Byla 1S-548-594/2015
Dėl Kauno apylinkės teismo 2015 m. kovo 2 d. nutarties, kuria Kauno apygardos prokuratūros Kauno apylinkės prokuratūros Šeštojo skyriaus prokurorės J. M. 2014 m. gruodžio 1 d. nutarimas nutraukti ikiteisminį tyrimą ir 2015 m. sausio 13 d. Kauno apygardos prokuratūros Kauno apylinkės prokuratūros Šeštojo skyriaus vyriausiosios prokurorės L. Š. nutarimas atmesti skundą, panaikinti

1Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas Albinas Antanaitis, nerengiant teismo posėdžio, išnagrinėjęs Kauno apygardos prokuratūros Kauno apylinkės prokuratūros Šeštojo skyriaus vyriausiosios prokurorės L. Š. skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2015 m. kovo 2 d. nutarties, kuria Kauno apygardos prokuratūros Kauno apylinkės prokuratūros Šeštojo skyriaus prokurorės J. M. 2014 m. gruodžio 1 d. nutarimas nutraukti ikiteisminį tyrimą ir 2015 m. sausio 13 d. Kauno apygardos prokuratūros Kauno apylinkės prokuratūros Šeštojo skyriaus vyriausiosios prokurorės L. Š. nutarimas atmesti skundą, panaikinti,

Nustatė

22011 m. gruodžio 19 d. Raseinių rajono apylinkės prokuratūroje buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal požymius nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – LR BK) 177 str. pagal pareiškėjo Lietuvos Švietimo darbuotojų profsąjungos ( - ), atstovaujamo pirmininko V. B. (toliau – V. B.), skundą. Ikiteisminis tyrimas buvo pradėtas gavus duomenų, kad 2011 m. rugsėjo 29 d. Raseiniuose, Vilniaus g. 9A, vaikų lopšelio – darželio ( - ) patalpose buvo trukdoma teisėtai profesinės sąjungos veiklai, t.y. galimai buvo trukdoma įsteigti šios įstaigos profesinę sąjungą. Be to, 2011 m. rugsėjo 30 d. sušauktame lopšelio – darželio darbuotojų susirinkime dalyvavo Raseinių rajono meras R. A., o 2011 m. spalio 12 d. sušauktame susirinkime dalyvavo rajono savivaldybės administracijos darbuotojai, kas, pasak V. B., leidžia daryti prielaidas apie galimą R. A. neteisėtą poveikį teisėtai profesinės sąjungos veiklai.

32014 m. gruodžio 1 d. Kauno apygardos prokuratūros Kauno apylinkės prokuratūros Šeštojo skyriaus prokurorės J. M. nutarimu ikiteisminis tyrimas buvo nutrauktas suėjus baudžiamosios atsakomybės senaties terminams.

4Nesutikdamas su priimtu nutarimu, Lietuvos Švietimo darbuotojų profsąjungos ( - ), atstovaujamas pirmininko V. B., jį apskundė aukštesniajam prokurorui. 2015 m. sausio 13 d. Kauno apygardos prokuratūros Kauno apylinkės prokuratūros Šeštojo skyriaus vyriausiosios prokurorės L. Š. nutarimu Lietuvos Švietimo darbuotojų profsąjungos Raseinių rajono susivienijimo, atstovaujamo pirmininko V. B., skundas atmestas.

5Kauno apylinkės teismas 2015 m. kovo 2 d. nutartimi pareiškėjo Lietuvos Švietimo darbuotojų profsąjungos ( - ), atstovaujamo pirmininko V. B., skundą dėl aukščiau minėtų prokurorės J. M. ir vyriausiosios prokurorės L. Š. nutarimų tenkino, juos panaikindamas.

6Skundu apygardos teismui Kauno apygardos prokuratūros Kauno apylinkės prokuratūros Šeštojo skyriaus vyriausioji prokurorė L. Š. prašo panaikinti Kauno apylinkės teismo 2015 m. kovo 2 d. nutartį ir priimti naują sprendimą - Lietuvos Švietimo darbuotojų profsąjungos ( - ), atstovaujamo pirmininko V. B., skundą dėl Kauno apygardos prokuratūros Kauno apylinkės prokuratūros Šeštojo skyriaus vyriausiosios prokurorės L. Š. 2015 m. sausio 13 d. ir 2014 m. gruodžio 1 d. prokurorės J. M. nutarimų, atmesti.

7Skunde nurodoma, kad, remiantis ikiteisminio tyrimo medžiaga, 2011 m. rugsėjo 29 d. Raseinių vaikų lopšelio – darželio ( - ) patalpose vykusiame darbuotojų susirinkime dalyvavo ir Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos ( - ) pirmininkas V. B.. Į minėtą susirinkimą po A. J. skambučio atvyko Raseinių rajono meras R. A., Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktorė A. L. bei juos atlydėjusi lopšelio – darželio ( - ) darbuotoja G. J.. A. J. šiame susirinkime nedalyvavo. 2011 m. rugsėjo 30 d. vėlgi buvo sušauktas minėto darželio darbuotojų susirinkimas, į kurį atvyko Raseinių rajono meras R. A., vicemeras S. V., savivaldybės administracijos direktorė A. L., kai kurie rajono administracijos bei savivaldybės tarybos nariai. Prokurorės vertinimu, remiantis liudytojų R. K., R. P. bei S. V. parodymais, minėtas susirinkimas buvo suorganizuotas siekiant įvertinti 2011 m. rugsėjo 29 d. vykusio susirinkimo aplinkybes. Iš liudytojos Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktorės A. L. parodymų matyti, kad 2011 m. rugsėjo 30 d. ji gavo lopšelio – darželio ( - ) direktorės A. J. tarnybinį pranešimą dėl darželyje susidariusios situacijos (2011 m. rugsėjo 28 d. savavališkai suorganizuoto susirinkimo, neinformavimo apie 2011 m. rugsėjo 29 d. po darbo darželio patalpose organizuojamą susirinkimą, nepateiktų auklėtojų paaiškinimų, R. K. elgesio direktorės kabinete). Reaguodama į gautą pranešimą, ji sudarė komisiją susidariusiai situacijai įvertinti. 2011 m. spalio 12 d. sudaryta komisija vyko į lopšelį – darželį ( - ), kur buvo suorganizuotas darbuotojų susirinkimas ir, atsižvelgiant į darželio vedėjos tarnybinį pranešimą, aptarta darželyje susidariusi situacija. Aplinkybę, jog 2011 m. spalio 12 d. susirinkimo metu atvykusi komisija tyrė 2011 m. rugsėjo 30 d. darželio direktorės tarnybiniame pranešime nurodytas aplinkybes, patvirtino ir darželio darbuotojos I. L., G. J., D. V., R. Š., D. P., E. V., I. K., V. B. ir kt.

8Skundą pateikusi prokurorė, vertindama aptartas aplinkybes, konstatuoja, kad 2011 m. rugsėjo 29 d., 2011 m. rugsėjo 30 d. ir 2011 m. spalio 12 d. galimai įvykdytos nusikalstamos veikos yra susijusios su tomis pačiomis aplinkybėmis, laiko požiūriu įvykiai vienas nuo kito nenutolę, todėl galimai kvalifikuotini kaip tęstinė veika. Tuo tarpu 2012 m. spalio 30 d. vykusio susirinkimo metu, prokurorės teigimu, buvo kalbama apie Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos atstovų apsilankymą lopšelyje – darželyje ( - ) ir 2012 m. spalio 1 d. Raseinių lopšelio – darželio ( - ) profesinės organizacijos raštą Lietuvos Respublikos valstybinei darbo inspekcijai „Dėl galimų pažeidimų Raseinių lopšelyje – darželyje ( - ), susijusį su klausimais dėl darbo grafiko. Šis susirinkimas, prokurorės teigimu, su profesinės sąjungos organizacijos įkūrimu, t. y. 2011 m. rugsėjo 29 d., 2011 m. rugsėjo 30 d. ir 2011 m. spalio 12 d. įvykiais, visiškai nesusijęs. Be to, A. J. šio susirinkimo metu atlikti veiksmai buvo įvertinti 2014 m. lapkričio 27 d. nutarime atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą, nustatant, kad nusikalstama veika, įtvirtinta LR BK 177 str., padaryta nebuvo. Tokiu būdu, pasak prokurorės, A. J. 2012 m. spalio 30 d. atlikti veiksmai negali būti kvalifikuojami kaip tęstinė veika kartu su 2011 m. rugsėjo 29 d., 2011 m. rugsėjo 30 d. ir 2011 m. spalio 12 d. įvykiais.

9Skunde pabrėžiama, kad ikiteisminio tyrimo metu Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos Raseinių rajono susivienijimo pirmininkas V. B., teikdamas skundus dėl ikiteisminio tyrimo nutraukimo, teikė vis naujus duomenis apie, jo nuomone, toliau vykdomą nusikalstamą veiką: dėl 2012 m. gegužės 24 d. laikraštyje „Alio Raseiniai“ publikuoto kreipimosi dėl 2012 m. spalio 30 d. lopšelyje – darželyje ( - ) rytinio susirinkimo metu direktorės A. J. išsakytų žodžių. Nustačius, kad dėl minėtų prašymų nėra priimtas procesinis sprendimas ir ikiteisminiame tyrimas dėl jų neatliekamas, jie buvo persiųsti ikiteisminio tyrimo įstaigoms patikslinimui atlikti ir sprendimui priimti. Dėl 2012 m. gegužės 24 d. laikraštyje „Alio Raseiniai“ publikuoto kreipimosi 2012 m. birželio 19 d. Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Raseinių policijos komisariato tyrėjas A. K. priėmė nutarimą atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą, nes nepadaryta veika, turinti nusikalstamos veikos požymių. Dėl 2012 m. spalio 30 d. lopšelyje – darželyje ( - ) rytinio susirinkimo metu direktorės A. J. išsakytų žodžių 2014 m. lapkričio 27 d. Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kauno rajono policijos komisariato vyresnioji tyrėja G. S. priėmė nutarimą atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą, nes nepadaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių. Apie šiuos nutarimus pareiškėjui buvo pranešta, apskundimo tvarka išaiškinta, nutarimai galiojantys.

10Prokurorės teigimu, Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2008 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. I-110 patvirtintų rekomendacijų „Dėl ikiteisminio tyrimo pradžios ir jos registracijos tvarkos“ 95 punktas numato, kad ikiteisminio tyrimo metu gali būti pradedamas ikiteisminis tyrimas ir dėl kitos nusikalstamos veikos, dėl kurios nebuvo pradėtas ikiteisminis tyrimas, požymius, tačiau šie požymiai turi būti nustatyti. Tuo tarpu pagal aptariamų Rekomendacijų 30 punktą, prokuratūroje gauti skundai, pareiškimai ar pranešimai apie nusikalstamą veiką gali būti persiunčiami nagrinėti ikiteisminio tyrimo įstaigai nagrinėti pagal kompetenciją. Esant šioms aplinkybėms, skundą pateikusios prokurorės vertinimu, prokurorė J. M. 2014 m. lapkričio 12 d. V. B. prašymą patikslinimo atlikimui ir procesinio sprendimo priėmimui ikiteisminio tyrimo įstaigai persiuntė pagrįstai.

11Atsiliepimu į apeliacinį skundą Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos Raseinių rajono susivienijimo pirmininkas V. B. prašo skundą atmesti ir palikti galioti Kauno apylinkės teismo 2015-03-02 nutartį, kuri yra teisėta ir pagrįsta.

12Kauno apygardos prokuratūros Kauno apylinkės prokuratūros Šeštojo skyriaus vyriausiosios prokurorės L. Š. skundas tenkinamas.

13Vadovaujantis LR BPK 1 str. 1 d., baudžiamojo proceso paskirtis yra ginant žmogaus ir piliečio teises bei laisves, visuomenės ir valstybės interesus greitai, išsamiai atskleisti nusikalstamas veikas ir tinkamai pritaikyti įstatymą, kad nusikalstamą veiką padaręs asmuo būtų teisingai nubaustas ir niekas nekaltas nebūtų nuteistas. Tik tokiu būdu galima garantuoti visos visuomenės saugumą bei valstybės valdžios autoritetą.

14Pareigą atskleisti nusikalstamas veikas, baudžiamojo proceso įstatymas priskiria prokurorui bei ikiteisminio tyrimo įstaigoms, o tai reiškia, kad šios teisėsaugos institucijos turi reaguoti, nešališkai atlikti visus reikalingus veiksmus, priimti visus reikalingus sprendimus, kad nusikalstama veika būtų atskleista, jeigu tam nėra procesinių kliūčių, t. y. aplinkybių, šalinančių baudžiamąją atsakomybę dėl kurių ikiteisminis tyrimas nutraukiamas.

15Susipažinus su teismui pateikta ikiteisminio tyrimo medžiaga darytina išvada, jog, priešingai nei teigiama skundžiamoje ikiteisminio tyrimo teisėjo nutartyje, 2014 m. gruodžio 1 d. Kauno apygardos prokuratūros Kauno apylinkės prokuratūros Šeštojo skyriaus prokurorės J. M. nutarimu ikiteisminis tyrimas buvo nutrauktas pagrįstai, konstatavus, kad suėjo baudžiamosios atsakomybės senaties terminai.

16Pagal LR BPK 3 str. 1 d. 2 p., baudžiamasis procesas negali būti pradedamas, o pradėtas turi būti nutrauktas, jeigu suėjo baudžiamosios atsakomybės senaties terminai, kurie reglamentuoti LR BK 95 str. nuostatose, atsižvelgiant į nusikalstamos veikos sunkumą. Taigi, LR BK 95 str. nustato terminus, kuriems praėjus (terminas pradedamas skaičiuoti nuo nusikalstamos veikos padarymo dienos) apkaltinamasis nuosprendis nebegali būti priimamas. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad LR BK 95 str. nuostatose numatyti senaties terminai siejami ne su proceso pradžia, o su apkaltinamojo nuosprendžio priėmimu. Tai reiškia, kad proceso pradėjimas nesustabdo ir nenutraukia senaties terminų. Per LR BK 95 str. numatytus terminus būtina ne tik pradėti ikiteisminį tyrimą, perduoti bylą teismui, bet ir priimti nuosprendį.

17Lietuvos Aukščiausiasis teismas savo praktikoje yra konstatavęs, jog įstatymų leidėjas, įtvirtindamas baudžiamajame įstatyme apkaltinamojo nuosprendžio senaties institutą, iš esmės pripažįsta, kad atitinkamos valstybės ikiteisminio tyrimo ir (ar) teisminės institucijos konkrečioje baudžiamojoje byloje gali neįvykdyti savo konstitucinės pareigos per įstatyme nustatytą laiką, todėl LR BPK 3 str. 1 d. 2 p. yra įtvirtintas imperatyvas, kad tokiais atvejais baudžiamasis procesas besąlygiškai nutraukiamas neatsižvelgiant į priežastis, dėl kurių buvo praleistas senaties terminas (kasacinės byla Nr. 2K-93/2007).

18Iš skundo nagrinėjimui pateiktos ikiteisminio tyrimo medžiagos matyti, kad nagrinėjamu atveju ikiteisminis tyrimas buvo pradėtas pagal Lietuvos Respublikos generalinėje prokuratūroje gautą pareiškėjo Lietuvos Švietimo darbuotojų profsąjungos ( - ), atstovaujamo pirmininko V. B., skundą. Pareiškėjo teigimu, 2011 m. rugsėjo 29 d. Raseiniuose, Vilniaus g. 9A, vaikų lopšelio – darželio ( - ) patalpose buvo trukdoma teisėtai profesinės sąjungos veiklai, t.y. galimai buvo trukdoma įsteigti šios įstaigos profesinę sąjungą. Be to, 2011 m. rugsėjo 30 d. sušauktame lopšelio – darželio darbuotojų susirinkime dalyvavo Raseinių rajono meras R. A., o 2011 m. spalio 12 d. sušauktame susirinkime dalyvavo rajono savivaldybės administracijos darbuotojai, kas, pasak V. B., leidžia daryti prielaidas apie galimą R. A. neteisėtą poveikį teisėtai profesinės sąjungos veiklai. Šių duomenų pagrindu dėl galimai neteisėtų Raseinių rajono mero R. A. ir lopšelio – darželio ( - ) direktorės A. J. veiksmų, apėmusių V. B. skunde išsamiai aprašomus 2011 m. rugsėjo 29 d., 2011 m. rugsėjo 30 d. ir 2011 m. spalio 12 d. įvykius, ikiteisminis tyrimas buvo pradėtas pagal požymius nusikalstamos veikos, įtvirtintos LR BK 177 str., už profesinės sąjungos teisėtos veiklos trukdymą.

192014 m. gruodžio 1 d. Kauno apygardos prokuratūros Kauno apylinkės prokuratūros Šeštojo skyriaus prokurorė J. M., pripažinusi aptariamus epizodus viena tęstine nusikalstama veika, konstatavusi, kad nagrinėjamu atveju suėjo LR BK 95 str. įtvirtinti apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senaties terminai, ikiteisminį tyrimą nutraukė. Šiai prokurorės išvadai pritartina visiškai.

20Už LR BK 177 str. įtvirtintos nusikalstamos veikos padarymą asmeniui gresia viešieji darbai arba bauda, arba laisvės apribojimas. Remiantis LR BK 12 str. nuostatomis, tokios nusikalstamos veikos, už kurių padarymą baudžiamasis įstatymas numato bausmę, nesusijusią su laisvės atėmimu, išskyrus areštą, priskiriamos baudžiamiesiems nusižengimams, kurių senaties terminas sutinkamai su LR BK 95 str. 1 d. 1 p. a papunkčiu – treji metai.

21Apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senaties terminas skaičiuojamas nuo nusikalstamos veikos padarymo iki nuosprendžio priėmimo dienos (LR BK 95 str. 2 d.). Nusikalstamos veikos padarymo laikas yra veikimo (neveikimo) laikas arba baudžiamojo įstatymo numatytų padarinių atsiradimo laikas, jeigu asmuo norėjo, kad padariniai atsirastų kitu laiku (LR BK 3 str. 1 d.). Tais atvejais, kai nusikalstama veika yra trunkamojo arba tęstinio pobūdžio ir nėra pagrindo nustatinėti jos laiko pagal padarinių kilimą, pripažįstama, kad tokios veikos laikas yra visas laikas, per kurį ji buvo daroma. Juridiškai svarbus laikas, nuo kurio pradedama skaičiuoti apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senatis, yra tokios nusikalstamos veikos nutraukimo laikas (trunkamosios veikos atveju) arba paskutinio nusikalstamo veiksmo laikas (tęstinės veikos atveju) (kasacinė byla Nr. 2K-P-267/2011).

22Šiuo aspektu analizuojant skundo nagrinėjimui pateiktą ikiteisminio tyrimo medžiagą matyti, kad ikiteisminio tyrimo teisėjas, skundžiama nutartimi panaikindamas aptariamą prokurorės nutarimą nutraukti ikiteisminį tyrimą, konstatavo, jog nagrinėjamu atveju apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senatis nėra pasibaigusi, pažymėdamas, kad V. B. 2013 m. kovo 20 d. skunde nurodyta 2012 m. spalio 30 d. veika yra vienos tęstinės veikos, apimančios 2011 m. rugsėjo 29 d., 2011 m. rugsėjo 30 d. ir 2011 m. spalio 12 d. epizodus, sudedamoji dalis. Tačiau su tokia apylinkės teismo pozicija aukštesnysis teismas sutikti negali.

23Kaip matyti iš skundo nagrinėjimui pateiktos medžiagos, apie 2012 m. spalio 30 d. A. J. veiksmus, V. B. vertinimu, nukreiptus prieš teisėtą profesinės sąjungos veiklą, jis, kaip Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos ( - ) atstovas, ikiteisminio tyrimo įstaigai pranešė tik 2013 m. kovo 20 d., pateikdamas skundą Šiaulių apygardos prokuratūros Raseinių rajono apylinkės prokuratūros vyriausiajam prokurorui dėl Šiaulių apygardos prokuratūros Raseinių rajono apylinkės prokuratūros prokuroro A. E. 2013 m. vasario 2 d. nutarimo nutraukti ikiteisminį tyrimą. Aptariamu nutarimu buvo nutrauktas ikiteisminis tyrimas, atliekamas pagal požymius nusikalstamos veikos, įtvirtintos LR BK 177 str., dėl aukščiau minėtų trijų, galimai nusikalstamos veikos epizodų, t.y. 2011 m. rugsėjo 29 d., 2011 m. rugsėjo 30 d. ir 2011 m. spalio 12 d.. Šio skundo duomenimis, 2012 m. spalio 1 d. Raseinių lopšelio – darželio ( - ) profesinė organizacija raštu kreipėsi į Lietuvos Respublikos valstybinę darbo inspekciją dėl galimų pažeidimų minėtame lopšelyje – darželyje. Aptariamame rašte, pasak V. B., buvo išreikštas prašymas ištirti klausimus dėl darbo grafiko. Tai, pareiškėjo teigimu, sukėlė labai didelę lopšelio – darželio ( - ) direktorės A. J. ir direktorės pavaduotojos G. J. reakciją. Po Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos apsilankymo lopšelyje – darželyje ( - ) 2012 m. spalio 29 d., kitą darbo dieną, t.y. 2012 m. spalio 30 d., rytinio susirinkimo metu darželio direktorė ir jos pavaduotoja, pasak V. B., aiškino susirinkusioms auklėtojoms, kaip blogai pasielgė profsąjunga, kas V. B. vertinimu, taip pat laikytina trukdymu teisėtai profesinės sąjungos veiklai. Tačiau, kaip teisingai savo skunde pažymėjo Kauno apygardos prokuratūros Kauno apylinkės prokuratūros Šeštojo skyriaus vyriausioji prokurorė, lopšelio – darželio ( - ) darbuotojų susirinkimas, vykęs 2012 m. spalio 30 d., buvo skirtas ne profesinės sąjungos veiklos, o darbuotojų darbo grafikų aptarimui. Kaip matyti iš ikiteisminio tyrimo medžiagoje esančios minėto susirinkimo stenogramos, susirinkimo metu darbuotojų buvo klausiama ar jų netenkina sudaryti darbo grafikai, analizuojama šeimininkių darbo problema bei auklėtojų atsakomybė. Nors šis susirinkimas buvo suorganizuotas iš karto po Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos darbuotojų apsilankymo lopšelyje – darželyje, kurį įtakojo 2012 m. spalio 1 d. Raseinių lopšelio – darželio ( - ) profesinės organizacijos raštas Lietuvos Respublikos valstybinei darbo inspekcijai ir susirinkime buvo aptariamos tokio darželio – lopšelio patikrinimo priežastys, tačiau šis susirinkimas su profesinės organizacijos įkūrimu, t. y. su 2011 m. rugsėjo 29 d., 2011 m. rugsėjo 30 d. ir 2011 m. spalio 12 d. įvykiais, aukštesniojo teismo vertinimu, nėra susijęs.

24Šių duomenų kontekste pažymėtina, kad pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką, tęstine pripažįstama tokia nusikalstama veika, kuri susideda iš dviejų ar daugiau tapačių ar vienarūšių veiksmų, iš kurių kiekvienas, vertinamas atskirai, atitinka to paties LR BK specialiosios dalies straipsnyje numatyto nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo objektyviuosius požymius, tačiau jie visi yra jungiami vieningos tyčios (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-P-412/2007, 2K-307/2007, 2K-743/2007, 2K-232/2010, 2K-474/2010, 2K-650/2010 ir kt.). Tęstinės veikos sampratai neprieštarauja ir tokie atvejai, kai pasikartojantys veiksmai nėra visiškai tapatūs ar vienarūšiai, tačiau jais įgyvendinamas tas pats veikos požymis (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-84/2011, 2K-269/2011) arba alternatyvūs veikos požymiai (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-124/2007; 2K-322/2008). Atsižvelgiant į aptartų aplinkybių visumą, matyti, kad 2012 m. spalio 30 d. įvykęs lopšelio – darželio darbuotojų susirinkimas, nuo kitų įvykių, t.y. 2011 m. rugsėjo 29 d., 2011 m. rugsėjo 30 d. ir 2011 m. spalio 12 d., yra nutolęs beveik vienerių metų laikotarpiu ir jis nėra susijęs su profesinės sąjungos įkūrimu, dėl ko, 2012 m. spalio 30 d. įvykiai negali būti kvalifikuojami kaip tęstinė veika kartu su 2011 m. rugsėjo 29 d., 2011 m. rugsėjo 30 d. ir 2011 m. spalio 12 d. įvykiais.

25Konstatuojant šią išvadą, svarbu paminėti, kad 2014 m. lapkričio 12 d. V. B. Kauno apygardos prokuratūros Kauno apylinkės prokuratūrai, kurioje buvo atliekamas ikiteisminis tyrimas dėl galimai neteisėtų R. A. ir A. J. veiksmų, pateikė prašymą dėl konkrečių ikiteisminio tyrimo veiksmų atlikimo šiame ikiteisminiame tyrime, prašydamas ištirti visus Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos ( - ) ir jo narių atžvilgiu atliktus nusikalstamos veikos epizodus, kurie buvo aprašyti V. B. 2013 m. kovo 20 d. skunde. Šiame prašyme buvo aprašytas ir, pareiškėjo vertinimu, itin ryškus trukdymo profesinės sąjungos ar jos nario veikai veikos epizodas (atvejis) – būtent 2012 m. spalio 30 d. vykęs lopšelio – darželio ( - ) darbuotojų susirinkimas, kurio metu, pasak V. B., buvo kritikuojama profesinės sąjungos veikla. Kauno apygardos prokuratūros Kauno apylinkės prokuratūra, gavusi 2014 m. lapkričio 12 d. V. B. prašymą, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2008 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. 1-110 patvirtintų „Rekomendacijų dėl ikiteisminio tyrimo pradžios ir jos registravimo tvarkos patvirtinimo“ 17 p., apie tai informavo Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kauno rajono policijos komisariatą, pavesdama ištirti 2012 m. spalio 30 d. įvykius bei priimti dėl to sprendimą (pradėti arba atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą). Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kauno rajono policijos komisariato Kriminalinės policijos skyriaus vyresnioji tyrėja G. S., susipažinusi su pateiktu 2014 m. lapkričio 12 d. V. B. prašymu atlikti ikiteisminio tyrimo veiksmus, įvertinusi jame išdėstytus argumentus jai pateiktų duomenų kontekste, 2014 m. lapkričio 27 d. nutarimu ikiteisminį tyrimą pradėti atsisakė. Šis nutarimas, kaip teisingai skundu apygardos teismui pažymėjo Kauno apygardos prokuratūros Kauno apylinkės prokuratūros Šeštojo skyriaus vyriausioji prokurorė, LR BPK nustatyta tvarka apskųstas nebuvo, todėl yra galiojantis.

26Nors skundžiamoje nutartyje ikiteisminio tyrimo teisėjas konstatavo, kad Kauno apygardos prokuratūros Kauno apylinkės prokuratūros prokurorė nepagrįstai 2014 m. lapkričio 12 d. gautą V. B. prašymą atlikti papildomus ikiteisminio tyrimo veiksmus persiuntė ikiteisminio tyrimo įstaigai savarankiško sprendimo priėmimui, tačiau aukštesnysis teismas šiuose prokurorės veiksmuose neteisėtumo neįžvelgia. Minėta, jog nagrinėjamu atveju ikiteisminis tyrimas buvo pradėtas pagal Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos ( - ), atstovaujamo pirmininko V. B., skundą apie galimai padarytą nusikalstamą veiką, apimančią 2011 m. rugsėjo 29 d., 2011 m. rugsėjo 30 d. ir 2011 m. spalio 12 d. įvykius. Šio ikiteisminio tyrimo metu Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos ( - ) pirmininkas V. B., teikdamas skundus dėl ikiteisminio tyrimo nutraukimo, teikė vis naujus duomenis apie, jo nuomone, toliau vykdomą nusikalstamą veiką, įskaitant ir 2013 m. kovo 20 d. skunde išdėstytą vertinimą dėl galimai neteisėtų 2012 m. spalio 30 d. lopšelyje – darželyje vykusio susirinkimo metu direktorės A. J. išsakytų žodžių. Šiame kontekste pažymėtina, kad ikiteisminis tyrimas, pradėtas pagal atitinkamos nusikalstamos veikos požymius pagal pareiškėjo skundą dėl tam tikrų neteisėtų kito asmens veiksmų, negali būti tęsiamas iki begalybės, pareiškėjui teikiant vis naujus duomenis, apie, jo vertinimu, galimai toliau vykdomą nusikalstamą veiką. Būtent tokių situacijų išaiškinimas yra pateiktas Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2008 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. I-110 patvirtintų Rekomendacijų „Dėl ikiteisminio tyrimo pradžios ir jos registracijos tvarkos“ 45 punkte. Remiantis šio punkto nuostatomis, kai ikiteisminio tyrimo metu nustatoma kitos nusikalstamos veikos, dėl kurios nebuvo pradėtas ikiteisminis tyrimas, požymių, priimamas sprendimas pradėti ikiteisminį tyrimą. <...> Jei paaiškėjusi nusikalstama veika bus tiriama anksčiau pradėtame ikiteisminiame tyrime, ši aplinkybė nurodoma rezoliucijoje, tarnybiniame pranešime arba prokuroro nutarime ar reikalavime. Remiantis Rekomendacijų 30 p., prokuratūroje gauti skundai, pareiškimai ar pranešimai apie nusikalstamą veiką gali būti persiunčiami nagrinėti ikiteisminio tyrimo įstaigai pagal kompetenciją, kas nagrinėjamu atveju ir buvo padaryta.

27Be to, kaip jau minėta, kad veika būtų pripažinta tęstine (ar paviene), be visa kito, turi būti nustatyta ir tai, jog kiekvienas iš vienarūšių ar tapačių veiksmų (ar pavienis veiksmas, kaip yra aptariamu atveju dėl 2012-10-30 susirinkimo), paėmus jį atskirai, atitinka BK specialiosios dalies aprašytą nusikalstamą veiką. Kadangi 2014-11-27 nutarimu buvo atsisakyta pradėti ikiteisminį tyrimą, nesant nusikalstamos veikos, numatytos BK 177 str. požymių, todėl nėra pagrindo teigti, kad buvo nutraukta apkaltinamojo nuosprendžio senaties eiga dėl anksčiau aptartų, 2011-09-29, 2011-09-30 ir 2011-10-12 įvykių.

28Pažymėtina, kad vienokios ar kitokios nuomonės reiškimas apie profesinės sąjungos veiklą, nėra pagrindu atsirasti atsakomybei pagal BK 177 str., kadangi tokiu atveju būtų paneigtos konstitucinės laisvės, įtvirtintos Lietuvos Respublikos Konstitucijos 25 ir 26 straipsniuose.

29Tokiu būdu, spręstina, kad Kauno apygardos prokuratūros Kauno apylinkės prokuratūros Šeštojo skyriaus prokurorė J. M. 2014 m. gruodžio 1 d. nutarimu pagrįstai nutraukė ikiteisminį tyrimą suėjus baudžiamosios senaties terminas, o Kauno apylinkės teismo 2015-03-02 nutartis yra nepagrįsta ir neteisėta, todėl prokuroro skundas tenkinamas ir Kauno apylinkės teismo 2015 m. kovo 2 d. nutartis naikinama dėl skundo priimant naują sprendimą.

30Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 442 straipsnio 1 dalies 2 punktu, teismas

Nutarė

31Kauno apygardos prokuratūros Kauno apylinkės prokuratūros Šeštojo skyriaus vyriausiosios prokurorės L. Š. skundą tenkinti.

32Panaikinti Kauno apylinkės teismo 2015 m. kovo 2 d. nutartį ir priimti dėl skundo naują sprendimą: atmesti pareiškėjo Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos ( - ), atstovaujamo pirmininko V. B., skundą dėl Kauno apygardos prokuratūros Kauno apylinkės prokuratūros Šeštojo skyriaus prokurorės J. M. 2014 m. gruodžio 1 d. nutarimo nutraukti ikiteisminį tyrimą ir 2015 m. sausio 13 d. Kauno apygardos prokuratūros Kauno apylinkės prokuratūros Šeštojo skyriaus vyriausiosios prokurorės L. Š. nutarimo atmesti skundą panaikinimo.

33Ši nutartis neskundžiama ir įsigalioja nuo priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas Albinas... 2. 2011 m. gruodžio 19 d. Raseinių rajono apylinkės prokuratūroje buvo... 3. 2014 m. gruodžio 1 d. Kauno apygardos prokuratūros Kauno apylinkės... 4. Nesutikdamas su priimtu nutarimu, Lietuvos Švietimo darbuotojų profsąjungos... 5. Kauno apylinkės teismas 2015 m. kovo 2 d. nutartimi pareiškėjo Lietuvos... 6. Skundu apygardos teismui Kauno apygardos prokuratūros Kauno apylinkės... 7. Skunde nurodoma, kad, remiantis ikiteisminio tyrimo medžiaga, 2011 m. rugsėjo... 8. Skundą pateikusi prokurorė, vertindama aptartas aplinkybes, konstatuoja, kad... 9. Skunde pabrėžiama, kad ikiteisminio tyrimo metu Lietuvos švietimo... 10. Prokurorės teigimu, Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2008 m.... 11. Atsiliepimu į apeliacinį skundą Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės... 12. Kauno apygardos prokuratūros Kauno apylinkės prokuratūros Šeštojo skyriaus... 13. Vadovaujantis LR BPK 1 str. 1 d., baudžiamojo proceso paskirtis yra ginant... 14. Pareigą atskleisti nusikalstamas veikas, baudžiamojo proceso įstatymas... 15. Susipažinus su teismui pateikta ikiteisminio tyrimo medžiaga darytina... 16. Pagal LR BPK 3 str. 1 d. 2 p., baudžiamasis procesas negali būti pradedamas,... 17. Lietuvos Aukščiausiasis teismas savo praktikoje yra konstatavęs, jog... 18. Iš skundo nagrinėjimui pateiktos ikiteisminio tyrimo medžiagos matyti, kad... 19. 2014 m. gruodžio 1 d. Kauno apygardos prokuratūros Kauno apylinkės... 20. Už LR BK 177 str. įtvirtintos nusikalstamos veikos padarymą asmeniui gresia... 21. Apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senaties terminas skaičiuojamas nuo... 22. Šiuo aspektu analizuojant skundo nagrinėjimui pateiktą ikiteisminio tyrimo... 23. Kaip matyti iš skundo nagrinėjimui pateiktos medžiagos, apie 2012 m. spalio... 24. Šių duomenų kontekste pažymėtina, kad pagal Lietuvos Aukščiausiojo... 25. Konstatuojant šią išvadą, svarbu paminėti, kad 2014 m. lapkričio 12 d. V.... 26. Nors skundžiamoje nutartyje ikiteisminio tyrimo teisėjas konstatavo, kad... 27. Be to, kaip jau minėta, kad veika būtų pripažinta tęstine (ar paviene), be... 28. Pažymėtina, kad vienokios ar kitokios nuomonės reiškimas apie profesinės... 29. Tokiu būdu, spręstina, kad Kauno apygardos prokuratūros Kauno apylinkės... 30. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 442 straipsnio... 31. Kauno apygardos prokuratūros Kauno apylinkės prokuratūros Šeštojo skyriaus... 32. Panaikinti Kauno apylinkės teismo 2015 m. kovo 2 d. nutartį ir priimti dėl... 33. Ši nutartis neskundžiama ir įsigalioja nuo priėmimo dienos....