Byla e2-6312-769/2016
Dėl skolos priteisimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Rasa Augustė, rašytinio proceso tvarka civilinėje byloje pagal ieškovės UAB „4finance“ ieškinį atsakovui A. G. (A. G.) dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydama priteisti iš atsakovo 831,00 Eur (2869,28 Lt) skolos, kurią sudaro 579,24 Eur (2000 Lt) negrąžinta paskolos suma ir 251,76 Eur (869,28 Lt) palūkanų suma, 5 procentų dydžio palūkanas nuo priteistos sumos už laikotarpį nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškovė prašo priimti sprendimą už akių, jei atsakovas nepateiks atsiliepimo į ieškinį.

3Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti tinkamai (CPK 130 str.), tačiau per teismo nustatytą terminą atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateikė, todėl esant ieškovės prašymui, priimtinas sprendimas už akių (LR CPK 123 str., 142 straipsnio 4 dalis).

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų dokumentų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą. Atlikus formalų pateiktų įrodymų vertinimą nustatyta, kad 2012-08-18 šalys sudarė Vartojimo kredito sutartį Nr. ( - ), pagal kurią ieškovė atsakovui suteikė 579,24 Eur (2000 Lt) sumos kreditą 1 mėnesiui. Pagal Sutartį atsakovas įsipareigojo grąžinti kreditą iki 2012-09-18. Atsakovas tinkamai nevykdė prievolės grąžinti paimto kredito Sutartyje numatyta tvarka ir terminais, ieškovė vienašališkai nutraukė sutartį, atsakovas liko skolingas ieškovei 579,24 Eur kredito.

6Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, nustatytu terminu pagal sutarties ar įstatymo reikalavimus, o jei tokių nurodymų nėra, vadovaujantis protingumo kriterijais (LR CK 6.38 str.). Duomenų, kad atsakovas būtų įvykdęs prievolę ar pareiškęs ieškovei pretenzijas dėl skolos priskaičiavimo, nėra. Esant nustatytoms aplinkybėms, ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovo 579,24 Eur negrąžinto kredito, kaip pagrįstas, tenkintinas.

7Ieškovė taip prašo priteisti iš atsakovo 251,76 Eur (869,28 Lt) palūkanų, nurodydama, kad priteistinų palūkanų sumą sudaro fiksuota palūkanų suma – 55,53 Eur (191,73 Lt) už laikotarpį nuo 2012-08-18 iki 2012-11-08 taikant sutartyje nustatytą 115,04 procentų palūkanų normą bei 196,23 Eur (677,54 Lt) palūkanos po kredito grąžinimo termino, paskaičiuotas už laikotarpį nuo 2012-11-09 iki 2013-01 (ieškovė nenurodė palūkanų skaičiavimo pabaigos dienos) taikant bendrą vartojimo kredito kainos metinė normą – 200,00 procentų. Prašymas dėl palūkanų priteisimo tenkintinas iš dalies.

8Ieškovė ir atsakovas susitarė dėl kredito, išduoto vienam mėnesiui, kainos,-55,53 Eur ( kaip nurodyta Sutarties specialiosiose sąlygose). Atsakovas už naudojimąsi kreditu nesumokėjo sutartų 115,04 proc. palūkanų, todėl 55,53 Eur palūkanų ( kredito mokestis) iš atsakovo priteistinas. Pažymėtina, kad ieškovė neteisingai ieškinyje nurodė, jog 55,53 Eur palūkanos, taikant 115,04 proc. metinę palūkanų normą, yra paskaičiuotos už beveik tris mėnesius.

9Ieškovė prašo priteisti iš atsakovo ir 196,23 Eur palūkanų už vėlavimą grąžinti paskolą, taikant bendrą vartojimo kredito kainos metinę normą – 200,00 procentų. Pažymėtina, kad teismas neturi galimybės patikrinti paskaičiuotų palūkanų sumos teisingumo, nes ieškovė nenurodė palūkanų skaičiavimo pabaigos dienos ( nuo 2012-11-09 iki 2013-01). Šioje dalyje ieškinys tenkintinas iš dalies. Ieškovę ir atsakovą sieja teisiniai santykiai, atsiradę iš jų sudarytų Vartojimo kredito sutarčių. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad valstybė gina vartotojo interesus. Tiek Europos Sąjungos, tiek ir nacionaliniai teisės aktai įtvirtina padidintą vartotojo teisių apsaugą ir numato, jog vartojimo sutartims, be bendrųjų sutarčių teisės normų, taip pat taikomos specialios normos, užtikrinančios didesnę vartotojo teisių apsaugą. Būtinybę užtikrinti vartotojo, kaip silpnesniosios sutarties šalies, teisių ir teisėtų interesų apsaugą savo praktikoje ne kartą yra akcentavęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, konstatuodamas, kad su vartotojų teisių apsauga susijusiuose ginčuose neretai peržengiamos privačių santykių ribos, o vartotojų teisių gynimas vertintinas kaip viešasis interesas, svarbus ne tik pačiam vartotojui, bet ir didelei visuomenės daliai. Todėl teismas turi pareigą vartojimo sutarčių sąlygų atitiktį sąžiningumo kriterijams vertinti ex officio, o vartotojų teisių bylų specifika lemia teismo pareigą būti aktyviam procese, vartojimo sutarties šalis vertinant kaip nelygiavertes ir vartotoją laikant silpnesniąja šalimi, o jo teisių apsaugai taikant specialų vartotojo teisių gynimo mechanizmą, kurio vienas iš aspektų yra tas, kad vartotojas nesaistomas vartojimo sutartyje įtvirtintų nesąžiningų sąlygų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėse bylose Nr.3K-3-536/2008; Nr.3K-3-502/2009; Nr.3K-3-397/2011). Teismo pareiga ex officio įvertinti vartojimo sutarties sąlygas sąžiningumo aspektu turi būti vykdoma visuotinai, nepriklausomai nuo to, kokią teisminę procedūrą taikant priimamas su tokių sąlygų vertinimu susijęs procesinis sprendimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-272/2011). CK 6.874 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad tais atvejais, kai paskolos gavėjas pažeidžia prievolę laiku grąžinti paskolą, jis privalo mokėti paskolos davėjui CK 6.210 straipsnyje nustatytas palūkanas arba sutartines palūkanas nuo tos dienos, kurią paskolos suma turėjo būti grąžinta iki jos grąžinimo dienos, neatsižvelgiant į palūkanų, nustatytų CK 6.37 straipsnyje, mokėjimą, jeigu paskolos sutartyje nenustatyta ko kita. Šios palūkanos kompensuoja minimalius kreditoriaus nuostolius dėl tolesnio naudojimosi pinigais po sutarties įvykdymo termino praleidimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. rugsėjo 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-751/2003, 2004 m. kovo 3 d nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-161/2004, 2005 m. rugsėjo 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-434/2005, 2007 m. birželio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-298/2007). Tačiau kreditorius gali nesąžiningai nustatyti neprotingai dideles palūkanas, ir iš to pasipelnyti, todėl teismas turi vertinti, ar susitarimas dėl palūkanų dydžio nepažeidžia iš esmės šalių interesų pusiausvyros, ar jis neprieštarauja sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-908/2001). Kaip nutartyse ne kartą yra konstatavęs Lietuvos apeliacinis teismas, palūkanoms mutatis mutandis taikomos CK 6.73 straipsnio 2 dalies ir 6.258 straipsnio 3 dalies normos, leidžiančios teismui mažinti akivaizdžiai per dideles netesybas (nutartys civilinėse bylose Nr. 2A-174/2005; Nr. 2A-325/2007; Nr. 2A-131/2012), todėl teismas turi teisę sumažinti ir šalių susitarimu nustatytas palūkanas, kurios yra neprotingai didelės ir pažeidžia sąžiningumo ir teisingumo principus.

10Pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 21 straipsnyje numatyta, jog bendra vartojimo kredito kaina turi būti protinga, pagrįsta, atitikti sąžiningos verslo praktikos reikalavimus ir nepažeisti vartojimo kredito gavėjo ir vartojimo kredito davėjo interesų pusiausvyros. Ieškovė prašo priteisti 196,23 Eur palūkanas po kredito grąžinimo termino, paskaičiuotas už laikotarpį nuo 2012-11-09 iki 2013-01 (už du mėnesius) taikant bendrą vartojimo kredito kainos metinė normą – 200,00 procentų. Įvertinus ieškovės paskaičiavimus, taikytą palūkanų normą, palūkanų sumą,- už 2 mėnesius paskaičiuotos palūkanos sudaro beveik pusę viso kredito, laikytina, jog paskaičiuota palūkanų suma yra neprotingai didelė, esant paskaičiuotai tokiai didelei palūkanų sumai palūkanų mokėjimo funkcija transformuojasi į kreditoriaus pasipelnymą lupikaujant,- taip įgyvendinama kreditoriaus teisė į mokėjimo palūkanas prieštarauja šios subjektinės teisės paskirčiai, geriems verslo papročiams ir visuomenės moralės principams, pagal kuriuos pelnymasis iš skolininko nemokumo yra tradiciškai smerkiami. Atsižvelgdamas į konkrečios bylos aplinkybes ir remdamasis CK 1.5 straipsniu, 6.73 straipsnio 2 dalimi ir 6.258 straipsnio 3 dalimi teismas turi teisę mažinti pagal sutartį nustatytas palūkanas, todėl palūkanų dydis mažintinas dviem trečdaliais,- iki 65,00 Eur.

11CK 6.37 str. 2 d. yra numatyta skolininko pareiga mokėti palūkanas už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, todėl ieškovės prašymu iš atsakovo priteistinos įstatymo nustatytos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistiną skolą nuo bylos iškėlimo teisme, t.y. 2016-04-12, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (LR CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. l d.).

12Iš dalies tenkinus ieškinį iš atsakovo ieškovei priteistinos rašytiniais įrodymais pagrįstos bylinėjimosi išlaidos, proporcingai patenkintų reikalavimų daliai, t.y. laikant, kad patenkinta apie 80 procentų ieškinio reikalavimų, iš atsakovo ieškovei priteistina 15,00 Eur žyminio mokesčio.

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 285, 286 straipsniais, teismas

Nutarė

14ieškinį tenkinti iš dalies.

15Priteisti ieškovei UAB „4finance“, į. k. 301881644, buveinė ( - ), iš atsakovo A. G. (A. G.), a. k. ( - ) 579,24 Eur (penkis šimtus septyniasdešimt devynis Eur 24 ct) skolos, 55,53 Eur ( penkiasdešimt penki eurai 53 ct) kredito kainos, 65,00 Eur (šešiasdešimt penki eurai) palūkanų, 5 procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2016-04-12 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 15,00 (penkiolika Eur ) bylinėjimosi išlaidas.

16Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

17Atsakovas šio sprendimo negali skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per dvidešimt dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Klaipėdos miesto apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

18Ieškovė per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai