Byla 1-1194-1060/2018

1Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmų teisėja Agnė Vyliaudaitė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo Kauno apygardos prokuratūros Alytaus apylinkės prokuratūros prokurorės Rasos Urbienės pareiškimą dėl baudžiamojo proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu bei baudžiamosios bylos medžiagą, kurioje P. K., asmens kodas ( - ), gimęs ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, nevedęs, dirbantis ( - ) traktorininku, gyvenantis ( - ), deklaravęs gyvenamąją vietą ( - ), teistas ( - ) Prienų apylinkės teismo baudžiamuoju įsakymu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 243 straipsnį 14 parų arešto bausmę, bausmę atlikęs,

3kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 281 straipsnio 7 dalį.

4Teismas

Nustatė

5P. K. vairavo kelių transporto priemonę būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, kai jo kraujyje buvo daugiau negu 1,5 promilės alkoholio, o būtent: jis 2018 m. spalio 1 d. apie 22 val. 32 min., Žaliojoje gatvėje, Balbieriškyje, Prienų rajone, pažeisdamas Kelių eismo taisyklių 14 punkto reikalavimus, numatančius draudimą vairuoti transporto priemones neblaiviems asmenims, vairavo automobilį VW GOLF, valstybinis numeris ( - ), būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, kai jo kraujyje buvo daugiau negu 1,50 promilės alkoholio. Šiais savo veiksmais P. K. padarė Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 281 straipsnio 7 dalyje numatytą nusikalstamą veiką.

6Ikiteisminio tyrimo metu apklaustas kaltinamasis P. K. visiškai prisipažino padaręs jam inkriminuojamą nusikalstamą veiką bei parodė, kad 2018 m. spalio 1 d. vakare jis pas savo draugą O. S., gyvenantį ( - ), kartu išgėrė apie septynis 1 litro talpos butelius stipraus alaus. Apie 22 val. jis kartu su O. S. jam priklausančiu automobilu „VW Golf“, valstybinis numeris ( - ), važiavo į Prienus. Jo vairuojamą automobilį Žaliojoje gatvėje, ties namu Nr. 11, sustabdė policijos pareigūnai, kurie jam alkoholio kiekio matuokliu nustatė 2,62 promilių girtumą. Policijos pareigūnai jį pristatė į Prienų ligoninę, kur buvo paimta jo kraujo nustatyti alkoholio kiekį. Vairuotojo pažymėjimą jis turi įgijęs nuo 2018 m. kovo 14 d. Dėl tokio savo poelgio labai gailisi (b. l. 85-86).

7Kaltinamojo kaltė padarius jam inkriminuojamą nusikalstamą veiką be jo visiško prisipažinimo įrodyta ir kita rašytine bylos medžiaga.

8Liudytojas T. V. parodė, kad 2018 m. spalio 1 d., patruliuojant su Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Prienų rajono policijos komisariato Reagavimo skyriaus vyriausiuoju patruliu K. D., apie apie 22 val. 32 min. Prienų r., Balbieriški mstl., Žaliojoje g., ties namu Nr. 11, sustabdė automobilį „VW Golf“, valstybinis numeris ( - ), kurį vairavo P. K.. Nuo šio sklido alkoholio kvapas, P. K. prisipažino su draugu gėręs alaus. Alkoholio kiekio matuokliu užfiksuotas sunkus 2,62 promilių P. K. girtumo laipsnis. Vairuotojas su prietaiso rodmenimis sutiko. P. K. pristatytas į VšĮ Prienų ligoninę nustatyti alkoholio kiekį kraujyje (b. l.60-61, 62).

9Tarnybiniame pranešime nurodyta, kad 2018 m. spalio 1 d. apie 22.32 val. Prienų r., Balbieriškyje, Žaliojoje gatvėje, ties namu Nr. 11, sustabdytas automobilis „VW Golf“, valstybinis numeris ( - ), kurio vairuotojui P. K. alkoholio matuokliu nustatytas 2,62 promilių girtumas (b. l. 5,8).

10Iš įvykio vietos ir daiktų apžiūros protokolo matyti, kad apžiūrėta įvykio vieta, esanti Prienų r., Balbieriškyje, Žaliojoje g., ties namu Nr. 11, kur kelkraštyje stovi automobilis „VW Golf“, valstybinis numeris ( - ), kuris po apžiūros paimtas ir saugomas Alytaus apskrities VPK Prienų r. PK aikštelėje (b. l. 9-15).

11Specialisto išvadoje konstatuota, kad tirti pateiktame P. K. kraujyje nustatyta mažiausia koncentracija 2,82‰ (promilės) etilo alkoholio (b. l. 38).

12Teismas, įvertinęs baudžiamojoje byloje surinktus įrodymus, konstatuoja, kad kaltinamojo P. K. kaltė padarius BK 281 straipsnio 7 dalyje numatytą jam inkriminuojamą nusikalstamą veiką visiškai įrodyta.

13BK 281 straipsnio 7 dalyje numatyta, kad tas, kas vairavo kelių transporto priemonę arba mokė praktinio vairavimo būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, kai jo kraujyje buvo daugiau negu 1,5 promilės alkoholio, baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki 1 metų.

14Byloje surinkti ir ištirti duomenys, kuriuos teismas pripažįsta įrodymais, visiškai patvirtino P. K. pareikštą kaltinimą, t. y., jog jis 2018 m. spalio 1 d. apie 22 val.32 min., Žaliojoje gatvėje, Balbieriškyje, Prienų rajone, pažeisdamas Kelių eismo taisyklių 14 punkto reikalavimus, numatančius draudimą vairuoti transporto priemones neblaiviems asmenims, vairavo automobilį VW GOLF, valstybinis numeris ( - ), būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, kai jo kraujyje buvo daugiau negu 1,50 promilės alkoholio. Tokiais veiksmais P. K. tyčia apsvaigęs nuo alkoholio vairavo transporto priemonę ir tokia veika kvalifikuotina kaip BK 281 straipsnio 7 dalyje numatytas nusikaltimas.

15Prokurorė siūlo baudžiamąją bylą užbaigti teismo baudžiamojo įsakymo priėmimu.

16Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 418 straipsnyje nustatytų sąlygų visuma ir baudžiamojo įsakymo priėmimo procesas yra galimas: už kaltinamajam inkriminuotų nusikalstamų veikų padarymą baudžiamajame įstatyme gali būti skiriama kaip vienintelė ar alternatyvi bet kuri bausmė, išskyrus atvejus, kai už nusikalstamą veiką gali būti skiriamas tik terminuotas laisvės atėmimas ar laisvės atėmimas iki gyvos galvos, bylos aplinkybės yra aiškios. Teismas konstatuoja, kad P. K. padarė jam inkriminuojamą nusikalstamą veiką, proceso užbaigimui teismo baudžiamuoju įsakymu kaltinamasis neprieštaravo, sutiko su siūloma bausmės rūšimi. Teismo baudžiamojo įsakymo tvarka ir pasekmės kaltinamajam išaiškintos (b. l. 96-100).

17Bausmė yra valstybės prievartos priemonė, skiriama teismo apkaltinamuoju nuosprendžiu asmeniui, padariusiam nusikaltimą ar baudžiamąjį nusižengimą, apribojant nuteistojo teises ir laisves. Bendrieji bausmės skyrimo pagrindai, kurie yra viena iš svarbiausių teisėto, pagrįsto ir teisingo nubaudimo garantijų, įtvirtinti BK 54 straipsnyje. Pagal šio straipsnio 2 dalį, teismas, skirdamas bausmę, atsižvelgia į padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį; kaltės formą ir rūšį; padarytos nusikalstamos veikos motyvus ir tikslus; nusikalstamos veikos stadiją; kaltininko asmenybę; asmens kaip bendrininko dalyvavimo darant nusikalstamą veiką formą ir rūšį; atsakomybę lengvinančias bei sunkinančias aplinkybes; nusikalstama veika padarytą žalą. Be to, BK 54 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismas skiria bausmę pagal šio kodekso specialiosios dalies straipsnio, numatančio atsakomybę už padarytą nusikalstamą veiką, sankciją, laikydamasis šio kodekso bendrosios dalies nuostatų. Tai reiškia, kad, individualizuojant bausmę, ne mažiau svarbu tinkamai įvertinti tiek BK bendrosios dalies nuostatų suteikiamas galimybes teismui skiriant bausmę, tiek ir BK 54 straipsnio 2 dalyje numatytas aplinkybes.

18Skirdamas bausmę teismas atsižvelgia į padarytos nusikalstamos veikos pobūdį ir pavojingumą – padarytas tyčinis nesunkus nusikaltimas (BK 11 straipsnio 3 dalis).

19P. K. atsakomybę lengvinanti aplinkybė yra ta, kad jis prisipažino padaręs baudžiamojo įstatymo numatytą veiką ir nuoširdžiai gailisi (BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punktas). BK 60 straipsnyje numatytų atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta.

20Teismas taip pat atsižvelgia ir į byloje esančius duomenis, apibūdinančius P. K. – kaltinamasis teistas (b.l. 70-75), baustas administracine tvarka (b. l. 76-78), tame tarpe du kartus baustas už transporto priemonių vairavimą esant neblaiviu, neturint teisės vairuoti transporto priemones, psichiatrinio ar narkologinio gydymo įskaitoje neregistruotas (b. l. 69), dirba (b. l. 79). Šių aplinkybių pagrindu teismas sprendžia, kad BK 41 straipsnyje numatyti bausmės tikslai bus pasiekti kaltinamajam už padarytą nusikalstamą veiką paskyrus įstatymo sankcijoje numatytą ir prokuroro siūlomą bausmės rūšį – areštą.

21BK 641 straipsnyje, be kita ko, nustatyta, jog kai asmuo prisipažįsta esąs kaltas bei baudžiamąją bylą pabaigus teismo baudžiamuoju įsakymu, nuteistajam skiriama bausmė, kuri tuo pačiu teismo baudžiamuoju įsakymu sumažinama vienu trečdaliu. Teismas atsižvelgęs į šią įstatymo normą, taip pat į tai, jog P. K. savo kaltę pripažino ir byla išnagrinėta priimant baudžiamąjį įsakymą, daro išvadą, kad kaltinamajam skirtina bausmė mažintina vienu trečdaliu.

22Į paskirtą bausmę įskaitytinas P. K. laikinojo sulaikymo laikas nuo 2018 m. spalio 1 d. 23.00 val. iki 2018 m. spalio 2 d. 10.10 val. (1 para), vieną sulaikymo parą prilyginant vienai arešto parai (b. l. 88-90).

23Baudžiamuoju įsakymu prokurorė prašo skirti kaltinamajam baudžiamojo poveikio priemonę – teisės vairuoti transporto priemones atėmimą 3 (trejiems) metams.

24BK 67 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad baudžiamojo poveikio priemonės turi padėti įgyvendinti bausmės paskirtį. BK 68 straipsnyje nurodyta, kad teismas gali uždrausti asmeniui naudotis specialiomis teisėmis (teise vairuoti kelių, oro ar vandens transporto priemones, teise laikyti ir nešioti ginklą, teise medžioti, žvejoti ir pan.) tais atvejais, kai naudodamasis šiomis teisėmis asmuo padarė nusikalstamą veiką. BK 68 straipsnio paskirtis ir taikymo sąlygos suponuoja pareigą teismui visais atvejais, kai padaromas BK 281 straipsnyje numatytas nusikaltimas, svarstyti uždraudimo naudotis specialia teise (ar ją įgyti) taikymo klausimą tiek skiriant bausmę, tiek atleidžiant kaltininką nuo baudžiamosios atsakomybės ar atidedant paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymą. Pagal susiformavusią teismų praktiką uždraudimas naudotis specialia teise vairuoti kelių transporto priemones paprastai skiriamas nustačius, kad kaltininkas sistemingai pažeidinėja KET ar BK 281 straipsnyje numatytą nusikaltimą padarė šiurkščiai pažeidęs KET ar būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-20/2011, 2K-103/2010, 2K-353/2009, 2K-366/2008). Svarbia aplinkybe sprendžiant baudžiamojo poveikio priemonės skyrimo klausimą gali būti pripažintas ankstesnis kaltininko administracinis baustumas už KET pažeidimus (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-366/2008, 2K-135/2008, 2K-13/2008, Nr. 2K-103/2010, 2K-431/2013, 2K-401/2014). Įstatymas numato, kad teismas uždraudžia naudotis specialiomis teisėmis nuo vienerių iki trejų metų. Baudžiamojo poveikio priemonės laiko nustatymas yra baudžiamojo poveikio priemonės, o kartu kaltininkui skiriamos bausmės, individualizavimo proceso sudėtinė dalis. Nustatant baudžiamojo poveikio priemonės skyrimo laiką, atsižvelgtina ne tik į objektyviai dėl veikos kilusius padarinius, bet į visumą aplinkybių, apibūdinančių eismo įvykį, jo kilimo priežastis ir mechanizmą, kaltės laipsnį ir kaltininko asmenybę. Kaltinamasis P. K. anksčiau teistas, baustas administracine tvarka, tame tarpe du kartus baustas už transporto priemonių vairavimą esant neblaiviu, neturint teisės vairuoti transporto priemones, turi galiojančių administracinių nuobaudų, be to, KET pažeidimas laikytinas šiurkščiu, nes padarytas neblaivaus asmens, kai kraujyje nustatyta 2,82 promilės etilo alkoholio, veika padaryta tyčine kaltės forma, veika priskiriama nesunkiems nusikaltimams. Skiriant baudžiamojo poveikio priemonę, atsižvelgtina ir į kaltininko asmenybę, į nesukėlimą eismo įvykių, į tai, kad kaltinamasis dirba. Atsižvelgiant į visas aukščiau nustatytas ir įvertintas teisiškai reikšmingas aplinkybes, nenukrypstant nuo kasacinės instancijos teismo formuojamos praktikos, skirtina baudžiamojo poveikio priemonė – uždraudimas vairuoti kelių transporto priemones, jos trukmę nustatant pagal BK 68 straipsnyje numatytą sankciją (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-128/2008, Nr. 2K-103/2010, Nr. 2K-431/2013, Nr. 2K-401/2014, Nr. 2K-418-222/2016 ir kt.).

25Dėl transporto priemonės konfiskavimo (BK 72 straipsnis)

26BK 72 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta, kad konfiskuotinu turtu laikomas šio kodekso uždraustos veikos įrankis, priemonė ar rezultatas. Pagal baudžiamąjį įstatymą turto konfiskavimo turinį sudaro priverstinis, neatlygintinas iš nusikalstamos veikos gauto, darant nusikalstamą veiką panaudoto ar nusikalstamai veikai daryti suteikto turto paėmimas valstybės nuosavybėn. Konstitucinėje jurisprudencijoje akcentuojami prevenciniai nusikalstamos veikos įrankių, priemonių bei rezultato konfiskavimo tikslai – kai asmuo nuosavybės teise priklausantį turtą panaudoja nusikaltimui padaryti, jam turi būti nustatytos teisinės priemonės panaudoto turto atžvilgiu. Jeigu to nebūtų, kaltininkas, atlikęs bausmę (ar atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės), turimą turtą galėtų vėl panaudoti nusikaltimams daryti. Kartu pažymėtina, kad nusikalstamai veikai daryti naudojamo, kaltininkui nuosavybės teise priklausančio, turto konfiskavimas neišvengiamai riboja nuosavybės teisę, todėl turi ir nubaudimo elementų. Konstitucinis Teismas yra konstatavęs, kad konstituciniai teisingumo, teisinės valstybės principai suponuoja, jog už teisės pažeidimus valstybės nustatomos poveikio priemonės būtų proporcingos (adekvačios) teisės pažeidimui, atitiktų siekiamus teisėtus ir visuotinai svarbius tikslus, o tarp siekiamo tikslo nubausti teisės pažeidėjus ir užtikrinti teisės pažeidimų prevenciją bei pasirinktų priemonių šiam tikslui pasiekti būtų teisinga pusiausvyra (proporcingumas). Pagal baudžiamąjį įstatymą turto konfiskavimo taikymas nepriklauso nuo teismo nuožiūros (išskyrus BK 72 straipsnio 4 dalį), jis privalomai skiriamas visais atvejais, nustačius, kad turtas atitinka BK 72 straipsnio 2 dalyje nurodytus konfiskuotino turto požymius ir yra kitos BK 72 straipsnyje nurodytos jo taikymo sąlygos.

27Skirtingai pagal BK 72 straipsnio 4 dalį numatytas neprivalomas nerūpestingų asmenų turto konfiskavimas, kuris gali būti taikomas tada, kai turto savininkas nežinojo, tačiau turėjo ir galėjo žinoti, kad kitiems asmenims perduotas turtas (pvz., paskolintas, išnuomotas, suteiktas laikinai pasinaudoti) gali būti panaudotas šio kodekso uždraustai veikai daryti (BK 72 straipsnio 4 dalis)

28Nagrinėjamoje byloje automobilis VW GOLF, valstybinis numeris ( - ) buvo panaudotas kaltinamajam P. K. darant nusikalstamą veiką, numatytą BK 281 straipsnio 7 dalyje. Taigi automobilis VW GOLF, valstybinis numeris ( - ), pripažintinas nusikaltimo padarymo priemone. Automobilio VW GOLF, valstybinis numeris ( - ), savininkas yra pats P. K., todėl automobilis kaip BK uždraustos nusikalstamos veikos priemonė, ir automobilio užvedimo raktelis bei VĮ „Regitra“ registracijos liudijimas Nr. ( - ), turi būti konfiskuoti.

29Įvertinus tai, kad P. K. vairuotas automobilis konfiskuotinas, prokurorės ( - ) nutarimu paskirtas laikinas šio automobilio nuosavybės teisių apribojimas paliktinas iki šio baudžiamojo įsakymo dalies dėl automobilio konfiskavimo įvykdymo (b. l. 49-51, 52, 53, 54, 55).

30Prokurorė pareiškime dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu prašo iš P. K. išieškoti Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato patirtas proceso išlaidas dėl transporto priemonės nuvežimo, kurios sudaro – 50,00 Eur. Baudžiamojo proceso išlaidas ir jų atlyginimą reglamentuoja BPK VIII skyrius. BPK 103 straipsnyje pateiktas atlygintinų proceso išlaidų sąrašas: liudytojams, nukentėjusiesiems, ekspertams, specialistams ir vertėjams išmokami pinigai, skirti jų kelionės į iškvietimo vietą ir gyvenimo joje išlaidoms atlyginti; liudytojams ir nukentėjusiesiems išmokami pinigai, skirti atlyginti už jų atitraukimą nuo įprastinio darbo; ekspertams, specialistams, vertėjams išmokami pinigai, skirti atlyginti už jų darbą, išskyrus tuos atvejus, kai jie šias pareigas atlieka kaip tarnybinę užduotį; daiktų laikymo ar persiuntimo išlaidos; kitos išlaidos, kurias ikiteisminio tyrimo pareigūnas, prokuroras, teisėjas ar teismas pripažįsta proceso išlaidomis. Pažymėtina, jog teismas, priimdamas nuosprendį, turi teisę nuspręsti išieškoti iš nuteistojo proceso išlaidas, išskyrus išlaidas, skirtas mokėti vertėjui (BPK 105 straipsnio 1 dalis). Iš Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato pažymos apie patirtas proceso išlaidas ikiteisminiame tyrime Nr. ( - ) (b. l. 23) matyti, jog transporto priemonės VW GOLF, valstybinis numeris ( - ), transportavimo išlaidos yra 50,00 Eur. Alytaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, vadovaudamasis BPK 103 ir 105 straipsniu, prašo pripažinti šias išlaidas proceso išlaidomis. Iš pateiktos 2018 m. birželio 6 d. Priverstinio transporto priemonių nuvežimo, pervežimo ir saugojimo paslaugų pirkimo sutarties 3.1.4 punkto matyti (b. l. 24-35), jog policijos komisariatas už suteiktas paslaugas sutarties vykdytojui atsiskaito pavedimu per 30 kalendorinių dienų nuo sąskaitos faktūros gavimo dienos. Atsižvelgiant į tai, teismas transporto priemonės nuvežimo išlaidas pripažįsta proceso išlaidomis, kurios priteisiamos iš kaltinamojo P. K..

31P. K. paskirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti (b. l. 92-94) paliekama galioti iki baudžiamojo įsakymo vykdymo pradžios (BPK 139 straipsnis).

32K. P. Karpauskui paskirta kardomoji priemonė – dokumento (vairuotojo pažymėjimo Nr. ( - ) paėmimas (b. l. 92-94) paliekama galioti iki baudžiamojo įsakymo įsiteisėjimo, o teismo baudžiamajam įsakymui įsiteisėjus – vairuotojo pažymėjimas Nr. ( - ), perduotinas VĮ „Regitra“ (BPK 139 straipsnis).

33Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 420 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 421 straipsniu,

Nutarė

34P. K. pripažinti kaltu, padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 281 straipsnio 7 dalyje, ir skirti jam 90 (devyniasdešimt) parų arešto bausmę.

35Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 641 straipsniu, sumažinti paskirtą bausmę vienu trečdaliu ir P. K. paskirti galutinę 60 (šešiasdešimt) parų arešto bausmę.

36Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 65, 66 straipsniais, įskaityti į paskirtą bausmę P. K. laikinajame sulaikyme nuo 2018 m. spalio 1 d. 23.00 val. iki 2018 m. spalio 2 d. 10.10 val. (1 para) išbūtą laiką, vieną laikinajame sulaikyme išbūtą parą prilyginant vienai arešto parai.

37Skaičiuoti bausmės pradžią nuo P. K. faktinio sulaikymo dienos.

38Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 67 straipsnio 2 dalies 1 punktu, 3 dalimi, 68 straipsniu, paskirti P. K. baudžiamojo poveikio priemonę – uždrausti naudotis specialia teise vairuoti kelių transporto priemones 3 (trejiems) metams, terminą skaičiuojant nuo 2018 m. spalio 2 d.

39Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 72 straipsniu, konfiskuoti P. K. nuosavybės teise priklausantį automobilį „VW Golf“, valstybinis numeris ( - ), VIN kodas ( - ), saugomą Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Prienų rajono policijos komisariate, ir automobilio užvedimo raktelį bei VĮ „Regitra“ registracijos liudijimą Nr. ( - ), saugomus Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Aptarnavimo skyriuje.

40Palikti galioti P. K. priklausančio automobilio „VW Golf“, valstybinis numeris ( - ), VIN kodas ( - ), laikiną nuosavybės teisių apribojimą iki įsiteisėjusio baudžiamojo įsakymo dalies dėl turto konfiskavimo įvykdymo.

41Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 105 straipsnio 1 dalimi, priteisti iš kaltinamojo P. K. Alytaus apskrities VPK 50,00 Eur transporto nuvežimo išlaidas.

42Palikti galioti P. K. paskirtą kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti iki baudžiamojo įsakymo vykdymo pradžios.

43Palikti galioti P. K. paskirtą kardomąją priemonę – dokumento (vairuotojo pažymėjimo Nr. ( - )) paėmimą, iki baudžiamojo įsakymo įsiteisėjimo, o teismo baudžiamajam įsakymui įsiteisėjus – vairuotojo pažymėjimą Nr. ( - ) perduoti VĮ „Regitra“.

44Baudžiamajam įsakymui įsiteisėjus, perduoti baudžiamojo įsakymo kopiją VĮ „Regitra“.

45Informuoti kaltinamąjį P. K. apie paskirtos bausmės vykdymo ypatumus.

46Įteikti kaltinamajam P. K. teismo baudžiamojo įsakymo nuorašą, išsiunčiant jį registruotu laišku.

47Išaiškinti kaltinamajam P. K., kad:

48nesutikdami su bausmės skyrimu teismo baudžiamuoju įsakymu, per keturiolika dienų nuo šio dokumento gavimo dienos turi teisę paduoti Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmams prašymą, reikalaudamas surengti bylos nagrinėjimą teisme.

49Kaltinamajam pasinaudojus šia teise, teismo baudžiamasis įsakymas neįgyja teisinės galios.

50Teismas, išnagrinėjęs bylą ir pripažinęs kaltinamąjį kaltu, gali paskirti kitos rūšies (švelnesnę ar griežtesnę) ar dydžio bausmę, negu buvo paskirta teismo baudžiamuoju įsakymu.

51Jei kaltinamasis nepasinaudoja teise reikalauti surengti bylos nagrinėjimą teisme, teismo baudžiamasis įsakymas įsiteisėja ir vykdomas Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso nustatyta tvarka.

52Įsiteisėjęs teismo baudžiamasis įsakymas yra neskundžiamas.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmų teisėja Agnė Vyliaudaitė,... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo Kauno apygardos prokuratūros Alytaus... 3. kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 281 straipsnio 7... 4. Teismas... 5. P. K. vairavo kelių transporto priemonę būdamas apsvaigęs nuo alkoholio,... 6. Ikiteisminio tyrimo metu apklaustas kaltinamasis P. K. visiškai prisipažino... 7. Kaltinamojo kaltė padarius jam inkriminuojamą nusikalstamą veiką be jo... 8. Liudytojas T. V. parodė, kad 2018 m. spalio 1 d., patruliuojant su Alytaus... 9. Tarnybiniame pranešime nurodyta, kad 2018 m. spalio 1 d. apie 22.32 val.... 10. Iš įvykio vietos ir daiktų apžiūros protokolo matyti, kad apžiūrėta... 11. Specialisto išvadoje konstatuota, kad tirti pateiktame P. K. kraujyje... 12. Teismas, įvertinęs baudžiamojoje byloje surinktus įrodymus, konstatuoja,... 13. BK 281 straipsnio 7 dalyje numatyta, kad tas, kas vairavo kelių transporto... 14. Byloje surinkti ir ištirti duomenys, kuriuos teismas pripažįsta įrodymais,... 15. Prokurorė siūlo baudžiamąją bylą užbaigti teismo baudžiamojo įsakymo... 16. Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 418... 17. Bausmė yra valstybės prievartos priemonė, skiriama teismo apkaltinamuoju... 18. Skirdamas bausmę teismas atsižvelgia į padarytos nusikalstamos veikos... 19. P. K. atsakomybę lengvinanti aplinkybė yra ta, kad jis prisipažino padaręs... 20. Teismas taip pat atsižvelgia ir į byloje esančius duomenis, apibūdinančius... 21. BK 641 straipsnyje, be kita ko, nustatyta, jog kai asmuo prisipažįsta esąs... 22. Į paskirtą bausmę įskaitytinas P. K. laikinojo sulaikymo laikas nuo 2018 m.... 23. Baudžiamuoju įsakymu prokurorė prašo skirti kaltinamajam baudžiamojo... 24. BK 67 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad baudžiamojo poveikio priemonės turi... 25. Dėl transporto priemonės konfiskavimo (BK 72 straipsnis)... 26. BK 72 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta, kad konfiskuotinu turtu laikomas šio... 27. Skirtingai pagal BK 72 straipsnio 4 dalį numatytas neprivalomas nerūpestingų... 28. Nagrinėjamoje byloje automobilis VW GOLF, valstybinis numeris ( - ) buvo... 29. Įvertinus tai, kad P. K. vairuotas automobilis konfiskuotinas, prokurorės ( -... 30. Prokurorė pareiškime dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu... 31. P. K. paskirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti... 32. K. P. Karpauskui paskirta kardomoji priemonė – dokumento (vairuotojo... 33. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 420... 34. P. K. pripažinti kaltu, padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos... 35. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 641 straipsniu,... 36. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 65, 66 straipsniais,... 37. Skaičiuoti bausmės pradžią nuo P. K. faktinio sulaikymo dienos.... 38. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 67 straipsnio 2 dalies... 39. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 72 straipsniu,... 40. Palikti galioti P. K. priklausančio automobilio „VW Golf“, valstybinis... 41. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 105 straipsnio... 42. Palikti galioti P. K. paskirtą kardomąją priemonę – rašytinį... 43. Palikti galioti P. K. paskirtą kardomąją priemonę – dokumento (vairuotojo... 44. Baudžiamajam įsakymui įsiteisėjus, perduoti baudžiamojo įsakymo kopiją... 45. Informuoti kaltinamąjį P. K. apie paskirtos bausmės vykdymo ypatumus.... 46. Įteikti kaltinamajam P. K. teismo baudžiamojo įsakymo nuorašą,... 47. Išaiškinti kaltinamajam P. K., kad:... 48. nesutikdami su bausmės skyrimu teismo baudžiamuoju įsakymu, per keturiolika... 49. Kaltinamajam pasinaudojus šia teise, teismo baudžiamasis įsakymas neįgyja... 50. Teismas, išnagrinėjęs bylą ir pripažinęs kaltinamąjį kaltu, gali... 51. Jei kaltinamasis nepasinaudoja teise reikalauti surengti bylos nagrinėjimą... 52. Įsiteisėjęs teismo baudžiamasis įsakymas yra neskundžiamas....