Byla 2-2734-450/2018
Dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais, restitucijos taikymo

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Asta Radzevičienė, sekretoriaujant Danguolei Dubakienei, dalyvaujant ieškovės uždaros akcinės bendrovės „Ukmergės statyba“ atstovei adv. V. G., atsakovų uždaros akcinės bendrovės „Vantolina“ vadovui B. V., bankrutavusios uždaros akcinės bendrovės „Sisneta“, bankroto administratoriaus UAB „Vantolina“, įgaliotam asmeniui B. V., atsakovų uždaros akcinės bendrovės „Vantolina“, bankrutavusios uždaros akcinės bendrovės „Sisneta“ ir uždaros akcinės bendrovės „Senoji perkėla“ atstovui adv. padėjėjui R. K., trečiajam asmeniui be savarankiškų reikalavimų atsakovių pusėje T. N.,

2žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždaros akcinės bendrovės „Ukmergės statyba“ ieškinį atsakovėms uždarai akcinei bendrovei „Vantolina“, bankrutavusiai uždarai akcinei bendrovei „Sisneta“, bankroto administratorė UAB „Vantolina“, uždarai akcinei bendrovei „Senoji perkėla“, trečias asmuo be savarankiškų reikalavimų atsakovių pusėje T. N. dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais, restitucijos taikymo,

Nustatė

31. Ieškovė UAB „Ukmergės statyba“ kaip bankrutavusios UAB „Sisneta“ kreditorė patikslinus ieškinį, prašo pripažinti negaliojančiais 2013 m. vasario 8 d. Buhalterinių paslaugų teikimo sutartį Nr. SP-B2013/02-08 sudarytą tarp BUAB „Sisneta“, atstovaujamos bankroto administratoriaus UAB „Vantolina“ ir UAB „Senoji perkėla bei 2013 m. liepos 16 d. Susitarimą Nr. 1, 2014 m. vasario 14 d. Susitarimą Nr. 2, kuriais 2013 m. vasario 8 d. Buhalterinių paslaugų teikimo sutartis buvo pakeista; taikyti restituciją ir įpareigoti UAB „Senoji perkėla“ grąžinti į BUAB „Sisneta“ banko sąskaitą 15 176,10 Eur; priteisti ieškovei bylinėjimosi išlaidas iš UAB „Vantolina“ ir UAB „Senoji perkėla“. 2. Patikslintame ieškinyje nurodė, kad 2012 m. rugsėjo 27 d. Vilniaus apygardos teismo nutartimi (civ. byla Nr. B2-1232- 467/2017) UAB „Sisneta“ iškelta bankroto byla, bankroto administratoriumi paskirta UAB „Vantolina“, įgaliotas T. N. (šiuo metu B. V.). 3. 2016 m. birželio 30 d. vyko BUAB „Sisneta“ kreditorių susirinkimas, vienu iš dienotvarkės klausimų buvo bankroto administratoriaus veiklos ataskaitos tvirtinimas. Susirinkimas neįvyko dėl kvorumo, todėl 2016 m. liepos 7 d. vyko pakartotinis kreditorių susirinkimas. Ieškovei susipažinusi su bankroto administratoriaus įgalioto asmens pateikta ataskaita ir kitais dokumentais, kilo abejonių dėl nurodytų išlaidų pagrįstumo bei administratoriaus veiklos racionalumo, jo sudarytų sandorių ekonominio pagrįstumo. Paaiškėjo, kad buhalterinės paslaugas teikė UAB „Senoji perkėla“, už buhalterines paslaugas mokama 231,70 Eur per mėnesį. Anksčiau atlygis buvo didesnis. Tokia apmokamų paslaugų kaina paskirta 2014 m. liepos 8 d. BUAB „Sisneta“ kreditorių komiteto posėdyje. 4. Bankroto administratorius nenurodė, kaip buvo parinkta buhalterines paslaugas teikianti įmonė, nepateikė kreditoriams su buhalterines paslaugas teikiančia įmone sudarytos sutarties, nenurodė koks buhalterinių paslaugų poreikis, ar buhalterinės paslaugos yra teikiamos, jeigu teikiamos, tai kokio pobūdžio. Už buhalterines paslaugas sumokama suma yra didelė. BUAB „Sisneta“ jokios ūkinės komercinės veiklos faktiškai nevykdo, todėl abejotina ar mokama suma nėra per didelė, abejotina ar UAB „Senoji perkėla“ buhalterines paslaugas realiai teikia. 5. Ginčijamų sandorių sudarymo metu ieškovė UAB „Ukmergės statyba“ nebuvo kreditorė. Pradėjus domėtis buhalterines paslaugas teikiančia UAB „Senoji perkėla“ paaiškėjo, kad šiai įmonei vadovauja T. N., kuri buvo ir BUAB „Sisneta“ bankroto administratorius UAB „Vantolina“ įgaliotas asmuo. Buhalterines paslaugas bankroto administratorius perka pats iš savęs, o tiksliau iš juridinio asmens, kurį pats kontroliuoja. Iš atsakovų pateiktų dokumentų pagal ginčijamas sutartis už buhalterines paslaugas sumokėta apie 4 518 Eur. Laikotarpiu nuo 2014 m. kovo 1 d. iki 2014 m. gegužės 31 d. sumokėta 695 Eur, nuo 2014 m. birželio 1 d. iki 2017 m. gegužės 31 d. bankroto administratorius už buhalterines paslaugas sumokėjo 8 341,2 Eur sumą, o buhalterinių paslaugų sutarties neatsisakius bei pagal ją mokant toliau, iki 2017 m. gruodžio 31 d. sumokėta dar 1 621,9 Eur. Viso sumokėta 15 176,1 Eur. Šie pinigai nebuvo skirti kreditorių interesams tenkinti. Kadangi BUAB „Sisneta“ nuo 2014 m. gegužės 28 d yra likviduojama, jokios buhalterinės paslaugos nebuvo reikalingos. 7. Pagal ĮBĮ 11 str. 5 d. 6 p. bankroto administratorius vadovauja bankrutuojančios įmonės ūkinei komercinei veiklai, pagal ĮBĮ 11 str. 5 d. 3 p. bankrutuojančios įmonės turtą ir pinigines lėšas valdo, naudoja ir juo disponuoja. BUAB „Sisneta“ bankroto administratorius UAB „Vantolina“ sudarė sandorį, kuris pažeidžia kreditoriaus UAB „Ukmergės statyba“ teises. Sudarius sandorį buvo dirbtinai didinamos administravimo išlaidos, mažinant atsiskaitymo galimybę su kreditoriumi. CK 1.80 str. 1 d. įtvirtinta, kad įstatymo normoms prieštaraujantis sandoris yra niekinis ir negaliojantis. CK 6.67 str. 7 p. nurodyta, kad preziumuojama, kad kreditoriaus interesus pažeidusio sandorio šalys buvo nesąžiningos, jeigu skolininkas - juridinis asmuo sudarė sandorį su kitu juridiniu asmeniu, kurį skolininkas kontroliuoja, arba kai vienos iš sandorio šalių vadovas ar valdymo organo narys yra asmuo, tiesiogiai ar netiesiogiai, vienas ar kartu su savo sutuoktiniu, vaikais, tėvais ar artimais giminaičiais turintis nuosavybės teise mažiausiai penkiasdešimt procentų kitų juridinio asmens akcijų arba abiejų juridinių asmenų akcijų. 8. Bankroto administratorius BUAB „Sisneta“ vardu, sudarydamas buhalterinių paslaugų teikimo sutartį su UAB „Senoji perkėla“, kuriai vadovauja bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo, elgėsi nesąžiningai, kadangi tokiu būdu bankroto administratorius pirko paslaugas pats iš savęs (iš paties kontroliuojamo juridinio asmens) ir tokiu būdu didino administravimo išlaidas, bei mažino kreditoriams išmokėtinų piniginių lėšų sumą. Toks sandoris prieštarauja imperatyvioms įstatymo nuostatoms, kadangi sudarant sandorį buvo pažeista pareiga elgtis sąžiningai (CK 6.4 str. ir 6.158 str. 1 d.), nes sandorį sudarė nesąžiningos šalys, o taip pat imperatyviai pažeistos LR Buhalterinės apskaitos įstatymo 10 str. 2 d., todėl buhalterinių paslaugų teikimo sutartis, laikytinas niekine ir negaliojančia. 9. Informaciją su kokia įmone sudaryta buhalterinių paslaugų teikimo sutartis, kaip įmonė atrinkta, bankroto administratorius ilgą laiką slėpė nuo kreditorių, nesiima jokių veiksmų šiai situacijai pakeisti. Civilinėje byloje Nr. B2-4513-560/2017, kurioje nagrinėtas ir iš dalies netenkintas bankroto administratoriaus skundas dėl kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo, 2017 m. lapkričio 28 d. sprendimu teismas konstatavo, kad kreditorių susirinkimui nebuvo pateikti išsamūs duomenys dėl patirtų buhalterinės apskaitos išlaidų dydžio ir jų reikalingumo, t. y. bankroto administratorius nevykdo savo pareigų, neįrodinėja, kad pavedimo sutartį vykdo tinkamai. Nors šis sprendimas neįsiteisėjęs, mano, kad nustatytos aplinkybės yra reikšmingos šioje byloje. 10. CK 6.66 str. 1 d. įtvirtinta nuostata, kad kreditorius turi teisę ginčyti sudarytus sandorius, kurių skolininkas sudaryti neprivalėjo, jeigu šie sandoriai pažeidžia kreditoriaus teises, o skolininkas apie tai žinojo ar turėjo žinoti (actio Pauliana). BUAB „Sisneta“ bankroto administratorius UAB „Vantolina“ negalėjo nežinoti, kad jo įgaliotas asmuo vadovauja įmonei iš kurios yra perkamos buhalterinės paslaugos. T. N. UAB „Senoji perkėla“ vadovavo nuo 2010 m. vasario 8 d. iki 2017 m. birželio 30 d. T. N. bankroto administratoriaus įgaliotu asmeniu paskirta nuo 2012 m. rugsėjo mėn., šiuo metu įgaliotu asmeniu paskirtas B. V., kuris yra UAB „Vantolina“ akcininkas nuo 2012 m. gruodžio 1 d., o nuo 2013 m. balandžio 7 d. vienintelis UAB „Vantolina“ akcininkas. 11. Sandoris pažeidžia ieškovės interesus, nes dirbtinai didinant administravimo išlaidas, mažiau piniginių lėšų lieka kreditoriaus interesų patenkinimui. Kadangi dėl nesąžiningų bankroto administratoriaus veiksmų, kai bankroto administratorius sudaro sandorį su kitu juridiniu asmeniu, kurį pats ir kontroliuoja, tiek ieškovė, tiek kiti kreditoriai, patyrė ir toliau patiria žalą. Dėl tokių veiksmų nepagrįstai didėja administravimo išlaidos ir mažėja lėšos, kurios galėtų būti išmokamos kreditoriams. Be to, bankroto administratoriui neteikiant jokios informacijos dėl buhalterinių paslaugų poreikio, ieškovė iš viso abejoja ar šiuo metu likviduojamai įmonei iš viso reikalingos buhalterinės paslaugos, kadangi nuo bankroto bylos iškėlimo dienos jokios ūkinės veiklos įmonė nevykdė. Bankroto administratorius elgdamasis nesąžiningai, sudarė sandorį, kurio sudaryti neprivalėjo, dirbtinai sumažindamas likviduojamos įmonės lėšas ir tokiu būdu sudarydamas sąlygas kreditoriams, tame tarpe ir ieškovei, gauti mažesnį savo reikalavimo patenkinimą. 12. Akivaizdu, kad bankroto administratorius buvo nesąžiningas (CK 6.67 str. 7 p.) ir sudarydamas sandorį su paties kontroliuojamu juridiniu asmeniu, tokiu būdu sumažino bankrutuojančios įmonės lėšas, o tuo pačiu ir kreditoriui išmokėtinų lėšų sumą. Be to, toks sandoris prieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms įpareigojančioms šalis elgtis sąžiningai (CK 6.6 str., 6.158 str. 1 d.), kadangi buvo sudarytas pažeidžiant CK 6.67 str. 7 p., o taip pat pažeidžia buhalterinės apskaitos įstatymo nuostatas, todėl CK 1.80 str. 1 d. pagrindu yra niekinis ir negaliojantis. Pripažinus sandorius negaliojančiais, turi būti taikoma restitucija, įpareigojant UAB „Senoji perkėla“ grąžinti per laikotarpį nuo 2013 m. vasario mėn. iki 2017 m. gruodžio 31 d. už buhalterines paslaugas iš BUAB „Sisneta“ gautus 15 176,1 Eur. 13. Atsakovai su ieškiniu nesutiko ir nurodė, kad ginčijama Buhalterinių paslaugų sutartis sudaryta pagrįstai, gavus, visų pirma - Vilniaus apygardos teismo, o vėliau - BUAB „Sisneta“ kreditorių komiteto pritarimą, nepažeidžiant pritarimų sąlygų. Įsiteisėjus teismo nutarčiai dėl bankroto bylos iškėlimo, BUAB „Sisneta“ bankroto administratorius UAB „Vantolina“ kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą dėl išlaidų administravimo sąmatos patvirtinimo. Prašymu buvo prašoma skirti ir 2.000,00 Lt (plius mokesčiai) sumą per mėnesį bankrutuojančios bendrovės buhalterinei apskaitai tvarkyti. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. vasario 1 d. nutartimi patvirtino 3.300,00 Lt (neįskaitant mokesčių) dydžio bankroto administravimo išlaidų sąmatą (iš jų 2.000,00 Lt buhalterinėms paslaugoms įsigyti). Vadovaudamasis patvirtina sąmata, atsižvelgdamas į tai, kad bankroto administratoriui pateikti BUAB „Sisneta“ finansiniai dokumentai buvo itin netvarkingi ir reikalavo didelės apimties darbų atlikimo, 2013 m. vasario 8 d. buvo sudaryta ginčijama Sutartis, kurios pagrindu UAB „Senoji perkėla“ teikė BUAB „Sisneta“ buhalterinės apskaitos paslaugas už teismo nutartimi patvirtintą sumą - 2.000,00 Lt (neįskaitant mokesčių) per mėnesį. Pastebėjo, kad ieškovė neteisi teigdama, kad Sutartis sudaryta per anksti, kadangi Sutartis sudaryta tik po to, kai buhalterinių paslaugų sąmatą patvirtino Vilniaus apygardos teismas. 14. 2013 m. liepos 9 d. įvyko pirmasis BUAB „Sisneta“ kreditorių komiteto posėdis, kuriame bankroto administratorius siūlė patvirtinti bankroto administravimo sąmatą, kurioje numatyta 1.500,00 Lt (neįskaitant mokesčių) dydžio mėnesinės išlaidos bendrovės buhalterinei apskaitai. Kreditorių komitetas vieningos nuomonės šiuo klausimu neturėjo ir šio susirinkimo metu joks sprendimas nebuvo priimtas. 2013 m. liepos 16 d. vyko antrasis BUAB „Sisneta“ kreditorių komiteto posėdis, kurio metu BUAB „Sisneta“ administravimo išlaidų sąmatos (ir buhalterinių paslaugų sąmatos) patvirtinimo klausimas buvo svarstomas dar kartą. Kreditorių komitetas priėmė nutarimą (žr. protokolo 3.2 dalį), kuriuo patvirtinta 1.200,00 Lt plius mokesčiai per mėnesį sąmata buhalterinės apskaitos paslaugoms įsigyti. Tą pačią dieną tarp UAB „Senoji perkėla“ ir BUAB „Sisneta“ buvo sudarytas susitarimas Nr. 1 dėl Sutarties pakeitimo. Susitarimu nustatyta, jog nuo 2013 m. liepos 1 d. UAB „Senoji perkėla“ teikiamų buhalterinės apskaitos paslaugų kaina yra 1.200,00 Lt, t. y. neviršijanti BUAB „Sisneta“ kreditorių komiteto patvirtintos sąmatos. 15. 2013 m. gruodžio 20 d. vyko dar vienas BUAB „Sisneta“ kreditorių komiteto posėdis, kurio metu buvo priimtas nutarimas patvirtinti bankroto administratoriaus sąmatą (joje buvo nurodyti buhalterinėms paslaugoms įsigyti patirtos sąnaudos), kurias kreditorių komitetas patvirtino kaip tinkamas. 2014 m. vasario 14 d. buvo sudarytas Susitarimas Nr. 2 dėl sutarties pakeitimo, kuriuo sutarta, jog nuo 2014 m, kovo 1 d. UAB „Senoji perkėla“ teikiamų buhalterinės apskaitos paslaugų kaina per vieną mėnesį yra 800,00 Lt (arba 231,70 Eur). 2014 m. liepos 8 d. vyko dar vienas BUAB „Sisneta“ kreditorių komiteto posėdis, kurio metu buvo priimtas nutarimas patvirtinti kreditoriams 2014 m. birželio 26 d. pateikta bankroto administratoriaus ataskaita bei nutarimas patvirtinti pagal faktą visas BUAB „Sisneta“ laikotarpiu nuo 2012 m. gruodžio 13 d. iki 2014 m. gegužės 31 d. patirtas administravimo išlaidas (įskaitant ir buhalterinėms paslaugoms įsigyti patirtas išlaidas) (protokolo 10.2 dalis). To paties kreditorių susirinkimo metu taip pat buvo priimtas nutarimas (protokolo 10.3 dalis) bankroto administravimo išlaidas, kurios bus patirtos laikotarpiu nuo 2014 m. birželio 1 d. iki bendrovės išregistravimo iš juridinių asmenų registro, apmokėti sekančiai: (1) buhalterijos vedimui skirti 800,00 Lt per mėnesį; (2) visas kitas bankroto administravimo išlaidas apmokėti pagal faktą. 16. 2015 m. kovo 30 d. kreditorių komiteto susirinkimo metu buvo priimtas nutarimas patvirtinti bankroto administratoriaus ataskaitą už laikotarpį nuo 2014 m. birželio 1 d. iki 2015 m. kovo 23 d. Ataskaitoje nurodytas tiek buhalterinių paslaugų įsigijimo faktas, tiek jų dydis. Kreditorių komitetas vienbalsiai patvirtino šias patirtas administravimo išlaidas. Kreditorių komiteto nutarimas nebuvo ginčijamas teismine tvarka. Argumentai patvirtina, kad sudaryta Sutartis yra teisėta, atitinka kreditorių valią (pastebėtina, kad kreditorių komiteto nutarimai nebuvo skundžiami teismine tvarka, nors kreditoriai (įskaitant ir ieškovę) tokią teisę turėjo), todėl nėra jokio pagrindo spręsti, kad ji pažeidžia ar galėtų pažeisti nors vieno LUAB „Sisneta“ kreditoriaus interesus. Ieškovė nepasinaudojusi teise ginčyti kreditorių komiteto nutarimus, neturi pagrindo ginčyti buhalterinių paslaugų įsigijimo teisėtumą, kadangi minėtų administravimo išlaidų pagrįstumą, tinkamumą ir priimtinumą jau yra patvirtinęs kreditorių komitetas. ĮBĮ 4 straipsnio 4 dalis įtvirtina kreditorių susirinkimo (komiteto) nutarimų privalomumo principą. 17. Ieškovė nepateikė įrodymų, kad Sutartimi yra padidinamos bankroto administravimo išlaidos, tokiu būdu sumažinant tenkinamus kreditorių finansinių reikalavimų dydžius, neįrodyta, kad ginčijamas sandoris sukėlė kreditoriams žalos, kad dėl Sutarties nepagrįstai padidėjo įmonės administravimo sąmata, kad paslaugos įsigytos nepagrįstai ir vietoje šių paslaugų įsigijimo turėjo būti tenkinami kreditorių reikalavimai. 18. Priešingai, atlikus buhalterines paslaugas, pareiškus reikalavimus teisme, buvo laimėta civilinė byla ir į BUAB „Sisneta“ sąskaitą buvo gražintas didelės vertės turtas, taip pat priteista 205.478,70 Eur suma. Teismų sprendimais pritaikius restituciją ir grąžinus į bendrovę neteisėtais sandoriais perleistą turtą ir pinigus, bankroto procedūrų metu ne tik pilnai patenkinti visi antrosios eilės kreditorių reikalavimai, tačiau turimo turto pakanka patenkinti ir didelei daliai trečiosios eilės kreditorių reikalavimų. Tai leidžia spręsti, kad ieškovės ginčijamas sandoris ne tik nesukėlė jokios žalos bankrutuojančios bendrovės kreditoriams, tačiau visiškai priešingai - leido į bendrovę grąžinti turtą ir padengti kreditorių reikalavimus ženkliai didesne dalimi. 19. Ieškovė nutyli jog Sutarties sudarymo ir vykdymo tinkamumą bei teisėtumą įsiteisėjusiais procesiniais sprendimais yra patvirtinę taip pat ir Vilniaus apygardos teismas ir Lietuvos apeliacinis teismas. Ieškovas jau anksčiau yra kėlęs tą patį klausimą dėl buhalterinės apskaitos įsigijimo kainos ir paslaugas teikiančios bendrovės, tačiau teismų sprendimais tokie samprotavimai buvo pripažinti nepagrįstais, o Sutartis bei buhalterinės apskaitos paslaugų įsigijimas iš UAB „Senoji perkėla“ pripažinti teisėtais. 2016 m. birželio 30 d. buvo šaukiamas BUAB „Sisneta“ kreditorių susirinkimas. Susirinkimas neįvyko, kreditoriai informuoti apie 2016 m. liepos 7 d. šaukiamą pakartotinį kreditorių susirinkimą, kurio metu nepatvirtina bankroto administratoriaus veiklos ataskaitos dviejų didžiausių kreditorių UAB „Sartonic būsto statyba“ ir UAB „Ukmergės statyba“ balsais. Bankroto administratorius, nesutikdamas su šiuo kreditorių susirinkimo nutarimu, pateikė skundą. 20. Vilniaus apygardos teismas išnagrinėjęs skundą, 2016 m. lapkričio 3 d. nutartyje nurodė: „BUAB „Sisneta“ kreditoriai 2014 m. liepos 8 d. vykusio kreditorių susirinkimo metu jau buvo pritarę kiekvieną mėnesį skirti 800 Lt (231,70 Eur) buhalterinės apskaitos vedimui, todėl administratorius, pirkęs paslaugas kiekvieną mėnesi po 231,70 Eur, neviršijo kreditorių patvirtintos administravimo sąmatos. Tai rodo, kad kreditoriaus UAB „Ukmergės statyba“ pretenzijos šiuo klausimu yra nepagristos“. Lietuvos apeliacinis teismas bylą išnagrinėjęs apeliacine tvarka pagal kreditoriaus (ieškovės) atskirąjį skundą, 2017 m. sausio 19 d. nutartyje nurodė: „Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs byloje pateiktus kreditorių komiteto sprendimus, bankroto administratorės ataskaitoje pateikiamus duomenis, dėl buhalterinėms paslaugoms išleistos sumos, daro išvadą, kad kreditoriai balsų dauguma jau yra priėmę nutarimą kiekviena mėnesį skirti 800,00 Lt buhalterinės apskaitos vedimui, todėl administratorė, pirkusi paslaugas kiekvieną mėnesį po 231,70 Eur neviršijo kreditorių patvirtintos administravimo sąmatos. Kadangi kreditoriai nenustatė tvarkos ar kokiu būdu turėtų būti pasirenkama buhalterines paslaugas teikianti įmonė, bankroto administratorė tinkamai ir teisėtai pasirinko buhalterinės apskaitos paslaugas pirkti iš UAB „Senoji perkėla“. 21. Šioje byloje teiktame atskirajame skunde ieškovė jau kėlė sutarties teisėtumo per se klausimą, apeliacinės instancijos teismui akcentavo, jog UAB „Senoji perkėla“ direktorė yra T. N., o darbuotojas B. V., nurodė neva bankrutuojanti bendrovė buhalterines paslaugas perka pati iš savęs, kėlė visus kitus klausimus, kuriuos pakartotinai kelia šioje byloje. Ieškovė nesikreipė į administratorių ir/ar nešaukė BUAB „Sisneta“ kreditorių susirinkimo, kurio metu siūlytų pakeisti Sutarties sąlygas ar Sutartį nutraukti. Tai leidžia spręsti, kad šis reikalavimas yra reiškiamas dirbtinai, siekiant ne realiai pažeidžiamų teisių gynybos, o įmanomai ilgiau užtęsti bankroto administratoriaus ataskaitos patvirtinimo teismine tvarka klausimą. 22. Pakartotinai paminėjo, kad nei kreditorių komitetas, nei kreditorių susirinkimas, nei joks likviduojamos bendrovės kreditorius niekada nekėlė klausimo dėl įsigyjamų buhalterinių paslaugų poreikio, dėl įsigyjamų paslaugų kainos, neteikė kreditorių komitetui ar kreditorių susirinkimui siūlymo priimti nutarimą dėl šios kainos pakeitimo ar buhalterinių paslaugų tiekėjo pakeitimo, nors kiekvienas kreditorius tokią teisę turi pagal įstatymą, o procedūrinė galimybė teikti kreditorių susirinkimų darbotvarkės papildymus kreditoriams buvo suteikiama prieš kiekvieną kreditorių susirinkimą. Ieškovė kaip kreditorė taip pat niekada nerodė iniciatyvos dėl Sutarties pakeitimo ir/ar panaikinimo. Ieškovė BUAB „Sisneta“ kreditore yra nuo bankroto procedūrų pradžios, buvo informuota apie kreditorių komiteto priimtus nutarimus, todėl apie visus kreditorių komiteto priimtus nutarimus, taip pat ir apie nutarimus patvirtinti patirtas administravimo išlaidas, apie priimtus nutarimus neabejotinai žinojo. 23. Reikalavimas dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu ir restitucijos taikymo reiškiamas CK 6.66 str. Sutartis ieškovės ar bet kurio kito BUAB „Sisneta“ kreditoriaus interesu nepažeidžia. Sandoris sudarytas vykdant kreditorių komiteto nutarimus, šių nutarimų nepažeidžia. Joks kreditorius po kreditorių komiteto nutarimų priėmimo ir/ar Sutarties sudarymo nėra išreiškęs nesutikimo ar prieštaravimų dėl Sutarties turinio ir/ar jos vykdymo. Ieškovė praleido vienerių metų ieškinio senaties terminą, kadangi apie ginčijamą sandorį jai neabejotinai buvo žinoma nuo 2015 m. kovo 23 d., taip pat 2016 m. birželio 22 d. BUAB „Sisneta“ turėjo sudaryti ginčijamą sandorį, kadangi bankrutuojančios bendrovė buhalterinę apskaitą buvo būtina sutvarkyti. Atlikus buhalterinės apskaitos veiksmus, bankroto administratorius turėjo galimybę įvertinti bankrutuojančios bendrovės sandorių teisėtumą ir pareikšti reikalavimą, kurį patenkinus bendrovė gavo 205.478,70 Eur bei kito turto, kurį bankrutuojanti bendrovėje pardavė. Nuginčijus nesąžiningai ir neteisėtai sudarytus BUAB „Sisneta“ sandorius, bankrutuojanti bendrovė gavo lėšų, iš kurių buvo patenkinti visi pirmos eilės kreditorių reikalavimai ir antrosios eilės kreditorių reikalavimai, bendrovė liko lėšų ir daliniam trečiosios eilės kreditorių reikalavimų patenkinimui. Pabrėžtina, kad iki šių sandorių nuginčijimo, bendrovėje nebuvo pakankamai lėšų jau vien pirmosios eilės kreditorių interesų visiškam patenkinimui. BUAB „Sisneta“ nebuvo nesąžininga, kadangi sudarytas sandoris jokių kreditorių teisių nepažeidžia. 24. Ieškovė restitucijos dydį nustatė spėjimo būdu, apskaičiuodama sutarties kainą ir ją padauginusi iš sutarties galiojimo trukmės (mėnesių skaičiaus). Ieškovė gali reikalauti restitucijos tik faktiškai patirtoms išlaidoms. Atsakovai pabrėžia, kad per visą ginčijamos Sutarties galiojimo laikotarpį BUAB „Sisneta“ nėra sumokėjusi patikslintu ieškiniu prašomos sumos UAB „Senoji perkėla“ naudai. UAB „Senoji perkėla“ naudai nuo Sutarties sudarymo momento iš viso yra sumokėta 11.642,78 Eur. Ieškovė neturi teisės reikalauti UAB „Senoji perkėla“ grąžinti to ko nėra gavusi. 25. BUAB „Sisneta“ turėjo realų poreikį įsigyti buhalterines paslaugas, todėl teisėtai ir pagrįstai, gavusi teismo ir kreditorių komiteto pritarimus, sudarė ginčijamą Sutartį. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje nurodoma, kad administratoriaus ataskaita yra viena iš administratoriaus atsiskaitymo kreditoriams už praeitą laikotarpį vykdytų bankroto procedūrų formų, o jos patvirtinimas reiškia kreditorių pritarimą administratoriaus veiklai ar jo veiklos daliai, už kurią tvirtinama ataskaita. Kadangi tarp administratoriaus ir bankrutuojančios įmonės susiklosto prievoliniai pavedimo teisiniai santykiai, tai ataskaitos patvirtinimas, be kita ko, reiškia prievolės įvykdymo priėmimą CK 6.123 straipsnio prasme. Nurodyti argumentai patvirtina, kad ieškovės reikalavimas 8.167,28 Eur dalyje, kurioje buhalterinės išlaidos jau yra patvirtintos kreditorių komiteto, yra nepagristas ir atmestinas. 26. Dėl likusios 3.475,50 Eur patirtų išlaidų buhalterinėms paslaugoms įsigyti dalies patvirtinimo BUAB „Sisneta“ bankroto administratorius kreditorių susirinkimui teikė administravimo ataskaitą 2016 m. birželio 30 d. vykusiam kreditorių susirinkimui. Šios išlaidos patirtos laikotarpiu nuo 2015 m. kovo 1 d. iki 2016 m. gegužės 31 d. Šiame susirinkime kreditoriai UAB „Ukmergės statyba“ ir UAB „Sartonic būsto statyba“ balsavo prieš bankroto administratoriaus ataskaitos patvirtinimą. Šie nutarimai administratoriaus apskųsti teismui ir įsiteisėjusiomis teismo nutartimis panaikinti. Atsižvelgiant į tai, kad įsiteisėjusiais teismų sprendimais kreditorių susirinkimo nutarimai buvo panaikinti, spręstina, kad kreditorių abejonės dėl patirtų išlaidų buhalterinėms paslaugoms įsigyti pagrįstumo yra atmestinos. 27. Atsakovai pažymėjo, kad po 2016 m. gegužės 31 d. ginčo Sutartis nebebuvo vykdoma, BUAB „Sisneta“ jokių papildomų išlaidų buhalterinėms paslaugoms įsigyti nepatyrė. Ši aplinkybė ieškovei buvo žinoma dar nuo 2016 m. lapkričio 25 d., kuomet bankroto administratorius teikė išsamų atsakymą dėl įsigyjamų buhalterinės apskaitos paslaugų. Administratoriaus atsakyme nurodoma, kad nuo 2016 m. birželio mėnesio, kuomet buvo parduotas BUAB „Sisneta“ turtas, BUAB „Sisneta“ papildomų sąnaudų buhalterinėms paslaugoms įsigyti nepatiria, buhalterinė apskaita tvarkoma administratoriaus sąskaita. Atsakyme detaliai identifikuota, kiek ir kurį mėnesį buvo atlikta buhalterinės apskaitos įrašų, kas įrodo, kad egzistavo faktinis poreikis BUAB „Sisneta“ įsigyti buhalterines paslaugas. Tai paneigia ieškovės argumentus, neva BUAB „Sisneta“ apskritai nereikėjo įsigyti buhalterinių paslaugų. 28. Atsakovai prašo taikyti ieškovei CPK 95 str. pagrindu baudą už procesinių teisių pažeidimą, nurodydami, kad ieškovė pareiškė aiškiai nepagrįstą ieškinį.

4Ieškininis pareiškimas atmestinas. 29. Bylos medžiaga nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismas 2012 m. rugsėjo 27 d. nutartimi iškėlė UAB „Sisneta“ bankroto bylą, nutartis įsiteisėjo 2012 m. gruodžio 13 d. Bankroto administratoriumi paskirta UAB „Vantolina“ (nuo 2012 m. rugsėjo mėn. iki 2017-06-30 įgaliotas asmuo T. N.; nuo 2017 m. liepos 1 d. iki dabar – B. V.). Kaip matyti iš informacinės teismų sistemos Liteko duomenų, Vilniaus apygardos teismo 2013 m. spalio 24 d. nutartimi UAB „Ukmergės statyba“ įtraukta į BUAB „Sisneta“ kreditorių sąrašą kaip įkaito turėtoja su 177 123,52 Lt finansinio reikalavimo suma. Pardavus iš varžytynių UAB „Ukmergės statyba“ įkeistą turtą, iš dalies atsiskaityta su įkaito turėtoja UAB „Ukmergės statyba“ - išmokėta 35 302,06 Eur suma. Vilniaus apygardos teismas 2016 m. rugpjūčio 12 d. nutartimi iš BUAB „Sisneta“ kreditorių sąrašo išbraukė įkaito turėtoją UAB „Ukmergės statyba“ ir įtraukė į trečios eilės kreditorių sąrašą su 15 996,46 Eur dydžio finansiniu reikalavimu. 2015 m. birželio 17 d. Vilniaus apygardos teismas pripažino BUAB „Sisneta“ bankrotą tyčiniu. 2013 m. vasario 8 d. tarp UAB „Senoji perkėla“ ir BUAB „Sisneta“ bankroto administratoriaus sudaryta Buhalterinių paslaugų teikimo sutartis Nr. SP-B2013/02-08, pagal kurią UAB „Senoji perkėla“ įsipareigojo pagal pirminius apskaitos duomenis tvarkyti BUAB „Sisneta“ buhalterinę apskaitą (b. l. 73-75, t. 1). 2013 m. liepos 16 d. Susitarimu Nr. 1 pakeisti sutarties punktai dėl paslaugų kainos (b. l. 85, t.1). 2014 m. vasario 14 d. Susitarimu Nr. 2 pakeista paslaugų kaina (b. l. 91, t.1). Byloje nustatyta, kad nuo 2009 m. gruodžio 7 d. iki 2017 m. birželio 30 d. UAB „Senoji perkėla“ vadovavo T. N..

5Dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu CK 1.80 str. pagrindu

630. Ieškovė nurodė, kad bankroto administratorius UAB „Vantolina“ administruojanti BUAB „Sisneta“ yra šios įmonės vadovas, nes pagal Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 5 d. 6 p. bankroto administratorius vadovauja bankrutuojančios įmonės ūkinei komercinei veiklai, o pagal Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 5 d. 3 p. valdo, naudoja jos turtą ir lėšas bei juo disponuoja. Ieškovė nurodė, kad bankroto administratorė UAB „Vantolina“ sudarydama ginčijamą buhalterinių paslaugų teikimo sutartį (ir jos pakeitimus), pažeidė ieškovės kaip kreditorės teises, nes buhalterinės paslaugos buvo perkamos iš įmonės UAB „Senoji perkėla“, kuriai vadovavo bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo T. N. ir dirbo B. V., kuris nuo 2012 m. gruodžio 1 d. yra UAB „Vantolina“ akcininkas. Tokiu būdu bankroto administratorius šias paslaugas pirko pats iš savęs ir didino administravimo išlaidas, bei mažino galimybę atsiskaityti su kreditoriais. Ieškovė nurodė, kad sudarytas sandoris prieštarauja imperatyvioms įstatymų normoms - Buhalterinės apskaitos įstatymo 10 str. 2 d. nuostatoms, bei pareigai sutarties šalims veikti sąžiningai (CK 6.4 str., 6.158 str.), todėl sutartis laikytina niekine ir negaliojančia CK 1.80 str. pagrindu.

731. Buhalterinės apskaitos įstatymo 10 str. 2 d. numato, kad ūkio subjekto apskaitos tvarkyti negali ūkio subjekto vadovas. Pagal CK 1.80 straipsnio 1 dalį, imperatyvioms įstatymo normoms prieštaraujantis sandoris yra niekinis ir negalioja. Kasacinio teismo praktikoje nuosekliai pabrėžiama, kad sandorių negaliojimo instituto paskirtis – siekti, jog civiliniuose santykiuose būtų užtikrintas teisėtumas, kartu nepažeisti šių santykių stabilumo ir teisinio tikrumo įgytų civilinių teisių atžvilgiu; CK 1.80 straipsnio 1 daliai taikyti būtina konstatuoti dviejų sąlygų visetą: kad teisės norma yra imperatyvi ir kad šios normos pažeidimo pasekmė yra sandorio negaliojimas; sprendžiant dėl abiejų šių sąlygų esminę reikšmę turi ne lingvistinė normos išraiška, o interesas, kurio apsaugą ji užtikrina; imperatyvioji teisės norma CK 1.80 straipsnio prasme yra tokia, kuria siekiama apsaugoti visos visuomenės interesus, viešąją tvarką, todėl aiškinantis normos imperatyvumą turi būti nustatyta, ar egzistuoja viešasis interesas, kuriam užtikrinti ji skirta (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. lapkričio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-511/2014; 2015 m. spalio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-502/2015; kt.). Taigi sandoris dėl jo prieštaravimo teisės normoms, gali būti pripažįstamas negaliojančiu tik tokiu atveju, jeigu konstatuojamas normos imperatyvusis pobūdis bei įrodoma, kad konkretus sandoris šį imperatyvą pažeidžia ir tokio pažeidimo pasekmė dėl viešojo intereso pažeidimo turi būti būtent sandorio negaliojimas.

832. Vertinant, ar ieškovės nurodytas Buhalterinės apskaitos įstatymo 10 str. 2 d. yra imperatyvaus pobūdžio, ar šios normos nesilaikymas gali lemti siekiamas teisines pasekmes – sandorio negaliojimą, teismas pirmiausiai nurodo, kad bankroto administratorius yra teismo paskirtas atlikti įmonės bankroto procedūras (ĮBĮ 11 str.). Bankroto administratorius veikia pavedimo sutarties pagrindu (ĮBĮ 11 str. 7 d.). Jis vykdo Įmonių bankroto įstatymo nustatytas funkcijas, veikdamas pagal savo kompetenciją kaip įgaliotas asmuo, todėl jis negali būti prilyginamas įmonės vadovui.

933. Vertinant ar ginčijama 2013 m. vasario 8 d. Buhalterinių paslaugų teikimo sutartis (bei vėlesni susitarimai) prieštarauja Buhalterinės apskaitos įstatymo 10 str. 2 d. reikalavimui neleisti ūkio subjekto vadovui tvarkyti apskaitos, viena vertus, pripažintina, kad šis įstatymo reikalavimas sietinas su įmonės vadovo pareigybe, kuriam draudžiama tvarkyti (tos pačios) įmonės apskaitą (tokią teisę turi buhalteris, apskaitos paslaugas teikianti įmonė ar savarankiškas asmuo). Kitaip tariant, draudžiama įmonės vadovui užsiimti ir kita veikla – tvarkyti įmonės apskaitą. Ginčijama 2013 m. vasario 8 d. Buhalterinių paslaugų teikimo sutartis sudaryta tarp BUAB „Sisneta“ atstovaujamos bankroto administratoriaus UAB „Vantolina“ ir UAB „Senoji perkėla“, kuriai vadovavo T. N., kartu būdama ir bankroto administratoriaus UAB „Vantolina“ įgaliotu asmeniu BUAB „Sisneta“ bankroto byloje. Ginčijama sutartimi susitarta, kad paslaugos gavėjo buhalterinę apskaitą tvarkys paslaugų tiekėjas UAB „Senoji perkėla“, bet ne savarankiškas asmuo T. N., todėl teismas vertina, kad ginčijami sandoriai neprieštarauja Buhalterinės apskaitos įstatymo 10 str. 2 d. reikalavimui. Ieškovė taip pat nurodė, kad sudarant sandorį buvo pažeista pareiga elgtis sąžiningai (CK 6.4 str., 6.158 str.), tačiau sandorį sudariusios šalys nebuvo kreditorius ir skolininkas, kita vertus, šalių nesąžiningumą ieškovė įrodinėja, ginčydama sandorių sudarymą kitu įstatymo pagrindu (CK 6.66 str.).

10Dėl sandorių negaliojimo CK 6.66 str. pagrindu

1134. Pripažinti sandorį negaliojančiu actio Pauliana pagrindu bei taikyti teisines pasekmes galima tik esant CK 6.66 straipsnyje nustatytų sąlygų visumai: 1) kreditorius turi turėti neabejotiną ir galiojančią reikalavimo teisę; 2) ginčijamas sandoris turi pažeisti kreditoriaus teises; 3) skolininkas neprivalėjo sudaryti ginčijamo sandorio; 4) skolininkas buvo nesąžiningas, nes žinojo ar turėjo žinoti, kad sudaromas sandoris pažeis kreditoriaus teises; 5) trečiasis asmuo, sudaręs su skolininku atlygintinį dvišalį sandorį, buvo nesąžiningas. Be šių sąlygų, actio Pauliana atveju taikomas vienerių metų ieškinio senaties terminas; kreditoriaus reikalavimas nukreipiamas į perleistą pagal ginčijamą sandorį turtą (ar jo vertę) tiek, kiek būtina šiam reikalavimui patenkinti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus plenarinės sesijos 2012 m. lapkričio 6 d. nutarimas civilinėje byloje Nr. 3K-P-311/2012).Nenustačius bent vienos iš CK 6.66 straipsnyje nustatytų actio Pauliana sąlygų, šiuo pagrindu ieškinys negali būti tenkinamas.

1235. Dėl neabejotinos ir galiojančios reikalavimo teisės, kreditorių teisių pažeidimo

13Byloje nėra ginčo, kad ieškovė UAB „Ukmergės statyba“ yra BUAB „Sisneta“ kreditorė. Kasacinis teismas, pasisakydamas dėl kreditorių teisių pažeidimo sąlygos, yra konstatavęs, kad teismui sprendžiant bylą pagal actio Pauliana, turi būti nustatoma, kaip konkrečiai pažeidžiamos kreditoriaus teisės ir interesai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. vasario 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-47/2013). Įrodyti šias aplinkybes pareiga tenka ieškovei (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. balandžio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-179-611/2017, 56 punktas).

1436. Kadangi buhalterinės apskaitos vedimas reikalauja specialių žinių, kurias turi buhalteris ir/ar tokias paslaugas teikianti įmonė, būtent administratorius privalo užtikrinti, todėl tam tikslui įmonės vardu būtų sudaryta sutartis su kvalifikuotu buhalteriu, arba įmone teikiančia buhalterinės apskaitos vedimo paslaugas (atlygintinų paslaugų teikimo sutartį su verslo subjektu), arba pavesti atlikti papildomas darbines funkcijas savo samdomai buhalterei. Teismo vertinimu, sutarties sudarydamas su buhalterines paslaugas teikiančia įmone UAB „Senoji perkėla“, niekaip nepažeidė kreditoriaus (ir/ar kitų kreditorių) teisių, kadangi viena vertus, šios paslaugos buvo numatytos jau teismui tvirtinant pirminę administravimo sąmatą (2000 Lt per mėn.) ir neviršijo teismo patvirtinto administravimo išlaidų dydžio šioms paslaugoms apmokėti. Kita vertus, 2013 m. liepos 16 d. įvykusiame kreditorių komiteto posėdyje, buvo svarstytas administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimas ir sąmata patvirtinta, kuri galiojo iki 2013 m. gruodžio 13 d., joje taip pat buvo numatyta buhalterijos vedimui skirta suma 1200 Lt (plius mokesčiai) per mėnesį (b. l. 82-84, t. 1). Tuo pagrindu buvo sudarytas Susitarimas Nr. 1 Dėl sutarties pakeitimo, sumažinat teikiamų buhalterinių paslaugų kainą iki 1200 Lt per mėn. 2013 m. gruodžio 20 d. įvykęs BUAB „Sisneta“ kreditorių komiteto posėdis patvirtino bankroto administratoriaus ataskaitą (b. l. 86, t. 1). 2014 m. vasario 14 d. sudarytas Susitarimas Nr. 2 pakeičiantis buhalterinės apskaitos paslaugų kainą per mėnesį iki 800 Lt (231,70 Eur). 2014 m. liepos 8 d. kreditorių komiteto posėdyje (b. l. 92, t.1) buvo patvirtinta bankroto administratoriaus ataskaita, bei patvirtintos administravimo išlaidos laikotarpiu nuo 2012 m. gruodžio 13 d. iki 2014 m. gegužės 31 d., priimtas 10.3 p. nutarimas bankroto administravimo išlaidas nuo 2014 m. birželio 1 d. iki bendrovės išregistravimo apmokėti sekančiai: buhalterijos vedimui – 800 Lt per mėn.; kitas išlaidas pagal faktą. Kaip jau nurodyta aukščiau, ieškovė į kreditorių sąrašą įtraukta 2013 m. spalio 24 d., taigi ji turėjo teisę ginčyti kreditorių susirinkimo komiteto nutarimus. Visi išvardinti kreditorių susirinkimo nutarimai nebuvo ginčyti ir įsiteisėję. Nei vienu laikotarpiu teikiant įmonei buhalterines paslaugas pagal sutartį, jas teikusiai įmonei nebuvo sumokėtos lėšos (atlyginimas), viršijančios patvirtintų administravimo išlaidų tokioms paslaugoms pirkti (tiek kreditorių komiteto susirinkimo patvirtintų, tiek teismo patvirtintos išlaidų sumos). Taigi ieškovė niekaip neįrodė, jog pažeisti jos kaip kreditorės teisės ir interesai, be to nenustatyta, kad būtų pažeisti ir kitų kreditorių teisės (kreditorių susirinkimo nutarimai įsiteisėję).

1537. Administratorius turi atsiskaityti kreditorių susirinkimui ir vykdo šio susirinkimo sprendimus (ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalies 20 punktas), administratoriaus ataskaitą tvirtina būtent kreditorių susirinkimas (ĮBĮ 23 straipsnio 4 punktas), kreditorių susirinkimo nutarimai yra priimami kreditorių balsų, priklausančių nuo patvirtintų jų reikalavimų sumos, dauguma (ĮBĮ 24 straipsnio 1 dalis). Taigi administratoriaus ataskaitos patvirtinimas reiškia kreditorių pritarimą administratoriaus veiklai ar jo veiklos daliai, už kurią tvirtinama ataskaita (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gegužės 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-234/2011). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje nurodoma, kad administratoriaus ataskaita yra viena iš administratoriaus atsiskaitymo kreditoriams už praeitą laikotarpį vykdytų bankroto procedūrų formų, o jos patvirtinimas reiškia kreditorių pritarimą administratoriaus veiklai ar jo veiklos daliai, už kurią tvirtinama ataskaita. Teismų praktikoje taip pat pabrėžta, kad administratoriui, teikiančiam tvirtinti administravimo išlaidų sąmatą teismui iki pirmojo kreditorių susirinkimo, vėliau – kreditorių susirinkimui, tenka pareiga motyvuotai pagrįsti, kodėl atitinkamos administravimo išlaidos yra būtinos ir kodėl būtent toks išlaidų dydis reikalingas, norint užtikrinti tinkamą bankrutuojančios įmonės administravimą. Taigi byloje nustatyta, kad bankroto administratorius motyvuotai pagrindė administravimo išlaidų buhalterinėms paslaugoms pirkti reikalingumą būtinumą bei įrodė šių paslaugų apmokėjimo dydį, nes nei vienu atveju atsiskaitant su tokias paslaugas teikiančia įmone, neviršijo nustatytą dydį. Už laikotarpį nuo 2012 m. gruodžio 13 d. iki 2014 m. gegužės 31 d. BUAB „Sisneta“ kreditoriai 2014 m. liepos 8 d. kreditorių susirinkime pritarė ir patvirtino administravimo išlaidas (įskaitant ir buhalterinėms paslaugoms pirkti). Pagal ĮBĮ 4 str. 4 d. kreditorių susirinkimo (komiteto) nutarimai reiškia privalomumo principą. Kadangi tarp administratoriaus ir bankrutuojančios įmonės susiklosto prievoliniai pavedimo teisiniai santykiai, tai ataskaitos patvirtinimas, be kita ko, reiškia prievolės įvykdymo priėmimą CK 6.123 straipsnio prasme. Be to, įsiteisėjusia Vilniaus apygardos teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. eB2-5333-467/2016 konstatuota, kad administratorius laikotarpiu nuo 2015 m. kovo 1 d. iki 2016 m. gegužės 31 d. per mėnesį sumokėjęs už tokio pobūdžio paslaugas (po 231,70 Eur) neviršijo kreditorių patvirtintos administravimo sąmatos. Lietuvos apeliacinis teismas 2017 m. sausio 19 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2-265-407/2017 paliko nepakeistą Vilniaus apygardos teismo nutartį ir pritarė argumentui, kad administratorė pirkusi paslaugas kiekvieną mėnesį po 231,70 Eur neviršijo kreditorių patvirtintos administravimo sąmatos, bei nurodė, kadangi kreditoriai nenustatė tvarkos ir kokiu būdu turėtų būti pasirenkama buhalterines paslaugas teikianti įmonė, bankroto administratorė tinkamai ir teisėtai pasirinko buhalterinės apskaitos paslaugas pirkti iš UAB „Senoji perkėla“. Tai reiškia, kad iš esmės įsiteisėjusiais teismo sprendimais yra nustatytos aplinkybės ne tik dėl tokio pobūdžio paslaugų teisėtumo (būtinumo), bet ir jų apmokėjimo pagrįstumo.

16Taigi nustatyta, kad tokios paslaugos BUAB „Sisneta“ bankroto procese buvo reikalingos ir už šias paslaugas apmokėta suma, neviršijo nustatytų administravimo išlaidų dydžių. Pažymėtina ir tai, kad BUAB „Sisneta“ bankrotas pripažintas tyčiniu, šis faktas taip pat leidžia vertinti, jog buhalterinės apskaitos paslaugos bankrutavusiai įmonei buvo reikalingos, nes tik specialias žinias turintis asmuo galėjo tvarkyti buhalterinę apskaitą, turint pareigą patikrinti visus sandorius.

1738. Priešingai nei teigia ieškovė, teismas sutinka su bankroto administratoriaus argumentu, kad tinkamai atliktos buhalterinės apskaitos paslaugos turėjo įtaką įvertinant BUAB „Sisneta“ sudarytų sandorių bei atliktų finansinių operacijų pagrįstumą, bei kaip nurodė bankroto administratorius, jis pasinaudodamas gautais duomenimis, kreipėsi į teismą dėl sandorių ginčijimo, teismas sandorius pripažinęs negaliojančiais, taikė restituciją ir bankrutavusiai įmonei grąžino turtą (žr. pvz. civ. byla Nr. B2-1170-467/2014), iš kurių buvo atsiskaityta su pirmos ir antros eilės kreditoriais, bei liko lėšų dalinai trečios eilės kreditorių reikalavimų patenkinimui.

1839. Kita vertus, byloje taip pat nustatyta, kad nuo 2016 m. gegužės 31 d. ginčijama sutartis nėra vykdoma, jokie pinigai atsakovei UAB „Senoji perkėla“ nėra mokami, nes kaip paaiškino bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo, pardavus BUAB „Sisneta“ turtą, buhalterines paslaugas teikiančios įmonės paslaugos tapo nereikalingos, todėl BUAB „Sisneta“ buhalterinė apskaita nuo šios datos tvarkoma paties administratoriaus UAB „Vantolina“ sąskaita. Apie šias aplinkybes ieškovei buvo pranešta 2016 m. lapkričio mėn. raštu (b. l. 159, t. 2). Vadinasi, kreditorių (kreditoriaus) interesų pažeidimo, kaip būtinos actio Pauliana sąlygos, nėra.

1940. Dėl ieškinio senaties termino

20Ieškinio senatis - tai įstatymo nustatytas laiko tarpas (terminas), per kurį asmuo gali apginti savo pažeistas teises, pareikšdamas ieškinį (CK 1.124 str.). Nors ieškinio senaties termino pasibaigimas nepanaikina asmens teisės kreiptis į teismą, prašant apginti pažeistą teisę, tačiau ginčo šaliai pareikalavus taikyti ieškinio senatį, yra pagrindas atmesti ieškinį, jeigu teismas nepripažįsta, kad šis terminas praleistas dėl svarbios priežasties (CK 1.126 str. 2 d.,1.131 str. 1 ir 2 d.). Sužinojimo apie teisės pažeidimą momentu laikytina diena, kada asmuo faktiškai suvokia, kad teisė arba įstatymo saugomas interesas yra pažeisti ar ginčijami. Tais atvejais, kada ieškovas tvirtina, jog apie teisės pažeidimą sužinojo ne paties teisės pažeidimo dieną, teismas turi patikrinti, ar byloje nėra įrodymų, kad buvo priešingai, ir ar ieškovas apie teisės pažeidimą sužinojo ne vėliau, nei tokioje pačioje situacijoje turėjo sužinoti apdairus ir rūpestingas asmuo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. kovo 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-62/2005; 2012 m. liepos 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-366/2012). Ginčijant sandorį actio Pauliana pagrindu tokiam ieškiniui pareikšti numatytas vienerių metų ieškinio senaties terminas.

21Nagrinėjamu atveju ieškovė nurodė, kad apie savo teisių pažeidimą sužinojusi 2016 m. birželio mėn. pabaigoje, prieš 2016 m. birželio 30 d. šaukiamą kreditorių susirinkimą, kuomet gavo susirinkimo dienotvarkę ir dokumentus, nes ieškovei kilo abejonių dėl administratoriaus teikiamos ataskaitos ir jame nurodytų išlaidų pagrįstumo. Teismas negali sutikti su ieškovės nurodyta data, nuo kurios ji teigia sužinojusi apie savo teisių pažeidimą. Ieškovė iš viso nenurodė, kada ji sužinojo apie ginčijamų sandorių sudarymą. Be faktinės aplinkybės apie ginčijamo sandorio sužinojimą, svarbu nustatyti ir tai, kada asmuo (šiuo atveju kreditorė) subjektyviai suvokė, jog sandoris yra neteisėtas. Iš BUAB „Sisneta“ administratoriaus UAB „Vantolina“ įgalioto asmens T. N. paaiškinimų bei kartu su atsiliepimu pateiktų rašytinių įrodymų matyti, kad dar 2015 m. kovo 23 d. parengus vyksiančiam 2015 m. kovo 30 d. kreditorių komiteto posėdžiui bankroto administratoriaus veiklos ataskaitą už laikotarpį nuo 2014 m. birželio 1 d. iki 2015 m. kovo 23 d., administratoriaus įgaliotas asmuo T. N. pateikė išsamius duomenis apie administravimo išlaidų panaudojimą, nurodant ir aplinkybes apie atsiskaitymą už buhalterines paslaugas, šias aplinkybes pagrindžiant pridedamais dokumentais. Byloje pateiktos patirtų išlaidų suvestines (už 2015 m. kovo mėn. - 2016 m. gegužės mėn. b. l. 219-233, t. 1), sąskaitos-faktūros apie buhalterinių paslaugų apmokėjimą (b. l. 209 - 210, t. 1), tik patvirtina tokių dokumentų buvimo faktą. Apie tai, kad ieškovė žinojo apie UAB „Senoji perkėla“ teikiamas buhalterinės apskaitos paslaugas, patvirtina ir 2016 m. spalio 27 d. ieškovės raštas Nr. 276 bankroto administratoriaus įgaliotam asmeniui.

22Kaip nustatyta, kreditorė apie ginčijamą sandorį turėjo sužinoti ne vėliau kaip 2015 m. kovo 30 d., kada įvykdo kreditorių komiteto posėdis, tačiau ieškinį teismui dėl sandorių negaliojimo pateikė 2017 m. birželio 22 d., t. y. praleidus 1 metų ieškinio senaties terminą CK 6.66 str. pagrindu ginčyti sandorius.

23Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinta, kad sprendžiant, kada apie pažeistą teisę turėjo sužinoti apdairus ir rūpestingas asmuo, būtina nustatyti teisės pažeidimo pobūdį bei momentą, nuo kurio bet koks vidutinis apdairiai ir rūpestingai savo teisių atžvilgiu besielgiantis asmuo analogiškoje situacijoje turėjo išsiaiškinti, jog jo teisė yra pažeista (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. vasario 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr.3K-3-41/2014). Teismo vertinimu, šiuo atveju ieškovės deklaruojamas sužinojimo apie teisės pažeidimą momentas neatitinka apdairaus ir rūpestingo asmens, kuris analogiškoje situacijoje galėjo išsiaiškinti apie tikėtiną savo teisių pažeidimą, standarto. Remiantis išdėstytais argumentais, teismas konstatuoja, jog ieškovė praleido vienerių metų ieškinio senaties terminą.

2441. Dėl neprivalomumo sudaryti sandorį

25Sandoris gali būti nuginčijamas actio Pauliana pagrindu tik tuo atveju, jeigu skolininkas jo sudaryti neprivalėjo (CK 6.66 str. 1 d.). Ši sąlyga visų pirma suprantama kaip teisinės prievolės sudaryti sandorį neturėjimas. Kasacinio teismo praktikoje privalėjimas sudaryti sandorį aiškinamas kaip vienas iš imperatyvų, ribojančių sutarčių sudarymo laisvę. Tokios būtinybės sudaryti sandorį pavyzdžiai gali būti iki sutartiniai susitarimai, viešasis konkursas ir kiti iš įstatymų ar kitų pagrindų atsirandantys imperatyvai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. sausio 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-17/2006; 2010 m. lapkričio 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-485/2010). Tam tikrais atvejais privalomumas skolininkui sudaryti sandorį gali kilti ir dėl faktinių aplinkybių, kurias kiekvienu konkrečiu atveju įvertina teismas ir tokiomis pripažintinos aplinkybės, kurioms esant ginčijamų sandorių sudarymas atitiktų protingo asmens, veikiančio skolininko kreditorių interesais, elgesio standartą tomis aplinkybėmis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-485/2010). Įvertinęs byloje esančius duomenis, teismas konstatuoja, kad BUAB „Sisneta“, bankroto administratorius UAB „Vantolina“, turėjo teisinę prievolę sudaryti ginčijamus sandorius, jų sudarymas atitiko atitinkamomis sąlygomis veikiančio subjekto elgesio standartą.

26Bankroto administratorius, kaip savo srities profesionalas, kuriam keliami specialūs kvalifikaciniai reikalavimai, taikomi aukštesni veiklos bei atsakomybės standartai, turi veikti itin sąžiningai, rūpestingai, atidžiai ir kvalifikuotai tam, kad bankroto procedūros būtų maksimaliai naudingos kreditoriams ir bankrutavusiai įmonei. Ginčo sutarties sudarymas su buhalterines paslaugas teikiančia įmone vertinant visas nustatytas aplinkybes buvo reikalingos, tai iš esmės pripažino teismas, tvirtindamas pirminę administravimo išlaidų sąmatą, kita vertus, patys kreditoriai patvirtinę administravimo išlaidas ir buhalterinių paslaugų teikimui, pripažino tokių paslaugų būtinumą. Kita vertus, BUAB „Sisneta“ didelė įmonė, iš bankroto administravimo įgalioto asmens pateiktų ataskaitų turinio matyti, kad buhalterinių paslaugų sutartis sudaryta siekiant, kad šiame etape įmonės finansinė atskaitomybės dokumentacija būtų vedama, patvirtinta apie buhalterinės apskaitos sutarties sudarymo teikiant tokias paslaugas naudą. Ieškovė neįrodė, kad buhalterinės apskaitos paslaugų sutarties kaina neatitiko bankroto administravimo išlaidų sąmatos, ir turėjo priežastinį ryšį su kreditorių finansinių reikalavimų tenkinimo proporcingumu (ĮBĮ 11 str. 5 d. 11 p., 11 str. 5 d. 13 p.; ĮBĮ 36 str. 1 d.). Teismas iš esmės negali nesutikti su trečiojo asmens T. N. paaiškinimu, kodėl buvo pasirinkta UAB „Senoji perkėla“ buhalterinėms paslaugoms teikti, nes iškėlus bankroto bylą jokių lėšų ir/ar turto įmonė neturėjo ir tik nuginčijus sandorius bei grąžintą bendrovei turtą pardavus, ne tik buvo atsiskaityta su dalimi kreditorių, bet ir atsiskaityta su įmone už jos teikiamas buhalterines paslaugas, kas reiškia, kad ilgą laiką įmonė dirbo be atlygio (kuris sumokėtas tik gavus lėšas).

2742. Dėl sandorio šalių nesąžiningumo

28Civilinėje teisėje galioja sąžiningumo prezumpcija – kiekvienas asmuo laikomas sąžiningu, jeigu neįrodyta kitaip. Prievolės šalies sąžiningumas preziumuojamas atsižvelgiant į sąžiningumo prezumpciją ir sistemiškai aiškinant CK 6.66 ir 6.67 straipsnius. Taikant actio Pauliana institutą turi būti nustatomas tiek skolininko, tiek trečiojo asmens nesąžiningumas, kai ginčijamas atlygintinas sandoris, o kai neatlygintinas – tik skolininko nesąžiningumas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. balandžio 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-86/2012).

29Kadangi šioje byloje ginčijamas sandoris buvo atlygintinas, todėl reikšmingas abiejų sandorio šalių sąžiningumas (CK 6.66 str. 2 d.).

30Bylos duomenimis nustatyta, kad 2013 m. vasario 8 d. Buhalterinių paslaugų teikimo sutartis, 2013 m. liepos 16 d. Susitarimas Nr. 1 ir 2014 m. vasario 14 d. Susitarimas Nr. 2 dėl sutarties pakeitimo buvo sudaryti BUAB „Sisneta“ bankroto administratoriaus UAB „Vantolina“ įgaliotam asmeniui T. N. vadovaujant buhalterines paslaugas teikiančiai įmonei UAB „Senoji perkėla“, be to, UAB „Vantolina“ akcininku yra B. V., kuris dirbo ir UAB „Senoji perkėla“, tačiau šios aplinkybės neleidžia preziumuoti sandorio šalių nesąžiningumo CK 6.67 str. 7 p. pagrindu, kadangi BUAB „Sisneta“ nėra UAB „Senoji perkėla“ skolininkė (ši kreditorė), bei nenustatyta, kad BUAB „Sisneta“, UAB „Vantolina“ ir UAB „Senoji perkėla“ sandorių sudarymo metu kontroliuotų viena kitą per akcininkus. Kita vertus, pripažintina, kad aplinkybės jog buhalterinės apskaitos įmonei vadovavo T. N., kuri tuo pat metu buvo ir bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo (veikė pagal pavedimo santykius), bei UAB „Vantolina“ akcininkas B. V. dirbo buhalterines paslaugas teikiančioje įmonėje, leidžia suabejoti sandorio šalių sąžiningumu, tačiau įvertinus visą bylos medžiagą, šioje konkrečioje situacijoje to paties asmens T. N. buvimas įmonės vadove ir įgaliotu asmeniu, ar aplinkybė, kad B. V. dirbo UAB „Senoji perkėla“, esamų santykių kontekste, nesudaro pagrindo vertinti kaip akivaizdų sandorio šalių nesąžiningumą.

3143. Atsižvelgiant į išdėstytą, prieinama prie išvados, kad nėra visų actio Pauliana taikymui būtinų sąlygų, todėl sutarties (ir jos papildomų susitarimų) nuginčijamas šiuo pagrindu negalimas. Tai sudaro teisinį pagrindą atmesti ieškinį dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais CK 6.66 str. pagrindu. Nenuginčijus sandorių, restitucijos klausimas nespręstinas (CK 6.145 str.).

3244. Dėl baudos skyrimo

33Bylos nagrinėjimo metu atsakovės pareiškė teismui prašymą paskirti ieškovei UAB „Ukmergės statyba“ baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis. Kaip piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis atsakovės įvardijo ieškovės nepagrįstai pareikštą ieškinį.

34Atsakovių prašymas dėl baudos ieškovei skyrimo netenkinamas, nes atsakovių nurodytos aplinkybės, kuriomis grindžiamas toks prašymas, neleidžia daryti išvados, jog ieškovė, pateikdama ieškinį, piktnaudžiavo turimomis procesinėmis teisėmis (CPK 95 str.).

3545. Dėl bylinėjimosi išlaidų

36Atmetus ieškinį, ieškovės patirtos bylinėjimosi išlaidos neatlyginamos (CPK 93 str. 1 d.).

37Bylą laimėję šalys (atsakovės) turi teisę į patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimą (CPK 93 str. 1 d.). Atsakovė UAB „Vantolina“ prašė 1452 Eur bylinėjimosi išlaidų atlyginimo, atsakovė UAB „Senoji perkėla“ – 635,25 Eur ir pateikė šias išlaidas pagrindžiančius rašytinius įrodymus (b. l. 161-172, t. 2) (CPK 178, 179 str.). Kadangi atsakovių atstovo turėtos bylinėjimosi išlaidos (užmokestis advokatui už suteiktas teisines paslaugas) neviršija Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalių dydžių, todėl teismas, įvertinęs atsakovių atstovo (advokato) suteiktų teisinių paslaugų pobūdį, procesinių dokumentų kiekį ir apimtis, vykusių teismo posėdžių skaičių, sprendžia, kad yra pagrindas bylinėjimosi išlaidas priteisti prašoma apimtimi. Tai atitinka ne tik tinkamą tokių išlaidų atlyginimą, bet ir neprieštarauja bendriesiems teisingumo bei protingumo principams.

38Teismo turėtos procesinių dokumentų įteikimo išlaidos sudaro 9,86 Eur, jos priteistinos iš ieškovės valstybės naudai (CPK 88 str. 1 d. 3 p.).

39Teismas, remdamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 straipsnio 1 dalimi, 260 straipsniu, 268 straipsniu, 270 straipsniu, 307 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

40ieškovės UAB „Ukmergės statyba“ ieškinį atsakovėms UAB „Vantolina“, BUAB „Sisneta“, bankroto administratorius UAB „Vantolina“, UAB „Senoji perkėla“, trečias asmuo be savarankiškų reikalavimų atsakovių pusėje T. N. dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais ir restitucijos taikymo atmesti.

41Priteisti iš ieškovės UAB „Ukmergės statyba“ (j. a. k. 182827289) atsakovei UAB „Vantolina“ (j. a. k. 281613080) 1452 Eur (vieną tūkstantį keturis šimtus penkiasdešimt du eurus) bylinėjimosi išlaidų, atsakovei UAB „Senoji perkėla“ (j. a. k. 300509452) 635,25 Eur (šešis šimtus trisdešimt penkis eurus 25 centus) bylinėjimosi išlaidų.

42Priteisti iš ieškovės UAB „Ukmergės statyba“ 9,86 Eur bylinėjimosi išlaidų valstybei.

43Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Asta Radzevičienė, sekretoriaujant... 2. žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždaros... 3. 1. Ieškovė UAB „Ukmergės statyba“ kaip bankrutavusios UAB „Sisneta“... 4. Ieškininis pareiškimas atmestinas. 29. Bylos medžiaga nustatyta, kad... 5. Dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu CK 1.80 str. pagrindu... 6. 30. Ieškovė nurodė, kad bankroto administratorius UAB „Vantolina“... 7. 31. Buhalterinės apskaitos įstatymo 10 str. 2 d. numato, kad ūkio subjekto... 8. 32. Vertinant, ar ieškovės nurodytas Buhalterinės apskaitos įstatymo 10... 9. 33. Vertinant ar ginčijama 2013 m. vasario 8 d. Buhalterinių paslaugų... 10. Dėl sandorių negaliojimo CK 6.66 str. pagrindu ... 11. 34. Pripažinti sandorį negaliojančiu actio Pauliana pagrindu bei taikyti... 12. 35. Dėl neabejotinos ir galiojančios reikalavimo teisės, kreditorių teisių... 13. Byloje nėra ginčo, kad ieškovė UAB „Ukmergės statyba“ yra BUAB... 14. 36. Kadangi buhalterinės apskaitos vedimas reikalauja specialių žinių,... 15. 37. Administratorius turi atsiskaityti kreditorių susirinkimui ir vykdo šio... 16. Taigi nustatyta, kad tokios paslaugos BUAB „Sisneta“ bankroto procese buvo... 17. 38. Priešingai nei teigia ieškovė, teismas sutinka su bankroto... 18. 39. Kita vertus, byloje taip pat nustatyta, kad nuo 2016 m. gegužės 31 d.... 19. 40. Dėl ieškinio senaties termino... 20. Ieškinio senatis - tai įstatymo nustatytas laiko tarpas (terminas), per kurį... 21. Nagrinėjamu atveju ieškovė nurodė, kad apie savo teisių pažeidimą... 22. Kaip nustatyta, kreditorė apie ginčijamą sandorį turėjo sužinoti ne... 23. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinta, kad sprendžiant, kada apie... 24. 41. Dėl neprivalomumo sudaryti sandorį... 25. Sandoris gali būti nuginčijamas actio Pauliana pagrindu tik tuo atveju, jeigu... 26. Bankroto administratorius, kaip savo srities profesionalas, kuriam keliami... 27. 42. Dėl sandorio šalių nesąžiningumo... 28. Civilinėje teisėje galioja sąžiningumo prezumpcija – kiekvienas asmuo... 29. Kadangi šioje byloje ginčijamas sandoris buvo atlygintinas, todėl... 30. Bylos duomenimis nustatyta, kad 2013 m. vasario 8 d. Buhalterinių paslaugų... 31. 43. Atsižvelgiant į išdėstytą, prieinama prie išvados, kad nėra visų... 32. 44. Dėl baudos skyrimo... 33. Bylos nagrinėjimo metu atsakovės pareiškė teismui prašymą paskirti... 34. Atsakovių prašymas dėl baudos ieškovei skyrimo netenkinamas, nes atsakovių... 35. 45. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 36. Atmetus ieškinį, ieškovės patirtos bylinėjimosi išlaidos neatlyginamos... 37. Bylą laimėję šalys (atsakovės) turi teisę į patirtų bylinėjimosi... 38. Teismo turėtos procesinių dokumentų įteikimo išlaidos sudaro 9,86 Eur, jos... 39. Teismas, remdamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93... 40. ieškovės UAB „Ukmergės statyba“ ieškinį atsakovėms UAB... 41. Priteisti iš ieškovės UAB „Ukmergės statyba“ (j. a. k. 182827289)... 42. Priteisti iš ieškovės UAB „Ukmergės statyba“ 9,86 Eur bylinėjimosi... 43. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos...