Byla 2A-441-372/2015
Dėl skolos, palūkanų, procesinių palūkanų bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Birutė Simonaitienė,

2apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo UAB „Technoterma“ apeliacinį skundą dėl Šiaulių apylinkės teismo 2015 m. sausio 5 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-126-291/2015 pagal ieškovo UAB „Masada“ ieškinį atsakovui UAB „Technoterma“ dėl skolos, palūkanų, procesinių palūkanų bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

3Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Ieškovas UAB „Masada“ kreipėsi į Šiaulių apylinkės teismą ieškiniu, kuriuo prašė priteisti iš atsakovo UAB „Technoterma“ 1300,00 Lt skolą, 24,13 Lt palūkanas, 6 proc. metines palūkanas nuo priteistos sumos (1324,13 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bei bylinėjimosi išlaidas.

6Nurodė, kad tarp ieškovo ir atsakovo tarpusavio derybų būdu 2012-10-04 buvo sudaryta Statybos rangos sutartis Nr. ( - ) (toliau - Sutartis). Vadovaujantis Sutarties 2 p., atsakovas įsipareigojo, ( - ), esančiame objekte (trijų aukštų prekybiniame -administraciniame pastate) atlikti orinio šildymo, radiatorinio šildymo, dujinės katilinės, vėdinimo bei dūmų šalinimo dalių sistemų projektavimo, įrengimo, paleidimo derinimo bei pridavimo atitinkamoms institucijoms darbus. Po šalių sudaryto 2013-03-13 susitarimo prie Sutarties tarp ieškovo ir atsakovo buvo pasirašytas baigiamasis darbų priėmimo - perdavimo aktas, kuriame numatyta, kad garantinio laikotarpio pradžia pradedama skaičiuoti po Baigiamojo darbų priėmimo -perdavimo akto pasirašymo. Atitinkamai, po minėto baigiamojo akto pasirašymo 2013 m. kovo mėnesį buvo pastebėta, kad atsakovo atlikti statybos rangos darbai pagal Sutartį turi didelių trūkumų, kurių ieškovui priimant darbus nebuvo galima pastebėti. Buvo nustatyta, kad objekte pro atsakovo sumontuotus ir aplaidžiai aptaisytus magistralinius ortakius, kurie kerta stogą, kiekvieną kartą palijus lietui, prateka lietaus vanduo, kuris aplieja po stogu esančias patalpas ir prateka tiek iki antro pastato aukšto, tiek net iki pat pirmo pastato aukšto. Atitinkamai, apie šiuos darbų trūkumus (broką) ieškovas atsakovą nedelsiant ir net kelis kartus informavo telefonu dar 2013 m. liepos-rugpjūčio mėnesiais. Po informavimo ir perspėjimo telefonu, atsakovo darbuotojai keletą kartų atvyko į ( - ), esantį objektą, apžiūrėjo minimus darbų defektus, mėgino nustatyti priežastis dėl ko skverbiasi lietaus vanduo pro atsakovo nuo stogo įrenginėtus ortakius, mėgino trūkumus šalinti, tačiau defektai pagal minėtas ieškovo pretenzijas ir pranešimus buvo ištaisyti tik 2013-09-30. Sutarties 11.3.p. numatyta, kad atsakovas, kaip rangovas, garantiniu laikotarpiu išaiškėjusius darbų trūkumus įsipareigoja šalinti savo sąskaita ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo pranešimo gavimo dienos, arba per atskirai su užsakovu (ieškovu) suderintą terminą. Tuo tarpu Sutarties 9.3. punkte šalys numatė, kad tuo atveju, jeigu atsakovas, kaip rangovas, nepašalina defektų per garantinį laikotarpį nustatytais terminais tai atsakovas turi sumokėti ieškovui baudą, kurios dydis yra 100,00 Lt už kiekvieną pažeidimo dieną, o taip pat atlyginti ieškovui dėl tokio uždelsimo patirtus ir kitus pagrįstus nuostolius, kiek jų neapima minėta bauda. Ieškovas baudos sumokėjimo iš atsakovo reikalauja tik už laikotarpį nuo 2013-09-17 (t. y. po 3 darbo dienų po 2013-09-11 pranešimo Nr. ( - ) pateikimo dienos). Kartu su 2013-09-20 pretenzija Nr. ( - ) atsakovui ieškovas pateikė ir 2013 m. rugsėjo 20 d. 400,00 Lt (4 dienos x 100 Lt bauda) delspinigių sąskaitą už darbų vėlavimą 4 dienas (nuo 2013-09-17 iki 2013-09-20, kurios atsakovas neapmokėjo. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas savo garantinius įsipareigojimus ir pareigą atlikti defektų šalinimo, t. y. įrangos sandarinimo, darbus vykdė dar iki 2013-09-30 (t. y. papildomai dar po 9 dienų), tai papildomai už laiku neįvykdytus garantinius įsipareigojimus, pagal 2012-10-04 statybos rangos sutarties Nr. 12/10/04 9.3 punktą, iš atsakovo reikalauja papildomai sumokėti 900,00 Lt sumą (9 dienos x 100 Lt bauda). Iš viso atsakovas yra skolingas ieškovui 1300,00 Lt (400,00 Lt + 900,00 Lt) netesybų sumą. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas vėlavo atsiskaityti su ieškovu ir sumokėti jam 1300 Lt pagal ieškovo išrašytas 2013-09-20 ir 2013-11-27 sąskaitas, todėl vadovaujantis LR CK 6.210 str. 2 d., prašo iš atsakovo priteisti 24,13 Lt palūkanas ((400 Lt bauda x 68 pradelstos dienos x 6 proc. / 35 = 4,47 Lt) + (1300 Lt bauda x 92 pradelstos dienos x 6 proc. / 365 - 19,66 Lt) = 24,13 Lt).

7Atsakovas UAB „Technoterma“ atsiliepimu su ieškovo pareikštu ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad nesutinka su aplinkybe, kad atsakovas 13 dienų vėlavo ištaisyti ieškovo nurodytus defektus (skaičiuojant nuo 2013-09-17 iki 2013-09-30), ir tokiu būdu pažeidė Sutarties 11.3. punkte numatytą 3 darbo dienų terminą defektams pašalinti. Ieškovas ir atsakovas Sutarties 11.3. punkte nustatė bendro pobūdžio - 3 darbo dienų - terminą defektams šalinti, tačiau tuo pačiu pažymėjo, jog šis terminas nėra imperatyvus ir šalys gali susitarti ir dėl kitokių terminų trūkumams šalinti. Teigė, kad ši sutarties nuostata ir buvo iš esmės įtraukta su tuo tikslu, jog galima situacija, kad gali atsirasti tokie defektai, kurių atsakovas dėl objektyvių ir pateisinamų priežasčių neturės galimybės pašalinti per 3 darbo dienų terminą, turint omenyje ir tą faktą, jog statybos objektas yra Šiauliuose. Šiuo konkrečiu atveju buvo užfiksuotas specifinis defektas - lietaus vandens pratekėjimas. Jo specifiškumą nulemia ta aplinkybė, jog šį defektą ir jo priežastis, o būtent vietas, pro kurias prateka vanduo, galima nustatyti tik esant įtinkamoms sąlygoms – lyjant lietui. Atsakovo darbuotojai, vykdant garantinio aptarnavimo įsipareigojimus, tikrino stogo angų sandarinimo atlikimo darbus ir dar kartą apklijavo bitumine danga visas ortakių stogo kirtimo angas bei silikoniniu glaistu papildomai užsandarino ortakių sujungimus. Tai buvo atliekama reaguojant į ieškovo 2013-09-11 pranešimą dėl garantinių įsipareigojimų. Tai buvo pažymima atsakovo 2013-09-24 pranešime, skirtame ieškovui, kuriame atsakovas taip pat nurodė, jog vanduo po užsandarinimo dar gali kurį laiką laikytis viduje ir įsisunkti į akmens vatą, esančią po bitumine danga ir taip dar kurį laiką tekėti šalia ortakių, tačiau tai nereiškia, jog problema nėra pašalinta. Nepaisant to, atsakovas, siekdamas būti visiškai užtikrintas, nutarė specialiai užsakyti, sukonstruoti ir pagaminti papildomus apsauginius gaminius ortakių sujungimams. Minėti gaminiai, skirti papildomai apsaugoti ortakių flanšinius sujungimus, įprastai nėra naudojami, todėl jiems užsakyti, sukonstruoti ir pagaminti yra reikalingas tam tikras laiko tarpas. Apie visus veiksmus buvo informuotas ir ieškovas, kuriam turėjo būti suprantama, jog visiems šiems veiksmams atlikti reikalingas tam tikras laiko tarpas ir atrodė, jog konsensusas tarp šalių yra pasiektas. Atsakovas nurodė, kad, kad šiuo atveju nėra sąlygų sutartinei civilinei atsakomybei atsirasti, nes ieškovo nurodyti defektai buvo pašalinti šalių sutartais realiais ir protingais terminais, vadovaujantis sutartimi. Dėl prašomų priteisti 24,13 Lt palūkanų atsakovas nurodė, kad ieškovas, reikšdamas reikalavimą atsakovui dėl baudos priteisimo, neturi teisės dar papildomai nuo netesybų skaičiuoti ir kompensacinę funkciją atliekančias palūkanas, nes netesybos ir yra laikomos minimaliais kreditoriaus nuostoliais, turi būti į juos įskaitomos.

8II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

9Šiaulių apylinkės teismas 2015 m. sausio 5 d. sprendimu ieškinį patenkino. Priteisė iš atsakovo UAB „Technoterma“ ieškovui UAB „Masada“ 1300,00 Lt (376,51 Eur) netesybas, 24,13 Lt (6,99 Eur) palūkanas, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 1324,13 Lt (383,49 Eur) sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t. y. 2014-03-17, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, ir 3572,00 Lt (1034,52 Eur) bylinėjimosi išlaidas.

10Teismas nustatė, kad atsakovas apie atliktų darbų defektus informuotas 2013-09-11 raštu bei pakartotinai informuotas 2013-09-20 raštu. Byloje nėra duomenų, kad atsakovas būtų tinkamai reagavęs į šias pretenzijas, t. y. operatyviai, per Sutartyje nustatytą 3 darbo dienų terminą, ėmęsis veiksmų trūkumams šalinti, arba, supratęs, kad Sutartyje nustatyto termino neužteks garantiniams darbams atlikti, būtų atskirai derinęs su ieškovu (užsakovu) kitą terminą, leidžiantį garantiniams darbams atlikti, taip nepažeidžiant šalių sudarytos Sutarties. Pažymėjo, kad iš byloje esančio atsakovo 2013-09-30 pranešimo matyti, kad bendrovė tik 2013-09-30 pranešė ieškovui, jog įsipareigoja vykdyti garantinius įrangos užsandarinimo darbus. Teismas sutiko su ieškovo teiginiu, kad 2013-09-11 ieškovo pretenzijoje atsakovui minimas 2013-09-30 terminas neprilygintinas pagal Sutarties 11.3.p. nustatytam „atskirai su užsakovu (ieškovu) suderintam terminui“, kadangi, kaip matyti ir pačios pretenzijos, ieškovas atsakovui vienašališkai (nebuvo derinta) pateikė galutinį terminą trūkumams ištaisyti, taip informuodamas, kad, neištaisius defektų iki minėto termino, trūkumams ištaisyti bus samdomas kitas rangovas. Teismas sprendė, kad atsakovas neįrodė, jog jis būtų derinęs su ieškovu garantinių darbų atlikimo terminą. Pažymėjo, kad netesybos už rangovo laiku neatliktus garantinius darbus numatytos Sutarties 9.3 punkte, jog tuo atveju, jeigu atsakovas, kaip rangovas, nepašalina defektų per garantinį laikotarpį nustatytais terminais, o šiuo atveju per tris darbo dienas, tai atsakovas turi sumokėti ieškovui baudą, kurios dydis yra 100,00 Lt už kiekvieną pažeidimo dieną, o taip pat atlyginti ieškovui dėl tokio uždelsimo patirtus ir kitus pagrįstus nuostolius, kiek jų neapima minėta bauda. Teismas konstatavo, kad pagal CK 6.256 str. kiekvienas asmuo turi tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles, o netinkamai ją įvykdžiusi įmonė (verslininkas) atsako visais atvejais, jei neįrodo, kad prievolės neįvykdė ar netinkamai ją įvykdė dėl nenugalimos jėgos (CK 6.256 str. 4 d.). Sprendė, kad šalių sutartas garantinių darbų atlikimo terminas (3 darbo dienos) šiuo atveju yra esminė sutarties sąlyga, kuri dėl atsakovo kaltės nebuvo tinkamai įvykdyta, todėl ieškovas turi teisę reikalauti sutartyje numatytų netesybų (už laikotarpį nuo 2013-09-17 iki 2013-09-30 (13 dienų), t. y. praėjus trims darbo dienoms nuo pranešimo gavimo iki darbų įvykdymo 2013-09-30 pagal 2012-10-04 statybos rangos sutartį Nr. 12/10/04 (9.3 punktą).

11Teismas nurodė, kad ieškovo prašomos priteisti iš atsakovo palūkanos yra pagrįstos byloje esančiais rašytiniais įrodymais, taip pat galiojančiais teisės aktais, todėl priteistinos iš atsakovo.

12III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

13Apeliaciniu skundu atsakovas UAB „Technoterma“ prašo panaikinti Šiaulių apylinkės teismo 2015 m. sausio 5 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškovo ieškinį atmesti, priteisti atsakovui bylinėjimosi išlaidas.

14Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

151. Tarp šalių ginčo, kad atsakovas, reaguodamas į pirmąją, t. y. 2013-09-11, pretenziją, siuntė savo darbuotojus ortakių stogo kirtimo angų ir sujungimų sandarinimo darbams atlikti, kaip ir nėra. Tas puikiai matyti iš ieškovo atstovo teismo posėdžio metu duotų paaiškinimų ir atsakovo atstovams užduotų klausimų Kitaip tariant, ieškovas neneigia to fakto, kad atsakovas reagavo į gautą 2013-09-11 pretenziją, tačiau kelia klausimą, ar atsakovas per Sutartyje numatytą terminą padarė savo darbą. Savo ruožtu pirmosios instancijos teismas nusprendė nepaisyti abiejų šalių nuomonės ir padarė savo išvadą, kad, neva, atsakovas apskritai nereagavo nei 2013-09-11, nei į 2013-09-20 pretenzijas. Tai rodo, jog pirmosios instancijos teismas visiškai netyrė nei byloje esančių įrodymų, nei abiejų šalių atstovų duotų paaiškinimų.

162. Teismas neatsižvelgė į tai, jog šioje byloje nėra pateikta nė vieno įrodymo, kad 2013-09-17 atsakovo sumontuoti ortakiai nebuvo užsandarinti ir vanduo toliau tekėjo į patalpas. Pirmosios instancijos teismas tokią išvadą darė aklai remdamasis tik ieškovo niekuo nepagrįstais ir neparemtais teiginiais. Su 2013-09-11pretenzija buvo pateikti konkretūs įrodymai - nuomininko raštas, buvo darytos fotonuotraukos ir pan. Tuo tarpu 2013-09-20 rašte ieškovas tiesiog abstrakčiai nurodo, kad, neva, jo nurodyti defektai pašalinti nėra, tačiau nepateikia jokių tokį teiginį patvirtinančių duomenų. Kuo remiantis teismas sutiko su ieškovo pozicija, kad 2013-09-17 dienai vanduo toliau teka į patalpas, nėra aišku. Vargu, ar vienašališkai surašytas pranešimas ir išrašyta netesybų sąskaita gali buti prilyginta įrodymui dėl defektų egzistavimo.

173. Teismas visiškai ignoravo 2013-09-24 atsakovo raštą, skirtą ieškovui. Atsakovas savo 2013-09-24 pranešimu atsakė ieškovui, jog visi numatyti ortakių sandarinimo darbai buvo atlikti laiku dar iki 2013-09-17, perspėjo, kad dar kurį laiką gali lašėti vanduo iš lietaus prisisunkusios akmens vatos, tačiau tai nereiškia, jog problema nėra pašalinta. Šis raštas patvirtina, priešingai nei nurodoma 2015-01-05 sprendime, jog atsakovas reagavo ir į 2013-09-11, ir į 2013-09-20 pretenzijas, visus numatytus sandarinimo darbus atliko. Vadinasi, tai jau yra ieškovo pareiga įrodyti, kad šie atsakovo teiginiai yra nepagrįsti ir neatitinka realybės, kad toliau vyksta vandens pratekėjimas į patalpas ir pan. Tačiau pirmosios instancijos teismui pakako tik ieškovo abstraktaus teiginio, kad, neva, vandens tekėjimas į patalpas vyksta toliau.

184. Iš ieškovo pusės jokių prieštaravimų dėl 2013-09-24 rašte išdėstytų atsakovo teiginių gauta nebuvo. Logiška manyti, kad jei 2013-09-24 rašte išdėstyti teiginiai būtų neatitikę realybės ir neteisingi, ieškovas būtų į tai reagavęs. Tačiau pirmosios instancijos teismas visiškai ignoravo šį rašytinį dokumentą, apie kurį sprendimo motyvuojamojoje dalyje nėra užsiminta nė vienu žodžiu.

195. Ieškovas elgiasi nesąžiningai ir nepagrįstai reikalauja netesybų pagal Sutartį, neturėdamas jokių įrodymų, kad nuo 2013-09-17 vanduo toliau pratekėjo į patalpas ir nepaneigdamas to, kad 2013-09-30 atsakovo sumontuoti apsauginiai gaminiai tebuvo tik papildoma priemonė.

206. Pirmosios instancijos teismas rėmėsi tik ieškovo pateikiamais paaiškinimais ir įrodymais, neįvertindamas visų bylai reikšmingų aplinkybių jų visumos kontekste. Tokiu būdu pirmosios instancijos teismas tinkamai neištyrė ir neįvertino, ar tikrai atsakovo veiksmuose yra visos jo atsakomybei kilti būtinos sąlygos.

217. Teismas visiškai neatsižvelgė į tai, jog tiek teisinėje literatūroje, tiek teismų praktikoje laikomasi nuomonės, kad palūkanos, kaip netesybos yra įskaitomos į nuostolius. Teisiškai neteisinga reikalauti priteisti ir palūkanas, ir netesybas, nes tai reikštų dvigubos atsakomybės taikymą. Todėl ieškovo reikalavimas dėl palūkanų priteisimo turėjo būti atmestas.

228. Teismas nepagrįstai priteisė labai dideles bylinėjimosi išlaidas.

239. Siekiant pagrįsti aplinkybę, kad ieškovui buvo išsiųstas 2013-09-24 pranešimas, apeliantas išsiuntimą patvirtinantį įrodymą pateikia apeliacinės instancijos teismui, nes ši būtinybė dėl įrodymo pateikimo iškilo vėliau (CPK 314 str.).

24Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas UAB „Masada“ prašo Šiaulių apylinkės teismo 2015 m. sausio 5 d. sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti. Priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas, patirtas apeliacinės instancijos teisme. Prie bylos prijungti 2014 m. spalio 14 d. darytas 14 vnt. nuotraukų.

25Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

261. Atsakovo darbų atlikimą dar 2013-09-30 patvirtina ir paties apelianto siųstas raštas ieškovui UAB „Masada“, kuriuo buvo prašoma dar 2014-09-30 dienai sudaryti galimybę patekti ant objekto stogo darbų atlikimui, ir minėtame rašte atsakovas pats nurodė, kad pakartotinai, o ne papildomai, kaip kad apeliaciniame skunde teigia apeliantas, vykdys savo garantinius įsipareigojimus. Teismas pagrįstai tenkino ieškovo ieškinį ir iš atsakovo priteisė 1300,00 Lt (400,00 Lt + 900,00 Lt) netesybas.

272. CK 246 str. 1 d. nustatyta, jog civilinė atsakomybė atsiranda neįvykdžius įstatymuose ar sutartyje nustatytos pareigos arba atlikus veiksmus, kuriuos įstatymai draudžia atlikti, arba pažeidus bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir nerūpestingai. Šiuo atveju yra visos sąlygos atsakovo sutartinei civilinei atsakomybei, kadangi atsakovas, pažeisdamas CK ir Sutarties nuostatas, laiku neištaisė darbų defektų, kurių egzistavimą pats pripažino, ir nesumokėjo ieškovui jo pagrįstai paskaičiuotų netesybų.

283. CK 6.697 str. 1 d. numatyta, kad rangovas, jeigu ko kita nenustato statybos sutartis, per visą garantinį laiką užtikrina, kad statybos objektas atitinka normatyvinių statybos dokumentų nustatytus rodiklius ir yra tinkamas naudoti pagal sutartyje nustatytą paskirtį. CK 6.697 str. 3 d. numatyta, kad rangovas, projektuotojas ir statybos techninis prižiūrėtojas atsako už defektus, nustatytus per garantinį terminą, jeigu neįrodo, kad jie atsirado dėl objekto ar jo dalių normalaus susidėvėjimo, jo netinkamo naudojimo ar užsakovo arba jo pasamdytų asmenų netinkamai atlikto remonto arba dėl užsakovo ar jo pasamdytų asmenų kitokių kaltų veiksmų. Vadinasi, pats apeliantas privalėjo įrodyti, kad atsiradę darbų defektai, kurie sąlygojo lietaus vandens pratekėjimą į patalpas, atsirado dėl objekto ar jo dalių normalaus susidėvėjimo, jo netinkamo naudojimo ar užsakovo arba jo kitų pasamdytų asmenų (rangovų) netinkamai atliktų darbų arba dėl užsakovo ar jo pasamdytų asmenų kitokių kaltų veiksmų. Todėl, remiantis faktinėmis aplinkybėmis, tuo, kad pats apeliantas pripažino darbų defektų egzistavimą, o įrodymų, kad jis už darbų defektus nėra atsakingas apeliantas nepateikė absoliučiai jokių, konstatuotina, kad buvo įrodytos apelianto civilinės atsakomybės sąlygos.

294. Ieškovo apeliacinio skundo teiginiai, kad pirmosios instancijos teismas, esą, nevertino apelianto atstovų duotų paaiškinimų teismo posėdžio metu, esą, ignoravo apelianto 2013-09-24 raštą, esą savotiškai interpretavo ir vertino 2013-09-30 apelianto raštą, esą netinkamai paskirstė įrodinėjimo naštą ir pan., yra ne tik, kad deklaratyvūs, neatitinkantys tikrovės, subjektyvus ir nepagrįsti, bet dar ir nekorektiški. Įrodinėjimo ir jo paskirstymo taisyklės šioje civilinėje byloje nebuvo pažeistos, sprendimas yra motyvuotas, pirmosios instancijos teismas įvertino byloje esančių įrodymų visetą, ir pagal teismo susiformavusį vidinį įsitikinimą, remiantis teisingumo, protingumo, sąžiningumo kriterijais, įvertinus įrodymų pusiausvyros principą ir labiau tikėtinas aplinkybes, priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą.

305. Pažymėjo, kad parengiamojo posėdžio metu ieškovas prašė prie civilinės bylos prijungti 2014-0-27 apelianto UAB „Technoterma“ pranešimą ieškovui, kuris susijęs su kitų apelianto tame pačiame objekte, tik kitose patalpose atliktų šildymo sistemų - vėdinimo trūkumų pašalinimu, ir ieškovas prašė prijungti foto nuotraukas, iš kurių matyti, kad apelianto montuoti ortakiai tame pačiame objekte, kurie buvo montuoti taip pat Sutarties pagrindu, 2014 m. spalio menesį net apskritai nukrito nuo savo jungčių tiesiai į vieno iš nuomininko PC „Kubas“ prekybinę salę, tiesiai ant pardavinėjamos produkcijos. Minėtose nuotraukose akivaizdžiai matyti, kaip apelianto vesti ortakiai sugadino ieškovo nuomininko turtą, ir jeigu įvykis nebūtų įvykęs nakties metu, o dienos metu, kuomet dirba prekybos centras, tokios apelianto atliktų darbų defektų pasekmės galėjo pasibaigti tragiškai prekybos centro klientams ir/ar darbuotojams. Atitinkamai, pirmosios instancijos teismas minėtas nuotraukas prijungti prie bylos atsisakė, bet 2014-10-27 apelianto pranešimą, kuriame ieškovui nurodoma, kad apeliantas su nuomininku parduotuve „Kubas“ pilnai atsiskaitė, prijungė. Tuo tarpu iš parengiamojo teismo posėdžio garso įrašo konstatuotina, kad nors teismas ir atsisakė prijungti minėtas nuotraukas, po to bylą nagrinėjanti teisėja, aiškindamasi apelianto atliktų darbų kokybę objekte, uždavė apeliantui klausimus, remdamasi ir komentuodama būtent teismo neprijungtas nuotraukas, kurios teikiamos su atsiliepimu į apeliacinį skundą. Tokiu būdu, pirmosios instancijos teismas patvirtino šių rašytinių įrodymų svarbą, nagrinėjant ieškinį, todėl minėtos foto nuotraukos prijungtinos apeliaciniame procese.

316. Apeliantas ginčija palūkanų priteisimą, remiantis CK komentaru, t. y. metodine medžiaga. Tačiau tokia medžiaga vadovautis nėra absoliučiai jokio teisinio pagrindo, kadangi kasacinis teismas aktualia 2014-10-16 nutartimi c. b. Nr. 3K-3-439/2014 konstatavo, kad pagal Konstituciją teismų praktika formuojama tik teismams patiems sprendžiant bylas (Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. kovo 28 d., 2006 m. gegužės 9 d. nutarimai ir kt.). Be to, atsikirtimus dėl palūkanų priteisimo apeliantas grindžia aktualumą praradusia 2003-09-22 kasacinio teismo nutartimi c. b. Nr. 3K-3-830/2003. Tačiau pažymėtina, kad kasacinio teismo praktika šiai dienai šiais klausimais jau yra pasikeitusi ir apelianto daromos išvados, esą priteisus netesybas nėra pagrindo šaliai priteisti dar ir palūkanas, yra nepagrįstos.

327. Bylinėjimosi išlaidos iš atsakovo ieškovui yra priteistos pagrįstai.

33IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

34Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

35Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą tik apskųstoje dalyje ir tik analizuojant apeliaciniame skunde išdėstytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis (CPK 320 str. 2 d.).

36Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str.).

37Sutarties vykdymas yra jos šalių bendradarbiavimo procesas, kuris turi vykti sąžiningumo ir geros valios sąlygomis (CK 6.158, 6.200 straipsniai). Tai reiškia, kad sutarties šalys negali elgtis priešingai tiems lūkesčiams, kuriuos ji savo veiksmais, atliktais vykdant sutarties sąlygas, suformavo kitai sutarties šaliai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. kovo 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje ŽŪB „Minaičiai“ v. AB „Žemaitijos pienas“, bylos Nr. 3K-3-208/2013). Teismas sprendžia, kad apeliantė pažeidė šalių pasirašytos sutarties 9.3 punktą, laiku nepašalino atliktų darbų defektų (CK 6.246 straipsnio 1 dalis) ir tuo ieškovei buvo padaryti nuostoliai, numatyti šioje sutartyje (CK 6.249 straipsnio 1 dalis). Tarp neteisėto apeliantės neveikimo ir atsiradusių ieškovei nuostolių yra priežastinis ryšys (CK 6.247 straipsnis). Skolinininko kaltė preziumuojama (CK 6.248 straipsnio 1 dalis). Šios prezumpcijos nuginčijimas yra apeliantės pareiga. Šiuo gi atveju apeliantė iš esmės ir neįrodinėjo, kad buvo atsiradęs poreikis šalinti defektus, o teismas nustatė, kad apeliantė tik 2013-09-30 atliko defektų šalinimo darbus, nors sutartyje buvo numatyti šių darbų atlikimo terminai.

38CK 6.256 straipsnio 4 dalyje numatyta, kad kai sutartinės prievolės neįvykdo ar netinkamai ją įvykdo įmonė (verslininkas), tai jis atsako visais atvejais, jei neįrodo, kad prievolės neįvykdė ar netinkamai ją įvykdė dėl nenugalimos jėgos, jeigu įstatymai ar sutartis nenumato ko kita. Tokiu atveju ieškovė turi teisę reikalauti šios sutarties 9.3 numatytos baudos (CK 6.258 straipsnio 1 dalis). Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais (CK 6.38 straipsnio 1 dalis). Už sutartinių prievolių nevykdymą ar netinkamą vykdymą pažeidusiai sutartį šaliai gali būti taikomos netesybos (CK 6.73, 6.258 straipsniai). Tokia galimybė skatina skolininką laiku ir tinkamai įvykdyti savo įsipareigojimus. Sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kuriuos reikalauti atlyginti kreditorius turi teisę neįrodinėdamas jų dydžio. Sprendžiant sutartyje nustatytų netesybų priteisimo klausimą, taip pat privalu vadovautis šalių sutarties nuostatomis. Kartu pažymėtina, kad, atsižvelgiant į tai, jog netesybos yra nukreiptos į minimalių kreditoriaus nuostolių atlyginimą, kreditoriui negali būti leidžiama piktnaudžiauti savo teise ir pasipelnyti kitos šalies sąskaita, todėl įstatymo teismui suteikta teisė kontroliuoti šalių interesų pusiausvyrą ir tais atvejais, kai jos susitaria dėl netesybų dydžio. Nagrinėjamu atveju negalima spręsti, kad netesybos yra per didelės ir turi būti mažintinos.

39Kasacinio teismo praktikoje konstatuota, kad išvados apie faktines aplinkybes gali būti grindžiamos tik CPK 177 straipsnio 2, 3 dalyse išvardytomis įrodinėjimo priemonėmis, o įrodymai turi būti gauti ir ištirti CPK nustatyta tvarka. Pagal CPK 176 straipsnio 1 dalį faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu. Įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą. Kasacinis teismas ne kartą yra konstatavęs, kad teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu (CPK 185 straipsnio 1 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 24 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Panevėžio miesto savivaldybė v. UAB „Panevėžio miestprojektas“, bylos Nr. 3K-3-526/2009; 2010 m. balandžio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB ,,Interbolis“ v. VĮ Registrų centras, bylos Nr. 3K-3-155/2010; 2010 m. gegužės 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje DNSB „Eglutė“ v. E. R., bylos Nr. 3K-3-206/2010; kt.). Dėl to teismas turi įvertinti ne tik kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. vasario 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje A. M. v. DUAB „Baltijos garantas“, bylos Nr. 3K-3-98/2008; 2009 m. liepos 31 d. nutartis, priimta civilinėje byloje BUAB „Vombatas“ v. A. Š., bylos Nr. 3K-3-335/2009; kt.). Teismas, vertindamas įrodymus, turi vadovautis ne tik įrodinėjimo taisyklėmis, bet ir logikos dėsniais, pagal vidinį įsitikinimą padaryti nešališkas išvadas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. kovo 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje J. B. v. UAB „TELE-3“, bylos Nr. 3K-3-139/2010; 2011 m. balandžio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Geosprendimai“ v. G. K., bylos Nr. 3K-3-177/2011). Teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas įvertino visus reikšmingus jam pateiktus įrodymus ir būtent jų pagrindu padarė išvadą dėl reikalavimų pagrįstumo. Iš apeliacinio skundo turinio matyti, kad apeliantė nenurodo konkrečių pirmosios instancijos teismo padarytų teisės normų pažeidimų vertinant įrodymus, o, nesutikdama su teismo pateiktu įrodymų vertinimu, tiesiog pareiškia savo nuomonę dėl tų pačių įrodymų vertinimo ir siekia, kad jais remiantis būtų padarytos kitokios išvados, nei padarė teismas. Teismo nuomone, tai, kad apeliantė turi kitokią nuomonę dėl byloje pateiktų įrodymų vertinimo ir jų įrodomosios reikšmės, nesuponuoja išvados, jog buvo pažeisti įrodinėjimo procesą nustatantys įstatymai. Apeliantė 2013 m. rugsėjo 30 d. pranešime pati patvirtino, kad pakartotinai vykdys įrangos užsandarinimo darbus (13 b.l.). Darytina pagrįsta išvada, kad iki to laiko nebuvo visiškai pašalinti defektai, dėl kurių ieškovė reiškė pretenzijas. Kad tik 2013-09-30 apeliantė nupirko medžiagas darbų defektų šalinimui, matyti iš teismui pateiktos PVM sąskaitos faktūros Nr. ( - ) (87 b.l.). Apeliantės atsakyme į ieškovės reikalavimą sumokėti skolą pripažįstama, kad apeliantė iki 2013.09.30 turėjo pašalinti defektus (82 b.l.). Tačiau teismas sprendžia, kad su ieškove kaip sutarties šalimi jokio termino derinimo nebuvo. Nuomininkė UAB “Litagros prekyba” neturėjo jokių įgaliojimų tikslinti sutartimi nustatytus terminus. Esant tokioms aplinkybėms, pirmosios instancijos teismas pagrįstai priteisė 1300 Lt dydžio baudą, numatytą šalių pasirašytos sutarties 9.3 punkte. Apeliaciniame skunde minimas 2013.09.24 raštas, kuris pirmosios instancijos teismui nebuvo pateiktas, todėl negalėjo būti vertinimo objektu. Šalys yra verslininkai, naudojęsi kvalifikuota teisine pagalba, todėl teismas neprivalėjo rinkti įrodymų. Prie apeliacinio skundo pridėti dokumentai nebegali būti analizuojami, kadangi jie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme (CPK 314 straipsnis).

40Kai skolininkas praleidžia piniginės prievolės įvykdymo terminą, tai jis privalo mokėti už termino praleidimą sutarties ir įstatymo nustatytas palūkanas. Jos yra laikomos minimaliais kreditoriaus nuostoliais (CK 6.261 straipsnis). Dėl termino praleidimo minimalūs kreditoriaus nuostoliai yra preziumuojami, t. y. iš anksto laikomi padarytais, o jų dydis yra nustatytas pagal sutartyje susitartą ar įstatymo numatytą tarifą (CK 6.210 straipsnis). Kreditorius turi teisę į visišką nuostolių, padarytų dėl termino praleidimo, atlyginimą, bet didesnius už minimalius nuostolius kreditorius turi įrodyti (CK 6.261 straipsnis). Nagrinėjamu atveju ieškovė neprašo didesnių nuostolių, nei numatyta įstatyme, todėl nėra pagrindo netenkinti jos reikalavimo priteisti 24,13 Lt (6,99 Eur) palūkanas.

41Vienos iš įstatymų nustatytų palūkanų, kurių tikslas yra kompensuoti minimalius kreditoriaus nuostolius, yra palūkanos, skaičiuojamos nuo bylos iškėlimo momento iki visiško teismo sprendimo įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis). Jos dar vadinamos procesinėmis palūkanomis ir skaičiuojamos tuo atveju, jeigu pareiškiami teisme reikalavimai dėl skolos priteisimo ir šių palūkanų priteisimo. Jeigu civilinėje byloje pareikšti reikalavimai priteisti skolą, kurios mokėjimo terminas suėjo, ir procesines palūkanas pagal CK 6.37 straipsnio 2 dalį, tai su pagrindinės skolos reikalavimu yra reikalaujama ir nuostolių, patiriamų dėl skolininko praleisto termino, priteisimo. Jeigu kreditorius civilinėje byloje neįrodinėja didesnio nuostolių dydžio, o tik remiasi įstatymo nustatytu procesinių palūkanų dydžiu, tai jis reikalauja minimalių nuostolių. Tokiu atveju turi būti vadovaujamasi įskaitinių netesybų taisykle – netesybos įskaitomos į nuostolius, taip pat ir į minimalius.

42Netesybos (delspinigiai) ir (arba) palūkanos skaičiuojamos iki bylos iškėlimo teisme, išskyrus šalių susitarime ar įstatyme numatytus atvejus, kai netesybos (delspinigiai) ar palūkanos skaičiuojami iki visiško prievolės įvykdymo. Nagrinėjamoje byloje šalių susitarimu nenumatyta, kad delspinigiai būtų skaičiuojami iki visiško sutarties įvykdymo. Jeigu šalių sutartimi nenumatyta mokėti netesybų iki visiško prievolės įvykdymo, o kreditorius dėl praleisto prievolės įvykdymo kreipiasi į teismą prašydamas priteisti pagrindinę skolą ir procesines palūkanas pagal CK 6.37 straipsnio 2 dalį, tai nuo kreipimosi į teismą dienos kreditoriaus minimalūs nuostoliai yra padengiami procesinių palūkanų skaičiavimu ir priteisimu. Ieškovė nereikalavo priteisti dvigubų palūkanų ir tai matyti iš pirmosios instancijos teismo sprendimo. Teismas priteisė palūkanas nuo termino vykdyti prievolę (sumokėti baudą) iki ieškinio pateikimo teisme dienos, o vėliau priteisė procesines palūkanas.

43Dėl bylinėjimosi išlaidų

44Teismas daro išvadą, kad sprendimu iš atsakovės priteistos ieškovei bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų paruošimu, yra aiškiai per didelės. Priteisiant bylinėjimosi išlaidas, priskirtas CPK 88 straipsnio 1 dalies 9 punkte būtinomis ir pagrįstomis, teismas visų pirma turi įvertinti keliamų teisės aiškinimo ir taikymo problemų sudėtingumą, kuris leidžia spręsti apie bylinėjimosi išlaidų susidarymo priežastis (CPK 93 straipsnio 4 dalis). Apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo abejoti, kad ieškovė turėjo teisę pasinaudoti kvalifikuota teisine pagalba ir šia teise pasinaudojo, tačiau vis dėlto sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai priteisė visą reikalaujamų bylinėjimosi išlaidų sumą. Ieškinyje išdėstyta ginčo problematika nėra nauja, dėl tokio pobūdžio bylų yra suformuota plati kasacinio teismo praktika. Be to, teismas negali sankcionuoti šalies siekio pasipelnyti antrosios šalies sąskaita ar siekti atgrąsyti ją nuo teisių gynimo teisme. Sudarydama sutartį su teisinę pagalbą teikiančia įmonę, ieškovė galėjo sutarti dėl palankesnių jos sąlygų. Teismas taip pat įvertina tą aplinkybę, kad ieškovė yra įdarbinusi teisininką R. Š., kuris yra baigęs ( - ) universiteto magistrantūros studijas (93-95 b.l.). Tokiu atveju teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismo sprendimu priteistos bylinėjimosi išlaidos turi būti mažinamos iki 100 Eur (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 metų liepos 19 d. nutartis Nr.3K-3-328/2011). Tokia suma būtų protinga ir sąžininga, įvertinus tai, kad pats ieškinio reikalavimas yra labai nedidelis. Sumokėto žyminio mokesčio suma negali būti mažinama, kadangi materialusis ieškovės reikalavimas tenkinamas visiškai.

45Remdamasis jau nurodytais argumentais, teismas taip pat pripažįsta per didelėmis ieškovės turėtas bylinėjimosi išlaidas apeliacinėje instancijoje ir sprendžia, kad jų dydis gali sudaryti 100 Eur.

46Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

47Šiaulių apylinkės teismo 2015 m. sausio 5 d. sprendimą iš esmės palikti nepakeistą. Sumažinti priteistas iš atsakovės UAB „Technoterma“ (įmonės kodas 124574766) bylinėjimosi išlaidas ieškovei UAB „Masada“ (įmonės kodas 144674717) iki 120,85 Eur pirmosios instancijos teisme.

48Priteisti iš atsakovės UAB „Technoterma“ (įmonės kodas 124574766) ieškovei UAB „Masada“ (įmonės kodas 144674717) 100 Eur (vieną šimtą eurų) bylinėjimosi išlaidų apeliacinėje instancijoje.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Birutė... 2. apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs bylą,... 4. I. Ginčo esmė... 5. Ieškovas UAB „Masada“ kreipėsi į Šiaulių apylinkės teismą ieškiniu,... 6. Nurodė, kad tarp ieškovo ir atsakovo tarpusavio derybų būdu 2012-10-04 buvo... 7. Atsakovas UAB „Technoterma“ atsiliepimu su ieškovo pareikštu ieškiniu... 8. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 9. Šiaulių apylinkės teismas 2015 m. sausio 5 d. sprendimu ieškinį patenkino.... 10. Teismas nustatė, kad atsakovas apie atliktų darbų defektus informuotas... 11. Teismas nurodė, kad ieškovo prašomos priteisti iš atsakovo palūkanos yra... 12. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 13. Apeliaciniu skundu atsakovas UAB „Technoterma“ prašo panaikinti Šiaulių... 14. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:... 15. 1. Tarp šalių ginčo, kad atsakovas, reaguodamas į pirmąją, t. y.... 16. 2. Teismas neatsižvelgė į tai, jog šioje byloje nėra pateikta nė vieno... 17. 3. Teismas visiškai ignoravo 2013-09-24 atsakovo raštą, skirtą ieškovui.... 18. 4. Iš ieškovo pusės jokių prieštaravimų dėl 2013-09-24 rašte... 19. 5. Ieškovas elgiasi nesąžiningai ir nepagrįstai reikalauja netesybų pagal... 20. 6. Pirmosios instancijos teismas rėmėsi tik ieškovo pateikiamais... 21. 7. Teismas visiškai neatsižvelgė į tai, jog tiek teisinėje literatūroje,... 22. 8. Teismas nepagrįstai priteisė labai dideles bylinėjimosi išlaidas.... 23. 9. Siekiant pagrįsti aplinkybę, kad ieškovui buvo išsiųstas 2013-09-24... 24. Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas UAB „Masada“ prašo Šiaulių... 25. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:... 26. 1. Atsakovo darbų atlikimą dar 2013-09-30 patvirtina ir paties apelianto... 27. 2. CK 246 str. 1 d. nustatyta, jog civilinė atsakomybė atsiranda... 28. 3. CK 6.697 str. 1 d. numatyta, kad rangovas, jeigu ko kita nenustato statybos... 29. 4. Ieškovo apeliacinio skundo teiginiai, kad pirmosios instancijos teismas,... 30. 5. Pažymėjo, kad parengiamojo posėdžio metu ieškovas prašė prie... 31. 6. Apeliantas ginčija palūkanų priteisimą, remiantis CK komentaru, t. y.... 32. 7. Bylinėjimosi išlaidos iš atsakovo ieškovui yra priteistos pagrįstai.... 33. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 34. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.... 35. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 36. Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas... 37. Sutarties vykdymas yra jos šalių bendradarbiavimo procesas, kuris turi vykti... 38. CK 6.256 straipsnio 4 dalyje numatyta, kad kai sutartinės prievolės neįvykdo... 39. Kasacinio teismo praktikoje konstatuota, kad išvados apie faktines aplinkybes... 40. Kai skolininkas praleidžia piniginės prievolės įvykdymo terminą, tai jis... 41. Vienos iš įstatymų nustatytų palūkanų, kurių tikslas yra kompensuoti... 42. Netesybos (delspinigiai) ir (arba) palūkanos skaičiuojamos iki bylos... 43. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 44. Teismas daro išvadą, kad sprendimu iš atsakovės priteistos ieškovei... 45. Remdamasis jau nurodytais argumentais, teismas taip pat pripažįsta per... 46. Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio... 47. Šiaulių apylinkės teismo 2015 m. sausio 5 d. sprendimą iš esmės palikti... 48. Priteisti iš atsakovės UAB „Technoterma“ (įmonės kodas 124574766)...