Byla 2S-17-513/2018
Dėl antstolio J. P. veiksmų, suinteresuotas asmuo Luminor Bank, AB (Nordea Bank AB, Lietuvoje veikiančio per Nordea Bank AB Lietuvos skyrių, teisių ir pareigų perėmėja)

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Irma Čuchraj,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo D. B. atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų (Klaipėdos miesto apylinkės teismo) 2017 m. gegužės 26 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2YT-8341-965/2017 pagal pareiškėjo D. B. skundą dėl antstolio J. P. veiksmų, suinteresuotas asmuo Luminor Bank, AB (Nordea Bank AB, Lietuvoje veikiančio per Nordea Bank AB Lietuvos skyrių, teisių ir pareigų perėmėja),

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4

 1. pareiškėjas kreipėsi į teismą su skundu, prašydamas: 1) panaikinti antstolio J. P. 2017-03-28 patvarkymą Nr. S17-10610 „Dėl atsisakymo skirti pakartotinę ekspertizę“ ir skirti pakartotinę ekspertizę skundžiamame patvarkyme nurodyto turto (kiekvieno atskiro nekilnojamojo turto objekto) rinkos vertei nustatyti; 2) panaikinti antstolio 2017-03-28 patvarkymą Nr. S17-10712 „Dėl 2015-06-02 turto arešto akte Nr. 0172/14/02235 nurodytos areštuoto turto vertės pakeitimo“; 3) panaikinti antstolio 2017-03-28 patvarkymą Nr. S17-10716 „Dėl turto pardavimo iš pirmųjų varžytynių“ vykdomosiose bylose Nr. 0172/14/02236, 0172/14/02237, 0172/14/02235, 0172/14/02238.
 2. Nurodė, kad antstolis vykdo išieškojimą iš hipoteka įkeistos žemės nuomos teisės ir nekilnojamojo turto (trijų pastatų – įstaigų, pastato – chemijos laboratorijos, pastato – kiemo statinių), esančių ( - ). Antstolis paskyrė minėto turto ekspertizę, kurią atliko UAB „Ober-Haus“, ir nustatė, jog 2016-08-19 bendra nekilnojamojo turto rinkos vertė sudarė 1 690 000 Eur. Pareiškėjas teikė prieštaravimus dėl ekspertizės akto išvadų, taikyto metodo, tačiau antstolis juos atmetė. Pareiškėjas mano, kad ekspertizės aktu fiziškai ir funkciškai atskiri keturi pastatai, turintys savo atskirus unikalius numerius, buvo įvertinti kaip vienas turtinis vienetas, nurodant bendrą jų visų rinkos vertę, jos nedetalizuojant pagal atskirus objektus. Antstolis nepagrįstai nusprendė pardavinėti iš pirmųjų varžytynių visus keturis pastatus kaip vieną turtinį vienetą, kadangi jie turi atskirus įėjimus, prie kiekvieno pastato yra parengti privažiavimai, kiekvienas pastatas gali būti ir yra naudojami nepriklausomai vienas nuo kito. Visi pastatai turi atskirą šilumos energijos tiekimą ir apskaitą, o elektros inžineriniai tinklai yra suprojektuoti ir įrengti tokiu būdu, jog kiekvienas pastatas gali turėti atskirą nuo kitų pastatų elektros energijos apskaitą. Aplinkybė, kad visi pastatai yra ant vieno valstybei priklausančio žemės sklypo, nesudaro pagrindo teigi, kad jie tarpusavyje yra neatskiriamai susiję ir negali būti parduodami atskirai, kad toks pardavimo būdas mažintų jų rinkos vertę. Priešingai, parduodant kiekvieną pastatą atskirai, tikėtina didesnė 1 kv. m kaina.
 3. Pareiškėjas pateikia Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie LR Finansų ministerijos 2016-12-19 raštą, kuriuo grindžia savo poziciją, kad atliekant ekspertizę buvo privalu įvertinti kiekvieną nekilnojamojo turto objektą atskirai.
 4. Be to, turto vertinimas buvo atliktas pažeidžiant Turto ir verslo vertinimo metodikos imperatyvų reikalavimą, kad turto vertinimas atliekamas ne mažiau kaip dviem metodais, o UAB „Ober-Haus“ turto vertinimą atliko taikydama tik vieną – pajamų metodą. Antstolis nepagrįstai atsisakė įvertinti pareiškėjo pateiktus panašių patalpų pardavimo skelbimus, ir tai įrodo, kad nustatyta turto rinkos vertė neatitinka realios rinkos vertės, t. y. yra per didelė.
 5. Pažymėjo, jog pirmosios turto pardavimo varžytynės gali būt skelbiamos tik tada, kai turto kaina nekelia abejonių, o šiuo atveju antstolis nusprendė skelbti pirmąsias varžytynes esant galutinai neišspręstam ginčui dėl turto vertės ir nepašalinus atliktos turto vertinimo ekspertizės trūkumų. Nurodo, jog antstolis, priimdamas sprendimą parduoti nekilnojamąjį turtą kaip vientisą objektą, suvaržė pareiškėjo teises parduoti turtą savo surastiems pirkėjams UAB „Dainuoma“, UAB „Gardama“ ir UAB „Aukso obuolys“, kurie įsigytų atskirus nekilnojamojo turto objektus už didesnę kainą nei pardavinėjant iš varžytynių.
 1. Antstolis J. P. 2017-04-24 patvarkymu Nr. S17-13657 pareiškėjo skundo netenkino. Skundą antstolis perdavė nagrinėti Klaipėdos miesto apylinkės teismui. Patvarkyme nurodė, kad žemės sklypo nuomos teisė ir ant jos esantys statiniai ir kiti inžineriniai statiniai, priklausantys vienam savininkui – pareiškėjui, yra susiję ir sudaro vieną turtinį kompleksą, kadangi statiniai yra žemės sklypo priklausiniai, kuriuos ištinka pagrindinio daikto likimas. Vieningo turtinio komplekso pardavinėjimas dalimis dirbtinai mažina parduodamų objektų kainą ir atitinkamai daro neįmanomą kitų neparduotų objektų realizavimą, be to, pažeidžia protingumo principą.
 2. Nurodė, jog UAB „Ober-Haus“ pateiktas ekspertizės aktas nesukėlė antstoliui jokių abejonių dėl nustatytos rinkos vertės, todėl nėra jokio teisinio pagrindo panaikinti 2017-03-28 patvarkymą Nr. S17-10610 „Dėl atsisakymo skirti pakartotinę ekspertizę“ ir skirti papildomą ekspertizę. Antstolis nesutinka ir su pareiškėjo skundu dėl 2017-03-28 patvarkymo Nr. S17-10716 „Dėl turto pardavimo iš pirmųjų varžytynių“ panaikinimo, kadangi šis patvarkymas yra tik informacinio pobūdžio, nesukeliantis pareiškėjui jokių teisinių pasekmių, t. y. šiuo patvarkymu antstolis ne paskelbė pirmąsias varžytynes, o tik informavo apie tokių varžytynių paskelbimą ateityje. Antstolis, vadovaudamasis CPK 681 straipsnio 2 dalimi, gavęs turto vertinimo ekspertizės išvadas, priėmė 2017-03-28 patvarkymą Nr. S17-10712 „Dėl 2015-06-02 turto arešto akte Nr. 0172/14/02235 nurodytos areštuoto turto vertės pakeitimo“, todėl esant pagrįstai ekspertizės išvadai ir pagrįstam turto įkainojimui, nėra jokio pagrindo šį patvarkymą panaikinti.
 1. Suinteresuotas asmuo Luminor Bank, AB (Nordea Bank AB) atsiliepime į skundą nurodė, jog nesutinka su pareiškėjo skundu, prašė jį atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė, kad pareiškėjo skola šią dieną viršija 3 mln. eurų, todėl net ir pardavus visą skolininko įkeistą nekilnojamąjį turtą, esantį ( - ), nepakaktų lėšų skolai padengti. Pareiškėjo veiksmai, kuriais jis ginčija ekspertizės aktu nustatytą 1 690 000 Eur rinkos vertę, teigdamas, jog ji yra per didelė ir siekia ją sumažinti net 590 000 Eur, yra nesąžiningi kreditoriaus atžvilgiu, laikytini piktnaudžiavimu teise, kadangi yra sąmoningai trukdoma pardavimo procesui, siekiant ir toliau naudotis įkeistu turtu, gauti iš jo nuomos pajamas ir nemokėti skolos kreditoriui. Pažymi, kad kreditoriui vienu hipotekos lakštu yra įkeistas turtinis kompleksas – valstybinės žemės sklypo nuomos teisė ir ant to sklypo esantys statiniai/pastatai. Pastatai yra žemės sklypo priklausiniai ir nei vienas iš jų negali būti pardavinėjami atskirai. Pareiškėjas nepateikė jokių duomenų, patvirtinančių, jog valstybinės žemės nuomos teisė yra padalinta (ar nustatyta naudojimosi tvarka) atskirai kiekvienam pastatui. Be to, pastatai yra sujungti bendromis sienomis (laikančiomis konstrukcijomis), turi bendras inžinerines sistemas. Pareiškėjas neįrodė, kad pastatų atskyrimas užtikrins jų tinkamą naudojimą pagal paskirtį, nesumažins jų vertės. Suinteresuotas asmuo pažymėjo ir tai, kad pareiškėjo teiginiai, jog tokio didelio turtinio komplekso bus neįmanoma parduoti, yra tik objektyviais duomenimis nepagrįstos prielaidos, nes toks pardavimas realiai niekada nebuvo bandomas įvykdyti. Nurodė, kad pareiškėjui nepagrindus to, jog ekspertizės akte turto rinkos vertė būtų buvusi nustatyta neteisingai, nėra jokio pagrindo skirti pakartotinę ekspertizę ir vilkinti išieškojimo procesą. Be to, pareiškėjas nepateikė jokių įrodymų, kad turtą pardavinėjant dalimis, būtų galima gauti didesnę kainą.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

 1. Klaipėdos apylinkės teismas 2017-05-26 nutartimi pareiškėjo D. B. skundo dėl antstolio veiksmų netenkino. Priteisė iš pareiškėjo D. B. 523,91 Eur bylinėjimosi išlaidų suinteresuotam asmeniui AB Nordea Bank. Atsisakė priimti suinteresuoto asmens AB Nordea Bank atsiliepimą į prašymą dėl bylos sustabdymo.
 2. Dėl 2017-03-28 patvarkymo Nr. S17-10610 „Dėl atsisakymo skirti pakartotinę ekspertizę“ teismas nenustatė, kad ekspertizė būtų atlikta netinkamai, nesilaikant nustatytų reikalavimų, kad būtų naudotasi netinkamais metodais. Ekspertizė buvo atlikta laikantis teisės aktų, nebuvo ir nėra nuginčyta teisme. Išieškotojo naudai įkeista valstybinės žemės nuomos teisė ir ant jos esantys priklausiniai – neatsiejamai susiję keturi statiniai (sujungti bendromis sienomis), esantys ( - ), kaip vientisas turtinis kompleksas turi būti parduodami kartu. Be to, vieningo turtinio komplekso pardavinėjimas dalimis dirbtinai mažina parduodamų objektų kainą ir daro neįmanomą kitų (neparduotų) objektų realizavimą, atskirų objektų pardavimas galėtų užtrukti pernelyg ilgai, o tai neatitiktų išieškotojo interesų. Konstatavo, jog teismas pagrįstai atsisakė skirti pakartotinę ekspertizę.
 3. Antstolis pagrįstai ir teisėtai priėmė 2017-03-28 patvarkymą Nr. S17-10712 „Dėl 2015-06-02 turto arešto akte Nr. 0172/14/02235 nurodytos areštuoto turto vertės pakeitimo“, kuriuo įvertino nekilnojamąjį turtą, esantį ( - ), 1 690 000 Eur, būtent tokia kaina, kokia jis yra įvertintas ekspertizės akte. Konstatavo, jog nėra jokio pagrindo panaikinti nurodytą antstolio patvarkymą.
 4. Pareiškėjo reikalavimą panaikinti antstolio 2017-03-28 patvarkymą Nr. S17-10716 „Dėl turto pardavimo iš pirmųjų varžytynių“ atmetė kaip nepagrįstą.

6III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

 1. Atskiruoju skundu pareiškėjas D. B. prašo panaikinti Klaipėdos apylinkės teismo

  72017-05-26 nutartį civilinėje byloje Nr. 2YT-8341-965/2017 ir klausimą išspręsti iš esmės:

  81) panaikinti antstolio J. P. 2017-03-28 patvarkymą „Dėl atsisakymo skirti pakartotinę ekspertizę“ ir skirti pakartotinę ekspertizę skundžiamame patvarkyme nurodyto turto rinkos vertei nustatyti; 2) panaikinti antstolio J. P. 2017-03-28 patvarkymą Nr. S17-10712 „Dėl 2015-06-02 turto arešto akte Nr. 0172/14/02235 nurodytos areštuoto turto vertės pakeitimo“; 3) panaikinti antstolio J. P. patvarkymą Nr. 0172/10716 „Dėl turto pardavimo iš pirmųjų varžytynių“ vykdomosiose bylose Nr. 0172/14/02235, 0172/14/02236, 0172/14/02237, 0172/14/02238.

 2. Skundžiamoje nutartyje teismas nepateikė jokių motyvų, remiantis kuriais teismas atmetė pareiškėjo argumentus dėl atliktos turto vertinimo ekspertizės nepagrįstumo ir būtinybės skirti pakartotinę ekspertizę.
 3. Ekspertizės aktas atliktas nesilaikant Turto ir verslo vertinimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2012-04-27 įsakymu Nr. 1K-159, imperatyvaus reikalavimo, kad turto vertinimas atliekamas ne mažiau kaip dviem metodais. Nagrinėjamu atveju nebuvo jokių kliūčių vertinimą atlikti taikant du metodus.
 4. Ekspertizės aktu buvo nustatyta nepagrįstai didelė galima gauti turto nuomos kaina už 1 kv. m, o tai lėmė nepagrįstai didelės turto vertės nustatymą.
 5. Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie LR Finansų ministerijos 2016-12-19 atsakyme Nr. (1.15)D2-4517 pažymima, jog vertinimo ataskaitoje turėtų būti nustatyta kiekvieno iš šių objektų rinkos vertė, kadangi yra vertinami pastatai, kurie yra atskiri objektai, turintys unikalius numerius.
 6. Skundžiamoje nutartyje teismas neturėjo jokio pagrindo konstatuoti, jog išieškotojui įkeisti ir vykdomojoje byloje areštuoti ( - ), esantys keturi pastatai tariamai yra neatsiejamai susiję ir turi būti parduodami kartu kaip vienas turtinis kompleksas. Visi keturi pastatai yra visiškai atskiri nekilnojamojo turto objektai, kurie turi ne tik atskirus unikalius numerius, bet faktiškai yra atskiri pastatai, kurie gali būti (ir yra) naudojami pagal paskirtį atskirai ir nepriklausomai vienas nuo kito. Vien tai, kad atskiri nekilnojamojo turto objektai yra įkeisti vienu hipotekos lakštu, t. y. jungtine hipoteka, savaime nereiškia, kad visi jungtine hipoteka įkeisti hipotekos objektai gali būti parduodami kaip vienas turtinis vienetas.
 7. Iki šiol pareiškėjui nei pačiam, nei per pasitelktus nekilnojamojo turto brokerius nepavyko surasti ( - ), esančio turto pirkėjo, kuris pageidautų įsigyti visus minėtu adresu įkeistus pastatus už banko nurodomą UAB „Ober-Haus“ Nekilnojamas turtas nustatytą 1 690 000 Eur kainą.
 8. Teismas nepagrįstai atsisakė vertinti pareiškėjo pateiktą UAB „Turto spektras“ turto vertinimo ataskaitą.
 9. Teismas nepagrįstai nurodo, jog skolininkas siekia, kad jo pasiūlytiems pirkėjams turtas būtų parduotas už kuo mažesnę kainą.
 1. Teismo posėdžio metu pareiškėjas D. B. ir jo atstovė nurodė, kad parduodamų pastatų (chemijos laboratorija, administracinis pastatas) paskirtis yra skirtinga. Paaiškino, kad pastatų infrastruktūra yra atskira, todėl pastatus galima parduoti atskirai.
 1. Atsiliepimu į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo antstolis J. P. prašo Klaipėdos apylinkės teismo 2017-05-26 nutartį palikti nepakeistą. Žemės sklypo nuomos teisė ir ant jos esantys statiniai, priklausantys vienam savininkui D. B., yra neatskiriamai susiję vienas su kitu, todėl privalo būti pardavinėjami iš varžytynių kaip vieningas turtinis kompleksas, o vieningo komplekso pardavinėjimas dalimis dirbtinai mažintų parduodamų objektų kainą ir pažeistų hipotekos kreditoriaus teises ir teisėtus interesus.
 2. Antstolio 2016-04-11 patvarkymas Nr. 0172/14/02235 „Dėl ekspertizės nekilnojamojo turto rinkos vertei nustatyti skyrimo“ patvirtina, kad viso žemės sklypo nuomos teisė, visas hipoteka įkeistas turtas yra vienoje kadastrinėje vietovėje, žemės sklypas yra suformuotas kaip atskiras nekilnojamojo turto objektas, o kiti ant jo esantys statiniai – pastatai ir kiti inžineriniai statiniai, nors ir turi atskirus unikalius numerius, tačiau kartu su žemės sklypu sudaro vieną turtinį kompleksą, t. y. yra jo priklausiniai.
 1. Teismo posėdžio metu nurodė, kad tenkinus pareiškėjo skundą būtų pažeistos CK 6.394 straipsnio nuostatos, draudžiančios parduoti pastatus atskirai nuo žemės sklypo.
 1. Atsiliepimu į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo Luminor Bank, AB (Nordea Bank AB) prašo D. B. atskirąjį skundą atmesti, o Klaipėdos apylinkės teismo 2017-05-26 nutartį palikti nepakeistą. Priteisti Luminor Bank, AB naudai iš skolininko D. B. bylinėjimosi išlaidas.
 2. Nurodo, kad šioje byloje esant analogiškam skundui, yra pagrindas vadovautis jau įsiteisėjusiais teismų procesiniais sprendimais bei skundą atmesti.
 3. Skolininkas (per savo sūnų J. B., kuris yra UAB „Aukso obuolys“ direktorius) pats pardavinėja turtą kaip vientisą kompleksą interneto portale www.aruodas.lt.
 4. Skolininkas klaidina teismą dėl tariamo pastatų kompleksą sudarančių pastatų atskirumo ir tariamos galimybės įkainoti ir pardavinėti pastatus atskirai. Skolininkas taip pat siekia, jog antstolis ir teismas pažeistų imperatyvias įstatymo normas, kurios draudžia perleisti statinius be teisių į žemę. Įkeistas turtas turi būti vertinamas ir parduodamas iš varžytynių toks, koks jis yra įkeistas. Bet kokie įkeisto turto teisinės ir faktinės būklės pakeitimai yra galimi tik su hipotekos kreditoriaus sutikimu. Priklausinius ištinka pagrindinio daikto likimas, visi daiktai yra nelygiaverčiai ir fiziškai susiję.
 5. Atskirų daiktų pardavimas pažeistų imperatyvias normas dėl teisių i žemės sklypą perleidimo parduodant pastatą, kadangi vieno iš statinių (ne visu kartų) pardavimas, neperleidus teisių i žemę (šiuo atveju – nuomos teisės), yra negalimas. Skolininkas nepateikė jokių duomenų, kurie pagristų, jog valstybinės žemės nuomos teisė yra padalinta (ar nustatyta naudojimosi tvarka) atskirai kiekvienam pastatui.
 6. Parduoti jungtine hipoteka įkeisto turto galima tiek, kiek reikia kreditoriaus reikalavimui patenkinti, o skola išieškoma iš visų parduotų daiktų vienu metu.
 7. Skolininkas klaidina teismą dėl pirkėjų pirkti visą turto kompleksą tariamo nebuvimo, kadangi skolininkas niekada net neketino parduoti turto ir teismų prašo taikyti laikinąsias apsaugos priemones tam, kad toliau neteisėtai įkeistą turtą nuomotų, gautų pajamas ir bankui nieko nemokėtų bei trukdytų atgauti skolą iš įkeisto turto pardavimo.
 8. Skolininkas klaidina teismą dėl Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie FM 2016-12-19 rašto turinio ir apskritai ryšio su šioje byloje nagrinėjamomis aplinkybėmis.
 9. Skolininko nurodyti teiginiai dėl tariamo ekspertizės akto nepagrįstumo yra prieštaringi ir nepagristi.
 10. Skolininkas nepateikė jokių įrodymų, kad turtą pardavinėjant dalimis būtų galima gauti didesnę kainą.
 1. Teismo posėdžio metu suinteresuoto asmens banko Luminor Bank, AB atstovė nurodė, kad skolininko tikslas yra parduoti ginčo turtą atskirais pastatais su juo susijusioms įmonėms, o po to išsipirkti iš šių įmonių turtą. Nurodo, kad pirkėjui kartu su nuosavybės teise į tą daiktą pardavėjas turi parduoti žemės sklypo dalį. Nesutinka, kad būtų dalinama hipotekos teisė.

konstatuoja:

9IV.

10Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, argumentai ir motyvai

11Atskirasis skundas atmestinas.

12

 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei patikrinimas, ar nėra absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų (CPK

  13320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą dėl apskųstos dalies ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329, 338 straipsniai).

 1. Byloje kilo ginčas dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria teismas netenkino pareiškėjo D. B. skundo dėl antstolio veiksmų.

14Faktinės aplinkybės

 1. Vykdomosios bylos Nr. 0172/14/02235 duomenimis nustatyta, kad antstolis J. P. vykdo Vilniaus miesto 2-ojo notarų biuro 2014-09-08 vykdomąjį įrašą Nr. 2-12693 dėl 2 196 074 Eur skolos ir 16 proc. metinių palūkanų išieškojimo iš skolininko D. B. išieškotojo Luminor Bank, AB (Nordea Bank AB Lietuvos skyriaus) naudai. Antstolio žinioje taip pat yra vykdomoji byla Nr. 0172/14/02236, vykdoma pagal Vilniaus miesto 2-ojo notarų biuro 2014-09-08 vykdomąjį įrašą Nr. 2-12694, dėl 2 196 074 Eur skolos ir 16 proc. metinių palūkanų išieškojimo iš skolininko D. B. išieškotojo Nordea Bank AB Lietuvos skyriaus naudai; vykdomoji byla Nr. 0172/14/02237, vykdoma pagal Vilniaus miesto 2-ojo notarų biuro 2014-09-08 vykdomąjį įrašą Nr. 2-12691 dėl 2 196 074 Eur skolos ir 16 proc. metinių palūkanų išieškojimo iš skolininko D. B. išieškotojo Nordea Bank AB Lietuvos skyriaus naudai; vykdomoji byla Nr. 0172/14/02238, vykdoma pagal Vilniaus miesto 2-ojo notarų biuro 2014-09-08 vykdomąjį įrašą Nr. 2-12692 dėl 2 196 074 Eur skolos ir 16 proc. metinių palūkanų išieškojimo iš skolininko D. B. išieškotojo Nordea Bank AB Lietuvos skyriaus naudai.
 1. Antstolis 2015-06-02 turto arešto aktu areštavo skolininkui D. B. nuosavybės teise priklausantį turtą: turtinę teisę – žemės nuomos teisę, atsiradusią iš 1999-06-22 Valstybinės žemės nuomos sutarties Nr. N21/99-0108, žemės sklypui, unikalus Nr. ( - ), esančiam ( - ); pastatus – įstaigas, unikalus Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ); pastatą – chemijos laboratoriją, unikalus Nr. ( - ); kitus inžinerinius statinius – kiemo statinius, unikalus Nr. ( - ), esančius ( - ) (b. l. 226–230, byla Nr. 0172/14/02235, t. 1).
 1. Antstolis 2016-04-11 patvarkymu skyrė ekspertizę minėto areštuoto nekilnojamojo turto vertei nustatyti bei pavedė ją atlikti UAB „Ober-Haus“ Nekilnojamasis turtas (b. l. 363–365, byla Nr. 0172/14/02235, t. 2). UAB „Ober-Haus“ Nekilnojamasis turtas 2016-08-19 ekspertizės akte Nr. 2237 EKZ_2016 RVI KLAI nustatyta, kad areštuoto nekilnojamojo turto, esančio ( - ), rinkos vertė yra 1 690 000 Eur (b. l. 31, byla Nr. 0172/14/02235, t. 3). Skolininkas 2016-12-20 pateikė antstoliui prieštaravimus dėl ekspertizės išvados ir prašymą skirti pakartotinę ekspertizę (b. l. 152–154, byla Nr. 0172/14/02235, t. 3). Antstolis 2017-03-28 patvarkymu dėl atsisakymo skirti pakartotinę ekspertizę skolininko prašymo netenkino, nurodė, jog ekspertizės išvada nekelia abejonių nei dėl jos turinio, nei dėl formos, todėl nėra jokio pagrindo skirti pakartotinę ekspertizę (b. l. 283–285, byla Nr. 0172/14/02235, t. 3).
 1. 2017-03-28 patvarkymu dėl 2015-06-02 turto arešto akte nurodytos areštuoto turto vertės pakeitimo antstolis, remdamasis ekspertizės išvada, nustatė, kad nekilnojamojo turto vertė yra 1 690 000 Eur (b. l. 292–293, byla Nr. 0172/14/02235, t. 3).
 1. 2017-03-28 patvarkymu antstolis nutarė paskelbti pirmąsias turto pardavimo varžytynes, apie tai informavo skolininką (b. l. 301–302, byla Nr. 0172/14/02235, t. 3).
 1. Nustatyta, kad Vilniaus miesto apylinkės teismas 2017-03-06 sprendimu civilinėje byloje Nr. Nr. 2-431-859/2017 ieškovo D. B. ieškinį dėl pripažinimo kreditorių pažeidus prievolę ir ieškovo atleidimo nuo dalies prievolės vykdymo, kreditavimo sutarties vienašališko nutraukimo pripažinimo negaliojančiu ir kreditavimo sutarties sąlygų pakeitimo, atsakovas Nordea Bank AB, atmetė kaip nepagrįstą. Teismo sprendimas neįsiteisėjęs, apskųstas apeliaciniu skundu ir šio atskirojo skundo nagrinėjimo metu neišnagrinėtas.
 1. Klaipėdos apygardos teismo 2017-11-16 nutartimi byla buvo sustabdyta, kol Lietuvos Aukščiausiasis Teismas priims procesinį sprendimą civilinėje byloje Nr. 3K-3-447-687/2017 pagal pareiškėjo D. B. kasacinį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2017-05-04 nutarties peržiūrėjimo civilinėje byloje pagal pareiškėjo D. B. skundą dėl antstolio J. P. veiksmų, suinteresuotas asmuo Luminor Bank, AB (t. 2, b. l. 50–56). Klaipėdos apygardos teismo 2017-12-11 nutartimi civilinės bylos nagrinėjimas atnaujintas Lietuvos Aukščiausiajam Teismui priėmus procesinį sprendimą civilinėje byloje Nr. 3K-3-447-687/2017.
 1. Lietuvos Aukščiausiajame Teisme 2017-12-05 buvo išnagrinėta civilinė byla Nr. 3K-3-447-687/2017 pagal pareiškėjo D. B. kasacinį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo

  152017-05-04 nutarties civilinėje byloje Nr. 2S-667-459/2017 pagal pareiškėjo D. B. skundą dėl antstolio J. P. veiksmų peržiūrėjimo. Skundžiama nutartimi palikta nepakeista Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2017-01-11 nutartis, kuria atmestas pareiškėjo skundas dėl antstolio veiksmų, kuriuo pareiškėjas prašė panaikinti 2016-11-11 antstolio patvarkymą vykdomojoje byloje Nr. 0172/14/02235 dėl atsisakymo skirti pakartotinę ekspertizę skundžiamame patvarkyme nurodyto turto, esančio ( - ), rinkos vertei nustatyti ir panaikinti antstolio J. P. 2016-11-21 patvarkymą vykdomojoje byloje Nr. 0172/14/02235 dėl turto, esančio ( - ), pardavimo iš varžytynių. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2017-12-05 nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-3-447-687/2017 Klaipėdos apygardos teismo 2017-05-04 nutartį paliko nepakeistą.

16Dėl pastatų pardavimo būdo (kaip komplekso ar atskirais pastatais)

 1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika dėl antstolio pareigų vykdymo procese, inter alia, įkainojant areštuotą turtą, yra pakankamai išplėtota ir nuosekli. Joje pabrėžiama, kad areštuoto turto įkainojimas yra ypač svarbi parduodamo iš varžytynių turto proceso stadija. Jos metu antstoliui keliami reikalavimai maksimaliai ir objektyviai įkainoti areštuotą turtą. Nors šio proceso paskirtis yra patenkinti kreditoriaus (išieškotojo) reikalavimus, antstolis privalo atsižvelgti tiek į išieškotojo, tiek į skolininko interesus. Šių interesų pusiausvyros išlaikymas įpareigoja antstolį elgtis sąžiningai, protingai ir teisingai. Pagal įstatymą vykdymo procese areštuotas turtas turi būti įkainotas objektyviai, kaina maksimaliai artima esančiai laisvojoje rinkoje turto rinkos kainai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-04-23 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-90/2009; 2016-06-17 nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-315-701/2016, 19 punktas).
 2. Įstatymas antstoliui nustato pareigą ir suteikia realias galimybes taip įkainoti areštuotą turtą, kad įkainojimas atitiktų galimas realias rinkos kainas ir optimaliai atitiktų tiek išieškotojo, tiek skolininko interesus. Turto pardavimo iš varžytynių aktas pripažįstamas negaliojančiu, jeigu teismas nustato, kad turtas parduotas už kainą, neatitinkančią to meto rinkos kainos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-04-23 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-90/2009 ir joje nurodyta kasacinio teismo praktika).
 3. CK 4.170 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta absoliuti hipotekos kreditoriaus pirmumo teisė patenkinti hipoteka užtikrintą reikalavimą iš hipotekos objekto vertės pirmiau už kitus kreditorius. Sprendžiant, ar keli hipoteka įkeisti savininkui priklausantys daiktai parduotini kaip atskiri objektai, atsižvelgtina į hipotekos lakšte nurodytą hipotekos rūšį (paprastoji, jungtinė). Pagal CK 4.179 straipsnį paprastoji hipoteka – vieno konkretaus nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo daikto įkeitimas, norint apsaugoti vieno konkretaus įsipareigojimo įvykdymą. Jungtine hipoteka apibrėžiamas kelių nuosavybės teise priklausančių nekilnojamųjų daiktų įkeitimas vienu metu, norint apsaugoti vieno konkretaus įsipareigojimo įvykdymą (CK 4.180 straipsnis).
 4. Nagrinėjamos bylos atveju iš 2006-05-02 hipotekos lakšto ir iš 2007-07-16 hipotekos lakšto pakeitimo nustatyta, jog buvo įkeisti pareiškėjui D. B. priklausantys daiktai: pastatas – įstaiga, unikalus numeris ( - ), pastatas – įstaiga, unikalus numeris ( - ), pastatas – chemijos laboratorija, unikalus Nr. ( - ), ir pastatas – įstaiga, unikalus numeris ( - ), esantys ( - ) (b. l. 7-9, byla Nr. 0172/14/02236). Hipotekos lakšte nėra įtvirtinta, jog skolininkui priklausantys įkeisti daiktai varžytynėse parduotini kaip suformuotas vienas objektas. Lakšte taip pat nenustatyta įkeistų pastatų pardavimo eilė. Aplinkybė, jog pastatai įregistruoti kaip atskiri daiktai, o hipotekos lakšte šie duomenys taip pat perkelti atskirai aprašant ir įkainojant kiekvieną daiktą, bet nesant duomenų apie hipotekos rūšį, pardavimo tvarką, savaime nelemia išvados, kad buvo sudaryta jungtinė kelių daiktų hipoteka.
 5. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad išieškotojo naudai įkeisti valstybinės žemės nuomos teisė ir ant jos esantys priklausiniai – neatsiejamai susiję keturi statiniai (sujungti bendromis sienomis), esantys ( - ), kaip vientisas turtinis kompleksas turi būti parduodami kartu. Be to, vieningo turtinio komplekso pardavinėjimas dalimis dirbtinai mažina parduodamų objektų kainą ir atitinkamai daro neįmanomu kitų (neparduotų) objektų realizavimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-06-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-293-2008), atskirų objektų pardavimas galėtų užtrukti pernelyg ilgai, ir tai neatitiktų išieškotojo interesų. Ekspertizės akte nurodyta bendra vieningo turtinio komplekso vertė, neišskiriant atskirai kiekvieno iš šių objektų turto vertės, nedaro šio ekspertizės akto neteisėtu, nemotyvuotu ar negaliojančiu. Atsižvelgtina į aplinkybę, kad bankas, kaip turto komplekso hipotekos kreditorius, nesutinka leisti dalinti hipotekos objektą.
 6. Pareiškėjo (skolininko) atskirajame skunde teigiama, kad hipoteka įkeisti nekilnojamieji daiktai įkainotini ir parduotini kaip atskiri objektai, nes tokiu būdu parduodamas įkeistas turtas bus paklausesnis, tačiau nurodytas aplinkybes patvirtinančių įrodymų nepateikta (CPK 178 straipsnis). Pareiškėjo skola bankui viršija 3 mln. Eur, o bankui įkeisto minėto turto komplekso rinkos vertė eksperto nustatyta 1 690 000 Eur, todėl nei turto rinkos vertė, nei jo pradinė pardavimo iš varžytynių kaina neužtikrins visos skolos padengimo. Dėl nurodytų aplinkybių konstatuotina, kad antstolis priėmė pagrįstus patvarkymus įvertinti ir parduoti visą įkeistą turtą vienu metu kaip vientisą turtinį kompleksą.
 7. UAB „Dainuoma“ užsakymu atliktoje 2014-06-23 UAB „Turto spektras“ rinkos vertės nustatymo ataskaitoje, vertinant atsakovui įkeistą ieškovo turtą, esantį ( - ) ir ( - ), pažymėta, kad, vertintojo nuomone, vertintas turtas sudaro užbaigtą visumą (kompleksą), jo paskirtis atitinka esamą panaudojimą, o alternatyvus panaudojimas netikslingas (b. l. 142–204, byla Nr. 0172/14/02235, t. 1). Nurodyta aplinkybė yra konstatuota ir neįsiteisėjusiame Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017-03-06 sprendime civilinėje byloje Nr. 2-431-859/2017.
 8. Nagrinėjamu atveju, nors ir nenustatytas jungtinės hipotekos faktas, atkreiptinas dėmesys į CK 4.194 straipsnio 2 dalies dispoziciją, kurioje nustatyta, kad skola išieškoma iš visų parduotų daiktų vienu metu, o parduoti galima tik tiek, kiek reikia kreditoriaus reikalavimui patenkinti. Jungtine hipoteka įkeistų daiktų pardavimo eilę nustato daiktų savininkas (CK 4.194 straipsnio 1 dalis). Nagrinėjamu atveju parduotinų daiktų eilė nenustatytina, nes kreditoriaus reikalavimams patenkinti hipoteka įkeisto turto nepakanka.
 9. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2017-12-05 nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-3-447-687/2017 nustatė, kad tuo atveju, kai išieškoma iš įkeisto turto esant keliems įkeistiems daiktams, CPK 664 straipsnis taikomas sistemiškai su hipotekos rūšis reglamentuojančiomis normomis, kurios nenustato išieškojimo iš tokių įkeistų objektų eilės. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas nurodytoje nutartyje spręsdamas dėl kito skolininkui D. B. priklausančio turto, esančio ( - ), pardavimo – kaip viso turtinio komplekso ar atskirais nekilnojamojo turto objektais – konstatavo, kad parduotinų daiktų eilė nenustatytina, nes kreditoriaus reikalavimams patenkinti hipoteka įkeisto turto nepakanka. Teismų įstatymo 33 straipsnis 4 dalis nustato, kad teismai, priimdami sprendimus atitinkamų kategorijų bylose, yra saistomi savo pačių sukurtų, o žemesnės instancijos teismai – ir aukštesnės instancijos teismų sukurtų teisės aiškinimo taisyklių, suformuluotų analogiškose ar iš esmės panašiose bylose.
 10. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad išieškotojo ir skolininko interesų apsaugos bei protingos jų pusiausvyros paieškos vykdymo procese imperatyvai, kuriuos suponuoja CPK 634 straipsnio 2 dalies nuostatos, leidžia teigti, kad atskirų objektų kaip vieno pardavimas antstolio patvarkymu yra galimas tik siekiant naudingiausio turto realizavimo tiek ekonominiu, tiek visų teisėtų išieškotojo ir skolininko interesų derinimo aspektu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014-04-18 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-215/2014). Nagrinėjamu atveju nėra pagrindo teigti, jog antstolio patvarkymais būtų buvusios pažeistos skolininko teisės. Aplinkybė, kad turtas yra įvertintas ir pardavinėjamas kaip vientisas kompleksas nedraudžia keliems asmenims, sudariusiems jungtinės veiklos sutartį, įsigyti visą pastatų kompleksą.

17Dėl valstybinės žemės sklypo nuomos

 1. Nustatyta, kad 2007-05-02 įkeitimo lakštu ir 2007-07-16 įkeitimo lakšto pakeitimu buvo įkeista turtinė teisė – žemės nuomos teisė, atsiradusi iš valstybinės žemės sklypo nuomos sutarties 1999-06-22, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ).
 2. Pažymėtina, kad hipotekos lakšte nėra nuostatų dėl įkeisto daikto ir nuomos teisės teisinio statuso jų realizavimo atveju. Antstoliui nesuteikta diskrecijos teisė dalinti į dalis žemės nuomos teisę, todėl realizavus ginčo pastatus atskirai gali kilti ginčų dėl valstybinės žemės nuomos. Pareiškėjas pateikė į bylą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos 2017-03-07 raštą „Dėl bankroto administratorių veiklos“, kuriame nurodyta, jog tokios situacijos, kai varžytynių skelbimuose nurodoma, kad kartu su pastatais parduodama valstybinės žemės sklypo nuomos teisė klaidina pirkėjus, sukelia jiems nepagrįstų lūkesčių ir nepasitikėjimą valstybe ir jos institucijomis, nes asmenys, įsigiję pastatus gali neturėti teisės nuomotis valstybinę žemę. Iš nurodyto rašto turinio yra pagrindo išvadai, kad nurodytu raštu nėra aiškinama konkreti situacija, susijusi su ginčo pastatų, esančių ( - ), pardavimu, pastatams stovint ant valstybinės žemės, jame kalbama apie tuos atvejus, kai valstybinės žemės nuomos teisė nepereina naujajam pirkėjui, kai pastatas faktiškai nebeegzistuoja, yra nugriautas. Nagrinėjamu atveju pastatai nėra nugriauti, žemės sklypas būtų naudojamas pagal pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą, valstybinės žemės nuomos teisė nėra padalyta (ar nustatyta naudojimosi tvarka) atskirai kiekvienam pastatui, todėl pastatus pardavus atskirais kompleksais būtų probleminis valstybinės žemės nuomos teisės padalinimas, juolab, kad ginčo statiniai sublokuoti ir užima didžiąją žemės sklypo dalį (CK 1.5 str., CPK 185 str.).
 3. Konstatuotina, kad viso žemės sklypo, esančio ( - ), nuomos teisė, visas hipoteka įkeistas turtas yra vienoje kadastrinėje vietovėje, žemės sklypas yra suformuotas kaip atskiras nekilnojamojo turto objektas, o kiti ant jo esantys statiniai – pastatai ir kiti inžineriniai statiniai, nors ir turi atskirus unikalius numerius, tačiau kartu su žemės sklypu sudaro vieną turtinį kompleksą. Pažymėtina, kad pats skolininkas D. B. turtu naudojasi kaip vientisu kompleksu. Yra pagrindo išvadai, kad turto komplekso (kurį sudaro nelygiaverčiai vienas su kitu fiziškai susiję statiniai) skaidymas ne tik, kad sukurtų teisnių ginčų dėl atidalijimo, naudojimosi tvarkos nustatymo, bet ir dirbtinai mažintų parduodamų objektų kainą.

18Dėl turto vertinimo metodikos

 1. Skolininkas teigia, jog UAB „Ober-Haus“ Nekilnojamasis turtas turėjo turtą vertinti pagal du metodus (lyginamąjį ir pajamų). Pažymėtina, kad nei Turto ir verslo vertinimo metodika, nei kiti teisės aktai nenumato pareigos ekspertui turtą įkainoti visais galimais metodais. Turto ir verslo vertinimo metodikos 55 p. nustatyta, jog turto vertinimas atliekamas ne mažiau kaip dviem metodais. Jeigu du turto vertinimo metodai netaikomi, turto vertintojas tai privalo pagrįsti turto vertinimo ataskaitoje. UAB „Ober-Haus“ Nekilnojamasis turtas ekspertizės akto 2.7.2 dalyje motyvavo, kad šiuo atveju yra visiškai pakankamas pajamų metodas. Skolininkas nepateikė jokių įrodymų, kad vertės nustatymas vertinant statinių kompleksą būtų nepagrįstas (CPK 178 straipsnis).
 2. Esant nurodytoms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsisakė tenkinti pareiškėjo D. B. skundą dėl antstolio veiksmų, priėmė teisėtą bei pagrįstą nutartį, atskirojo skundo motyvai nesudaro pagrindo jos naikinti, todėl ji paliktina nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).
 1. Atmetus pareiškėjo atskirąjį skundą, suinteresuotam asmeniui Luminor Bank, AB iš pareiškėjo priteistina 455,57 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti apeliacinės instancijos teisme (CPK 88 straipsnio 1 dalies 6 punktas, 93 straipsnio 1 dalis, 98 straipsnis, Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą maksimalaus dydžio, patvirtintų 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 (2015-03-19 įsakymo Nr. 1R-77 redakcija), 2, 8.11 punktai).

19Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teismas

Nutarė

20Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų (Klaipėdos miesto apylinkės teismo) 2017 m. gegužės 26 d. nutartį palikti nepakeistą.

21Priteisti suinteresuotam asmeniui Luminor Bank, AB iš pareiškėjo D. B. 455,57 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti apeliacinės instancijos teisme.

22Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai