Byla e2-167-299/2017
Dėl skolos ir palūkanų priteisimo

1Šilutės rajono apylinkės teismo teisėja Irena Vilkienė,

2sekretoriaujant Rasai Vindžigelskytei, dalyvaujant atsakovei K. R.,

3viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės UAB „4finance“ ieškinį atsakovei K. R., dėl skolos ir palūkanų priteisimo,

Nustatė

4Ieškovės atstovas teismo posėdyje nedalyvavo, gautas prašymas tenkinti ieškinį ir nagrinėti bylą jų atstovui nedalyvaujant. Ieškiniu ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 557,03 € negrąžintos paskolos, 793,01 € paskaičiuotų palūkanų, 5 proc. metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad 2012-11-26 tarp ieškovės UAB „4finance", valdančios sistemą Vivus.lt ir atsakovės pagal Vivus.lt bendrąsias paskolos sutarties sąlygas buvo sudaryta paskolos sutartis. Ieškovė paskolino atsakovei 579,24 € / 2000,00 Lt. Paskolos sutarties terminas - 24 mėnesiams. Vadovaujantis Sutarties 2.10 punktu, 2013-03-19 atsakovė pateikė prašymą papildomai 33,89 € / 117,00 Lt, papildomos paskolos sutarties terminas - 24 mėnesiai. Tokiu būdu atsakovė turėjo grąžinti paskolą iki 2015-02-26. Atsakovė nesilaikė kredito grąžinimo grafiko, nustatyto sutarties specialiojoje dalyje, todėl ieškovė 2013-07-16 vienašališkai nutraukė Vartojimo kredito sutartį, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vartojimo kredito įstatymo 19 straipsniu.

5Atsakovė teismo posėdyje pripažino skolą. Nurodė, kad skolos negrąžino laiku dėl sunkios materialinės padėties. Ji šiuo metu yra išsituokusi, augina du mažamečius vaikus, dirba UAB „EPH Elektronik“, kur gauna minimalias pajamas, jokio turto neturi. Prašo išdėstyti sprendimo ivykdymą, nurodo, kad galėtų per mėnesį mokėti ieškovei po 40 €

6Ieškinys tenkintinas iš dalies.

7Kaip matyti iš bylos medžiagos, ieškovė 2012-11-26 tarp ieškovės UAB „4finance", valdančios sistemą Vivus.lt ir atsakovės pagal Vivus.lt bendrąsias paskolos sutarties sąlygas buvo sudaryta paskolos sutartis. Ieškovė paskolino atsakovei 579,24 € / 2000,00 Lt. Paskolos sutarties terminas - 24 mėnesiams. Vadovaujantis Sutarties 2.10 punktu, 2013-03-19 atsakovė pateikė prašymą papildomai 33,89 € / 117,00 Lt, papildomos paskolos sutarties terminas - 24 mėnesiai. Tokiu būdu atsakovė turėjo grąžinti paskolą iki 2015-02-26. Atsakovė nesilaikė kredito grąžinimo grafiko, nustatyto sutarties specialiojoje dalyje, todėl ieškovė 2013-07-16 vienašališkai nutraukė Vartojimo kredito sutartį, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vartojimo kredito įstatymo 19 straipsniu. Be to, šalių sudarytos sutarties 4.1 punkte numatyta, kad paskolos gavėjui uždelsus sutartyje nustatytus mokėjimus, paskolos gavėjas moka paskolos davėjui sutartas palūkanas nuo pradelstos sumokėti sumos už visą pradelsimo laiką pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.874 str. 1 d. nustatytas taisykles. Kadangi atsakovė laiku neįvykdė prievolės, t.y. negrąžino paskolos, todėl ieškovė prašo priteisti paskaičiuotas palūkanas, kurios susideda iš dviejų sumų:

81.

9Fiksuota palūkanų suma iki kredito grąžinimo termino (mokestis už naudojimąsi kreditoriaus pinigais) - 105.68 € / 364.89 Lt, skaičiuota laikotarpiu nuo 2012-11-26 iki 2013-07-16 (paskolos sutartyje nustatyta metinė palūkanų norma - 77.62 %);

102.

11Palūkanos, kurios kompensuoja kreditoriaus nuostolius už tolesnį naudojimąsi pinigais po sutarties įvykdymo praleidimo, paskolos gavėjui praleidus Kredito ir palūkanų mokėjimo terminą - 687.33 € / 2373.21 Lt, skaičiuotos laikotarpiu nuo 2013-07-17 iki 2014-07-04 (bendra vartojimo kredito kainos metinė norma - 112.10 %).

12Taigi reikalaujama palūkanų suma yra viso 793.01 € / 2738.10 Lt.

13Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, nustatytu terminu pagal sutarties ar įstatymo reikalavimus, o jei tokių nurodymų nėra, vadovaujantis protingumo kriterijais (LR CK 6.38 str.). Duomenų, kad atsakovė būtų įvykdžiusi prievolę ar pareiškusi ieškovei pretenzijas dėl skolos priskaičiavimo, nėra. Esant nustatytoms aplinkybėms, ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovės 363,23 € negrąžinto kredito, kaip pagrįstas, tenkintinas.

14Ieškovė taip pat prašo priteisti iš atsakovės 793,01 € palūkanų už laikotarpį nuo 2012-11-26 iki 2013-07-16 t.y. iki kredito sutarties pabaigos bei nuo 2013-07-17 iki 2014-07-04 už naudojimąsi kreditu po sutarties pabaigos, nes tai yra ieškovo nuotoliai (negautos pajamos) remiantis CK 6.256 str. 2 d., 6.249 str. 1 d. ir 6.261 str. Prašymas dėl palūkanų priteisimo tenkintinas iš dalies.

15Ieškovę ir atsakovą sieja teisiniai santykiai, atsiradę iš jų sudarytos Vartojimo kredito sutarties. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 str. 5 d. nustatyta, kad valstybė gina vartotojo interesus. Tiek Europos Sąjungos, tiek ir nacionaliniai teisės aktai įtvirtina padidintą vartotojo teisių apsaugą ir numato, jog vartojimo sutartims, be bendrųjų sutarčių teisės normų, taip pat taikomos specialios normos, užtikrinančios didesnę vartotojo teisių apsaugą. Būtinybę užtikrinti vartotojo, kaip silpnesniosios sutarties šalies, teisių ir teisėtų interesų apsaugą savo praktikoje ne kartą yra akcentavęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, konstatuodamas, kad su vartotojų teisių apsauga susijusiuose ginčuose neretai peržengiamos privačių santykių ribos, o vartotojų teisių gynimas vertintinas kaip viešasis interesas, svarbus ne tik pačiam vartotojui, bet ir didelei visuomenės daliai. Todėl teismas turi pareigą vartojimo sutarčių sąlygų atitiktį sąžiningumo kriterijams vertinti ex officio, o vartotojų teisių bylų specifika lemia teismo pareigą būti aktyviam procese, vartojimo sutarties šalis vertinant kaip nelygiavertes ir vartotoją laikant silpnesniąja šalimi, o jo teisių apsaugai taikant specialų vartotojo teisių gynimo mechanizmą, kurio vienas iš aspektų yra tas, kad vartotojas nesaistomas vartojimo sutartyje įtvirtintų nesąžiningų sąlygų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėse bylose Nr.3K-3-536/2008; Nr.3K-3-502/2009; Nr.3K-3-397/2011). Teismo pareiga ex officio įvertinti vartojimo sutarties sąlygas sąžiningumo aspektu turi būti vykdoma visuotinai, nepriklausomai nuo to, kokią teisminę procedūrą taikant priimamas su tokių sąlygų vertinimu susijęs procesinis sprendimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-272/2011). CK 6.874 str. 1 d. nustatyta, kad tais atvejais, kai paskolos gavėjas pažeidžia prievolę laiku grąžinti paskolą, jis privalo mokėti paskolos davėjui CK 6.210 str. nustatytas palūkanas arba sutartines palūkanas nuo tos dienos, kurią paskolos suma turėjo būti grąžinta iki jos grąžinimo dienos, neatsižvelgiant į palūkanų, nustatytų CK 6.37 str., mokėjimą, jeigu paskolos sutartyje nenustatyta ko kita. Šios palūkanos kompensuoja minimalius kreditoriaus nuostolius dėl tolesnio naudojimosi pinigais po sutarties įvykdymo termino praleidimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. rugsėjo 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-751/2003, 2004 m. kovo 3 d nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-161/2004, 2005 m. rugsėjo 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-434/2005, 2007 m. birželio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-298/2007). Tačiau kreditorius gali nesąžiningai nustatyti neprotingai dideles palūkanas, ir iš to pasipelnyti, todėl teismas turi vertinti, ar susitarimas dėl palūkanų dydžio nepažeidžia iš esmės šalių interesų pusiausvyros, ar jis neprieštarauja sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-908/2001). Kaip nutartyse ne kartą yra konstatavęs Lietuvos apeliacinis teismas, palūkanoms mutatis mutandis taikomos CK 6.73 str. 2 d. ir 6.258 str. 3 d. normos, leidžiančios teismui mažinti akivaizdžiai per dideles netesybas (nutartys civilinėse bylose Nr. 2A-174/2005; Nr. 2A-325/2007; Nr. 2A-131/2012), todėl teismas turi teisę sumažinti ir šalių susitarimu nustatytas palūkanas, kurios yra neprotingai didelės ir pažeidžia sąžiningumo ir teisingumo principus.

16Pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 21 str. numatyta, kad bendra vartojimo kredito kaina turi būti protinga, pagrįsta, atitikti sąžiningos verslo praktikos reikalavimus ir nepažeisti vartojimo kredito gavėjo ir vartojimo kredito davėjo interesų pusiausvyros. Ieškovė prašo priteisti sutartyse nustatytas metinių palūkanų normas, teigdama, kad palūkanos skaičiuotos už laikotarpį nuo 2012-11-26 iki 2014-07-04 iš viso paskaičiuota 793,01 € palūkanų. Įvertinus ieškovės paskaičiavimus, laikytina, jog už beveik dvejus metus paskaičiuota palūkanų suma, viršijanti paties kredito sumą, yra neprotingai didelė, esant paskaičiuotai tokiai didelei palūkanų sumai laikytina, kad palūkanų mokėjimo funkcija transformuojasi į kreditoriaus pasipelnymą lupikaujant,- taip įgyvendinama kreditoriaus teisė į mokėjimo palūkanas prieštarauja šios subjektinės teisės paskirčiai, geriems verslo papročiams ir visuomenės moralės principams, pagal kuriuos pelnymasis iš skolininko nemokumo yra tradiciškai smerkiami. Atsižvelgdamas į konkrečios bylos aplinkybes ir remdamasis CK 1.5 str., 6.73 str. 2 d. ir 6.258 str. 3 d. teismas turi teisę mažinti pagal sutartį nustatytas palūkanas, todėl palūkanų dydis mažintinas dviem trečdaliais,- iki 264,34 €.

17CK 6.37 str. 2 d. yra numatyta skolininko pareiga mokėti palūkanas už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, todėl ieškovės prašymu iš atsakovės priteistinos įstatymo nustatytos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistiną skolą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. l d.).

18Sumažinus priteistiną reikalavimą, atitinkamai mažintinas ir iš atsakovės priteistinos bylinėjimosi išlaidos ir iš atsakovės ieškovei priteistina 18 € žyminio mokesčio (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 93 str. ).

19Atsižvelgiant į atsakovės prašymą bei sunkią jos materialinę būklę, sprendimo vykdymas išdėstytinas lygiomis dalimis per aštuoniolika (18) mėnesių, nustatant konkrečias mėnesines įmokas. (CPK 284 str. 1 d.).

20Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 285 - 287 straipsniais, teismas

Nutarė

21ieškinį tenkinti iš dalies.

22Priteisti iš atsakovės K. R., asmens kodas ( - ) 557,03 € skolą, 284,34 € palūkanų, 5 procentų metines palūkanas nuo priteistos 841,37 € sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2016-09-29 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 18,00 € bylinėjimosi išlaidų ieškovei UAB „4finance“, įmonės kodas 301881644.

23Sprendimo vykdymą dalyje dėl skolos ir palūkanų priteisimo išdėstyti aštuoniolikai mėnesių, nustatant, kad K. R. turi mokėti po 45 € kas mėnesį ieškovei, paskutinį mėnesį sumokant 76,37 €, pradedant mokėti nuo šio sprendimo įsiteisėjimo.

24Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

25Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui, skundą paduodant Šilutės rajono apylinkės teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šilutės rajono apylinkės teismo teisėja Irena Vilkienė,... 2. sekretoriaujant Rasai Vindžigelskytei, dalyvaujant atsakovei K. R.,... 3. viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės UAB... 4. Ieškovės atstovas teismo posėdyje nedalyvavo, gautas prašymas tenkinti... 5. Atsakovė teismo posėdyje pripažino skolą. Nurodė, kad skolos negrąžino... 6. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 7. Kaip matyti iš bylos medžiagos, ieškovė 2012-11-26 tarp ieškovės UAB... 8. 1.... 9. Fiksuota palūkanų suma iki kredito grąžinimo termino (mokestis už... 10. 2.... 11. Palūkanos, kurios kompensuoja kreditoriaus nuostolius už tolesnį... 12. Taigi reikalaujama palūkanų suma yra viso 793.01 € / 2738.10 Lt.... 13. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, nustatytu terminu pagal sutarties... 14. Ieškovė taip pat prašo priteisti iš atsakovės 793,01 € palūkanų už... 15. Ieškovę ir atsakovą sieja teisiniai santykiai, atsiradę iš jų sudarytos... 16. Pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 21 str.... 17. CK 6.37 str. 2 d. yra numatyta skolininko pareiga mokėti palūkanas už... 18. Sumažinus priteistiną reikalavimą, atitinkamai mažintinas ir iš atsakovės... 19. Atsižvelgiant į atsakovės prašymą bei sunkią jos materialinę būklę,... 20. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 285 - 287... 21. ieškinį tenkinti iš dalies.... 22. Priteisti iš atsakovės K. R., asmens kodas ( - ) 557,03 € skolą, 284,34... 23. Sprendimo vykdymą dalyje dėl skolos ir palūkanų priteisimo išdėstyti... 24. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 25. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti...