teismas, vertindamas įrodymus, turi vadovautis logikos dėsniais, teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014-01-02 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-103/2014).
 1. Be to, teisėjų kolegija pažymi, kad įstatymas nenustato, kad teismas gali daryti išvadą dėl tam tikrų aplinkybių buvimo tik tada, kai dėl jų egzistavimo nėra absoliučiai jokių abejonių. Civiliniame procese vadovaujamasi pirmiau nurodyta įrodymų pakankamumo taisykle, todėl teismas išvadą dėl faktų buvimo gali daryti ir tada, kai tam tikros abejonės dėl fakto buvimo išlieka, tačiau byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti esant labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-06-16 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-324/2008, kt.). Teismas turi diskrecijos teisę nuspręsti, ar byloje pakanka įrodymų, patvirtinančių šalių įrodinėjamas aplinkybes.
 1. Kasacinio teismo praktikoje pabrėžiama, kad, ištyręs ir įvertinęs byloje esančius įrodymus, procesinio sprendimo motyvuojamojoje dalyje teismas glausta forma turi išdėstyti nustatytas faktines bylos aplinkybes, argumentus, nurodyti, kodėl vienais įrodymais remtasi, o kiti atmesti, pateikti įrodymų, kuriais grindžiamos teismo išvados, vertinimą ir teisinį sprendimo pagrindimą (CPK 270 str. 4 d.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012-04-19 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-176/2012; 2015-02-27 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-98/2015 ir kt.). Kartu pažymėtina, kad teismo procesiniame sprendime neturi būti pasisakoma dėl absoliučiai kiekvieno byloje esančio rašytinio įrodymo, o glausta forma nurodomi ir teisiškai įvertinami tie, kuriais grindžiamas teismo priimamas sprendimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012-03-29 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-124/2012).
 1. Apeliantės teigimu, pirmosios instancijos teismas suklydo, paskirstydamas įrodinėjimo pareigas, nustatant sąlygas, būtinas civilinei atsakomybei atsirasti. Apeliantės teigimu, nepagrįsta pirmosios instancijos teismo išvada, kad apžiūros aktuose užfiksuoti pažeidimai patvirtina, kad atsakovė neteisėtai naudojo elektros energiją, dėl ko ieškovei buvo padaryta žala, o tais atvejais, kai nustatomas pažeidimas, vartotojo kaltė preziumuojama ir jam priskiriama kaltės paneigimo pareiga, tačiau atsakovė nepateikė patikimų ir neginčijamų įrodymų, paneigiančių jo kaltę, kad ieškovė, prašydamas priteisti žalą, patirtą dėl neteisėto elektros energijos naudojimo, neprivalėjo įrodyti atsakovės kaltės, kadangi šiuo atveju įstatymai nenumato išimčių iš bendros taisyklės taikyti kaltės prezumpciją. Teisėjų kolegija laiko šiuos apelianto argumentus nepagrįstais.
 1. Teisėjų kolegija pažymi, kad kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad už elektros energijos pirkimo–pardavimo sutarties pažeidimą taikytina sutartinė civilinė atsakomybė, kuri atsiranda tada, kai neįvykdoma ar netinkamai įvykdoma sutartis, kurios viena šalis turi teisę reikalauti atlyginti nuostolius ar netesybas (sumokėti baudą, delspinigius), o kita šalis privalo atlyginti dėl sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo padarytus nuostolius (CK 6.245 straipsnio 3 dalis). Sutartinei civilinei atsakomybei taikyti būtina nustatyti ne tik sutartinės prievolės pažeidimą – neteisėtus veiksmus (CK 6.246 straipsnis), bet ir padarytą žalą bei atliktų neteisėtų veiksmų (neveikimo) ir atsiradusių nuostolių priežastinį ryšį (CK 6.249 straipsnis). Dar viena iš būtinųjų sąlygų taikyti skolininkui sutartinę civilinę atsakomybę yra kaltė, dėl kurios nustatymo nagrinėjamoje byloje kilo ginčas (CK 6.248 straipsnis). Skolininko kaltė pagal CK 6.248 straipsnio 1 dalį yra preziumuojama, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis. Elektros energijos pirkimo – pardavimo sutarties pažeidimo atveju išimčių dėl kaltės prezumpcijos įstatymuose neįtvirtinta, todėl įrodinėjimo pareiga, kad žala padaryta ne dėl elektros energijos vartotojo kaltės, tenka elektros energijos vartotojui. Pagal civilinio proceso įstatymo nuostatas, tokiu atveju įrodinėjimo našta dėl kaltės nebuvimo yra perkeliama skolininkui, t. y. elektros energijos abonentui (vartotojui), kuris turi įrodyti savo kaltės dėl sutartinių nuostatų pažeidimo nebuvimą, t. y. paneigti kaltės prezumpciją (CPK 178 straipsnis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-09-29 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-348/2009; 2011-09-26 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-356/2011; 2012-04-20 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-92/2012).
 1. Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad nagrinėjamu atveju nėra teisinio pagrindo pripažinti, jog bylą nagrinėjęs pirmos instancijos teismas pažeidė procesines įrodinėjimo bei įrodymų vertinimo taisykles (CPK 176, 177, 178, 185 straipsniai). Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas skundžiame sprendime teisingai rėmėsi byloje pateiktais įrodymais ir pagrįstai darė išvadą, kad nagrinėjamu atveju atsakovė nepateikė pakankamai įrodymų, kurie leistų konstatuoti tas aplinkybes, kuriomis ji grindė savo atsikirtimus į ieškinį, nors teismas ir tenkino visus atsakovės prašymus dėl įrodymų rinkimo (konkrečiai, apklausė visus atsakovės prašytus apklausti liudytojus).
 1. Dėl aukščiau nurodyto taip pat laikytini nepagrįstais apeliantės argumentai, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai konstatavo, kad ieškovė, prašydamas priteisti žalą, patirtą dėl neteisėto elektros energijos naudojimo, neprivalo įrodyti atsakovės kaltės, kadangi nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismo konstatuojamas kaltės prezumpcijos suabsoliutinimas negalimas.

8Dėl 46 113,87 Eur priteisimo už neteisėtais veiksmais padarytą žalą

 1. Bylos duomenys patvirtina, kad šalys 2011-02-01 sudarė Elektros energijos persiuntimo paslaugos sutartį (tekste – Sutartis), t. y. elektros energijos pirkimo–pardavimo sutartį, kurios pagrindu elektros energijos tiekimo įmonė įsipareigojo tiekti abonentui (vartotojui) per prijungtą energijos tiekimo tinklą sutartyje numatytos rūšies energijos kiekį, o abonentas (vartotojas) įsipareigojo už patiektą energiją sumokėti ir laikytis sutartyje numatyto jos vartojimo režimo, užtikrinti jam priklausančių energijos tiekimo tinklų eksploatavimo saugumą bei naudojamų prietaisų ir įrenginių tvarkingumą (CK 6.383 str. 1 d.). Sudarydamas elektros energijos tiekimo sutartį elektros energijos tiekėjas turi užtikrinti vartotojams teisės aktų reikalavimus atitinkančių elektros energijos prietaisų įrengimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005-04-25 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-269/2005), o vartotojas (abonentas) turi tinkamai laikytis sutartimi prisiimtų įsipareigojimų.
 1. CK 6.383 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad pagal energijos (ar energijos išteklių) pirkimo-pardavimo sutartį energijos tiekimo įmonė įsipareigoja patiekti abonentui per prijungtą energijos tiekimo tinklą sutartyje numatytos rūšies energijos kiekį, o abonentas įsipareigoja už patiektą energiją sumokėti ir laikytis sutartyje numatyto energijos vartojimo režimo, užtikrinti jam priklausančių energijos tiekimo tinklų eksploatavimo saugumą bei naudojamų prietaisų ir įrenginių tvarkingumą. Be to, Sutarties 10.5 punktu atsakovė įsipareigojo nekeisti elektros apskaitos prietaisų, elektros apskaitos ir atvado prijungimo schemų. Tuo tarpu, nesilaikant šių sutartinių įsipareigojimų atsakovei civilinė atsakomybė kyla CK nuostatų, nustatančių sutartinę civilinę atsakomybę, bei Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių, diferencijuojančių atsakomybės dydį priklausomai nuo padaryto pažeidimo matomo (akivaizdaus) ar slapto pobūdžio, pagrindu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012-04-20 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-92/2012).
 1. Bylos duomenys patvirtina, kad pagal Taisyklių 8 punkto sąvokos „neteisėtas elektros energijos vartojimas“ 2 punktą, neteisėtu elektros energijos vartojimu laikoma, kai elektros apskaitos prietaisai ar apskaitos schemos elementai akivaizdžiai sugadinti (pažeistas elektros skaitiklio stiklas, korpusas, gnybtų trinkelė ar pan., sugadintas matavimo transformatorius, bandymo gnybtynas, laidininkai ar kita; pažeistos ar nutrauktos elektros apskaitos prietaiso, elektros apskaitos schemos elemento, įvadinės elektros apskaitos spintos (skydelio) ar kitų su elektros apskaita susijusių vietų plombos, klastotos elektros energijos apskaitos prietaiso ar elektros apskaitos schemos elementų gamintojo, metrologinės patikros ir (arba) operatoriaus plombos, naudotos mechaninės ar kitos priemonės, skirtos fiksuojamos elektros energijos kiekiui keisti; pakeista elektros apskaitos prietaiso prijungimo schema ar pan.) ir dėl to neužfiksuotas faktinis patiektas elektros energijos kiekis.
