Byla B2-2271-480/2012
Dėl bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „RVE & CO“ 2012 m. liepos 4 d. kreditorių susirinkimo nutarimo, priimto 5 darbotvarkės klausimu, pripažinimo negaliojančiu

1Kauno apygardos teismo teisėja Albina Rimdeikaitė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „RVE & CO“ pareiškėjo – kreditoriaus Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos skundą, byloje dalyvaujant kitiems kreditoriams: VSDFV Kauno skyriui, AB bankui „Swedbank“, UAB „Panevėžio kranai“, UAB „Laurex“, dėl bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „RVE & CO“ 2012 m. liepos 4 d. kreditorių susirinkimo nutarimo, priimto 5 darbotvarkės klausimu, pripažinimo negaliojančiu,

Nustatė

2pareiškėjas – kreditoriaus Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos skundu (b.l. 26) prašo pripažinti negaliojančiu bankrutuojančios UAB „RVE & CO“ 2012 m. liepos 4 d. kreditorių susirinkimo nutarimą, priimtą 5 darbotvarkės klausimu (dėl administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo).

3Pareiškėjas skunde nurodo (b.l. 26), kad ginčijamu nutarimu buvo patvirtinta 25 000 Lt administravimo išlaidų sąmata, iš jų 18000,00 Lt atlyginimas administratoriui ir 7 000,00 Lt kitos administravimo išlaidos, kurias administratorius turi teisę naudoti administravimo išlaidoms apmokėti nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki įmonės išregistravimo iš Juridinių asmenų registro. Nutarimas priimtas 5 611,02 Lt teismo patvirtintų kreditorių reikalavimų sumos arba 13,320 proc. visų patvirtintų teismo kreditorių reikalavimų sumos. „Prieš“ šio nutarimo priėmimą balsavo 22 254,13 Lt teismo patvirtintų kreditorių reikalavimų sumos arba 52,828 proc. visų teismo patvirtintų kreditorių reikalavimo sumos. Kadangi kreditorių susirinkimo nutarimas laikomas priimtu, kai už jį atvirai balsavo kreditoriai, kurių teismo patvirtintų reikalavimų suma vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę visų kreditorių patvirtintų reikalavimų sumos, išskyrus ĮBĮ nustatytas išimtis (ĮBĮ 24 str. 1 d.), nagrinėjamu atveju kreditorių susirinkimo nutarimų priėmimo tvarkos procedūriniai pažeidimai sudaro pagrindą panaikinti ginčijamą nutarimą.

4BUAB „RVE & CO“ administratoriaus UAB „Forsima“ įgaliotas asmuo raštu pateiktame atsiliepime į skundą su pareiškėjo skundu sutinka. Nurodo, kad dėl skaičiavimo klaidos nutarimas buvo priimtas, nors turėjo būti nepriimtas (52,828 proc. visų teismo patvirtintų kreditorinių reikalavimų sumos turintys kreditoriai balsavo prieš nutarimo priėmimą). Kadangi už kitus nutarimo pasiūlymus balsavo mažiau nei 50 proc. visų teismo patvirtintų kreditorinių reikalavimų sumą turintys kreditoriai, kiti nutarimo siūlymai taip pat nebuvo priimti. Laikytina, kad šiai dienai nutarimas 5 darbotvarkės klausimu nėra priimtas, administratoriaus išlaidų sąmata kreditorių nepatvirtinta.

5Kiti kreditoriai atsiliepimų į skundą nepateikė.

6Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos skundas tenkintinas

7Bylos medžiaga bei LITEKO duomenimis nustatyta, kad Kauno apygardos teismas 2012-03-07 nutartimi iškėlė UAB „RVE & CO“ bankroto bylą. Minėta nutartis įsiteisėjo 2012-03-20. Bankrutuojančios UAB „RVE & CO“ bankroto administratoriumi paskirta UAB „Forsima“.

8Kauno apygardos teismas 2012-05-22 nutartimi patvirtino BUAB „RVE & CO“ kreditorių finansinius reikalavimus bendrai 42 125,65 Lt sumai, iš jų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos patvirtinto finansinio reikalavimo dydis 5 188,04 Lt.

92012-07-04 įvyko pirmasis BUAB „RVE & CO“ kreditorių susirinkimas, kuriame buvo svarstoma 10 darbotvarkės klausimų. Šiame kreditorių susirinkime raštu balsavo ir nutarimus priėmė keturi kreditoriai: VSDFV Kauno skyrius, Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, UAB „Panevėžio kranai“ ir UAB „Laurex“, kurių teismo patvirtintų reikalavimų suma procentine išraiška sudarė 66,148 proc.

10Bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimo nutarimų priėmimo tvarką reglamentuoja Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 24 straipsnis. Pagal šio straipsnio 1 dalį, kreditorių susirinkimo nutarimas laikomas priimtu, kai už jį atvirai balsavo kreditoriai, kurių teismo patvirtintų reikalavimų suma vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę visų kreditorių patvirtintų reikalavimų sumos, išskyrus ĮBĮ nustatytas išimtis. Kreditorius turi teisę raštu pareikšti kreditorių susirinkimui savo nuomonę (už ar prieš) dėl kiekvieno nutarimo. Šios nuomonės įskaitomos į kreditorių susirinkimo balsavimo rezultatus ir apie tai turi būti paskelbta kreditorių susirinkimo metu.

11Tačiau pažymėtina, kad teismų praktikoje pripažįstama esant pagrindą panaikinti kreditorių susirinkimo nutarimą dėl procedūrinių pažeidimų tik tokiu atveju, kai šie procedūriniai pažeidimai galėjo nulemti kreditorių susirinkimo nutarimo turinį (Lietuvos apeliacinio teismo2012 m. sausio 19 d. nutartis civilinėje byloje nr. 2-196/2012, 2011 m. rugsėjo 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2279/2011, 2011 m. birželio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1792/2011, 2010 m. gegužės 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-825/2010).

12Iš 2012-07-04 kreditorių susirinkimo protokolo Nr. 1 matyti, kad 5 darbotvarkės klausimu buvo priimtas nutarimas ir patvirtinta 25 000 Lt administravimo išlaidų sąmata, iš jų 18 000,00 Lt atlyginimas administratoriui ir 7 000,00 Lt kitos administravimo išlaidos (buhalterės atlyginimas, paštas, kanceliarinės prekės, skelbimai, kuras, turto apsauga ir kt.), kurias administratorius turi teisę naudoti administravimo išlaidoms apmokėti nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki įmonės išregistravimo iš Juridinių asmenų, kreditoriams balsuojant: „už“ - 5 611,02 Lt teismo patvirtintų kreditorių reikalavimų sumos arba 13,320 proc. visų patvirtintų teismo kreditorių reikalavimų sumos, „prieš“ - 22 254,13 Lt teismo patvirtintų kreditorių reikalavimų sumos arba 52,828 proc., „nebalsavo“ – 14 260,50 Lt teismo patvirtintų kreditorių reikalavimų sumos arba 33,852 proc. Bankroto administratorius pripažįsta, kad nutarimas buvo priimtas dėl skaičiavimo klaidos, nors turėjo būti nepriimtas. Ši akivaizdi klaida nagrinėjamu atveju pakeitė kreditorių susirinkimo nutarimo turinį bei esmę, o taip pat pažeidžia kreditorių teises (ĮBĮ 21 str. 2 d., 24 str. 1 d., CPK 1 str. 6 d., CK 1.5 str.). Dėl nurodytų aplinkybių pripažintina, kad 2012 m. liepos 4 d. BUAB „RVE & CO“ kreditorių susirinkimas 5 darbotvarkės klausimu iš esmės netinkamai išsprendė administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo klausimą. Kadangi teismas tik tikrina kreditorių susirinkimo nutarimo teisėtumą, bet pats nesprendžia administravimo išlaidų dydžio nustatymo klausimo, todėl administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo klausimas perduotinas iš naujo svarstyti kreditorių susirinkimui.

13Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 24 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 22 straipsnio 1 dalimi, 291 straipsniu,

Nutarė

14Pareiškėjo Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos skundą dėl bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „RVE & CO“ 2012 m. liepos 4 d. kreditorių susirinkimo nutarimo, priimto 5 darbotvarkės klausimu (dėl administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo) pripažinimo negaliojančiu, tenkinti.

15Panaikinti bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „RVE & CO“ 2012 m. liepos 4 d. kreditorių susirinkimo nutarimą, priimtą 5 darbotvarkės klausimu (dėl administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo) ir perduoti bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „RVE & CO“ kreditorių susirinkimui iš naujo svarstyti klausimą dėl administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimo.

16Nutartis per septynias dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai