Byla M1-43-309/2016
Dėl priverčiamųjų medicinos priemonių taikymo P. B., a. k. (duomenys neskelbtini) gimusiam (duomenys neskelbtini), Lietuvos Respublikos piliečiui, nevedusiam, gyv. (duomenys neskelbtini), 4 klasių išsilavinimo, nedirbančiam, neteistam, už pavojingos visuomenei veikos, numatytos Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – ir BK) 129 straipsnio 2 dalies 2 punkte, 6 punkte, 7 punkte padarymą

1Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Zigmo Kavaliausko, teisėjų Raimundo Jurgaičio, Vidmanto Mylės, sekretoriaujant Dijanai Drizgienei, dalyvaujant prokurorei Jūratei Tamašauskienei, gynėjui advokatui Algirdui Zakrasui, ekspertei Ramunei Drazdauskienei, viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą dėl priverčiamųjų medicinos priemonių taikymo P. B., a. k. ( - ) gimusiam ( - ), Lietuvos Respublikos piliečiui, nevedusiam, gyv. ( - ), 4 klasių išsilavinimo, nedirbančiam, neteistam, už pavojingos visuomenei veikos, numatytos Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – ir BK) 129 straipsnio 2 dalies 2 punkte, 6 punkte, 7 punkte padarymą ir

Nustatė

2P. B. 2015 m. gegužės 19 d., laikotarpiu nuo 9.30 val. iki 10.00 val., tikslus laikas ikiteisminio tyrimo metu nenustatytas, būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, namo esančio adresu: ( - ), virtuvėje, išpylęs benziną ir jį padegęs degtukais šalia fotelyje sėdėjusio neįgaliojo A. A. K., padarant jam II-III laipsnio galvos, veido, kaklo, krūtinės ląstos ir pilvo priekinio paviršiaus, kairės rankos viso paviršiaus, dešinės rankos priekinio paviršiaus, abiejų kojų priekinių išorinių paviršių nudegimus, apėmusius apie 55 procentus kūno paviršiaus, tuo sukeliant nukentėjusiajam dideles fizines kančias, ir nuo kūno apdegimo aukštos temperatūros poveikyje jam įvykio vietoje mirus, taip itin žiauriai nužudė bejėgiškos būklės A. A. K..

3Liudytoja I. T. teismo posėdyje parodė, kad dirba lankomosios priežiūros darbuotoja. A. K. lankydavo kartą į savaitę, aprūpindavo maisto produktais, nuveždavo pas gydytoją. A. K. po insulto buvo neįgalus, negalėjo savimi pasirūpinti, praktiškai negalėjo vaikščioti. A. K. buvo priėmęs gyventi benamius, todėl jo dukra atsisakė juo rūpintis. P. B. ir A. P. pas A. K. gyveno apie 10 metų. A. K. gaudavo individualumo pensiją ir, kai gaudavo pensiją, kartu su P. B. girtaudavo. Ar tarp jų vykdavo konfliktai, ar jie vienas kitą skriausdavo, negali pasakyti.

42015 m. gegužės 19 d., apie 9 val., nuvyko pas A. K., kuris buvo gavęs pensiją. Be A. K. buvo P. B. ir A. P., visi kartu girtavo. Tarp A. K. ir P. B. kilo konfliktas, A. K. P. B. varė iš savo namų, sakė, kad juo pasirūpins A. P.. Matėsi, kad P. B. ir A. P. girtauja ne pirmą dieną. P. B. pasakė, kad padegs, tačiau, ką konkrečiai, nesakė ir išėjo. Netrukus grįžo nešinas virduliu ir ėmė iš jo pilstyti benziną – jautėsi benzino kvapas. Ji skambino bendruoju pagalbos telefonu. Kartu su A. P. išstūmė P. B. į lauką. A. P. sakė, jog P. B. benziną pilstė ir ant A. K., tačiau ji to nematė. Lauke P. B. apipylė benzinu jos automobilį, šaukė varyti automobilį iš kiemo, nes padegs. Išvarius automobilį iš kiemo, A. P. pasakė „žiūrėk iš kamino rūksta dūmai“. Pribėgus prie namo durų nieko nesimatė, išdaužė lango, kur žinojo, kad sėdi A. K., lango stiklą. P. B., elgdamasis iššaukiančiai, abejingai, pilstydamas virdulį nuėjo link miško. Liepsnos nesimatė, tik vieni dūmai buvo. Kaimynai pylė vandenį. Atvykę gaisrininkai A. K. išnešė iš namo, nes ji jiems parodė, kur A. K. sėdėjo.

5Ekspertė Ramunė Drazdauskienė teismo posėdyje parodė, kad nusikalstamos veikos padarymo metu P. B. negalėjo suprasti savo veiksmų ir jų valdyti. Jis ir dabar negali suprasti savo veiksmų esmės. Bendraujant nenurodė jokių motyvų, kalbėjo pavieniais žodžiais, visai ne į temą. Matėsi, kad nesuvokia juridinės situacijos, nesuvokia, kur jis yra ir kas vyksta. Nesupranta klausimų, arba, jei supranta, tačiau negali atsakyti. Turi įgytą silpnaprotystę, turėjo dvi galvos traumas. P. B. reikia taikyti priverčiamąsias medicinos priemones – stacionarinį stebėjimą.

62015-05-19 įvykio vietos apžiūros protokole (11–20 b. l.) užfiksuota įvykio vieta, esanti ( - ), kur name, virtuvėje, rastas apdegęs A. A. K. lavonas.

72015-05-15 Nr. ( - ) akte dėl kilusio gaisro (21–24 b. l.) konstatuota, kad gaisras kilo 2015-05-19 individualiame name ( - ), gaisras užgesintas 2015-05-19, 11 val. 31 min., gaisro metu žuvo namo savininkas A. A. K..

8Specialisto išvadoje Nr. ( - ) (36–37 b. l.) konstatuota, kad mirusiojo A. A. K. kūne rasti sužalojimai: II-III laipsnio galvos, veido, kaklo, krūtinės ląstos ir pilvo priekinio paviršiaus, kairės rankos viso paviršiaus, dešinės rankos priekinio paviršiaus, abiejų kojų priekinių išorinių paviršių nudegimas apimtis apie 55 procentus kūno paviršiaus. Sužalojimai padaryti užduotyje nurodytu laiku ir nurodyto įvykio aplinkybėmis. A. A. K. padarytas sunkus sveikatos sutrikdymas. A. A. K. mirtis įvyko nuo apdegimo aukštos temperatūros poveikyje. Mirusiojo A. A. K. kraujyje alkoholio nerasta.

92014-03-13 Bendro pirminio specialiųjų poreikių vertinimo akte Nr. ( - ) (44–46 b. l.) konstatuota, kad A. A. K. pats su minimalia pagalba gali atsisėsti lovoje, su pagalba vaikšto po namus, eisena ataksinė.

10Parodymų patikrinimo vietoje protokole (79–84 b. l.) užfiksuota, kad P. B. parodė namą, kuriame kilo gaisras, parodė, kur sėdėjo A. A. K., parodė, kur jis pats stovėjo, kai iš virdulio pylė benziną, parodė, kur ant krosnies buvo padėti degtukai, kur stovėdamas degtuką uždegė ir kur jį metė, parodė, kur sandėliuke stovėjo plastikinė talpa, iš kurios prisipylė benzino, kur stovėjo virdulys, į kurį įsipylė benzino.

11Lietuvos teismo ekspertizių centro specialisto išvadoje Nr. ( - ) (55–58 b. l.) konstatuota, kad tirti pateiktame skysčio pavyzdyje stiklainyje yra benzinas su alyvos priemaišomis. Tirti pateiktame metaliniame virdulyje, degėsių pavyzdyje ir ant apdegusių drabužių yra benzino su alyva pėdsakų.

122015 m. rugpjūčio 26 – spalio 5 d. Valstybinės teismo psichiatrines tarnybos prie SAM Utenos ekspertinio skyriaus Teismo psichiatrijos, teismo psichologijos ekspertizės akte Nr. ( - ) (150–153 b. l.) konstatuota, kad:

131. P. B. dėl savo psichikos būklės šiuo metu negali suprasti savo veiksmų esmės ir jų valdyti. Jis gali atkurti tik faktines jam inkriminuotas nusikalstamos veikos aplinkybes.

142. Inkriminuotos nusikalstamos veikos metu įtariamasis P. B. sirgo lėtinių psichikos sutrikimu demencija, sergant kitomis, kitur klasifikuojamomis ligomis bei organinių asmenybės sutrikimu.

153. Inkriminuotos nusikalstamos veikos metu įtariamasis P. B. negalėjo suvokti pavojingų savo veiksmų esmės ir jų valdyti.

164. P. B. šiuo metu serga lėtiniu psichikos sutrikimu demencija, sergant kitomis, kitur klasifikuojamomis ligomis bei organiniu asmenybės sutrikimu.

175. P. B. šiuo metu negali suprasti savo veiksmų esmės ir jų valdyti.

186. P. B. negali dalyvauti atliekant ikiteismini tyrimo veiksmus, nagrinėjant baudžiamąją bylą teisme, negali atlikti bausmės.

197. P. B. reikia taikyti priverčiamąsias medicinines priemones – stacionarinį stebėjimą bendro stebėjimo sąlygomis VšĮ ( - ) psichiatrijos ligoninėje.

20Pagal BK 129 straipsnio 2 dalies 2 punktą atsako tas, kas nužudė bejėgiškos būklės žmogų, t. y. nužudymas kvalifikuojamas pagal šį BK 129 straipsnio 2 dalies punktą, kai gyvybė atimama asmeniui, kuris dėl fizinių ar psichinių savybių negali suprasti kaltininko veikos pobūdžio, negali gintis ar kitaip vengti pavojaus arba aktyviai pasipriešinti kaltininkui. Teismų praktikoje laikomasi nuomonės, jog apie bejėgiškumo būseną teismas sprendžia pagal konkrečias nukentėjusiojo fizinę ar psichinę būklę apibūdinančias aplinkybes. Nužudymas kvalifikuojamas pagal BK 129 straipsnio 2 dalies 2 punktą, kai kaltininkas suvokia nukentėjusiojo bejėgišką būklę ir ja pasinaudodamas atima gyvybę. Teismas, pripažindamas asmenį kaltu nužudžius bejėgiškos būklės žmogų, turi vertinti aplinkybes, susijusias su tuo, ar nukentėjusysis galėjo gintis, aktyviai pasipriešinti kaltininkui ar kitaip vengti pavojaus, taip pat tai, ar kaltininkas suvokė bejėgišką nukentėjusiojo būklę (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-98/2009, 2K-77/2010, 2K-146/2014, 2K-164/2014, 2K-72-746/2015).

21Faktiniais bylos duomenimis nustatyta, jog A. A. K. buvo neįgalus, negalėjo savarankiškai, be kitų pagalbos vaikščioti, P. B. tai žinojo, nes ilgą laiką gyveno pas A. A. K., todėl namo virtuvėje, kurioje invalido vežimėlyje sėdėjo A. A. K., pripildamas benzino ir jį padegdamas, suvokė, kad nužudo nukentėjusįjį, suvokdamas, kad jis negalės iš gaisravietės pasišalinti, todėl P. B. veiksmuose yra BK 129 straipsnio 2 dalies 2 punkte numatytos nusikalstamos veikos sudėtis.

22Pagal BK 129 straipsnio 2 dalies 6 punktą atsako tas, kas nužudė kitą žmogų kankindamas ar kitaip itin žiauriai, t. y. nužudymas kvalifikuojamas pagal BK 129 straipsnio 2 dalies 6 punktą, kai kaltininko veika dėl gyvybės atėmimo būdo ar kitų aplinkybių pasireiškia ypatingu žiaurumu. Teismų praktikoje nužudymas pripažįstamas padarytas itin žiauriai, kai gyvybė atimama itin skausmingu būdu arba padarant nukentėjusiajam daug kūno sužalojimų. Tai, kiek laiko nukentėjusysis po panaudoto smurto iki mirties jautė kūno sužalojimų sukeltą skausmą, neturi reikšmės. Itin žiaurus nužudymas nustatomas įvertinus panaudoto smurto pobūdį, jo laiką, intensyvumą, padarytų sužalojimų kiekį, lokalizaciją, įrankius bei kitas aplinkybes. Kvalifikuojant veiką pagal BK 129 straipsnio 2 dalies 6 punktą, būtina nustatyti kaltininko psichinį santykį su nužudymo būdu, t. y. ar jis suvokė, kad nužudo itin žiauriai (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-376/2010, 2K-252/2011, 2K-253/2011, 2K-146/2014).

23Nužudymas ar sveikatos sutrikdymas itin žiauriai yra tada, kai gyvybė atimama ar sutrikdoma sveikata itin skausmingu būdu ir kaltininkas suvokė itin žiaurų gyvybės atėmimo ar sveikatos sutrikdymo ypatumą. Padegimas neabejotinai sukelia didelį skausmą. Teismų praktikoje kaltininko veiksmai atimant gyvybę padegimo būdu kvalifikuojami pagal BK 129 straipsnio 2 dalies 6 punktą (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr.2K-450/2014, 2K-89-139/2016). Kadangi P. B. A. A. K. nužudė padegimo būdu, A. A. K. mirė dėl apie 55 procentų kūno nudegimų, prieš mirtį jautė didelį skausmą, todėl P. B. veiksmuose yra BK 129 straipsnio 2 dalies 6 punkte numatytos nusikalstamos veikos sudėtis.

24Nužudymą kvalifikuojantis požymis, numatytas BK 129 straipsnio 2 dalies 7 punkte, yra suformuluotas kaip nužudymas „kitų žmonių gyvybei pavojingu būdu“. Bendriausia prasme šis nužudymo būdas baudžiamosios teisės teorijoje ir teismų praktikoje aiškinamas kaip toks, kurio panaudojimas yra pavojingas ne tik siekiamo nužudyti žmogaus gyvybei, bet ir bent vieno kito ar kelių kitų žmonių gyvybei. Be to, kilusi grėsmė kitų žmonių gyvybei dėl kaltininko veiksmų turi būti reali, o pats kaltininkas privalo visa tai suvokti (kasacinė byla baudžiamojoje byloje Nr. 2K-530/2010). Šis būdas, esant kitoms aptartoms sąlygoms, gali apimti įvairiausius kaltininko veiksmus – padegimą, sprogdinimą, geriamojo vandens, maisto, aplinkos užnuodijimą chemikalais ar radioaktyviosiomis bei kitokiomis medžiagomis, transporto priemonių, kitų padidinto pavojaus šaltinių panaudojimą, šaudymą ir kt.

25Nagrinėjamojoje byloje nustatyta, jog P. B. namo virtuvėje pripylęs benzino, ten buvusioms I. T. ir A. P. liepė išeiti laukan, apipylė I. T. automobilį benzinu, grasino jį padegti, ir tik joms stumiant iš kiemo automobilį, grįžęs į namo virtuvę, kur buvo A. A. K., padegė, taigi nei I. T., nei A. P. realus pavojus negrėsė, to nenurodė ir jos pačios, todėl iš P. B. veiksmų šalintinas BK 129 straipsnio 2 dalies 7 punktas.

26Atsižvelgiant į teismo psichiatrijos ekspertizės išvadas, P. B. padarytos veikos pobūdį, pasekmes, daroma išvada, kad jis yra pavojingas, o kadangi A. A. K. nužudė būdamas nepakaltinamas, todėl jam taikytinas stacionarus stebėjimas bendro stebėjimo sąlygomis specializuotoje psichikos priežiūros įstaigoje – VšĮ ( - ) psichiatrijos ligoninėje (BK 98 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 3 dalis).

27Daiktai, turintys reikšmės bylai: įtariamojo P. B. savanoriškai pateikti rūbai (62 b. l.), kurie apžiūrėti (suplyšę) ir pridėti prie ikiteisminio tyrimo medžiagos (63–65 b. l.) ir P. B. pateikta degtukų dėžutė (66 b. l.), kuri apžiūrėta ir prijungta prie medžiagos (66–68 b. l.), sunaikintini kaip beverčiai (BPK 94 straipsnio 1 dalies 4 punktas).

28Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 401, 403 straipsniais,

Nutarė

29Pripažinti, kad P. B., a. k. ( - ) įvykdė baudžiamojo įstatymo uždraustą, Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 129 straipsnio 2 dalies 2 punkte ir 6 punkte numatytą visuomenei pavojingą veiką, ir P. B. skirti priverčiamąją medicinos priemonę – stacionarinį stebėjimą VšĮ ( - ) psichiatrijos ligoninėje bendro stebėjimo sąlygomis.

30Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 94 straipsnio 1 dalies 4 punktu, įtariamojo P. B. savanoriškai pateiktus rūbus (62 b. l.), kurie apžiūrėti ir pridėti prie ikiteisminio tyrimo medžiagos (63–65 b. l.) ir P. B. pateiktą degtukų dėžutę (66 b. l.), kuri apžiūrėta ir prijungta prie medžiagos (66–68 b. l.), nutarčiai įsiteisėjus, sunaikinti.

31Nutartis gali būti skundžiama apeliacine tvarka Lietuvos apeliaciniam teismui per šį teismą per 20 dienų nuo jos paskelbimo dienos. P. B. šią nutartį gali apskųsti per 20 dienų nuo nutarties nuorašo gavimo dienos.

1. Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. P. B. 2015 m. gegužės 19 d., laikotarpiu nuo 9.30 val. iki 10.00 val.,... 3. Liudytoja I. T. teismo posėdyje parodė, kad dirba lankomosios priežiūros... 4. 2015 m. gegužės 19 d., apie 9 val., nuvyko pas A. K., kuris buvo gavęs... 5. Ekspertė Ramunė Drazdauskienė teismo posėdyje parodė, kad nusikalstamos... 6. 2015-05-19 įvykio vietos apžiūros protokole (11–20 b. l.) užfiksuota... 7. 2015-05-15 Nr. ( - ) akte dėl kilusio gaisro (21–24 b. l.) konstatuota, kad... 8. Specialisto išvadoje Nr. ( - ) (36–37 b. l.) konstatuota, kad mirusiojo A.... 9. 2014-03-13 Bendro pirminio specialiųjų poreikių vertinimo akte Nr. ( - )... 10. Parodymų patikrinimo vietoje protokole (79–84 b. l.) užfiksuota, kad P. B.... 11. Lietuvos teismo ekspertizių centro specialisto išvadoje Nr. ( - ) (55–58 b.... 12. 2015 m. rugpjūčio 26 – spalio 5 d. Valstybinės teismo psichiatrines... 13. 1. P. B. dėl savo psichikos būklės šiuo metu negali suprasti savo veiksmų... 14. 2. Inkriminuotos nusikalstamos veikos metu įtariamasis P. B. sirgo lėtinių... 15. 3. Inkriminuotos nusikalstamos veikos metu įtariamasis P. B. negalėjo suvokti... 16. 4. P. B. šiuo metu serga lėtiniu psichikos sutrikimu demencija, sergant... 17. 5. P. B. šiuo metu negali suprasti savo veiksmų esmės ir jų valdyti.... 18. 6. P. B. negali dalyvauti atliekant ikiteismini tyrimo veiksmus, nagrinėjant... 19. 7. P. B. reikia taikyti priverčiamąsias medicinines priemones –... 20. Pagal BK 129 straipsnio 2 dalies 2 punktą atsako tas, kas nužudė... 21. Faktiniais bylos duomenimis nustatyta, jog A. A. K. buvo neįgalus, negalėjo... 22. Pagal BK 129 straipsnio 2 dalies 6 punktą atsako tas, kas nužudė kitą... 23. Nužudymas ar sveikatos sutrikdymas itin žiauriai yra tada, kai gyvybė... 24. Nužudymą kvalifikuojantis požymis, numatytas BK 129 straipsnio 2 dalies 7... 25. Nagrinėjamojoje byloje nustatyta, jog P. B. namo virtuvėje pripylęs benzino,... 26. Atsižvelgiant į teismo psichiatrijos ekspertizės išvadas, P. B. padarytos... 27. Daiktai, turintys reikšmės bylai: įtariamojo P. B. savanoriškai pateikti... 28. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 401,... 29. Pripažinti, kad P. B., a. k. ( - ) įvykdė baudžiamojo įstatymo... 30. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 94 straipsnio 1... 31. Nutartis gali būti skundžiama apeliacine tvarka Lietuvos apeliaciniam teismui...