Byla e2-2238-750/2016
Dėl skolos, delspinigių ir palūkanų priteisimo

1Šilutės rajono apylinkės teismo teisėja Dalia Zimantienė,

2sekretoriaujant Vaidai Gumuliauskienei,

3viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Nordecum“ ieškinį atsakovei V. K. dėl skolos, delspinigių ir palūkanų priteisimo,

Nustatė

4Ieškovė UAB „Nordecum“ ieškiniu prašo priteisti iš atsakovės V. K. 1145,53 Eur negrąžinto kredito, 562 Eur nesumokėtų palūkanų, 153,68 Eur delspinigių, 5 procentus metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad 2013-08-11 ieškovė ir atsakovė, naudodami nuotolinio ryšio priemones, sudarė Vartojimo kredito sutartį PS 917542, pagal kurią ieškovė suteikė atsakovei 1448,10 Eur kreditą 1080 dienų terminui, o atsakovė įsipareigojo savalaikiai grąžinti kreditą bei mokėti 41,86 proc. metines palūkanas. Šio kredito bendros vartojimo kredito kainos metinė norma – 50,90 proc. Atsakovė kredito negrąžino, palūkanų bei delspinigių nemokėjo, todėl iš jos turėtų būti priteistas negrąžintas 1145,53 Eur negrąžintas kreditas, 562 Eur nesumokėtos palūkanos (nuo 2014-08-07 iki 2016-06-26). Taip pat nurodo, kad iš atsakovės turėtų būti priteisti 153,68 Eur delspinigiai, skaičiuojami už laikotarpį nuo 2016-01-03 iki 2016-06-30 (180 d.).

5Ieškovės atstovas teismo posėdyje nedalyvavo, gautas prašymas bylą nagrinėti ieškovės atstovui nedalyvaujant. Atsakovė atsiliepimo į ieškinį nepateikė, į teismo posėdį neatvyko, jai apie teismo posėdžio laiką ir vietą pranešta tinkamai viešo paskelbimo būdu (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 130 str.), prašymo atidėti bylos nagrinėjimą nepateikė. Esant šioms aplinkybėms, byla nagrinėtina, šalims nedalyvaujant (CPK 246 str. 2 d.).

6Ieškinys tenkintinas iš dalies.

7Kaip matyti iš bylos medžiagos, šalys 2013-08-11, naudodami nuotolinio ryšio priemones, sudarė Vartojimo kredito sutartį PS 917542, pagal kurią ieškovė suteikė atsakovei 1448,10 Eur kreditą 1080 dienų terminui, o atsakovė įsipareigojo savalaikiai grąžinti kreditą bei mokėti 41,86 proc. metines palūkanas. Šio kredito bendros vartojimo kredito kainos metinė norma – 50,90 proc. Ieškovė nurodė, kad atsakovė kredito negrąžino, palūkanų bei delspinigių nemokėjo, todėl iš jos turėtų būti priteistas negrąžintas 1145,53 Eur negrąžintas kreditas, 562 Eur nesumokėtos palūkanos (nuo 2014-08-07 iki 2016-06-26). Taip pat nurodo, kad, vadovaujantis LR Vartojimo kredito įstatymo 11 str. 8 d., iš atsakovės turėtų būti priteisti 153,68 Eur delspinigiai, skaičiuojami už laikotarpį nuo 2016-01-03 iki 2016-06-30 (180 d.), skaičiuojant po 0,05 proc. už kiekvieną pradelstą mokėti dieną nuo pradelstos sumokėti sumos.

8Šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.200 str. 1 d., 6.38 str.). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę (CK 6.59 str.). Paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą paskolos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka (CK 6.873 str.). Atsakovė prievolę mokėti pagal sutartį pažeidė, todėl iš jos ieškovės naudai priteistinas 1145,53 Eur negrąžintas kreditas, 153,68 Eur delspinigių (CK 6.63 str. 1 d. 1 p. ir 2 p., 6.71 str., 6.72 str., 6.256 str. 2 d.).

9Ieškovę ir atsakovą sieja teisiniai santykiai, atsiradę iš jų sudarytos Vartojimo kredito sutarties. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad valstybė gina vartotojo interesus. Ir Europos Sąjungos, ir nacionaliniai teisės aktai įtvirtina padidintą vartotojo teisių apsaugą ir numato, jog vartojimo sutartims, be bendrųjų sutarčių teisės normų, taip pat taikomos specialios normos, užtikrinančios didesnę vartotojo teisių apsaugą. Būtinybę užtikrinti vartotojo, kaip silpnesniosios sutarties šalies, teisių ir teisėtų interesų apsaugą savo praktikoje ne kartą yra akcentavęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (toliau – LAT), konstatuodamas, kad su vartotojų teisių apsauga susijusiuose ginčuose neretai peržengiamos privačių santykių ribos, o vartotojų teisių gynimas vertintinas kaip viešasis interesas, svarbus ne tik pačiam vartotojui, bet ir didelei visuomenės daliai. Todėl teismas turi pareigą vartojimo sutarčių sąlygų atitiktį sąžiningumo kriterijams vertinti ex officio, o vartotojų teisių bylų specifika lemia teismo pareigą būti aktyviam procese, vartojimo sutarties šalis vertinant kaip nelygiavertes ir vartotoją laikant silpnesniąja šalimi, o jo teisių apsaugai taikant specialų vartotojo teisių gynimo mechanizmą, kurio vienas iš aspektų yra tas, kad vartotojas nesaistomas vartojimo sutartyje įtvirtintų nesąžiningų sąlygų (LAT nutartis civilinėse bylose Nr.3K-3-536/2008; Nr.3K-3-502/2009; Nr.3K-3-397/2011). Teismo pareiga ex officio įvertinti vartojimo sutarties sąlygas sąžiningumo aspektu turi būti vykdoma visuotinai, nepriklausomai nuo to, kokią teisminę procedūrą taikant priimamas su tokių sąlygų vertinimu susijęs procesinis sprendimas (LAT nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-272/2011). CK 6.874 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad tais atvejais, kai paskolos gavėjas pažeidžia prievolę laiku grąžinti paskolą, jis privalo mokėti paskolos davėjui CK 6.210 straipsnyje nustatytas palūkanas arba sutartines palūkanas nuo tos dienos, kurią paskolos suma turėjo būti grąžinta iki jos grąžinimo dienos, neatsižvelgiant į palūkanų, nustatytų CK 6.37 straipsnyje, mokėjimą, jeigu paskolos sutartyje nenustatyta ko kita. Šios palūkanos kompensuoja minimalius kreditoriaus nuostolius dėl tolesnio naudojimosi pinigais po sutarties įvykdymo termino praleidimo (LAT 2003-09-18 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-751/2003, 2004-03-03 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-161/2004, 2005-09-28 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-434/2005, 2007-06-29 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-298/2007). Tačiau kreditorius gali nesąžiningai nustatyti neprotingai dideles palūkanas, ir iš to pasipelnyti, todėl teismas turi vertinti, ar susitarimas dėl palūkanų dydžio nepažeidžia iš esmės šalių interesų pusiausvyros, ar jis neprieštarauja sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principams (LAT nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-908/2001). Kaip nutartyse ne kartą yra konstatavęs Lietuvos apeliacinis teismas, palūkanoms mutatis mutandis taikomos CK 6.73 straipsnio 2 dalies ir 6.258 straipsnio 3 dalies normos, leidžiančios teismui mažinti akivaizdžiai per dideles netesybas (nutartys civilinėse bylose Nr. 2A-174/2005; Nr. 2A-325/2007; Nr. 2A-131/2012), todėl teismas turi teisę sumažinti ir šalių susitarimu nustatytas palūkanas, kurios yra neprotingai didelės ir pažeidžia sąžiningumo ir teisingumo principus. Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 21 straipsnyje numatyta, kad bendra vartojimo kredito kaina turi būti protinga, pagrįsta, atitikti sąžiningos verslo praktikos reikalavimus ir nepažeisti vartojimo kredito gavėjo ir vartojimo kredito davėjo interesų pusiausvyros. Ieškovės prašomos priteisti 562 Eur palūkanos laikytinos neprotingai didelėmis. Šiuo atveju palūkanų mokėjimo funkcija transformuojasi į kreditoriaus pasipelnymą lupikaujant. Taip įgyvendinama kreditoriaus teisė į mokėjimo palūkanas prieštarauja šios subjektinės teisės paskirčiai, geriems verslo papročiams ir visuomenės moralės principams, pagal kuriuos pelnymasis iš skolininko nemokumo yra tradiciškai smerkiami. Atsižvelgdamas į konkrečios bylos aplinkybes, į skolos ir palūkanų dydį bei jų susidarymo laikotarpį, ir remdamasis CK 1.5 straipsniu, 6.73 straipsnio 2 dalimi ir 6.258 straipsnio 3 dalimi, teismas turi teisę mažinti sutartimi nustatytas palūkanas, todėl paskaičiuotos palūkanos mažintinos perpus – iki 281 Eur.

10Taip pat už termino įvykdyti piniginę prievolę praleidimą iš atsakovės priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str., 6.210 str. 1 d.).

11Iš atsakovės priteistinos ir bylinėjimosi išlaidos: 42 Eur žyminio mokesčio ieškovei (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 7 d., 93 str. 2 d.).

12Teismas, vadovaudamasis CPK 259 str., 260 str., 270 str.,

Nutarė

13Ieškinį patenkinti iš dalies.

14Priteisti iš atsakovės V. K., asmens kodas ( - )

15- 1145,53 Eur negrąžinto kredito,

16- 281 Eur nesumokėtų palūkanų,

17- 153,68 Eur delspinigių,

18- 5 proc. metinių palūkanų už priteistą 1580,21 Eur sumą nuo 2016-07-26 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo,

19- 42 Eur bylinėjimosi išlaidų ieškovei UAB „Nordecum“, juridinio asmens kodas 302535232.

20Kitą ieškinio dalį atmesti.

21Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui, skundą paduodant per Šilutės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai