Byla e2S-1324-273/2016
Dėl skolos išieškojimo iš skolininkės uždarosios akcinės bendrovės „Filter“

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Izolda Nėnienė teismo posėdyje rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjusi skolininkės uždarosios akcinės bendrovės „Filter“ atskirąjį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2016 m. kovo 25 d. nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo civilinėje byloje Nr. L2-9981-451/2016 pagal kreditorės akcinės bendrovės „Ekra“ pareiškimą dėl teismo įsakymo išdavimo dėl skolos išieškojimo iš skolininkės uždarosios akcinės bendrovės „Filter“,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Kreditorė AB „Ekra“ kreipėsi į Kauno apylinkės teismą su pareiškimu dėl teismo įsakymo išdavimo, prašydama išieškoti iš skolininkės UAB „Filter“ 37 385,73 Eur skolą, 6 % dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo įsakymo visiško įvykdymo, žyminį mokestį. Kreditorė prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti skolininkei priklausantį kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, o jo nesant ar esant nepakankamai, pinigines lėšas, turtines teises, esančias pas skolininką ar pas trečiuosius asmenis. Nurodė, kad skola yra pakankamai didelė, neaiški yra skolininkės finansinė padėtis.

4II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5Kauno apylinkės teismas 2016 m. kovo 25 d. nutartimi kreditorės prašymą tenkino ir jos reikalavimo dėl 37 385,73 Eur priteisimo iš skolininkės įvykdymo užtikrinimui taikė laikinąsias apsaugos priemones – areštavo skolininkei nuosavybės teise priklausantį kilnojamąjį ir/ar nekilnojamąjį turtą, uždraudė skolininkei juo disponuoti, tačiau paliko teisę jį valdyti ir naudotis juo; nesant turto ar esant nepakankamai, trūkstamai sumai areštavo pinigines lėšas, esančias pas skolininkę ar trečiuosius asmenis, uždraudė jomis disponuoti ir leido iš areštuotų piniginių lėšų atsiskaityti su kreditore, mokėti socialinio draudimo ir kitas įmokas valstybei, darbo užmokestį darbuotojams. Teismas 37 385,73 Eur reikalavimo sumą skolininkei laikė didele, todėl sprendė, kad yra pakankama tikimybė, jog nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas.

6III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai

7Atskirajame skunde skolininkė prašė panaikinti Kauno apylinkės teismo 2016 m. kovo 25 d. nutartį. Atskirajame skunde apeliantė nurodė tokius argumentus:

81. Teismas turėjo įvertinti reikalavimo sumą ir skolininkės turto vertę. Skolininkės nuomone, jos turtinė padėtis paneigia objektyvios grėsmės teismo įsakymo įvykdymui egzistavimą ir teismas neturi pagrindo taikyti laikinųjų apsaugos priemonių. Jos įstatinis kapitalas yra 55 024 Eur, turimo nekilnojamojo turto vertė yra 60 021 Eur, 2015 m. pabaigoje skolininkė turto turėjo už 121 131 Eur, o jos pajamos 2015 m. pajamos siekė 5 694 417 Eur;

92. Pačios kreditorės turtinė padėtis yra sudėtinga, ji turi įsiskolinimą valstybinio socialinio draudimo biudžetui, todėl skolininkės patirta žala kreditorės reikalavimo atmetimo atveju būtų sunkiai atlyginama.

10Atsiliepime į atskirąjį skundą kreditorė prašė atskirojo skundo netenkinti ir Kauno apylinkės teismo 2016 m. kovo 25 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepime nurodė tokius motyvus:

111. Skolininkės įstatinio kapitalo dydis ir gautų pajamų dydis neatspindi įmonės realios finansinės padėties, ypač atsižvelgiant į tai, kad skolininkė buvo įregistruota prieš beveik 22 metus (1994 m. liepos 5 d.);

122. Skolininkė nepateikė savo finansinės atskaitomybės dokumentų, o jos vadovo pasirašytas patvirtinimas negali būti laikomas objektyviu įrodymu apie atsakovės finansinę būklę. Byloje nėra jokių kitų duomenų, kurie leistų įsitikinti, jog skolininkės vadovo nurodyta informacija apie gautas pajamas bei nuosavą kapitalą atitinka tikrovę. Nesant pakankamai duomenų apie skolininkės nuosavo kapitalo sudėtį, negalima daryti pagrįstos išvados, jog skolininkės turimas turtas yra pakankamai likvidus ir ateityje galės būti greitai realizuotas (iš jo bus įmanomas išieškojimas);

133. Skolininkė teismui pateikė duomenis tik apie gamybines patalpas, kurių vertė VĮ „Registrų centras“ duomenimis, sudaro 49 892,00 Eur, t. y. tik nedaug viršija skolos dydį;

144. Skolininkė nepateikė jokių įrodymų, kad dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių ji patiria kokią nors žalą.

15IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

16Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.). Nagrinėjamu atveju absoliučių pirmosios instancijos teismo nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 329 str. 2 ir 3 d., 338 str.) nėra nustatyta.

17Apeliacine tvarka nagrinėjamos bylos dalykas yra pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, pagrįstumo ir teisėtumo patikrinimas.

18CPK 144 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad teismas, dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu, gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs pareiškime nurodytas aplinkybes kreditorės reikalaujamą išieškoti iš skolininkės 37 385,73 Eur sumą pripažino didele skolininkei ir nusprendė, kad yra pakankama tikimybė, jog nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomu. Teismų praktikoje suformuluota taisyklė, pagal kurią aplinkybė, kad teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimu, preziumuojama tuomet, kai turtinis ginčas tarp šalių atsirado dėl didelės pinigų sumos, kadangi didelė reikalavimo suma gali objektyviai padidinti būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. gruodžio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1980/2012; 2013 m. birželio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1626/2013; 2014 m. liepos 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1235/2014 ir kt.). Tačiau prezumpcija, jog didelė ieškinio suma gali objektyviai padidinti galimo palankaus ieškovui teismo sprendimo neįvykdymo riziką, nėra absoliuti. Kiekvienu atveju teismas privalo vertinti konkrečias faktines bylos aplinkybes, atsakovo finansines galimybes, t. y. ar jam ieškovo reikalavimo suma, lyginant ją su nuosavybės teise valdomo turto verte, įsipareigojimais kreditoriams ir pan., yra didelė (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. gegužės 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-879/2014 ir kt.). Taigi, sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, reikšminga aplinkybė yra šalies, kurios atžvilgiu prašoma taikyti laikinąsias apsaugos priemones, turtinė padėtis, jos finansinių galimybių įvertinimas. Remiantis rungimosi principu, atsakovui, siekiančiam panaikinti skundžiama nutartimi jo atžvilgiu taikomas laikinąsias apsaugos priemones, tenka pareiga įrodyti, kad ieškinio suma atsakovui nėra reikšminga, o jo turtinė padėtis eliminuoja grėsmę dėl būsimo teismo sprendimo neįvykdymo (CPK 12, 178 str.).

19Apeliantė savo gerą turtinę padėtį įrodinėja savo direktoriaus raštu, kuriame nurodyta, jog 2015 m. pabaigoje apeliantė nuosavas kapitalas siekė 121 131 Eur , o pajamos – 5 694 417 Eur, Nekilnojamojo turto registro išrašu apie apeliantei nuosavybės teise priklausančias negyvenamąsias patalpas, unikalus Nr. ( - ), 49 892 Eur vidutinės vertės. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentais, kad vien tik duomenys apie apeliantės 2015 m. gautas pajamas bei nuosavo kapitalo dydis nėra pakankami duomenys apeliantės turtinei padėčiai įvertinti. Pažymėtina, kad teismas gali naudoti Juridinių asmenų registro duomenis (CPK 179 str. 3 d.). Iš apeliantės Juridinių asmenų registrui pateiktų finansinės atskaitomybės dokumentų (balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitos) matyti, kad 2015 m. apeliantės turimo turto vertė siekė 1 323 402 Eur, o mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – 1 202 271 Eur. Nepaisant to, jog apeliantė teigia, kad 2015 m. turėjo 5 695 417 Eur pajamų, tačiau minėtais metais jos išlaidos buvo dar didesnės - apeliantė 2015 m. metais dirbo nuostolingai ir turėjo 458 915 Eur nuostolių. Turto arešto aktų registro duomenys patvirtina, kad vykdant skundžiamą nutartį, buvo aprašytas apeliantei priklausantys negyvenamosios patalpos, unikalus Nr. ( - ) ir du automobiliai. Įvertinęs apeliantės pateiktus įrodymus bei atsižvelgęs į viešųjų registrų duomenis, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad apeliantė nepaneigė didelės reikalavimo sumos prezumpcijos. Kreditorės reikalaujama priteisti 37 385,73 Eur skola apeliantei laikytina didele, kuri objektyviai kelia grėsmę galimai palankaus kreditorei teismo sprendimo įvykdymui ir sąlygoja laikinųjų apsaugos priemonių apeliantės atžvilgiu taikymą. Dėl kitų atskirojo skundo argumentų - dėl kreditorės turtinės padėties ir dėl galimybės taikyti skolininkės nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą, apeliacinės instancijos teismas nepasisako, nes tai nėra šios bylos nagrinėjimo dalykas ir šie argumentai teisiškai nedaro įtakos byloje nagrinėto klausimo teisingam išsprendimui (CPK 185 str.).

20Atsižvelgiant į tai, kas aukščiau išdėstyta, sprendžiama, kad, naikinti pirmosios instancijos nutarties atskirajame skunde nurodytais motyvais nėra pagrindo, todėl skundžiama nutartis paliktina nepakeista, o atskirasis skundas atmetamas (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

21Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

22Kauno apylinkės teismo 2016 m. kovo 25 d. nutarties nutartį palikti nepakeistą.

23Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Izolda Nėnienė... 2. I. Ginčo esmė... 3. Kreditorė AB „Ekra“ kreipėsi į Kauno apylinkės teismą su pareiškimu... 4. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 5. Kauno apylinkės teismas 2016 m. kovo 25 d. nutartimi kreditorės prašymą... 6. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai... 7. Atskirajame skunde skolininkė prašė panaikinti Kauno apylinkės teismo 2016... 8. 1. Teismas turėjo įvertinti reikalavimo sumą ir skolininkės turto vertę.... 9. 2. Pačios kreditorės turtinė padėtis yra sudėtinga, ji turi įsiskolinimą... 10. Atsiliepime į atskirąjį skundą kreditorė prašė atskirojo skundo... 11. 1. Skolininkės įstatinio kapitalo dydis ir gautų pajamų dydis neatspindi... 12. 2. Skolininkė nepateikė savo finansinės atskaitomybės dokumentų, o jos... 13. 3. Skolininkė teismui pateikė duomenis tik apie gamybines patalpas, kurių... 14. 4. Skolininkė nepateikė jokių įrodymų, kad dėl pritaikytų laikinųjų... 15. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 16. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 17. Apeliacine tvarka nagrinėjamos bylos dalykas yra pirmosios instancijos teismo... 18. CPK 144 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad teismas, dalyvaujančių byloje ar... 19. Apeliantė savo gerą turtinę padėtį įrodinėja savo direktoriaus raštu,... 20. Atsižvelgiant į tai, kas aukščiau išdėstyta, sprendžiama, kad, naikinti... 21. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies 1... 22. Kauno apylinkės teismo 2016 m. kovo 25 d. nutarties nutartį palikti... 23. Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....