 1. Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad nepagrįsti apeliacinio skundo argumentai, jog pirmosios instancijos teismas, pripažindamas, jog atsakovė pažeidė Sutartį, netinkamai aiškino ir taikė CK 6.387 straipsnį, kadangi atsakovė atsako tik už kabelių einančių į jo elektros įrenginius būklę ir jų eksploatavimo saugumą (Ribų nustatymo akto 3 p., 3.2 p., 3.3 p., 4 p.). Atsakovė pagal teisės aktų reikalavimus atsako ne tik už kabelių einančių į jo elektros įrenginius būklę ir jų eksploatavimo saugumą, bet ir už skaitiklių būklę.
 1. Nustačius vartotojo elektros apskaitos prietaiso, elektros apskaitos schemos elementų pažeidimus ir (ar) Taisyklių 79, 131.18, 131.20, 131.21 ir (ar) 132.11, 132.13, 132.14 punktuose nurodytus pažeidimus, operatoriaus darbuotojas ar operatoriaus įgaliotas trečiasis asmuo, dalyvaujant vartotojui ar jo atstovui, surašo Elektros energijos vartojimo vietos apžiūros aktą (Taisyklių 2 priedas), kuriame nurodomas Taisyklių pažeidimas, jo vieta ir aplinkybės. Šis aktas surašomas ne mažiau kaip dviem egzemplioriais, iš kurių vienas įteikiamas vartotojui ar jo atstovui, kitas lieka operatoriui. Vartotojui ar jo atstovui atsisakius dalyvauti surašant aktą arba atsisakius jį pasirašyti, aktas galioja, tačiau operatoriaus darbuotojas ar operatoriaus įgaliotas trečiasis asmuo apie nedalyvavimą ar nepasirašymą turi pažymėti visuose akto egzemplioriuose.
 1. Nagrinėjamu atveju bylos duomenys patvirtina, kad 2014-11-03 buvo surašyti Elektros energijos vartojimo vietos apžiūros aktai Nr. 11002971 ir Nr. 11002975 (dėl kiekvieno atsakovui skirto skaitiklio atskirai) dėl nutarties 19 punkte nurodyto pažeidimo. Ieškovė kompiuterio pagalba prisijungus prie elektros skaitiklio Nr. 70334 nustatė, kad skaitiklis fiksavo tokias sroves: A fazė – 6,4 A, B fazė – 18,2 A, C fazė – 5,8 A; srovės matavimo replėmis pamatavus srovę pirminėse grandinėse ieškovė nustatė, kad faktiškai buvo naudojama tokia srovė: A fazė – 54,2 A, B fazė – 52,9 A, C fazė – 55 A. Ieškovė kompiuterio pagalba prisijungus prie elektros skaitiklio Nr. 70300 nustatė, kad skaitiklis fiksavo tokias sroves: A fazė – 6,4 A, B fazė – 9,9 A, C fazė – 9,4 A. Ieškovės sprendė, kad skaitikliai patikrinimo metu fiksavo dešimteriopai mažesnę galią, nei buvo naudojama, kadangi 2014-11-03 apie 15 val. pašalinus pažeidimą (atstačius tinkamą apskaitos schemą), jau kitą valandą skaitikliai užfiksavo maždaug dešimteriopai didesnį elektros energijos sunaudojimą. Teisėjų kolegija pažymi, kad kasacinis teismas yra išaiškinęs, jog svarbu nustatyti ne aplinkybę, ar vartotojas asmeniškai kaltas dėl elektros apskaitos prietaiso sugadinimo, o tai, ar jo elgesys atitiko tvarkingo elektros vartotojo, kuris rūpinasi jam priklausančiais energijos įrenginiais, imasi atitinkamų priemonių, kad šie prietaisai funkcionuotų tvarkingai, standarto (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2001-02-07 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-184/2001). Bylos duomenys patvirtina pirmosios instancijos teismo išvadą, kad konstatuojant aukščiau minimą Taisyklių pažeidimą ir surašant aktus dalyvavo ieškovės darbuotojai (liudytojai), policijos pareigūnai (apklausti liudytojais) bei atsakovės darbuotojas A. B., kuris apklaustas liudytoju, patvirtino, kad dalyvavo nustatant pažeidimą. Trūkumai dėl atsakovės atstovo galimybės visapusiškai dalyvauti surašant aukščiau nurodytus aktus nepaneigia aktais konstatuoto pažeidimo, neatleidžia atsakovės nuo prievolės atlyginti žalą.
 1. Sutartinė civilinė atsakomybė yra turtinė prievolė, kuri atsiranda dėl to, kad neįvykdoma ar netinkamai įvykdoma sutartis, kurios viena šalis turi teisę reikalauti nuostolių atlyginimo ar netesybų (sumokėti baudą, delspinigius), o kita šalis privalo atlyginti dėl sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo padarytus nuostolius arba sumokėti netesybas (baudą, delspinigius) (CK 6.245 straipsnio 3 dalis). Sutartinė civilinė atsakomybė atsiranda už sutartinės prievolės neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą arba pažeidus bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai (CK 6.246 straipsnio 1 dalis, 6.256 straipsnio 1 dalis). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo konstatuota, kad, sprendžiant klausimą dėl atsakomybės pagal sutartį, turi būti taip pat atsižvelgiama į asmeniui tenkančios prievolės pobūdį, reikalaujamo iš jo rūpestingumo laipsnį ir kitas aplinkybes, tačiau svarbu akcentuoti ir kreditoriaus elgesį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-09-09, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-412/2008). Žala arba nuostoliai gali atsirasti ne tik kaip skolininko veiksmų rezultatas, bet ir dėl kreditoriaus kaltės arba dėl šių asmenų bendros su skolininku kaltės. Kreditoriaus kaltė yra pagrindas sumažinti civilinę atsakomybę arba nuo jos visiškai atleisti (CK 6.248 straipsnio 4 dalis, 6.259 straipsnis, 6.282 straipsnio 1 dalis).
 1. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į aukščiau išdėstytą, sprendžia, kad atsakovė nepaneigė savo kaltės prezumpcijos, t. y. neįrodė savo kaltės dėl sutartinių nuostatų pažeidimo nebuvimą (CPK 178 str.)
 1. Teisėjų kolegija taip pat pažymi, kad tais atvejais, kai elektros energija vartojama pažeidžiant teisės aktų reikalavimus, t. y. savavališkai prisijungiant prie elektros energijos tiekimo tinklų, ne per apskaitos prietaisus arba kai apskaitos prietaisai sugadinti, suvartotos elektros energijos kiekio objektyviai neįmanoma nustatyti pagal apskaitos prietaisų rodmenis, nes šie neužfiksuoja tikrojo suvartotos energijos kiekio. Dėl to tokiais atvejais suvartotos elektros energijos kiekis ir atitinkamai šios energijos tiekėjo patirtų nuostolių dydis nustatomas remiantis kitais apskaičiavimo būdais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-09-29, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-348/2009).
 1. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad nagrinėjamu atveju suvartotos elektros energijos kiekio objektyviai neįmanoma nustatyti pagal apskaitos prietaisų rodmenis, kadangi šie neužfiksuoja tikrojo suvartotos energijos kiekio. Byloje nustatyta, kad ieškovės paskaičiuotos elektros energijos kiekis yra pagal teisės aktų nustatytą tvarką, paskaičiavimo pagrindu imant elektros energijos persiuntimo sutartyje nustatytą maksimalų perduodamos elektros galingumą ir elektros imtuvų veikimo valandų skaičių (24 val./para), todėl darytina išvada, kad nagrinėjamu atveju ieškovė įrodė, jog per elektros energijos tinklus atsakovei buvo persiųsta 657 942 kW elektros energijos.
 1. Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad ieškovė pakankamais ir leistinais įrodymais įrodė aplinkybes, kuriomis grindė savo materialiuosius ieškinio reikalavimus, todėl ieškinys tenkintinas pagrįstai.

9Dėl kitų apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentų

 1. Teisėjų kolegija pažymi, kad kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010; 2010 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010; 2011 m. vasario 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-52/2011). Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad kiti apeliacinio skundo bei atsiliepimo į jį argumentai teisiškai nėra reikšmingi teisingam bylos išnagrinėjimui, pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui.

10Dėl apeliacinio skundo ir pirmosios instancijos teismo sprendimo

 1. Vadovaudamasi prieš tai nurodytomis aplinkybėmis, teisėjų kolegija pagal bylos duomenis konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas nagrinėjamoje byloje pagal ieškovės AB „Energijos skirstymo operatorius“ ieškinį atsakovei UAB „VILNIAUS SIGMOS SPORTO CENTRAS“ dėl žalos atlyginimo, tinkamai ir teisingai įvertino byloje pateiktus įrodymus, nepažeidė įrodymų vertinimą reglamentuojančių proceso taisyklių ir tinkamai jas taikė, išaiškino ir teisingai nustatė bylos aplinkybes, atskleidė bylos esmę, teisingai aiškino ir taikė materialinės teisės normas bei procesinės teisės normas ir priėmė teisėtą, pagrįstą sprendimą dėl ginčo esmės (CPK 263 straipsnio 1 dalis, 329 straipsnio 1 dalis, 330 straipsnis).

11Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo apeliacinės instancijos teisme

 1. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (CPK 93, 302 str.).
 1. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į priimamą procesinį sprendimą, sprendžia, kad bylinėjimosi išlaidų atlyginimas apeliacinės instancijos teisme apeliantei UAB „VILNIAUS SIGMOS SPORTO CENTRAS“ nepriteistinas (CPK 93, 98 str.).

12Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

13Vilniaus apygardos teismo 2016 m. kovo 14 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai