Byla e2-1906-155/2017
Dėl sumokėtų piniginių lėšų už teisines paslaugas grąžinimo, pareikštą atsakovui E. M., tretieji asmenys byloje (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini)

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Rima Krušnienė, sekretoriaujant Olgai Fadejevai, dalyvaujant ieškovui H. S., ieškovo atstovui advokatui A. T., atsakovui E. M., trečiojo asmens ( - ) atstovui A. L., trečiojo asmens ( - ) atstovei advokato padejėjai N. P., vertėjaujant R. D.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo H. S. patikslintą ieškinį dėl sumokėtų piniginių lėšų už teisines paslaugas grąžinimo, pareikštą atsakovui E. M., tretieji asmenys byloje ( - ), ( - ).

3Teismas

Nustatė

4ieškovas H. S. pateikė teismui patikslintą ieškinį, kuriuo prašo priteisti iš atsakovo E. M.: 1) 2896 EUR (10 000 Lt) sumą, įmokėtą 2014-07-21 advokatui M. G. 2) patirtas bylinėjimosi išlaidas.

5Patikslintame ieškinyje nurodė, kad 2014-07-18 ieškovas tuometinėje ( - )i, sudarė teisinių paslaugų sutartį Nr. MG-234/2014 su advokatais M. G. ir E. M.. Sutartimi buvo tartasi dėl jo nuosavybės teisių į žemės sklypą, adresu ( - ), jį turėjo atstovauti advokatas M. G.. Už teisinį darbą ieškovas sumokėjo advokatams 10 000 Lt sumą. Pinigų gavimą patvirtino advokatas M. G.. 2014-10-05 advokatas M. G. netikėtai mirė ir jokie sutartyje numatyti veiksmai nebuvo atlikti. 2015 m. kovo mėn. ieškovas kreipėsi į advokatų kontorą, kad šį sugrąžintų sumokėtą 10 000 Lt honorarą, tačiau advokatas E. M. atsisakė šį prašymą tenkinti, motyvuodamas, jog advokatas mirė. Vėliau ieškovas teikė advokatų kontorai dar vieną pretenziją mažesnei 8810 Lt sumai, tačiau ir ši suma ieškovui nebuvo grąžinta. Ieškovas nurodo, kad nei vienas iš sutartyje nurodytų advokatų neįvykdė 2014-07-18 sudarytos teisinių paslaugų sutarties sąlygų. 2015-06-09 buvo sudarytas susitarimas dėl teisinių paslaugų sutarties nutraukimo. Atsižvelgiant į visas aplinkybes, neįvykdžius advokatams prievolės, nutrūkus sutarčiai, žalą, susidariusią nepagrįstai likus honoraro sumai vieno iš advokatų sąskaitoje, turi atlyginti atsakovas E. M., kuris veikė jungtinės veiklos (partnerystės) pagrindu su advokatu M. G., todėl prašo patikslintą ieškinį tenkinti.

6A. E. M. pateikė atsiliepimą į patikslintą ieškinį, nesutiko su patikslintu ieškiniu. Nurodė, kad iš pateikto ieškovo patikslinto ieškinio neaiškus nei pateikto patikslinto ieškinio dalykas, nei ieškinio faktinis pagrindas. Ieškovas nenurodė, kuris asmuo (atsakovas ir/ar kiti asmenys bei jų teisių ir pareigų turėtojai), kokiais savo veiksmais ir kaip konkrečiai pažeidė ieškovo teises. Pažymėjo, jog teisinių paslaugų teikimo sutartį su ieškovu 2014-07-18 sudarė advokatas M. G.. Pagal sutartį advokatui M. G. formaliai paprašius dėl galimai ateityje reiksiančios pagalbos, jis taip pat pasirašė ginčo sutartį. Tam ieškovas neprieštaravo, tačiau patį pavedimą, konkrečią užduotį davė advokatui M. G. kuris turėjo teikti ieškovui teisinę pagalbą atkuriant jam nuosavybes teises į išlikusį nekilnojamąjį turtą – 2,72 ha ploto žemės, buvusios tuometiniame ( - ), ir į 0,3002 ha ploto namų valdos žemės sklypą, dabartinis adresas ( - ). Ieškovas individualiai ir asmeniškai susitarė su advokatu M. G. dėl atlygio dydžio ir avansu sumokėjo ½ sulygto honoraro, kas sudaro 10 000 Lt, kurie buvo įtraukti į advokato M. G. finansinę apskaitą pastarajam išrašius pinigų priėmimo kvitą. Atsakovas iš ieškovo jokių piniginių lėšų niekada negavo. ( - ), advokatai, tame tarpe ir M. G. turėjo individualias apskaitas, savarankiškai vedė savo buhalterinę apskaitą. 2014-10-04 advokatas M. G. mirė. Apie advokato mirtį informavo ieškovą, su juo susitiko, jis pageidavo, kad būtų tesiami advokatui M. G. duoti pavedimai. Susitikimo metu apie advokatui M. G. sumokėtų pinigų grąžinimą nebuvo kalbos. Atsakovas, siekdamas užtikrinti velionio advokato M. G. susitarimo su ieškovu pagal sutartį paslaugų tęstinumą, ėmė vykdyti advokato M. G. įsipareigojimus, prisisimtus siekiant atkurti ieškovui nuosavybės teises į išlikusį nekilnojamąjį turtą. Atsakovas iš esmės atliko visus pavedimo veiksmus, kuriuos nurodė 2015-06-03 atliktų darbų ataskaitoje, ieškovui 2015-03-16 buvo pateikta teisinė išvada, kurioje buvo aprašytos nustatytos aplinkybės ir pateikti pasiūlymai bei iškilusios teisinės problemos, galimi sprendimo būdai ir variantai, be to, teisinė išvada kelis kartus žodžiu buvo aptarta su ieškovu. Ieškovas papildomai pradėjo reikalauti iš atsakovo kelti baudžiamąsias bylas teisėjams ir prokurorui, atėmusiems iš jo žemę. Ieškovui buvo paaiškinta, jog atsakovas negali viršyti įgaliojimų, kad tokių pavedimų nebuvo duota ir advokatui M. G.. 2015-06-09 susitarimu teisinių paslaugų sutartis buvo nutraukta, ieškovui buvo grąžinti visi dokumentai, jokių pretenzijų tuomet ieškovas atsakovui nereiškė. Pažymėjo, jog advokatui M. G. mirus, jo teises ir pareigas, susijusias su teisinių paslaugų teikimu, jo profesine veikla perėmė bendrija, kuri buvo įsteiga 2014-12-04, kad kitas materialines teises ir pareigas perėmė jo sutuoktinė ir trys nepilnamečiai vaikai priėmę palikimą. 10 000 Lt sumokėjimo M. G. metu, bendrija dar nebuvo įsteigta. A. M. G. savo civilinę atsakomybę buvo apsidraudęs ( - ) 28962 EUR sumai. Atsižvelgiant į visas šias aplinkybes, atsakovas prašo ieškovo patikslintą ieškinį atmesti ir priteisti iš ieškovo patirtas bylinėjimosi išladas.

7Tretysis asmuo ( - ) pateikė teismui atsiliepimą į patikslintą ieškinį, su ieškiniu nesutiko. Atsiliepime nurodė, kad trečiasis asmuo įstatyminės cesijos pagrindu (Advokatūros įstatymo 21 str.) perėmė visas tiek mirusiojo advokato M. G., tiek atsakovo, kaip advokatų, teises ir pareigas, susijusias su teisinių paslaugų teikimu ir klientų duotų pavedimų vykdymu. Todėl tretysis asmuo mano, kad atsakovas E. M. šiuo atveju nėra tinkamas atsakovas. 2014-07-18 teisinių paslaugų sutartį su ieškovu sudarė advokatas M. G., taip pat advokatui M. G. paprašius, dėl galimai ateityje reiksiančios pagalbos, sutartyje pasirašė ir atsakovas. Ieškovas pagal sutartį pavedimą davė tik advokatui M. G., atsakovui ieškovas jokio pavedimo nedavė ir atsakovas jokio atlygio už teisines paslaugas negavo. A. M. G. gyvam esant, advokatų kontoroje visi advokatai vedė individualią buhalterinę apskaitą. 2014-10-04 advokatas M. G. mirė. Apie jo mirtį buvo informuotas ieškovas. Tuo metu ieškovas pageidavo ir sutiko, kad vietoj advokato M. G. jam duotą pavedimą vykdytų trečiasis asmuo per atsakovą, ieškovas neprašė atsakovo, kad būtų grąžinti jam advokatui M. G. už pavedimo vykdymą sumokėti pinigai ar dalis šio atlygio. Atsakovas siekdamas geranoriškai užtikrinti ieškovo velioniui advokatui M. G. duoto pavedimo tęstinumą, savanoriškai sutiko ir ėmė vykdyti ieškovo pavedimą. Atsakovas suteiktų teisinių paslaugų ieškovui turinį, apimtis bei trukmę įformino atliktų darbų ataskaitoje, ieškovui buvo pateikta teisinė išvada, ieškovo duotas pavedimas advokatui M. G., buvo įvykdytas. Teisinėje išvadoje nurodyti galimi teisinės problemos sprendimo būdai ieškovui buvo nepriimtini, jis pageidavo, kad būtų iškeltos baudžiamosios bylos teisėjams ir prokurorams, atėmusiems iš jo žemę. Tokio pavedimo atsakovas įgyvendinti negalėjo. 2015-06-09 susitarimu sutartis buvo nutraukta, ieškovui buvo perduoti visi dokumentai su detalia atliktų darbų ataskaita. Gavęs šiuos dokumentus ieškovas jokių pretenzijų atsakovui nepareiškė. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, tretysis asmuo prašo ieškinį atmesti.

8Tretysis asmuo ( - ) pateikė atsiliepimą į patikslintą ieškinį, įvardijo jį rašytiniais paaiškinimais jame nurodė, kad nesutinka su ieškiniu, prašo jį atmesti. Nurodė, kad advokato atsakovo E. M. profesinė civilinė atsakomybė iki 2014-11-29 buvo apdrausta pagal draudimo polisą PCAD Nr. 019610. Byloje kilo ginčas dėl tarp ieškovo ir advokatų M. G. bei E. M. sudarytos teisinių paslaugų teikimo sutarties netinkamo vykdymo ir avansinio mokėjimo už teisines paslaugas dalies grąžinimo. Ieškovo piniginis reikalavimas kildinamas iš netinkamo sutarties prievolės vykdymo. Ieškovas sumokėjo 10 000 Lt avansą advokatui M. G., kuris buvo įtrauktas į šio advokato finansinę apskaitą. 2014-10-04 advokatas M. G. mirė. Ieškovas ieškinyje nenurodė jokių neteisėtų atsakovo veiksmų/neveikimo, kuriuos galimai atliko atsakovas E. M., kad sutartinės prievolės neįvykdymas ar netinkamas įvykdymas, kaip sutartinės atsakomybės sąlyga, nepreziumuojamas, ginčo atveju tai privalo įrodyti ieškovas, reikalaujantis taikyti sutartinę civilinę atsakomybę. Nurodo, kad nėra jokio pagrindo atsakovo kaltei konstatuoti, priešingai, E. M. pratęsė pagal teisinių paslaugų teikimo sutartį advokatui M. G. duotą ieškovo pavedimą ir iš esmės atliko visus veiksmus, kurie nurodyti 2015-06-03 atliktų darbų ataskaitoje. Teisinių paslaugų sutartis nutraukta 2015-06-09, joje klientas patvirtino, jog neturi pretenzijų atstovui dėl jo interesų atstovavimo ir teisinių paslaugų kokybės teikimo. Minėtas susitarimas yra galiojantis, galioja ir punktas apie pretenzijų dėl teisinių paslaugų kokybės nebuvimą, jis nuginčytas, turi abiems šalims teisinę reikšmę. Atsižvelgiant į tai, nėra pagrindo konstatuoti civilinės atsakomybės taikymo sąlygų atsakovo E. M. atžvilgiu, ieškovo patikslintas ieškinys turi būti atmestas.

9Teismo posėdžio metu ieškovas ir jo atstovas palaikė patikslintame ieškinyje nurodytas aplinkybes, prašė patikslintą ieškinį tenkinti. Papildomai teismui paaiškino, kad ieškovas sudarė teisinių paslaugų sutartį su advokatu M. G., kuris turėjo padėti ieškovui atgauti žemę Trakų rajone, kuri iš jo buvo neteisėtai atimta. Už atstovavimą ieškovas iš anksto sumokėjo advokatui 10 000 Lt sumą. 2014 m. spalio mėn. advokatas M. G. netikėtai mirė. Ieškovo sumokėti advokatui M. G. pinigai iki šiol jam negrąžinti, realiai jam nebuvo suteikta jokių teisinių paslaugų, žemė nebuvo grąžinta. Ieškovas kreipėsi į advokatūrą, į draudimo bendrovę, į mirusiojo advokato žmoną, į pačią advokatų kontorą, į notarą, tačiau niekas pinigų jam negrąžina, todėl ieškovas pateikė ieškinį teismui. Ieškovas pasirinko savo atstovu advokatą M. G., nes jo situacijoje dėl žėmes grąžinimo reikėjo labai gero Trakų rajono specifiką išmanančio žemės specialisto, pasirinktą advokatą jam rekomendavo vietiniai Trakų rajono gyventojai. Advokatui sumokėjo paskolintais pinigais, kuriuos turi dabar grąžinti. Pažymėjo, jog ieškovas su advokatu M. G. bendradarbiavo nuo 2013 metų, iki teisinių paslaugų sutarties sudarymo, visus metus advokatas padėjo spręsti jo klausimą, rinko dokumentus, lankėsi archyvuose, pas advokatą lankydavosi beveik kartą į savaitę iki pat advokato mirties. Tačiau atsakydamas į klausimus jis patikslino šį teismui duotą paaiškinimą, nurodydamas jog bendradarbiavimas su advokatu M. G. prasidėjo tik po sutarties pasirašymo. Atsakovu, kaip advokatu, jis nepatenkintas, teisinių paslaugų rezultatas nebuvo pasiektas ir pavestas darbas nebuvo atliktas, sumokėti pinigai jam turi būti grąžinti. Nurodė, kad atsakovas netinka būti jo advokatu, jis nėra tinkamu žemių grąžinimo specialistu, nes yra kilęs ne iš Trakų rajono, nežino šio rajono specifikos, jo reikalui spręsti yra reikalingas visai kitoks advokatas. Ieškovas pripažįsta, jog su atsakovu ne kartą buvo susitikęs dėl jo situacijos nagrinėjimo, gavo iš atsakovo teisinę išvadą ir kitas konsultacijas. Pripažįsta, jog prašė atsakovo rašyti skundus dėl teisėjų ir prokurorų veiksmų, tačiau atsakovas rašyti šiuos skundus atisakė, nors jo situacija susijusi su žemės nuosavybės atėmimu yra politinė. Atsakovo atliktą darbą ieškovas vertina ne didesne kaip 200 EUR suma, kadangi reikalingus dokumentus pagrinde surinko ieškovas ir advokatas M. G.. Ieškovas nurodė, kad jis tikėjosi, kad jam už sumokėtus pinigus advokatas M. G. per savo turimus ryšius suteiks paslaugas tam kad būtų pasiektas tinkamas rezultatas – jo turėtų žemių grąžinimas. Ieškovo advokatas nurodė, kad atsakovui kyla atsakomybė, nes jis buvo mirusiojo advokato M. G. partneris, kartu pasirašė teisinių paslaugų sutartį, kad taip yra nurodyta Advokatų tarybos pirmininko bei 2016-08-18 Lietuvos Advokatūros advokatų tarybos sprendime. Atsakovo civilinė atsakomybė grindžiama LR CK 6.978 str. 3 d. norma, pagal kurią nuo jungtinės veiklos sutarties pabaigos momento jos dalyviai solidariai atsako tretiesiems asmenims pagal neįvykdytas bendras prievoles. Ieškovo advokatas mano, kad sudaryta teisinių paslaugų sutartis turėtų būti kvalifikuojama kaip vartojimo sutartis, kad ieškovo kaip vartotojo interesai turi būti ginami, mano, kad šiuo atveju yra nepagrįstai praturtėta.

10Teismo posėdžio metu atsakovas nesutiko su ieškiniu ir palaikė atsiliepime į ieškinį nurodytas aplinkybes. Papildomai teismui nurodė, kad ginčo teisinių paslaugų sutartyje atsakovas pasirašė paprašytas advokato M. G., galimai dėl jo ateityje prireiksiančios pagalbos, tačiau su ieškovu nesitarė dėl jokių teisinių paslaugų teikimo, iš ieškovo negavo nei pavedimo atlikti konkrečius veiksmus, nei pinigų. Pažymėjo, jog po advokato M. G. mirties atsakovas geranoriškai susisiekė su visais mirusiojo advokato klientais, tarp jų ir su ieškovu. Su kitais M. G. klientais nebuvo problemų, jos iškilo tik su ieškovu. Paskambinus ieškovui, buvo sutarta, kad atsakovas baigs advokato M. G. pradėtus darbus, ieškovas su tuo sutiko. Atsakovas susipažino su visa surinkta dokumentacija, papaildomai surinko dar trūkstamą informaciją, išsiaiškino, jog ieškovas teismo keliu prarado nuosavybės teisę į žemės sklypą, esantį Trakų rajone prie Akmenos ežero, pateikė ieškovui teisinę išvadą, kuria ieškovas nebuvo patenkintas. Pažymėjo, jog ieškovo atveju jo motinos naudai bandyta 2 kartus nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, abu pareiškimai buvo atmesti, atitinkamai atsirado poreikis kruopščiai surinkti visą informaciją, ją įvertinti ir tik tada priimti sprendimą. Pažymi, kad ieškovas yra sudėtinga asmenybė, sunku jam viską išaiškinti ir paaiškinti, galimai ieškovas nesupranta reikalavimų sprendimo būdų, apsiriboja reikalavimais kelti baudžiamąsias bylas teisėjams, prokurorams ir kitiems asmenims. Išsinagrinėjus situaciją šie reikalavimai neįgyvendinami, dėl to atsakovui buvo pateikta teisinė išvada, kurioje nurodytos dvi alternatyvos, kaip siekiamo tikslo įgyvendinimo būdai. Su alternatyviais atsakovo pasiūlytais teisių gynimo būdais ieškovas nesutiko, prašė nutraukti teisinių paslaugų sutartį. 2015-06-09 buvo sudarytas susitarimas dėl teisinių paslaugų sutarties nutraukimo. Dėl tokių ieškovo veiksmų atlikti darbai toliau nebuvo tęsiami. Pažymi, kad surinkta medžiaga buvo susisteminta, parengta realizavimui, tiek kreipiantis į teismą, tiek ir atliekant kitus veiksmus. Nurodė, kad jo žiniomis už advokato M. G. teisinę pagalbą buvo sulygtas 20 000 Lt užmokestis, kad sumokėtas 10 000 Lt mokėjimas yra tik dalinis. Atsižvelgiant į visas aplinkybes, atsakovas prašo ieškinį atmesti.

11Teismo posėdžio metu trečiojo asmens ( - ) atstovė prašė ieškinį atmesti kaip nepagrįstą. Teismui nurodė, kad atsakovui nėra jokio teisinio pagrindo taikyti civilinę atsakomybę. Pažymėjo, kad ginčo teisinės paslaugų sutarties dalykas yra abstraktus, nekonkretus, neįvardyti konkretūs veiksmai kuriuos turėjo atlikti advokatai, joje nenurodyta, kad advokatas turėjo inicijuoti ieškovo bylos iškėlimą teisme, kad turėjo pasiekti rezultatą, jog ieškovui būtų grąžinta nuosavybės teisė į žemę. Atsakovas negavo iš ieškovo jokio pavedimo ir jokių pinigų, išskyrus tai, kad geranoriškai sutiko tęsti mirusiojo advokato M. G. veiklą. Tęsiant teisinės pagalbos paslaugas ieškovui buvo duota teisinė išvada, kuri buvo aptarta ieškovu, buvo įvertinta turima informacija, buvo išaiškinta, kad neturint pakankamo pagrindo, netikslinga kreiptis į teismą. Pažymi, kad sutartyje nenumatyti paslaugų įkainiai, neįvardyta konkrečių darbų kaina. Nesusitarus sutartimi advokatui nekyla atsakomybė prieš klientą už rezultatą. Ieškininis reikalavimas atsakovui, reiškiamas įvairiais pagrindais, prašoma sutartinės atsakomybės, reikalaujama pinigų grąžinimo dėl nepagrįsto praturtėjimo kitais teisiniais santykiais, bet nei vienos iš reikiamų šiuo atveju aplinkybių neįrodinėjamos. Kadangi, ieškinio pagrindu nėra deliktinė atsakomybė, kuri buvo apdrausta, o atsakomybė grindžiama sutartiniu pagrindu, tai draudiminė išmoka negali būti išmokama. Atsižvelgiant į visas aplinkybes, tretysis asmuo prašo ieškinį atmesti.

12Teismo posėdžio metu trečiojo asmens ( - ) atstovas palaikė atsiliepime į ieškinį nurodytas aplinkybes, prašė ieškinį atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė, kad atsakovui nekyla atsakomybė. Esant gyvam advokatui M. G., buvo įsteigta advokatų bendrija, todėl visas šio advokato teises ir pareigas perėmė bendrija. Nei ieškovas, nei ieškovo atstovas konkrečiai nenurodo, kokiu teisiniu pagrindu reiškiamas ieškinys atsakovui E. M., pateiktos naujos versijos apie nepagrįstą praturtėjimą, nors ieškovo sumokėtų pinigų pagrindas yra sutartinis. Ieškovas pripažino, jog advokatas M. G. jam teikė teisines paslaugas ilgą laiką. Mirus advokatui paslaugas teikti perėmė bendrija, veikdama per atsakovą. Visos reikiamos teisinės paslaugos ieškovui buvo suteiktos. Suteiktas paslaugas ieškovas priėmė, jų neginčijo. Gavęs teisinę išvadą, ieškovas nutarė nutraukti teisinę paslaugų sutartį, nusprendė nebetęsti teisinių santykių. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, tretysis asmuo prašo ieškinį atmesti.

13Ieškinys atmestinas.

14Iš civilinės bylos medžiagos nustatyta, kad 2014-07-18 buvo sudaryta teisinių paslaugų teikimo sutartis Nr. MG-234/2014, kurią pasirašė ieškovas H. S. ir advokatai M. G. bei E. M. (atsakovas). Teismo posėdžio metu abi šalys paaiškino ir teismui patvirtino, kad konkrečiai dėl teisinių paslaugų suteikimo ieškovas susitarė tik su advokatu M. G., jam sumokėjo 10 000 Lt sumą, kuri įforminta 2014-07-21 Pinigų priėmimo kvitu. A. M. G. buvo duotas konkretus ieškovo pavedimas dėl teisinių paslaugų teikimo. 2014-07-18 sudarytos teisinių paslaugų sutarties sąlygos su atsakovu nebuvo derinamos. Šalys paaiškino, kad šia sutartimi advokatas M. G. turėjo atstovauti ieškovą dėl teisinės pagalbos siekiant atkurti nuosavybes teises į išlikusį nekilnojamąjį turtą – 2,72 ha ploto žemės sklypą buvusiame ( - ), ir į 0,3002 ha ploto namų valdos žemės sklypą, esantį šiuo metu adresu ( - ). Iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų nustatyta, kad Vilniaus apygardos administracinio teismas 2013-10-17 sprendimu Nr. I-3896-208/2013 patenkino Vilniaus apygardos prokuratūros skundą ir panaikino Vilniaus apskrities viršininko 2005-12-15 sprendimą Nr. 2.7-79401-356 „Dėl nuosavybės teisių atkūrimo į žemę mieste piliečiui H. S.“ bei panaikino Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Trakų skyriaus vedėjo 2012-09-20 sprendimą Nr. 46S-261 „Dėl nuosavybės teisių atkūrimo miesto gyvenamojoje vietovėje piliečiui H. S.”. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2014-04-24 nutartimi administracinėje byloje Nr. A-492-828-14 paliko šį sprendimą nepakeistu.

15Ieškovas teismui nurodė, kad pageidavo iš advokatų teisinės pagalbos susigrąžinant iš jo atimtą žemę, todėl šioje situacijoje dėl žėmes grąžinimo jam reikėjo ypatingo Trakų rajone esančių žemių specialisto, A. M. G. atitiko ieškovo reikalavimus, buvo rekomenduotas Trakų rajono vietinių gyventojų, kad būtų pasiektas ieškovo pageidaujamas rezultatas - kad jis atgautų iš jo paimtą žemę, esančią Trakų rajone, sumokėjo advokatui 10 000 Lt. Iš ieškovo paaiškinimų nustatyta, kad advokatas M. G. teikė ieškovui teisines konsultacijas, kad maždaug kas savaitę konsultacijoms ieškovas atvykdavo į šio advokato kontorą. Atsakovas nurodė, kad ginčo sutartį pasirašė formaliai, advokatui M. G. formaliai paprašius dėl galimai ateityje reiksiančios pagalbos, jokių pavedimų ir jokių pinigų iš ieškovo negavo. Vienareikšmiškai sutampantys paaiškinimai patvirtina, kad teisinių paslaugų sutarties realūs dalyviai buvo ieškovas ir advokatas M. G., kad jokio apmokėjimo pagal šią sutartį atsakovas negavo.

162014-10-04 advokatas M. G. mirė. Iš neginčytų, ir faktiškai ieškovo pripažintų aplinkybių nustatyta, kad po advokato M. G. mirties atsakovas susisiekė su visais mirusiojo advokato klientais, tame tarpe ir su ieškovu. Sutikus ieškovui, susitarė, kad atsakovas pabaigs advokato M. G. pradėtus darbus. 2015-06-03 ieškovui buvo pateikta atliktų darbų ataskaita, išvados bei pasiūlymai. 2015-06-09 ieškovo prašymu buvo sudarytas susitarimas dėl teisinių paslaugų sutarties nutraukimo. Susitarimo turinyje nurodyta, kad klientas – bylos ieškovas neturi pretenzijų dėl atstovavimo ir teisinių paslaugų teikimo kokybės. 2015-06-26 ieškovas pateikė pretenziją atsakovui E. M., advokatų kontorai ( - ) bei J. G., mirusio advokato M. G. sutuoktinei dėl sumokėtų pinigų grąžinimo. 2015-07-09 ieškovui pateiktas atsakovo atsakymas į pretenziją, nurodoma, kad su ieškovo pretenzijomis nesutinkama, nes nežiūrint į tai, kad jis neturėjo ir neprivalėjo atlikti ieškovo pavestus darbus, bet gera valia juo atliko. Ieškovas kreipėsi į Lietuvos advokatūrą, prašė atsakovui iškelti drausmės bylą. 2016-08-18 Lietuvos advokatūros sprendimu atsakovui E. M. drausmės byla neiškelta.

17Pareikštu ieškiniu ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 10 000 Lt (2896 EUR) sumą už tai, kad atsakovas, advokatas E. M. neįvykdė 2014-07-18 teisinių paslaugų sutarties, nes nebuvo pasiektas ieškovo pageidaujamas rezultatas nebuvo atgauta nuosavybės teisė į žemės sklypus, esančius Trakų rajone. Gindamas savo teisę ieškovas vienu iš teisinių pagrindų nurodo LR CK 6.978 str. 3 d. normą, kuri numato, kad nuo jungtinės veiklos sutarties pabaigos momento jos dalyviai solidariai atsako tretiesiems asmenims pagal neįvykdytas bendras prievoles. Remdamasis šiuo pagrindu ieškovas mano, kad atsakovas kaip mirusio advokato partneris turi atsakyti pagal sutartį už neįvykdytas prievoles. Taip pat mano, kad ginčo teisinių paslaugų sutartis yra vartojimo sutartis, kad dėl tokio sutarties pobūdžio ieškovo interesai turi būti labiau ginami. Pažymėtina, kad bylos nagrinėjimo eigoje ieškovo pozicija nebuvo nuosekli, jis mano, kad ginčo atveju turėtų būti taikomas ir nepagrįstą praturtėjimą nustatantis reglamentavimas.

18Ieškinio priėmimo stadijoje buvo nustatyti trūkumai, nes pirminiame ieškinyje nebuvo nurodytos visos aplinkybės, nebuvo aiškaus faktinio ieškinio pagrindo, aiškaus ir konkretaus pasirinkto gynybos būdo. Patikslindamas ieškinį, kuris išnagrinėtas šioje byloje, ieškovas pasirinko atsakovu – advokatą E. M.. Nežiūrint į tai, kad byloje buvo taikytas trūkumų šalinimo institutas ir ieškovas sukonkretino savo reikalavimus patikslintame ieškinyje, tačiau teismo posėdyje tiek ieškovas, tiek ir jo advokatas nuolat keitė savo pozicijas, nuolat svarstė reikalaujamos atsakomybės subjekto klausimą, keitė konkrečius gynybos būdus.

19Ginčas kilo iš rašytinės teisinių paslaugų teikimo sutarties pasirašytos ieškovo ir mirusiu advokatu M. G. bei atsakovu advokatu E. M.. Teisinių paslaugų teikimo sutartis teismų praktikoje kvalifikuojama kaip pavedimo sutartis pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.756–6.765 str. (Lietuvos Aukščiausiojo T. C. bylų skyriaus 2009 m. kovo 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-73/2009). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad pavedimo sutartis pagal savo pobūdį yra sutartis dėl atstovavimo, kurios pagrindu įgaliotinis įgaliotojo (atstovaujamojo) vardu su trečiaisiais asmenimis atlieka teisinius veiksmus, todėl jai taikomos ir CK normos, reglamentuojančios atstovavimą (CK 2.132–2.151 str.) (Lietuvos Aukščiausiojo T. C. bylų skyriaus 2010 m. lapkričio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-461/2010). Kliento su advokatu sudarytoms pavedimo (teisinių paslaugų) sutartims taikomos ir bendrosios atlygintinų paslaugų sutartis reglamentuojančios CK nuostatos.

20Teismų praktikoje pripažįstama, kad advokatas, vykdantis savo profesinę veiklą, už atlyginimą teikdamas teisines paslaugas asmeniniais tikslais veikiančiam fiziniam asmeniui (vartotojui), yra verslininkas (plačiąja prasme). Todėl advokato ir fizinio asmens, kuris veikia siekdamas su jo verslu, prekyba ar profesija nesusijusių tikslų, sudaryta tipinė sutartis turėtų būti teismo teisiškai kvalifikuojama kaip vartojimo sutartis (Lietuvos Aukščiausiojo T. C. bylų skyriaus 2015 m. balandžio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-149-706/2015).

21Pagal CK 1.39 str. 1 d. vartojimo sutartis yra apibrėžiama kaip sutartis dėl prekių ar paslaugų įsigijimo, kurią fizinis asmuo (vartotojas) su prekių ar paslaugų pardavėju (tiekėju) sudaro su vartotojo verslu ar profesija nesusijusiu tikslu, t.y. vartotojo asmeniniams, šeimos, namų ūkio poreikiams tenkinti. Teismų praktikoje nurodomi trys kvalifikuojamieji vartojimo sutarties požymiai: pirma, prekes ar paslaugas perka fizinis asmuo; antra, fizinis asmuo prekes ar paslaugas perka savo asmeniniams (ne verslo ar profesiniams) poreikiams; trečia, prekes ar paslaugas parduoda verslininkas (asmuo, veikiantis verslo ar profesiniais tikslais). Identifikavus šiuos požymius šalių sudaryta sutartis šalia kitų kvalifikavimo pagrindų turi būti kvalifikuojama ir kaip vartojimo sutartis, nes tai lemia atitinkamų materialinės teisės normų, sudarančių vartojimo sutarties institutą, taikymą ginčo teisiniams santykiams (Lietuvos Aukščiausiojo T. C. bylų skyriaus 2013 m. gruodžio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-642/2013).

22Byloje yra 2014-07-18 sudaryta teisinių paslaugų sutartis, kuri pasirašyta ieškovo H. S., advokato M. G. ir atsakovo advokato E. M.. Kaip aukščiau yra nustatyta šios sutarties sąlygos buvo aptartos ieškovo H. S. ir advokato M. G., kad teisinių paslaugų sutarties sąlygų derinimo metu atsakovas, advokatas E. M. nedalyvavo, kad faktiškai pavedimą teikti teisinę pagalbą ieškovas davė advokatui M. G., kad teisinių paslaugų sutartį atsakovas pasirašė formaliai, kad advokatui M. G. gyvam esant atsakovas negavo jokio pavedimo iš ieškovo. Iš teisinių paslaugų sutarties turinio nustatyta, kad ieškovas davė pavedimą advokatui jį atstovauti, būti patarėju teisiniais klausimais. Toks turinys rodo, kad teisinės paslaugų sutarties dalykas yra abstraktus, nekonkretus, jame nenurodyti konkrtūs veiksmai, kuriuos pagal šią sutartį advokatas M. G. turėjo atlikti ieškovui. Iš šalių paaiškinimų nustatyta, kad teisinių paslaugų sutartis atstovauti ir teikti ieškovui teisinę pagalbą sudaryta dėl nuosavybės teisės į išlikusį nekilnojamąjį turtą – 2,72 ha ploto žemės skypą buvusiame Pierkosy kaime, Trakų valsčiuje, Vilniaus-Trakų apskrityje, ir į 0,3002 ha ploto namų valdos žemės sklypą, esantį adresu ( - ) mieste atgavimo. Sprendimus dėl nuosavybės teisų atkūrimo ieškovui į nekilnojamąjį turtą, atitinkamus žemės sklypus panaikino teismai aukščiau nurodytais sprendimais administracinėse bylose, kurie yra įsiteisęję. Ieškovas pageidavo, kad advokatas M. G. padėtų jam atgauti šią žemę, ieškovo manymu, tik šis advokatas galėjo išspręsti jo situaciją. , kad atsakovas nebuvo tinkamas jo situaciją išspręsti galintis advokatas. Todėl šios teisinių paslaugų sutarties pobūdis, sutarta teisinė pagalba susijusi išimtinai su asmeniniais ieškovo tikslais. Atsižvelgiant į tai, kad advokatas M. G., paėmęs atlyginimą už teisines paslaugas asmeniniais tikslais veikiančiam fiziniam asmeniui, laikytinas verslininku (plačiąja prasme), o klientas – vartotoju, teismas konstatuoja, kad 2014-07-18 teisinių paslaugų teikimo sutartis pripažintina vartojimo sutartimi. Sudarytos sutarties sąlygų nei ieškovas nei jo atstovas neginčijo.

23Tarp advokato ir kliento susiklosto fiduciariniai atstovo ir atstovaujamojo santykiai, grįsti pasitikėjimu. Advokato profesija yra viena iš profesijų rūšių, kurios atstovams taikomi didesni elgesio standartai. Tai reiškia, kad advokato veiklai taikomi ne tik bendražmogiški elgesio standartai, bet ir specialūs reikalavimai, nustatyti tiek advokatūros veiklą reglamentuojančiuose įstatymuose, tiek ir profesinės etikos taisyklėse. Advokato ir kliento fiduciariniai santykiai nulemia tai, kad advokato honoraras yra profesinės etikos klausimas (žr. Lietuvos Aukščiausiojo T. C. bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. gruodžio 6 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje advokatas J. L. v. A. V. K., bylos Nr. 3K-3-642/2013).

24Ginčo atveju neginčytinai nustatyta, jog ieškovas sumokėjo advokatui M. G. 10 000 Lt (2896 EUR) sumą, kurią prašo priteisti iš atsakovo advokato E. M..

25Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas reikalavimą grindė LR CK 6.242 str., reguliuojančiu nepagrįsto praturtėjimo teisinį santykį, ir numatantį, kad be teisinio pagrindo nesąžiningai praturtėjęs kito asmens sąskaita asmuo privalo atlyginti pastarajam tokio dydžio nuostolius, koks yra nepagrįstas praturtėjimas. Konkrečių argumentų dėl ko ši norma turi būti taikoma atsakovo atžvilgiu, ieškovo atstovas teismo posėdyje nenurodė, tik nurodė, jog atsakovas kaip mirusiojo advokato M. G. partneris, nesuteikė ieškovui sutartimi sutartų teisinių paslaugų. Nepagrįstas praturtėjimas ar turto gavimas be pagrindo priskiriamas prie prievolių atsiradimo pagrindų (CK 1.136 straipsnio 2 dalies 5 punktas, 6.2 straipsnis). CK 6.237–6.242 straipsniuose įtvirtintomis taisyklėmis įgyvendinamas vienas pagrindinių civilinės teisės principų – niekas negali praturtėti svetimo nuostolio sąskaita be įstatyme ar sutartyje numatyto pagrindo. Kartu tai reiškia teisę išreikalauti iš kito asmens tai, ką šis nepagrįstai sutaupė, ar kitokią naudą, gautą kreditoriaus sąskaita. Teisinio reguliavimo sistemoje būdamas savarankišku prievolės atsiradimo pagrindu, nepagrįstas praturtėjimas ar turto gavimas teisės doktrinoje ar teismų praktikoje dažnai nurodomas kaip subsidiarus asmens teisių gynimo būdas. Dėl tokios nepagrįsto praturtėjimo ar turto gavimo savybės, kaip vienos šio instituto taikymo sąlygos, nuosekliai pasisakoma ir kasacinio teismo praktikoje (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo T. C. bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. kovo 15 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-192/2006; 2008 m. kovo 26 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-166/2008; 2009 m. rugsėjo 28 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-355/2009; 2012 m. kovo 19 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-99/2012; kt.). Nepagrįsto praturtėjimo ar turto gavimo be pagrindo subsidiarumas reiškia, kad šis institutas taikomas tik tada, kai civilinių teisių negalima apginti kitais – sutarčių, deliktų ar daiktinės teisės – gynybos būdais arba jos apginamos ne visiškai. Jeigu asmuo praturtėja ar gauna turtą pagal įstatymą ar sutartį, tokiems teisiniams santykiams nepagrįsto praturtėjimo ar turto gavimo teisės normos netaikomos. Esant reikalavimui priteisti be pagrindo įgytą turtą, teismas visų pirma turi teisiškai kvalifikuoti ginčo teisinį santykį: nustatyti, kokiu pagrindu turtas gautas ir iš ko kyla (jei kyla) prievolė turtą grąžinti, ir atitinkamai koks įstatymas, reglamentuojantis gauto turto išreikalavimo taisykles, ginčo atveju turi būti taikomas. Kai asmuo prašo teismo išreikalauti pas kitą asmenį esantį turtą, teismas visų pirma turi išspręsti materialinių teisinių santykių kvalifikavimo klausimą: nustatyti, kokiu pagrindu turtas atsakovo gautas ir iš ko kilo prievolė turtą grąžinti, koks įstatymas, reglamentuojantis tokiu pagrindu gauto turto išreikalavimo taisykles (restitucijos, be pagrindo gauto turto išreikalavimo ar kt. institutas) ginčo atveju turi būti taikomas. Konstatavus nepagrįsto turto gavimo ar praturtėjimo prievolę, atsiskaitymams tarp skolininko ir kreditoriaus galioja bendroji taisyklė, kad, išskyrus CK nustatytas išimtis, turi būti grąžinta visa tai, kas yra nepagrįstai gauta ar sutaupyta (CK 6.237 str. 1 d., 6.242 str. 1 d.) (Lietuvos Aukščiausiojo T. C. bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. gruodžio 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-569/2009). Jeigu asmuo gauna turtą pagal įstatymą ar sutartį, tokiems teisiniams santykiams nepagrįsto praturtėjimo ar turto gavimo teisės normos netaikomos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. kovo 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-69/2010, 2013 m. lapkričio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-575/2013, kt.).

26Nagrinėjamu atveju pagal ieškovo ir advokato M. G. bei advokato E. M. pasirašytą teisinių paslaugų sutartį pinigai – 10 000 Lt sumokėti advokatui M. G.. Bylos atsakovas nebuvo šių pinigų gavėjas. Jis sutartinių pinigų ar jų dalies iš ieškovo negavo, Pinigų gavėju nebuvo advokatų kontora, advokatų profesinė bendrija ar kitas subjektas. Pinigai buvo įnešti į advokato M. G. sąskaitą, jo asmeniškai priimti iš ieškovo. Ginčo dėl to nėra. Be to, byloje nėra jokių duomenų, patvirtinančių, kad atsakovas gavo ar pasinaudojo ieškovo sumokėtais advokatui M. G. pinigais. Negavęs jokių pinigų, bylos atsakovas negalėjo jais praturtėti, jis nėra tas subjektas, kuris byloje turi atsakyti už neteisėtą praturtėjimą.

27Ginčo teisinių paslaugų sutarties dalykas yra įsipareigojimas ieškovo H. S. vardu tvarkyti visus reikalus, susijusius su nuosavybės teisės atstatymu. Sutartyje nenumatytas konkretus atlyginimo už paslaugas dydis. Todėl negalima pripažinti, kad sumokėta 10000 Lt suma advokatui M. G. yra galutinė, kad ji sumokėta už teigiamą rezultatą, kurį teismo posėdyje įvardijo ieškovas. Byloje nėra įrodyta, kad teisinių paslaugų sutartis neįvykdyta, kad padarytas sutarties pažeidimas, kad yra pareiga grąžinti sutarties pagrindu ieškovo sumokėtus pinigus. Priešingai, byloje neginčytinai įrodyta, kad mirus advokatui M. G., atsakovas geranoriškai prisiėmė pareigą tęsti ir realiai tęsė teisinės pagalbos veiksmus ieškovui. Teisinių paslaugų sutartis yra nutraukta, įvykdyta, rašytiniais įrodymais patvirtinta, kad pretenzijų dėl sutarties vykdymo nebuvo, Sutartis nutraukta ieškovo valia ir jo nuostata, ką jis patvirtino daugkartiniais paaiškinimais teismui. Pasikeitusi ieškovo nuomonė šiuo atveju rodo tik siekį atgauti pinigus už norimo rezultato, kuris nebuvo teisinių paslaugų sutarties dalyku, negavimą ir siekį nemokamai gauti teisines paslaugas.

28Nagrinėjamu atveju nėra teisinio pagrindo taikyti nepagrįsto praturtėjimo instituto ir kaip subsidiaraus teisių gynimo būdo. Kasacinis teismas yra nurodęs, kad nepagrįsto praturtėjimo institutas negali būti taikomas kaip priemonė, padedanti išvengti kitų civilinės teisės normų nustatytų gynybos būdų taikymo (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. kovo 15 d. nutartį civilinėje byloje D. L. v. AB „Rytų skirstomieji tinklai“, bylos Nr. 3K-3-192/2006). Gi, sutarties, kurią pasirašė ir atsakovas pažeidimo ieškovas neįvardijo, jo nenurodė, bylos nagrinėjimo metu sutarties pažeidimas nenustatatytas.

29Taip pat ieškovas ir jo atstovas grindė ieškinį partnerystės pagal jungtinę veiklos sutartį pagrindais, jog atsakovas turi atsakyti ieškovui kaip šio partneris jungtinės veiklos atveju. LR CK 6.978 str. 3 d. norma nurodo, jog nuo jungtinės veiklos sutarties pabaigos momento jos dalyviai solidariai atsako tretiesiems asmenims pagal neįvykdytas bendras prievoles. Teismas pažymi, kad pagal Advokatūros įstatymo 21 straipsnį advokatai gali pasirinkti tik vieną veiklos formą: 1) veikdami individualiai; 2) partnerystės pagrindais, neįsteigus juridinio asmens; 3) įsteigdami juridinį asmenį – advokatų profesinę bendriją.

30Ieškovo, jo atstovo išsakyti teiginiai, kad atsakovas E. M. ir M. G. sudarant sutartį su ieškovu veikė pagal jungtinės veiklos sutartį, nepagrįstas įrodymais.Teismui nepateikta sutarties sudarymo metu galėjusi būti jungtinės veiklos-partnerystės sutartis. Nepateikti kiti įrodymai, kurie galėtų pagrįsti ieškovo nurodytas aplinkybes. Vien todėl, kad ieškovas yra vartotojas preziumuoti tokią veiklą negalima, nes tai prieštarautų atsakovo ir trečiųjų asmenų paaiškinimams ir jų teiktiems įrodymams. Trečiojo asmens Advokatų profesinė bendrija ( - ) atstovas paaiškino, kad advokatas E. M. veikė kaip individualią veiklą vykdantis asmuo (advokatas), ir veikia įsteigęs juridinį asmenį – ( - ), į.k. ( - ), kuriame savo veiklą iki mirties vykdė ir advokatas M. G.. Ši bendrija įsteigta 2014-09-18, iki advokato M. G. mirties. Bendrijos steigėjai M. G., E. M. ir A. L.. Lietuvoje advokatų profesinė bendrija yra savarankiška juridinio asmens teisinė forma. Jos veiklą reglamentuoja Civilinis kodeksas ir Advokatūros įstatymas. Lietuvos Advokatūra šią advokatų bendriją tarybos posėdyje patvirtino tik 2014-12-04 (teismui pateiktas šio posėdžio išrašas). Pažymėtina, kad ginčo 2014-07-18 sutartis dėl teisinių paslaugų suteikimo buvo sudaryta iki šios bendrijos įsteigimo. Tai, kad sutarties sudaryme nedalyvavo bendrija patvirtina ir ginčo teisinių paslaugų sutarties turinys. Sutartis sudaryta su advokatais, kurie veikė savarankiškai, ne kaip partneriai, o kaip vienoje advokatų kontoroje advokato profesinę veiklą vykdantys savarankiški advokatai. Byloje nesant partnerystės pagrindus atitinkančio pagrindo ginčo sutarties, iš kurios kildinamas reikalavimas nėra pagrindo pripažinti atsakovą partnerystės pagrindu atsakingu už mirusio advokato M. G. veiklą.

31Vertinant byloje nagrinėjamą ginčą, nustatyta, kad mirusiojo advokato teisių perėmėjo nėra. Ieškovo, kaip vartotojo, atžvilgiu buvo atlikti visi veiksmai užtikrinantys sąžiningą, teisingą ir protingą sutarties vykdymą. Ieškovo nurodyti nepasitikėjimo atsakovu, kaip advokatu, motyvai yra subjektyvūs ir jų nepatvirtina byloje esantys įrodymai. Nustatyta, kad atsakovas po advokato M. G. mirties kurį laiką ieškovui teikė konsultacijas. Atsakovas suteiktų teisinių paslaugų ieškovui turinį, apimtis bei trukmę įformino 2015-06-03 atliktų darbų ataskaitoje. Ieškovui buvo pateikta teisinė išvada ir pasiūlymai. Todėl teismo manymu, ieškovo pavedimas advokatui M. G., buvo įvykdytas. Neturi teisinės reikšmės, kad teisinėje išvadoje nurodyti galimi teisinės problemos sprendimo būdai ieškovui buvo nepriimtini. Ieškovo pageidavimas iškelti baudžiamąsias bylas teisėjams ir prokurorams, atėmusiems, jo nuomone, iš jo žemę, pačio atsakovo negalėjo būti įgyvendintas. Nutraukus teisinių paslaugų sutartį, ieškovui buvo perduoti visi dokumentai su detalia atliktų darbų ataskaita. Ieškovas neteikė pretenzijų atsakovui, reikalavimo grąžinti sumokėtus pinigus ar jų dalį sutarties nutraukimo metu. Bylos aplinkybės rodo, jog ieškovui realiai ilgą laiką buvo teikiamos teisinės paslaugos, pateiktos konkrečios ataskaitos ir pasiūlymai/išvados dėl galimų veiksmų susidariusioje situacijoje, teikiamos žodinės konsultacijos, pirmiausia advokato M. G., vėliau ir atsakovo. Todėl būtų neteisinga teigti, jog visi šie veiksmai (konsultacijos) buvo atliekami be jokio atlygio. Ieškovas neįrodė, jog atsakovas neatliko 2015-06-03 Atliktų darbų ataskaitoje nurodytų darbų, o ieškovo nurodyta 200 EUR suma advokato už 29 darbo valandas neatitinka teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijų. Atsižvelgiant į šias visas aplinkybes, darytina išvada, jog ieškovas neįrodė, kad teisinių paslaugų sutartis nebuvo įvykdyta dėl atsakovo kaltės. Atsakovo elgesys šioje situacijoje atitiko bonus pater familias principą. Atsižvelgiant į visas šias aplinkybes, ieškovo patikslintas ieškinys, pareikštas atsakovui E. M. yra atmetamas.

32CPK 93 straipsnio 1 dalis nustato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Šiuo atveju apie patirtas bylinėjimosi išlaidas įrodymus pateikė tik trečiasis asmuo ( - ), kuris buvo atsakovo pusėje, t.y. nurodė, kad patyrė 240 EUR bylinėjimosi išlaidų už advokato padėjėjos teisinę pagalbą. Kadangi ieškovo patikslintas ieškinys atmestas, o trečiasis asmuo ( - ) buvo atsakovo pusėje, todėl jo pagrįstos bylinėjimosi išlaidos gali būti priteistinos.

33CPK 98 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip Rekomendacijoje dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę paslaugą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo. Tačiau tai nereiškia, kad teismas privalo priteisti maksimalų rekomendacijose nurodytą dydį, nes ne visos sumos, skirtos advokato pagalbai apmokėti, teismo gali būti pripažintos pagrįstomis, kadangi teismas neturi toleruoti pernelyg didelio ir nepagrįsto šalies išlaidavimo. Jeigu realiai išmokėtos sumos neatitinka pagrįstumo kriterijaus, tai teismas nustato jų pagrįstą dydį, o dėl kitos dalies išlaidų nepriteisia. Tai reiškia, jog teismui yra suteikta teisė, vadovaujantis sąžiningumo, teisingumo principais bei realumo, būtinumo ir pagrįstumo kriterijais, įvertinti šalių patirtas išlaidas advokato pagalbai apmokėti bei nustatyti jų dydį, kad nebūtų pažeistas šalių lygiateisiškumo principas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-05-11 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-212/2009). Todėl konkrečiu atveju, atsižvelgiant į bylos sudėtingumą bei apimtį, taip pat į kitas bylos aplinkybes, laikoma, kad šiuo atveju nurodytos 240 EUR dydžio bylinėjimosi išlaidų sumos teismas neturėtų priteisti, nes ieškovas yra socialiai remtinas asmuo, jam skirta nemokama teisinė pagalba, tretysis asmuo turi teisininkus dirbančius jo bendrovėje, išskirtinio poreikio, būnant byloje trečiuoju asmeniu, samdyti advokatą/advokato padėjėją nebuvo, pats atsakovas, kurio pusėje buvo tretysis asmuo byloje neprašė priteisti bylinėjimosi išlaidų, o ir pati situacija leidžia spręsti, kad sąžininga, teisinga ir protinga šioje byloje būtų nepriteisti iš ieškovo bylinėjimosi išlaidų trečiojo asmens naudai.

34Kiti šalių išdėstyti argumentai bei byloje pateikti įrodymai neturi reikšmės teisingam bylos išsprendimui.

35Vadovaudamasis CPK 259 straipsniu, 270 straipsniu, 279 straipsniu, teismas

Nutarė

36ieškovo H. S. patikslintą ieškinį atmesti.

37Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Rima Krušnienė, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo 3. Teismas... 4. ieškovas H. S. pateikė teismui patikslintą ieškinį,... 5. Patikslintame ieškinyje nurodė, kad 2014-07-18 ieškovas tuometinėje ( - )i,... 6. A. E. M. pateikė atsiliepimą į... 7. Tretysis asmuo ( - ) pateikė teismui atsiliepimą į patikslintą ieškinį,... 8. Tretysis asmuo ( - ) pateikė atsiliepimą į patikslintą ieškinį, įvardijo... 9. Teismo posėdžio metu ieškovas ir jo atstovas palaikė patikslintame... 10. Teismo posėdžio metu atsakovas nesutiko su ieškiniu ir palaikė atsiliepime... 11. Teismo posėdžio metu trečiojo asmens ( - ) atstovė prašė ieškinį... 12. Teismo posėdžio metu trečiojo asmens ( - ) atstovas palaikė atsiliepime į... 13. Ieškinys atmestinas.... 14. Iš civilinės bylos medžiagos nustatyta, kad 2014-07-18 buvo sudaryta... 15. Ieškovas teismui nurodė, kad pageidavo iš advokatų teisinės pagalbos... 16. 2014-10-04 advokatas M. G. mirė.... 17. Pareikštu ieškiniu ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 10 000 Lt (2896... 18. Ieškinio priėmimo stadijoje buvo nustatyti trūkumai, nes pirminiame... 19. Ginčas kilo iš rašytinės teisinių paslaugų teikimo sutarties pasirašytos... 20. Teismų praktikoje pripažįstama, kad advokatas, vykdantis savo profesinę... 21. Pagal CK 1.39 str. 1 d. vartojimo sutartis yra apibrėžiama kaip sutartis dėl... 22. Byloje yra 2014-07-18 sudaryta teisinių paslaugų sutartis, kuri pasirašyta... 23. Tarp advokato ir kliento susiklosto fiduciariniai atstovo ir atstovaujamojo... 24. Ginčo atveju neginčytinai nustatyta, jog ieškovas sumokėjo 25. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas reikalavimą grindė LR CK 6.242 str.,... 26. Nagrinėjamu atveju pagal ieškovo ir advokato M. G. bei... 27. Ginčo teisinių paslaugų sutarties dalykas yra įsipareigojimas ieškovo 28. Nagrinėjamu atveju nėra teisinio pagrindo taikyti nepagrįsto praturtėjimo... 29. Taip pat ieškovas ir jo atstovas grindė ieškinį partnerystės pagal... 30. Ieškovo, jo atstovo išsakyti teiginiai, kad atsakovas 31. Vertinant byloje nagrinėjamą ginčą, nustatyta, kad mirusiojo advokato... 32. CPK 93 straipsnio 1 dalis nustato, kad šaliai, kurios naudai priimtas... 33. CPK 98 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad šalies išlaidos, susijusios su... 34. Kiti šalių išdėstyti argumentai bei byloje pateikti įrodymai neturi... 35. Vadovaudamasis CPK 259 straipsniu, 270 straipsniu, 279 straipsniu, teismas... 36. ieškovo H. S. patikslintą ieškinį atmesti.... 37. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus...