Byla e2S-665-513/2016
Dėl skolos, delspinigių, palūkanų priteisimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Irma Čuchraj, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi atsakovės UAB „Karseda“ atskirąjį skundą dėl Plungės rajono apylinkės teismo 2016-02-04 nutarties civilinėje byloje pagal ieškovės UAB „Jungtinis dujų centras“ ieškinį atsakovei UAB „Karseda“ dėl skolos, delspinigių, palūkanų priteisimo,

Nustatė

2ieškovė pirmosios instancijos teismui pateikė ieškinį, juo prašo priteisti iš atsakovės UAB „Karseda“ 28 962,00 Eur skolos, 2 650,02 Eur delspinigių, 8,05 procento dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Teismo sprendimo įvykdymui užtikrinti ieškovė prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir neperžengiant pareikšto reikalavimo ribų areštuoti atsakovės neįkeistą nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, o jo nesant (trūkstant), areštuoti atsakovės pinigines lėšas, esančias pas atsakovę ar trečiuosius asmenis. Nurodė, kad skolos suma yra didelė, atsakovės finansinė padėtis yra bloga, nes ji nepajėgi vykdyti finansinių įsipareigojimų, tai pripažįsta ir pati atsakovė, todėl yra reikalinga užtikrinti teismo sprendimo įvykdymą.

3Plungės rajono apylinkės teismas 2016-02-04 nutartimi prašymą tenkino. Nutarė ieškovės reikalavimų įvykdymui užtikrinti taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti atsakovės neįkeistą nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, jo nesant ar esant nepakankamai, 31 612,02 Eur pinigines lėšas, esančias pas atsakovę ar trečiuosius asmenis, uždraudžiant areštuotą turtą perleisti kitiems asmenims, taip pat parduoti, įkeisti, išnuomoti ar kitokiomis teisėmis apsunkinti ar naikinti daiktus, kurie yra šio turto priklausiniai. Nurodė, jog reikalavimų patenkinimo eilė – trečioji (CPK 147 str. 5 d. 8 p.). Teismas argumentavo, jog dalyvaujančių byloje asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Laikinosios apsaugos priemonės taikomos vadovaujantis ekonomiškumo principu. Vertino, jog bylos duomenys leidžia teigti, kad atsakovė yra nepajėgi atsiskaityti su ieškove, atsakovės duomenimis, jai priklausančio turto rinkos vertė yra mažesnė už visų kreditinių įsipareigojimų sumą. Skolos sumą teismas laikė didele, todėl pripažino, kad nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 str., 145 str., 147 str.).

4Atskiruoju skundu apeliantė prašo panaikinti Plungės rajono apylinkės teismo 2016-02-04 nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – ieškovės prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones atmesti. Argumentuoja, jog yra įsitikinusi, kad pritaikius ginčo priemones, bendrovės (atsakovės) veikla bus paralyžiuota ir jai akivaizdžiai grės bankrotas. Pažymėjo, kad atsakovė stengiasi atsiskaityti su kreditoriais, aktyviai ieško veiklos intensyvinimo būdų. Skundžiama nutartimi teismas suteikė vienai kreditorei (ieškovei) išimtinę, tačiau nepagrįstą ir nesąžiningą teisę gauti iš karto skolos sumą. Teismas formaliai sprendė laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, vadovavosi ieškovės nurodytu jų taikymo pagrindu, kuris nėra adekvatus siekiamam tikslui, pažeidžia atsakovės ir kitų atsakovės kreditorių interesus. Jei teismas taiko laikinąsias apsaugos priemones ir nurodo, kad jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba pasidarytų negalimas, vadinasi, teismui nekilo abejonių dėl to, kad ieškovei palankaus teismo sprendimo tikimybė egzistuoja. Ieškovė pateikė tik deklaratyvius samprotavimus apie tai, kad neatsiskaitymo pavojus kyla dėl to, jog atsakovė pasiūlė jai skolos išdėstymo grafiką, ir dėl to, kad buvo įkeista turto dalis, kad atsakovė naudoja elektroninį paštą, kuris yra susijęs su pagrindiniu akcininku. Šiuo metu atsakovės veikla yra pelninga, o ankstesnė atsakovės bloga materialinė padėtis susiformavo dėl ieškovės ir trečiųjų asmenų, susijusių su ieškove, t. y. buvusio UAB „Karseda“ vadovo, susitarimo pirkti neadekvačios rinkai vertės žemės sklypą. UAB „Karseda“ privalėjo ir grąžino dalį pinigų už nekilnojamąjį turtą, iš pradžių – su ieškovės savininku susijusiai įmonei, po to – ieškovei. Taigi, ieškovės veiksmai prisidėjo prie atsakovės sunkios materialinės padėties. Paaiškina, jog turto įkeitimo klausimai buvo derinti nuo 2015 m. pradžios, o UAB „Eu verslas“ akcininkas tik 2016-09-08 įsigijo UAB „Karseda“ akcijų kontrolinį paketą ir imasi priemonių, kad atsakovė veiktų, vystytų prekybą, įsilietų į kitus verslus. Be to, skolos suma nėra tiksli, nes atsakovė skolą sumažino 1 000 Eur. Ieškinyje nepateikta tiek teisinių ar faktinių argumentų, kurie būti pakankami ieškiniui patenkinti. Ieškovės prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nepagrįstas. Nutartis pažeidžia atsakovės teises naudotis nuosavybės teise priklausančiu turtu. Nurodo, jog Lietuvos apeliacinis teismas yra pažymėjęs, kad kuo prašomos taikyti konkrečios laikinosios apsaugos priemonės yra labiau varžančio pobūdžio, tuo svaresni argumentai turi pagrįsti jų taikymą, atitinkamai teismo sprendimas imtis šių priemonių turi būti pagrįstas ir tinkamai motyvuotas (Lietuvos apeliacinio teismo 2010-05-27 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-784/2010; 2010-05-27 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-802/2010; 2010-08-20 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-990/2010). Teismas pažeidė nurodytos teismų praktikos nuostatas.

5Ieškovė atsiliepimu su atsakovės atskiruoju skundu nesutinka. Teigia, jog teismas visiškai pagrįstai sprendė, kad ieškovė tikėtinai pagrindė ieškinį, jog netaikius laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ir net pasidaryti negalimas. Pažymi, kad teismas, spręsdamas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, tą pačią dieną priėmė ir preliminarų sprendimą, kuriuo ieškinį tenkino visiškai. Taigi teismas buvo įsitikinęs, jog ieškinys tikrai tikėtinai pagrįstas. Kartu su atskiruoju skundu atsakovė nepateikė įrodymų, kurie paneigtų atitinkamą prezumpciją dėl didelės ieškinio sumos, neįrodė, jog netaikius ginčo priemonių galėtų įvykdyti ieškovei galimai palankų sprendimą. Priešingai, atsakovė pateikė su skundu įrodymus, patvirtinančius, jog ir šiuo metu turi finansinių sunkumų (pagrindinių kreditorių sąrašas). Teismas nesuteikė nė vienam iš atsakovės kreditorių teisės gauti iš karto skolos sumą, nes tik įsiteisėjus galutiniam teismo sprendimui, jis galės būti vykdomas priverstinai. Atsakovė nevykdo savo prievolių, negrąžina paskolos, dėl ko ieškovė buvo priversta kreiptis į teismą, kad teismas suteiktų galimybę priverstinai įvykdyti atsakovės nevykdomą prievolę. Aplinkybės, jog atsakovė įkeičia turtą tik vienam iš kreditorių (bendrovės akcininkui), taip pat patvirtina, jog kyla didelė grėsmė, kad teismo sprendimas nebus įvykdytas. Jei nebus taikytos laikinosios apsaugos priemonės, atsakovė galės ir likusi turtą įkeisti ar parduoti su atsakovės akcininkais susijusiems asmenims, dėl ko įsiteisėjus sprendimui, jis negalės būti įvykdytas. Ieškovė turės ginčyti atsakovės sudarytas įkeitimo ar turto perleidimo sutartis, o tai pasunkins teismo sprendimo įvykdymą. Atsakovės skundo argumentus vertina kaip deklaratyvus, neįrodančius ir nepatvirtinančius, jog teismas nepagrįstai ar neteisėtai taikė ginčo priemones.

6Atskirasis skundas atmestinas.

7Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei patikrinimas, ar nėra absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų (CPK 320 str. d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą dėl apskųstos dalies ir analizuoja apeliaciniame (atskirajame) skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., CPK 338 str.).

8Dėl naujų įrodymų

9Atsakovės kartu su skundu pateikti įrodymai (atsakovės kreditorių sąrašas (atsakovė turi 175 611,02 Eur įsiskolinimą kreditoriams), ieškovės apyvartos žiniaraštis (negrąžinta paskola 27 787,80 Eur), pažyma apie mėnesio išlaidų dydį (atlyginimai, einamieji mokėjimai, pelno ataskaita (pelnas 2015 m. gruodžio mėn. 1 188,71 Eur), 2009-12-31 susitarimas dėl kreditinio įsipareigojimo perdavimo (ieškovė sutiko perimti atsakovės 142 100 Lt skolą UAB „Čia“), 2009-09-03 pastatų pirkimo–pardavimo sutartis, notarinio reg. Nr. 6292 (UAB „Čia“ ir UAB „Gembė“ pardavė atsakovei pastatus ( - )), 2015-02-12 pakvitavimas (UAB „Gembė“ direktorius patvirtina, jog atsakovė visiškai įvykdė prievolę įmonei, – sumokėjo 368 000 Lt pagal minėtą pastatų pirkimo–pardavimo sutartį, notarinio reg. 6292), 2014-11-12 ieškovės pakvitavimas (ieškovė patvirtina, jog atsakovė visiškai įvykdė prievolę įmonei, – sumokėjo 142 100 Lt pagal minėtą pastatų pirkimo–pardavimo sutartį, notarinio reg. 6292), parduoto objekto nuotraukos, 2016-02-12 atsakovės įmonėje dirbančių (apdraustųjų) asmenų sąrašas (16 asmenų, iš jų 3 darbuotojai įdarbinti nuo 2015 m. rugsėjo mėn.), 2016-01-29 atsakovės direktoriaus E. U. prašymas ieškovei leisti vykdyti veiklą ir paskolą grąžinti pagal paskolos grąžinimo grafiką per 2 metus, sumokėti palūkanas nuo likusios paskolos dalies, 2016-01-29 atsakovės paskolos grąžinimo ieškovei grafikas (28 962 Eur paskolos mokėjimo suma išdėstyta nuo 2016-01-01 iki 2017-12-31); 2016-01-29 ieškovės pranešimas atsakovei apie ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, 2015-09-11 atsakovės visuotinio akcininkų susirinkimo protokolas Nr. 20 (iš įmonės vadovo pareigų atšauktas S. Š. ir išrinktas naujas įmonės direktorius E. U.), 2016-01-29 tarpusavio skolų suderinimo aktas (ieškovė nurodo, jog atsakovės skolos likutis sudaro 28 887,56 Eur; šis aktas 2016-02-05 pasirašytas atsakovės), priimami ir vertinami, nes atsižvelgiant į ginčo pobūdį, į tai, jog šalys yra verslo subjektai, yra teisiškai reikšmingi, reikalingi teisingam ginčo situacijos išnagrinėjimui (CPK 314 str.).

10Dėl ginčo esmės

11Šioje byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai ir teisėtai priėmė nutartį, kuria atsakovei pritaikė laikinąsias apsaugos priemones.

12Procesinis teisinis laikinųjų apsaugos priemonių pobūdis lemia tai, kad laikinosios apsaugos priemonės visada yra laikino pobūdžio suvaržymai, jų taikymas yra ribotas laiko atžvilgiu ir jos galioja tik iki galutinio ginčo išsprendimo. Taip pat tokios priemonės taikomos prevenciniu tikslu, siekiant išvengti būsimo teismo sprendimo įvykdymo negalimumo arba pasunkėjimo ir neturi nei prejudicinės, nei res judicata galios.

13Teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 str. 1 d.). Tikimybės, kad bus priimtas ieškovui palankus sprendimas, nebuvimas eliminuoja sprendimo neįvykdymo riziką. Sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių – turto arešto taikymo, reikia atsižvelgti ne tik į ieškinio sumą, bet ir į abiejų šalių turtinę padėtį, jų finansines galimybes, taip pat į tai, ar ieškovo prašyme išdėstyti argumentai ir juos pagrindžiantys įrodymai prima facie patvirtina ieškinio galimą pagrįstumą.

14Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad ieškovė kreipėsi į pirmosios instancijos teismą su ieškiniu, prašydama priteisti iš atsakovės 28 962,00 Eur skolos, 2 650,02 Eur delspinigių, 8,05 procento dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – neviršijant ieškinio sumos areštuoti atsakovei nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą, pinigines lėšas, kilnojamuosius daiktus, priklausančias atsakovei ir esančius pas atsakovę arba trečiuosius asmenis, leidžiant iš areštuotų piniginių lėšų išmokėti mokesčius valstybei, socialinio draudimo įmokas ir atsiskaityti su ieškove. Iš pareikšto ieškinio turinio matyti, kad ieškovė aiškiai suformulavo ieškinio pagrindą bei dalyką, detaliai išdėstė faktines aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimą, ir pateikė jos reikalavimus tikėtinai pagrindžiančius įrodymus.

15Antroji laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlyga yra konstatavimas, kad, nesiėmus šių priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 str. 1 d.). Iš ieškinio turinio matyti, kad bendra reikalavimų atsakovei suma yra 31 612,02 Eur. Pagal suformuotą vienodą teismų praktiką didelės sumos reikalavimas pripažįstamas realia grėsme, padidinančia būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką. Kita vertus, prezumpcija, jog didelė ieškinio suma gali objektyviai padidinti būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką, nėra absoliuti. Be ieškinio dydžio, pavojus, kad būsimas teismo sprendimas, jei jis būtų priimtas ieškovės naudai, gali likti priešingos šalies neįvykdytas, vertinamas individualiai kiekvienu konkrečiu atveju, atsižvelgiant į esamą apeliantės finansinę padėtį, turimą turtą ir įsipareigojimus, taip pat į kitas aplinkybes, kurios leistų teismui objektyviai spręsti apie apeliantės galimą mokumą. Sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, apeliantė, siekdama įrodyti savo mokumą bei išvengti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, turi pateikti tai patvirtinančius įrodymus (CPK 178 str.).

16Šiuo atveju, apeliantės su skundu pateikti dokumentai, jai nepateikus aktualaus šiuo metu įmonės balanso, iš kurio akivaizdžiai matytųsi atsakovės turimo turto ir finansinių įsipareigojimų (ypač trumpalaikių, per vienerius metus mokėtinų sumų kreditoriams) santykis, neįrodo, jog jos finansinė padėtis šiuo metu yra pakankama pašalinti būsimo galimai palankaus ieškovei sprendimo neįvykdymo grėsmę. Taigi, minėti nauji duomenys neleidžia daryti pagrįstos išvados, jog apeliantės finansinė padėtis yra stabili, todėl pripažintina, jog ieškinio suma nagrinėjamu atveju apeliantei laikytina didele ir turi būti užtikrinta. Faktas, kad atsakovė įsiskolinimų valstybei neturi ir joje dirba 16 asmenų, savaime nepatvirtina, jog atsakovės finansinė padėtis yra stabili ir (ar) šių duomenų, nesant pateiktam įmonės balansui, objektyviai pakanka spręsti, jog atsakovė yra moki, todėl būsimo sprendimo įvykdymas nebus komplikuotas, apsunkintas ir pan. Be to, apeliantė pati pripažįsta ir pateikia įrodymus, jog turi kitų kreditorių. Ši aplinkybė leidžia teigti, jog apeliantės finansinė padėtis nėra pakankama tinkamai vykdyti prisiimtus finansinius įsipareigojimus.

17CPK 145 str. 2 d. reglamentuojama, kad laikinosios apsaugos priemonės parenkamos vadovaujantis ekonomiškumo ir proporcingumo principais, kurie reiškia, kad laikinosios apsaugos priemonės turi būti parenkamos taip, kad maksimaliai užtikrintų būsimo teismo sprendimo įvykdymą, bet kartu nesukeltų atsakovui nuostolių arba šie nuostoliai būtų minimalūs. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, apeliantei pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės yra proporcingos ir nevaržo apeliantės daugiau, nei būtina teisėtam tikslui (ieškovės reikalavimų įvykdymo užtikrinimui) pasiekti. Nagrinėjamu atveju apeliantės veikla nėra visiškai apribota, nes lėšų areštas taikytas tik nesant kito turto, tai yra ji turi galimybę vykdyti ūkinę veiklą, atsiskaityti su darbuotojais bei mokėti mokesčius. Taikytos priemonės užtikrina dalyvaujančių byloje šalių lygiateisiškumo principą ir jų interesų pusiausvyrą. Todėl teismas atmeta kaip nepagrįstus apeliantės argumentus, kad pirmosios instancijos teismas visiškai nepagrįstai taikė laikinąsias apsaugos priemones. Pirmosios instancijos teismas laikinąsias apsaugos priemones taikė neviršydamas pareikšto reikalavimo masto, be to, teismas nurodė antstoliui nustatyti konkrečią lėšų sumą, kuri per vieną kalendorinį mėnesį gali būti panaudota operacijoms atlikti. Įrodymų, kad atsakovė kreipėsi į antstolį, teikė įrodymus dėl šios sumos nustatymo, byloje nėra. Pažymėtina ir tai, kad atsakovė gali pasinaudoti savo teise įnešti užstatą arba pateikti laidavimą, tokiu atveju laikinosios apsaugos priemonės netaikytinos (CPK 148 str. 2 d.). Jeigu atsakovė mano, kad ieškinys nepagrįstas, o ieškovės prašymu taikytos laikinosios apsaugos priemonės daru nuostolius, tai turi teisę reikalauti nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo arba reikšti atitinkamą ieškinį (CPK 146 str.).

18Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas turėjo pagrindą konstatuoti, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių galimo palankaus ieškovei sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti neįmanomas, todėl pritaikydamas laikinąsias apsaugos priemones, nepažeidė įstatymo reikalavimų (CPK 144 str., 145 str.). Skundžiama nutartimi apeliantės turtui taikytos laikinosios apsaugos priemonės yra proporcingos siekiamiems tikslams ir užtikrina ieškovės, prašančios taikyti laikinąsias apsaugos priemones, bei apeliantės, kuriai pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, teisėtų interesų pusiausvyrą.

19Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismo nutartis pagrįsta ir teisėta, todėl ją keisti ar naikinti atskirajame skunde nurodytais motyvais nėra pagrindo (CPK 329 str. 1 d., 330 str., 338 str.). Atskirojo skundo argumentai atmestini kaip neįrodyti, o skundžiama nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

20Dėl bylinėjimosi išlaidų

21Atsakovės atskirasis skundas atmestinas, todėl apeliantės atstovo advokato G. D. 2016-04-14 prašymas priteisti atsakovei iš ieškovės 281,32 Eur bylinėjimosi išlaidas, netenkintinas (CPK 93 str. 1 d.).

22Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336–339 straipsniais, teismas

Nutarė

23Plungės rajono apylinkės teismo 2016 m. vasario 4 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Irma Čuchraj,... 2. ieškovė pirmosios instancijos teismui pateikė ieškinį, juo prašo... 3. Plungės rajono apylinkės teismas 2016-02-04 nutartimi prašymą tenkino.... 4. Atskiruoju skundu apeliantė prašo panaikinti Plungės rajono apylinkės... 5. Ieškovė atsiliepimu su atsakovės atskiruoju skundu nesutinka. Teigia, jog... 6. Atskirasis skundas atmestinas.... 7. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis... 8. Dėl naujų įrodymų ... 9. Atsakovės kartu su skundu pateikti įrodymai (atsakovės kreditorių sąrašas... 10. Dėl ginčo esmės... 11. Šioje byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismas... 12. Procesinis teisinis laikinųjų apsaugos priemonių pobūdis lemia tai, kad... 13. Teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali... 14. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad ieškovė kreipėsi į pirmosios... 15. Antroji laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlyga yra konstatavimas, kad,... 16. Šiuo atveju, apeliantės su skundu pateikti dokumentai, jai nepateikus... 17. CPK 145 str. 2 d. reglamentuojama, kad laikinosios apsaugos priemonės... 18. Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas... 19. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismo... 20. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 21. Atsakovės atskirasis skundas atmestinas, todėl apeliantės atstovo advokato... 22. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336–339... 23. Plungės rajono apylinkės teismo 2016 m. vasario 4 d. nutartį palikti...