Byla e2-8924-901/2017
Dėl skolos, delspinigių ir palūkanų išieškojimo iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės (toliau UAB) „Inkomsta“

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Laura Spalvienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės (toliau UAB) „Hansa Flex Hidraulika“ ieškinį dėl skolos, delspinigių ir palūkanų išieškojimo iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės (toliau UAB) „Inkomsta“.

2Teismas

Nustatė

3ieškovė UAB „Hansa Flex Hidraulika“ po prieštaravimų 2017-04-06 išduotam teismo įsakymui pareikštu ieškiniu prašo teismo priteisti iš atsakovės UAB „Inkomsta“ 453,30 Eur skolos, 77,58 Eur delspinigių, 6 procentų dydžio metines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad atsakovas pilnai neatsiskaitė su ieškovu pagal pateiktas PVM sąskaitas – faktūras remiantis 2010-07-07 šalių sudaryta sutartimi dėl prekių pirkimo – pardavimo.

4Atsakovė UAB „Inkomsta“ atsiliepime į ieškinį su ieškovo ieškiniu iš dalies sutinka. Nurodo, kad su ieškinyje nurodyta skolos suma atsakovas sutinka. Atsiskaityti neturėjo galimybių, kadangi nuo 2014 m. vasaros turėjo atsikirtinėti į nepagrįstus pareiškimus dėl bankroto bylos iškėlimo, be to normali bendrovės veikla buvo sutrikus dėl teismo taikytų laikinųjų apsaugos priemonių. Atsakovas nesutinka su ieškovo prašomu priteisti delspinigių dydžiu, kadangi delspinigių procentas (0,1 proc.) yra neprotingai didelis ir teismo turi būti sumažintas iki protingo dydžio, t.y. 0,02 proc.

5Teismas

konstatuoja:

6Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovas UAB „Hansa Flex Hidraulika“ su atsakovu UAB „Inkomsta“ 2010 m. liepos 7 d. sudarė prekių pirkimo – pardavimo sutartį Nr. 109-TAY-010-10, pagal kurią ieškovas įsipareigojo tiekti pirkėjui prekes ir atlikti paslaugas (iš savo tiekimo ir paslaugų asortimento), o atsakovas įsipareigojo atsiskaityti per 30 kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos-faktūros išrašymo dienos. Ieškovas pardavė atsakovui specialios paskirties prekių, išrašydamas apmokėjimui PVM sąskaitas faktūras: 2016-08-08 PVM sąskaita - faktūra Nr. 137013 6776, suma 70,48 Eur, 2016-09-16 PVM sąskaita - faktūra Nr. 1370146545, suma 365,25 Eur ir 2016-09-23 PVM sąskaita - faktūra Nr. 1370148106, suma 26,57 Eur. Iš viso išrašyta PVM sąskaitų – faktūrų už 453,30 Eur sumą. Atsakovas šios sumos ir prievolės apmokėti faktūras neginčija.

7Įstatymas nustato kiekvienam asmeniui pareigą tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau CK) 6.63 str. 1 d. 2 p., 6.200 str. 6.205 str. 6.256 str. 1 d.). Prievolė pasibaigia tinkamu jos įvykdymu (CK 6.123 str.). Bet koks iš sutarties atsiradusios prievolės nevykdymas, įskaitant kreditoriaus pareikalavimo įvykdyti prievolę per nustatytą terminą neįvykdymą, laikomas sutarties nevykdymu (CK 6.63 str. 1 d. 4 p., 6.205 str.). Pirkėjas privalo sumokėti daiktų kainą per sutartyje ar įstatymuose nustatytus terminus ir nustatytoje vietoje (CK 6.344 str. 1 d.). Vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę draudžiama (CK 6.59 str.), o prievolės įvykdymo termino praleidimas pripažįstamas prievolės pažeidimu (CK 6.63 str. 1 d.).

8Įvertinęs nurodytą teismas pripažįsta, kad ieškovas įrodė, kad atsakovas yra jam skolingas už suteiktas prekes ir paslaugas 453,30 Eur sumą, todėl ši skolos suma priteistina ieškovui iš atsakovo (CK 6.53 str., 6.205 str., 6.256 str., 6.344 str.).

9Įstatymai ar sutartis gali nustatyti, kad už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą kaltoji šalis privalo sumokėti netesybas (baudą, delspinigius) (CK 6.258 str. 1 d.). Šalių sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurių jam nereikia įrodinėti, kai skolininkas neįvykdo ar netinkamai įvykdo sutartinę prievolę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006-09-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-367/2006; 2007-10-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007; 2008-08-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008; kt.).

10Ieškovas be skolos priteisimo iš atsakovo už nesavalaikį prievolių vykdymą prašo priteisti netesybas - 77,58 Eur ieškovo remiantis Sutarties 7.4 punktu paskaičiuotų 0,1 proc. delspinigių (CK 6.72 str.). Delspinigių paskaičiavimo atsakovas neginčija, tačiau prašo teismo sumažinti delspinigių dydį procentais iki jo nurodyto dydžio (0,02 proc.), nurodydamas kokia teismine praktika remiasi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-03-05 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-85/2007, 2007-11-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-503/2007).

11Netesybų teisinė prigimtis yra dvejopa: jos yra prievolės įvykdymo užtikrinimo būdas ir civilinės atsakomybės forma. Kadangi netesybos atsiranda iš sutarties, tai ši šalių atsakomybė yra sutartinė. Sutartinės atsakomybės proporcijų keitimas kartu reiškia ir šalių sutarties keitimą (Aukščiausiojo Teismo 2007-11-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-503/2007). Sąvoka „aiškiai per didelės netesybos“ yra vertinamoji, jos turinio atskleidimas yra teismų praktikos dalykas. Dalyje bylų atsižvelgiant į kiekvienos bylos faktines aplinkybes Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje yra konstatuota, kad 0,2 proc. už kiekvieną pradelstą dieną dydžio delspinigiai yra per didelės netesybos CK 6.73 ir 6.258 straipsnių prasme (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005-06-06 nutartis c.b. Nr. 3K-3-316/2005, 2005-12-21 nutartis c.b. Nr. 3K-3-552/2005, ir kt.), kitose bylose kasacinės instancijos teismo pažymėta, kad šalys, remdamosi sutarties laisvės principu abipusiškai išreikšta valia susitaria dėl delspinigių dydžio, todėl ne visais atvejais šalių sutartą 0,2 proc. dydžio delspinigius reikėtų vertinti kaip aiškiai per dideles netesybas, kurias teismas turėtų mažinti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005-05-27 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-358/2005). Priklausomai nuo faktinės situacijos tas pats netesybų dydis (procentine ar pinigine išraiška) vienu atveju gali būti pripažintas tinkamu, o kitu – aiškiai per dideliu. Dėl to ir teismų praktikoje negali būti vieno konkretaus dydžio, kuris neabejotinai reikštų, kad netesybos neatitinka įstatymuose nustatytų kriterijų ir turi būti mažinamos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-08-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008; kt.). Reikia pažymėti, kad įstatymuose išdėstyti kriterijai, pagal kuriuos teismas gali mažinti netesybų dydį, ir teismų praktikos suformuotos taisyklės sudaro pagrindą išvadai, kad sutartinių netesybų mažinimas nereiškia jų priteisimo konkrečiu 0,02 proc. tarifu.

12Tiek ieškovas tiek atsakovas yra juridiniai asmenys, kurie sudarė sutartį ir nustatė sutarto procento dydžio netesybas už netinkamą sutartinių įsipareigojimų vykdymą (Sutarties 7.4 p.). Kertinis civilinių sutarčių sudarymo principas yra sutarčių laisvės principas. Ieškovas užsiima prekių prekyba, todėl savalaikis pirkėjų atsiskaitymas jam yra itin svarbus sklandžiai jo veiklai, nes patį ieškovą slegia griežti įsipareigojimų vykdymo tiekėjams terminai. Būtent todėl ieškovo sudaromose sutartyse yra nurodytas toks delspinigių dydis. Nors netesybomis siekiama kompensuoti nukentėjusios šalies nuostolius, tačiau mažinamos netesybos neturi sutapti su minimaliais nuostoliais ar nuostoliais, be to netesybos negali būti sumažintos tiek, jog taptų mažesnės už nuostolius, atsiradusius dėl prievolės nevykdymo ar netinkamo vykdymo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006-09-12 nutartis c.b. Nr. 3K-7-367/2006, 2008-08-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008, kt.). Sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurie gali būti pripažinti minimaliais nuostoliais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-10-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007). Atsižvelgiant į nevienareikšmę teismų praktiką dėl netesybų mažinimo, į šalių sutartą netesybų dydį (0,1 proc.), laikotarpį, už kurį ieškovas paskaičiavo delspinigius, atsižvelgiant į tai, kad šios bylos šalys yra verslininkai, kuriems keliami aukštesni apdairumo ir rūpestingumo kriterijai, šalys geranoriškai sutarė su tiekimo sutartyje nurodytu delspinigių dydžiu, suprato šios nuostatos esmę ir sutiko su šia nuostata, teismo vertinimu šalių sutartos netesybos nėra aiškiai per didelės ar neprotingos, kad jas reikėtų mažinti, todėl priteisti delspinigiai nėra mažintini ir yra priteisini iš atsakovo (CPK 185 str., CK 6.256 str. 2 d., 6.258 str., Klaipėdos apygardos teismo 2017-04-20 nutartis civilinėje byloje Nr. e2A-564-538/2017).

13Ieškovas prašo teismo taip pat priteisti 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Atsakovas prieštaravimuose ir atsiliepime į ieškinį savo pareigos už nesavalaikį prievolių įvykdymą mokėti procesines palūkanas neginčija, todėl iš atsakovo priteistinos 6 procentų dydžio procesinės metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str., 6.210 str. 2 d.).

14Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK 93 str. 1 d.). Ieškovo ieškinį patenkinus visiškai, jam iš atsakovo priteistina 15,00 Eur jo už ieškinį sumokėto žyminio mokesčio (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 93 str. 1 d.).

15Procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš atsakovo nepriteistinos, nes neviršija rekomenduojamų priteisti dydžių (CPK 92 str., 96 str.).

16Vadovaudamasis išdėstytu ir CPK 185 str., 269 str., 270 str. teismas

Nutarė

17ieškinį tenkinti.

18Priteisti iš atsakovo UAB „Inkomsta“, į.k. 141774897, 453,30 Eur (keturis šimtus penkiasdešimt tris eurus, 30 centų) skolos, 77,58 Eur (septyniasdešimt septynis eurus, 58 centus) delspinigių, 6 proc. dydžio metinių palūkanų nuo priteistos 530,88 Eur sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017-04-06) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 15,00 Eur (penkiolika eurų) bylinėjimosi išlaidų ieškovo UAB „Hansa Flex Hidraulika“, į.k. 110776462, naudai.

19Sprendimas per 30 dienų apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui, skundą paduodant per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai