Byla e2A-863-302/2019
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimo panaikinimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Rasos Gudžiūnienės, Romualdos Janovičienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Kazio Kailiūno,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą atsakovės akcinės bendrovės ,,Kauno energija“ apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2019 m. balandžio 4 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės ,,Energijos taupymo centras“ ieškinį atsakovei akcinei bendrovei „Kauno energija“, išvadą teikianti institucija Viešųjų pirkimų tarnyba, dėl perkančiosios organizacijos sprendimo panaikinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51.

6Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „Energijos taupymo centras“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama:

71.1.

8Panaikinti 2018 m. rugsėjo 13 d. atsakovės AB „Kauno energija“ rašte Nr. 20-2696 nurodytą sprendimą nutraukti Pirkimą I ir II Pirkimo objekto dalyse;

91.2.

10Tuo atveju, jeigu nebus panaikintas 2018 m. rugsėjo 13 d. atsakovės AB „Kauno energija“ rašte Nr. 20-2696 nurodytas sprendimas nutraukti Pirkimą dėl I ir II Pirkimo objekto dalių, priteisti iš atsakovės 775 038,83 Eur dydžio žalą.

112.

12Ieškovė nurodė, kad atsakovė AB „Kauno energija“ 2018 m. kovo 28 d. Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) paskelbė pirkimą „Kauno miesto 1T ir 5T magistralių rekonstravimo darbai“ (pirkimo Nr. 373628) (toliau – Pirkimas). Ieškovė UAB „Energijos taupymo centras“ Pirkime dėl I ir II Pirkimo objekto dalių pateikė pasiūlymus.

133.

14Atsakovė 2018 m. birželio 4 d. kreipėsi į ieškovę, kaip numatomą paskelbti laimėtoją, kurios pasiūlymas yra ekonomiškai naudingiausias, dėl turimą kvalifikaciją pagrindžiančių dokumentų pateikimo. Pateikus prašomus dokumentus, atsakovė 2018 m. birželio 28 d. kreipėsi į ieškovę dėl kvalifikacijos patikslinimo. 2018 m. liepos 11 d. raštu Nr. 17A ieškovė pateikė kvalifikacijos patikslinimą ir informaciją apie naują numatomą sutarties vykdymui pasitelkti subtiekėją – AB „Montuotojas“.

154.

162018 m. rugpjūčio 31 d. pranešimu Nr. 6484182 atsakovė informavo apie sprendimą atmesti ieškovės pasiūlymus, pateiktus I ir II pirkimo objekto dalyse, nurodydama, kad pateiktuose pasiūlymuose nebuvo informacijos, jog ieškovė, siekdama atitikti Pirkimo sąlygų 17 priedo II dalies 4 punkto keliamus reikalavimus dėl suvirinimo siūlų kokybės kontrolės, remsis kitų ūkio subjektų pajėgumais ir tik kvalifikacijos dokumentų vertinimo etape pasitelkė subtiekėją AB „Montuotojas“, kurio nebuvo nurodžiusi pasiūlymuose. Atsakovė, vertindama, kad kvalifikacijos vertinimo etape negalima pasitelkti naujų subtiekėjų, ieškovės pasiūlymus, pateiktus I ir II pirkimo objekto dalyse, atmetė dėl tiekėjo neatitikimo keliamiems kvalifikaciniams reikalavimams. Taip pat atsakovė pažymėjo, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo (toliau – PĮ) 41 straipsnio 2 dalies 2 punktu, laikoma, kad Pirkimas I pirkimo objekto dalyje pasibaigė, nes atmestas vienintelis šioje Pirkimo objekto dalyje pateiktas pasiūlymas.

175.

18Ieškovė 2018 m. rugsėjo 5 d. pateikė pretenziją. Nurodė, kad Pirkimo sąlygų 38.3 punkte numatyta galimybė keisti subtiekėją bet kuriuo metu. Pažymėjo, kad neaiškių, netikslių ir dviprasmiškų pirkimo dokumentų nuostatų nulemtų negatyvių padarinių rizika tenka pačiam Perkančiajam subjektui. Atsakovė 2018 m. rugsėjo 13 d. raštu Nr. 20-2696 informavo, kad tenkino pretenziją ir panaikino 2018 m. rugpjūčio 27 d. priimtus sprendimus. Taip pat atsakovė informavo apie sprendimą, vadovaujantis PĮ 41 straipsnio 3 dalimi ir Pirkimo sąlygų 84 punktu nutraukti Pirkimo procedūras I ir II Pirkimo objekto dalyse.

196.

20Ieškovė, nesutikdama su sprendimu nutraukti Pirkimo procedūras dėl I ir II Pirkimo objekto dalių, 2018 m. rugsėjo 20 d. pateikė pretenziją. Atsakovė 2018 m. rugsėjo 28 d. raštu Nr. 20-2868 informavo apie sprendimą pretenziją atmesti.

217.

22Ieškovė nesutinka su atsakovės sprendimu nutraukti Pirkimą I ir II dalyse. Atsakovė, pripažinusi, kad Pirkimo sąlygos buvo neaiškios ir dviprasmiškos bei panaikinusi sprendimą atmesti ieškovės I ir II Pirkimo dalyse pateiktus pasiūlymus, turėjo pareigą tęsti viešojo pirkimo procedūras ir atitinkamai iš naujo įvertinti ieškovės atitikimą keliamiems kvalifikaciniams reikalavimams, aiškindama Pirkimo sąlygų dviprasmiškumą tiekėjui palankiu būdu, t. y. kvalifikacijos vertinimo etape leisdama pasitelkti naują subrangovą.

238.

24Atsakovė 2018 m. rugsėjo 28 d. atsakyme į pretenziją nurodė, kad pareiga nutraukti Pirkimą Perkančiajam subjektui kyla tuo atveju, jeigu buvo pažeisti PĮ 29 straipsnio 1 dalyje nustatyti principai ir atitinkamos padėties ištaisyti negalima. Ieškovės teigimu, šiuo atveju nebuvo susiklosčiusi padėtis, kurios nebūtų galima ištaisyti. Atsakovės neaiškių, netikslių ir dviprasmiškų Pirkimo sąlygų nuostatų dėl tiekėjų galimybės keisti subtiekėjus aiškinimas tiekėjams palankiu būdu, kaip perkančiojo subjekto veiksmai siekiant ištaisyti padėtį, yra suformuoti teismų praktikoje. Naujo reikiamą kvalifikaciją turinčio subtiekėjo pasitelkimas kvalifikacijos vertinimo etape nėra padėtis, kuri būtų siejama su netinkamu sutarties vykdymu ar Perkančiojo subjekto jo tikruosius poreikius neatitinkančių paslaugų ir darbų įsigijimu, todėl tokia padėtis vienareikšmiškai negali būti vertinama kaip padėtis, kurios nebūtų galima ištaisyti.

259.

26Galimybė keisti ar pasitelkti naujus subtiekėjus yra numatoma sutarties vykdymo etape pagal PĮ ir Pirkimo sąlygas, todėl iš esmės toks keitimas yra galimas ir nesiejamas su netinkamu sutarties vykdymu, tik būtent atsakovė, numatydama galimybę pasitelkti naujus subtiekėjus kvalifikacijos vertinimo etape, išplėtė įstatyminį reguliavimą ir suteikė ieškovei daugiau galimybių pasitelkti naujų subjektų šiame etape.

2710.

28Nurodė, kad atsakovė, priimdama sprendimą nutraukti Pirkimą tik I ir II Pirkimo objekto dalyse, o kitose Pirkimo objekto dalyse tokio sprendimo nepriimdama, padarė dar vieną šiurkštų viešųjų pirkimų procedūrų pažeidimą. Atsakovė tokiais savo veiksmais iš esmės skirtingai vertino vienodoje padėtyje esančius tiekėjus. Nutraukdama Pirkimą tik dėl I ir II Pirkimo objekto dalių, o kitose Pirkimo dalyse, esant toms pačioms Pirkimo sąlygoms, tęsdama pirkimo procedūras ir pasirašydama sutartis su kitų Pirkimo dalių laimėtojais tiekėjais, diskriminuoja ieškovę lyginant su kitais tiekėjais.

2911.

30Ieškovė teigė, kad dėl atsakovės sprendimo nutraukti Pirkimą dėl I ir II Pirkimo objekto dalių patyrė žalą, kurią sudaro ieškovės tiesioginiai nuostoliai, kurie siejami su išlaidomis, patirtomis teikiant pasiūlymą, ir negautos pajamos, kurios būtų gautos atsakovei nenutraukus Pirkimo procedūrų I ir II objekto dalyse. Nurodė, kad egzistuoja visos sąlygos atsakovės deliktinei atsakomybei kilti, t. y. neteisėti veiksmai – netinkamai parengtos Pirkimo sąlygos (viešųjų pirkimų pažeidimus pripažino pati atsakovė), žala (ieškovė neabejotinai patyrė nuostolius, kurie siejami su išlaidomis rengiant pasiūlymą, ir negautomis pajamomis, kurias būtų gavusi vykdant sutartis – ieškinio Nr. 15 pateikiami detalesni patirtos žalos skaičiavimai) ir priežastinis ryšys (žala tiesiogiai susijusi su atsakovės neteisėtais veiksmais, nes su ieškove būtų sudarytos viešojo pirkimo sutartys, jeigu nebūtų nustatyti atsakovės pažeidimai (būtent į ieškovę, kaip į geriausius pasiūlymus pateikusį dalyvį bei galimą laimėtoją, buvo kreiptasi dėl turimą kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų pateikimo). Ieškovė dėl atsakovės veiksmų ir neveikimo patyrė 3 479,26 Eur tiesioginių nuostolių, kurie siejami su pasiūlymų Pirkimui rengimu ir 771 559,57 Eur netiesioginių nuostolių (negautos pajamos).

31II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

3212.

33Kauno apygardos teismas 2019 m. balandžio 4 d. sprendimu ieškinį tenkino ir panaikino atsakovės AB „Kauno energija“ vykdytame pirkime „Kauno miesto 1T ir 5T magistralių rekonstravimo darbai“ (pirkimo Nr. 373628) dėl I ir II Pirkimo objekto dalių priimtą sprendimą, nurodytą 2018 m. rugsėjo 13 d. rašte Nr. 20-2696, dėl pirkimo procedūrų nutraukimo.

3413.

35Teismas sprendė, kad atsakovė pripažinusi, jog Pirkimo sąlygos dėl subtiekėjo pasitelkimo yra dviprasmiškos ir neaiškios (dėl to byloje ginčo nėra), nevertino ar ieškovės pateiktas pasiūlymas atitinka Pirkimo reikalavimus (jo atitikties kvalifikacijos reikalavimams), o iš karto nutraukė konkurso procedūras iš esmės konstatavusi, kad jeigu šios procedūros pagal neaiškias Pirkimo sąlygas būtų tęsiamos, būtų pažeisti lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principai, o šios padėties negalima kitaip ištaisyti (PĮ 41 straipsnio 3 dalis, 29 straipsnio 1 dalis).

3614.

37Teismas atmetė atsakovės argumentus, kad ieškovė teikdama pasiūlymą, privalėjo vadovautis ne tik Pirkimo sąlygomis, kurios dėl subtiekėjų pasitelkimo ir jų nurodymų pasiūlyme buvo neaiškios, bet ir PĮ 62 straipsniu (jeigu ieškovė ketino remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais (kvalifikacija), privalėjo pasiūlyme nurodyti, kokius subtiekėjus pasitelks). Teismas konstatavo, kad šios bylos nagrinėjimo dalykas yra ne ieškovės pasiūlymų atitikties Pirkimo sąlygoms vertinimas, nes nagrinėjamu atveju net nebuvo tikrinama pateikusių pasiūlymų tiekėjų atitiktis kvalifikacijos reikalavimams, o perkančiosios organizacijos sprendimo nutraukti Pirkimo procedūras pagrįstumas ir teisėtumas.

3815.

39Teismas pažymėjo, kad pirkimo procedūros negali būti vykdomos pagal neteisėtomis pripažintas Pirkimo sąlygas, tačiau nagrinėjamu atveju Pirkimo sąlygos perkančiosios organizacijos buvo pripažintos neaiškiomis ir dviprasmiškomis.

4016.

41Teismas vertino kaip nepagrįstus atsakovės argumentus, kad nustačius, jog pagal PĮ 62 straipsnio nuostatas tiekėjui negalint pasitelkti subtiekėjo, kurio nebuvo išviešinęs savo pateiktuose pasiūlymuose, kvalifikacijos vertinimo etape, su juo, įvertinus kvalifikaciją, vienareikšmiškai negali būti sudaromos Pirkimo sutartys, nes tokio imperatyvo šioje įstatymo nuostatoje nėra nustatyta, to aiškiai nebuvo nurodyta ir Pirkimo dokumentuose.

4217.

43Teismas pažymėjo, kad tiekėjams negali būti taikomos jokios jų teises varžančios ar susiaurinančios priemonės už (ne)veikimą, jei atitinkamų veiksmų atlikimo pareiga jiems nenustatyta, nepriklausomai nuo šių priemonių nustatymo ir (ar) taikymo tikslų. Be to, nagrinėjamu atveju perkančioji organizacija net nevertino tiekėjų kvalifikacijos. Vien tik perkančiosios organizacijos deklaratyvus nurodymas, kad šioje viešojo pirkimo konkurso stadijoje nenutraukus pirkimo procedūrų būtų pažeisti lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principai, nepatikrinus šių aplinkybių, t. y. neįvertinus tiekėjų kvalifikacijos, o po to ir PĮ nuostatų / principų, nepakankamas pagrindas sprendimui dėl pirkimų procedūrų nutraukimo priimti.

4418.

45Teismas sprendė, kad nagrinėjamu atveju pirkimo procedūrų tęsimas, esant vien tik perkančiosios organizacijos sprendimui dėl pirkimo sąlygų pripažinimo neaiškiomis ir dviprasmiškomis, nepažeistų tiekėjų lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principų. Teismas nenustatė duomenų, kad tęsiant pirkimo procedūras būtų pažeidžiami kitų tiekėjų teisėti interesai, užtikrinant konkurso dalyvių sąžiningą varžymąsi, ar visuomenės interesas dėl pirkimo objekto ir jo teikiamos naudos. Teismo vertinimu pirkimo procedūrų tęsimas taip pat nesuponuotų neleistino Konkurso sąlygų pakeitimo ir procedūrų neskaidrumo.

4619.

47Teismas, įvertinęs nustatytas aplinkybes, sprendė, kad nėra pagrindo konstatuoti, jog Pirkimo procedūrų nutraukimas buvo objektyviai pateisinamas, atitinkamai vertino, kad Pirkime dalyvavusių tiekėjų interesai nutraukiant pirkimo procedūras PĮ 41 straipsnio 3 dalies pagrindu buvo pažeisti. Pažymėjo, kad pagal byloje esančius duomenis ieškovė buvo vienintelė tiekėja, kuri šioje Pirkimo dalyje pateikė pasiūlymą. Tik atsakovei atmetus ieškovės pasiūlymą Pirkimo (ar atskiros pirkimo dalies) procedūros galimai galėjo būti laikomos pasibaigusiomis Pirkimų įstatymo 41 straipsnio 2 dalies 2 punkto pagrindu. Teismas atkreipė dėmesį, kad tokį sprendimą atsakovė buvo priėmusi, tačiau vėliau, gavusi ieškovės pretenziją, jį panaikino.

48III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

4920.

50Atsakovė AB „Kauno energija“ apeliaciniu skundu prašo Kauno apygardos teismo 2019 m. balandžio 4 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti; priteisti bylinėjimosi išlaidas. Skundas grindžiamas šiais argumentais:

5120.1.

52Atsakovės teigimu, prieš nutraukdama Pirkimo I ir II dalių procedūras, ji buvo įvertinusi ieškovės pasiūlymų atitiktį kvalifikacijos reikalavimams dėl suvirinimo siūlių kokybės kontrolės ir tik po to, dėl to paties fakto, kad pasiūlymų pateikimo metu ieškovė neatitiko Pirkimo sąlygose keliamų kvalifikacijos reikalavimų (pripažinus, jog Pirkimo sąlygų 38.3 papunktis galėjo sukelti dviprasmiškumą ir šios situacijos ištaisyti šiame Pirkime nebegalima) priėmė kitą sprendimą – nutraukti Pirkimo I ir II dalių procedūras. Ieškovė neatitiko nustatytų kvalifikacijos reikalavimų, kadangi nenurodė, kad remsis kitų ūkio subjektų pajėgumais ir tik kvalifikacijos dokumentų vertinimo etape ieškovė, siekdama atitikti keliamus reikalavimus, pasitelkė naują subtiekėją AB „Montuotojas“, kurio nebuvo nurodžiusi pasiūlymuose. Atsakovė 2018 m. rugsėjo 13 d. raštu Nr. 20-2696 informavo ieškovę, kad sutinka su 2018 m. rugsėjo 5 d. jos pretenzijos argumentu, kad Pirkimo sąlygų 38.3 papunktis galėjo sukelti dviprasmiškumą, jog prieštarauja Pirkimo sąlygų 38.1 bei 38.2 papunkčiams, kad Pirkimo sąlygų 38.1, 38.2 ir 38.3 papunkčių išdėstymas 38 punkte galėjo lemti netinkamą Pirkimo sąlygų turinio supratimą. Atsižvelgdamas į šias aplinkybes, atsakovė pripažino ieškovės pretenziją pagrįsta, panaikino sprendimą atmesti ieškovės pasiūlymus ir, vadovaudamasis PĮ 41 straipsnio 3 dalimi ir Pirkimo sąlygų 84 punktu, nutraukė Pirkimo I ir II dalių procedūras.

5320.2.

54Atsakovei nustačius, kad ieškovės pateikti pasiūlymai neatitiko Pirkimo sąlygose keliamų kvalifikacinių reikalavimų, ieškovė neturėjo pagrindo tikėtis, jog ji gali dalyvauti Pirkimo procedūrose (pasiūlymai vis tiek turėjo būti atmesti), todėl atsakovės sprendimas pasiūlymus atmesti, o Pirkimo procedūras nutraukti, ieškovei neturi reikšmės.

5520.3.

56Pirmosios instancijos teismas netinkamai įvertino ieškovės suinteresuotumą atsakovės priimtu sprendimu, nurodydamas, kad sprendimas nutraukti Pirkimo I ir II dalių procedūras pažeidė ieškovės interesus, kad Pirkimo procedūrų nutraukimas nebuvo objektyviai pateisinamas. Ieškovės pasiūlymai neatitiko kvalifikacinių reikalavimų dėl subtiekėjo pasitelkimo (išviešinimo), todėl atsakovei ne atmetus ieškovės pasiūlymus Pirkimo I ir II dalyse, o nutraukus Pirkimo I ir II dalių procedūras, ieškovė nėra neteisėtai ribojama ar jai nėra nepagrįstai neleidžiama sudaryti Pirkimo sutarčių. Atsakovės teigimu, sprendimas nutraukti Pirkimo I ir II dalių procedūras yra palankesnis ieškovei, nes Pirkimo procedūrų nutraukimas suteikia jai galimybę dalyvauti pakartotinuose Pirkimo I ir II dalių objektų pirkimuose, kuriuos atsakovė ketina iš naujo skelbti.

5720.4.

58Atsakovė 2018 m. rugsėjo 13 d. rašte Nr. 20-2696 nurodė, kad buvo nutarta nutraukti Pirkimo I ir II dalių procedūras vadovaujantis PĮ 41 straipsnio 3 dalimi ir Pirkimo sąlygų 84 punktu. Atsakovė 2018 m. rugsėjo 28 d. rašte Nr. 20-2868 nurodė, kad sprendimas priimtas atsižvelgiant į PĮ 41 straipsnio 3 dalies nuostatą, jog bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo ar projekto konkurso laimėtojo nustatymo perkantysis subjektas turi teisę savo iniciatyva nutraukti pradėtas pirkimo ar projekto konkurso procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, ir privalo tai padaryti, jeigu buvo pažeisti šio įstatymo 29 straipsnio 1 dalyje nustatyti principai ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. PĮ 41 straipsnio 3 dalis imperatyviai nustato, kad perkantysis subjektas privalo nutraukti pirkimo procedūras, jeigu buvo pažeisti šio įstatymo 29 straipsnio 1 dalyje nustatyti principai ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti, todėl, sutikus su ieškovės 2018 m. rugsėjo 5 d. pretenzijos argumentais ir konstatavus Pirkimo sąlygų dėl subtiekėjo pasitelkimo dviprasmiškumą ir neaiškumą, atsakovė turėjo nutraukti Pirkimo I ir II dalių procedūras, nes priešingu atveju būtų pažeisti pagrindiniai pirkimų lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principai, o padėties negalima kitaip ištaisyti.

5920.5.

60Ieškovė, vadovaujantis PĮ 62 straipsnio imperatyviomis nuostatomis, negali pasitelkti subtiekėjo, kurio nebuvo išviešinusi savo pasiūlymuose, kvalifikacijos vertinimo etape, ir su juo, įvertinus kvalifikaciją, negalėtų būti ir nebūtų sudaromos Pirkimo sutartys. Pirkimo sąlygų reikalavimų dėl subtiekėjų pasitelkimo dviprasmiškumas yra esminis ir neištaisomas Pirkimo procedūrų trūkumas, objektyviai lėmęs teisėtą šių procedūrų nutraukimą bei rengimąsi paskelbti naujus pirkimus.

6120.6.

62Pažymėjo, kad atsakovė Pirkimo sąlygų 3 punkte aiškiai nurodė, kad Pirkimas vykdomas vadovaujantis ne tik Pirkimo sąlygomis, bet ir PĮ, VPĮ, CK ir kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais. Pirkimo sąlygų 38.3 papunktis galėjo sukelti dviprasmiškumą, jog prieštarauja Pirkimo sąlygų 38.1 bei 38.2 papunkčiams, kad Pirkimų sąlygų 38.1, 38.2 ir 38.3 papunkčių išdėstymas 38 punkte galėjo lemti netinkamą Pirkimo sąlygų turinio supratimą, tačiau ieškovė, teikdama pasiūlymą, privalo vadovautis ne tik Pirkimo sąlygomis, bet ir PĮ, todėl, vadovaujantis PĮ 62 straipsniu, jeigu ieškovė ketino remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais (kvalifikacija), privalėjo jau pasiūlyme nurodyti, kokius subtiekėjus pasitelks.

6320.7.

64Viešųjų pirkimų tarnyba 2018 m. lapkričio 20 d. raštu Nr. 4S-1462 pateiktoje išvadoje konstatavo, kad ieškovė, pasiūlymuose neišviešinusi subtiekėjo, kurio pajėgumais remiasi, negalėjo būti pripažinta atitinkančia nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, ir atsakovė turėjo pagrindą atmesti ieškovės pasiūlymus. Ieškovės pateikti pasiūlymai Pirkimo I ir II dalyse neatitiko Pirkimo reikalavimų ir bet kuriuo atveju neišvengiamai būtų buvę atmesti, todėl dėl Pirkimo I ir II dalių procedūrų nutraukimo ieškovė nepatyrė jokių negatyvių padarinių ir žalos, nebuvo pažeistos ieškovės teisės bei teisėti interesai.

6521.

66Ieškovė UAB „Energijos taupymo centras“ atsiliepime į apeliacinį skundą prašo jį atmesti ir pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą; priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo šiuos pagrindinius nesutikimo su apeliaciniu skundu argumentus:

6721.1.

68Atsakovė, priimdama sprendimą nutraukti viešojo pirkimo procedūras dėl I ir II Pirkimo objekto dalių, buvo panaikinusi sprendimą dėl ieškovės kvalifikacijos vertinimo, t. y. sprendimo nutraukti pirkimo procedūras I ir II Pirkimo objekto dalyse priėmimo metu nebuvo įvertintas ieškovės kvalifikacijos tinkamumas. Atsižvelgiant į tai, galima daryti išvadą, kad nebuvo pagrindų ieškovės netinkamai kvalifikacijai nustatyti. Apeliaciniame skunde klaidingai nurodoma, kad ieškovės kvalifikacija buvo įvertinta sprendimo nutraukti Pirkimą I ir II pirkimo objekto dalyse priėmimo metu. Tai, kad sprendimas dėl ieškovės kvalifikacijos vertinimo buvo atsakovės sprendimu panaikintas, suponuoja, jog ieškovės kvalifikacija nebuvo įvertinta priimant sprendimą dėl pirkimo procedūrų nutraukimo.

6921.2.

70Atsakovės vertinimu, ieškovės pateikti pasiūlymai neatitiko kvalifikacinių reikalavimų dėl subtiekėjo (išviešinimo), tačiau tokio vertinimo atsakovė nėra atlikusi, todėl iš esmės atsakovė darė tik prielaidą, remdamasi neteisėtomis pirkimo sąlygomis.

7121.3.

72Atsakovės teiginiai, kad esant pirkimo sąlygų neaiškumui ar dviprasmiškumui ieškovė turėjo vadovautis PĮ, yra priešingi teisiniam reguliavimui ir suformuotai teismų praktikai, o yra tik atsakovės gynybinė pozicija, kuri neatitinka jos veiksmų.

7321.4.

74Atsakovė modeliuoja klaidingą situaciją, kad sprendimas nutraukti Pirkimo I ir II dalių procedūras yra palankesnis ieškovei nei jos pašalinimas iš viešojo pirkimo procedūrų. Ieškovė prarado galimybę sudaryti viešojo pirkimo sutartis, atsakovės nurodomas ketinimas organizuoti viešuosius pirkimus iš naujo dėl I ir II pirkimo objekto dalių yra ketinimas, o ne įsipareigojimas atlikti viešojo pirkimo procedūras, taip pat nėra aišku kokios būtų numatomų organizuoti pirkimų sąlygos. Be to, kitiems rinkos dalyviams tapo žinomi pirkimo objektu suinteresuoti tiekėjai ir pateikta ieškovės pasiūlymo kaina, todėl ieškovė negalėtų dalyvauti pirkimo procedūrose lygiateisėmis sąlygomis su kitais tiekėjais.

7521.5.

76Perkantysis subjektas, pripažinęs, kad Pirkimo sąlygos buvo neaiškios ir dviprasmiškos bei panaikinęs sprendimą atmesti tiekėjo I ir II Pirkimo objekto dalyse pateiktus pasiūlymus, turėjo pareigą tęsti viešojo pirkimo procedūras ir atitinkamai iš naujo įvertinti tiekėjo atitikimą keliamiems kvalifikaciniams reikalavimams aiškindamas Pirkimo sąlygų dviprasmiškumą tiekėjui palankiu būdu, t. y. kvalifikacijos vertinimo etape leisdamas pasitelkti naują subrangovą.

7721.6.

78Naujo reikiamą kvalifikaciją turinčio subtiekėjo pasitelkimas kvalifikacijos vertinimo etape nėra padėtis, kuri būtų siejama su netinkamu sutarties vykdymu ar perkančiojo subjekto jo tikruosius poreikius neatitinkančių paslaugų ir darbų įsigijimu, todėl tokia padėtis vienareikšmiškai negali būti vertinama kaip padėtis, kurios nebūtų galima ištaisyti.

7921.7.

80Apeliaciniame skunde nurodoma, kad tęsiant Pirkimo I ir II dalių procedūras būtų galimai ribojama tiekėjų konkurencija, pažeidžiami pirkimų principai ir nepasiektas pirkimų tikslas, tačiau tokie teiginiai nepagrįsti ir neargumentuoti. Atsakovės neva galimi konkurencijos ribojimai nebūtų nurodytoje situacijose, o netgi priešingai, tenkinus ieškovės pareikštus reikalavimus, nebūtų iškreipta tiekėjų teisė dalyvauti viešajame pirkime lygiomis sąlygomis pagal tas pačias pirkimo sąlygas, kurios aiškinamos ir taikomos tapačiai visiems dalyviams. Atsakovei nutraukus Pirkimą tik dėl I ir II pirkimo objekto dalių, tačiau kitose pirkimo dalyse pagal tas pačias pirkimo sąlygas pasirašius sutartį, ieškovė atsidūrė nelygioje padėtyje su kitais tiekėjais, kurie dalyvavo pirkime pagal tas pačias paskelbtas pirkimo sąlygas.

81Teisėjų kolegija

konstatuoja:

82IV. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai ir išvados

8322.

84Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija nenustatė absoliučių šioje byloje apskųsto sprendimo negaliojimo pagrindų bei aplinkybių, dėl kurių turėtų būti peržengtos trečiųjų asmenų apeliaciniame skunde nustatytos ribos dėl to, kad to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis, 329 straipsnio 2 dalis). Taigi teisėjų kolegija apeliacine tvarka peržiūri pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą, atsižvelgdama į apeliaciniame skunde išdėstytus faktinius bei teisinius aspektus.

85Faktinės bylos aplinkybės

8623.

87Atsakovė AB „Kauno energija“ 2018 m. kovo 28 d. CVP IS paskelbė apie atviro konkurso būdu vykdomą tarptautinės vertės pirkimą „Kauno miesto 1T ir 5T magistralių rekonstravimo darbai“ (pirkimo Nr. 373628). Pirkimas buvo vykdomas pagal Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymą bei Pirkimo sąlygas. Pirkimu AB „Kauno energija“ siekė įsigyti Kauno miesto 1T (S. Žukausko g. ir Pramonės pr.) ir 5T (Ašigalio g., Šiaurės pr. ir Vytenio g.) magistralių rekonstravimo techninių darbo projektų paruošimą, jų vykdymo priežiūros paslaugas ir rekonstravimo darbus. Pirkimo objektą sudarė šešios dalys. Ieškovė UAB „Energijos taupymo centras“ pateikė pasiūlymus dėl I ir II Pirkimo objekto dalių. 2018 m. birželio 4 d. raštu perkančioji organizacija prašė ieškovės pateikti atitikimą kvalifikacijos reikalavimams įrodančius dokumentus, nes įvertinusi ieškovės pateiktus pasiūlymus, pripažino ją galima Pirkimo I ir II dalių laimėtoja. 2018 m. birželio 28 d. perkančioji organizacija pakartotinai kreipėsi į ieškovę, prašydama per tris darbo dienas pateikti įrodymus, kad tiekėja turi teisę atlikti suvirinimo siūlių kokybės kontrolę ir kad pateiktas ypatingo statinio statybos darbų vadovo kvalifikacijos atestatas galioja. Nors 2018 m. liepos 3 d. ieškovė pateikė kvalifikacijos dokumentų patikslinimus, 2018 m. liepos 5 d. perkančioji organizacija dar kartą kreipėsi į ieškovę, prašydama pateikti paaiškinimus ir (ar) papildomus dokumentus, įrodančius, kad tiekėja turi teisę atlikti suvirinimo siūlių kokybės kontrolę. 2018 m. liepos 11 d. raštu ieškovė pateikė kvalifikacijos patikslinimą, kuriuo informavo, kad Pirkimo sąlygų 20 priedo „Tiekėjams keliami reikalavimai“ II dalies 4 punkte nurodytam kvalifikaciniam reikalavimui numato pasitelkti subtiekėją AB „Montuotojas“. 2018 m. rugpjūčio 31 d. perkančioji organizacija ieškovės pasiūlymus atmetė, vertindama, kad ieškovė neatitiko nustatytų kvalifikacijos reikalavimų, t. y. ieškovė, siekdama atitikti Pirkimo sąlygų 17 priedo II dalies 4 punkto keliamus reikalavimus dėl suvirinimo siūlių kokybės kontrolės, apie tai, kad remsis kitų ūkio subjektų pajėgumais (pasitelks naują subtiekėją AB „Montuotojas“), nurodė kvalifikacijos dokumentų vertinimo etape, tačiau apie tai nebuvo nurodžiusi pasiūlymuose. 2018 m. rugsėjo 5 d. ieškovė pateikė pretenziją, kuria prašė panaikinti 2018 m. rugpjūčio 31 d. sprendimą atmesti ieškovės pasiūlymus, nurodydama, kad pagal Pirkimo sąlygų 38.2 papunkčio nuostatą, jog tiekėjas savo pasiūlyme privalo nurodyti, kokiai sutarties daliai ir kokius subtiekėjus, jeigu jie yra žinomi, jis ketina pasitelkti, t. y. tiekėjas pasiūlyme neprivalo nurodyti, kokius subtiekėjus pasitelks sutarties vykdymui ir šią informaciją galės nurodyti vėliau, jei bus nustatytas laimėtoju ir su juo bus sudaroma sutartis, patvirtina, jog tiekėja vienareikšmiškai turi teisę Pirkimo procedūrų metu ir sutarties vykdymo etape keisti pasitelkiamus subrangovus ir numatyti naujus, kurie Pirkime pateiktame pasiūlyme nebuvo nurodyti. 2018 m. rugsėjo 13 d. perkančioji organizacija tenkino ieškovės pretenziją, panaikino 2018 m. rugpjūčio 31 d. priimtus sprendimus ir nutraukė Pirkimo I ir II dalies procedūras (PĮ 41 straipsnis 3 dalis ir Pirkimo sąlygų 84 punktas), nurodydama, kad Pirkimo sąlygų 38.3 papunktis galėjo sukelti ieškovei dviprasmiškumą, jog prieštarauja Pirkimo sąlygų 38.1 bei 38.2 papunkčiams. 2018 m. rugsėjo 20 d. ieškovė pateikė pretenziją, kurios perkančioji organizacija 2018 m rugsėjo 28 d. netenkino, nurodydama, kad PĮ 41 straipsnio 3 dalyje imperatyviai nustatyta, kad perkantysis subjektas privalo nutraukti pirkimo procedūras, jeigu buvo pažeisti šio įstatymo 29 straipsnio 1 dalyje nustatyti principai ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti, todėl sutikus su tiekėjos argumentais ir konstatavus Pirkimo sąlygų dėl subtiekėjo pasitelkimo dviprasmiškumą ir neaiškumą, perkantysis subjektas turėjo nutraukti Pirkimo procedūras, nes priešingu atveju būtų pažeisti pagrindiniai pirkimų lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principai, o padėties negalima kitaip ištaisyti. Ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė panaikinti atsakovės 2018 m. rugsėjo 13 d. sprendimą nutraukti viešąjį pirkimą I ir II Pirkimo objekto dalyse, sprendimo nepanaikinus – priteisti iš atsakovės ieškovės naudai 775 038,83 Eur patirtai žalai atlyginti.

8824.

89Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs, kad šio ginčo esmę sudaro atsakovės (perkančiosios organizacijos) sprendimas nutraukti viešąjį pirkimą „Kauno miesto 1T ir 5T magistralių rekonstravimo darbai“ I ir II Pirkimo objekto dalyse, ieškinį tenkino, panaikindamas atsakovės AB „Kauno energija“ vykdytame pirkime „Kauno miesto 1T ir 5T magistralių rekonstravimo darbai“ (pirkimo Nr. 373628) dėl I ir II Pirkimo objekto dalių priimtą sprendimą, nurodytą 2018 m. rugsėjo 13 d. rašte Nr. 20-2696, dėl pirkimo procedūrų nutraukimo. Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad nėra pagrindo konstatuoti, jog Pirkimo procedūrų nutraukimas buvo objektyviai pateisinamas, todėl vertino, kad Pirkime dalyvavusių tiekėjų interesai nutraukiant Pirkimo procedūras PĮ 41 straipsnio 3 dalies pagrindu buvo pažeisti.

9025.

91Apeliaciniame skunde teigiama, Pirkimo sąlygų 38.3 papunktis galėjo sukelti dviprasmiškumą, prieštarauja Pirkimo sąlygų 38.1 bei 38.2 papunkčiams, todėl Pirkimo sąlygų 38.1, 38.2 ir 38.3 papunkčių išdėstymas 38 punkte galėjo lemti netinkamą Pirkimo sąlygų turinio supratimą, todėl nenutraukus Pirkimo procedūrų būtų pažeisti pagrindiniai viešųjų pirkimų lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principai. Taip pat ieškovės pasiūlymai neatitiko kvalifikacinių reikalavimų dėl subtiekėjo pasitelkimo (išviešinimo).

92Dėl viešojo pirkimo nutraukimo teisėtumo

9326.

94Vadovaujantis VPĮ 17 straipsnio 1 dalimi, 2 dalies 1 punktu ir PĮ 29 straipsnio 1 ir 2 dalimis perkančiajai organizacijai nustatyta imperatyvioji pareiga užtikrinti, kad, atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją, būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų bei kitų įstatymo reikalavimų, įgyvendinant pirkimų tikslą – sudaryti viešojo pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai ar tretiesiems asmenims reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai panaudojant lėšas. Vien viešųjų pirkimų principų pažeidimo konstatavimas, nesiremiant jokia konkrečia elgesio taisykle nustatančia teisės normą, yra pakankamas pagrindas reikalauti teismo pripažinti neteisėtais perkančiosios organizacijos veiksmus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. gruodžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-583/2008; 2009 m. vasario 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-25/2009). Viešųjų pirkimų principais privalu vadovautis taikant ir aiškinant visų VPĮ ir PĮ nuostatų turinį, šių principų taikymas apima visas viešojo pirkimo procedūras nuo pradžios iki pabaigos, t. y. nuo pirkimo paskelbimo iki laimėtojo nustatymo ar viešojo pirkimo sutarties sudarymo arba viešojo pirkimo pasibaigimo kitu įstatyme nustatytu pagrindu. Viešųjų pirkimų principų tinkamas taikymas yra viešųjų pirkimų tikslų pasiekimo garantas.

9527.

96Kasacinio teismo nurodyta, kad viešųjų pirkimų principų pažeidimas yra prilyginamas imperatyviųjų nuostatų pažeidimui būtent dėl to, kad šie, kaip ir kitos VPĮ imperatyviosios nuostatos, susiję su viešojo intereso apsauga; viešųjų pirkimų principų pažeidimai yra objektyvaus ir absoliutaus pobūdžio; viešųjų pirkimų principų pažeidimo objektyvumas reiškiasi tuo, kad jo pripažinimui konstatuoti nesvarbios jokios kitos šalutinės aplinkybės, tokios kaip perkančiosios organizacijos atstovų nepatyrimas, jų kaltės laipsnis, žalos dydis ir pan.; viešųjų pirkimų principų pažeidimų absoliutumas reiškia, kad kiekvienas viešųjų pirkimų principų pažeidimas lemia perkančiosios organizacijos veiksmų neteisėtumą, t. y. kiekvienas viešųjų pirkimų principų pažeidimas laikytinas esminiu pažeidimu, ir toks pažeidimo nustatymas suponuoja teismų pareigą pripažinti tokius perkančiosios organizacijos veiksmus neteisėtais ir spręsti dėl padarinių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. vasario 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-7-23-248/2017).

9728.

98Dėl pirkimo sąlygų ir pasiūlymų atitikties joms vertinimo teisėtumo sprendžiama pagal atitinkamas VPĮ normas, taip pat viešųjų pirkimų principus. Siekdamos nepažeisti iš VPĮ išplaukiančių imperatyvų, perkančiosios organizacijos, laikydamosi VPĮ ir kitų teisės aktų nuostatų, privalo nustatyti pirkimo sąlygas taip, kad šiomis būtų neperžengtos joms įstatymo suteiktos diskrecijos ribos, nepagrįstai nebūtų suvaržytos tiekėjų, iš tiesų galinčių tinkamai įvykdyti viešojo pirkimo sutartį, teisės, ūkio subjektų konkurencija. Tik taip veikdamos, perkančiosios organizacijos turi teisę nustatyti atitinkamas pirkimo sąlygas. Pirkimo sąlygose jos taip pat turėtų vengti abstrakčių, dviprasmiškai suprantamų ar deklaratyvių formuluočių, nes šios sunkina tiekėjų dalyvavimą pirkime, dėl to gali kilti tiekėjų ir perkančiųjų organizacijų ginčų. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. liepos 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-411/2014).

9929.

100Apeliantė 2018 m. rugsėjo 13 d. panaikino 2018 m. rugpjūčio 31 d. priimtus sprendimus ir nutraukė Pirkimo I ir II dalies procedūras (PĮ 41 straipsnis 3 dalis ir Pirkimo sąlygų 84 punktas), nes Pirkimo sąlygų 38.3 papunktis galėjo sukelti dviprasmiškumą ir neaiškumą, nes minėtas papunktis prieštarauja Pirkimo sąlygų 38.1 bei 38.2 papunkčiams. Teigė, kad nenutraukus Pirkimo procedūrų būtų pažeisti pagrindiniai viešųjų pirkimų lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principai.

10130.

102PĮ 48 straipsnio 4 dalyje įtvirtinta, kad perkantysis subjektas pirkimo dokumentus rengia vadovaudamasis šio įstatymo nuostatomis. Pirkimo dokumentai turi būti tikslūs, aiškūs, be dviprasmybių, kad tiekėjai galėtų pateikti pasiūlymus, o perkantysis subjektas – nupirkti tai, ko reikia.

10331.

104Perkančiosios organizacijos, pirkimo dokumentuose nustatydamos pirkimo sąlygas, be kitų principų bei VPĮ nuostatų, turi nepažeisti ir skaidrumo principo, inter alia reiškiančio jų (pirkimo sąlygų) aiškumą, tikslumą, nedviprasmiškumą. Be to, kaip pažymėjo Teisingumo Teismas, toks pirkimo sąlygų pobūdis, be kita ko, leistų tiekėjams vienodai jas aiškinti, o perkančiajai organizacijai realiai patikrinti, ar tiekėjų pasiūlymai jas atitinka (Teisingumo Teismo 2004 m. balandžio 29 d. sprendimas, Komisija prieš CAS Succhi di Frutta, C-496/99 P, Rink. 2004, p. I-3801). Šiame kontekste Teisingumo Teismas taip pat konstatavo, kad vienodo požiūrio principas, reiškiantis skaidrumo pareigą, kuri leidžia patikrinti, kaip laikomasi tiekėjų lygiateisiškumo, perkančiąją organizaciją įpareigoja pirkimo dokumentuose nurodyti pirkimo sąlygas taip, jog bet kuris pakankamai gerai informuotas ir normaliai rūpestingas (uolus) konkurso dalyvis galėtų vienodai jas suprasti bei aiškinti ir todėl turėtų vienodas galimybes rengdami savo pasiūlymus (Teisingumo Teismo 2001 m. spalio 18 d. sprendimas SIAC Construction, C-19/00, Rink. 2001, p. I-7725; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. balandžio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-158/2011; 2013 m. kovo 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-94/2013).

10532.

106Nagrinėjamu atveju Pirkimo sąlygų 38 punkte numatyta, kad tiekėjas savo pasiūlyme privalo nurodyti: ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas, kad atitiktų finansinio, ekonominio, techninio ir (arba) profesinio pajėgumo reikalavimus (jeigu tokie reikalavimai keliami). Šiais ūkio subjektais laikomi ir ekspertai, kurie pirkimo laimėjimo ir Sutarties sudarymo atveju bus įdarbinti tiekėjo (Pirkimo sąlygų 38.1 papunktis); kokiai sutarties daliai ir kokius subtiekėjus, jeigu jie yra žinomi, jis ketina pasitelkti, t. y. tiekėjas pasiūlyme neprivalo nurodyti, kokius subtiekėjus pasitelks sutarties vykdymui ir šią informaciją galės nurodyti vėliau, jei bus nustatytas laimėtoju ir su juo bus sudaroma sutartis (Pirkimo sąlygų 38.2 papunktis); jeigu ūkio subjektas pasiūlyme nėra nurodomas, šio ūkio subjekto pajėgumais remtis negalima. Tačiau, jeigu pasiūlyme nurodytas ūkio subjektas netenkina jam keliamų reikalavimų, jis per pirkimo komisijos CVP IS susirašinėjimo priemonėmis nustatytą terminą gali būti pakeičiamas reikalavimus atitinkančiu ūkio subjektu (Pirkimo sąlygų 38.3 papunktis).

10733.

108Taigi remiantis Pirkimo sąlygos 38.1 papunkčio nuostata, tiekėjas privalo nurodyti ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, o pagal 38.2 papunkčio nuostatą, tiekėjas pasiūlyme neprivalo nurodyti subtiekėjų, kuriuos pasitelks sutarties vykdymui arba gali juos nurodyti vėliau, tačiau 38.3 papunktis imperatyviai numato, kad negalima bus remtis ūkio subjekto pajėgumais, kurie nebuvo išviešinti teiktame pasiūlyme. Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes daroma išvada, kad minėto Pirkimo sąlygų punkto nuostatos iš tiesų yra viena kitai prieštaraujančios, t. y. minėta 38 punkto sąlyga yra suformuota neaiškiai ir dviprasmiškai, nes neleidžia pirkimo dalyviui vienodai minėtas sąlygas suprasti bei aiškinti. Dviprasmiškai suprantamų sąlygų formulavimas sunkina tiekėjų dalyvavimą viešuosiuose pirkimuose, pažeidžia ūkio subjektų konkurenciją, nes tiekėjas, siekdamas dalyvauti viešajame pirkime ir teikti pasiūlymą, praranda galimybę tinkamai suformuluoti ir pateikti pirkėjo poreikius atitinkančius pasiūlymus. Tokia Pirkimo sąlygų 38 punkto (su visais papunkčiais) formuluotė daro šią sąlygą neteisėta, pažeidžiančia lygiateisiškumo ir skaidrumo principus.

10934.

110Atsakovė 2018 m. rugsėjo 13 d. panaikino 2018 m. rugpjūčio 31 d. priimtus sprendimus, nutraukdama Pirkimo I ir II dalies procedūras, remdamasi VPĮ 41 straipsnio 3 dalimi. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs nustatytas aplinkybes, priėjo išvadą, kad Pirkimo I ir II dalies procedūros atsakovė teisingai sprendė nutraukti Pirkimo I ir II dalyse procedūras, tačiau ne dėl to, kad atsirado nenumatytos aplinkybės ir nenutraukus Pirkimo galimai bus pažeisti viešųjų pirkimų principai, o dėl to, kad ginčijamų Pirkimų sąlygų neaiškumas ir dviprasmiškumas nulėmė jų neteisėtumą, todėl tokiu būdu buvo pažeisti viešojo pirkimo principai. Kaip minėta, kasacinio teismo praktikoje viešųjų pirkimų principų pažeidimas yra prilyginamas imperatyviųjų nuostatų pažeidimui.

11135.

112Pagal PĮ 41 straipsnio 3 dalį bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties (preliminariosios sutarties) sudarymo ar projekto konkurso laimėtojo nustatymo perkantysis subjektas turi teisę savo iniciatyva nutraukti pradėtas pirkimo ar projekto konkurso procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, ir privalo tai padaryti, jeigu buvo pažeisti PĮ 29 straipsnio 1 dalyje nustatyti principai ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. Taigi nurodyta teisės norma įtvirtina du pradėtų pirkimo procedūrų nutraukimo atvejus: 1) perkančiosios organizacijos teisę nutraukti pradėtas pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti; 2) perkančiosios organizacijos pareigą nutraukti pradėtas pirkimo procedūras, jeigu buvo pažeisti PĮ 29 straipsnio 1 dalyje nustatyti principai ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti.

11336.

114Kasacinio teismo išaiškinta, kad viešasis pirkimas nėra savitikslis, kas reikštų, jog pirkimo procedūros turėtų būti baigtos pirkimo sutarties sudarymu tik dėl to, kad pirkimas jau pradėtas. Pradėjus pirkimo procedūras gali paaiškėti aplinkybės, dėl kurių nurodytas tikslas nebus pasiektas. Neturi reikšmės, kada nenumatytų aplinkybių objektyviai atsirado – iki pirkimo pradžios ar jau jam prasidėjus. Svarbu, kad atsiradusios aplinkybės turi esminę reikšmę tolesnei pirkimo eigai, t. y. dėl jų tolesnis pirkimo procedūrų vykdymas tampa negalimas bei jos perkančiajai organizacijai nebuvo žinomos ir negalėjo būti protingai numatytos pradedant pirkimo procedūras. Tik tokiu atveju procedūrų nutraukimas objektyviai bus pateisinamas, o dalyvaujančių tiekėjų interesai laikomi nepažeistais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. lapkričio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-433/2011, 2013 m. kovo 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-32/2013; 2017 m. gruodžio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-437-916/2017).

11537.

116Nagrinėjamu atveju, atsakovė nutraukė Pirkimą dėl to, kad atsirado nenumatytos aplinkybės. Atsakovė nenumatytomis aplinkybės laiko ginčijamų Pirkimo sąlygų neaiškumą ir dviprasmiškumą. Tačiau, atkreiptinas dėmesys, kad atsakovė, būdama perkančiąja organizacija, pati ruošia ir teikia pirkimų sąlygas, todėl ginčijamų Pirkimo sąlygų neaiškumas ir dviprasmiškumas negali būti teisėtas pagrindas nutraukti pirkimą dėl nenumatytų aplinkybių. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, atsakovei pripažinus, kad Pirkimo sąlygos neaiškios ir dviprasmiškos, ji pagal tokias sąlygas toliau vykdyti pirkimo procedūras negalėjo ir jas privalėjo nutraukti pagal PĮ 41 straipsnio 3 dalį, nes buvo pažeisti PĮ 29 straipsnio 1 dalyje nustatyti principai ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti.

117Dėl perkančiosios organizacijos reikalavimo tiekėjui išviešinti subtiekėją pasiūlymo pateikimo metu

11838.

119Atsakovei 2018 m. rugsėjo 13 d. panaikinus 2018 m. rugpjūčio 31 d. priimtus sprendimus dėl ieškovės neatitikimo kvalifikaciniams reikalavimas, faktiškai tarp šalių neliko ginčo dėl 2018 m. rugpjūčio 31 d. priimtų sprendimų teisėtumo, tačiau tiek apeliantė, tiek ieškovė kelia klausimą dėl perkančiosios organizacijos reikalavimo išviešinti pasitelkiamą subtiekėją, skirtingai aiškindamos PĮ nuostatą, todėl kolegija pasisako apie tokio perkančiosios organizacijos reikalavimo teisėtumą.

12039.

121PĮ 96 straipsnio 1 dalyje (aktuali redakcija) nustatyta, kad perkantysis subjektas turi reikalauti, kad dalyvis savo pasiūlyme nurodytų, kokiai pirkimo sutarties daliai jis ketina pasitelkti subtiekėjus ir kokius subtiekėjus, jeigu jie yra žinomi, jis ketina pasitelkti. Šio straipsnio 4 dalis numato, kad pirkimo dokumentuose turi būti nustatyta, kad, sudarius pirkimo sutartį, tačiau ne vėliau negu pirkimo sutartis pradedama vykdyti, tiekėjas įsipareigoja perkančiajam subjektui pranešti tuo metu žinomų subtiekėjų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Perkantysis subjektas taip pat reikalauja, kad tiekėjas informuotų apie šios informacijos pasikeitimus visu pirkimo sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekėjus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau.

12240.

123Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad tiekėjas, savo pasiūlyme neišviešinęs tiesioginiam sutarties vykdymui pasitelkiamų ūkio subjektų, netenka teisės savo atitikties kvalifikacijos ar pasiūlymo siaurąja prasme reikalavimams grįsti tokių subjektų turimais pajėgumais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. gegužės 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-219-469/2018).

12441.

125Kaip matyti iš minėtos teisės normos, tiekėjas apie pasitelkiamus subtiekėjus perkančiąją organizaciją gali informuoti ir vėliau, t. y. ne iš karto su pasiūlymo pateikimu. Tačiau tais atvejais, kai subtiekėjai pasitelkiami ir nurodomi pasiūlyme tam, kad tiekėjas atitiktų perkančiosios organizacijos nustatytus kvalifikacijos reikalavimus – tokių subtiekėjų išviešinimas pasiūlyme yra privalomas, nes tik tokiu atveju perkančioji organizacija galės įsitikinti tiekėjo atitikimu jos nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams. Be to, apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs Pirkimo sąlygų 23, 36, 37 punktų nuostatas, priėjo išvadą, kad ieškovė, teikdama pasiūlymą ir būdama susipažinusi su visomis Pirkimo sąlygomis, turėjo suprasti, jog pasitelkiamas subtiekėjas turi būti išviešintas jau teikiant pasiūlymą atsakovei, bet ne vėliau, nes visuose Pirkimo sąlygų 23, 36, 37 punktuose numatyta, kad teikėjas jau pasiūlymo pateikimo stadijoje turi būti išviešinęs pasitelkiamą subtiekėją. Nagrinėjamu atveju tinkamo pagal sąlygas tiekėjo pasitelkimas vykdyti tam tikrus – suvirinimo siūlių kokybės kontrolės – darbus, reiškia, kad tiekėjas atitinka vienam iš perkančiosios organizacijos nustatytų kvalifikacijos reikalavimų, todėl jis privalėjo būti išviešintas pasiūlymo pateikimo metu, skirtingai negu subtiekėjas, kuris gali būti pasitelkiamas sutarties vykdymui (VPĮ 96 straipsnio 4 dalis). Kolegija taip pat atkreipia dėmesį, kad aptartos aplinkybės dėl tiekėjo pareigos išviešinti subtiekėjo pasiūlymo pateikimo metu, nagrinėjamu atveju nelemia (nedaro įtakos) ginčijamo sprendimo dėl Pirkimo nutraukimo, nes ginčo pirkimas buvo nutrauktas kitais pagrindais.

126Dėl ieškinio reikalavimo atlyginti žalą

12742.

128Ieškovė ieškinyje prašė panaikinti atsakovės 2018 m. rugsėjo 13 d. sprendimą nutraukti viešąjį pirkimą I ir II Pirkimo objekto dalyse, o sprendimo nepanaikinus – priteisti iš atsakovės ieškovės naudai 775 038,83 Eur patirtai žalai atlyginti. Pirmosios instancijos teismas, nusprendęs panaikinti perkančiosios organizacijos sprendimą nutraukti Pirkimą I ir II Pirkimo objekto dalyse, klausimo dėl žalos atlyginimo nenagrinėjo.

12943.

130Apeliacijos dalykas – neįsiteisėjęs pirmosios instancijos teismo sprendimas, kurios metu patikrinamas pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumas ir pagrįstumas, nagrinėjant tiek teisės, tiek fakto klausimus. Tačiau tai nėra bylos nagrinėjimas iš naujo. Nors apeliacinės instancijos teismas turi teisę ir pareigą išnagrinėti visas bylos faktines ir teisines aplinkybes, ir išspręsti ginčą iš esmės, o CPK normos riboja apeliacinės instancijos teismo teisę grąžinti bylą nagrinėti pirmosios instancijos teismui, tačiau, įvertinus aplinkybę, kad pirmosios instancijos teismas skundžiamu sprendimu nusprendęs panaikinti perkančiosios organizacijos sprendimą nutraukti Pirkimą I ir II Pirkimo objekto dalyse, todėl alternatyvaus ieškinio reikalavimo dėl žalos atlyginimo nenagrinėjo, o apeliacinės instancijos teismas šioje dalyje priėmė priešingą sprendimą, tokiu būdu ieškovo alternatyvus reikalavimas liko neišspręstas, yra pagrindas bylą dalyje dėl žalos atlyginimo perduoti nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui, nes minėtas reikalavimas nebuvo išnagrinėtas pirmosios instancijos teisme. Dėl procesinės bylos baigties

13144.

132Nurodytų argumentų pagrindu apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija sprendžia, kad perkančiajai organizacijai pačiai pripažinus, jog pirkimo sąlygos yra neaiškios ir dviprasmiškos, ji negalėjo pagal tokias sąlygas toliau vykdyti pirkimo procedūras ir jas privalėjo nutraukti pagal PĮ 41 straipsnio 3 dalį (buvo pažeisti šio įstatymo 29 straipsnio 1 dalyje nustatyti principai ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti). Nors perkančioji organizacija pirkimo procedūras nutraukė nurodytu teisiniu pagrindu, tačiau netinkamai motyvavo nutraukimo priežastį (atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti), pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, jog Pirkimo procedūrų nutraukimas buvo objektyviai pateisinamas, todėl nepagrįstai tenkino ieškinį. Esant nurodytoms aplinkybėms, atsakovės apeliacinis skundas tenkintinas, Kauno apygardos teismo 2019 m. balandžio 4 d. sprendimas naikintinas ir priimtinas naujas sprendimas: UAB „Energijos taupymo centras“ ieškinio reikalavimą panaikinti 2018 m. rugsėjo 13 d. atsakovės AB „Kauno energija“ rašte Nr. 20-2696 nurodytą sprendimą nutraukti Pirkimą I ir II Pirkimo objekto dalyse – atmesti, o ieškinio reikalavimą dėl žalos atlyginimo priteisimo grąžinti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

133Dėl bylinėjimosi išlaidų

13445.

135Bylos dalį dėl žalos atlyginimo priteisimo perdavus nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui, apeliacinės instancijos teismas nesprendžia bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimo. Visos bylinėjimosi išlaidos, įskaitant ir šalių apeliacinės instancijos teisme patirtas bylinėjimosi išlaidas, turės būti paskirstytos pirmosios instancijos teismui išnagrinėjus grąžintą naujam nagrinėjimui reikalavimą, nes tik tada bus tiksliai galima nustatyti patenkintų ir atmestų reikalavimų dalį. (CPK 93 straipsnis).

136Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

137Kauno apygardos teismo 2019 m. balandžio 4 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą.

138Ieškovės uždarosios akcinės bendrovės ,,Energijos taupymo centras“ ieškinio atsakovei akcinei bendrovei „Kauno energija“ reikalavimą panaikinti 2018 m. rugsėjo 13 d. atsakovės akcinės bendrovės „Kauno energija“ rašte Nr. 20-2696 nurodytą sprendimą nutraukti Pirkimą I ir II Pirkimo objekto dalyse, atmesti.

139Ieškovės uždarosios akcinės bendrovės ,,Energijos taupymo centras“ ieškinio atsakovei akcinei bendrovei „Kauno energija“ reikalavimą dėl žalos atlyginimo priteisimo grąžinti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „Energijos taupymo... 7. 1.1.... 8. Panaikinti 2018 m. rugsėjo 13 d. atsakovės AB „Kauno energija“ rašte Nr.... 9. 1.2.... 10. Tuo atveju, jeigu nebus panaikintas 2018 m. rugsėjo 13 d. atsakovės AB... 11. 2.... 12. Ieškovė nurodė, kad atsakovė AB „Kauno energija“ 2018 m. kovo 28 d.... 13. 3.... 14. Atsakovė 2018 m. birželio 4 d. kreipėsi į ieškovę, kaip numatomą... 15. 4.... 16. 2018 m. rugpjūčio 31 d. pranešimu Nr. 6484182 atsakovė informavo apie... 17. 5.... 18. Ieškovė 2018 m. rugsėjo 5 d. pateikė pretenziją. Nurodė, kad Pirkimo... 19. 6.... 20. Ieškovė, nesutikdama su sprendimu nutraukti Pirkimo procedūras dėl I ir II... 21. 7.... 22. Ieškovė nesutinka su atsakovės sprendimu nutraukti Pirkimą I ir II dalyse.... 23. 8.... 24. Atsakovė 2018 m. rugsėjo 28 d. atsakyme į pretenziją nurodė, kad pareiga... 25. 9.... 26. Galimybė keisti ar pasitelkti naujus subtiekėjus yra numatoma sutarties... 27. 10.... 28. Nurodė, kad atsakovė, priimdama sprendimą nutraukti Pirkimą tik I ir II... 29. 11.... 30. Ieškovė teigė, kad dėl atsakovės sprendimo nutraukti Pirkimą dėl I ir II... 31. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 32. 12.... 33. Kauno apygardos teismas 2019 m. balandžio 4 d. sprendimu ieškinį tenkino ir... 34. 13.... 35. Teismas sprendė, kad atsakovė pripažinusi, jog Pirkimo sąlygos dėl... 36. 14.... 37. Teismas atmetė atsakovės argumentus, kad ieškovė teikdama pasiūlymą,... 38. 15.... 39. Teismas pažymėjo, kad pirkimo procedūros negali būti vykdomos pagal... 40. 16.... 41. Teismas vertino kaip nepagrįstus atsakovės argumentus, kad nustačius, jog... 42. 17.... 43. Teismas pažymėjo, kad tiekėjams negali būti taikomos jokios jų teises... 44. 18.... 45. Teismas sprendė, kad nagrinėjamu atveju pirkimo procedūrų tęsimas, esant... 46. 19.... 47. Teismas, įvertinęs nustatytas aplinkybes, sprendė, kad nėra pagrindo... 48. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 49. 20.... 50. Atsakovė AB „Kauno energija“ apeliaciniu skundu prašo Kauno apygardos... 51. 20.1.... 52. Atsakovės teigimu, prieš nutraukdama Pirkimo I ir II dalių procedūras, ji... 53. 20.2.... 54. Atsakovei nustačius, kad ieškovės pateikti pasiūlymai neatitiko Pirkimo... 55. 20.3.... 56. Pirmosios instancijos teismas netinkamai įvertino ieškovės suinteresuotumą... 57. 20.4.... 58. Atsakovė 2018 m. rugsėjo 13 d. rašte Nr. 20-2696 nurodė, kad buvo nutarta... 59. 20.5.... 60. Ieškovė, vadovaujantis PĮ 62 straipsnio imperatyviomis nuostatomis, negali... 61. 20.6.... 62. Pažymėjo, kad atsakovė Pirkimo sąlygų 3 punkte aiškiai nurodė, kad... 63. 20.7.... 64. Viešųjų pirkimų tarnyba 2018 m. lapkričio 20 d. raštu Nr. 4S-1462... 65. 21.... 66. Ieškovė UAB „Energijos taupymo centras“ atsiliepime į apeliacinį... 67. 21.1.... 68. Atsakovė, priimdama sprendimą nutraukti viešojo pirkimo procedūras dėl I... 69. 21.2.... 70. Atsakovės vertinimu, ieškovės pateikti pasiūlymai neatitiko kvalifikacinių... 71. 21.3.... 72. Atsakovės teiginiai, kad esant pirkimo sąlygų neaiškumui ar... 73. 21.4.... 74. Atsakovė modeliuoja klaidingą situaciją, kad sprendimas nutraukti Pirkimo I... 75. 21.5.... 76. Perkantysis subjektas, pripažinęs, kad Pirkimo sąlygos buvo neaiškios ir... 77. 21.6.... 78. Naujo reikiamą kvalifikaciją turinčio subtiekėjo pasitelkimas... 79. 21.7.... 80. Apeliaciniame skunde nurodoma, kad tęsiant Pirkimo I ir II dalių procedūras... 81. Teisėjų kolegija... 82. IV. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai ir išvados... 83. 22.... 84. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 85. Faktinės bylos aplinkybės... 86. 23.... 87. Atsakovė AB „Kauno energija“ 2018 m. kovo 28 d. CVP IS paskelbė apie... 88. 24.... 89. Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs, kad šio ginčo esmę sudaro... 90. 25.... 91. Apeliaciniame skunde teigiama, Pirkimo sąlygų 38.3 papunktis galėjo sukelti... 92. Dėl viešojo pirkimo nutraukimo teisėtumo... 93. 26.... 94. Vadovaujantis VPĮ 17 straipsnio 1 dalimi, 2 dalies 1 punktu ir PĮ 29... 95. 27.... 96. Kasacinio teismo nurodyta, kad viešųjų pirkimų principų pažeidimas yra... 97. 28.... 98. Dėl pirkimo sąlygų ir pasiūlymų atitikties joms vertinimo teisėtumo... 99. 29.... 100. Apeliantė 2018 m. rugsėjo 13 d. panaikino 2018 m. rugpjūčio 31 d. priimtus... 101. 30.... 102. PĮ 48 straipsnio 4 dalyje įtvirtinta, kad perkantysis subjektas pirkimo... 103. 31.... 104. Perkančiosios organizacijos, pirkimo dokumentuose nustatydamos pirkimo... 105. 32.... 106. Nagrinėjamu atveju Pirkimo sąlygų 38 punkte numatyta, kad tiekėjas savo... 107. 33.... 108. Taigi remiantis Pirkimo sąlygos 38.1 papunkčio nuostata, tiekėjas privalo... 109. 34.... 110. Atsakovė 2018 m. rugsėjo 13 d. panaikino 2018 m. rugpjūčio 31 d. priimtus... 111. 35.... 112. Pagal PĮ 41 straipsnio 3 dalį bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties... 113. 36.... 114. Kasacinio teismo išaiškinta, kad viešasis pirkimas nėra savitikslis, kas... 115. 37.... 116. Nagrinėjamu atveju, atsakovė nutraukė Pirkimą dėl to, kad atsirado... 117. Dėl perkančiosios organizacijos reikalavimo tiekėjui išviešinti... 118. 38.... 119. Atsakovei 2018 m. rugsėjo 13 d. panaikinus 2018 m. rugpjūčio 31 d. priimtus... 120. 39.... 121. PĮ 96 straipsnio 1 dalyje (aktuali redakcija) nustatyta, kad perkantysis... 122. 40.... 123. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad tiekėjas, savo pasiūlyme... 124. 41.... 125. Kaip matyti iš minėtos teisės normos, tiekėjas apie pasitelkiamus... 126. Dėl ieškinio reikalavimo atlyginti žalą... 127. 42.... 128. Ieškovė ieškinyje prašė panaikinti atsakovės 2018 m. rugsėjo 13 d.... 129. 43.... 130. Apeliacijos dalykas – neįsiteisėjęs pirmosios instancijos teismo... 131. 44.... 132. Nurodytų argumentų pagrindu apeliacinės instancijos teismo teisėjų... 133. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 134. 45.... 135. Bylos dalį dėl žalos atlyginimo priteisimo perdavus nagrinėti iš naujo... 136. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 137. Kauno apygardos teismo 2019 m. balandžio 4 d. sprendimą panaikinti ir priimti... 138. Ieškovės uždarosios akcinės bendrovės ,,Energijos taupymo centras“... 139. Ieškovės uždarosios akcinės bendrovės ,,Energijos taupymo centras“...