Byla e2-18900-779/2018
Dėl žalos atlyginimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Inga Staknienė, sekretoriaujant Anetai Jankovskai, dalyvaujant ieškovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės (toliau – BUAB) „Baltick 1“, atstovaujamo bankroto administratoriaus UAB „Tavix“, įgaliotam asmeniui N. Š.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo BUAB „Baltick 1“, atstovaujamo bankroto administratoriaus UAB „Tavix“, patikslintą ieškinį atsakovams V. M., E. G., Z. Ž. dėl žalos atlyginimo,

Nustatė

3ieškovas pateikė teismui patikslintą ieškinį, kuriuo prašė priteisti solidariai iš atsakovų V. M., E. G., Z. Ž. 19 580,14 Eur žalos atlyginimo, 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas.

4Patikslintame ieškinyje nurodė, kad Vilniaus apygardos teismo 2017-03-02 nutartimi UAB „Baltick 1“ iškelta bankroto byla, bankroto administratoriumi paskirtas UAB „Versus veto“. 2017-06-20 nutartimi administratorius UAB „Versus veto“ atstatydintas iš pareigų ir administratoriumi paskirtas UAB „Gudara“. 2017-10-16 nutartimi patikslintas UAB „Baltick 1“ kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašas. 2018-01-16 nutartimi iš pareigų atstatydintas administratorius UAB „Gudara“, administratoriumi paskirtas UAB „Tavix“. Vilniaus apygardos teismas, iškėlęs UAB „Baltick 1“ bankroto bylą, įpareigojo valdymo organus per 15 dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos perduoti administratoriui bendrovės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus. Šis įpareigojimas nėra įvykdytas – atsakovas V. M. iki šiol nėra perdavęs administratoriui nei bendrovės turto, nei dokumentų. Bankroto bylą nagrinėjantis teismas 2017-12-04 nutartimi skyrė atsakovui V. M. 1000,00 Eur baudą už dokumentų ir turto neperdavimą administratoriui. Nėra jokių duomenų, kad Z. Ž. pasibaigus vadovo įgaliojimams ir E. G. tampant nauja UAB „Baltick 1“ vadove, o vėliau E. G. perleidžiant vadovavimą V. M., buvę vadovai būtų pasirūpinę, kad būtų parengti buhalterinės apskaitos dokumentai ir kad būtų nustatyta įmonės finansinė padėtis, atlikta turto inventorizacija, perduodamų dokumentų, turto aprašas. E. G. valdė 100 proc. bendrovės akcijų paketą nuo 2010-11-11 iki 2013-12-18, taigi bendrovei dar vadovaujant Z. Ž., jau buvo bendrovės akcininkė. E. G. bendrovės akcijas pardavė asmeniui, neturinčiam jokio tikslo tęsti bendrovės veiklą, todėl tokiais veiksmais neužtikrino bendrovės veiklos tęstinumo bei garantijų, kad įsipareigojimai kreditoriams bus įvykdyti. Duomenų, pagrindžiančių, kad V. M. įsigijus bendrovės akcijas ir pradėjus vadovauti bendrovei, šios padėtis būtų pagerėjusi, ar kad būtų pradėta vystyti jos veikla, bent iš dalies siekiama atsiskaityti su kreditoriais, byloje nėra. Bendrovę įsigijęs ir tapęs jos vadovu V. M. turėjo ir galėjo suprasti, kad būdamas nemokios bendrovės savininku, turėjo pareigą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos bendrovei iškėlimo. Bendrovė buvo perleista asmeniui, visiškai nesuinteresuotam bendrovės veiklos vykdymu. Paskutinė finansinė įmonės ataskaita buvo pateikta 2012 metais. Pagal paskutinį bendrovės Juridinių asmenų registrui pateiktą balansą bendrovė turėjo 124 095,00 Eur vertės turto. Nurodytas turtas administratoriui neperduotas, nepateikti jokie dokumentai, patvirtinantys jo panaudojimą. Neperdavę bendrovei priklausančio turto ir dokumentų, atsakovai padarė žalą bendrovei ir atitinkamai jos kreditoriams. 2017-10-16 nutartimi patikslinti bendrovės finansiniai reikalavimai sudaro 19 580,14 Eur.

5Atsakovas V. M. pateikė atsiliepimą į patikslintą ieškinį, kuriuo su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti. Nurodė, kad 2017-05-05 UAB „Baltick 1“ administratoriui UAB „Versus veto“ buvo pateikta pradinė informacija, dėžė su dokumentais, kuriuos UAB „Versus veto“ gavo. Bankroto administratoriumi paskyrus UAB „Gudara“, UAB „Gudara“ dokumentai buvo išsiųsti du kartus. 2018-01-16 Vilniaus apygardos teismas atstatydino UAB „Gudara“ iš bendrovės administratoriaus pareigų, tačiau apie tai teismas ir ieškovas atsakovo neinformavo. 2018-01-16 Vilniaus apygardos teismo nutartyje nustatytas 14 dienų terminas nuo nutarties įsiteisėjimo dienos perduoti naujai paskirtam administratoriui UAB „Tavix“ bankrutavusios bendrovės turtą ir visus dokumentus. Nuo 2017-03-20 atsakovas nebuvo bendrovės administracijos vadovas, o savo pareigas įvykdė perduodamas dokumentus ir pateikdamas informaciją prieš tai buvusiems bendrovės vadovams – administratoriams UAB „Versus veto“ ir UAB „Gudara“. Visi dokumentai etapais buvo perduoti bendrovės administratoriams, o pirmajam administratoriui UAB „Versus veto“ buvo nurodytas, kad joks turtas perduotas nebuvo. Atsakovas savo veiksmais jokios žalos nepadarė, nes jokio turto iš ankstesnės administracijos neperėmė. Ieškovo perėmimo dienai ieškovas turėjo 265 274,67 Lt turto, kas atitinka 76 828,85 Eur sumą, tuo metu, kai kreditoriniai reikalavimai sudarė tik 83 907,56 Lt, kas atitinka 24 301,31 Eur. Vadovaujantis LR ĮBĮ 2 str. 8 d. V. M., kaip buvęs ieškovo vadovas, galėtų kelti ieškovui bankroto bylą tik tada, jeigu kreditoriniai reikalavimai viršytų 38 414,43 Eur, t.y. ½ nuo 76 828,85 Eur. V. M., kaip ieškovo vadovas neturėjo teisinio pagrindo pateikti teismui pareiškimą dėl bankroto bylos Ieškovei iškėlimo. Pirmajam bankroto administratoriui UAB „Versus veto“ buvo pateiktas kreditorių ir debitorių sąrašas, iš kurio matėsi, kad bendrovės akcininkė E. G. skolinga 45 663,52 Eur. Be šios akcininkės bendrovė turi dar vieną debitorių – užsienio firmą. Atsakovas nebeturėjo realios galimybės imtis priemonių išieškoti debitorinius įsiskolinimus, nes teikiant bendrovės vardu ieškinius turėtų mokėti žyminius mokesčius. Bendrovė jokių lėšų jau nebeturėjo. Teikiant teismui patikslintą ieškinį ieškovo atstovas remiasi tik tuo, kad ieškovo turto vertė 124 095 Eur, bet net neužsimena apie debitorinio įsiskolinimo dydį, o būtent – 45 663,52 Eur. Tokius ieškovo atstovo veiksmus galima vertinti kaip vengimą vykdyti savo pareigas. Pagal 2017-10-16 teismo nutartimi patikslintas sumas, ieškovo kreditoriniai finansiniai reikalavimai sudaro 19 580,14 Eur, tuo metu, kai debitorinis įsiskolinimas sudaro – 45 663,52 Eur. Administratoriai nesiėmė jokių realių veiksmų išieškant debitorinį įsiskolinimą. V. M. veiksmai neturi jokio priežastinio ryšio su ieškovui atsiradusia žala.

6Ieškovas pateikė raštinius paaiškinimus, kuriuose nurodė, kad administratoriui yra perduoti tam tikri dokumentai, tačiau iš jų nėra galimybės visiškai ar iš dalies nustatyti ieškovo veiklos, jo turto, nuosavo kapitalo ar įsipareigojimų dydžio ar struktūros. Administratoriui neperduotas balansas teismo nutarties iškelti bankroto bylą dienos duomenimis. Paskutinis administratoriui perduotas balansas sudarytas 2012-12-31, tačiau iš perduotų dokumentų galima daryti išvadą, kad veikla buvo vykdoma ir po šios datos. Administratoriui neperduota didžioji knyga, kurioje turi būti atspindėti visi buhalteriniai įrašai, todėl nėra aišku, kokie pirminiai dokumentai turėjo būti perduoti. Dalis kasos dokumentų nepasirašyti, todėl nėra aišku, ar jie turėtų būti buhalterinėje apskaitoje, ar buvo gautos ir išmokėtos piniginės lėšos. Atsakovas nėra įvykdęs pareigos perduoti visus buhalterinės apskaitos dokumentus.

7Atsakovas pateikė rašytinius paaiškinimus, kuriuose nurodė, kad UAB „Versus veto“ būnant bankroto administratoriumi buvo išsiųsti šie dokumentai: 1) dokumentų paketas per Lietuvos paštas, registruotas Nr. RS014812534LT, kuriame buvo bankroto administratoriui pateikti: bendrovės registracijos pažymėjimo originalas; bendrovės įstatų originalas; debitorių – kreditorių sąrašas; pranešimas apie apdraustųjų VSD pabaigą; elektroninis prašymas dėl apdraustųjų VSD duomenų tikslinimo; Vilniaus AVMI Vilniaus įmonių skyriaus 2014 03 26 raštas Nr. (4.66)-FR0706-3918 –ir vokas; VSDFV Vilniaus skyriaus 2014 04 09 raštas Nr. (8.1) 3-46752 ir vokas ; VĮ Registrų centras Vilniaus filialo 2014 12 01 raštas Nr. VILIJ(12.5.20) – 32572 ir vokas; VĮ Registrų centras Vilniaus filialo 2015 06 03 raštas Nr. VILIJ(12.5.20.) – 15826 ir vokas; antstolės D. P. 2014 02 26 raštas Nr. 0068/13/00651, reg. Nr. SD – 130 ir vokas; VĮ RC Kauno filialo Prienų skyriaus kasos kvitas Nr. 60222/5, sąskaita apmokėti Nr. 6001701-1 ir PVM sąskaita faktūra RC Nr. 1653682; VĮ RC Kauno filialo Prienų skyriaus kasos kvitas Nr. 60532/1, sąskaita apmokėti Nr. 6089010-1 ir PVM sąskaita faktūra RC Nr. 1698121; dokumentų priėmimo perdavimo akto kopija; ir RS38716201057 – 2017 05 09 –išsiųstas antspaudas; 2) dokumentai (dėžė) per kurjerinę tarnybą DPS, 2017-06-16, važtaraščio Nr. 0580 4800004947 W. Siunta Versus Veto, UAB gauta 2017-06-19 9-38, buvo pateikti: banko dokumentai už 2010 – 2013 metus; kasos dokumentai už 2012 – 2013 metus; pirkimo, pardavimo dokumentai už 2010 – 2011 metus, pirkimo – pardavimo dokumentai už 2012 metus ir segtuvas su VMI dokumentais ir sutartimis už 2013 metus. UAB „Gudara“ išsiųsti: 1) dokumentai dėžėje (1) 2018 – 01 – 09 per kurjerinę tarnybą DPD, važtaraščio Nr. 05804800004983, buvo išsiųsti: dokumentai, susiję su SODRA, sutartys už 2010 – 2013 metus, įsakymai ir pareiškimai – 2010 – 2013 metai, dokumentai susiję su darbo užmokesčiu 2010-2011 metai, darbo sutartys 2010 – 2011 metai ir darbo sutartys 2010 – 2013 metai; 2) dokumentai dėžėje (2) 2018 01 11 per kurjerinę tarnybą DPD, važtaraščio Nr. 0580 4800004982 Q – visi likusieji dokumentai, tame tarpe ir apskaitoje pas atsakovą vedusios buhalterinę apskaitą bendrovės dokumentai; orderiai – žurnalai 2010 01 01 – 2013 09 17, čia buvusi ir ieškovo pasigedusi didžioji knyga, nors šio apskaitos dokumento vedimas priklauso nuo įmonės pasirinkto apskaitos standarto. 2018 m. sausio 16 d. nutartimi Vilniaus apygardos teismui atstatydinus bankroto administratorių UAB „Gudara“ ir bankroto administratoriumi paskyrus – UAB „Tavix“ atsakovas – buvęs UAB „Baltick 1“ administracijos vadovas jokios informacijos negavo. Atsakovo buvęs valdymo organas – direktorius visiems bankroto administratoriams pateikė, atsižvelgiant į bankroto administratorių veiklos laikotarpį, jiems pas jį esamus dokumentus. UAB „Tavix“ tapus naujuoju UAB „Baltick 1“ bankroto administratoriumi byloje nėra įrodymų, kad jis informavo buvusio bankrutuojančios UAB „Baltick 1“ valdymo organą (V. M.) ir kitus prieš tai buvusius bankroto administratorius (Versus Veto, UAB UAB „Gudara“). Siunčiant informaciją pirmajam bankroto administratoriui Verso Veto, UAB, rašte buvo pastaboje parašyta – „Pastaba. Dėl susiklosčiusių objektyvių priežasčių ankstesnius buhalterinės apskaitos dokumentus pristatyti neturime galimybės. Prašome suderinti laiką ir atvykti jos pasiimti.“.

8Patikslintas ieškinys ir teismo pranešimas dėl atsiliepimo pateikimo atsakovei E. G. įteikti 2018-10-04 CPK 130 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka, t.y. viešo paskelbimo būdu. Teismo nustatytu terminu atsakovė atsiliepimo į patikslintą ieškinį nepateikė.

9Patikslintas ieškinys ir teismo pranešimas dėl atsileipimo pateikimo atsakovui Z. Ž. įteikti 2018-10-04 CPK 130 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka, t.y. viešo paskelbimo būdu. Teismo nustatytu terminu atsakovas Z. Ž. atsiliepimo į patikslintą ieškinį nepateikė.

10Teismo posėdžio metu ieškovas palaikė ieškinio reikalavimus. Nurodė, kad administratoriui yra pateikti tik pavieniai BUAB „Baltick 1“ dokumentai, iš kurių nėra galimybės nustatyti, kur dingo 2012 m. įmonės balanse nurodytas įmonės turtas. Atsakovas V. M. nepateikė jokių įrodymų, iš kurių būtų galima nustatyti, kokį įmonės turtą V. M. perėmė. Ankstesni vadovai Z. Ž. ir E. G. nepateikė įrodymų apie perimtą/perduotą įmonės turtą. Nurodė, kad visiems atsakovams taikytina solidari atsakomybė, nes nėra galimybės atskirti, kurio iš atsakovų veiksmai lėmė įmonės turto praradimą. Žala atsirado visų atsakovų veiksmais. Įmonės kreditoriais yra: 1) M. D., kuriam skola sudaro 15 651,36 Eur, t.y. nesumokėtas darbo užmokestis ir delspinigiai už pradelstą laikotarpį pagal 2013-05-15 Darbo ginčų komisijos sprendimą; 2) Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba, kuriai skola sudaro 687,18 Eur; 3) VĮ Turto bankas, kuriam skola sudaro 3 241,60 Eur.

11Patikslintas ieškinys tenkintinas.

12Byloje nustatytos faktinės aplinkybės

13Bylos duomenimis nustatyta, kad laikotarpiu nuo 2010-08-17 iki 2013-06-06 UAB „Baltick 1“ vadovo pareigas ėjo Z. Ž., nuo 2013-06-06 iki 2013-12-08 – E. G., nuo 2013-12-18 iki 2017-04-05 – V. M.. Pagal 2012 m. UAB „Baltick 1“ balanso duomenis, į 2012 m. balansą įrašyto UAB „Baltick 1“ turto vertė – 428 478,00 Lt (124 095,81 Eur), mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – 279 713,00 Lt (81 010,48 Eur). Valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vilniaus teritorinio skyriaus Darbo ginčų komisijos 2013-05-51 Sprendimu darbo byloje Nr. APS-1-6966 nuspręsta išieškoti iš UAB „Baltick 1“ M. D. naudai 6762,38 Lt (1958,52 Eur) dienpinigių, 8639,50 Lt (2502,17 Eur) vidutinio darbo užmokesčio už uždelsimą atsiskaityti, po 46,70 Lt (13,53 Eur) už kiekvieną uždelstą darbo dieną nuo 2013-05-16 iki visiško atsiskaitymo su M. D. dienos. Vilniaus apygardos teismas 2017-03-20 nutartimi civilinėje byloje Nr. eB2-3524-864/2017 UAB „Baltick 1“ iškėlė bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Versus veto“, įpareigojo bankrutuojančios įmonės valdymo organus per 15 dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus. 2017-04-06 Valstybinė mokesčių inspekcija kreipėsi į bankroto administratorių, prašydama ją įtraukti į BUAB „Baltick 1“ kreditorių sąrašą su 3241,60 Eur reikalavimo suma, kurią sudaro mokestinės nepriemokos (pelno mokestis, pelno mokesčio delspinigiai, pridėtinės vertės mokestis, pridėtinės vertės mokesčio delspinigiai). 2017-06-20 nutartimi Vilniaus apygardos teismas atstatydino UAB „Versus veto“ iš BUAB „Baltick 1“ administratoriaus pareigų, bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Gudara“, nustatė 15 dienų terminą nuo nutarties įsiteisėjimo dienos UAB „Versus veto“ perduoti naujajam administratoriui UAB „Gudara“ BUAB „Baltick 1“ turtą pagal balansą, sudarytą atstatydinimo iš pareigų dienos duomenimis, ir visus dokumentus. 2017-10-16 nutartimi Vilniaus apygardos teismas patvirtinto patikslintą BUAB „Baltick 1“ kreditorių sąrašą, iš viso kreditorinių reikalavimų suma – 19580,14 Eur (M. D. kreditorinis reikalavimas – 15651,36 Eur, VSDFV Vilniaus skyriaus – 687,18 Eur, VĮ Turto bankas – 3241,60 Eur). 2017-01-16 nutartimi Vilniaus apygardos teismas atstatydino UAB „Gudara“ iš BUAB „Baltick 1“ administratoriaus pareigų, bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Tavix“, nustatė 14 dienų terminą nuo nutarties įsiteisėjimo dienos UAB „Gudara“ perduoti naujajam administratoriui UAB „Tavix“ BUAB „Baltick 1“ turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą atstatydinimo iš pareigų dienos duomenimis, ir visus dokumentus. 2017-12-04 nutartimi Vilniaus apygardos teismas skyrė BUAB „Baltick 1“ buvusiam vadovui V. M. 1000,00 Eur baudą už dokumentų ir turto neperdavimą bankroto administratoriui UAB „Gudara“. 2017-05-05 raštu „Dėl turto, dokumentų perdavimo ir informacijos pateikimo“ atsakovas kreipėsi į UAB „Versus veto“ nurodė, kad jokio turto ir lėšų neturi, joks turtas ir lėšos perimant bendrovę perduoti nebuvo; nurodė, kad siunčia bendrovės registracijos pažymėjimo originalą, įstatų originalą, debitorių-kreditorių sąrašą, pranešimą apie apdraustųjų VSD pabaigą, elektroninį prašymą dėl apdraustųjų VSD duomenų tikslinimo, Vilniaus AVMI Vilniaus įmonių skyriaus 2014-03-26 raštą Nr. (4.66)-FR0706-3918 ir voką, VSDFV Vilniaus skyriaus 2014-04-09 raštą Nr. (8.1)-3-46752 ir voką, VĮ Registrų centras Vilniaus filialo 2014-12-01 raštą Nr. VILIJ(12.5.20.)-32572 ir voką, VĮ Registrų centras Vilniaus filialo 2015-06-03 raštą Nr. VILIJ(12.5.20.)-15826 ir voką, antstolės D. P. 2014-02-26 raštą Nr. 0068/13/00651, reg. Nr. SD-130 ir voką, VĮ Registrų centras Kauno filialo Prienų skyriaus kasos kvitą Nr. 60222/5, sąskaitą apmokėti Nr. 6001701-1 ir PVM sąskaitą-faktūrą RC Nr. 1653682, VĮ Registrų centras Kauno filialo Prienų skyriaus kasos kvitą Nr. 60532/1, sąskaitą apmokėti Nr. 6089010-1 ir PVM sąskaitą-faktūrą RC Nr. 1698121, dokumentų priėmimo-perdavimo akto kopiją. Dokumentai išsiųsti registruotąja pašto siunta Nr. RS014812534LT ir įteikti UAB „Versus veto“ 2017-05-11. 2017-06-16 per UAB „DPD Lietuva“ išsiųsta ir 2017-06-19 gavėjui įteikta siunta. 2018-01-08 raštu „Dėl turto, dokumentų perdavimo ir informacijos pateikimo“ atsakovas kreipėsi į bankroto administratorių UAB „Gudara“ ir nurodė, kad siunčia segtuvus: 1) Sodra, sutartis – 2010-2013 m.; 2) įsakymai, pareiškimai 2010-2013 m.; 3) atlyginimas 2010-2011 m.; 4) darbo sutartys 2010-2011 m.; 5) darbo sutartys 2012-2013 m. 2018-01-09 per UAB „DPD Lietuva“ išsiųsta ir 2018-01-10 gavėjui įteikta siunta. 2018-01-09 raštu „Dėl turto, dokumentų perdavimo ir informacijos pateikimo“ atsakovas kreipėsi į bankroto administratorių UAB „Gudara“ ir nurodė, kad siunčia UAB „Baltick 1“ įvairius dokumentus. 2018-01-11 per UAB „DPD Lietuva“ išsiųsta ir 2018-01-19 gavėjui įteikta siunta. Ieškovo gauti UAB „Baltick 1“ dokumentai: Kasos knyga už laikotarpius nuo 2013-06-01 iki 2013-07-31, nuo 2013-05-01 iki 2013-05-31, nuo 2013-04-01 iki 2013-04-30, nuo 2013-03-01 iki 2013-03-31, 2013-03-01 Kasos išlaidų orderis Nr. KIO-018/1.

14Dėl civilinės atsakomybės sąlygų

15Kiekvienas asmuo turi pareigą laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais (veikimu, neveikimu) nepadarytų kitam asmeniui žalos (CK 6.263 str. 1 d.). Žalą, padarytą asmeniui, turtui, o įstatymų numatytais atvejais – ir neturtinę žalą privalo visiškai atlyginti atsakingas asmuo (CK 6.263 str. 2 d.). Vadovaujantis CK 6.245 straipsnio 4 dalimi, deliktinė civilinė atsakomybė yra turtinė prievolė, atsirandanti dėl žalos, kuri nesusijusi su sutartiniais santykiais, išskyrus atvejus, kai įstatymai nustato, kad deliktinė atsakomybė atsiranda ir dėl žalos, susijusios su sutartiniais santykiais. Civilinei deliktinei atsakomybei taikyti turi būti nustatytos visos būtinosios taikymo sąlygos: neteisėti veiksmai, žala, priežastinis ryšis tarp neteisėtų veiksmų ir žalos, kaltė (CK 6.246-6.249 str.)

16Ieškovo manymu, atsakovai atliko neteisėtus veiksmus BUAB „Baltick 1“ atžvilgiu, kadangi jų valdymo laikotarpiu įmonė neteko į 2012 m. balansą įrašyto turto, dėl ko šiuo metu negali atsiskaityti su kreditoriais (bendra patvirtinta kreditorinių reikalavimų suma – 19580,14 Eur) bankroto byloje.

17Dėl neteisėtų veiksmų ir kaltės

18Juridinio asmens valdymo organo narys turi būti lojalus juridiniam asmeniui, negali painioti juridinio asmens turto su savo turtu arba naudoti jį (CK 2.87 str. 2 d., 4 d.). Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad lojalumo pareiga reiškia, jog juridinio asmens valdymo organo narys privalo veikti bendrovės ir jos akcininkų naudai, vengti situacijos, kai jo asmeniniai interesai prieštarauja ar gali prieštarauti juridinio asmens interesams, taip pat negali naudoti juridinio asmens turto asmeninei naudai ar naudai trečiajam asmeniui gauti be juridinio asmens dalyvių sutikimo. Nustačius aplinkybes, kad vadovas bendrovės turtą ir finansus valdo ar turtu bendrovės vardu disponuoja nesilaikydamas CK 2.87 straipsnyje nustatytų principų, nevykdydamas fiduciarinių pareigų bendrovei, gali būti sprendžiama dėl jo veiksmų vykdant pareigas neteisėtumo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. sausio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-64-248/2016)

19Vadovaujantis Buhalterinės apskaitos 2 straipsnio 18 dalimi, ūkinė operacija - ūkio subjekto veikla, keičianti turto ir (arba) nuosavo kapitalo, finansavimo sumų bei įsipareigojimų dydį ir (arba) struktūrą. Remiantis to paties įstatymo 12 straipsnio 1 dalimi, visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai turi būti pagrįsti apskaitos dokumentais. Apskaitos dokumentai surašomi ūkinės operacijos ir ūkinio įvykio metu arba jiems pasibaigus ar įvykus. Už apskaitos dokumentų ir apskaitos registrų išsaugojimą ir įstatymų nustatytais atvejais jų duomenų teikimą civilinę, administracinę ir baudžiamąją atsakomybę reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka atsako ūkio subjekto vadovas (Buhalterinės apskaitos įstatymo 21 str. 2 d.). P. B. apskaitos įstatymo 4 straipsnį ūkio subjektai turi tvarkyti apskaitą taip, kad apskaitos informacija būtų tinkama, objektyvi ir palyginama, pateikiama laiku, išsami ir naudinga vidaus ir išorės informacijos vartotojams. Bendrovės vadovas taip pat atsakingas už metinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą ir bendrovės metinio pranešimo parengimą, bendrovės dokumentų ir duomenų pateikimą juridinių asmenų registro tvarkytojui (Akcinių bendrovių įstatymo 37 str. 12 d. 2, 6 p.). Pažymėtina, kad teismų praktikoje konstatuota, kad nutarus pakeisti vienasmenį valdymo organą (direktorių), atitinkamai atsiranda pareiga tam tinkamai pasirengti ir užtikrinti įmonės veiklos tęstinumą – skirti reikiamą laikotarpį įmonės finansinės padėties nustatymui, finansinės atskaitomybės dokumentų sutvarkymui, buhalterinės apskaitos ir kitų dokumentų bei įmonės turto tinkamam perdavimui (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. sausio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-250-464/2015).

20Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad paskutinis BUAB „Baltick 1“ balansas sudarytas 2012 m., bendrovei vadovaujant Z. Ž. (kuris bendrovei vadovavo iki 2013-06-06). Nei laikotarpiu nuo 2013-06-06 iki 2013-12-08, kai bendrovei vadovavo E. G., nei laikotarpiu nuo 2013-12-18 iki 2017-04-05, kai bendrovei vadovavo V. M., įmonės balansas, už kurio parengimą atsakingi vadovai, nebuvo rengiami. Nėra duomenų apie tai, kad nurodytų UAB „Baltick 1“ vadovų vadovavimo laikotarpiais buvo išsaugoti apskaitos dokumentai ir apskaitos registrai, kuriuose užfiksuotos UAB „Baltick 1“ ūkinės operacijos laikotarpiu nuo 2013-01-01 (t.y. po 2012 m. balanso sudarymo) iki 2017-04-05. Į bylą nėra pateikta jokių įrodymų apie tai, kad keičiantis aukščiau nurodytiems vadovams kiekvienas atsakovas vėlesniam vadovui būtų perdavęs apskaitos dokumentus, apskaitos registrus, įmonės dokumentus, iš kurių būtų galima nustatyti, kokia buvo bendrovės turto sudėtis, buvimo vieta ir vertė vadovo pasikeitimo momentu. Nėra duomenų, kad bent vienas iš atsakovų laikotarpiu nuo 2013-01-01 iki 2017-04-05 būtų tinkamai įvykdę aukščiau nurodytas pareigas (CPK 178 str.).

21Atsakovai Z. Ž. ir E. G. atsiliepimų į ieškinį nepateikė, taigi neginčijo aplinkybių, kad laikotarpiais, kai jie vadovavo UAB „Baltick 1“, tinkamai nevykdė aukščiau nurodytų pareigų. Atsakovas V. M. nurodė, kad tinkamai vykdė UAB „Baltick 1“ pareigas, kadangi bankroto administratoriams UAB „Versus veto“ ir UAB „Gudara“ pateikė tam tikrus bendrovės dokumentus.

22Vadovaujantis CPK 178 straipsnio nuostatomis, konkrečiomis aplinkybėmis besiremiantis byloje dalyvaujantis asmuo turi įrodyti tokių aplinkybių egzistavimą. Pagal CPK 176 straipsnio 1 dalį, faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu, juos ištyrus ir įvertinus, susiformuoja teismo įsitikinimas fakto buvimu. Civiliniame procese įrodymų pakankamumo klausimas sprendžiamas vadovaujantis tikimybių pusiausvyros principu (tikimybių balansu). Tai reiškia, kad nereikalaujama, kad visiško teismo įsitikinimo. Išvadai apie fakto buvimą padaryti įrodymų pakanka, jeigu byloje esantys įrodymai leidžia labiau tikėti, kad faktas buvo, negu kad jo nebuvo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. birželio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-328/2008).

23Į bylą pateikti bankroto administratoriams skirti atsakovo V. M. raštai, su juose nurodytais siunčiamų dokumentų sąrašais ir dokumentų įteikimo važtaraščiai leidžia daryti išvadą, kad V. M. bankroto administratoriams išsiuntė raštuose nurodytus dokumentus (bendrovės registracijos pažymėjimo originalą, įstatų originalą, debitorių-kreditorių sąrašą, pranešimą apie apdraustųjų VSD pabaigą, elektroninį prašymą dėl apdraustųjų VSD duomenų tikslinimo, Vilniaus AVMI Vilniaus įmonių skyriaus 2014-03-26 raštą Nr. (4.66)-FR0706-3918 ir voką, VSDFV Vilniaus skyriaus 2014-04-09 raštą Nr. (8.1)-3-46752 ir voką, VĮ Registrų centras Vilniaus filialo 2014-12-01 raštą Nr. VILIJ(12.5.20.)-32572 ir voką, VĮ Registrų centras Vilniaus filialo 2015-06-03 raštą Nr. VILIJ(12.5.20.)-15826 ir voką, antstolės D. P. 2014-02-26 raštą Nr. 0068/13/00651, reg. Nr. SD-130 ir voką, VĮ Registrų centras Kauno filialo Prienų skyriaus kasos kvitą Nr. 60222/5, sąskaitą apmokėti Nr. 6001701-1 ir PVM sąskaitą-faktūrą RC Nr. 1653682, VĮ Registrų centras Kauno filialo Prienų skyriaus kasos kvitą Nr. 60532/1, sąskaitą apmokėti Nr. 6089010-1 ir PVM sąskaitą-faktūrą RC Nr. 1698121, dokumentų priėmimo-perdavimo akto kopiją, segtuvus: Sodra, sutartis – 2010-2013 m.; 2) įsakymai, pareiškimai 2010-2013 m.; 3) atlyginimas 2010-2011 m.; 4) darbo sutartys 2010-2011 m.; 5) darbo sutartys)).

24Ieškovas nurodė, kad atsakovas V. M. bankroto administratoriui pateikė tik pavienius dokumentus, iš kurių nėra galimybės nustatyti į 2012 m. įmonės balansą įrašyto turto buvimo vietos, aplinkybių, ar šis turtas buvo perleistas, jei taip, kuriuo metu ir kokiems asmenims. Teismas pažymi, kad iš aukščiau nurodyto atsakovo V. M. siųstų dokumentų sąrašo nematyti, kad bankroto administratoriams buvo siųsti dokumentai, pagrindžiantys UAB „Baltick 1“ turto sudėtį, jo panaudojimą nuo 2012 m. bendrovės balanso sudarymo momento, todėl nėra pagrindo teigti, kad tokie dokumentai atsakovo V. M. bankroto administratoriams buvo pateikti. Be to, iš į bylą pateiktų dokumentų matyti, kad iš visų atsakovo V. M. siųstų dokumentų vėliausio dokumento (VĮ Registrų centras Vilniaus filialo rašto Nr. VILIJ(12.5.20.)-15826) parengimo data - 2015-06-03, taigi jokie bendrovės dokumentai, susiję su bendrovės veikla nuo 2015-06-04 bankroto administratoriams apskritai nebuvo pateikti. Aplinkybę, kad atsakovas V. M. bankroto administratoriui neperdavė visų reikalingų bendrovės dokumentų patvirtina ir faktas, kad Vilniaus apygardos teismas 2017-12-04 nutartimi skyrė BUAB „Baltick 1“ buvusiam vadovui V. M. 1000,00 Eur baudą už dokumentų ir turto neperdavimą bankroto administratoriui UAB „Gudara“. Remiantis išdėstytu, atsakovo teiginiai, kad jis tinkamai įvykdė pareigas, susijusias su ūkinių operacijų dokumentų, registrų išsaugojimu ir jų pateikimu bankroto administratoriams, atmestini kaip neįrodyti (CPK 178 str.).

25Atsakovas V. M. nurodė, kad jį paskiriant UAB „Baltick 1“ vadovu, joks įmonės turtas buvusios vadovės (E. G.) nebuvo jam perduotas, kadangi bendrovėje jokio turto nebuvo. Teismas pažymi, kad atsakovo nurodytas aplinkybes, kad jam tapus vadovu UAB „Baltick 1“ (2013-12-18) jau nebeturėjo jokio turto, patvirtinančių aplinkybių byloje nėra (CPK 178 str.) Byloje nėra jokio dokumento, kuriame būtų fiksuota bendrovės turto/įsipareigojimų padėtis, nuo pat V. M. išrinkimo bendrovės vadovu. Be to, pažymėtina, kad atsakovui V. M. sužinojus, kad bendrovė jokio turto neturi, jam turėjo kilti pareiga kreiptis į teismą dėl bankroto bylos bendrovei iškėlimo, tačiau atsakovas vadovu būdamas iki 2017-04-05, bankroto bylos iškėlimo neinicijavo. Taigi nurodyta aplinkybė taip pat neleidžia daryti išvados, kad atsakovo valdymo laikotarpiu bendrovė neturėjo jokio turto.

26Teismo vertinimu, atsakovas V. M. neįrodė, kad jo vadovavimo bendrovei laikotarpiu bendrovė jokio turto neturėjo. Atkreiptinas dėmesys, kad pats atsakovas atsiliepime į ieškinį prieštaringai aptartiems teiginiams nurodė, kad jam tampant bendrovės vadovu bendrovė turėjo 76 828,85 Eur vertės sumą (nors šiai aplinkybei pagrįsti taip pat nepateikė jokių dokumentų).

27Byloje nėra duomenų, kad atsakovai Z. Ž., E. G., V. M. po jų paskyrimo į UAB „Baltick 1“ vadovo pareigas, atliko bendrovės įmonės finansinės padėties, turto sudėties ir vertės nustatymo veiksmus, siekė išsiaiškinti kokios finansinės būklės bendrovei pradeda vadovauti. Akivaizdu, kad, veikdami kaip rūpestingi ir atidūs įmonės vadovei, pagal bonus pater familias elgesio standartą, atsakovai turėjo pareigą domėtis jų vadovaujamos bendrovės turtine padėtimi, kontroliuoti, kad būtų tinkamai vedama bendrovės turto apskaita, būtų žinoma kokiems tikslams ir kokiems asmenims, kokiu konkrečiu metu panaudotas/perleistas bendrovės turtas. Nagrinėjamu atveju atsakovai elgėsi nerūpestingai, veikė savo rizika, kad dėl jų veiksmų (neveikimo) nebus galima nustatyti bendrovės turto masės jų vadovavimo laikotarpiais, konkretaus turto perleidimo/panaudojimo momentų, kokiu tikslu turtas buvo perleistas/panaudotas, netinkamai saugojo įmonės dokumentus ir registrus, nerengė privalomų metinių finansinių ataskaitų, neužtikrino, kad būtų nustatyta tiksli bendrovės finansinė padėtis, užtikrinta bendrovės turto kontrolė ir išsaugojimas.

28Iš nurodytų aplinkybių darytina išvada, kad atsakovai netinkamai vykdydami pareigas išsaugoti UAB „Baltick 1“ apskaitos dokumentus ir apskaitos registrus, kontroliuoti įmonės turto panaudojimą, užtikrinti bendrovės turto išsaugojimą, pažeidė Buhalterinės apskaitos įstatymo 4, 21 straipsnio 2 dalies, CK 2.87 straipsnio 2 dalies, Akcinių bendrovių 37 straipsnio 12 dalies 2, 6 punktų reikalavimus, taigi atliko neteisėtus veiksmus UAB „Baltick 1“ atžvilgiu.

29Dėl žalos dydžio

30Byloje esantys įrodymai patvirtina, kad pagal 2012 m. UAB „Baltick 1“ balanso duomenis, į 2012 m. balansą įrašyto UAB „Baltick 1“ turto (kurį sudarė trumpalaikis turtas) vertė buvo 428 478,00 Lt (124 095,81 Eur), mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – 279 713,00 Lt (81 010,48 Eur). Taigi, 2012-12-31 (2012 m. balanso sudarymo momentu), nesant šias aplinkybes paneigiančių įrodymų, bendrovė turėjo 428 478,00 Lt (124 095,81 Eur) vertės trumpalaikio turto, kuris 148 765,00 Lt (43 085,32 Eur) suma viršijo jos įsipareigojimus (428 478,00 Lt – 279 713,00 Lt). Vilniaus apygardos teismo 2017-10-16 nutartimi civilinėje byloje patvirtinti BUAB „Baltick 1“ kreditorių reikalavimai iš viso 19 580,14 Eur sumai. Duomenų, kad nurodyti kreditoriniai reikalavimai būtų bent iš dalies patenkinti ar būtų likę bendrovės turto jiems (jų daliai patenkinti), byloje nėra (CPK 178 str.).

31Bankroto administratorius nurodė, kad jokio bendrovės turto, kurį būtų galima panaudoti kreditoriniam reikalavimams tenkinti, nėra (CPK 178 str.). Šių aplinkybių atsakovai neginčijo, taigi sutiko, kad šiuo metu bendrovė neturi jokio turto. Nurodytas aplinkybes paneigiančių įrodymų byloje taip pat nėra. Kadangi nepatenkinti kreditoriniai reikalavimai, kuriems padengti nėra įmonės turto, sudaro 19 580,14 Eur, ši suma pripažintina bendrovės (ir atitinkamai išvestine kreditorių, kurių finansiniai reikalavimai patvirtinti bendrovės bankroto byloje) patirta žala.

32Dėl priežastinio ryšio tarp neteisėtų veiksmų ir žalos

33Byloje nustatyta, kad atsakovai netinkamai vykdydami pareigas išsaugoti UAB „Baltick 1“ apskaitos dokumentus ir apskaitos registrus, užtikrinti bendrovės turto išsaugojimą, atliko neteisėtus veiksmus UAB „Baltick 1“ atžvilgiu. Nurodytų atsakovų neteisėtų veiksmų atlikimas lėmė tai, kad bankroto administratoriui nebuvo perduoti bendrovės dokumentai, iš kurių būtų galima nustatyti bendrovės turimo turto sudėtį, jo buvimo vietą, nustatyti, kokiems tikslams turtas (turto dalis) panaudotas, nebuvo perduotas bendrovės turtas. Kadangi 2012-12-31 bendrovė turėjo 428 478,00 Lt (124 095,81 Eur) vertės trumpalaikio turto, tačiau nenustatyta, kad bendrovė šiuo metu turėtų turto, nesant duomenų apie turto panaudojimą bendrovės veikloje, darytina išvada, kad bendrovės vadovai, vadovavę laikotarpiu nuo 2013-01-01 iki 2017-04-05 – Z. Ž., E. G., V. M. – neišsaugojo bendrovės turto.

34Vadovaujantis kasacinio teismo praktika, nustačius, kad atsakovas atliko neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė preziumuojama (CK 6.248 straipsnio 1 dalis), todėl ieškovas neturi įrodinėti, kad bendrovės vadovas kaltas. Paneigti šią prezumpciją, siekdamas išvengti civilinės atsakomybės, remdamasis kaltės nebuvimu, turi atsakovas, t. y. bendrovės vadovas (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo T. C. bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. kovo 25 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje BUAB „Limantra“ v. N. G., bylos Nr. 3K-3-130/2011). Atsakovai Z. Ž. ir E. G. jokių argumentų, siekdami paneigti savo kaltės prezumpciją nepateikė, todėl jų kaltės prezumpcija laikytina nenuginčyta. Atsakovo V. M. argumentai, kuriuos teismas įvertino analizuodamas neteisėtų V. M. veiksmų sąlygą, taip pat nepaneigia jo kaltės prezumpcijos.

35Remiantis išdėstytu, konstatuota, kad egzistuoja visos būtinosios atsakovų civilinės deliktinės atsakomybės sąlygos žalai bendrovei atlyginti.

36Dėl patikslinto ieškinio reikalavimų

37Ieškovas prašo priteisti solidariai iš atsakovų V. M., E. G., Z. Ž. 19 580,14 Eur žalos atlyginimo, 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas.

38Byloje konstatuota, kad egzistuoja visos atsakovų būtinosios civilinės deliktinės atsakomybės sąlygos dėl 19 580,14 Eur žalos atlyginimo ieškovo naudai.

39Pagal CK 2.87 straipsnio 7 dalį, juridinio asmens valdymo organo narys, nevykdantis arba netinkamai vykdantis pareigas, nurodytas šiame straipsnyje ar steigimo dokumentuose, privalo padarytą žalą atlyginti juridiniam asmeniui visiškai.

40Nagrinėjamu atveju ieškovas teigia, kad žalą lėmė kiekvieno atsakovo veiksmai ir nėra galimybės nustatyti atskiro atsakovo indėlio neišsaugant bendrovės dokumentų ir turto, todėl žalos atlyginimas iš jų priteistinas solidariai.

41Vadovaujantis CK 6.6 straipsnio 1 dalies nuostatomis, solidarioji skolininkų prievolė nepreziumuojama, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis. Ji atsiranda tik įstatymų ar šalių susitarimu nustatytais atvejais, taip pat kai prievolės dalykas yra nedalus. Solidarioji skolininkų pareiga preziumuojama, jeigu prievolė susijusi su kelių asmenų veiksmais padarytos žalos atlyginimu (CK 6.6 str. 3 d.). Atsakomybė už kelių asmenų bendrai padarytą žalą reglamentuojama CK 6.279 straipsnyje. Šio straipsnio 4 dalyje įtvirtinta, kad jeigu žala galėjo atsirasti dėl kelių asmenų skirtingų veiksmų ir šie asmenys yra atsakingi už žalos atlyginimą, tačiau nustatoma, kad iš tikrųjų žala atsirado tik dėl vieno iš tų asmenų veiksmų, tai visi asmenys atsako kartu, išskyrus atvejus, kai kiti asmenys įrodo, jog žala negalėjo būti įvykio (veiksmų), už kurį jie yra atsakingi, rezultatas.

42Kasacinio teismo pasisakyta, kad CK įtvirtinta, kad atsakomybė yra solidari, jei visa arba konkreti žalos dalis yra priskirtina dviem ar daugiau asmenų, t. y. ne vien tuo atveju, kai nustatomas subjektyvus bendrininkavimas (bendri atsakovų veiksmai, sukėlę žalą), bet ir tada, kai nesusiję kelių asmenų veiksmai sukelia bendrą žalą, t. y. objektyvaus bendrininkavimo atveju (žr. Lietuvos Aukščiausiojo T. C. bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. kovo 3 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje V. P. v. D. D. ir kt., bylos Nr. 3K-7-144/2014). Žala šiame kontekste aiškintina kaip materialaus ar nematerialaus pobūdžio pakenkimas teisės saugomam interesui, o nedaloma žala yra tada, kai negalima išskirti skirtingų interesų pažeidimo arba pažeidus tą patį interesą negalima nustatyti, kuri žalos dalis priskirtina konkrečiam atsakovui. Prievolės solidarumo prezumpcijai kilti gali pakakti ir savarankiškų, nesuderintų atsakovų veiksmų, tačiau sukėlusių bendrą žalą (objektyvaus bendrininkavimo). Jeigu teismas nustato, kad atsakovai atliko savarankiškus neteisėtus veiksmus – kiekvienas atskirai neteikė finansinės atskaitomybės ataskaitų, netinkamai organizavo dokumentų saugojimą, tinkamai neperdavė dokumentų, šie veiksmai galėtų būti kvalifikuojami kaip sukėlę bendrą žalą – įmonės turto ir dokumentų praradimą, kai negalima nustatyti, kuri dokumentų dalis, o jais remiantis – ir koks konkretus turtas, buvo prarasti konkretaus atsakovo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. liepos 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-429-313/2015).

43Bylos duomenys patvirtina, kad po 2012 metų nebuvo pateikti finansinės atskaitomybės dokumentai Registrų centrui, taip pat nebuvo rengtas įmonės turto balansas turto bei dokumentų perdavimo momentui, todėl nėra objektyvios galimybės nustatyti bendrovės faktinio turto vadovų pasikeitimo momentu dydžio ir atitinkamai nustatyti, kokia dalimi ir dėl kokių priežasčių turto sumažėjo kiekvieno iš atsakovų valdymo laikotarpiu. Pripažintina, kad kiekvienas iš atsakovų atskirai netinkamai organizavo dokumentų saugojimą, tinkamai neperdavė dokumentų, nefiksavo įmonės turto sudėties ir jo perleidimo/panaudojimo faktų, neišsaugojo ūkines operacijas pagrindžiančių dokumentų. Iš byloje esančių įrodymų nėra galimybės nustatyti, kuri dokumentų dalis, o jais remiantis – ir koks konkretus turtas, buvo neišsaugoti konkretaus atsakovo. Nustačius šias teisiškai reikšmingas aplinkybes, atsakovai Z. Ž., E. G. ir V. M. pripažinti solidariai atsakingais ieškovui už sukeltą turtinę žalą, todėl objektyvaus bendrininkavimo atveju atsakovų veiksmais ieškovo patirta turtinė žala – 19 580,14 Eur – priteistina solidariai iš atsakovų Z. Ž., E. G., V. M. ieškovo naudai.

44Pagal CK 6.37 straipsnio 2 dalį skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. CK 6.210 straipsnio 1 dalies pagrindu terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Patenkinus materialius teisinius ieškinio reikalavimus, ieškovo reikalavimas dėl procesinių palūkanų priteisimo iš atsakovų tenkintinas visiškai, solidariai iš atsakovų Z. Ž., E. G., V. M. ieškovo naudai priteistinos 5 proc. dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos (19 580,14 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2018-04-30) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

45CPK 93 straipsnio l dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų. Pagal CPK 96 straipsnio 1 dalį, bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovas buvo atleistas, išieškomos iš atsakovo į valstybės biudžetą proporcingai patenkintai ieškinio reikalavimų daliai.

46Ieškovas prašė priteisti iš atsakovų ieškovo patirtas bylinėjimosi išlaidas, tačiau nepateikė jokių bylinėjimosi išlaidų patyrimą patvirtinančių įrodymų, todėl iš atsakovų ieškovo naudai priteisti bylinėjimosi išlaidų nėra faktinio pagrindo.

47Atsižvelgiant į tai, kad ieškinys patenkintas visiškai, o ieškovas, kaip bankrutuojantis juridinis asmuo, yra atleistas nuo žyminio mokesčio sumokėjimo, iš atsakovų Z. Ž., E. G., V. M. lygiomis dalimis valstybės naudai priteistinas 441,00 Eur žyminis mokestis (CPK 79 str., 88 str. 1 d. 3 p., 93 str. 1 d.).

48Nustačius, kad šioje byloje procesinių dokumentų siuntimo išlaidos viršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011-11-07 įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 nustatytos minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumą (3,00 Eur) – ir sudaro 20,89 Eur, procesinių dokumentų siuntimo išlaidos (20,89 Eur) priteistinos lygiomis dalimis iš atsakovų.

49Kadangi iš atsakovų valstybės naudai priteistas tiek žyminis mokestis, tiek procesinių dokumentų siuntimo išlaidos, iš viso lygiomis dalimis iš atsakovų valstybės naudai priteistinos 461,89 Eur (441,00 + 20,89) bylinėjimosi išlaidos.

50Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 153 straipsnio 1 dalimi, 259 straipsniu, 268 – 270 straipsniais,

Nutarė

51Patikslintą ieškinį tenkinti visiškai.

52Priteisti solidariai iš atsakovų V. M., a.k. ( - ) E. G., a.k. ( - ) Z. Ž., a.k. ( - ) 19 580,14 Eur (devyniolika tūkstančių penkis šimtus aštuoniasdešimt eurų, 14 ct) žalos atlyginimo, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos 19 580,14 Eur sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2018-04-30 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, ieškovo BUAB „Baltick 1“, į.k. 302517323, atstovaujamo bankroto administratoriaus UAB „Tavix“, naudai.

53Priteisti lygiomis dalimis iš atsakovų V. M., a.k. ( - ) E. G., a.k. ( - ) Z. Ž., a.k. ( - ) 461,89 Eur (keturis šimtus šešiasdešimt vieną eurą, 89 ct) bylinėjimosi išlaidas valstybės naudai.

54Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Inga Staknienė, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę... 3. ieškovas pateikė teismui patikslintą ieškinį, kuriuo prašė priteisti... 4. Patikslintame ieškinyje nurodė, kad Vilniaus apygardos teismo 2017-03-02... 5. Atsakovas V. M. pateikė atsiliepimą į patikslintą ieškinį, kuriuo su... 6. Ieškovas pateikė raštinius paaiškinimus, kuriuose nurodė, kad... 7. Atsakovas pateikė rašytinius paaiškinimus, kuriuose nurodė, kad UAB... 8. Patikslintas ieškinys ir teismo pranešimas dėl atsiliepimo pateikimo... 9. Patikslintas ieškinys ir teismo pranešimas dėl atsileipimo pateikimo... 10. Teismo posėdžio metu ieškovas palaikė ieškinio reikalavimus. Nurodė, kad... 11. Patikslintas ieškinys tenkintinas.... 12. Byloje nustatytos faktinės aplinkybės... 13. Bylos duomenimis nustatyta, kad laikotarpiu nuo 2010-08-17 iki 2013-06-06 UAB... 14. Dėl civilinės atsakomybės sąlygų... 15. Kiekvienas asmuo turi pareigą laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo... 16. Ieškovo manymu, atsakovai atliko neteisėtus veiksmus BUAB „Baltick 1“... 17. Dėl neteisėtų veiksmų ir kaltės... 18. Juridinio asmens valdymo organo narys turi būti lojalus juridiniam asmeniui,... 19. Vadovaujantis Buhalterinės apskaitos 2 straipsnio 18 dalimi, ūkinė operacija... 20. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad paskutinis BUAB „Baltick 1“ balansas... 21. Atsakovai Z. Ž. ir E. G. atsiliepimų į ieškinį nepateikė, taigi... 22. Vadovaujantis CPK 178 straipsnio nuostatomis, konkrečiomis aplinkybėmis... 23. Į bylą pateikti bankroto administratoriams skirti atsakovo V. M. raštai, su... 24. Ieškovas nurodė, kad atsakovas V. M. bankroto administratoriui pateikė tik... 25. Atsakovas V. M. nurodė, kad jį paskiriant UAB „Baltick 1“ vadovu, joks... 26. Teismo vertinimu, atsakovas V. M. neįrodė, kad jo vadovavimo bendrovei... 27. Byloje nėra duomenų, kad atsakovai Z. Ž., E. G., V. M. po jų paskyrimo į... 28. Iš nurodytų aplinkybių darytina išvada, kad atsakovai netinkamai vykdydami... 29. Dėl žalos dydžio... 30. Byloje esantys įrodymai patvirtina, kad pagal 2012 m. UAB „Baltick 1“... 31. Bankroto administratorius nurodė, kad jokio bendrovės turto, kurį būtų... 32. Dėl priežastinio ryšio tarp neteisėtų veiksmų ir žalos... 33. Byloje nustatyta, kad atsakovai netinkamai vykdydami pareigas išsaugoti UAB... 34. Vadovaujantis kasacinio teismo praktika, nustačius, kad atsakovas atliko... 35. Remiantis išdėstytu, konstatuota, kad egzistuoja visos būtinosios atsakovų... 36. Dėl patikslinto ieškinio reikalavimų... 37. Ieškovas prašo priteisti solidariai iš atsakovų V. M., E. G., Z. Ž. 19... 38. Byloje konstatuota, kad egzistuoja visos atsakovų būtinosios civilinės... 39. Pagal CK 2.87 straipsnio 7 dalį, juridinio asmens valdymo organo narys,... 40. Nagrinėjamu atveju ieškovas teigia, kad žalą lėmė kiekvieno atsakovo... 41. Vadovaujantis CK 6.6 straipsnio 1 dalies nuostatomis, solidarioji skolininkų... 42. Kasacinio teismo pasisakyta, kad CK įtvirtinta, kad atsakomybė yra solidari,... 43. Bylos duomenys patvirtina, kad po 2012 metų nebuvo pateikti finansinės... 44. Pagal CK 6.37 straipsnio 2 dalį skolininkas privalo mokėti įstatymų... 45. CPK 93 straipsnio l dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas... 46. Ieškovas prašė priteisti iš atsakovų ieškovo patirtas bylinėjimosi... 47. Atsižvelgiant į tai, kad ieškinys patenkintas visiškai, o ieškovas, kaip... 48. Nustačius, kad šioje byloje procesinių dokumentų siuntimo išlaidos... 49. Kadangi iš atsakovų valstybės naudai priteistas tiek žyminis mokestis, tiek... 50. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 153... 51. Patikslintą ieškinį tenkinti visiškai.... 52. Priteisti solidariai iš atsakovų V. M., a.k. ( - ) E. G., a.k. ( - ) Z. Ž.,... 53. Priteisti lygiomis dalimis iš atsakovų V. M., a.k. ( - ) E. G., a.k. ( - ) Z.... 54. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...