Byla 2-55-971/2015
Dėl turto pardavimo iš varžytinių akto ir varžytinių pripažinimo negaliojančiomis, restitucijos taikymo

1Telšių rajono apylinkės teismo teisėja Kristina Sušinskaitė, sekretoriaujant Astai Kryžiūtei, dalyvaujant ieškovo A. A. atstovui advokatui Mariui Mikalauskui, atsakovui D. N., jo atstovei advokatei Editai Gailienei, atsakovo antstolio Vaido Drungilo atstovui advokatui Maurui Urbonavičiui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo A. A. ieškinį atsakovams antstoliui Vaidui Drungilui, D. N., tretiesiems asmenims BAB bankui „Snoras“, AB SEB bankui, UAB „Šiaulių banko lizingas“, Telšių rajono savivaldybei, UAB REIKALAVIMAS.LT dėl turto pardavimo iš varžytinių akto ir varžytinių pripažinimo negaliojančiomis, restitucijos taikymo,

Nustatė

2ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas pripažinti negaliojančiu 2013-11-15 turto pardavimo iš varžytinių aktą Nr. 0023/10/00520 (turėtų būti 0047/10/02548-15490-B1099), kuriuo antstolis Vaidas Drungilas iš varžytinių pardavė 89,76 kv.m. bendrojo ploto gyvenamąjį namą, unikalus Nr. ( - ), 33,00 kv.m. užstatyto ploto sandėlį, unikalus Nr. ( - ), ir kiemo statinius (šulinį, atmatų duobę, tvorą), unikalus Nr. ( - ), esančius ( - ); taikyti restituciją – grąžinti A. A. nuosavybėn turto pardavimo iš varžytinių aktu parduotus pastatus ir kiemo statinius, o atsakovui D. N. – jo sumokėtus 49250 Lt; pripažinti antstolio Vaido Drungilo vykdytas antrąsias varžytines, kuriose buvo pardavinėjami A. A. nuosavybės teise priklausantys pastatai ir kiemo statiniai, esantys ( - ), negaliojančiomis; priteisti iš atsakovų bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad antstolis Vaidas Drungilas 2013-11-15 Turto pardavimo iš varžytinių aktu Nr. 0047/10/02548-15490-B1099 antrosiose varžytinėse pardavė A. A. priklausantį nekilnojamąjį turtą – 89,76 kv. m. bendro ploto gyvenamąjį namą, unikalus Nr. ( - ), 33,00 kv. m. užstatyto ploto sandėlį, unikalus Nr. ( - ) ir kiemo statinius (šulinį, atmatų duobę, tvorą) unikalus Nr. ( - ), esančius adresu ( - ). Minėtą nekilnojamąjį turtą nupirko elektroninių varžytinių laimėtojas D. N. už 49250 Lt sumą, kurią jis sumokėjo tą pačią dieną. Ieškovas 2011 metų sausio mėnesį išvyko gyventi ir dirbti į Jungtinę Karalystę, tai patvirtina 2013-07-08 oficialūs teismų informacinės sistemos Liteko duomenys. Išvykdamas įgaliojimo tvarkyti savo nekilnojamąjį turtą, juo disponuoti bei valdyti niekam nepaliko. Jis Lietuvoje pagal sutartis privalėjo grąžinti įsiskolinimus – bankui Snoras 14119,99 Lt (vykdomoji byla Nr. 0047/10/02548), AB SEB bankui 22458,37 Lt (vykdomoji byla Nr. 0047/11/01039), Šiaulių banko lizingui 4405,25 Lt (vykdomoji byla Nr.0047/10/02431), Telšių r. savivaldybei 412,51 Lt (vykdomoji byla Nr. 0047/13/02165), UAB REIKALAVIMAS.LT 1222,40 Lt (vykdomoji byla Nr. 0047/12/01997). A. A. priklausantis nekilnojamasis turtas, esantis ( - ), areštuotas 2010-12-03. Patvarkymas dėl areštuoto turto įvertinimo padarytas 2013-03-19. Turto vertintojas V. D. minėtą nekilnojamąjį turtą įvertino 60000 Lt, o parduotas šis turtas buvo už 49250 Lt. Kad gyvenamasis namas ir pagalbiniai pastatai įvertinti tik 60000 Lt sumai, ieškovas nežinojo, nes antstolis jam apie pastatų vertei nustatyti skirtą ekspertizę nepranešė, su ekspertizės išvada supažindintas nebuvo, nes tuo laiku Lietuvoje negyveno. Gyvenamasis namas, esantis ( - ), Nekilnojamojo turto registro duomenimis jo pardavimo iš varžytinių metu buvo įvertintas vidutinės rinkos vertės kaina 127000 Lt, pastatas-sandėlis 4480 Lt, kiemo statiniai 229 Lt, kitų statinių vertė iš viso nenustatyta. Visų statinių vidutinė rinkos vertė nustatyta 2009-11-19 ir ta pati vertė pagal Nekilnojamojo turto registro duomenis buvo perkelta į 2013-11-27 įvertinimo datos registro duomenimis, t. y. pastatų rinkos vertė nuo 2009 metų nepasikeitė. Taip pat nurodė, jog netinkamai surašytas turto pardavimo iš varžytinių akto turinys, 2013-11-15 turto pardavimo iš varžytinių akte nurodyta, kad varžytinių laimėtojas D. N. nusipirko gyvenamąjį namą, pastatą-sandėlį bei kiemo statinius. Liko turto vertintojo neįvertintas ir nenupirktas pastatas-sandėlis (unikalus Nr. ( - )) ir pastatas-sandėlis (unikalus Nr. ( - )), bet šie pastatai taip pat perėjo D. N. nuosavybėn, vadinasi buvo realizuotas ieškovui priklausantis, bet nenupirktas varžytinių metu turtas. Be to, antstolis neatsižvelgė ir į tai, kad žemė, esanti po pastatais, yra neįteisinta ir taip pat buvo perduota valdyti D. N. Mano, kad jei žemės sklypas būtų įteisintas ir tada parduotas su pastatais, jų vertė varžytinių metu būtų žymiai didesnė. Ieškovas norėjo įteisinti žemės sklypą ir parduoti sodybą bei padengti įsiskolinimus kreditoriams. Netinkamai įkainojus turtą pažeidžiamos skolininko ir kreditoriaus teisės, nesilaikoma interesų pusiausvyros principo, nesiaiškinta žemės sklypo įtakos turto vertei, todėl kyla varžytinių teisėtumo klausimas. Šiuo atveju varžytinių metu realizuotas A. A. priklausantis, bet neįvertintas ir į 2013-11-15 turto pardavimo iš varžytinių aktą neįtrauktas turtas. Varžytinių metu nenupirkto pastato-sandėlio (unikalus Nr. ( - )) ir pastato-sandėlio (unikalus Nr. ( - )) perdavimas, šio perdavimo neįforminant pirkėjui D. N., ir žemės sklypo valdymo perėjimas prieštarauja imperatyviai teisės normai. Įstatymas numato, kad antstolis turtą įkainoja rinkos kainomis, atsižvelgdamas į turto nusidėvėjimą bei arešto metu dalyvaujančių kreditoriaus ir skolininko nuomones. Kadangi skolininkas nežinojo apie areštuotą savo turtą, todėl savo prieštaravimų pareikšti įstatymo nustatyta tvarka neturėjo galimybės. Įstatymas numato, kad teismas gali varžytines pripažinti negaliojančiomis, jei turtas parduotas už mažesnę kainą nei ji turėjo būti nustatyta. Kadangi antrųjų varžytinių kaina sudaro 60% turto įvertinimo nustatytos kainos. Atsižvelgiant į tai, kad turtas įvertintas buvo 60000 Lt, tai antrųjų varžytinių pradinė kaina turėjo būti apie 36000 Lt. Turtas buvo parduotas brangiau, t. y. už 49000 Lt, todėl antrosios varžytinės negalėjo būti paskelbtos, jos yra neteisėtos, nes visas turtas turėjo būti parduotas per pirmąsias varžytines, kurios be pagrindo buvo paskelbtos neįvykusiomis. Procesinius dokumentus, taip pat dokumentus apie pirmąsias ir antrąsias varžytines antstolis turėjo ieškovui išsiųsti registruota pašto siunta, nes jo elektroninis adresas Jungtinėje Karalystėje buvo antstoliui žinomas. Jis 2013-10-03 elektroniniu laišku informavo antstolį apie jo pastatų pardavinėjimą per maža kaina, todėl 2013-10-21 patvarkymas Nr. 036-8061 skirti paiešką ir prašymas paskirti kuratorių yra neteisėti. 2013-10-01 ieškovas kreipėsi į Telšių rajono apylinkės teismą, kad nori savo namą parduoti pats ir atsiskaityti su kreditoriais, nes namų valdos pardavimo kaina yra per maža ir jam finansiškai nuostolinga. 2013-10-03 elektroniniu paštu ieškovas kreipėsi į antstolį V. Drungilą dėl varžytinių sustabdymo, bet atsakymo nesulaukė. Šie veiksmai liudija, kad A. A. elektroninio pašto adresas antstoliui buvo žinomi, todėl jam turėjo būti tinkamai pranešta apie varžytinių pradžią, A. A. turėjo teisę pasisakyti dėl parduodamo būsto kainos, prašyti skirti pakartotinę ekspertizę. Ieškovui priklausančio turto pardavimas iš varžytinių pažeidė esmines jo teises, todėl taikytina dvišalė restitucija, pardavimo iš varžytinių aktas naikintinas, gyvenamasis bei pagalbiniai statiniai grąžintini ieškovui, o sumokėti D. N. už pastatų pirkimą pinigai grąžintini D. N. (b.l. 1-4).

3Atsakovas antstolis Vaidas Drungilas su pareikštu ieškiniu nesutinka, prašo ieškinį atmesti kaip nepagrįstą ir priteisti iš ieškovo patirtas bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepime į ieškinį nurodė, kad antstolio Vaido Drungilo žinioje yra vykdomoji byla Nr.0047/10/02548 dėl 14119,99 Lt skolos ir 5 procentų metinių palūkanų išieškojimo iš A. A. išieškotojo BAB bankas „Snoras“ naudai. Be vykdomosios bylos Nr.0047/10/02548 antstolio Vaido Drungilo kontoroje yra šios vykdomosios bylos dėl skolų išieškojimo iš skolininko A. A.: vykdomoji byla Nr. 0047/10/02431 dėl 4438,25 Lt skolos ir 5 procentų palūkanų išieškojimo išieškotojos UAB „Šiaulių banko lizingas“ naudai; vykdomoji byla Nr. 0047/11/01039 dėl 23265,74 Lt skolos ir 5 procentų palūkanų išieškojimo AB SEB banko naudai; vykdomoji byla Nr.0047/12/01997 dėl 1222,40 Lt skolos ir 5 procentų palūkanų išieškojimo išieškotojo UAB REIKALAVIMAS.LT naudai; vykdomoji byla Nr.0047/13/02165 dėl 412,51 Lt skolos išieškojimo išieškotojos Telšių rajono savivaldybės naudai. Skolininkas A. A. vengė nurodyti savo buvimo ir gyvenamąją vietą, antstolio procesinių dokumentų nepriiminėjo, o vykdomojoje byloje Nr. 0047/12/01997 buvo paskelbta jo paieška. 2013-01-21 antstolio kontoroje buvo gautas Vilniaus apskrities VPK Viešosios tvarkos valdybos Ekologijos ir teisės pažeidimų prevencijos skyriaus 2013-01-17 raštas Nr.10-33-S-248, kuriame nurodyta, kad A. A. gyvena Jungtinėje Karalystėje: ( - ), UK. 2013-01-21 A. A. buvo išsiųsti dokumentai adresu ( - ), UK. 2013-05-02 telefonu Nr.+ ( - ) susisiekus su A. A., pastarajam buvo pranešta apie būsimas jo turto varžytines bei paprašyta pateikti savo gyvenamosios vietos duomenis ir elektroninio pašto adresą. A. A. pokalbio metu nurodė, kad nuolatinės gyvenamosios vietos neturi, o išsiuntus laišką į elektroninį paštą skolininko nurodytu adresu ( - )@yahoo.com.uk. atsakymo nebuvo gauta. A. A. savo išvykimą į užsienio valstybę – Jungtinę Karalystę deklaravo tik 2013-07-08. Vykdomojoje byloje Nr.0047/10/02548 gavus išieškotojo prašymą dėl skolininko A. A. kuratoriaus skyrimo, buvo kreiptasi į teismą. 2013-10-23 nutartimi civilinėje byloje Nr.2-2152-399/2013 skolininko A. A. kuratore vykdomojoje byloje Nr. 0047/10/02548 buvo paskirta advokatė Irena Sinkevičienė. Atsižvelgiant į tai, visi vykdomojoje byloje skolininkui adresuojami dokumentai buvo įtekti kuratorei. 2013-11-06 antstolio kontoroje buvo gautas Vilniaus apskrities VPK Viešosios tvarkos valdybos Ekologijos ir teisės pažeidimų prevencijos skyriaus 2013-01-17 raštas Nr.10-33-S-248, kuriame nurodyta, kad A. A. gyvena Jungtinėje Karalystėje, ( - ). Tokiu būdu matyti, kad skolininkas nuolat keičia savo gyvenamą vietą, apie tai tinkamai neinformuodamas antstolio bei apsunkindamas vykdymo procesą. Taip pat nesutinka su ieškovo teiginiu, kad varžytinėse parduoto turto vertė nebuvo tinkamai nustatyta. Nurodė, kad buvo pasinaudota įstatymine teise pasitelkti ekspertą turto objekto rinkos vertei nustatyti ir 2013-01-21 buvo priimtas patvarkymas turto vertei nustatyti, o 2013-02-11 turto vertintojas V. D. (kvalifikacijos pažymėjimas Nr.A000306) surašė A. A. priklausančių statinių, esančiu ( - ), rinkos vertės nustatymo ataskaitą. Ataskaitoje nurodyta, kad gyvenamojo namo, unikalus Nr. ( - ), rinkos vertė - 53000 Lt, sandėlio, unikalus Nr. ( - ), - 6000 Lt, kiemo statinių, unikalus Nr. ( - ), - 1000 Lt. Bendra vertinto turto vertė – 60000 Lt. Atsižvelgiant į eksperto nustatytą kainą, taip pat užtikrinant išieškotojų ir skolininko interesus, bei tiekiant turtą parduoti už didesnę pinigų sumą, 2013-03-19 antstolio patvarkymu turto kaina buvo nustatyta net 75000 Lt. Tokiu būdu įvertinus turtą, vykdomojoje byloje nuo 2013-05-14 iki 2013-05-21 buvo paskelbtos skolininkui priklausančio turto, adresas ( - ), pirmosios varžytynės. Pirmosiose varžytinėse pirminė turto pardavimo kaina buvo 60000 Lt. Šios varžytynės pripažintos neįvykusiomis, kadangi nedalyvavo nė vienas pirkėjas (2013-05-22 patvarkymas Nr. B-517). Antrųjų varžytinių metu, vykusių nuo 2013-10-29 iki 2013-11-05, už 49250 Lt sumą buvo parduotas skolininkui priklausantis turtas, esantis adresu ( - ), 2013-11-15 buvo surašytas minėto turto pardavimo iš varžytinių aktas Nr.0047/10/02548-15490-B1099, o 2013-12-02 parduoto turto nuosavybės teisės įregistruotos pirkėjo D. N. vardu viešajame registre. Pažymėjo, kad vadovaujantis CPK 718 str. ir 722 str. 1d. pirmose varžytinėse pradinė nustatyta kaina buvo sumažinta 20 procentų (pardavimo kaina 60000 Lt), o antrosiose varžytynėse sumažinta dar 20 procentų (pirminė pardavimo kaina 45000 Lt). Kadangi ginčo turtas buvo nupirktas už 49250 Lt tik antrosiose varžytynėse, tampa akivaizdu, jog antstolio nustatyta turto vertė (75000 Lt) yra adekvati ir turto pardavimo iš varžytynių metu buvo reali, dėl jos abejonių nekilo, todėl varžytinės yra teisėtos. Ieškovo nurodyta gyvenamojo namo vertė - 127000 Lt visiškai neatitinka realijų. Bendro pobūdžio vertinimas, kuriuo remiasi ieškovas, atliktas tik 2009 metais, o varžytinių metu esamo namo būklė buvo itin bloga bei pastatui iš esmės reikėjo renovacijos. Be to, vykdymo procese tiek išieškotojui, tiek skolininkui keliama pareiga būti aktyviems ir patiems domėtis vykdymo eiga ir sąžiningai naudotis įstatymo suteiktomis teisėmis bei pareigomis, skolininkas ar jo atstovas privalo bendradarbiauti su antstoliu ir aktyviai padėti jam greitai ir tinkamai įvykdyti sprendimą, o ieškovo elgesys negali būti vertinamas, kaip tinkamas. Ieškovas klaidina teismą nurodydamas, jog turto vertintojo buvo neįvertintas ir varžytinėse nenupirktas pastatas-sandėlis, unikalus Nr. ( - ), bei pastatas-sandėlis, unikalus Nr. ( - ). Šie objektai nebuvo registruoti skolininko vardu, o vadovaujantis Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašu nurodytas turtas yra sunaikintas. Taip pat VĮ Registrų centras 2013-03-06 raštu patvirtino tai, jog daiktinės teisės į nekilnojamą daiktą, unikalus Nr. ( - ), ir daiktą, unikalus Nr. ( - ), Nekilnojamojo turto registre neįregistruoti. Tokiu būdu buvo įvertintas ir varžytynėse parduotas tik tas turtas, kuris buvo registruotas skolininko vardu viešajame registre (b.l. 23-25).

4Atsakovas D. N. su pareikštu ieškiniu nesutinka, prašo jį atmesti ir priteisti iš ieškovo patirtas bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepime į ieškinį nurodė, kad nesutinka, jog gyvenamasis namas su priklausiniais buvo įvertintas (ir atitinkamai parduotas) už mažesnę negu rinkos kaina. Tinkamas areštuoto turto kainos nustatymas yra antstolio pareiga. Antstolis turi diskrecijos teisę pasirinkti, kokiomis priemonėmis jis šią pareigą įgyvendins, tačiau bet kuriuo atveju jis turi veikti taip, kad nustatyta areštuoto turto kaina būtų kuo objektyvesnė, artimesnė rinkos kainai. VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro duomenimis ieškovui priklausęs turtas buvo įvertintas net 127000 Lt. Ieškovui priklausiusio turto kaina buvo nustatyta tik prasidedant 2009 metų krizei – 2009-11-19 ir neatitiko turto pardavimo momentu realiai turto kainai. Visuotinai žinoma, kad 2009-2013 metais nekilnojamojo turto kainos rinkoje mažėjo. Bendra tam tikroje teritorijoje esančio nekilnojamojo turto vertinimo ataskaita parengiama atlikus nekilnojamojo turto masinį vertinimą, o kiekvieno nekilnojamojo turto vieneto ataskaita nerengiama. Ieškovui priklausęs turtas VĮ Registrų centro buvo įvertintas neatsižvelgiant į tai, kad eilę metų ieškovas juo nesirūpino, turto būklė buvo itin bloga, buvo reikalingas namo kapitalinis remontas ir kt. Be to, žemės sklypas, kuriame pastatyti statiniai, ieškovui nuosavybės teise nepriklausė, žemės sklype buvo nelegaliai pastatytų statinių, kurie nebuvo įregistruoti ieškovo vardu ir jam nuosavybės teise nepriklausė. Dėl šių priežasčių turto vertė, nurodyta VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centrinio banko duomenų išraše galėjo sukelti antstoliui abejonių, todėl 2013-01-21 antstolis priėmė patvarkymą realiai turto rinkos vertei nustatyti. Turto vertintojas V. D., atitinkantis keliamus kvalifikacinius reikalavimus, nustatė realią turto, esančio ( - ), pardavimo kainą - 60000 Lt, gyvenamąjį namą, unikalus Nr. ( - ), įvertindamas 53000 Lt, sandėlį, unikalus Nr. ( - ), įvertindamas 6000 Lt, o kiemo statinius (šulinį, atmatų duobę, tvorą), unikalus Nr. ( - ), įvertindamas 1000 Lt. Siekdamas maksimaliai užtikrinti išieškotojų ir skolininko interesus, antstolis 2013-03-19 patvarkymu nustatė didesnę, nei turto vertintojo atskaitoje nustatyta, kainą, turtą įvertindamas 75000 Lt, kuria ir vadovavosi, skelbdama pirmąsias varžytynes. Faktas, kad pirmosiose varžytynėse turtas nebuvo parduotas, nes neatsirado nė vieno pirkėjo, tik patvirtina, jog turto vertinimo ataskaitoje buvo nurodyta pagrįsta ir reali turto kaina. Antrosios varžytynės buvo paskelbtos laikantis CPK nuostatų, sumažinant turto kainą įstatymo nustatytose ribose, tačiau jose taip pat dalyvavo tik du pirkėjai, o varžytynes laimėjo atsakovas D. N., pasiūlęs didesnę kainą. Ieškovas nurodė, kad iš Lietuvos į Jungtinę Karalystę gyventi ir dirbti jis išvyko 2011 m. sausio mėnesį, išvykdamas, nepaliko įgaliojimo tvarkyti jam priklausantį turtą, nors žinojo, jog yra skolingas kreditoriams. Nors ieškovas nurodė, kad 2013-10-03 siuntė antstoliui elektroninį laišką, kuriame nurodė, jog turto pardavimo kaina per maža, tačiau neskundė antstolio priimtų sprendimų, neginčijo turto pardavimo kainos, neprašė CPK nustatyta tvarka sustabdyti turto realizavimo procedūrų, taip pat vengė bendrauti su antstoliu, neinformuodavo antstolio apie savo gyvenamosios vietos pasikeitimus, trukdydamas greitai ir tinkamai įvykdyti teismų sprendimus, laiku ir tinkamai nerealizavo savo kaip skolininko teisių ir nevykdė savo pareigų. Neatitinka tikrovės ir ieškovo teiginys, kad atsakovui D. N. nuosavybės teise perėjo turto vertintojo neįvertintas nekilnojamasis turtas, nes nei minėti statiniai, nei žemės sklypas nuosavybės teise neperėjo. Ieškovo nurodyti statiniai VĮ Registrų centro yra išregistruoti ir sunaikinti, tai įrodo paties ieškovo pateiktas VĮ Registrų centro 2014-02-10 Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas. Šis turtas, kaip nepriklausantis ieškovui, net nebuvo pardavinėjamas iš varžytynių. Ieškovas, nebendradarbiaudamas su antstoliu, nenurodydamas savo gyvenamosios vietos adreso, siekė vilkinti išieškojimo procesą. Parduodant turtą iš varžytinių antstolis nepažeidė imperatyvių įstatymų nustatytų reikalavimų, turtas buvo įvertintas tinkamai, todėl 2013-11-15 Turto pardavimo iš varžytinių akto Nr. 0047/10/02548-15490-B1099 nėra pagrindo naikinti. Įvertinant tai, kad antstolis nepažeidė imperatyvių įstatymo normų, kurių pagrindu būtų galima naikinti turto pardavimo iš varžytinių aktą, nėra pagrindo taikyti restituciją (b.l. 46-50).

5Trečiasis asmuo AB SEB bankas atsiliepime į ieškinį nurodė, kad sprendimą pagal pateiktą ieškovo ieškinį prašo priimti teismo nuožiūra. Nurodė bankas yra suinteresuotas, kad ieškovo, kaip skolininko, turtas būtų parduotas už kuo didesnę kainą, nes tai sudarytų sąlygas bankui iš šio turto vertės gauti visą savo reikalavimo patenkinimą ar didesnę reikalavimo dalį. Tačiau antstolis, organizuodamas turto pardavimą iš varžytynių, rėmėsi atliktu turto vertinimu, kurio ieškovas neginčijo. Ieškovas žinojo, kad turi kreditorių, kuriems prievolių įvykdymo terminai yra suėję, tačiau nepasirūpino, jog laiku su jais būtų atsiskaityta, jis pats galėjo ieškoti turto pirkėjų, tačiau to neatliko. Laiku nepasirūpino įforminti nuosavybės į žemės sklypą po pastatais ir taip padidinti nekilnojamojo turto vertę. Taip pat atkreipė dėmesį, kad papildomos ar pakartotinės ekspertizės turto vertei nustatyti skyrimas reikalauja ir papildomų laiko sąnaudų, kurios būtų dengiamos iš realizuoto turto vertės, o tai sumažintų galimybę kreditoriams gauti savo reikalavimo patenkinimą. Ieškovas neginčijo antstolio patvarkymų, susijusių su atskirais vykdymo proceso etapais. Jis turėjo domėtis, kaip vyksta šis procesas ir būti aktyvus: jei laikė, kad antstolio patvarkymai pažeidžia jo teises, patvarkymus skųsti, tačiau tokių veiksmų neatliko, todėl prisiėmė su tuo susijusią riziką. Mano, kad iš varžytynių turtą įsigijęs asmuo laikytinas sąžiningu asmeniu, o sąžiningo asmens teisės turi būti ginamos (b.l. 27-28).

6Trečiasis asmuo UAB REIKALAVIMAS.LT su pareikštu ieškiniu nesutinka, prašo ieškinį atmesti kaip visiškai neteisėtą ir nepagrįstą. Atsiliepime nurodė, kad ieškovas nepagrįstai nurodė, kad jam nebuvo žinoma, jog jam priklausę 2013-11-15 Turto pardavimo iš varžytynių aktu parduoti pastatai buvo įvertinti 60000 Lt sumai, antstolis jam nepranešė apie ekspertizę ir su ekspertizės išvada nesupažindino, o nekilnojamojo turto vertinimo metu jis gyveno Anglijoje. Kad ieškovui šis faktas buvo žinomas patvirtina su ieškiniu pateikta 2013-10-03 elektroninio laiško kopija, kadangi minėtame elektroniniame laiške ieškovas teiraujasi antstolio apie parduodamą iš varžytynių turtą ir nurodo, kad siūloma pardavimo kaina yra per maža. Be to, ieškovas pats nebendradarbiavo su antstoliu ir tokiu būdu kliudė antstoliui atlikti vykdymo veiksmus, niekada nesiėmė aktyvių veiksmų siekdamas galutinai atsiskaityti su kreditoriais, nesidomėjo vykdomosiomis bylomis, slapstėsi užsienyje, antstolio procesinių dokumentų nepriiminėjo ir tinkamai neinformavo antstolio apie savo aktualius kontaktus, kuriais sutiktų gauti informaciją ir dokumentus vykdymo procese, dėl to net buvo paskelbta vieša skolininko paieška ir paskirtas kuratorius. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, jis pažeidė visas nurodytas įstatyme įtvirtintas skolininko pareigas, todėl dabar turi prisiimti savo pareigų nevykdymo pasekmes ir negali remtis tuo, kad neva jam nebuvo žinoma apie vykdymo veiksmus. Ieškovo argumentas, kad liko nenupirktas ir neįvertintas pastatas-sandėlys (unikalus Nr. ( - )) ir pastatas-sandėlys (unikalus Nr. ( - )), neturi teisinės reikšmės, nes pagal ieškovo pateikiamą Nekilnojamojo turto registro išrašą šie statiniai yra sunaikinti ir išregistruoti, todėl jie objektyviai negalėjo būti nupirkti ir įvertinti. Be to, ieškovas nepagrįstai nurodo, kad pastatas-sandėlys (unikalus Nr. ( - )) ir pastatas-sandėlys (unikalus Nr. ( - )) perėjo D. N. nuosavybėn, nes iš tikrųjų šie pastatai 2013-11-15 Turto pardavimo iš varžytynių akto pagrindu nebuvo parduoti D. N. ir negalėjo pereiti bei neperėjo jo nuosavybėn, kadangi buvo sunaikinti ir išregistruoti (tai patvirtina paties ieškovo pateikto Nekilnojamojo turto registro išrašo 4.1. p., kuriame nurodyta D. N. nuosavybė tik į gyvenamąjį namą (unikalus Nr. ( - )), pastatą-sandėlį (unikalus Nr. ( - )), kitus statinius (unikalus Nr. ( - )). Analogiškai neturi teisinės reikšmės ir ieškovo argumentas, kad po 2013-11-15 Turto pardavimo iš varžytynių akto pagrindu parduotais pastatais esanti žemė buvo perduota valdyti D. N., nes tokio valdymo 2013-11-15 Turto pardavimo iš varžytynių aktu antstolis neperleido. Vadinasi, 2013-11-15 Turto pardavimo iš varžytynių aktas buvo surašytas visiškai tinkamai ir teisėtai. Ieškovo teiginys, kad jis pageidavo įforminti nuosavybę į po pastatais esantį žemės sklypą ir po to parduoti pastatus, kad pardavimo varžytynių metu kaina būtų žymiai didesnė, neturi teisinės reikšmės ir yra deklaratyvaus pobūdžio, nes nelemia 2013-11-15 Turto pardavimo iš varžytynių akto teisėtumo. Ieškovo reikalavimas pripažinti negaliojančiu 2013-11-15 Turto pardavimo iš varžytynių aktą pagal LR CPK 602 str. 1 d. 1, 6 ir 7 p. apskritai yra nepagrįstas, nes neatitinka nė vieno iš ieškovo nurodytų pagrindų: pirma, ieškovas niekaip neįrodė, kad buvo realizuotas jam nepriklausantis turtas; antra, ieškovas nepagrįstai nurodo, kad turtas parduotas už mažesnę, nei turėjo būti nustatyta, kainą, ir kad jis galėjo turtą parduoti didesne kaina, nes antrosiose varžytynėse turtas buvo parduotas netgi už didesnę kainą, nei privalėjo būti parduotas; trečia, ieškovas nepagrįstai nurodo, kad šiuo atveju iš esmės buvo pažeistos suinteresuoto asmens teisės. Ieškovas nepateikė įrodymų, kad ginčijamu 2013-11-15 Turto pardavimo iš varžytynių aktu kaip nors iš esmės būtų pažeistos suinteresuotų asmenų teisės, priešingai, suinteresuotų asmenų (kreditorių) teisės šiuo atveju po turto realizavimo varžytynių būdu gavus skolos ieškojimą yra visiškai įgyvendintos ir patenkintos, o ne pažeistos. Ieškovas nurodo, kad pažeistos jo teisės, nes pastatai buvo varžytynėse parduoti per maža kaina ir jis tariamai galėjo pastatus parduoti didesne kaina. Kadangi jis yra skolininkas, taigi jis yra bylos šalis, ne suinteresuotas asmuo, todėl net jeigu būtų nustatytas tariamas skolininko teisių pažeidimas, tai nebūtų pagrindas pripažinti 2013-11-15 Turto pardavimo iš varžytynių aktą negaliojančiu remiantis suinteresuoto asmens teisių pažeidimu. 2013-11-15 Turto pardavimo iš varžytynių aktas yra visiškai teisėtas, pagrįstas, galiojantis ir jis negali būti panaikintas. Įvertinus, kad minėtas aktas neturi būti pripažintas negaliojančiu, todėl neturi būti tenkinami ir išvestiniai ieškovo reikalavimai taikyti restituciją bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nepagrįstas ir reikalavimas pripažinti antrąsias varžytynes negaliojančiomis, nes ieškovas klaidina teismą nurodydamas, kad pirmosios varžytynės be pagrindo paskelbtos neįvykusiomis. Iš tikrųjų pirmosios varžytynės turėjo būti paskelbtos ir buvo patvarkymu paskelbtos neįvykusiomis, nes jose nedalyvavo nė vienas pirkėjas (LR CPK 717 str. 1 p.), o minėtas antstolio patvarkymas nebuvo nuginčytas ir panaikintas. Galiojant tokiam teisėtam antstolio patvarkymui, akivaizdu, kad įstatymo nustatyta tvarka turėjo būti paskelbtos ir buvo teisėtai paskelbtos antrosios varžytynės (b.l. 37-41).

7Tretieji asmenys BAB bankas „Snoras“, UAB „Šiaulių banko lizingas“, Telšių rajono savivaldybė atsiliepimų į ieškinį nepateikė ir į teismo posėdį neatvyko, į teismo posėdį taip pat neatvyko trečiųjų asmenų AB SEB banko ir UAB REIKALAVIMAS.LT atstovai.

8Teismo posėdžio metu ieškovo A. A. atstovas advokatas Marius Mikalauskas ieškinį palaikė ir prašė jį tenkinti ieškinyje nurodytais motyvais.

9Atsakovo antstolio Vaido Drungilo atstovas advokatas Mauras Urbonavičius teismo posėdžio metu papildomai nurodė, kad ieškovas ginčija varžytinių aktą formaliais pagrindais ir piktnaudžiauja savo procesinėmis teisėmis, ieškovas visiškai nebendradarbiavo su antstoliu ir vengė išieškojimo, prašo ieškinį atmesti kaip neįrodytą ir visiškai nepagrįstą.

10Teismo posėdžio metu atsakovas D. N. nurodė, kad su ieškiniu nesutinka ir prašo jį atmesti, jis turtą nupirko teisėtai, dalyvaudamas elektroninėse varžytinėse, pasiūlė didžiausią kainą. Ieškovo nurodomų ginčo sandėliukų net statiniu negalima pavadinti, iš jų vien supuvusios lentos belikę. Po varžytinių jis pats darė žemės projektus, susiformavo sklypą ir išsipirko žemę. Taip pat pasijungė elektrą, nes buvo atjungta už skolas. Už skolas atjungtas vandentiekis, kanalizacijos iš viso nėra. Nėra įvestų dujų. Sklypas buvo labai apleistas, žolė nepjauta, medžiai išgriuvę. Namo perdanga vienoje pusėje įgriuvusi, į vidų bėga vanduo, mano, kad turto vertė turėjo būti dar mažesnė.

11Liudytojas A. Ž. paaiškino, kad dirba VĮ Registrų centro Telšių filialo pavaduotoju, dėl ginčo pastatų – sandėlio, unikalus Nr. ( - ), ir sandėlio, unikalus Nr. ( - ), pažymėjo, kad šių pastatų teisinės registracijos niekada nėra buvę, dar 1971 m. buvo fiksuotas savavališkos statybos faktas, o 1985 m. tie pastatai išbraukti iš inventorizacinės bylos. 2013 m. buvo darytas kadastro duomenų patikslinimas ir tie pastatai nebuvo rasti. Kadangi šių statinių teisinės registracijos niekada nebuvo, užteko paprasto prašymo ir statiniai buvo išregistruoti.

12Ieškinys atmestinas.

13Iš civilinės bylos, vykdomųjų bylų medžiagos, šalių ir jų atstovų paaiškinimų nustatyta, kad antstolio Vaido Drungilo žinioje yra 5 vykdomosios bylos dėl skolų išieškojimo iš skolininko A. A.: vykdomoji byla Nr.0047/10/02548 dėl 14119,99 Lt skolos ir 5 procentų metinių palūkanų išieškojimo išieškotojo BAB bankas „Snoras“ naudai; vykdomoji byla Nr. 0047/10/02431 dėl 4438,25 Lt skolos ir 5 procentų palūkanų išieškojimo išieškotojo UAB „Šiaulių banko lizingas“ naudai; vykdomoji byla Nr. 0047/11/01039 dėl 23265,74 Lt skolos ir 5 procentų palūkanų išieškojimo išieškotojo AB SEB banko naudai; vykdomoji byla Nr.0047/12/01997 dėl 1222,40 Lt skolos ir 5 procentų palūkanų išieškojimo išieškotojo UAB REIKALAVIMAS.LT naudai; vykdomoji byla Nr.0047/13/02165 dėl 412,51 Lt skolos išieškojimo išieškotojos Telšių rajono savivaldybės naudai. Vykdomojoje byloje Nr.0047/10/02548, vykdydamas išieškotojo AB bankas „Snoras“ pateiktą Telšių rajono apylinkės teismo 2010-11-08 išduotą vykdomąjį raštą Nr. 2-1943-339/2010, antstolis 2010-12-03 areštavo skolininkui A. A. priklausantį gyvenamąjį namą, unikalus Nr. ( - ), sandėlį, unikalus Nr. ( - ), kiemo statinius, unikalus Nr. ( - ), turtinę teisę į žemės sklypą (vykd. b. Nr.0047/10/02548, b.l. 4, 41). 2013-01-21 patvarkymu minėtoje vykdomojoje byloje buvo paskirta ekspertizė areštuoto turto vertei nustatyti, ekspertizę pavedant atlikti V. D. turto vertinimo agentūrai (vykd. b. Nr.0047/10/02548, b.l. 63). 2013-02-11 turto vertintojas V. D. pateiktoje A. A. priklausančių statinių, esančių ( - ), rinkos vertės nustatymo ataskaitoje nurodyta, kad gyvenamojo namo, unikalus Nr. ( - ), rinkos vertė - 53000 Lt, sandėlio, unikalus Nr. ( - ), - 6000 Lt, kiemo statinių, unikalus Nr. ( - ), - 1000 Lt, bendra vertinto turto rinkos vertė – 60000 Lt (vykd. b. Nr.0047/10/02548, b.l. 65-71). 2013-03-19 antstolio patvarkymu areštuotas turtas buvo įkainotas 75000 Lt (vykd. b. Nr.0047/10/02548, b.l. 95). Nuo 2013-05-14 iki 2013-05-21 buvo paskelbtos skolininkui priklausančio turto, adresu ( - ), pirmosios varžytynės, nustatyta pradinė turto pardavimo kaina – 60000 Lt (vykd. b. Nr.0047/10/02548, b.l. 101). 2013-05-22 patvarkymu varžytynės pripažintos neįvykusiomis, kadangi nedalyvavo nė vienas pirkėjas (vykd. b. Nr.0047/10/02548, b.l. 108, 109). 2013-10-21 paskelbta skolininko A. A. paieška, 2013-10-23 Telšių rajono apylinkės teismo nutartimi išieškotojo BAB banko „Snoras“ prašymu minėtojo vykdomojoje byloje skolininko kuratore paskirta advokatė Irena Sinkevičienė (vykd. b. Nr.0047/10/02548, b.l. 123, 131). Nuo 2013-10-29 iki 2013-11-05 buvo paskelbtos antrosios areštuoto turto varžytynės, nustatyta pradinė pardavimo iš varžytynių kaina – 45000 Lt (vykd. b. Nr.0047/10/02548, b.l. 111). 2013-11-05 antrųjų varžytinių metu nurodytas nekilnojamasis turtas buvo parduotas už 49250 Lt D. N. (vykd. b. Nr.0047/10/02548, b.l. 135, 136). 2013-11-15 buvo surašytas turto pardavimo iš varžytinių aktas Nr.0047/10/02548-15490-B1099 (vykd. b. Nr.0047/10/02548, b.l. 139).

14Ieškovas iš esmės ieškinį grindžia tuo, kad antstolis V. Drungilas neteisingai įvertino ir per pigiai iš varžytynių realizavo ieškovo turtą, varžytinių akto turinys surašytas netinkamai, kadangi varžytinių metu realizuotas ieškovui priklausantis, bet neįvertintas ir į varžytinių aktą neįtrauktas turtas, be to, areštuojant turtą, nustatant jo vertę, vykdant varžytines buvo padaryti procesiniai pažeidimai, antstolis jo neinformavo apie atliekamus vykdymo veiksmus.

15Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamoje praktikoje laikomasi nuoseklios pozicijos, kad areštuoto turto įkainojimas yra ypač svarbi parduodamo iš varžytynių turto proceso stadija. Teisingas, įstatymo reikalavimus atitinkantis skolininko turto įkainojimas – visų pirma antstolio pareiga, kurią vykdyti jis privalo nepaisant to, kaip vykdymo proceso šalys naudojasi savo procesinėmis teisėmis. Įstatymas antstoliui nustato pareigą ir suteikia galimybių taip įkainoti areštuotą turtą, kad įkainojimas atitiktų galimas realias rinkos kainas ir optimaliai tenkintų tiek išieškotojo, tiek skolininko interesus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007-05-28 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-211/2007; 2008-12-16 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-604/2008; 2010-11-02 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-430/2010; kt.).

16Neteisingas turto įkainojimas ir jo pardavimas iš varžytynių mažesne nei vidutinė rinkos kaina sudaro prielaidas spręsti dėl turto pardavimo iš varžytynių akto pripažinimo negaliojančiu. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad aktas gali būti pripažintas negaliojančiu tik remiantis specialiaisiais – CPK 602 straipsnyje – įtvirtintais pagrindais. Kartu pažymėta, kad CPK 602 straipsnio nustatytus akto pripažinimo negaliojančiu pagrindus būtina aiškinti ir taikyti kartu su kitomis CPK nuostatomis. Bylose, kuriose sprendžiami turto pardavimo iš varžytynių akto negaliojimo dėl neteisingo turto įkainojimo klausimai, CPK 602 straipsnio 6 punktas dėl turto pardavimo kainos taikytinas ne tik su CPK 713 straipsnio 4 dalies, 718 straipsnio ir 722 straipsnio 1 dalies nuostatomis, bet ir atsižvelgiant į CPK 681 straipsnyje nustatytą areštuojamo turto įkainojimo procedūrą. CPK 602 straipsnio 6 punkte nustatyto pagrindo konstatavimas ir varžytynių akto pripažinimas negaliojančiu galimas tada, kai turto pardavimo iš varžytynių kaina yra esmingai mažesnė už kainą, kuri turėjo būti nustatyta pagal įstatymą, gauta už turtą suma neproporcinga to turto rinkos vertei ir taip neproporcingai apribojamos skolininko nuosavybės teises. Tai, ar kaina yra ,,esmingai mažesnė“, taip pat kitos pirmiau nurodytos reikšmingos aplinkybės turėtų būti nustatomos įvertinus konkrečios bylos duomenis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2009-04-23 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-90/2009; 2011-05-13 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-251/2011; 2012-03-29 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-121/2012; kt.).

17Ieškovas teigia, kad nežinojo apie areštuotą savo turtą, taip pat nežinojo apie pastatų vertei nustatyti antstolio paskirtą ekspertizę, nes antstolis jam apie tai nepranešė, su ekspertizės išvada nesupažindino, turto vertinimo metu ieškovo Lietuvoje nebuvo, jis gyveno Anglijoje, ieškovas nebuvo tinkamai informuojamas apie vykdymo procesą.

18Šie ieškovo teiginiai atmestini kaip visiškai nepagrįsti. Pirmiausia pažymėtina, kad pats ieškovas pripažįsta žinojęs apie savo įsiskolinimus kreditoriams ir apie tai, kad iš jo vykdomas išieškojimas. Ieškovas teigia, kad išvyko iš Lietuvos 2011 m. sausio mėn., tačiau vykdomoji byla Nr. 0047/10/02431 pradėta vykdyti 2010-10-11, o vykdomoji byla Nr.0047/10/02548 – 2010-11-27. 2010-11-03 ir 2010-11-17 duomenimis A. A. savo gyvenamąją vietą buvo deklaravęs adresu ( - ), ir būtent šiuo adresu antstolis ieškovui ir siuntė procesinius dokumentus, tačiau korespondencija grįždavo neįteikta (vykd. b. Nr. 0047/10/02431, b.l. 2, 43; vykd. b. Nr.0047/10/02548, b.l. 3, 9, 44-56). Skolininkui A. A. priklausantis turtas buvo areštuotas 2010-12-03, t.y. A. A. dar gyvenant Lietuvoje, turto arešto aktas išsiųstas tuo pačiu jo deklaruotu gyvenamosios vietos adresu (vykd. b. Nr.0047/10/02548, b.l. 40, 41).

19Pažymėtina, kad skolininkas turi teisę dalyvauti pats ar per savo atstovus atliekant vykdymo veiksmus, susipažinti su visa vykdomosios bylos medžiaga, išskyrus dokumentus, su kuriais supažindinimas trukdo vykdyti išieškojimą, gauti pažymas apie vykdymo eigą, ginčyti turto priklausomybe ir jo įkainojimą, apskųsti antstolio veiksmus, reikšti prašymus, nušalinimus, sudaryti taikos sutartis bei kitas CPK numatytas teises (CPK 643 str.), pvz. pareikšti nuomonę dėl skolininko turto įkainojimo ir prieštarauti antstolio atliktam įkainojimui (CPK 681 str. 1 d.), iki varžytynių pradžios gali pats arba pavesti kitiems asmenims surasti ir pasiūlyti antstoliui iš varžytynių parduodamo turto pirkėją (CPK 704 str. 1 ir 3 d.). Skolininkas vykdymo procese turi ir pareigų, viena iš kurių yra aktyviai domėtis vykdymo eiga (CPK 644 str. 4 p.). Šios pareigos įgyvendinimas traktuotinas kaip skolininko galimybė laiku ir tinkamai įgyvendinti savo teises, kadangi tokiu būdu skolininkas visada žino, kokie vykdymo veiksmai yra atliekami vykdomojoje byloje ir kokios galimos šių veiksmų teisinės pasekmės. Ieškovui įgyvendinti visas savo teises faktiškai nebuvo kliūčių jau nuo pat išieškojimo proceso pradžios, tačiau pats ieškovas elgėsi pasyviai, nevykdė savo kaip skolininko pareigų, nepranešė antstoliui apie savo gyvenamosios vietos pasikeitimą (CPK 644 str. 2 p., 4 p.). Tai, kad ieškovas išvyko iš Lietuvos, jokiu būdu neatleidžia jo nuo pareigos aktyviai domėtis vykdymo eiga, bendradarbiauti su antstoliu. Ieškovui nevykdant šios pareigos, antstolis buvo paskelbęs skolininko paiešką, laikantis įstatymo reikalavimų išieškotojo prašymu buvo paskirtas skolininko kuratorius (vykd. b. Nr.0047/12/01997, b.l. 55-57, vykd. b. Nr.0047/10/02548, b.l. 123, 124-131, 133-134).

20Nepagrįsti ir ieškovo argumentai dėl neteisingo varžytinėse realizuoto turto įkainojimo. LR CPK 681 straipsnyje nustatytose areštuoto skolininko turto įkainojimo taisyklėse nurodyta, kad areštuodamas skolininko turtą, antstolis ji įkainoja rinkos kainomis, atsižvelgdamas i turto nusidėvėjimą bei į arešto metu dalyvaujančių išieškotojo ir skolininko nuomones; jeigu skolininkas ar išieškotojas prieštarauja antstolio atliktam įkainojimui arba jei antstoliui kyla abejonių dėl turto vertės, antstolis turto vertei nustatyti skiria ekspertizę. Nagrinėjamu atveju iš bylos duomenų matyti, jog antstolis, siekdamas nustatyti ieškovo nekilnojamojo turto rinkos kainą, turto vertei nustatyti paskyrė ekspertizę (vykd. b. Nr.0047/10/02548, b.l. 63). Turto vertinimą atlikęs V. D. (kvalifikacijos pažymėjimas Nr. A000306) 2013-02-11 turto rinkos vertės ataskaitos išvadoje nurodė, kad ieškovo nekilnojamojo turto rinkos vertė turto vertinimo dieną 2013-01-25 buvo 60000 Lt (vykd. b. Nr.0047/10/02548, b.l. 65-71). Turto vertintojui nustačius turto rinkos vertę 60000 Lt, atsirado pagrindas ir pareiga įvertinti ieškovo turtą ne mažesne nei turto vertintojo nustatyta verte. Remdamasis minėta išvada, antstolis 2013-03-19 patvarkymu areštuotą turtą įkainojo 75000 Lt (vykd. b. Nr.0047/10/02548, b.l. 95). Šis antstolio patvarkymas, taip pat pranešimas apie varžytines ieškovui buvo išsiųstas paieškos metu nustatytu jo gyvenamosios vietos adresu ( - ), UK (vykd. b. Nr.0047/10/02548, b.l. 95, 99). Be to, minėti dokumentai buvo išsiųsti ir ieškovo elektroninio pašto adresu ( - )@yahoo.com.uk, su ieškovu taip pat buvo bendrauta telefonu Nr.+( - ) (vykd. b. Nr.0047/10/02548, b.l. 106a, 107). Teismas neturi pagrindo abejoti antstolio padėjėjos E. J. 2013-05-03 pažymoje nurodytų duomenų teisingumu. Įvertinus šiuos duomenis, teismas daro išvadą, kad ieškovui buvo žinoma apie jo areštuoto turto įkainojimą ir būsimas varžytines. Ieškovas, teigiantis, jog turtas parduotas už per mažą kainą, neginčijo turto įkainojimo, kaip tai numato skolininko teisės (CPK 643 str. 4p.), jis galėjo apskųsti antstolio veiksmus (CPK 643 str. 5p.), tačiau savo teisėmis nesinaudojo, elgėsi pasyviai, ieškovo teiginiai, neva, jis iš antstolio negavęs jokių dokumentų apie vykdymo procesą yra deklaratyvaus pobūdžio. Ieškovas tik 2013 m. spalio mėn. elektroniniu paštu parašė antstoliui ir Telšių rajono apylinkės teismui apie nesutikimą su varžytinėse parduodamo turto verte ir norą pačiam parduoti turtą (b.l. 10, 11), tačiau jokių veiksmų nesiėmė, motyvuotų prieštaravimų ar prašymų dėl turto vertės nustatymo nepateikė, antstolio veiksmų neskundė, neprašė sustabdyti varžytines, nepasiūlė savo pirkėjo. Pažymėtina, kad minėti laiškai išsiųsti iš to paties ieškovo elektroninio pašto, kuriuo antstolis jam siuntė procesinius dokumentus, todėl ši aplinkybė tik patvirtina teismo išvadas, kad ieškovas neabejotinai žinojo apie antstolio atliekamus vykdymo veiksmus.

21Teismas sutinka su atsakovų atsikirtimais, kad ieškovo nurodyta 2009-11-19 masinio vertinimo būdu nustatyta nekilnojamojo turto vertė visiškai neatitinka realijų ir kad konkretus turto įvertinimas šiuo atveju turi prioritetą prieš VĮ Registrų centro masinio vertinimo būdu nustatytą turto vertę. Kad varžytinių metu esamo turto būklė buvo prasta bei pastatui iš esmės reikėjo renovacijos, patvirtina ir antstolio V. Drungilo į bylą pateikti įrodymai (b.l. 69-84). Atkreiptinas dėmesys, kad net ir bylos nagrinėjimo metu ieškovas nepateikė įrodymų, kad buvo reali galimybė jam priklausiusį turtą parduoti brangiau, neprašė skirti ekspertizės.

22Ieškovo teiginiai, kad varžytinių metu realizuotas ieškovui priklausantis, bet neįvertintas ir į varžytinių aktą neįtrauktas turtas – sandėlis, unikalus Nr. ( - ), ir sandėlis, unikalus Nr. ( - ), taip pat atmestini kaip nepagrįsti. Teismo posėdžio metu liudytojas A. Ž. patvirtino, kad šių pastatų teisinės registracijos nėra buvę, šie statiniai buvo pastatyti savavališkai ir ieškovui A. A. nuosavybės teise niekada nebuvo įregistruoti. Šių statinių savavališkos statybos ir teisinės registracijos nebuvimo faktą patvirtina ir byloje esantys rašytiniai įrodymai (b.l. 85, pastaba: teismo posėdžio metu teismui pateiktame apžiūrėti šio dokumento originale aiškiai matyti spaudo žyma „SAVAVALIŠKA STATYBA“), taip pat vykdomojoje byloje Nr.0047/10/02548 esantis VĮ Registrų centro Telšių filialo 2013-03-06 raštas (vykd. b. Nr.0047/10/02548, b.l. 95).

23Ieškovo išdėstyti argumentai dėl po pastatais esančios žemės valdymo perdavimo atsakovui taip pat atmestini. Pažymėtina, kad nei pirmųjų, nei antrųjų varžytinių metu nebuvo pardavinėjamas po pastatais esantis žemės sklypas ar turtinė teisė į jį. D. N., iš varžytinių įsigijęs ginčo statinius, ėmėsi aktyvių veiksmų ir iš valstybės įsigijo minėtą žemės sklypą (b.l. 95-99). Ieškovas, priešingai, tik deklaravo savo norą įforminti nuosavybę į šį žemės sklypą, tačiau jokių realių veiksmų nesiėmė.

24Ieškinyje nurodyti teiginiai, kad antrosios varžytinės negalėjo būti paskelbtos, jos yra neteisėtos, nes visas turtas turėjo būti parduotas per pirmąsias varžytines, kurios be pagrindo buvo paskelbtos neįvykusiomis, apskritai yra nesuprantami. Pirmosiose varžytinėse nepanorus dalyvauti nė vienam pirkėjui, objektyviai nebuvo galimybės parduoti turtą, todėl antstolis visiškai pagrįstai šias varžytines paskelbė neįvykusiomis (CPK 717 str. 1 p.).

25Vykdymo procese tiek išieškotojui, tiek skolininkui keliama pareiga būti aktyviems ir patiems domėtis vykdymo eiga ir sąžiningai naudotis įstatymo suteiktomis teisėmis bei pareigomis, skolininkas ar jo atstovas privalo bendradarbiauti su antstoliu ir aktyviai padėti jam greitai ir tinkamai įvykdyti sprendimą. Nėra ginčo, kad teisingas, įstatymo reikalavimus atitinkantis skolininko turto įkainojimas – antstolio pareiga, nuo kurios tinkamo vykdymo priklauso išieškotojo reikalavimų patenkinimas kuo didesne apimtimi per kuo trumpesnį laiką, sukeliant kiek galima mažesnių neigiamų padarinių skolininkui, tačiau, skirtingai nei teigia ieškovas, šioje byloje nėra pagrindo abejonėms dėl turto įvertinimo, o tuo pačiu ir kainos varžytynėse (tiek pirmose, tiek antrose) pagrįstumo, varžytynių teisėtumo. Ieškovo turtas buvo įvertintas ir realizuotas laikantis teisės aktuose nustatytos tvarkos ir reikalavimų. Teismas, įvertinęs nustatytas faktines aplinkybes ir ištirtus įrodymus, atsižvelgdamas į aukščiau išdėstytus argumentus, daro išvadą, kad ieškovo ieškinys yra nepagrįstas ir neįrodytas, todėl atmestinas.

26Atmetus ieškinį, ieškovui jo turėtos bylinėjimosi išlaidos nepriteistinos, o atsakovui D. N. iš ieškovo priteistina 290 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti (CPK 93 str. 1 d.). Atsakovas antstolis V. Drungilas atsiliepime į ieškinį pareiškė prašymą priteisti bylinėjimosi išlaidas, jo su atstovu advokatu M. U. 2014-10-02 sudarytoje teisinių paslaugų sutartyje yra susitarta dėl atstovo užmokesčio – 3000 Lt (b.l. 23-25, 68), tačiau atsižvelgiant į tai, kad į bylą nėra pateikta įrodymų apie realias antstolio apmokėtas atstovavimo išlaidas (nepateikti išlaidų dydį patvirtinantys įrodymai), šių išlaidų priteisimo antstoliui V. Drungilui klausimas nespręstinas.

27Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 263, 264, 265, 268, 270, 279 straipsniais, teismas

Nutarė

28ieškinį atmesti.

29Priteisti iš ieškovo A. A. 290 Eur bylinėjimosi išlaidų atsakovui D. N.

30Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Šiaulių apygardos teismui per Telšių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Telšių rajono apylinkės teismo teisėja Kristina Sušinskaitė,... 2. ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas pripažinti negaliojančiu... 3. Atsakovas antstolis Vaidas Drungilas su pareikštu ieškiniu nesutinka, prašo... 4. Atsakovas D. N. su pareikštu ieškiniu nesutinka, prašo jį atmesti ir... 5. Trečiasis asmuo AB SEB bankas atsiliepime į ieškinį nurodė, kad sprendimą... 6. Trečiasis asmuo UAB REIKALAVIMAS.LT su pareikštu ieškiniu nesutinka, prašo... 7. Tretieji asmenys BAB bankas „Snoras“, UAB „Šiaulių banko lizingas“,... 8. Teismo posėdžio metu ieškovo A. A. atstovas advokatas Marius Mikalauskas... 9. Atsakovo antstolio Vaido Drungilo atstovas advokatas Mauras Urbonavičius... 10. Teismo posėdžio metu atsakovas D. N. nurodė, kad su ieškiniu nesutinka ir... 11. Liudytojas A. Ž. paaiškino, kad dirba VĮ Registrų centro Telšių filialo... 12. Ieškinys atmestinas.... 13. Iš civilinės bylos, vykdomųjų bylų medžiagos, šalių ir jų atstovų... 14. Ieškovas iš esmės ieškinį grindžia tuo, kad antstolis V. Drungilas... 15. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamoje praktikoje laikomasi nuoseklios... 16. Neteisingas turto įkainojimas ir jo pardavimas iš varžytynių mažesne nei... 17. Ieškovas teigia, kad nežinojo apie areštuotą savo turtą, taip pat... 18. Šie ieškovo teiginiai atmestini kaip visiškai nepagrįsti. Pirmiausia... 19. Pažymėtina, kad skolininkas turi teisę dalyvauti pats ar per savo atstovus... 20. Nepagrįsti ir ieškovo argumentai dėl neteisingo varžytinėse realizuoto... 21. Teismas sutinka su atsakovų atsikirtimais, kad ieškovo nurodyta 2009-11-19... 22. Ieškovo teiginiai, kad varžytinių metu realizuotas ieškovui priklausantis,... 23. Ieškovo išdėstyti argumentai dėl po pastatais esančios žemės valdymo... 24. Ieškinyje nurodyti teiginiai, kad antrosios varžytinės negalėjo būti... 25. Vykdymo procese tiek išieškotojui, tiek skolininkui keliama pareiga būti... 26. Atmetus ieškinį, ieškovui jo turėtos bylinėjimosi išlaidos... 27. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 263, 264,... 28. ieškinį atmesti.... 29. Priteisti iš ieškovo A. A. 290 Eur bylinėjimosi išlaidų atsakovui D. N.... 30. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliaciniu...