Byla 2-1593-214/2014
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Sigita Bružienė,

2sekretoriaujant Sandrai Gulevičiūtei,

3dalyvaujant atsakovui R. J., nedalyvaujant ieškovo „Swedbank“, AB atstovui, žodinio proceso tvarka viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo „Swedbank“, AB ieškinį atsakovui R. J. dėl skolos priteisimo ir

Nustatė

4Ieškovas „Swedbank“, AB (toliau – ieškovas), kreipėsi į teismą su ieškiniu (b. l. 4-6) bei patikslintu ieškiniu (b.l. 58-60) atsakovui R. J. (toliau – atsakovas) dėl skolos priteisimo. Ieškovas teismo prašė priteisti iš atsakovo R. J. 14616,95 Lt skolos, 12 procentų dydžio sutartines palūkanas už negrąžintą 9 999,78 Lt dydžio kredito sumą, skaičiuojant nuo 2013-03-15 iki visiško kredito grąžinimo, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 439 Lt žyminio mokesčio.

5Ieškovas ieškinyje nurodė, jog ieškovas „Swedbank“, AB, kurio buvęs pavadinimas AB bankas „Hansabankas“ su atsakovu R. J. 2006-02-22 pasirašė kreditinės mokėjimo kortelės sutartį Nr. 06-007444-RK, pagal kurią ieškovas atsakovui suteikė 3 500 Lt sumos kredito limitą RK Kredito sutartyje nurodytoje atsakovui atidarytoje sąskaitoje, bei išdavė kreditinę mokėjimo kortelę. 2007-07-12 šalys pasirašė kreditinės lanksčių įmokų kortelės sutarties Nr. 06-007444-RK pakeitimą. Atsakovas nevykdė paimto kredito dalinių grąžinimų RK Kredito sutartyje numatytomis dalimis ir terminais bei nevykdė kitų įsipareigojimų pagal RK Kredito sutartį, todėl buvo įspėtas apie RK Kredito sutarties nevykdymo pasekmes, tačiau atsakovas kredito sutarties pažeidimų nepašalino. Atsakovo skola bankui pagal šią kredito sutartį yra 14 616,95 Lt, iš jų: 9 999,78 Lt negrąžinto kredito, 2 423,45 Lt nesumokėtų palūkanų už negrąžintą kreditą, 1 810 Lt nesumokėtų delspinigių už negrąžintą kreditą, 383,72 Lt nesumokėtų delspinigių už nesumokėtas palūkanas.

6Atsakovas R. J. atsiliepime į ieškinį (b. l. 31-32) bei atsiliepime į patikslintą ieškinį (b. l. 139) nurodė, sutinka su pagrindinio įsipareigojimo - likusios kredito dalies ir palūkanų sumokėjimu, tačiau skaičiuojami delspinigiai yra neproporcingai dideli, bei neatitinka bendrųjų teisingumo ir sąžiningumo kriterijų, įstatyme įtvirtinto teisingo atlyginimo už termino praleidimą, todėl prašo juos sumažinti iki 0,05 procento už kalendorinę dieną nuo sumos, kurios mokėjimo terminas praleistas (tai atitiktų 5 procentų metinių palūkanų normą). Be to, atsižvelgiant į CK 6.210 str. 1 d. įtvirtintą įstatyminį taikytinų metinių palūkanų dydis už termine įvykdyti prievole praleidimą – 5 proc., bei aplinkybę, kad atsakovas ketina geranoriškai baigti vykdyti RK kredito sutartį, skaičiuojamos palūkanos yra neprotingai didelės, prašo teismo sumažinti priteistinas palūkanas iki 5 procentų marinių palūkanų. Atsakovas prašo ieškovo ieškinį tenkinti dalinai, atmesti ieškinio 1.1 punkte įvardintą keliamą reikalavimą, bei iš atsakovo priteisti 12 423,23 Lt skolą, susidedančią iš 9999,78 Lt negrąžinto kredito, 2423,45 Lt nesumokėtų palūkanų už negrąžintą kreditą, 914,98 Lt nesumokėtų delspinigių už negrąžintą kreditą ir 156,61 Lt nesumokėtų delspinigių už nesumokėtas palūkanas, bei 5 procentų dydžio sutartines palūkanas už negrąžintą 9 999,78 Lt dydžio kredito sumą, skaičiuojant nuo 2013-03-15 iki visiško kredito grąžinimo bankui dienos.

7Ieškovo atstovas į teismo posėdį neatvyko apie posėdžio vietą ir laiką pranešta tinkamai ir laiku (b. l. 145), gautas prašymas bylą nagrinėti ieškovo atstovui nedalyvaujant, kuriame nurodyta, kad ieškovas pilnai palaiko savo ieškinį ir prašo jį patenkinti, prieštarauja dėl skolos atidėjimo 3-6 mėn. laikotarpiu, dėl priteistos skolos vykdymo išdėstymo dalimis ieškovas palieka spręsti teismo nuožiūra (b. l. 146-147).

8Atsakovas R. J. teismo posėdžio metu nurodė, kad su ieškiniu sutinka iš dalies, sutinka su 9 999,78 Lt negrąžinto kredito suma bei 2 423,45 Lt nesumokėtomis palūkanom už negrąžintą kreditą, iš dalies sutinka su prašomais priteisti delspinigiais, sutinka sumokėti 50 proc. prašomos sumos: 914,98 Lt nesumokėtų delspinigių už negrąžintą kreditą ir 156,61 Lt nesumokėtų delspinigių už nesumokėtas palūkanas, bei sutinka su 5 procentų dydžio sutartinėmis palūkanomis už negrąžintą 9 999,78 Lt dydžio kredito sumą. Atsakovas prašo atidėti sprendimo vykdymą 3-6 mėn. bei priteistą skolą išdėstyti dalimis – mokėti po 200 Lt kas mėnesį. Nurodė, kad dėl sunkios materialinės padėties negali sumokėti visos sumos iš karto, kadangi nuo 2014-04-09 pradėjo dirbti serviso ( - ) vadovu ir 3 mėn. bandomuoju laikotarpiu jam bus mokama minimali alga.

9Ieškinys tenkintinas iš dalies.

10Civilinės bylos medžiaga nustatyta, kad šalys 2006-02-22 pasirašė kreditinės mokėjimo kortelės sutartį Nr. 06-007444-RK, pagal kurią ieškovas atsakovui suteikė 3 500 Lt sumos kredito limitą RK Kredito sutartyje nurodytoje atsakovui atidarytoje sąskaitoje, bei išdavė kreditinę mokėjimo kortelę (b. l. 8-11). Taip pat 2007-07-12 šalys pasirašė kreditinės lanksčių įmokų kortelės sutarties Nr. 06-007444-RK pakeitimą (b. l. 61-64). Kredito sutarties šalys taip pat susitarė, kad už suteiktą kreditą bus mokamos 12 procentų dydžio sutartinės palūkanos, o nevykdant įsipareigojimų už kiekvieną uždelstą dieną bus skaičiuojami 0,10 procentų dydžio delspinigiai (b. l. 8-11). Iš ieškovo teismui pateiktų įrodymų – detalaus skolos paskaičiavimo (b. l. 65) matyti, kad 2013 m. kovo 14 d. atsakovo skola bankui pagal RK Kredito sutartį sudarė 14 616,95 Lt, iš jų 9 999,78 Lt negrąžinto kredito, 2 423,45 Lt nesumokėtų palūkanų už negrąžintą kreditą, 1810 Lt nesumokėtų delspinigių už negrąžintą kreditą ir 383,72 Lt nesumokėtų delspinigių už nesumokėtas palūkanas. Teismas nustatė ir tai, kad atsakovas atsiliepimu į patikslintą ieškinį (b. l. 139-140) su ieškinio dalimi, kuria prašoma priteisti likusią kredito dalį ir palūkanas, t.y. viso 14 616,95 Lt (9 999,78 Lt negrąžinto kredito ir 2 423,45 Lt nesumokėtų palūkanų už negrąžintą kreditą), sutiko bei prašė ją tenkinti, t.y. iš esmės šią ieškinio dalį pripažino. Tai, kad skolą pripažįsta atsakovas nurodė ir 2014 m. balandžio 29 d. teismo posėdžio metu (b. l. 164-165). Atsakovo pripažinta ieškinio dalis įrodyta civilinėje byloje esančiais rašytiniais įrodymais: 2006-02-22 kreditinės mokėjimo kortelės sutartimi Nr. 06-007444-RK (b. l. 8-11), „Swedbank‘‘, AB 2012-03-30 ir 2011-11-22 raštais (b. l. 12-13), „Swedbank‘‘, AB 2007-07-12 kreditinės lanksčių įmokų kortelės sutarties Nr. 06-007444-RK pakeitimu (b. l. 61-64) 2013-03-14 skolos paskaičiavimu (b. l. 65), todėl laikytina, kad dėl skolos susidarymo ar jos dydžio ginčo tarp šalių nėra, ieškinys šioje dalyje tenkintinas (Civilinio kodekso 6.71 str., 6.200 str., 6.205 str., 6.870 str., 6.873 str., 6.874 str., 6.881 str., 6.886 str.).

11Dėl palūkanų ir delspinigių priteisimo. Ieškovas patikslintu ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo 12 proc. dydžio sutartinių palūkanų už negrąžintą 9999,78 Lt dydžio kredito sumą, skaičiuojant nuo 2013-03-15 dienos iki visiško kredito grąžinimo bankui dienos, 5 proc. metinių palūkanų už priteistas sumas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Atsakovas prašo per pusę sumažinti nesumokėtus delspinigius už negrąžintą kreditą ir nesumokėtas palūkanas.

12Nustatyta, kad atsakovas neįvykdė paskolos sutarties sąlygų, todėl vadovaujantis CK 6.256 str. 1 d. ir 2 d. bei sudarytos sutarties sąlygomis, jam kyla pareiga sumokėti ieškovui netesybas. Kaip nurodyta sutartyje, atsakovas už kiekvieną termino praleidimo dieną nuo laiku negrąžinto kredito dalies ir palūkanų privalo ieškovui mokėti po 0,1 proc. dydžio delspinigius.

13Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinė teisėjų kolegija 2010-11-02 nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-409/2010 pabrėžė, kad netesybos (bauda, delspinigiai) - tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (CK 6.71 str. 1 d.). Netesybos yra prievolių užtikrinimo būdas, skatinantis skolininką įvykdyti prievolę (CK 6.70, 6.71 str.), taip pat sutartinės civilinės atsakomybės forma (CK 6.256 str. 2 d., 6.258 str. 1 d.). Šalių sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurių jam nereikia įrodinėti, kai skolininkas neįvykdo ar netinkamai įvykdo sutartinę prievolę (pvz. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006-09-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-367/2006; 2007-10-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007; 2007-11-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-503/2007; 2008-08-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008; kt.). Šalių sutartyje sulygtos netesybos yra jų suderinta valia nustatyta sutarties sąlyga, kuri saisto šalis tuo atveju, jeigu sutartis neįvykdoma ar netinkamai įvykdoma. Jeigu šalys sutartyje susitarė dėl tam tikro dydžio netesybų, tai sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo atveju skolininkas negali jo ginčyti, išskyrus atvejus, kai netesybos būtų neprotingos, akivaizdžiai per didelės, atsižvelgiant į konkrečios prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, skolininko elgesį, prievolės sumą ir pan. Tokiems atvejams įstatymų leidėjo įtvirtinta teismo teisė mažinti netesybas (CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.). Taip teismas kontroliuoja netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo šaliai piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti.

14Sutartyje šalių nustatytos netesybos už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą gali būti sumažintos tik CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d. nustatyta tvarka ir pagrindais. Teismas turi teisę mažinti pagal sutartį atsiradusias netesybas tik nustatęs, kad konkrečiu atveju netesybos aiškiai per didelės (neprotingai didelės) arba prievolė iš dalies įvykdyta. Sąvokos „aiškiai per didelės netesybos“ (CK 6.73 str. 2 d.) arba „neprotingai didelės netesybos“ (CK 6.258 str. 3 d.) įstatymo nesukonkretintos. Kriterijus, pagal kuriuos sprendžiama, ar netesybos ne per didelės, nustato ir pagal juos netesybas vertina teismai, nagrinėdami konkrečias bylas. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką teismas, nustatydamas, ar yra pagal CK 6.73 str. ir 6.258 str. nuostatas pagrindas pripažinti netesybas neprotingai (aiškiai) didelėmis ir dėl to jas mažinti, ir spręsdamas, iki kokio dydžio jas mažinti, kiekvienu atveju turi vertinti konkrečios bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.), vadovautis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais ir siekti nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-03-05 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-85/2007; 2007-10-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007; 2007-11-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-503/2007; 2008-08-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008; kt.). Netesybų dydis turi būti vertinamas atsižvelgiant į kiekvienos individualios bylos aplinkybes. Priklausomai nuo faktinės situacijos tas pats netesybų dydis (procentine ar pinigine išraiška) vienu atveju gali būti pripažintas tinkamu, o kitu – aiškiai per dideliu. Teismas, spręsdamas dėl tinkamo netesybų dydžio, pažymi, kad netesybų instituto Lietuvos civilinėje teisėje paskirtis yra kompensacinė, o ne baudinė. Netesybos turi kompensuoti kreditoriaus nuostolius dėl prievolės nevykdymo ar netinkamo jos vykdymo, tačiau kreditorius negali nepagrįstai turtėti bausdamas skolininką.

15Sprendžiant ieškovo reikalavimą priteisti delspinigius, atsižvelgiama į tai, kad ieškovas savo reikalavimą grindžia tik sutartyje įtvirtinta sąlyga. Ieškovo prašomi jo naudai priteisti delspinigiai yra aiškiai per didelės ir neprotingo dydžio netesybos, ženkliai didesnės, nei nurodyto įstatyminio dydžio minimalūs kreditoriaus patirti nuostoliai. Nagrinėjamos bylos atveju, atsižvelgiant į aplinkybes, kad atsakovas yra vartotojas bei sudarydamas sutartį buvo silpnesnioji sutarties pusė ir turėjo ribotas galimybes derėtis dėl sutarties sąlygų, taip pat atsižvelgiant į prievolės sumą, delspinigių susidarymo laikotarpį, laikytina, kad ieškovo prašomi priteisti delspinigiai yra nepagrįstai dideli, todėl prieštarauja pagrindiniams civilinių teisinių santykių – sąžiningumo, protingumo ir teisingumo – principams. Vadovaujantis LR Vartojimo kredito įstatymo 11 str. 8 p. aplinkybė, kad atsakovas sutartinės prievolės tinkamai neįvykdė, nesuteikia pagrindo ieškovui nepagrįstai praturtėti dėl neprotingo dydžio delspinigių atsakovo sąskaita, todėl delspinigių dydis mažintinas iki atsakovo prašomo dydžio, likusioje delspinigių dalyje ieškovo reikalavimas atmestinas kaip nepagrįstas (LR CK 6.73 str. 2 d., 6.188 str. 2 d. 5 p., 6.258 str. 3 d.).

16Kadangi atsakovas praleido terminą įvykdyti piniginę prievolę, pagrįstas ieškovo reikalavimas dėl 5 procentų dydžio metinių palūkanų priteisimo (CK 6.37 str. 2 d., 6.261 str.). Iš atsakovo priteistina ieškovui 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistinos sumos (13520,09 Lt), skaičiuojant jas nuo bylos iškėlimo teisme (2013-04-05) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

17Dėl sprendimo vykdymo išdėstymo

18Atsakovas R. J. prašo išdėstyti sprendimo vykdymą dalimis, nurodo, kad šeimos finansinė situacija sudėtinga – paskelbtas įmonės bankrotas, žmona dirba ketvirčiu etato, jis ieško darbo, be to, šeimoje auga 2 mažamečiai vaikai . Pagal CPK 284 straipsnio 1 dalį teismas turi teisę dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva, atsižvelgdamas į turtinę abiejų šalių padėtį ar kitas aplinkybes, sprendimo įvykdymą atidėti ar išdėstyti, taip pat pakeisti sprendimo vykdymo tvarką. Tuo atveju, jei į teismą dėl sprendimo vykdymo išdėstymo kreipiasi šalis, ji turi bendrą procesinę pareigą įrodyti tokio prašymo pagrįstumą, atskleisti visas aplinkybes, sudarančias pagrindą išdėstyti teismo sprendimo įvykdymą ir pateikti juos patvirtinančius įrodymus (CPK 178 straipsnis). Atsakovo nurodytas aplinkybes dėl sunkios jo turtinės padėties patvirtina byloje pateikti dokumentai – pažyma iš R. N. IĮ apie Ž. J. priskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį , kuris yra žemas , duomenys apie R. J. paskirtą socialinę pašalpą , kuriuose nurodyta, kad jis turi du mažamečius vaikus; atsakovas pateikė banko dokumentus, kuriuose matyti, kad jis pradėjo mokėti ieškovui įsiskolinimą dalimis, todėl teismas sprendžia, kad yra pagrindas tenkinti atsakovo prašymą dėl skolos išdėstymo dalimis mokant ieškovui kiekvieną mėnesį po 200 Lt (CPK 284 straipsniai).

19Ieškinys patenkintas 92 procentų apimtyje. Ieškinį patenkinus iš dalies iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos – ieškovui 404 Lt dalis sumokėto 439 Lt žyminio mokesčio, valstybei išlaidos susijusių su procesinių dokumentų įteikimu byloje sudaro 46 Lt iš atsakovo priteistina – 42 Lt(CPK 79 str., 80 str. 1 d. 1 p., 88 str. 1 d. 3 p., 93 str. 1 d., 96 str.).

20Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259-270 str. teismas

Nutarė

21Ieškinį tenkinti iš dalies.

22Priteisti ieškovui „Swedbank“, AB, į. k. 112029651, buveinė Konstitucijos pr. 20A, Vilnius, a. s. Nr. LT21 7300 0100 7048 0848, „Swedbank“, AB , banko kodas 73000, iš atsakovo R. J., a. k. ( - ) gyv. ( - ), – 13520,09 Lt (trylika tūkstančių penkis šimtus dvidešimt litų 09 ct) skolą; tame tarpe 9 999,78 Lt (devynių tūkstančių devynių šimtų devyniasdešimt devynių litų 78 ct) kredito sumos, 2423,45 Lt (du tūkstančius keturis šimtus dvidešimt tris litus 45 ct) nesumokėtas palūkanas už negrąžintą kreditą; 905 Lt (devynis šimtus penkis litus) nesumokėtų delspinigių už negrąžintą kreditą ir 191,86 Lt ( vieną šimtą devyniasdešimt vieną litą 86 ct) delspinigių už nesumokėtas palūkanas; 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos (13520,09Lt) sumos, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2013-04-05) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 404 Lt (keturis šimtus keturis litus 00 ct) žyminio mokesčio.

23Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

24Priteisti iš atsakovo R. J., a. k. ( - ) gyv. ( - ) valstybei – 42 Lt (keturiasdešimt du litus 00 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų siuntimu. Ši suma turi būti įmokėtos į VMI (kodas 188659752) surenkamąją sąskaitą LT247300010112394300, „Swedbank“, AB (kodas 73000), įmokos kodas 5660.

25Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Sigita Bružienė,... 2. sekretoriaujant Sandrai Gulevičiūtei,... 3. dalyvaujant atsakovui R. J., nedalyvaujant ieškovo „Swedbank“, AB... 4. Ieškovas „Swedbank“, AB (toliau – ieškovas), kreipėsi į teismą su... 5. Ieškovas ieškinyje nurodė, jog ieškovas „Swedbank“, AB, kurio buvęs... 6. Atsakovas R. J. atsiliepime į ieškinį (b. l. 31-32) bei atsiliepime į... 7. Ieškovo atstovas į teismo posėdį neatvyko apie posėdžio vietą ir laiką... 8. Atsakovas R. J. teismo posėdžio metu nurodė, kad su ieškiniu sutinka iš... 9. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 10. Civilinės bylos medžiaga nustatyta, kad šalys 2006-02-22 pasirašė... 11. Dėl palūkanų ir delspinigių priteisimo. Ieškovas patikslintu ieškiniu... 12. Nustatyta, kad atsakovas neįvykdė paskolos sutarties sąlygų, todėl... 13. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinė... 14. Sutartyje šalių nustatytos netesybos už prievolės neįvykdymą ar... 15. Sprendžiant ieškovo reikalavimą priteisti delspinigius, atsižvelgiama į... 16. Kadangi atsakovas praleido terminą įvykdyti piniginę prievolę, pagrįstas... 17. Dėl sprendimo vykdymo išdėstymo... 18. Atsakovas R. J. prašo išdėstyti sprendimo vykdymą dalimis, nurodo, kad... 19. Ieškinys patenkintas 92 procentų apimtyje. Ieškinį patenkinus iš dalies... 20. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259-270 str. teismas... 21. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 22. Priteisti ieškovui „Swedbank“, AB, į. k. 112029651, buveinė... 23. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 24. Priteisti iš atsakovo R. J., a. k. ( - ) gyv. ( - ) valstybei – 42 Lt... 25. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno...