Byla e2-1630-407/2018
Dėl bankroto bylos iškėlimo, trečiasis asmuo – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vigintas Višinskis,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Aerotraining Technics“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2018 m. rugpjūčio 20 d. nutarties civilinėje byloje Nr. eB2-4269-565/2018 pagal ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus pareiškimą atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Aerotraining Technics“ dėl bankroto bylos iškėlimo, trečiasis asmuo – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

3Teismas

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Ieškovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – VSDFV) Vilniaus skyrius kreipėsi į teismą, prašydamas iškelti atsakovei UAB „Aerotraining Technics“ bankroto bylą.

82.

9Nurodė, kad atsakovė UAB „Aerotraining Technics“ nesilaiko nustatytos valstybinio socialinio draudimo įmokų mokėjimo tvarkos, todėl įsiskolinimas VSDF biudžetui nuo 2014 metų nuolat didėja. 2018 m. gegužės 28 d. duomenimis UAB ,,Aerotraining Technics“ VSDF biudžetui yra skolinga 3 461,66 Eur. Taikytos priverstinio išieškojimo priemonės nebuvo veiksmingos, atsakovė neturi registruotino nekilnojamojo turto ir transporto priemonių.

10II.

11Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

123.

13Vilniaus apygardos teismas 2018 m. rugpjūčio 20 d. nutartimi atsisakė iškelti bankroto bylą atsakovei UAB ,,Aerotraining Technics“.

144.

15Teismas nurodė, kad pagal 2018 m. rugpjūčio 9 d. tarpinius UAB ,,Aerotraining Technics“ finansinės atskaitomybės dokumentus įmonės turtą sudaro 21 756 Eur (ilgalaikis turtas – 16 385 Eur, trumpalaikis turtas – 5 371 Eur), mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudaro 3 462 Eur, iš kurių visa ši suma yra per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai, bendrovės grynasis pelnas yra 23 995 Eur.

165.

17Teismas pažymėjo, kad atsakovė pateikė teismui įrodymus – 2018 m. liepos 31 d. ilgalaikio turto likučių pagal nusidėvėjimo normas sąrašą, kuris patvirtina atsakovės turimo turto vertę.

186.

19Teismas nurodė, kad praėjusiais – 2017 m. įmonės turtą sudarė 24 791 Eur (19 420 Eur ilgalaikis turtas, 5 371 Eur trumpalaikis turtas), mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudarė 30 492 Eur (11 081 Eur po vienerių metų mokėtinos sumos ir įsipareigojimai, 19 411 Eur per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai), bendrovės nuostoliai – 8 601 Eur. Teismas sprendė, kad atsakovės finansiniai rodikliai gerėja, įmonė stengiasi išlikti aktyvia rinkos dalyve.

207.

21Teismas nurodė, kad pagal 2018 m. liepos 31 d. UAB ,,Aerotraining Technics“ kreditorių sąrašą, atsakovė turi tik vieną kreditorių – VSDFV, kuriam skolinga 3 462 Eur. Pagal viešuosius duomenis UAB ,,Aerotraining Technics“ taip pat turi 53,35 Eur mokestinę nepriemoką VMI.

228.

23Teismas sprendė, kad atsakovės pradelsti įsipareigojimai neviršija pusės į balansą įrašyto turto vertės, todėl įmonė yra moki. Be to, atsakovė yra pateikusi paraišką Civilinės aviacijos administracijai dėl orlaivių techninės priežiūros ir techninio aptarnavimo bei skrydžio simuliatorių gamybos ir aptarnavimo sertifikato gavimo, tačiau sertifikatas dar nėra gautas, todėl įmonė negali aktyviai vykdyti veiklos.

24III.

25Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

269.

27Atskirajame skunde ieškovas VSDFV Vilniaus skyrius prašo Vilniaus apygardos teismo 2018 m. rugpjūčio 20 d. nutartį panaikinti. Skundas grindžiamas šiais argumentais:

289.1.

29UAB „Aerotraining Technics“ nevykdo savo mokestinių prievolių ieškovui nuo 2014 m. rugsėjo mėn., įsiskolinimas nuolat didėja. Atsakovė nuo 2017 m. liepos mėn. nepateikia ataskaitų apie socialinio draudimo įmokas, todėl nurodomas 3 461,66 Eur įsiskolinimas yra negalutinis, o galimai didesnis.

309.2.

31Pagrindiniu įrodymu, pagrindžiančiu atsakovės mokumą, teismas laikė UAB ,,Aerotraining Technics“ tarpinius finansinės atskaitomybės dokumentus. Tačiau įmonės mokumą ir finansines galimybes reikia vertinti pagal realias įmonės galimybes ir objektyvius faktinius duomenis. Šiuo metu įmonėje dirba tik 2 darbuotojai, kuriems įsiteisėjusiu VSDFV Vilniaus skyriaus 2017 m. liepos 20 d. sprendimu įrašyta valstybinio socialinio draudimo pabaiga, konstatavus, kad draudėjas veiklos nevykdo. Be to, atsakovė neturi licencijos verstis savo veikla, neturi transporto priemonių.

329.3.

33Teismui pateiktuose tarpiniuose dokumentuose nurodomo ilgalaikio ir trumpalaikio turto vertė paremta subjektyvia atsakovės nuomone, o ne rinkos kaina. Nei atsakovė nurodė, nei teismas ėmėsi priemonių nustatyti ar tas turtas realiai egzistuoja, ar atitinka dokumentuose nurodytą vertę. Be to, antstolis jokio atsakovės turto neranda ir atitinkamai negali išieškoti skolos. Tai, kad dokumentuose nurodyti neobjektyvūs ir tikrovės neatitinkantys duomenys, patvirtina ir faktas, kad atsakovė nei karto nepateikė ieškovui dokumentų patikrinimui, nepaisant to, kad buvo reikalaujama.

349.4.

352017 m. buvo sprendžiamas klausimas dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei. Tuomet atsakovė teismui irgi nurodė, kad kreipėsi į Civilinės aviacijos administraciją su prašymu dėl sertifikato veiklai, o prašymas svarstomas 90 dienų. 2018 m. atsakovė vėl nurodo, kad kreipėsi į Civilinės aviacijos administraciją dėl sertifikato gavimo ir administracija jos prašymą nagrinės 6 mėn. Taigi atsakovė kiekvieną kartą, kai jai inicijuojama bankroto byla, kreipiasi dėl sertifikato gavimo, o teismas daro prielaidą, kad įmonė vykdo veiklą ir yra moki, nors neturėdama sertifikato realiai veiklos negali vykdyti.

3610.

37Atsakovė UAB „Aerotraining Technics“ prašo ieškovo atskirąjį skundą atmesti ir skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

3810.1.

39UAB „Aerotraining Technics“ skola ieškovui atsirado tik nuo 2016 m. gruodžio 5 d. ir nuo tada iki 2018 m. rugsėjo 4 d. padidėjo apie 10 Eur suma. Taigi ieškovas klaidina teismą teiginiais, kad atsakovės įsiskolinimas ieškovui nuolat didėja.

4010.2.

41Ieškovas pats visus atsakovės darbuotojus išregistravo ir atsakovę atjungė nuo VSDFV portalo, todėl ataskaitų elektroniniu būdu pateikti nėra galimybės.

4210.3.

43UAB „Aerotraining Technics“ pateikė į bylą mokėjimo kvitą, kuris patvirtina, kad 2018 m. kovo 23 d. įmonė sumokėjo kitam kreditoriui VMI – 1 510,55 Eur sumą.

4410.4.

45Atsakovės turimo ilgalaikio turto vertė, kuri nurodyta dokumentuose, yra pagrįsta, atsakovė turi visus tai patvirtinančius buhalterinius dokumentus, turto įsigijimo sąskaitas-faktūras. Antstoliui atsakovė pateikė ilgalaikio turto sąrašą, tačiau antstolis po duomenų apie turtą gavimo nesiėmė absoliučiai jokių veiksmų turtui realizuoti – nebuvo atvykęs į vietą apžiūrėti ir aprašyti UAB „Aerotraining Technics“ turto.

4610.5.

47Atsakovė nei karto iš ieškovo nėra gavusi jokių reikalavimų pateikti dokumentus.

4810.6.

49Pasikeitus teisės aktams, reglamentuojantiems Civilinės aviacijos administracijos veiklą, prašymų svarstymo terminai iš 90 dienų pakeisti į neribotus. Todėl šiuo metu pagal 2017 m. pateiktą prašymą atsakovė taiso administracijos nurodytus trūkumus – reikia įsigyti naujų įrankių orlaivių remontui. Šiuo tikslu yra numatyta pasirašyti sutartis su užsienio investuotojais Avia Era Global Limited.

50Teismas

konstatuoja:

51IV.

52Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

5311.

54Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria atsisakyta iškelti įmonės bankroto byla, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Šį klausimą apeliacinės instancijos teismas sprendžia vadovaudamasis atskirojo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindais bei patikrina, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320, 338 straipsniai). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nagrinėjamoje byloje nenustatyta, byloje nėra pagrindo peržengti atskirojo skundo ribas.

5512.

56Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme (toliau – ĮBĮ) įmonės nemokumas apibrėžiamas kaip būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalis, 9 straipsnio 7 dalies 1 punktas). Įmonės nemokumas nustatomas išanalizavus įmonės finansinius duomenis, iš kurių svarbiausi yra įmonės pradelsti įsipareigojimai, jų santykis su įmonės turto verte bei įmonės veiklos rezultatai, atspindintys galimybes vykdyti įsipareigojimus kreditoriams bei toliau išlikti aktyviu rinkos dalyviu.

5713.

58Teismų praktikoje pažymima, kad bankroto bylos iškėlimo klausimo nagrinėjimas yra grindžiamas teisine prezumpcija, pagal kurią mokumo pagrindimo našta perkeliama įmonei, kuriai prašoma iškelti bankroto bylą (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. gruodžio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-2184-798/2016; 2018 m. vasario 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-525-241/2018). Kiekvienoje konkrečioje situacijoje teismas turi spręsti dėl byloje esančių įrodymų pakankamumo ir patikimumo, įvertinti, ar nėra prieštaravimų tarp įrodymų, ar šalutiniai duomenys patvirtina pagrindinius, ar nuoseklūs šalutiniai įrodomieji faktai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. lapkričio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-539/2013).

5914.

60Atsakovė į bylą pateikė tarpinį 2018 m. rugpjūčio 9 d. balansą, iš kurio matyti, kad bendrovės turto vertė sudaro 21 756 Eur (ilgalaikis turtas – 16 385 Eur, trumpalaikis turtas – 5 371 Eur), mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudaro 3 462 Eur, iš kurių visa suma yra per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai. Atsakovė teismui taip pat pateikė kreditorių sąrašą, iš kurio matyti, kad atsakovė turi tik vieną kreditorių – VSDFV, kuriam skolinga 3 462 Eur, ir 2018 m. liepos 31 d. ilgalaikio turto likučių pagal nusidėvėjimo normas sąrašą, kuriame nurodyta bendrovės kilnojamojo materialaus (veikloje naudojamo) turto vertė – 16 385,20 Eur.

6115.

62Pirmosios instancijos teismas, atsižvelgęs į atsakovės pateiktus finansinius dokumentus, sprendė, kad atsakovė realiai disponuoja 16 385,20 Eur vertės turtu, o jos pradelsti įsipareigojimai sudaro 3 515,35 Eur (3 462 Eur skola VSDFV ir 53,35 Eur mokestinė nepriemoka VMI), t. y. atsakovės pradelsti įsipareigojimai neviršija pusės į balansą įrašyto turto vertės, todėl bendrovė yra moki (ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalis, 9 straipsnio 7 dalies 1 punktas).

6316.

64Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pirmosios instancijos teismas tik formaliai įvertino įmonės mokumą. Teismas nesiaiškino, ar atsakovės pateikto tarpinio balanso duomenys atspindi tikrąją įmonės finansinę padėtį, ar jame yra nurodyta realaus turto vertė, kokio dydžio yra pradelsti įsipareigojimai. Vien 2018 m. liepos 31 d. ilgalaikio turto likučių pagal nusidėvėjimo normas sąrašas nepatvirtina realiai įmonės turimo ilgalaikio materialaus turto vertės ir atsakovės galimybes vykdyti įsipareigojimus kreditoriams. Iš bylos duomenų matyti, kad skola VSDF biudžetui visiškai nėra dengiama nuo 2016 m. gruodžio 5 d. Bylos duomenys patvirtina, kad atsakovė neturi nekilnojamojo turto ir transporto priemonių, piniginių lėšų banko sąskaitose. Pažymėtina, kad ieškovo pradėtas priverstinis išieškojimas nebuvo veiksmingas – antstolė B. Č. 2018 m. gegužės 22 d. rašte dėl informacijos pateikimo konstatavo, kad UAB „Aerotraining Technics“ neturi ne tik nekilnojamojo, bet ir kilnojamojo turto. Nors atsakovė nurodė, kad antstolė nebuvo atvykusi aprašyti UAB „Aerotraining Technics“ turto, tačiau teismas šių aplinkybių netyrė, nepašalino prieštaravimų tarp byloje esančių įrodymų.

6517.

66Pirmosios instancijos teismo išvada apie atsakovės finansinės padėties pagerėjimą taip pat nėra paremta faktiniais duomenimis. Pagal UAB „Aerotraining Technics“ balansą už 2017 m., bendrovės turtą sudarė 24 791 Eur (19 420 Eur ilgalaikis turtas, 5 371 Eur trumpalaikis turtas), mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudarė 30 492 Eur (11 081 Eur po vienerių metų mokėtinos sumos ir įsipareigojimai, 19 411 Eur per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai). Atsižvelgus į tai, kad atsakovei iki šiol nėra suteikta licencija jos įstatuose nurodytai veiklai vykdyti (orlaivių remontas, techninė priežiūra, orlaivių pilotų ir aviacijos specialistų mokymas), nesant duomenų apie pinigines lėšas banko sąskaitose, kyla pagrįstos abejonės kokiu būdu per laikotarpį nuo 2017 m. gruodžio 31 d. iki 2018 m. liepos 31 d., iš esmės nepakitus balanse nurodytai turto vertei, atsakovė sugebėjo sumažinti finansinių įsipareigojimų dydį nuo 30 492 Eur iki 3 515,35 Eur, kodėl bent iš dalies nebuvo dengiama skola VSDF biudžetui.

6718.

68Atkreiptinas dėmesys, kad nustačius, jog įmonė eilę metu nesugeba bent iš dalies atsiskaityti su tais pačiais kreditoriais, įmonė galėtų būti pripažinta nemokia pradelstiems įsipareigojimams net ir neviršijant pusės balansinės turto vertės (Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. vasario 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-505-798/2018). Tai iš esmės atitinka ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 2 punkte nustatytą sąlygą, kuri sudaro savarankišką bankroto bylos iškėlimo pagrindą.

6919.

70Remiantis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas pagal byloje esančius duomenis neturėjo pagrindo daryti išvados, kad atsakovė ĮBĮ prasme yra moki (CPK 185 straipsnis). Atsižvelgus į tai, skundžiama nutartis naikintina ir klausimas dėl bankroto bylos UAB „Aerotraining technics“ iškėlimo perduotinas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo, pažymint, kad būtent atsakovei tenka pareiga įrodyti savo mokumą ir galimybes atsiskaityti su kreditoriais, kuri gali būti įgyvendinta teismui pateikus duomenis, kuriais būtų pašalintos aukščiau nurodytos abejonės dėl jos mokumo.

71Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

72Vilniaus apygardos teismo 2018 m. rugpjūčio 20 d. nutartį panaikinti ir perduoti klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Aerotraining Technics“ pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vigintas... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės... 3. Teismas... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Ieškovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – VSDFV)... 8. 2.... 9. Nurodė, kad atsakovė UAB „Aerotraining Technics“ nesilaiko nustatytos... 10. II.... 11. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 12. 3.... 13. Vilniaus apygardos teismas 2018 m. rugpjūčio 20 d. nutartimi atsisakė... 14. 4.... 15. Teismas nurodė, kad pagal 2018 m. rugpjūčio 9 d. tarpinius UAB... 16. 5.... 17. Teismas pažymėjo, kad atsakovė pateikė teismui įrodymus – 2018 m. liepos... 18. 6.... 19. Teismas nurodė, kad praėjusiais – 2017 m. įmonės turtą sudarė 24 791... 20. 7.... 21. Teismas nurodė, kad pagal 2018 m. liepos 31 d. UAB ,,Aerotraining Technics“... 22. 8.... 23. Teismas sprendė, kad atsakovės pradelsti įsipareigojimai neviršija pusės... 24. III.... 25. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 26. 9.... 27. Atskirajame skunde ieškovas VSDFV Vilniaus skyrius prašo Vilniaus apygardos... 28. 9.1.... 29. UAB „Aerotraining Technics“ nevykdo savo mokestinių prievolių ieškovui... 30. 9.2.... 31. Pagrindiniu įrodymu, pagrindžiančiu atsakovės mokumą, teismas laikė UAB... 32. 9.3.... 33. Teismui pateiktuose tarpiniuose dokumentuose nurodomo ilgalaikio ir... 34. 9.4.... 35. 2017 m. buvo sprendžiamas klausimas dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei.... 36. 10.... 37. Atsakovė UAB „Aerotraining Technics“ prašo ieškovo atskirąjį skundą... 38. 10.1.... 39. UAB „Aerotraining Technics“ skola ieškovui atsirado tik nuo 2016 m.... 40. 10.2.... 41. Ieškovas pats visus atsakovės darbuotojus išregistravo ir atsakovę atjungė... 42. 10.3.... 43. UAB „Aerotraining Technics“ pateikė į bylą mokėjimo kvitą, kuris... 44. 10.4.... 45. Atsakovės turimo ilgalaikio turto vertė, kuri nurodyta dokumentuose, yra... 46. 10.5.... 47. Atsakovė nei karto iš ieškovo nėra gavusi jokių reikalavimų pateikti... 48. 10.6.... 49. Pasikeitus teisės aktams, reglamentuojantiems Civilinės aviacijos... 50. Teismas... 51. IV.... 52. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 53. 11.... 54. Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria atsisakyta iškelti... 55. 12.... 56. Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme (toliau – ĮBĮ) įmonės... 57. 13.... 58. Teismų praktikoje pažymima, kad bankroto bylos iškėlimo klausimo... 59. 14.... 60. Atsakovė į bylą pateikė tarpinį 2018 m. rugpjūčio 9 d. balansą, iš... 61. 15.... 62. Pirmosios instancijos teismas, atsižvelgęs į atsakovės pateiktus... 63. 16.... 64. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pirmosios instancijos teismas tik... 65. 17.... 66. Pirmosios instancijos teismo išvada apie atsakovės finansinės padėties... 67. 18.... 68. Atkreiptinas dėmesys, kad nustačius, jog įmonė eilę metu nesugeba bent iš... 69. 19.... 70. Remiantis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja,... 71. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 72. Vilniaus apygardos teismo 2018 m. rugpjūčio 20 d. nutartį panaikinti ir...