Byla 2-1678/2013

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Artūras Driukas teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės „Atea“ ir atsakovo Turto valdymo ir ūkio departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos atskiruosius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. balandžio 22 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. 2-4145-115/2013 pagal ieškovo valstybės įmonės „Infrastruktūra“ ieškinį atsakovui Turto valdymo ir ūkio departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos dėl perkančiosios organizacijos sprendimo pripažinimo negaliojančiu, laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, įpareigojimo atliki veiksmus bei duomenų išreikalavimo, tretysis asmuo – uždaroji akcinė bendrovė „Santa Monica Networks“.

2Teismas, išnagrinėjęs atskiruosius skundus,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Byloje nagrinėjamas ginčas dėl viešųjų pirkimų procedūrų vykdymo.

5Atskiraisiais skundais keliamas pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, teisėtumo ir pagrįstumo klausimas.

6Ieškovas VĮ „Infrastruktūra“ kreipėsi į teismą ir prašė: 1) pripažinti negaliojančiu atsakovo Turto valdymo ir ūkio departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Viešojo pirkimo komisijos 2013 m. balandžio 14 d. protokolu Nr. P73-VRM-D17-85-12 bei 2013 m. balandžio 3 d. protokolu Nr. P87-VRM-D17-85-13 priimtus sprendimus dėl ieškovo pasiūlymo atmetimo; pasiūlymų, atitinkančių visus konkurso dokumentuose nustatytus reikalavimus, eilės antrojoje pirkimo objekto dalyje nustatymo; laimėtojo pripažinimo; sprendimo siūlyti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai sudaryti sutartį su jungtinės veiklos grupe UAB „Atea“ ir UAB „Santa Monica Networks“; ieškovo 2013 m. kovo 29 d. pretenzijos netenkinimo; 2) pripažinti, kad jungtinės veiklos grupės UAB „Atea“ ir UAB „Santa Monica Networks“ antrosios pirkimo objekto dalies pasiūlymas neatitinka pirkimo sąlygų 4.8 punkto reikalavimų, nes buvo pateiktas atskirame voke; 3) įpareigoti atsakovą: atplėšti atskirą pirmosios pirkimų objekto dalies techninio pasiūlymo antrą voką, kuriame, kaip ir reikalauja pirkimo sąlygų 4.8 punktas, yra ieškovo antrosios pirkimo objekto dalies pasiūlymas; priimti naują sprendimą, kuriame būtų vertinamas ieškovo pasiūlymas; 4) teismui nusprendus, kad negalima patenkinti (3) dalyje nurodytų prašymų, įpareigoti atsakovo viešojo pirkimo komisiją nutraukti konkurso antrosios objekto dalies pirkimo procedūras;5) priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas. Ieškinio užtikrinimui ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – atviro konkurso būdu atliekamo viešojo pirkimo „Projektavimo ir informacijos saugumo priemonių įsigijimui bei diegimui pirkti“ (pirkimo Nr. 128832) procedūrų stabdymą. Ieškovas paaiškino, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra būtinas, siekiant užtikrinti realų teismo sprendimo įvykdymą.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Vilniaus apygardos teismas 2013 m. balandžio 22 d. nutartimi tenkino ieškovo pašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos sustabdė atsakovo Turto valdymo ir ūkio departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos vykdomo viešojo pirkimo „Projektavimo ir informacijos saugumo priemonių įsigijimui bei diegimui pirkti“ procedūras. Pirmosios instancijos teismas nurodė nutartį vykdyti skubiai.

9Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad pirkimo procedūrų, dėl kurių yra kilęs ginčas, sustabdymas nepažeis viešojo intereso, nes nėra neabejotino ir neatidėliotino poreikio kuo skubiau užbaigti pirkimą, o dėl jo sustabdymo galinčios kilti pasekmės būtų mažesnės nei tos, kurios galėtų kilti pirkimo procedūrų nestabdant. Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad pritaikius laikinąsias apsaugos priemones viešojo pirkimo procedūros nusikeltų santykinai neilgam laikui ir tai iš esmės nesukeltų jokių neigiamų pasekmių nei perkančiajai organizacijai, nei viešajam interesui (pirkimo sutarties įvykdymo galutinis terminas gali būti pratęstas iki 2014 m. lapkričio 1 d.). Priešingu atveju – nestabdant pirkimo procedūrų, priėmus ieškovui palankų teismo sprendimą ir panaikinus atsakovo sprendimus dėl imperatyvių teisės normų pažeidimo, turėtų būti sprendžiami klausimai dėl viešojo pirkimo sutarties nutraukimo, restitucijos taikymo. Taip būtų apsunkintas teismo sprendimo įvykdymas. Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, kad pritaikius ieškovo prašomas laikinąsias apsaugos priemones kartu būtų užtikrinta, jog atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją, būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų, o tuo pačiu ir visuomenės viešojo intereso įgyvendinimo viešųjų pirkimų sferoje.

10III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai

11Tretysis asmuo UAB „Atea“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. balandžio 22 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės - ieškovo VĮ „Infostruktūra“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Ieškovas tikėtinai nepagrindė ieškinio reikalavimų, todėl laikinosios apsaugos priemonės negali būti taikomos. Ieškinys yra grindžiamas vieninteliu argumentu - ieškovas pateikė pasiūlymą antrajai pirkimo daliai, tačiau perkančioji organizacija šio pasiūlymo nepastebėjo. Iš perkančiosios organizacijos 2012 m. gruodžio 7 d. posėdžio protokolo matyti, kad viso buvo gauti du pasiūlymai: UAB „Atea“ ir VĮ „Infostruktūra“. Abu tiekėjai pasiūlymus pateikė elektroninėmis priemonėmis bei pateikė pasiūlymo galiojimą užtikrinančius dokumentus. Iš protokolo matyti, kad atplėšus vokus tapo aišku, kad tik jungtinės veiklos grupė UAB „Atea“ ir UAB „Santa MonicaNetworks“ pateikė techninį pasiūlymą bei nurodė siūlomą kainą.
  2. Pirmosios instancijos teismui pritaikius laikinąsias apsaugos priemones buvo nepagrįstai ir neproporcingai suvaržytos atsakovo ir trečiojo asmens teisės bei dalies visuomenės interesai, ieškovui suteiktas perdėtas pranašumas. Šis viešasis pirkimas yra finansuojamas Europos Sąjungos (toliau tekste - ES) struktūrinių fondų ir valstybės biudžeto lėšomis. Dėl viešojo pirkimo procedūrų sustabdymo jis apskritai gali neįvykti, lėšos gali būti neįsisavintos. Dėl to nukentės viešasis interesas. Ieškinyje nėra nurodyta akivaizdžių imperatyvių teisės normų pažeidimų, o ES lėšoms įsisavinti yra numatyti griežti terminai.
  3. Šio viešojo pirkimo objekto tikslas yra padidinti Vidaus reikalų ministerijos (toliau tekste - VRM) valdomų pirmos kategorijos informacinių sistemų saugą. Informacinės technologijos yra svarbi kiekvienos institucijos veiklos dalis, todėl būtina skirti dėmesį jų patikimam ir saugiam funkcionavimui užtikrinti. VRM valdo 6 pirmos kategorijos informacines sistemas, kurių veiklos sutrikdymas gali sukelti ypač daug žalos tiek ministerijos, tiek valstybės mastu. Projektu siekiama didinti šių VRM valdomų pirmos kategorijos informacinių sistemų informacijos saugą. Projekto eigoje bus diegiamos sudėtingos ir aukštą išliekamąją vertę turinčios informacijos saugumo valdymo priemonės, kurių reikalingumas grindžiamas ministerijos atliktu informacijos saugumo valdymo atitikties ir rizikos vertinimu.

12Atsakovas Turto valdymo ir ūkio departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. balandžio 22 d. nutartį ir priimti naują sprendimą - netenkinti ieškovų prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Netenkinus šio atsakovo reikalavimo, atsakovas prašo įpareigoti ieškovą pateikti atsakovo minimalių nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą, kurio dydį atsakovas prašo nustatyti teismo nuožiūra. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje vertino tik iš ieškovo gautą informaciją ir padarė nepagrįstą išvadą, jog pirkimo procedūrųsustabdymas nepažeis viešojo intereso. Viešasis interesas šiame viešajame pirkime pasireiškia tuo, kad jis yra susijęs su VRM žinioje esančios informacijos saugumo priemonių įsigijimu. VRM yra 6 pirmos kategorijos valstybės informacinių sistemų valdytoja. Viso Lietuvoje yra 21 pirmos kategorijos informacinė sistema. Pirmos kategorijos informacinėse sistemose logiškai tarpusavyje susijusių duomenų konfidencialumo, vientisumo ir (ar) prieinamumo praradimas gali sukelti ypač sunkius padarinius valstybei.Pastaraisiais metais kibernetinių atakų pavojaus realumas ir apsaugos nuo jų aktualumas ženkliai padidėjo. Šiais metais Lietuva pirmininkaus ES Tarybai, todėl atakų prieš valstybės informacines sistemas tikimybė dar labiau padidės. Jei Lietuva kovai prieš kibernetines atakas nebus tinkamai pasiruošusi, tai gali sukelti ypač sunkius padarinius valstybei. Dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių užtrukus pirkimo sutarties sudarymui, vėluos ir planuojami vykdomo projekto, susijusio su minėtų 6 VRM žinioje esančių pirmos kategorijos valstybės informacinių sistemų tinkamo saugumo užtikrinimu, rezultatai.
  2. Pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje neįvertino, kad pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, nebus skubiai įvykdytas valstybei svarbus projektas bei, tikėtina, jog nebus įsisavintas ES finansavimas. Projekto pabaiga yra 2014 m. balandžio 30 d.
  3. Pirmosios instancijos teismo nutartimi pažeisti teisingumo, proporcingumo, ekonomiškumo ir šalių lygiateisiškumo principai. Šiuo metu yra pasirašyta sutartis dėl pirmos pirkimo objekto dalies, kurios vertė - 4 648 820,00 Lt. Trečiojo asmens UAB „Atea“ pateikto pasiūlymo ginčijamai antrajai pirkimo daliai kaina - 838 288,00 Lt. Ieškovo pasiūlymo kaina šiuo metu nėra žinoma. VRM dėl projekto tikslų įgyvendinimo termino pažeidimo gali prarasti finansavimą visam projektui. Ieškovas, jei jo ieškinį būtų nuspręsta tenkinti, net ir panaikinus laikinąsias apsaugos priemones, išlaikytų teisę į alternatyvius savo interesų gynimo būdus, įskaitant teisę reikalauti žalos atlyginimo.

13Tretysis asmuo UAB „Atea“ atsiliepimu į atskirąjį skundą palaiko visus atsakovo Turto valdymo ir ūkio departamento prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos atskirajame skunde pateiktus argumentus, prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. balandžio 22 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – ieškovo VĮ „Infostruktūra“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti.

14Ieškovas VĮ „Infrastruktūra“ atsiliepimu į atskiruosius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. balandžio 22 d. nutarties prašo atskiruosius skundus atmesti ir skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Trečiojo asmens UAB „Atea“ argumentas, kad ieškovas tikėtinai nepagrindė ieškinio reikalavimų, yra nepagrįstas. Nėra aišku, ką tretysis asmuo vadina „formaliais“ argumentais. Tretysis asmuo savo atskirajame skunde nepateikė jokių argumentų ir motyvų, iš kurių galima būtų konstatuoti, kad yra pagrįstų abejonių, ar vien dėl formalių ieškinio argumentų ieškovui palankus teismo sprendimas galės būti priimtas.
  2. Atsakovas nepateikė jokių įrodymų apie tai, kad taikius laikinąsias apsaugos priemones ES finansavimas projektui būtų prarastas visas, ar iš dalies. Kartu su atskiruoju skundu pateikta paramos sutartis paneigia šias prielaidas. Paramos sutarties specialiųjų sąlygų 3.1, 3.2 punktuose yra nurodyta, kad projekto įgyvendinimo pradžia yra 2011 m. lapkričio 1 d., o projekto įgyvendinimo pabaiga yra 2014 m. balandžio 30 d. Projektui įgyvendinti buvo nustatytas 2,5 metų terminas. Skelbimas apie pirkimą buvo paskelbtas Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje 2012 m. spalio 25 d. Tai reiškia, kad atsakovas nesiekė kuo skubiau pradėti pirkimo procedūras. Be to, paramos sutarties specialiųjų sąlygų 3.4 punkte nustatyta, kad tam tikrais atvejais dėl objektyvių priežasčių, kurių projekto vykdytojas negalėjo numatyti pateikiant ir vertinant paraišką dėl projekto finansavimo, projekto įgyvendinimo laikotarpis gali būti pratęstas paramos sutarties bendrųjų sąlygų 10 punkte nustatyta tvarka. Atsakovo pozicija dėl galimo ES finansavimo praradimo yra prieštaringa.
  3. Atsakovo teiginiai dėl galimai padidėsiančio kibernetinių atakų pavojaus yra grindžiami prielaidomis. Atsakovas nepateikia įrodymų, kad šiuo metu 6 VRM žinioje esančių pirmos kategorijos valstybės informacinių sistemų saugumas nėra užtikrintas. Atsakovas pateikia pavyzdžių, kad 2012 m. kibernetines atakas pavyko sėkmingai suvaldyti turimomis saugumo užtikrinimo priemonėmis. Konkurso sąlygų 2.6 punkte nustatyta, kad visos prekės turi būti pristatytos per 2 mėnesius, o įdiegtos ne vėliau kaip iki 2014 m. kovo 1 d., o Lietuva pirmininkaus Europos Sąjungos Tarybai nuo 2013 m. liepos 1 d. iki gruodžio 31 d., todėl viešojo pirkimo būdu ketinamos įsigyti ir įdiegti priemonės nebuvo siejamos su Lietuvos pirmininkavimu ES.
  4. Galimas ieškovo teisių gynybos apsunkinimas yra pakankamas pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Atsakovas klaidingai įrodinėja kad tinkama ieškovo interesų gynyba įstatymų nustatyta tvarka yra mažiau reikšminga, nei kitų šios bylos dalyvių. Tai prieštarauja teisingumo, protingumo ir šalių lygiateisiškumo principams.

15IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

16Byloje nagrinėjamas nutarties, kuria pirmosios instancijos teismas tenkino ieškovo prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, teisėtumo klausimas.

17CPK 144 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta bendroji laikinųjų apsaugos priemonių taikymo norma, pagal kurią, nustačius, kad ieškinys yra tikėtinai (prima facie) pagrįstas, sprendžiama dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo poreikio, kurį nulemia realios grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui egzistavimas. CPK 4237 straipsnyje įtvirtintos specialiosios teisės normos, kurios taikomos sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumo viešųjų pirkimų bylose. CPK 4237 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad teismas viešųjų pirkimų bylose be CPK 145 straipsnio 1 dalyje nurodytų laikinųjų apsaugos priemonių taip pat gali sustabdyti viešojo pirkimo konkurso procedūras, įpareigoti perkančiąją organizaciją nesudaryti viešojo pirkimo sutarties ir taikyti kitas laikinąsias apsaugos priemones. Pagal to paties straipsnio 1 dalį teismas laikinąsias apsaugos priemones viešųjų pirkimų bylose gali taikyti tik tuo atveju, jei jos nepažeidžia ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principų bei viešojo intereso. Teismas gali netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų neigiamos pasekmės galėtų viršyti jų teikiamą naudą. Iš šių teisinių nuostatų darytina išvada, kad, sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo viešųjų pirkimų bylose, iš pradžių yra nustatinėjama, ar egzistuoja grėsmė galutiniu teismo sprendimu galimai patenkintų ieškinio reikalavimų įvykdymui, o nustačius šios grėsmės egzistavimą – vertinama, ar tokių laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas nepažeis viešojo intereso bei nesukels didesnės žalos, nei laikinųjų apsaugos priemonių netaikymas. Egzistuojant ieškovui palankaus teismo sprendimo tikimybei, tačiau nustačius galimą viešojo intereso pažeidimą, laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimas sprendžiamas taip, kad būtų apsaugotas viešasis interesas.

18Viešasis interesas – tai vertinamojo pobūdžio sąvoka, kurios turinys gali būti atskleidžiamas tik analizuojant konkrečios bylos aplinkybes. Galiojantys įstatymai nepateikia viešojo intereso sampratos. Teismų praktikoje ne kartą buvo pasisakyta, kad bendrąja prasme viešieji interesai reiškia naudą visuomenei ar jos daliai, žmonių gerovę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. balandžio 5 d. nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-155/2011). Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką viešųjų pirkimų bylose viešasis interesas apima tiek visuomenės interesą tam tikru pirkimo objektu (preke, paslauga, darbų rezultatu) ir jo teikiama nauda, tiek ir visuomenės interesą užtikrinti konkurso dalyvių sąžiningą varžymąsi. Tokia viešojo intereso samprata kyla iš turiningųjų VPĮ tikslų – racionalaus lėšų panaudojimo, konkurencijos ir rinkos plėtros skatinimo, lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo principus įgyvendinančių priemonių užtikrinimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-416/2005). Taigi viešojo intereso apsauga sprendžiant ginčus viešųjų pirkimų srityje turi apimti abu jo aspektus, nė vienas iš jų a priori neturi pirmenybės vienas kito atžvilgiu. Sprendimas ginti viešąjį interesą, kaip visuomenės suinteresuotumą pirkimo objektu ir jo teikiama nauda, turėtų būti grindžiamas realios ar realiai numatomos žalos visuomenei ar jos daliai, neigiamos įtakos žmonių gerovei pagrindais. Vis dėlto šie pagrindai, teisėjų kolegijos vertinimu, turėtų būti aiškinami ir taikomi siaurai bei apimti tik tam tikras išskirtines situacijas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. balandžio 5 d. nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-155/2011). Viešųjų pirkimų paskirtis ir tikslai sąlygoja, jog sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, kai ginčijamas perkančiosios organizacijos sprendimų teisėtumas, viešasis interesas reikalauja stabdyti viešojo pirkimo procedūras, siekiant išvengti nepagrįsto ir neracionalaus lėšų panaudojimo (VPĮ 3 straipsnio 2 dalis, 95 straipsnio 5 dalis) ir užtikrinti, kad, atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją, būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų (VPĮ 3 straipsnio 1 dalis; Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. lapkričio 11 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-1762/2010, 2012 m. rugpjūčio 23 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-1682/2012). Tik užtikrinus skaidrų ir racionalų valstybės biudžeto lėšų panaudojimą, bus įgyvendinti nurodyti viešųjų pirkimų tikslai ir užtikrintas viešasis interesas. Kita vertus, viešųjų pirkimų metu gali būti siekiama įsigyti prekes, kurių neįsigijus, ar paslaugas, kurių nesuteikus skubiai, gali ženkliai nukentėti visuomenės ar jos dalies teisės ir teisėti interesai ir dėl to padaryta žala socialiai reikšmingoms vertybėms (sveikatai, aplinkai, valstybės saugumui ir pan.). Konkuruojant kelioms teisinėms vertybėms, šiuo atveju – pirkimo procedūrų teisėtumo užtikrinimui ir operatyviam pirkimo procedūrų vykdymui, prioritetiškai turi būti ginama ta vertybė, kurios neapgynus atsirastų didesnė žala (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. rugpjūčio 16 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-1665/2012).

19Būtent viešasis interesas nagrinėjamoje byloje ir reikalauja išsiaiškinti, kuri teisinė vertybė turi būti ginama prioritetiškai: ar ieškovo nurodomas viešasis interesas užtikrinti vienodas konkurencines sąlygas bei skaidrų ir racionalų valstybės biudžeto lėšų panaudojimą vykdant viešųjų pirkimų procedūras, susijęs su paties ieškovo, kaip byloje dalyvaujančio asmens ir viešojo pirkimo dalyvio siekiu laimėti viešąjį pirkimą ir sudaryti ilgalaikę sutartį su pirkimo organizatoriumi, ar viešasis interesas laiku įvykdyti viešojo pirkimo procedūras.

20Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas skundžiama 2013 m. balandžio 22 d. nutartimi tenkino ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Teismas nustatė, kad pirkimo procedūrų, dėl kurių yra kilęs ginčas, sustabdymas nepažeis viešojo intereso, nes nėra neabejotino neatidėliotino poreikio kuo skubiau užbaigti pirkimą, o dėl jo sustabdymo kilsiančios pasekmės savo esme bus mažesnės nei tos, kurios galėtų kilti pirkimo procedūrų nestabdant.

21Ginčo viešojo pirkimo būdu atsakovas siekia įgyti technines ir programines informacijos saugumo valdymo priemones. Bylos duomenimis nustatyta, jog atsakovas atmetė ieškovo pateiktą pasiūlymą, kadangi jis buvo pateiktas nesilaikant konkurso sąlygų 4.8 punkto. Konkurso sąlygų 4.8 punkte nurodyta, kad „Antros pirkimo objekto dalies pasiūlymą sudaro tiekėjo elektroninėmis CVP IS priemonėmis pateiktų dokumentų visuma. Antrai pirkimo objekto daliai pasiūlymas pateikiamas kartu su pirmos pirkimo objekto dalies techniniu pasiūlymu atskirame voke“. Ieškovas nurodo pateikęs pasiūlymą tik dėl antros pirkimo objekto dalies ir vadovaudamasis šia sąlyga patalpinęs jį voke „ENV2“, sukurtame „Voke 1“, skirtame pirmai pirkimo objekto daliai, kuriame buvo sukurti du vokai „ENV1“ ir „ENV2“. Atsakovas 2013 m. sausio 10 d. raštu Nr. 6S-11 ieškovą informavo, kad viešojo konkurso komisijai atplėšus tiekėjų vokus nustatyta, kad pirmajame voke nebuvo pateiktas nei vienas ieškovo pasiūlymo dokumentas, tame tarpe ir nei vienas dokumentas, pagrindžiantis ieškovo atitikimą kvalifikaciniams reikalavimams“. Dėl šių priežasčių atmetusi ieškovo pasiūlymą, atsakovo viešojo pirkimo komisija 2013 m. sausio 25 d. raštu Nr. 6S-36 informavo ieškovą, kad patenkino jo pateiktą pretenziją ir 2013 m. sausio 29 d. komisijos posėdžio metu bus atplėštas vokas su ieškovo pateiktu pasiūlymu. Nors atsakovas teigė, kad konkurso sąlygų 4.8 punkto nuostata buvo aiški ir nedviprasmiška, kad kitas konkurso dalyvis (tretieji asmenys jungtinės veiklos grupė UAB „Atea“ ir UAB „Santa Monica networks“), kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu viešą konkursą, nuostatą suprato teisingai, tačiau iš sprendimo patenkinti pretenziją ir atplėšti ieškovo pateiktą voką galima spręsti, jog atsakovas viename iš viešojo pirkimo procedūros etapų pats buvo pripažinęs, kad viešo konkurso sąlygų 4.8 punkto formuluotė skirtingų tiekėjų galėjo būti suprasta nevienareikšmiškai. Juo labiau, vienas konkurso dalyvis teikė pasiūlymus dėl pirmosios ir antrosios pirkimo objekto dalies, o kitas – tik dėl antrosios. Esant šioms aplinkybėms, preliminariai įvertinus ieškinio argumentus, galima daryti išvadą, kad ieškovo reikalavimai tikėtinai pagrįsti, todėl ieškinio patenkinimo tikimybė realiai egzistuoja. Šios išvados nepaneigia aplinkybė, kad vėliau, remdamasi Viešųjų pirkimų tarnybos 2013 m. kovo 5 d. raštu Nr. 4S-1010, perkančioji organizacija patenkino trečiojo asmens UAB „Atea“ pretenziją ir panaikino sprendimą atplėšti voką su ieškovo pasiūlymu.

22Atskirųjų skundų argumentai dėl viešojo intereso laiku įgyvendinti projektą Nr. VP2-3.2-IVPK-02-K-01-001 „Vidaus reikalų ministerijos informacinių technologijų sauga“ ir dėl galimo Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšų, iš kurių finansuojamas projektas, praradimo grėsmės, laikytini nepagrįstais, kadangi pagal šio projekto finansavimo ir administravimo sutartį, projekto veiklų įgyvendinimo pradžia yra 2011 m. lapkričio 1 d., o pabaiga – 2014 m. balandžio 30 d. Be to, šios sutarties 3.4 punkte nustatyta, kad atskirais atvejais dėl objektyvių priežasčių, kurių projekto vykdytojas negalėjo numatyti pateikiant ir vertinant paraišką dėl projekto finansavimo, projekto įgyvendinimo laikotarpis gali būti pratęstas sutarties sąlygų 10 punkte nustatyta tvarka. Pažymėtina, kad skelbimas apie viešą konkursą Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje buvo paskelbtas tik 2012 m. spalio 25 d.

23Apeliacinės instancijos teismas sutinka su atsakovo teiginiais, jog tarpusavyje susijusių pirmos kategorijos valstybės informacinių sistemų duomenų konfidencialumo, vientisumo ir (ar) prieinamumo praradimas gali sukelti ypač sunkius padarinius valstybei. Tačiau teiginiai apie reikalingą pasiruošimą kovai su kibernetinėmis atakomis, kurių tikimybė padidės Lietuvai pirmininkaujant Europos Sąjungos Tarybai, vertintini kritiškai, kadangi šio projekto, kurio viena iš sudedamųjų dalių yra ginčo viešasis pirkimas, įgyvendinimas nesiejamas su Lietuvos pirmininkavimo ES laikotarpiu (nuo 2013 m. liepos 1 d. iki 2013 m. gruodžio 31 d.).

24Taigi, yra pagrindas spręsti, kad šiuo atveju prioritetas teiktinas viešajam interesui užtikrinti vienodas viešojo konkurso dalyvių konkurencines sąlygas bei skaidrų ir racionalų valstybės biudžeto lėšų panaudojimą vykdant viešųjų pirkimų procedūras. Juo labiau, kad kita su viešuoju interesu susijusi teisinė vertybė – poreikis laiku įgyvendinti ES lėšomis finansuojamą projektą, susijusį su Vidaus reikalų ministerijos žinioje esančių valstybės informacinių sistemų saugumo užtikrinimu, atsižvelgiant į projekte numatytą veiklų įgyvendinimo laikotarpį, dėl tokio sprendimo nebus paneigta.

25Kiti atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai neturi teisinės reikšmės teisingam klausimo išsprendimui, todėl apeliacinės instancijos teismas dėl jų nepasisako. Prašymas dėl atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo, nagrinėtinas pirmosios instancijos teisme. Toks prašymas gali būti paduodamas apeliacinės ar kasacinės instancijos teismui, kai šių teismų žinioje yra byla dėl ginčo esmės (CPK 147 str. 2 d.).

26Teismas apeliacine tvarka išnagrinėjęs trečiojo asmens UAB „Atea“ ir atsakovo Turto valdymo ir ūkio departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. balandžio 22 d. nutarties, nenustatė pagrindų, įtvirtintų CPK 329 bei 330 straipsniuose, dėl kurių skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis turėtų būti naikinama atskiruosiuose skunduose išdėstytais motyvais. Teismas taip pat nenustatė CPK 329 straipsnio 2 dalyje numatytų absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 338 str.). Todėl atskirieji skundai netenkinami, o Vilniaus apygardos teismo 2012 m. rugpjūčio 24 d. nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

27Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

28Vilniaus apygardos teismo 2013 m. balandžio 22 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Artūras... 2. Teismas, išnagrinėjęs atskiruosius skundus,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Byloje nagrinėjamas ginčas dėl viešųjų pirkimų procedūrų vykdymo.... 5. Atskiraisiais skundais keliamas pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 6. Ieškovas VĮ „Infrastruktūra“ kreipėsi į teismą ir prašė: 1)... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. balandžio 22 d. nutartimi tenkino ieškovo... 9. Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad pirkimo procedūrų, dėl kurių... 10. III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai... 11. Tretysis asmuo UAB „Atea“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus... 12. Atsakovas Turto valdymo ir ūkio departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus... 13. Tretysis asmuo UAB „Atea“ atsiliepimu į atskirąjį skundą palaiko visus... 14. Ieškovas VĮ „Infrastruktūra“ atsiliepimu į atskiruosius skundus dėl... 15. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 16. Byloje nagrinėjamas nutarties, kuria pirmosios instancijos teismas tenkino... 17. CPK 144 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta bendroji laikinųjų apsaugos... 18. Viešasis interesas – tai vertinamojo pobūdžio sąvoka, kurios turinys gali... 19. Būtent viešasis interesas nagrinėjamoje byloje ir reikalauja išsiaiškinti,... 20. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas skundžiama 2013 m.... 21. Ginčo viešojo pirkimo būdu atsakovas siekia įgyti technines ir programines... 22. Atskirųjų skundų argumentai dėl viešojo intereso laiku įgyvendinti... 23. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su atsakovo teiginiais, jog... 24. Taigi, yra pagrindas spręsti, kad šiuo atveju prioritetas teiktinas viešajam... 25. Kiti atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai neturi teisinės... 26. Teismas apeliacine tvarka išnagrinėjęs trečiojo asmens UAB „Atea“ ir... 27. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies 1... 28. Vilniaus apygardos teismo 2013 m. balandžio 22 d. nutartį palikti...