Byla e2S-406-565/2019
Dėl skolos priteisimo iš skolininkės UAB „LitCon“

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Burdulienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal apeliantės (skolininkės) UAB ,,LitCon“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. sausio 17 d. nutarties civilinėje byloje pagal kreditorės UAB „KERISTA“ pareiškimą dėl teismo įsakymo išdavimo dėl skolos priteisimo iš skolininkės UAB „LitCon“.

Nustatė

2I. Ginčo esmė

31.

4Kreditorė UAB „KERISTA“, remdamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 431 straipsniu ir 2018 m. gegužės 8 d. Medžiagų tiekimo ir mechanizmų nuomos sutartimi Nr. 920K-180508/31 bei 2019 m. sausio 15 d. skolų sudarymo aktu, kreipėsi į teismą su pareiškimu dėl teismo įsakymo išdavimo dėl 92 286,18 Eur skolos, 6 procentų palūkanų ir 440 Eur žyminio mokesčio priteisimo iš skolininkės UAB „LitCon“.

52.

6Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. sausio 17 d. teismo įsakymu nutarė išieškoti kreditorei UAB ,,KERISTA“ iš skolininkės UAB ,,LitCon“ 92 286,18 Eur skolą, 6 procentų metines palūkanas, 440 Eur žyminį mokestį.

73.

8Kartu su pareiškimu dėl teismo įsakymo išdavimo kreditorė pateikė prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo – skolininkei priklausančio turto arešto 92 286,18 Eur sumai. Nurodė, jog UAB ,,LitCon“ yra nemoki. Skolininkės turimo turto vertė – 21 971 656 Eur, o įmonės įsipareigojimai sudaro 14 913 079 Eur, taigi viršija pusę į balansą įrašyto turto vertės. UAB ,,LitCon“ skola yra itin didelė, skolininkė elgiasi nesąžiningai, vengia bendradarbiauti, nevykdo savo įsipareigojimų. Tikėtina, kad skolininkė imsis priemonių išvengti prievolės kreditorei vykdymo, todėl teismo įsakymo įvykdymas gali pasunkėti arba tapti negalimu.

9II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

104.

11Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. sausio 17 d. nutartimi kreditorės prašymą tenkino: areštavo skolininkei UAB „LitCon“ priklausančius nekilnojamuosius ir (arba) kilnojamuosius daiktus, jų esant nepakankamai – pinigines lėšas ir (ar) turtines teises, priklausančias skolininkei ir esančias pas skolininką arba trečiuosius asmenis, už 92 286,18 Eur. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad:

124.1.

13skolininkei pareikšta 92 286,18 Eur reikalavimų suma vertintina kaip didelė. Kreditorės reikalavimas neužtikrintas kitomis priemonėmis, byloje nepateikta duomenų, kurie patvirtintų gerą, stabilią skolininkė finansinę – turtinę būklę, todėl yra pagrindas manyti, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių ir priėmus kreditorei palankų procesinį sprendimą, jo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 straipsnio 1 dalis), todėl prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkintinas;

144.2.

15nagrinėjamu atveju prioritetiškai taikytinas skolininkės nekilnojamojo turto areštas, jo nepakankant – areštuotini kilnojamieji daiktai, nepakankant nekilnojamųjų ir kilnojamųjų daiktų – areštuotinos piniginės lėšos ar turtinės teisės už 92 286,28 Eur. Areštavus skolininkės pinigines lėšas jai paliekama teisė iš šių lėšų išmokėti darbo užmokestį bendrovės darbuotojams, mokesčius valstybei (savivaldybėms) ir socialinio draudimo įmokas bei atsiskaityti su kreditore. Pagal CPK 145 straipsnio 6 dalį, areštavus lėšas, esančias kredito, mokėjimo ir (ar) elektroninių pinigų įstaigų sąskaitose, leidžiama su jomis atlikti tik tas operacijas, kurios nurodytos teismo nutartyje, o antstolis įpareigotinas nustatyti konkrečią lėšų sumą, kuri per vieną kalendorinį mėnesį gali būti panaudota operacijoms atlikti. Kreditorės reikalavimai patenkinami trečiąja eile (CPK 147 straipsnio 5 dalies 8 punktas, 754 straipsnio 4 dalis).

16III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

175.

18Skolininkė UAB ,,LitCon“ pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. sausio 17 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – kreditorės UAB „KERISTA“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti; nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo leisti vykdyti skubiai. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

195.1.

20pirmosios instancijos teismas nenustatė nei vienos būtinos laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygos (CPK 144 straipsnio 1 dalis). Teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, neatliko preliminaraus ieškinio argumentų bei įrodymų vertinimo, neanalizavo šalių sudarytos Medžiagų tiekimo ir mechanizmų nuomos sutarties, tai yra nevertino pirmosios laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygos – nenustatinėjo ar ieškinys yra preliminariai pagrįstas. Vien tik kreipimasis į teismą ir reikalavimų pareiškimas nesuteikia pranašumo kitos šalies atžvilgiu ir savaime nesudaro pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Deklaratyvūs teiginiai dėl grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui neįrodo ir antrosios būtinos laikinųjų apsaugos priemonių sąlygos bei nesudaro pagrindo varžyti kito asmens teises. Pirmosios instancijos teismas, nukrypdamas nuo teismų praktikos, laikinąsias apsaugos priemones taikė remdamasis vien tik didele turtinio reikalavimo suma;

215.2.

22grėsmės teismo sprendimo įvykdymui nėra. UAB ,,LitCon“ yra nuo 1995 metų įsteigta ir veikianti viena didžiausių Lietuvos statybos ir inžinerinių darbų bendrovė, aktyvi rinkos dalyvė bei svarią pridėtinę vertę kurianti įmonė. Šiuo metu bendrovėje dirba virš 300 darbuotojų. Iš UAB ,,LitCon“ 2017 m. balanso matyti, kad bendrovė turi 21 971 656 Eur vertės turto, t. y. net 238 kartus daugiau nei ieškovės pareikšto reikalavimo dydis. Net atėmus visas bendrovės mokėtinas sumas ir įsipareigojimus (13 865 674 Eur, o ne 14 913 079 Eur, kaip nurodyta pareiškime), dar lieka daugiau nei pakankamai turto kreditorės pareikštam reikalavimui patenkinti. Iš UAB ,,LitCon“ 2017 m. pelno (nuostolių) ataskaitos matyti, kad bendrovė dirba pelningai ir vien per 2017 m. uždirbo 195 022 Eur grynojo pelno. Bendrovė taip pat turi didelės vertės kilnojamojo turto – 50 transporto priemonių, iš kurių net 37 valdo nuosavybės teise, o 13 – išperkamosios nuomos pagrindu. Iš 2017 m. balanso matyti, kad bendrovės turimų transporto priemonių vertė yra net 925 263 Eur. Bendrovė taip pat turi kitų vertingų įrengimų, mašinų ir priedų bei įvairaus trumpalaikio turto. UAB ,,LitCon“ vykdo savo įsipareigojimus kreditoriams;

235.3.

24UAB ,,LitCon“ nuolat dalyvauja viešuosiuose pirkimuose, vykdo sutartis, pasirašytas laimėtų viešųjų pirkimų pagrindu. Tai rodo didelį valstybės institucijų pasitikėjimą bendrove. Šiuo metu bendra vykdomų sutarčių vertė siekia dešimtis milijonų eurų. Sutartis bendrovė yra sudariusi kaip generalinis rangovas, tai reiškia, kad įvykdžius sutartis visas pinigų sumas gaus UAB ,,LitCon“. Bendrovė taip pat vykdo sutartis, kuriose dalyvauja jungtinės veiklos pagrindu ar kaip subrangovas. Negali kilti jokių abejonių dėl UAB ,,LitCon“ mokumo, nes priešingu atveju bendrovė nedalyvautų ir nelaimėtų viešųjų pirkimų ar būtų įtraukta į nepageidaujamų tiekėjų sąrašą;

255.4.

26UAB ,,LitCon“ turtui taikytos laikinosios apsaugos priemonės pažeidžia ekonomiškumo ir proporcingumo principus, kreditorei suteikia perdėtą pranašumą ir nepagrįstai varžo UAB ,,LitCon“, kuri yra finansiškai pajėgi įvykdyti šioje byloje pareikštus reikalavimus, teises ir teisėtus interesus. Taikytos ir viešuosiuose registruose įregistruotos laikinosios apsaugos priemonės bendrovei gali turėti neigiamas pasekmes tiek dalyvaujant viešųjų pirkimų rinkoje, bendrovę vertinant nepalankiai, tiek jau vykdant sutartis, sudarytas laimėtų viešųjų pirkimų būdu. UAB ,,LitCon“ šiuo metu vykdo sutartis, sudarytas laimėtų viešųjų pirkimų pagrindu su Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija dėl statybos rangos darbų objektuose, susijusiuose su žvalgybine veikla, t. y. Lietuvos Respublikai ir visai visuomenei strategiškai svarbiuose objektuose, šių sutarčių įvykdymas yra susijęs su viešuoju interesu. Bendrovei taikytos laikinosios apsaugos priemonės trukdys tinkamai vykdyti sudarytas sutartis, nes bus sulaikytos bendrovei mokėtinos lėšos, bendrovė negalės atsiskaityti su subrangovais ir tiekėjais už perkamas medžiagas. Užsakovas (Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija), matydamas bendrovei pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones, gali sulaikyti mokėjimus, išreikšti nepasitikėjimą rangovu ar netgi nutraukti sutartis. Taigi kyla nepagristai didelė bei reali rizika ne tik bendrovės, bet ir viešiesiems interesams;

275.5.

28CPK 152 straipsnio 2 dalyje nurodyta, jog teismas gali leisti skubiai vykdyti nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo. Nagrinėjamu atveju taikytos laikinosios apsaugos priemonės bendrovei apsunkina galimybę naudotis itin didelės vertės turtu ir piniginėmis lėšomis dėl ko neišvengiamai sutriks bendrovės veikla, pablogės reputacija kaip viešuosiuose pirkimuose dalyvaujančio rangovo.

296.

30Kreditorė UAB ,,KERISTA“ prašo atskirąjį skundą atmesti ir Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. sausio 17 d. nutartį palikti galioti nepakeistą. Atsiliepime į atskirąjį skundą nurodė šiuos esminius argumentus:

316.1.

32kreditorė, pateikdama pareiškimą dėl teismo įsakymo išdavimo, pagrindė savo reikalavimą. Spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, teismas neatlieka įrodymų vertinimo, nevertina ir ieškinio ar kito procesinio dokumento reikalavimų pagrįstumo, nepasisako dėl ginčo esmės, teismas sprendžia dėl laikinųjų priemonių reikalingumo konkrečiu atveju;

336.2.

34iš paskutinio viešai pateikto UAB „LitCon“ balanso matyti, kad įmonės turto vertė – 21 971 656 Eur, o įmonės įsipareigojimai – 14 913 079 Eur, tai yra UAB „LitCon“ įsipareigojimai viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės, todėl įmonė laikoma nemokia (Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymas). UAB ,,LitCon“ įsiskolinimo suma (92 286,18 Eur) vertintina kaip itin didelė skolininkei, todėl, nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas (CPK 144 straipsnis);

356.3.

36atskirajame skunde UAB ,,LitCon” nenurodo jokių motyvų, kodėl vengia atsiskaityti su UAB ,,KERISTA“, nors teigia, kad įmonės finansinė padėtis yra labai gera. UAB „LitCon“ nevykdo savo įsipareigojimų ilgą laiką, vengia bendradarbiauti ir neatsako į siunčiamas pretenzijas, todėl galima konstatuoti skolininkės nesąžiningumą. Pareiga pagrįsti asmens nesąžiningus ketinimus ir / ar veiksmus, kaip pagrindą teismo sprendimo neįvykdymo / vykdymo pasunkėjimo rizikai konstatuoti, neturi būti suabsoliutinta. Nesąžiningų ketinimų galimybei pagrįsti ir atitinkamai nustatyti gali būti pakankami duomenys, patvirtinantys asmens galimai nesąžiningą elgesį ikisutartiniuose ir / ar sutartiniuose teisiniuose santykiuose.

37IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

38Atskirasis skundas atmestinas

397.

40Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas patikrina apskųstosios teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą pagal atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių skundžiamos pirmos instancijos teismo nutarties negaliojimo pagrindų, nustatytų CPK 329 straipsnio 2 dalyje, teismas nenustatė (CPK 338 straipsnis).

418.

42Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria tenkintas kreditorės prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, pagrįstumo ir teisėtumo patikrinimas.

43Dėl naujų įrodymų priėmimo

449.

45Atsakovė kartu su atskiruoju skundu pateikė UAB ,,LitCon“ 2017 m. balanso ir pelno – nuostolių ataskaitas; išrašus iš interneto svetainės www.rekvizitai.lt apie UAB ,,LitCon“; išrašą iš Centrinės Viešųjų pirkimų informacinės sistemos; duomenis apie UAB ,,LitCon“ sumokėtus mokesčius Sodrai.

4610.

47CPK 314 straipsnyje yra įtvirtinta apeliacinės instancijos teismo teisė atsisakyti priimti į bylą naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, nebent pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė juos priimti arba šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau (CPK 338 straipsnis). Šiuo atveju ieškovės prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo buvo nagrinėjamas nepranešus apie tai atsakovei, todėl atsakovė neturėjo galimybės teikiamų įrodymų pateikti anksčiau, atsakovės pateikiamų įrodymų priėmimas neužvilkins bylos nagrinėjimo, kadangi jie su atskiruoju skundu išsiųsti ieškovei, todėl atsakovės pateikti papildomi įrodymai priimami ir vertinami visų bylos aplinkybių kontekste.

48Dėl laikinųjų apsaugos priemonių

4911.

50Teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 straipsnio 1 dalis). Teismas turi diskrecijos teisę nuspręsti, ar prašyme dėl tokių priemonių taikymo nurodytų aplinkybių pakanka jų taikymui (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. vasario 11 d. nutartis, civilinėje byloje Nr. e2-242-178/2016).

5112.

52Iš bylos duomenų nustatyta, jog kreditorė UAB ,,KERISTA“ pateikė pareiškimą dėl teismo įsakymo išdavimo dėl 92 286,18 Eur skolos, 6 procentų palūkanų ir 440 Eur žyminio mokesčio priteisimo iš skolininkės UAB „LitCon“ (e. b. l. 1-2). Bylos duomenys patvirtina, jog kreditorės reikalavimas kildinamas iš 2018 m. gegužės 8 d. Medžiagų tiekimo ir mechanizmų nuomos sutarties Nr. 920K-180508/31, taip pat remiantis 2019 m. sausio 15 d. kreditorės ir skolininkės skolų sudarymo aktu (e. b. l. 5; 9-16). Ieškovė prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – skolininkei priklausančio turto areštą 92 286,18 Eur sumai.

5313.

54Pirmosios instancijos teismas laikinąsias apsaugos priemones skolininkės turtui pritaikė nustatęs, jog reikalavimo suma skolininkei yra didelė, kreditorės reikalavimas neužtikrintas kitomis priemonėmis, duomenų apie gerą ir stabilią skolininkės finansinę – turtinę būklę byloje nėra, taigi nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas.

5514.

56Iš pateikto atskirojo skundo argumentų nustatyta, jog apeliantė ginčija abiejų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygų egzistavimą, be kita ko nurodydama, jog taikant laikinąsias apsaugos priemones buvo pažeisti ekonomiškumo ir proporcingumo principai.

5715.

58Apeliantė teigia, jog pirmosios instancijos teismas neatliko net preliminaraus kreditorės pareiškimo dėl teismo įsakymo išdavimo pagrįstumo vertinimo. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, jog šie argumentai patys savaime nepatvirtina, jog laikinąsias apsaugos priemones šioje byloje pirmosios instancijos teismas pritaikė nepagrįstai.

5916.

60Sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, vertinamas ne reikalavimo pagrįstumas, o tik nustatoma tikimybė, kad gali būti priimtas ieškovui palankus sprendimas (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. gruodžio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1772-943/2016 ir kt.). Kai vertinamas ieškinio preliminarus pagrįstumas, patikrinama, ar ieškinys grindžiamas faktinį pagrindą sudarančiais argumentais, ar ieškinio argumentai grindžiami įrodymais (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. gegužės 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-757-236/2015; 2015 m. rugpjūčio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1160-302/2015 ir kt.), tačiau ieškinio prima facie pagrįstumo vertinimas negali ir neturi virsti detalia ieškinio teisinių ir faktinių argumentų bei pateiktų įrodymų analize.

6117.

62Lietuvos apeliacinis teismas yra išaiškinęs, kad nenurodymas teismo nutartyje apie tai, jog teismas preliminariai įvertino ieškinio reikalavimų tikėtiną pagrįstumą, savaime nereiškia, kad teismas tokio vertinimo neatliko. Jei teismas taiko laikinąsias apsaugos priemones ir nurodo, kad jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba pasidarytų negalimas, vadinasi, teismui nekilo abejonių dėl to, kad ieškovui palankaus teismo sprendimo tikimybė egzistuoja. Kai pirmosios instancijos teismo nutartyje preliminarus ieškinio (pareiškimo) reikalavimų vertinimas atskirai neaptariamas, toks vertinimas, atsižvelgiant į atskirojo skundo faktinį ir teisinį pagrindą, gali būti pateikiamas pareikštų atskirųjų skundų nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme metu (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. rugsėjo 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1320/2014).

6318.

64Iš civilinės bylos medžiagos ir teismų informacinės sistemos duomenų LITEKO nustatyta (CPK 179 straipsnio 3 dalis), jog šioje byloje Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. sausio 17 d. išduotas teismo įsakymas įsiteisėjo 2019 m. vasario 11 d. Taigi, skolininkė nepateikė prieštaravimų dėl teismo įsakymo, neginčijo kreditorės reikalavimo teisme. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs šiuos duomenis, taip pat įvertinęs pareiškimo teisinį ir faktinį pagrindus bei jį pagrindžiančius įrodymus, daro išvadą, kad kreditorė pagrindė pareiškimo reikalavimus, t. y. šioje byloje egzistuoja pirmoji būtina laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlyga – pareiškimo prima facie (preliminarus) pagrįstumas. Be to skolininkui neįvykdžius teismo įsakymo bei nepareiškus prieštaravimų, teismo įsakymas įsiteisėja ir gali būti pateiktas antstoliui vykdyti. Įsiteisėjęs teismo įsakymas reiškia, kad ginčas išspręstas kreditoriaus naudai.

6519.

66Antra būtina sąlyga laikinųjų apsaugos priemonių taikymui – teismo sprendimo neįvykdymo arba įvykdymo pasunkėjimo rizika. Teismas, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, neprivalo turėti įrodymų, kad ateityje neabejotinai atsiras grėsmė teismo sprendimui įvykdyti. Teismui pakanka įsitikinti tuo, kad konkrečioje situacijoje tokia grėsmė yra galima, kad egzistuoja tokio pobūdžio grėsmės atsiradimo tikimybė (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. gruodžio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1596-516/2017).

6720.

68Šioje byloje pirmosios instancijos teismas nustatė, jog kreditorės reikalavimo suma yra didelė, neužtikrinta kitomis priemonėmis, kas, teismo manymu, gali lemti teismo sprendimo įvykdymo pasunkėjimą arba teismo sprendimą padaryti neįmanomu.

6921.

70Nepriklausomai nuo to, ar ieškinio (pareiškimo) suma skolininkei yra didelė, vien ši aplinkybė negali būti vertinama kaip pagrindas taikyti ar netaikyti laikinąsias apsaugos priemones, kadangi vien didelė ieškinio (pareiškimo) suma pati savaime nei palengvina, nei pasunkina ar padaro nebeįmanomu būsimo teismo sprendimo įvykdymą. Kai byloje pareikšti turtinio pobūdžio reikalavimai, laikinųjų apsaugos priemonių taikymui paprastai reikšminga ir ieškinio suma, ir skolininkės turtinė padėtis, ir jos turtinės padėties pokyčio perspektyvos, ir jos elgesys iki bylos iškėlimo ir / ar jos nagrinėjimo metu, leidžiantis įvertinti skolininkės (ne)sąžiningumą. Taigi kiekvienu konkrečiu atveju, sprendžiant dėl grėsmės teismo sprendimo įvykdymui, turi būti vertinama paminėtų aplinkybių visuma, nesuteikiant išskirtinės reikšmės tik tam tikroms pavienėms aplinkybėms.

7122.

72Taigi tam, kad būtų pagrindas šioje byloje pripažinti antrosios būtinosios sąlygos buvimą (t. y. grėsmę būsimo teismo sprendimo įvykdymui), pareiškimo reikalavimų dydis (92 286,18 Eur) skolininkei turėtų būti laikomas didelis, palyginus jį su skolininkės nuosavybės teise valdomo turto verte, gaunamu pelnu, skolininkės elgesiu kreditorės atžvilgiu, arba kreditorė turi įrodyti skolininkės nesąžiningumą, kuris daro grėsmę būsimo teismo sprendimo (šiuo atveju teismo įsakymo) įvykdymui, kad skolininkė tikėtinai atliks veiksmus, kuriais siekiama sumažinti galimybes įvykdyti teismo sprendimą (teismo įsakymą), o teismas turi įvertinti ar tokių duomenų byloje yra (CPK 12, 178 straipsniai).

7323.

74Aplinkybė, kad atskirajame skunde skolininkė neigė įsiskolinimą kreditorei, nurodė, jog teiks prieštaravimus, nes teismas visiškai neanalizavo nuomos sutarties sąlygų, taip pat, jog atsiskaitymas pagal šią sutartį siejamas su tinkamai bei laiku pristatytomis medžiagomis (atskirojo skundo 17 pastraipa), tačiau teismo nustatytu terminu šia savo teise nepasinaudojo (minėta jog kreditorei išduoto teismo įsakymo įsiteisėjimo data pažymėta 2019 m. vasario 11 d.), patvirtina, jog skolininkė, atskirajame skunde nurodydama minėtas aplinkybes nebuvo visiškai sąžininga proceso metu.

7524.

76Apeliacinės instancijos teismas neturi duomenų, jog skolininkė yra įvykdžiusi įsiteisėjusį teismo įsakymą arba ėmėsi aktyvių veiksmų įsiteisėjusio teismo įsakymo įvykdymui (CPK 178 straipsnis).

7725.

78Iš teismų informacinės sistemos LITEKO išrašo iš antstolių informacinės sistemos registro (CPK 179 straipsnio 3 dalis), matyti, jog nuo 2019-01-21 antstolis V. M. vykdo vykdomąją bylą Nr. 0013/19/00084 dėl pirmosios instancijos teismo 2019 m. sausio 17 d. nutartimi taikytų laikinųjų apsaugos priemonių civilinėje byloje Nr. eL2-6440-905/2019. Antstolių informacinė sistema taip pat patvirtina, jog iš UAB ,,LitCon“ turto antstoliai vykdo ne vieną piniginį išieškojimą kitų kreditorių naudai.

7926.

80Turto arešto aktų registro duomenys (CPK 179 straipsnio 3 dalis) patvirtina, jog turto arešto aktu Nr. 2019003945 įregistruotos civilinėje byloje Nr. eL2-6440-905/2019 (pirmosios instancijos teismo) taikytos laikinosios apsaugos priemonės UAB ,,LitCon“ turtui 92 286,18 Eur sumai; turto arešto akto pakeitimu įregistruotas areštas sumažintas iki 80 328,18 Eur sumos. Turto arešto aktų registro duomenys taip pat patvirtina, jog UAB ,,LitCon“ turtui yra taikomi ir kiti apribojimai siekiant užtikrinti kitų bendrovės kreditorių finansinius reikalavimus.

8127.

82Apeliantė nurodė, jog gerą jos finansinę padėtį įrodo 2017 m. gruodžio 31 d. įmonės balansas ir pelno – nuostolių ataskaita (parengti 2018-04-28). Nurodė jog Iš UAB ,,LitCon“ 2017 m. balanso matyti, kad bendrovė turi daug turto (21 971 656 Eur), veikia pelningai (grynasis pelnas – 195 022 Eur). Bendrovė taip pat turi didelės vertės kilnojamojo turto – 50 transporto priemonių, iš kurių net 37 valdo nuosavybės teise, o 13 – išperkamosios nuomos pagrindu. Iš 2017 m. balanso matyti, kad bendrovės turimų transporto priemonių vertė yra net 925 263 Eur.

8328.

84Pagal CPK 12 straipsnį kiekviena šalis privalo įrodyti tas aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu, išskyrus atvejus, kai remiamasi aplinkybėmis, kurių nereikia įrodinėti. Vadovaujantis įrodinėjimo naštos paskirstymo taisykle (CPK 178 straipsnis), įrodinėti privalo tas, kas teigia, o ne tas, kas neigia.

8529.

86Vertintina, jog kartu su atskiruoju skundu pateikti finansinės atskaitomybės dokumentai patvirtina UAB ,,LitCon“ finansinę būklę nuo 2017 m. sausio 1 d. iki 2017 m. gruodžio 31 d., tačiau neįrodo, jog atskirojo skundo pateikimo metu UAB ,,LitCon“ neturi finansinių sunkumų. Per šį laikotarpį skolininkės finansinė padėtis galėjo iš esmės pasikeisti, aktualių finansinės atskaitomybės duomenų teismui nepateikta. Teismui pateiktas įmonės aprašymas iš interneto svetainės www.rekvizitai.lt, išrašas iš Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos apie UAB ,,LitCon“ vykdomus viešuosius pirkimus, informacija, jog UAB ,,LitCon“ neturi įsiskolinimo Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui, patys savaime taip pat nepatvirtina geros įmonės finansinės padėties atskirojo skundo pateikimo dienai. Be to teismui nepateikti duomenys ar apeliantės atskirajame skunde nurodytas turtas, transporto priemonės nėra areštuotos ar kitaip apsunkintos. Minėta, jog duomenys iš antstolių informacinės sistemos, taip pat Turto arešto aktų registro patvirtina, jog apeliantės turtui taikomi areštai ir apribojimai. Apie bendrovės turimus atskirajame skunde nurodytus kitų vertingų įrengimų, mašinų, priedų bei įvairų trumpalaikį turtą teismui duomenų nepateikta.

8730.

88Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis nustatyta (CPK 179 straipsnio 3 dalis), kad Lietuvos teismuose yra pareikštas ne vienas finansinis reikalavimas UAB ,,LitCon” (pvz. Vilniaus miesto apylinkės teisme nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. eL2-5478-960/2019 UAB ,,LitCon“ pareikšti reikalavimai dėl 2 064,86 Eur skolos, 68,97 Eur delspinigių; civilinėje byloje Nr. e2-11098-433/2019 reikalavimai dėl 8 089,00 Eur, 307,38 Eur delspinigių; civilinėje byloje Nr. e2-9888-936/20149 reikalavimai dėl 9 164,18 Eur skolos priteisimo ir kitų sumų; civilinėje byloje Nr. e2-9666-734/2019 reikalavimai dėl 5 430,48 Eur skolos; civilinėje byloje Nr. 2-9320-937/2019 dėl 4 381,39 Eur skolos priteisimo ir kt. bylos; Vilniaus apygardos teismo nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. 2-2717-577/2019 UAB ,,LitCon“ yra pareikšti reikalavimai dėl 45 836,81 Eur skolos priteisimo; civilinėje byloje Nr. e2-2661-866/2019 reikalavimai dėl 84 887,71 Eur skolos; civilinėje byloje Nr. e2-2412-603/2019 reikalavimai dėl 164 547,13 Eur skolos; civilinėje byloje Nr. e2-1655-910/2019 reikalavimai dėl 51 318,92 Eur skolos priteisimo ir kt. bylos; Kauno apygardos teisme nagrinėjama civilinė byla Nr. e2-1242-480/2019 dėl 41 772,13 Eur skolos priteisimo iš UAB ,,LitCon“ ir kt. Be to teismų informacinės sistemos LITEKO duomenys taip pat patvirtina, jog ne vienas atsakovės atžvilgiu priimtas teismo įsakymas yra įsiteisėjęs, taip pat ne vienoje byloje yra patvirtintos taikos sutartys, kuriuose UAB ,,LitCon“ kreditoriams mokėtinos sumos išdėstytos pakankamai ilgiems laiko tarpams.

8931.

90Teismų informacinės sistemos Liteko duomenys taip pat patvirtina, jog Vilniaus apygardos teismo 2019 m. vasario 26 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-2623-392/2019 UAB ,,LitCon“ iškelta restruktūrizavimo byla ir nors nutartis neįsiteisėjusi (pateikti atskirieji skundai), aplinkybė, jog UAB ,,LitCon“ valdymo organai 2019-01-29 pareiškimu kreipėsi į teismą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo, pareiškime nurodydami, jog įmonė turi finansinių sunkumų ir nėra pajėgi laiku vykdyti savo finansinių įsipareigojimų, patvirtina ne itin gerą įmonės finansinę padėtį.

9132.

92Esant nustatytų aplinkybių visumai, atsižvelgiant į skolininkės turtui taikomus suvaržymus, į duomenis apie skolininkės kreditorių skaičių, į šioje byloje pareikšto reikalavimo dydį (92 286,18 Eur) vertintina, jog nagrinėjamu atveju egzistuoja abi būtinosios laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygos (CPK 144 straipsnio 1 dalis).

9333.

94Dėl atskirojo skundo argumento, jog UAB ,,LitCon“ turtui taikytos laikinosios apsaugos priemonės pažeidžia ekonomiškumo ir proporcingumo principus, kreditorei suteikia perdėtą pranašumą ir nepagrįstai varžo UAB ,,LitCon“ teises ir interesus, pažymėtina, jog šioje byloje taikydamas laikinąsias apsaugos priemonės teismas ekonomiškumo ir proporcingumo principų nepažeidė. Skundžiama nutartimi pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės ribojamos priimto teismo įsakymo reikalavimų suma, t. y. 92 286,18 Eur (CPK 145 straipsnio 2 dalis), iš areštuotų lėšų skolininkei leista išmokėti darbuotojams darbo užmokestį, mokėti mokesčius, taip pat atsiskaityti su kreditore. Laikinųjų apsaugos priemonių pobūdis iš esmės visuomet susijęs su asmens, kurio atžvilgiu jos taikomos, didesnio ar mažesnio masto teisių ir interesų laikinu suvaržymu. Be to kaip minėta teismas neturi duomenų, jog skolininkė ėmėsi atkyvių veiksmų siekdama įvykdyti įsiteisėjusį teismo įsakymą.

9534.

96Kiti atskirajame skunde išdėstyti argumentai esminės reikšmės, vertinant skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą, neturi, todėl apeliacinės instancijos teismas jų neanalizuoja ir nevertina (CPK 2 straipsnis, 3 straipsnis, 7 straipsnis, 178 straipsnis, 185 straipsnis).

9735.

98Remiantis išdėstytu, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas nepažeidė materialiosios ir procesinės teisės normų. Atskirajame skunde išdėstytais motyvais nėra pagrindo keisti ar naikinti pirmosios instancijos teismo nutarties, todėl ji paliktina nepakeista, o atskirasis skundas atmetamas (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

99Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

100Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. sausio 17 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Burdulienė,... 2. I. Ginčo esmė... 3. 1.... 4. Kreditorė UAB „KERISTA“, remdamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 5. 2.... 6. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. sausio 17 d. teismo įsakymu nutarė... 7. 3.... 8. Kartu su pareiškimu dėl teismo įsakymo išdavimo kreditorė pateikė... 9. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 10. 4.... 11. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. sausio 17 d. nutartimi kreditorės... 12. 4.1.... 13. skolininkei pareikšta 92 286,18 Eur reikalavimų suma vertintina kaip didelė.... 14. 4.2.... 15. nagrinėjamu atveju prioritetiškai taikytinas skolininkės nekilnojamojo turto... 16. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 17. 5.... 18. Skolininkė UAB ,,LitCon“ pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo... 19. 5.1.... 20. pirmosios instancijos teismas nenustatė nei vienos būtinos laikinųjų... 21. 5.2.... 22. grėsmės teismo sprendimo įvykdymui nėra. UAB ,,LitCon“ yra nuo 1995 metų... 23. 5.3.... 24. UAB ,,LitCon“ nuolat dalyvauja viešuosiuose pirkimuose, vykdo sutartis,... 25. 5.4.... 26. UAB ,,LitCon“ turtui taikytos laikinosios apsaugos priemonės pažeidžia... 27. 5.5.... 28. CPK 152 straipsnio 2 dalyje nurodyta, jog teismas gali leisti skubiai vykdyti... 29. 6.... 30. Kreditorė UAB ,,KERISTA“ prašo atskirąjį skundą atmesti ir Vilniaus... 31. 6.1.... 32. kreditorė, pateikdama pareiškimą dėl teismo įsakymo išdavimo, pagrindė... 33. 6.2.... 34. iš paskutinio viešai pateikto UAB „LitCon“ balanso matyti, kad įmonės... 35. 6.3.... 36. atskirajame skunde UAB ,,LitCon” nenurodo jokių motyvų, kodėl vengia... 37. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 38. Atskirasis skundas atmestinas... 39. 7.... 40. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 41. 8.... 42. Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 43. Dėl naujų įrodymų priėmimo ... 44. 9.... 45. Atsakovė kartu su atskiruoju skundu pateikė UAB ,,LitCon“ 2017 m. balanso... 46. 10.... 47. CPK 314 straipsnyje yra įtvirtinta apeliacinės instancijos teismo teisė... 48. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių ... 49. 11.... 50. Teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali... 51. 12.... 52. Iš bylos duomenų nustatyta, jog kreditorė UAB ,,KERISTA“ pateikė... 53. 13.... 54. Pirmosios instancijos teismas laikinąsias apsaugos priemones skolininkės... 55. 14.... 56. Iš pateikto atskirojo skundo argumentų nustatyta, jog apeliantė ginčija... 57. 15.... 58. Apeliantė teigia, jog pirmosios instancijos teismas neatliko net preliminaraus... 59. 16.... 60. Sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, vertinamas ne... 61. 17.... 62. Lietuvos apeliacinis teismas yra išaiškinęs, kad nenurodymas teismo... 63. 18.... 64. Iš civilinės bylos medžiagos ir teismų informacinės sistemos duomenų... 65. 19.... 66. Antra būtina sąlyga laikinųjų apsaugos priemonių taikymui – teismo... 67. 20.... 68. Šioje byloje pirmosios instancijos teismas nustatė, jog kreditorės... 69. 21.... 70. Nepriklausomai nuo to, ar ieškinio (pareiškimo) suma skolininkei yra didelė,... 71. 22.... 72. Taigi tam, kad būtų pagrindas šioje byloje pripažinti antrosios būtinosios... 73. 23.... 74. Aplinkybė, kad atskirajame skunde skolininkė neigė įsiskolinimą... 75. 24.... 76. Apeliacinės instancijos teismas neturi duomenų, jog skolininkė yra... 77. 25.... 78. Iš teismų informacinės sistemos LITEKO išrašo iš antstolių informacinės... 79. 26.... 80. Turto arešto aktų registro duomenys (CPK 179 straipsnio 3 dalis) patvirtina,... 81. 27.... 82. Apeliantė nurodė, jog gerą jos finansinę padėtį įrodo 2017 m. gruodžio... 83. 28.... 84. Pagal CPK 12 straipsnį kiekviena šalis privalo įrodyti tas aplinkybes,... 85. 29.... 86. Vertintina, jog kartu su atskiruoju skundu pateikti finansinės atskaitomybės... 87. 30.... 88. Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis nustatyta (CPK 179 straipsnio... 89. 31.... 90. Teismų informacinės sistemos Liteko duomenys taip pat patvirtina, jog... 91. 32.... 92. Esant nustatytų aplinkybių visumai, atsižvelgiant į skolininkės turtui... 93. 33.... 94. Dėl atskirojo skundo argumento, jog UAB ,,LitCon“ turtui taikytos... 95. 34.... 96. Kiti atskirajame skunde išdėstyti argumentai esminės reikšmės, vertinant... 97. 35.... 98. Remiantis išdėstytu, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad... 99. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1... 100. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. sausio 17 d. nutartį palikti...