Byla e2-117-1003/2017
Dėl administracinių aktų panaikinimo, sandorių dalių pripažinimo negaliojančiomis, restitucijos taikymo, trečiasis asmuo VĮ Šiaulių regiono keliai, VĮ Valstybės žemės fondas

1Šiaulių apylinkės teismo teisėjas Danas Lisas, sekretoriaujant Linai Deržinskienei, dalyvaujant ieškovės Šiaulių apygardos prokuratūros prokurorei Ritai Dabužinskienei, atsakovės Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos atstovei Daliai Andraitienei, trečiųjų asmenų VĮ Šiaulių regiono keliai atstovams Evaldui Gudoniui, advokato padėjėjai Neringai Šilinskei, VĮ Valstybės žemės fondo atstovei Gražinai Dudko, nedalyvaujant atsakovams D. S., A. S., atsakovo AB „Citadele“ banko atstovui, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės Šiaulių apygardos prokuratūros patikslintą ieškinį atsakovams valstybei, atstovaujamai Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos, Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, AB „Citadele“ bankui, D. S., A. S. dėl administracinių aktų panaikinimo, sandorių dalių pripažinimo negaliojančiomis, restitucijos taikymo, trečiasis asmuo VĮ Šiaulių regiono keliai, VĮ Valstybės žemės fondas,

Nustatė

21. Ieškovė Šiaulių apygardos prokuratūra patikslintu ieškiniu prašo:

3- panaikinti Šiaulių apskrities viršininko 2006 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. V-3041 „Dėl valstybinės žemės pardavimo Šiaulių rajone“ priedo eilutės Nr. 25 dalį, kuria nustatyti žemės sklypo rodikliai ir leista D. S. parduoti valstybinės reikšmės kelio – rajoninio kelio Nr. ( - ) 0,0094 ha dalį, patenkančią į 0,2500 ha žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), kadastro Nr. ( - ), ( - )

4- pripažinti negaliojančia 2006 m. lapkričio 15 d. sutartį Nr. P91/06-1937, notarinio reg. Nr. 11969, patvirtintą Šiaulių rajono 1-ojo notaro biuro notarės N. M. dalyje, kuria D. S. nuosavybės teise įgijo valstybinės reikšmės kelio – rajoninio kelio Nr. ( - ) 0,0094 ha dalį, patenkančią į 0,2500 ha žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), kadastro Nr. ( - ), ( - );

5- pripažinti negaliojančiu 2006 m. lapkričio 15 d. valstybinės žemės sklypo perdavimo ir priėmimo aktą Nr. 1937 dalyje, kuria D. S. nuosavybės teise įgijo valstybinės reikšmės kelio – rajoninio kelio Nr. ( - ) 0,0094 ha dalį, patenkančią į 0,2500 ha žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), kadastro Nr. ( - ), ( - );

6- pripažinti negaliojančia 2007 m. liepos 20 d. žemės sklypo, gyvenamojo namo, pagalbinių pastatų ir kiemo statinių pirkimo – pardavimo sutartį, notarinio registro Nr. 2-4529, patvirtintą Joniškio rajono notarų biuro notarės G. B., dalyje, kuria A. S. nuosavybės teise įgijo valstybinės reikšmės kelio – rajoninio kelio Nr. ( - ) 0,0094 ha dalį, patenkančią į 0,2500 ha žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), kadastro Nr. ( - ), esantį ( - );

7- pripažinti negaliojančiu Žemės sklypo, gyvenamojo namo, pagalbinių pastatų ir kiemo statinių perdavimo – priėmimo aktą, notarinio registro Nr. 2-4531, patvirtintą Joniškio rajono notarų biuro notarės G. B., dalyje, kuria A. S. nuosavybės teise įgijo valstybinės reikšmės kelio – rajoninio kelio Nr. ( - ) 0,0094 ha dalį, patenkančią į 0,2500 ha žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), kadastro Nr. ( - ), esantį ( - );

8- pripažinti negaliojančiu 2007 m. rugpjūčio 23 d. turto įkeitimo sandorį, įregistruotą hipotekos lakštu, identifikavimo kodas Nr. ( - ), notarinio registro Nr. 2-9046, patvirtintą Kauno rajono 1-ojo notarų biuro notarės R. S., dalyje, kuria A. S. savo prievolei pagal 2007 m. rugpjūčio 22 d. kreditavimo sutartį Nr. BK/1505/002 užtikrinti įkeitė AB „Citadele“ bankui (buvęs AB „Parex bankas“) valstybinės reikšmės kelio – rajoninio kelio Nr. ( - ) 0,0094 ha dalį, patenkančią į 0,2500 ha žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), kadastro Nr. ( - ), esantį ( - );

9- taikyti restituciją ir grąžinti natūra Lietuvos Respublikos valstybės nuosavybėn valstybinės reikšmės kelio – rajoninio kelio Nr. ( - ) 0,0094 ha dalį, patenkančią į 0,2500 ha žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), kadastro Nr. ( - ), esantį ( - ), bei priteisti iš Lietuvos Respublikos valstybės atsakovui A. S. 24,44 Eur.

102. Patikslintame ieškinyje nurodyta, kad Šiaulių apskrities viršininko administracija, pažymėdama R. kadastrinės vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekte rajoninį kelią per ( - ) 12 metrų pločio, netyrė, kam kelias Nr. priklauso nuosavybės teise, nesiaiškino šio kelio reikšmės, nesivadovavo teisės aktų, reglamentuojančių kelių kategorijas bei suskirstymą, nuostatomis, todėl neteisingai įvertino kelio juostos, kuri yra valstybės žemė, plotį bei matmenis,

11t. y. vietoj 18 metrų kelio juostos pločio nustatė 12 metrų. Formuojant privačion nuosavybėn D. S. žemės sklypą, į jį pateko 0,0094 ha dalis valstybinės reikšmės kelio Nr. , kuris yra valstybinės reikšmės kelias ir į kurį nuosavybės teisės negali būti perleistos. Šiaulių apygardos administracinis teismas 2016 m. lapkričio 23 d. nustatė, kad neteisingai buvo nustatyta valstybinės reikšmės rajoninio kelio ( - ) riba atkarpoje nuo 16,348 iki 18,038 km, todėl Šiaulių apskrities viršininko 2000 m. kovo 3 d. įsakymą Nr. 427 „Dėl Šiaulių rajono Raudėnų kadastrinės vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto patvirtinimo“ šioje dalyje panaikino. Sprendimai ir sandoriai, kuriais perleistos nuosavybės teisės į valstybinės reikšmės kelio plotą, priimti pažeidžiant Lietuvos Respublikos Konstitucijos 47 straipsnį, Lietuvos Respublikos žemės įstatymo, galiojusio nuosavybės teisių į nekilnojamąjį turtą atkūrimo metu 6 straipsnio 1 dalies 1 punktą, todėl turi būti pripažinti negaliojančiais ir sugrąžinti valstybės nuosavybėn, taip pat pripažįstant negaliojančiais ir vėlesnius pirkimo – pardavimo, įkeitimo tarp privačių asmenų sandorius. Lietuvos Respublikos valstybė įpareigotina atsakovui A. S., iš kurio turtas natūra grąžintinas valstybei, išmokėti 24,44 Eur.

123. Ieškovės atstovė patvirtino patikslintame ieškinyje išdėstytas aplinkybes, paaiškindama, kad privačiam asmeniui negali priklausyti 94 kv. m. valstybinio kelio dalis, išimtinė valstybės nuosavybė privačiam asmeniui perleista neteisėtai, pažeidžiant teisės aktų reikalavimus. Minimas kelias valstybinės reikšmės rajoninio kelio statusą įgijo 1992 metais, o ginčo dalis D. S. nuosavybėn perleista 2006 metais. Mano, kad rengiant žemėtvarkos projektą nebuvo surinkta pilna informacija apie kelio statusą, todėl nepagrįstai nustatytas 12 metrų kelio juostos plotis. Prašo tenkinti ieškinį ir grąžinti valstybės nuosavybėn 94 kv. m valstybinio kelio dalį.

134. Atsakovė Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, atstovaujanti Lietuvos Respublikos valstybę (toliau tekste – NŽT), atsiliepimu į patikslintą ieškinį su juo nesutinka, nurodydama, kad Šiaulių rajono Raudėnų kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekte, patvirtintame Šiaulių apskrities viršininko 2000 m. kovo 3 d. įsakymu Nr. 427 „Dėl Šiaulių rajono Raudėnų kadastrinės vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto patvirtinimo“, buvo suprojektuotas valstybinės reikšmės rajoninis kelias Nr. ( - ) 12 metrų pločio per ( - ) (atkarpa nuo 16,348 iki 18,038 km), tačiau ieškovė neginčija projekto dalies, kuria suprojektuotas minimas 94 kv. m žemės sklypas, besiribojantis su keliu Nr. ( - ) 39,75 metrų ilgio atkarpoje. Nesutinka, kad ginčo žemės sklypo dalis yra įsiterpusi 2,69 metrų į kelią Nr. ( - ) ir patenka ant kelio griovelių, šlaitų, taip susiaurinant minimalų 18 metrų plotį, nes iš į bylą pateiktos 2016-10-07 situacijos schemos ir nuotraukos Nr. 1 matyti, kad kelio elementų ginčo žemės sklype faktiškai nėra, toje vietoje auga žolė, krūmai, užtverta tvora. Formuojant žemės valdas, nebuvo galimybės nustatyti 18 metrų, todėl toks projektas parengtas neatsitiktinai, net ir tenkinus ieškinį, kelio Nr. ( - ) juostos plotis neatitiktų imperatyvių įstatymo normų reikalavimų, nėra galimybės suprojektuoti 18 metrų pločio kelio juostos dėl ( - ) esančių gyvenamųjų namų, pastatytų iki 1940 metų, taip pat kitų objektų (kapinių akmeninės tvoros, medžių ir kt.). Keliai turėjo būti įbraižomi pagal teritorijų planavimo dokumentus, o pagal Teritorijų planavimo įstatymą žemės reformos žemėtvarkos projektai buvo laikomi specialiaisiais teritorijų planavimo dokumentais, projektas patvirtintas prieš 16 metų, jis buvo įgyvendintas. Byloje nėra įrodymų, jog iki 2000 metų būtų buvęs parengtas detalusis planas, kuriame būtų suprojektuotas 18 metrų pločio kelias. Nei ieškovė, nei VĮ Šiaulių regiono keliai nepateikė teritorijų planavimo dokumento, kuriuose būtų suprojektuotas 18 metrų pločio kelias, todėl atsakovas būtent žemės reformos žemėtvarkos projektą laiko teritorijų planavimo dokumentu. Kelias Nr. ( - ) sutampa su ( - ). Jo ribos pažymėtos neprivatizuojamos žemės plane, tačiau iš patvirtinto Projekto brėžinio matyti, kad pagal mastelį kelias Nr. ( - ) yra 12 metrų pločio, be to, projektas nebuvo derinamas su Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, nes su šia institucija nebuvo numatyto reikalavimo derinti Žemės reformos žemėtvarkos projektų rengimo tvarkos, pagal projektą kelio Nr. ( - ) kadastriniai matavimai, nurodant 18 metrų pločio kelio juostą, negalėjo būti atliekami. Sutinka, kad nebuvo laikomasi Vyriausybės nutarimo nuostatų dėl 18 metrų pločio kelio ir Kelių įstatymo, tačiau kitaip projektuoti nebuvo galimybės. Dauguma ( - ) esančių namų stovi kelio apsaugos zonoje, todėl neįmanoma užtikrinti imperatyvių nuostatų laikymosi. Mano, kad būtina ieškoti sklypų savininkų interesų pusiausvyros ir negalima ginti išimtinai vieno savininko teisių kito žemės sklypo savininko interesų sąskaita. D. S. parduotas žemės sklypas buvo tinkamai suprojektuotas, savininkės teisėtai įgytas, ilgą laiką naudotas, todėl nuosavybės atėmimas pažeistų teisėtą savininko lūkestį, be to, perleidžiant ginčo žemės sklypą, buvo atlikti tikslūs kadastriniai matavimai, todėl panaikinus dalį daikto kadastro rodiklių dalyje neliktų paties daikto (žemės sklypo) ir to daikto plano, atsakovas A. S. netektų galimybės disponuoti ne tik 94 kv. m plotu, bet ir likusiu žemės sklypu, nes neturėtų jokio galiojančio žemės sklypo plano.

145. NŽT atstovė patvirtino atsiliepime į patikslintą ieškinį išdėstytas aplinkybes, paaiškindama, kad ginčo žemės sklypas suprojektuotas teisės aktų nustatyta tvarka, pagal 2000 metų projektą, atitinka Kelių įstatymo 2 straipsnio 3 dalies, 11 straipsnio 1 dalies, 3 dalies nuostatas. Namas nepatenka į kelio apsaugos zoną, ginčo žemės sklype nėra kelio elementų. Turi būti užtikrintas teisinių santykių stabilumas, įvertintas proporcingumo principas, ar pažeidimas yra toks, kad būtų galima nepaisyti teisinio stabilumo ir teisėtų lūkesčių principo, taip pat būtina įvertinti finansinę naštą valstybei taikant restituciją, dėl žalos atlyginimo, dėl žemės sklypo kadastrinių matavimo parengimo.

156. Atsakovė D. S. atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su ieškovės reikalavimais sutinka, jeigu tai užtikrins viešąjį interesą (1 t. 173 b. l.). Atsakovė teismo posėdyje nedalyvavo, nors apie bylos nagrinėjimą buvo informuota tinkamai.

167. Atsakovas AB „Citadele“ bankas atsiliepime į patikslintą ieškinį nurodė, kad sutinka, jog ieškovės reikalavimai nagrinėjamoje byloje būtų sprendžiami teismo nuožiūra, bylos nagrinėjime nedalyvaujant atsakovo atstovui (2 t. 75-78 b. l.).

178. Atsakovas A. S. atsiliepimo nei į ieškinį, nei į patikslintą ieškinį nepateikė, bylos nagrinėjime teisme nedalyvavo, nors apie bylą buvo informuotas tinkamai (2 t. 2, 43, 99 b. l.). Teismas negavo atsakovo prašymo atidėti bylos nagrinėjimą.

18Ieškinys tenkintinas visiškai.

199. Iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovė nagrinėjamoje byloje taip pat reiškė reikalavimą panaikinti Šiaulių apskrities viršininko 2000 m. kovo 3 d. įsakymo Nr. 427 „Dėl Šiaulių rajono Raudėnų kadastrinės vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto patvirtinimo“ dalį, kuria valstybinės reikšmės kelias — rajoninis kelias Nr. ( - ) įbraižytas 12 metrų pločio per ( - ) atkarpoje ties 0,2500 ha žemės sklypu, unikalus Nr. ( - ), kadastro Nr. ( - ), ( - ), tačiau šio patikslinto ieškinio reikalavimo atsisakė, atsisakymą motyvuodama įsiteisėjusiu Šiaulių apygardos administracinio teismo 2016 m. lapkričio 23 d. sprendimu administracinėje byloje Nr. eI-2831-621/2016, panaikinančiu Šiaulių apskrities viršininko 2000 m. kovo 3 d. įsakymo Nr. 427 „Dėl Šiaulių rajono Raudėnų kadastrinės vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto patvirtinimo“ dalį, kuria suprojektuotas valstybinės reikšmės kelias — rajoninis kelias Nr. ( - ) 12 metrų pločio per ( - ) (atkarpa nuo 16,348 iki 18,038 km). 2017 m. kovo 1 d. nutartimi teismas priėmė dalies patikslinto ieškinio atsisakymą ir bylą šioje dalyje nutraukė, teismo nutartis nebuvo apskųsta ir įsiteisėjo.

2010. Ieškovė patikslinto ieškinio reikalavimus grindžia tuo, kad formuojant privačion nuosavybėn D. S. žemės sklypą, į jį pateko 0,0094 ha dalis valstybinės reikšmės kelio Nr. ( - ), į kurį nuosavybės teisės negali būti perleistos.

2111. Šiaulių apskrities viršininko 2006 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. V-3041 „Dėl valstybinės žemės pardavimo Šiaulių rajone“ priedo eilutės Nr. 25 dalimi buvo nustatyti žemės sklypo rodikliai ir leista D. S. nuosavybėn parduoti valstybinės reikšmės kelio – rajoninio kelio Nr. ( - ) 0,0094 ha dalį, patenkančią į 0,2500 ha žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), kadastro Nr. ( - ), ( - ) (1 t. 16-22 b. l.).

22Dėl administracinio akto dalies ir sandorių dalių pripažinimo negaliojančiomis

2312. Lietuvos Respublikos CK 1.80 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas sandorių negaliojimo pagrindas, jog imperatyvioms įstatymo normoms prieštaraujantis sandoris yra niekinis ir negalioja. Šiam sandorių negaliojimo pagrindui taikyti reikia nustatyti tokias sąlygas: pirma, kad teisės norma, kuriai prieštarauja sandoris, yra imperatyvi; antra, kad ginčo sandoris pažeidžia nurodytoje normoje įtvirtintą imperatyvą ir kad šio pažeidimo padarinys tikrai yra sandorio negaliojimas.

2413. Įstatymuose neįtvirtintas teisinis reglamentavimas, kurio pagrindu civilinių teisių ir pareigų, atsiradusių iš administracinių aktų (CK 1.136 straipsnio 2 dalies 3 punktas), pasibaigimui būtų taikomi tapatūs pagrindai, kaip sandorių atveju, tačiau teismų praktikoje imperatyviosioms įstatymo normoms prieštaraujantys administraciniai aktai, turi būti ginčijami ir, jei yra tam pagrindas, panaikinami dėl jų neteisėtumo bei taikomos pasekmės, kaip yra niekinių sandorių atveju.

2514. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 47 straipsnyje įtvirtinta, kad valstybinės reikšmės keliai išimtine nuosavybės teise priklauso Lietuvos Respublikai. Kelių įstatymo 4 straipsnio 2 dalyje taip pat nustatyta, kad Lietuvos Respublikai išimtine nuosavybės teise priklauso valstybinės reikšmės keliai, o turto patikėjimo teise juos valdo įgaliotos valstybės įmonės ar Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos. Lietuvos Respublikai išimtinės nuosavybės teise priklausančių kelių įsigyti privatinei nuosavybei negalima. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje pripažįstama ir išdėstytos principinės nuostatos įtvirtina, kad valstybinės reikšmės keliai yra ypatingi nuosavybės teisės objektai, kaip ir jų reikšmė, ir tai lemia tam tikrus nuosavybės teisės ribojimus ar suvaržymus (Konstitucinio Teismo 2005 m. liepos 8 d., 2007 m. rugsėjo 6 d. nutarimai). Konstitucinis Teismas 2003 m. rugsėjo 30 d. nutarime konstatavo, jog, Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 straipsnio 2 dalis numato, kad nuosavybės teises saugo įstatymai. Ši nuostata įtvirtina ne tik privačios, bet ir valstybės, savivaldybės nuosavybės, įskaitant ir žemę, apsaugą. Pagal CK 4.7 straipsnio 2 dalį valstybei išimtine nuosavybės teise priklausantys objektai yra išimti iš civilinės apyvartos. Tai reiškia, kad jie negali būti nuosavybės teisių perleidimo dalykas, o jei tokie sandoriai sudaryti, jie yra niekiniai ir negaliojantys (CK 1.80 straipsnio 1 dalis).

2615. Byloje nustatyta, jog Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 9 d. nutarimu Nr. 757 „Dėl valstybinės reikšmės kelių sąrašo patvirtinimo“ patvirtintas Valstybinės reikšmės kelių sąrašas, kurio Nr. 1091 nurodytas kelias Nr. ( - ) yra rajoninės reikšmės kelias, kelio atkarpa nuo 9,97 km iki 24,50 km (visas kelio ilgis 14,53 km) priklauso V kelio kategorijai, kurios minimalus plotis turi būti 18 metrų (Lietuvos Respublikos kelių įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 5 punktas). Šis kelias valstybinės reikšmės rajoniniam keliui priskirtas 1992 m. gruodžio 31 d. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu Nr. 550. Byloje esantis Šiaulių rajono kelių sąrašas, kurį 1997 m. lapkričio 6 d. suderino tuometinė Šiaulių apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento Šiaulių rajono žemėtvarkos skyriaus vedėja, patvirtina, kad už žemėtvarkos procedūras atsakinga institucija buvo informuota, jog kelio Nr. ( - ) atkarpa nuo 10,5 km iki 24,5 km yra V kategorijos ir kelio juostos minimalus plotis 18 metrų (1 t. 94-103 b. l.).

2716. 2015 metais UAB „Šiaulių hidroprojektas" atliko valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. ( - ) kadastrinius matavimus ir nustatė, kad į Kelio Nr. ( - ) atkarpą nuo 16,348 km iki 18,038 km patenka ir ginčo žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), kadastro Nr. ( - ), ( - ), dalis – 0,0094 ha, t. y. žemės sklypas yra įsiterpęs 2,69 m į Kelią Nr. ( - ) ir patenka ant Kelio Nr. ( - ) griovelių, šlaitų, taip susiaurinant kelio juostą (1 t. 1-11, 90-93, 2 t. 105-115 b. l.).

2817. Įsiteisėjusiu Šiaulių apygardos administracinio teismo 2016 m. lapkričio 23 d. sprendimu administracinėje byloje Nr. eI-2831-621/2016 buvo panaikinta Šiaulių apskrities viršininko 2000 m. kovo 3 d. įsakymo Nr. 427 „Dėl Šiaulių rajono Raudėnų kadastrinės vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto patvirtinimo“ dalis, kuria valstybinės reikšmės rajoninis kelias Nr. ( - ) per ( - ) (atkarpa nuo 16,348 iki 18,038 km) suprojektuotas 12 metrų pločio (2 t. 105-115 b. l.). Teismas nustatė, kad minimo kelio plotis atkarpoje nuo 16,348 iki 18,038 km yra 18 metrų. Priimdamas sprendimą teismas taip pat atsižvelgė į UAB „Šiaulių hidroprojektas“ atliktus valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. ( - ) kelio juostos (žemės sklypo) kadastrinius matavimus.

2918. Darytina išvada, kad ginčo žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), kadastro Nr. ( - ), ( - ), suformuotas pažeidžiant teisės aktų reikalavimus bei neteisingai nustatant valstybinės reikšmės rajoninio kelio ribą, į kelio Nr. ( - ) atkarpą nuo 16,348 km iki 18,038 km patenka ginčo žemės sklypo dalis – 0,0094 ha, taip neišlaikant minimalaus kelio pločio – 18 metrų. Šiaulių apskrities viršininkas, priimdamas 2006 m. birželio 30 d. įsakymą Nr. V-3041 „Dėl valstybinės žemės pardavimo Šiaulių rajone“, turėjo įvertinti, kad formuojant žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), kadastro Nr. ( - ), ( - ), į jį pateko valstybės išperkamos žemės dalis – valstybinės reikšmės kelio Nr. ( - ) dalis – 0,0094 ha plotas, kuris negalėjo būti privatizuojamas, į kurį nuosavybės teisės negalėjo būti perleistos. Negalima tokia teisinė situacija, kad valstybei išimtine nuosavybės teise priklausantis daiktas ar jo dalis kartu nuosavybės teise priklausytų ir privačiam asmeniui, kadangi valstybinės reikšmės kelias, kaip ir visas išimtine valstybės nuosavybės teise priklausantis turtas, yra išimtas iš civilinės apyvartos (CK 4.7 straipsnio 2 dalis).

3019. Teismo vertinimu, valstybė, veikdama per Šiaulių apskrities viršininką, kurio teisių perėmėja yra Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, privalėjo užtikrinti tokį ginčo žemės sklypo ribų bei ploto atsakovei D. S. nustatymą, bei jo perleidimą atsakovės nuosavybėn, kurios nepažeistų imperatyvaus draudimo, kad valstybinės reikšmės rajoninio kelio užimama žemė, kaip išimtinė valstybės nuosavybė, iš valstybės nuosavybės nepereitų kitų subjektų nuosavybėn. Kaip matyti iš byloje nustatytų aplinkybių, valstybė to nepadarė ir pažeidė imperatyvias teisės aktų nuostatas, todėl Šiaulių apskrities viršininko 2006 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. V-3041 „Dėl valstybinės žemės pardavimo Šiaulių rajone“ dalis panaikintina, ginčo 2006 m. lapkričio 15 d. sutarties Nr. P91/06-1937 bei 2006 m. lapkričio 15 d. valstybinės žemės sklypo perdavimo ir priėmimo akto Nr. 1937 dalys, kurių pagrindu atsakovė D. S. nuosavybės teise įgijo 0,0094 ha valstybinės reikšmės kelio – rajoninio kelio Nr. ( - ) dalį, pripažintinos niekinėmis ir negaliojančiomis, kaip prieštaraujančios imperatyvioms Lietuvos Respublikos Konstitucijos 47 straipsnio, Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 1 punkto ir Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo 13 straipsnio 1 dalies 1 punkto nuostatoms (1 t. 19-22 b. l.).

3120. Pagal CK 4.48 straipsnio 1 dalį nuosavybės teisę gali perduoti tik pats savininkas ar jo įgaliotas asmuo. Atsižvelgiant į tai, kad iš neteisės negali atsirasti teisė, spręstina, jog po ginčo administracinio akto priėmimo ir ginčo sandorio sudarymo, 2007 m. liepos 20 d. žemės sklypo, gyvenamojo namo, pagalbinių pastatų ir kiemo statinių pirkimo – pardavimo sutarties, notarinio registro Nr. 2-4529, Perdavimo – priėmimo akto, notarinio registro Nr. 2-4531, ir 2007 m. rugpjūčio 23 d. turto įkeitimo sandorio, įregistruoto hipotekos lakštu, identifikavimo kodas Nr. 05/1/2007/0005016, notarinio registro Nr. 2-9046, dalys taip pat yra niekinės, todėl taip pat pripažintinos negaliojančiomis (1 t. 28-48 b. l.).

3221. Atmestini atsakovės NŽT argumentai, kad net pripažinus administracinius aktus neteisėtais dėl to, kad jais buvo perduota nuosavybės teisė į žemės plotus, kurie yra išimtinė valstybės nuosavybė, turi būti paisoma asmens teisėtų lūkesčių ir asmens nuosavybės teisių apsaugos reikalavimų ir jiems daromas prioritetas. Nagrinėjamu atveju sutiktina su ieškovės ir trečiojo asmens VĮ „Šiaulių regiono keliai“ argumentais, kad šioje byloje pareiškus reikalavimus dėl itin saugomo turtinio režimo, kuriuo suinteresuota visa visuomenė, t. y. galimybe netrukdomai naudotis keliais, užtikrinti eismo saugumą, tinkamą kelio infrastruktūros priežiūrą, perspektyvoje įgyvendinti minimo kelio vandentiekio įrengimo darbus, administraciniu aktu ir jo pagrindu įgytų nuosavybės teisių stabilumas turi mažesnę reikšmę nei minimo režimo apsauga.

33Dėl restitucijos taikymo

3422. CK 1.80 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad sandorio negaliojimo teisinis padarinys yra restitucijos taikymas. CK 1.80 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad kai sandoris negalioja, viena jo šalis privalo grąžinti kitai sandorio šaliai visa, ką yra gavusi, natūra, – atlyginti to vertę pinigais, jeigu įstatymai nenumato kitokių sandorio negaliojimo pasekmių, o to paties straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad restitucijos taisykles nustato Lietuvos Respublikos civilinio kodekso šeštosios knygos normos. Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad, panaikinus administracinį aktą dėl prieštaravimo imperatyviosioms įstatymo normoms, turi būti taikoma restitucija (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004 m. gruodžio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-662/82004; 2006 m. gegužės 15 d. nutartis civilinėje byloje bylos Nr. 3K-3-328/2006; 2007 m. birželio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-149/2007).

3523. Pažymėtina, kad Lietuvos Respublikai išimtine nuosavybės teise priklausantis neteisėtai įgytas turtas, panaikinus administracinį aktą dėl jo neteisėtumo ir pripažinus sandorius niekiniais ir negaliojančiais, be išlygų grąžinamas valstybės nuosavybėn. Šiuo atveju atsakovės D. S., kuriai nuosavybės teisės į ginčo žemės sklypą atsirado panaikinto administracinio akto ir valstybinės žemės pirkimo – pardavimo sutarties pagrindu, nuosavybės teisės yra perleistos atsakovui A. S..

3624. Tuo atveju, kai dėl prieštaravimo imperatyviosioms normoms panaikinamas administracinis aktas, kuriuo perleista nuosavybės teisė į turtą, ir pripažįstamos negaliojančiomis visos šio turto perleidimo sutartys, sprendžiama dėl restitucijos taikymo tarp šio akto ir sandorių pagrindu susiklosčiusių teisinių santykių dalyvių ir nesprendžiama dėl vindikacijos sąlygų ir įgijėjo sąžiningumo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. balandžio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-165/2012). Teismo vertinimu valstybinės reikšmės kelių kaip išimtinės valstybės nuosavybės teisinis statusas lemia nurodytus restitucijos taikymo ypatumus ir šioje byloje.

3725. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje, kurioje buvo ginčijami administraciniai aktai atkurti nuosavybės teises į nekilnojamąjį turtą, vėlesni šio turto perleidimo sandoriai ir taikyta restitucija, valstybė buvo įpareigota paskutiniesiems turto įgijėjams, iš kurių turtas natūra grąžintinas valstybei, atlyginti jų patirtas šio turto įsigijimo išlaidas, kurios neturėtų viršyti sandorių sudarymo metu parduodamo turto rinkos kainos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. balandžio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-165/2012; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-379/2012). Skaičiuojant kompensacijos dydžio klausimą atsižvelgtina į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2016 m. balandžio 4 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A-2165-575/2016 nurodytus kriterijus. Todėl kompensacijos dydis turi būti skaičiuojamas pagal nuosavybės vertę jos praradimo dieną.

3826. Ieškinys teisme gautas 2016 m. birželio 29 d. ir jame nurodyta, kad ginčo žemės sklypo vidutinė rinkos vertė nuo 2016 m. sausio 1 d. yra 650 Eur, ši vertė nurodyta 2016-06-23 VĮ Registrų centro pažymoje (1 t. 27 b. l.). Todėl Lietuvos Respublikos valstybės nuosavybėn grąžintina natūra 0,0094 ha valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. ( - ) dalis, patenkanti į 0,2500 ha žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), kadastro Nr. ( - ), esantį ( - ), o iš Lietuvos Respublikos valstybės atsakovui A. S. priteistini 24,44 Eur (650 Eur : 2500 kv. m x 94 kv. m).

39Dėl bylinėjimosi išlaidų

4027. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 straipsnio 1 dalį šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą.

4128. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. balandžio 12 d. nutartyje civilinėje byloje pažymėta, kad Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos yra valstybės, kurios interesais pareikštas patikslintas ieškinys, atstovas, o ne savarankiškas atsakovas, kuriam galėtų būti reiškiamas savarankiškas materialinis teisinis reikalavimas, todėl tokiu atveju bylinėjimosi išlaidos valstybei, kurios interesais pareikštas prokuroro, ginančio viešąjį interesą, patikslintas ieškinys, iš jos pačios atstovo nepriteistinos. Be to, pagal pareikštą patikslintą ieškinį iš esmės atsakinga pagrindinė atsakovė – valstybė, atstovaujama Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos, todėl, konstatavus valstybės institucijų padarytas klaidas, remiantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, nėra pagrindo bylinėjimosi išlaidų paskirstyti tarp kitų atsakovų (fizinių asmenų) ir jas priteisti valstybės naudai (CPK 3 str. 7 d., 88, 96 str.).

42Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259 str., 260 str., 263-270 str., 307 str. 1 d., teismas

Nutarė

43Patikslintą ieškinį tenkinti visiškai.

44Panaikinti Šiaulių apskrities viršininko 2006 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. V-3041 „Dėl valstybinės žemės pardavimo Šiaulių rajone“ priedo eilutės Nr. 25 dalį, kuria nustatyti žemės sklypo rodikliai ir leista D. S. parduoti valstybinės reikšmės kelio – rajoninio kelio Nr. ( - ) 0,0094 ha dalį, patenkančią į 0,2500 ha žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), kadastro Nr. ( - ), ( - ).

45Pripažinti negaliojančia 2006 m. lapkričio 15 d. sutartį Nr. P91/06-1937, notarinio reg. Nr. 11969, patvirtintą Šiaulių rajono 1-ojo notaro biuro notarės N. M. dalyje, kuria D. S. nuosavybės teise įgijo valstybinės reikšmės kelio – rajoninio kelio Nr. ( - ) 0,0094 ha dalį, patenkančią į 0,2500 ha žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), kadastro Nr. ( - ), ( - );

46Pripažinti negaliojančiu 2006 m. lapkričio 15 d. valstybinės žemės sklypo perdavimo ir priėmimo aktą Nr. 1937 dalyje, kuria D. S. nuosavybės teise įgijo valstybinės reikšmės kelio – rajoninio kelio Nr. ( - ) 0,0094 ha dalį, patenkančią į 0,2500 ha žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), kadastro Nr. ( - ), ( - );

47Pripažinti negaliojančia 2007 m. liepos 20 d. žemės sklypo, gyvenamojo namo, pagalbinių pastatų ir kiemo statinių pirkimo – pardavimo sutartį, notarinio registro Nr. 2-4529, patvirtintą Joniškio rajono notarų biuro notarės G. B., dalyje, kuria A. S. nuosavybės teise įgijo valstybinės reikšmės kelio – rajoninio kelio Nr. ( - ) 0,0094 ha dalį, patenkančią į 0,2500 ha žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), kadastro Nr. ( - ), esantį ( - );

48Pripažinti negaliojančiu Žemės sklypo, gyvenamojo namo, pagalbinių pastatų ir kiemo statinių perdavimo – priėmimo aktą, notarinio registro Nr. 2-4531, patvirtintą Joniškio rajono notarų biuro notarės G. B., dalyje, kuria A. S. nuosavybės teise įgijo valstybinės reikšmės kelio – rajoninio kelio Nr. ( - ) 0,0094 ha dalį, patenkančią į 0,2500 ha žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), kadastro Nr. ( - ), esantį ( - );

49Pripažinti negaliojančiu 2007 m. rugpjūčio 23 d. turto įkeitimo sandorį, įregistruotą hipotekos lakštu, identifikavimo kodas Nr. 05/1/2007/0005016, notarinio registro Nr. 2-9046, patvirtintą Kauno rajono 1-ojo notarų biuro notarės R. S., dalyje, kuria A. S. savo prievolei pagal 2007 m. rugpjūčio 22 d. kreditavimo sutartį Nr. BK/1505/002 užtikrinti įkeitė AB „Citadele“ bankui valstybinės reikšmės kelio – rajoninio kelio Nr. ( - ) 0,0094 ha dalį, patenkančią į 0,2500 ha žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), kadastro Nr. ( - ), esantį ( - );

50Taikyti restituciją ir grąžinti natūra Lietuvos Respublikos valstybės nuosavybėn valstybinės reikšmės kelio – rajoninio kelio Nr. ( - ) 0,0094 ha dalį, patenkančią į 0,2500 ha žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), kadastro Nr. ( - ), esantį ( - ),

51Priteisti iš valstybės, atstovaujamos Nacionalinės žemės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos, juridinio asmens kodas 188704927, A. S., a. k. ( - ) 24,44 Eur (dvidešimt keturis eurus 44 ct).

52Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apylinkės teismo teisėjas Danas Lisas, sekretoriaujant 2. 1. Ieškovė Šiaulių apygardos prokuratūra patikslintu ieškiniu prašo:... 3. - panaikinti Šiaulių apskrities viršininko 2006 m. birželio 30 d. įsakymo... 4. - pripažinti negaliojančia 2006 m. lapkričio 15 d. sutartį Nr. P91/06-1937,... 5. - pripažinti negaliojančiu 2006 m. lapkričio 15 d. valstybinės žemės... 6. - pripažinti negaliojančia 2007 m. liepos 20 d. žemės sklypo, gyvenamojo... 7. - pripažinti negaliojančiu Žemės sklypo, gyvenamojo namo, pagalbinių... 8. - pripažinti negaliojančiu 2007 m. rugpjūčio 23 d. turto įkeitimo... 9. - taikyti restituciją ir grąžinti natūra Lietuvos Respublikos valstybės... 10. 2. Patikslintame ieškinyje nurodyta, kad Šiaulių apskrities viršininko... 11. t. y. vietoj 18 metrų kelio juostos pločio nustatė 12 metrų. Formuojant... 12. 3. Ieškovės atstovė patvirtino patikslintame ieškinyje išdėstytas... 13. 4. Atsakovė Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos,... 14. 5. NŽT atstovė patvirtino atsiliepime į patikslintą ieškinį išdėstytas... 15. 6. Atsakovė D. S. atsiliepime į ieškinį nurodė, kad... 16. 7. Atsakovas AB „Citadele“ bankas atsiliepime į patikslintą ieškinį... 17. 8. Atsakovas A. S. atsiliepimo nei į ieškinį, nei į... 18. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 19. 9. Iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovė nagrinėjamoje byloje taip pat... 20. 10. Ieškovė patikslinto ieškinio reikalavimus grindžia tuo, kad formuojant... 21. 11. Šiaulių apskrities viršininko 2006 m. birželio 30 d. įsakymu Nr.... 22. Dėl administracinio akto dalies ir sandorių dalių pripažinimo... 23. 12. Lietuvos Respublikos CK 1.80 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas sandorių... 24. 13. Įstatymuose neįtvirtintas teisinis reglamentavimas, kurio pagrindu... 25. 14. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 47 straipsnyje įtvirtinta, kad... 26. 15. Byloje nustatyta, jog Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 9... 27. 16. 2015 metais UAB „Šiaulių hidroprojektas" atliko valstybinės reikšmės... 28. 17. Įsiteisėjusiu Šiaulių apygardos administracinio teismo 2016 m.... 29. 18. Darytina išvada, kad ginčo žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), kadastro... 30. 19. Teismo vertinimu, valstybė, veikdama per Šiaulių apskrities... 31. 20. Pagal CK 4.48... 32. 21. Atmestini atsakovės NŽT argumentai, kad net pripažinus administracinius... 33. Dėl restitucijos taikymo... 34. 22. CK 1.80 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad sandorio negaliojimo teisinis... 35. 23. Pažymėtina, kad Lietuvos Respublikai išimtine nuosavybės teise... 36. 24. Tuo atveju, kai dėl prieštaravimo imperatyviosioms normoms panaikinamas... 37. 25. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje, kurioje buvo ginčijami... 38. 26. Ieškinys teisme gautas 2016 m. birželio 29 d. ir jame nurodyta, kad... 39. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 40. 27. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 straipsnio 1 dalį... 41. 28. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. balandžio 12 d. nutartyje... 42. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259 str., 260... 43. Patikslintą ieškinį tenkinti visiškai.... 44. Panaikinti Šiaulių apskrities viršininko 2006 m. birželio 30 d. įsakymo... 45. Pripažinti negaliojančia 2006 m. lapkričio 15 d. sutartį Nr. P91/06-1937,... 46. Pripažinti negaliojančiu 2006 m. lapkričio 15 d. valstybinės žemės sklypo... 47. Pripažinti negaliojančia 2007 m. liepos 20 d. žemės sklypo, gyvenamojo... 48. Pripažinti negaliojančiu Žemės sklypo, gyvenamojo namo, pagalbinių... 49. Pripažinti negaliojančiu 2007 m. rugpjūčio 23 d. turto įkeitimo sandorį,... 50. Taikyti restituciją ir grąžinti natūra Lietuvos Respublikos valstybės... 51. Priteisti iš valstybės, atstovaujamos Nacionalinės žemės tarnybos prie... 52. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...