Byla 2A-31-345/2014
Dėl Finansų konsultanto sutarties vienašališko nutraukimo pripažinimo neteisėtu (civ. byloje Nr. 2-10817-155/2013)

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Godos Ambrasaitės-Balynienės, Henricho Jaglinskio (kolegijos pirmininko ir pranešėjo) ir Vido Stankevičiaus, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo uždarosios akcinės gyvybės draudimo ir pensijų bendrovės „Aviva Lietuva“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. liepos 12 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės T. B. ieškinį atsakovui uždarajai akcinei gyvybės draudimo ir pensijų bendrovei „Aviva Lietuva“ dėl Finansų konsultanto sutarties vienašališko nutraukimo pripažinimo neteisėtu (civ. byloje Nr. 2-10817-155/2013).

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.Ginčo esmė

4Ieškovė T. B. kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui uždarajai akcinei gyvybės draudimo ir pensijų bendrovei „Aviva Lietuva“, kuriuo prašė:

5- pripažinti atsakovo uždarosios akcinės gyvybės draudimo ir pensijų bendrovės „Aviva Lietuva“ vienašališką 2009 m. spalio 20 d. Finansų konsultanto sutarties Nr. 14-001484-2009, sudarytos tarp ieškovės T. B. ir atsakovo uždarosios akcinės gyvybės draudimo ir pensijų bendrovės „Aviva Lietuva“ dėl tarpininkavimo sudarant gyvybės draudimo sutartis, nutraukimą neteisėtu bei priteisti trijų finansų konsultanto vidutinių mėnesinių komisinių atlyginimų kompensaciją, kuri sudaro 3 603,70 Lt;

6- priteisti 5 procentų dydžio metines palūkanas, skaičiuojant jas nuo priteistos sumos, nuo bylos iškėlimo dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo;

7- priteisti iš atsakovo bylos nagrinėjimo metu patirtas bylinėjimosi išlaidas.

8Nurodė, kad tarp ieškovės ir atsakovo kilo ginčas iš sutartinių santykių, kadangi atsakovas neišmokėjo ieškovei priklausančios kompensacijos. Ieškovė su atsakovu 2009 m. spalio 20 d. buvo sudariusi Finansų konsultanto sutartį pagal kurią atsakovas pavedė ieškovei bendrovės vardu ir dėl jos interesų tarpininkauti sudarant gyvybės draudimo sutartis, siūlyti sudaryti gyvybės draudimo sutartis ar atlikti kitokį darbą, o bendrovė įsipareigojo šios sutarties nustatytomis sąlygomis ir tvarka mokėti ieškovei komisinį atlyginimą. Ieškovė laikėsi visų sutarties sąlygų, 2 kartus net buvo išrinkta geriausia bendrovės Kauno skyriaus konsultante, buvo ne kartą skatinta už gerus rezultatus. Po to ji rimtai susirgo, buvo operuota, taip pat gydėsi ambulatoriškai, todėl prisiimtų įsipareigojimų pagal sutartį vykdyti pilnu efektyvumu nebegalėjo. Net ir būdama silpnos sveikatos 2012 m. rugsėjo ir spalio mėnesiais dirbo ir iš dalies vykdė finansų konsultanto pareigas. 2012 m. gruodžio 7 d. pranešimu atsakovas vienašališkai nutraukė Finansų konsultanto sutartį nuo 2012 m. gruodžio 12 d. Ieškovės nuomone, atsakovas tokiu būdu pažeidė Civilinio kodekso 6.217 str. normas. Ieškovės prisiimtų pagal Finansų konsultanto sutartį įsipareigojimų dalinis vykdymas nedavė pagrindo atsakovui nesitikėti sutarties vykdymo ateityje. 2011 metų darbo rezultatų įvertinimo ir tikslų 2012 metams anketa patvirtina ieškovės atsakingą darbą, kad dėl jos veiklos atsakovas nepatyrė jokių nuostolių, bendrovės interesai nebuvo suvaržyti. Nutraukdamas sutartį atsakovas nesilaikė Finansų konsultanto sutarties 46.4 ir 47 punktų, kurie anksčiau laiko nutraukiant sutartį įpareigojo atsakovą iš anksto prieš keturis mėnesius pranešti ieškovei apie sutarties nutraukimą arba vienašališkai nutraukus sutartį nuo pranešime nurodytos dienos turėjo išmokėti kompensaciją lygią trims finansų konsultanto vidutiniams mėnesiniams atlyginimams, jei ši sutartis galiojo ilgiau kaip dvejus metus. Įspėjimas ieškovei nebuvo įteiktas, trijų finansų konsultanto vidutinių mėnesinių komisinių atlyginimų kompensacija taip pat nebuvo išmokėta. Derybų keliu atsakovas ginčo spręsti nenorėjo, todėl ieškovė kreipėsi į teismą.

9II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė

10Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013 m. liepos 12 d. sprendimu ieškinį patenkino. Pripažino uždarosios akcinės gyvybės draudimo ir pensijų bendrovės „Aviva Lietuva“ vienašališką 2009 m. spalio 29 d. Finansų konsultanto sutarties Nr. 14-001484-2009, sudarytos tarp T. B. ir bendrovės „Aviva Lietuva“ dėl tarpininkavimo sudarant gyvybės draudimo sutartis, nutraukimą neteisėtu. Priteisė iš uždarosios akcinės gyvybės draudimo ir pensijų bendrovės „Aviva Lietuva“ 3 603,70 Lt kompensaciją ir 5 procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos už laikotarpį nuo bylos iškėlimo, tai yra nuo 2013 m. vasario 11 d., iki visiško šio teismo sprendimo įvykdymo. Taip pat iš atsakovo priteisė 252 Lt bylinėjimosi išlaidų T. B. naudai, 51 Lt bylinėjimosi išlaidų S. S. naudai, 58 Lt bylinėjimosi išlaidų A. D. naudai bei 15,36 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų valstybės naudai.

11Teismas konstatavo, kad tarp šalių sudaryta sutartis atsakovo vienašališkai buvo nutraukta 2012 m. gruodžio 7 d. pranešimo pagrindu, nurodant ieškovės kaltę. Atsakovas pranešime nurodė visus ieškovės sutarties pažeidimus, t. y. jog ieškovė nesilaikė bendrovės „Aviva Lietuva“ nustatytų minimalių aktyvumo, efektyvumo ir produktyvumo reikalavimų, nevykdė reikalavimo kiekvieną savaitę dalyvauti pardavimų grupės susirinkime bei individualiame susitikime su grupės vadovu, nerengė ataskaitų grupės vadovui nustatytu laiku, taip pat nesilaikė konsultanto veiklos kodekso nuostatų, reikalaujančių kuo didžiausio teikiamų paslaugų efektyvumo, nuolat ir aktyviai ieškant potencialių klientų bei neužtikrino aukščiausios kokybės klientų aptarnavimo. Tuo ieškovė padarė žalą bendrovei. Dėl šių priežasčių buvo pagrindas sudarytą Finansų konsultanto sutartį nutraukti. Atsakovas pranešime taip pat nurodė, kad ieškovės sutarties pažeidimas nustatytas vertinant jos vykdymą laikotarpiu nuo 2012 m. rugsėjo 1 d. iki 2012 m. lapkričio 30 d. Teismas motyvavo, kad pranešimo apie sutarties nutraukimą turinys rodo, jog atsakovas konkrečiai neįvardijo ieškovės padaryto sutarties pažeidimo, pareiškime įvardijo tik lokalius teisės aktus, kuriuos atsakovas pripažįsta pažeistais. Taigi, vien teisės aktų išdėstymas pranešime yra nepakankamas pagrindas vienašaliam sutarties nutraukimui pateisinti.

12Teismas konstatavo, kad ginčo sutartis yra sudaryta pagal ieškovo pasiūlytas sąlygas. Todėl, sudarant šią sutartį, ieškovė galėjo sutikti arba nesutikti su sutartimi, jos sąlygomis, savų sąlygų sutarties sudarymo metu ji negalėjo siūlyti. Sutartis sudaryta pagal tipinę, atsakovo paruoštą sutarties šabloną. Ieškovė, pasirašydama sutartį, prisijungė prie jos. Teismas, įvertinęs sutarties sudarymo aplinkybes bei kitus aktus nustatė, kad ieškovė yra silpnesnioji ginčo sutarties šalis ir dėl to jos interesai turi būti labiau apsaugoti negu atsakovo. Teismas, atsižvelgdamas į tai ir vertindamas vienašališko ginčo sutarties nutraukimo aplinkybes, konstatavo, kad atsakovas formaliai pasinaudojo sutartimi suteikta teise ir nutraukė sutartį nesant ieškovės akivaizdaus teisės pažeidimo.

13Teismas taip pat nurodė, kad vienašališkame sutarties nutraukimo rašte yra nurodytas 3 mėnesių sutartimi sulygtų reikalavimų pažeidimo periodas (nuo 2012 m. rugsėjo 1 d. iki 2012 m. lapkričio 30 d.). Jokių kitų pagrindų, nuorodų, kad ieškovė neįvykdė jai keliamų reikalavimų ilgesnį laiką nėra. Plečiamai aiškinti ieškovės neįvykdytų pagal sutartį reikalavimų apimtį nėra pagrindo, nes ieškovė silpnesnioji sutarties šalis. Teismas sprendė, kad atsakovui tenka pareiga (CPK 178 str.) įrodyti, jog trijų mėnesių laikotarpis buvo svarus pagrindas sutarčiai nutraukti. Tokių įrodymų atsakovas nepateikė. Teismas motyvavo, kad byloje nustatyta, jog ieškovė vykdė reikalavimus, tačiau jų apimtis nebuvo tokia, kokia numatyta pasirašytoje sutartyje. Vadinasi, nutraukdamas vienašališkai sutartį atsakovas neįvertino ieškovės atliktų ir neatliktų įsipareigojimų proporcingumo, neatsižvelgė į tai, kiek ieškovės įvardytos priežastys galėjo lemti trūkstamos įvykdyti dalies vykdymą, rėmėsi vien formaliu sutarties neįvykdymo faktu. Iš bylos medžiagos matyti, kad minimalus finansų konsultanto, aktyvumo, efektyvumo bei produktyvumo lygis reiškia, kad finansų konsultantas veiklos rezultate per vieną mėnesį bendrovei turi pateikti ne mažiau kaip 4 naujus draudėjų prašymus sudaryti gyvybės draudimo sutartis bei dar kitas minimalus reikalavimas, kad per paskutinius tris mėnesius įvykdytų bendrovės paslaugų pardavimų būtų ne mažiau nei minimali 6 000 Lt reitingo įmoka. Ieškovė per visus 2012 metus šiuos reikalavimus pilnai įvykdė du kartus, kitais laikotarpiais tik dalinai.

14Minimalių aktyvumo, efektyvumo bei produktyvumo reikalavimų laikymasis nustatytas Finansų konsultantų sutarties 48.3 punkte, jo reikalavimų nevykdymas gali būti atskiru vienašalio Finansų konsultanto sutarties nutraukimo pagrindu. Teismas konstatavo, kad iš ieškovės T. B. paaiškinimų ir ieškinio matyti, jog ji pripažįsta, kad kurį laiką nevykdė prisiimtų įsipareigojimų pagal Finansų konsultanto sutartį pilnu efektyvumu dėl sveikatos problemų. Tai patvirtina byloje esantys įrodymai. Be to 2012 m. balandžio 12 d. mirė ieškovės motina, byloje pateikta mirties liudijimo kopija. Teismas padarė išvadą, kad šios aplinkybės yra svarbios, jos pateisina sumažėjusi darbo efektyvumą ir sąlygoja tolesnio laikotarpio efektyvumo rodiklius.

15Teismas konstatavo, kad vienašališkai sutartis nutraukta ir dėl kito sutarties pažeidimo, tai kad ieškovė nevykdė reikalavimo kiekvieną savaitę dalyvauti pardavimų grupės susirinkime bei individualiame susitikime su grupės vadovu. Ieškovė patvirtino, kad ne visada dalyvaudavo šiuose susirinkimuose, tačiau pažymėjo, kad kai negalėdavo atvykti, visada apie tai informuodavo vadovę. Iš byloje esančių 15 pažymų apie grupės įvykusius susirinkimus su dalyvių sąrašu medžiagos, matyti, kad 5 susirinkimuose ieškovė T. B. dalyvavo. Byloje nėra jokių konkrečių įrodymų, jog grupės susirinkimuose, kuriuose nedalyvavo ieškovė buvo organizuojami konkretūs mokymai, konkretus pasidalinimas darbo patirtimi, sąlygojęs ieškovės sutarties vykdymo ydingumą. Teismas sprendė, kad atsakovas neįrodė priežastinio ryšio sąlygojusio neigiamas pasekmes dėl ieškovės dalinio neatvykimo į susirinkimus. Todėl nustatyti, kad ieškovė pažeidė Finansų konsultantų sutarties 8.5 punkto nuostatas dėl dažno nedalyvavimo kas savaitę vykusiuose pardavimų grupės susirinkimuose ir tuo nesudarė sąlygų nuolat kelti savo kvalifikaciją bei užtikrinti aukščiausios kokybės bendrovės klientų aptarnavimą, pagrindo nėra.

16Teismas taip pat laikė neįrodytu atsakovo vienašališką sutarties nutraukimą už padarytą trečią sutarties pažeidimą, nes ieškovė nerengė ataskaitų grupės vadovui nustatytu laiku. Konstatavo, kad dėl šio pažeidimo teismui nepateikta jokių duomenų ir įrodymų.

17Teismas, atsižvelgdamas į ginčo šalių sudarytos sutarties pobūdį ir nustatęs, kad ieškovė yra silpnesnioji ginčo sutarties šalis padarė išvadą, kad sutartis galėjo būti nutraukta tik esant Civilinio kodekso 6.217 str. 1 d. nustatytam pagrindui. Konstatavo, kad byloje nenustatyta, jog ieškovė esmingai pažeidė sutartį. Trijų mėnesių pranešime nurodytas laikotarpis yra per trumpas pripažinti sutarties pažeidimą esminiu. Ieškovė vykdė sutartinius įsipareigojimus ženkliai ilgesnį laiko tarpą - daugiau negu tris metus. Byloje nėra jokių duomenų apie tai, kad formalaus pobūdžio sutarties sąlygų nevykdymas sukėlė atsakovui žalingas pasekmes. Vien lūkesčių už tris mėnesius nepateisinimas nėra esminė priežastis suteikianti teisę į vienašališką sutarties nutraukimą. Tai rodo ir Finansų konsultanto sutarties 46.4 ir 47 punktai, kuriais atsakovas, nustatęs, kad ieškovė nebeatitinka kriterijų, galėjo pasinaudoti kitokiomis galimybėmis. Įvertinęs bylos įrodymus, atsižvelgęs į sutarčių aiškinimo taisykles, į teisės principus, teismas sprendė, kad vienašališkas ginčo sutarties nutraukimas yra neteisėtas. Pripažinus vienašališką sutarties nutraukimą neteisėtu ieškovė įgyja teisę gauti kompensaciją, kurios dydis neginčytas, tai yra 3 603,70 Lt.

18III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

19Atsakovas uždaroji akcinė gyvybės draudimo ir pensijų bendrovė „Aviva Lietuva“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. liepos 12 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškovės ieškinį pilnai atmesti. Iš ieškovės priteisti bylinėjimosi išlaidas.

20Nurodo, kad patenkindamas ieškinį ir priteisdamas ieškovei jos prašomas sumas, Vilniaus miesto apylinkės teismas klaidingai aiškino tarp šalių 2009 m. spalio 20 d. sudarytos Finansų konsultanto sutarties Nr. 14-001484-2009 sąlygas ir tarp šalių susiklosčiusius teisinius santykius. Vadovaujantis Civilinio kodekso 2.152 str. 1 d., prekybos agentu laikomas nepriklausomas asmuo, kurio pagrindinė ūkinė veikla - nuolat už atlyginimą tarpininkauti atstovaujamajam sudarant sutartis ar sudaryti sutartis atstovaujamojo vardu ir atstovaujamojo sąskaita. Apeliantas pažymi, jog draudimo tarpininkavimas neabejotinai laikytinas ūkine komercine veikla, o draudimo tarpininkavimo paslaugas draudimo įmonei teikiantis asmuo - verslininku. Individualią veiklą pagal Tauragės apskrities Valstybinės mokesčių inspekcijos išduotą Nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo pažymą Nr. 17.14-12-JR-127 vykdžiusi T. B., sudarydama Finansų konsultanto sutartį, veikė kaip verslininkė, todėl jai šiuo atveju taikytinos Civilinio kodekso 6.185 str. taisyklės. T. B., veikianti kaip verslininkė, turėjo, galėjo derėtis ir derėjosi dėl Finansų konsultanto sutarties sąlygų, atsižvelgiant į tai, ji nėra ir negali būti laikoma silpnesniąja šalimi tarp šalių susiklosčiusiuose civiliniuose teisiniuose santykiuose.

21Apeliantas taip pat nesutinka su Vilniaus miesto apylinkės teismo vienašališko Finansų konsultanto sutarties nutraukimo aplinkybių ir teisėtumo vertinimu. Civilinio kodekso 6.217 str. 5 d. leidžia sutarties šalims vienašališkai nutraukti sutartį joje numatytais atvejais ir tada, kai sutarties pažeidimas nėra esminis, tačiau šie atvejai sutartyje formuluojami kaip vienašališki jos nutraukimo pagrindai ir pagal Civilinio kodekso 6.217 str. 2 d. įtvirtintus kvalifikuojančius požymius nevertinami. Tai yra sutarties laisvės principo išraiška (CK 6.156 str.). Sudarydamos Finansų konsultanto sutartį, šalys susitarė, kokiais pagrindais bendrovė „Aviva Lietuva“ turės teisę nutraukti Finansų konsultanto sutartį nedelsiant (nesilaikydama Finansų konsultanto sutartyje numatytų sutarties nutraukimo terminų). Vienas iš tokių pagrindų yra Finansų konsultanto sutartyje, Kodekse nustatytų įsipareigojimų nevykdymas arba netinkamas jų vykdymas, kitas iš minėtų pagrindų yra nustatytų minimalių aktyvumo, efektyvumo bei produktyvumo standartų nevykdymas.

22T. B. Finansų konsultanto sutarties sudarymo ir galiojimo sąlygą - kad jos per paskutinius tris mėnesius įvykdyti bendrovės „Aviva Lietuva“ paslaugų pardavimai būtų ne mažesni nei minimali 6 000 Lt reitingo įmoka, įvykdė tik 2 kartus per 12 kalendorinių mėnesių laikotarpį. Ieškovė šios sąlygos neįvykdė ir už ankstesnį - 2011 m. lapkričio mėn. - 2012 m. sausio mėn. laikotarpį, ką patvirtina byloje esantys įrodymai - bendrovės „Aviva Lietuva“ vykdant Civiliniame kodekse įtvirtintą sutarties šalių pareigą bendradarbiauti ir kooperuotis išsiųstas 2012 m. vasario 15 d. raštas T. B., kuriuo apeliantas informavo ieškovę apie netinkamą Finansų konsultanto sutarties vykdymą bei siūlė grupės vadovo pagalbą didinat pardavimų lygį. Taigi, bendrovė „Aviva Lietuva“ veikė geranoriškai, siekė išsaugoti sutartį ir, net esant esminiams Finansų konsultanto sutarties sąlygų pažeidimams, 2012 m. vasario mėn. nepasinaudojo savo teise vienašališkai nutraukti Finansų konsultanto sutartį. Minimalių pardavimų reikalavimų ieškovė, deja, vėl nevykdė sekančiais laikotarpiais (imtinai): nuo 2012 m. vasario iki balandžio mėn.; nuo 2012 m. kovo iki 2012 gegužės mėn.; nuo 2012 m. balandžio iki 2012 m. birželio mėn.; nuo 2012 m. gegužės iki 2012 m. liepos mėn., ką patvirtina byloje esantys įrodymai. Bendrovė „Aviva Lietuva“ 2012 m. rugpjūčio 14 d. raštu dar kartą kreipėsi į T. B. primindama, kad kiekvienų paskutinių trijų mėnesių pardavimai privalo būti ne mažesni nei minimalios 6 000 Lt reitingo įmokos bei dar kartą pasiūlė grupės vadovo pagalbą ieškovei planuojant draudimo tarpininkavimo veiklą. Apeliantas pažymi, kad vėlesniais laikotarpiais, t. y. nuo 2012 m. liepos iki rugsėjo mėn., nuo 2012 m. rugpjūčio iki spalio mėn. ir nuo 2012 m. rugsėjo iki lapkričio mėn. T. B. vykdomas tarpininkavimas parduodant bendrovės „Aviva Lietuva“ paslaugas vėl, deja, neatitiko minimalių aktyvumo, efektyvumo bei produktyvumo reikalavimų.

23Paskutinių trijų mėnesių iki Finansų konsultanto sutarties nutraukimo T. B. vykdyto draudimo tarpininkavimo rezultatus (bendrovės „Aviva Lietuva“ sudarytas dvi pensijų kaupimo sutartis) tenkanti 700 Lt reitingo įmoka yra mažesnė nei nustatyta privaloma minimali 6 000 Lt reitingo įmokos riba. Taigi, nekyla abejonių, kad T. B. netinkamai vykdė Finansų konsultanto sutartyje, jos 4 priede įtvirtintus minimalius finansų konsultanto aktyvumo, efektyvumo, produktyvumo reikalavimus. Aplinkybę, kad netinkamai vykdė sutartimi priimtus įsipareigojimus, patvirtina ir pati ieškovė, ieškinyje nurodydama „negalėjau savo prisiimtu įsipareigojimų pagal Finansų konsultanto sutartį vykdyti pilnu efektyvumu“. Nagrinėjant ieškovės sutartinių įsipareigojimų pagal Finansų konsultanto sutartį netinkamo vykdymo priežastis, apeliantas akcentuoja, jog Finansų konsultanto sutartis nėra darbo sutartis, tai yra civilinė tarp dviejų savo rizika ir interesais veikiančių verslininkų sudaryta sutartis, kurių kiekvienas prisiima atsakomybę už galimai netinkamą sutarties vykdymą. Atsižvelgiant į tai, kad šalių sudaryta sutartis nėra darbo sutartis, o civilinė sutartis, sudaryta tarp dviejų verslininkų, T. B. negali remtis tuo, kad sutarties beveik metus laiko nevykdė dėl to, kad mirė jos motina ar kad ji turėjo sveikatos sutrikimų. Nepaisant to, kad Finansų konsultanto sutartimi prisiimtų įsipareigojimų nevykdė ilgą laiką, pati T. B., būdama verslininkė, kuriai turėtų būti taikomi aukštesni atidumo, rūpestingumo reikalavimai, pažeisdama šalių bendradarbiavimo ir kooperacijos principus, į apeliantą dėl sutarties sąlygų pakeitimo nesikreipė ir jų pakeisti neprašė.

24Apeliantas kategoriškai nesutinka su teismo padaryta išvada, kad apeliantas tik formaliai pasinaudojo sutartimi suteikta teise ir nutraukė sutartį nesant ieškovės akivaizdaus teisės pažeidimo. Taip pat nesutinka su teismo išvada, kad apeliantas nutraukdama Finansų konsultanto sutartį neįvertino ieškovės atliktų ir neatliktų įsipareigojimų proporcingumo. Teismui nebuvo pateikta informacija apie per visus 2012 metus T. B. įvykdytų pardavimų kiekį ir jų santykį su reikalaujamais minimaliais pardavimais, šalys dėl to nebuvo apklaustos teismo posėdžio metu, todėl tokios išvados teismas padaryti neturėjo ir negalėjo.

25Finansų konsultanto sutartis taip pat buvo nutraukta dėl to, kad T. B. nesilaikė Finansų konsultanto sutartyje nustatyto reikalavimo kiekvieną savaitę dalyvauti pardavimų grupės susirinkime ir individualiame susitikime su grupės vadovu, taigi Finansų konsultanto sutarties 8.5 punkte nustatyto įsipareigojimo nesilaikė. Priimdamas sprendimą pirmos instancijos teismas taip pat konstatavo, kad apeliantas vienašališkai nutraukė sutartį ir už padarytą trečią sutarties pažeidimą, kadangi ieškovė nerengė ataskaitų grupės vadovui nustatytu laiku (Finansų konsultanto sutarties 8.6 punktas), tačiau šio pagrindo teismui neįrodė Civilinio proceso kodekso 178 str. nustatyta tvarka. Nepaisant to, kad, teismo nuomone, šis pagrindas yra neįrodytas, atsižvelgiant į tai, kad ieškovė nepalaikė apelianto nustatytų minimalių aktyvumo, efektyvumo bei produktyvumo reikalavimų, nedalyvavo grupės susirinkimuose ir individualiuose susitikimuose su grupės vadovu, akivaizdu, kad ji neteikė ir reikalaujamų ataskaitų. Be to, atsižvelgiant į tai, kad ataskaitos nebuvo pateiktos, tai apeliantas ir neturėjo galimybių to įrodyti. Tačiau net jei ir laikytume šį pagrindą neįrodytu, ankstesniųjų dviejų Finansų konsultanto sutarties pagrindų buvimas yra neabejotinai pakankamas pagrindas sutarties vienašališkam nutraukimui pateisinti, nes sutartis vienašališkai gali būti nutraukta esant bent vienam iš sutarties nutraukimo pagrindų, nurodytų Finansų konsultanto sutarties 48 straipsnyje.

26Nepažeidžiant Civilinio kodekso 6.217 str., 6.218 str. reikalavimų, Finansų konsultanto sutartis buvo nutraukta pagrįstai, tinkamai ir teisėtai - joje nustatytais pagrindais ir laikantis šioje sutartyje nustatytos vienašališko sutarties nutraukimo tvarkos, kitai sutarties šaliai, veikiančiai kaip verslininkas, netinkamai vykdant Finansų konsultanto sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, taigi apeliantas neturėjo pareigos apie vienašalį sutarties nutraukimą T. B. įspėti iš anksto, kaip ir neturėjo, ir neturi, pareigos išmokėti ieškovės reikalaujamos kompensacijos.

27Ieškovė T. B. atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo atsakovės uždarosios akcinės gyvybės draudimo ir pensijų bendrovės „Aviva Lietuva“ apeliacinį skundą atmesti, Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. liepos 12 d. sprendimą palikti nepakeistą. Nurodo, kad skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas yra visiškai teisėtas ir pagrįstas, pirmosios instancijos teismas tinkamai ištyrė visas bylos aplinkybes ir teisingai pritaikė šiuos santykius reguliuojančias materialinės teisės normas bei nepažeidė procesinių teisės normų. Apeliacinis skundas yra visiškai nepagrįstas, jame išdėstyti argumentai nesudaro pagrindo naikinti skundžiamą teismo sprendimą.

28IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

29Apeliacinis skundas atmestinas.

30Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 329 str.) patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde numatytų ribų, išskyrus, kai to reikalauja viešasis interesas (CPK 320 str. 1-2 d.).

31Nagrinėjamu atveju absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 329 str. 2-3 d.) nėra nustatyta, byloje paduodant apeliacinį skundą nėra ginamas viešasis interesas, todėl teisėjų kolegija, nagrinėdama apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. liepos 12 d. sprendimo, remiasi skundo teisiniu bei faktiniu pagrindu, neperžengdama jo ribų.

32Teisėjų kolegija, įvertinusi apeliacinio skundo argumentus, bylos medžiagą, pateiktus įrodymus, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas, kuriuo ieškovės ieškinys atsakovui patenkintas, yra teisėtas ir pagrįstas, priimtas laikantis procesinės teisės normų, todėl keisti ar naikinti jo apeliacinio skundo argumentais nėra teisinio pagrindo.

33Byloje nustatyta, kad ieškovė T. B. su atsakovu uždarąja akcine gyvybės draudimo ir pensijų bendrove „Aviva Lietuva“ 2009 m. spalio 20 d. sudarė Finansų konsultanto sutartį Nr. 14-001484-2009 (b. l. 25-35) taip pat pasirašė šios sutarties priedus (b. l. 36-51). Pagal šią sutartį tarp šalių susiklostė komercinio atstovavimo (draudimo tarpininkavimo) teisiniai santykiai reglamentuoti Civilinio kodekso 2.152 - 2.168 str. Pagal sutartį bendrovė pavedė ieškovei, kaip finansų konsultantei, bendrovės vardu ir jos interesais tarpininkauti sudarant gyvybės draudimo sutartis, supažindinti draudėjus su galimybe sudaryti gyvybės draudimo sutartis, konsultuoti draudėjus ir atlikti kitas sutartyje numatytas funkcijas, o bendrovė įsipareigojo sutarties nustatytomis sąlygomis ir tvarka mokėti finansų konsultantui komisinį atlyginimą.

342012 m. gruodžio 7 d. atsakovas uždaroji akcinė gyvybės draudimo ir pensijų bendrovė „Aviva Lietuva“ pranešimu Nr. 03/2-SD-26826 (b. l. 17-18) informavo ieškovę apie sutarties nutraukimą, pažymėdamas, kad šiuo pranešimu sutartis nutraukiama nuo 2012 m. gruodžio 12 d., kadangi laikotarpiu nuo 2012 m. rugsėjo 1 d. iki 2012 m. lapkričio 30 d. ieškovė nepalaikė bendrovės „Aviva Lietuva“ nustatytų minimalių aktyvumo, efektyvumo ir produktyvumo reikalavimų (Finansų konsultanto sutarties 8.1. punktas; Konsultanto veiklos kodekso II dalies II skyriaus 2.11.2 punktas), nevykdė reikalavimo kiekvieną savaitę dalyvauti pardavimų grupės susirinkime bei individualiame susitikime su grupės vadovu (Finansų konsultanto sutarties 8.5 punktas), nerengė ataskaitų grupės vadovui nustatytu laiku (Finansų konsultanto sutarties 8.6 punktas), taip pat nesilaikė Konsultanto veiklos kodekso nuostatų, reikalaujančių kuo didžiausio teikiamų paslaugų efektyvumo, nuolat ir aktyviai ieškant potencialių klientų (Konsultanto veiklos kodekso III skyrius, §2, 3.5 punktas) bei neužtikrino aukščiausios kokybės klientų aptarnavimo (Konsultanto veiklos kodekso IV skyrius, §2, 4.7 punktas).

352012 m. gruodžio 20 d. atsakovas uždaroji akcinė gyvybės draudimo ir pensijų bendrovė „Aviva Lietuva“ pranešimu Nr. 03/2-SD-2838 (b. l. 93) dar kartą informavo ieškovę apie sutarties nutraukimą nuo 2012 m. gruodžio 12 d., papildomai nurodydamas, kad ieškovė Finansų konsultantui keliamų minimalių aktyvumo, efektyvumo ir produktyvumo reikalavimų nevykdė ir ankstesniais laikotarpiais: 2012 m. vasario - balandžio mėn., 2012 m. kovo - gegužės mėn., 2012 m. balandžio - birželio mėn., 2012 m. gegužės - liepos mėn., dėl ko buvo informuota atitinkamais raštais.

36Dėl vienašališko Finansų konsultanto sutarties nutraukimo teisėtumo

37Civilinių santykių subjektai yra varžomi ne tik tiesiogiai įstatyme įtvirtintų elgesio laisvės apribojimų, bet ir teisės principų. Kiekviena sutarties šalis, būdama sutartinių santykių dalyvė, privalo elgtis sąžiningai (CK 6.158 str.). Sutarties vykdymo principai, įtvirtinti Civilinio kodekso 6.200 str., įpareigoja sutarties šalis vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai, bendradarbiauti ir kooperuotis, vykdyti sutartį kuo ekonomiškesniu kitai šaliai būdu. Civilinio kodekso 1.5 str. 1 d. įtvirtinti bendrieji teisės principai įpareigoja įgyvendinant civilines teises ir atliekant pareigas veikti pagal teisingumo, protingumo, sąžiningumo reikalavimus. Civiliniai santykiai turi būti tvarkomi nepažeidžiant jų reglamentavimo principų, įtvirtintų Civilinio kodekso 1.2 str., t. y. subjektų lygiateisiškumo, sutarties laisvės, proporcingumo ir teisėtų lūkesčių, neleistinumo piktnaudžiauti teise ir kt. Civilinių teisių įgyvendinimas pažeidžiant imperatyviuosius teisės principus gali būti pagrindas konstatuoti teisės subjekto veiksmų neteisėtumą.

38Sprendžiant, ar sutarties šalis tinkamai įgyvendino savo teisę, visų pirma turi būti atskleistas tikrasis (ne formalus) šios teisės turinys. Sutarties nutraukimas pagal tarptautinės sutarčių teisės favor contractus (sutarties naudai) principą ir jį atspindintį nacionalinį teisinį reglamentavimą yra išimtinis sutarties šalių teisių gynimo būdas, todėl jo taikymui turi būti konstatuotas pakankamas teisinis ir faktinis pagrindas. Civilinės apyvartos stabilumas, kaip būtina visuomenės ekonominio gyvenimo, raidos prielaida, yra viešasis interesas. Sutartiniuose teisiniuose santykiuose prioritetas turi būti teikiamas sutarties išsaugojimui, o ne jos nutraukimui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. liepos 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-182/2009). Suprantama, pripažįstant favor contractus principo svarbumą sutartiniuose santykiuose, negalima šio principo suabsoliutinti ir reikia turėti omenyje, kad nors sutarties nutraukimas – kreditorių teisių gynimo būdas, tačiau sutarties nutraukimo ribojimai reiškia, kad turi būti paisoma ir skolininko interesų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. rugpjūčio 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-443/2013).

39Vienašališko sutarties nutraukimo atvejai, sąlygos ir tvarka nustatyti Civilinio kodekso 6.217 str. Šio straipsnio 2 dalyje įtvirtinta esminio sutarties pažeidimo, kuris yra pagrindas taikyti sutarties nutraukimą, kvalifikuojantys požymiai. Pagal Civilinio kodekso 6.217 str. 5 d. šalims suteikiama teisė nutraukti sutartį vienašališkai, kai sutartyje aptarti konkretūs jos nutraukimo pagrindai, t. y. šioje normoje įtvirtintas sutarties laisvės principas suteikia šalims galimybę susitarti dėl bet kokių sutarties nutraukimo sąlygų ir tvarkos, jei toks susitarimas neprieštarauja imperatyviosioms teisės normoms (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. gegužės 24 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-208/2012).

40Nagrinėjamos bylos atveju yra aktualus Finansų konsultanto sutarties nutraukimą reglamentuojančių šios sutarties XIII skyriaus normų taikymas ir aiškinimas, jų santykis su bendrosiomis teisės normomis, reglamentuojančiomis sutarčių nutraukimą, civilinių santykių subjektams nustatytais teisės principais. Iš 2012 m. gruodžio 7 d. atsakovo bendrovės „Aviva Lietuva“ pranešimo Nr. 03/2-SD-26826 turinio matyti, kad atsakovas nutraukdamas 2009 m. spalio 20 d. tarp šalių sudarytą Finansinio konsultanto sutartį, vadovavosi sutarties 48.1 ir 48.3 punktais, kuriuose nurodyta, kad bendrovė „Aviva Lietuva“ turi teisę nutraukti sutartį nedelsiant: kai finansų konsultantas nevykdo šioje sutartyje, Kodekse nustatytų įsipareigojimų ar vykdo juos netinkamai, ar juos vykdydamas daro žalą bendrovei „Aviva Lietuva“ (48.1 p.), taip pat jei finansų konsultantas nevykdo nustatytų aktyvumo, efektyvumo bei produktyvumo standartų (48.3. p.).

41Šiuo atveju pirmosios instancijos teismas nustatė, kad Finansų konsultanto sutarties pažeidimas, dėl kurio atsakovas vienašališkai nutraukė sutartį, negali būti laikomas esminiu, teikiančiu atsakovo bendrovei „Aviva Lietuva“ teisę nutraukti Finansų konsultanto sutartį. Apeliantas, nesutikdamas su tokia teismo išvada, apeliacinime skunde nurodo, kad jis Finansų konsultanto sutartį nutraukė remdamasis ne esminiu sutarties pažeidimu, o šalių sutartyje nustatytu pagrindu (CK 6.217 str. 5 d.). Taigi pats apeliantas faktiškai pripažįsta, kad esminio sutarties pažeidimo, kuris prieštarautų imperatyviems įstatymų reikalavimas, nebuvo.

42Apeliacinės instancijos teismas taip pat atsižvelgia į ieškovės veiksmus, kuriais ji stengėsi išsaugoti sutartį - kiek galėjo vykdė prisiimtus įsipareigojimus: skambindavo naujiems potencialiems klientams, tardavosi dėl susitikimų su jais, rinkdavo rekomendacijas susitikimų metu, administravo jau sudarytas sutartis. Šias aplinkybes apeliantas patvirtino apeliaciniame skunde nurodydamas ieškovės veiklos rodiklius.

43Ieškovė bylos nagrinėjimo metu neneigė, kad kurį laiką nevykdė prisiimtų įsipareigojimų pagal Finansų konsultanto sutartį pilnu efektyvumu. Tačiau pateikė teismui įrodymus, kurie patvirtina, kad šia situaciją sąlygojo ne ieškovės neatsakingas požiūris į darbą, tačiau jos patiriamos rimtos sveikatos problemos. Iš VšĮ Jurbarko ligoninės Terapijos skyriaus išrašo iš medicininių dokumentų matyti, kad ieškovė šeimos gydytojo nukreipimu nuo 2012 m. vasario 10 d. iki 2012 m. vasario 25 d. gydėsi ligoninėje dėl plaučių ligos (b. l. 119). Iš VšĮ Jurbarko ligoninės Neurologinio ir psichosomatinio skyriaus išrašo iš medicininių dokumentų matyti, kad laikotarpiu nuo 2012 m. birželio 18 d. iki 2012 m. birželio 27 d. gydėsi ligoninėje dėl praeinančio smegenų išemijos priepuolio, lėtinio galvos smegenų kraujotakos sutrikimo paūmėjimo, padidinto kraujo spaudimo, hipertenzinės kardiomiopatijos (b. l. 23). Iš į bylą pateikto 2012 m. rugsėjo 8 d. Respublikinės Klaipėdos ligoninės Kompiuterinio tomografinio tyrimo matyti, kad ieškovei ligoninėje buvo nustatyti difuziniai-atrofiniai pokyčiai galvos smegenyse (b. l. 20). Iš VšĮ Šakių ligoninės Chirurginio skyriaus išrašo iš medicininių dokumentų matyti, kad ieškovė 2012 m. spalio 10 d. buvo operuota, ir jai atlikta laparoskopinė cholecystektomija (b. l. 21). Taip pat pažymėtina, kad ieškovė turėjo emocinių išgyvenimų Ukrainoje 2012 m. balandžio 12 d. mirus jos motinai.

44Apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad nurodytos aplinkybės yra svarbios ir pateisina sumažėjusi ieškovės darbo efektyvumą atsakovo nurodytais laikotarpiais. Taip pat pažymėtina, kad sutartinių pažeidimų mastas nebuvo toks didelis, todėl nesudarė prielaidų manyti, kad šalių sudaryta sutartis nebus vykdoma ateityje pilna apimtimi.

45Teisėjų kolegija pažymi, kad atsakovo veiksmai patvirtina, jog atsakovas pažeidė ir Civilinio kodekso 6.200 str. įtvirtintą šalių bendradarbiavimo pareigą. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad pareigą bendradarbiauti ir savo teises įgyvendinti sąžiningai turi abi sutarties šalys, todėl jos abi turi veikti aktyviai ir atlikti protingumo kriterijų atitinkančius veiksmus, esančius tinkamo šalių bendradarbiavimo prielaida (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. birželio 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-349/2013). Teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, jog Finansų konsultanto sutarties nutraukimas dėl įsipareigojimų dalies neįvykdymo, kurie sąlygoti pateisinamų priežasčių (prastos ieškovės sveikatos būklės), kai ieškovė nuo sutarties sudarymo momento sutartinius įsipareigojimus vykdė tinkamai, net ir esant sunkiai sveikatos būklei siekė tęsti sutartinius santykius, laikytinas neproporcingu sutarties pažeidimui teisiniu padariniu.

46Sprendžiant, ar vienašalis sutarties nutraukimas yra teisėtas, be sutarties nutraukimo pagrindų egzistavimo, svarbu taip pat nustatyti, ar sutartis nutraukta nustatyta tvarka. Tiek Civilinio kodekso 2.165 str. tiek Finansų konsultavimo sutarties 46 punktas nustato, kad sutartis gali būti bet kurios šalies iniciatyva nutraukta, jei apie sutarties nutraukimą iš anksto pranešta kitai šaliai per nustatytus terminus. Ieškovės atveju prieš keturis mėnesius, kadangi tarp šalių sudaryta sutartis tęsėsi ilgiau kaip trejus metus (46.4. puntas). Sutarties 47 punkte numatyta, kad bendrovė „Aviva Lietuva“ turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį nesilaikydama įspėjimo terminų, nurodytų minėtame 46 punkte. Vienašališkai nutraukiama sutartis laikoma nutraukta nuo pranešime nurodytos dienos. Tokiu atveju bendrovė „Aviva Lietuva“ išmoka Finansų konsultantui kompensaciją. Ieškovės atveju lygią trims finansų konsultanto vidutiniams mėnesiniams komisiniams atlyginimams, kadangi ginčo sutartis galiojo ilgiau kaip dvejus metus (47 punkto 3 dalis). Minėta, kad 2012 m. gruodžio 7 d. atsakovas pranešė ieškovei apie vienašališką sutarties nutraukimą nuo 2012 m. gruodžio 12 d. Teisėjų kolegijos vertinimu, atsakovas neįvykdė Civilinio kodekso 2.165 str. tiek Finansų konsultavimo sutarties 46 punkte nustatyto reikalavimo pranešti ieškovei apie sutarties nutraukimą iš anksto, todėl ieškovei neprašant tęsti sutartinių santykių su atsakovu jai priteistina Finansų konsultanto sutarties 47 punkto 3 dalyje nustatyta kompensacija, kurios dydis šiuo atveju nėra ginčijamas.

47Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismo išvada, jog ginčo sutarties vienašališkas nutraukimas pripažintinas neteisėtu, yra pagrįsta. Teisėjų kolegija pažymi, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą. Atmesdamas apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. kovo 16 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-107/2010). Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas visapusiškai ir objektyviai ištyrė visas aplinkybes, jas teisingai įvertino ir priėmė motyvuotą, teisėtą ir pagrįstą sprendimą. Darytina išvada, kad apeliacinio skundo argumentai nesudaro teisinio pagrindo panaikinti ar pakeisti skundžiamą pirmosios instancijos teismo sprendimą, kuris yra iš esmės yra teisėtas ir pagrįstas. Esminių procesinės teisės normų pažeidimų apeliacinės instancijos teismas nenustatė, todėl skundžiamas sprendimas paliktinas nepakeistas.

48Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo

49Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai pritaikė teisės aktus, priteisdamas liudytojai S. S., kuri ieškovės prašymu buvo pakviesta liudyti šioje byloje, su dalyvavimu byloje susijusias išlaidas. Bylos duomenimis nustatyta, kad S. S. 2013 m. liepos 3 d. pateikė teismui prašymą (b. l. 142) teisės aktų nustatyta tvarka atlyginti su liudijimu byloje susijusias išlaidas (atvykimo į teismo posėdį iš kito miesto ir grįžimo atgal išlaidas) ir pateikė autobuso bilieto Tauragė - Vilnius mokėjimo kvitą 51 Lt sumai. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2002 m. gruodžio 6 d. įsakymo Nr. 344 Dėl išlaidų, susijusių su civilinės bylos nagrinėjimu, dydžių ir jų išmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo, 10 punktu, dokumentai, liudijantys kelionės išlaidas į teismą, yra pagrindas tokiu pat dydžiu apmokėti kelionės išlaidas atgal. Atsižvelgiant į tai, Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. liepos 12 d. sprendimo rezoliucinė dalis dėl bylinėjimosi išlaidų liudytojai S. S. priteisimo papildytina nurodant, kad iš atsakovo uždarosios akcinės gyvybės draudimo ir pensijų bendrovės „Aviva Lietuva“ liudytojos S. S. naudai vietoj 51 Lt priteistinos 102 Lt išlaidos susijusios su dalyvavimu byloje.

50Atsakovo apeliacinį skundą atmetus, nėra pagrindo spręsti klausimo dėl bylinėjimosi išlaidų atsakovui priteisimo. Taip pat pažymėtina, kad ieškovė šiuo atveju taip pat nepateikė teismui jokių įrodymų, kad bylos nagrinėjimo metu būtų patyrusi kokių nors bylinėjimosi išlaidų.

51Procesinių dokumentų siuntimo (pašto) apeliacinės instancijos teisme išlaidos sudaro mažesnę, nei 10 Lt sumą, todėl pagal Civilinio proceso kodekso 92 str., 96 str. 6 d., bei teisingumo ministro ir finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymą Nr. 1R-261/1K-355, valstybei šios bylinėjimosi išlaidos nepriteisiamos.

52Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

53Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. liepos 12 d. sprendimą iš esmės palikti nepakeistą.

54Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. liepos 12 d. sprendimo rezoliucinę dalį dėl bylinėjimosi išlaidų liudytojai S. S. priteisimo papildyti išdėstant ją sekančiai: „Iš atsakovo uždarosios akcinės gyvybės draudimo ir pensijų bendrovės „Aviva Lietuva“ (į. k. 111744827, buveinės adresas Lvovo g. 25, Vilnius) liudytojos S. S. (a. k. ( - ), gyv. ( - ), a. s. Nr. ( - ), AB SEB bankas) naudai priteisti 102 Lt (vienas šimtas du litai) su dalyvavimu byloje susijusias išlaidas“.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.Ginčo esmė... 4. Ieškovė T. B. kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui uždarajai akcinei... 5. - pripažinti atsakovo uždarosios akcinės gyvybės draudimo ir pensijų... 6. - priteisti 5 procentų dydžio metines palūkanas, skaičiuojant jas nuo... 7. - priteisti iš atsakovo bylos nagrinėjimo metu patirtas bylinėjimosi... 8. Nurodė, kad tarp ieškovės ir atsakovo kilo ginčas iš sutartinių... 9. II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė... 10. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013 m. liepos 12 d. sprendimu ieškinį... 11. Teismas konstatavo, kad tarp šalių sudaryta sutartis atsakovo vienašališkai... 12. Teismas konstatavo, kad ginčo sutartis yra sudaryta pagal ieškovo pasiūlytas... 13. Teismas taip pat nurodė, kad vienašališkame sutarties nutraukimo rašte yra... 14. Minimalių aktyvumo, efektyvumo bei produktyvumo reikalavimų laikymasis... 15. Teismas konstatavo, kad vienašališkai sutartis nutraukta ir dėl kito... 16. Teismas taip pat laikė neįrodytu atsakovo vienašališką sutarties... 17. Teismas, atsižvelgdamas į ginčo šalių sudarytos sutarties pobūdį ir... 18. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 19. Atsakovas uždaroji akcinė gyvybės draudimo ir pensijų bendrovė „Aviva... 20. Nurodo, kad patenkindamas ieškinį ir priteisdamas ieškovei jos prašomas... 21. Apeliantas taip pat nesutinka su Vilniaus miesto apylinkės teismo... 22. T. B. Finansų konsultanto sutarties sudarymo ir galiojimo sąlygą - kad jos... 23. Paskutinių trijų mėnesių iki Finansų konsultanto sutarties nutraukimo T.... 24. Apeliantas kategoriškai nesutinka su teismo padaryta išvada, kad apeliantas... 25. Finansų konsultanto sutartis taip pat buvo nutraukta dėl to, kad T. B.... 26. Nepažeidžiant Civilinio kodekso 6.217 str., 6.218 str. reikalavimų, Finansų... 27. Ieškovė T. B. atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo atsakovės... 28. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 29. Apeliacinis skundas atmestinas.... 30. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 31. Nagrinėjamu atveju absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK... 32. Teisėjų kolegija, įvertinusi apeliacinio skundo argumentus, bylos... 33. Byloje nustatyta, kad ieškovė T. B. su atsakovu uždarąja akcine gyvybės... 34. 2012 m. gruodžio 7 d. atsakovas uždaroji akcinė gyvybės draudimo ir... 35. 2012 m. gruodžio 20 d. atsakovas uždaroji akcinė gyvybės draudimo ir... 36. Dėl vienašališko Finansų konsultanto sutarties nutraukimo teisėtumo... 37. Civilinių santykių subjektai yra varžomi ne tik tiesiogiai įstatyme... 38. Sprendžiant, ar sutarties šalis tinkamai įgyvendino savo teisę, visų pirma... 39. Vienašališko sutarties nutraukimo atvejai, sąlygos ir tvarka nustatyti... 40. Nagrinėjamos bylos atveju yra aktualus Finansų konsultanto sutarties... 41. Šiuo atveju pirmosios instancijos teismas nustatė, kad Finansų konsultanto... 42. Apeliacinės instancijos teismas taip pat atsižvelgia į ieškovės veiksmus,... 43. Ieškovė bylos nagrinėjimo metu neneigė, kad kurį laiką nevykdė... 44. Apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad nurodytos aplinkybės yra... 45. Teisėjų kolegija pažymi, kad atsakovo veiksmai patvirtina, jog atsakovas... 46. Sprendžiant, ar vienašalis sutarties nutraukimas yra teisėtas, be sutarties... 47. Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 48. Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo... 49. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas... 50. Atsakovo apeliacinį skundą atmetus, nėra pagrindo spręsti klausimo dėl... 51. Procesinių dokumentų siuntimo (pašto) apeliacinės instancijos teisme... 52. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 53. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. liepos 12 d. sprendimą iš esmės... 54. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. liepos 12 d. sprendimo rezoliucinę...