Byla eB2-1069-794/2020
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei UAB „Kalnėnų projektai“

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vaclovas Paulikas,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjų Vilniaus miesto savivaldybės ir UAB „Vilniaus vandenys“ skundą dėl bankrutavusios UAB „Kalnėnų projektai“ 2019 m. gruodžio 11 d. kreditorių susirinkimo nutarimo Nr. 4 panaikinimo, civilinėje byloje pagal ieškovės UAB „Kalnėnų projektai“ direktoriaus G. B. pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei UAB „Kalnėnų projektai“,

Nustatė

31.

4Pareiškėjai Vilniaus miesto savivaldybės administracija ir UAB „Vilniaus vandenys“ kreipėsi į teismą su skundu, prašydami panaikinti BUAB „Kalnėnų projektai" 2019 m. gruodžio 11 d. kreditorių susirinkimo nutarimą Nr. 4 „Dėl vandentiekio tinklų/nuotekų šalinimo tinklų ir nuotekų šalinimo tinklų lietaus kanalizacijos perdavimo neatlygintinai Vilniaus miesto savivaldybės nuosavybėn arba šio turto pardavimo kainų ir tvarkos nustatymo".

52.

6Nurodo, jog UAB „Real Invest“ siekė padidinti vystomų nekilnojamojo turto objektų patrauklumą pirkėjams - užtikrinti, kad statomi pastatai turėtų prieigą prie geriamojo vandens ir nuotekų tinklų. Tuo tikslu UAB „Real Invest“ ir Vilniaus vandenys 2015 m. liepos 31 d. sudarė sutartį dėl tinklų statybos. 2015 m. liepos 31 d. Sutartimi UAB „Real Invest“ įsipareigojo organizuoti vandentiekio ir nuotekų tinklų statybą, o po tinklų pastatymo neatlygintinai perduoti juos Vilniaus miesto savivaldybės nuosavybėn. UAB „Real Invest“ vardu Nekilnojamojo turto registre buvo įregistruoti šie vandens ir nuotekų tinklai pastatyti 2015 m. liepos 31 d. Sutarties pagrindu: vandentiekio tinklai, kurių unikalus Nr. 4400-4133-1008; nuotekų šalinimo tinklai, kurių unikalus Nr. 4400-4133-1036; nuotekų šalinimo tinklai (lietaus kanalizacija), kurių unikalus Nr. 4400-4133-1040. UAB „Real Invest“ ir atsakovė yra sudarę jungtinės veiklos sutartį, kuri numatė, kad antrasis dalyvis UAB „Kalnėnų projektai" iš anksto įsipareigoja perimant nuosavybės teises į projekto komunikacijas - vandentiekį, kanalizacijos ir lietaus nuotekas ir įvykdyti visus Pirmojo dalyvio UAB „Real Invest“ esamus ir būsimus laikinai prisiimtus įsipareigojimus dėl komunikacijos tinklų perdavimo Vilniaus miesto savivaldybei ir bendrovei Vilniaus vandenys". Nepaisant to, nei UAB „Real Invest“, nei atsakovė neperdavė Tinklų Vilniaus miesto savivaldybei, o atsakovei nuosavybės teise turinčiam Tinklus buvo iškelta bankroto byla.

73.

82019 m. gruodžio 11 d. įvyko atsakovės kreditorių susirinkimas, į kurio darbotvarkę buvo įtrauktas klausimas Nr. 4 „Dėl vandentiekio tinklų/nuotekų šalinimo tinklų ir nuotekų šalinimo tinklų-lietaus kanalizacijos perdavimo neatlygintinai Vilniaus miesto savivaldybės nuosavybėn arba šio turto pardavimo kainų ir tvarkos nustatymo". Tačiau kreditorių susirinkimas nepagrįstai nepritarė nei Tinklų perdavimui Vilniaus miesto savivaldybės nuosavybėn, nei Tinklų pardavimui kitiems asmenims. Pareiškėjų teigimu, teismas nustatęs, kad kreditorių priimtas nutarimas pažeidžia imperatyviąsias teisės normas arba prieštarauja teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams (CK 1.5 straipsnis), gali panaikinti kreditorių susirinkimo nutarimą ir perduoti klausimą kreditorių susirinkimui svarstyti iš naujo, nurodydamas padarytus pažeidimus. Atsižvelgiant į tai, kad CK 6.189 str. 1 d., įtvirtinanti sutarties privalomumo principą, yra imperatyvi CK nuostata, kurios pakeisti vienos iš pagal sutartį įsipareigojimą turinčios šalies kreditorių susirinkimo nutarimu negalima, todėl atsakovė turi pareigą perduoti Tinklus Vilniaus miesto savivaldybės nuosavybėn. Kreditoriai neturi teisės vienašališkai nuspręsti nevykdyti sutartinių įsipareigojimų, todėl 2019 m. gruodžio 11 d. atsakovės kreditorių susirinkimo nutarimas, priimtas darbotvarkės klausimu Nr. 4 turi būti panaikintas.

94.

10Atsakovės BUAB „Kalnėnų projektai“ bankroto administratorė D.Čioglienė atsiliepimu į pareiškėjų Vilniaus miesto savivaldybės ir UAB „Vilniaus vandenys“ skundą dėl 2019-12-11 kreditorių susirinkimo nutarimo Nr. 4 panaikinimo prašo skundą patenkinti.

115.

12Nurodo, jog iki bankroto bylos atsakovei iškėlimo, atsakovė ir UAB „Real Invest“ sudarė 2014 m. gruodžio 10 d. Jungtinės veiklos sutartį dėl vandentiekio tinklų įrengimo, o šios sutarties 7.2 punktu atsakovė įsipareigojo perimant nuosavybės teises į projekto komunikacijas (vandentiekį, kanalizacijos ir lietaus nuotekas) įvykdyti esamus ir būsimus UAB „Real Invest“ įsipareigojimus dėl komunikacijų tinklų perdavimo Vilniaus miesto savivaldybei ir UAB “Vilniaus vandenys”. Atitinkamai, UAB „Real Invest“ 2015 m. liepos 31 d. Sutartimi dėl tinklų statybos įsipareigojo po tinklų pastatymo juos neatlygintinai perduoti Vilniaus miesto savivaldybės nuosavybėn. 2015 m. liepos 31 d. UAB „Real Invest“ prašymu VV išdavė Prisijungimo sąlygas Nr. 15/1353. Šiose Prisijungimo sąlygose įtvirtintas reikalavimas bendro naudojimo tinklus perduoti Vilniaus miesto savivaldybei. Taigi atsakovė iki bankroto bylos iškėlimo perėmė UAB „Real Invest“ įsipareigojimus perduoti pastatytus komunikacijų tinklus Vilniaus miesto savivaldybės nuosavybėn.

136.

14Bankroto administratorė taip pat pažymėjo, jog nagrinėjamu atveju egzistuoja būtinybė klausimą dėl atsakovei priklausančių Tinklų perdavimo arba pardavimo išspręsti kuo operatyviau. Be to, aplinkybė, kad sprendžiamas klausimas dėl bankrutuojančiai bendrovei priklausančio turto, taip pat suponuoja viešojo intereso egzistavimą. Šiai dienai prie atsakovei priklausančių Tinklų yra prisijungę ne tik atsakovės statytos gyvenvietės (Hilltown miestelis), bet ir greta statomų gyvenviečių gyventojai, apytiksliai apie 120 vienbučių namų. Nurodytų gyvenviečių gyventojams tiekiamo vandens apskaitą pagal su UAB “Vilniaus vandenys” sudarytą laikiną sutartį vykdo UAB „UNA“. Tačiau kol tinklai nėra perduoti Vilniaus miesto savivaldybes nuosavybėn, gyventojai negali sudaryti sutarčių su UAB „Vilniaus vandenys“ ir jų pagrindu tiesiogiai deklaruoti sunaudoto vandens kiekius bei atsiskaityti už patiektą vandenį. Tokia situacija neabejotinai neatitinka gyventojų interesų, todėl siekiant užtikrinant tiek bankrutuojančios įmonės kreditorių, tiek ir Kalnėnų gyvenvietės gyventojų, kurie prisijungę prie šiuo metu atsakovei priklausančių Tinklų, teisėtus interesus, 2019-12-11 kreditorių susirinkimo nutarimas Nr. 4 turi panaikintas.

15Pareiškėjų skundas dėl BUAB „Kalnėnų projektai“ 2019 m. gruodžio 11 d. kreditorių susirinkimo nutarimo Nr. 4 panaikinimo, tenkintinas

167.

17Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 1 straipsnio 1 dalis numato, kad bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK kodekso taisykles, išskyrus išimtis, nustatytas kitų įstatymų. Toks specialus įstatymas bankroto byloms nagrinėti yra Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymas (toliau – ĮBĮ), o kitų įstatymų nuostatos bankroto proceso metu, taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja minėto įstatymo nuostatoms (ĮBĮ 1 straipsnio 3 dalis).

188.

19Nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymas (toliau – JANĮ). Šio įstatymo 155 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad iki 2019 m. gruodžio 31 d. pradėtiems juridinių asmenų nemokumo procesams šio įstatymo nuostatos taikomos toms asmenų teisėms ir pareigoms, kurios atsiranda arba yra įgyvendinamos jam įsigaliojus, taip pat toms nemokumo procedūroms, kurios pradedamos šiam įstatymui įsigaliojus, išskyrus šio įstatymo nuostatas, reguliuojančias: 1) atlygį nemokumo administratoriui; 2) kreditorių reikalavimų tenkinimo eilę ir tvarką; 3) reikalavimus restruktūrizavimo plano turiniui ir įgyvendinimo trukmei; 4) kreditorių balsavimą dėl restruktūrizavimo plano; 5) nemokumo administratoriaus skyrimą bankroto byloje. Nagrinėjamu atveju UAB „Kalnėnų projektai“ nemokumo procesas pradėtas galiojant Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymui (toliau – ĮBĮ). Skundžiamas BUAB „Kalnėnų projektai“ kreditorių susirinkimo nutarimas Nr. 4 yra priimtas 2019 m. gruodžio 11 d., t. y. iki 2019 m. birželio 13 d. Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo Nr. XIII-2221 įsigaliojimo 2020 m. sausio 1 d. Klausimo dėl UAB „Kalnėnų projektai“ kreditorių susirinkimo nutarimo Nr. 4 panaikinimo procedūra inicijuota taip pat galiojant ĮBĮ nuostatoms, todėl spręsdamas klausimą dėl BUAB „Kalnėnų projektai“ kreditorių susirinkimo nutarimo Nr. 4 panaikinimo, teismas vadovaujasi iki 2020 m. sausio 1 d. galiojusio Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo nuostatomis.

209.

21Vilniaus apygardos teismo 2019 m. gegužės 10 d. nutartimi UAB „Kalnėnų projektai“ iškelta bankroto byla, bankroto administratore paskirta D.Čioglienė. Vilniaus apygardos teismo 2019 m. rugpjūčio 23 d. nutartimi patvirtintas įmonės kreditorių finansinių reikalavimų sąrašas, kuris patikslintas 2019 m. spalio 15 d., 2019 m. spalio 31 d., 2019 m. lapkričio 29 d., nutartimis. Vilniaus apygardos teismo 2019 m. spalio 15 d. nutartimi įmonė pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto.

2210.

23Remiantis bylos medžiaga nustatyta, kad 2019 m. gruodžio 11 d. įvyko antrasis BUAB „Kalnėnų projektai“ kreditorių susirinkimas, kurio metu buvo sprendžiami klausimai, be kita ko, ketvirtuoju darbotvarkės klausimu dėl vandentiekio tinklų/nuotekų šalinimo tinklų ir nuotekų šalinimo tinklų lietaus kanalizacijos perdavimo neatlygintinai Vilniaus miesto savivaldybės nuosavybėn arba šio turto pardavimo kainų ir tvarkos nustatymo.

2411.

25Pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 21 straipsnio 2 dalies 1 punktą, kreditoriai, kurių reikalavimus patvirtino teismas, turi teisę dalyvauti kreditorių susirinkimuose ir ginti savo reikalavimus. Nustatyta teisė garantuoja kreditoriui galimybę dalyvauti tvarkant bankrutuojančios įmonės reikalus, taip pat užtikrina galimybę ginti savo interesus. Tokia kreditoriui suteikta teisė reiškia ne tik tai, kad ši teisė įgyvendinama kiekvieno kreditoriaus nuožiūra, bet ir tai, jog turi būti laikomasi šiame įstatyme nustatytų procedūrų, nepažeidžiant bankrutuojančios įmonės ir jos kreditorių teisių. ĮBĮ 24 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog kreditorių susirinkimo nutarimas laikomas priimtu, kai už jį atvirai balsavo kreditoriai, kurių teismo (kai bankroto procesas vyksta ne teismo tvarka, - kreditorių susirinkimo) patvirtintų reikalavimų suma vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę visų kreditorių patvirtintų reikalavimų sumos, išskyrus šio įstatymo nustatytas išimtis. ĮBĮ 24 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad kreditorių susirinkimo nutarimai privalomi visiems kreditoriams, tačiau kreditorius, nesutikdamas su kreditorių susirinkimo nutarimais, turi teisę apskųsti juos teismui (ĮBĮ 21 str. 2 d. 3 p.).

2612.

27Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad nagrinėjant skundus dėl kreditorių susirinkimo nutarimų teisėtumo reikia patikrinti, ar buvo laikytasi ĮBĮ ir kreditorių susirinkimo nustatytos susirinkimo sušaukimo, kreditorių dalyvavimo, nustatytos susirinkimo darbotvarkės klausimų nagrinėjimo, balsavimo ir nutarimų priėmimo tvarkos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. birželio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-286/2007), nes šie procedūrų veiksmai reikšmingi ir gali lemti neteisėtų nutarimų priėmimą. Teismas, nustatęs esminius procedūrinius pažeidimus, galėjusius lemti neteisėtų nutarimų priėmimą, taip pat nustatęs, kad priimti nutarimai prieštarauja imperatyviosioms ĮBĮ, kitų įstatymų normoms, CK1.5 straipsnyje įtvirtintiems principams ir dėl to pažeidžia bankrutuojančios įmonės, jos kreditorių teisėtus interesus, kreditorių susirinkimo nutarimus panaikina (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. sausio 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-112/2012; Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. vasario 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-291/2014). Taigi, kreditorių susirinkimo nutarimai gali būti naikinami dviem alternatyviais pagrindais, t. y. dėl esminių procedūrinių pažeidimų, susijusių su kreditorių susirinkimo nutarimo priėmimu, padarymo, galėjusiu nulemti neteisėtą tokio nutarimo turinį, arba dėl materialinių aspektų (turinio) neteisėtumo, kuris pasireiškia imperatyvių įstatymo nuostatų pažeidimu, prieštaravimu teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams (CK 1.5 straipsnis) bei kreditorių ir/ar bankrutuojančios įmonės interesų esminiu pažeidimu.

2813.

29Nagrinėjamu atveju nėra keliamas ginčas dėl kreditorių susirinkimo nutarimų priėmimo tvarkos pažeidimų. Teismas tokių aplinkybių taip pat nenustatė, todėl toliau pasisakys dėl ginčijamo kreditorių susirinkimo nutarimo Nr. 4 teisėtumo, pareiškėjų Vilniaus miesto savivaldybės ir UAB „Vilniaus vandenys“ paduoto teismui skundo, taip pat atsiliepimo į jį argumentų.

30Dėl kreditorių susirinkimo nutarimo 4-uoju darbotvarkės klausimu

3114.

32Remiantis bylos duomenimis nustatyta, jog atsakovei BUAB “Kalnėnų projektai” nuosavybės teise priklauso nuotekų šalinimo tinklai - nuotekų tinklai (unikalus numeris: 4400-4133-1036), nuotekų šalinimo tinklai - lietaus kanalizacija (unikalus numeris: 4400-4133-1036) bei vandentiekio tinklai - vandentiekis (unikalus numeris: ( - )), esantys adresu ( - ).

3315.

342014 m. gruodžio 10 d. UAB „Real Invest“ ir UAB „Kalnėnų projektai“ sudarė Jungtinės veiklos sutartį dėl vandentiekio tinklų įrengimo, kurios 7.2 punktu susitarė, kad antrasis dalyvis UAB „Kalnėnų projektai“ iš anksto įsipareigoja perimant nuosavybės teises į projekto komunikacijas – vandentiekį, kanalizacijos ir lietaus nuotekas ir įvykdyti visus pirmojo dalyvio UAB „Real Invest“ esamus ir būsimus laikinai prisiimtus įsipareigojimus dėl komunikacijos tinklų perdavimo Vilniaus miesto savivaldybei ir bendrovei Vilniaus vandenys“. 2015 m. liepos 31 d. UAB „Vilniaus vandenys“ ir UAB „Real Invest“ sudarė Sutartį dėl tinklų statybos Nr. 03-396(27.02), kuria buvo susitarta dėl vandentiekio ir nuotekų tinklo statybos objekte ( - ). Minėtos sutarties 3 punkto pagrindu statytojas UAB „Real Invest“ įsipareigojo po tinklų pastatymo juos neatlygintinai perduoti Vilniaus miesto savivaldybės nuosavybėn. 2015 m. liepos 31 d. UAB „Real Invest“ prašymu UAB „Vilniaus vandenys“ išdavė Prisijungimo sąlygas Nr. 15/1353. Šiose Prisijungimo sąlygose įtvirtintas reikalavimas bendro naudojimo tinklus perduoti Vilniaus miesto savivaldybei. 2015 m. spalio 8 d. UAB „Vilniaus vandenys“ raštu Nr. S-12352 Prisijungimo sąlygos Nr. 15/1353 dalyje dėl reikalavimo nutekamųjų vandenų nuleidimui buvo pakeistos. Taigi įvertinus šias išdėstytas faktines aplinkybes, darytina išvada, jog atsakovė BUAB “Kalnėnų projektai” iki bankroto bylos iškėlimo perėmė UAB „Real Invest“ įsipareigojimus perduoti pastatytus komunikacijų tinklus Vilniaus miesto savivaldybės nuosavybėn.

3516.

362019 m. gruodžio 11 d. įvyko atsakovės BUAB “Kalnėnų projektai” kreditorių susirinkimas, kuriame 4-uoju darbotvarkės klausimu buvo nutarta neperduoti neatlygintinai Vilniaus miesto savivaldybės nuosavybėn (pripažinus tinkamais naudoti/eksploatuoti) vandentiekio tinklų (unik. Nr. ( - )), nuotekų šalinimo tinklų (unik. Nr. ( - )) ir nuotekų šalinimo tinklų-lietaus kanalizacijos (unik. Nr. ( - )) bei nepritarti vandentiekio tinklų (unik. Nr. ( - )), nuotekų šalinimo tinklų (unik. Nr. ( - )) ir nuotekų šalinimo tinklų-lietaus kanalizacijos (unik. Nr. ( - )) pardavimui pagal pateiktą projektą, kas sudaro pagrindą konstatuoti, jog klausimas dėl atsakovei priklausančio turto, t. y. vandentiekio tinkle, nuotekų šalinimo tinkle ir nuotekų šalinimo tinklų-lietaus kanalizacijos, taip ir liko neišspręstas.

3717.

38Sprendžiant dėl ginčijamo kreditorių susirinkimo nutarimo teisėtumo, teismas visų pirma atkreipia dėmesį į tai, kad būtent kreditorių susirinkimui pavedama spręsti esminius su bankrutuojančios įmonės veikla susijusius klausimus: administratoriaus veiklos kontrolę, bankrutuojančios įmonės ūkinę komercinę veiklą, įmonės likvidavimą, parduodamo turto vertinimo tvarkos ir pardavimo kainos tvirtinimą, kt. (ĮBĮ 23 straipsnis). Kasacinio teismo praktikoje nuosekliai pažymima, kad kreditorių, kaip visumos, teisė spręsti bankrutuojančios įmonės reikalus – tai kreditorių autonomijos principo išraiška. Ši teisė įgyvendinama kreditorių balsų dauguma priimant nutarimus kreditorių susirinkime (ĮBĮ 24 straipsnis). Kreditorių susirinkimas yra savotiškas kreditorių savivaldos organas, sprendžiantis su bankroto proceso eiga susijusius klausimus. Atskirų kreditorių teisės ginamos tik netiesiogiai, ginant kreditorių visumos teises (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gruodžio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-477/2011; 2015 m. birželio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-382-313/2015).

3918.

40Vertinant skundžiamo nutarimo teisėtumą taip pat atsižvelgtina ir į tai, kad kreditorių susirinkimo kompetencijai priklauso bankrutuojančios įmonės turto pardavimo tvarkos ir pradinės turto pardavimo kainos nustatymo klausimai, kurie, be kita ko, susiję ir su ekonominio tikslingumo vertinimu. Pažymėtina, kad kai kreditorių susirinkimas sprendžia ekonominio pobūdžio klausimus, teisminė tokių sprendimų kontrolė yra ribota. Teismas iš esmės negali kreditorių susirinkimui nurodyti konkretaus turto pardavimo būdo arba nustatyti pradinės turto pardavimo kainos. Tačiau nustatęs, kad kreditorių priimtas nutarimas pažeidžia imperatyviąsias teisės normas arba prieštarauja teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams (CK 1.5 straipsnis), teismas gali panaikinti kreditorių susirinkimo nutarimą ir perduoti klausimą kreditorių susirinkimui svarstyti iš naujo, nurodydamas padarytus pažeidimus. Teismas taip pat gali įvertinti, ar, kreditorių susirinkime priimant nutarimus, susijusius su turto realizavimu, balsų daugumą turintys kreditoriai nesiekia nesąžiningai pasinaudoti savo balsų daugumos suteikiamomis teisėmis ir pažeisti kreditorių mažumos interesus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. balandžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-196-313/2017).

4119.

42ĮBĮ nereglamentuojama situacija, kai kreditorių susirinkimas neįgyvendina įstatyme jam patikėtos kompetencijos, susijusios su turto pardavimo tvarkos ir kainos nustatymu. Tačiau galimi atvejai, kai kreditoriai, turėdami skirtingus lūkesčius dėl įmonės turto realizavimo galimybių, priima sprendimus, kurie neužtikrina operatyvios bankroto proceso eigos ir dėl kurių neapibrėžtą laiką nerealizuojamas bankrutuojančios įmonės turtas. Kreditorių susirinkimo kompetencijos neįgyvendinimas (nutarimų nepriėmimas) gali pažeisti pačių kreditorių interesus ir trukdyti bankroto bylos eigai.

4320.

44Nagrinėjamu atveju teismas įvertinęs byloje nustatytas aplinkybes, bei teisinio santykio (geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas, šalinimas) specifiką pažymi, kad geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų šalinimas yra viena iš valstybės reguliuojamų ūkinės veiklos sričių, kurios tinkamas įgyvendinimas yra viešasis interesas. Tai ne kartą pripažinta ir teismų praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. spalio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-424/2014; 2015 m. balandžio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-219-313/2015; kt.).

4521.

46Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymas yra pagrindinis teisės aktas, reglamentuojantis geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo valstybinio valdymo ir reguliavimo pagrindus ir vandens tiekėjų bei abonentų (vartotojų) teisinius santykius. Šio įstatymo tikslas – nustatyti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimo, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo organizavimo ir planavimo bendruosius reikalavimus, kad būtų išvengta neigiamo poveikio žmonių sveikatai ir aplinkai, užtikrintas nepertraukiamas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimas, užtikrinta visuomenės poreikius atitinkanti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir sudarytos sąlygos fiziniams ir juridiniams asmenims gauti saugos ir kokybės reikalavimus atitinkantį geriamąjį vandenį ir nuotekų tvarkymo paslaugas (1 straipsnio 3 dalis).

4722.

48Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo organizavimas – savarankiška savivaldybės funkcija viešųjų paslaugų tiekimo gyventojams srityje (Vietos savivaldos įstatymo 5 straipsnis, 6 straipsnio 1 dalies 30 punktas). Įstatymuose (Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatyme, Geriamojo vandens įstatyme) nustatyta pareiga savivaldos institucijoms užtikrinti jų teritorijų gyventojams galimybę viešai arba individualiai apsirūpinti reikiamu geriamojo vandens kiekiu, užtikrinti tiekiamo vandens kokybę ir saugą, rūpintis geriamojo vandens šaltinių apsauga ir kita. Savivaldos institucijos, aprūpindamos asmenis geriamuoju vandeniu, tvarkydamos nuotekas, vykdo viešąją funkciją, o įstatymai įpareigoja savivaldybes užtikrinti, kad šiomis viešosiomis paslaugomis, tarp jų – nepertraukiamu vandens tiekimu, galėtų naudotis visi asmenys. Taigi valstybės reguliuojama viešąjį interesą tenkinanti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo veikla yra patikėta vykdyti savivaldybėms, kartu pabrėžiant savivaldybės pareigą užtikrinti, kad tinkamos kokybės minėtomis viešosiomis paslaugomis galėtų naudotis visi.

4923.

50Svarbiai viešajai funkcijai ir viešajam interesui – geriamojo vandens tiekimui ir nuotekų tvarkymui – užtikrinti būtina valstybei, savivaldybei arba savivaldybės kontroliuojamai įmonei priklausanti naudojimui tinkama geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūra ir parinktas viešasis tiekėjas. Pagal Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 2 straipsnio 12 punktą geriamojo vandens tiekimo infrastruktūra – tai statinių, įrenginių ir komunikacijų kompleksas (vandens ėmimo, gerinimo įrenginiai, siurblinės, vamzdynai, šuliniai, geriamojo vandens ir nuotekų apskaitos prietaisai, jų plombos ir kiti objektai) geriamajam vandeniui išgauti, ruošti, laikyti, tiekti ir geriamojo vandens apskaitai tvarkyti. Nuotekų tvarkymo infrastruktūra – statinių, įrenginių ir komunikacijų kompleksas, atskiros komplekso dalys, skirtos nuotekoms surinkti, laikyti, transportuoti, valyti, tirti ir jų apskaitai tvarkyti (Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 2 straipsnio 27 punktas). Tam, kad savivaldybė ir vandens tiekėjas galėtų užtikrinti viešosios paslaugos teikimą, be kitų priemonių, turi būti nustatyta tvarka, užtikrinanti vandens tiekimo infrastruktūros priežiūrą ir tinkamą eksploatavimą.

5124.

52Ši infrastruktūra (ar jos dalys) gali būti formuojama įvairiais būdais, o jų savininkai gali būti savivaldybė, viešasis tiekėjas ar kiti asmenys. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 16 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūra, skirta viešajam geriamojo vandens tiekimui ir nuotekų tvarkymui, nuosavybės teise turi priklausyti savivaldybei arba viešajam geriamojo vandens tiekėjui ir nuotekų tvarkytojui. Geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūra, kuri nuosavybės teise priklauso kitiems asmenims ir yra reikalinga bei tinkama viešajam geriamojo vandens tiekimui ir (arba) nuotekų tvarkymui, turi būti savivaldybės institucijos iniciatyva perduodama savivaldybei arba viešajam geriamojo vandens tiekėjui ir nuotekų tvarkytojui, vadovaujantis Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų išpirkimo tvarkos apraše nustatyta tvarka arba gali būti sudaromos sutartys dėl geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų naudojimo (nuomos, panaudos, jungtinės veiklos ir pan.) (Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 16 straipsnio 6 dalis).

5325.

54Taigi remiantis aukščiau pateiktu teisiniu reglamentavimu, viešasis interesas dėl tinkamo vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo paslaugų teikimo gali būti užtikrinamas infrastruktūras perduodant savivaldybės nuosavybėn, taip pat savivaldybės iniciatyva išperkant aptariamas infrastruktūras arba savivaldybei ir savininkui susitariant dėl infrastruktūrų naudojimo (nuomos, panaudos, jungtinės veiklos).

5526.

56Kasacinio teismo praktikoje taip pat išaiškinta, kad iš pirmiau aptartos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo santykių specifikos ir viešojo pobūdžio, būtinybės ir tiesiogiai įtvirtintos savivaldybės pareigos užtikrinti tinkamą vandens tiekimą ir nuotekų šalinimą gyventojams kyla ir infrastruktūros naudojimo santykių tarp savivaldybės, vandens tiekėjo ir kitų subjektų reguliavimo ypatumai, kuriais nukrypstama nuo civilinės teisės santykių, grindžiamų subjektų autonomijos ir sutarties laisvės principais, reglamentavimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. balandžio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-219-313/2015; 2018 m. balandžio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-162-1075/2018).

5727.

58Remiantis bankroto administratorės į bylą pateiktais duomenimis nustatyta, jog šiuo metu prie atsakovei BUAB „Kalnėnų projektai“ priklausančių vandentiekio tinklų, nuotekų šalinimo tinklų ir nuotekų šalinimo tinklų-lietaus kanalizacijos yra prisijungę ne tik atsakovės statytos gyvenvietės, bet ir greta statomų gyvenviečių gyventojai, kuriems taip pat privalo būti užtikrinamas tinkamas vandens tiekimas ir nuotekų šalinimas. Nurodytų gyvenviečių gyventojams tiekiamo vandens apskaitą pagal su UAB „Vilniaus vandenys“ sudarytą laikiną sutartį vykdo UAB „UNA“. Tačiau kol tinklai nėra perduoti (t. y. perduoti neatlygintinai, parduoti ar kt.) Vilniaus miesto savivaldybes nuosavybėn, gyventojai negali sudaryti sutarčių su UAB „Vilniaus vandenys“ ir jų pagrindu tiesiogiai deklaruoti sunaudoto vandens kiekius bei atsiskaityti už patiektą vandenį, todėl akivaizdu, jog tokia situacija neatitinka gyventojų interesų. Be to, kaip matyti iš byloje esančio 2020-01-08 UAB „UNA“ pranešimo, UAB „UNA“ kreipėsi į atsakovės bankroto administratorę, prašydama kuo skubiau išspręsti tinklų perdavimo Vilniaus miesto savivaldybei klausimą ir nurodė, kad priešingu atveju svarstys galimybę nutraukti su UAB „Vilniaus vandenys“ sudarytą laikiną sutartį. UAB „UNA“ nustojus vykdyti gyventojams tiekiamo vandens apskaitą, pareiga vykdyti tokią apskaitą ir užtikrinti, kad vandens tiekimas gyventojams vyktų be trikdžių (būtų laiku deklaruojami sunaudojamo vandens kiekio, tinkamai bei laiku atsiskaitoma su UAB „Vilniaus vandenys“ ir kt.), tektų atsakovei, kas reikštų ženklų bankroto administravimo išlaidų išaugimą. Teismo vertinimu, šios aplinkybės sudaro būtinybę kuo skubiau išspręsti klausimą dėl atsakovei priklausančių tinklų nuosavybės teisės perleidimo ir tokiu būdu užtikrinti ne tik bankrutuojančios įmonės kreditorių, bet ir Kalnėnų gyvenvietės gyventojų, kurie yra prisijungę prie šiuo metu atsakovei priklausančių Tinklų, teisėtus interesus.

5928.

60Taigi atsižvelgiant į tai, kad geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų šalinimas yra viena iš valstybės reguliuojamų ūkinės veiklos sričių, kurios tinkamas įgyvendinimas yra viešasis interesas, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo organizavimas yra savarankiška savivaldybės funkcija, savivaldybė privalo užtikrinti, kad minėtomis tinkamos kokybės viešosiomis paslaugomis galėtų naudotis visi, galintys prisijungti prie vandens teikimo infrastruktūros tinkle, bei į tai, jog šiuo metu prie atsakovei BUAB „Kalnėnų projektai“ priklausančių Tinklų yra prisijungę ne tik atsakovės statytos gyvenvietės, bet ir greta statomų gyvenviečių gyventojai, kuriems taip pat privalo būti užtikrinamas tinkamas vandens tiekimas ir nuotekų šalinimas, teismas sprendžia, kad pareiškėjų skundžiamas kreditorių susirinkimo nutarimas Nr. 4, kuriuo nepritarė nei Tinklų neatlygintinam perdavimui Vilniaus miesto savivaldybės nuosavybėn, nei Tinklų pardavimui, ne tik pažeidžia įmonės kreditorių teises bei teisėtus interesus, teisingumo, protingumo ar sąžiningumo principus (CPK 17, 178, 185 straipsniai), bet gyvenvietės gyventojų, kurie taip pat yra prisijungę prie šiuo metu atsakovei priklausančių Tinklų, teisėtus interesus, todėl egzistuojant būtinybei klausimą dėl atsakovei priklausančių Tinklų perdavimo arba pardavimo išspręsti kuo operatyviau, nes geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų šalinimas yra viešasis interesas, BUAB „Kalnėnų projektai“ kreditorių susirinkimo nutarimas Nr. 4 „Dėl vandentiekio tinklų/nuotekų šalinimo tinklų ir nuotekų šalinimo tinklų lietaus kanalizacijos perdavimo neatlygintinai savivaldybės nuosavybėn arba šio turto pardavimo kainų ir tvarkos nustatymo" naikintinas ir perduotinas svarstyti kreditorių susirinkimui iš naujo.

61Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo

6229.

63Patenkinus pareiškėjų Vilniaus miesto savivaldybės ir UAB „Vilniaus vandenys“ skundą dėl kreditorių susirinkimo nutarimo, priimto ketvirtuoju darbotvarkės klausimu, panaikinimo, yra pagrindas pareiškėjams priteisti jų turėtas bylinėjimosi išlaidas (CPK 93 straipsnio 1 dalis). Tačiau pareiškėjai įrodymų, pagrindžiančių jų teisme patirtas bylinėjimosi išlaidas nepateikė, todėl klausimas dėl jų priteisimo nespręstinas.

64Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290 - 292 straipsniais, Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 24 straipsniu, teismas

Nutarė

65Pareiškėjų Vilniaus miesto savivaldybės ir UAB „Vilniaus vandenys“ skundą tenkinti.

66Panaikinti bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Kalnėnų projektai“ 2019 m. gruodžio 11 d. kreditorių susirinkimo nutarimą, priimtą ketvirtuoju darbotvarkės klausimu „Dėl vandentiekio tinklų/nuotekų šalinimo tinklų ir nuotekų šalinimo tinklų lietaus kanalizacijos perdavimo neatlygintinai Vilniaus miesto savivaldybės nuosavybėn arba šio turto pardavimo kainų ir tvarkos nustatymo" ir perduoti kreditorių susirinkimui šį klausimą svarstyti iš naujo.

67Nutartis per septynias dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti apskųsta Lietuvos apeliaciniam teismui, atskirąjį skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vaclovas... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. 1.... 4. Pareiškėjai Vilniaus miesto savivaldybės administracija ir UAB „Vilniaus... 5. 2.... 6. Nurodo, jog UAB „Real Invest“ siekė padidinti vystomų nekilnojamojo turto... 7. 3.... 8. 2019 m. gruodžio 11 d. įvyko atsakovės kreditorių susirinkimas, į kurio... 9. 4.... 10. Atsakovės BUAB „Kalnėnų projektai“ bankroto administratorė... 11. 5.... 12. Nurodo, jog iki bankroto bylos atsakovei iškėlimo, atsakovė ir UAB „Real... 13. 6.... 14. Bankroto administratorė taip pat pažymėjo, jog nagrinėjamu atveju... 15. Pareiškėjų skundas dėl BUAB „Kalnėnų projektai“ 2019 m. gruodžio 11... 16. 7.... 17. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 1 straipsnio 1... 18. 8.... 19. Nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos juridinių asmenų... 20. 9.... 21. Vilniaus apygardos teismo 2019 m. gegužės 10 d. nutartimi UAB „Kalnėnų... 22. 10.... 23. Remiantis bylos medžiaga nustatyta, kad 2019 m. gruodžio 11 d. įvyko... 24. 11.... 25. Pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 21 straipsnio 2 dalies 1... 26. 12.... 27. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad nagrinėjant skundus dėl kreditorių... 28. 13.... 29. Nagrinėjamu atveju nėra keliamas ginčas dėl kreditorių susirinkimo... 30. Dėl kreditorių susirinkimo nutarimo 4-uoju darbotvarkės klausimu ... 31. 14.... 32. Remiantis bylos duomenimis nustatyta, jog atsakovei BUAB “Kalnėnų... 33. 15.... 34. 2014 m. gruodžio 10 d. UAB „Real Invest“ ir UAB „Kalnėnų projektai“... 35. 16.... 36. 2019 m. gruodžio 11 d. įvyko atsakovės BUAB “Kalnėnų projektai”... 37. 17.... 38. Sprendžiant dėl ginčijamo kreditorių susirinkimo nutarimo teisėtumo,... 39. 18.... 40. Vertinant skundžiamo nutarimo teisėtumą taip pat atsižvelgtina ir į tai,... 41. 19.... 42. ĮBĮ nereglamentuojama situacija, kai kreditorių susirinkimas neįgyvendina... 43. 20.... 44. Nagrinėjamu atveju teismas įvertinęs byloje nustatytas aplinkybes, bei... 45. 21.... 46. Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymas... 47. 22.... 48. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo organizavimas – savarankiška... 49. 23.... 50. Svarbiai viešajai funkcijai ir viešajam interesui – geriamojo vandens... 51. 24.... 52. Ši infrastruktūra (ar jos dalys) gali būti formuojama įvairiais būdais, o... 53. 25.... 54. Taigi remiantis aukščiau pateiktu teisiniu reglamentavimu, viešasis... 55. 26.... 56. Kasacinio teismo praktikoje taip pat išaiškinta, kad iš pirmiau aptartos... 57. 27.... 58. Remiantis bankroto administratorės į bylą pateiktais duomenimis nustatyta,... 59. 28.... 60. Taigi atsižvelgiant į tai, kad geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų... 61. Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo... 62. 29.... 63. Patenkinus pareiškėjų Vilniaus miesto savivaldybės ir UAB „Vilniaus... 64. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290 - 292... 65. Pareiškėjų Vilniaus miesto savivaldybės ir UAB „Vilniaus vandenys“... 66. Panaikinti bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Kalnėnų... 67. Nutartis per septynias dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos...