Byla e2-280-769/2016
Dėl valdymo gynimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Rasa Augustė, sekretoriaujant Erikai Žigalovaitei, dalyvaujant ieškovei B. G., ieškovės atstovui advokatui Arūnui Žliobai, atsakovei A. V., atsakovės atstovui S. G. V., viešo teismo posėdžio metu išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės B. G. ieškinį atsakovei A. V., tretiesiems asmenims VĮ „Registrų centras“ Klaipėdos filialui, Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos dėl valdymo gynimo,

Nustatė

2ieškovė kreipėsi į teismą, prašydama pripažinti ieškovės teisę be žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), bendraturtės sutikimo atlikti, suderinti ir įregistruoti UAB „Geoplanai“ parengto žemės sklypo (plotas 838 m2) plano ( - )geodezinių matavimų naujus duomenis; pripažinti ieškovės teisę be pastatų bendraturtės A. V. sutikimo atlikti pastatų rekonstrukcijos, atliktos pagal G. S. projektavimo firmos 2009 m. parengtą projektą dėl priestato statybos prie gyvenamojo namo ir ūkinio pastato, unikalus Nr. ( - )ir unikalus Nr. ( - ), ir garažo, unikalus Nr. ( - ), esančių ( - ), rekonstrukcijos ir Statybos leidimą Nr. ( - ), užbaigimo įteisinimo ir gyvenamojo namo, plane žymimo ( - ), unikalus Nr. ( - ), po jo rekonstrukcijos pasikeitusių dalių įregistravimo pagal VĮ Registrų centras atliktą 2015-06-05 Pastato patalpų padalinimo projektą bei ūkinio pastato pagal UAB „Vakarų matininkas“ atliktus kadastrinius matavimus plane žymimo ( - ), unikalus Nr. ( - ), įregistravimo ieškovės vardu procedūras, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad ieškovė ir atsakovė yra žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), bendrasavininkės, šiame sklype buvo atlikta priestato prie gyvenamojo namo statyba, ir ūkinio pastato, unikalus Nr. ( - )ir Nr. ( - )bei garažo, unikalus Nr. ( - )rekonstrukcija. Ieškovės užsakymu ir lėšomis projektavimo firma parengė priestato statybos ir minėtų pastatų rekonstrukcijos techninį projektą. Rekonstrukcijai atlikti išduotas leidimas Nr. ( - ), 2009-08-12 rekonstrukcijos projektui gautas Architektūros ir miesto planavimo skyriaus pritarimas, šiam projektui pritarė ir atsakovė. 2009-01-15 šalys sutarė, kad rekonstruojant pastatą – sandėlį, unikalus Nr. ( - ), plane žymimas ( - ), pertvara būtų įrengta per ašinę liniją, t.y. kad pastatai būtų rekonstruoti į du atskirus objektus pagal technologinį pirmo aukšto planą ( - ), atsakovė tam pritarė pasirašydama. 2009-04-08 atsakovė sutiko, kad ieškovė prisistatytų prie gyvenamojo namo vieno aukšto priestatą, rekonstruotų savo ūkinius pastatus ir garažą su antro aukšto antstatų pristatymu pagal techninį projektą. Nurodė, kad rekonstrukcija atlikta dar 2012 m., UAB „Vakarų matininkas“ parengė kadastrinių matavimų bylą, kur fiksuoti duomenys po rekonstrukcijos, pastatai naudojami pagal ankstesnį šalių susitarimą. Gyvenamasis namas yra priduotas, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija patvirtino 2015-05-11 deklaraciją apie statybos užbaigimą Nr. 1, todėl šiuo metu reikalinga atlikti pasikeitusių po rekonstrukcijos dalių įregistravimo pagal VĮ Registrų centras 2015-06-05 atliktą pastato patalpų padalinimo projektą procedūrą; dėl naujai suformuoto ūkinio pastato pagal UAB „Vakarų matininkas“ atliktus kadastrinius matavimus plane žymimo ( - ), unikalus Nr. ( - )rekonstrukcijos užbaigimo įteisinimo VĮ Registrų centras reikalinga abiejų šalių vardu pateikti deklaraciją apie statybos užbaigimą ir tuomet pagal abiejų šalių bendrą prašymą atlikti pastato įregistravimo ieškovės vardu procedūrą, tačiau atsakovė atsisako šiuos veiksmus atlikti. Atsakovė taip pat atsisako pasirašyti UAB „Geoplanai“ parengtame bendrasavininkių sklypo plane, bei bendrai kreiptis dėl į VĮ Registrų centras dėl kadastrinių matavimų įregistravimo.

3Teismo posėdyje ieškovė palaikė ieškinį ir prašė jį tenkinti. Paaiškino, kad žemės sklypo planas parengtas pagal senąjį planą, -niekas nepasikeitė; su atsakove buvo suderinta dėl takų klojimo, trinkelės klotos pagal išmintus takus, sklype keitėsi tik ieškovės naudojamo žemės ploto užstatymas. Paaiškino, kad kai perstatė savo ūkinį pastatą, taip pat savo naujomis medžiagomis atsakovei sutinkant perstatė malkinę, iš likusios skardos uždengė laikinai stogą, nes tiesė lietvamzdį, atsakovė malkinę turėjo užsidengti pati, tačiau tuo nesirūpino. Lietvamzdis nepritvirtintas ir nenuleistas žemyn dėl to, kad atsakovė nėra uždengusi savo malkinės stogo. Ieškovės teigimu, atsakovė prašomų dokumentų nepasirašo specialiai,- nori už tai iš ieškovės kompensacijos.

4Ieškovės atstovas advokatas A. Žlioba ieškinyje nurodytais pagrindais ir motyvais prašė ieškinį tenkinti, nurodė, kad atsakovė nepagrįstai nesutinka užbaigti žemės sklype atliktos rekonstrukcijos įteisinimo procedūras, -ieškinio tenkinimo atveju atsakovei nekiltų jokių neigiamų padarinių. Atsakovė buvo supažindinta su projektu, tai patvirtina jos parašai. Šiuo metu gyvenamasis namas jau yra priduotas statybos inspekcijai, t.y. namo rekonstrukcija įteisinta, tačiau VĮ Registrų centrui reikia priduoti pasikeitusius plotus. Nurodė, kad ieškovės gyvenamojo namo įėjimo durų stogelis šiuo metu yra pakoreguotas ir nesiliečia su atsakovės pastatu, atsiliepime nurodytas pastatas yra istorinis ir realiai neegzistavo jau 2003 m., kai atsakovė įgijo sklypą, dėl atsakovės žemės sklypo sumažinimo trinkelėmis nurodė, kad jomis išgrįstais takeliais naudojasi ir pati atsakovė, ieškovė neprieštarauja, kad atsakovė pašalintų iš savo sklypo dalies trinkeles. Žemės sklypo planas nėra suderintas su Nacionaline žemės tarnyba, kadangi toks suderinimas galimas tik po to, kai planą pasirašo sklypo savininkai. Šioje byloje nekeliami reikalavimai, susiję su atsakovės turtu, sprendžiamas klausimas dėl ieškovei priklausančio turto rekonstrukcijos įteisinimo.

5Atsakovė pateikė atsiliepimą, kuriuo prašė ieškinį atmesti, nurodė, kad pastatytas priestatas prie gyvenamojo namo žaloja atsakovei priklausantį turtą – garažą, įėjimo į priestatą stogelis remiasi į atsakovei priklausančio garažo sieną ir nuo stogelio tekantis lietaus vanduo gadina garažo sieną ir pamatus, netinkamai pastatytas įėjimo durų stogelis fiksuotas 2012-10-09 antstolio A. S. faktinių aplinkybių konstatavimo protokolu Nr. 70. Taip pat nurodė, kad UAB „Geoplanai“ žemės sklypo planas parengtas netinkamai, planas neatitinka 1997 m. žemės sklypo plano, trinkelėmis grįsta bendro naudojimo sklypo dalis, pažymėta plane ( - ), ties atsakovei priklausančiu sandėliu B2 neatitinka faktinės padėties, nes pagal planą į sklypo ribą besiremianti trinkelėmis grįsta tako dalis siaurėja, o faktiškai ties sklypo riba praplatėja atsakovei priklausančios sklypo dalies B1 sąskaita, dėl ko atsakovei priklausanti sklypo dalis yra mažesnė, UAB „Geoplanai“ parengtas planas nėra patikrintas ir suderintas su Nacionaline žemės tarnyba. Be to, nurodė, kad statybos metu ieškovė apgadino atsakovei priklausančio sandėlio stogą, buvo nuardyta jo dalis, nuo gretimo ieškovės sandėlio stogo nuleistas lietvamzdis baigiasi ant atsakovės sandėlio stogo ir dėl dalies nuardyto stogo lietaus vanduo patenka į sandėlio vidų. Taip pat nurodė, kad ieškovė ant sklypo ribos pastatė 228 cm aukščio akliną tvorą, ji užgožia saulės šviesą atsakovės sklypo daliai.

6Teismo posėdyje atsakovė palaikė atsiliepime išdėstytą poziciją, prašė ieškinį atmesti, nurodė, kad ieškovė turi sutvarkyti lietvamzdį, akliną tvorą, kuri užstoja saulės šviesą, trinkeles, kurios įeina į jos žemę, uždengti jos ūkinio pastato stogą.

7Atsakovės atstovas advokatas S. G. V. prašė ieškinį atmesti. Nurodė, kad stogelis remiasi į atsakovei priklausantį garažą, projekte toks stogelis apskritai nebuvo numatytas; sklype išklotos trinkelės, jos užfiksuotos žemės sklypo plane neatitinka 1997 m. plano, tuo pažeidžiamos atsakovės teisės, 1997 m. žemės sklypo plane pažymėtas pastatas ( - ), tačiau naujai parengtame plane jo nėra. Todėl šių priežasčių atsakovė prieštarauja ieškiniui ir atsisako pasirašyti dokumentus, kurių pagrindu būtų registruoti pakeitimai VĮ Registrų centras.

8Trečiasis asmuo VĮ „Registrų centras“ Klaipėdos filialas atsiliepimo byloje neteikė, prašė bylą nagrinėti ir spręsti teismo nuožiūra, pateikė prašymą nagrinėti bylą trečiojo asmens atstovui nedalyvaujant.

9Trečiasis asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos pateikė atsiliepimą, nurodė, kad Nacionalinės žemės tarnybos interesų šioje byloje nėra, dėl ieškovės ieškinio paliko spęsti teismo nuožiūra. Teismo posėdyje nedalyvavo, prašė nagrinėti bylą trečiojo asmens atstovui nedalyvaujant.

10Ieškinys tenkintinas.

11Šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus (CPK 178 str.) Bendroji įrodinėjimo pareigos paskirstymo taisyklė nustato, kad įrodinėjimo pareiga tenka tam asmeniui, kuris teigia. Įrodinėjimo civilinėje byloje tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 str. 1d.). Lietuvos Aukščiausiojo teismo formuojamoje praktikoje nurodyta, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal savo vidinį įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais (LAT nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-177/2006, 3K-3-398/2006, 3K-3-416/2007, 3K-3-427/2008).

12Iš teismui pateiktų rašytinių įrodymų, šalių paaiškinimų nustatyta, ieškovė B. G. ir atsakovė A. V. yra 0,0838 ha žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - )bendrasavininkės, ieškovei B. G. nuosavybės teise priklauso 0,0580 ha, atsakovei A. V. - 0,0258 ha žemės sklypo (2015-07-13 nekilnojamo turto registro centrinio duomenų banko išrašas, registro Nr. ( - )) (e.b.l. 73-76, T.I). 2003-08-13 pirkimo – pardavimo sutartimi A. V. pardavė B. G. 1/4 dalį pastato – sandėlio, pažymėto plane ( - ), unikalus Nr. ( - ), turinčio 14 kv.m. užstatyto ploto, esančio ( - ). 2009-08-14 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija išdavė statybos leidimą Nr. ( - ), galiojantį iki 2019-08-14, atlikti priestato statybai prie gyvenamojo namo, ūkinių pastatų (un.Nr. ( - ); un. Nr. ( - )) ir garažo (un. Nr. ( - )) rekonstrukcijai (e.b.l. 71-72, T.I); G. S. projektavimo firma parengė priestato statybos prie gyvenamojo namo ir ūkinio pastato, unikalus Nr. ( - ) ir unikalus Nr. ( - ), ir garažo, unikalus Nr. ( - ), rekonstrukcijos techninį projektą. 2009-01-15 šalys susitarė, kad rekonstruojant pastatą – sandėlį, unikalus Nr. ( - ), plane pažymėtą ( - ), pertvara būtų įrengta per ašinę liniją (e.b.l. 119, T.I); 2009-04-08 atsakovė A. V. sutiko, kad ieškovė B. G. prisistatytų prie gyvenamojo namo vieno aukšto priestatą katilinei, sanmazgui ir terasai, rekonstruotų savo ūkinį pastatą ir garažą su antro aukšto antstatų pristatymu pagal atliktą techninį projektą (e.b.l. 120, T.I). Atsakovė A. V. pritarė generalinio projektuotojo G. S. projektavimo firmos parengtam genplanui ( - ), pasirašydama jame (e.b.l. 150-151, 192 T.I). Ieškovė B. G. 2012-04-19 pasirašė deklaraciją dėl ūkinio pastato, unikalus Nr. ( - ), rekonstrukcijos pabaigimo (e.b.l. 68-70, T.I); 2015-06-01 Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija patvirtinto ieškovės B. G. pateiktą 2015-05-11 deklaraciją apie statybos užbaigimą Nr. 1 (e.b.l. 55-58). 2015-06-05 ieškovės B. G. prašymu VĮ Registrų centras parengė pastato, unikalus Nr. ( - ), patalpų padalinimo projektą, parengtą pagal 2012-04-19 kadastro duomenis, kurie nekilnojamo turto registre nėra įregistruoti (e.b.l. 60, T.I). Ieškovė B. G. 2014-08-18, 2014-09-13 kreipėsi į A. V. su prašymu dėl UAB „Geoplanai“ parengto žemės sklypo plano ( - )pasirašymo (e.b.l. 61, 62 T.I); 2015-06-19 A. V. išsiųstas prašymas dėl vykimo į VĮ Registrų centras rekonstruoto turto registracijai atlikti (e.b.l. 63-64, T.I). Iš ieškovės pateiktų fotonuotraukų (pateikta prie 2015-11-25 prašymo) matyti, kad ieškovės gyvenamojo namo įėjimo stogelis nesiliečia su atsakovei priklausančiu ūkiniu pastatu (e.b.l. 135-140, T.II), bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad stogelis buvo pertvarkytas. Iš UAB „Geoplanai“ parengto žemės sklypo plano ( - ) (sklypo plotas 838 m2) matyti, kad žemės savininkei B. G. nurodytas žemės plotas sudaro 580/838 dalis žemės sklypo, patvirtinta B. G. parašu 2014-09-10, A. V. naudojamas žemės plotas – 258/838 žemės sklypo dalys, nepasirašyta (e.b.l.65-67, T.I). Teismo posėdžio metu apklaustas liudytoju A. D. paaiškino, kad dirba UAB „Geoplanai“, pagal gautą užsakymą parengė žemės sklypo, esančio ( - ), planą, kadastrinių matavimų papildymas parengtas dėl sklype atliktos rekonstrukcijos, parengtas žemės sklypo planas atitinka 1997-06-05 paruoštą žemės sklypo planą, nurodytos šalių naudojamos žemės dalys sutampa, liudytojo užduotis buvo atvaizduoti, kad pristačius priestatą padidėjo namas, o šalių naudojamos žemės sklypo dalys nesikeitė. Iš prijungtos civilinės bylos Nr.2-139-642/2013 medžiagos matyti, kad iš bendraturtės A. V. ieškovei B. G. buvo priteista 2612,57 Eur (9020,68 Lt) išlaidų už stogą, bylos nagrinėjimo metu nustatyta, jog tarp bendraturčių kilo ginčas dėl išlaidų bendro naudojimo turto išlaikymui ir pagerinimui.

13Naudojimasis bendrosios nuosavybės objektu negali vykti tai inicijuojančiųjų asmenų vienašališka nuožiūra. CK 4.75 straipsnio 1 dalyje nustatyta pagrindinė bendrosios nuosavybės teisės įgyvendinimo taisyklė, pagal kurią bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektas valdomas, juo naudojamasi ir disponuojama bendraturčių sutarimu. Bet kuris bendraturtis, siekdamas įgyvendinti savo nuosavybės teisę, yra priklausomas nuo kitų bendraturčių valios. Dėl to bendrosios nuosavybės teisė traktuojama kaip tam tikras savininko teisių įgyvendinimo suvaržymas, kuris atsiranda dėl kitų to paties nuosavybės teisės objekto savininkų, ir kiekvieno iš bendraturčių teisė keisti bendrai valdomą daiktą ribojama draudimu pažeisti kitų bendraturčių teises ir teisėtus reikalavimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. gruodžio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-680/2013). Kasacinio teismo praktikoje pažymėta, kad esant interesų išsiskyrimui labai svarbu ieškoti visoms šalims priimtino sprendimo būdo, nesiekti savo interesų apsaugos kito bendraturčio teisių suvaržymo sąskaita. Interesų suderinimui būtinas bendraturčių kooperavimasis, o siekis maksimaliai patenkinti tik savo interesus, ignoruojant kitą bendraturtį, neatitinka CK 1.5 ir 4.75 straipsnių nuostatų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. balandžio 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-96/2012; 2012 m. rugpjūčio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-390/2012).

14Ieškovė prašo tenkinti jos du reikalavimus ir leisti be bendraturtės sutikimo įregistruoti naują žemės sklypo planą, nes atlikus namo rekonstrukciją jis buvo būtinas, bei leisti įregistruoti atliktų gyvenamojo namo, ūkinių pastatų bei garažo rekonstrukcijas. Atsakovės teigimu, parengtas žemės sklypo planas neatitinka faktinių aplinkybių dėl išklotų trinkelių, todėl jame ji atsisako pasirašyti. Nesutikimą dėl atliktų rekonstrukcijų atsakovė motyvavo tuo, kad ieškovė nesutvarkė (neuždengė) jos sandėlio stogo, nesutvarkė lietvamzdžio, nenuėmė trinkelių iš jos sklypo dalies, nesutvarkė tvoros. Lietuvos Aukščiausiasis teismas yra išaiškinęs, jog suinteresuoti asmenys turi teisę atsisakyti duoti sutikimą bendraturčiui atlikti darbus, tačiau atsisakymas turi būti pagrįstas realia jų teisių ar teisėtų interesų pažeidimo grėsme, kylančia iš statybos ar rekonstrukcijos darbų. Bendraturčių nesutikimas turi būti protingai motyvuotas. Protingais motyvais teismas gali pripažinti faktais, specialistų išvadomis, kitais patikimais duomenimis pagrįstus argumentus ( LAT 2012-06-06 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-267/2012). Kasacinio teismo praktikoje atkreipiamas dėmesys į bendraturčio nesutikimo tinkamą motyvavimą: nesutikimas turi būti protingai motyvuotas, pagrįstas, atskleisti projektinio pasiūlymo neigiamą poveikį, grėsmę jo kaip bendraturčio teisėms ir teisėtiems interesams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. birželio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-260/2009; 2009 m. gruodžio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-571/2009). Iš bylos duomenų matyti, jog 2009-04-08 atsakovė A. V. sutiko, kad ieškovė B. G. prisistatytų prie gyvenamojo namo vieno aukšto priestatą katilinei, sanmazgui ir terasai, rekonstruotų savo ūkinį pastatą ir garažą su antro aukšto antstatų pristatymu pagal atliktą techninį projektą; pritarė generalinio projektuotojo G. S. projektavimo firmos parengtam genplanui ( - ), pasirašydama jame, todėl visiškai nepagrįstais laikytini A. V. nesutikimo argumentai,- reikalavimas atlikti atsakovei nuosavybės teise priklausančiuose objektuose tam tikrus statybos, remonto darbus, tuo pagerinant atsakovės valdomo turto vertę. Pažymėtina, kad atsakovė nenurodė teismui nei vieno argumento, kad atlikta rekonstrukcija neatitinka G. S. projektavimo firmos parengto genplano, dėl kurio A. V. davė sutikimą, kad pažeidžia atsakovės teises ir teisėtus interesus, ir tai patvirtina specialistų išvados ir/ar kiti patikimi duomenys. Atsakovės atsisakymas pasirašyti UAB „Geoplanai“ parengtame žemės sklypo plane taip pat laikytinas visiškai nepagrįstu. Teismo posėdžio metu apklaustas liudytoju matininkas A. D. paaiškino, kad jo užduotis buvo atvaizduoti, kaip pristačius priestatą padidėjo namas, -šalių naudojamų žemės sklypo dalių jis nekeitė, jos nurodytos 1997-06-05 parengtame žemės sklypo plane, todėl kelti pretenzijas dėl plane pažymėtų trinkelių, nėra jokio pagrindo.

15Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą laikytina, kad šioje byloje egzistuoja pagrindas ginti bendraturčių teises ir pripažinti atsakovės atsisakymą trukdymu kitam bendraturčiui įteisinti atliktą rekonstrukciją, todėl ieškinys tenkintinas.

16Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtos bylinėjimosi išlaidos priteisiamos iš antrosios šalies (CPK 93 str. 1 d.). Ieškovė už jai suteiktas teisines paslaugas patyrė 2000 Eur išlaidų bei 62 Eur žyminio mokesčio išlaidų (e.b.l. 7, T.I, 140-142, T.II). Pagal CPK 88, 93, 98 straipsnius teismas, spręsdamas dėl išlaidų advokato pagalbai apmokėti, turi pirmiausia nustatyti: 1) ar šios išlaidos padarytos (CPK 88 straipsnis); 2) pagal išvardytus reikalavimus nustatyti jų dydį, o ne vien vadovautis atliktais mokėjimais (CPK 98 straipsnis); 3) nustatytą bylinėjimosi išlaidų sumą paskirstyti pagal bylos nagrinėjimo rezultatus (CPK 93 straipsnis). (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. spalio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. Civilinė byla Nr. 3K-3-533/2008). CPK 98 str. 2 d. numato, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato pagalba yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta Teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio. Pagal 2004-04-02 Teisingumo ministro įsakymu Nr. 1R-85, patvirtintų “Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio“ (teisės akto redakcija, galiojanti nuo 2015-03-21, toliau – Rekomendacijos) rekomenduojami priteistini užmokesčio už advokato paslaugas maksimalūs dydžiai apskaičiuojami taikant nustatytus koeficientus, kurių pagrindu imamas Lietuvos statistikos departamento skelbiamas užpraėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualių įmonių). Ieškovės advokatas nurodė, kad 2000 eurų sumokėta už ieškinio surašymą ir už atstovavimą teisme. Atsižvelgiant į tai, jog byla nebuvo sudėtinga, nereikėjo specialių žinių, nebuvo sprendžiami nauji teisiniai klausimai, įvertinus advokato laiko sąnaudas ir kitus pagrindus, nurodytus Rekomendacijose, laikytina, kad didžiausias optimalus priteistinas užmokestis už ieškovės advokato paslaugas ( ieškinio surašymą ir atstovavimą teisme) yra 1000 eurų, todėl ieškovei iš atsakovės priteistina 1062 eurų bylinėjimosi išlaidų.

17Byloje pateiktas liudytojo A. D. prašymas atlyginti buvimo byloje išlaidas, pranešimas, kuriame nurodytas valandinis A. D. įkainis – 19 Eur. Bylos duomenimis liudytojas teismo posėdyje užtruko 38 min.( suapvalinus,- 1 valandą), ieškinį patenkinus, 19 Eur liudytojui priteistinos iš atsakovės.

18Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 265 str., 268- 270 straipsniais, teismas

Nutarė

19ieškinį tenkinti visiškai.

20Pripažinti B. G. teisę be žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), bendraturtės A. V. sutikimo atlikti, suderinti ir įregistruoti UAB „Geoplanai“ parengto žemės sklypo geodezinių matavimų naujus duomenis.

21Pripažinti B. G. teisę be pastatų bendraturtės A. V. sutikimo atlikti pastatų rekonstrukcijos pagal G. S. projektavimo firmos 2009 m. projektą Dėl priestato statybos prie gyvenamojo namo ir ūkinio pastato, unikalus Nr. ( - )ir unikalus Nr. ( - ), ir garažo, unikalus Nr. ( - ), ( - ), ir Statybos leidimą Nr. ( - ), užbaigimo įteisinimo ir gyvenamojo namo, plane žymimo ( - ), unikalus Nr. ( - ), po rekonstrukcijos pasikeitusių dalių įregistravimo pagal VĮ Registrų centras atliktą 2015-06-05 Pastato patalpų padalinimo projektą bei ūkinio pastato pagal UAB „Vakarų matininkas“ kadastrinius matavimus plane žymimo ( - ), unikalus Nr. ( - ), įregistravimo ieškovės B. G. vardu procedūras.

22Priteisti ieškovei B. G., a.k. ( - ) iš atsakovės A. V., a.k. ( - ) 1062 Eur (vienas tūkstantis šešiasdešimt du eurai) bylinėjimosi išlaidų.

23Priteisti iš atsakovės A. V., a.k. ( - ) UAB „Geoplanai“ darbuotojo A. D., a.k( - ) buvimo civilinėje byloje išlaidas – 19,00 Eur (devyniolika Eur), sumokant į sąskaitą Nr. ( - ).

24Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Rasa Augustė, sekretoriaujant... 2. ieškovė kreipėsi į teismą, prašydama pripažinti ieškovės teisę be... 3. Teismo posėdyje ieškovė palaikė ieškinį ir prašė jį tenkinti.... 4. Ieškovės atstovas advokatas A. Žlioba ieškinyje nurodytais pagrindais ir... 5. Atsakovė pateikė atsiliepimą, kuriuo prašė ieškinį atmesti, nurodė, kad... 6. Teismo posėdyje atsakovė palaikė atsiliepime išdėstytą poziciją, prašė... 7. Atsakovės atstovas advokatas S. G. V. prašė ieškinį atmesti. Nurodė, kad... 8. Trečiasis asmuo VĮ „Registrų centras“ Klaipėdos filialas atsiliepimo... 9. Trečiasis asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos... 10. Ieškinys tenkintinas.... 11. Šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei... 12. Iš teismui pateiktų rašytinių įrodymų, šalių paaiškinimų nustatyta,... 13. Naudojimasis bendrosios nuosavybės objektu negali vykti tai... 14. Ieškovė prašo tenkinti jos du reikalavimus ir leisti be bendraturtės... 15. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą laikytina, kad šioje byloje... 16. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtos bylinėjimosi... 17. Byloje pateiktas liudytojo A. D. prašymas atlyginti buvimo byloje išlaidas,... 18. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 265 str., 268- 270... 19. ieškinį tenkinti visiškai.... 20. Pripažinti B. G. teisę be žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), bendraturtės... 21. Pripažinti B. G. teisę be pastatų bendraturtės A. V. sutikimo atlikti... 22. Priteisti ieškovei B. G., a.k. ( - ) iš atsakovės A. V., a.k. ( - ) 1062 Eur... 23. Priteisti iš atsakovės A. V., a.k. ( - ) UAB „Geoplanai“ darbuotojo A.... 24. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...