Byla e2-614-995/2016
Dėl skolos, netesybų, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Skuodo rajono apylinkės teismo teisėja Vaida Railienė, sekretoriaujant teismo posėdžio sekretorei Loretai Liaučienei,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės AB BnP Finance, atstovaujamos advokato A. B., ieškinį atsakovei R. P. dėl skolos, netesybų, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydama priteisti iš atsakovės 86,89 Eur skolą, 463,91 Eur mokėjimo palūkanų, 8,56 Eur netesybų už netinkamą prievolės vykdymą, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir

5136,00 Eur bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad tarp vartojimo kredito davėjo UAB „Kubis“ ir atsakovės buvo sudaryta vartojimo kredito išdavimo sutartis Nr. 5535, pagal kurią atsakovei buvo suteiktas

686,89 Eur kreditas 30 dienų terminui bei pagal kurią atsakovė įsipareigojo grąžinti suteiktą vartojimo kreditą ir palūkanas iki 2012-02-26. 2016-08-18 tarp UAB „Kubis“ ir ieškovės AB BnP Finance buvo sudaryta Reikalavimo perleidimo sutartis, pagal kurią pradinis kreditorius perleido ieškovei reikalavimo teises į atsakovo skolą.

7Ieškovės atstovas į teismo posėdį neatvyko. Gautas prašymas bylą nagrinėti jos atstovui nedalyvaujant. Atsakovei procesiniai dokumentai įteikti tinkamai (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnis), per teismo nustatytą terminą, tačiau ji nepateikė atsiliepimo į pareikštą ieškinį, į teismo posėdį neatvyko.

8Ieškinys tenkintinas iš dalies.

9Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovė su pradine kreditore UAB „Kubis“ 2012-01-27 sudarė vartojimo kredito išdavimo sutartį Nr. 5535, pagal kurią atsakovei buvo suteiktas 86,89 Eur (300 Lt) vartojimo kreditas 30 dienų terminui ir pagal kurią atsakovė įsipareigojo grąžinti suteiktą vartojimo kreditą ir palūkanas iki 2012-02-26, t. y. grąžinti pradiniam kreditoriui 94,95 Eur (328,35 Lt). 2016-08-18 Reikalavimo teisių perleidimo sutartimi Nr. 20160818/1 pradinis kreditorius UAB „Kubis“ perleido reikalavimo teisę į atsakovės įsiskolinimą naujajam kreditoriui AB BnP Finance. Duomenų apie tai, kad atsakovė būtų sumokėjusi skolą, pareiškusi pretenzijas dėl skolos apskaičiavimo, byloje nėra.

10Ištyrus ir formaliai įvertinus byloje esančius rašytinius įrodymus, darytina išvada, kad tarp pradinio kreditoriaus UAB „Kubis“ ir atsakovės sutarties pagrindu susiklostė prievoliniai teisiniai santykiai. Pradiniam kreditoriui ir ieškovei 2016-08-18 sudarius Reikalavimo teisių perleidimo sutartį, ieškovė įgijo teisę atsakovei reikšti visus reikalavimus, kuriuos atsakovui turėjo teisę reikšti pradinė kreditorė (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.101 straipsnio 1 dalis). Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (CK 6.38 straipsnis). Draudžiama vienašališkai atsisakyti vykdyti prievolę, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus (CK 6.59 straipsnis). Skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, kai neįvykdomos ar netinkamai vykdomos sutartyje numatytos sąlygos arba kai skolininkas praleidžia prievolės įvykdymo terminą (CK 6.63 straipsnio 1 ir 2 dalys). Iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, kad atsakovė netinkamai vykdė savo sutartinius įsipareigojimus, todėl ieškinio reikalavimas dėl 86,89 Eur skolos ir 8,56 Eur delspinigių priteisimo yra pagrįstas ir tenkintinas.

11Ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 463,91 Eur palūkanas taikant vartojimo kredito kainos metinę normą – 114,98 proc. Šios palūkanos buvo paskaičiuotos vadovaujantis 2012-10-05 kredito sutarties

12Nr. 9884 bendrųjų sąlygų 5.11 punktu, pagal kurį šalys susitarė, jog palūkanos yra skaičiuojamos toliau nuo negrąžintos kredito sumos kaip atlyginimas už naudojimąsi suteikta pinigų suma iki visiško kredito grąžinimo dienos. Ieškovė ieškinyje nurodo, kad palūkanos skaičiuojamos už naudojimąsi vartojimo kredito suma iki Reikalavimo perleidimo sutarties sudarymo dienos. Šioje dalyje ieškinys tenkintinas iš dalies. Ieškovę ir atsakovę sieja teisiniai santykiai, atsiradę iš jų sudarytų vartojimo kredito sutarčių. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad valstybė gina vartotojo interesus. Tiek Europos Sąjungos, tiek ir nacionaliniai teisės aktai įtvirtina padidintą vartotojo teisių apsaugą ir numato, jog vartojimo sutartims, be bendrųjų sutarčių teisės normų, taip pat taikomos specialios normos, užtikrinančios didesnę vartotojo teisių apsaugą. Būtinybę užtikrinti vartotojo, kaip silpnesniosios sutarties šalies, teisių ir teisėtų interesų apsaugą savo praktikoje ne kartą yra akcentavęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, konstatuodamas, kad su vartotojų teisių apsauga susijusiuose ginčuose neretai peržengiamos privačių santykių ribos, o vartotojų teisių gynimas vertintinas kaip viešasis interesas, svarbus ne tik pačiam vartotojui, bet ir didelei visuomenės daliai. Todėl teismas turi pareigą vartojimo sutarčių sąlygų atitiktį sąžiningumo kriterijams vertinti ex officio, o vartotojų teisių bylų specifika lemia teismo pareigą būti aktyviam procese, vartojimo sutarties šalis vertinant kaip nelygiavertes ir vartotoją laikant silpnesniąja šalimi, o jo teisių apsaugai taikant specialų vartotojo teisių gynimo mechanizmą, kurio vienas iš aspektų yra tas, kad vartotojas nesaistomas vartojimo sutartyje įtvirtintų nesąžiningų sąlygų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėse bylose Nr. 3K-3-536/2008; Nr. 3K-3-502/2009; Nr. 3K-3-397/2011). Teismo pareiga ex officio įvertinti vartojimo sutarties sąlygas sąžiningumo aspektu turi būti vykdoma visuotinai, nepriklausomai nuo to, kokią teisminę procedūrą taikant priimamas su tokių sąlygų vertinimu susijęs procesinis sprendimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-272/2011). Civilinio kodekso 6.874 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad tais atvejais, kai paskolos gavėjas pažeidžia prievolę laiku grąžinti paskolą, jis privalo mokėti paskolos davėjui Civilinio kodekso

136.210 straipsnyje nustatytas palūkanas arba sutartines palūkanas nuo tos dienos, kurią paskolos suma turėjo būti grąžinta iki jos grąžinimo dienos, neatsižvelgiant į palūkanų, nustatytų Civilinio kodekso

146.37 straipsnyje, mokėjimą, jeigu paskolos sutartyje nenustatyta ko kita. Šios palūkanos kompensuoja minimalius kreditoriaus nuostolius dėl tolesnio naudojimosi pinigais po sutarties įvykdymo termino praleidimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. rugsėjo 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-751/2003, 2004 m. kovo 3 d nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-161/2004, 2005 m. rugsėjo 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-434/2005, 2007 m. birželio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-298/2007). Tačiau kreditorius gali nesąžiningai nustatyti neprotingai dideles palūkanas ir iš to pasipelnyti, todėl teismas turi vertinti, ar susitarimas dėl palūkanų dydžio nepažeidžia iš esmės šalių interesų pusiausvyros, ar jis neprieštarauja sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-908/2001). Kaip nutartyse ne kartą yra konstatavęs Lietuvos apeliacinis teismas, palūkanoms mutatis mutandis taikomos Civilinio kodekso 6.73 straipsnio 2 dalies ir 6.258 straipsnio 3 dalies normos, leidžiančios teismui mažinti akivaizdžiai per dideles netesybas (nutartys civilinėse bylose Nr. 2A-174/2005; Nr. 2A-325/2007; Nr. 2A-131/2012), todėl teismas turi teisę sumažinti ir šalių susitarimu nustatytas palūkanas, kurios yra neprotingai didelės ir pažeidžia sąžiningumo ir teisingumo principus.

15Ieškovė prašo priteisti 463,91 Eur palūkanas, paskaičiuotas ne tik už naudojimąsi pinigais iki kredito grąžinimo termino pabaigos, bet ir po sutarties įvykdymo praleidimo, paskolos gavėjai praleidus kredito ir palūkanų mokėjimo terminą, paskaičiuotas už laikotarpį nuo 2012-02-26 iki Reikalavimo perleidimo sutarties sudarymo dienos (2016-08-16), t. y. už daugiau nei ketverius metus, taikant fiksuotą metinę palūkanų normą – 114,98 proc. Įvertinus ieškovės paskaičiavimus, taikytą palūkanų normą, palūkanų skaičiavimo laikotarpį bei palūkanų sumą – 463,91 Eur, kuri penkis kartus viršija pačią kredito sumą, laikytina, kad palūkanų suma yra neprotingai didelė. Esant paskaičiuotai tokiai didelei palūkanų sumai lyginant su pačios paskolos suma, palūkanų mokėjimo funkcija transformuojasi į kreditoriaus pasipelnymą lupikaujant, - taip įgyvendinama kreditoriaus teisė į mokėjimo palūkanas prieštarauja šios subjektinės teisės paskirčiai, geriems verslo papročiams ir visuomenės moralės principams, pagal kuriuos pelnymasis iš skolininko nemokumo yra tradiciškai smerkiami. Atsižvelgdamas į konkrečios bylos aplinkybes ir remdamasis Civilinio proceso kodekso 1.5 straipsniu, 6.73 straipsnio 2 dalimi ir

166.258 straipsnio 3 dalimi teismas turi teisę mažinti pagal sutartį nustatytas palūkanas, todėl palūkanų dydis mažintinas 3 kartus - iki 154,63 Eur.

17Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.210 straipsnio 1 dalis). Todėl iš atsakovės priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

18Jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, šiame straipsnyje nurodytos išlaidos priteisiamos ieškovei proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai (CPK 93 straipsnio 2 dalis). Teismas gali nukrypti nuo nustatytų bylinėjimosi išlaidų paskirstymo taisyklių, atsižvelgdamas į tai, ar šalių procesinis elgesys buvo tinkamas, ir įvertindamas priežastis, dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos. Šalies procesinis elgesys laikomas tinkamu, jeigu ji sąžiningai naudojosi procesinėmis teisėmis ir sąžiningai atliko procesines pareigas (CPK 93 straipsnio 4 dalis). Teismas, įvertinęs atsakovės pasyvų elgesį, priežastis, dėl kurių susidarė bylinėjimosi, konstatuoja, kad yra pagrindas nukrypti nuo CPK 93 straipsnio 2 dalyje nustatytos taisyklės ir priteisti ieškovei iš atsakovės turėtas bylinėjimosi išlaidas, t. y. 15,00 Eur žyminį mokestį ir 121,00 Eur išlaidas advokato pagalbai apmokėti ruošiant procesinius dokumentus (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 7 dalis,

1993 straipsnio 1 dalis).

20Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 79, 80, 88, 93, 268, 270, 279, 285-287 straipsniais,

Nutarė

21ieškinį tenkinti iš dalies.

22Priteisti iš atsakovės R. P., asmens kodas ( - ) 86,89 Eur negrąžintą kreditą, 154,63 Eur palūkanas, 8,56 Eur delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 250,08 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme – 2016-10-18, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo,

2315,00 Eur žyminį mokestį ir 121,00 Eur išlaidas advokato teisinei pagalbai apmokėti ieškovei AB BnP Finance, įmonės kodas 302447985.

24Kitą ieškinio dalį atmesti.

25Sprendimas per trisdešimt dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka paduodant apeliacinį skundą Klaipėdos apygardos teismui per Skuodo rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Skuodo rajono apylinkės teismo teisėja Vaida Railienė, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės AB BnP... 3. Teismas... 4. ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydama priteisti iš atsakovės... 5. 136,00 Eur bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad tarp vartojimo kredito davėjo... 6. 86,89 Eur kreditas 30 dienų terminui bei pagal kurią atsakovė įsipareigojo... 7. Ieškovės atstovas į teismo posėdį neatvyko. Gautas prašymas bylą... 8. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 9. Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovė su pradine kreditore UAB „Kubis“... 10. Ištyrus ir formaliai įvertinus byloje esančius rašytinius įrodymus,... 11. Ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 463,91 Eur palūkanas taikant... 12. Nr. 9884 bendrųjų sąlygų 5.11 punktu, pagal kurį šalys susitarė, jog... 13. 6.210 straipsnyje nustatytas palūkanas arba sutartines palūkanas nuo tos... 14. 6.37 straipsnyje, mokėjimą, jeigu paskolos sutartyje nenustatyta ko kita.... 15. Ieškovė prašo priteisti 463,91 Eur palūkanas, paskaičiuotas ne tik už... 16. 6.258 straipsnio 3 dalimi teismas turi teisę mažinti pagal sutartį... 17. Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5... 18. Jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, šiame straipsnyje nurodytos išlaidos... 19. 93 straipsnio 1 dalis).... 20. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 79, 80,... 21. ieškinį tenkinti iš dalies.... 22. Priteisti iš atsakovės R. P., asmens kodas ( - ) 86,89 Eur negrąžintą... 23. 15,00 Eur žyminį mokestį ir 121,00 Eur išlaidas advokato teisinei pagalbai... 24. Kitą ieškinio dalį atmesti.... 25. Sprendimas per trisdešimt dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...